Erälajiteltujen postilähetysten osoite-, kimputus- ja yksiköintiopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erälajiteltujen postilähetysten osoite-, kimputus- ja yksiköintiopas"

Transkriptio

1 Erälajiteltujen postilähetysten osoite-, kimputus- ja yksiköintiopas

2 SISÄLTÖ Osoiterekisterit Osoiterekisterin muoto...6 Osoiterekisterien huolto...6 Osoitemerkinnät Osoitelähdemerkinnät...7 Osoitemerkinnän sijainti lehden muotoisissa lähetyksissä...7 Osoitemerkintätavat aikakauslehden muotoisissa lähetyksissä...8 Osoitemerkinnät kirjekuorissa...9 Aakkoslajittelu (ABC-järjestys) Periaatteet...10 ABC-järjestys...10 Osoitteiden lyhentämissäännöt...11 Kimputusohjeet Periaatteet...12 Kimpun vaatimukset...12 Kimputusjärjestys osoitteellisille lähetyksille...12 Ohjausmerkinnät Ohjausmerkinnät kimppulapussa...13 Tuotetietojen merkintätavat kimpuissa...13 Ohjausmerkinnät aikakauslehden muotoisissa lähetyksissä...14 Lähetysten yksiköinti Periaatteet...17 Kuljetusyksiköiden pakkaaminen ja sidonta...17 Painorajoitukset...17 Yksiköintitaso 01-prosessin lähetyksille...18 Yksiköintitasot Pro Lähialue -lehdille...19 Yksiköintitaso 1 (19 suuntaa) 02-prosessin lähetyksille...20 Yksiköintitaso 2 (10 suuntaa) 02-prosessin lähetyksille...21 Yksiköintitaso 3 (2 suuntaa tai 1 suunta) 02-prosessin lähetyksille...21 Kuljetusyksikön ohjauslaput...22 Ulkomaille postitettavien lähetysten yksiköinti...23 Lähetysten postittaminen ulkomaille Kimputtamaton lehti...24 Kimputettu lehti (Ruotsi)...24 Hyödyllistä tietoa...25 Kuljetusyksiköiden käyttö

3 Johdanto Erälajiteltujen eli kimputettujen postilähetysten osoite-, kimputus- ja yksiköintiopas on tarkoitettu suurpostittajille sekä paino-, postitus- ja tulostustaloille auttamaan lähetyserien postitusten valmistelua. Suurten erien postitus on yleensä kolmen osapuolen yhteinen prosessi: lähettävän asiakkaan, postituksen toteuttajan ja Postin. Prosessi toimii kaikkien osapuolien kannalta tehokkaasti ja laadukkaasti, kun prosessin rajapinnat eri toimijoiden välillä toimivat saumattomasti yhteen. Tässä oppaassa on esitetty suurten lehti- ja markkinointilähetyserien osoitteistamisen, kimputtamisen ja kuljetusyksiköiden lastaamisen periaatteita ja menettelyjä mahdollisimman sujuvan postin käsittelyn kannalta. Nämä periaatteet kirjataan tarpeen mukaan Postin ja asiakkaiden asiakassopimuksiin ja/tai Postin ja paino- tai postitustalojen välisiin sopimuksiin. Erälajittelun voi valmistella myös Lajittelupalvelun avulla. Kysy lisää Postittamisen työpöytä Postittamisen työpöytä on online-työkalu kaikille lehtien postittamisen osapuolille Postin Extranetissä. Postittamisen työpöydän tietoja käytetään resurssien varaukseen ja postituksen suunnitteluun. Jakaumatietojen käsittelyssä on huomioitu tietoturva ja tietojen luottamuksellisuus. Lehtien Pro -palveluiden käyttö edellyttää asiakkaalta ennakkotiedon ja postitussuunnitelman antamista sekä sähköistä hyväksymistä Postittamisen työpöydällä. Asiakas on vastuussa lehteä koskevien, keskeisten tietojen oikeellisuudesta Postittamisen työpöydällä. Lehden julkaisija/kustantaja hyväksyy lehden ennakkosuunnitelman sähköisesti Postittamisen työpöydällä (lehden vahvistetut ennakkotiedot). Ennakkosuunnitelmassa täsmennetään mm. lehden ilmestymispäivät sekä maantieteellinen jakauma. Postitussuunnitelman hyväksyy lehden julkaisija/kustantaja tai hänen Postittamisen työpöydällä nimeämänsä lehden postittaja (paino- tai postitustalo). Postitussuunnitelmassa tarkennetaan tuotannolliset yksityiskohdat lehden numerokohtaisesti mm. yksiköinti sekä postiinjättöajat ja -paikat. Postittamiseen liittyvissä asioissa asiakas vastaa siitä, että asiakkaan nimeämä lehden postittaja (paino- tai postitustalo) käyttää osaltaan Postittamisen työpöytää. Saatujen ennakkotietojen ja postitussuunnitelman avulla Posti tuottaa lehden numerokohtaiset tiedot, joita lehden kustantaja/julkaisija tai lehden postittaja päivittää keskeisten tietojen muuttuessa. Postilla on oikeus tarkentaa lehden Postitussuunnitelmaan kirjattuja postiinjättötietoja, mikäli tiedot ovat puutteelliset esimerkiksi suuntayksiköinnin osalta tai mikäli em. tiedot eivät vastaa palveluiden määritysten mukaisia kellonaikoja. 3

4 Esityö Press Pro -lähetyksille Press Pro -palveluiden käyttö edellyttää lehtierälle tehtävää esityötä: Press Pro 1 ja 2 -lähetyserä tulee yksiköidä Postittamisen työpöydän (ohjeiden) mukaisesti tai kohdassa LÄHETYSTEN YKSIKÖINTI olevan yksiköintiohjeen mukaisesti. Press Pro Lähialue -lähetykset tulee kimputtaa vähintään jakelun lähtötoimipaikkatasoisesti ja yksiköidä joko suoraan jakelunlähtöpisteeseen menevään yksikköön tai vähintään terminaalitasoisesti. Press Pro -lähetyksiä sisältävissä kuljetusyksiköissä tulee käyttää RCC 2 -ohjauslappuja. Kun postittajalla on käytössä Lajittelupalvelu, jota käytetään lehden postittamisessa, tulee postituksessa käyttää lähetyserälle järjestelmästä saatuja lähetyseräkohtaisia, optimaalisia kimputus- ja yksiköintitietoja ohjauslappuineen. Press Pro -lähetykset tulee lajitella ja kimputtaa nousevassa postinumero- sekä osoitteiden aakkos- ja numerojärjestyksessä huoneistotunnisteeseen saakka niin, että kokonaisen postinumeron tai jakelutoimipaikan mukaisten kimppujen määrä on maksimaalinen. Muilta osin kimputuksessa, yksiköinnissä sekä osoitemerkinnöissä noudatetaan tämän oppaan ko. kohtien ohjeita. Mikäli Postittamisen työpöytä tai Lajittelupalvelu ei ole käytettävissä poikkeus- tai häiriötilanteesta johtuen, tulee käyttäjän (paino- tai postitustalo) käsitellä lähetyserät Postin voimassaolevien Erälajiteltujen postilähetysten osoite-, kimputus- ja yksiköintioppaan ohjeiden ko. kohtien mukaisesti. Esityö Asiakassuora ja Tiiseri -lähetyksille Asiakassuora Enintään kpl erät Yli kpl erät Lisäkäsittely-lisäpalvelun vaativat tapaukset Jos lähetys on yli 20 mm paksu. Kun lähetys on käsinlajiteltava. Erikseen sovittaessa voidaan laatikoida ilman lisäkäsittelylisäpalvelua, kun lähetykset ovat konelajiteltavia ja postinumerojärjestyksessä. Jos lähetys on yli 20 mm paksu. Kun erää ei ole lajiteltu, kimputettu tai yksiköity Postin ohjeen mukaan. Kimputtamaton konelajiteltava erä (paitsi erikseen sovittuna, vaatii ennakkotiedon ja postinumerojärjestyksen). Esikäsittelyvaatimukset ja -suositukset Laatikointi, osoitepuolet samansuuntaisesti ja nousevassa postinumerojärjestyksessä (vaatimus). Lähetykset postitetaan laatikoituna, isot ja pienet lähetykset erikseen sekä osoitepuolet samansuuntaisesti nousevassa postinumerojärjestyksessä konelajiteltavien lähetysten oppaan mukaisesti (vaatimus). Laatikossa oltava A4-lappu jossa merkitty selkeästi sisällön postinumeroaluesuunta (19 suuntaa) tai lajittelupalvelun laatikkolappu (vaatimus). Kimputus, aakkoslajittelu ja yksiköinti tämän oppaan mukaisesti (vaatimus). Erät jätetään kimputettuina postinumero-, (jakelutoimipaikka-), postinumeroalue- ja lajittelukeskuskimppuihin. Konekäsiteltävyys: Konelajiteltavien lähetysten oppaan mukaisesti (suositus) Erityistapauksissa erikseen sovittaessa laatikointi on mahdollista, mutta silloin vaaditaan ennakkotieto 7 viikkoa ennen. Hinnoittelupalvelussa isot erät postinumerojärjestyksessä ja laatikoituna (vaatimus). Huom. Jos postittaja käyttää Lajittelupalvelua ja kimputtaa niin, että avattavat kimput ovat laatikoissa niin Lisäkäsittely-lisäpalvelua ei merkitä lähetyslistalle. 4

5 Maksulliset muutokset Muutoksen sopimisajankohta vaikuttaa muutosmaksun suuruuteen (ks. Sopimuspalvelujen kohta Lisäpalvelut). Muutokset sovitaan aina Postin Ohjauskeskuksen kanssa. Maksu on alhaisempi vähintään vuorokautta ennen Postille ennakkoon ilmoitettua postiinjättöpäivää tehdystä sopimisesta, kuin viimeisen vuorokauden aikana Postille ennakkoon ilmoitettuna postiinjättöpäivänä klo mennessä tehdystä sopimisesta. Mikäli muutos tehdään Postille ennakkoon ilmoitettuna postiinjättöpäivänä klo jälkeen tai muutoksesta ei ole sovittu Postin kanssa, Posti ei voi taata tuotteen mukaista palvelutasoa. Press Pro -lähetyksen käyttö edellyttää Lehdellä on Postin kanssa tehty 88-alkuinen lehtiasiakassopimus. Lähetys on käsiteltävyydeltään ja ulkoasultaan lehdenomainen. Lähetys on päällystämätön tai päällystetty siten, että lehden nimi ja numero sekä osoitemerkinnät ovat selvästi näkyvissä sekä luettavissa. Press Pro 1 ja 2 -palveluissa lehdestä ilmestyy vähintään 4 erillistä numeroa vuodessa ja Press Pro Lähialue -palvelussa 48 erillistä numeroa. Lehti tulee voida taittaa postiluukun mittoihin sopivaksi vaikka siinä olisi liitteitä. Lehden rakenne tai sisältö ei saa tehdä lähetyksestä hankalasti käsiteltävää tai jaettavaa. Lisätietoja asiakaspalvelusta (pvm/mpm), ma pe 8 18 omalta yhteyshenkilöltäsi. 5

6 OSOITEREKISTERIT Osoiterekisterin muoto Suositeltava osoiterekisterijärjestelmä on sellainen, jossa lähiosoitteen eri osat viedään erillisiin kenttiin ja kullekin kentälle varataan tilaa riittävälle määrälle merkkejä. Julkisen hallinnon suositus 106 (JHS 106) määrittelee kadun nimi -kentän pituudeksi 50 merkkiä. Useimmille osoitteille riittää kadun nimi -kentässä 30 merkkiä. Muiden kenttien osalta noudatetaan JHS 106:ta. Tällaisella rekisterillä ei synny osoitteiden lyhentämistarvetta. Lisäksi tämä käytäntö tukee osoitteiston lajittelua aakkos- ja numerojärjestykseen paitsi kadun tai tien nimen, myös talon numeron sekä rappu- tai huoneistotunnisteen mukaan. Osoiterekisterin kenttiin suositellaan seuraavia merkkimääriä: Kadun tai tien nimi Talon numero Huoneiston kirjainosa Huoneiston numero-osa Jakokirjainosa 50 merkkiä 13 merkkiä 1 (4*)merkkiä 3 merkkiä 1 merkki *) Mikäli jakeluosoitetietoon ei sisälly portaan kirjainta tai talon numeroa ja portaan kirjainta yhdessä, lisätään asunnon numeron eteen suomenkielisessä osoitteessa lyhenne as. (asunto) ja ruotsinkielisessä osoitteessa bst. (bostad). Lyhennettä as. tai bst. ei tallenneta, jos rakennuksen osoite ja huoneisto ovat erillisinä tietoina. Tulostuksessa lyhenteet merkitään koneellisesti mainitun kohdan sääntöjen mukaan. Joissakin tietojärjestelmissä on varattu porraskirjaimelle kolme tai neljä merkkiä, jolloin as. tai bst. on tallennettu tietojärjestelmään. Osoiterekisterien huolto Osoitteet tulee viedä tallennusvaiheessa rekisteriin täydellisinä. Sen jälkeen osoiterekisteri vaatii huoltoa, jotta se pysyisi hyvässä kunnossa. Jopa % osoitteista muuttuu vuoden aikana. Osoitteenmuutokset johtuvat monista syistä. Suurin osa muutoksista aiheutuu muuttoliikkeestä. Lisäksi kunnat muuttavat katujen nimiä ja kiinteistöjen numeroita kaavaa muuttaessaan. Osassa Suomen kuntia jatkuu edelleen haja-asutusalueiden osoitteistaminen. Posti voi yhdistää postinumeroita tyhjentyvillä alueilla ja lisätä postinumeroita kasvualueilla tuotannon ohjauksen vuoksi. Taloyhtiöt voivat muuttaa huoneistonumerointia suurempien remonttien yhteydessä. Kaikki edellä kuvatut muutokset vaikuttavat osoitteiden oikeellisuuteen. Jotta osoitteet pysyisivät ajan tasalla, niitä on huollettava. Osoitteiden huoltaminen voi tapahtua joko lähettäjän omin toimenpitein tai käyttämällä osoitteiden korjaamiseen ja huoltamiseen tarkoitettuja osoitepalveluja. Osoitteiden huoltopalvelujen käyttötarvetta voi arvioida lähetyksen postitusrytmin perusteella. Aktiivirekistereille tarvitaan riittävän tiheää ylläpitoa tai jatkuvaa päivityspalvelua. Ylläpitorytmin on hyvä noudattaa postitusrytmiä (viikoittain ilmestyvät, kaksi kertaa kuukaudessa ilmestyvät, kerran kuukaudessa ilmestyvät jne.). Ylläpito- ja päivityspalvelut Osoitteen oikeellisuuden vertailu voidaan tehdä joko Postin osoitetietojärjestelmään tai Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään väestötietojärjestelmään, osoitteita huoltavasta tahosta riippuen. Postin Tiedotuspalvelu Postitusprosessissa osoitetta huoltavassa Postin Tiedotuspalvelussa asiakas saa uuteen/korjattuun osoitteeseen toimitetun postilähetyksen lisäksi halutessaan tietoonsa myös vastaanottaja-asiakkaan uuden/korjatun osoitteen. Tiedotuspalvelu voidaan ottaa käyttöön ilman erityisiä tietoteknisiä toimenpiteitä. Lisäksi palvelua voi täydentää ylläpito- ja päivityspalveluilla. Osoitteen perustietojen huolto Osoiterekisteriä voidaan huoltaa myös perusosoitetiedoston, postinumerotiedoston ja näiden päivittämiseen tarkoitettujen osoitteistomuutosten avulla. Kun katu- ja postinumerot ovat kohdallaan, lähetykset pystytään ohjaamaan heti oikeaan postitoimipaikkaan. 6

7 OSOITEMERKINNÄT Osoitelähdemerkinnät Esimerkki osoitelähteen merkitsemisestä lehden muotoiseen lähetykseen: Osoitelähde: Väestötietojärjestelmä, Veli Vastaanottaja << A Posti Oy << Väestörekisterikeskus Katuosoite 123 Posti Green PL 123, HELSINKI POSTITOIMIPAIKKA Tietojen tekninen toimitus Posti Oy, PL 7, POSTI Osoitemerkinnän sijainti lehden muotoisissa lähetyksissä Osoitemerkinnän on oltava jokaisessa lehdessä samassa paikassa ja sellaisessa asennossa, että se voidaan helposti havaita ja lukea. Osoitemerkintä on painettava tai kirjoitettava koneellisesti joko lehteen tai siihen kiinnitettyyn osoitelipukkeeseen. Osoitemerkinnän on löydyttävä muista merkinnöistä vapaalta alueelta siten, että kontrastiaste on 100 % (musta teksti valkoisella pohjalla). Suositeltava kirjasinkoko on 12 pistettä ja vähintään 10 pistettä. Tabloidin muotoinen lähetys Tabloidin eli iltapäivälehtien muotoisissa lähetyksissä osoitelipuke tai osoitepainatus laitetaan ETUSIVUN oikeaan yläreunaan vaakasuoraan asentoon tai oikeaan marginaaliin pystysuoraan asentoon siten, että osoite on luettavissa sisäänpäin. OSOITE OSOITE Sanomalehden muotoinen lähetys Sanomalehtien muotoisissa lähetyksissä osoitelipuke tai osoitepainatus laitetaan ETUSIVUN vasempaan yläreunaan vaakasuoraan asentoon tai vasempaan marginaaliin pystysuoraan asentoon siten, että osoite on luettavissa sisäänpäin. OSOITE OSOITE Aikakauslehden muotoinen lähetys Osoitelipuke tai osoitepainatus laitetaan TAKASIVUN yläreunaan tai oikeaan yläkulmaan vaakasuoraan asentoon. Aikakauslehdissä osoitemerkinnöille tulee varata mahdollisimman suuri (vähintään 2,5 cm korkea) muista painomerkinnöistä vapaa alue takasivun yläreunaan. Tarpeellisen alueen kokoon vaikuttaa ensisijaisesti osoitemerkintöjen pistekoko. Osoitemerkinnän tulee olla kokonaisuudessaan sille varatulla alueella lehden yläreunassa. OSOITE OSOITE 7

8 OSOITEMERKINNÄT Osoitemerkintätavat aikakauslehden muotoisissa lähetyksissä Lähetysten käsittely perustuu pääsääntöisesti ihmissilmin tehtyihin havaintoihin. Mitä suurempi merkkikoko, sitä helpommin lähetyksissä olevat tiedot ovat luettavissa. Kolmisarakkeinen malli: Tällä hetkellä on mahdollista käyttää kolmea erilaista osoitemerkintätapaa: kolmi- tai kaksisarakkeinen malli sekä lipukemalli. Kustantajan tietoja Tilaajan nimi Täydennetiedot Täydennetiedot Katuosoite Postitoimipaikka Tuotetieto Kaksisarakkeinen malli: Kustantajan tietoja Tilaajan nimi Täydennetiedot Katuosoite Postitoimipaikka Tuotetieto Lipukemalli: Kustantajan tietoja Tilaajan nimi Täydennetiedot Katuosoite Postitoimipaikka Osoitemalleissa on kasvatettu katuosoitteen kirjasinkokoa sekä vakioitu osoitemerkintöjen paikat, jotta lajittelutyö helpottuisi. Osoite- ja tuotetietojen paikat sekä kirjasinkoot osoitekentässä on määritelty. Muiden tietojen paikkoja sen sijaan ei ole määritelty. Samat kirjasinkokosuositukset pätevät sekä kaksi- että kolmisarakkeiseen malliin. Myös kaksisarakkeisessa mallissa osoitetiedot ovat heti lehden keskikohdan oikealla puolella. 8

9 OSOITEMERKINNÄT Katuosoite Lehden keskikohdan oikealla puolella. Kirjasinkoko vähintään 12 pt. Kustantajan tiedot, tilaajan nimi ja täydennetiedot Kirjasinkoko vähintään 12 pt, korkeintaan yhtä suuri kuin katuosoitteessa. Postinumero Lehden keskikohdan oikealla puolella. Kirjasinkoko vähintään 16 pt, lihavoituna. Tuotetieto eli kulkunopeus Merkintä lehden oikeassa reunassa. Kirjasinkoko vähintään 12 pt, lihavoituna. Kustantajan tietoja Tilaajan nimi Täydennetiedot Täydennetiedot Katuosoite Postitoimipaikka Tuotetieto Lehden keskikohta Osoite valkoisella pohjalla mustalla tekstillä (kontrastiaste 100 %). Valkoisen pohjan ohjeellinen korkeus 2,5 cm. Postitoimipaikka Postinumeron kanssa samalla rivillä. Kirjasinkoko vähintään 12 pt. Muut tiedot, kuten viivakoodit, Tiedotuspalvelun tunnukset tai painon ohjausmerkinnät, voidaan näin ollen sijoittaa osoitekenttään vapaasti yllä olevassa kuvassa esitetyt rajoitukset huomioon ottaen. Kirjasinmerkit pitää tulostaa siten, että ne muodostavat yhtenäisiä merkkejä, vaikka osoite tulostettaisiin yksittäisten pisteiden avulla. Kolmi- ja kaksisarakkeisessa mallissa katuosoitteen ja postitoimipaikan tulee olla kirjasinkooltaan vähintään 12 pistettä. Kustantajan tiedot sekä tilaajan nimi ja täydennetiedot saavat olla kirjasinkooltaan korkeintaan yhtä suuria kuin katuosoite. Postinumeron minimikirjasinkooksi on määritelty 16 pistettä lihavoituna. Tuotetiedon tulee olla kirjasinkooltaan vähintään 12 pistettä lihavoituna. Lipukemallissa kirjasinkoon tulisi olla 12 pistettä. Osoitemerkinnät kirjekuorissa Vastaanottajan osoitetiedot sijaitsevat kuoren osoitealueella tulostettuna joko kuoren päälle tai ikkunakuorta käytettäessä tulosteessa tai erillisessä osoitetarrassa osoitestandardin mukaisesti. Lisätietoja Konelajiteltavien kirje- ja mainoslähetysten suunnitteluoppaasta. Etunimi Sukunimi Postikatu 3 A HELSINKI

10 AAKKOSLAJITTELU (ABC-järjestys) Periaatteet Postissa on käytössä postinumeroon sekä katujen aakkos- ja numerojärjestykseen perustuva lajitteluprosessi. Aakkoslajittelu tehostaa kirjeiden, lehtien ja markkinointilähetysten perille ABC-järjestys Ennen postiin jättöä lähetykset kimputetaan nousevaan postinumerojärjestykseen ja järjestetään postinumeron sisällä jakeluosoitteen mukaiseen aakkosjärjestykseen seuraavasti: toimitusta erissä, joiden lähetykset voidaan kimputtaa postinumerokohtaisesti tai jakelutoimipaikkakohtaisesti. Katso kohta Kimputusjärjestys sivulla 12. Kadut nimen mukaan aakkosjärjestyksessä. Talon numerot nousevassa järjestyksessä. Porraskäytävän tunnisteet aakkosjärjestyksessä. Huoneistojen numerot nousevassa järjestyksessä. Postilokero-osoitteissa lokeron numeron mukaan nousevassa järjestyksessä. Esimerkki 5 1. kimpun päällimmäinen lähetys Etunimi Sukunimi Postikatu 3 A HELSINKI 4 Etunimi Sukunimi Ristintie 16 A HELSINKI Etunimi Sukunimi Postikatu 3 A HELSINKI 3 Etunimi Sukunimi Postikuja HELSINKI Etunimi Sukunimi Postikatu 3 C HELSINKI 2 Etunimi Sukunimi Postikatu 3 C HELSINKI Etunimi Sukunimi Postikuja HELSINKI 1 Etunimi Sukunimi Postikatu 3 A HELSINKI Etunimi Sukunimi Ristintie 16 A HELSINKI Etunimi Sukunimi Postikatu 3 A HELSINKI 10

11 AAKKOSLAJITTELU (ABC-järjestys) Osoitteiden lyhentämissäännöt Jos osoitteita joudutaan lyhentämään esimerkiksi osoiterekisterin kentän pienuuden vuoksi, lähetysten aakkosjärjestys säilyy, mikäli lyhentämisessä käytetään seuraavia ohjeistuksia (JHS 106) Talon numero ja huoneistotunniste tulee säilyttää kokonaisena. Lyhentäminen ei saa sekoittaa aakkosjärjestystä. Mikäli yksittäistä lähiosoitetta joudutaan jollakin kadulla lyhentämään, tulee kaikissa saman kadun osoitteissa käyttää samaa lyhennystä kokonaismerkkimäärästä riippumatta, ellei aakkosjärjestystä pystytä muutoin varmistamaan. Ensisijaisesti tulee lyhentää katu, tie, kuja tai vastaava JHS 106:n mukaan Suomen kielessä Ruotsin kielessä alue = al. bostad = bst. asunto = as. brinken = br. aukio = auk. bygata(n) = bg. kaari = kri gata(n) = g. katu = k. gränd(en) = gr. kerros = krs led(en) = l. kuja = kj. park(en) = pk. kylä = kl. skvär(et) = skv. penger = pgr stig(en) = st. polku = p. strand(en) = str. puistikko = pko stråk(et) = sk. puisto = ps. sväng(en) = sv. raitti = r. torg(et) = tg. ranta = rt. väg(en) = v. rinne = rn. våning = vån. taival = tvl tie = t. tori = tr. väylä = vlä Jos seuraavat sanat ovat lähiosoitteessa erillisinä sanoina, ne voidaan lyhentää alla olevan ohjeen mukaisesti Suomen kielessä Ruotsin kielessä Eteläinen = Et. Norra = N. Itäinen = It. Östra = Ö. Läntinen = Länt. Södra = S. Pohjoinen = Pohj. Västra = V. Lyhentämistä käytettäessä on huolehdittava, että se ei sekoita aakkosjärjestystä. Mikäli muunlainen lyhentäminen on tarpeen, se voidaan tehdä poistamalla merkkejä kadun nimen lopusta säilyttäen kadun, tien, kujan tai vastaavan JHS 106:n mukainen lyhenne. Lähiosoitteen jokaisesta yksittäisestä sanasta on säilytettävä kuitenkin ensimmäinen kirjain. Esimerkki: Juhana Herttuan puistokatu 152 D 39b Lyhennys 1: JHS 106:n mukaan katu lyhennetään Juhana Herttuan puistok. 152 D 39b Lyhennys 2 (mikäli lyhennystarvetta edelleen on): poistetaan tarvittava määrä merkkejä kadun nimen lopusta säilyttäen kadun, tien, kujan tai vastaavan JHS 106:n mukainen lyhenne. Juhana Herttuan puisk. 152 D 39b Koska lähiosoitteen jokaisesta yksittäisestä sanasta on säilytettävä kuitenkin ensimmäinen kirjain, voi esimerkin puistokatu lyhentyä vain seuraavalla tavalla. Juhana Herttuan pk. 152 D 39b 11

12 Yritysasiakaspalvelu (pvm/mpm) ma pe 8 18 KIMPUTUSOHJEET Periaatteet Erälajittelun eli kimputuksen tarkoitus on vähentää lähetysten lajittelua yksitellen. Oikein kimputetut lähetyserät nopeuttavat lajittelua ja varmistavat palvelulupauksen toteutumista. Kimputuksen edellytyksenä on, että lähetyserästä syntyy alla olevien määritysten mukaisesti postinumero- tai jakelutoimipaikkakimppuja (ns. suoria kimppuja). Sellaiset lähetyserät, joista syntyy vain postinumeroalue- tai lajittelukeskuskimppuja (ns. avattavia kimppuja), postitetaan käsin- tai konelajiteltavina. (Lisätietoja Konelajiteltavien kirje- Kimpun vaatimukset Minimipaksuus on 2 cm. Maksimipaino on 10 kg. Korkeus ei yleensä saa ylittää kimpun lyhyemmän sivun leveyttä. Koneellisen lajittelun kestäviä. Lisätietoja saa oppaasta Näin teet koneelliseen lajitteluun soveltuvan kimpun. Lisätietoa kimputuksesta: Oikeudet muutoksiin pidätetään. ja mainoslähetysten suunnitteluoppaasta.) Kimputusta tehtäessä huomioidaan kaikki kimputustasot, poikkeuksena on vain jakelutoimipaikkakimppu, joka edellyttää erillistä sopimusta Postin kanssa. Mikäli Postin tuote-ehdoissa ei ole määritelty toisin, aakkoskimputusta käytetään, kun lähetyserät ovat vähintään lähetystä (lehdet) tai vähintään lähetystä (asiakassuora). Paikallisissa lähetyserissä muodostetaan vastaavia kimppuja pienemmistäkin kappalemääristä. Näin teet koneelliseen lajitteluun soveltuvan kimpun Kimputusjärjestys osoitteellisille lähetyksille Postinumerokimppu Postitusrekisteri järjestetään nousevaan postinumerojärjestykseen ja lähetykset kimputetaan postinumerokimppuihin. Postinumerokimppuun laitetaan vain yhden postinumeron alueelle osoitettuja lähetyksiä. Kimputus tehdään yllä olevia kimpun vaatimuksia noudattaen. Kimppu tehdään, kun postinumerolle osoitetuista lähetyksistä muodostuu vähintään 2 sentin paksuinen kimppu. Jakelutoimipaikkakimppu* Yhdestä jakelutoimipaikasta voidaan jakaa useiden postinumeroiden alueille osoitettuja lähetyksiä. Jakelutoimipaikkatietoja ylläpidetään Postin kimputusrekisterissä. Jakelutoimipaikkakimppuun saa laittaa vain ko. toimipaikasta jaettaville postinumeroille osoitettuja lähetyksiä. Lähetyksistä, joista ei muodostu postinumerokohtaisia kimppuja, tehdään oma kimppu jakelutoimipaikoittain. Postinumeroaluekimppu Lähetyksistä, joista ei muodostu postinumerotai jakelutoimipaikkakimppuja, tehdään oma postinumeroaluekimppu. Postinumeroalue sisältää kaikki ne postinumerot, joiden kaksi ensimmäistä numeroa ovat samat. Lajittelukeskuskimppu Lähetyksistä, joista ei muodostu postinumeroaluekimppuja, tehdään oma lajittelukeskuskimppu. Lajittelukeskusalueet 01-prosessin lähetyksille löytyvät sivulta 18 ja 02-prosessin lähetyksille sivuilta 20 ja kimppu Lopuista lähetyksistä, joista ei muodostu muita kimppuja, tehdään kimppu. Nouseva postinumerojärjestys säilytetään tässäkin kimpussa. *) Edellyttää erillistä sopimusta Postin kanssa. 12

13 OHJAUSMERKINNÄT Ohjausmerkinnät kimppulapussa Kimppulapun tulee sisältää merkinnät tuote-, aakkoslajitteluja ohjaustiedosta. Kimppulappua käytettäessä tulee kimpun alimmainen lähetys kääntää siten, etteivät osoitetiedot ole näkyvissä. Kimppulapun vähimmäiskoko on 90 x 130 mm. Kimppulappu on väriltään valkoinen paitsi 01-kulkunopeuden lähetyksissä, joissa kimppulappu on keltainen. Lähetyksissä tulee käyttää alla olevien kuvien mukaisia kimppulappuja. Minimikoko fontille on 12 pistettä. Postinumerokimppu: Postinumeroaluekimppu: kimppu: TUOTETIETO HELSINKI TUOTETIETO 06 HELSINKI TUOTETIETO Jakelutoimipaikkakimppu: Lajittelukeskuskimppu: TUOTETIETO HELSINKI JAKELUTOIMIPAIKKAKIMPPU TUOTETIETO KUOPIO Tuotetietojen merkintätavat kimpuissa Asiakassuora Press Basic Press Pro Press Pro Lähialue Merkinnät voivat olla vaihtoehtoisesti tekstinä. Minimikokosuositus fontille on 12 pistettä. Asiakassuora-lähetysten lähetysmerkinnät << A-Posti Oy << Posti Green Press Basic -lähetysten lähetysmerkinnät << BAS1-Posti Oy << Posti Green << BAS2-Posti Oy << Posti Green Press Pro -lähetysten lähetysmerkinnät << PRO1-Posti Oy << Posti Green << PRO2-Posti Oy << Posti Green << PPL-Posti Oy << Posti Green Kulkunopeus 02 Kulkunopeus Kulkunopeus

14 OHJAUSMERKINNÄT Ohjausmerkinnät aikakauslehden muotoisissa lähetyksissä Kimput voidaan toimittaa Posti myös ilman kimppulappuja, mikäli lähetyksessä käytetään ohessa esitettyjä osoite- ja ohjausmerkintöjä. Mallissa esitetyistä osista ohjaustiedot tarvitaan vain kimppujen päällimmäisissä lehdissä. Mikäli osoitepuoli on näkyvissä myös kimpun alimmassa lähetyksessä, on ohjaustiedot merkittävä myös siihen. Ohjaustietojen tulee olla suuremmalla ja paksummalla kuin muiden osoitemerkintöjen. Tämä helpottaa kimppujen lajittelua erityisesti silloin, kun kimput on muovitettu. Oikean sarakkeen postinumeron sekä ohjaustietojen tulee olla kirjasinkooltaan vähintään 12 pistettä lihavoituna. Kustantajan tiedot, tilaajan nimi ja täydennetiedot Kirjasinkoko vähintään 12 pt, korkeintaan yhtä suuri kuin katuosoitteessa. Katuosoite Lehden keskikohdan oikealla puolella. Kirjasinkoko vähintään 12 pt. Lehden keskikohta Tuotetieto, postinumero ja ohjaustiedot Lehden oikeassa reunassa. Kirjasinkoko vähintään 12 pt, lihavoituna. HUOM! Ohjaustiedot tulostetaan ainakin kimpun päällimmäiseen lehteen, ei kuitenkaan postinumerokimppuun. Kustantajan tietoja Tilaajan nimi Täydennetiedot Täydennetiedot Katuosoite Postitoimipaikka Tuotetieto Postinumero (Ohjaustiedot) Osoite valkoisella pohjalla mustalla tekstillä (kontrastiaste 100 %). Valkoisen pohjan ohjeellinen korkeus 2,5 cm. Postinumero Lehden keskikohdan oikealla puolella. Kirjasinkoko 16 pt, lihavoituna. Postitoimipaikka Postinumeron kanssa samalla rivillä. Kirjasinkoko vähintään 12 pt. Postinumerokimppu Eritasoisissa kimpuissa ohjaustiedot vaihtelevat, ks. alla olevat kuvat. Postinumerokimppuihin ei tulosteta erillistä ohjaustietoa. Kolmisarakkeinen malli: Kaksisarakkeinen malli: L Lasse Lehti erikoissuunnittelija Tavintie 6 C Helsinki Lehden keskikohta L Lasse Lehti erikoissuunnittelija Tavintie 6 C Helsinki Tuotetieto Tuotetieto Lehden oikea reuna 14

15 OHJAUSMERKINNÄT Jakelutoimipaikkakimppu Kolmisarakkeinen malli: Kaksisarakkeinen malli: L Lasse Lehti erikoissuunnittelija Tavintie 6 C Helsinki Lehden keskikohta L Lasse Lehti erikoissuunnittelija Tavintie 6 C Helsinki Tuotetieto Tuotetieto Lehden oikea reuna Postinumeroaluekimppu Kolmisarakkeinen malli: Kaksisarakkeinen malli: L Lasse Lehti erikoissuunnittelija Tavintie 6 C Helsinki Lehden keskikohta L Lasse Lehti erikoissuunnittelija Tavintie 6 C Helsinki Tuotetieto Tuotetieto Lehden oikea reuna Lajittelukeskuskimppu Kolmisarakkeinen malli: Kaksisarakkeinen malli: L Lasse Lehti erikoissuunnittelija Tavintie 6 C Helsinki Lehden keskikohta L Lasse Lehti erikoissuunnittelija Tavintie 6 C Helsinki Tuotetieto Tuotetieto Lehden oikea reuna 15

16 OHJAUSMERKINNÄT Kimppulähetysten kimppulappumallit Kimppulähetyksen avulla voi postittaa useita lähetyksiä vaivattomasti samalla kerralla yritys- tai yhteisövastaanottajalle. Kimpun enimmäispaino on 10 kg. Kimppulähetykset jaetaan perusjakelussa vastaanottajilleen. Perillesaamattomat kimput hävitetään toimipaikassa. Kimput palautetaan julkaisijalle maksua vastaan, mikäli siitä on julkaisijan kanssa sovittu (Tiedotuspalvelu). Lähettäjä Oy Lehtikatu TURKU KIMPPULÄHETYS EI AVATA POSTISSA Matti Meikäläinen Nousutie TAMPERE Lähettäjä Oy Lehtikatu TURKU KIMPPULÄHETYS EI AVATA POSTISSA Matti Meikäläinen Nousutie TAMPERE 16

17 LÄHETYSTEN YKSIKÖINTI Periaatteet Lähetysten yksiköinnillä tarkoitetaan kimppujen lastaamista kuormalavoille, häkkeihin tai rullakoihin. Valittavaan yksiköintitasoon vaikuttaa lähetettävän erän suuruus ja lähetysten koko. Press Pro 01 -lehdille on oma yksiköintitaso, Pro Lähialue -lehdille on kaksi yksiköintitasoa* sekä 02-kulkunopeuden lehdille on kolme yksiköintitasoa. Erilaisista yksiköintitasoista (perustasoja on kolme) voidaan sopia postittamisen työpöydällä. *) Pro Lähialue -palvelun yksiköinti sovitaan erikseen Postittamisen työpöydällä. Päätasot: 1. Suorat jakelutoimipaikkayksiköt (esim Helsinki + avattavat kimput sekä Pro 1 etälevikki oma yksikkö 00 99) 2. Terminaalialueyksiköinti (esim Helsinki + avattavat kimput sekä Pro 1 etälevikki oma yksikkö 00 99) Kuljetusyksiköiden pakkaaminen ja sidonta Kuljetusrasitusten huomioiminen on tärkeää lähetyksiä kuljetettaessa. Varsinkin kuormalavoja käytettäessä on lähetysten asianmukainen pakkaaminen syytä ottaa huomioon. Lähetysten sitominen lavoihin kelmulla tai Painorajoitukset Kuljetusyksiköiden käytössä huomioitava seuraavat painorajoitukset Suomen sisäisessä liikenteessä: Kertakäyttölava (100 x 120 cm) max. käyttöpaino on 1000 kg. Lehtihäkki max. käyttöpaino on 1000 kg. Rullakko max. käyttöpaino on 250 kg. Teholava max. käyttöpaino 450 kg Käyttöpaino = kuljetusyksikkö + sisältö pannoilla täytyy tehdä huolella ja asianmukaisesti, jotta turhilta vahingoilta vältytään. Kuljetusyksikön sisältö ei saa ylittää häkin tai rullakon yläreunoja. 17

18 LÄHETYSTEN YKSIKÖINTI Yksiköintitaso 01-prosessin lähetyksille , 01, 02 TAMPERE (TRE) 40, 41, 42, 43, 44 SEINÄJOKI (SJK) 65, 66 OULU (OU) 90, 91, 92, , 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, , 46, 47 SEINÄJOKI (SJK) 67, 68, 69 OULU (OU) 94, , , 49 KUOPIO (KUO) 70, 71, 72, 73, 74, 75 ROVANIEMI 96 (ROI) , 16, 17, 18, 19 KUOPIO (KUO) 50, 51, 52 KUOPIO (KUO) 76, 77, 78, 79 ROVANIEMI (ROI) 97, 98, , 21, 22, 23, 24, 25 LAPPEENRANTA (LPR) 53, 54, 55, 56 KUOPIO (KUO) 80, 81, 82, 83 TAMPERE (TRE) 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 KUOPIO (KUO) 57, 58, 59 OULU (OU) 84, 85, 86 TAMPERE (TRE) 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 TAMPERE (TRE) 60, 61, 62, 63, 64 KAJAANI (KJ) 87, 88, 89 18

19 LÄHETYSTEN YKSIKÖINTI Yksiköintitasot Pro Lähialue -lehdille Jakelunlähtöpistetason yksiköinti (Taso 1) Jakelunlähtöpiste (=paikkakunta) (=postinumero) Avattavat kimput+etälevikki Terminaalialuetason yksiköinti (Taso 2) Terminaali (=paikkakunta) (=postinumeroalue) Esim. Tampere Avattavat kimput +etälevikki

20 LÄHETYSTEN YKSIKÖINTI Yksiköintitaso 1 (19 suuntaa) 02-prosessin lähetyksille , 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, , 46, 47, 48, 49 KUOPIO (KUO) 80, 81, 82, , 16, 17, 18, 19 KUOPIO (KUO) 50, 51, 52 OULU (OU) 84, 85, , 21, 22, 23, 24, , 54, 55, 56 KUOPIO (KUO) 87, 88, 89 TAMPERE (TRE) 28, 29 KUOPIO (KUO) 57, 58, 59 OULU (OU) 90, 91, 92, 93 TAMPERE 26 27, (TRE) 26, 27, 30, 31, 32 TAMPERE (TRE) 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 OULU (OU) 94, 95, 96, 97, 98, 99 TAMPERE (TRE) 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 KUOPIO (KUO) 70, 71, 72, 73, 74, 75 TAMPERE (TRE) 40, 41, 42, 43, 44 KUOPIO (KUO) 76, 77, 78, 79 20

21 LÄHETYSTEN YKSIKÖINTI Yksiköintitaso 2 (10 suuntaa) 02-prosessin lähetyksille , 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, , 21, 22, 23, 24, 25 TAMPERE (TRE) 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 TAMPERE (TRE) 40, 41, 42, 43, , , 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56 KUOPIO 50 52, 57 59, (KUO) 50, 51, 52, 57, 58, 59, 87, 88, 89 KUOPIO (KUO) 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 OULU 84 86, (OU) 84, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 TAMPERE (TRE) 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 TAMPERE (TRE) 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 Yksiköintitaso 3 (2 suuntaa tai 1 suunta) 02-prosessin lähetyksille tai

22 LÄHETYSTEN YKSIKÖINTI Kuljetusyksikön ohjauslaput Kuljetusyksikkö varustetaan oheisen mallin mukaisella viivakoodillisella ohjauslapulla. Varajärjestelmänä käytetään ns. blankolappua, johon tulee merkitä lähettäjän (postittajan) tiedot, lähetyserän kulkunopeus ja käsittelyominaisuus, tieto aakkoslajittelusta sekä alue, jonne osoitettuja lähetyksiä yksikössä on. Ohjauslapun väri noudattaa kyseisen tuotteen kimppulapun väriä, kts. sivut 13 ja 16. Sähköistä lähetyslistaa käytettäessä liitetään lähetyserään joko sähköisen lähetyslistan lähete tai kopioidaan lähetyslistan numero viivakoodilliseen ohjauslappuun. Lähetyserät ilmoitetaan lähetyslistalla (tilauksella) jokainen osoitteisto omalla rivillään. Tarkemmat ohjeet ovat lähetyslistan (tilauksen) täyttöohjeissa. Lisätietoja asiakaspalvelusta Ohjauslapun malli: Sisältö BL LJ Asiakassuora Erälajiteltu ABC Lehtihäkki ISA: Lähettäjä ja postituspaikka RCC2 Postittaja Oy, HELSINKI Ohjaus Ei saa kopioida - Do not copy Ei saa kopioida - Do not copy Postittaja Oy, HELSINKI Ohjaus RCC Lähettäjä ja postituspaikka Sisältö BL LJ Asiakassuora Erälajiteltu ABC Lehtihäkki ISA:

23 LÄHETYSTEN YKSIKÖINTI Ulkomaille postitettavien lähetysten yksiköinti Koskee seuraavia tuotenumeroita: 1656 Kansainvälinen Economy-kirje 1659 Kansainvälinen Priority-kirje 6628 Priority-kirje lehtiraportein 6629 Economy-kirje lehtiraportein Laatikot Jos lähetysmäärä on erittäin pieni (yksittäisiä lähetyksiä), yhdistetään ne palvelutasoittain (Priority/Economy) kimpuiksi esim. kuminauhalla, asetetaan lavalle, häkkiin tai rullakkoon kootun erän päällimmäiseen laatikkoon päällimmäisiksi ja merkitään ULK. Eri palvelutason lähetyksiä ei kuitenkaan saa yksiköinnissä koskaan yhdistää, esim. Prioritya ja Economya samaan kimppuun tai samalle lavalle. Jos lähetysmäärä sen sallii, tulee ensisijaisesti tehdä suoria laatikoita palvelutason ja määränpään mukaisesti. Laatikot tulee merkitä tuotenumerolla, palvelutasolla ja vyöhykkeellä: EU EU2 MUU EU-maat EU:n ulkopuoliset Euroopan maat Muut maat Eri palvelutason lähetyksiä ei saa yksiköidä yhteen, esim. Prioritya ja Economya samaan laatikkoon. Eri lähetyseriin kuuluvia lähetyksiä ei saa yhdistää samaan laatikkoon. Lähetyslista viittaa vain yhteen lähetyserään ja yhteen asiakasnumeroon, ja vastaanottotarkastus suoritetaan sen perusteella. Lavat (kutistemuovissa tai rautapannoin tuettuna) Jos laatikoita (vrt. yllä) lastataan lavoille, tulee lavan sisältää ainoastaan yhden lähetyserän lähetyksiä, ja mukana on oltava niihin liittyvä lähetyslista tai ohjauslappu. Jos eri lähetyserien lähetyksiä yhdistetään samalle lavalle, on laatikoihin merkittävä näkyvästi, mihin lähetyserään niiden sisältö kuuluu. Seuraavia ohjeita tulee noudattaa kimppujen lastaamisessa lavoille: Jos lähetysmäärä sen sallii, tulee tehdä maakohtaisia sokeita kimppuja (alimmaisen lähetyksen takasivu ja päällimmäisen lähetyksen takasivu ulospäin) palvelutason ja määränpään mukaan, ja kimppuihin tulee merkitä näkyvästi tuotenumero, palvelutaso ja kohdemaa. Muussa tapauksessa ja ylijäävälle osalle lähetyksiä kimputus tehdään tuotenumeron, palvelutason ja vyöhykkeen mukaan: EU EU2 MUU EU-maat EU:n ulkopuoliset Euroopan maat Muut maat Tässä tapauksessa (pienet määrät) kimppuihin merkitään tuotenumero, palvelutaso ja hintavyöhyke. Kimput avataan Postin vastaanotossa, ja lähetykset lajitellaan kokoluokan ja kohdemaan mukaan. Eri lähetyseriin kuuluvia lähetyksiä ei saa koskaan yhdistää samaan kimppuun. Lähetyslista viittaa ainoastaan yhteen lähetyserään ja asiakasnumeroon, ja vastaanottotarkastus tehdään sen perusteella. Kirjatut, Saantitodistus- ja Postiennakkokirjeet, Postivakuutetut lähetykset, maksikokoiset ja Exprès-Pika-kirjeet on aina yksiköitävä kulkunopeuden mukaan erilleen muista lähetyksistä tai muuten niin, että ne ovat selvästi yhtenä kokonaisuutena havaittavissa. Ulkomaille osoitettuja lähetyksiä ei saa yhdistää irrallaan samoihin yksiköihin Suomeen osoitettujen lähetysten kanssa, vaan ne on toimitettava Postiin joko erillisillä lavoilla tai vähintäänkin erillisissä laatikoissa tai erillisinä kimppuina/ nippuina. Esimerkkejä yksikkömerkinnöistä (laatikkolappu, kimppulappu, lavatunniste) a) Priority-kirje, kohdemaa Tanska 1659 PRIORITY DENMARK b) Economy-kirje lehtiraportein, sekayksikkö hintavyöhykkeen MUU maista 6629 ECONOMY MUU c) Priority-kirje lisäpalveluilla Maksikoko ja Kirjaaminen, kohdemaa Saksa 1659 (LP 5949, 5950) PRIORITY GERMANY d) Economy-kirje, sekayksikkö hintavyöhykkeen EU maista 1656 ECONOMY EU 23

24 LÄHETYSTEN POSTITTAMINEN ULKOMAILLE Kimputtamaton lehti Lehtien ulkomaiden vyöhykkeet ovat: Eurooppa EU Eurooppa ei EU muut maanosat. Ulkomaille osoitetut lehdet tulee lähettää yksittäin päällystettynä/kääreistettynä. Päällyksessä tulee olla vastaanottajan ja lähettäjän osoitetietojen lisäksi oikeassa yläkulmassa maksumerkintä. Julkaisijan (lehden) osoitetiedot Merkitään päällyksen vasempaan yläkulmaan. Maksumerkintä ja lehden asiakasnumero XLehti Postitustie 5 PRIORITY JX PORT PAYÉ FINLANDE HELSINKI FINLAND Vastaanottajan osoitetiedot 88XXX Posti Oy Kulkunopeusmerkinnän tulee olla päällyksen yläreunassa keskellä. PRIORITY ECONOMY Kulkunopeutta osoittavan merkinnän alle laitetaan lisäksi merkintä JX, joka kertoo, että kyseessä on lehti. Kimputettu lehti (Ruotsi) Ruotsiin lähetettäessä lehdet voi kimputtaa omaan kimppuunsa, jolloin lehtiä ei tarvitse päällystää yksittäin, vaan edellä mainitut maksutapaa, kulkunopeutta sekä lähettäjän tietoja ilmaisevat merkinnät tehdään kimppuosoitelappuun (mallit edellä). Yhdessä kimpussa tulee olla vähintaan kahdeksan lehteä. Lisäksi kimppuosoitelappuun merkitään kohdemaa Ruotsi. Jokaisen yksittäisen lehden osoitelipukkeesta tulee ilmetä lehden kulkunopeutta osoittava merkintä: Priority tai Economy. Jokaisen lähetyksen osoitelipukkeeseen tai -painatukseen tai oikeaan yläkulmaan tulee lisäksi painaa maksumerkintä. 24

25 HYÖDYLLISTÄ TIETOA Konelajiteltavien kirje- ja mainoslähetysten suunnitteluopas Suunnittele lähetys sujuvaksi Opas konekäsiteltävien lähetysten suunnitteluun Näin teet koneelliseen lajitteluun sopivan kimpun Oikeudet muutoksiin pidätetään. Näin teet koneelliseen lajitteluun soveltuvan kimpun Lisätietoa kimputuksesta: Yritysasiakaspalvelu (pvm/mpm) ma pe

26 KULJETUSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖ Postin omistamia kuljetusyksiköitä (häkkejä, rullakoita ja laatikoita) saa käyttää ainoastaan Postin kotimaan kuljetuksissa, elleivät asiakas ja Posti ole kirjallisesti toisin sopineet. Häkkejä ja rullakoita voidaan käyttää kirje-, markkinointi- ja lehtilähetysten kuljetuksissa, mikäli asiakkaan kanssa on siitä sovittu. Kuljetusyksiköitä ei saa käyttää ulkomaan kuljetuksissa, muiden yritysten kuljetuksissa eikä asiakkaan sisäisessä toiminnassa. Postilla ei ole käytössä lavanvaihtojärjestelmää, eikä Posti toimita kuormalavoja. Asiakas saa veloituksetta käyttöönsä enintään sopimuksessa erikseen sovitun määrän Postin kuljetusyksiköitä yhden viikon ajaksi. Kuljetusyksiköitä voidaan antaa asiakkaan käyttöön vain, jos asiakas on palauttanut aikaisemmin käytössään olleet kuljetusyksiköt. Postilla on oikeus seurata ja valvoa kuljetusyksiköiden käyttöä, noutaa palautumatta jääneet kuljetusyksiköt ja laskuttaa sopimuksen mukainen veloitus ylimenevältä ajalta. Postilla on oikeus myös tehdä tarkistuksia asiakkaan tiloissa kuljetusyksiköiden käytön seuraamiseksi. Asiakas vastaa noutamistaan tai asiakkaalle toimitetuista kuljetusyksiköistä ja niiden käytöstä. Jos kuljetusyksiköitä käytetään vastoin näitä ehtoja tai sopimusta, on Postilla oikeus ottaa haltuunsa nämä kuljetusyksiköt. Postilla on oikeus periä asiakkaalta uushankintahinnan suuruinen korvaus kuljetusyksikön vahingoittumisesta, katoamisesta tai sopimuksen vastaisesta käytöstä. Asiakkaan tulee ilmoittaa Postin kuljetustilauspalvelunumeroon niistä hallussaan olevista Postin kuljetusyksiköistä, joita asiakas ei tarvitse. Tällöin Posti noutaa käyttämättömät kuljetusyksiköt pois sovitussa aikataulussa. Asiakas on myös velvollinen ilmoittamaan niistä kuljetusyksiköistä, joiden toimittamisesta on päivittäin sovittu, mutta joita ei tarvitse toimittaa. 26

27

28 Asiakaspalvelu (pvm/mpm) ma pe 8 18 Kuljetustilaukset (pvm/mpm) ma pe 8 18 Internet Posti Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Tuote-ehdot 1.1.2013 ITELLA POSTI OY JAKELU- JA MARKKINOINTIPALVELUT SOPIMUSPALVELUJEN TUOTE-EHDOT 2.4.2013 ALKAEN.

Tuote-ehdot 1.1.2013 ITELLA POSTI OY JAKELU- JA MARKKINOINTIPALVELUT SOPIMUSPALVELUJEN TUOTE-EHDOT 2.4.2013 ALKAEN. Tuote-ehdot 1.1.2013 ITELLA POSTI OY JAKELU- JA MARKKINOINTIPALVELUT SOPIMUSPALVELUJEN TUOTE-EHDOT 2.4.2013 ALKAEN Itella Posti Oy Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0109357-9, ALV rek. Sisällysluettelo Viestinvälityksen

Lisätiedot

Yrityshinnasto. Kirje- ja markkinointilähetykset, lehdet, yhteystietopalvelut ja kuljetuspalvelut 1.1.2011

Yrityshinnasto. Kirje- ja markkinointilähetykset, lehdet, yhteystietopalvelut ja kuljetuspalvelut 1.1.2011 Yrityshinnasto Kirje- ja markkinointilähetykset, lehdet, yhteystietopalvelut ja kuljetuspalvelut 1.1.2011 Kirjelähetykset, kotimaa Priority-kirje...6 Priority-Vakiokirje...6 Priority-kirje, erälajiteltu...7

Lisätiedot

Sopimuspalvelujen hinnasto

Sopimuspalvelujen hinnasto Sopimuspalvelujen hinnasto 1.1.2015 SISÄLTÖ Kotimaan kuljetuspalvelut Lähetyksen hinnoittelu...5 Kuljetusyksikkövyöhykkeet...5 LÄHETÄ KULUTTAJILLE Mitat...6 Lisäpalvelut...6 Economy...7 SmartPOST...7 Express

Lisätiedot

Painotuotekuljetusten tuote-ehdot

Painotuotekuljetusten tuote-ehdot TUOTE-EHDOT 1 (6) Painotuotekuljetusten tuote-ehdot 1.2.2009 TUOTE-EHDOT 2 (6) Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Painotuotekuljetukset... 3 2.1. Yleistä... 3 2.2. Kuljetuskapasiteetti... 3 2.3.

Lisätiedot

Postittamisen työpöydän käyttöohje

Postittamisen työpöydän käyttöohje Käyttöohje Versio 12.0 1 (94) Postittamisen työpöydän käyttöohje Tämä käyttöohje esittelee postittamisen työpöydän käyttöliittymää esimerkkikuvin. Näissä esimerkeissä näkyvät julkaisijoiden nimet, postittajien

Lisätiedot

Kotimaan tavarankuljetuspalvelujen

Kotimaan tavarankuljetuspalvelujen TUOTE-EHDOT 1 (14) Kotimaan tavarankuljetuspalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille 1.1.2015 TUOTE-EHDOT 2 (14) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 1.1. Soveltamisala... 4 1.2. Asiakkaan velvollisuudet...

Lisätiedot

Itella Oyj:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2010

Itella Oyj:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2010 Itella Oyj:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2010 Sisältö 1. Soveltamisala... 4 2. Määritelmiä... 4 3. Palvelut ja lisäpalvelut sekä hinnat ja maksaminen... 5 4. Arvolähetykset,

Lisätiedot

Päivityspalvelujen tuote-ehdot

Päivityspalvelujen tuote-ehdot TUOTE-EHDOT 1 (10) Päivityspalvelujen tuote-ehdot 1.1.2015 TUOTE-EHDOT 2 (10) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Palveluissa toimitettujen tietojen käyttö... 3 3. Asiakkaan vastuu... 3 4. Postin vastuu...

Lisätiedot

Kotimaan osoitteettomien jakelupalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille

Kotimaan osoitteettomien jakelupalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille TUOTE-EHDOT 1 (5) Kotimaan osoitteettomien jakelupalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille 1.10.2015 TUOTE-EHDOT 2 (5) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Soveltamisala ja sovellettavat ehdot... 3 1.2.

Lisätiedot

Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2014

Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2014 Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.1.2014 Sisältö 1. Soveltamisala... 4 2. Määritelmiä... 4 3. Palvelut ja lisäpalvelut sekä hinnat ja maksaminen... 5 4. Lähetysten

Lisätiedot

Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.6.2011

Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.6.2011 Itella Posti Oy:n Yleiset toimitusehdot Käteis- ja kuluttaja-asiakkaat 1.6.2011 Sisältö 1. Soveltamisala... 4 2. Määritelmiä... 4 3. Palvelut ja lisäpalvelut sekä hinnat ja maksaminen... 5 4. Lähetysten

Lisätiedot

Yhteisjakelun tiedonsiirron ongelmakohteet, niiden laajuus ja kehitysehdotukset

Yhteisjakelun tiedonsiirron ongelmakohteet, niiden laajuus ja kehitysehdotukset Jakelun kehittämisryhmän raportti V 1.0 13.11.2006 Yhteisjakelun tiedonsiirron ongelmakohteet, niiden laajuus ja kehitysehdotukset Olli Kuusisto Tilausmuutokset (postitusajo) Paino ja postitus Tilausmuutokset

Lisätiedot

Kansainvälisten tavarankuljetuspalvelujen

Kansainvälisten tavarankuljetuspalvelujen TUOTE-EHDOT 1 (7) Kansainvälisten tavarankuljetuspalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille 1.1.2015 TUOTE-EHDOT 2 (7) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Soveltamisala... 3 1.2. Asiakkaan velvollisuudet...

Lisätiedot

Palveluliite Itella Oyj:n yleisiin toimitusehtoihin 1.1.2010 Tavarankuljetuspalvelut 1.1.2010

Palveluliite Itella Oyj:n yleisiin toimitusehtoihin 1.1.2010 Tavarankuljetuspalvelut 1.1.2010 Palveluliite Itella Oyj:n yleisiin toimitusehtoihin 1.1.2010 Tavarankuljetuspalvelut 1.1.2010 Kotimaan tavarankuljetuspalvelut Sisältö Posti vastaa rahaa, arvopapereita tai muuta arvokasta sisältävistä

Lisätiedot

Palveluliite Itella Posti Oy:n yleisiin toimitusehtoihin 1.6.2011 Tavarankuljetuspalvelut 1.6.2011

Palveluliite Itella Posti Oy:n yleisiin toimitusehtoihin 1.6.2011 Tavarankuljetuspalvelut 1.6.2011 Palveluliite Itella Posti Oy:n yleisiin toimitusehtoihin 1.6.2011 Tavarankuljetuspalvelut 1.6.2011 KOTIMAAN TAVARANKULJETUSPALVELUT Sisältö Rahaa, arvopapereita tai muuta vastaavaa arvokasta saa lähettää

Lisätiedot

Tavarankuljetuspalvelujen tuoteehdot postimaksukone- ja hinnoittelupalvelun sopimusasiakkaille

Tavarankuljetuspalvelujen tuoteehdot postimaksukone- ja hinnoittelupalvelun sopimusasiakkaille TUOTE-EHDOT 1 (7) Tavarankuljetuspalvelujen tuoteehdot postimaksukone- ja hinnoittelupalvelun sopimusasiakkaille 9.2.2015 TUOTE-EHDOT 2 (7) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Soveltamisala... 3 1.2.

Lisätiedot

Suunnittele lähetys sujuvaksi. Opas konekäsiteltävien lähetysten suunnitteluun

Suunnittele lähetys sujuvaksi. Opas konekäsiteltävien lähetysten suunnitteluun Suunnittele lähetys sujuvaksi Opas konekäsiteltävien lähetysten suunnitteluun Hyvin suunniteltu on puoliksi lähetetty Kun suunnittelet lähetystä, esimerkiksi kuoren ulkoasua, ota huomioon Postin koneellisen

Lisätiedot

Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille SOPIMUSEHDOT 1 (13) Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille 1.1.2016 SOPIMUSEHDOT 2 (13) Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmiä... 3 3. Palvelun tuottaminen... 3 4. Palvelun käyttö...

Lisätiedot

Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille SOPIMUSEHDOT 1 (13) Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille 1.1.2015 SOPIMUSEHDOT 2 (13) Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmiä... 3 3. Palvelun tuottaminen... 3 4. Palvelun käyttö...

Lisätiedot

Finvoice verkkolaskutus

Finvoice verkkolaskutus AutoFutur ja KoneFutur Finvoice verkkolaskutus Käyttöohje Päivitetty 23.8.2011 Finvoice verkkolasku käyttöohje - 1 - SISÄLLYS YLEISTÄ... 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 YLEISTÄ... 4 TOIMINNON REKISTERÖIMINEN KÄYTTÖÖN...

Lisätiedot

Vehti 4C. Yhdistely. Tarkastus- ja korjausosa

Vehti 4C. Yhdistely. Tarkastus- ja korjausosa Vehti 4C Yhdistely Tarkastus- ja korjausosa 1. Yleistä 1.1 Ohjeen käyttö Vehti muodostuu viidestä osasta. Tämä on Vehti 4C Yhdistelyn tarkastus- ja korjausosa vesihuollon liittymätiedon tarkastamisesta

Lisätiedot

TEKIJÄ Työryhmä. KANSIKUVA Markku Axelsson. 2. korj. painos ISBN-10: 952-213-171-7 ISBN-13: 978-952-213-171-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006

TEKIJÄ Työryhmä. KANSIKUVA Markku Axelsson. 2. korj. painos ISBN-10: 952-213-171-7 ISBN-13: 978-952-213-171-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Kunnan osoitejärjestelmä Ohjeet ja suositus ISBN-10: 952-213-171-7 ISBN-13: 978-952-213-171-3 Helsinki 2006 TEKIJÄ Työryhmä KANSIKUVA Markku Axelsson 2. korj. painos ISBN-10: 952-213-171-7 ISBN-13: 978-952-213-171-3

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on turvata postipalveluiden ja erityisesti yleispalvelun saatavuus tasapuolisin ehdoin koko maassa.

Tämän lain tarkoituksena on turvata postipalveluiden ja erityisesti yleispalvelun saatavuus tasapuolisin ehdoin koko maassa. Postilaki 29.4.2011/415 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Tämän lain tarkoituksena on turvata postipalveluiden ja erityisesti yleispalvelun

Lisätiedot

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston vaatimusmäärittely 18.8.2014

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston vaatimusmäärittely 18.8.2014 Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston vaatimusmäärittely 18.8.2014 1 Sisällys 1 Johdanto... 4 1.1 Matkojenyhdistelyn yleiskuvaus... 4 1.2 Osapuolet... 4 1.3 Kuljetuspalvelun prosessi... 5 2 Yhdistelyjärjestelmän

Lisätiedot

Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas)

Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas) Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä (Osaamistestaajan opas) Päivitetty 7.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira ALKUSANAT... 3 I OSA: YLEISTÄ

Lisätiedot

Verkkokaupan opas. Opas aloittavalle verkkokauppiaalle

Verkkokaupan opas. Opas aloittavalle verkkokauppiaalle Verkkokaupan opas Opas aloittavalle verkkokauppiaalle Verkkokaupan perustaminen sisältää useita eri vaiheita ja useita kumppaneita. Tämä opas auttaa sinua löytämään verkkokaupallesi sopivia ratkaisuja.

Lisätiedot

v.2.3.4 TISMA EKAUPPA KÄYTTÖOHJE 12.06.2012 Tisma ekauppa käyttöohje

v.2.3.4 TISMA EKAUPPA KÄYTTÖOHJE 12.06.2012 Tisma ekauppa käyttöohje Tisma ekauppa käyttöohje Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Vikasietoisuus... 3 2 Tietojen ylläpito verkkokaupan hallintapaneelissa...4 2.1 Ylläpito... 4 2.1.1 Asetukset... 4 2.1.2 Sähköpostit... 4 2.1.3

Lisätiedot

1 PERUSTIETOJEN YLLÄPITO

1 PERUSTIETOJEN YLLÄPITO 1 1.9 Asiakkaiden ylläpito 1.9.1 Yleistä 32Asia/DFAsia Asiakkaiden ylläpitoon avataan asiakkaan kaikki tiedot. Asiakkaalle valittavat ja kiinnitetävät perustiedot on oltava valmiiksi perustettuina perustiedoissa

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ohje

Asiakirjahallinnon ohje Ohje 1.0 1 (10) 1892/030/2012 10.9.2012 Julkinen Liikennevirasto Asiakirjahallinnon ohje Voimassa 1.1.2010 alkaen. Kumoaa Merenkulkulaitoksen arkistosäännön (238/094/2008), Ratahallintokeskuksen asiakirjahallinnon

Lisätiedot

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007 Isolta Oy www.isolta.fi 1 Sisällys Arkhimedes-taloushallinto yleisesti 3 1. Johdanto 3 1.1. Järjestelmävaatimukset 3 1.2. Asennus 3 1.3. Tervetuloa-ruutu 4 1.4. Perustiedot

Lisätiedot