Koulujen Aikakauslehtipäivä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulujen Aikakauslehtipäivä 15.11.2006"

Transkriptio

1 Tehtäväsivu 1 Roolipeliä aikakauslehtitalossa MUODOSTAKAA 4 5 HNGN TYÖSKNTLYRYHMÄT Koko ryhmä toimii yhdessä samaistuen yhteen roolihenkilöön kerrallaan, esimerkiksi kaikki ovat päätoimittajia, valokuvaajia, taittajia jne. PLI ALKAA Toimikaa ohjeiden mukaan. u TOIMITUSJOHTAJA Toimitusjohtaja on saanut tehtäväkseen perustaa lehden. Hän miettii, millaiselle lehdelle on kysyntää. Mikä aihe kiinnostaisi? Millaiselle yleisölle lehti tehtäisiin? A) Tutkikaa luokkaan tuotuja lehtiä ja tehkää lista aihepiireistä, joiden ympärillä lehdet pyörivät, esimerkiksi muoti, ruoka, kulttuuri, politiikka, harrastukset, henkilökuvat, ajankohtaiset tapahtumat, puutarha, sisustus. B) Tehkää toinen lista, johon laitatte muita mieleenne tulevia aihepiirejä, mitä aikakauslehdet käsittelevät. C) Valitkaa listoistanne yksi teema/aihepiiri, jonka ympärille lähdette tekemään omaa lehteänne. D) Miettikää miksi juuri sellaiselle lehdelle olisi kysyntää. ) Keksikää lehdelle nimi.

2 Tehtäväsivu 2 v MARKKINOINTI Toimitusjohtaja kutsuu markkinointipäällikön luokseen. On aika neuvotella lehden taloudesta, kohderyhmästä ja itse tuotteesta (sivumäärä, koko, paperin laatu, ilmestymistiheys). A) Katselkaa, tunnustelkaa ja haistelkaa luokkaan tuotuja lehtiä. Minkälainen lehti houkuttelee lukemaan? B) Tutkikaa monistetta (tehtäväsivu 5) jossa on ehdotuksia erilaisista teemoista ja kohderyhmistä. Mitä teemoja eri lehdissä on? Mitä teemoja omassa lehdessänne voisi olla? C) Tutkikaa lehtipinonne lehtiä ja arvioikaa, mikä on niiden kohderyhmä (ikä, sukupuoli, elämäntilanne, kiinnostuksen kohteet). Verratkaa mielipiteitänne -sivuilta löytyvien mediakorttien tietoihin. Päättäkää, mikä on oman lehtenne kohderyhmä. D) Päättäkää kohderyhmän mukaisesti, millaista lehteä olette tekemässä. Missä valinnoissa se näkyy? (lyhyet/pitkät jutut, kuvien määrä, asialinja/viihdelinja, kotimainen/ulkomainen, vakava/huumori). ) Pohtikaa, miltä lehtenne tulee näyttämään. Miettikää lehden koko ja sivumäärä. Kuinka usein lehti ilmestyy ja mitä se maksaa? PÄÄTOIMITTAJA Päätoimittaja ja toimitusten esimiehet (toimituspäälliköt) kokoontuvat ja suunnittelevat, mitä lehti pitää sisällään. Päätoimittajalle kuuluu pääkirjoituksen laatiminen. Toimitusten esimiehet yhdessä päätoimittajan kanssa jakavat työt toimittajille ja huolehtivat, että lehti valmistuu ajoissa. A) tsikää, minkälaisia pääkirjoituksia luokassa olevissa lehdissä on. Laatikaa ryhmässänne oman lehtenne pääkirjoitus, joka alkaa sanoilla Hyvä lukija, käsissäsi on uusi aikakauslehti, joka B) Tutkikaa -sivuilta Lue minut -aikakauslehtikirjaa. Mitä juttutyyppejä on olemassa ja mitkä sopivat lehtenne aihepiiriin? Päättäkää, minkälaisia juttuja lehteenne tulee.

3 Tehtäväsivu x TOIMITTAJAT Toimituspäällikkö tuo päätoimittajan terveiset ja juttujen aiheet toimitukseen. Tehtävät jaetaan eri toimittajille, joiden jutut toimituspäälliköt tai -sihteeri tarkistaa. Päätoimittaja vastaa kuitenkin viime kädessä lehden sisällöstä. A) Selatkaa lehtipinon lehtiä ja valitkaa niistä omaan lehteenne sopivia juttuja. B) Leikatkaa tekstejä otsikoineen irti. C) Kierrättäkää lehtiä luokassa, jotta kaikki löytävät riittävästi oman aihepiirinsä juttuja. D) Lukekaa juttu huolellisesti ja päättäkää, mitä siitä otatte omaan lehteenne. ) Asetelkaa leikkaamanne osat pöydälle ja kootkaa niistä uudenlaisia juttuja. Liimata saatte vasta pelikohdassa 9. Voitte käyttää myös sopivia valmiita juttuja tai kirjoittaa itse uusia. Pitäkää huolta, että lehden linja säilyy kohderyhmänne odotusten mukaisena! y VALOKUVAAJAT Toimittajat tarvitsevat juttuihinsa sopivat valokuvat ja keskustelevat yhdessä valokuvaajien kanssa kuvien määrästä ja sisällöstä. A) Selatkaa lehtipinon lehtiä ja valitkaa jokaiselle jutulle sopivia kuvia. B) Leikatkaa valitsemanne kuvat. z ULKOASU, TAITTAJAT JA PIIRTÄJÄT Taittajien tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa lehden ulkoasu. He päättävät, miltä sivut näyttävät: palstojen koko ja määrä, otsikon koko ja paikka, väliotsikot, tekstin ja kuvan asettelu sivulle, piirrokset, tilastot, kirjasinkoko ja -malli, värit yms. Tekstin ja kuvien on oltava lehden linjan mukaisia. Taittaja, toimituspäällikkö ja päätoimittaja suunnittelevat myös lehden kannen ja sopivat, miten ilmoitukset (mainokset) sijoitellaan. A) Asetelkaa jutut kuvineen pohjapapereille. Kokeilkaa eri vaihtoehtoja. Liimata saatte vasta pelikohdassa 9. B) Miettikää otsikon koko, muoto, väri ja paikka. C) Harkitkaa, tarvitsetteko kuvatekstejä ja piirroksia. D) Jättäkää tilaa ilmoituksille. ) Suunnitelkaa lehdelle kansi, joka houkuttelee lukemaan.

4 Tehtäväsivu { MDIAMYYJÄ TILAUSMYYJÄ Myyntipäälliköt vastaavat tilausmyynnistä ja mediamyynnistä. Mediamyyjät myyvät lehdestä ilmoitustilaa. Tilausmyyjät hankkivat lehdelle tilaajia. A) Valitkaa lehtipinojen lehdistä omaan lehteenne kohderyhmänne kannalta sopivia mainoksia. B) Laatikaa itse koulun lähellä olevan yrityksen mainos, joka sopisi lehteenne. C) Keksikää myyntilause, jolla myytte lehteänne esimerkiksi puhelimitse. LHTI MN KIINNI! Mitään ei saa lisätä tai poistaa. Liimatkaa materiaalinne pohjapapereille. SITYS sitelkää kahden minuutin verran lehteänne muille (myyntilause, kohderyhmä, lehden perustietoja). } NTTITOIMITUS Päätoimittaja ja toimituspäälliköt antavat nettitoimitukselle tehtäväksi koota lehdelle verkkosivut. ri lehdillä on erilaisia verkkosivuja, jotka voivat sisältää samaa materiaalia kuin painettu lehti tai lehdellä voi olla erisisältöinen verkkoversio (nettilehti). Osalla lehdistä on netissä kotisivut, jotka pitävät sisällään vain yhteystietoja. A) Tutkikaa, millaisia verkkosivuja eri lehdillä on. Aloittakaa eteneminen >Mediakortit. Mediakortti-sivulta pääsee lehden verkkosivuille. B) Pohtikaa, mikä oman lehtenne aineisto sopisi verkkoon. C) Kehitelkää muita nettitoimintoja, jotka sopivat oman lehtenne kohderyhmälle.

5 Tehtäväsivu 5 rilaisia teemoja urheilu luonto henkilökuvat U-lehti maailman politiikka matkailu sisustus painonvartija terveys asuste muoti elokuva musiikki tv sukeltajat nuoriso ammatinvalinta elämyksiä trendejä harrastukset puutarha rentoilua virkistystä velttoilua roskaa tuskaa tauteja haaveita unelmia kauneutta ravitsevaa rasvaista raskasta sinistä pois muodista pallopelit urheilu uusinta uutta luvanvaraista maaseutu lähiö toritupa veden äärellä bongaa pipari piilotetaan pikkutavarat lastenhoito koulunkäynti ruoka maantiede kaupungit tanssi jooga meditointi rilaisia kohderyhmiä nuoret lapset tytöt pojat aikuiset miehet naiset vanhukset isoäidit isoisät vauvat tekniikasta kiinnostuneet musiikista kiinnostuneet skeittaajat ratsastajat autohullut öljymiehet muodista kiinnostuneet surffaajat hiljaiset kuuntelijat kovaääniset suupaltit silmälasien läpi katsojat karkinsyöjät hammasrautojen puristuksissa olevat saunojat hurjapäät kukkaniityn kulkijat haaveilijat tee-se-itse-tyypit tiedemiehet terveysintoilijat sohvaperunat auringonpalvojat rokkaajat boheemit pelinhimoiset taivaanrannanmaalarit koululaiset teini-ikäiset kokkaajat sisustajat moottoripyöräilijät koiranomistajat tanssijat KKSIKÄÄ ITS LISÄÄ KKSIKÄÄ ITS LISÄÄ

6 Tehtäväsivu 6 LISÄTHTÄVIÄ VALOKUVANÄYTTLY Valitkaa aikakauslehdistä valokuvia ja järjestäkää valokuvanäyttely jonkin teeman perusteella (esim. lapsuus, vanhuus, onnellisuus, yksinäisyys, hiljaisuus, pelko, raivo, rakkaus, rumuus, tylsyys, inho, lempeys). Leikattujen valokuvien alle pitää muistaa kirjoittaa, kuka on valokuvaaja ja mistä lehdestä kuva on leikattu. TUTKIMUKSIA Selvittäkää, mitä aikakauslehtiä oppilaiden kotiin tulee. Selvittäkää, kuinka monta niistä tulee tilattuna. Kuinka monta järjestön jäsenetuna ja yrityksen asiakaslehtenä? Selvittäkää, kuinka monta aikakauslehteä kouluun tulee. ntä lähikirjastoon? Mitä aikakauslehtiä luet säännöllisesti, satunnaisesti, netin välityksellä? Tehkää tilasto luokan oppilaiden tuloksista. Kuinka monta aikakauslehteä ilmestyy Suomessa? Mitkä ovat laajalevikkisimmät aikakauslehdet? Vastaukset löytyvät -osoitteesta. KRRO TOISILL Valitse yksi luokkaan tuoduista lehdistä. Selvitä, onko sillä nettisivut. Tutki, mitä materiaalia nettisivut tarjoavat. Kumpaa luet mieluummin, painettua lehteä vai nettilehteä? Valitse yksi luokkaan tuoduista lehdistä. Lue lehteä ja keksi sille myyntilause. Valitse yksi luokkaan tuoduista lehdistä. Kerro, miltä lehti sinun mielestäsi vaikuttaa. Käytä eri aistejasi (näkö, tunto, kuulo, haju). Kerro, mikä juttu siinä kiinnostaa ja miksi. Äänestäkää luokkaan tuoduista lehdistä paras kansikuva. -osoitteesta löytyy lisää tehtäviä

Tehtäväpaketti. Kysyttävää tehtävistä, kisan kulusta tai nettisivujen käyttämisestä? Ota yhteyttä os. reiluluokka@kuvalehdet.fi

Tehtäväpaketti. Kysyttävää tehtävistä, kisan kulusta tai nettisivujen käyttämisestä? Ota yhteyttä os. reiluluokka@kuvalehdet.fi Tehtäväpaketti Koululaisen Reilu luokka 2009 -kilpailu jakautuu neljään aihealueeseen: minä, kaverit, meidän luokka ja meidän koulu. Jokaiseen aihealueeseen liittyy tehtäviä, joista koostuu kisan aikana

Lisätiedot

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme.

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. Etsi lehdestä vastaukset seuraaviin kysymyksiin: a) Mikä on lehden nimi? b) Mikä on lehden ilmestymisnumero? c) Kuka on lehden päätoimittaja? d)

Lisätiedot

50 vinkkiä. sanomalehti esiopetuksessa

50 vinkkiä. sanomalehti esiopetuksessa 50 vinkkiä sanomalehti esiopetuksessa Kieli- ja vuorovaikutus SANOMALEHTI SOPII ESIOPETUKSEEN Sanomalehti tarjoaa esiopetukseen sekä monipuolista sisältöä että kierrätettävää materiaalia. Tämä opas on

Lisätiedot

Minna Inovaara Anne Leppäjärvi. Tehdään lehti. Opas opettajille ja kerho-ohjaajille

Minna Inovaara Anne Leppäjärvi. Tehdään lehti. Opas opettajille ja kerho-ohjaajille Minna Inovaara Anne Leppäjärvi Tehdään lehti Opas opettajille ja kerho-ohjaajille Painoon 1 12.12.2000, 08:44 Sisällys KÄYTTÄJÄLLE 3 ENNEN ALKUA 4 LEHDEN TEHTÄVÄT JA OSASTOT SEKÄ UUTISKRITEERIT 5 TOIMITUKSEN

Lisätiedot

ELÄMÄN- MAKUA. luokkaan MONIPUOLISIA SANOMALEHTITEHTÄVIÄ PERUSOPETUKSEEN

ELÄMÄN- MAKUA. luokkaan MONIPUOLISIA SANOMALEHTITEHTÄVIÄ PERUSOPETUKSEEN ELÄMÄN- MAKUA luokkaan MONIPUOLISIA SANOMALEHTITEHTÄVIÄ PERUSOPETUKSEEN Sisällys Sanomalehti...4 Sanomalehden lukeminen...5 Lehden osiot...6 Otsikointi...7 Päivälehden uutiset...8 Pikku-uutiset...9 Uutisia

Lisätiedot

POLKU mediakasvatusprojekti: lehtiprojekti

POLKU mediakasvatusprojekti: lehtiprojekti Noora Vauras, syyskuu 2010 medianoora@gmail.com POLKU mediakasvatusprojekti: lehtiprojekti Tämä on koko koulun yhteinen sanomalehtiprojekti, jonka avulla opitaan kerronnan keinoja ja mediakritiikkiä. Mediaa

Lisätiedot

tullaan juttuun Sanomalehtitehtäviä alakouluille Kirsi Pehkonen Seppo Timonen

tullaan juttuun Sanomalehtitehtäviä alakouluille Kirsi Pehkonen Seppo Timonen tullaan juttuun Sanomalehtitehtäviä alakouluille Kirsi Pehkonen Seppo Timonen Sisällys 1. Luen sanomalehteä, joka on...?... 4 2. Etusivu on lehden näyteikkuna... 5 3. Kuva havainnollistaa tekstiä... 6

Lisätiedot

Taso 1: Teemme tiedotteen

Taso 1: Teemme tiedotteen Aktiviteetti: Lehden taitto Taso 1: Teemme tiedotteen Tavoite: Tarpoja miettii oman ryhmänsä kanssa, mitä asioita tiedotteessa pitää olla ja kuinka tiedote toteutetaan. Vartionjohtajan ohje: Ryhmä miettii

Lisätiedot

SA N O M A L EH T I - O P S

SA N O M A L EH T I - O P S SANOMALEHTI- OPS 1 JOHDANTO...2 1. PERUSKOULU...3 OPETUSOHJELMAN AIHEKOKONAISUUDET... 3 1.1. IHMISENÄ KASVAMINEN... 3 1.2. KULTTUURI-IDENTITEETTI JA KANSAINVÄLISYYS... 0 1.3. VIESTINTÄ JA MEDIATAITO...

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko OPETTAJAN AINEISTO. NÄIN SYNTYY UUTINEN Tehtäväpaketti 3. 4.-luokkalaisille

Sanomalehtiviikko OPETTAJAN AINEISTO. NÄIN SYNTYY UUTINEN Tehtäväpaketti 3. 4.-luokkalaisille Sanomalehtiviikko OPETTAJAN AINEISTO NÄIN SYNTYY UUTINEN Tehtäväpaketti 3. 4.-luokkalaisille Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella Tämä aineisto on tarkoitettu opettajan käyttöön oppilaiden

Lisätiedot

Ohjaajan opas. Matkalla mediaan. Matkalla mediaan -kerhossa

Ohjaajan opas. Matkalla mediaan. Matkalla mediaan -kerhossa Ohjaajan opas TEEMA KERHO Matkalla mediaan Matkalla mediaan -kerhossa lapset tekevät tutustumismatkan mediamaailmaan ja harjoittelevat siellä tarvittavia taitoja. Parhaiten kerho soveltuu 1. 3.-luokkalaisille.

Lisätiedot

1 aikakauslehti opetuksessa

1 aikakauslehti opetuksessa 1 aikakauslehti opetuksessa Aikakauslehti on monipuolinen materiaali opetuksessa käytettäväksi. Lehdet käsittelevät eri aihealueita useista näkökulmista ja yhdistävät kuvan ja tekstin ainutlaatuisella

Lisätiedot

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin.

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. 3. 4. Mitä sanomalehteä luet? Etsi lehdestä seuraavat perustiedot: a) lehden nimi b) ilmestymisnumero c) irtonumeron hinta d) päätoimittaja e)

Lisätiedot

Uutiskopla ja kuusi kysymystä

Uutiskopla ja kuusi kysymystä Sanomalehtiviikko Tehtäväpaketti 3. 4.-luokkalaisille Opettajan aineisto Uutiskopla ja kuusi kysymystä Tervehdys opettaja! Tämä aineisto on tarkoitettu käyttöösi oppilaiden sanomalehtiviikon tehtäväpaketin

Lisätiedot

Mediapuuhaa perheille

Mediapuuhaa perheille Mediapuuhaa perheille Vinkkejä ja toimintaideoita vanhemmille Anniina Lundvall 0 M e d i a k a s v a t u s s e u r a 2 0 1 3 Sisällys Iloa medioista koko perheelle! 2 Ulkoleikkejä ja -tekemistä 2 Lemppariohjelmahippa

Lisätiedot

Uutiskopla ja rapiseva paperi

Uutiskopla ja rapiseva paperi Sanomalehtiviikko Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille Opettajan aineisto Uutiskopla ja rapiseva paperi Tervehdys opettaja! Tämä aineisto on tarkoitettu käyttöösi oppilaiden sanomalehtiviikon tehtäväpaketin

Lisätiedot

www.ksl.fi www.elakelaiset.fi www.ray.fi KOTI SUOMESSA Opas opintokerhon ohjaajalle

www.ksl.fi www.elakelaiset.fi www.ray.fi KOTI SUOMESSA Opas opintokerhon ohjaajalle Yhdessä-hanke Raha-automaattiyhdistys www.ksl.fi www.elakelaiset.fi www.ray.fi KOTI SUOMESSA Opas opintokerhon ohjaajalle 2 Koti Suomessa on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n ja Eläkeläiset ry:n yhteinen,

Lisätiedot

MEIDÄN OMA JUTTU Projektin työkirja

MEIDÄN OMA JUTTU Projektin työkirja MEIDÄN OMA JUTTU Projektin työkirja TYÖKIRJA TEKEMISTÄTUKEMISTÄ Teksti: Saara Kallio-Kokko, Marja Kiijärvi-Pihkala, Terhi Koskelainen, Susanna Winter Nuorten Akatemia 2005 toimisto@nuortenakatemia.fi www.nuortenakatemia.fi

Lisätiedot

1 Asiaa aikakauslehdestä opetuksessa

1 Asiaa aikakauslehdestä opetuksessa 1 Asiaa aikakauslehdestä opetuksessa Aikakauslehti on innostava materiaali medialukutaidon ja lukutaidon vahvistamiseen, erilaisten aiheiden käsittelyyn ja ilmiöiden tutkimiseen sekä oman identiteetin

Lisätiedot

Tarinoita muuttuvalta planeetalta. Tehtäväpaketti

Tarinoita muuttuvalta planeetalta. Tehtäväpaketti Tarinoita muuttuvalta planeetalta Tehtäväpaketti Tervetuloa eläytymään muuttuvan planeetan tarinoihin! Tähän tehtäväpakettiin on koottu harjoituksia, joiden avulla tarinakokoelman aiheet heräävät eloon.

Lisätiedot

II OMAN VAPAAEHTOISTOIMINNAN LÖYTÄMINEN... 6 1. Testi: Minkälainen vapaaehtoistoimija olen?... 6 2. Vapaaehtoistoiminnan messut...

II OMAN VAPAAEHTOISTOIMINNAN LÖYTÄMINEN... 6 1. Testi: Minkälainen vapaaehtoistoimija olen?... 6 2. Vapaaehtoistoiminnan messut... Oppitunti-ideoita VAPAAEHTOISTOIMINTA Materiaali antaa ideoita vapaaehtoistoiminnan käsittelemiseen kouluissa. Materiaalin on tuottanut Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi osana Euroopan vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Into -YRITTÄJYYTEEN! Ohjaajan vinkkivihko

Into -YRITTÄJYYTEEN! Ohjaajan vinkkivihko Into -YRITTÄJYYTEEN! Ohjaajan vinkkivihko INTO -YRITTÄJYYTEEN! Ohjaajan vinkkivihko Kirjoittaja: Ilona Kokko Työryhmä: Kari Elo, Yksityisyrittäjäin säätiö Minna Riikka Järvinen, Kerhokeskus - koulutyön

Lisätiedot

Mainonnan lukutaito. Opettajan opas. Auta lasta arvioimaan mainontaa

Mainonnan lukutaito. Opettajan opas. Auta lasta arvioimaan mainontaa Mainonnan lukutaito Opettajan opas Auta lasta arvioimaan mainontaa 2 Auta lasta arvioimaan mainontaa Media on muodostunut tärkeäksi oppimisen lähteeksi. Media muodostaa mielikuvia. On hyvä tunnistaa, mikä

Lisätiedot

Fotonovela Tarinoita etelästä ja pohjoisesta OHJAAJAN OPAS SISÄLLYS MIKÄ ON FOTONOVELA? 5 ENNEN TYÖPAJAA 6 FOTONOVELA-TYÖPAJAN TOTEUTUS 7 1. TARINOINTIIN VIRITTÄYTYMINEN JA MOTIVOINTI 9 2. AKTIIVISUUTEEN

Lisätiedot

1 Mitä on työ? Tässä luvussa tutustut työhön. Tarkastelet erilaisia paikkoja työnteolle, erilaisia tapoja tehdä työtä ja erilaisia ihmisiä työssään.

1 Mitä on työ? Tässä luvussa tutustut työhön. Tarkastelet erilaisia paikkoja työnteolle, erilaisia tapoja tehdä työtä ja erilaisia ihmisiä työssään. 1 Mitä on työ? Tässä luvussa tutustut työhön. Tarkastelet erilaisia paikkoja työnteolle, erilaisia tapoja tehdä työtä ja erilaisia ihmisiä työssään. Kaikissa töissä tarvitaan yrittämistä. 1. Työ? Tänään

Lisätiedot

Materiaali on tarkoitettu alle 8-vuotiaiden lasten mediakasvatukseen, mutta se on sovellettavissa vanhemmillekin lapsille. Materiaali on suunnattu

Materiaali on tarkoitettu alle 8-vuotiaiden lasten mediakasvatukseen, mutta se on sovellettavissa vanhemmillekin lapsille. Materiaali on suunnattu Noin kymmenen askelta Eettiseen mediakulttuuriin Materiaali on tarkoitettu alle 8-vuotiaiden lasten mediakasvatukseen, mutta se on sovellettavissa vanhemmillekin lapsille. Materiaali on suunnattu lasten

Lisätiedot

Olet mitä luet Koulujen aikakauslehtipäivä 13.11.2008 Oppimateriaali

Olet mitä luet Koulujen aikakauslehtipäivä 13.11.2008 Oppimateriaali Olet mitä luet Koulujen aikakauslehtipäivä 13.11.2008 Oppimateriaali I Aikakauslehti opetuksessa Tässä materiaalissa nostetaan esiin erityisesti lehtijuttujen ihmisiä: toimittajia, haastateltavia ja vähän

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

5.-6.LK MUSEON MAISEMISSA (Museovierailun ennakko- ja jatkotehtävä)

5.-6.LK MUSEON MAISEMISSA (Museovierailun ennakko- ja jatkotehtävä) 5.-6.LK MUSEON MAISEMISSA (Museovierailun ennakko- ja jatkotehtävä) 1. Tehkää koulullanne A3-kokoinen maalaus itsellenne tärkeästä maisemasta tai paikasta maisemassa. Maisema / paikka voi olla: a) luonnonmaisema

Lisätiedot