Erälajiteltujen postilähetysten osoite-, kimputus- ja yksiköintiopas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erälajiteltujen postilähetysten osoite-, kimputus- ja yksiköintiopas"

Transkriptio

1 Erälajiteltujen postilähetysten osoite-, kimputus- ja yksiköintiopas

2 SISÄLTÖ Osoiterekisterit Osoiterekisterin muoto...6 Osoiterekisterien huolto...6 Osoitemerkinnät Osoitelähdemerkinnät...7 Osoitemerkinnän sijainti lehden muotoisissa lähetyksissä...7 Osoitemerkintätavat aikakauslehden muotoisissa lähetyksissä...8 Osoitemerkinnät kirjekuorissa...9 Aakkoslajittelu (ABC-järjestys) Periaatteet...10 ABC-järjestys...10 Osoitteiden lyhentämissäännöt...11 Kimputusohjeet Periaatteet...12 Kimpun vaatimukset...12 Kimputusjärjestys osoitteellisille lähetyksille...12 Ohjausmerkinnät Ohjausmerkinnät kimppulapussa...13 Tuotetietojen merkintätavat kimpuissa...13 Ohjausmerkinnät aikakauslehden muotoisissa lähetyksissä...14 Lähetysten yksiköinti Periaatteet...17 Kuljetusyksiköiden pakkaaminen ja sidonta...17 Painorajoitukset...17 Yksiköintitaso 01-prosessin lähetyksille...18 Yksiköintitasot Pro Lähialue -lehdille...19 Yksiköintitaso 1 (19 suuntaa) 02-prosessin lähetyksille...20 Yksiköintitaso 2 (10 suuntaa) 02-prosessin lähetyksille...21 Yksiköintitaso 3 (2 suuntaa tai 1 suunta) 02-prosessin lähetyksille...21 Kuljetusyksikön ohjauslaput...22 Ulkomaille postitettavien lähetysten yksiköinti...23 Lähetysten postittaminen ulkomaille Kimputtamaton lehti...24 Kimputettu lehti (Ruotsi)...24 Hyödyllistä tietoa...25 Kuljetusyksiköiden käyttö

3 Johdanto Erälajiteltujen eli kimputettujen postilähetysten osoite-, kimputus- ja yksiköintiopas on tarkoitettu suurpostittajille sekä paino-, postitus- ja tulostustaloille auttamaan lähetyserien postitusten valmistelua. Suurten erien postitus on yleensä kolmen osapuolen yhteinen prosessi: lähettävän asiakkaan, postituksen toteuttajan ja Postin. Prosessi toimii kaikkien osapuolien kannalta tehokkaasti ja laadukkaasti, kun prosessin rajapinnat eri toimijoiden välillä toimivat saumattomasti yhteen. Tässä oppaassa on esitetty suurten lehti- ja markkinointilähetyserien osoitteistamisen, kimputtamisen ja kuljetusyksiköiden lastaamisen periaatteita ja menettelyjä mahdollisimman sujuvan postin käsittelyn kannalta. Nämä periaatteet kirjataan tarpeen mukaan Postin ja asiakkaiden asiakassopimuksiin ja/tai Postin ja paino- tai postitustalojen välisiin sopimuksiin. Erälajittelun voi valmistella myös Lajittelupalvelun avulla. Kysy lisää Postittamisen työpöytä Postittamisen työpöytä on online-työkalu kaikille lehtien postittamisen osapuolille Postin Extranetissä. Postittamisen työpöydän tietoja käytetään resurssien varaukseen ja postituksen suunnitteluun. Jakaumatietojen käsittelyssä on huomioitu tietoturva ja tietojen luottamuksellisuus. Lehtien Pro -palveluiden käyttö edellyttää asiakkaalta ennakkotiedon ja postitussuunnitelman antamista sekä sähköistä hyväksymistä Postittamisen työpöydällä. Asiakas on vastuussa lehteä koskevien, keskeisten tietojen oikeellisuudesta Postittamisen työpöydällä. Lehden julkaisija/kustantaja hyväksyy lehden ennakkosuunnitelman sähköisesti Postittamisen työpöydällä (lehden vahvistetut ennakkotiedot). Ennakkosuunnitelmassa täsmennetään mm. lehden ilmestymispäivät sekä maantieteellinen jakauma. Postitussuunnitelman hyväksyy lehden julkaisija/kustantaja tai hänen Postittamisen työpöydällä nimeämänsä lehden postittaja (paino- tai postitustalo). Postitussuunnitelmassa tarkennetaan tuotannolliset yksityiskohdat lehden numerokohtaisesti mm. yksiköinti sekä postiinjättöajat ja -paikat. Postittamiseen liittyvissä asioissa asiakas vastaa siitä, että asiakkaan nimeämä lehden postittaja (paino- tai postitustalo) käyttää osaltaan Postittamisen työpöytää. Saatujen ennakkotietojen ja postitussuunnitelman avulla Posti tuottaa lehden numerokohtaiset tiedot, joita lehden kustantaja/julkaisija tai lehden postittaja päivittää keskeisten tietojen muuttuessa. Postilla on oikeus tarkentaa lehden Postitussuunnitelmaan kirjattuja postiinjättötietoja, mikäli tiedot ovat puutteelliset esimerkiksi suuntayksiköinnin osalta tai mikäli em. tiedot eivät vastaa palveluiden määritysten mukaisia kellonaikoja. 3

4 Esityö Press Pro -lähetyksille Press Pro -palveluiden käyttö edellyttää lehtierälle tehtävää esityötä: Press Pro 1 ja 2 -lähetyserä tulee yksiköidä Postittamisen työpöydän (ohjeiden) mukaisesti tai kohdassa LÄHETYSTEN YKSIKÖINTI olevan yksiköintiohjeen mukaisesti. Press Pro Lähialue -lähetykset tulee kimputtaa vähintään jakelun lähtötoimipaikkatasoisesti ja yksiköidä joko suoraan jakelunlähtöpisteeseen menevään yksikköön tai vähintään terminaalitasoisesti. Press Pro -lähetyksiä sisältävissä kuljetusyksiköissä tulee käyttää RCC 2 -ohjauslappuja. Kun postittajalla on käytössä Lajittelupalvelu, jota käytetään lehden postittamisessa, tulee postituksessa käyttää lähetyserälle järjestelmästä saatuja lähetyseräkohtaisia, optimaalisia kimputus- ja yksiköintitietoja ohjauslappuineen. Press Pro -lähetykset tulee lajitella ja kimputtaa nousevassa postinumero- sekä osoitteiden aakkos- ja numerojärjestyksessä huoneistotunnisteeseen saakka niin, että kokonaisen postinumeron tai jakelutoimipaikan mukaisten kimppujen määrä on maksimaalinen. Muilta osin kimputuksessa, yksiköinnissä sekä osoitemerkinnöissä noudatetaan tämän oppaan ko. kohtien ohjeita. Mikäli Postittamisen työpöytä tai Lajittelupalvelu ei ole käytettävissä poikkeus- tai häiriötilanteesta johtuen, tulee käyttäjän (paino- tai postitustalo) käsitellä lähetyserät Postin voimassaolevien Erälajiteltujen postilähetysten osoite-, kimputus- ja yksiköintioppaan ohjeiden ko. kohtien mukaisesti. Esityö Asiakassuora ja Tiiseri -lähetyksille Asiakassuora Enintään kpl erät Yli kpl erät Lisäkäsittely-lisäpalvelun vaativat tapaukset Jos lähetys on yli 20 mm paksu. Kun lähetys on käsinlajiteltava. Erikseen sovittaessa voidaan laatikoida ilman lisäkäsittelylisäpalvelua, kun lähetykset ovat konelajiteltavia ja postinumerojärjestyksessä. Jos lähetys on yli 20 mm paksu. Kun erää ei ole lajiteltu, kimputettu tai yksiköity Postin ohjeen mukaan. Kimputtamaton konelajiteltava erä (paitsi erikseen sovittuna, vaatii ennakkotiedon ja postinumerojärjestyksen). Esikäsittelyvaatimukset ja -suositukset Laatikointi, osoitepuolet samansuuntaisesti ja nousevassa postinumerojärjestyksessä (vaatimus). Lähetykset postitetaan laatikoituna, isot ja pienet lähetykset erikseen sekä osoitepuolet samansuuntaisesti nousevassa postinumerojärjestyksessä konelajiteltavien lähetysten oppaan mukaisesti (vaatimus). Laatikossa oltava A4-lappu jossa merkitty selkeästi sisällön postinumeroaluesuunta (19 suuntaa) tai lajittelupalvelun laatikkolappu (vaatimus). Kimputus, aakkoslajittelu ja yksiköinti tämän oppaan mukaisesti (vaatimus). Erät jätetään kimputettuina postinumero-, (jakelutoimipaikka-), postinumeroalue- ja lajittelukeskuskimppuihin. Konekäsiteltävyys: Konelajiteltavien lähetysten oppaan mukaisesti (suositus) Erityistapauksissa erikseen sovittaessa laatikointi on mahdollista, mutta silloin vaaditaan ennakkotieto 7 viikkoa ennen. Hinnoittelupalvelussa isot erät postinumerojärjestyksessä ja laatikoituna (vaatimus). Huom. Jos postittaja käyttää Lajittelupalvelua ja kimputtaa niin, että avattavat kimput ovat laatikoissa niin Lisäkäsittely-lisäpalvelua ei merkitä lähetyslistalle. 4

5 Maksulliset muutokset Muutoksen sopimisajankohta vaikuttaa muutosmaksun suuruuteen (ks. Sopimuspalvelujen kohta Lisäpalvelut). Muutokset sovitaan aina Postin Ohjauskeskuksen kanssa. Maksu on alhaisempi vähintään vuorokautta ennen Postille ennakkoon ilmoitettua postiinjättöpäivää tehdystä sopimisesta, kuin viimeisen vuorokauden aikana Postille ennakkoon ilmoitettuna postiinjättöpäivänä klo mennessä tehdystä sopimisesta. Mikäli muutos tehdään Postille ennakkoon ilmoitettuna postiinjättöpäivänä klo jälkeen tai muutoksesta ei ole sovittu Postin kanssa, Posti ei voi taata tuotteen mukaista palvelutasoa. Press Pro -lähetyksen käyttö edellyttää Lehdellä on Postin kanssa tehty 88-alkuinen lehtiasiakassopimus. Lähetys on käsiteltävyydeltään ja ulkoasultaan lehdenomainen. Lähetys on päällystämätön tai päällystetty siten, että lehden nimi ja numero sekä osoitemerkinnät ovat selvästi näkyvissä sekä luettavissa. Press Pro 1 ja 2 -palveluissa lehdestä ilmestyy vähintään 4 erillistä numeroa vuodessa ja Press Pro Lähialue -palvelussa 48 erillistä numeroa. Lehti tulee voida taittaa postiluukun mittoihin sopivaksi vaikka siinä olisi liitteitä. Lehden rakenne tai sisältö ei saa tehdä lähetyksestä hankalasti käsiteltävää tai jaettavaa. Lisätietoja asiakaspalvelusta (pvm/mpm), ma pe 8 18 omalta yhteyshenkilöltäsi. 5

6 OSOITEREKISTERIT Osoiterekisterin muoto Suositeltava osoiterekisterijärjestelmä on sellainen, jossa lähiosoitteen eri osat viedään erillisiin kenttiin ja kullekin kentälle varataan tilaa riittävälle määrälle merkkejä. Julkisen hallinnon suositus 106 (JHS 106) määrittelee kadun nimi -kentän pituudeksi 50 merkkiä. Useimmille osoitteille riittää kadun nimi -kentässä 30 merkkiä. Muiden kenttien osalta noudatetaan JHS 106:ta. Tällaisella rekisterillä ei synny osoitteiden lyhentämistarvetta. Lisäksi tämä käytäntö tukee osoitteiston lajittelua aakkos- ja numerojärjestykseen paitsi kadun tai tien nimen, myös talon numeron sekä rappu- tai huoneistotunnisteen mukaan. Osoiterekisterin kenttiin suositellaan seuraavia merkkimääriä: Kadun tai tien nimi Talon numero Huoneiston kirjainosa Huoneiston numero-osa Jakokirjainosa 50 merkkiä 13 merkkiä 1 (4*)merkkiä 3 merkkiä 1 merkki *) Mikäli jakeluosoitetietoon ei sisälly portaan kirjainta tai talon numeroa ja portaan kirjainta yhdessä, lisätään asunnon numeron eteen suomenkielisessä osoitteessa lyhenne as. (asunto) ja ruotsinkielisessä osoitteessa bst. (bostad). Lyhennettä as. tai bst. ei tallenneta, jos rakennuksen osoite ja huoneisto ovat erillisinä tietoina. Tulostuksessa lyhenteet merkitään koneellisesti mainitun kohdan sääntöjen mukaan. Joissakin tietojärjestelmissä on varattu porraskirjaimelle kolme tai neljä merkkiä, jolloin as. tai bst. on tallennettu tietojärjestelmään. Osoiterekisterien huolto Osoitteet tulee viedä tallennusvaiheessa rekisteriin täydellisinä. Sen jälkeen osoiterekisteri vaatii huoltoa, jotta se pysyisi hyvässä kunnossa. Jopa % osoitteista muuttuu vuoden aikana. Osoitteenmuutokset johtuvat monista syistä. Suurin osa muutoksista aiheutuu muuttoliikkeestä. Lisäksi kunnat muuttavat katujen nimiä ja kiinteistöjen numeroita kaavaa muuttaessaan. Osassa Suomen kuntia jatkuu edelleen haja-asutusalueiden osoitteistaminen. Posti voi yhdistää postinumeroita tyhjentyvillä alueilla ja lisätä postinumeroita kasvualueilla tuotannon ohjauksen vuoksi. Taloyhtiöt voivat muuttaa huoneistonumerointia suurempien remonttien yhteydessä. Kaikki edellä kuvatut muutokset vaikuttavat osoitteiden oikeellisuuteen. Jotta osoitteet pysyisivät ajan tasalla, niitä on huollettava. Osoitteiden huoltaminen voi tapahtua joko lähettäjän omin toimenpitein tai käyttämällä osoitteiden korjaamiseen ja huoltamiseen tarkoitettuja osoitepalveluja. Osoitteiden huoltopalvelujen käyttötarvetta voi arvioida lähetyksen postitusrytmin perusteella. Aktiivirekistereille tarvitaan riittävän tiheää ylläpitoa tai jatkuvaa päivityspalvelua. Ylläpitorytmin on hyvä noudattaa postitusrytmiä (viikoittain ilmestyvät, kaksi kertaa kuukaudessa ilmestyvät, kerran kuukaudessa ilmestyvät jne.). Ylläpito- ja päivityspalvelut Osoitteen oikeellisuuden vertailu voidaan tehdä joko Postin osoitetietojärjestelmään tai Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään väestötietojärjestelmään, osoitteita huoltavasta tahosta riippuen. Postin Tiedotuspalvelu Postitusprosessissa osoitetta huoltavassa Postin Tiedotuspalvelussa asiakas saa uuteen/korjattuun osoitteeseen toimitetun postilähetyksen lisäksi halutessaan tietoonsa myös vastaanottaja-asiakkaan uuden/korjatun osoitteen. Tiedotuspalvelu voidaan ottaa käyttöön ilman erityisiä tietoteknisiä toimenpiteitä. Lisäksi palvelua voi täydentää ylläpito- ja päivityspalveluilla. Osoitteen perustietojen huolto Osoiterekisteriä voidaan huoltaa myös perusosoitetiedoston, postinumerotiedoston ja näiden päivittämiseen tarkoitettujen osoitteistomuutosten avulla. Kun katu- ja postinumerot ovat kohdallaan, lähetykset pystytään ohjaamaan heti oikeaan postitoimipaikkaan. 6

7 OSOITEMERKINNÄT Osoitelähdemerkinnät Esimerkki osoitelähteen merkitsemisestä lehden muotoiseen lähetykseen: Osoitelähde: Väestötietojärjestelmä, Veli Vastaanottaja << A Posti Oy << Väestörekisterikeskus Katuosoite 123 Posti Green PL 123, HELSINKI POSTITOIMIPAIKKA Tietojen tekninen toimitus Posti Oy, PL 7, POSTI Osoitemerkinnän sijainti lehden muotoisissa lähetyksissä Osoitemerkinnän on oltava jokaisessa lehdessä samassa paikassa ja sellaisessa asennossa, että se voidaan helposti havaita ja lukea. Osoitemerkintä on painettava tai kirjoitettava koneellisesti joko lehteen tai siihen kiinnitettyyn osoitelipukkeeseen. Osoitemerkinnän on löydyttävä muista merkinnöistä vapaalta alueelta siten, että kontrastiaste on 100 % (musta teksti valkoisella pohjalla). Suositeltava kirjasinkoko on 12 pistettä ja vähintään 10 pistettä. Tabloidin muotoinen lähetys Tabloidin eli iltapäivälehtien muotoisissa lähetyksissä osoitelipuke tai osoitepainatus laitetaan ETUSIVUN oikeaan yläreunaan vaakasuoraan asentoon tai oikeaan marginaaliin pystysuoraan asentoon siten, että osoite on luettavissa sisäänpäin. OSOITE OSOITE Sanomalehden muotoinen lähetys Sanomalehtien muotoisissa lähetyksissä osoitelipuke tai osoitepainatus laitetaan ETUSIVUN vasempaan yläreunaan vaakasuoraan asentoon tai vasempaan marginaaliin pystysuoraan asentoon siten, että osoite on luettavissa sisäänpäin. OSOITE OSOITE Aikakauslehden muotoinen lähetys Osoitelipuke tai osoitepainatus laitetaan TAKASIVUN yläreunaan tai oikeaan yläkulmaan vaakasuoraan asentoon. Aikakauslehdissä osoitemerkinnöille tulee varata mahdollisimman suuri (vähintään 2,5 cm korkea) muista painomerkinnöistä vapaa alue takasivun yläreunaan. Tarpeellisen alueen kokoon vaikuttaa ensisijaisesti osoitemerkintöjen pistekoko. Osoitemerkinnän tulee olla kokonaisuudessaan sille varatulla alueella lehden yläreunassa. OSOITE OSOITE 7

8 OSOITEMERKINNÄT Osoitemerkintätavat aikakauslehden muotoisissa lähetyksissä Lähetysten käsittely perustuu pääsääntöisesti ihmissilmin tehtyihin havaintoihin. Mitä suurempi merkkikoko, sitä helpommin lähetyksissä olevat tiedot ovat luettavissa. Kolmisarakkeinen malli: Tällä hetkellä on mahdollista käyttää kolmea erilaista osoitemerkintätapaa: kolmi- tai kaksisarakkeinen malli sekä lipukemalli. Kustantajan tietoja Tilaajan nimi Täydennetiedot Täydennetiedot Katuosoite Postitoimipaikka Tuotetieto Kaksisarakkeinen malli: Kustantajan tietoja Tilaajan nimi Täydennetiedot Katuosoite Postitoimipaikka Tuotetieto Lipukemalli: Kustantajan tietoja Tilaajan nimi Täydennetiedot Katuosoite Postitoimipaikka Osoitemalleissa on kasvatettu katuosoitteen kirjasinkokoa sekä vakioitu osoitemerkintöjen paikat, jotta lajittelutyö helpottuisi. Osoite- ja tuotetietojen paikat sekä kirjasinkoot osoitekentässä on määritelty. Muiden tietojen paikkoja sen sijaan ei ole määritelty. Samat kirjasinkokosuositukset pätevät sekä kaksi- että kolmisarakkeiseen malliin. Myös kaksisarakkeisessa mallissa osoitetiedot ovat heti lehden keskikohdan oikealla puolella. 8

9 OSOITEMERKINNÄT Katuosoite Lehden keskikohdan oikealla puolella. Kirjasinkoko vähintään 12 pt. Kustantajan tiedot, tilaajan nimi ja täydennetiedot Kirjasinkoko vähintään 12 pt, korkeintaan yhtä suuri kuin katuosoitteessa. Postinumero Lehden keskikohdan oikealla puolella. Kirjasinkoko vähintään 16 pt, lihavoituna. Tuotetieto eli kulkunopeus Merkintä lehden oikeassa reunassa. Kirjasinkoko vähintään 12 pt, lihavoituna. Kustantajan tietoja Tilaajan nimi Täydennetiedot Täydennetiedot Katuosoite Postitoimipaikka Tuotetieto Lehden keskikohta Osoite valkoisella pohjalla mustalla tekstillä (kontrastiaste 100 %). Valkoisen pohjan ohjeellinen korkeus 2,5 cm. Postitoimipaikka Postinumeron kanssa samalla rivillä. Kirjasinkoko vähintään 12 pt. Muut tiedot, kuten viivakoodit, Tiedotuspalvelun tunnukset tai painon ohjausmerkinnät, voidaan näin ollen sijoittaa osoitekenttään vapaasti yllä olevassa kuvassa esitetyt rajoitukset huomioon ottaen. Kirjasinmerkit pitää tulostaa siten, että ne muodostavat yhtenäisiä merkkejä, vaikka osoite tulostettaisiin yksittäisten pisteiden avulla. Kolmi- ja kaksisarakkeisessa mallissa katuosoitteen ja postitoimipaikan tulee olla kirjasinkooltaan vähintään 12 pistettä. Kustantajan tiedot sekä tilaajan nimi ja täydennetiedot saavat olla kirjasinkooltaan korkeintaan yhtä suuria kuin katuosoite. Postinumeron minimikirjasinkooksi on määritelty 16 pistettä lihavoituna. Tuotetiedon tulee olla kirjasinkooltaan vähintään 12 pistettä lihavoituna. Lipukemallissa kirjasinkoon tulisi olla 12 pistettä. Osoitemerkinnät kirjekuorissa Vastaanottajan osoitetiedot sijaitsevat kuoren osoitealueella tulostettuna joko kuoren päälle tai ikkunakuorta käytettäessä tulosteessa tai erillisessä osoitetarrassa osoitestandardin mukaisesti. Lisätietoja Konelajiteltavien kirje- ja mainoslähetysten suunnitteluoppaasta. Etunimi Sukunimi Postikatu 3 A HELSINKI

10 AAKKOSLAJITTELU (ABC-järjestys) Periaatteet Postissa on käytössä postinumeroon sekä katujen aakkos- ja numerojärjestykseen perustuva lajitteluprosessi. Aakkoslajittelu tehostaa kirjeiden, lehtien ja markkinointilähetysten perille ABC-järjestys Ennen postiin jättöä lähetykset kimputetaan nousevaan postinumerojärjestykseen ja järjestetään postinumeron sisällä jakeluosoitteen mukaiseen aakkosjärjestykseen seuraavasti: toimitusta erissä, joiden lähetykset voidaan kimputtaa postinumerokohtaisesti tai jakelutoimipaikkakohtaisesti. Katso kohta Kimputusjärjestys sivulla 12. Kadut nimen mukaan aakkosjärjestyksessä. Talon numerot nousevassa järjestyksessä. Porraskäytävän tunnisteet aakkosjärjestyksessä. Huoneistojen numerot nousevassa järjestyksessä. Postilokero-osoitteissa lokeron numeron mukaan nousevassa järjestyksessä. Esimerkki 5 1. kimpun päällimmäinen lähetys Etunimi Sukunimi Postikatu 3 A HELSINKI 4 Etunimi Sukunimi Ristintie 16 A HELSINKI Etunimi Sukunimi Postikatu 3 A HELSINKI 3 Etunimi Sukunimi Postikuja HELSINKI Etunimi Sukunimi Postikatu 3 C HELSINKI 2 Etunimi Sukunimi Postikatu 3 C HELSINKI Etunimi Sukunimi Postikuja HELSINKI 1 Etunimi Sukunimi Postikatu 3 A HELSINKI Etunimi Sukunimi Ristintie 16 A HELSINKI Etunimi Sukunimi Postikatu 3 A HELSINKI 10

11 AAKKOSLAJITTELU (ABC-järjestys) Osoitteiden lyhentämissäännöt Jos osoitteita joudutaan lyhentämään esimerkiksi osoiterekisterin kentän pienuuden vuoksi, lähetysten aakkosjärjestys säilyy, mikäli lyhentämisessä käytetään seuraavia ohjeistuksia (JHS 106) Talon numero ja huoneistotunniste tulee säilyttää kokonaisena. Lyhentäminen ei saa sekoittaa aakkosjärjestystä. Mikäli yksittäistä lähiosoitetta joudutaan jollakin kadulla lyhentämään, tulee kaikissa saman kadun osoitteissa käyttää samaa lyhennystä kokonaismerkkimäärästä riippumatta, ellei aakkosjärjestystä pystytä muutoin varmistamaan. Ensisijaisesti tulee lyhentää katu, tie, kuja tai vastaava JHS 106:n mukaan Suomen kielessä Ruotsin kielessä alue = al. bostad = bst. asunto = as. brinken = br. aukio = auk. bygata(n) = bg. kaari = kri gata(n) = g. katu = k. gränd(en) = gr. kerros = krs led(en) = l. kuja = kj. park(en) = pk. kylä = kl. skvär(et) = skv. penger = pgr stig(en) = st. polku = p. strand(en) = str. puistikko = pko stråk(et) = sk. puisto = ps. sväng(en) = sv. raitti = r. torg(et) = tg. ranta = rt. väg(en) = v. rinne = rn. våning = vån. taival = tvl tie = t. tori = tr. väylä = vlä Jos seuraavat sanat ovat lähiosoitteessa erillisinä sanoina, ne voidaan lyhentää alla olevan ohjeen mukaisesti Suomen kielessä Ruotsin kielessä Eteläinen = Et. Norra = N. Itäinen = It. Östra = Ö. Läntinen = Länt. Södra = S. Pohjoinen = Pohj. Västra = V. Lyhentämistä käytettäessä on huolehdittava, että se ei sekoita aakkosjärjestystä. Mikäli muunlainen lyhentäminen on tarpeen, se voidaan tehdä poistamalla merkkejä kadun nimen lopusta säilyttäen kadun, tien, kujan tai vastaavan JHS 106:n mukainen lyhenne. Lähiosoitteen jokaisesta yksittäisestä sanasta on säilytettävä kuitenkin ensimmäinen kirjain. Esimerkki: Juhana Herttuan puistokatu 152 D 39b Lyhennys 1: JHS 106:n mukaan katu lyhennetään Juhana Herttuan puistok. 152 D 39b Lyhennys 2 (mikäli lyhennystarvetta edelleen on): poistetaan tarvittava määrä merkkejä kadun nimen lopusta säilyttäen kadun, tien, kujan tai vastaavan JHS 106:n mukainen lyhenne. Juhana Herttuan puisk. 152 D 39b Koska lähiosoitteen jokaisesta yksittäisestä sanasta on säilytettävä kuitenkin ensimmäinen kirjain, voi esimerkin puistokatu lyhentyä vain seuraavalla tavalla. Juhana Herttuan pk. 152 D 39b 11

12 Yritysasiakaspalvelu (pvm/mpm) ma pe 8 18 KIMPUTUSOHJEET Periaatteet Erälajittelun eli kimputuksen tarkoitus on vähentää lähetysten lajittelua yksitellen. Oikein kimputetut lähetyserät nopeuttavat lajittelua ja varmistavat palvelulupauksen toteutumista. Kimputuksen edellytyksenä on, että lähetyserästä syntyy alla olevien määritysten mukaisesti postinumero- tai jakelutoimipaikkakimppuja (ns. suoria kimppuja). Sellaiset lähetyserät, joista syntyy vain postinumeroalue- tai lajittelukeskuskimppuja (ns. avattavia kimppuja), postitetaan käsin- tai konelajiteltavina. (Lisätietoja Konelajiteltavien kirje- Kimpun vaatimukset Minimipaksuus on 2 cm. Maksimipaino on 10 kg. Korkeus ei yleensä saa ylittää kimpun lyhyemmän sivun leveyttä. Koneellisen lajittelun kestäviä. Lisätietoja saa oppaasta Näin teet koneelliseen lajitteluun soveltuvan kimpun. Lisätietoa kimputuksesta: Oikeudet muutoksiin pidätetään. ja mainoslähetysten suunnitteluoppaasta.) Kimputusta tehtäessä huomioidaan kaikki kimputustasot, poikkeuksena on vain jakelutoimipaikkakimppu, joka edellyttää erillistä sopimusta Postin kanssa. Mikäli Postin tuote-ehdoissa ei ole määritelty toisin, aakkoskimputusta käytetään, kun lähetyserät ovat vähintään lähetystä (lehdet) tai vähintään lähetystä (asiakassuora). Paikallisissa lähetyserissä muodostetaan vastaavia kimppuja pienemmistäkin kappalemääristä. Näin teet koneelliseen lajitteluun soveltuvan kimpun Kimputusjärjestys osoitteellisille lähetyksille Postinumerokimppu Postitusrekisteri järjestetään nousevaan postinumerojärjestykseen ja lähetykset kimputetaan postinumerokimppuihin. Postinumerokimppuun laitetaan vain yhden postinumeron alueelle osoitettuja lähetyksiä. Kimputus tehdään yllä olevia kimpun vaatimuksia noudattaen. Kimppu tehdään, kun postinumerolle osoitetuista lähetyksistä muodostuu vähintään 2 sentin paksuinen kimppu. Jakelutoimipaikkakimppu* Yhdestä jakelutoimipaikasta voidaan jakaa useiden postinumeroiden alueille osoitettuja lähetyksiä. Jakelutoimipaikkatietoja ylläpidetään Postin kimputusrekisterissä. Jakelutoimipaikkakimppuun saa laittaa vain ko. toimipaikasta jaettaville postinumeroille osoitettuja lähetyksiä. Lähetyksistä, joista ei muodostu postinumerokohtaisia kimppuja, tehdään oma kimppu jakelutoimipaikoittain. Postinumeroaluekimppu Lähetyksistä, joista ei muodostu postinumerotai jakelutoimipaikkakimppuja, tehdään oma postinumeroaluekimppu. Postinumeroalue sisältää kaikki ne postinumerot, joiden kaksi ensimmäistä numeroa ovat samat. Lajittelukeskuskimppu Lähetyksistä, joista ei muodostu postinumeroaluekimppuja, tehdään oma lajittelukeskuskimppu. Lajittelukeskusalueet 01-prosessin lähetyksille löytyvät sivulta 18 ja 02-prosessin lähetyksille sivuilta 20 ja kimppu Lopuista lähetyksistä, joista ei muodostu muita kimppuja, tehdään kimppu. Nouseva postinumerojärjestys säilytetään tässäkin kimpussa. *) Edellyttää erillistä sopimusta Postin kanssa. 12

13 OHJAUSMERKINNÄT Ohjausmerkinnät kimppulapussa Kimppulapun tulee sisältää merkinnät tuote-, aakkoslajitteluja ohjaustiedosta. Kimppulappua käytettäessä tulee kimpun alimmainen lähetys kääntää siten, etteivät osoitetiedot ole näkyvissä. Kimppulapun vähimmäiskoko on 90 x 130 mm. Kimppulappu on väriltään valkoinen paitsi 01-kulkunopeuden lähetyksissä, joissa kimppulappu on keltainen. Lähetyksissä tulee käyttää alla olevien kuvien mukaisia kimppulappuja. Minimikoko fontille on 12 pistettä. Postinumerokimppu: Postinumeroaluekimppu: kimppu: TUOTETIETO HELSINKI TUOTETIETO 06 HELSINKI TUOTETIETO Jakelutoimipaikkakimppu: Lajittelukeskuskimppu: TUOTETIETO HELSINKI JAKELUTOIMIPAIKKAKIMPPU TUOTETIETO KUOPIO Tuotetietojen merkintätavat kimpuissa Asiakassuora Press Basic Press Pro Press Pro Lähialue Merkinnät voivat olla vaihtoehtoisesti tekstinä. Minimikokosuositus fontille on 12 pistettä. Asiakassuora-lähetysten lähetysmerkinnät << A-Posti Oy << Posti Green Press Basic -lähetysten lähetysmerkinnät << BAS1-Posti Oy << Posti Green << BAS2-Posti Oy << Posti Green Press Pro -lähetysten lähetysmerkinnät << PRO1-Posti Oy << Posti Green << PRO2-Posti Oy << Posti Green << PPL-Posti Oy << Posti Green Kulkunopeus 02 Kulkunopeus Kulkunopeus

14 OHJAUSMERKINNÄT Ohjausmerkinnät aikakauslehden muotoisissa lähetyksissä Kimput voidaan toimittaa Posti myös ilman kimppulappuja, mikäli lähetyksessä käytetään ohessa esitettyjä osoite- ja ohjausmerkintöjä. Mallissa esitetyistä osista ohjaustiedot tarvitaan vain kimppujen päällimmäisissä lehdissä. Mikäli osoitepuoli on näkyvissä myös kimpun alimmassa lähetyksessä, on ohjaustiedot merkittävä myös siihen. Ohjaustietojen tulee olla suuremmalla ja paksummalla kuin muiden osoitemerkintöjen. Tämä helpottaa kimppujen lajittelua erityisesti silloin, kun kimput on muovitettu. Oikean sarakkeen postinumeron sekä ohjaustietojen tulee olla kirjasinkooltaan vähintään 12 pistettä lihavoituna. Kustantajan tiedot, tilaajan nimi ja täydennetiedot Kirjasinkoko vähintään 12 pt, korkeintaan yhtä suuri kuin katuosoitteessa. Katuosoite Lehden keskikohdan oikealla puolella. Kirjasinkoko vähintään 12 pt. Lehden keskikohta Tuotetieto, postinumero ja ohjaustiedot Lehden oikeassa reunassa. Kirjasinkoko vähintään 12 pt, lihavoituna. HUOM! Ohjaustiedot tulostetaan ainakin kimpun päällimmäiseen lehteen, ei kuitenkaan postinumerokimppuun. Kustantajan tietoja Tilaajan nimi Täydennetiedot Täydennetiedot Katuosoite Postitoimipaikka Tuotetieto Postinumero (Ohjaustiedot) Osoite valkoisella pohjalla mustalla tekstillä (kontrastiaste 100 %). Valkoisen pohjan ohjeellinen korkeus 2,5 cm. Postinumero Lehden keskikohdan oikealla puolella. Kirjasinkoko 16 pt, lihavoituna. Postitoimipaikka Postinumeron kanssa samalla rivillä. Kirjasinkoko vähintään 12 pt. Postinumerokimppu Eritasoisissa kimpuissa ohjaustiedot vaihtelevat, ks. alla olevat kuvat. Postinumerokimppuihin ei tulosteta erillistä ohjaustietoa. Kolmisarakkeinen malli: Kaksisarakkeinen malli: L Lasse Lehti erikoissuunnittelija Tavintie 6 C Helsinki Lehden keskikohta L Lasse Lehti erikoissuunnittelija Tavintie 6 C Helsinki Tuotetieto Tuotetieto Lehden oikea reuna 14

15 OHJAUSMERKINNÄT Jakelutoimipaikkakimppu Kolmisarakkeinen malli: Kaksisarakkeinen malli: L Lasse Lehti erikoissuunnittelija Tavintie 6 C Helsinki Lehden keskikohta L Lasse Lehti erikoissuunnittelija Tavintie 6 C Helsinki Tuotetieto Tuotetieto Lehden oikea reuna Postinumeroaluekimppu Kolmisarakkeinen malli: Kaksisarakkeinen malli: L Lasse Lehti erikoissuunnittelija Tavintie 6 C Helsinki Lehden keskikohta L Lasse Lehti erikoissuunnittelija Tavintie 6 C Helsinki Tuotetieto Tuotetieto Lehden oikea reuna Lajittelukeskuskimppu Kolmisarakkeinen malli: Kaksisarakkeinen malli: L Lasse Lehti erikoissuunnittelija Tavintie 6 C Helsinki Lehden keskikohta L Lasse Lehti erikoissuunnittelija Tavintie 6 C Helsinki Tuotetieto Tuotetieto Lehden oikea reuna 15

16 OHJAUSMERKINNÄT Kimppulähetysten kimppulappumallit Kimppulähetyksen avulla voi postittaa useita lähetyksiä vaivattomasti samalla kerralla yritys- tai yhteisövastaanottajalle. Kimpun enimmäispaino on 10 kg. Kimppulähetykset jaetaan perusjakelussa vastaanottajilleen. Perillesaamattomat kimput hävitetään toimipaikassa. Kimput palautetaan julkaisijalle maksua vastaan, mikäli siitä on julkaisijan kanssa sovittu (Tiedotuspalvelu). Lähettäjä Oy Lehtikatu TURKU KIMPPULÄHETYS EI AVATA POSTISSA Matti Meikäläinen Nousutie TAMPERE Lähettäjä Oy Lehtikatu TURKU KIMPPULÄHETYS EI AVATA POSTISSA Matti Meikäläinen Nousutie TAMPERE 16

17 LÄHETYSTEN YKSIKÖINTI Periaatteet Lähetysten yksiköinnillä tarkoitetaan kimppujen lastaamista kuormalavoille, häkkeihin tai rullakoihin. Valittavaan yksiköintitasoon vaikuttaa lähetettävän erän suuruus ja lähetysten koko. Press Pro 01 -lehdille on oma yksiköintitaso, Pro Lähialue -lehdille on kaksi yksiköintitasoa* sekä 02-kulkunopeuden lehdille on kolme yksiköintitasoa. Erilaisista yksiköintitasoista (perustasoja on kolme) voidaan sopia postittamisen työpöydällä. *) Pro Lähialue -palvelun yksiköinti sovitaan erikseen Postittamisen työpöydällä. Päätasot: 1. Suorat jakelutoimipaikkayksiköt (esim Helsinki + avattavat kimput sekä Pro 1 etälevikki oma yksikkö 00 99) 2. Terminaalialueyksiköinti (esim Helsinki + avattavat kimput sekä Pro 1 etälevikki oma yksikkö 00 99) Kuljetusyksiköiden pakkaaminen ja sidonta Kuljetusrasitusten huomioiminen on tärkeää lähetyksiä kuljetettaessa. Varsinkin kuormalavoja käytettäessä on lähetysten asianmukainen pakkaaminen syytä ottaa huomioon. Lähetysten sitominen lavoihin kelmulla tai Painorajoitukset Kuljetusyksiköiden käytössä huomioitava seuraavat painorajoitukset Suomen sisäisessä liikenteessä: Kertakäyttölava (100 x 120 cm) max. käyttöpaino on 1000 kg. Lehtihäkki max. käyttöpaino on 1000 kg. Rullakko max. käyttöpaino on 250 kg. Teholava max. käyttöpaino 450 kg Käyttöpaino = kuljetusyksikkö + sisältö pannoilla täytyy tehdä huolella ja asianmukaisesti, jotta turhilta vahingoilta vältytään. Kuljetusyksikön sisältö ei saa ylittää häkin tai rullakon yläreunoja. 17

18 LÄHETYSTEN YKSIKÖINTI Yksiköintitaso 01-prosessin lähetyksille , 01, 02 TAMPERE (TRE) 40, 41, 42, 43, 44 SEINÄJOKI (SJK) 65, 66 OULU (OU) 90, 91, 92, , 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, , 46, 47 SEINÄJOKI (SJK) 67, 68, 69 OULU (OU) 94, , , 49 KUOPIO (KUO) 70, 71, 72, 73, 74, 75 ROVANIEMI 96 (ROI) , 16, 17, 18, 19 KUOPIO (KUO) 50, 51, 52 KUOPIO (KUO) 76, 77, 78, 79 ROVANIEMI (ROI) 97, 98, , 21, 22, 23, 24, 25 LAPPEENRANTA (LPR) 53, 54, 55, 56 KUOPIO (KUO) 80, 81, 82, 83 TAMPERE (TRE) 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 KUOPIO (KUO) 57, 58, 59 OULU (OU) 84, 85, 86 TAMPERE (TRE) 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 TAMPERE (TRE) 60, 61, 62, 63, 64 KAJAANI (KJ) 87, 88, 89 18

19 LÄHETYSTEN YKSIKÖINTI Yksiköintitasot Pro Lähialue -lehdille Jakelunlähtöpistetason yksiköinti (Taso 1) Jakelunlähtöpiste (=paikkakunta) (=postinumero) Avattavat kimput+etälevikki Terminaalialuetason yksiköinti (Taso 2) Terminaali (=paikkakunta) (=postinumeroalue) Esim. Tampere Avattavat kimput +etälevikki

20 LÄHETYSTEN YKSIKÖINTI Yksiköintitaso 1 (19 suuntaa) 02-prosessin lähetyksille , 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, , 46, 47, 48, 49 KUOPIO (KUO) 80, 81, 82, , 16, 17, 18, 19 KUOPIO (KUO) 50, 51, 52 OULU (OU) 84, 85, , 21, 22, 23, 24, , 54, 55, 56 KUOPIO (KUO) 87, 88, 89 TAMPERE (TRE) 28, 29 KUOPIO (KUO) 57, 58, 59 OULU (OU) 90, 91, 92, 93 TAMPERE 26 27, (TRE) 26, 27, 30, 31, 32 TAMPERE (TRE) 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 OULU (OU) 94, 95, 96, 97, 98, 99 TAMPERE (TRE) 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 KUOPIO (KUO) 70, 71, 72, 73, 74, 75 TAMPERE (TRE) 40, 41, 42, 43, 44 KUOPIO (KUO) 76, 77, 78, 79 20

21 LÄHETYSTEN YKSIKÖINTI Yksiköintitaso 2 (10 suuntaa) 02-prosessin lähetyksille , 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, , 21, 22, 23, 24, 25 TAMPERE (TRE) 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 TAMPERE (TRE) 40, 41, 42, 43, , , 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56 KUOPIO 50 52, 57 59, (KUO) 50, 51, 52, 57, 58, 59, 87, 88, 89 KUOPIO (KUO) 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 OULU 84 86, (OU) 84, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 TAMPERE (TRE) 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 TAMPERE (TRE) 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 Yksiköintitaso 3 (2 suuntaa tai 1 suunta) 02-prosessin lähetyksille tai

22 LÄHETYSTEN YKSIKÖINTI Kuljetusyksikön ohjauslaput Kuljetusyksikkö varustetaan oheisen mallin mukaisella viivakoodillisella ohjauslapulla. Varajärjestelmänä käytetään ns. blankolappua, johon tulee merkitä lähettäjän (postittajan) tiedot, lähetyserän kulkunopeus ja käsittelyominaisuus, tieto aakkoslajittelusta sekä alue, jonne osoitettuja lähetyksiä yksikössä on. Ohjauslapun väri noudattaa kyseisen tuotteen kimppulapun väriä, kts. sivut 13 ja 16. Sähköistä lähetyslistaa käytettäessä liitetään lähetyserään joko sähköisen lähetyslistan lähete tai kopioidaan lähetyslistan numero viivakoodilliseen ohjauslappuun. Lähetyserät ilmoitetaan lähetyslistalla (tilauksella) jokainen osoitteisto omalla rivillään. Tarkemmat ohjeet ovat lähetyslistan (tilauksen) täyttöohjeissa. Lisätietoja asiakaspalvelusta Ohjauslapun malli: Sisältö BL LJ Asiakassuora Erälajiteltu ABC Lehtihäkki ISA: Lähettäjä ja postituspaikka RCC2 Postittaja Oy, HELSINKI Ohjaus Ei saa kopioida - Do not copy Ei saa kopioida - Do not copy Postittaja Oy, HELSINKI Ohjaus RCC Lähettäjä ja postituspaikka Sisältö BL LJ Asiakassuora Erälajiteltu ABC Lehtihäkki ISA:

23 LÄHETYSTEN YKSIKÖINTI Ulkomaille postitettavien lähetysten yksiköinti Koskee seuraavia tuotenumeroita: 1656 Kansainvälinen Economy-kirje 1659 Kansainvälinen Priority-kirje 6628 Priority-kirje lehtiraportein 6629 Economy-kirje lehtiraportein Laatikot Jos lähetysmäärä on erittäin pieni (yksittäisiä lähetyksiä), yhdistetään ne palvelutasoittain (Priority/Economy) kimpuiksi esim. kuminauhalla, asetetaan lavalle, häkkiin tai rullakkoon kootun erän päällimmäiseen laatikkoon päällimmäisiksi ja merkitään ULK. Eri palvelutason lähetyksiä ei kuitenkaan saa yksiköinnissä koskaan yhdistää, esim. Prioritya ja Economya samaan kimppuun tai samalle lavalle. Jos lähetysmäärä sen sallii, tulee ensisijaisesti tehdä suoria laatikoita palvelutason ja määränpään mukaisesti. Laatikot tulee merkitä tuotenumerolla, palvelutasolla ja vyöhykkeellä: EU EU2 MUU EU-maat EU:n ulkopuoliset Euroopan maat Muut maat Eri palvelutason lähetyksiä ei saa yksiköidä yhteen, esim. Prioritya ja Economya samaan laatikkoon. Eri lähetyseriin kuuluvia lähetyksiä ei saa yhdistää samaan laatikkoon. Lähetyslista viittaa vain yhteen lähetyserään ja yhteen asiakasnumeroon, ja vastaanottotarkastus suoritetaan sen perusteella. Lavat (kutistemuovissa tai rautapannoin tuettuna) Jos laatikoita (vrt. yllä) lastataan lavoille, tulee lavan sisältää ainoastaan yhden lähetyserän lähetyksiä, ja mukana on oltava niihin liittyvä lähetyslista tai ohjauslappu. Jos eri lähetyserien lähetyksiä yhdistetään samalle lavalle, on laatikoihin merkittävä näkyvästi, mihin lähetyserään niiden sisältö kuuluu. Seuraavia ohjeita tulee noudattaa kimppujen lastaamisessa lavoille: Jos lähetysmäärä sen sallii, tulee tehdä maakohtaisia sokeita kimppuja (alimmaisen lähetyksen takasivu ja päällimmäisen lähetyksen takasivu ulospäin) palvelutason ja määränpään mukaan, ja kimppuihin tulee merkitä näkyvästi tuotenumero, palvelutaso ja kohdemaa. Muussa tapauksessa ja ylijäävälle osalle lähetyksiä kimputus tehdään tuotenumeron, palvelutason ja vyöhykkeen mukaan: EU EU2 MUU EU-maat EU:n ulkopuoliset Euroopan maat Muut maat Tässä tapauksessa (pienet määrät) kimppuihin merkitään tuotenumero, palvelutaso ja hintavyöhyke. Kimput avataan Postin vastaanotossa, ja lähetykset lajitellaan kokoluokan ja kohdemaan mukaan. Eri lähetyseriin kuuluvia lähetyksiä ei saa koskaan yhdistää samaan kimppuun. Lähetyslista viittaa ainoastaan yhteen lähetyserään ja asiakasnumeroon, ja vastaanottotarkastus tehdään sen perusteella. Kirjatut, Saantitodistus- ja Postiennakkokirjeet, Postivakuutetut lähetykset, maksikokoiset ja Exprès-Pika-kirjeet on aina yksiköitävä kulkunopeuden mukaan erilleen muista lähetyksistä tai muuten niin, että ne ovat selvästi yhtenä kokonaisuutena havaittavissa. Ulkomaille osoitettuja lähetyksiä ei saa yhdistää irrallaan samoihin yksiköihin Suomeen osoitettujen lähetysten kanssa, vaan ne on toimitettava Postiin joko erillisillä lavoilla tai vähintäänkin erillisissä laatikoissa tai erillisinä kimppuina/ nippuina. Esimerkkejä yksikkömerkinnöistä (laatikkolappu, kimppulappu, lavatunniste) a) Priority-kirje, kohdemaa Tanska 1659 PRIORITY DENMARK b) Economy-kirje lehtiraportein, sekayksikkö hintavyöhykkeen MUU maista 6629 ECONOMY MUU c) Priority-kirje lisäpalveluilla Maksikoko ja Kirjaaminen, kohdemaa Saksa 1659 (LP 5949, 5950) PRIORITY GERMANY d) Economy-kirje, sekayksikkö hintavyöhykkeen EU maista 1656 ECONOMY EU 23

24 LÄHETYSTEN POSTITTAMINEN ULKOMAILLE Kimputtamaton lehti Lehtien ulkomaiden vyöhykkeet ovat: Eurooppa EU Eurooppa ei EU muut maanosat. Ulkomaille osoitetut lehdet tulee lähettää yksittäin päällystettynä/kääreistettynä. Päällyksessä tulee olla vastaanottajan ja lähettäjän osoitetietojen lisäksi oikeassa yläkulmassa maksumerkintä. Julkaisijan (lehden) osoitetiedot Merkitään päällyksen vasempaan yläkulmaan. Maksumerkintä ja lehden asiakasnumero XLehti Postitustie 5 PRIORITY JX PORT PAYÉ FINLANDE HELSINKI FINLAND Vastaanottajan osoitetiedot 88XXX Posti Oy Kulkunopeusmerkinnän tulee olla päällyksen yläreunassa keskellä. PRIORITY ECONOMY Kulkunopeutta osoittavan merkinnän alle laitetaan lisäksi merkintä JX, joka kertoo, että kyseessä on lehti. Kimputettu lehti (Ruotsi) Ruotsiin lähetettäessä lehdet voi kimputtaa omaan kimppuunsa, jolloin lehtiä ei tarvitse päällystää yksittäin, vaan edellä mainitut maksutapaa, kulkunopeutta sekä lähettäjän tietoja ilmaisevat merkinnät tehdään kimppuosoitelappuun (mallit edellä). Yhdessä kimpussa tulee olla vähintaan kahdeksan lehteä. Lisäksi kimppuosoitelappuun merkitään kohdemaa Ruotsi. Jokaisen yksittäisen lehden osoitelipukkeesta tulee ilmetä lehden kulkunopeutta osoittava merkintä: Priority tai Economy. Jokaisen lähetyksen osoitelipukkeeseen tai -painatukseen tai oikeaan yläkulmaan tulee lisäksi painaa maksumerkintä. 24

25 HYÖDYLLISTÄ TIETOA Konelajiteltavien kirje- ja mainoslähetysten suunnitteluopas Suunnittele lähetys sujuvaksi Opas konekäsiteltävien lähetysten suunnitteluun Näin teet koneelliseen lajitteluun sopivan kimpun Oikeudet muutoksiin pidätetään. Näin teet koneelliseen lajitteluun soveltuvan kimpun Lisätietoa kimputuksesta: Yritysasiakaspalvelu (pvm/mpm) ma pe

26 KULJETUSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖ Postin omistamia kuljetusyksiköitä (häkkejä, rullakoita ja laatikoita) saa käyttää ainoastaan Postin kotimaan kuljetuksissa, elleivät asiakas ja Posti ole kirjallisesti toisin sopineet. Häkkejä ja rullakoita voidaan käyttää kirje-, markkinointi- ja lehtilähetysten kuljetuksissa, mikäli asiakkaan kanssa on siitä sovittu. Kuljetusyksiköitä ei saa käyttää ulkomaan kuljetuksissa, muiden yritysten kuljetuksissa eikä asiakkaan sisäisessä toiminnassa. Postilla ei ole käytössä lavanvaihtojärjestelmää, eikä Posti toimita kuormalavoja. Asiakas saa veloituksetta käyttöönsä enintään sopimuksessa erikseen sovitun määrän Postin kuljetusyksiköitä yhden viikon ajaksi. Kuljetusyksiköitä voidaan antaa asiakkaan käyttöön vain, jos asiakas on palauttanut aikaisemmin käytössään olleet kuljetusyksiköt. Postilla on oikeus seurata ja valvoa kuljetusyksiköiden käyttöä, noutaa palautumatta jääneet kuljetusyksiköt ja laskuttaa sopimuksen mukainen veloitus ylimenevältä ajalta. Postilla on oikeus myös tehdä tarkistuksia asiakkaan tiloissa kuljetusyksiköiden käytön seuraamiseksi. Asiakas vastaa noutamistaan tai asiakkaalle toimitetuista kuljetusyksiköistä ja niiden käytöstä. Jos kuljetusyksiköitä käytetään vastoin näitä ehtoja tai sopimusta, on Postilla oikeus ottaa haltuunsa nämä kuljetusyksiköt. Postilla on oikeus periä asiakkaalta uushankintahinnan suuruinen korvaus kuljetusyksikön vahingoittumisesta, katoamisesta tai sopimuksen vastaisesta käytöstä. Asiakkaan tulee ilmoittaa Postin kuljetustilauspalvelunumeroon niistä hallussaan olevista Postin kuljetusyksiköistä, joita asiakas ei tarvitse. Tällöin Posti noutaa käyttämättömät kuljetusyksiköt pois sovitussa aikataulussa. Asiakas on myös velvollinen ilmoittamaan niistä kuljetusyksiköistä, joiden toimittamisesta on päivittäin sovittu, mutta joita ei tarvitse toimittaa. 26

27

28 Asiakaspalvelu (pvm/mpm) ma pe 8 18 Kuljetustilaukset (pvm/mpm) ma pe 8 18 Internet Posti Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Erälajiteltujen postilähetysten osoite-, kimputus- ja yksiköintiopas

Erälajiteltujen postilähetysten osoite-, kimputus- ja yksiköintiopas Erälajiteltujen postilähetysten osoite-, kimputus- ja yksiköintiopas 1.3.2017 Sisältö Osoiterekisterit Osoiterekisterin muoto...6 Osoiterekisterien huolto...6 Osoitemerkinnät Osoitelähdemerkinnät...7 Osoitemerkinnän

Lisätiedot

Asiakassuora. Markkinointipalvelut

Asiakassuora. Markkinointipalvelut Asiakassuora Markkinointipalvelut Osoitteellinen suora - Asiakassuora Asiakassuorana voi lähettää esitteitä, lehtiä, kirjeitä tai kortteja. Luottamuksellisten ja henkilökohtaisten viestien lähettämiseen

Lisätiedot

Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa

Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa TUOTE-EHDOT 1 (7) Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa 4.4.2016 TUOTE-EHDOT 2 (7) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Soveltamisala ja sovellettavat ehdot... 3 1.2. Yleinen

Lisätiedot

Kirjeiden postitusohjeet

Kirjeiden postitusohjeet Kirjeiden postitusohje 1 (6) Kirjeiden postitusohjeet Posti Oy Yritysasiakaspalvelu 0200 77 000 (pvm/mpm) ma pe klo 8.00 16.00 Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0109357-9 Kirjeiden postitusohje 2 (6) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Posti Oy:n maksumerkinnät 1.1.2015 Käyttöohje: kirjeet, arvolähetykset, mainokset ja lehdet

Posti Oy:n maksumerkinnät 1.1.2015 Käyttöohje: kirjeet, arvolähetykset, mainokset ja lehdet Posti Oy:n maksumerkinnät Käyttöohje: kirjeet, arvolähetykset, mainokset ja lehdet Sisällysluettelo Palvelun nimi sivu 1. Priority- ja Economy-kirje 3-5 2. Arvolähetykset 6-8 3. Pienlähetys 9-10 4. Asiakassuora

Lisätiedot

Postitusohjeet Kotisuora

Postitusohjeet Kotisuora Postitusohjeet Kotisuora 1.10.2015 lähtien 1 Posti Oy Kotisuora palvelut Kotisuora (Postisen välissä jaettava palvelu) Kotisuora, premium (yksittäin jaettu palvelu) Ma Ti Ke To Pe Kotisuora Kotisuora,

Lisätiedot

Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa

Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa TUOTE-EHDOT 1 (7) Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa 6.3.2017 TUOTE-EHDOT 2 (7) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Soveltamisala ja sovellettavat ehdot... 3 1.2. Yleinen

Lisätiedot

Postitussuunnitelman käsittely

Postitussuunnitelman käsittely Postitussuunnitelman käsittely Postittamisen työpöytä Käyttöohje Sisältö Ovathan yrityksesi yhteystiedot ajan tasalla? dia Ilmoitus uudesta postitussuunnitelmasta dia 4 Aloita postitussuunnitelman käsittely

Lisätiedot

Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa

Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa TUOTE-EHDOT 1 (7) Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa 18.7.2017 TUOTE-EHDOT 2 (7) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Soveltamisala ja sovellettavat ehdot... 3 1.2. Yleinen

Lisätiedot

Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa

Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa TUOTE-EHDOT 1 (7) Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa 1.1.2018 TUOTE-EHDOT 2 (7) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Soveltamisala ja sovellettavat ehdot... 3 1.2. Yleinen

Lisätiedot

Postitussuunnitelman käsittely Lähialue palvelut

Postitussuunnitelman käsittely Lähialue palvelut Postitussuunnitelman käsittely Lähialue palvelut Postittamisen työpöytä, Käyttöohje Sisältö Ovathan yrityksesi yhteystiedot ajan tasalla? dia Ilmoitus uudesta postitussuunnitelmasta dia 4 Aloita postitussuunnitelman

Lisätiedot

POSTITTAMISEN WEBINAARI

POSTITTAMISEN WEBINAARI POSTITTAMISEN WEBINAARI, KLO 10 11 Käsittelimme webinaarissa Taustaa ja yhteenveto alkuvuoden 2017 muutoksista Jakelupäivien uudistus ja kulkunopeusmuutokset Muutokset lehtipalveluissa 1.1.2017 alkaen

Lisätiedot

Postitussuunnitelman käsittely

Postitussuunnitelman käsittely Postitussuunnitelman käsittely Postittamisen työpöytä Käyttöohje Sisältö Dia Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 0 Dia Dia Dia Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Ovathan yrityksesi yhteystiedot ajan tasalla?

Lisätiedot

Postittamisen työpöytä Maksuton internet-sovellus. Palvelu on käytössä 24/7.

Postittamisen työpöytä Maksuton internet-sovellus. Palvelu on käytössä 24/7. Postittamisen työpöytä Maksuton internet-sovellus. Palvelu on käytössä 24/7. 1 Postittamisen työpöytä pähkinänkuoressa Kenelle Isojen ja toistuvien lehti- ja mainoslähetysten jakelujen tilaamiseen ja postittamissuunnitelmien

Lisätiedot

Asiakassuoran, kirje- ja lehtipalveluiden sekä tilauskanavien muutokset Webinaari klo 9-10

Asiakassuoran, kirje- ja lehtipalveluiden sekä tilauskanavien muutokset Webinaari klo 9-10 Asiakassuoran, kirje- ja lehtipalveluiden sekä tilauskanavien muutokset 4.4.2016 Webinaari 18.2.2016 klo 9-10 Agenda Tervetuloa ja esittelyt, Kirsi Ritzmann Taustaa muutoksille, Kirsi Ritzmann Asiakassuora

Lisätiedot

Uuden toiminnallisuudet

Uuden toiminnallisuudet Uuden toiminnallisuudet 31.10.2017 1 Uudet toiminnallisuudet 31.10.2017 Dia 3 Uusittu etusivu Dia 4 Jakelutilauksen aloittaminen uudella tavalla Dia 5 Jakelutilauksen tekeminen kopioimalla tiedot aiemmasta

Lisätiedot

Painotuotekuljetusten tuote-ehdot

Painotuotekuljetusten tuote-ehdot TUOTE-EHDOT 1 (6) Painotuotekuljetusten tuote-ehdot 1.2.2009 TUOTE-EHDOT 2 (6) Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Painotuotekuljetukset... 3 2.1. Yleistä... 3 2.2. Kuljetuskapasiteetti... 3 2.3.

Lisätiedot

Suunnittele lähetys sujuvaksi. Opas konekäsiteltävien lähetysten suunnitteluun

Suunnittele lähetys sujuvaksi. Opas konekäsiteltävien lähetysten suunnitteluun Suunnittele lähetys sujuvaksi Opas konekäsiteltävien lähetysten suunnitteluun Hyvin suunniteltu on puoliksi lähetetty Kun suunnittelet lähetystä, esimerkiksi kuoren ulkoasua, ota huomioon Postin koneellisen

Lisätiedot

Kotimaan osoitteettomien jakelupalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille

Kotimaan osoitteettomien jakelupalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille TUOTE-EHDOT 1 (5) Kotimaan osoitteettomien jakelupalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille 1.1.2016 TUOTE-EHDOT 2 (5) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Soveltamisala ja sovellettavat ehdot... 3 1.2.

Lisätiedot

Kotimaan osoitteettomien jakelupalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille

Kotimaan osoitteettomien jakelupalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille TUOTE-EHDOT 1 (5) Kotimaan osoitteettomien jakelupalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille 1.10.2015 TUOTE-EHDOT 2 (5) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Soveltamisala ja sovellettavat ehdot... 3 1.2.

Lisätiedot

Itellan uuden extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto

Itellan uuden extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto Itellan uuden extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto Itella Viestinvälitys, Jakelu- ja markkinointipalvelut 1 Sisältö Tietoa Postittamisen työpöydästä ja Itellan extranetin uudistuksesta Uuden

Lisätiedot

Tilaa lehden jakelu lähialueelle jakelu lehdessä olevan osoitteen mukaan

Tilaa lehden jakelu lähialueelle jakelu lehdessä olevan osoitteen mukaan Tilaa lehden jakelu lähialueelle jakelu lehdessä olevan osoitteen mukaan Postittamisen työpöytä Käyttöohje.0.07 Sisältö Palvelun käytön edellytykset dia Aloita lehden jakelutilauksen tekeminen dia Anna

Lisätiedot

Lehden ennakkotiedot (vuosisuunnitelma)

Lehden ennakkotiedot (vuosisuunnitelma) Lehden ennakkotiedot (vuosisuunnitelma) Postittamisen työpöytä Käyttöohje 1 Sisältö Lehtesi yhteystietojen tarkistaminen sivu 3 Aloita ennakkotietojen antaminen sivu 4 Ennakkotiedot; ajanjakso ja käytettävä

Lisätiedot

Lehden ennakkotilaus Valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteellinen lehti

Lehden ennakkotilaus Valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteellinen lehti Lehden ennakkotilaus Valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteellinen lehti Postittamisen työpöytä Käyttöohje Sisältö Valitse lehti jolle ennakkotilaus tehdään dia Tarkista lehden yhteyshenkilö ja aloita

Lisätiedot

Tilaa lehden jakelu osoitteellinen lehti Valtakunnallinen jakelu

Tilaa lehden jakelu osoitteellinen lehti Valtakunnallinen jakelu Tilaa lehden jakelu osoitteellinen lehti Valtakunnallinen jakelu Postittamisen työpöytä Käyttöohje.0.07 Sisältö Palvelukuvaukset dia Aloita lehti jakelun tilauksen tekeminen dia Anna tilauksellesi nimi

Lisätiedot

POSTI OY VASTAANOTTAMISEN PALVELUT TUOTE-EHDOT

POSTI OY VASTAANOTTAMISEN PALVELUT TUOTE-EHDOT 1 (12) POSTI OY VASTAANOTTAMISEN PALVELUT TUOTE-EHDOT 1.1.2015 ALKAEN 2 (12) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Postilokero... 4 2.1. Palvelun sisältö... 4 2.2. Palvelulupaus... 4 2.3. Avaimen toimittaminen...

Lisätiedot

Tilatun palvelun muutos tai peruminen

Tilatun palvelun muutos tai peruminen Tilatun palvelun muutos tai peruminen Sähköiset asiointipalvelut Postittamisen työpöytä 1 sisältö Edellytykset muutoksille / päivityksille / peruutuksille sivu 3 Postinumeroiden poistaminen tilaukselta

Lisätiedot

Lehden ennakkotilaus valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteeton lehti

Lehden ennakkotilaus valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteeton lehti Lehden ennakkotilaus valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteeton lehti Postittamisen työpöytä Käyttöohje Sisältö Valitse lehti jolle ennakkotilaus tehdään dia Tarkista lehden yhteyshenkilö ja aloita tilauksen

Lisätiedot

Posti Oy. Painotuotekuljetusten tuote-ehdot

Posti Oy. Painotuotekuljetusten tuote-ehdot Posti Oy Painotuotekuljetusten tuote-ehdot 1.6.2016 Sisällys 1. SOVELTAMISALA... 0 2. PAINOTUOTEKULJETUKSET... 0 2.1 Yleistä... 0 2.2 Kuljetuskapasiteetti... 0 2.3 Lähetysten jättäminen kuljetettavaksi...

Lisätiedot

Postitussuunnitelman hyväksyminen

Postitussuunnitelman hyväksyminen Postitussuunnitelman hyväksyminen Postittamisen työpöytä, käyttäjäohje 1 Sisältö Kirjautuminen Extranetiin Yrityksen yhteystietojen tarkistaminen Ilmoitus uudesta postitussuunnitelmasta Aloita postitussuunnitelman

Lisätiedot

Kotisuora ja Kotisuora Premium Kontaktissa

Kotisuora ja Kotisuora Premium Kontaktissa Kotisuora ja Kotisuora Premium Kontaktissa 15.12.2016 1 15.12.2016 Kontakti ilmainen työkalu markkinointiviestintään Kontakti on suunnittelu- ja tilauskanava koko suoramarkkinoinnin ketjun tilaamiseen

Lisätiedot

Kotisuora tuotteen perusedellytykset

Kotisuora tuotteen perusedellytykset Kotisuora palvelun tilaaminen Sähköiset asiointipalvelut Postittamisen työpöytä 1 Sisältö Kotisuora tuotteen perusedellytykset sivu 3 Luo markkinointijakelulle nimi, sivu 4 Yrityksen yhteystietojen tarkistaminen

Lisätiedot

Tilaa lehden jakelu Osoitteeton lehti, Postisen välissä valtakunnallinen jakelupalvelu

Tilaa lehden jakelu Osoitteeton lehti, Postisen välissä valtakunnallinen jakelupalvelu Tilaa lehden jakelu Osoitteeton lehti, Postisen välissä valtakunnallinen jakelupalvelu Postittamisen työpöytä Käyttöohje.0.07 Sisältö Kotisuora Premium palvelun käytön perusedellytykset dia Aloita lehden

Lisätiedot

Tilaa lehden jakelu Osoitteeton lehti, Premium valtakunnallinen jakelupalvelu

Tilaa lehden jakelu Osoitteeton lehti, Premium valtakunnallinen jakelupalvelu Tilaa lehden jakelu Osoitteeton lehti, Premium valtakunnallinen jakelupalvelu Postittamisen työpöytä Käyttöohje 6.0.07 Sisältö Kotisuora Premium palvelun käytön perusedellytykset dia Aloita lehden jakelu

Lisätiedot

Webinaari 18.2. Sähköinen lähetyslista ja Postittamisen työpöytä uudistuvat

Webinaari 18.2. Sähköinen lähetyslista ja Postittamisen työpöytä uudistuvat 1 (11) Webinaari 18.2. Sähköinen lähetyslista ja Postittamisen työpöytä uudistuvat Kysymyksiä & vastauksia 2 (11) Sisällysluettelo Sähköinen lähetyslista... 3 Kirjepalvelut/Arvokirjeet... 8 Asiakassuora...

Lisätiedot

Lehden ennakkotilaus Lehden päivä- ja etäjakelu

Lehden ennakkotilaus Lehden päivä- ja etäjakelu Lehden ennakkotilaus Lehden päivä- ja etäjakelu Postittamisen työpöytä Käyttöohje Sisältö Valitse lehti jolle ennakkotilaus tehdään dia Tarkista lehden yhteyshenkilö ja aloita tilauksen tekeminen dia Anna

Lisätiedot

Uuden extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto

Uuden extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto Uuden extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto Postipalvelut 1 Extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto Sisältö Tietoa Postittamisen työpöydästä Uuden extranet-palvelun käyttöönotto

Lisätiedot

Markkinointijakelun tilaaminen

Markkinointijakelun tilaaminen Markkinointijakelun tilaaminen PTP käyttöohje 1 Sisältö Kirjautuminen Extranet-palveluun Luo markkinointijakelulle nimi Yrityksen yhteystietojen tarkistaminen Aloita markkinointijakelun tilaaminen Tilaaminen:

Lisätiedot

Tuote-ehdot 1.1.2013 ITELLA POSTI OY JAKELU- JA MARKKINOINTIPALVELUT SOPIMUSPALVELUJEN TUOTE-EHDOT 2.4.2013 ALKAEN.

Tuote-ehdot 1.1.2013 ITELLA POSTI OY JAKELU- JA MARKKINOINTIPALVELUT SOPIMUSPALVELUJEN TUOTE-EHDOT 2.4.2013 ALKAEN. Tuote-ehdot 1.1.2013 ITELLA POSTI OY JAKELU- JA MARKKINOINTIPALVELUT SOPIMUSPALVELUJEN TUOTE-EHDOT 2.4.2013 ALKAEN Itella Posti Oy Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0109357-9, ALV rek. Sisällysluettelo Viestinvälityksen

Lisätiedot

Yrityshinnasto. Kirje- ja markkinointilähetykset, lehdet, yhteystietopalvelut ja kuljetuspalvelut 1.1.2011

Yrityshinnasto. Kirje- ja markkinointilähetykset, lehdet, yhteystietopalvelut ja kuljetuspalvelut 1.1.2011 Yrityshinnasto Kirje- ja markkinointilähetykset, lehdet, yhteystietopalvelut ja kuljetuspalvelut 1.1.2011 Kirjelähetykset, kotimaa Priority-kirje...6 Priority-Vakiokirje...6 Priority-kirje, erälajiteltu...7

Lisätiedot

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (8) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (8) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Uusien henkilöiden lisäys kohderyhmään... 2 3.1 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)...

Lisätiedot

Posti Oy:n maksumerkinnät 4.4.2016 Käyttöohje: kirjeet, arvolähetykset, mainokset ja lehdet

Posti Oy:n maksumerkinnät 4.4.2016 Käyttöohje: kirjeet, arvolähetykset, mainokset ja lehdet Posti Oy:n maksumerkinnät 4.4.2016 Käyttöohje: kirjeet, arvolähetykset, mainokset ja lehdet Sisällysluettelo Palvelun nimi sivu 1. Priority- ja Economy-kirje 3-5 2. Arvolähetykset 6-8 3. Pienlähetys 9-10

Lisätiedot

Kansainvälisten kirjepalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille

Kansainvälisten kirjepalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille TUOTE-EHDOT 1 (6) Kansainvälisten kirjepalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille 1.1.2015 TUOTE-EHDOT 2 (6) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Soveltamisala ja sovellettava ehdot... 3 1.2. Määritelmät...

Lisätiedot

Kirje-, suoramarkkinointi- ja lehtipalvelut Sopimushinnasto

Kirje-, suoramarkkinointi- ja lehtipalvelut Sopimushinnasto Kirje-, suoramarkkinointi- ja lehtipalvelut Sopimushinnasto 1.1.2018 SISÄLTÖ Kotimaan kirjepalvelut Lähetyksen hinnoittelu...4 Hintaan vaikuttavat postitus- ja maksutavat...4 Mitat...4 Lisäpalvelut...5

Lisätiedot

Postittamisen työpöydän käyttöohje

Postittamisen työpöydän käyttöohje Käyttöohje Versio 12.0 1 (94) Postittamisen työpöydän käyttöohje Tämä käyttöohje esittelee postittamisen työpöydän käyttöliittymää esimerkkikuvin. Näissä esimerkeissä näkyvät julkaisijoiden nimet, postittajien

Lisätiedot

Palveluliite Posti Oy:n yleisiin toimitusehtoihin 9.2.2015. Kirjepalvelut

Palveluliite Posti Oy:n yleisiin toimitusehtoihin 9.2.2015. Kirjepalvelut Palveluliite Posti Oy:n yleisiin toimitusehtoihin 9.2.2015 Kirjepalvelut 9.2.2015 1. Kotimaan kirjepalvelut 1.1. Ensimmäisen luokan kirje Arkipäivinä (ma pe) Palvelun edellyttämään postituspaikkaan siellä

Lisätiedot

MALLI. Oy Asiakas Ab. Laskutustie 1 00100 HELSINKI. Lasku 0608116428 31.01.2015 YHTEENSÄ EUR 3.277,09

MALLI. Oy Asiakas Ab. Laskutustie 1 00100 HELSINKI. Lasku 0608116428 31.01.2015 YHTEENSÄ EUR 3.277,09 PL 6, 00011 POSTI Oy Asiakas Ab Lasku 0608116428 31.01.2015 Laskutuskausi 05/2015 Eräpäivä 17.02.2015 Viivästyskorko 7,50% Viitenumero 19000 60811 64280 Laskutusosoitteen numero 0000751064 Asiakasnumero

Lisätiedot

CUSTOMIZED PRINT TUOTEKUVAUS: FI, SE, NO 1. RAKENNE CUSTOMIZED PRINT. 1.1 Vakiotoiminnallisuudet. 1.2 Rajoitukset

CUSTOMIZED PRINT TUOTEKUVAUS: FI, SE, NO 1. RAKENNE CUSTOMIZED PRINT. 1.1 Vakiotoiminnallisuudet. 1.2 Rajoitukset TUOTEKUVAUS 1 (5) CUSTOMIZED PRINT TUOTEKUVAUS: FI, SE, NO Tämä asiakirja on Document Manager -tuotteen palvelukuvaus. Siinä esitellään Customized Print -tuotteen ominaisuuksia (jäljempänä Tuote tai Palvelu

Lisätiedot

Postikuorituotteet alkaen

Postikuorituotteet alkaen Postikuorituotteet 1.1.2017 alkaen 1 Yleistä tietoa postikuoresta Postikuoren hinta sisältää postimaksun sekä kuoren ja painatuskustannukset. Saat postikuoreen yritysilmeesi mukaiset painatukset ja logon.

Lisätiedot

Lehden peittojakelun tilaaminen. Kotisuora Premium palvelu

Lehden peittojakelun tilaaminen. Kotisuora Premium palvelu Lehden peittojakelun tilaaminen Kotisuora Premium palvelu Sähköiset asiointipalvelut Postittamisen työpöytä 1 Sisältö Tilaamisen perus edellytykset sivu 3 Yrityksen yhteystietojen tarkistaminen sivu 4

Lisätiedot

Kotisuora palvelun tilaaminen

Kotisuora palvelun tilaaminen Kotisuora palvelun tilaaminen Sähköiset asiointipalvelut Postittamisen työpöytä 1 Sisältö Kotisuora tuotteen perusedellytykset dia 3 Luo markkinointijakelulle nimi, dia 4 Yrityksen yhteystietojen tarkistaminen

Lisätiedot

Ilmaislehti (Kotisuora Premium) palvelun tilaaminen

Ilmaislehti (Kotisuora Premium) palvelun tilaaminen Ilmaislehti (Kotisuora Premium) palvelun tilaaminen Sähköiset asiointikanavat Postittamisen työpöytä 1 Sisältö Ilmaislehti (Kotisuora Premium) palvelun perusedellytykset sivu 3 Yrityksen yhteystietojen

Lisätiedot

Postitusohjeet Kotisuora

Postitusohjeet Kotisuora Postitusohjeet Kotisuora 1.1.2016 lähtien 1 Posti Oy Kotisuora palvelut Kotisuora (Postisen välissä jaettava palvelu) Kotisuora, premium (yksittäin jaettu palvelu) Ma Ti Ke To Pe Kotisuora Kotisuora, Premium

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähköisen lähetyslistan käyttöohje

Sisällysluettelo. Sähköisen lähetyslistan käyttöohje Sähköisen lähetyslistan käyttöohje Katso video sähköisen lähetyslistan käytöstä Sisällysluettelo 1. Pikaohje lähetyslistan luomiseksi...2 2. Yläpalkissa olevat Sähköisen lähetyslistan perustoiminnot...3

Lisätiedot

Kirjepalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille

Kirjepalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille TUOTE-EHDOT 1 (13) Kirjepalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille 4.4.2016 TUOTE-EHDOT 2 (13) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 1.1. Soveltamisala ja sovellettavat ehdot... 4 1.2. Ahvenanmaa... 4 1.3. Määritelmät...

Lisätiedot

Kotisuora Premium palvelun tilaaminen

Kotisuora Premium palvelun tilaaminen Kotisuora Premium palvelun tilaaminen Sähköiset asiointipalvelut Postittamisen työpöytä 1 Sisältö Kotisuora Premium palvelun perusedellytykset sivu 3 Luo markkinointijakelulle nimi, sivu 4 Luodun jakelun

Lisätiedot

Kotisuora Premium palvelun tilaaminen

Kotisuora Premium palvelun tilaaminen Kotisuora Premium palvelun tilaaminen Postittamisen työpöytä Käyttöohje 1 Sisältö Kotisuora Premium palvelun perusedellytykset dia 3 Luo markkinointijakelulle nimi, dia 4 Luodun jakelun perustietojen muuttaminen

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 106 Postiosoite Versio: 5.10.2012 Julkaistu: 15.06.2005 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 2 4 Osoitetieto postilähetyksissä... 3

Lisätiedot

Sopimuspalvelujen hinnasto

Sopimuspalvelujen hinnasto Sopimuspalvelujen hinnasto 1.1.2015 SISÄLTÖ Kotimaan kuljetuspalvelut Lähetyksen hinnoittelu...5 Kuljetusyksikkövyöhykkeet...5 LÄHETÄ KULUTTAJILLE Mitat...6 Lisäpalvelut...6 Economy...7 SmartPOST...7 Express

Lisätiedot

Päiväpostilla tuloksiin - osoitteeton suora toimii. Kotisuora-webinaari Jarmo Valvio, Senior Sales Manager

Päiväpostilla tuloksiin - osoitteeton suora toimii. Kotisuora-webinaari Jarmo Valvio, Senior Sales Manager Päiväpostilla tuloksiin - osoitteeton suora toimii Kotisuora-webinaari 17.6.2016 Jarmo Valvio, Senior Sales Manager 2 3 4 Osoitteeton suora vahva media Osoitteettomalla suoramainonnalla mainostaja saavuttaa

Lisätiedot

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10.1. PERIAATE CRM asiakashallintajärjestelmästä voidaan tulostaa osoitetarrat, lähettää ryhmäsähköpostia sekä exportata (viedä) hakutuloksia

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKOELMA

KIERTO KIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKOELMA 1956 N:o 18-19 N:o 18. Kiertokirje kotimaisten sanomalehtien tilaamisesta ja kuljettamisesta posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä kotimaisessa postiliikenteessä

Lisätiedot

Lehden peittojakelun tilaaminen. Kotisuora Premium palvelu

Lehden peittojakelun tilaaminen. Kotisuora Premium palvelu Lehden peittojakelun tilaaminen Kotisuora Premium palvelu Sähköiset asiointipalvelut Postittamisen työpöytä 1 Sisältö Tilaamisen edellytykset sivu 3 Aloita lehden peittojakelun tilaaminen sivu 4 Lehden

Lisätiedot

JHS 109 Huoneiston tunniste

JHS 109 Huoneiston tunniste JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 109 Huoneiston tunniste Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Soveltamisala... 1 2 Huoneiston tunnisteen antaminen...

Lisätiedot

ITELLA KOTISUORA ULKOINEN PALVELUKUVAUS 2.0 1 (6) 18/01/2012. (Asiakirjan entinen nimi: Palvelukuvaus ) Itella Group

ITELLA KOTISUORA ULKOINEN PALVELUKUVAUS 2.0 1 (6) 18/01/2012. (Asiakirjan entinen nimi: Palvelukuvaus ) Itella Group (Asiakirjan entinen nimi: Palvelukuvaus ) 2.0 1 (6) ITELLA KOTISUORA ULKOINEN 2.0 2 (6) Sisällysluettelo 1. Palvelun kuvaus... 3 1.1. Palvelun ominaisuudet... 3 1.2. Lisäpalvelut... 4 2. Palvelun käyttöönotto...

Lisätiedot

Kortinhaltijoiden valinta (1.vaihe)

Kortinhaltijoiden valinta (1.vaihe) 1(5) USEAN KORTIN TILAAMINEN Toiminto tilaa ja uusi kortteja löytyy etusivulta kohdasta Kortit. Tässä voit tilata Lounaskortteja henkilöille, jotka on jo luotu lounaskorttipalveluun, ja joilla ei tällä

Lisätiedot

REKISTERIPALVELUT POSTIYRITYKSILLE

REKISTERIPALVELUT POSTIYRITYKSILLE 1 (5) 1.9.2015 Versio 1.1 REKISTERIPALVELUT POSTIYRITYKSILLE ULKOINEN Postintaival 7 A PL 1, 00011 POSTI 2 (5) Sisällysluettelo 1. Palvelun kuvaus... 3 1.1. Palvelu lyhyesti... 3 1.2. Palvelussa toimitettavat

Lisätiedot

Postikuori on päivittäispostituksiin tarkoitettu Economy- tai Priority- kirjekuori, jossa postimaksut on maksettu valmiiksi.

Postikuori on päivittäispostituksiin tarkoitettu Economy- tai Priority- kirjekuori, jossa postimaksut on maksettu valmiiksi. 1 (5) Postikuorien hinnat 6.3.2017 alkaen Hintoihin lisätään laskutuksessa arvonlisävero 24 %. Postikuori on päivittäispostituksiin tarkoitettu Economy- tai Priority- kirjekuori, jossa postimaksut on maksettu

Lisätiedot

Kirjepalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille

Kirjepalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille TUOTE-EHDOT 1 (13) Kirjepalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille 1.1.2016 TUOTE-EHDOT 2 (13) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 1.1. Soveltamisala ja sovellettavat ehdot... 4 1.2. Ahvenanmaa... 4 1.3. Määritelmät...

Lisätiedot

Tavarankuljetuspalvelut

Tavarankuljetuspalvelut Palveluliite Posti Oy:n yleisiin toimitusehtoihin 9.2.2015 Tavarankuljetuspalvelut 9.2.2015 1. Kotimaan tavarankuljetuspalvelut 1.1. Postipaketti Posti toimittaa Postipaketit noudettavaksi Postin Noutopisteeseen

Lisätiedot

POSTI OY VASTAANOTTAMISEN PALVELUT TUOTE-EHDOT

POSTI OY VASTAANOTTAMISEN PALVELUT TUOTE-EHDOT Tuote-ehdot 1 (11) POSTI OY VASTAANOTTAMISEN PALVELUT TUOTE-EHDOT 4.4.2016 ALKAEN Tuote-ehdot 2 (11) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Postilokero... 4 2.1. Palvelun sisältö... 4 2.2. Palvelulupaus...

Lisätiedot

Tiedotuspalvelu. Tietuekuvaus lähiosoite komponentteina (pilkottuna) Tietuekuvaus 1 (7) Tiedotuspalvelu. Julkinen - Public

Tiedotuspalvelu. Tietuekuvaus lähiosoite komponentteina (pilkottuna) Tietuekuvaus 1 (7) Tiedotuspalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (7) Tietuekuvaus lähiosoite komponentteina (pilkottuna) Tietuekuvaus 2 (7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Toimitettavat tiedot... 2 3.1 Kuvaus toimitettavista

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Palveluliite Itella Posti Oy:n yleisiin toimitusehtoihin 1.6.2011 Tavarankuljetuspalvelut 1.6.2011

Palveluliite Itella Posti Oy:n yleisiin toimitusehtoihin 1.6.2011 Tavarankuljetuspalvelut 1.6.2011 Palveluliite Itella Posti Oy:n yleisiin toimitusehtoihin 1.6.2011 Tavarankuljetuspalvelut 1.6.2011 KOTIMAAN TAVARANKULJETUSPALVELUT Sisältö Rahaa, arvopapereita tai muuta vastaavaa arvokasta saa lähettää

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS ONLINE SHIPPING -OHJELMAAN

KÄYTTÄJÄN OPAS ONLINE SHIPPING -OHJELMAAN KÄYTTÄJÄN OPAS ONLINE SHIPPING -OHJELMAAN onlineshipping.dhl.com MISSÄ LIIKUTKIN, ONLINE SHIPPING ON KÄYTÖSSÄSI. DHL Online Shipping on erinomainen apu niin kiireisille yrittäjille kuin toimistopäälliköillekin.

Lisätiedot

Kansainvälinen verkkokauppa ja postipakettilähetykset

Kansainvälinen verkkokauppa ja postipakettilähetykset Kansainvälinen verkkokauppa ja postipakettilähetykset in Kari.Nykanen@posti.com 044 030 0967 @karinykanen fi.linkedin.com/in/karinykanen 1 Pakettilähetykset kaikkialle maailmaan Postin verkoston kautta

Lisätiedot

REKISTERIPALVELU POSTIYRITYKSILLE

REKISTERIPALVELU POSTIYRITYKSILLE 1 (5) 15.8.2017 REKISTERIPALVELU POSTIYRITYKSILLE ULKOINEN Postinval 7 A PL 1, 00011 POSTI 2 (5) Sisällysluettelo 1. Palvelun kuvaus... 3 1.1. Palvelu lyhyesti... 3 1.2. Palvelussa toimitettavat tiedot...

Lisätiedot

Sähköinen Express Import -palvelu

Sähköinen Express Import -palvelu Sähköinen Express Import -palvelu opas lähettäjälle TNT:n Express Import -palvelu Käyttäjäystävällinen Express Import -palvelu mytnt:n osana tekee tuontilähetyksen tilauksen entistä helpommaksi Express

Lisätiedot

Palveluliite Itella Oyj:n yleisiin toimitusehtoihin 1.1.2010 Kirjepalvelut 1.1.2010

Palveluliite Itella Oyj:n yleisiin toimitusehtoihin 1.1.2010 Kirjepalvelut 1.1.2010 Palveluliite Itella Oyj:n yleisiin toimitusehtoihin 1.1.2010 Kirjepalvelut 1.1.2010 KOTIMAAN KIRJEPALVELUT Sisältö Itella Oyj vastaa rahaa, arvopapereita tai muuta arvokasta sisältävistä lähetyksistä

Lisätiedot

Palveluliite Itella Oyj:n yleisiin toimitusehtoihin 1.1.2010 Tavarankuljetuspalvelut 1.1.2010

Palveluliite Itella Oyj:n yleisiin toimitusehtoihin 1.1.2010 Tavarankuljetuspalvelut 1.1.2010 Palveluliite Itella Oyj:n yleisiin toimitusehtoihin 1.1.2010 Tavarankuljetuspalvelut 1.1.2010 Kotimaan tavarankuljetuspalvelut Sisältö Posti vastaa rahaa, arvopapereita tai muuta arvokasta sisältävistä

Lisätiedot

Kysymys 1. Mistä tiedän verkkokaupasta ostaessani, toimiiko paketinohjauspalvelu juuri kyseisen

Kysymys 1. Mistä tiedän verkkokaupasta ostaessani, toimiiko paketinohjauspalvelu juuri kyseisen Usein kysyttyjä kysymyksiä ohjauspalvelusta 26.3.2015 Kysymys 1. Mistä tiedän verkkokaupasta ostaessani, toimiiko paketinohjauspalvelu juuri kyseisen verkkokaupan lähetysten kohdalla? Miten ranskalaisen

Lisätiedot

postinen MEDIAKORTTI 2015 2016

postinen MEDIAKORTTI 2015 2016 postinen MEDIAKORTTI 2015 2016 TAVOITA SUOMALAISET TEHOKKAASTI POSTISELLA Postinen on kuluttajat aktivoiva, täysin uudenlainen media. Nelisivuinen Postinen on kustannustehokas media mainostajalle. Postisen

Lisätiedot

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (5) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (5) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)... 2 4 Huolletut tiedot (Posti => yritys)... 3 1 Johdanto

Lisätiedot

ExpressShipper Quick Guide

ExpressShipper Quick Guide ExpressShipper-käyttäjän pikaopas ExpressShipper Quick Guide Aloita lähetyksen teko 1. Aloita lähetyksen tekeminen klikkaamalla Tee lähetys -linkkiä. Täytä osoite- ja palvelutiedot 1. Valitse lähettäjä.

Lisätiedot

Local Disk (C:)/Documents and Settings/OMATIETOKONEApplication Data/Adobe/Adobe PDF/Settings

Local Disk (C:)/Documents and Settings/OMATIETOKONEApplication Data/Adobe/Adobe PDF/Settings Käytössämme olevat ohjelmat: Adobe Indesign CS5.5 (Mac/PC) Adobe Photoshop CS5.1 (Mac/PC) Adobe Illustrator CS5.1 (Mac/PC) Adobe Acrobat X Pro (Mac/PC) Microsoft Office Aineistosuositus Suosittelemme aineiston

Lisätiedot

Visma Fivaldi sovelluspalvelu: Laskut sähköpostiin ja tulostuspalveluun. 1 Yleistä

Visma Fivaldi sovelluspalvelu: Laskut sähköpostiin ja tulostuspalveluun. 1 Yleistä 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Laskujen välitys / Perustiedot / Välitystavat... 4 2.1 Laskut asiakkaan sähköpostiin... 4 2.2 Laskujen lähetys tulostuspalveluun... 7 3 Yrityksen oletusvälitystapa... 9 4 Yritysrekisteri...

Lisätiedot

Tulostuspalvelu. Palvelukuvaus. Palvelukuvaus - Tulostuspalvelu. V1.5 Luottamuksellinen 2015-06-03. sivu 1/6. 2014 Tieto Corporation

Tulostuspalvelu. Palvelukuvaus. Palvelukuvaus - Tulostuspalvelu. V1.5 Luottamuksellinen 2015-06-03. sivu 1/6. 2014 Tieto Corporation Palvelukuvaus - Tulostuspalvelu V Tulostuspalvelu Palvelukuvaus sivu 1/6 2014 Konsultointipalvelu Palvelukuvaus - Tulostuspalvelu V Tekijänoikeudet Tämän asiakirjan tai minkään sen osan sisältöä ei saa

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

mytnt-käyttäjän pikaopas mytnt Quick Guide mytnt Helppoa, nopeaa ja vaivatonta suomeksi

mytnt-käyttäjän pikaopas mytnt Quick Guide mytnt Helppoa, nopeaa ja vaivatonta suomeksi mytnt-käyttäjän pikaopas mytnt Quick Guide mytnt Helppoa, nopeaa ja vaivatonta suomeksi Rekisteröidy mytnt-palveluun ja kirjaudu sisään Aloita mytnt:n käyttö näin. 1. Mene osoitteeseen www.tnt.fi. 2. Kirjaudu

Lisätiedot

Lehden peittojakelun tilaaminen

Lehden peittojakelun tilaaminen Lehden peittojakelun tilaaminen Postittamisen työpöytä Pikaohje 1 Sisältö Kirjaudu Extranet palveluun Aloita peittojakelun tilaaminen Valitse lehden numero johon peittojakelu kohdistuu Lisää lähetyserän

Lisätiedot

Näin lähetät paketin Posti SmartShipistä. 1 Julkinen - Public

Näin lähetät paketin Posti SmartShipistä. 1 Julkinen - Public Näin lähetät paketin Posti SmartShipistä 1 Ohje paketin lähettämiseen SmartShipillä Posti SmartShipistä tulostat sekä kotimaan että ulkomaille menevien pakettien osoitekortit Lähettääksesi paketteja Postin

Lisätiedot

Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta

Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta Näytelogistiikka Itellan näkökulmasta Labquality-päivät 10.2.2012 Pauliina Auveri VAK turvallisuusneuvonantaja Esityksen sisältö Lähettäjän yleiset velvollisuudet s.3 Näytteiden luokitus s. 4-6 Pakkaaminen

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Kiertokirje nro 48. Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Kiertokirje nro 48. Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1988 Nro 48 49 Kiertokirje nro 48 Postimaksut Suomen pohjoismaisessa liikenteessä Sen johdosta, että kotimaisia postimaksuja muutettiin asetuksella 837/88

Lisätiedot

KATSASTUSASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI JA LÄHETTÄMINEN DIGITOI- TAVAKSI

KATSASTUSASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI JA LÄHETTÄMINEN DIGITOI- TAVAKSI 1 (6) Antopäivä: 05.05.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 05.05.2013 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kumoaa/muuttaa määräyksen/ohjeen AKEn ohje 618/208/2008;

Lisätiedot

Täyttöohje vienti-ilmoituslomaketta varten

Täyttöohje vienti-ilmoituslomaketta varten Täyttöohje Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Valvontaosasto Kasvinterveysyksikkö Mustialankatu 3, 00790 Helsinki Puh. 029 530 0400, Faksi 029 530 4350 www.evira.fi etunimi.sukunimi@evira.fi 2 (5) VIENTI-ILMOITUS

Lisätiedot

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake 1. Oppilaan (hakijan) nimi (sukunimi, etunimet) 2. Kenen idea vaihto-oppilaaksi lähteminen on? Oppilas itse Äiti Isä Joku muu, kuka 3. Onko vaihto-oppilaaksi lähtö

Lisätiedot

Esittelyssä uusi FedEx-laskusi

Esittelyssä uusi FedEx-laskusi Esittelyssä uusi FedEx-laskusi Tervetuloa tutustumaan uuteen FedEx Express -laskuun. Olemme helpottaneet elämää luomalla uuden laskun, joka voidaan sovittaa erilaisiin liiketoiminnan tarkoituksiin valinnaisten

Lisätiedot

Tavarankuljetuspalvelujen tuoteehdot postimaksukone- ja hinnoittelupalvelun sopimusasiakkaille

Tavarankuljetuspalvelujen tuoteehdot postimaksukone- ja hinnoittelupalvelun sopimusasiakkaille TUOTE-EHDOT 1 (7) Tavarankuljetuspalvelujen tuoteehdot postimaksukone- ja hinnoittelupalvelun sopimusasiakkaille 9.2.2015 TUOTE-EHDOT 2 (7) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Soveltamisala... 3 1.2.

Lisätiedot

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott Muistio 1 (5) Asiakirjapohjien dokumentaatio Asiakirjapohjien tiedostot Tämä dokumentti kuvaa joukon SFS 2487 -standardin mukaisia OpenOfficeasiakirjapohjia. Pohjat on laatinut Martti Karjalainen oikeusministeriön

Lisätiedot

3.4 Juttukentän tiedot

3.4 Juttukentän tiedot 3.4 Juttukentän tiedot Juttukenttä sisältää otsikoiden ja varsinaisen juttutekstin lisäksi paikkakunnan, päiväyksen, kirjoittajan nimen ja tiedon siitä, onko kyse STT omasta vai muiden uutistoimistojen

Lisätiedot