Yritysturvallisuuden perusteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysturvallisuuden perusteet"

Transkriptio

1 Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory 12. Luento Taloushallinnon turvallisuus ja kertaus Taloushallintoon liittyvät riskit ja turvaamistoimenpiteet Rahan ja arvo-omaisuuden säilytys ja käsittely Talousrikokset 1

2 Yhteiskunnan motiivi Rikosten selvittäminen on helppoa siinä kohdassa, missä raha pestään Käteinen raha voi olla harmaata Käteisen muuttaminen lailliselta näyttäväksi rahaksi on tärkeää Rahan pitää olla puhdasta myös verottajan mielestä Taloushallinto yrityksessä Tuottaa tietoa johdon käyttöön Huolehtii yrityksen omaisuudesta Pyörittää käytännön raha-asioita 2

3 Taloushallinto tiedon tuottajana Pitkällä tähtäimellä Raportit Ennusteet Antaa johdolle mahdollisuuden tehdä strategisia päätöksiä yrityksen tulevaisuudesta Lyhyellä tähtäimellä Rahatilanne Reskontra Varmistaa, että yritys ei joudu maksuvaikeuksiin Data Warehouse Tietosammio Useat tahot kaatavat tietoa sammioon Älykkäät ohjelmat kokoavat ja yhdistelevät tietoja Yhdistelmätiedot esitetään pelkistettynä johdolle Lopputuloksen yhteys alkuperään katoaa 3

4 Raportoinnin uhat Esitetty tieto on väärää Yksittäinen väärä tieto vaikuttaa Mittausmenetelmä on väärä (systemaattinen virhe) Tulokset yhdistetään väärin Tiedon perusteella tehdään vääriä päätöksiä Liikkeenjohdollinen ongelma Ei liity turvallisuuteen Turvaamistoimenpiteet Tietojen lisääminen hallittua Varmistetaan tietojen oikeellisuus jo ennen sammioon kaatamista Säilytetään metatietona alkuperä ja luotettavuus Varmistetaan tulokset rinnakkaisilla menetelmillä Käsittelyohjelmien oikeellisuus Versionhallinta Parametrien hallinta 4

5 Kirjanpito Lokitieto yrityksen rahankäytöstä Mihin tarkoitukseen Kuka Mahdollistaa raportoinnin Mahdollistaa valvonnan Kirjanpitojärjestelmät Kirjanpito on lähes aina tietokoneella Tiedot tulevat valmiina Tilaus-, varasto- ja palkkajärjestelmistä Pankista Tietojen eheys tärkeää Jälkikäteen tapahtuva muuttaminen estettävä Säädökset edellyttävät tietojen säilyttämistä vuosien ajan 5

6 Maksuliikenne Maksuliikenteellä tarkoitetaan yrityksen suorittamia ja vastaanottamia maksuja Tapahtuu yleensä rahalaitoksen välityksellä Myyjä lähettää laskun ostajalle, joka maksaa sen pankin välityksellä Maksuliikenteen uhat Raha menee väärälle tilille Tilinumero muuttunut matkalla Maksetaan väärä summa Maksu jää hoitamatta Maksetaan olematon lasku 6

7 Turvallisuustoimenpiteet Laskuille on olemassa hyväksymiskäytäntö Ostoreskontra ja kirjanpito yhdessä valvovat maksatusta Vaarallisten työyhdistelmien estäminen Vaaralliset työyhdistelmät Laskun hyväksymisessä on useita työvaiheita Sama henkilö ei saa olla useassa roolissa Esimerkiksi Hyväksyjä ei saa olla myös maksaja Maksaja ei saa maksaa omalle tililleen Tehtäviä pitäisi kierrättää Poikkeavuudet paljastuvat helpommin, kun uusi henkilö alkaa hoitaa tehtäviä 7

8 Omaisuuden hallinta Yrityksen omaisuutta pitää hallita niin, että se ei katoa, pilaannu tai menetä arvoaan on mahdollisimman tehokkaassa käytössä Tiedetään mitä, missä, kuinka arvokasta, kenellä Turvataan hukkumiselta, rikkoontumiselta, varastamiselta Omaisuus ja rikollisuus Oma henkilökunta Varastaa tarpeeseen Mm. työkaluja, toimistotarvikkeita, osia kotitietokoneeseen Ulkopuoliset Varastaa myydäkseen Pientä, arvokasta ja helposti myytävää 8

9 Uhat Varastaminen Raha, arvotavara, autot, tietokoneet Katoaminen Käyttötavara Väärinkäyttö Työkalut Turvallisuustoimenpiteet Kirjanpito Tiedetään mitä omistetaan ja missä se on Omistajuus Tiedetään, kuka vastaa mistäkin tavarasta Menettelytavat Kuka saa hankkia, luovuttaa ja poistaa omaisuutta 9

10 Byrokratia Välttämätön osa hyvää hallintoa Varmistaa päätöksenteon yhdenmukaisuuden ja dokumentoinnin Päätös ei vaihtele henkilöittäin eikä päivittäin Talousrikokset Talousrikos on rikos, joka tehdään toimistossa Apuvälineenä voi olla esim. väärennös Väärennetään kirjanpitoa, tehdään kuitteja, jätetään maksuja maksamatta, varastetaan yhtiön omaisuutta, annetaan väärää tietoa,..., tehdään konkurssi 10

11 Petos Joka, hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä taikka toista vahingoittaakseen, erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä saa toisen tekemään tai jättämään tekemättä jotakin ja siten aiheuttaa taloudellista vahinkoa erehtyneelle tai sille, jonka eduista tällä on ollut mahdollisuus määrätä, on tuomittava petoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Kavallus Joka anastaa hallussaan olevia varoja tai muuta irtainta omaisuutta, on tuomittava kavalluksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi kuudeksi kuukaudeksi. 11

12 Vilpillinen ostaja Ostaminen muuttuu petokseksi, jos asiakkaalla ei ole aikomustakaan maksaa Ostetaan, hukataan ja jätetään lasku maksamatta Väärien tietojen käyttö Lasku lähetetään väärälle henkilölle Väärät luottokorttitiedot Väärien tietojen antaminen Esimerkiksi alennusten saamiseksi Vilpillinen myyjä Tavara ei vastaa sovittua Toimitetaan eri tavaraa kuin tilattu Hinta ei vastaa sovittua Laskutetaan enemmän Otetaan etumaksu eikä toimiteta Lähetetään aiheettomia laskuja 12

13 Vilpillinen yhteistyökumppani Voi olla vilpillinen ostaja tai myyjä Tietojen väärinkäyttö Oma henkilökunta Tulevien maksujen pimitys Jätetään tilittämättä Ohjataan omalle tilille Lähtevien maksujen huijaus Maksetaan itselle aiheettomia maksuja Ohjataan lähteviä maksuja omalle tilille Ulkopuolisten erehdyttäminen Ostetaan itselle yrityksen nimissä Tietojen väärinkäyttö Esim. osakekaupat 13

14 Kertaus Turvallisuuden tarkoitus Organisaation varsinainen toiminta ei häiriinny odottamattomien tapahtumien vuoksi Omaisuutta ei menetetä Ihmiset eivät vahingoitu Maine ei pilaannu 14

15 Vaatimuksia asettavat Ulkoiset tahot viranomaiset asiakkaat yhteistyökumppanit Sisäiset tahot profiloituminen segmentoituminen strategia Vaatimusten täyttäminen Noudatamme määräyksiä Vaatimukset tulevat oman organisaation ulkopuolelta Oma motivaatio? 15

16 Tavoitteet ja laki Laki asettaa vaatimuksia, johto päättää noudatetaanko Toisaalta lain vaatimukset voivat olla liian alhaiset turvallisuus on keino varmistaa toiminta laatua on vaikea käskeä lailla Turvallisuus ja tehokkuus Turvallisuuden tehtävänä on estää häiriöitä varsinaisessa toiminnassa Tehokas toiminta edellyttää häiriöttömyyttä Jos kaikki aika kuluu sotkujen siivoamisessa ei aikaa riitä varsinaiselle työlle 16

17 Motivaatio Turvallisuus on häiriöiden estämistä Turvallisuus on kulujen pienentämistä Turvallisuus on laiskuutta Turvallisuustyötä tehdään oman edun takia Turvallisuus keinona profiloitua Monet asiakkaat ovat valmiita ostamaan turvallista tuotetta ja myös maksamaan siitä Monet asiakkaat haluaavat siirtää osan riskistä alihankkijalle ja edellyttävät tiettyä turvatasoa tai toimintavarmuutta Turvallisille tuotteille ja palveluille on olemassa omat markkinansa, jossa hinta ei välttämättä ole tärkein valintaperuste 17

18 Turvallisuus liiketoimintaverkossa Alihankkijat ovat osa riskienhallintaa Riski siirretään alihankkijalle Alihankkijan huolehdittava omasta toimitusvarmuudestaan Onko kyse ulkoisista vaatimuksista vai brandistä? Yhteinen turvallisuus verkostossa Yhdessä toimivien yritysten täytyy profiloitua samalla tavalla Yksi huono yritys voi pilata monen hyvän yrityksen maineen Turvallinen ja laadukas myyjä tarvitsee turvallisen ja laadukkaan ostajan 18

19 Turvallisuuden organisointi perinteisesti Yrityksissä on määräysten mukaan oltava joukko vastaavia henkilöitä Suojelujohtaja, valmiuspäällikkö, työsuojelupäällikkö,... Turvallisuustietoisessa yrityksessä on myös turvallisuuspäällikkö Turvallisuuspäällikkö tekee ohjeet turvallisuusasioissa (=ovien lukitseminen) ja valvoo niiden noudattamista Toi minna n turvallisuus Toim itilaturvallisuus Henkilöturvallisuus Tieto Henkilö Materia Maine Tietotekninen tur vallisuus 19

20 Suojattavat kohteet Erilaiset asiat, jotka ovat arvokkaita organisaatiolle Arvo voi perustua Rahallinen arvo Toiminnallinen arvo Mielikuva-arvo Pakolliset suojausmenetelmät Menetelmät, joiden täytyy olla olemassa kaikissa yrityksissä Perusta kaikille muille toimenpiteille 20

21 Riski Threat Vulnerability Loss Risk Eliminate risk Minimize risk Accept risk Valinnaiset menetelmät Valinnaisilla menetelmillä rakennetaan varsinainen suojaus Menetelmistä valitaan tilanteeseen ja kohteeseen parhaiten sopivat On tärkeää pitää suojaus yhtä vahvana kaikkialla, vaikka menetelmät vaihtuisivatkin välillä 21

22 Yritysturvallisuus Fyysinen turvallisuus Alueen sisällä olevat voivat tehdä työtä häiriöttä sisälläolijoita ei tarvitse vahtia pahat on jätetty ulos reitejä on helppo seurata Ei häiritse luvallista kulkua Rakenteellinen paloturvallisuus 22

23 Turvallisuusvyöhykkeet Tietotekninen turvallisuus Tietoteknisessä turvallisuudessa luodaan erilaisia turvallisuusalueita ja hallitaan pääsyä niille Palomuurit, pääsynvalvonta, salakirjoitus Tietoteknisesä turvallisuudessa havaitaan hyökkäykset ja reagoidaan niihin IDS 23

24 Järjestelmille asetettavat vaatimukset Laatu Toiminnalliset vaatimukset Ympäristön turvallisuus Luotettavuusvaatimukset Suorituskykyvaatimukset Turvallisuusvaatimukset Tietoturvallisuus Tiedolla 3 ominaisuutta Luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys (CIAmalli) Luottamuksellisuus on aito tiedon ominaisuus Eheys ja käytettävyys ovat järjestelmien ominaisuuksia Luottamuksellisen tiedon arvo vähenee, kun tietäjien määrä kasvaa Tieto oikeellisuudesta on olennainen metatieto 24

25 Henkilöstöturvallisuus Suojataan tietoja ja muuta omaisuutta henkilöturvallisuuden keinoin Toimenpiteet kohdistuvat omaan henkilöstöön Sisäinen turvallisuus Vaikutetaan Haluun toimia turvallisesti Valinta Motivaatio Kykyyn toimia turvallisesti Koulutus Nykyhetken piirteitä Pysyvät menetelmät rapistuvat Nopea vaihtuvuus Sitoutumattomuus Yrityskulttuurien mureneminen Etsitään hetkellisiä keinoja Testit (psykologiset, huume-, käsialajne.) 25

26 Toiminnan turvallisuus Varsinainen työ tehdään turvallisesti Työsuojelu, paloturvallisuus Vaaralliset työyhdistelmät, päätöksentekoprosessit Normaali toiminta ei aiheuta riskejä Turvallisuudesta vastaa linjaorganisaatio Turvallisuuden ja laadun yhdistäminen Toiminnan varmistaminen Varautuminen Varakapasiteetti, redundanssi Kahdentaminen vikasietoisuus Varatilat Korvaavat verkot ja siirtotiet Varavoima yms Silmukointi Varaosavarastot Rakenteelinen suojaus Henkilöstön varaus Toiminta Priorisointi Resurssiohjaus Käytön rajoitus Korvaavat toiminta- ja käyttötavat Kannibalisointi 26

27 Tiedottamisen tavoitteet Osapuolet tietävät mitä on tapahtunut Osapuolet osaavat toimia oikein uudessa tilanteessa Luottamus säilyy Viesti saadaan menemään perille organisaation haluamassa muodossa Turvallisuustiedottaminen Kun jotain tapahtuu, tiedottaminen on osa tapahtuman käsittelyä Suunniteltaessa etukäteen toimenpiteitä on suunniteltava myös tiedotus Kuka tiedottaa Kuinka paljon kerrotaan Mitä pyydetään Tiedottamisen onnistuminen vaikuttaa Maineeseen Toiminnan jatkumiseen 27

28 Tiedottamisen ongelmat Ei ole päätetty, kuka tiedottaa Useita ristiriitaisia viestejä Ketä uskotaan? Tiedottaja ei tiedä riittävästi Viesti on väärä tai epäuskottava Kerrotaan vääriä asioita Paljastuu huijaukseksi Selittelyä Organisaation turvallisuusstrategia Politiikka Julistus, jossa organisaatio kertoo omat näkemyksensä ja tavoitteensa Periaatteet Hyväksyttävä riskitaso, minimiturvataso, toteutusperiaatteet eri osa-alueille, seuranta ja päivittäminen Toimintaohjeet Henkilöstölle jaettavat toimintaohjeet eri tilanteisiin 28

29 Tentti 6.5. klo 9-12 T1 Syyskuussa ja II tenttikaudella 29

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 8. Luento Taloushallinto ja varainhoito

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi Järjestelyihin liittyviä asioita Tilatkaa

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 11. Luento - Tuotannon ja toiminnan

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet. 12. Luento - Tuotannon ja toiminnan turvallisuus

Yritysturvallisuuden perusteet. 12. Luento - Tuotannon ja toiminnan turvallisuus Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 12. Luento - Tuotannon ja toiminnan

Lisätiedot

CS20A0450 YRITYSTURVALLISUUS

CS20A0450 YRITYSTURVALLISUUS CS20A0450 Yritysturvallisuus Lappeenrannan teknillinen yliopisto/ juhani.kuronen@lut.fi 1 CS20A0450 YRITYSTURVALLISUUS syksy 2012 CS20A0450 Yritysturvallisuus Lappeenrannan teknillinen yliopisto/ juhani.kuronen@lut.fi

Lisätiedot

TIETOTURVA Hoiva- ja hoitoalan asettamat vaatimukset yrityksen tietoturvalle

TIETOTURVA Hoiva- ja hoitoalan asettamat vaatimukset yrityksen tietoturvalle Laura Niiranen, Elsa Väistö TIETOTURVA Hoiva- ja hoitoalan asettamat vaatimukset yrityksen tietoturvalle Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle

Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle 1 Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle ISBN 952-201-788-4 (painotuote), ISBN 952-201-789-2 (verkkojulkaisu), Luoti- julkaisuja 8/2006, Helsinki 2006

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikat. arvostelija. Riitta Mäkinen. Helsinki 20.4.2003. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoturvapolitiikat. arvostelija. Riitta Mäkinen. Helsinki 20.4.2003. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos hyväksymispäivä arvosana arvostelija Tietoturvapolitiikat Riitta Mäkinen Helsinki 20.4.2003 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietoturva nykyaikaisessa liiketoimintaympäristössä -seminaari

Lisätiedot

PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOKSEN TURVALLISUUDENHALLINTAJÄRJESTELMÄ

PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOKSEN TURVALLISUUDENHALLINTAJÄRJESTELMÄ PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOKSEN TURVALLISUUDENHALLINTAJÄRJESTELMÄ 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 23.2.2010 TUTKIELMA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Osto- ja myyntireskontran ohje

Osto- ja myyntireskontran ohje Jarno Suominen Osto- ja myyntireskontran ohje Inchcape Motors Finland Oy Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Marraskuu 2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON SÄHKÖISTYS TILITOIMISTO VERSO OY:SSÄ

TALOUSHALLINNON SÄHKÖISTYS TILITOIMISTO VERSO OY:SSÄ TALOUSHALLINNON SÄHKÖISTYS TILITOIMISTO VERSO OY:SSÄ Henrika Wiksten Opinnäytetyö Kuukausi Marraskuu vuosi 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUSOHJE

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUSOHJE 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 6 1.1 Hankkeen tausta 6 1.2 Ohjeen laatiminen 6 1.3 Ohjeen tarkoitus ja rajaus 6 1.4 Ohjeen rakenne 7 1.5 Käsitteet 7 2 ETÄTYÖN

Lisätiedot

MUUTAKIN KUIN IT-TIETOTURVAA UUDET UHAT VOIVAT VAHINGOITTAA ASIAKKAIDEN LUOTTAMUSTA YRITYKSEEN TEEMA: TIETOTURVA & RISKIENHALLINTA RISKIENHALLINTA

MUUTAKIN KUIN IT-TIETOTURVAA UUDET UHAT VOIVAT VAHINGOITTAA ASIAKKAIDEN LUOTTAMUSTA YRITYKSEEN TEEMA: TIETOTURVA & RISKIENHALLINTA RISKIENHALLINTA CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Saab-konsernin turvallisuuspäällikkö Benny Krönfeldt: Tietoturvakeskus antaa Saabille lyhyemmät vasteajat ja paremman tietoturvan SYMANTEC MOBILE

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE VASTUU ON MEIDÄN

TOIMINTAOHJE VASTUU ON MEIDÄN TOIMINTAOHJE VASTUU ON MEIDÄN 2 JOHDANTO Visiomme 6 Ydinarvomme 6 Miksi toimintaohje tarvitaan 8 Speak Up -järjestelmä 9 1 TYÖPAIKALLA 1.1 Uskomme reiluihin työehtoihin ja -oloihin 12 1.2 Olemme sitoutuneet

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

Tyco International Ltd. Freier Platz 10 CH-8200 Schaffhausen, Sveitsi. Puh. +41 52 633 02 44 Faksi +41 52 633 02 99

Tyco International Ltd. Freier Platz 10 CH-8200 Schaffhausen, Sveitsi. Puh. +41 52 633 02 44 Faksi +41 52 633 02 99 Tyco International Ltd. Freier Platz 10 CH-8200 Schaffhausen, Sveitsi Puh. +41 52 633 02 44 Faksi +41 52 633 02 99 Opaseettiseen käytökseen Kuinka toimimme oikein Viesti puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta...

Lisätiedot

Liiketoiminnan hyötyjen huomiointi tietoturvallisuuden hallinnollisessa toteuttamisessa

Liiketoiminnan hyötyjen huomiointi tietoturvallisuuden hallinnollisessa toteuttamisessa Liiketoiminnan hyötyjen huomiointi tietoturvallisuuden hallinnollisessa toteuttamisessa Oulun Yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Kandidaatintyö Karri Maijanen 8.7.2015 2 Tiivistelmä Tutkimuksessa

Lisätiedot

Case-tutkimus: BS7799-vaatimusten, VAHTI-tietoturvaohjeiden ja ITIL-prosessikuvausten vertailusta ja yhdistämisestä.

Case-tutkimus: BS7799-vaatimusten, VAHTI-tietoturvaohjeiden ja ITIL-prosessikuvausten vertailusta ja yhdistämisestä. Case-tutkimus: BS7799-vaatimusten, VAHTI-tietoturvaohjeiden ja ITIL-prosessikuvausten vertailusta ja yhdistämisestä Lauri Hämäläinen Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi

Lisätiedot

OSTOLASKUJEN SÄHKÖISTÄMISEN MUUTOSPROSESSI

OSTOLASKUJEN SÄHKÖISTÄMISEN MUUTOSPROSESSI TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos OSTOLASKUJEN SÄHKÖISTÄMISEN MUUTOSPROSESSI Kunnallistalous Pro gradu-tutkielma Joulukuu 2007 Ohjaaja: Pentti Meklin Marja Aho TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011 Liiketoiminnan menettelytapaohje Compass Group PLC Helmikuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Viesti Richard Cousinsilta 3 Liiketoiminnan menettelytapaohje 4 Avun ja neuvojen pyytäminen 5 Speak Up 6 Visiot

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN KYMMENEN TIETOTURVA- KÄSKYÄ

PK-YRITYKSEN KYMMENEN TIETOTURVA- KÄSKYÄ PK-YRITYKSEN KYMMENEN TIETOTURVA- KÄSKYÄ Pk-yrityksen Kymmenen tietoturvakäskyä 2015 Pk-yrityksen Kymmenen tietoturvakäskyä 2015 ALKUSANAT Hyvä pk-yrityksen johtaja, Tässä pk-yrityksen tietoturvaohjeessa

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN KYMMENEN TIETOTURVA- KÄSKYÄ

PK-YRITYKSEN KYMMENEN TIETOTURVA- KÄSKYÄ PK-YRITYKSEN KYMMENEN TIETOTURVA- KÄSKYÄ Pk-yrityksen Kymmenen tietoturvakäskyä 2015 ALKUSANAT Hyvä pk-yrityksen johtaja, Tässä pk-yrityksen tietoturvaohjeessa esitettävät ns. kymmenen tietoturvakäskyä

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA YLIOPISTOSSA Yritysturvallisuuden osa-alueiden käytännön tarkastelu

TURVALLISUUDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA YLIOPISTOSSA Yritysturvallisuuden osa-alueiden käytännön tarkastelu TURVALLISUUDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA YLIOPISTOSSA Yritysturvallisuuden osa-alueiden käytännön tarkastelu 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 22.2.2010

Lisätiedot

KAINUUN ALUEVERKON TIETOTURVALLISUUS-PERI- AATTEET

KAINUUN ALUEVERKON TIETOTURVALLISUUS-PERI- AATTEET Kainuun maakunta kuntayhtymä Kainuun alueverkon Kainuun Alueverkko tietoturvallisuusperiaatteet Tietohallinto Tietoturvaprojekti 2003-2004 20.12.2004 KAINUUN ALUEVERKON TIETOTURVALLISUUS-PERI- AATTEET

Lisätiedot

Liiketoiminnan Menettelytavat

Liiketoiminnan Menettelytavat 6 9 Huolenaiheista ilmoittaminen Ihmisoikeudet 14 18 Eturistiriita Lahjat ja kestitys 24 30 33 Luottamuksellisten tietojen suojelu ja käyttö Tietojen eheys Liikekumppanit 37 45 Liiketoiminnan lahjomattomuus

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden seminaari. Esitys 2 Mitä tekemistä kirjoilla on yritysturvallisuuden kanssa? Eila Ylönen

Yritysturvallisuuden seminaari. Esitys 2 Mitä tekemistä kirjoilla on yritysturvallisuuden kanssa? Eila Ylönen Yritysturvallisuuden seminaari Esitys 2 Mitä tekemistä kirjoilla on yritysturvallisuuden kanssa? Eila Ylönen Kirjat: Jorma Huhtala: Majoitusliikkeen turvallisuusriskit ja riskienhallinta Harvey Burstein:

Lisätiedot

Aleksi Alppi. PCI-standardin kohdentaminen Indoor Groupin tarpeisiin

Aleksi Alppi. PCI-standardin kohdentaminen Indoor Groupin tarpeisiin Aleksi Alppi PCI-standardin kohdentaminen Indoor Groupin tarpeisiin Opinnäytetyö Syksy 2009 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohdon koulutusohjelma

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 4.Luento Riskienhallinta osana turvallisuutta

Lisätiedot

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Tarkoitus ja soveltamisala...1 Sitoumuksemme...1 Lakien ja sääntöjen noudattaminen...2 Työntekijöiden resurssit...2 Raportointi...3 Kurinpidolliset

Lisätiedot