INNOKONE PALVELUN SÄÄNNÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INNOKONE PALVELUN SÄÄNNÖT"

Transkriptio

1 SÄÄNNÖT You have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else. Albert Einstein INNOKONE PALVELUN SÄÄNNÖT 1. Palvelun tarkoitus ja kesto Innokampus palvelun tarkoituksena on antaa opiskelijoille mahdollisuus oppia mm. innovatiivisuutta ja yrittäjyyttä tekemällä ja edistämällä omia oivalluksia, ideoita. Innokone palvelun vastuullinen järjestäjä on Innokampus Oy (Y tunnus: ). Innokampus Oy:n, jäljempänä Innokampus, päätoimiala on koulutusta palveleva toiminta. Innokampus rahoittaa kilpailun toiminnan, mukaan lukien sääntöjen kohdassa viisi tarkoitetut palkintostipendit yhdessä Innokampuksen kehittäjäyhteisön kanssa. Palvelussa asiantuntijat opastavat ja ohjaavat sinne jätettyjä ideoita eteenpäin ja antavat yksilöllistä ohjausta. Innokampus palvelu on avoinna koko vuoden. Ohjauspalvelu on kuitenkin kesätauolla juhannuksesta heinäkuun loppuun (31.7.) saakka. Lisäksi uusia ideoita ei oteta vastaan, eikä käsitellä välisenä aikana. Vuosittain mennessä jätetyistä ideoista palkitaan parhaat ja parhaiten edistyneet ideat aina seuraavan vuoden tammikuussa kohdassa 5 esitetyllä tavalla. 2. Osallistumisoikeus Palvelu on avoinna kaikille tutkintotavoitteisille suomalaisten keskiasteen oppilaitosten (lukio, ammattiopisto, kansanopisto ym.) ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Idean voi jättää yksin tai useampi luonnollinen henkilö yhdessä. Myös ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö on sallittua. Palvelua eivät voi hyödyntää kilpailun yhteistyökumppanien työntekijät ja/tai tuomariston jäsenet. Esteellinen on myös henkilö, joka on osallistunut palveluohjelman ja/tai sääntöjen laadintaan tai muulla tavoin palvelun järjestelyihin sellaisella tavalla, että hänellä on siitä muihin verrattuna selvää etua. Täyttämällä idealomakkeen osoitteessa innokampus.fi ja lähettämällä sen palvelimelle osallistuja/osallistujat hyväksyvät ja sitoutuvat noudattamaan näitä palvelun sääntöjä. Idean jättämällä osallistuva hyväksyy esitetyn idean, ratkaisun ja/tai ratkaisumallin esittämisen julkisesti. Järjestävät tahot eivät sitoudu pitämään salassa palkittavia tai muita

2 ehdotuksia. Lähtökohtaisesti kaikki ideat käsitellään luottamuksellisesti. Pääsääntöisesti palkittavat ideat ja niiden kuvaukset julkistetaan kokonaan tai osittain tammikuussa Idea Idea koostuu teknisestä, muotoilullisesta tai toiminnallisesta selostuksesta, tutkielmasta ideasta tai konseptista, projektisuunnitelmasta tai vastaavasta. Idealle tulee antaa lähtökohtaisesti ehdotusta kuvaileva nimitys. Jos esitettyä ideaa ei voida sopivasti määritellä vakiintuneella nimityksellä, ideaan tulee kuitenkin toisen immateriaali tms. oikeutta loukkaamatta kirjata sen nimitys. Ideoiden nimitykset voidaan julkaista. Muutoin idean toteutustapa on vapaa ja sen on oltava sääntöjen 6. kohdan mukainen. Palvelussa pyritään esiintuomaan ideoita, jotka eivät ole vielä tunnettuja, tuotteistettuja tahi saatettu markkinoilla. 4. Palvelu kieli Palvelun kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. 5. Palkitseminen Toimintavuoden aikana kertyneistä ideoista palkitaan parhaat. Palvelun yhteistyökumppanit vastaavat palkintostipendien rahoittamisesta. Niiden yhteenlaskettu arvo vaihtelee vuosittain euron välillä. Palkinnot esitetään Innokampus.fi verkkosivuilla. Jos palkittavan idean jättäjinä on useampia henkilöitä, palkintosumma jaetaan tasan kyseisten henkilöiden kesken. Palkinnot ovat saajilleen veronalaista ansiotuloa. Kilpailuun osallistujat vastaavat itse mahdollisista palkintostipendeistä maksettavista veroista. Palvelun tuomaristo pitää itsellään oikeuden jättää jakamatta palkintoja siinä tapauksessa, että ehdotukset eivät täytä palveluja asetettuja kriteerejä. Palkintolautakunta tekee päätökset sääntöihin liittyvissä epäselvissä tapauksissa. Erityisestä syystä palvelun tuomaristo voi muuttaa palkitsemismenettelyä. Palvelun tuomariston päätös on lopullinen, eikä siitä voi valittaa. Ideat arvioidaan koulutustason mukaan, ts. lukioiden, ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat omissa sarjoissaan. 6. Ideoiden toimittaminen Palveluun voi osallistua vain täyttämällä jätä ideasi idealomake internetsivustolla osoitteessa innokampus.fi. Idea on lähetettävä näillä verkkosivuilla olevan lomakkeen muodossa välttämättömiltä osiltaan (erityisesti tiedot osallistujasta ja julkistettavat tiedot ideasta) täytettynä internet sivuston innokampus.fi palvelimelle klo 24:00

3 mennessä. Myöhässä saapuneita, puutteellisesti täytettyjä tai sääntöjen vastaisia ehdotuksia ei huomioida. Idea mahdollisine liitteineen tulee olla tulostettavissa paperille tai tiedostomuotoon korkeintaan yhden (A4) sivun pituisena. Ideoita ei palauteta. 7. Idean arviointi Idean jättäneen henkilön/työryhmän on varauduttava esittelemään ideansa tuomaristolle ja yleisölle Helsingissä järjestettävässä palkintojenjakojuhlassa tammikuussa Esiraati voi pyytää valitsemistaan ideoista lisätietoja, jolloin idean jättäneet voivat esitellä ja havainnollistaa esittämäänsä tarkemmin. Palkintolautakunta päättää idean paremmuusjärjestyksen. Ideoiden arvioinnissa huomioitavia tekijöitä: 1. Idean kekseliäisyys ja keksinnöllisyys Erityisesti idean uutuus huomioidaan. 2. Idean innovatiivisuus Erityisesti idean toteuttamiskelpoisuus, idean käyttökontekstin ymmärtäminen, määrittely ja kokeilu sekä käyttäjien huomioiminen. 3. Idean kehityskelpoisuus Erityisesti eri osaamisten tuonti oivalluksen tueksi sekä erityisesti kilpailuehdotuksessa esitetyn idean potentiaali menestystuotteeksi ja/tai palveluinnovaatioksi Ideoissa ei tule esittää toisen ideaa omanaan. Ideoiden arvioinnissa noudatetaan ns. hyvää ideankäsittelytapaa. Käsittelytapa rakentuu tietoisuudelle idean esittäjän asemasta ja idean arvosta, ideoiden vapaasta liikkuvuudesta sekä idean jättäneen lähtökohtaisesta oikeudesta idean jatkojalostumisen syntyviin ja mahdollisesti suojattaviin ja/tai suojattuihin aineettomiin objekteihin, kuten keksintöihin ja teoksiin. Hyvän ideankäsittelytavan tiedostavassa ideoiden arviointitavassa ei siis luvatta paljasta kilpailuehdotuksen jättäneen teollisoikeudellisesti suojaamatonta ideaa, joka on ilmeisesti jalostunut merkittäväksi keksinnöksi. Hyvä ideankäsittelytapa kunnioittaa myös kolmannen oikeutta tämän hyödynnettävään ideaan, joka on jo jalostunut immateriaalioikeuden kohteeksi. Näin ollen kekseliäisyyden, keksinnöllisyyden, innovatiivisuuden ja kehityskelpoisuuden vaatimukset poissulkevat esimerkiksi jäljittelyjen tai kopiointien yms. palkitsemisen. 8. Tuomaristo Innokampus valitsee ja nimeää tuomariston, joka koostuu esiraadista ja palkintolautakunnasta. Tuomaristo voi käyttää apunaan tehtävään nimettyjä asiantuntijoita, jotka antavat palveluun jätetyistä ideoista asiantuntemusalaansa liittyviä lausuntoja, mutta eivät osallistu ehdotusten arviointiin. Tuomariston kokoonpano on julkinen ja sen

4 kokoonpanoa voidaan täydentää kilpailun kuluessa. Innokampus palvelun esiraadin ja palkintolautakunnan puheenjohtajana toimii IPR asiantuntija Maunu Korpela Esiraati Esiraadin tehtävänä on arvioida kilpailutyöt sarjoissaan ja valita parhaimmat työt palkintolautakunnalle. Innokampus palvelun esiraadin kokoonpano on seuraava: Puheenjohtaja: Maunu Korpela, IPR asiantuntija Sihteeri: Ari Ervasti, Ylivieskan kaupunki Jäsenet: ELY keskusten innovaatioasiantuntijoita, Innokampuksen hanketyöntekijöitä ja muita keksintö ja innovaatioalan asiantuntijoita esiraadin harkinnan mukaan 8.2. Palkintolautakunta Palkintolautakunta laatii arviointipöytäkirjan ja jakaa palkintostipendit sekä päättää osallistumisen laajentamisesta tai rajoittamisesta. Palkintolautakuntaan kutsutaan eri tieteen alojen asiantuntijoita ja liiketoimintaosaajia. 9. Julkistaminen Palvelun järjestäjällä on oikeus julkistaa palkintojenjakotilaisuudessa, lehdistötiedotteissa, palvelun verkkosivuilla ja muissa julkaisuissa palkittujen ideoiden jättäjien etu ja sukunimet ja muut ideoiden jättölomakkeeseen kirjatut tiedot, poissulkien sähköposti ja muut mahdolliset henkilötiedot. Hyvän ideankäsittelytavan tiedostavassa arviointitavassa ei kuitenkaan luvatta paljasta kilpailuehdotuksen jättäneen teollisoikeudellisesti suojaamatonta ideaa, joka on ilmeisesti jalostunut merkittäväksi keksinnöksi. Palkittaviksi valitut ideat julkaistaan tammikuun aikana palvelun internetsivuilla osoitteessa innokampus.fi ja niiden tekijöille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse. 10. Immateriaalioikeudet Palvelua käyttävän henkilön tai henkilöiden on oltava idean laatija ja jättäjä (jäljempänä osallistuja). Osallistujat vakuuttavat palvelun järjestävälle taholle, etteivät he loukkaa ideallaan salassapitovelvoitteitaan tai kolmannen immateriaali tahi muita oikeuksia. 11. Järjestäjän vastuu Palvelun järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä tai jakeluongelmista johtuen perille tulemattomista ideoista, eikä kohdassa kuusi tarkoitetusta puutteellisista osallistumisista. Järjestäjä ei vastaa väärinkäytösten, rikollisen toiminnan, teknisten syiden tai

5 jakelutoiminnan häiriöistä johtuvien syiden seurauksena levitetyistä tms. tiedoista tai niistä mahdollisesti aiheutuneista tai aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Kilpailuun voi osallistua täysi-ikäinen luonnollinen henkilö, joka asuu jossakin Euroopan unionin maassa 1 ja jolla on

Kilpailuun voi osallistua täysi-ikäinen luonnollinen henkilö, joka asuu jossakin Euroopan unionin maassa 1 ja jolla on Tetris Uusi 20 euron seteli -kilpailun ehdot KOHTA 1 ORGANISOINTI Euroopan keskuspankki (jäljempänä EKP ) järjestää Tetris Uusi 20 euron seteli -nimisen kilpailun (jäljempänä kilpailu ). Kilpailuaika alkaa

Lisätiedot

COLOR ZOOM CHALLENGE 15 TRADITIONAL REBELS

COLOR ZOOM CHALLENGE 15 TRADITIONAL REBELS COLOR ZOOM CHALLENGE 15 TRADITIONAL REBELS VAATIVIN MAHDOLLINEN KILPAILU. EHDOTON HAASTE JA MERKITTÄVÄ ALKUSYSÄYS URALLE. - Rustam Mirasov GLOBAL WINNER 2013 CREATIVE CATEGORY, VENÄJÄ - COLOR ZOOM CHALLENGE

Lisätiedot

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Nämä ovat Vattenfall Oy:n (jäljempänä Vattenfall ) OnLine-palvelun ja siihen liittyvän sovelluksen, sivuston, sisällön sekä ohjelmiston (jäljempänä

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Club Show/ Open show säännöt

Club Show/ Open show säännöt Club Show/ Open show säännöt 1. YLEISTÄ Näitä sääntöjä noudatetaan Punaiset ja Punavalkoiset Irlanninsetterit ry:n (jäljempänä yhdistys) epävirallisissa näyttelyissä. Ilmoittaessaan koiran näyttelyyn näytteilleasettaja

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa Voimassa 1.1.2015 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 VALO Copyright Suomen Ratsastajainliitto ry. Suomen Ratsastajainliiton kilpailusäännöt ja niiden

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä VAIHTOSOPIMUS RCI Vaihtosopimus 2 Liite 1 - Vakiomuotoinen tietolomake vaihtosopimuksille 4 Liite 2 - Erillinen, vakiomuotoinen peruuttamislomake vaihtojärjestelmän jäsensopimuksen peruuttamisoikeuden

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 PRH/2286/01/2014 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen 2002 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA FORSKNINGSETISKA DELEGATIONEN NATIONAL ADVISORY BOARD ON RESEARCH ETHICS Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen God vetenskaplig praxis och handläggning

Lisätiedot

Tärkein tekijä on ihminen

Tärkein tekijä on ihminen Tärkein tekijä on ihminen henkilöstöturvallisuus osana tietoturvallisuutta Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2008 VAHTI Tärkein tekijä on ihminen henkilöstöturvallisuus osana tietoturvallisuutta

Lisätiedot