Learning Bridge -hankkeen palautekysely. Generated on :26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Learning Bridge -hankkeen palautekysely. Generated on 27.06.2014 14:26"

Transkriptio

1

2 Learning Bridge -hankkeen palautekysely Generated on :26

3 Vastaajastatistiikat Name Evals Answering Answered Learning Bridge Yhteensä Vastausprosentti 80% Lopettaneet 75% Kesken jättäneet 5% Eivät osallistuneet 20%

4 1. Organisaationne on (EOS: 0) Oppilaitos Yritys Muu, mikä? Muu, mikä? - Kunta

5 2. Roolinne koulutusviennissä organisaatiossanne (EOS: 0) Vapaasti muotoillut vastaukset: - Suunnittelija, tarjousten tekijä, kouluttaja - Koulutusviennin koordinaattori - Minulla ei ole selkeää roolia koulutusviennissä, koska koulutusvienti ei ole organisoitunut organisaatiossamme. Olen kuitenkin ns. tukihenkilö asioiden eteenpäin viemisessä. - Keskeinen operatiivinen toimija - Olla mukana toiminnassa, mutta ei aktiivinen toimija. Olemme liian pieniä ja osaamattomia yksin. - Kv-koordinaattori - Suunnittelu - Strategi - Myynti ja kehitys, vientistrategiat - Koulutussisältöjen tuottaja, kouluttajaorganisaatio - Päättävä ts. Yksinyrittäjä - Koordinaattori - Strategisen tason toimija, suunnittelija, koordinoija - Projektipäällikkö - Järjestelmätoimittaja - Vetäjä

6 Yleistä 3. Kuinka aktiivisesti organisaationne on osallistunut Learning Bridge -hankkeen toimintaan viimeisen kahden vuoden aikana (EOS: 0) Hyvin aktiivisesti: meillä on useita ihmisiä mukana eri toiminnoissa Meiltä on yksi ihminen osallistunut aktiivisesti eri toimintoihin Meiltä on osallistuttu jonkin verran eri toimintoihin Meiltä on osallistuttu harvakseltaan eri toimintoihin Meiltä ei ole osallistuttu juuri lainkaan mihinkään toimintoihin

7 4. Mikä on viimeisen kahden vuoden aikana ollut haasteellisinta organisaatiollenne koulutusviennin saralla ja onko asia helpottunut tänä aikana? (EOS: 0) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) Yhteistyö ja kontaktit: - Haasteellisinta on ollut löytää oikeat yhteistyökumppanit, mutta tämä on jossain määrin helpottunut kahden vuoden aikana. - Kontaktien luominen, mutta asia on helpottunut hankkeen aikana selvästi. - Verkostoon mukaan pääseminen luo uudet mahdollisuudet. Strategia ja panostukset: - Tampereella ei ole selkeää yhteistä strategiaa ja toimijoilta puuttui johdon tuki. Oppilaitoksissa ei ole ollut varmuutta miten vientiä tekevät ja tekevätkö yhdessä ollenkaan. - Yhteisen ymmärryksen löytäminen ja koulutusviennin merkityksen/mahdollisuuden ymmärrys. - Koulutusvienti nähdään mahdollisuutena, mutta sitä ei ole vielä systemaattisesti organisoimaan. - Koulutuskentässä tapahtuneet muutokset ja tulevaisuudessa tapahtuvat rahoitukselliset muutokset luovat paineita koulutusvientiin. Toisaalta koulutusviennin osaamiseen ei panosteta rahallisesti juuri ollenkaan eikä koulutusvientiä ei johdeta strategisesti. Olemme saaneet paljon tietoa koulutusviennistä ja nähneet miten vaikea ja haasteellinen kenttä se on. - Koulutusvienti ei ole ollut aktiivisesti ohjelmassamme. Tuotteistus ja liiketoiminta: - Tuotteistus ja asiakkuuksien hankinta. Asiat ovat edelleen haasteita, mutta kehitystä on tapahtunut. - Haasteellisinta saada aikaan oikeaa liiketoimintaa. Lisäksi haasteellista on koko ajan tarkan markkinatiedon saaminen ja esim. kilpailija-analyysien laatiminen. Kehitystä on kahden vuoden aikana tapahtunut. - Tuotteistaminen on helpottanut. - Koulutuspalveluiden tuotteistaminen ja vientikanavien rakentaminen. - Kauppojen saaminen. - Vienti Venäjälle on tällä hetkellä pysähdyksissä. - Tuotteen paketoiminen. Muut: - Haastavaa on ollut saada kokonaiskuvaa siitä, mitä kaikkea koulutusvientiin liittyy ja mitä pitäisi osata. Tämän ymmärtäminen on huomattavasti selkeentynyt kahden vuoden aikana. - Toiminnan rahoitus. - Tiedonvälityksen vaikeus, väärien käsitysten oikaiseminen, eri toimintojen koordinointi samojen päämäärien eteen, ihmisten motivointi. Kyllä asiat ovat menneet eteenpäin.

8 5. Mikä on ollut parasta ja positiivisinta organisaationne kannalta koulutusviennin saralla viimeisen kahden vuoden aikana? (EOS: 0) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) Yhteistyö: - Parasta on ollut se, että olemme saaneet koulutusviennin käyntiin. Positiivisinta on ollut myös erittäin hyvän yhteistyöverkoston syntyminen koulutusviennin ympärille Pirkanmaalla. - Yhteistyö Learning Bridge -toimijoiden kanssa. - Verkostoituminen oman alueen toimijoiden kesken, koulutusvientiin liittyvän yhteistyön rakentaminen. - Onnistuneita kontaktointeja. - Olemme verkostoituneet erilaisten ja eri koulutusasteiden toimijoiden kanssa. - Organisaatiossamme on useita asiasta kiinnostuneita henkilöitä ja kun organisaatiotilanne ja resurssit selviävät, niin olemme merkittävä tekijä koulutusviennissä. Osaamispohjaa ja tuotemahdollisuuksia on laajalti ja jopa jonkin verran taustaa. Myös yhteistyöverkostomme ovat merkittävät ja Learning Bridge -hanke on tukenut tätä. - Toimijat ovat tulleet tutummaksi ja verkostot ovat vahvistuneet. Strategia ja panostukset: - On tehty tiettyjä päätöksiä, joiden ainakin odotetaan helpottavan koulutusviennin edellytyksiä. Samoin yleinen tietous asiasta on lisääntymään päin. - Tietämyksen lisääntyminen, mahdollisuuksien näkeminen, toimialaan tutustuminen, business-konseptien luominen. - Johto on ainakin osin sitoutunut toimintaan, ja siihen on resursoitu aikaa. Yleensäkin ymmärrys ko. bisneksestä on kasvanut. Muut: - Kiinnostus koulutusvientiin on herännyt. - Päänavaukset kansainvälisille markkinoille. - Tuotteistuksen kehittäminen. - Kysyntä ja kiinnostus. - Saimme selvitettyä Lontoon alueen viennin esteet, jotka olisivat ratkaistavissa rahalla. Päätimme luopua viennistä, koska rahaa ei ollut.

9 Koulutusviennin asema ja merkitys omassa organisaatiossanne viimeisen kahden vuoden aikana 1. Koulutusviennin aseman muutos organisaatiossanne (EOS: 0) Koulutusviennin asema on organisaatiossamme selkeämpi ja vahvempi kuin kaksi vuotta sitten Keskustelua on käyty ja askelia koulutusviennin aseman kohentamiseksi on otettu Asiasta on käyty hajanaisia keskusteluja, mutta ei strategisella tasolla Asiasta ei ole edes keskusteltu

10 10 2. Vapaa sana koulutusviennin tilasta ja kehittymisestä omassa organisaatiossa viimeisen kahden vuoden aikana (EOS: 0) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) Muutosta on tapahtunut: - Käsitys koulutusviennistä on huomattavasti selkiintynyt organisaatiossamme viimeisen kahden vuoden aikana. Meillä on parempi käsitys kentästä ja selkeä tahtotila kehittää koulutusvientiä. - Kansainvälistyminen on otettu selkeäksi tavoitteeksi. - Huomasimme, että olemme liian pieni toimija nykyisillä varoilla tekemään vientiä. - Koulutusvienti ja -tuonti on kehittynyt hyvään suuntaan. Ei muutosta tai muutos hidasta: - Ei varsinaista muutosta ja ns. odottava tila on edelleen meneillään. - Kehitys ei ehkä ole ollut niin nopeaa kuin odotin. Paljon on vielä tehtävää ja vaikka nyt onkin verkostoiduttu kahden muun vastaavan toimijan kanssa, se ei ainakaan vielä ole selkeyttänyt tai helpottanut tilannetta, vaikka on tulevaisuutta ajatellen hyvä ratkaisu. Liian paljon vieläkin mietitään, että pitäisikö/halutaanko tätä tehdä. - Iso prosessi. Paljon huomioitavaa, mutta linjaa myös yrityksen toimintaa uudella tavalla. - Suuri mahdollisuus, mutta vaatii panostusta ja työtä. - Hidasta on ja päämäärätietoinen ja tavoitteellinen pitää jaksaa olla. Omaa väkeä pitää kannustaa ja motivoida osallistumaan. - Koulutusvienti on ajankohtainen asia ja taloudellisesti merkittävä päänavaus. En vain yhtään osaa sanoa, koska se voisi tapahtua meidän organisaatiossamme. - Ei ole ollut pääpainopisteissä. 2/07/2014

11 3. Henkilökunnan sitoutuminen koulutusvientiin organisaatiossanne (EOS: 1) Henkilökunta tukee koulutusvientitoimintaa laajasti ja näkee sen kasvavan merkityksen tulevaisuudessa Henkilökunnan tietoisuus ja kiinnostus asiasta on kasvanut viimeisen kahden vuoden aikana Koulutusvientitoimintaa ei juuri nähdä omaan toimenkuvaan ja organisaation tehtäviin kuuluvana osana

12 Koulutusviennin asema ja merkitys omassa organisaatiossanne viimeisen kahden vuoden aikana 4. Vapaa sana henkilökunnan sitoutumisesta koulutusvientiin omassa organisaatiossa (EOS: 0) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) Henkilökunta on sitoutunutta: - Henkilökuntamme on tehnyt tietoisen päätöksen satsata koulutusvientiin. Henkilöillä on erilaisia rooleja koulutusviennissä: osa haluaa olla mukana suunnittelemassa, osa kouluttamassa jne. - Hyvällä tasolla. - Koulutusvienti nähdään organisaatiossamme tulevaisuuden suuntana, johon henkilöstömme sitoutuu. - Henkilöstö on hyvin sitoutunutta. Henkilökunnan sitoutumisessa on haasteita: - Koulutusvientiin 100% sitoutuneen henkilökunnan määrä on suhteessa vielä liian vähäinen verrattuna niihin, jotka vielä miettivät asiaa tai ovat sitä mieltä, että aisa ei koske heitä. Koulutusvienti ei kuitenkaan voi olla muutamien yksittäisten, marginaalissa toimivien henkilöiden urakka, vaan siihen tulee vaatia ainakin jonkinasteista sitoutumista jokaisen yksikön tasolta. - Huono ja rappeutunut kielitaito estää ainakin osaa opettajista ottamasta osaa tai olemaan aktiivisesti mukana. Toiseksi, aihe ei kiinnosta ja sitä ei koeta ajankohtaiseksi oman työn kannalta. - Henkilökunnan sitouttaminen vaatii toimenpiteitä. Koulutusviennin merkitys pitää avata ja perustella, halukkaat ja kykenevät pitää kartoittaa ja heille tarjota motivaation vahvistusta esim. osaamista kehittämällä. - Odotamme organisoitumista, työnkuvia ja resursseja viedä asiaa eteenpäin. - Ei kokemusta.

13 5. Henkilökunnan ymmärrys hanketoiminnan ja koulutusvientitoiminnan erosta organisaatiossanne (EOS: 1) Hanketoiminnan ja koulutusvientitoiminnan ero ymmärretään ja asioita hoitavat eri henkilöt Nämä kaksi tuppaavat sekoittumaan Meillä on vain hanketoimintaa En ymmärrä kysymystä

14 6. Vapaa sana hanketoiminnan ja koulutusvientitoiminnan eroista omassa organisaatiossa (EOS: 0) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) Koulutusvienti omana kokonaisuutenaan: - Pienessä yrityksessä ihmisillä voi olla erilaisia projekteja meneillään yhtä aikaa, mutta hanketoiminta ja varsinainen markkinaperustainen koulutusvienti ovat meillä eri asioita ja niitä myös kehitetään toisistaan erillään. - Yrityksessämme pyritään välttämään hanketoimintaa ja keskitytään koulutusvientitoimintaa. - Hanketoiminta on varsin organisoitunutta omassa oppilaitoksessamme. Koulutusvienti ei ole, eikä näitä pidä sekoittaa keskenään. Toki joidenkin hankkeiden kautta saadaan resurssia koulutusvientitoiminnan edistämiseen ja osin toiminta voi olla hankemaista. - Vienti on bisnestä, jossa on maksava asiakas. Hankkeet kehittämistä, joissa useimmiten myös omarahoitus eikä siten katetta. Toisaalta hankkeet voivat avata väyliä varsinaiseen vientiin ja jotkut rahoitukset tukea myös varsinaista bisnestä. Koulutusvienti osana hanketoimintaa: - Hanke on helpompi toteuttaa, koska siihen on yleensä rahoitus. Vienti vaatisi sijoituksia, joita ei valitettavasti tässä taantumassa ole ollut mahdollista tehdä. Tuote olisi kiinnostanut, mutta meillä ei ole varaa ostaa lisenssejä, joita asiakkaat vaativat. - Koska hanketoimintaan on aina saatu rahoitus jostain muualta, on varsinaisten koulutusvientituotteiden realistinen hinnoittelu osoittautunut vaikeaksi. Akateemisesta osaamisen hinnoittelu koetaan yhä hankalaksi ja hanketoiminnassa on totuttu kyllä pyytämään rahaa toimintoihin, mutta ei koskaan siltä yhteistyökumppanilta vaan joltain ulkopuoliselta. Koulutusvientiä ei ole: - Meidän tapauksessamme hanketoiminta on organisoitunutta, mutta koulutusvienti ei. Koulutusvienti ei näyttele tällä hetkellä minkäänlaista roolia organisaatiossamme. Johdolla voi olla jotain suunnitelmia asian suhteen, mutta työntekijätasolle niitä ei ole jalkautettu.

15 7. Koulutusvientitoiminnan resursointi omassa organisaatiossa viimeisen kahden vuoden aikana (EOS: 1) Asia on meillä ymmärretty ja koulutusvientiä resursoidaan asiaankuuluvasti (henkilötyötunnit, markkinointi, yms.) Resursseja on kohdennettu koulutusvientiin jonkin verran Koulutusvientiä hoidetaan meillä oman toimen ohessa eikä erityistä resurssia koulutusviennin tekemiseen ja kehittämiseen ole annettu

16 8. Vapaa sana koulutusvientiin kohdistetuista resursseista omassa organisaatiossa (EOS: 0) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) Resursseja on ja niitä on jopa lisätty: - Lisää resurssia on satsattu vientiin. Resurssin kohdentaminen oikeisiin asioihin tällä hetkellä haastavaa, koska strategisen tason valinnat ja päätökset eivät ole selvät. Resursseja on rajallisesti tai ei ollenkaan: - Pienellä yrityksellä on rajallinen määrä resursseja, joten esim. koulutusviennin markkinointiin ei ole ollut mahdollisuutta resursoida niin paljon kuin olisi tarvetta. - Koulutusvientiin sijoitetut rahat tuottivat yritykselle tappiota, jota nyt yritetään korjata keskittymällä kotimaan markkinoihin. - Resursseja on, mutta edelleen liian vähän. Voisi osoittaa osaksi olemassa olevien toimijoiden työtä, eikä välttämättä perustaa uusia tehtäviä. Lisäksi toivoisin enemmän talon sisäisiä työryhmiä ko. toimintaa tukemaan. - Ei varsinaisia resursseja tällä hetkellä. - Omaan piikkiin menee vielä valtaosa tekemisestä, ei ns. korvausta tehdystä työstä. - Jos toiminta halutaan aloittaa tai jotain päänavauksia tehdä, niin silloin olisi syytä myös resursoida asia jotenkin.

17 9. Koulutusviennin parissa työskentelevien määrän muutos viimeisen kahden vuoden aikana (EOS: 0) Määrä on kasvanut (kirjoita kenttään monellako hengellä määrä on kasvanut) Määrä on pysynyt samana Määrä on vähentynyt (kirjoita kenttään monellako hengellä määrä on vähentynyt) Määrä on kasvanut: - 3-0,5 - Vajaa yksi henkilö Määrä on vähentynyt: - 2 myyjää irtisanottu, jälleenmyyjän sopimus lopetettu

18 10. Organisaationne ketteryys vastata koulutusviennin haasteisiin (EOS: 0) Olemme joustavia ja toimimme ketterästi muuttuvien tilanteiden vaatimalla tavalla Byrokratia hidastaa toimintaamme, mutta pystymme silti toimimaan tasokkaasti Nykyinen organisaatiomme ei taivu koulutusviennin nopeasti muuttuviin haasteisiin

19 11. Vapaa sana oman organisaation ketteryydestä koulutusvientikentällä (EOS: 0) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) Ketterää: - Pieni yritys on erittäin ketterä toimimaan koulutusviennissä: pystymme nopeasti vastaamaan tarjouspyyntöihin, järjestämään koulutuksia lyhyelläkin varoitusajalla ja tarvittaessa irrottamaan henkilöitä pitkillekin ulkomaan komennuksille. Ihmiset yrityksessämme tekevät sitä, mitä kulloinkin tarvitaan, eivätkä jäykät tehtävänkuvat ole esteenä. - Ketteryys ei ole ongelma, vaan se, ettei ole rahaa tehdä niitä toimenpiteitä, joita eteneminen vaatisi. Ei niin ketterää: - Periaatteessa mahdollisuudet ketteryyteen ovat olemassa, jos oma tahtotila ja toimintamallit saadaan vielä kuntoon. - Muu työtilanne määrittelee kuinka aktiivisesti pystyy olemaan mukana. - Kaupunki ei ole ketterä organisaatio. - Toivottavasti Finland Universityn perustaminen tulee muuttamaan tätä asiaa parempaan suuntaan. Esim. laskutusten tekeminen nopeutuu pienen organisaation ketteryydellä huomattavasti.

20 Koulutusvientitoimintaan liittyvä liiketoimintaosaaminen 1. Koulutusvientiin liittyvä kouluttautuminen organisaatiossanne (EOS: 1) Meillä on termit ja toimintatavat hallussa emmekä ole tarvinneet koulutusta Koulutukset on käyty, joten termit ja toimintatavat ovat hallinnassa Meillä on käsitys koulutusviennin vaatimista liiketoimintataidoista, mutta tarvitsemme lisää koulutusta Tarvitsemme koulutusta koulutusviennin perusasioissa

21 2. Vapaa sana koulutusvientiin liittyvistä koulutustarpeista omassa organisaatiossa (esim. mitkä koulutukset ovat olleet hyödyllisiä ja mitä koulutustarpeita vielä on) (EOS: 0) ) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) Hyödylliseksi koetut koulutukset: - Kaikki LB:n järjestämät koulutukset ovat olleet hyödyllisiä: tuotteistaminen, Teaching in English, CV-talkoot, some-koulutus jne. - Esim. tuotteistamiseen liittyvää koulutusta tarvitaan jatkossa. Itse olen pitänyt Learning Bridgen järjestämiä koulutuksia todella hyvinä, harmillista vaan ettei aika ole antanut myöten osallistua niin usein kuin olisin toivonut. Lisäkoulutustarve: - Tarvitsisimme vielä koulutusta mm. koulutusvientiin liittyvistä sopimusasioista ja hinnoittelustakin voisi olla tarvetta oppia lisää. - Kaikkea koulutusta tarvitaan lisää, mutta pääongelma ovat työnkuvat, joissa koulutusviennin pallo ei ole kenelläkään. - Tarpeen vielä tuotteistus- ja markkinointikoulutusta. - Tarpeina edelleen kielet, kansainvälinen myynti, markkina-analyysien laadinta, kilpailija-analyysien laadinta, eri kulttuurien liiketoimintatavat, verkosto-osaaminen... - Tuotteistaminen olisi tarpeellista, jos meillä tunnistettaisiin oikeat asiat tuotteiksi ja kehitettäisiin niitä. Ei koulutusta, vaan: - Emme tarvitse koulutusta, vaan kansainvälistä vientiä tekevän alueellisen verkoston, jolla olisi yhteinen EduCloud-tuotapaketti tai palveluja. - Koulutuksen sijasta olisi paljon hyödyllisempää alueellinen myyjäyksikkö, joka olisi tulosvastuullinen toimijoille ja voisi viedä eteenpäin yhteistä asiaa.

22 3. Organisaationne koulutusvientituotteiden kehitys viimeisen kahden vuoden aikana (EOS: 0) Olemme tuottaneet useita erilaisia myyntivalmiita koulutusvientituotteita Tuotteistaminen on työn alla Emme ole vielä alkaneet tuotteistaa omaa osaamistamme koulutusvientiä ajatellen Emme aio tuotteistaa osaamistamme koulutusvientiä ajatellen ennen kuin osaamisellamme on kysyntää

23 4. Vapaa sana koulutusvientituotteiden kehityksestä omassa organisaatiossa (EOS: 0) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) Tuotteistus on edennyt: - Koulutusosaamistamme on tuotteistettu useiksi valmiiksi kokonaisuuksiksi. Meillä on hyvä valmius räätälöidä uusia koulutuskokonaisuuksia asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tuotteistus on työn alla: - Parituksen kanssa tehty yhteistyö on kehittänyt toimintaamme, mutta me olemme olleet lähinnä kumppanina toiminnassa. - Ensi syksynä on tarkoitus käynnistää systemaattinen tuotteistamistoiminta työpajojen muodossa. - Tuotteistaminen alkoi suhteellisen hyvin, mutta koska organisointi ja työnkuvat ovat kesken, niin asiaa ei viedä eteenpäin. - Kuinka valmiiksi tuotteita kannattaa kehittää ja kuinka paljon niihin jätetään asiakastarpeen mukaista räätälöintivaraa? Emme ole tarpeeksi hyvin pystyneet kytkemään tuotteisiin erilaisten oppimisympäristöjen mahdollisuuksia.

24 5. Koulutusviennin markkinointi organisaatiossanne (EOS: 1) Koulutusviennin markkinointia hoidetaan ja kehitetään meillä tavoitteellisesti ja ammattimaisesti Markkinointi on aloitettu ja kehitämme sitä koko ajan Markkinoinnin eteen ei ole tehty juuri mitään, vaikka sille olisi tarvetta Ei meidän tarvitse markkinoida

25 6. Vapaa sana koulutusviennin markkinoinnin tilasta omassa organisaatiossa (EOS: 0) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) Markkinointi on kunnossa tai kehittyy: - Jatkossa meillä on selkeä markkinoinnista vastaava taho Finland Universityn muodossa. Tämä parantaa koulutusviennin markkinointia huomattavasti. - Ei ongelmia. Markkinointi on haasteellista tai puutteellista: - Meillä on todella niukasti resursseja käytettävissä markkinointiin, eikä edes selkeää käsitystä, miten sitä kannattaisi tehdä. - Markkinoinnin tarve ymmärretään, keinot tiedetään, mutta siihen ei ole varaa investoida. - Markkinointi lähinnä kotisivujen kautta uutiskirjein. Kohdennettua markkinointia kohdemarkkinatietoon perustuen tarvitaan. Samaten referenssien kerääminen ja käyttö edelleen kovin puutteellista. Markkinointia ei tarvita: - Ei tarvitse markkinoida, koska teemme koulutusvientiä tällä hetkellä pääosin yhteistyössä muiden kanssa ja oma organisoituminen on kesken. Meitä kohtaan on valtavasti kiinnostusta myös ilman markkinointia.

26 7. Koulutusviennin liiketoimintaosaaminen ja kustannustietoisuus organisaatiossanne (EOS: 1) Koulutusviennin liiketoimintaosaaminen on organisaatiossamme kunnossa ja hinnoittelu selkeällä pohjalla Käytännöt ovat parantuneet viimeisen kahden vuoden aikana, mutta parannettavaakin on Nämä asiat ovat vielä varsin epämääräisellä pohjalla Nämä asiat vaativat vielä perusteellista keskustelua ja sopimista

27 8. Vapaa sana liiketoimintaosaamisen ja hinnoittelun tilasta omassa organisaatiossa (EOS: 0) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) Liiketoimintaosaamisessa on parantamisen varaa: - Liiketoimintaosaaminen voisi olla vahvempaakin organisaatiossamme. Hinnoittelu on varsin haastavaa koulutusviennissä ja siitä olisi hyvä oppia lisää. - Hinnoittelu on byrokratiasyistä haasteellista. Akateemisesta osaamisesta on jostain syystä vaikea pyytää kunnon korvausta. - Emme ole vielä organisoituneet, mutta taustaosaamisemme on myös kaupallinen. Aikuiskoulutus yms. toki hinnoittelee tuotteet. - Opeteltu on. Hinnoittelu on kansainvälisissä koulutusviennin tarjouksissa aivan oma juttunsa, jossa pitää huomioida paljon muutakin kuin kansallisissa tarjouksissa. Mistä tietää sopivan hintatason, jonka ko. kohdemarkkinan asiakas on valmis maksamaan, ja joka tuottaa varmasti silti voittoa!?!

28 Koulutusvientitoiminnan laajuus 1. Tarjouspyyntöihin vastaaminen (EOS: 1) Meillä vastataan tarjouspyyntöihin kiihtyvällä tahdilla Meillä vastataan tarjouspyyntöihin harvakseltaan, mutta kuitenkin vastataan Meillä vastataan tarjouspyyntöihin todella harvoin Emme ole tehneet yhtään tarjousta

29 2. Vapaa sana tarjouspyynnöistä omassa organisaatiossa (EOS: 0) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) Tarjouksia tehdään: - Tarjouspyyntöjä tulee koko ajan ja yhä kiihtyvällä tahdilla. Teemme useita erialaisia tarjouksia eri asiakkaille joka kuukausi. - Tämäkin osa-alue siirtyy Finland Universityn piiriin, ja sitä myöten nopeus todennäköisesti paranee tälläkin saralla. - Kunta toimii kumppanina niille, jotka tekevät tarjouksia. Tarjouksia ei tehdä tai tehdään todella harvoin: - Päätimme luopua viennistä. Se kävi liian kalliiksi. - Satunnaista. - Pienenä toimijana ei omia tarjouksia - Ei ehkä ole ollut meidän strategian mukaista toimintaa, toki tarjouspyyntöihin vastataan, kun kohdennettu myynti pääsee siihen vaiheeseen että pyyntö asiakkaalta tulee. - En osaa sanoa, olemmeko olleet kumppanina tarjouspyynnöissä.

30 3. Koulutusvientiin liittyvät tulot (EOS: 0) Olemme tyytyväisiä koulutusviennistä saatuihin tuloihin ja näemme ne merkittävänä tulonlähteenä tulevaisuudessa Emme ole vielä täysin tyytyväisiä koulutusviennistä saatuihin tuloihin, mutta näemme, että niissä voi piillä merkittävä tulonlähde tulevaisuudessa Koulutusviennillä ei ole taloudellista merkitystä organisaatiollemme Koulutusviennillä ei ole taloudellista merkitystä organisaatiollemme emmekä näe, että näin olisi tulevaisuudessakaan

31 4. Vapaa sana koulutusvientiin liittyvistä tuloista ja niiden kehityksestä viimeisen kahden vuoden aikana (EOS: 0) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) Tulot ovat lisääntyneet: - Koulutusvientiin liittyvät tulot ovat organisaatiossamme selvästi kasvaneet viimeisen kahden vuoden aikana. Toivomme niiden kasvavan vielä merkittävästi tulevaisuudessa. - Kaupan aikaansaaminen vaatii näköjään pitkäjänteistä ponnistelua. Sentään ensimmäisiä tuloksiakin on jo saatu. Tulot ovat vähentyneet tai niitä ei ole: - Ei ole tuloa. - Pohjatyötä tehty, ei varsinaisia kauppoja, joista palkkarahoja. Asiaan ei ole tullut muutosta: - Moni ei edelleenkään usko, että koulutusviennissä mitään tuloja voisi piilläkään ja se on hyvä tekosyy olla panostamatta asiaan täysillä. Toisilla taas lienee myös hieman epärealistiset käsitykset siitä, millä aikajänteellä ja millä resursoinnilla näitä tuloja voisi alkaa tulla. Eli vähän on välillä se fiilis että tavoitellaan sitä suurta kauppaa panostamalla asiaan vähän kuin "toisella kädellä ja puolitosissaan" ajatellen että se riittää. - Asia ei ole edennyt, mutta se nähdään tärkeänä tulevaisuudessa.

32 Palautetta Learning Bridge -hankkeen verkoston yhteistyöstä 1. Yhteistyö koulutusvientiasioissa oman organisaationne kannalta (EOS: 0) Learning Bridge -hankkeen ansiosta yhteistyö eri toimijoiden välillä on selvästi lisääntynyt ja meillä on nyt enemmän yhteistyökumppaneita Learning Bridge -hankkeen toiminnan aikana yhteistyön määrä on pysynyt ennallaan Learning Bridge -hankkeen toiminnan aikana yhteistyön määrä on vähentynyt

33 2. Vapaa sana yhteistyön muutoksesta Learning Bridge -hankkeen aikana (EOS: 0) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) Yhteistyö on lisääntynyt ja monipuolistunut: - Learning Bridge -hanke on merkittävästi lisännyt verkostoamme koulutusviennissä. Nyt meillä on hyvät kontaktit eri organisaatioihin Pirkanmaalla ja tiedämme, millaista osaamista eri organisaatioista löytyy. Yhteistyön henki on positiivinen ja avoin. - Kahden vuoden aikana tietoisuus yhteistyökumppaneista on lisääntynyt ja nyt aletaan hieman tuntea toistemme organisaatioita ja toimintatapoja - tämä on ollut tärkeää jatkoa ajatellen. - Verkostot ovat kasvaneet omassa organisaatiossa ja sen ulkopuolella varsin laajasti. - Hanke tuli juuri oikeaan saumaan ja ajankohtaan. Kiitos! Verkostoon uiminen ollut helppoa. - LB:n ansioista olemme varmaan pystyneet hahmottamaan sen, ketkä alueellisista toimijoista voivat oikeasti olla kumppaneitamme kun varsinaiseen bisneksen tekoon ryhdytään. - Learning Bridge-hanke on ollut hyödyllinen verkostoitumisen kannalta, mutta sen konkreettisempaa hyötyä emme ole saaneet. - Olemme saaneet uusia henkilökohtaisia kontakteja hankkeen aikana. Yhteistyö on pysynyt ennallaan: - En koe, että hanke olisi auttanut yhteistyön kehittämisessä.

34 3. Learning Bridge -hankkeen ansiosta syntyneet uudenlaiset yhteistyö- ja organisointimallit (EOS: 0) Meille on syntynyt uusia yhteistyö- ja organisointimalleja Meille ei ole syntynyt uusia malleja

35 4. Vapaa sana mahdollisista uudenlaisista yhteistyö- ja organisaatiomalleista (esim. osuuskunta, organisaatioyhteistyö tms.) (EOS: 0) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) - Meillä on monenlaista yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa (suunnitteluyhteistyö, yhteiset tarjoukset, alihankinta isommille organisaatioille, asiantuntijavaihto jne.). Yksi tärkeimmistä yhteismalleista, jota parhaillaan käynnistämme, on koulutusvientiin erikoistunut osuuskunta Learning Scoop. - Olemme selvästi tiivistäneet yhteistyötämme Tampereen kaupungin ja TAMKn kanssa, joka on hyvä juttu! - Kaikenlaista muutosta eri tahoilla. - Yhteistyö on selvästi tiivistynyt ja uusia konsepteja luodaan. Hienoa, kun voi aina kysyä joltakulta! Ei tunnu siltä, että ollaan kilpailijoita.

36 5. Yhteiset koulutusvientitarjoukset (EOS: 0) Olemme Learning Bridge -hankkeen verkostossa tehneet yhteisiä koulutusvientitarjouksia Olemme tehneet yhteisiä koulutusvientitarjouksia yhdessä toisen/toisten organisaatioiden kanssa, mutta Learning Bridge - hankkeella ei ollut vaikutusta tähän yhteistyöhön Emme ole tehneet yhteisiä koulutusvientitarjouksia muiden toimijoiden kanssa

37 6. Nimeä pirkanmaalaiset ja suomalaiset organisaatiot ja tahot, joiden kanssa organisaationne tekee koulutusvientiyhteistyötä tällä hetkellä sekä ne joiden kanssa haluaisitte tehdä yhteistyötä (EOS: 0) Mainitut nykyiset yhteistyötahot aakkosjärjestyksessä: CCE Finland Oy EduCluster Future Learning Finland Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Itä-Suomen yliopisto UEF Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK Learning Scoop - Oppimisen osuuskunta Lempäälän kunnan koulutoimi OFinn Oy Partus Oy Savonia Sininen kolmio Oy Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK Tampereen kaupunki Tampereen yliopisto Urwise Oy Mainitut toivotut yhteistyötahot aakkosjärjestyksessä: Kaikki yllä mainitut sekä: Mediamaisteri Group ja muut IT-alan yritykset Poliisiammattikorkeakoulu POLAMK Tampereen teknillinen yliopisto TTY Tredu Muita toiveita: Tekisimme koulutusvientiyhteistyötä kaikkien niiden organisaatioiden kanssa, jotka haluaisivat koulutusvienti-tuotteeseensa osaksi myös verkkopalvelun tai online-työkaluja.

38 7. Nimeä kansainväliset organisaatiot ja tahot joiden kanssa organisaationne tekee koulutusvientiyhteistyötä sekä ne joiden kanssa haluaisitte tehdä yhteistyötä (EOS: 0) Mainitut nykyiset yhteistyötahot aakkosjärjestyksessä: CCE Finland Oy Finland Universityn kumppanuudet NAPA (Vietnam) OFinn Oy Urwise Oy Sekä toimijoita Saksassa, Venäjällä, Britanniassa ja Kiinassa Mainitut toivotut yhteistyötahot aakkosjärjestyksessä: City and Guilds (UK) Muita toiveita: - Haluaisimme edelleen löytää jälleenmyyjiä. - suorat asiakaskontaktit eri maista.

39 Palautetta Learning Bridge -hankkeesta yleisesti 1. Mitkä ovat olleet Learning Bridge -hankkeen luomat suurimmat hyödyt organisaatiollenne? (EOS: 0) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) Verkostoituminen ja koulutus: - Verkostoituminen, koulutusvientiosaamisen kasvu sekä konkreettiset mahdollisuudet tehdä ja kehittää koulutusvientiä. - Koulutus ja verkostoituminen, asian pitäminen esillä sekavassa organisaatiotilanteessa. - Verkostoituminen. - Koulutusviennin tietoisuuden ja verkostoitumistoiminnan lisääntyminen Pirkanmaan toimijoiden kesken. - Alueelliseen vientiverkostoon tutustuminen, mahdollisuus tehdä omaa osaamista ja tuotteita tutuksi verkoston toimijoille, hankkeen tarjoamat osaamisen kehittämisen toimenpiteet, asian "vireillä pitäminen - Verkostoituminen. - Verkostoitumismahdollisuudet. - Tutustuminen muihin paikallisiin toimijoihin - Henkilökohtaiset uudet suhteet ja kumppanuudet - Verkostoituminen. - Konseptit eri tekijöiden kanssa. Tietoisuuden lisääntyminen siitä, mitä haasteita kentällä on: - Ymmärrys siitä, että koulutusvientikenttä on ihan kesken Tampereen seudulla ja että oppilaitosten johto ei ole ollut yhteisen tekemisen takana. - Opittiin uskaliaasta kokeilusta, että ei viedä enää samalla tavalla. - Business-potentiaalin näkeminen. - Tietoisuus koulutusviennin laajasta kentästä ja kovista toimijoista maailmalla. Suomella on vielä paljon opittavaa... Muuta: - Uuden toimialan haltuunotto.

40 2. Mitä kehitettävää Learning Bridge -hankkeessa olisi mielestänne ollut? (EOS: 0) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) - Konkreettisiin toimenpiteisiin pyrkivät workshopit alkuun, joissa tehdään toimintasuunnitelma ja aikataulu, joihin toimijat sitoutuvat. Sen jälkeen toimenpiteet perustuen näihin workshopeihin. Enemmän painopistettä yhteiseen suunnitteluun kuin yleiseen keskusteluun. - Hankekausi olisi saanut olla pidempi, sillä tässä ajassa toimijoiden yhteen saaminen on vasta ensimmäinen askel. - Learning Bridgen olisi pitänyt keskittyä edistämään nimenomaan yritysten vientimahdollisuuksia. Toisaalta sen on hyvin verkottanut koulutuksen tarjoajat (oppilaitokset). - Hankkeen rajoitukset estivät ehkä tarpeellisimmat jutut, mutta niihin on olemassa myös muita tahoja. - Kaupungin rooli hankkeessa oli epäselvä ja syy osin tilaaja-tuottajaorganisaatiossa. - Jos markkinointiosaamiseen olisi saanut käyttää hankerahoja. - Jos olisi saanut tehdä oikeita myyntimatkoja. Yhdessä tekemistä alueemme vientiyritysten kanssa olisi voinut viritellä pontevammin. - Tavoitteellisuus ei tuntunut olevan aina mukana toiminnassa. - Hankkeen toimijaverkosto oli laaja. Vuoropuhelu eri koulutusasteiden välillä on hyvin vähäistä. Ammatillisen perusopetuksen ja yliopisto/amk opetuksen välillä on kuilu. En osaa sanoa, miten tämä olisi pitänyt ratkaista. - Olen hieman pettynyt oman organisaatiomme tapaan toimia. LB-hankkeesta olisi ollut mahdollisuus saada enemmän irti, jos organisaatiomme olisi linjannut koulutusvientiä tarkemmin. - Isot organisaatiot eivät kaikilta osin lähteneet hankkeeseen täysillä mukaan ja sitoutuminen hankkeen toimintaan oli niissä vaihtelevaa. Isot organisaatiot olisivat aktiivisemmin voineet käyttää LB-hanketta oman koulutusvientinsä ja koulutusvientiyhteistyön kehittämiseen.

41 3. Muuta palautetta Learning Bridge -hankkeesta (EOS: 0) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) Positiivinen palaute: - Hanke on ollut organisaatiollemme elintärkeä! Harmi, että se nyt päättyy ja yhteistyö on vaarassa vähentyä. Verkostokumppaneista on löytynyt uskomaton määrä osaamista ja intoa kehittää koulutusvientiä, mitä emme ilman hanketta olisi koskaan saaneet selville. - Suurkiitos hienosta hankkeesta! - Mukavia ihmisiä hankkeessa ja uskon kuitenkin, että verkostot kantavat myös tulevaisuudessa, kun oman organisaation tilanne selkiintyy. Koulutus ja verkostot selkeyttivät nykytilanteen kartoitusta ja realismia koulutusviennin osalta. - Iso kiitos! - Elinan ja Johannan innostavat työtavat ovat olleet koko hankkeen suola. Kiitos siitä! - Hieno hanke ja paljon mielenkiintoista toimintaa. Koska koulutusvienti ei ole ollut prioriteettilistalla kärkipäässä, organisaatiomme osallistuminen valitettavan vähäistä. Negatiivinen palaute: - Hanke jäi kaukaiseksi. Muuta: - Toivoisin vastaavan koordinaatiotahon toiminnan jatkuvan jossain muodossa jatkossakin, koordinaation osuutta isoissa kuvioissa usein aliarvioidaan, vaikka se on täysipäiväistä työtä.

42 Ja vielä 1. Mitä tarvitsisitte jatkossa koulutusviennin kehittämiseen organisaatiossanne? (EOS: 0) (Vastauksia on editoitu vastaajan tunnistamisen estämiseksi sekä ymmärrettävyyden lisäämiseksi.) - Resursseja ja osaamista markkinointiin. - Kontakteja potentiaalisiin asiakkaisiin. - Yhteistyötä tarjousten tekemisessä verkostokumppaneiden kanssa. - Ajantasaista tietoa koulutustarpeista maailmalla. - Suomi (ja alalla toimivat organisaatiot) tarvitsisivat keskitetyn yksikön markkinoimaan suomalaista koulutusosaamista ja kehittämään suomalaisen koulutuksen brändiä (esim. TEM:n tai OKM:n alaisuuteen). Pirkanmaa tarvitsisi "hubin", johon suomalaisesta koulutuksesta kiinnostuneet voisivat ottaa yhteyttä, joka välittäisi koulutusvientitarjouspyyntöjä eri organisaatioille ja kokoaisi tiettyyn tarjoukseen tarvittavat tahot yhteen. - Rahaa ja apua myyntiin. - Lisää henkilöstöä, osaamista ja visiointia. - Aikaa liikkua ja viedä kauppaa eteenpäin. - Pysyvää yhteistyöverkostoa ja partneritukea. Koulutusvientiä tehdään varsin suurissa verkostoissa ja yksi (isokaan) organisaatio ei pysty kaikkeen. - Kaupungin ja oman organisaation tilanteen ja työnjaon selkiintymistä. Resursseja, strategiaa ja työnkuvia. - Myyntiosaamista. - Asiakaskeisseihin perustuvia yhteistyörakenteita ja kumppanuuksia, toisilta oppimista ja kokemusten jakamista sekä talon sisällä edelleen strategian päivitystä ja kirkastusta ja vientiin liittyvien osa-alueiden jatkuvaa kehittämistä ja skarppaamista. - Ihmisresurssia ja selkeän linjauksen siitä, miten toimintaa organisaatiossamme viedään eteenpäin.

Välkkyä koulutusvientiä Kokemuksia ja tulevaisuuden mahdollisuuksia 11.-12.6.2014

Välkkyä koulutusvientiä Kokemuksia ja tulevaisuuden mahdollisuuksia 11.-12.6.2014 Välkkyä koulutusvientiä Kokemuksia ja tulevaisuuden mahdollisuuksia 11.-12.6.2014 26.6.2014 Learning Bridge Education Export Network in the Tampere Region 1 3 MITÄ VÄKEÄ? Mistä innostut? Mitä koulutusvientiin

Lisätiedot

Verkostot ammatillisen koulutuksen kansainvälistäjänä. Nov- 10

Verkostot ammatillisen koulutuksen kansainvälistäjänä. Nov- 10 Verkostot ammatillisen koulutuksen kansainvälistäjänä Nov- 10 Mitä ja miten tutkittiin? Mikä on verkostoitumisen aste ammatillisen koulutuksen kentällä? Miten verkostot toimivat? Mikä on verkostoitumisen

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Kananpäitä ja kansainvälistä kauppaa ammatillisen koulutuksen vientiponnisteluja TAKKissa

Kananpäitä ja kansainvälistä kauppaa ammatillisen koulutuksen vientiponnisteluja TAKKissa Kananpäitä ja kansainvälistä kauppaa ammatillisen koulutuksen vientiponnisteluja TAKKissa KansainväliSYYSpäivät 2013 5.11.2013 Jyväskylä Päivi Puutio Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK Taustalla Tampereen

Lisätiedot

Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa

Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen Työpapereita 27 2 Projektin toteutus ja tehtävät Toteutus: 01.06.2009 31.12.2010,

Lisätiedot

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan Lahden Tiedepäivä 10.11.2015 Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Tausta puheenvuorolle Käsitteet Verkostoitumisen tavoitteita, hyötyjä

Lisätiedot

Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Hämeestä! Ke Hämeenlinna

Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Hämeestä! Ke Hämeenlinna Matkalla kasvuun yhteistyöhanke 1.9.2016 31.12.2018 Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Hämeestä! Ke 22.3.2017 Hämeenlinna Hankerahoitus Hankkeen kokonaisbudjetti 450 000 Hämeen ELY-keskus, 70 %, 315 000

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Aiesopimus - Future Learning Finland

Aiesopimus - Future Learning Finland Aiesopimus 1 (5) Aiesopimus - Future Learning Finland Future Learning Finland kansalliseen koulutusvientiklusteriin haetaan jäseniksi alan johtavia toimijoita, yrityksiä ja oppilaitoksia, joilla on tuotteita,

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Vientiagentin kanssa maailmalle!

Vientiagentin kanssa maailmalle! Vientiagentin kanssa maailmalle! Vienti ei ole pelkästään sanana mutta myös konkreettisina toimina ollut yhtä ajankohtainen ja tärkeä kuin nyt. On erittäin hieno asia, että vientiä on alettu vahvasti tukea

Lisätiedot

Kuinka hankkeiden hyvät kokemukset, toimintatavat ja tulokset hyötykäyttöön? Tiivistelmä ryhmien ajatuksista

Kuinka hankkeiden hyvät kokemukset, toimintatavat ja tulokset hyötykäyttöön? Tiivistelmä ryhmien ajatuksista Kuinka hankkeiden hyvät kokemukset, toimintatavat ja tulokset hyötykäyttöön? Tiivistelmä ryhmien ajatuksista Liike-seminaarin workshop 11.11.2015 Ryhmät: Mamk, Kyamk, TAMK Saimia, Mamk, Karelia, Oamk,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Verkostomaisen toiminnan pääperiaatteet, edellytykset ja parhaat käytännöt. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Verkostomaisen toiminnan pääperiaatteet, edellytykset ja parhaat käytännöt. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Verkostomaisen toiminnan pääperiaatteet, edellytykset ja parhaat käytännöt Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kaksi näkökulmaa verkoston määrittelyyn 1. Abstrakti määritelmä: verkosto

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Verkostoissa toimiminen: verkostotyön perusteita ja käytäntöä. Timo Järvensivu KTT, tutkimuspäällikkö Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Verkostoissa toimiminen: verkostotyön perusteita ja käytäntöä. Timo Järvensivu KTT, tutkimuspäällikkö Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Verkostoissa toimiminen: verkostotyön perusteita ja käytäntöä Timo Järvensivu KTT, tutkimuspäällikkö Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Nuori Suomi 13.3.2012 Verkosto voidaan määritellä ainakin kahdella

Lisätiedot

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä

Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Kolmen vuoden kokemuksia koulutusviennistä Olavi Mertanen, Tuija Laurén Johdannoksi Globaalia liiketoimintaa; johtavia maita USA, Iso-Britannia, Australia ja Uusi-Seelanti (valmiiksi englanninkieliset

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

Työnjohtokoulutuskokeilu Kaupan lähiesimies. Intoa ja inspiraatiota ammattikorkeakouluyhteistyöstä - vaan kenelle?

Työnjohtokoulutuskokeilu Kaupan lähiesimies. Intoa ja inspiraatiota ammattikorkeakouluyhteistyöstä - vaan kenelle? Työnjohtokoulutuskokeilu Kaupan lähiesimies Intoa ja inspiraatiota ammattikorkeakouluyhteistyöstä - vaan kenelle? Puustinen 19.4.2012 Kokeiluohjelmasta poimittua Tavoitteet ammattikorkeakouluyhteistyölle

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Kv-strategiasta käytäntöön: Verkostot koulun johdon ja koulutoimen näkökulmasta Case Joensuu Esa Räty, lukion rehtori, kv-koordinaattori, Joensuun

Kv-strategiasta käytäntöön: Verkostot koulun johdon ja koulutoimen näkökulmasta Case Joensuu Esa Räty, lukion rehtori, kv-koordinaattori, Joensuun Kv-strategiasta käytäntöön: Verkostot koulun johdon ja koulutoimen näkökulmasta Case Joensuu Esa Räty, lukion rehtori, kv-koordinaattori, Joensuun kaupunki Joensuu, asukkaita noin 73 000, ydinkaupunki

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Venäjän-kaupan Barometri Syksy 2008. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän-kaupan Barometri Syksy 2008. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän-kaupan Barometri Syksy 2008 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 mrd 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

PALO (Testori) Kielitaidon ja oppimisen alkukartoituskeskus

PALO (Testori) Kielitaidon ja oppimisen alkukartoituskeskus PALO (Testori) Kielitaidon ja oppimisen alkukartoituskeskus Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuttajien alkukartoitusmallin luominen (ensisijainen tavoite) Tiedon lisääminen ja eteenpäin

Lisätiedot

Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki. Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen

Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki. Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen OSALLISUUS UTELIAISUUS INNOSTUS KORKEAKOULUELÄMÄN JÄLKEINEN OSAAMINEN QUO VADIS :

Lisätiedot

Kohti uutta menestystä!

Kohti uutta menestystä! Kohti uutta menestystä! -TOP School -hankkeen loppuseminaari Riitta Juusenaho hankejohtaja, KT TOP School -hanke Tampereen kaupunki TOP TOP School Kansainvälinen yhteistyöverkosto Kansallinen yhteistyöverkosto

Lisätiedot

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen Puu-Hubi toimintamalli Ari Hynynen 09.06.2015 Puurakentamisen innovaatioympäristö puurakentamisen ekosysteemi kunnat SeAMK kaupungit metsäkeskus 2 1 yliopistot maakuntaliitto yksilöt ELY-keskus verkostoituminen

Lisätiedot

Verkostot kehittämistyössä

Verkostot kehittämistyössä Verkostot kehittämistyössä Lääkkeiden käytön järkeistämisen verkosto, työpaja 27.9.2012 Timo Järvensivu, KTT, tutkimuspäällikkö Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kaksi näkökulmaa verkoston määrittelyyn

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Kasvun haasteita Venäjällä. strategia, myynti ja johtaminen

Kasvun haasteita Venäjällä. strategia, myynti ja johtaminen Kasvun haasteita Venäjällä strategia, myynti ja johtaminen Yritysten toiminta Venäjän markkinoilla (1) Venäjän markkinoiden liiketoimintastrategia on selkeästi määritelty Venäjän liiketoimintastrategia

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Jyrki Laurikainen, kiinteistöjohtaja, Wärtsilä OyJ Wärtsilän pääkonttori, kuva: Mahlum 2007. Case: Wärtsilä

Jyrki Laurikainen, kiinteistöjohtaja, Wärtsilä OyJ Wärtsilän pääkonttori, kuva: Mahlum 2007. Case: Wärtsilä Wärtsilä Oyj on tehnyt Workspacen kanssa yhteistyötä vuodesta 2011, jolloin aloitettiin globaalin työympäristökonseptin kehittäminen. Vuoden 2013 loppuun mennessä Workspace oli auttanut Wärtsilää ohjaamaan

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy Innovaatioseteli Kokemuksia/Ajatuksia 30.8.2017 Seppo Hoffrén 31 August 2017 Innovaatioseteli Kenelle Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Syksy 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Miten on mennyt viimeisten 6 kuukauden aikana? 2 5: kasvanut paljon Syksy 2015 (n=25) Kevät 2015 (n=26) Syksy 201

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki 19.11.2015 Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Hankkeen toimenpiteet MIKSI?: Päijät-Hämeen maakuntaohjelmassa

Lisätiedot

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Hanna-Riina Vuontisjärvi Projektipäällikkö/ Palvelumuotoilija Lapin yliopisto, Taiteiden Tiedekunta hanna-riina.vuontisjarvi@ulapland.fi Mitä palvelumuotoilija

Lisätiedot

TekesTalk: Fiiliksestä fyrkkaa, Liideri ja BioIT - ohjelmat esillä Kuopiossa 22.3.2013

TekesTalk: Fiiliksestä fyrkkaa, Liideri ja BioIT - ohjelmat esillä Kuopiossa 22.3.2013 TekesTalk: Fiiliksestä fyrkkaa, Liideri ja BioIT - ohjelmat esillä Kuopiossa 22.3.2013 KUOPIO 22.3.2013 Kari Venäläinen, Tekes teknologia-asiantuntija, Pohjois-Savon ELY-keskus OTO Golden Gavia kv-palvelun

Lisätiedot

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi Prosessikonsultaatio Lähtötilanteessa kumpikaan, ei tilaaja eikä konsultti, tiedä mikä organisaation tilanne oikeasti on. Konsultti ja toimeksiantaja yhdessä tutkivat organisaation tilannetta ja etsivät

Lisätiedot

Future Learning Lapland

Future Learning Lapland Future Learning Lapland LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN KANSAINVÄLINEN KOULUTUSVIENTI Hankkeen tavoitteet ja toiminta Heikki Konttaniemi Projektipäällikkö Miksi koulutusvientiä? Taustalla OPM:n 2009 julkaistu

Lisätiedot

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin Oskari Lammi 1 Asiakastyytyväisyys mitä ja miksi Asiakas määrittelee hyvän ja huonon palvelun laadun. Jos palvelun laatu ei tyydytä asiakasta, on hänen

Lisätiedot

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä TKI-toiminnan kirjastopalvelut Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä Sisältö 1. Esityksen taustaa 2. Tietoasiantuntijat hankkeissa 3. Ammatilliset käytäntöyhteisöt vs Innovatiiviset

Lisätiedot

Alaskasta Antarktikselle Team Finland-tilaisuus Kuopio Neuvoja bisnekseen Yhdysvalloissa. Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs

Alaskasta Antarktikselle Team Finland-tilaisuus Kuopio Neuvoja bisnekseen Yhdysvalloissa. Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs Alaskasta Antarktikselle Team Finland-tilaisuus Kuopio 29.8.2017 Neuvoja bisnekseen Yhdysvalloissa Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs Viennin mahdollisuudet Yhdysvaltoihin (1): Mantereen kokoinen

Lisätiedot

Tilaisuuden järjestelyt: % % 3 1 3,4 % ,3 % ,3 % Total 129 Average 4,45

Tilaisuuden järjestelyt: % % 3 1 3,4 % ,3 % ,3 % Total 129 Average 4,45 Question Options Answer count Percentage YLEISTÄ: Paikka (1 tähti = peestä, 5 tähteä = 1 0 0 % 2 1 3,4 % 4 17 58,6 % 5 9 31 % Total 121 Average 4,17 Tilaisuuden järjestelyt: 1 0 0 % 3 1 3,4 % 4 14 48,3

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Terveysliikuntapalveluiden tuotteistaminen. SHF-hankkeen loppuseminaari

Terveysliikuntapalveluiden tuotteistaminen. SHF-hankkeen loppuseminaari Terveysliikuntapalveluiden tuotteistaminen SHF-hankkeen loppuseminaari 4.9.2014 Business Arena Oy on vuonna 2000 perustettu kehittämisen asiantuntijayritys. Tuotamme organisaatioille tietoa ja ideoita

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä Laituri-projekti / Mervi Sirviö Taustaa ELY kierroksen ennakkokyselyyn Kysely lähetettiin 15 ELY:lle 23.6.2012, johon kaikki vastasivat (viimeiset 23.8.)

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Digitaalinen Polku Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Yritysjohdon tukena Digitaalinen Polku pilottiohjelma alkaa! Kilpailukyky 2014 Digitaalinen Polku 2014 Osallistuminen ja kriteerit

Lisätiedot

Väliarvioinnin yhteenveto

Väliarvioinnin yhteenveto Oppimisratkaisut 2011-2015 Tulosseminaari 24.1.2013 Väliarvioinnin yhteenveto Eero Silvennoinen Yksikön johtaja, TkT www.tekes.fi/ohjelmat/oppimisratkaisut DM 1069732 Oppimisratkaisut tilanne Oppimisratkaisut

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Suunnitelmallisuus ja organisoituminen 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Suunnitelmallisuus ja organisoituminen 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Itsearviointi -9, toukokuu Suunnitelmallisuus ja organisoituminen % % % % % % % 7 % 8 % 9 % % Projektille on selkeästi osoitettavissa oleva tarve Projekti reagoi riittävän nopeasti toimintaympäristössä

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 Strategisten verkostojen johtaminen ja organisaatioiden uudistuminen Helena Kuusisto-Ek Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Teemat: - Johtamisen haasteet muuttuvat

Lisätiedot

Rakennus- ja puualan verkostot ja niiden kehittäminen Kaustisen seutukunnassa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho)

Rakennus- ja puualan verkostot ja niiden kehittäminen Kaustisen seutukunnassa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho) 1 Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI TARJOUSPYYNTÖ Rakennus- ja puualan verkostot ja niiden kehittäminen Kaustisen seutukunnassa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi,

Lisätiedot

EuroSkills 2020 hankkeen mahdollisuudet

EuroSkills 2020 hankkeen mahdollisuudet EuroSkills 2020 hankkeen mahdollisuudet EuroSkills 2020 ammattkoulutuksen yhteinen haaste ja mahdollisuus Helsinki 3.9.2015 Ylijohtaja Mika Tammilehto, opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011 Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella JohtamisWirtaa 10.5.2011 Työpaja 2, haasteet ja ratkaisut Riikka Laine-Tolonen (Nordea) Tapani Pöllänen (Sales Energy) Valmentava esimies Strategia ja visio

Lisätiedot

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja yhteistyökumppaneille 2009 Webropol sähköpostikysely tehtiin kesä- ja elokuussa 2009 NK vastaukset 53 % (N=38, n=20) YTK vastaukset 30 % (N=57, n=17) Asiaa kannatetaan

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Laaja valtakunnallinen otanta Kyselyyn vastasi lähes 1700 kauppakamarien jäsenyritystä eri

Lisätiedot

Puutuotealan markkinoinnin ja myynnin kehittäminen vientimarkkinoille

Puutuotealan markkinoinnin ja myynnin kehittäminen vientimarkkinoille Reindeer - Wood Puutuotealan markkinoinnin ja myynnin kehittäminen vientimarkkinoille Kainuun Etu Oy Jari Komulainen, toimialapäällikkö 9.12.2010 Lähtökohta Yritysten tarpeita, joihin haetaan ratkaisua

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ

RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ Serious Gaming Research Lab - hanke Jonna Kalermo- Poranen & Veli- Matti Nurkkala, 28.10.2015 Kajaanin ammattikorkeakoululla huhtikuussa

Lisätiedot

Green Care -tutustumistreffit KEURUU

Green Care -tutustumistreffit KEURUU Green Care -tutustumistreffit 13.6.2017 KEURUU Mitä Green Care eli vihreä hoiva tai voima ovat? Ihmisten elämänlaadun ja hyvinvoinnin edistämistä luonnon, eläinten, puutarhatai maatilaympäristön avulla

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Hyvinvointitoimijat Länsi-Uudellamaalla

Hyvinvointitoimijat Länsi-Uudellamaalla Hyvinvointitoimijat Länsi-Uudellamaalla Hyvinvoiva Länsi-Uusimaa: toimintamalli Alueellinen työpajatyöskentely 18.10.2012 Hyvinvoiva Länsi- Uusimaa 30.11.2012 Tietoiskut 4.12.2012 T&K&Ihanketoiminta Hyvinvointifoorumi

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Menestyskulttuurin luominen

Menestyskulttuurin luominen Menestyskulttuurin luominen Juha Laakkonen Toimitusjohtaja Lappset Group Oy Luento Karelia-ammattikorkeakoulussa 31.10.2013 Työelämä muutoksessa 2020 -luentosarja We invite mankind outdoors! Lappset luo

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Miten ymmärrät Venäjää? Venäläinen busineskulttuuri, -tavat ja käytännöt

Miten ymmärrät Venäjää? Venäläinen busineskulttuuri, -tavat ja käytännöt Miten ymmärrät Venäjää? Venäläinen busineskulttuuri, -tavat ja käytännöt Erja Laakso Suomalais-Venäläinen kauppakamari 24.3.2009 Hämeenlinna Kasvua Venäjältä - kansainvälistymisseminaari 1 VENÄJÄN LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ:

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot