Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma (Kuntatieto ohjelma) Jani Heikkinen valtiovarainministeriö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma (Kuntatieto ohjelma) Jani Heikkinen valtiovarainministeriö"

Transkriptio

1 Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma (Kuntatieto ohjelma) Jani Heikkinen valtiovarainministeriö

2 Kuntatieto-ohjelman kehittämistyön kohde Kansalaiset Yritykset Johtaminen Ohjaavat viranomaiset Palvelut Tilastointi Demokraattiset päätöksentekijät Demokratia Kunnan talous- ja toimintatieto Raportointi Ministeriöt Säädökset Seuranta Tilastoviranomaiset Kunnan toiminnan johto Jani Heikkinen 2

3 Kuntatieto-ohjelma Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma (johtoryhmä 9/2012-6/2019, projektiryhmä/tosu 7/2013-6/2016) Ohjelman johtoryhmälle asetettu tavoite: Kuntien taloutta ja toimintaa kuvaavien tietojen tuotannon, jalostuksen ja jakelun tuottavuuden parantumista niihin käytetyn työajan säästymisenä Osasto pp.kk.vvvv 3

4 Kuntatieto-ohjelman Makrotavoitteet (n.2025) Tuottavuuden kasvu prosesseissa: tietohallinto raportointi jalostaminen tietojen käyttö Tehokkuuden kasvu prosesseissa: raportointi jalostus käyttö Nykytila Tavoitetila Nykytila Tavoite -tila 11kk Raportointi Jalostus Käyttö Raportointi Jalostus Käyttö 5kk+1vko Osasto pp.kk.vvvv 4

5 Kuntatieto-ohjelman kehityskohteet Kunnat ja kuntayhtymät Talous- ja toimintatieto Tilasto-, rekisteri ja valvonta viranomaiset Tilastot Tiedon hyödyntäjät Jalostus ja käyttö Rekisterit Tuottavuushyöty tiedon tuotannosta Indikaattorit Tuottavuushyöty tilastoinnista ja tietojen kokoamisesta Tuottavuushyöty tietojen käytössä 5

6 Kuntatieto-ohjelman ydinhyödyt Kuntia koskevat talous- ja toimintatietojen tuotanto- ja raportointikäytännöt yhtenäistetään ja valtion kuntia koskevaa raportointivaatimukset muutetaan yhtenäisemmiksi Kuntien taloudentilan raportointivelvollisuutta kehitetään paremmin toimintaa ja päätöksentekoa tukevaksi Kuntien tietojärjestelmissä ja tietojen siirrossa käytetään yhteisiä ydinluokituksia ja näiden luokitusten hallinta hoidetaan keskitetysti Kuntien sisäisten sekä kuntien ja valtion väliset kuntien talous- ja toimintatietojen tietovirrat rationalisoidaan tietojen yhteiskäytön ja avoimen tiedon periaatteiden mukaiseksi Jani Heikkinen 6

7 Kuntatieto-ohjelman lopputulokset Yhteiset tietomääritykset: kuntien tililuettelo, kuntien tehtävä- ja palveluluokitus sekä toimipaikkatieto (JHS, tarvittaessa asetuksella JH-standardi) Uusi kuntien talous- ja toimintatilastopalvelu: tehtävittäisten käyttötaloustietojen nopeutus kuuteen kuukauteen, kuntien talouden neljännesvuositilastoinnin laajennus, tehokkaampi ja nopeampi kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastointi Kuntia koskevan tilastotiedon nykyistä avoimempi ja käytettävämpi jakelu Uusi toimipaikkarekisteri ja -tietopalvelu Yhteisesti sovitut, suosituksilla ja tarvittavilla normeilla tuetut, käytännöt kuntien talous- ja toimintatiedot kansallisen tietotuotannon ja tietojen jakelun osalta Yhteisesti toteutetut kuntien tiedon hallinnan ja tietohuollon kehittämistä tukevat prosessi- ja tietomääritykset sekä toteutusohjeet ja hallintamalliesimerkit tietohuollon kehittämisen käynnistämiseksi kunnissa Jani Heikkinen 7

8 Ohjelman tuotokset ja toteutusmallit JHS-hankkeet (JHS=Julkisen hallinnon suositus) JHS-Tehtävä- ja palveluluokitus JHS-Tililuettelo JHS-Toimipaikkatieto JHS-kuntien XBRL Virastojen projektit Kuntien taloustilaston uudistaminen Kuntatilastotiedon käytön edistäminen Konsulttiprojektit Tavoitetilan tarkentaminen Kuntaprojektit - pilotit Turun pilotti (tietohallinta, XDW) Mikkelin pilotti (tietohallinta, BI-EDW) Lapin SHP pilotti (tietohallinta, BI-EDW, SoTe palvelut) Espoon pilotti (johtamisen arkkitehtuuri) VM Linjatyö Hankehallinta ja säädösmuutokset projektien ja toteutusten arviointi muutosviestintä Osasto pp.kk.vvvv 8

9 Rekisteri Kuntatieto-ohjelman yhteydet muuhun kehittämistoimintaan - sidoshankkeet Julkisen talouden suunnitelma Todennetun oppimisen rekisteri Kanta/ Kansa Kokonais- ja tietoarkkitehtuurit Kuntatietoohjelma Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tietomalli JHS-standardit Tulorekisteri Tilastointi Tilinpäätös raportointi (XBRL) Sähköinen asiointi Jani Heikkinen 9

10 Julkisen talouden suunnitelma tietojohtamisen ylätasona Valtioneuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta Julkisen talouden suunnitelman tarkoituksena on tukea julkista taloutta koskevaa päätöksentekoa sekä julkisen talouden rakenteelliselle rahoitusasemalle asetetun keskipitkän aikavälin tavoitteen noudattamista. Julkisen talouden rakenteellista rahoitusasemaa koskevasta keskipitkän aikavälin tavoitteesta säädetään talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista annetun lain (869/2012) 2 :ssä. Jani Heikkinen 10

11 Julkisen talouden suunnitelma kuntatieto-ohjelman näkökulmasta Vuosi x Vuosi x+3 Julkisen talouden suunnitelma Kuntien makro-ohjaus Kuntatalousohjelma Kustannusjaon tarkistus Valtionosuuksien jako Peruspalveluiden arviointi Vuositarkistus Vuositarkistus Vuositarkistus Vuositarkistus Jani Heikkinen 11

12 Kiitos! Lisätietoa https://www.yhteentoimivuus.fi https://wiki.julkict.fi/julkict/kuntatieto Jani Heikkinen 12

13 Kuntien talous- ja toimintatilaston uudistus - Kokonaiskuva tiedonkeruun muutoksista

14 Kuntataloustilastojen sadan vuoden ongelmat Heikki Helinin kirjoitus Tilastokeskuksen 100-vuotisjulkaisussa vuonna 1999 Tilastollinen Päätoimisto kokosi 1913 tietoja kaupungeista vuosilta 1910, 1911 ja 1912 tilastojen uudistamista varten asetetun komitean esittämien uudistusten mukaisesti. Siitä huolimatta johdannossa todetaan (1918, 6): Kootut tiedot eivät ole kaikissa suhteissa olleet täysin tyydyttäviä. Usein kaupunkien kirjanpito ei ole ollut niin järjestetty, että viranomaisten olisi ollut mahdollista antaa tietyt tiedot juuri siinä muodossa kun pyydettiin... Vaikeuksia näyttää tuottaneen myöskin kaupungin eri virastojen ja laitosten tulojen ja menojen tarkka erottaminen. Sarakkeiden otsikot eivät aina aivan tarkoin ilmaise, mikä on kysymyksessä, sillä toiset kaupungit ovat sisällyttäneet eräitten otsikkojen alle asioita, joita toiset ovat merkinneet aivan toisten otsikkojen alle...

15 Mistä Tilastoinnin kehittämisprojektissa on kyse? Tiedonkeruun ja tarkastusprosessin kehittäminen Tehostetaan tarkastusprosessia (mm. uusi sovellus) Massamuotoisen tiedon vastaanottaminen Tietosisällön päivitys yhdessä keskeisimpien tiedonkäyttäjien kanssa Tietotarpeiden selvitys Eri tiedonkäyttäjien tarpeiden yhteensovittaminen 3

16 Keskeiset tiedonkäyttäjät Lainsäädäntö VM, STM, OKM, OPH, THL Valtionosuus Hallinnollinen Kv-raportointi Seuranta Suunnittelu Kansantalouden tilinpito Kuntaliitto/Kunnat BKT Edunvalvonta

17 Mihin kaikkeen kuntien taloustietoja käytetään ja miksi niiden laatu on tärkeää? Kuntien taloustilaston tietoja hyödynnetään mm. valtion kehyspäätösten ja talousarvion valmistelussa kuntapolitiikan ja lainsäädännön valmistelussa valtionosuuksien laskennassa ja kustannusjaon tarkistuksessa kuntatalouden tilan ja sen kehityksen arvioinnissa palvelutuotannon arvioinnissa sekä rakenteellisten toimien ja uudistusten valmistelussa tutkimuksessa muissa tilastoissa, kuten kansantalouden tilinpidossa sekä kvraportoinnissa (esim. EDP-raportoinnissa, luottoluokittajat omissa selvityksissään) sektoriviranomaiset oman sektorinsa toiminnan seurannassa, suunnittelussa ja ohjauksessa

18 Nykytila Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain tilasto Kuvaa neljännesvuosittaista vaihtelua ja lisäksi 4. neljännes tilinpäätösarviotietoja neljännes otospohjainen (80 kuntaa ja 70 kuntayhtymää) 4. neljännes kerätään kaikilta kunnilta ja kuntayhtymiltä Kuntien talous- ja toimintatilaston tiedonkeruut: Sosiaalipalvelujen toiminta Talous- ja toimintatilasto osa I Talous- ja toimintatilasto osa II 41-taulukko Nykyisen kaltaiset talous- ja toimintatilaston tiedot kerätään kunnista ja kuntayhtymistä viimeisen kerran vuonna 2015 koskien vuoden 2014 tietoja

19 Talous- ja toimintatilaston uudistus Tuleva uudistus koskettaa kaikkia edellä mainittuja tiedonkeruita ja molempia tilastoja ainakin osittain, mutta suurimmat muutokset koskevat talous- ja toimintatilaston I- ja II-osaa Neljännesvuositilastoon ja opetustoimen ns. 41-taulukkoon ei ole tulossa isoja muutoksia, mutta käyttötalouden muutokset heijastuvat osittain myös näihin Uuden talous- ja toimintatilaston mukaiset tiedot kerätään ensimmäisen kerran tilastovuodelta 2015 keväällä 2016

20 Talous- ja toimintatilaston uusi kokonaisuus - tilastovuodesta 2015 alkaen (tiedonkeruu vuonna 2016) Muutosten laajuudet Vain pieniä muutoksia: ulkoiset tilinpäätöstiedot, 41-taulukko, neljännesvuositilasto Joitakin muutoksia: liikelaitosten tilinpäätöstiedot, 51- taulukko Suurempia muutoksia: käyttötalous, investointierittelyt, 05- taulukko, 07-taulukko Uusia tiedonkeruita: konsernituloslaskelma ja rahoituslaskelma Sosiaalipalvelujen toimintatietojen tiedonkeruun siirtyy THL:lle tilastovuodesta 2015 alkaen (tiedonkeruu vuonna 2016) THL tiedottaa tiedonkeruun sisällöstä omilla nettisivuillaan

21 Talous- ja toimintatilaston suurimmat muutokset Suurin muutos koskee liikelaitosten yhdistämistä käyttötalouteen ja investointierittelyihin Käyttötaloudessa erityisesti sote-tehtäväluokat muuttuvat Meno- ja tulolajierittelyssä sekä palvelukohtaisissa erittelyissä uusia tietoja Investointierittelyssä kerätään jatkossa tietoa korjaus-/ parannusinvestoinneista Liikelaitosten tilinpäätökset kerätään jatkossa liikelaitoskohtaisesti (tähän asti kerätty tehtäväkohtaisena) Konsernitiedonkeruu laajennetaan koskemaan konsernituloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa Tiedonkeruusovellus muuttuu

22 Talous- ja toimintatilaston uusi kokonaisuus - tilastovuodesta 2015 alkaen (tiedonkeruu vuonna 2016) Tilinpäätöstiedonkeruut: Kunnan/kuntayhtymän ulkoinen tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase Liikelaitosten tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase Konsernituloslaskelma, -rahoituslaskelma ja -tase

23 Talous- ja toimintatilaston uusi kokonaisuus - tilastovuodesta 2015 alkaen (tiedonkeruu vuonna 2016) Muut talous- ja toimintatiedot: Tehtävittäisiä käyttötaloustietoja Tehtävittäisiä investointitietoja Käyttötalouden kulu- ja tuottolajierittelyitä Käyttötalouden palvelukohtaisia erittelyitä Investointierittelyitä Palvelujen kokonaiskustannuksia 41-taulukko Joitakin toimintatietoja

24 Tiedonkeruuaikataulu - tilastovuodesta 2015 alkaen (tiedonkeruu vuonna 2016) Kerättävät tiedot Keruu alkaa Keruu päättyy Tilinpäätöstiedot: Kunta/ky maaliskuu huhtikuun puoliväli Liikelaitos maaliskuu huhtikuun puoliväli Konserni maaliskuu huhtikuun puoliväli Muut taloustiedot ( vanha II-osa ) maaliskuu huhtikuun loppu 41-taulukko maaliskuu huhtikuun loppu

25 Tiedonkeruuaikataulu - tilastovuodesta 2015 alkaen (tiedonkeruu vuonna 2016) Kunnan/kuntayhtymän, liikelaitosten ja konsernin tilinpäätöstietojen tiedonkeruu kestää huhtikuun puoleen väliin asti Tällä hetkellä konsernien ja liikelaitosten tilinpäätöstiedot kerätään myöhemmin keväällä II-osan yhteydessä jatkossa sama aikataulu kuin nykyisessä I-osassa Muiden taloustietojen tiedonkeruu kestää huhtikuun loppuun asti

26 Uusi tiedonkeruusovellus Itellan ylläpitämä tiedonkeruusovellus vaihtuu Tilastokeskuksen sovellukseen Uusi tiedonkeruusovellus tulee käyttöön vuonna 2016 alkavissa tiedonkeruissa (vuosi- ja neljännesvuositilasto) Vuonna 2015 keruut vielä Itellan lomakkeella Sovelluksessa säilyy mahdollisuus massamuotoiseen vastaamiseen (peräkkäistiedostona) ja se laajenee koskemaan kaikkia tietoja Tähän asti mahdollista ainoastaan 01- ja 02-taulukoissa Ohjeet tiedostojen muodostamiseen tulossa myöhemmin Myöhemmin mahdollisesti myös XBRL mahdollisuus (xml-pohjainen suositus)

27 Uusi tiedonkeruusovellus Tietojen tarkistuksen logiikka muuttuu ja helpottuu Tietojen täyttäminen ja tarkistaminen tapahtuvat samassa lomakeympäristössä Tilastokeskuksen tilastoasiantuntija ja kunnan/kuntayhtymän yhteyshenkilö käyvät keskustelua tiedonkeruusovelluksessa Molemmat osapuolet näkevät samat virheilmoitukset Virheilmoitukset/kommentointi solukohtaista Vastuu tietojen korjaamisesta on tiedonantajalla Tavoitteena tehokas kommunikointi, tarkastukseen käytetyn ajan lyhentyminen sekä yhteisen hyväksynnän saavuttaminen tiedoille

28 1 Tiedonantaja syöttää tiedot järjestelmään 2 TK:n tilastoasiantuntija tuottaa tarkistuslistaukset 3 TK:n tilastoasiantuntija tarkistaa tiedot Editointiprosessi 7 Tiedot viedään tuotantokantaan Kyllä Hyväksytäänkö tiedot? Ei 4 TK:n tilastoasiantuntija täyttää kommentit ja kysymykset lomakkeelle Tapahtuu uudessa tiedonkeruusovelluksessa 5 Tiedonantajalle lähetetään s-posti ja pyydetään tarkistamaan lomake Tapahtuu Tilastokeskuksen päässä hallintasovelluksessa 6 Tiedonantaja korjaa tiedot ja/tai vastaa kommentteihin

29 Muutokset tehtäväluokissa - Sosiaali- ja terveystoiminta

30 1.1 Tehtäväluokat, Tehtävät, SOTE käyttötalous Sosiaali- ja terveystoiminta Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Lastensuojelun avohuoltopalvelut Muut lasten ja perheiden avopalvelut Kotihoito Vammaisten laitoshoito Vammaisten ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut Muut vammaisten palvelut Ikääntyneiden laitoshoito Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut Muut ikääntyneiden palvelut Työllistymistä tukeva toiminta Päihdehuollon erityispalvelut Perusterveydenhuollon avohoito (pl. Suun terveydenhuolto) Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Suun terveydenhuolto Erikoissairaanhoito Ympäristöterveydenhuolto Muu sosiaali- ja terveystoiminta Pysyy ennallaan: Ympäristöterveydenhuolto Ikääntyneiden ja vammaisten laitoshoito PTH:n vuodeosastohoito sekä Suun terveydenhuolto Siirtyy: Lasten päivähoito opetustoiminnan alle Poistuu: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Vammaisten työllistämistoiminta Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Uusia: Lastensuojelun avohuoltopalvelut Vammaisten sekä ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut ja muut palvelut Työllistymistä tukeva toiminta Sisältö muuttuu: Lastensuojelun laitos- ja perhehoito, Muut lasten ja perheiden avopalvelut Kotihoito, Päihdehuollon erityispalvelut PTH:n avohoito, Erikoissairaanhoito, Muu sosiaali- ja terveystoim.

31 1.1.2 Muutokset vanhaan tehtäväluokitukseen - lasten ja perheiden palvelut Uuden tehtäväluokituksen tarkoituksena on erottaa lastensuojelun asiakkaiden kustannukset muista lasten ja perheiden palveluista. Siksi vanha Muut lasten ja perheiden palvelut poistuu ja jakautuu kahteen tehtävään: 1. Lastensuojelun avohuoltopalvelut 2. Muut lasten ja perheiden avopalvelut

32 1.1.2 Muutokset vanhaan tehtäväluokitukseen - Tehtäväluokat käyttötalous, lasten ja perheiden palvelut Lastensuojelun laitos- ja perhehoito: Ilmoitetaan myös jälkihuolto, mikäli se tapahtuu laitos- tai perhehoidossa Lastensuojelun avohuoltopalvelut (Uusi): Lastensuojelulain 35 ja 36 mukaiset avohuollon tukitoimet, esimerkiksi: o o o o o o o lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittäminen lapsen kuntoutumista tukevat hoito- ja -terapiapalvelut kuntoutus/perhekuntoutus lastensuojelun perhetyö tukihenkilö tai -perhe vertaisryhmätoiminta loma- ja virkistystoiminta Lisäksi lastensuojelun sosiaalityöntekijän ja -ohjaajan antama palvelu Jälkihuoltona annetut lastensuojelun avopalvelut

33 1.1.2 Muutokset vanhaan tehtäväluokitukseen - lasten ja perheiden palvelut Muut lasten ja perheiden avopalvelut (muutos) Muille kuin lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille ja perheille järjestetyt palvelut Terveydenhuollon palvelut kirjataan kuitenkin ao. tehtäville Sisältää mm. ehkäisevän perhetyön, kodin- ja lastenhoitopalvelut, kasvatus- ja perheneuvonnan, tukihenkilötoiminnan, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, muihin luokkiin kuulumattomat nuorten ja lapsiperheiden asumispalvelut

34 1.1.3 Muutokset vanhaan tehtäväluokitukseen Kotihoito Kotihoito (laajenee Kotipalvelut tehtävästä) Pitää sisällään kotipalvelun ja kotisairaanhoidon Ei pidä sisällään lapsiperheille annettuja kodin- ja lastenhoitopalveluja kirjataan tehtävälle Muut lasten ja perheiden avopalvelut Ei pidä sisällään lastensuojelun perhetyötä kirjataan tehtävälle Lastensuojelun avohuoltopalvelut Ei pidä sisällään kotisairaalatoimintaa kirjataan tehtävälle Erikoissairaanhoito

35 1.1.3 Muutokset vanhaan tehtäväluokitukseen vammaisten ja ikääntyneiden palvelut Vanha Muut vammaisten ja vanhusten palvelut -tehtävä poistuu ja jakautuu neljään tehtävään: 1. Vammaisten ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut 2. Muut vammaisten palvelut 3. Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut 4. Muut ikääntyneiden palvelut Tarpeena saada selville laitoshoidon ja ympärivuorokautisen hoivan kustannukset. Lisäksi ikääntyneiden ja vammaisten palvelujen kustannukset halutaan erotella.

36 1.1.3 Muutokset vanhaan tehtäväluokitukseen vammaisten ja ikääntyneiden palvelut Vammaisten ja ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan palvelut Ympärivuorokautinen asumispalvelu tarkoittaa palvelua, joka sisältää sekä asumisen (vuokrasopimus) että siihen kiinteästi liittyvät hoiva- ja hoitopalvelut. Palveluun kuuluu ympärivuorokautista jatkuvaa ammatillista läsnäoloa (Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden) Jos asiakkaalle järjestetään ympärivuorokautiset palvelut yksityiskotiin kotihoidon turvin, kustannukset sijoitetaan Kotihoidon tehtävään.

37 1.1.3 Muutokset vanhaan tehtäväluokitukseen vammaisten ja ikääntyneiden palvelut Muut vammaisten palvelut Sisältää mm. ei-ympärivuorokautiset asumispalvelut, vammaisten työ- ja päivätoiminnan, perhehoidon, Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet, vammaiskotitalouksiin myönnetyt omaishoidontuet. Muut ikääntyneiden palvelut Sisältää mm. ei-ympärivuorokautiset asumispalvelut, perhehoidon, ikääntyneiden kotitalouksiin myönnetyt omaishoidontuet, ikääntyneiden palvelujen suunnittelun ja ohjauksen

38 1.1.4 Muutokset vanhaan tehtäväluokitukseen työllistymistä tukevat palvelut Työllistymistä tukeva toiminta (Uusi) Tähän kuuluu sosiaalihuollon toiminta, joka tukee asiakkaan työllistymistä työmarkkinoille, mm.: kuntouttava työtoiminta vammaisten työllistymistä tukeva toiminta kunnan rahoitusosuus passiivisen työmarkkinatuen kustannuksista työhönvalmennus Ei pidä sisällään: Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta kirjataan tehtävälle Muut vammaisten palvelut Aikuissosiaalityö kirjataan tehtävälle Muu sosiaali- ja terveystoiminta

39 1.1.5 Muutokset vanhaan tehtäväluokitukseen Päihdehuollon erityispalvelut Päihdehuollon erityispalvelut (aiemmin Päihdehuolto) Tähän ainoastaan nimenomaisesti päihdeongelmien hoitoon kohdistuvaa toimintaa sosiaalihuollossa tai perusterveydenhuollon avohoidossa järjestettynä, esim.: A-klinikka- ja nuorisoasemat päihdeongelmaisten asumispalveluyksiköt päihdehuollon tukiasunnot katkaisuhoitoasemat, ensisuojat ja selviämisasemat päihdehuollon kuntoutuslaitokset ym. päihdehuoltoyksiköt (ml. huumeklinikat, päihdeongelmaisten päiväkeskukset tms.) huumeiden käyttäjien terveysneuvonta

40 1.1.5 Muutokset vanhaan tehtäväluokitukseen Päihdehuollon erityispalvelut Mikäli jonkin muun sosiaali- ja terveydenhuoltokäynnin yhteydessä käsitellään asiakkaan päihdeasiaa, päihdetoiminta kirjataan suoraan kyseiseen toiminnan tehtäväluokkaan. Yhdistetyt mielenterveys- ja päihdepalvelut sijoitetaan tilastossa seuraavasti: Perusterveydenhuollossa toimivat erikoistiimit ja -yksiköt sijoitetaan perusterveydenhuollon avohoidon kustannuksiin Jos psykiatrian erikoissairaanhoitoon liitetään päihdehuoltoa, se lasketaan mukaan erikoissairaanhoidon kustannuksiin

41 1.1.6 Muutokset vanhaan tehtäväluokitukseen Perusterveydenhuolto ja Erikoissairaanhoito Muutokset vanhaan terveydenhuollon luokituksiin ovat pieniä Perusterveydenhuollon avopalvelut (pl. Suun terveydenhuolto) Kotisairaanhoito siirtyy tehtävään Kotihoito Suunterveydenhuolto (aiemmin Perusterveydenhuollon hammashuolto) Ainoastaan nimike muuttuu Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (ennallaan) Erikoissairaanhoito Kotisairaalatoiminta kokonaisuudessaan

42 Muutokset tehtäväluokissa Opetus- ja kulttuuritoiminta Muut palvelut

43 Tehtäväluokat Opetus- ja kulttuuritoiminta Opetus- ja kulttuuritoiminta Lasten päivähoito Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Kansalaisopistojen vapaa sivistystyö Taiteen perusopetus Muu opetustoiminta Kirjastotoiminta Liikunta ja ulkoilu Nuorisotoiminta Museo- ja näyttelytoiminta Teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminta Musiikkitoiminta Muu kulttuuritoiminta Poistuu: Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Ammattikorkeakoulutoiminta Muu vapaa sivistystyö Yhdistyy: Lasten päivähoito kerätään yhtenä tehtävänä

44 Opetus- ja kulttuuritoiminta, muutokset vanhaan luokitukseen verrattuna Lasten päivähoito Aikaisemmin 3 eri tehtäväluokkaa sosiaali- ja terveystoimen alla Lasten päivähoito tehtävä sisältää päiväkotitoiminnan, perhepäivähoidon ja muun lasten päivähoidon Lisäksi tehtävällä ilmoitetaan lasten kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja niiden kuntalisät Sekä päivähoidossa annettu apip-toiminta, joka ei täytä perusopetuslain ja -asetuksen edellytyksiä

45 Opetus- ja kulttuuritoiminta Lasten päivähoito, tehtävään ei sisällytetä: Päiväkodissa järjestetty perusopetuslain ja - asetuksen mukainen esiopetus kirjataan tehtävälle Esiopetus Päiväkodissa, perhe- ja ryhmäperhepäivähoidossa tai muussa päivähoidossa toteutettu perusopetuslain edellytykset täyttävä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta kirjataan tehtävälle Perusopetus

46 Opetus- ja kulttuuritoiminta Lasten päivähoitoon sisältyvistä kustannuksista ja tuotoista kysytään lisäksi seuraavat erittelyt: Lasten päiväkotihoidon kustannukset Lasten perhepäivähoidon kustannukset Muun lasten päivähoidon kustannukset Lasten kotihoidon tuki Lasten kotihoidon tuen kuntalisät Lasten yksityisen hoidon tuki Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisät Lasten päivähoidon palvelusetelimenot Lasten päivähoidon sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset Investointimenoista: lasten päivähoidon pienet hankkeet

47 Opetus- ja kulttuuritoiminta, muutokset vanhaan luokitukseen verrattuna Esiopetus: Kuluihin ja tuottoihin sisällytetään myös sairaalaopetuksen nivelvaiheen tukitoimien kulut Perusopetus: Kuluihin ja tuottoihin sisällytetään myös sairaalaopetuksen nivelvaiheen tukitoimien kulut Nivelvaiheen tukitoimilla tarkoitetaan oppilaan opetuksen järjestämiseksi tarvittavia tukitoimia, jotka on järjestetty oppilaan siirtyessä sairaalaopetukseen tai sieltä omaan kouluun. Kysytään erikseen opetustoimen ns. 41-taulukossa, jossa sairaalaopetusta järjestävät kunnat/ky:t ilmoittavat ko. kulut.

48 Opetus- ja kulttuuritoiminta, muutokset vanhaan luokitukseen verrattuna Lukiokoulutus: Kuluihin ja tuottoihin sisällytetään myös maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava opetus

49 Opetus- ja kulttuuritoiminta, muutokset vanhaan luokitukseen verrattuna Muu opetustoiminta, sisällytä tehtävään: kansanopistossa ja kesäyliopistossa järjestettävä sivistystyö (ent. muu vapaa sivistystyö) ammattikorkeakoulutoimintaan kohdistuvat kulut ja tuotot, esim. avustukset (pl. ammattikorkeakoulujen kiinteistöjen ylläpidosta ja vuokrauksesta aiheutuvat kulut ja tuotot, jotka ilmoitetaan tehtävällä Tila- ja vuokrauspalvelut)

50 Tehtäväluokat, Muut palvelut Muut palvelut Yhdyskuntasuunnittelu Rakennusvalvonta Ympäristön huolto Liikenneväylät Puistot ja yleiset alueet Palo- ja pelastustoiminta Lomituspalvelut Tila- ja vuokrauspalvelut Tukipalvelut Elinkeinoelämän edistäminen Vesihuolto Jätehuolto Joukkoliikenne Energiahuolto Satamatoiminta Maa- ja metsätilat Muu toiminta Poistuu: Oikeudenhoito ja turvallisuus Muu liikeluonteinen toiminta Muuttuu: Tila- ja vuokrauspalvelut Tukipalvelut Yleishallinto Yleishallinto

51 Muut palvelut, muutokset vanhaan luokitukseen verrattuna Tukipalvelut Aikaisemmin tehtävän nimenä sisäiset palvelut Tässä ilmoitetaan kunnan/kuntayhtymän toimintaa tukevat ja avustavat, keskitetyt palvelut kuten talous- ja henkilöstöhallinto, ravitsemus- ja siivouspalvelut, ICT-palvelut, hankintatoimi sekä keskuskeittiö Palvelut ovat usein kunnan sisäisiä, mutta ne voidaan kirjata tähän vaikka niitä tuotettaisiin myös muille kunnille tai omalle konsernille Tehtävällä ilmoitetaan myös yhteispalvelupisteiden kulut ja tuotot

52 Muut palvelut, muutokset vanhaan luokitukseen verrattuna Tukipalvelut Tehtävällä ilmoitetaan lisäksi kunnan sijoitustoiminnan tai rahastojen ylläpidon kustannukset (esim. sijoitus- /pankkineuvonnan osto). Huom! Käyttötalouteen ei kuitenkaan kirjata korkokuluja tai tuottoja Tukipalvelut tehtävään ei sisällytetä: Taseyksikköinä käsiteltyjen rahastojen toimintamenot ja -tulot sijoitetaan tilastossa niiden luonteen mukaisesti oikealle tehtäväluokalle, esim. rahastojen omistamien kiinteistöjen vuokratulot ja ylläpitokustannukset kuuluvat tehtäväluokkaan Tila- ja vuokrauspalvelut. Sairaanhoidolliset tukipalvelut (esim. laboratorio- ja kuvantamispalvelut), joiden kulut ja tuotot kirjataan tilastossa suoraan ao. tehtäväluokille.

53 Muut palvelut, muutokset vanhaan luokitukseen verrattuna Tila- ja vuokrauspalvelut Aikaisemmin nimellä toimitila- ja vuokrauspalvelut Tähän sisällytetään mm. keskitetysti hoidettujen tilapalvelujen kulut ja tuotot kulut kohdennetaan tilojen käytön mukaan sisäisinä vuokramenoina ao. tehtäväluokille Lisäksi tehtävään sisällytetään kiinteistöjen ja rakennusten suunnittelu, rakentaminen, rakennuttaminen sekä kunnossapito. Myös vuokralle annetut asunnot sekä muut rakennukset ja huoneistot (ml. yrityksille vuokratut teollisuushallit) ilmoitetaan tällä tehtävällä. Huom! Investointierittelyssä rakennusten investointimenot ja - tulot kohdistetaan suoraan eri tehtäväluokille niiden käytön mukaan

54 Muut palvelut, muutokset vanhaan luokitukseen verrattuna Tila- ja vuokrauspalvelut tehtävään ei sisällytetä: Alueiden vuokraus kuuluu siihen tehtäväluokkaan, johon ko. alueen toiminta ja kunnossapito kuuluu (esim. tonttien vuokraus tehtävälle Muu toiminta, metsätilojen vuokraus tehtävälle Maa- ja metsätilat) Elinkeinoelämän edistäminen tähän sisällytetään yleinen työllisyyden edistäminen alueella yritysten tukeminen, esim. energia- tai satamayhtiön avustaminen Muu toiminta tähän sisällytetään aikaisemmin tehtävälle oikeudenhoito ja turvallisuus kirjatut palvelut, kuten pysäköinninvalvonta sekä kuluttaja- ja velkaneuvonta

55 Yleishallinto Sisältää: kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten menot koko kunnan toimintaa ja strategiaa ohjaavat ja neuvoa antavat toiminnot (esim. lähidemokratia ja tasa-arvo asiat) tarkastus- ja keskusvaalilautakuntien menot sisäinen tarkastus, tarkastustoimi verojen perintä vaaleista aiheutuneet menot ja tulot maakuntien liittojen oma hallinto ja yleinen hallinto- ja edunvalvontatoiminta

56 Yleishallinto Ei sisällä: Kunnan tai kuntayhtymän lautakuntien (pl. tarkastus- ja keskusvaalilautakunnat), jaostojen, neuvostojen ja johtokuntien kulut tulee kohdentaa suoraan oikeille tehtäville niiden luonteen mukaisesti aiheuttamisperiaatteella Virastojen ja laitosten hallintokulut sekä yksiköiden sisäisen hallinnon kulut pitää kohdentaa tai jakaa aiheuttamisperiaatteella suoraan samoihin tehtäviin kuin sen varsinainen toiminta Myös liikelaitoksen johtokunnan kustannukset kohdennetaan suoraan liikelaitoksen toiminnan mukaan tehtäville Keskitetty talous- ja henkilöstöhallinto sekä yhteispalvelupisteet kuuluvat tehtävälle Tukipalvelut Tilapalvelut ja muut tukipalvelut eivät kuulu yleishallintoon. Tonttien, rakennusten ja asunto-osakkeiden ostot ja myynnit tulee kirjata toimintaa kuvaaville tehtäville. Kohdentamattoman maan osto ja myynti kuuluvat tehtäväluokkaan Muu toiminta.

57 Muutokset käyttötaloudessa Kulu- ja tuottolajit

58 Käyttötalouden kululajit Kululajit Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Asiakaspalvelujen ostot valtiolta Asiakaspalvelujen ostot kunnilta Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä Asiakaspalvelujen ostot muilta Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut, ulkoiset Vuokrakulut, sisäiset Muut kulut Toimintakulut yhteensä Toimintakuluista: Sisäiset kulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Vyörytyskulut Palautusjärjestelmän arvonlisävero Poistuu: Maksetut eläkkeet Muut laskennalliset menot Muutos: Eläkevakuutusmaksut + maksetut eläkkeet Eläkekulut Muut sosiaalivakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Asiakaspalvelujen ostojen määritelmä muuttuu

59 Asiakaspalvelujen ostot Aiemmin vain kunnat ilmoittivat omille kuntalaisille ostetut lopputuotepalvelut Tilastovuodesta 2015 eteenpäin sekä kunnat että kuntayhtymät kirjaavat kaikki lopputuotepalvelut asiakaspalvelujen ostoihin. Huom.! Myös muille kuin omille kuntalaisille ostetut palvelut Kollektiivipalvelut kirjataan edelleen muiden palvelujen ostoihin, esim. palo- ja pelastustoimi ja ympäristöterveydenhuolto

60 Asiakaspalvelujen ostot Asiakaspalvelut ovat kuntalaisille tarkoitettuja lopputuotepalveluja, joita kunta tai kuntayhtymä ostaa muilta palvelujen tuottajilta. Tähän erään kirjataan kaikki kuntien ja kuntayhtymien asiakaspalvelujen ostot, myös muille kuin oman kunnan tai kuntayhtymän jäsenkuntien asukkaille ostetut asiakaspalvelut. Asiakaspalveluina pidetään vain ns. lopputuotepalveluja. Esimerkiksi terveyskeskuksen laboratorio- ja röntgenpalvelujen ostot eivät ole asiakaspalvelujen ostoa, koska ne ovat yleensä ainoastaan osa asiakkaan terveyskeskukselta saamasta sairaanhoitopalvelusta.

61 Kollektiivipalvelut Kollektiivipalveluissa asiakas ei ole tunnistettavissa ja palvelujen ostot merkitään aina muiden palvelujen ostoihin. Seuraavat tehtäväluokat ovat kollektiivipalveluja, eikä niihin voi kirjata asiakaspalvelujen ostoja: Yleishallinto, Ympäristöterveydenhuolto, Yhdyskuntasuunnittelu, Rakennusvalvonta, Ympäristön huolto, Liikenneväylät, Puistot ja yleiset alueet, Palo- ja pelastustoimi, Tila- ja vuokrauspalvelut, Tukipalvelut, Elinkeinoelämän edistäminen, Vesihuolto, Jätehuolto, Joukkoliikenne, Energiahuolto, Satamatoiminta, Maa- ja metsätilat

62 Käyttötalouden tuottolajit Tuottolajit Myyntituotot valtiolta Myyntituotot kunnilta Myyntituotot kuntayhtymiltä Myyntituotot muilta Sisäiset myyntituotot Maksut Työllistämistuet Muut tuet ja avustukset valtiolta Tuet ja avustukset kunnilta ja kuntayhtymiltä Tuet ja avustukset sosiaaliturvarahastoilta (mm. Kela) Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta Tuet ja avustukset muilta Vuokratuotot, ulkoiset Vuokratuotot, sisäiset Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Toimintatuotot yhteensä Toimintatuotoista: Sisäiset tuotot yhteensä Vyörytystuotot Poistuu: Muut laskennalliset tulot Lisää: Tuet ja avustukset kunnilta ja kuntayhtymiltä Tuet ja avustukset sosiaaliturvarahastoilta

63 Käyttötalouden tuottolajit Tuet ja avustukset kunnilta ja kuntayhtymiltä Toisilta kunnilta tai kuntayhtymiltä saadut tuet ja avustukset. Esim. kuntayhtymän jäsenkunnalta erikseen perimät maksuosuudet lainan korkoon. Ei sisällä: kunnan/kuntayhtymän sisäisiä avustuksia (esim. omalle liikelaitokselle) ei kirjata lainkaan käyttötalouteen Tuet ja avustukset sosiaaliturvarahastoilta Tähän kuuluvat kaikki Kelalta saadut tuet ja avustukset, mm. Kelan korvaukset kunnalle/kuntayhtymälle oman henkilöstön työterveyshuollon järjestämisestä sekä sairaankuljetuksesta.

64 Käyttötalouden muutokset ja esimerkkejä tilastoinnista

65 Käyttötalouden uusi sisältö - Mukana liikelaitokset Aiemmin tiedot kerättiin vain peruskunnilta ja taseyksiköiltä, nyt myös liikelaitokset mukaan tietoihin. Myös liikelaitoksen tulee jakaa tuotot ja kulut eri tehtäville, mikäli toimintaa on eri tehtävillä. Keskitettyjen palvelujen tilastointia on pyritty yhtenäistämään

66 Vaikutukset, vertailtavuus nykytietoihin Selkeyttää tietojen käytettävyyttä, kun myös liikelaitosten luvut ovat mukana tilastossa. Tällöin palvelujen tuottaminen liikelaitoksissa ei vaikuta tilastointiin. Keskitettyjen palvelujen yhtenäisemmän tilastoinnin avulla tiedoista vertailukelpoisempia, kun kunnan tai kuntayhtymän organisaatiorakenteen vaikutus tilastointiin vähenee Tehtävän sisäisten erien eliminointi kunnan päässä aiheuttaa sen, että esim. osa peruskunnan ja liikelaitoksen välisistä rahavirroista jää pois käyttötaloustiedoista. Näitä ovat esim. peruskunnan antamat avustukset liikelaitokselleen.

67 Tehtävän sisäisten erien eliminointi Tehtäväluokan sisäiset erät eliminoidaan (kuten nykyäänkin käyttötaloustaulukossa), seuraavien sivujen kuviossa näkyvät punaisina nuolina. Eliminointi on ehdoton edellytys sille, etteivät tilastoon vaikuta kuntien erilaiset toimintamallit, kuten tilaaja-tuottaja malli (esimerkki 1). Kyseisten erien eliminointi voidaan suorittaa kuntien käyttämien kumppanikoodien avulla. Kunnan käyttötalous (liikelaitokset + peruskunta) Tehtävä 1 Tehtävä 2

68 1. Esimerkki tehtävän sisäisten erien eliminoinnista Kunta (esim. tilaajalautakunta) ostaa omalta liikelaitokseltaan ikääntyneiden laitoshoidon palveluita 500 tuhannella eurolla ja perusterveydenhuollon avopalveluita 600 tuhannella eurolla. Liikelaitoksen tuotantokulut ja tuotot jaetaan tehtäväluokille. Tilaajalautakunnan sisäiset ostot ja liikelaitoksen tuotot näiltä osin jätetään pois käyttötaloustilastosta.

69 Käyttötalous, (peruskunta+liikelaitokset) Tehtävä Käyttökulut Ikääntyneiden laitoshoito Perusterveydenhuollon avopalvelut Perusterveydenhuollon laitoshoito Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Asiakaspalvelujen ostot: -valtiolta -kunnilta (500) (400) (200) -kuntayhtymiltä muilta Muiden palvelujen ostot Käyttötuotot Myyntituotot: -valtiolta -kunnilta kuntayhtymiltä 50 -muilta -sisäiset myyntituotot (500) (400) (200) Maksut Jää pois

70 Keskitettyjen palvelujen tilastointi Keskitetyt tilapalvelut Tila- ja vuokrauspalvelut tehtävälle, myös liikelaitokset. Tänne kirjataan myös esim. sosiaali- ja terveystoimen keskitetyt tilapalvelut. Tilapalvelujen kirjaamista on havainnollistettu esimerkissä 2.

71 2. Esimerkki: tilakeskusliikelaitos vuokraa tiloja omille toimintayksiköille Liikelaitoksella on sisäisiä vuokratuottoja yhteensä 500 tuhatta euroa, joista 100 tuhatta on kunnan peruskouluilta saatua sekä 80 tuhatta on sosiaali- ja terveystoimen liikelaitoksen hoitamalta vanhainkodilta. Tilakeskusliikelaitoksen tuotantokulut ja tuotot ilmoitetaan tehtävällä Tila- ja vuokraustoiminta Perusopetus tehtävälle kirjataan sisäisiä vuokrakuluja 100 tuhatta euroa ja tehtävälle Ikääntyneiden laitoshoito 80 tuhatta euroa. Koko kunnan sisäisten vuokrakulujen ja -tuottojen tulee olla yhtä suuret

72 Käyttötalous, (peruskunta+liikelaitokset) Tehtävä Käyttökulut Perusopetus Ikääntyneiden laitoshoito Tila- ja vuokrauspalvelu Tehtävät yhteensä Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Asiakaspalvelujen ostot: -valtiolta -kunnilta -kuntayhtymiltä muilta Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokrakulut, ulkoiset Vuokrakulut, sisäiset Muut kulut Käyttötuotot Myyntituotot: -valtiolta -kunnilta kuntayhtymiltä 50 -muilta - sisäiset myyntituotot Maksut Vuokratuotot, ulkoiset 200 Vuokratuotot, sisäiset Muut tuotot Tuet ja avustukset: -työllistämistuet

73 Keskitettyjen palvelujen tilastointi Keskitetyt palvelut (pl. tilapalvelut) tehtävälle Tukipalvelut, myös taloushallinto Sieltä nämä palvelut tulee edelleen kohdistaa tehtäville käytön mukaan, esim. sisäisellä laskutuksella Tukipalvelut tehtävälle tulee laittaa myös tietyn hallinnonalan keskitetyt palvelut, esim. opetustoimen keskuskeittiö. Katso esimerkki 3.

74 3. Esimerkki taloushallinnon liikelaitoksesta ja opetustoimen keskitetystä ruokahuollosta Kunnan taloushallinnon liikelaitos tuottaa palveluita koko kuntakonsernille. Lisäksi kunnan opetustoimessa on keskuskeittiö, joka vastaa koko opetustoimen ruokahuollosta. Sekä taloushallinnon liikelaitos että keskuskeittiö laskuttaa kunnan sisäisiä yksiköitä palveluistaan. Sekä taloushallintoliikelaitoksen että keskuskeittiön tuotantokulut ja tuotot kirjataan Tukipalvelut tehtävälle. Opetustoimen tehtäville (kuten Lasten päivähoito) kirjataan ruokaostot muiden palveluiden ostoihin ja vastaava tuotto kirjataan Tukipalvelut tehtävälle sisäisiin myyntituottoihin. Myös taloushallintoliikelaitokselta ostetut palvelut kirjataan tehtäville (kuten palo- ja pelastustoimi) muiden palvelujen ostoihin sekä vastaavat tuotot Tukipalvelut tehtävälle sisäisiin myyntituottoihin. Keskuskeittiön ja taloushallintoliikelaitoksen välisiä sisäisiä eriä ei laiteta tilastoon, sillä tällöin sisäinen kulu ja tuotto ovat samalla tehtävällä. Eli taloushallinnon laskua (30 tuhatta euroa) keskuskeittiöille ei kirjata tilastoon.

75 Käyttötalous, (peruskunta+liikelaitokset) Tehtävä Käyttökulut Lasten päivähoito Palo- ja pelastustoiminta Tukipalvelut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Asiakaspalvelujen ostot: -valtiolta -kunnilta -kuntayhtymiltä muilta Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokrakulut, ulkoiset Vuokrakulut, sisäiset Muut kulut Käyttötuotot Myyntituotot: (30) Jää pois -valtiolta -kunnilta kuntayhtymiltä 50 -muilta 100 -sisäiset myyntituotot Maksut Vuokratuotot, ulkoiset Vuokratuotot, sisäiset Muut tuotot Tuet ja avustukset: -työllistämistuet muut tuet ja avustukset valtiolta -Euroopan Unionilta -sosiaaliturvarahastoilta (mm. Kela) 150 (30)

76 Esimerkki 4. Lautakuntien kulujen ja tuottojen kohdistaminen tehtäville. Aiemmin tilastoinnissa lautakuntien osuuksien tilastokirjaamiset vaihtelivat kunnittain. Nyt tilastossa ohjeistetaan jakamaan lautakuntien kulut ja tuotot suoraan tehtäville aiheuttamisperiaatteen mukaan. Eli esimerkiksi opetus- ja koulutuslautakunnan erät tulee jakaa niille opetustoiminnan tehtäville, joiden asioita ne käsittelevät. Sama koskee myös sosiaali- ja terveystoimintaa, josta seuraava esimerkki. Siinä lautakunnan kulut ja tuotot ovat kohdistettu sosiaali- ja terveystoiminnan tehtäville toimintakulujen suhteessa (myös muita kohdentamistapoja voi käyttää).

77 Käyttötalous Käyttökulut Kerroin* lautakunnan kulu/tuotto: Lastensuojelun avohuoltopalvelut Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Tehtävä Muut lasten ja perheiden avopalvelut Kotihoito Vammaisten ymp.vrk hoivan SOTE- tehtävät asumispalvelut yhteensä SOTElautakunta Palkat ja palkkiot 500 (+5) (+500) Muiden palvelujen ostot 50 (+1) (+100) Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut kulut 200 (+2) (+200) Käyttökulut yhteensä Kerroin 0,01 0,02 0,015 0,1 0,05 Käyttötuotot. Kerroin: / = 0,01 Vuokratuotot, sisäiset Muut tuotot 10 (+1) (+50) Tuet ja avustukset: -valtiolta Käyttötuotot yhteensä Palkat: 500 Muiden palvelujen ostot 100 Muut kulut 200 Muut tuotot 100

78 Esimerkki 5. Opetusviraston hallinnon kulu- ja tuottoerien jakaminen tehtäville Opetusviraston hallinto osallistuu opetuksen järjestämiseen liittyvien asioiden suunnitteluun ja ohjaukseen. Toiminta-alueena ovat lasten päivähoito, esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus. Opetusviraston hallinnon kulut ja tuotot tulee kohdistaa suoraan tehtäville aiheuttamisperiaatteen mukaan. Tässä esimerkissä ne kohdistetaan toimintakulujen suhteessa (myös muita kohdentamistapoja voi käyttää, kts Kuntaliiton kustannuslaskennan opas).

79 Käyttötalous, (peruskunta+liikelaitokset) Käyttökulut Kerroin* opetusviraston hallinnon kulu/tuotto: Lasten päivähoito Tehtävä Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Opetus- /koulutus tehtävät yhteensä Opetusviraston hallinto Palkat ja palkkiot 500 (+98) (+500) Muiden palvelujen ostot 50 (+20) (+100) Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokrakulut, ulkoiset Vuokrakulut, sisäiset 100 (+10) (+50) Muut kulut Käyttökulut yhteensä Kerroin 0,195 0,136 0,371 0,209 0,09 Käyttötuotot. Kerroin: 720/3690 = 0,195 Vuokratuotot, sisäiset Muut tuotot Tuet ja avustukset: -työllistämistuet 10 (+10) (+50). Käyttötuotot yhteensä Palkat: 500 Muiden palvelujen ostot 100 sisäiset vuokrat 50 Työllistämistuet 50

80 Muutokset investoinneissa Tehtäväluokat ja tavaratyypit

81 Investoinnit tehtävittäin Investoinnit kerätään koko kunnasta/kuntayhtymästä, peruskunta ja liikelaitokset yhdistettynä Investointimenot ja -tulot käsitellään samalla tavalla kuin ulkoisessa rahoituslaskelmassa Kunnan /kuntayhtymän sisäisiä investointeja ei sisällytetä tilastoon investointimenot ja -tulot yhteensä ovat siis yhtä suuret kuin rahoituslaskelman vastaavat erät

82 Investointien tehtäväluokitus Rakennusten investointimenot ja -tulot kohdistetaan suoraan eri tehtäväluokille niiden käyttötarkoituksen mukaan Esimerkiksi tilakeskusten tekemiä investointeja ei saa kirjata tehtävälle Tila- ja vuokrauspalvelut, vaan ne tulee kohdentaa suoraan rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan oikeille tehtäville Jos investointikohteella on useampia käyttötarkoituksia, niin se tulee jakaa eri tehtäväluokille käyttöasteen suhteessa (esim. pinta-alan)

83 Investointien tehtäväluokitus Tehtäväluokat samat kuin käyttötaloudessa, sotessa yhdistelty joitakin tehtäviä (ks. seuraava dia) Investoinnit kirjataan aina toiminnan luonteen mukaisille tehtäville investointikohteen käyttötarkoituksen mukaan, riippumatta siitä mikä hallintokunta palvelun järjestää tai mikä organisaatioyksikkö investoinnin on tehnyt Osakkeet ja osuudet kohdennetaan tehtäväluokille niiden luonteen mukaan. Esim. asunto-osakkeet kirjataan tehtävälle Tila- ja vuokrauspalvelut sekä kuntayhtymäosuudet kuntayhtymän toiminnan mukaan

84 Investointien tehtäväluokituksen poikkeukset verrattuna käyttötalouteen Lasten ja perheiden palvelut Ikääntyneiden palvelut Vammaisten palvelut Perusterveydenhuolto Lastensuojelun laitosja perhehoito Lastensuojelun avohuoltopalvelut Muut lasten ja perheiden avopalvelut Ikääntyneiden laitospalvelut Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut Muut ikääntyneiden palvelut Vammaisten laitospalvelut Vammaisten ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut Muut vammaisten palvelut Perusterveydenhuolto avohoito Perusterveydenhuolto vuodeosastohoito Suun terveydenhuolto

85 Investointimenojen tavaratyypit Investointimenot tavaratyypeittäin Tietokoneohjelmistot Muut aineettomat hyödykkeet Maa- ja vesialueiden hankinta Maa- ja vesialueiden parannusinvestoinnit Asuinrakennusten hankinta Asuinrakennusten korjausinvestoinnit Muiden rakennusten hankinta Muiden rakennusten korjausinvestoinnit Kiinteät rakenteet ja laitteet Tietokonelaitteet Viestintälaitteet Kuljetusvälineet Muut koneet ja kalustot Muiden aineelliset hyödykkeet Osakkeet ja osuudet Investointimenot yhteensä Palautusjärjestelmän arvonlisävero Lisää: Maa- ja vesialueiden parannusinvestoinnit Asuin- ja muiden rakennusten investointimenojen jakaminen hankinta- ja korjausinvestointeihin

86 Investointimenojen uudet/muuttuneet tavaratyypit Maa- ja vesialueiden parannusinvestoinnit Esim. maan raivauksesta, maan muokkauksesta sekä kaivojen ja kastelukuoppien rakentamisesta johtuva varojen arvon nousu, pilaantuneiden maa- ja vesialueiden kunnostuskustannukset Asuinrakennusten korjausinvestoinnit Asuinrakennusten perusparannusinvestointimenot. Perusparantamisella tarkoitetaan vuosittaisia huoltokorjauksia perusteellisempia rakennuksen laatua nostavia korjauksia. Esimerkiksi tilojen käyttötarkoitusten muutokset, kantavien rakenteiden korjaukset, julkisivuremontit, viemäri- ja putkiremontit tai kosteus- ja homeremontit. Huom! Ei vuosikorjauksia, jotka kirjataan pelkästään tuloslaskelmaan kuluksi

87 Investointimenojen uudet/muuttuneet tavaratyypit Muiden rakennusten korjausinvestoinnit Muiden kuin asuinrakennusten perusparannusinvestointimenot Muita rakennuksia ovat rakennukset, joiden kerrosalasta yli puolet on muussa kuin asumiskäytössä. Tähän luetaan mm. lastenkodit, vanhainkodit, hoivakodit ja sellaiset palvelutalot ja asuntolat, joissa asukkailla on yhteiset keittiö-, oleskelu- tai saniteettitilat. Huom! Ei vuosikorjauksia, jotka kirjataan pelkästään tuloslaskelmaan kuluksi Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet kirjataan suoraan tavaratyypeille Aikaisemmin liikelaitosten investointitaulukossa oma rivi, ei sisällytetty tavaratyypeille Nyt yhdenmukainen kirjaustapa peruskunnan ja liikelaitosten osalta

88 Investointitulojen tavaratyypit Investointitulot tavaratyypeittäin Tietokoneohjelmistot Muut aineettomat hyödykkeet Maa- ja vesialueet Asuinrakennukset Muut rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Tietokonelaitteet Viestintälaitteet Kuljetusvälineet Muut koneet ja kalustot Muut aineelliset hyödykkeet Osakkeet ja osuudet Muutos: Rahoitusosuuksia investointimenoihin ei kerätä jatkossa tehtävittäin. Tiedot koko kunnan/kuntayhtymän tasolla Huom.! Näiden tavaratyyppierittelyiden summan tulee vastata ulkoisen rahoituslaskelman erää Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot. Pitää sisällään myös myyntivoitot, jotka kerätään jatkossakin erikseen

89 Uudet raportointivaatimukset Konserni- ja liikelaitostilinpäätös Tilastovuodesta 2015 eteenpäin

90 Muutos aiempiin raportointivaatimuksiin - Konsernitilinpäätöstiedot Aiemmin kerättiin pelkät konsernitaseet, nyt myös rahoituslaskelma ja tuloslaskelma. Tarve talouden seuraamiselle konserninäkökulmasta on kasvanut Tiedot kerätään konserniyleisohjeen kaavan mukaisesti Konsernitilinpäätöksen toimittavat ne kunnat/kuntayhtymät, joilla on konsernitilinpäätöksen laadintavelvollisuus.

91 Muutos aiempiin raportointivaatimuksiin - Konsernituloslaskelma Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) Toimintakate(=) Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate(=) Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarvot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos(=) Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä (alijäämä)(=)

92 Muutos aiempiin raportointivaatimuksiin - Konsernirahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta(=) Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta (=) Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat 1.1.

93 Muutos aiempiin raportointivaatimuksiin Liikelaitosten tilinpäätöstiedot Aiemmin tiedot kerättiin tehtäväkohtaisesti. Mikäli kunnalla oli useampi liikelaitos samalla tehtäväluokalla, ne yhdisteltiin yhdeksi. Tietoja yhdistellessä piti eliminoida yhden tehtävän sisällä olevat sisäiset erät. Tilinpäätöstiedot kerätään jatkossa liikelaitoksittain, jokainen liikelaitos erikseen. Tällöin ei eliminoida mitään liikelaitosten välisiä sisäisiä eriä vaan ilmoitetaan tilinpäätöksen mukaiset liikelaitoskohtaiset tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Taseyksikköinä käsiteltyjen rahastojen tilinpäätöstietoja ei kerätä Vanhaa taulukko 15 Liikelaitosten investointihyödykkeet ei enää kerätä Liikelaitosten investointimenot ja -tulot tulee jatkossa eritellä tehtävittäin samaan tapaan peruskunnan tietojen kanssa Liikelaitosten tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen osalta vain hyvin pieniä muutoksi kerättävissä erissä

94 Muutos aiempiin raportointivaatimuksiin Liikelaitosten tilinpäätöstiedot Muutokset tuloslaskelmassa Aiemmin Vuosi 2015 Henkilösivukulut Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut... Osinkotuotot Muut rahoitustuotot Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Muut rahoitustuotot Osinkotuotot ja osuuspääomien korot Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tuloverot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

95 Muutos aiempiin raportointivaatimuksiin Liikelaitosten tilinpäätöstiedot Muutos taseessa Aiemmin Vuosi 2015 Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Tietokoneohjelmistot Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

96 Muutos aiempiin raportointivaatimuksiin Liikelaitosten tilinpäätöstiedot Muutos rahoituslaskelmassa Aiemmin Vuosi 2015 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä Korottomien velkojen muutos muilta Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä Korottomien velkojen muutos muilta

97 Sektorierittelyt Sektoriohjeeseen ei ole tulossa suuria muutoksia Julkisyhteisöjen osalta kaikki kuntien liikelaitokset luetaan jatkossa kuuluvaksi sektoriin kunta ja kaikki kuntayhtymien liikelaitokset kuuluvaksi sektoriin kuntayhtymä Aikaisemmin yrityssektorin liikelaitokset ohjeistettiin muuhun kuin julkisyhteisöjen sektoriin Sektoriin kuntayhtymät ei jatkossa lueta kuuluvaksi Suomen Kuntaliittoa ja Ahvenanmaan maakuntahallintoa Seuraavissa dioissa päivitetty sektoriohje

98 Sektorierittelyt - julkisyhteisöt Julkisyhteisöt: 1) Valtio 2) Kunnat Mukaan luetaan myös kaikki kuntien liikelaitokset 3) Kuntayhtymät Mukaan luetaan myös kaikki kuntayhtymien liikelaitokset 4) Kuntien eläkevakuutus 5) Muut sosiaaliturvarahastot Kela, eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt, eläkekassat ja muut työeläkelaitokset, työttömyyskassat

99 Sektorierittelyt rahoitus- ja vakuutuslaitokset Rahoitus- ja vakuutuslaitokset: 1) Kotimaiset talletuspankit liikepankit, säästöpankit ja osuuspankit sekä ulkomaisten luottolaitosten Suomessa pankkitoimintaa harjoittavat sivukonttorit 2) Kuntarahoitus Oyj 3) Muut kotimaiset rahoitus- ja vakuutuslaitokset luetaan muut rahoitusta välittävät rahalaitokset ja muut rahoituslaitokset (mm. Nordea Rahoitus Suomi Oy, Handelsbanken Rahoitus Oy) sekä vahinko- ja henkivakuutusyhtiöt ja vakuutusyhdistykset 4) Ulkomaiset rahoitus- ja vakuutuslaitokset Tähän luokkaan luetaan ne ulkomailta saadut lainat, joissa kunnan velkojana on suoraan ulkomainen rahoitus- tai vakuutuslaitos, vaikka laina olisikin saatu kotimaisen rahoituslaitoksen avustuksella. Mm. Euroopan investointipankki

100 Sektorierittelyt muut lainanantajat Muut lainanantajat: 1) Muut kotimaiset lainanantajat Tähän luokkaan luetaan muut lainanantajat kuin rahoitus- ja vakuutuslaitokset ja julkisyhteisöt. Näitä ovat mm. yksityiset ja julkiset yritykset (myös valtion ja kuntien yritykset), asuntoosakeyhtiöt ja muut asuntoyhteisöt, seurakunnat, säätiöt, yhdistykset, yms. voittoa tavoittelemattomat yhteisöt sekä kotitaloudet. 2) Muut ulkomaiset lainanantajat Esim. ulkomainen yritys

101 Muutokset raportointivaatimuksiin Entiset 05-, 07- ja 51-taulukot

102 Muutokset aiempiin raportointivaatimuksiin Muutoksia vanhoissa taulukoissa: 05-taulukko Meno- ja tuloerittely Käyttötalouden ja investointien erittelyitä 07-taulukko Eräitä tietoja kunnan/kuntayhtymän taloudesta Palvelujen kokonaiskustannuksia ja muita erittelyjä 51-taulukko toiminta Muu kuin sosiaalipalvelujen toiminta

103 Muutos aiempiin raportointivaatimuksiin entinen 05-taulukko Tiedot kysytään koko kunnan tai kuntayhtymän tasolla mukaan lukien liikelaitokset. Ei enää jakoa liikeluontoisiin ja ei-liikeluontoisiin tehtäviin

104 Muutos aiempiin raportointivaatimuksiin entinen 05-taulukko, käyttötalouden erittelyt Eläkevakuutusmaksut KuEL-maksut Henkilösivukuluerittelyt poistuu Muut eläkevakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Muutos aiempaan: Maksetut eläkkeet koko kunnan/kuntayhtymän tasolla, ei tehtävittäin Muut sosiaalivakuutusmaksut

105 Muutos aiempiin raportointivaatimuksiin entinen 05-taulukko, käyttötalouden erittelyt Muiden palvelujen ostot Toimisto- ja asiantuntijapalvelut ICT-palvelut Rahoitus- ja pankkipalvelut Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi Posti- ja kuriiripalvelut Vakuutukset Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut Majoitus- ja ravitsemispalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Työvoiman vuokraus Osuus verotuskustannuksiin Muut yhteistoimintaosuudet Muut palvelut Uusia Tiedot myös liikelaitosten osalta - erittelyiden summan tulee vastata käyttötalouden vastaavaa erää

106 ICT-palvelut ICT -palveluihin kirjataan tietotekniikka-, tietojärjestelmä, tietoliikenne- ja televiestintäpalvelut. Tähän kuuluvat muun muassa: Kiinteän puhelinverkon palvelut Langattoman verkon telepalvelut Satelliittiviestintäpalvelut Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut Tietojenkäsittely- ja Internet-palvelinpalvelut Verkkoportaalit Palvelinympäristöjen ylläpitopalvelu Varmistus- ja tallennuspalvelut Tietohallintopalvelut Sovelluspalvelut

107 Rahoitus- ja pankkipalvelut Rahoitus- ja pankkipalveluihin kirjataan rahoituksen välittämiseen ja sijoitustoimintaan liittyvät palvelut, peruspankkipalvelut, talletus- sekä lainapalvelut. Posti- ja kuriiripalvelut Ns. fyysiset logistiikkapalvelut: Postin yleispalvelut ja muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut.

108 Työvoiman vuokraus Tähän kuuluu tilapäisen työvoiman hankinta asiakkaille korvaamaan tai täydentämään asiakkaan työvoimaa. Työllistetyt henkilöt ovat työsuhteessa työvoimaa vuokralle antavaan yritykseen. Työvoiman vastaanottavat yksiköt huolehtivat vuokratyöntekijöiden työnjohdosta ja valvonnasta. Tähän kuuluu työvoiman vuokraus kaikilta toimialoilta, mm.: tietotekniikan ja viestintäalan työntekijät toimistotyöntekijät teollisuus- ja rakennustyöntekijät kuljetus- ja varastotyöntekijät hotelli- ja ravintolatyöntekijät maatalouden työntekijät lääkäri- ja sairaanhoitohenkilöstö

109 Muutos aiempiin raportointivaatimuksiin entinen 05-taulukko, käyttötalouden erittelyt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Lämmitys Sähkö ja kaasu Vesi Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Uusia, aiemmin kerättiin yhdistettynä Tiedot myös liikelaitosten osalta - erittelyiden summan tulee vastata käyttötalouden vastaavaa erää

110 Muutos aiempiin raportointivaatimuksiin entinen 05-taulukko, käyttötalouden erittelyt Maksutuotot Perusterveydenhuollon (pl. hammashuolto) avohoidon lääkäripalvelujen maksut Erikoissairaanhoidon laitoshoidon asiakasmaksut Erikoissairaanhoidon päiväkirurgian asiakasmaksut Rakennusvalvonta- /rakennustarkastusmaksut Pysäköintimaksut Lomituspalvelumaksut Tiedot myös liikelaitosten osalta - erittelyiden summan tulee vastata käyttötalouden vastaavaa erää poistuu

111 Muutos aiempiin raportointivaatimuksiin entinen 05-taulukko, käyttötalouden erittelyt Vakuutusyhtiöiden täyskustannuskorvaukset Opetustoimintaa harjoittavien kuntayhtymien myyntitulot valtiolta: Opetustoimintaa harjoittavien kuntayhtymien myyntitulot valtiolta: Yksikköhintarahoitus (ml. valtion rahoitus oppisopimuskoulutuksessa) poistuu Opetustoimintaa harjoittavien kuntayhtymien myyntitulot valtiolta: Muut myyntitulot valtiolta Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuutuskorvaukset uusi

112 Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuutuskorvaukset Tähän kuuluvat vakuutusyhtiöiltä vahinkovakuutussopimusten perusteella saadut korvaukset henkilö- ja omaisuusvahingoista. Haittakorvaukset, jolloin saadaan korvaus toiminnan keskeytymisestä, eikä vakuutuskorvausta voida kohdistaa menoihin. Yleensä vahingonkorvaukset ovat kuitenkin luonteeltaan menonoikaisua.

113 Muutos aiempiin raportointivaatimuksiin entinen 05-taulukko, käyttötalouden erittelyt Vuokratulot, ulkoiset Asuntojen vuokrat Muiden rakennusten vuokrat Maa- ja vesialueiden vuokrat Muut vuokrat säilyy poistuu MUUTOS: Tiedot myös liikelaitosten osalta Vyörytystulot Vyörytysvuokrat Muut vyörytystulot

114 Muutos aiempiin raportointivaatimuksiin entinen 05-taulukko, investointien erittelyt Investointihyödykkeiden ostot yhteensä Siitä: Osakkeet ja osuudet Asunto-osakkeet Kuntayhtymien peruspääoman korotukset Muut osakkeet ja osuudet Investointitulot yhteensä Siitä: Osakkeiden ja osuuksien myynti Asunto-osakkeiden myynti Muiden osakkeiden ja osuuksien myynti säilyy poistuu Muutos: Tiedot myös liikelaitosten osalta

115 Muutos aiempiin raportointivaatimuksiin entinen 05-taulukko, investointien erittelyt Tehtäväluokan 535 "Toimitila- ja vuokrauspalvelut" rakennusinvestointien (rivi 3330 "Muut rakennukset") erittely rakennusten käyttötarkoituksen mukaan poistuu Yleishallinnon rakennukset Lasten päiväkodit Vanhustenhuollon laitokset Muut sosiaalitoimen rakennukset Perusterveydenhuollon rakennukset Erikoissairaanhoidon rakennukset Peruskoulut Lukiot Ammatilliset oppilaitokset Ammattikorkeakoulut Muut opetustoimen rakennukset Kirjastot Liikuntatoimen rakennukset Nuorisotilat Muut kulttuuritoimen rakennukset Palo- ja pelastustoimen rakennukset MUUTOS: Jatkossa kaikki rakennusinvestoinnit jaetaan investointierittelyssä suoraan tehtäville rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan riippumatta siitä, mikä taho kunnassa investoinnit tekee Liiketoiminnan rakennukset Muut rakennukset

116 Omajohtoisen rakentamisen ja rakennuttamisen erittely Omajohtoinen rakentaminen yhteensä (A+B+C+D+E) A. Asuinrakennukset yhteensä Henkilöstömenot Palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut menot B. Muut rakennukset yhteensä Henkilöstömenot Palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut menot C. Maa- ja vesialueet yhteensä Henkilöstömenot Palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut menot D. Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä Henkilöstömenot Palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut menot E. Muut investointihyödykkeet yhteensä Henkilöstömenot Palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut menot Rakennuttaminen yhteensä Asuinrakennukset Muut rakennukset Maa- ja vesialueet Kiinteät rakenteet ja laitteet Muut investointihyödykkeet

117 Omajohtoinen rakentaminen Omajohtoisella rakentamisella tarkoitetaan aktivoitavien pysyvien vastaavien hankinnassa sellaista rakennustoimintaa, jossa kunta tai kuntayhtymä kantaa kokonaisvastuun rakentamisesta Omajohtoinen rakentaminen eritellään kokonaisuudessaan seuraavasti: A. Asuinrakennukset uusi B. Muut rakennukset uusi C. Maa- ja vesialueet uusi D. Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä E. Muut investointihyödykkeet yhteensä

118 Omajohtoinen rakentaminen Muut investointihyödykkeet -ryhmässä käsitellään myös esimerkiksi aktivoitavan tietojärjestelmäprojektin kustannukset, kun se rakennetaan omana työnä. Osaurakat kuuluvat menolajiryhmään palvelut. Edellä mainitut erät jaetaan vielä seuraaviin menolajiryhmiin: henkilöstömenot palvelut aineet, tarvikkeet ja tavarat muut menot

119 Rakennuttaminen Rakennuttamisella tarkoitetaan sellaista rakentamista, jossa kunta tai kuntayhtymä teettää rakennushankkeen ulkopuolisilla urakoitsijoilla joko kokonaisurakkana tai jaettuina urakoina. Kunta tai kuntayhtymä vastaanottaa rakennuksen sen valmistuttua eikä toimi työnantajana rakentamisen aikana. Rakennuttaminen eritellään kokonaisuudessaan seuraavasti: A. Asuinrakennukset uusi B. Muut rakennukset uusi C. Maa- ja vesialueet uusi D. Kiinteät rakenteet ja laitteet E. Muut investointihyödykkeet

120 Rakennusten määrittely Omajohtoiseen rakentamiseen ja rakennuttamiseen eritellään kaikki asuinrakennusten, muiden rakennusten sekä maa- ja vesialueiden hankintamenot sekä parannus- ja korjausinvestoinnit Erittely tehdään koko kunnan/kuntayhtymän tasolla (ei tehtävittäin) Asuinrakennuksia ovat sellaiset talorakennukset, joiden kerrosalasta yli puolet on asumiskäytössä. Tähän ei lueta: lastenkoteja, vanhainkoteja, hoivakoteja (tms. laitoksia) eikä myöskään palvelutaloja eikä asuntoloita tms., joissa asukkailla on yhteiset keittiö-, oleskelu- tai saniteettitilat. Muita rakennuksia ovat rakennukset, joiden kerrosalasta yli puolet on muussa kuin asumiskäytössä. Maa- ja vesialueita ovat esim. maa- ja metsäalueet, rakennetut ja rakentamattomat tontit, koskitilat ja vesialueet.

121 Muutos aiempiin raportointivaatimuksiin entinen 05-taulukko, investointien erittelyt Rahoitusosuudet investointimenoihin Rahoitusosuudet investointimenoihin valtiolta Rahoitusosuudet investointimenoihin kunnilta ja kuntayhtymiltä Muutos aiempaan: -Kerätään koko kunnan/kuntayhtymän tasolla, ei tehtävittäin -Tiedot myös liikelaitosten osalta Rahoitusosuudet investointimenoihin Euroopan Unionilta Rahoitusosuudet investointimenoihin muilta

122 Pienten hankkeiden erittelyt (investointeja) Pienet hankkeet eritellään seuraavien kokonaisuuksien osalta: Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä (raja euroa) uusi Päivähoito (raja euroa) uusi Esiopetus (raja euroa) Perusopetus (raja euroa) Lukiokoulutus (raja euroa) Kirjastotoiminta (raja euroa) Opeku: Investointeihin sisältyvät valtioneuvoston asetuksella säädetyn euromäärän (RahA 1766/2009) alittavat ns. pienet hankkeet, joihin ei ole saatu erillistä perustamishankkeen valtionosuutta. Kaikki tilivuoden pienet hankkeet yhteensä. Raja on hankekohtainen.

123 Pienten hankkeiden erittelyt (investointimenoista) Lasten päivähoito, pienten hankkeiden menot yhteensä Investointeihin sisältyvät ns. pienet hankkeet, jotka alittavat sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain (733/1992) 20 :ssä perustamishankkeelle säädetyn euromäärän ( euroa). Ilmoita pieniin hankkeisiin kaikki tilivuoden pienet hankkeet päivähoidossa yhteensä. Raja on hankekohtainen.

124 Pienten hankkeiden erittelyt (investointimenoista) Sosiaali- ja terveystoiminta, pienten hankkeiden menot yhteensä Investointeihin sisältyvät ns. pienet hankkeet, jotka alittavat sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain (733/1992) 20 :ssä perustamishankkeelle säädetyn euromäärän ( euroa). Ilmoita pieniin hankkeisiin kaikki tilivuoden pienet hankkeet sosiaali- ja terveystoimessa yhteensä. Raja on hankekohtainen.

125 Muutos aiempiin raportointivaatimuksiin entinen 07-taulukko Lasten kotihoidon tuki (lakisääteinen) Lasten kotihoidon tuen kuntalisä Lasten yksityisen hoidon tuki (lakisääteinen) Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisä Palvelusetelimenot yhteensä Kotihoidon palvelusetelikulut Palveluasumisen palvelusetelikulut Terveydenhuollon palvelusetelikulut MUUTOS: - Ei enää kunnittain - Se taho ilmoittaa, joka myöntää tuet ja palvelusetelit asiakkaille, tai perii toimeentulotuen takaisin asiakkaalta Lasten päivähoidon palvelusetelikulut (UUSI) Muut palvelusetelikulut Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot Perustoimeentulotuen takaisinperintä (pl. pakolaiset ja paluumuuttajat), tuotot yhteensä Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen takaisinperintä (pl. pakolaiset ja paluumuuttajat), tuotot yhteensä

126 Muutos aiempiin raportointivaatimuksiin entinen 07-taulukko Vammaispalvelulain mukaisista kuluista: henkilökohtainen apu Lastensuojelun sijaisperhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset Sakot ja uhkasakot, tuotot Lasten päiväkotitoiminta, toimintakulut ja vyörytyserät yhteensä Lasten perhepäivähoito, toimintakulut ja vyörytyserät yhteensä Muu lasten päivähoito, toimintakulut ja vyörytyserät yhteensä Laboratoriotoiminnan kustannukset erikoissairaanhoidossa Kuvantamistutkimusten kustannukset erikoissairaanhoidossa Kirjastoaineiston ostot yhteensä Siitä: Kirjojen ostot Öljyvahinkojen torjunta, käyttökustannukset yhteensä Öljyvahinkojen torjunta, investointimenot yhteensä Pysäköintivirhemaksut uusia poistuu

127 Muutos aiempiin raportointivaatimuksiin entinen 07-taulukko Lasten päivähoidon palvelusetelikulut Palvelusetelillä järjestetyt lasten päiväkotitoiminnan, lasten perhepäivähoidon ja muun lasten päivähoidon palvelut Lastensuojelun sijaisperhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset Lastensuojelun sijaisperhehoitajille maksetut palkkiot ja kulukorvaukset yhteensä

128 Muutos aiempiin raportointivaatimuksiin entinen 07-taulukko Lasten päiväkotitoiminnan kustannukset Sisältää lasten päiväkotien toiminnan, lasten tilapäishoidon päiväkodissa ja kiertävien päiväkotien toiminnan Toimintakulut ja vyörytyserät yhteensä, sisältäen myös ostopalvelujen, avustetun toiminnan sekä palvelusetelien kulut Lasten perhepäivähoidon kustannukset Sisältää lasten päivähoidon hoitajan tai lapsen omassa kodissa ja lasten ryhmäperhepäivähoidon Toimintakulut ja vyörytyserät yhteensä, sisältäen myös ostopalvelujen, avustetun toiminnan sekä palvelusetelien kulut Muun lasten päivähoidon kustannukset Sisältää koko- ja osavuotisen leikkikenttä- ja puistotoiminnan, leikkikoulut ja avoimet päiväkodit.

129 Muutos aiempiin raportointivaatimuksiin entinen 07-taulukko Sakot ja uhkasakot Kunnan viranomaisena perimät sakot ja uhkasakot, esim. pysäköintivirhemaksuista sekä rakennusvalvonnan sakot, jotka aiheutuvat silloin, kun rakentamisvelvoitetta ei ole noudatettu. Tämä erä ei pidä sisällään urakkasopimuksiin liittyviä sakkoja, jotka aiheutuvat esim. urakan viivästymisestä.

130 Uuden tiedonkeruun käyttötalouserittelyt Käyttötalouden kulu- ja tuottolajit (esimerkkejä) Lastensuojelun laitos- ja perhehoito, palvelujen ostot Josta: Lastensuojelun sijaisperhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset Perusterveydenhuollon avohoito, myyntituotot Josta: Työterveyshuollon myyntituotot Sosiaali- ja terveystoiminta yhteensä, avustuskulut Josta: Omaishoidon tuki, hoitopalkkiot yhteensä Sosiaali- ja terveystoiminnan palvelusetelikulut Lasten päivähoito, avustuskulut Josta: Lasten kotihoidon tuki

131 Uuden tiedonkeruun käyttötalouserittelyt Käyttötalouden kulu- ja tuottolajierittelyssä eritellään nimensä mukaisesti käyttötalouden tietyn tehtäväluokan/tehtäväluokkien, tietyn kulu- tai tuottolaji(e)n summa Otsikko toimii myös vihjeenä siitä mihin tehtäväluokkaan ko. kulut tai tuotot kuuluvat, esim. lasten kotihoidon tuki kuuluu tehtävälle Lasten päivähoito Esim. kotihoidon palvelusetelikulut: Se kunta/kuntayhtymä, joka myöntää palvelusetelin ilmoittaa ko. kulujen summan, koska tällä kunnalla/ky:llä kulu kirjautuu käyttötalouteen avustuskuluihin Jos kotihoito ostetaan kunnan/ky:n ulkopuolelta palvelusetelikulut sisältyvät ostomenoon, jolloin niitä ei tarvitse eritellä tilastoa varten

132 Uuden tiedonkeruun käyttötalouserittelyt Käyttötalouden kokonaiskustannuksia (esimerkkejä) Yleishallinto Vaalit, kulut yhteensä Sosiaali- ja terveystoiminta Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien kulut yhteensä Josta: Kuljetuspalvelut Henkilökohtainen apu Opetus- ja kulttuuritoiminta Lasten päiväkotitoiminnan kustannukset Lasten perhepäivähoidon kustannukset Muun lasten päivähoidon kustannukset

133 Uuden tiedonkeruun käyttötalouserittelyt Käyttötalouden kokonaiskustannuksiin ilmoitetaan kaikki toimintakulut. Tämä voi sisältää esim. palkkakuluja, palvelujen ostoja ja/tai avustuskuluja. Muista ilmoittaa siis myös ostetun palvelun tai avustetun toiminnan kulut! Vammaispalvelulain mukaiset kulut ja sen alaerittelyt ilmoitetaan siis kunnittain, vaikka palvelujen hoitaminen olisi siirretty esim. kuntayhtymälle tai toiselle kunnalle. Samoin menetellään myös eläinlääkinnän sekä päivähoidon kustannusten kanssa. Tarkista ohjeesta kunkin erän osalta se sisällytetäänkö kustannuksiin myös vyörytyserät ja/tai poistot

134 Uuden tiedonkeruun käyttötalouserittelyt Terveydenhuollon kuluerittelyitä Laboratoriotoiminnan kustannukset perusterveydenhuollossa Kuvantamistutkimusten kustannukset perusterveydenhuollossa Apuvälineiden hankintakulut Laboratoriotoiminnan ja kuvantamistutkimusten kustannuksia ei ilmoiteta, jos koko perusterveydenhuolto hankitaan ostopalveluna. Apuvälineiden hankintakuluihin ei puolestaan ilmoiteta ostoja toiselta julkisen sektorin yksiköltä (esim. kunta, kuntayhtymä tai sen liikelaitos)

135 Muutoksia aiempiin raportointivaatimuksiin - entinen 51-taulukko POISTUVAT TIEDOT: Ammatillisten oppilaitosten opetustuntien lukumäärä Vuoden aikana hyväksyttyjen uusien ja muutettujen asema-,rakennus- ja rantakaavojen pinta-ala Liikenneväylät: Kunnan kunnossapitämät kadut ja tiet Kunnan kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät Kunnan kunnossapitämät yksityistiet Muut yksityistiet Rakennettujen ja hoidettujen puistojen pinta-ala Palo- ja pelastustoimen hälytyslähtöjä, kpl/vuosi Lomituspalvelut: Pidetyt lomapäivät, kpl/vuosi Vesihuolto: Verkkoon pumpattu vesimäärä, m3/vuosi Vastaanotettu jätevesimäärä, m3/vuosi Energiahuolto: Sähkön myynti, MWh/vuosi Lämmön myynti, MWh/vuosi Joukkoliikenne: Kunnan liikennelaitoksen matkustajamäärä vuodessa Satama: Sataman matkustajamäärä vuodessa Sataman tavaramäärä, t/vuosi Maa- ja metsätilat: Peltopinta-ala Metsäpinta-ala Luottamustoimielinten lukumäärä Vuokralle annettujen alueiden pinta-ala Asunnot ja toimitilat: Kunnan suoraan omistamien asuntojen lukumäärä Kunnan suoraan omistamien asuntojen huoneistoala Kunnan omistamien asunto-osakehuoneistojen lukumäärä Kunnan määräämisvallassa olevien asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden omistamien asuntojen lukumäärä Kunnan suoraan omistamien muiden tilojen huoneistoala

136 Muutoksia aiempiin raportointivaatimuksiin - entinen 51-taulukko JÄLJELLE JÄÄVÄT: Esiopetus Opetustuntien lukumäärä, kpl/vuosi: Perusopetus Opetustuntien lukumäärä, kpl/vuosi Siitä: Tukiopetustuntien lukumäärä, kpl/vuosi Lukiokoulutus Opetustuntien lukumäärä, kpl/vuosi Kansalaisopistojen vapaa sivistystyö Opetustuntien lukumäärä, kpl/vuosi Opetustuntien lukumäärästä maksullisen palvelutoiminnan opetustuntien lukumäärä, kpl/vuosi Opetustuntien lukumäärästä taiteen perusopetuksen opetustuntien lukumäärä, kpl/vuosi Taiteen perusopetus Opetustuntien lukumäärä, kpl/vuosi Liikunta ja ulkoilu Kunnalta avustusta saaneiden yhteisöjen lukumäärä Nuorisotoiminta Kunnalta avustusta saaneiden yhteisöjen lukumäärä Kunnan nuorisotilojen lukumäärä vuoden lopussa, kpl Kulttuuri (uusi) Kunnalta avustusta saaneiden yhteisöjen lukumäärä

137 Muutoksia aiempiin raportointivaatimuksiin - entinen 51-taulukko Kulttuuri, kunnalta avustusta saaneiden yhteisöjen lukumäärä Kunnalta taide- ja kulttuuritoimintaan vuoden aikana avustusta saaneiden taide- ja kulttuuriyhdistysten ja yhteisöjen lukumäärä, kpl (pl. nuoriso- ja liikuntajärjestöt). Avustukset voivat kohdistua esimerkiksi museo-, teatteri-, tanssi-, musiikki- tai muuhun taide- ja kulttuuritoimintaan. Kukin yhdistys, järjestö tai yhteisö luetaan lukumäärään mukaan vain kerran riippumatta siitä, montako erillistä avustusta se on saanut vuoden aikana.

138 Muutoksia raportointivaatimuksiin 41-taulukko 41-taulukko / Sairaalaopetuksen nivelvaiheen tukitoimet Nivelvaiheen tukitoimilla tarkoitetaan oppilaan opetuksen järjestämiseksi tarvittavia tukitoimia, jotka on järjestetty oppilaan siirtyessä sairaalaopetukseen tai sieltä omaan kouluun Tukipalveluita ovat esimerkiksi sairaalaopetusyksikön järjestämä konsultaatio, suunnittelu, henkilökunnan jalkautuminen oppilaan omaan kouluun tai oppilaan osallistuminen sairaalakoulun tai vastaavan opetusyksikön tukijaksolle. Älä sisällytä kustannuksiin: Oppilaan kotikunta ei ilmoita tässä tukitoimista maksettuja kustannuksia, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Kotikunnan maksuosuudet. Tässä ei ilmoiteta oppilaan kuntoutuksen tai terveydenhoidon järjestämisestä eikä niihin liittyvistä kuljetuksista aiheutuneita kustannuksia, jotka ilmoitetaan käyttötaloudessa Perusterveydenhuollon avopalvelut tehtävälle.

139 Muutoksia raportointivaatimuksiin uusia tietotarpeita Sosiaali- ja terveystoimi sisäisten vuokrien pääomakustannukset Sote yhteensä Keskitetysti hoidettujen tilojen sisäisiin vuokriin tai vyörytyksiin sisältyvät suunnitelman mukaiset poistot, laskennalliset poistot ja korot sekä muut vastaavat kustannuslaskennalliset erät. Päivähoidon sisäisten vuokrien pääomakustannukset Päivähoidon keskitetysti hoidettujen tilojen sisäisiin vuokriin tai vyörytyksiin sisältyvät suunnitelman mukaiset poistot, laskennalliset poistot ja korot sekä muut vastaavat kustannuslaskennalliset erät.

140 Yhteistoiminta-alueet Muutokset tilastoinnissa

141 Yhteistoiminta-alueet 1) Isäntäkuntamalli Isäntäkunta = Palvelujen hoitaminen on siirretty yhden tai useamman kunnan toimesta isäntäkunnalle yhteistoimintasopimuksen perusteella. Isäntäkunta tuottaa palvelut itse tai ostaa ne toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta taholta. Sopimuskunta = Sopimuskunta ostaa palvelut isäntäkunnalta, jolle palvelujen hoitaminen on siirretty sopimuksen perusteella.

142 Yhteistoiminta-alueet 2) Kuntayhtymä Palvelujen hoitaminen on siirretty kuntayhtymälle sopimuksen perusteella. Kuntayhtymä tuottaa itse palveluita tai ostaa ne toiselta kuntayhtymältä, kunnalta tai muulta taholta. Jäsenkunta = Jäsenkunta ostaa palvelut kuntayhtymältä, jolle palvelujen hoitaminen on siirretty sopimuksen perusteella.

143 Yhteistoiminta-alueet, isäntäkuntamalli Isäntäkunta Ilmoittaa kaikki palvelujen hoitamisesta aiheutuneet kustannukset ja tuotot tehtävittäin toiminnan mukaan. Asiakaspalvelujen ostoihin kirjataan sekä omille kuntalaisille hankitut että muille kunnille ostetut ja välitetyt lopputuotepalvelut. Lopputuotepalvelujen osto kirjataan oikealle sektorille sen mukaan miltä taholta palvelu on ostettu, esim. yksityiseltä ostettu kirjautuu asiakaspalvelujen ostoihin muilta. Kollektiivipalvelujen osalta kaikki palvelujen ostot kirjataan muiden palvelujen ostoihin. Samoja kirjausohjeita tulee noudattaa vaikka palvelujen hoitamisesta vastaisi liikelaitos. Tällöin isäntäkunnan tilastoon ei kuitenkaan kirjata peruskunnan lopputuote- ja kollektiivipalvelujen ostoa omalta liikelaitokseltaan.

144 Isäntäkunta Käyttökustannukset Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Vanhusten laitoshoito Tehtävä Perusterveydenhuollon avopalvelut Erikoissairaanhoito Palkat ja palkkiot 1200 Eläkekulut 400 Muut henkilösivukulut 100 Asiakaspalvelujen ostot: -valtiolta -kunnilta kuntayhtymiltä muilta 7000 Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut, ulkoiset Vuokrakulut, sisäiset 500 Muut kulut Toimintakulut yhteensä Siitä: sisäiset kulut 500 Käyttötuotot Myyntituotot: -valtiolta -kunnilta kuntayhtymiltä -muilta -sisäiset myyntituotot Toimintatuotot yhteensä Myyntitulot (sopimus)kunnilta Sisältää myös sopimuskunnille välitetyt palvelut

145 Yhteistoiminta-alueet, isäntäkuntamalli Sopimuskunta Ilmoittaa palvelujen ostot isäntäkunnalta tai sen liikelaitokselta tehtävittäin asiakaspalvelujen ostoihin kunnilta ja kollektiivipalveluissa muiden palvelujen ostoihin Asiakaspalvelujen osto kirjautuu aina sektoriin kunta, riippumatta siitä onko isäntäkunta ostanut palvelun kuntayhtymältä, toiselta kunnalta, yksityiseltä vai tuottanut itse

146 Sopimuskunta Käyttökustannukset Lastensuojelun laitosja perhehoito Vanhusten laitoshoito Tehtävä Perusterveydenhuollon avopalvelut Erikoissairaanhoito Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Asiakaspalvelujen ostot: -valtiolta -kunnilta kuntayhtymiltä -muilta Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut, ulkoiset Vuokrakulut, sisäiset Muut kulut Toimintakulut yhteensä Siitä: sisäiset kulut Käyttötuotot Myyntituotot: -valtiolta -kunnilta -kuntayhtymiltä -muilta -sisäiset myyntituotot Toimintatuotot yhteensä Ostot isäntäkunnalta

147 Yhteistoiminta-alueet, kuntayhtymä Kuntayhtymä Ilmoittaa kaikki palvelujen hoitamisesta aiheutuneet kustannukset ja tuotot tehtävittäin toiminnan mukaan. Asiakaspalvelujen ostoihin kirjataan jäsenkunnille sekä muille kunnille ostetut ja välitetyt lopputuotepalvelut. Asiakaspalvelujen ostoihin kirjataan jäsenkunnille sekä muille kunnille ostetut ja välitetyt lopputuotepalvelut. Kollektiivipalvelujen osalta kaikki palvelujen ostot kirjataan muiden palvelujen ostoihin. Samoja kirjausohjeita tulee noudattaa vaikka palvelujen hoitamisesta vastaisi liikelaitos tai liikelaitoskuntayhtymä. Kuntayhtymän tilastoon ei kuitenkaan kirjata emokuntayhtymän lopputuote- ja kollektiivipalvelujen ostoa omalta liikelaitokseltaan.

148 Kuntayhtymä Käyttökustannukset Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Tehtävä Perusterveydenhuollon Vanhusten laitoshoito avopalvelut Erikoissairaanhoito Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Asiakaspalvelujen ostot: -valtiolta -kunnilta Kuntayhtymillä myös asiakaspalvelujen ostoja -kuntayhtymiltä -muilta 7000 Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat 600 Avustukset Vuokrakulut, ulkoiset Vuokrakulut, sisäiset Muut kulut Toimintakulut yhteensä Siitä: sisäiset kulut Käyttötuotot Myyntituotot: -valtiolta -kunnilta kuntayhtymiltä -muilta -sisäiset myyntituotot Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot kunnilta

149 Yhteistoiminta-alueet, kuntayhtymä Jäsenkunta Ilmoittaa palvelujen ostot kuntayhtymältä tai sen liikelaitokselta tehtävittäin asiakaspalvelujen ostoihin kuntayhtymiltä ja kollektiivipalveluissa muiden palvelujen ostoihin Asiakaspalvelujen osto kirjautuu aina sektoriin kuntayhtymä, riippumatta siitä onko kuntayhtymä ostanut palvelun yksityiseltä, kunnalta, toiselta kuntayhtymältä vai tuottanut itse.

150 Jäsenkunta Käyttökustannukset Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Tehtävä Perusterveydenhuollon Vanhusten laitoshoito avopalvelut Erikoissairaanhoito Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Ostot kuntayhtymältä Asiakaspalvelujen ostot: -valtiolta -kunnilta -kuntayhtymiltä muilta Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut, ulkoiset Vuokrakulut, sisäiset Muut kulut Toimintakulut yhteensä Siitä: sisäiset kulut Käyttötuotot Myyntituotot: -valtiolta -kunnilta -kuntayhtymiltä -muilta -sisäiset myyntituotot Toimintatuotot yhteensä

151 Muut taloustiedot Sosiaali- ja terveystoiminta: Vammaispalvelulain (380/87) mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien kulut yhteensä Vammaispalvelulain mukaisista kuluista: kuljetuspalvelut Vammaispalvelulain mukaisista kuluista: henkilökohtainen apu Eläinlääkintä Opetus- ja kulttuuritoiminta: Lasten päiväkotihoidon kustannukset Lasten perhepäivähoidon kustannukset Muun lasten päivähoidon kustannukset Nämä tiedot tulee ilmoittaa tilastoon kunnittain, vaikka palvelujen hoitaminen olisi siirretty isäntäkunnalle tai kuntayhtymälle

152 Toiminta ja taloustilasto 2015 Uudet tietosisällöt ja taloushallinnon järjestelmät Tuula Hämäläinen Projektipäällikkö Taitoa

153 KUTI Valtiovarainministeriön kuntatietoohjelma Valtiovarainministeriö on käynnistänyt vuoden 2012 lopulla Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämiseksi Kuntatieto-ohjelman. Ohjelman toteutuksella tavoitellaan automatisoitua tiedon tuotantoa, standardoidun avoimen tiedon lisäämistä sekä tietojen hyväksikäytön tukemista. Valtiovarainministeriön asettaman Kuntatieto-ohjelman (Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman) toimikausi on asti Tilastokoulutus 2015 Tuula Hämäläinen Taitoa 2

154 Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruu tilastovuodelta 2015 ja taloushallinnon järjestelmät

155 KUTI kuntatieto-ohjelman osat ja vaikutus tilaston 2015 raportointiin JHS-tililuokitus JHS-tililuettelo suositus valmistuu 2014 Uusi taloustilasto 2015 huomioinut sen pääosin, toisaalta JHS-tililuettelossa 2014 huomioitu uudistuneen Taloustilaston tarpeet Tehtävä- ja palveluluokitus Tilastokeskus valmistellut uuden tilastoinnin tarpeiden mukaisen tehtäväluokituksen, jota käytetään 2015 taloustietojen antamisessa JHS-suositus valmistuu myöhemmin Toimipaikkaluokitus Valmistelutyö tehty JHS-suositus valmistuu myöhemmin Ei vaikutusta vuoden 2015 Taloustilaston tietojen antamiseen Tunnistettu uusia tietomalli ja standardointitarpeita XBRL-taksonomia massatiedonsiirtoon (palveluväylää pitkin Tilastokeskukselle) Tulorekisteri ja JHS-palkkakoodisto (vrt. FIB-koodistohanke) Muita tietomalleja Ammattikorkeat ja yliopistot XDW-koodisto (v.2012 alkanut kehitystyö) Amattikorkeakoulujen uudistunut raportointi (OKM koodisto) vuodesta 2015? Jolloin lomake 41 poistuisi amk:lta tilalle OKM tiedonkeruu Taloustilastokoulutus

156 Taloustilaston tiedonkeruun sisältö 2015 taloushallinnon järjestelmien kannalta Tili ja tehtäväluokka peruselementit edelleen samat Tilasto laajenee liikelaitoksien ja taseyksiköiden raportointiin Samat tiedot kuin aiemmin kunnasta liikelaitoksittain ja taseyksiköittäin Taseyksiköstä ei kysytä erikseen tilinpäätöstietoja Tilaston kulu- ja tuottotilit vähenevät Muutokset normaaleja ylläpitotoimenpiteitä Tilastoraportoinnin ohjaustietoihin tai vastaavuustaulukoihin Taloushallinnon järjestelmän laskentatunnisteisiin OPH lomake 41 säilyy edelleen Lisäys Sairaalaopetuksen nivelvaiheen tukitoimet kysytään erikseen kustannukset ja tuotot Taloustilastokoulutus

157 Taloustilaston tiedonkeruu ja JHS-tilikartta suositus JHS-tilikartta suositus, joka korvaa Kuntaliiton Tililuettelon julkaistaan vuoden 2014 aikana (julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta eli JUHTA ja sen JHS-jaosto) Suosituksen muutoksia: Tilikarttaa karsittu eli tilejä vähennetty Olettama, että järjestelmien laskentatunnisteen osa kumppanikoodi on käytössä ja raportoitavissa ja jopa käytettävissä eliminoinneissa organisaation ulkoista ja konsernitilinpäätöstä laadittaessa Tilisuositus ei ole kokoelma kaikista tilinpitoon ja tilastointiin tulleista muutoksista Tililuettelon elinkaaren ajalta - > paljon viittauksia muihin suosituksiin ja lausuntoihin ja tilastokeskuksen vuositiedonkeruun vuosittaisiin ohjeisiin Samassa suosituksessa huomioitu kunta, kuntayhtymä, liikelaitos ja taseyksikkö Taloustilastokoulutus

158 Taloustilaston tiedonkeruu ja JHS-tilikartta suositus Tilastokeskus on osallistunut JHS-työryhmään, joka valmistellut JHS-tilikartta suosituksen Nykyisessä Kuntaliiton Tililuettelossa on ollut paljon tilastoinnin tarpeista tulleita yksityiskohtia Uusi suositus sisältää 4 merkkiä pitkät suositustilit kuten aiemminkin Summatasoja ja niiden numerovälejä Tukevat tilastointia kulu- ja tuottolajien osalta (muutos sektoriluokitus) Tukevat tilastointia kululajierittelyjen osalta (muutos sektoriluokitus) Olettama, että järjestelmien laskentatunnisterakennetta ja sen kautta tapahtuvaa raportointia käytetään apuna tilaston laadinnassa (muutos vähennetty tilejä) Olettama, että palveluluokitus tukee tilastointia (muutos ei käytetä enää tiliä tehtävittäisissä kulu- ja tuottoerittelyissä) Taloustilastokoulutus

159 Sektoriluokitus Valtiolta, kunnilta, kuntayhtymiltä, muilta Asiakaspalveluiden ostossa Myyntituotoissa Tuissa ja avustuksissa Myyntisaamisissa Ostoveloissa JHS-tilikartta suositus Omat sektoriluokituksen mukaiset tilit poistettu Olettama, että saadaan raportoitua järjestelmistä laskentatunnisteen kumppanikoodilla ilman erillistä tiliä, vaikka tilastoon tieto tarvitaan Organisaation niin halutessa voi käyttää tarkempaa tilikarttaa Taloustilastokoulutus

160 Taloustilaston raportointi järjestelmistä Rinnakkaista raportointia verrattuna organisaation sisäiseen raportointiin tai tilinpäätösraportointiin Tileistä Tulosyksiköistä/kustannuspaikoista Investointikohteista/hankkeista/projekteista Toiminnoista/toimintoalueista Kumppaneista Arvonlisäveroista Jne. Tilastoinnin vaatimilla ryhmittelyillä Taloustilastokoulutus

161 Järjestelmäraportointiesimerkkejä Tehtäväluokat ja tilit Taloustilasto 2015

162 Taloustilasto tehtäväluokitus (tilasto 2015) Tilaston muuttujanro Järjestelmäesimerkki Sosiaali- ja terveystoiminta Kustannuspaikka tai tulosyksikköryhmä 212 Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Kustannuspaikka tai tulosyksikköryhmä 213 Lastensuojelun avohuoltopalvelut Kustannuspaikka tai tulosyksikköryhmä 218 Muut lasten ja perheiden avopalvelut Kustannuspaikka tai tulosyksikköryhmä 231 Kotihoito Kustannuspaikka tai tulosyksikköryhmä 225 Vammaisten laitospalvelut Kustannuspaikka tai tulosyksikköryhmä 226 Vammaisten ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut Kustannuspaikka tai tulosyksikköryhmä 228 Muut vammaisten palvelut Kustannuspaikka tai tulosyksikköryhmä 220 Ikääntyneiden laitoshoito Kustannuspaikka tai tulosyksikköryhmä 221 Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut Kustannuspaikka tai tulosyksikköryhmä 223 Muut ikääntyneiden palvelut Kustannuspaikka tai tulosyksikköryhmä 270 Ympäristöterveydenhuolto Kustannuspaikka tai tulosyksikköryhmä 256 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Kustannuspaikka tai tulosyksikköryhmä 254 Suun terveydenhuolto Kustannuspaikka tai tulosyksikköryhmä 260 Erikoissairaanhoito Kustannuspaikka tai tulosyksikköryhmä 290 Muu sosiaali- ja terveystoiminta Kustannuspaikka tai tulosyksikköryhmä Taloustilastokoulutus

163 Tilaston muuttujanro Taloustilaston tehtävittäiset kulu- ja tuottolajit (tilasto 2015) Kululajit 0100 Palkat ja palkkiot Tiliryhmä 0375 Eläkekulut Tiliryhmä 0390 Muut henkilösivukulut Tiliryhmä Järjestelmäesimerkit 0510 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta Kumppanikoodiraportti ja tehtäväluokka 0520 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta Kumppanikoodiraportti ja tehtäväluokka 0530 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä Kumppanikoodiraportti ja tehtäväluokka 0540 Asiakaspalvelujen ostot muilta Kumppanikoodiraportti ja tehtäväluokka 0600 Muiden palvelujen ostot Tiliryhmä ja tehtäväluokka 1400 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Tiliryhmä ja tehtäväluokka 1800 Avustukset Tiliryhmä ja tehtäväluokka 1920 Vuokramenot, ulkoiset Tiliryhmä ja tehtäväluokka 1970 Vuokramenot, sisäiset Tiliryhmä ja tehtäväluokka 2700 Muut menot Tiliryhmä ja tehtäväluokka 2900 Toimintakulut yhteensä Tiliryhmä 2910 Toimintamenoista: Sisäiset kulut yhteensä Tiliryhmä 2940 Poistot ja arvonalentumiset Tiliryhmä 2960 Vyörytyskulut Tiliryhmä 2965 Palautusjärjestelmän arvonlisävero Alv.koodin kautta raportti ja tehtäväluokka Taloustilastokoulutus

164 Kulu- ja tuottolajierittelyt käyttötalous, koko kunnan taso (tilasto 2015) Käyttötalouden kululajierittelyt, ovat myös JHS-tilisuosituksen tilejä: Tilaston muuttujanro Järjestelmäesimerkit 0300 Maksetut eläkkeet Tili 0600 Muiden palvelujen ostot: Tiliryhmä 0604 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut Tili 0606 ICT-palvelut Tili 0608 Rahoitus- ja pankkipalvelut Tili 0610 Painatukset ja ilmoitukset Tili 0616 Posti- ja kuriiripalvelut Tili 0620 Vakuutukset Tili 0625 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Tili 0630 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut Tili 0635 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut Tili 0640 Majoitus- ja ravitsemispalvelut Tili 0645 Matkustus- ja kuljetuspalvelut Tili 0650 Sosiaali- ja terveyspalvelut Tili 0655 Koulutus- ja kulttuuripalvelut Tili 0657 Työvoiman vuokraus Tili 0660 Osuus verotuskustannuksiin Tili 0670 Muut yhteistoimintaosuudet Tili 0690 Muut palvelut Tili Taloustilastokoulutus

165 Järjestelmäesimerkkejä Investoinnit Tilasto 2015

166 Taloustilaston investointimenot tavaratyypeittäin (tilasto 2015) Taloustilaston muuttujanro Investointimenot tavaratyypeittäin 3110 Tietokoneohjelmistot 3190 Muut aineettomat hyödykkeet 3312 Maa- ja vesialueiden hankinta Maa- ja vesialueiden 3316 parannusinvestoinnit 3322 Asuinrakennusten hankinta Asuinrakennusten 3326 korjausinvestoinnit 3332 Muiden rakennusten hankinta 3347 Viestintälaitteet 3350 Kuljetusvälineet 3370 Muut koneet ja kalusto 3390 Muut aineelliset hyödykkeet 3400 Osakkeet ja osuudet 4900 Investointimenot yhteensä 4965 Palautusjärjestelmän arvonlisävero Järjestelmäesimerkki Rinnakkainen tilastoraporttiryhmittely tulosyksiköistä/kustannuspaikoista/kohteista/ toiminnan luonteen mukaiselle tehtävälle myös keskeneräiset hankinnat. Myös myyntivoitot tavaratyypeittäin. Tilastoraportti arvonlisäverokoodi n kautta rinnakkaisella tulosyksikkö/kustannuspaikka/kohdehierarkialla toiminnan luonteen mukaiselle tehtävälle Taloustilastokoulutus

167 Taloustilaston investointierittelyt esimerkki (tilasto 2015) Tilaston muuttujanro Erittelyt koko kunnan/kuntayhtymän tasolla 4320 Omajohtoinen rakentaminen yhteensä Omajohtoinen rakentaminen: A. Asuinrakennukset yhteensä 4321 Henkilöstömenot 4323 Palvelut 4325 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4326 Muut menot Tulosyksikkö/kustannuspaikka/ kohde/hankeryhmittely tilastoraportointia varten Tiliryhmittely rinnakkainen raportti Investointikululajeja varten Taloustilastokoulutus

168 Tulevaisuus Tilastoinnin nopeuttaminen Massatiedonsiirto Palveluväylä Nettilomakkeet - kuinka kauan Tilastoja useammin kuin kerran vuodessa Neljännesvuositilastoinnin laajennus kaikille Uusien luokitusten mukaista tilastointi Tehtävä- ja palveluluokitus Toimipaikkaluokitus Pilotointi alkaa Vaatimukset järjestelmäratkaisuille Kuntatieto-ohjelman tavoitetila organisaation tietovarasto, josta tiedot toimitetaan edelleen tietotarpeen mukaan Taloustilastokoulutus

169 Oheisaineisto Ei käydä koulutuksessa varsinaisesti läpi Esimerkkejä tilastosta ja tilaston järjestelmäkoodauksista itsenäisesti läpikäytäväksi

170 Taloustilaston tehtäväluokitus - Esimerkki järjestelmästä vanhoin tilastokoodein - Tehtävä uusi tiliryhmittely uuden tilaston 2015 mukaisilla koodeilla ja kytkettävä siihen tilit uuden ohjeistuksen mukaan Taloustilastokoulutus

171 Kulu- ja tuottolajit taulukko käyttötalous (vanha 01) - Esimerkki järjestelmästä vanhoin tilastokoodein - Tehtävä uusi tiliryhmittely uuden tilaston 2015 mukaisilla koodeilla ja kytkettävä siihen tilit uuden ohjeistuksen mukaan Taloustilastokoulutus 2015

172 Toimintoalueraportti Taloustilaston raporttia 41, joka säilyy edelleen tilastossa ja on OPH - opetushallituksen raportteja Kaksi eri raporttia Toteutettu toimintoalueina = tilirakenteen, laskentatunnisteen osa, järjestelmässä kunnalle ja oppilaitoksille Opetus Kuljetus Ruokailu Muu oppilashuolto Ym. tarpeet Tiliryhmittelynä Palkkaukset Muut menot Taloustilastokoulutus

173 Toimintoalueraportti kunta ja oppilaitos Valintavaihtoehdot raportille: Rivit Tilinumero Sarakkeet Toimintoalue vanhoin tilastokoodein 0410 Hallinto 0411 Opetus 0412 Ruokailu 0413 Majoitus 0414 Kiinteistöt 0415 Oppilaiden kuljetus 0416 Oppilashuolto 0417 Kotikunta maksuosuudet 0419 Valt.os.kuulumattomat 0421 Avustettu toiminta Tunnusluvut Tilastovuosi Vertailuvuosi Vapaat toiminnallisuudet, muut raportointiominaisuudet, voi valita Kumppaniyhtiö Tilaus Tilauskausi/Kausi Tositenumero Tulosyksikkö Yritys Taloustilastokoulutus

174 Toimintoalueraportti kunta, vanhoin tilastokoodein Taloustilastokoulutus

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma (Kuntatieto ohjelma) Jani Heikkinen valtiovarainministeriö

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma (Kuntatieto ohjelma) Jani Heikkinen valtiovarainministeriö Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma (Kuntatieto ohjelma) valtiovarainministeriö Kuntatieto-ohjelman kehittämistyön kohde Kansalaiset Yritykset Johtaminen

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

Käyttötaloustiedot. 1. Käyttötalous tehtävittäin. 1.1 Käyttötalouden tehtäväluokat. Yleishallinto

Käyttötaloustiedot. 1. Käyttötalous tehtävittäin. 1.1 Käyttötalouden tehtäväluokat. Yleishallinto Käyttötaloustiedot 1. Käyttötalous tehtävittäin 1.1 Käyttötalouden tehtäväluokat Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoiminta Lastensuojelun laitos- ja perhehoito Lastensuojelun avohuoltopalvelut Muut lasten

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016).

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). 1(5) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Investoinnit Investoinnit kerätään kahdessa kokonaisuudessa; Investoinnit

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia

Kuntien taloustietoja Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia Kuntien taloustietoja 2016 Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto 2005-2016 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2005-2016 2 Kuntien tuloslaskelma vuonna 2016, /asukas Kemi 20001-50000 as.

Lisätiedot

Käyttötalous tehtävittäin 2015

Käyttötalous tehtävittäin 2015 Taloustilasto 2015 Käyttötalous tehtävittäin 4.10.2016/ 12:57 218 253 302 304 305 310 315 345 350 360 535 550 Käyttötalous tehtävittäin 2015 Muut lasten ja perheiden avopalvelut Perusterveydenhuollon avohoito

Lisätiedot

Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit

Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit 1(10) Käyttötalouden lisäohjeet ja esimerkit Sosiaali- ja terveystoimen sekä opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon jakaminen tehtäville Tilastovuodesta 2015 eteenpäin käyttötaloustiedoissa sosiaali- ja

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Toiminta ja taloustilasto 2015 Uudet tietosisällöt ja taloushallinnon järjestelmät. Tuula Hämäläinen Projektipäällikkö Taitoa

Toiminta ja taloustilasto 2015 Uudet tietosisällöt ja taloushallinnon järjestelmät. Tuula Hämäläinen Projektipäällikkö Taitoa Toiminta ja taloustilasto 2015 Uudet tietosisällöt ja taloushallinnon järjestelmät Tuula Hämäläinen Projektipäällikkö Taitoa KUTI Valtiovarainministeriön kuntatietoohjelma Valtiovarainministeriö on käynnistänyt

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

Valikko 2: Valikko 3: Jos haluat korvata kokoluokan Jos haluat korvata maakunnan jollain vertailukunnalla, valitse jollain vertailukunnalla, valitse

Valikko 2: Valikko 3: Jos haluat korvata kokoluokan Jos haluat korvata maakunnan jollain vertailukunnalla, valitse jollain vertailukunnalla, valitse Valikko Suomen Kuntaliitto/Kuntatalous Päivitetty 15.8.217 Lisätiedot: Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 25-215 Heikki Pukki, 5 324 3621, (9) 771 219 (Pl. Ahvenanmaa) Mikko Mehtonen, 5 592 8986, (9)

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Käyttötalous 01. Koonti opev 700 Kululajit

Käyttötalous 01. Koonti opev 700 Kululajit Käyttötalous 1 TEHTÄVÄLUOKKA 215 1 käyttötalous yht Koonti opev 7 Kululajit palkkausmenot tarkistusrivi 338245 Palkat ja palkkiot 1 258459 Eläkekulut 375 64131 Muut henkiölsivukulut 39 15655 Asiakaspalveluiden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston muutokset 2006

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston muutokset 2006 23.4.2007 Aluetaloustilastot Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston muutokset 2006 Kunnan/kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2006, Osa I Taulukko 22 Kunnan/kuntayhtymän rahoituslaskelma

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kuntataloustilastojen tiedonantajakoulutus 2. päivä. Atte Virtanen, Karen Asplund ja Jari Kosonen Jyväskylä

Kuntataloustilastojen tiedonantajakoulutus 2. päivä. Atte Virtanen, Karen Asplund ja Jari Kosonen Jyväskylä Kuntataloustilastojen tiedonantajakoulutus 2. päivä Atte Virtanen, Karen Asplund ja Jari Kosonen 5. 6.4.2016 Jyväskylä Ohjelma, päivä 2 9.00 9.30 Aamukahvi 9.30 9.45 Yleistä käyttötaloudesta ja investointitiedoista

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Talous- ja toimintatilaston kokonaisuus. Alkeet Oulu Tampere

Talous- ja toimintatilaston kokonaisuus. Alkeet Oulu Tampere Talous- ja toimintatilaston kokonaisuus Alkeet 9.4.2013 Oulu 16.4.2013 Tampere Kouluttajat Lea Vuorinen Yliaktuaari / Tilastokeskus puh. 09-1734 3358 lea.vuorinen@tilastokeskus.fi Kuntien ja kuntayhtymien

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Menot jaettava tehtäville 253-256 menolajille asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä.

Menot jaettava tehtäville 253-256 menolajille asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä. 1. Perusteet 1.1 - Kunta ostaa perusterveydenhoidon palvelut kuntayhtymältä (avohoito, vuodeosasto ja hammashoito). Miten kustannukset ilmoitetaan käyttötaloudessa (taulukko 01)? Menot jaettava tehtäville

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as.

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 7 Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 6 5 4 3 2 1 Hankasalmi 51-1 as. kunnat Keski-Suomi Manner-Suomi Nettokäyttökustannukset yhteensä pl. liiketoiminta, /as. Hankasalmi 3 727 3 948 4 157

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) JUHTA 11.12.2014 Jani Heikkinen valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 693 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 168 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 461 Asiakaspalveluiden ostot 2 963

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista hankinnoista

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista hankinnoista Laskelma kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista hankinnoista vuosina 2000- mrd. euroa: 2000 2011 muutos-%: 11-12 12-13 00-13 keskim./v Käyttötaloushankinnat yht. 6,00 13,40 14,16 14,67 5,7 3,6 7,1 - Aineet,

Lisätiedot

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as.

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 6 Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 5 4 3 2 1 Nettokäyttökustannukset yhteensä pl. liiketoiminta, /as. Hankasalmi 3 266 3 474 3 727 3 948 4 157 4 38 4 558 4 818 4 973 5 495 5 675 Joutsa

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Nettokustannusten vertailu 22.1.2009 PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU. Kouvola

Nettokustannusten vertailu 22.1.2009 PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU. Kouvola PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU LÄHTÖTIEDOT Väestötiedot 31.12 27 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 27 (Tilastokeskus) (tehtäväluokitukset http://tilastokeskus.fi/keruu/kutall/lisaohjeita6.pdf

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Talous- ja toimintatilaston kokonaisuus. Syventävä Oulu Tampere

Talous- ja toimintatilaston kokonaisuus. Syventävä Oulu Tampere Talous- ja toimintatilaston kokonaisuus Syventävä 10.4.2013 Oulu 17.4.2013 Tampere Tiedonkeruun muutokset Tiedonkeruun viimeisimmät muutokset http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/kuntatalous/talous-toimintatilaston-luokitukset/sivut/default.aspx

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Kuntatalous muut taloustiedot 1(82) TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET

Kuntatalous muut taloustiedot 1(82) TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET 1(82) 2015 Kuntatalous muut taloustiedot TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET 2(82) Sisällysluettelo Johdanto 7 Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen _ 7 Yleistä

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Kuntien tunnusluvut 2013 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue http://pxweb2.stat.fi/dialog/varval.asp?ma=080_ktt14_2013_fi&ti=kuntien+tunnusluvut+2013&path=../database/kuntien_talous_ja_toiminta/kunnat/ktt14/&lang=3&multilang=fi

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot