- Anne Kvist tulee alkaen kolmeksi kuukaudeksi vampon projektivastaavaksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- Anne Kvist tulee 1.11.11 alkaen kolmeksi kuukaudeksi vampon projektivastaavaksi."

Transkriptio

1 MUISTIO VAMPO TYÖPAJA Avaus (Juha Jolkkonen) - Visio - nimi? - Wampo? - Anne Kvist tulee alkaen kolmeksi kuukaudeksi vampon projektivastaavaksi. 2. Kotitehtävien purku: Jussi Rahikainen (pelastuslaitos): - Uhat: lainsäädäntö muuttunut vanhusten asumisen (tuettu asuminen/asumisyksikkö) osalta. Mikäli muuta asumista, ei ole lainsäädäntöä -> pitäisi ottaa vampossa huomioon Asta Tirkkonen ( Kaupunkisuunnittelu): - esteettömyyteen kiinnitetään huomiota jo rakennusvalvonnassa Kristiina Mäkelä (omainen): - konkreettiset toimenpiteet - asiakaslähtöisyys olisi sitä oikeasti - lisää vammaisten edustajia mukaan vampon valmisteluun - vaikeavammaisten mielekäs työ- ja päivätoiminta (tulisi kirjattua vampoon) Annikki Alku (kulttuuripalvelut): kulttuuripalvelujen merkitys, koskee kaikkia Päivi Jurvala (Vantaan TE-toimisto): - vahvistettaisiin työllistämisessä yhteistyötä/ verkostotyötä - työnantajilla, jotka eivät tunne vammaisia, on ennakkoluuloja heitä kohtaan Erkki Heikkilä, Kari Ali-Yrkkö (vammaisneuvoston edustajat): - Esteettömyys: mahdollisuus liikkua vapaasti. Joukkoliikenteen esteettömyyden kehittämisessä paljon haasteita. - Esteetöntä palvelua kaikilla tasoilla. - Vammaisten erityisosaaminen otetaan käyttöön. Koulutuksen mukainen työ. - Innovaatioita internetiin. Palveluita hyvin saataville. Sähköisen asioinnin toimivuus. - Toimiva arki mahdollistaa hyvän elämän. - Yhdenvertaisuus kaupunkilaisena ja kansalaisena. - Visio: Esteetön edelläkävijä - Vammaisten Vantaa Eija Purhonen( Näkövammaisten keskusliiton/ Sokeva-Käsityön edustaja): - Moni asia lähtee vammaisen kohtaamisesta, siihen ei tarvita rahaa. Luontevaa palvelua. Mervi Vatanen (HSL): - esteettömyyslinjaukset - bussiliikenne lähes 100 % esteetöntä Viestiä Hakopolun (kehitysvammaisten asuntoja)asukkailta: - Palveluiden markkinointi, että niistä tiedettäisiin. 1

2 - Esteettömyys. Tietokanta esteettömistä kohteista? - Tiedon saaminen koetaan hankalaksi. Tieto pirstaleista. Tietoa saa vasta siinä vaiheessa, kun on jo palveluiden piirissä. Palveluohjaajat koetaan etäisiksi. - Työ- ja päivätoiminta ei kiinnosta kaikkia. Halutaan tehdä enemmän oikeanlaisia töitä, esim. ulkotyötä. - Ulkoiset häiriötekijät vaikuttavat elämään. Esim. kaupan lakko sekoitti monen kehitysvammaisen elämän. Miten tukea tällaisiin tilanteisiin? Sanni Purhonen (vammaisten edustaja) - vammaisten oma ääni kuuluviin - otetaan heidän asiantuntemuksensa mukaan. - Kynnys ry:llä netissä palvelukartta esteettömistä kohteista Vammaispalvelut: - Työllistyminen ja oma työpaikka. Haastavaa, miten tehdään yhteistyötä yritysten kanssa. Miten nähdään vammaisten ammattitaito, että saataisiin oikeanlaisia töitä. - Asiakkaiden kohtaaminen. - Miten löydetään oikeat tukitoimet. - Miten saadaan nuoria töihin tälle alalle? Minna Salmi (Sivistystoimi, perusopetus): - Perusopetuksesta lisäys vahvuuksiin: power-osaamisverkosto. - Kirjastopalveluissa esteettömyys kuuluu edelleen heikkouksiin, kaikkia vanhoja tiloja ei ole saatu esteettömiksi. Taina Saarenpää (Nuorisotoimi) - miten löydetään/ saadaan vammaiset nuoret mukaan - miten kohdataan vammaiset nuoret - teemapäiviä - nuorisotilat pyritään saamaan esteettömiksi - lasten ja nuorten ohjelma Anne Kvist (Keltamokodin esimies) Palaute asukkailta: - Tärkeimmäksi asiaksi nousi arvostava kohtaaminen. Tähän tarvitaan lisää koulutusta - Nuorisotoimi käynyt vetämässä Keltamokodissa 80-luvun discoillan. Hyvää palautetta puolin ja toisin. Ritva Joutsenlahti (Työllisyyspalvelut): - Esteettömyys ei toteudu vanhoissa rakennuksissa. - Tietokanta esteettömille paikoille olisi hyvä. - Vammaisten koulutusmahdollisuudet rajoitetummat kuin muilla, niitä pitäisi kehittää. - Miten työllisyyspalvelut ja vammaispalvelut voisivat toimia yhdessä? - Esteetön Kotka -projekti Anita Korhonen (Terveyspalvelut/kuntoutus): - esteettömyys ei tarkoita vain liikuntavammaisia (myös näkö- ja kuulovammaiset ym) - asiakaslähtöisyys, vuorovaikutus asiakkaan kanssa. - asuminen ja itsenäisyys. Turvallisuus on muistettava huomioida. Vaatii tukea. 2

3 -- resurssien rajallisuus. Kuntoutusyksikössä halutaan varmistaa, että vaikeavammaiset saavat tarvitsemansa palvelut. Kotitehtävät: Kutsu taustaverkostosi ja yhteistyökumppanisi mukaan tammikuun verkostoseminaariin klo 12-16, että saadaan verkostot mahdollisimman kattavasti mukaan. (Tätä varten tukiryhmä valmistelee alustavan kutsun mahdollisimman pian) Keskustele työpajassa työstetyistä painopistealueista eli keihäänkärjistä omissa taustaverkostoissasi. Tuleeko mieleen lisää konkreettisia asioita? Kenen henkilön tai minkä tahon tulisi ottaa vastuu mistäkin asiasta? Työryhmä tulee työskentelemään jatkossa yhä enemmän keihäänkärjittäin muodostetuissa pienryhmissä ja verkostoissa. Mieti, minkä keihäänkärjen pienryhmään haluaisit itse kuulua. Mitkä ovat Vantaan Vampon arvot (ja visio)? Lähetä vastauksesi sähköpostitse Riitta Saimaselle torstaihin mennessä eli viikkoa ennen seuraavaa työpajaa. Seuraava työpaja klo (sosiaali- ja terveystoimi, Peltolantie 2 D, pohjakerros) 3

4 PAINOPISTEALUEET/ KEIHÄÄNKÄRJET 1. FYYSINEN ESTEETTÖMYYS JA TURVALLISUUS - järjestelmällinen toimintamalli riskien arviointiin asumisen ja elämisen järjestelyissä - huomioitava palveluiden kilpailuttamisessa - esteettömyyskartoitukset - esteettömyysasiamies Vantaalle? - netin esteettömyys - kulttuuritilat: yleisön lisäksi sopiviksi erityistarpeita edellyttäville esiintyjille - asialliset apuvälineet ja niiden myöntäminen (apuvälineen ei myöskään tarvitse olla ruma :) 2. ESTEETÖN AJATTELU JA ASENTEET - seksuaaliterveys - ihmisoikeudet, arvot - työntekijöiden osaaminen - vammaisasioiden peruskoulutus/ -tieto kaikille kaupungin työntekijöille - osallistuminen yhteiskuntaan ja näkyvyys mediassa - nuoret & "perusjärjestöt" & nuorisovaltuusto - "matala kynnys" avoimeen toimintaan (nuoret) -> kohdennettu markkinointi -> yhteistyö järjestöjen tukipalveluiden kanssa -> kummit, vertaisohjaajat -> vapaaehtoiskurssit (yläkoulut, toinen aste) 3. ASIAKASLÄHTÖISYYS - osallisuus - yhteistyö - vaikuttaminen -> nuorisovaltuusto vammaisten nuorten pariin - kommunikaatiotaitojen tukeminen - valinnanmahdollisuuksia (yhteistyö 3. sektorin ja yksityissektorin kanssa) - asiakaslähtöisyys toteutuu kohtaamistilanteessa - asiakaslähtöisyys vampoa laadittaessa - Vantaan Sanomien etusivu! Vantaan Lauri! Metrolehti - asiakaskysely - asiakaslähtöisyys palveluja haettaessa -> kattava palveluohjaus - "teemaviikko", jossa kaupungin henkilökunta saa vieraakseen vammaisia (ja kohtaamisharjoituksia) - asiakkaan voimavarojen kanssa liittoutuminen palveluohjauksellisen työn avulla - palvelusuunnitelmat aktiiviseksi työvälineeksi 4

5 - poliittinen vaikuttaminen helpommaksi - slogan: "Ei vammaisia koskevia päätöksiä ilman vammaisia" 4. OIKEUS TYÖHÖN + mielekkääseen päivätoimintaan - oikeus ammatilliseen koulutukseen - työpajat, oppisopimus - täydennyskoulutus - yksilöllinen, henkilökohtaiseen tilanteeseen perustuvat suunnitelmat ja niiden etenemisen varmistaminen - niin koulutukseen kuin työ- ja päivätoimintaan - monenlaiset vaihtoehdot - ei massaratkaisuja - tuettu työllistäminen - räätälöidyt työpaikat - tuki työnantajille ja työntekijöille - asenteet! - työnantajille tietoa olemassa olevista tukimuodoista - työelämäosallisuus - kaikilla pitää olla mahdollisuus pitkäkestoiseen, tuettuun työhön, työtoimintaan (uuden hallituksen tulisi voida myöntää riittävät resurssit kuntien sosiaalityölle) - kohtuulliset ansiot - työnohjaus kaikille tarvitseville - sama palkka samasta työstä 5. ELINIKÄINEN KASVU, OPPIMINEN JA KEHITTYMINEN, ELÄMÄNLAATU - kulttuuri - vapaa-aika -> tuki liikuntaan, harrastamiseen (erilaiset ryhmät) -> avustajat esim. leireille - työväenopistot: mahdollisuus tarvittaessa apuvälineisiin - vaikeavammaisille enemmän vaihtoehtoja (avustajia!) - mahdollisuus sekä ottaa vastaan että toteuttaa itse erilaisia taide- ja kulttuurikokemuksia ja elämyksiä - kuntoutus myös 18 vuotta täyttäneille (fysio- ja puheterapia) - vammaispoliittisen taiteen ja vammaisten taideopiskelun sekä taiteilijoiden näkyvyys ja tukeminen 6. ASUMINEN - vaihtoehtoja, yksilöllisen tarpeen mukaan - tarkoituksenmukainen suunnittelu - riittävät tukitoimet / palvelut - mahdollisuus pysyä tutussa sosiaalisessa ympäristössä asumistarpeiden muuttuessa - Tikkurilan keskustaan eikä Sipoon korpeen! 5

6 - asumispalveluille laatukriteerit (vaikeavammaisten tuetulle ja autetullle asumiselle) - turvallista (koskemattomuus, pakkokeinot, ylilääkitys) 7. PALVELUOHJAUS, TIEDONSAANTI - yhteistyö - kaupungin nettisivut/ hakeminen helpoksi (linkit esim. asiantuntijajärjestöön) -asiakasta ei lähetetä muihin palveluihin "pois silmistä", vaan haetaan yhteistyötaho mukaan verkostoon - tietoa eri tasoilla erilaisilla muodoilla, esim. nuorilta nuorille nuorten suosimissa palveluverkoissa - aktiivista tiedottamista - ei vain vastata kun osaa kysyä - tietoa omalla äidinkielellä (ja selkeästi) - yhteinen palvelusuunnitelma -"TIETOTORI" - palveluohjaus saatavilla paikoissa, joissa liikutaan, myös iltaisin ja viikonloppuisin - yksityiskohtaiset palvelusuunnitelmat, joita laatimassa eri ammattiryhmien edustajat yhdessä vammaisen ja palveluohjaajan kanssa. Mietitään kaikki elämänalueet, tarvittava kuntoutus, vapaa-aika, työtoiminta, - palvelusuunnitelma apuvälineenä tiedon välittämisessä ja palveluiden toteuttamisessa 6

WAMPO - TILAA KAIKILLE. Vantaan Vammaispoliittinen ohjelma ja toimenpidesuunnitelma vuosille 2012-2016. Vantaan vanhus- ja vammaispalvelut

WAMPO - TILAA KAIKILLE. Vantaan Vammaispoliittinen ohjelma ja toimenpidesuunnitelma vuosille 2012-2016. Vantaan vanhus- ja vammaispalvelut WAMPO - TILAA KAIKILLE Vantaan Vammaispoliittinen ohjelma ja toimenpidesuunnitelma vuosille 2012-2016 Vantaan vanhus- ja vammaispalvelut SISÄLLYS 1. JOHDANTO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Lohjan vammaispoliittinen ohjelma OMAEHTOISTA ELÄMÄÄ

Lohjan vammaispoliittinen ohjelma OMAEHTOISTA ELÄMÄÄ Vammaispoliittinen ohjelma - 1 - Lohjan vammaispoliittinen ohjelma OMAEHTOISTA ELÄMÄÄ 2012 2015 12.6.2012 Kaupunginhallitus 20.8.2012 Kaupunginvaltuusto 5.9.2012 Vammaispoliittinen ohjelma - 2 - Sisällysluettelo

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot

Jokaisella ihmisellä on oikeus asua omassa kodissa

Jokaisella ihmisellä on oikeus asua omassa kodissa ASPA-KARTOITUKSIA JULKAISU 3/2015 Jokaisella ihmisellä on oikeus asua omassa kodissa Kehitysvammaisten kuntalaisten asumisen palvelujen Tarve-projekti Mäntsälässä ja Pornaisissa Päivi Huuskonen Jokaisella

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vammaisneuvosto VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vammaisneuvosto VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vammaisneuvosto VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2 Sisällysluettelo Omaehtoisen elämän aalloilla...4 1 JOKAISELLA ON OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN...8 1.1 Itsemääräämisoikeus itsenäiseen elämään,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2018. Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2018. Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2018 Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle Sisällys 1. Alkusanat............................................................. 4 2. Taustat

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA KAIKKI YHDESSÄ EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA EURAN KUNNAN SOSIAALITOIMEN JULKAISUJA 2006 2 EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN VISIO Vammaiset kunnan asukkaat ovat tasavertaisia muiden kuntalaisten

Lisätiedot

Kehitysvammaisten kuntalaisten asumisen palvelujen Tarve-projekti Mäntsälässä ja Pornaisissa

Kehitysvammaisten kuntalaisten asumisen palvelujen Tarve-projekti Mäntsälässä ja Pornaisissa "Jokaisella ihmisellä on oikeus asua omassa kodissa. Kehitysvammaisten kuntalaisten asumisen palvelujen Tarve-projekti Mäntsälässä ja Pornaisissa Päivi Huuskonen 25.6.2015 2 Tarve-projekti Tarve-projektien

Lisätiedot

Sipoon vammaispoliittinen ohjelma 2013 2016

Sipoon vammaispoliittinen ohjelma 2013 2016 Sipoon vammaispoliittinen ohjelma 2013 2016 Sisällysluettelo Esipuhe... 1 1. Ohjelman tavoitteet... 3 2. Arvot... 4 3. Asenteet... 5 4. Viestintä... 5 5. Elinympäristö, rakentaminen ja liikkuminen... 6

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

YHDESSÄ YHDENVERTAISIKSI

YHDESSÄ YHDENVERTAISIKSI YHDESSÄ YHDENVERTAISIKSI JÄRVENPÄÄN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2007-2015 Diakoniaammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Jaana Lindberg Malla Willberg 1 SISÄLLYS...1 1. JOHDANTO...2 2. OHJELMAN

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014 2020

PORVOON KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014 2020 PORVOON KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014 2020 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Taustaa... 5 2.1 Vammaisuuden määrittely... 5 2.2 Vammaisten perustuslailliset oikeudet... 5 2.3 Vammaiset Porvoossa...

Lisätiedot

Sipoon Vammaispoliittinen ohjelma 2013-2016

Sipoon Vammaispoliittinen ohjelma 2013-2016 Sipoon Vammaispoliittinen ohjelma 2013-2016 Sisällysluettelo Esipuhe... 1 1. Ohjelman tavoitteet... 3 2. Arvot... 4 3. Asenteet... 5 4. Viestintä... 5 5. Elinympäristö, rakentaminen ja liikkuminen... 6

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015

NAANTALIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015 NAANTALIN KAUPUNKI NAANTALIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015 Kaupunginhallitus 28.1.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.12.2012 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. VAMMAISPOLITIIKKAA OHJAAVAT

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2015-2018 MÄNTSÄLÄ-PORNAINEN

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2015-2018 MÄNTSÄLÄ-PORNAINEN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2015-2018 MÄNTSÄLÄ-PORNAINEN 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TIEDOTTAMINEN... 4 3. ELINYMPÄRISTÖ, RAKENTAMINEN JA LIIKKUMINEN... 5 4. ITSENÄISEN ELÄMÄN TUKIPALVELUT...

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 1/2012 Riitta Majava-Keränen ISBN 978-952-5680-75-1 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 1/2012 Riitta Majava-Keränen ISBN 978-952-5680-75-1 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/2012. Sosiaali- ja terveysvirasto, Peltolantie 2 D 3. krs (iso kokoushuone), Tikkurila

PÖYTÄKIRJA 3/2012. Sosiaali- ja terveysvirasto, Peltolantie 2 D 3. krs (iso kokoushuone), Tikkurila Aika Tiistai 8.5.2012 klo 17.05-19.15 Paikka Läsnä: Sosiaali- ja terveysvirasto, Peltolantie 2 D 3. krs (iso kokoushuone), Tikkurila Kari Ali-Yrkkö, puheenjohtaja Mikaela Westergård, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

Kouvolan kaupungin VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA Kouvolan kaupungin VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 20.8.2010 Hyväksytty Kouvolan kaupunginvaltuustossa 11.10.2010 Ulkoasu: Eija Tiitinen 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1. Ohjelman tavoitteet... 4 2. Arvot...

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 1/2013 Maija Leinonen ISBN 978-952-5680-80-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 1/2013 Maija Leinonen ISBN 978-952-5680-80-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Torniossa Tiina Puikko Aspa-kartoituksia 1/2014 ISBN 978-952-5680-89-8 (sid.) ISBN 978-952-5680-90-4 (pdf) ISSN 1797-335X

Lisätiedot

KAARINAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

KAARINAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA KAARINAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2012 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. KESTÄVÄ JA VASTUULLINEN VAMMAISPOLITIIKKA 2 3. ESTEETTÖMYYS...3 3.1 Kaavoitus ja ympäristörakentaminen...4 3.2 Asuntojen

Lisätiedot

KUNTOUTUMISPALVELUJEN TULOSALUE VAMMAISPALVELUT. Kehitysvammapalvelujen kehittämistavoitteet vuosille 2010-2016

KUNTOUTUMISPALVELUJEN TULOSALUE VAMMAISPALVELUT. Kehitysvammapalvelujen kehittämistavoitteet vuosille 2010-2016 KUNTOUTUMISPALVELUJEN TULOSALUE VAMMAISPALVELUT Kehitysvammapalvelujen kehittämistavoitteet vuosille 2010-2016 Birgitta Huurre Kaisa Kiiski 21.4.2010 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...3 2. KEHITTÄMISTAVOITTEIDEN

Lisätiedot

Yksilölliseen asumiseen ja asumisen toimintakulttuuriin

Yksilölliseen asumiseen ja asumisen toimintakulttuuriin 1 Yksilölliseen asumiseen ja asumisen toimintakulttuuriin Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymä asumispalvelujen konsensustyöryhmä 30.4.2008 Susanna Hintsala Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymä asumispalvelujen

Lisätiedot

Kyselyn yhteenvetoa. KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta 3.2.2015

Kyselyn yhteenvetoa. KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta 3.2.2015 Kyselyn yhteenvetoa KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta 3.2.2015 Mitkä tekijät mielestäsi edistävät näiden tavoitteiden toteutumista? Yksilöllisyys Asiakkaan toiveiden kuunteleminen Asiakkaiden henkilökohtaiset

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 4/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-79-9 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 4/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-79-9 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA KIURUVEDEN KAUPUNGIN Kaupunginhallitus 11.6.2012 154 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 40 Sisällysluettelo Johdanto 2 1. Lainsäädäntö, päätöksenteko ja vaikuttaminen 3 2. Esteettömyys 3 2.1 Esteettömyyden yleiskuvaus

Lisätiedot

Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Janakkalassa Paula Suonpää Aspa-kartoituksia 2/2014 ISBN 978-952-5680-95-9 (sid.) ISBN 978-952-5680-96-6

Lisätiedot

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Kannanotto kuntien tekemiin VPLhankintoihin tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Vammaisfoorumin

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot