Opiskelemaan - millä ehdoilla?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelemaan - millä ehdoilla?"

Transkriptio

1 JULKAISU 7/2011 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Opiskelemaan - millä ehdoilla? Toimittanut Ulrica Gabrielsson

2 Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TUTKAS järjesti keskiviikkona keskustelutilaisuuden aiheesta " OPISKELEMAAN - MILLÄ EHDOILLA?". Keskustelutilaisuuden avasi Tutkaksen puheenjohtaja, kansanedustaja Sanna Lauslahti. Alustajina toimivat professori, dekaani Patrik Scheinin Helsingin yliopistosta, neuvotteleva virkamies Ville Heinonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä, opetusneuvos Birgitta Vuorinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä, asiantuntija Marita Aho EK:sta, professori Matti Viren Turun yliopistosta sekä professori Jussi Välimaa Jyväskylän yliopistosta. Kommenttipuheenvuoronsa alustuksiin esittivät SYLin puheenjohtaja Katri Korolainen- Virkajärvi ja Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Valtteri Aine. Tilaisuuden paneelikeskusteluun osallistuivat: dekaani, professori Patrik Scheinin, Helsingin yliopisto vararehtori Martti Raevaara, Aalto-yliopisto varapuheenjohtaja Joona Räsänen, SAMOK kananedustaja Pauliina Viitamies, sdp kansanedustaja Kimmo Kivelä, ps kansanedustaja Satu Haapanen, vihr Tähän julkaisuun on liitetty kaikki sähköisinä saadut alustukset ja puheenvuorot.

3 OPISKELEMAAN - MILLÄ EHDOILLA? TUTKAS-seminaari eduskunnan auditoriossa keskiviikkona T Tilaisuuden avaus Kansanedustaja Sanna Lauslahti, Tutkaksen puheenjohtaja Pääsykoe- ja paperivalinta lahjakkuuden, soveltuvuuden ja motivaation mittaajina Professori, dekaani Patrik Scheinin, HY, käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kommenttipuheenvuoro Puheenjohtaja Katri Korolainen-Virkajärvi, SYL Puheenjohtaja Valtteri Aine, Lukiolaisten liitto Koulutusmäärien ennakointi Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen, opetus- ja kulttuuriministeriö Opiskelijahaku ja -valinnat uudistuksen edessä Opetusneuvos Birgitta Vuorinen, opetus- ja kulttuuriministeriö Opintojen rahoituksen erilaiset mallit Asiantuntija Marita Aho, EK Kahvitauko Onko maksuton yliopisto-opetus tiensä päässä? Professori Matti Viren, Turun yliopisto Maksuton opetus sosiaalistavana ja syrjäytymisen estävänä tekijänä Professori Jussi Välimaa, Jyväskylän yliopisto Paneelikeskustelu Dekaani, professori Patrik Scheinin, Helsingin yliopisto Vararehtori Martti Raevaara, Aalto-yliopisto Varapuheenjohtaja Joona Räsänen, SAMOK Kansanedustaja Pauliina Viitamies, sdp Kansanedustaja Kimmo Kivelä, ps Kansanedustaja Satu Haapanen, vihr Tilaisuuden päätös

4 Pääsykoe- ja paperivalinta lahjakkuuden, soveltuvuuden ja motivaation mittaajina Patrik Scheinin HY, käyttäytymistieteellinen tiedekunta TUTKAS eduskunnan auditorio (Mannerheimintie 30) keskiviikkona klo

5 Johdanto Kasvatuksen taloustieteen piirissä vallitsee varsin yksimielinen näkemys päättökokeiden hyödyistä. Sellaiseksi YO-tutkinto onkin varsin hyvä. (mm. Bishop 1998; Bishop, Mañe & Bishop 2001; Bishop, Mañe, Bishop & Moriarty 2001; Jürges Schneider & Büchel 2003) YO-tutkinto kehitettiin kuitenkin valintakokeeksi yliopistoon, ja OKM toivoo yliopistojen käyttävän sitä siihen. Säästyisi resursseja Jonot koulutuksiin ehkä lyhenisivät (?) Faculty of Behavioural Science/ Scheinin

6 Suhteellinen arvostelu periytyy ajalta, jolloin ylioppilaskoe oli kaikille sama (esim. vuoden 1919 uudistuksen viisi koetta: äidinkieli, matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja reaalikoe). Suhteellisen arvostelun tavoitteena ja etuna on mahdollisuus helposti verrata menestystä eri kokeissa ja osin myös eri tutkintokerroilla (Béguin ym. teoksessa Howie ym. 2008). Faculty of Behavioural Science/ Scheinin

7 Kun kaikki suorittivat ylioppilas-tutkinnossa samat aineet oli kyse lähinnä valikoimattomasta kokonaisotannasta. Tällöin jakautumat olivat Gaussin käyrän mukaisia. Siksi oli käytännöllistä ja toimivaa jakaa arvosanat samalla suhteellisella arviontitavalla. Faculty of Behavioural Science/ Scheinin

8 Ylioppilaskokeen arvosanat vuodesta 1996 alkaen [1] Osuus Arvosana Lyh. P. Selitys Suomennos % Huomautus laudatur L 7 erinomainen eximia cum laude approbatur E 6 kiitettävä magna cum laude approbatur M 5 hyvä cum laude approbatur C 4 tyydyttävä lubenter approbatur B 3 kohtalainen (häntä) kiitetään tai (häntä) ylistetään 5% (hänet) erinomaisten kiitosten kera hyväksytään 15% (hänet) suurten kiitosten kera hyväksytään 20% (hänet) kiitosten kera hyväksytään 24% (hänet) mielihyvin hyväksytään 20% Ennen eximia cum laude approbatur - arvosanan käyttöönottoa laudaturarvosanasta sai kuusi pistettä (puoltoääntä). Otettu ylioppilastutkinnon arvosanana käyttöön vuonna Otettu ylioppilastutkinnon arvosanana käyttöön vuonna Yleisin arvosana. Ylioppilaskokeista annettujen arvosanojen mediaani. Otettu ylioppilastutkinnon arvosanana käyttöön vuonna approbatur A 2 välttävä (hänet) hyväksytään 11% alin hyväksytty arvosana improbatur I 0 hylätty (hänet) hylätään 5% Jaetaan neljään ryhmään (i+ / i / i / i=) Faculty of Behavioural Science/ Scheinin

9 Suhteellinen arvostelu toimii edelleen äidinkielessä (jonka kaikki kirjoittavat) laudatur 7 5 % eximia cum laude approbatur 6 15 % magna cum laude approbatur 5 20 % cum laude approbatur 4 24 % lubenter approbatur 3 20 % approbatur 2 11 % improbatur 0 5 % Faculty of Behavioural Science/ Scheinin

10 Ylioppilastutkinnot (tilastokeskus) Vuonna 2006 ylioppilastutkintoja suoritettiin lähes Faculty of Behavioural Science/ Scheinin

11 Peruskouluun siirtymisen jälkeisissä ylioppilastutkinnon uudistuksissa on pyritty sopeuttamaan tutkinto lukiolaisten määrän ja siihen liittyen opiskelijoiden välisten erojen kasvuun. Käytännössä tämä on tarkoittanut valinnaisuuden lisäämistä niin koemahdollisuuksien määrässä kuin tutkintoon sisällytettävien kokeiden valinnassa. Lopputulos on nykyinen ylioppilastutkinto, joka koostuu n. 40 eri kokeesta 24 eri oppiaineessa, kaikki järjestettynä kahdesti vuodessa. Faculty of Behavioural Science/ Scheinin

12 Ylioppilastutkinto pähkinänkuoressa Tarjolla olevasta 40 kokeesta opiskelijan tulee valita vähintään neljä (ka 5.5 koetta). Vain äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Loput 3 tulee valita joukosta A-kieli, B-kieli, matematiikka ja reaaliaineen koe (eli 24 eri koetta). Faculty of Behavioural Science/ Scheinin

13 . Laajasta valinnaisuudesta ja kahdesta vuosittaisesta koekerrasta johtuen monen kokeen valitsee kuitenkin hyvin pieni (ja valikoitumisen vuoksi vino) opiskelijajoukko. Lähtökohtaoletus jakautuman muodosta ei enää ole realistinen. Kun arvosanat pakotetaan jakaumaan, arvosanojen vaativuustaso vaihtelee. Faculty of Behavioural Science/ Scheinin

14 Aineisto Kaikki Suomessa kevään 2006 ja syksyn 2009 välillä valkolakkinsa saaneet ylioppilasta 57,6 % naisia ja 42,4 % miehiä Analyysit Jukka Marjanen ja Sirkku Kupiainen, Koulutuksen arviointikeskus, Helsingin yliopisto Koevalinnan ohessa vertailua vaikeuttavia tekijöitä: Koekohtainen vaihtelu syksyn / kevään kokelas-määrissä ja kokelaitten osaamisen tasossa. Vuosittainen ja syksy / kevät vaihtelu kokeiden tasossa. Sukupuolittain eriytyneet ainevalinnat. Äidinkielen mukaan eriytyneet ainevalinnat. Faculty of Behavioural Science/ Scheinin

15 Koevalinta osuus kokelaista Faculty of Behavioural Science/ Scheinin

16 Äidinkieli, A-englanti, muut A-kielet, B-ruotsi, matematiikka, C-kielet, reaaliaineiden kokeet Faculty of Behavioural Science/ Scheinin

17 Koevalinnat matematiikan mukaan Faculty of Behavioural Science/ Scheinin

18 Matematiikkavalinta ja koemenestys Faculty of Behavioural Science/ Scheinin

19 Faculty of Behavioural Science/ Scheinin

20 Harvojen opiskelijoiden valitsema vaativa koe (esim. A-ranska tai kemia) Hyvin menestyväkin opiskelija voi saada heikon arvosanan, jos valitsee tutkintoonsa kokeen, jonka ovat valinneet lähinnä erinomaisesti menestyvät kokelaat. Kun sana tästä leviää seuraavalle kokelaspolvelle, joukko kapenee entisestään ja aina vain paremmat opiskelijat saavat myös ne heikot arvosanat. Sama ilmiö toimii myös kääntäen. KE TE TE KE Jne. Faculty of Behavioural Science/ Scheinin

21 Koevalintojen sukupuolittuneisuus Faculty of Behavioural Science/ Scheinin

22 Matematiikkavalinta Suomenkieliset Ruotsinkieliset naiset miehet naiset miehet Mat. lyhyt 44,7 % 44,8 % 46,0 % 44,5 % Mat. pitkä 27,7 % 46,1 % 22,8 % 39,6 % Ei mat. 27,6 % 9,1 % 31,2 % 15,9 % Faculty of Behavioural Science/ Scheinin

23 Eroja on myös lukion kurssimäärissä Minkä kirjoittaisit itse? Pakolliset Syventävät Yht. Äidinkieli A-kieli B-ruotsi C-kieli 8 8 Matematiikka pitkä Matematiikka lyhyt Fysiikka Historia Biologia Kemia Psykologia Uskonto / ET Filosofia Maantiede Yhteiskuntaoppi Terveystieto Faculty of Behavioural Science/ Scheinin

24 Aalto University School of Economics Points are give for two best grades in science or humanities exams or for two languages A B C M E L University of Eastern Finland Pharmasist Any science / humanities exam A B C M E L Physics and Chemistry Civics and Biology Psychology and History eximia magna cum cum laude lubenter approbatur improbatur Faculty of Behavioural Science/ Scheinin

25 Päätelmät Huolimatta siitä, että ylioppilastutkinto kattaa lukion kaikki teoreettiset oppiaineet, se ei tarjoa korkea-asteen opiskelijavalinnoissa toivotunlaista pohjaa verrata opiskelijoiden osaamista aineiden välillä, lukukausien välillä, vuosien välillä eikä kieliryhmien välillä. Tutkinto kohtelee erityisen epäoikeudenmukaisesti kokelaita, joiden opintoohjelmaan sisältyy vaativia usean kurssin oppiaineita. Erityisen vahvana tämä kohdistuu pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian sekä nk. harvinaisten A-kielien (ranska, saksa) lukijoihin Viesti on väärä: moni kaihtaa näiden aineiden opiskelua heikon yo-arvosanan pelossa. Ja moni valitsee helppoja aineita tai niiden kombinaatioita. Faculty of Behavioural Science/ Scheinin

26 Tiivistettynä YO-tutkinto on kelpo päättökoe, joka kannustaa loppukiriin ja tarjoaa aineen sisällä kiinnostavaa tietoa opettajille. MUTTA Arvosanojen yhteismitattomuuden vuoksi tutkinto ei tarjoa kolmannen asteen opiskelijavalinnassa tarvittavaa vertailukelpoista tietoa pyrkijöiden tiedoista, taidoista tai osaamispotentiaalista. Valinnaisuuden lisääminen on johtanut tahattomiin ja epätarkoituksenmukaisiin vaikutuksiin sekä yksilöettä järjestelmätasolla. Faculty of Behavioural Science/ Scheinin

27 Löytyykö ongelmiin ratkaisua? Skaalauskorjaus joka aineelle ja jokaiselle kirjoituskerralle. Uusi kaikille yhteinen koe, joka toimii normina eri kokeiden arvosanojen yhteismitallistamisessa? Koe, jolla olisi ennustearvoa? Tutkinnon rajaaminen oppiaineisiin ja -sisältöihin, jotka kaikkien ylioppilaiden tulisi hallita? Akateemisiin valmiuksiin, joista yliopistot ovat kiinnostuneita? Faculty of Behavioural Science/ Scheinin

28 Pääsykoe- ja paperivalinta lahjakkuuden, soveltuvuuden ja motivaation mittaajina Pääsykoe voi tehdä saman kuin YO-koe. Esim lääketieteellinen. Pääsykoe voi mitata alaan paneutumista ja ohjata kiinnostumaan siitä. Esim kasvatustiede. Alakohtaiseen kokeeseen osallistuminen on aina motivaation ja sitoutumisen mitta. Mutta ne ovat harmittavan kalliita ja pääosin ne hoidetaan varsin amatöörimäisesti. Onko selvä että lääkärit ja psykologit valitaan ilman haastattelua tms soveltuvuusarviointia? Faculty of Behavioural Science/ Scheinin

29 Kiitos! Faculty of Behavioural Science/ Scheinin

30 Lähteet Béguin, A. (2000) Robustness of Equating High-Stakes Tests. PhD Thesis. University of Twente. Druk: FEBODRUK B.V., Enschede. Béguin, A., Alberts, R. & Kremers, E. (2008). Normhandhaving bij examens. Retrieved from Bishop, J. (1998). The effect of curriculum-based external exit exam systems on student achievement. Journal of Economic Education 29, Bishop, J.H., Mañe, F. & Bishop, M. (2001). How external exit exams spur achievement. Educational Leadership / September 2001 Howie, S.J., Long, C., Sherman, V. & Venter, E. (2008) The role of IRT in selected examination systems. An Umalusi Research Report, September 2008 / May Huovinen, V. (2009). Ainereaalin vaikutus fysiikanopiskelija-ainekseen. Pro Gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Jürges, H., Schneider, K. & Büchel, F. (2003) The Effect of Central Exit Examinations on Student Achievement: Quasi-Experimental Evidence from TIMSS Germany. CESifo Working Paper No Category 1: Public Finance. May Kupiainen, S. (2011) Students freedom of choice vs. commensurability of results. The case of the Finnish matriculation exam. Paper presented at the ICSEI 24th International Conference for School Effectiveness and Improvement. January , Limassol, Cyprus. Noah, H. J. and Eckstein, M. A. (Eds.) (1992). Examinations. Comparative and International Studies. Oxford: Pergamon Press. Reardon, S.F., Atteberry, A., Arshan, N., & Kurlander, M. (2009). Effects of the California High School Exit Exam on Student persistence, Achievement, and Graduation. Working paper #: Institute for Research on Education Policy & Practice. Faculty of Behavioural Science/ Scheinin

31 Matematiikan arvosana ja menestys muissa kokeissa Faculty of Behavioural Science/ Scheinin

32 Pitkän matematiikan huippujen osuus eri kokeiden osanottajista Faculty of Behavioural Science/ Scheinin

33 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50 TE N GE EC HI PS A UE EA BB YH FF BI VC SC BA M FY PC KE FC SA FA ASPA Rasch AMS Kelly's Multilevel MEAN_DIF -1,00-1,50 Kevään 2009 ylioppilaskirjoitusten oppiaineet skaalattuna viidellä eri menetelmällä (Jukka Marjanen, Koulutuksen Arviointikeskus, Helsingin yliopisto)

34 Opiskelijavalintauudistus Katri Korolainen-Virkajärvi Puheenjohtaja Tutkas-seminaari

35 SYL:n suhtautuminen ja lähtökohdat Opintojen nivelvaiheita täytyy sujuvoittaa Suomalaisilla nuorilla keskimäärin 3 välivuotta ennen korkeakouluopintoja! Suora vaikutus työurien pituuteen Suuremmat hakukohteet ja valintojen valtakunnallistaminen hyviä keinoja Missä on tila alanvaihtajille? Kenen vastuulla he ovat? Valintauudistuksen kohteena opiskelemaan pyrkivät Kaikkien etu tehdä selkeä ja helppo järjestelmä

36 Meneillään oleva uudistus Korkeakoulujen hakujärjestelmät syytä yhdistää, ja tukea hakeutumista yhden luukun koulutustietovarannolla Selkeys ja helppous Hakukohteiden määrä yhdeksään Aloja yli 1000! Ensimmäinen, korkeakouluille vapaaehtoinen vaihe kannatettava Toinen vaihe uhkaa kansalaisten perustuslaillisia oikeuksia (PL 16 ) Vaikutukset koulutuksen periytyvyyteen? Yliopistojen autonomia (PL16 ja PL 123 )? Erillisvalintojen kehittäminen yliopistojen harteille Pakkohaku poistettava, jotta järjestelmällä edes teoreettisia menestymismahdollisuuksia Jatkamme mielellämme keskustelua aiheesta!

37 Kysyntäerien vaikutus kansantuotteen kasvuun perusuralla ja tavoiteskenaariossa. (Lähde: VATT) Perusura Tavoiteskenaario

38

39 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK Alustuksen tausta-aineistoa 1 (2) Innovaatioympäristö ja osaaminen Marita Aho OPINTOJEN RAHOITUKSEN ERILAISET MALLIT 1 Minkälainen suomalainen opintojen rahoitusmalli EI saa olla? 2 Minkälainen Suomen malli VOISI olla? 3 Erilaisia vaihtoehtoja Suomalainen opintojen rahoitusmalli ei saa vaarantaa ihmisten yhdenvertaisuutta lain edessä. Suomalainen opintojen rahoitusmalli ei saa estää jokaisen yhtäläistä mahdollisuutta saada kykyjensä ja erityisten tarpeittensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta. Suomalainen opintojen rahoitusmalli ei estäisi itsensä kehittämistä varattomuuden sitä estämättä. Suomalainen malli ei myöskään estäisi ylimmän opetuksen saamista. Suomessa tulee ottaa käyttöön korkeakouluopintoihin sopiva rahoitusmalli, joka laajentaa korkeakoulujen rahoituspohjaa. Se voisi olla suora lukukausi- tai opintomaksu, opintoseteli tai yhdistelmä erilaisista keinoista. Samalla on tarpeen muuttaa opintotukijärjestelmää. Uudistukset ovat kytköksissä toinen toistensa kanssa. Erilaisia ratkaisuja tulee jatkossa punnita. Muista maista voidaan ottaa oppia. Tällöin pitää kuitenkin muistaa eri maiden hyvinkin Suomesta poikkeava yhteiskunnallinen perinne ja nykytilanne. Malli on rakennettava Suomen tarpeisiin ja niin, että perustuslakiamme kunnioitetaan. Suomalainen korkeakouluopintojen rahoitusmalli malli voisi olla sellainen, että kaikille opiskelijoille olisi olla tarjolla turvallinen opintolaina. Laina muuttuisi osittain opintorahaksi valmistumisen jälkeen. Lainan takaisinmaksua voitaisiin siirtää, jos on työttömyyttä. Muutenkin laina olisi sellainen, että sen ottamiseen ei liittyisi liian suurta riskiä. Kansainvälisesti voidaan ottaa oppia, soveltuvin osin, esimerkiksi Australiasta. Valtio maksaa opiskelijoiden maksut korkeakoululle tätä varten perustetusta rahastosta tms. ja opiskelija palauttaa valmistumisensa jälkeen oman osuutensa rahastoon osana tuloverotusta. Maksut voi maksaa myös opintojen aikana. Maksettavien maksujen määrä sovitetaan valmistuneen maksukykyyn. Jos tulot alittavat tietyn kynnystason, maksuohjelmaan ei tarvitse osallistua. Opiskelijoille suunnattu lainajärjestelmä pyrkii takaamaan tasavertaisen pääsyn korkeakouluihin. Lainaa voivat käyttää Australian kansalaisten lisäksi esimerkiksi humanitäärisen viisumin haltijat. Kaikkein vähävaraisimmille opiskelijoille on oma lainasovellus, joita on kaikkiaan kolme.

40 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK Alustuksen tausta-aineistoa 2 (2) Innovaatioympäristö ja osaaminen Marita Aho Miksi korkeakouluopintojen rahoitusmallia pitää uudistaa? Opetuksen ja tutkimuksen korkea laatu tarvitsee tuekseen riittävät resurssit. Mahdollisuudet lisätä korkeakoulujen perusrahoitusta julkisin varoin ovat tulevaisuudessa entistä rajallisemmat. Maksullisen toiminnan laajentaminen lisäisi korkeakoulujen resursseja huomattavasti. Kohtuullinenkin lukukausi- tai opintomaksu toisi yliopistoille ja ammattikorkeakouluille lisärahoitusta nykyisillä opiskelijamäärillä satoja miljoonia euroja. Maksullisen toiminnan laajentaminen lisää mahdollisuuksia myös koulutusvientiin. Koulutusvientiä pitää edistää välittömästi niin, että oikeus periä lukukausimaksuja EU- ja ETA-alueen ulkopuolisilta kansalaisilta kattaisi myös alemman korkeakoulututkinnon ja että maksujen perinnän sallivan lain määräaikaisuudesta luovutaan. Maksuttomuutta perustellaan yhteiskunnallisella tasa-arvolla. Vanhempien sosioekonominen tausta on kuitenkin edelleen merkittävin korkeakouluopintoihin ohjaava tekijä. Mielenkiintoista on myös, että maksuja tasa-arvosyistä toisaalta myös puolletaan. Niiden, jotka hyötyvät henkilökohtaisesti korkeakoulutuksen mukanaan tuomista eduista, pitäisi omalla panoksellaan osallistua koulutuksen kustannusten kattamiseen. Siellä, missä korkeakoulutus on maksullista, opiskelijoiden vaatimukset ovat yleensä kasvaneet. Odotukset eivät kohdistu ainoastaan laadukkaaseen opetukseen. Koulutukselta odotetaan myös työelämärelevanssia ja opetuksen sopeutumista yksilöllisten tarpeiden mukaan. Opiskelijat valitsisivat maksujen tultua kursseja, jotka tarjoaisivat työelämän vaatimaa osaamista. Lukukausimaksut voisivat vaikuttaa voimakkaastikin opiskelijoiden aktiivisempaan opiskeluun. Esimerkiksi rahoituksen puutteen takia pitämättä jätettyjä kursseja tai ohjauksen puutetta tuskin enää pidettäisiin hyväksyttävänä.

41 Onko maksuton yliopisto-opetus tiensä päässä? Alustus Tutkaksen Opiskelemaan millä ehdoilla? seminaarissa Matti Viren Taloustiede, Turun yliopisto

42 Yleisiä hokeamia Opiskelijat ovat köyhiä Opiskelijat valmistuvat kortistoon Koulutus luo tasa-arvoa Lukukausimaksut estävät lahjakkaiden opiskelijoiden pääsyn korkeakouluihin Koulutus on itseisarvo

43 Ollaanko kiinnostuneita koko elinkaaresta vai vain sen jostain osasta? tulot korkeakoulu perusaste ikä

44 Kuukausipalkkoja koulutusasteittain 2010

45 Muutamia ansiovertailuja ikäryhmät keskiaste yliopisto ikäryhmät lakimiehet kaikki kaikki yhteensä yhteensä

46 Työttömyysriski koulutusasteittain

47 30-vuotiaiden elinajanodote Helsingissä ja muualla Suomessa

48 Koulutuksen periytyminen koulutusasteittain lasten koulutustaso perusaste ylempi korkeakoulututkinto vanhempien koulutustausta miehet naiset miehet naiset perusaste ylempi korkeakoulututkinto

49 Joitain tunnuslukuja Koulutuksen reaalinen keskimääräinen vuosittainen tuottoaste on 14 % (Uusitalo ym.) Yliopistoissa koulutusmenot opiskelijan kohden kesimäärin n euroa + opintotuki > euroa Erotus nettotuloissa yli työuran > euroa; juristeilla luku on jo lähes miljoona euroa Eläkkeet kartuttavat vielä olennaisesti (> ) erotusta; eläkkeiden superkarttuma suosii räikeästi korkeasti koulutettuja

50 Johtopäätöksiä Jonkinlainen alkeellinen edunsaajaperiaate olisi toteutettava koulutuksen maksuissa Ei ole oikein, että ne, jotka jäävät paitsi korkeakouluopetusta, saavat maksaa korkeasti koulutettavien opinnot (jopa kaksoistutkinnot) Maksuton koulutus ja tasaveromalli eivät sovi yhteen Englannin/Australian mallissa on järkeviä piirteitä, joita soisi sovellettavan Suomeenkin

51 1 Ilmainen koulutus: sosiaalistava ja syrjäytymisen ehkäisevä tekijä? Jussi Välimaa, professori Koulutuksen tutkimuslaitos, JY Finnish Institute for Educational Research (FIER) 15/12/2011

52 2 Syrjäytyminen? Syrjäytymisvaara eri kuin syrjäytyminen, suurempi alemmilla koulutusasteilla; syrjäytymisvaaraa myös yliopisto-opiskelijoilla Syrjäytymisvaaraa voi torjua politiikalla Korkeakoulutus parantaa työmarkkinoille sijoittumista (~70% / 5-v) Tietoyhteiskunnan tarpeet Finnish Institute for Educational Research (FIER) 15/12/2011

53 Lähtökohta: koulutus avaa 3 perspektiivin tulevaisuuteen Koulutus, erityisesti korkeakoulutus, on hyvin tehokas tapa: 1) edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa 2) mobilisoida kansakunnan lahjakkuusreservit 3) Pitää yllä työvoiman taitoja ja tietoa (elinikäinen oppiminen) 4) Kehittää yhteiskunnan innovaatiopotentiaalia (opiskelijat + tutkimus = innovaatiot) Finnish Institute for Educational Research (FIER) 15/12/2011

54 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Korkeakouluopiskelijoiden matala ja korkea sosiaalinen tausta (isän koulutus) suhteessa koko väestöön (eurostudent 2011) Suomi Alankomaat Norja Ranska Saksa korkea matala populaatio Finnish Institute for Educational Research (FIER)

55 Tekijät jotka vaikuttavat korkeakoulutukseen hakemiseen: Empiiriset tutkimukset: selkeä yhteys perheen sosiaalisen taustan & korkeakoulutukseen pääsyn välillä sekä hyvillä että huonoilla oppilailla Perheen vaikutus suurin opintojen alussa (taloudellinen & emotionaalinen tuki) Perhetausta ja opintomenestys? Korkeakoulujen vaikutus (nykyinen & tuleva) Miten lisätä onnekkaiden selviytyjien määrää Identiteetti? 5 Finnish Institute for Educational Research (FIER) 15/12/2011

56 Korkeakoulutukseen hakeutumiseen 6 vaikuttavia tekijöitä (Nori 2011) Opiskelijat: sos. & koul.politiikka Korkeakoulut: Kulttuuri identiteetti Finnish Institute for Educational Research (FIER)

57 7 Lukukausimaksut: rationaali valinta? Jos lukukausimaksut => stipendijärjestelmä pienituloisten vanhempien lapsille Ketkä olisivat pienituloisia missä raja? Mitkä olisivat stipendien lisäkustannukset valtiolle? Vähenisikö yliopistojen julkinen rahoitus uusien lukukausimaksutulojen verran? Finnish Institute for Educational Research (FIER) 15/12/2011

58 Palkansaajien kuukausiansio ikäryhmän mukaan vuonna Finnish Institute for Educational Research (FIER) 15/12/2011

59 Arvio lukukausimaksujen 9 kustannuksista valtiolle Vuonna 2009: uutta yo-opiskelijaa, joista n. 15% alemmista sosiaaliryhmistä (esim. työväestö, maanviljelijät) = 3025 opiskelijaa Lukukausimaksu / Aalto yliopisto = Stipendikulut alemman sosiaaliryhmän opiskelijoille : (3025 x ) = per vuosi => n per ikäluokka (~ 8% yliopistojen kokonaisbudjetista, esim. LY/palkat 22 m ) Finnish Institute for Educational Research (FIER) 15/12/2011

60 10 Miksi epärealistinen arvio? Alimitoitettu, sillä uudet amk-opiskelijat puuttuvat luvuista (n henkeä, 2009) Arvio todennäköisesti liian pieni (~25%?) Alin sosiaaliryhmä ei halua maksaa koulutuksesta, vaikka tukijärjestelmiä olisi tarjolla puuttuu kulttuurista & sosiaalista pääomaa tietoa ja tietämystä poliittinen arvovalinta: halutaanko koulutuksella edistää tasa-arvoa ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta? Finnish Institute for Educational Research (FIER) 15/12/2011

Ylioppilastutkinnon eriytyvät koevalinnat ja kokelaat. Onko ylioppilastutkinnosta yliopiston pääsykokeeksi?

Ylioppilastutkinnon eriytyvät koevalinnat ja kokelaat. Onko ylioppilastutkinnosta yliopiston pääsykokeeksi? Ylioppilastutkinnon eriytyvät koevalinnat ja kokelaat. Onko ylioppilastutkinnosta yliopiston pääsykokeeksi? Sirkku Kupiainen Yoyo yhteisöllisellä ohjauksella yksilölliselle opintopolulle Väliseminaari

Lisätiedot

Ylioppilas valintojen pyörteessä Ylioppilastutkinnon eriytyvät koevalinnat ja kokelaat

Ylioppilas valintojen pyörteessä Ylioppilastutkinnon eriytyvät koevalinnat ja kokelaat Ylioppilas valintojen pyörteessä Ylioppilastutkinnon eriytyvät koevalinnat ja kokelaat Sirkku Kupiainen Digabi II Wanha Satama 5.6.2014 2.6.2014 1 Ylioppilastutkintoa kehitetään tukemaan koulutuksen yleissivistäviä

Lisätiedot

Lukioarvosanat ja ylioppilastutkinto

Lukioarvosanat ja ylioppilastutkinto Lukioarvosanat ja ylioppilastutkinto Sirkku Kupiainen 1..01 Centre for Educational 1..01 1 Ylioppilastutkintoa kehitetään tukemaan koulutuksen yleissivistäviä tavoitteita ja mahdollistamaan ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Lukio-opinnoistaopinnoista

Lukio-opinnoistaopinnoista Kirjoittajainfo KYL 6.5.2010 Lukio-opinnoistaopinnoista Lukion päättötodistus» Minimi 75 kurssia» Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

Hakija valintojen pyörteessä Ylioppilastutkinnon arvosanojen hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnassa

Hakija valintojen pyörteessä Ylioppilastutkinnon arvosanojen hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnassa Hakija valintojen pyörteessä Ylioppilastutkinnon arvosanojen hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnassa Sirkku Kupiainen Seminaari korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen etenemisestä 28.10.2014

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013 Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013 TUTKINNON RAKENNE SAVONLINNAN TAIDELUKIO Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta YLIOPPILASTUTKINTO Vanhempainilta 15.11.2016 YO-TUTKINTO MUODOSTUU 1) PAKOLLISISTA kokeista (4 kpl): Äidinkieli / suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista: -vieras kieli - ruotsi - matematiikka - reaaliaine

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista koetta Äidinkieli Äidinkielen koe

Lisätiedot

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014 YO-INFO 13.5.2014 Rehtori Mika Strömberg KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO - ensi lukuvuonna: valmistelu + koe + palautus - järjestys: 7 1 2 3 4 5 6 1 lv. 2014-2015 VALINNAT - kurssitarjottimen eka versio valmistui

Lisätiedot

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014. Tervetuloa!

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014. Tervetuloa! Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014 Tervetuloa! Illan aikana seuraavista aiheista: Ylioppilastutkinnon yleisistä käytännöistä Syksyn 2014 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumisesta ja osallistumisesta

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi. Provet i modersmålet, Franska, medellång. Engelska, medellång. lärokurs. Grekiska, kort lärokurs

Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi. Provet i modersmålet, Franska, medellång. Engelska, medellång. lärokurs. Grekiska, kort lärokurs KOEYHDISTELMÄROOLI Koe Aine Kokeen taso Koeryhmä Selite suomeksi eli Nimi Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi O RU Z 91 Äidinkielen koe, ruotsi svenska Svenska som O5 RU Z 92 Ruotsi toisena kielenä andraspråk

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnon digitalisaatio. ylioppilastutkinto.fi

Ylioppilastutkinnon digitalisaatio. ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinnon digitalisaatio ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Onko ylioppilastutkinto menneisyyden jäänne, jonka voisi lopettaa? vai Voisiko siitä virittää entistä toimivamman instrumentin sekä opiskelija,

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2014 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

Uudistuva ylioppilastutkinto.fi

Uudistuva ylioppilastutkinto.fi Uudistuva ylioppilastutkinto ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Ylioppilastutkinto 202? houkutteleva, kiehtova, sähköinen tunnistaa tulevaisuuden osaajat Tarkoituksenmukainen ja hyödyllinen Luotettava ja

Lisätiedot

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-info K2015 19.1.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan suorittamissa opinto-ohjelmansa mukaisissa pakollisissa ja valtakunnallisissa

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA 12A - 12G TERVETULOA!

VANHEMPAINILTA 12A - 12G TERVETULOA! VANHEMPAINILTA 12A - 12G 21.1.2015 TERVETULOA! ILLAN AIHEET: * ajankohtaista, ylioppilaskirjoitukset, jatko-opinnot * keskustelua IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg YO-info K2016 25.1.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

Miten nykyinen ja ennakoitava kielitaitovaranto vastaavat elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kielitaitotarpeita? Sauli Takala Seinäjoki, 6.10.

Miten nykyinen ja ennakoitava kielitaitovaranto vastaavat elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kielitaitotarpeita? Sauli Takala Seinäjoki, 6.10. Miten nykyinen ja ennakoitava kielitaitovaranto vastaavat elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kielitaitotarpeita? Sauli Takala Seinäjoki, 6.10.2010 Monipuolisen kielitaidon (monikielisyyden/ useakielisyyden)

Lisätiedot

KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015

KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015 KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015 SISÄLLYSLUETTELO MILLOIN ALOITAN KIRJOITUKSET?... 3 SYKSYN 2015 KOEPÄIVÄT... 4 YLIOPPILASTUTKINTO..... 5 Tutkinnon rakenne.... 5 Osallistumisoikeus... 5 Ilmoittautuminen...

Lisätiedot

Oulun aikuislukio. Tarja Mäkipaaso. Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset

Oulun aikuislukio. Tarja Mäkipaaso. Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset Oulun aikuislukio Tarja Mäkipaaso Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset Ylioppilastutkinnon rakenne Äidinkieli tai suomi toisena kielenä Kaikille pakollinen Toinen kotimainen kieli (keskipitkä, pitkä) Vieras

Lisätiedot

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg YO-info S2015 26.8.2015 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 4.5.2016 Rehtori Mika Strömberg KURSSITARJOTIN lv. 2016-2017 - opiskelijat ovat tehneet esivalinnat, joiden pohjalta on - päätetty toteutettavat kurssit - päätetty kurssien jakoryhmien määrä -

Lisätiedot

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012. Tervetuloa!

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012. Tervetuloa! Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012 Tervetuloa! Ylioppilastutkinnon yleiset käytännöt Syksyn 2012 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen ja osallistuminen rehtori Satu Nokelainen Opiskeltavien aineiden

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Paljonko on tehty ykkösellä kuinka paljon pitää tehdä kakkosella yhteensä vähintään 60! Arvioi myös sitä, kuinka paljon kolmannelle vuodelle jää minimi 75 yht.

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg YO-info S2014 3.9.2014 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään Turun VPK:n talolla (Eskelinkatu 5) Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa)

Lisätiedot

Älä muuta perustyylidiaa. Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Älä muuta perustyylidiaa. Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Älä Tutkinnon muuta perustyylidiaa rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista koetta

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa

Lisätiedot

SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS

SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset 22.10.2014 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN PÄIVÄLUKIO

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4.

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4. Abin vuosi 2015-2016 Syyskuu Yo-kirjoitukset (lukuloma = kesäloma) Syksyllä kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit suoritettava viim. 1. jaksossa. Marraskuu Ilmoittautuminen kevään yo-kirjoituksiin

Lisätiedot

YO-tutkinto. YO-info 5.5.2015

YO-tutkinto. YO-info 5.5.2015 YO-tutkinto YO-info 5.5.2015 1 YLEISESTI O Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) O Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto O Ylioppilastutkintotodistukseen

Lisätiedot

YO-tutkinto. YO-info 13.11.2014

YO-tutkinto. YO-info 13.11.2014 YO-tutkinto YO-info 13.11.2014 1 YLEISESTI O Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) O Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto O Ylioppilastutkintotodistukseen

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään VPK:n talolla Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa). Keväällä

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA

LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA Oulun Opopäivät 2016 Jouni Pursiainen Oulun yliopiston LUMA-keskus, OuLUMA 5.2.2016 Tiedekirjasto Pegasus. Kuva: Studio Ilpo Okkonen Oy MISTÄ MIHIN

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto- syksyn kirjoittajille. Kertauskurssin hinta LeLun abeille on 45

Tampereen kesäyliopisto- syksyn kirjoittajille. Kertauskurssin hinta LeLun abeille on 45 Kurssivalinnat 2016 Kurssivalinnat tehdään Wilman tarjottimeen (2016-17). Tarjotin tulee nettiin maaliskuun lopulla. Ainevalintoja ensi vuodelle tehdessä tulisi tietää, mitä kursseja kannattaisi valita,

Lisätiedot

mahdollisimman optimaaliset valinnat

mahdollisimman optimaaliset valinnat Kurssivalinnat 2013 Kurssivalinnat tehdään Wilman tarjottimeen (2013-14) samalla tavalla kuin tämän vuodenkin valinnat Tarjotinta muokataan valintojen perusteella kevään aikana ja uusi kierros on toukokuussa.

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista

Lisätiedot

YO-INFO 6.5.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 6.5.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 6.5.2015 Rehtori Mika Strömberg YLIOPPILAS (KEVÄT 2016?) LUKION KURSSIT (LUKION PÄÄTTÖTODISTUS) AMMATTIOPISTON KURSSIT (AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO) YLIOPPILASKIRJOITUKSET (YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUS)

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelma. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen

Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelma. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelma Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Taustaa Hallitusohjelma: Sukupuolten välisiä eroja osaamistuloksissa, koulutukseen osallistumisessa ja koulutuksen suorittamisessa

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 350 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

ALOITUS S2015 II-tutkinto

ALOITUS S2015 II-tutkinto ALOITUS S2015 II-tutkinto 12.8.2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio YHDISTELMÄTUTKINTO Suoritetaan yhtä aikaa ammatillisia opintoja sekä lukio-opintoja ammatillinen

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset

VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset 28.10.2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN PÄIVÄLUKIO 348 opiskelijaa - rehtori Mika Strömberg

Lisätiedot

Abiturienttien vanhempainilta. KESKIVIIKKO 11.11.2015 klo 17.30 Rehtori Sinikka Luoma Opinto-ohjaaja Matti Iivanainen

Abiturienttien vanhempainilta. KESKIVIIKKO 11.11.2015 klo 17.30 Rehtori Sinikka Luoma Opinto-ohjaaja Matti Iivanainen Abiturienttien vanhempainilta KESKIVIIKKO 11.11.2015 klo 17.30 Rehtori Sinikka Luoma Opinto-ohjaaja Matti Iivanainen AIKATAULUA ABEILLE Kurssit (vähän pakollisia, syventävät, soveltavat, kertaukset) 75

Lisätiedot

Keminmaan lukio. Valtakunnalliset syventävät kurssit ÄI7 ÄI7 ÄI8 ÄI9 LISÄNÄYTÖLLÄ ÄI9 ÄI6+ÄI8 LISÄNÄYTÖLLÄ

Keminmaan lukio. Valtakunnalliset syventävät kurssit ÄI7 ÄI7 ÄI8 ÄI9 LISÄNÄYTÖLLÄ ÄI9 ÄI6+ÄI8 LISÄNÄYTÖLLÄ äidinkieli 1 ÄI1 ÄI1 ÄI2 ÄI6 LISÄNÄYTÖLLÄ ÄI3 ÄI3 ÄI4 ÄI4 ÄI5 ÄI5 ÄI6 ÄI2 ÄI7 ÄI7 ÄI8 ÄI9 LISÄNÄYTÖLLÄ ÄI9 ÄI6+ÄI8 LISÄNÄYTÖLLÄ ÄI10 ÄI10 ÄI12 ÄI12 ÄI13 ÄI14 ÄI11 ÄI11 englanti 2 ENA1 ENA1 ENA2 ENA2 ENA3

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Yliopistojen opintoasiainpäivien työpaja Työpajan rakenne Ajankohtaista opiskelijavalintojen kehittämisen yleisestä

Lisätiedot

Abin aikataulua. YTL:n yleisohjeessa ilmoittautumisen takarajana aina 5.6. ja sama päivä on myös kirjallisen peruuttamisen takaraja.

Abin aikataulua. YTL:n yleisohjeessa ilmoittautumisen takarajana aina 5.6. ja sama päivä on myös kirjallisen peruuttamisen takaraja. Abin aikataulua Syksyn 2016 yo-kokeisiin opiskelijat ilmoittautuvat sähköisesti. Ohjeet annetaan yo-infossa 17.5. Ilmoittautumiset pitää tehdä 25.5. mennessä koulu tarkistaa, mutta allekirjoituksen jälkeen

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 Toisen asteen koulutus: LUKIO - KOULUTUS AMMATILLINEN KOULUTUS

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

Nykylukio ja uudistuva yo-tutkinto. Koulu yhteisönä seminaari 19.3.2014 Rehtori Reijo Honkanen, HY Viikin normaalikoulun lukio

Nykylukio ja uudistuva yo-tutkinto. Koulu yhteisönä seminaari 19.3.2014 Rehtori Reijo Honkanen, HY Viikin normaalikoulun lukio Nykylukio ja uudistuva yo-tutkinto Koulu yhteisönä seminaari 19.3.2014 Rehtori Reijo Honkanen, HY Viikin normaalikoulun lukio YO-TUTKINTO PÄIVÄN PUHEENAIHE Ruotsin yo-koe otti alussa luulot pois / HS 18.3.14

Lisätiedot

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila LIEKSAN LUKIO 12.1.2015 ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila ti 27.1. Äidinkieli 8-14 alakoulun sali ke 28.1. Pitkä kieli; englanti 8-14 201 to 29.1. YH, KE, TE, GE 8-14 201

Lisätiedot

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN / rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2017 ILMOITTAUTUMINEN 9.11.2016 / 10.11.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2017? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Möte 5/2016, ärende 12, bilaga 1 1 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Haku tekniikan kandidaatin hakukohteisiin 1. Yhteisvalinta Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014)

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) 1 Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) Opiskelijavalinnan maksimipisteet (100 pistettä): Koulumenestys Valintakoe 60 pistettä 40 pistettä Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO 2014-2015

OPPIKIRJALUETTELO 2014-2015 OPPIKIRJALUETTELO 2014-2015 OPPIAINE OPPIKIRJAN NIMI KUSTANTAJA Myös oppikirjojen sähköiset versiot ovat vaihtoehto perinteiselle oppikirjalle, jollei toisin mainita ÄIDINKIELI AI01 Särmä. Suomen kieli

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING)

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Valintakokeesta on saatava

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA TERVETULOA! KAKSOISTUTKINNON YKKÖSET SAMPO rehtori Mika Strömberg

VANHEMPAINILTA TERVETULOA! KAKSOISTUTKINNON YKKÖSET SAMPO rehtori Mika Strömberg VANHEMPAINILTA KAKSOISTUTKINNON YKKÖSET SAMPO16 2.11.2016 TERVETULOA! rehtori Mika Strömberg ESITYKSEN AIHEET * lukion esittely ja tilat * kaksoistutkinto-opinnot * ylioppilastutkinto * sähköiset ylioppilaskirjoitukset

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO 2013-2014

OPPIKIRJALUETTELO 2013-2014 OPPIKIRJALUETTELO 2013-2014 OPPIAINE OPPIKIRJAN NIMI KUSTANTAJA ÄIDINKIELI AI01 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Otava Kivijalka. Lukion kielenhuoltoa. (Käytetään kaikilla kursseilla.) Tammi AI02 Särmä.

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA

YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA YLIOPPILASTUTKINTO VANHEMPAINILTA 7.11.2016 HISTORIAN KERTOMAA Alunperin Turun Akatemian pääsykuulustelu Vuodesta 1852 lukion päättökoe Vuosittainen ylioppilaiden määrä kasvanut noin 70:stä lähes 35 000:een

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

syksy 2015 ja kevät 2016 ABIN OHJEISTO YLIOPPILAS- KIRJOITUKSET LYSEON LUKION AIKUISLINJALLA

syksy 2015 ja kevät 2016 ABIN OHJEISTO YLIOPPILAS- KIRJOITUKSET LYSEON LUKION AIKUISLINJALLA syksy 2015 ja kevät 2016 ABIN OHJEISTO YLIOPPILAS- KIRJOITUKSET LYSEON LUKION AIKUISLINJALLA KOKELAS ON ITSE VASTUUSSA OMASTA OSUUDESTAAN SIITÄ, ETTÄ ON SELVILLÄ OHJEISTA JA NOUDATTAA NIITÄ YLEISTÄ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Arvosanajakaumia syksy

Arvosanajakaumia syksy jakaumia syksy 2014 1 Koko maa Äidinkieli, suomi Naiset 111 4,4 339 13,4 482 19,1 634 25,1 573 22,7 333 13,2 56 2,2 2528 4,0 Miehet 47 2,1 159 7,1 292 13,0 450 20,1 599 26,7 586 26,1 109 4,9 2242 3,4 Yhteensä

Lisätiedot

Eurostudent -tutkimus. Kota-seminaari 17.9.2014 Hanne Mikkonen

Eurostudent -tutkimus. Kota-seminaari 17.9.2014 Hanne Mikkonen Eurostudent -tutkimus Kota-seminaari 17.9.2014 Hanne Mikkonen Mikä Eurostudent? Lähes 30 Euroopan maan yhteinen tutkimushanke, jossa verrataan eri maiden korkeakouluopiskelijoiden toimeentuloa ja opiskeluun

Lisätiedot

TERVETULOA KAKKOSTEN VANHEMPAINILTAAN!

TERVETULOA KAKKOSTEN VANHEMPAINILTAAN! TERVETULOA KAKKOSTEN VANHEMPAINILTAAN! 1160 62+3 4 JOKAINEN LUKIOLAINEN ON OMAN ELÄMÄNSÄ SUBJEKTI Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Lisätiedot

YSIEN YHTEISVALINTAILTA tammikuu 2015

YSIEN YHTEISVALINTAILTA tammikuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori ANNE LINDELL Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi YSIEN YHTEISVALINTAILTA tammikuu 2015 MIKÄ SINUSTA TULEE ISONA? VUOSI 2020/2025

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA 1 OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA Opiskelijat valitaan kahdella tavalla: Jono 1: 15 opiskelijaa valitaan koulumenestyksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella

Lisätiedot

Kevään 2013 ylioppilaskirjoitukset. Jukka Pirttimäki Euran lukio

Kevään 2013 ylioppilaskirjoitukset. Jukka Pirttimäki Euran lukio Kevään 2013 ylioppilaskirjoitukset Jukka Pirttimäki Euran lukio Kysymykset? jos jokin askarruttaa sinua, se saattaa askarruttaa jotakuta ujompaakin on hyvä keskeyttää esitys, jos kysymys käsittelee puheena

Lisätiedot

maija.aksela@helsinki.fi

maija.aksela@helsinki.fi Oivaltamisen ja onnistumisen iloa! Johtaja prof Maija Aksela Johtaja, prof. Maija Aksela maija.aksela@helsinki.fi ESITYKSEN SISÄLLYS: Ajankohtaista LUMA-toiminnassa: LUMA-toiminta opetussuunnitelmaperusteiden

Lisätiedot

Lukion ainevalintojen merkitys

Lukion ainevalintojen merkitys Lukion ainevalintojen merkitys Jouni Pursiainen n LUMA-keskus Abi-päivät, Opotupa Tellus Arena Stage 8-9.11.2016 Ainevalintoja ylioppilaskirjoituksissa YLIOPPILAAT 2015 Yhteensä 30618 ylioppilasta 2015.

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Peda-forum 25.8.2010 Lapin Yliopisto, Rovaniemi 25.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE

ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE Ole ajoissa paikalla, takakansi s.4 Liikenne-este, myöhästyminen s.2 Sairastuminen s.2 816 46560, 046-8771433, 046-8771398 ESPOONLAHDEN LUKIO

Lisätiedot