Ylioppilas valintojen pyörteessä Ylioppilastutkinnon eriytyvät koevalinnat ja kokelaat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylioppilas valintojen pyörteessä Ylioppilastutkinnon eriytyvät koevalinnat ja kokelaat"

Transkriptio

1 Ylioppilas valintojen pyörteessä Ylioppilastutkinnon eriytyvät koevalinnat ja kokelaat Sirkku Kupiainen Digabi II Wanha Satama

2 Ylioppilastutkintoa kehitetään tukemaan koulutuksen yleissivistäviä tavoitteita ja mahdollistamaan ylioppilastutkinnon laajempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa parantamalla koearvosanojen vertailukelpoisuutta ja kehittämällä ylioppilastutkinnon toisesta äidinkielen kokeesta yleissivistystä sekä tiedon käsittelyn ja pätevyyden arvioinnin taitoja mittaava koe. Valmistellaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoa asteittain ylioppilaskirjoituksissa. Jyrki Kataisen I hallituksen hallitusohjelma s

3 Muuttuva / muuttunut ylioppilastutkinto Kolme keskeistä uudistusta: Hajauttaminen Rakenneuudistus Erilliset reaaliaineiden kokeet

4 Muuttuva / muuttunut ylioppilastutkinto Viisi toisiinsa kytkeytyvää tutkimuskysymystä: Missä määrin eri kokeiden osallistujat eroavat toisistaan? Toteutuuko suhteellisen arvostelun pohjana oleva arvosanojen vertailtavuus? Millä tavalla koevalinnat ovat muuttuneet? Mikä on opiskelijoiden lukiomenestyksen ja ylioppilastutkintomenestyksen suhde? Miten ylioppilastutkinnon hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnassa toteutuu?

5 Teoriataustaa Kasvatuksen taloustieteen piirissä vallitsee varsin yksimielinen näkemys päättökokeiden hyödyistä. (mm. Bishop 1998; Bishop, Mañe & Bishop 2001; Bishop, Mañe, Bishop & Moriarty 2001; Jürges Schneider & Büchel 2003) Pedagogisesti suuntautuneessa kirjallisuudessa niihin taas suhtaudutaan usein ristiriitaisemmin. Huolena on kokeiden vaikutus mm. opetukseen, oppimismotivaatioon ja heikoimpien opiskelijoiden menestysmahdollisuuksiin ja -uskoon (mm. Amrein & Berliner, 2002, 2003; Reardon, Atteberry, Arshan, & Kurlander, 2009)

6 John Bishop (1998) esittää esimerkillisenä päättökoetyyppinä opetussuunnitelmaan perustuvat ulkoiset kokeet (CBEEES), joille on ominaista: Opiskelijan koesuorituksella on todellisia seurauksia Määrittelee suorituksen suhteessa ulkoiseen standardiin Sidottu tiettyyn opetussuunnitelman mukaiseen sisältöön Arvostelu on moniportainen (ei vain hyväksytty / hylätty) Kattaa kaikki ao. tason opiskelijat Suomalainen ylioppilastutkinto täyttää varsin hyvin Bishopin CBEEES:ille asettamat ehdot. Onko kaikki siis hyvin?

7 Kotimaan taustaa Kaikille peruskouluun siirtymisen jälkeisille ylioppilastutkintoa koskeville uudistuksille on ollut tyypillistä pyrkiä sopeuttamaan tutkinto lukiolaisten määrän ja opiskelijoiden välisten erojen kasvuun. Käytännössä tämä on tarkoittanut valinnaisuuden lisäämistä niin koemahdollisuuksien määrässä kuin tutkintoon sisällytettävien kokeiden valinnassa. Lopputulos on nykyinen ylioppilastutkinto, joka koostuu n. 40 eri kokeesta 24 eri oppiaineessa, kaikki järjestettynä kahdesti vuodessa

8 Ylioppilastutkinto pähkinänkuoressa Tarjolla olevasta 40 eri kokeesta yhden opiskelijan tulee valita vähintään neljä (ka 5.5 koetta). Vain äidinkielen koe on kaikille pakollinen (suomi / ruotsi / saame) ja loput 3 tulee valita joukosta A-kieli, B-kieli, matematiikka ja reaaliaineen koe (eli 24 eri koetta). Yleisin yhteinen koe on A-englanti. Lopputulos: heterogeeninen kokelasjoukko jakautuu tiedoiltaan ja taidoiltaan toisistaan selvästi poikkeaviin osajoukkoihin valitessaan omaan kurssivalikoimaansa ja/tai jatko-opintotoiveisiinsa mahdollisimman hyvin soveltuvan tutkintokokonaisuuden

9 Aineisto Kevään 2006 ja syksyn 2009 välillä valkolakkinsa saaneet ylioppilasta (naisia 57,6 %, miehiä 42,4 %) sekä kevään ylioppilasta. Koevalinnan ohessa vertailua vaikeuttavia tekijöitä: Koekohtainen vaihtelu syksyn / kevään kokelasmäärissä ja kokelaitten osaamisen yleistasossa. Vuosittainen ja syksy / kevät vaihtelu kokeiden vaikeustasossa. Sukupuolittain eriytyneet ainevalinnat. Äidinkielen mukaan eriytyneet ainevalinnat

10 Eroja on myös lukion kurssimäärissä Pakolliset Syventävät Yht. Äidinkieli A-kieli B-ruotsi C-kieli 8 8 Matematiikka pitkä Matematiikka lyhyt Fysiikka Historia Biologia Kemia Psykologia Uskonto / ET Filosofia Maantiede Yhteiskuntaoppi Terveystieto

11 Suhteellinen arvostelu laudatur 7 5 % eximia cum laude approbatur 6 15 % magna cum laude approbatur 5 20 % cum laude approbatur 4 24 % lubenter approbatur 3 20 % approbatur 2 11 % improbatur 0 5 %

12 Kriteeripohjaisen arvostelun päälle istutetun suhteellisen arvostelun tavoitteena oli mahdollistaa vertailu eri kokeiden ja eri tutkintokertojen välillä. Tämä oli mahdollista, koska valtaosa kokeista oli pakollisia ja kunkin kokeen valitsijajoukko näin ollen suhteellisen suuri ja vakaa. Laajasta valinnaisuudesta ja kahdesta vuosittaisesta koekerrasta johtuen monen kokeen valitsee nyt kuitenkin hyvin pieni (ja vino) opiskelijajoukko, mikä horjuttaa arvosanojen gaussilaista pohjaoletusta

13 Harvojen opiskelijoiden valitsema vaativa koe (esim. A-ranska tai kemia) Hyvin menestyväkin opiskelija (kuvio A) voi saada heikon arvosanan (kuvio B), jos valitsee tutkintoonsa kokeen, jonka ovat valinneet lähinnä myös muut yhtä hyvin menestyvät kokelaat. Kun sana tästä leviää seuraavalle kokelaspolvelle, joukko kapenee entisestään ja aina vain paremmat opiskelijat saavat myös ne heikot arvosanat

14 Koevalinta / kokelasmäärä

15 Äidinkieli, A-englanti, muut A-kielet, B-kielet, matematiikka, C-kielet, reaaliaineiden kokeet

16 Rakennekokeilu Koko aineistossa 76,5 % nais-, mutta vain 54,5 % miesopiskelijoista suoritti B-ruotsin kokeen, joskin jälkimmäisillä osuus putosi jo kevään 2009 kirjoituksissa alle 50 %:n. Osasyy löytynee matematiikasta: miehistä 92,5 % mutta naisista vain 73,8 % sisällyttää tutkintoonsa joko pitkän tai lyhyen matematiikan kokeen. Lähes kolmanneksella naisopiskelijoista A- tai B-ruotsi/ suomi on siis välttämätön osa tutkinnon pakollisia kokeita, miehistä huomattavasti harvemmalla. B-ruotsin valitsee tutkintoonsa kuitenkin useampi pitkän kuin lyhyen matematiikan lukija erityisesti miehistä

17 Matematiikkavalinta ja koemenestys EI MAT LYHYT PITKÄ 2 ÄI suomi ÄI ruotsi A-englanti muut A-kielet B-ruotsi C-kielet biologia fysiikka kemia historia yhteiskuntaoppi maantiede psykologia terveystieto filosofia ET uskonto E uskonto O

18 Pitkä matematiikka ja reaaliarvosanat MAT REAALI fysiikka 4,78 4,27 kemia 4,75 4,34 biologia 4,09 4,79 filosofia 3,87 4,79 yhteiskuntaoppi 3,78 4,82 historia 3,64 4,95 uskonto ev.lut. 3,62 4,99 psykologia 3,61 4,99 maantiede 3,59 4,92 terveystieto 3,42 4,

19 Reaaliaineet TERV UO GEO PSY UE HIST YHT BIO ET FIL FYS KEM Reaaliaineiden kokelaiden keskimääräinen menestys tutkintoonsa sisällyttämissä muissa kokeissa (terveystieto 3,78 > kemia 4,69)

20 Reaaliaineet improbatur aprobatur lubenter cum laude magna cum laude eximia laudatur Reaaliaineiden kokelaiden keskimääräinen menestys tutkintoonsa sisällyttämissä muissa kokeissa ao. reaalikokeen arvosanan mukaan TERV USK OR GEO PSY USK EV HIST YHT BIO ET FIL FYS KEM

21 Suomen- ja ruotsinkieliset ylioppilaat & syksyn ja kevään vaihtelu ÄI RUOTSI A-SUOMI A-ENGLANTI C-KIELET MAT LYHYT MAT PITKÄ REAALI ÄI SUOMI A-RUOTSI A-ENGLANTI C-KIELET MAT LYHYT MAT PITKÄ REAALI K 2006S 2007K 2007S 2008K 2008S 2009K K 2006S 2007K 2007S 2008K 2008S 2009K Ruotsinkielisten ylioppilaiden koemenestyksessä erottuvat tutkintokerrasta toiseen A-suomen sekä A-englannin ja C-saksan suomenkielisiä ylioppilaita korkeammat arvosanat

22 Muutos reaaliaineiden suosiossa Biology Geography Physics Chemistry History Social Studies Philosophy Psychology Religion E Religion O Ethics Health Ed Centre for Educational Assessment /

23 Sukupuoliero koevalinnoissa Naiset Miehet A-Englanti Matem. Pitkä Matem. Lyhyt B-ruotsi Muut A-kielet C-kielet Fysiikka Kemia Historia Yhteiskuntaoppi Maantiede Biologia Psykologia Terveystieto Uskonto / ET Filosofia

24 Sukupuoliero koemenestyksessä FEMALE MALE 2 Finnish Math Basic Math Advanced A-English B-Swedish A-Languages C-Languages Biology Geography Physics Chemistry History Social Studies Philosophy Psychology Religion/Ethics Health Education

25 Sukupuoliero koemenestyksessä matematiikkavalinnan mukaan Ei matematiikkaa N Ei matematiikkaa M Matem. Lyhyt N Matem. Lyhyt M Matem. Pitkä N Matem. Pitkä M 2 Äidinkieli Matematiikka A-englanti B-ruotsi A-kielet (muut) C-kielet Biologia Maantiede Fysiikka Kemia Historia Yhteiskuntaoppi Filosofia Psykologia Uskonto / ET Terveystieto

26 Lukioaikaiset opinnot Vantaan 5 lukiota (N = 998) Opiskelijat suorittivat lukioaikanaan keskimäärin hieman alle 80 kurssia. Näistä noin kolme neljästä (58) oli ylioppilastutkintoon sisältyvien oppiaineiden kursseja ja loput 22 muita kursseja. Ensin mainittujen joukossa suurimman ryhmän muodostivat reaaliaineiden kurssit (ka 26 kurssia), seuraavaksi suurimman ryhmän toisen kotimaisen ja vieraiden kielten kurssit (ka 19 kurssia, joista B- ruotsin osuus oli 5,7 kurssia)

27 Matematiikan kursseja suoritettiin keskimäärin hieman yli 10 pitkän matematiikan kokelaat keskimäärin 14,0, lyhyen matematiikan kokelaat 9,5 kurssia ja matematiikan kokeen tutkinnostaan pois jättäneet opiskelijat 7,0 kurssia. Äidinkielen ja suomi toisena kielenä -oppiaineen kursseja suoritettiin keskimäärin kahdeksan (8,3 ja 7,9). Pitkän matematiikan kirjoittajat suorittivat keskimäärin 3,5 kurssia enemmän kuin muut. Ero oli suurempi eli 6,5 kurssia ylioppilastutkintoon sisältyvissä aineissa ja syntyi pääosin matematiikan ja fysiikan kokeiden vaatimasta keskimääräistä suuremmasta kurssimäärästä

28 Lukiolaisten tutkintosuunnitelmat (toinen lukiovuosi) Opiskelijoiden ylioppilastutkintosuunnitelmien ja heidän oppimaan oppimisen arvioinnissa osoittaman osaamisen ja siinä ilmaisemien asenteiden välillä vallitsee selvä yhteys. On ilmeistä, että osaamiseltaan eritasoiset opiskelijat jo hyvin varhain ovat tehneet päätöksen joko omista mahdollisuuksistaan koemenestykseen ylioppilastutkinnossa tai osaamiseltaan eritasoiset opiskelijat ovat yksinkertaisesti kiinnostuneita erilaisista asioista ja tähtäävät eri aloille erilaisine vaatimuksineen. Osaamisindeksi Uskomusindeksi Äidinkieli 0,42 0,12 B1-ruotsi 0,43 0,18 A-kieli/kielet 0,43 0,13 Matematiikka 0,53 0,18 B2/B3-kieli/kielet 0,43 0,22 Jokin reaaliaineen koe 0,46 0,17 Fysiikka 1,06 0,56 Kemia 0,92 0,46 Biologia 0,67 0,35 Maantiede 0,40-0,01 Yhteiskuntaoppi 0,38 0,05 Psykologia 0,32 0,22 Historia 0,32 0,10 Uskonto/ET 0,19 0,10 Filosofia 0,17-0,05 Terveystieto 0,07-0,

29 Lukion kurssiarvosanat (35 lukion otos 2012, N = opiskelijaa) Pakolliset kurssit Matematiikka lyhyt 7,05 B-Ruotsi 7,06 Matematiikka pitkä 7,39 A-Englanti 7,54 Biologia 7,59 Kemia 7,66 Historia 7,67 A-Saksa 7,72 Filosofia 7,73 Äidinkieli 7,74 Yhteiskuntaoppi 7,78 Uskonto E 7,79 A-Ruotsi 7,81 Maantiede 7,81 Fysiikka 7,86 Terveystieto 7,92 Psykologia 7,97 Uskonto O 8,10 ET 8,35 Centre for Educational Assessment /

30 Lukion kurssiarvosanat / sukupuoli (34 lukiota 2012, N = opiskelijaa) Naiset Miehet Matematiikka Lyhyt 7,04 6,85 B-ruotsi 7,33 6,57 Matematiikka Pitkä 7,39 7,25 Kemia 7,45 7,43 A-englanti 7,47 7,52 Fysiikka 7,51 7,41 Biologia 7,64 7,48 Historia 7,66 7,70 A-saksa 7,80 7,42 Yhteiskuntaoppi 7,82 7,70 Maantiede 7,85 7,80 Filosofia 7,88 7,47 ÄI Suomi 7,96 7,32 Uskonto E 7,98 7,49 Psykologia 8,10 7,54 C-saksa 8,16 7,43 C-ranska 8,23 7,42 Terveystieto 8,23 7,54 ET 8,47 8,05 Centre for Educational Assessment /

31 Mitä pidemmälle etenet, sitä heikompi olet? Pakolliset Pakolliset & syventävät Matematiikka lyhyt 7,05 6,98 B-Ruotsi 7,06 7,00 Matematiikka pitkä 7,39 7,31 A-Englanti 7,54 7,49 Biologia 7,59 7,57 Kemia 7,66 7,45 Historia 7,67 7,68 A-Saksa 7,72 7,66 Filosofia 7,73 7,71 Äidinkieli 7,74 7,69 Yhteiskuntaoppi 7,78 7,77 Uskonto (ev) 7,79 7,78 A-Ruotsi 7,81 7,75 Maantiede 7,81 7,83 Fysiikka 7,86 7,48 Terveystieto 7,92 7,94 Psykologia 7,97 7,86 Uskonto O 8,10 8,09 ET 8,35 8,35 Centre for Educational Assessment /

32 Ohjaavatko arvosanat valintoja? Huomattava vaihtelu eri oppiaineiden kurssimäärissä ja huomattava ero eri oppiaineiden arvosanoissa näyttävät ohjaavan monen opiskelijan ylioppilastutkinnon koevalintoja. Lopputulema: mitä enemmän teet töitä, sitä vähemmän mainetta ja kunniaa?

33 Lukio- ja yo-tutkintoarvosanat ( lukion otos, kuvio: äidinkieli suomi) 1,50 1,00,50,00 YO Lukio -,50-1, Lukioarvosanojen yhteys yo-kokeen arvosanaan vaihteli terveystiedon r=.62 ja A-englannin r=.84 ja välillä (selitysosuus 38 % 71 %). Äidinkielen (suomi) ylioppilaskokeen arvosanan vaihtelusta puolet selittyy muulla kuin kokelaan lukiomenestyksellä ao. oppiaineessa. Reaaliaineista vain fysiikassa, kemiassa ja psykologiassa lukion kurssiarvosanojen keskiarvo ennusti yli 50 % ylioppilaskokeen arvosanassa ilmenevästä vaihtelusta

34 Useimmissa oppiaineissa lukio- ja yo-menestys ovat koulutasolla yhteydessä toisiinsa, mutta erot koulujen välillä ovat varsin huomattavat. Ero on keskimääräistä suurempi useimpien ylioppilaiden tutkintoon kuuluvissa kokeissa (äidinkieli suomi, pitkä matematiikka, A-englanti, yhteiskuntaoppi). Esim. pitkän matematiikan cum laude arvosanan saaneiden kokelaitten lukiokurssien arvosanakeskiarvo vaihteli kouluittain välillä 5,1 7,3. Kupiainen, Marjanen, Vainikainen & Hautamäki

35 Ylioppilastutkinnon jälkeen Se, kuinka oikeudenmukaisesti hakijat tulevat valinnassa kohdelluksi, on ensiarvoisen tärkeää. Valintakokeen kohdalla tämä toteutunee kiitettävästi, onhan valintakoe kaikille sama. Ylioppilastutkinnosta saatavat lähtöpisteet eroavat sen sijaan sen mukaan, mitä kokeita hakijat ovat sisällyttäneet tutkintoonsa ja miten eri kokeiden arvosanoja eri hakukohteissa painotetaan. Yliopiston näkökulmasta olisi luonnollisesti toivottavaa, että yksittäisen hakijan arvosanat ennustaisivat mahdollisimman hyvin hänen todennäköistä menestystään tulevissa opinnoissa. Centre for Educational Assessment /

36 Yliopistoihin hyväksyminen (syksy 2013) Hakemuksia Hakeneet (henkilöt) Kokeisiin osallistuneet Opiskelupaikan vastaanottaneet Hyväksytyt hakeneista Eläinlääketieteellinen % Farmasia % Hammaslääketieteellinen % Humanistinen % Kasvatustieteellinen % Kauppatieteellinen % Kuvataideala % Liikuntatieteellinen % Luonnontieteellinen % Lääketieteellinen % Maatalous-metsätieteellinen % Musiikkiala % Oikeustieteellinen % Psykologia % Sotilasala % Taideteollinen % Teatteri- ja tanssiala % Teknillistieteellinen % Teologinen % Terveystieteet % Yhteiskuntatieteellinen % Yhteensä ,9 % Centre for Educational Assessment /

37 Lähtöpisteiden myöntäminen Aiempien arvosanojen hyvittäminen opiskelijavalinnassa perustuu oletukseen, että ne ilmaisevat hakijan osaamista ja jatko-opintokelpoisuutta muihin hakijoihin verrattuna. Näin onkin sellaisissa kokeissa, joiden kokelasjoukko on suuri tai joista saatavat alkupisteet on korvamerkitty vain kyseisen oppiaineen kokeelle. Tyypillinen tällainen koe on äidinkielen, toisen kotimaisen kielen tai vieraan kielen (A-englanti) koe. Myös matematiikasta myönnettävät alkupisteet on korvamerkitty joillain koulutusaloilla ja useimmilla aloilla pitkän matematiikan kokeesta myönnetään enemmän aloituspisteitä kuin lyhyestä. Centre for Educational Assessment /

38 Lähtöpisteet ovat ongelma silloin, kun pisteitä myönnetään vapaavalintaisesti eri kokeista. Monen hakukohteen kaksi parasta arvosanaa mistä hyvänsä muista kokeista voi kärjistetyimmillään tarkoittaa 3 lukiokurssin terveystiedon vertautumista 13 kurssin pitkän matematiikan kokeeseen ikävimmillään sekä hakijan että hakukohteen tappioksi. Reaaliaineiden tasa-arvoinen kohtelu monessa hakukohteessa suhteessa eroihin kokelaiden osaamisessa osoittaa, että ainereaaliuudistus ei ole kaikin osin lunastanut siihen asetettuja odotuksia. Ei myöskään ole selvä, onko kokeen tutkintoonsa valinnut aina osaavampi kuin sellainen, joka (vain) valitsi toisin. Centre for Educational Assessment /

39 Kaksi esimerkkiä (Kuvioissa on kyseisen kokeen tutkintoonsa valinneiden keskimääräinen menestys muissa kokeessa.) I A B C M E L I A B C M E L Terveystieto Psykologia Biologia Fysiikka Maantiede Historia Kemia Centre for Educational Assessment / Esim. farmasian koulutusohjelmaan pyrkijä saa kemian kokeen korotettujen lähtöpisteiden lisäksi pisteitä terveystiedon, psykologian, biologian tai fysiikan kokeesta (pakollisia kursseja 1, 1, 2 ja 1, syventäviä 2, 4, 3 ja 7). UT:n maantieteen koulutusohjelmaan hakija taas saa kemian arvosanastaan vain kolmanneksen niistä alkupisteistä, joita maantieteen ainereaalin valinnut saa samasta arvosanasta (pakollisia kursseja 1 vs. 2, syventäviä 4 vs. 2)

40 Kevään 2013 haku kahdeksaan yliopistotason koulutusohjelmaan Viisi yliopistoa, hakijaa (puoltoäänten keskiarvo) Äidinkielen arvosanasta saa kaikilla koulutusaloilla korvamerkittyjä lähtöpisteitä, eli se ei joudu vertailluksi muiden kokeiden kanssa. Yliopisto-opintojen kannalta yhtä lailla keskeiset englannin kieli ja matematiikka ovat sen sijaan monessa hakukohteessa vain yksi lähtöpisteiden lähde muiden joukossa hyväksytty hylätty 3 2 Biotiet. Geo- & maant. Historia Kauppat. Oik. tiet Opett.koul. Sos. Tiet. Yht. kuntat

41 Päätelmät Huolimatta siitä, että ylioppilastutkinto kattaa lukion kaikki teoreettiset oppiaineet, se ei tarjoa toivotunlaista pohjaa verrata opiskelijoiden osaamista. Tutkinto kohtelee erityisen epäoikeudenmukaisesti kokelaita, joiden opinto-ohjelmaan sisältyy pitkään opiskeltuja muita useamman lukiokurssin oppiaineita. Erityisen vahvana tämä kohdistuu pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian sekä nk. harvinaisten A-kielien lukijoihin. Viesti on väärä, jos yhä useampi alkaa kaihtaa näiden aineiden opiskelua heikon yo-arvosanan pelossa. Miksi lukea hankalia aineita, jos niitä ei aio kirjoittaa? Centre for Educational Assessment /

42 Arvosanojen yhteismitattomuuden vuoksi tutkinto ei tarjoa kolmannen asteen opiskelijavalinnassa tarvittavaa vertailukelpoista tietoa pyrkijöiden tiedoista, taidoista tai osaamispotentiaalista ainakaan, jos vertailu kohdistuu vain arvosanoihin huomioimatta vääristymää, joka seuraa normaalijakaumaan pohjautuvan arvosana-asteikon soveltamisesta eri kokeiden toisistaan selvästi poikkeaviin kokelasjoukkoihin. Kysyäkö mitä sait vai mitä kirjoitit? Centre for Educational Assessment /

43 Erilaisten opiskelijoiden huomioimiseen pyrkinyt valinnaisuuden lisääminen on siis mitä ilmeisimmin johtanut kielteisiin ei-aiottuihin vaikutuksiin sekä yksilö- että järjestelmätasolla. Löytyykö ongelmaan ratkaisua? Pakollisen osuuden laajentaminen oppiaineisiin ja - sisältöihin, jotka kaikkien ylioppilaiden tulisi hallita? Uusi kaikille yhteinen koe, joka toimii normina eri kokeiden arvosanojen yhteismitallistamisessa? Muu mikä?

44 Kiitos! Centre for Educational Assessment / Kupiainen

45 Lähteet Béguin, A. (2000) Robustness of Equating High-Stakes Tests. PhD Thesis. University of Twente. Druk: FEBODRUK B.V., Enschede. Béguin, A., Alberts, R. & Kremers, E. (2008). Normhandhaving bij examens. Retrieved from Bishop, J. (1998). The effect of curriculum-based external exit exam systems on student achievement. Journal of Economic Education 29, Bishop, J.H., Mañe, F. & Bishop, M. (2001). How external exit exams spur achievement. Educational Leadership / September 2001 Howie, S.J., Long, C., Sherman, V. & Venter, E. (2008) The role of IRT in selected examination systems. An Umalusi Research Report, September 2008 / May Huovinen, V. (2009). Ainereaalin vaikutus fysiikanopiskelija-ainekseen. Pro Gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Jürges, H., Schneider, K. & Büchel, F. (2003) The Effect of Central Exit Examinations on Student Achievement: Quasi-Experimental Evidence from TIMSS Germany. CESifo Working Paper No Category 1: Public Finance. May Kupiainen, S. (2011) Students freedom of choice vs. commensurability of results. The case of the Finnish matriculation exam. Paper presented at the ICSEI 24th International Conference for School Effectiveness and Improvement. January , Limassol, Cyprus. Kupiainen, S., Marjanen, J., Vainikainen, M-P. & Hautamäki, J. (2014). Oppimaan oppiminen Vantaan toisena steen oppilaitoksissa keväällä Vantaan kaupungin sivistystoimi ja Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus. Noah, H. J. and Eckstein, M. A. (Eds.) (1992). Examinations. Comparative and International Studies. Oxford: Pergamon Press. Reardon, S.F., Atteberry, A., Arshan, N., & Kurlander, M. (2009). Effects of the California High School Exit Exam on Student persistence, Achievement, and Graduation. Working paper #: Institute for Research on Education Policy & Practice

Ylioppilastutkinnon eriytyvät koevalinnat ja kokelaat. Onko ylioppilastutkinnosta yliopiston pääsykokeeksi?

Ylioppilastutkinnon eriytyvät koevalinnat ja kokelaat. Onko ylioppilastutkinnosta yliopiston pääsykokeeksi? Ylioppilastutkinnon eriytyvät koevalinnat ja kokelaat. Onko ylioppilastutkinnosta yliopiston pääsykokeeksi? Sirkku Kupiainen Yoyo yhteisöllisellä ohjauksella yksilölliselle opintopolulle Väliseminaari

Lisätiedot

Lukioarvosanat ja ylioppilastutkinto

Lukioarvosanat ja ylioppilastutkinto Lukioarvosanat ja ylioppilastutkinto Sirkku Kupiainen 1..01 Centre for Educational 1..01 1 Ylioppilastutkintoa kehitetään tukemaan koulutuksen yleissivistäviä tavoitteita ja mahdollistamaan ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Hakija valintojen pyörteessä Ylioppilastutkinnon arvosanojen hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnassa

Hakija valintojen pyörteessä Ylioppilastutkinnon arvosanojen hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnassa Hakija valintojen pyörteessä Ylioppilastutkinnon arvosanojen hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnassa Sirkku Kupiainen Seminaari korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen etenemisestä 28.10.2014

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Lukio-opinnoistaopinnoista

Lukio-opinnoistaopinnoista Kirjoittajainfo KYL 6.5.2010 Lukio-opinnoistaopinnoista Lukion päättötodistus» Minimi 75 kurssia» Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi

Lisätiedot

Opiskelemaan - millä ehdoilla?

Opiskelemaan - millä ehdoilla? JULKAISU 7/2011 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Opiskelemaan - millä ehdoilla? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TUTKAS järjesti keskiviikkona 7.12.2011

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista koetta Äidinkieli Äidinkielen koe

Lisätiedot

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014. Tervetuloa!

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014. Tervetuloa! Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 24.4.2014 Tervetuloa! Illan aikana seuraavista aiheista: Ylioppilastutkinnon yleisistä käytännöistä Syksyn 2014 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumisesta ja osallistumisesta

Lisätiedot

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013

SAVONLINNAN TAIDELUKIO. Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013 Ylioppilaskokeen rakenne infoa huoltajille 22.1.2013 TUTKINNON RAKENNE SAVONLINNAN TAIDELUKIO Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras

Lisätiedot

Älä muuta perustyylidiaa. Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Älä muuta perustyylidiaa. Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Älä Tutkinnon muuta perustyylidiaa rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista koetta

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnon digitalisaatio. ylioppilastutkinto.fi

Ylioppilastutkinnon digitalisaatio. ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinnon digitalisaatio ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Onko ylioppilastutkinto menneisyyden jäänne, jonka voisi lopettaa? vai Voisiko siitä virittää entistä toimivamman instrumentin sekä opiskelija,

Lisätiedot

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Lukion jälkeen vaihtoehtoina Ammatilliset perustutkinnot Ammattikorkeakoulut Yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut Opiskelu ulkomailla AMMATILLISET Tarjoavat

Lisätiedot

REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET

REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET REAALIAINEIDEN SÄHKÖISTEN KOKEIDEN MÄÄRÄYKSET 5.6.2015 Näitä määräyksiä täydennetään myöhemmin sähköisen kokeen toteuttamisen yksityiskohtien osalta. Reaaliaineiden sähköisten kokeiden määräykset sisältävät

Lisätiedot

YO-tutkinto. YO-info 5.5.2015

YO-tutkinto. YO-info 5.5.2015 YO-tutkinto YO-info 5.5.2015 1 YLEISESTI O Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) O Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto O Ylioppilastutkintotodistukseen

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA

LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA Oulun Opopäivät 2016 Jouni Pursiainen Oulun yliopiston LUMA-keskus, OuLUMA 5.2.2016 Tiedekirjasto Pegasus. Kuva: Studio Ilpo Okkonen Oy MISTÄ MIHIN

Lisätiedot

YO-tutkinto. YO-info 13.11.2014

YO-tutkinto. YO-info 13.11.2014 YO-tutkinto YO-info 13.11.2014 1 YLEISESTI O Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) O Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto O Ylioppilastutkintotodistukseen

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista

Lisätiedot

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4.

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4. Abin vuosi 2015-2016 Syyskuu Yo-kirjoitukset (lukuloma = kesäloma) Syksyllä kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit suoritettava viim. 1. jaksossa. Marraskuu Ilmoittautuminen kevään yo-kirjoituksiin

Lisätiedot

Oulun aikuislukio. Tarja Mäkipaaso. Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset

Oulun aikuislukio. Tarja Mäkipaaso. Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset Oulun aikuislukio Tarja Mäkipaaso Kevään 2016 ylioppilaskirjoitukset Ylioppilastutkinnon rakenne Äidinkieli tai suomi toisena kielenä Kaikille pakollinen Toinen kotimainen kieli (keskipitkä, pitkä) Vieras

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään Turun VPK:n talolla (Eskelinkatu 5) Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa)

Lisätiedot

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Paljonko on tehty ykkösellä kuinka paljon pitää tehdä kakkosella yhteensä vähintään 60! Arvioi myös sitä, kuinka paljon kolmannelle vuodelle jää minimi 75 yht.

Lisätiedot

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014

YO-INFO 13.5.2014 KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO. Rehtori Mika Strömberg 14.5.2014 YO-INFO 13.5.2014 Rehtori Mika Strömberg KIERTOTUNTIKAAVIO KOEVIIKKO - ensi lukuvuonna: valmistelu + koe + palautus - järjestys: 7 1 2 3 4 5 6 1 lv. 2014-2015 VALINNAT - kurssitarjottimen eka versio valmistui

Lisätiedot

ABI-INFO Teklu, Tredu

ABI-INFO Teklu, Tredu ABI-INFO Teklu, Tredu HATANPÄÄN LUKIO SAMMON KESKUSLUKIO TAMMERKOSKEN LUKIO TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO TAMPEREEN LYSEON LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN AIKUISLUKIO Tietoa ylioppilaskirjoituksista

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Möte 5/2016, ärende 12, bilaga 1 1 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Haku tekniikan kandidaatin hakukohteisiin 1. Yhteisvalinta Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012. Tervetuloa!

Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012. Tervetuloa! Ylioppilaskirjoitukset tutuksi 26.4.2012 Tervetuloa! Ylioppilastutkinnon yleiset käytännöt Syksyn 2012 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen ja osallistuminen rehtori Satu Nokelainen Opiskeltavien aineiden

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi. Provet i modersmålet, Franska, medellång. Engelska, medellång. lärokurs. Grekiska, kort lärokurs

Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi. Provet i modersmålet, Franska, medellång. Engelska, medellång. lärokurs. Grekiska, kort lärokurs KOEYHDISTELMÄROOLI Koe Aine Kokeen taso Koeryhmä Selite suomeksi eli Nimi Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi O RU Z 91 Äidinkielen koe, ruotsi svenska Svenska som O5 RU Z 92 Ruotsi toisena kielenä andraspråk

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

syksy 2015 ja kevät 2016 ABIN OHJEISTO YLIOPPILAS- KIRJOITUKSET LYSEON LUKION AIKUISLINJALLA

syksy 2015 ja kevät 2016 ABIN OHJEISTO YLIOPPILAS- KIRJOITUKSET LYSEON LUKION AIKUISLINJALLA syksy 2015 ja kevät 2016 ABIN OHJEISTO YLIOPPILAS- KIRJOITUKSET LYSEON LUKION AIKUISLINJALLA KOKELAS ON ITSE VASTUUSSA OMASTA OSUUDESTAAN SIITÄ, ETTÄ ON SELVILLÄ OHJEISTA JA NOUDATTAA NIITÄ YLEISTÄ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään VPK:n talolla Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa). Keväällä

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto- syksyn kirjoittajille. Kertauskurssin hinta LeLun abeille on 45

Tampereen kesäyliopisto- syksyn kirjoittajille. Kertauskurssin hinta LeLun abeille on 45 Kurssivalinnat 2016 Kurssivalinnat tehdään Wilman tarjottimeen (2016-17). Tarjotin tulee nettiin maaliskuun lopulla. Ainevalintoja ensi vuodelle tehdessä tulisi tietää, mitä kursseja kannattaisi valita,

Lisätiedot

mahdollisimman optimaaliset valinnat

mahdollisimman optimaaliset valinnat Kurssivalinnat 2013 Kurssivalinnat tehdään Wilman tarjottimeen (2013-14) samalla tavalla kuin tämän vuodenkin valinnat Tarjotinta muokataan valintojen perusteella kevään aikana ja uusi kierros on toukokuussa.

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2014 3.9.2014. rehtori Mika Strömberg YO-info S2014 3.9.2014 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

TERVETULOA KAKKOSTEN VANHEMPAINILTAAN!

TERVETULOA KAKKOSTEN VANHEMPAINILTAAN! TERVETULOA KAKKOSTEN VANHEMPAINILTAAN! 1160 62+3 4 JOKAINEN LUKIOLAINEN ON OMAN ELÄMÄNSÄ SUBJEKTI Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Kevään 2013 ylioppilaskirjoitukset. Jukka Pirttimäki Euran lukio

Kevään 2013 ylioppilaskirjoitukset. Jukka Pirttimäki Euran lukio Kevään 2013 ylioppilaskirjoitukset Jukka Pirttimäki Euran lukio Kysymykset? jos jokin askarruttaa sinua, se saattaa askarruttaa jotakuta ujompaakin on hyvä keskeyttää esitys, jos kysymys käsittelee puheena

Lisätiedot

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 4.5.2016. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 4.5.2016 Rehtori Mika Strömberg KURSSITARJOTIN lv. 2016-2017 - opiskelijat ovat tehneet esivalinnat, joiden pohjalta on - päätetty toteutettavat kurssit - päätetty kurssien jakoryhmien määrä -

Lisätiedot

KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015

KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015 KOUVOLAN ILTALUKIO ABIN OPAS SYKSY 2015 SISÄLLYSLUETTELO MILLOIN ALOITAN KIRJOITUKSET?... 3 SYKSYN 2015 KOEPÄIVÄT... 4 YLIOPPILASTUTKINTO..... 5 Tutkinnon rakenne.... 5 Osallistumisoikeus... 5 Ilmoittautuminen...

Lisätiedot

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-info K2015 19.1.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-info K2015 19.1.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan suorittamissa opinto-ohjelmansa mukaisissa pakollisissa ja valtakunnallisissa

Lisätiedot

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg

YO-info S2015 26.8.2015. rehtori Mika Strömberg YO-info S2015 26.8.2015 rehtori Mika Strömberg YLIOPPILASTUTKINTO NELJÄ PAKOLLISTA KOETTA VIERAS KIELI ÄIDINKIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI MATEMATIIKKA AINEREAALI HUOM! * yksi vaativampi koe (A-kieli/pitkä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus

Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus Tilastotietoja lukioista lukuvuonna 2012-2013 Sisällys Kuopion lukioiden opiskelijavalinta 2012... 3 Kuopion lukioiden opiskelijat 20.9.2012...

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Avaussanat Vs. rehtori Sirpa Risteelä Yo-kirjoitukset ja lukio-opintojen loppuvaihe Opinto-ohjaaja Leena Knihtilä-Manninen Opettajien puheenvuoro

Avaussanat Vs. rehtori Sirpa Risteelä Yo-kirjoitukset ja lukio-opintojen loppuvaihe Opinto-ohjaaja Leena Knihtilä-Manninen Opettajien puheenvuoro KARJASILLAN LUKIO Ohjelma: Avaussanat Vs. rehtori Sirpa Risteelä Yo-kirjoitukset ja lukio-opintojen loppuvaihe Opinto-ohjaaja Leena Knihtilä-Manninen Opettajien puheenvuoro Wanhojen tanssiesitys TERVETULOA!

Lisätiedot

Miten nykyinen ja ennakoitava kielitaitovaranto vastaavat elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kielitaitotarpeita? Sauli Takala Seinäjoki, 6.10.

Miten nykyinen ja ennakoitava kielitaitovaranto vastaavat elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kielitaitotarpeita? Sauli Takala Seinäjoki, 6.10. Miten nykyinen ja ennakoitava kielitaitovaranto vastaavat elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kielitaitotarpeita? Sauli Takala Seinäjoki, 6.10.2010 Monipuolisen kielitaidon (monikielisyyden/ useakielisyyden)

Lisätiedot

Koe on kaksiosainen: siihen kuuluvat tekstitaidon koe ja esseekoe. Tekstitaidon kokeen arvioinnissa painottuu lukutaito ja esseekokeessa

Koe on kaksiosainen: siihen kuuluvat tekstitaidon koe ja esseekoe. Tekstitaidon kokeen arvioinnissa painottuu lukutaito ja esseekokeessa Koe on kaksiosainen: siihen kuuluvat tekstitaidon koe ja esseekoe. Tekstitaidon kokeen arvioinnissa painottuu lukutaito ja esseekokeessa kirjoitustaito. Kokeet järjestetään eri päivinä: esimerkiksi tänä

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA 12A - 12G TERVETULOA!

VANHEMPAINILTA 12A - 12G TERVETULOA! VANHEMPAINILTA 12A - 12G 21.1.2015 TERVETULOA! ILLAN AIHEET: * ajankohtaista, ylioppilaskirjoitukset, jatko-opinnot * keskustelua IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Tämä opas on tarkoitettu kaksois- ja kolmoistutkintoa opiskelevien käyttöön. Oppaasta löytyy tietoa tukintojen rakenteista, suorittamistavoista ja käytännön

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 Toisen asteen koulutus: LUKIO - KOULUTUS AMMATILLINEN KOULUTUS

Lisätiedot

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014)

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) 1 Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) Opiskelijavalinnan maksimipisteet (100 pistettä): Koulumenestys Valintakoe 60 pistettä 40 pistettä Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa

Lisätiedot

YO-INFO 6.5.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO 6.5.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO 6.5.2015 Rehtori Mika Strömberg YLIOPPILAS (KEVÄT 2016?) LUKION KURSSIT (LUKION PÄÄTTÖTODISTUS) AMMATTIOPISTON KURSSIT (AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO) YLIOPPILASKIRJOITUKSET (YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUS)

Lisätiedot

Mäntsälän lukion esitevihko 2010-2011. Sisällysluettelo

Mäntsälän lukion esitevihko 2010-2011. Sisällysluettelo Sisällysluettelo Mäntsälän lukio monien mahdollisuuksien lukio 3 Ilmaisua ja viestintää 5 Vieraiden kielten ja kulttuurien tuntemusta 5 Matemaattis-luonnontieteellistä osaamista 6 Yleissivistystä humanististen

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS

SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS SAVUTON MANSIKKALA LINNALA KOULUKAMPUS VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset 22.10.2014 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN PÄIVÄLUKIO

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

ILMAJOEN LUKIO ILMAJOKI YLIOPPILASTUTKINTO OHJEISTO

ILMAJOEN LUKIO ILMAJOKI YLIOPPILASTUTKINTO OHJEISTO ILMAJOEN LUKIO ILMAJOKI YLIOPPILASTUTKINTO OHJEISTO SYKSY 2014 ja KEVÄT 2015 YLEISTÄ Ylioppilastutkinto järjestettiin Suomessa ensimmäisen kerran vuonna 1852. Tutkinto sai alkunsa Helsingin yliopiston

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 350 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen. Hämeenllinnan lyseon lukio YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING)

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Valintakokeesta on saatava

Lisätiedot

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg

YO-info K2016 25.1.2016. rehtori Mika Strömberg YO-info K2016 25.1.2016 rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS LUKIO-OPINNOT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KRS - opiskelijan

Lisätiedot

Kielivalinnat ja kielten opetus peruskoulussa ja lukiossa

Kielivalinnat ja kielten opetus peruskoulussa ja lukiossa Kielivalinnat ja kielten opetus peruskoulussa ja lukiossa Soveltavan kielentutkimuksen keskus Jyväskylän yliopisto Myönteinen kehitys kielikoulutuksessa Lisää ääntynyt panostus kielikoulutukseen koko koulutusjärjestelm

Lisätiedot

ABIN OHJEISTO SYKSY 2015/KEVÄT 2016

ABIN OHJEISTO SYKSY 2015/KEVÄT 2016 ABIN OHJEISTO SYKSY 2015/KEVÄT 2016 KOKELAS ON ITSE VASTUUSSA OMASTA OSUUDESTAAN - SIITÄ, ETTÄ ON SELVILLÄ OHJEISTA JA NOUDATTAA NIITÄ YLEISTÄ Ylioppilastutkinto järjestetään kahdesti vuodessa yhtä aikaa

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Opiskelijavalinta ja opiskelu Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Missä voi opiskella diplomi insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

Nykylukio ja uudistuva yo-tutkinto. Koulu yhteisönä seminaari 19.3.2014 Rehtori Reijo Honkanen, HY Viikin normaalikoulun lukio

Nykylukio ja uudistuva yo-tutkinto. Koulu yhteisönä seminaari 19.3.2014 Rehtori Reijo Honkanen, HY Viikin normaalikoulun lukio Nykylukio ja uudistuva yo-tutkinto Koulu yhteisönä seminaari 19.3.2014 Rehtori Reijo Honkanen, HY Viikin normaalikoulun lukio YO-TUTKINTO PÄIVÄN PUHEENAIHE Ruotsin yo-koe otti alussa luulot pois / HS 18.3.14

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voi opiskella diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA -yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

syksyllä 2016 kirjoittaville

syksyllä 2016 kirjoittaville Jyväskylän aikuislukio Sepänkatu 3 40720 JYVÄSKYLÄ Puh. 040 341 4660 / rehtori Puh. 040 341 4661 / koulusihteeri Sähköposti:paivi.hyvarinen@jao.fi www.jao.fi/aikuislukio ABI-OPAS syksyllä 2016 kirjoittaville

Lisätiedot

LAUTTAKYLÄN LUKIO 2014 2015

LAUTTAKYLÄN LUKIO 2014 2015 LAUTTAKYLÄN LUKIO 2014 2015 YLIOPPILASTUTKINTO ABITURIENTIN LUKUVUOSI 2014 2015 YLIOPPILASTUTKINTO PELKISTETYSTI KOKEET Äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kokelaan valinnan mukaan kolme pakollista

Lisätiedot

Nykylukio ja uudistuva yo-tutkinto. Koulu yhteisönä seminaari 13.3.2013 Rehtori Reijo Honkanen, HY Viikin normaalikoulun lukio

Nykylukio ja uudistuva yo-tutkinto. Koulu yhteisönä seminaari 13.3.2013 Rehtori Reijo Honkanen, HY Viikin normaalikoulun lukio Nykylukio ja uudistuva yo-tutkinto Koulu yhteisönä seminaari 13.3.2013 Rehtori Reijo Honkanen, HY Viikin normaalikoulun lukio 1. väite Nykymuotoinen ylioppilastutkinto on aikansa elänyt! YO-TUTKINTO PÄIVÄN

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 13.-14.11.2013 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila LIEKSAN LUKIO 12.1.2015 ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila ti 27.1. Äidinkieli 8-14 alakoulun sali ke 28.1. Pitkä kieli; englanti 8-14 201 to 29.1. YH, KE, TE, GE 8-14 201

Lisätiedot

Mäntsälän lukio - monien mahdollisuuksien lukio

Mäntsälän lukio - monien mahdollisuuksien lukio Mäntsälän lukio - monien mahdollisuuksien lukio josta on vuosina 1957-2010 valmistunut 3013 ylioppilasta. Mäntsälän kunnan ylläpitämä lukio, joka toimii paikkakunnan ja sen nuorison parhaaksi. Kehitämme

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 14.-15.11.2012 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu

Opiskelijavalinta ja opiskelu Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Heikki Kuoppala Tässä mahdollisesti esitetty virheellinen tieto ei ole peruste esimerkiksi oikaisupyynnön tekemiselle.

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

OHJEITA TSYKIN LUKION ABEILLE

OHJEITA TSYKIN LUKION ABEILLE OHJEITA TSYKIN LUKION ABEILLE Yleiset määräykset ja ohjeet Ylioppilastutkinto Yo-kokeet järjestetään samaan aikaan koko maassa, syksyllä ja keväällä Tutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset

VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset 28.10.2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN PÄIVÄLUKIO 348 opiskelijaa - rehtori Mika Strömberg

Lisätiedot

LII vanhempainilta 7.5.2013

LII vanhempainilta 7.5.2013 LII vanhempainilta 7.5.2013 Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus Tutkinnon hajauttaminen Tutkinto

Lisätiedot

Uudistuva ylioppilastutkinto.fi

Uudistuva ylioppilastutkinto.fi Uudistuva ylioppilastutkinto ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Ylioppilastutkinto 202? houkutteleva, kiehtova, sähköinen tunnistaa tulevaisuuden osaajat Tarkoituksenmukainen ja hyödyllinen Luotettava ja

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE

ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE ESPOONLAHDEN LUKIO OHJEITA SYKSYN 2014 YLIOPPILASKOKELAILLE Ole ajoissa paikalla, takakansi s.4 Liikenne-este, myöhästyminen s.2 Sairastuminen s.2 816 46560, 046-8771433, 046-8771398 ESPOONLAHDEN LUKIO

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Helsingin medialukio ABIN OHJEISTO. Syksy 2015. Lisätietoja: www.ylioppilastutkinto.fi

Helsingin medialukio ABIN OHJEISTO. Syksy 2015. Lisätietoja: www.ylioppilastutkinto.fi Helsingin medialukio ABIN OHJEISTO Syksy 2015 Lisätietoja: www.ylioppilastutkinto.fi Toukokuu ABIN AIKATAULU Ilmoittautuminen syksyn 2015 kirjoituksiin: Syksyllä tutkinnon aloittavat ilmoittautuvat Wilmassa

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnon rakenne- ja reaalikoeuudistusten vaikutuksia: miten lisääntynyt valinnaisuus ohjaa lukiolaisia

Ylioppilastutkinnon rakenne- ja reaalikoeuudistusten vaikutuksia: miten lisääntynyt valinnaisuus ohjaa lukiolaisia Ylioppilastutkinnon rakenne- ja reaalikoeuudistusten vaikutuksia: miten lisääntynyt valinnaisuus ohjaa lukiolaisia Ylioppilastutkinnon rakenne- ja reaalikoeuudistusten vaikutuksia: miten lisääntynyt valinnaisuus

Lisätiedot

LAUTTAKYLÄN LUKIO 2013 2014

LAUTTAKYLÄN LUKIO 2013 2014 LAUTTAKYLÄN LUKIO 2013 2014 YLIOPPILASTUTKINTO ABITURIENTIN LUKUVUOSI 2013 2014 YLIOPPILASTUTKINTO PELKISTETYSTI KOKEET Äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kokelaan valinnan mukaan kolme pakollista

Lisätiedot

YSIEN YHTEISVALINTAILTA tammikuu 2015

YSIEN YHTEISVALINTAILTA tammikuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori ANNE LINDELL Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi YSIEN YHTEISVALINTAILTA tammikuu 2015 MIKÄ SINUSTA TULEE ISONA? VUOSI 2020/2025

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkieli ja kirjallisuus 1 Sisältö Äidinkieli ja kirjallisuus... 2 Vieraat kielet... 3 Englanti... 3 Espanja... 3 Ranska... 3 A-ruotsi... 4 B-ruotsi... 4 Saksa (A-kieli ja B3-kieli)... 4 Matematiikka... 6 Lyhyt matematiikka...

Lisätiedot