Yritysturvallisuuden perusteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysturvallisuuden perusteet"

Transkriptio

1 Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory 4.Luento Riskienhallinta osana turvallisuutta Riskianalyysimenetelmiä 1

2 Näkökulmia turvallisuuteen Vaatimusten täyttäminen Oman toiminnan tehokkuus Brandin kehittäminen ja ylläpito Turvallisuus oman toiminnan kehittäjänä Turvallisuuden tehtävänä on häiriöiden estäminen Optimointiongelma Vahinko määritettävissä Turvallisuuden kulut määritettävissä Insinöörimäinen näkökulma 2

3 Motivaatio Turvallisuus on häiriöiden estämistä Turvallisuus on kulujen pienentämistä Turvallisuus on laiskuutta Turvallisuustyötä tehdään oman edun takia Vakuuttaminen Vakuuttaminen on tapa siirtää osa riskistä vakuuttajalle Vakuuttaminen perustuu todennäköisyysmatematiikkaan Jos keskimäärin tapahtuu auto-onnettomuus 0,01% todennäköisyydellä vuodessa, ei yksittäinen ihminen tiedä osuuko se hänelle Jos vakuutusyhtiöllä on asiakasta 100 joutuu auto-onnettomuuteen Vakuutusyhtiö laskee odotettavissa olevat korvaukset ja laskuttaa ne asiakkailta 3

4 Vakuutuslajit Yleensä vain puhtaat riskit ovat vakuutettavia, ei spekulatiiviset Vahinko Eläke Itseen kohdistuva toiselle aiheutettu Pakollinen vapaaehtoinen Ihminen omaisuus toiminta - vastuu Paikalliset ja yleiset uhat Riskiä ja sen seurauksiaarviotaessa on otettava huomioon kehen se kohdistuu Kaikkii osapuoliin kohdistuva uhka ei heikennä omaa suhteellista asemaa markkinoilla Kukaan muukaan ei pysty parempaan Enemmän ymmärrystä Jos vahinko kohdistuu vain omaan yritykseen menetetään asemia kilpailijoille 4

5 Järjestelmille asetettavat vaatimukset Laatu Toiminnalliset vaatimukset Ympäristö n turvallisuu s Luotettavuusvaatimukset Su orituskykyvaatimukset Turvallisuusvaatimukset Termejä Uhka (threat) on jokin haitallinen tapahtuma, joka saattaa tapahtua. Uhan numeerinen arvo on todennäköisyys. Haavoittuvuus (vulnerability) on järjestelmässä oleva heikkous, joka lisää tapahtuman todennäköisyyttä tai kasvattaa sen aiheuttamia vahinkoja. Riski (risk) on vahingon odotusarvo. Se saadaan kertomalla todennäköisyys vahingon suuruudella. 5

6 Riski Uhka Haavoittuvuus Vahinko Riski Riskin poistaminen Riskin pienentäminen Riskin hyväksyminen Riskienhallinta R iskienhallinta Riskien arvionti Riskien torjunta - Uhka-analyysi - Seurausten määrittely - Suojaustason määrittely - Suojausmenetelmien valinta - Suojaukset - Suojausten ylläpito 6

7 Jatkuva parantaminen Riskien löytäminen ja arviointi Riskienhallintamenetelmät - Riskien välttäminen - Riskien pienentäminen - Riskien siirtäminen - Riskin hyväksyminen Seuraavat toimenpiteet - Valvonta - Oppiminen Turvallisuus tapahtuma Riskienhallinta prosessina Riskien määrittely Uhka-analyysi Estävät toimenpiteet Riskien arviointi Suojausmenetelmien valinta Jälkitoimenpiteet Valvonta Turvallisuus tapahtuma 7

8 Vaatimusten asettaminen Probability (T) 1 = 1/100 or seldom 2 = 1/30 year 3 = 1/10 year 4 = 1/3 year 5 = once a year or more often Loss of property ( O) 0 = 0,0-0,1 MFIM 1 = 0,1-0,5 MFIM 2 = 0,5-2 MFIM 3 = 2-5 MFIM 4 = 5-10 MFIM 5 = over 10 MFIM Loss of production (K) 0 = less than a week 1 = week 2 = month 3 = 1-3 months 4 = 3-12 months 5 = over 12 months R = T * (O + K) Concequences Kysymyslistat Yksinkertainen riskianalyysimenetelmä Vastataan joukkoon kysymyksiä Vastauksista voidaan yksinkertaisesti johtaa analyysin tulos Menetelmän hyvyys riippuu kysymysten hyvyydestä ja niiden tulkinnasta 8

9 Kysymyslista Fyysinen suoja Ovatko konesalintilat omana palo -osastona ja varustettu automaattisin paloilmoitinlaittein Ovatko varmuuskopiot vähintään 2 tunnin paloluokitellussa kaapissa Tunnetaanko atk-tilojen vesivuotoriski ja onko suojaustoimenpiteet tehty Henkilökunta Onko henkilökunta tietoinen heiltä odotettavista tietoturvallisuustoimenpiteistä ja toiminnasta hätätilanteissa Onko olemassa ohjeet palkattavan atk-henkilöstön taustantarkistuksista Onko olemassa ohjelma uuden henkilökunnan tietoturvallisuuskoulutuksesta Valvontamenettelyt Onko määritelty, kenellä on pääsyoikeus tiedostoihin Onko olemassa pääsynvalvontaohjelmisto ja raportointi arkojen tiedostojen käytön valvontaan Onko pääsynvalvonta rakennettu hyväksytyn tietojen luokituksen perusteella Saadaanko atk-tiloihin tunkeutumisesta ilmoitus murtohälytysjärjestelmällä Onko avainhenkilöriskit kartoitettu ja sijaisuusjärjestelyt olemassa Identifioidaanko järjestelmään ja tiedostoihin pääsy yksilöllisellä tunnistuksella PTS: Tietojenkäsittelyn turvaaminen ja valmiussuunnittelu Vikapuut Fault Tree analysis (FTA) Mahdolliset korkeimman tason viat löydettävä muilla menetelmillä Mahdolliset syyt korkeamman tason vikaan analysoidaan ja liitetään puuhun, kunnes päädytään ensisijaisiin tapahtumiin Käytetään lähinnä olemassaolevien järjestelmien arviointiin 9

10 Vikapuu Potilaalle määrätään väärä hoito Kriittinen raja ylitetään mutta tilannetta ei korjata ajoissa Havaintotiheys on liian harva Olennaisia tietoja ei raportoida Hoitaja on syöttänyt väärät ohjeet Tietokone ei lue tietoja Tietokone ei hälytä Hoitaja ei reagoi tietoihin Hoitaja ei huomaa tietoja Vika sensorissa Tapahtumapuu Event tree analysis (ETA) Kehitetty edelleen vikapuista 10

11 Tapahtumapuu Putkirikko Sähkönsyöttö Hätäjäähdytys Uraanin poisto Suojarakennuksen kesto Toimii Toimii 1-P5 P1 Toimii 1-P4 Ei toimi P5 P1 * P5 1-P3 Ei toimi Toimii 1-P5 P1 * P4 Käynnistävä tapahtuma P1 Toimii 1-P2 Ei toimi P2 Ei toimi P3 P4 Toimii 1-P4 Ei toimi P4 Ei toimi P5 P1 * P4 * P5 P1 * P3 P1 * P3 * P4 P1 * P2 Syy-seuraus -analyysi Lähtökohtana kriittinen tapahtuma Määrittelee kriittisen tapahtuman seuraukset ja syyt, jotka johtavat niihin Useita vaihtoehtoisia seurauskaavioita voidaan yhdistää kuvaamaan eri mahdollisuuksia 11

12 Hazop Hazard and Operability analysis Useita vaiheita Suunnitellun toiminnan määrittely Mahdolliset poikkeamat suunnitellusta Poikkeamien aiheuttajien määrittely Poikkeamien seuraukset Pohdittavia toimintoja Ei toimi, enemmän, vähemmän, osittain, käänteisesti, yllätys Liittymäanalyysi Tutkii komponenttien välisiä yhteyksiä ja suhteita Tarkastelussa mahdollisia ongelmia Ei vastetta, vähentynyt, väärä (laillinen), liian suuri, virheellinen (laiton) vaste ja sivuvaikutukset 12

13 FMEA Failure Modes and Affects Analysis Yksittäisten laitteiden tai kytkentöjen arviointiin A Critical Failure probability Failure mode % Failures by mode Effects critical B Effects noncritical A 1E10-3 Open 90 X Short 5 1E10-5 B 1E10-3 Other Open E10-5 X Short 5 1E10-5 Other 5 1E10-5 Tilakoneanalyysi Järjestelmä koostuu tiloista ja niiden välisistä siirtymistä Vaaralliset tilat on löydettävä Vaarallisiin tiloihin johtavat siirtymät on estettävä Sellaisenaan soveltuu pieniin järjestelmiin Suuremmissa järjestelmissä on käytettävä loogisia pseudotiloja, joiden avulla eri tilojen määrä saadaan pidettyä riittävän pienenä 13

14 Tietotekniikassa huomioitava Laitteisto Viat aiheutuvat heikkouksista suunnittelussa, tuotannossa ja ylläpidossa Viat aiheutuvat kulumisesta tai fysikaalisista ilmiöistä. Ilmiö on usein havaittavissa ennen vikaa Luotettavuutta voidaan parantaa ennaltaehkäisevällä huollolla Luotettavuus muuttuu ajan mukaan Komponenttien vikatiheyttä voidaan ennustaa Osien rajapinnat ovat näkyviä Luotettavuus riippuu fyysisistä olosuhteista Luotettavuutta voidaan parantaa monistamalla Ohjelmisto Viat aiheutuvat ensisijaisesti heikkouksista suunnittelussa. Korjauksilla estetään vikojen näkyminen Kulumista ei tapahdu. Yleensä vikaa ei havaita etukäteen. Ennaltaehkäisevä huolto ei ole mahdollista Aika ei vaikuta. Vika ilmenee, kun suoritetaan viallinen osa koodia Komponenttien vikatiheyttä ei voida ennustaa Osien rajapinnat ovat kuvitteellisia Ulkoiset olosuhteet eivät vaikuta Luotettavuutta parannetaan erilaisuudella Standardien käyttö Standardin tarkoituksena on helpottaa elämää ja alentaa kustannuksia Tilaaja voi yksittäisten vaatimusten sijasta vaatia tietyn standardin noudattamista Toimittajan ei tarvitse räätälöidä tuotetta kunkin asiakkaan vaatimusten mukaiseksi Toimittaja voi sertifioida tuotteensa kerran eikä vaatimusten täyttämistä tarvitse erikseen todistaa joka asiakkaalle Tilaajan ei tarvitse itse verifioida tuotetta 14

15 Standardit turvallisuudessa Viranomaisten vaatimuksia Esim. palo-ovet Vakuutusyhtiön ehtoja Lukot Hyviä toimintatapoja ISO Valmiita ratkaisuja EAS Yhteenveto Riskienhallinta on johdon työväline Riskienhallintaan kuuluu Uhkien löytäminen Riskien arviointi Riskin ehkäisy, pienentäminen ja siirtäminen Riskin ottaminen 15

Terveydenhuollon laadunhallinta Lääkintälaitejärjestelmien turvallisuus

Terveydenhuollon laadunhallinta Lääkintälaitejärjestelmien turvallisuus Lääkelaitoksen julkaisusarja 1/2004 Terveydenhuollon laadunhallinta Lääkintälaitejärjestelmien turvallisuus Ilpo Pöyhönen Kaarle Kylmälä Julkaisija: Lääkelaitos PL 55 00301 Helsinki Puh. (09) 473 341 Faksi

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot

Kokeiletko aina onneasi?

Kokeiletko aina onneasi? Kokeiletko aina onneasi? Riskienhallinnan perusteet Pk-yrityksille ja työntekijöille Sisällysluettelo Riskeihin voidaan vaikuttaa... 3 Mitä ovat riskit?... 3 Turvaa riskienhallinnasta... 6 Mitä riskienhallinta

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi Järjestelyihin liittyviä asioita Tilatkaa

Lisätiedot

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47

1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 1.9.2009 MÄÄRÄYKSEN 47 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN TELEYRITYSTEN TIETOTURVALLISUUDEN HALLINNASTA MPS 47 Viestintävirasto MPS 47 1 (28) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA...

Lisätiedot

Koneyrityksen riskienhallinta

Koneyrityksen riskienhallinta Koneyrityksen enhallinta Näkökulmana seuraavat alat: energia, metsänparannus ja puunhankinta Riskikartta Työprosessin vaihe Riskianalyysi Seurausluokka Riskiluokka Toimenpiteet Seuranta Lukijalle Käsissäsi

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen. 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario

Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen. 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Terminologia... 4 1 Johdanto... 5

Lisätiedot

Todennäköisyyspohjainen riskien seuranta ydinvoimalaitosten valvonnassa

Todennäköisyyspohjainen riskien seuranta ydinvoimalaitosten valvonnassa / HUHTIKUU 2010 TR Todennäköisyyspohjainen riskien seuranta ydinvoimalaitosten valvonnassa Diplomityö Janne Laitonen Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority /

Lisätiedot

TECHNOLOGY Turvallisuusasiantuntijoiden roolit, toimintatavat ja 198 tarvittavat kyvyt ja taidot C S S N I S I G I

TECHNOLOGY Turvallisuusasiantuntijoiden roolit, toimintatavat ja 198 tarvittavat kyvyt ja taidot C S S N I S I G I RE SEARCH SC IE N CE T HNOLOG Y 198 O I G H T S VI S I Teemu Reiman HL ISBN 978-951-38-8192-4 (nid.) ISBN 978-951-38-8193-1 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN-L 2242-1211 ISSN 2242-1211

Lisätiedot

Turvallisuus ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät. satamissa

Turvallisuus ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät. satamissa Turvallisuus ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät satamissa Turvallisuus ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät satamissa Mirva Salokorpi Jorma Rytkönen Mirva Salokorpi Jorma Rytkönen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUSOHJE

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUSOHJE 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 6 1.1 Hankkeen tausta 6 1.2 Ohjeen laatiminen 6 1.3 Ohjeen tarkoitus ja rajaus 6 1.4 Ohjeen rakenne 7 1.5 Käsitteet 7 2 ETÄTYÖN

Lisätiedot

OWASP Top 10:n suositusten huomioiminen ohjelmistokehityksessä

OWASP Top 10:n suositusten huomioiminen ohjelmistokehityksessä OWASP Top 10:n suositusten huomioiminen ohjelmistokehityksessä Jussi Saarinen Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsinki, 31. heinäkuuta 2014 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Sitoumusten hallinta ohjelmistoprojektisopimuksissa

Sitoumusten hallinta ohjelmistoprojektisopimuksissa Luonnos artikkeliksi oikeustieteelliseen julkaisuun Olli Pitkänen, Sari Kela, Jyrki Kontio, Reijo Sulonen Sitoumusten hallinta ohjelmistoprojektisopimuksissa 1 JOHDANTO Kirjoitetun lain ja oikeustapausten

Lisätiedot

ICT-VARAUTUMISEN ANALYYSI JA KEHITTÄMINEN JULKISEN SEKTORIN VIRASTOSSA

ICT-VARAUTUMISEN ANALYYSI JA KEHITTÄMINEN JULKISEN SEKTORIN VIRASTOSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta LUT Tuotantotalous Veli-Pekka Lagerblom ICT-VARAUTUMISEN ANALYYSI JA KEHITTÄMINEN JULKISEN SEKTORIN VIRASTOSSA Työn tarkastaja: Professori

Lisätiedot

VTT Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen tietotuki -työraportti 12 Tulevaisuuden käyttöliittymien kehittäminen ja sen tekniikat -työraportti 5

VTT Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen tietotuki -työraportti 12 Tulevaisuuden käyttöliittymien kehittäminen ja sen tekniikat -työraportti 5 VTT AUTOMAATIO VTT Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen tietotuki -työraportti 12 Tulevaisuuden käyttöliittymien kehittäminen ja sen tekniikat -työraportti 5 Tuotekehityksen riskienhallinta Matti Vuori &

Lisätiedot

Onnettomuustutkinnan menetelmiä

Onnettomuustutkinnan menetelmiä TUKES-julkaisu 6/2004 Onnettomuustutkinnan menetelmiä Snorre Sklet Suomentanut: Veikko Kirkkola TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2004 Turvatekniikan keskus Julkaisija Turvatekniikan keskus Julkaisuaika

Lisätiedot

Ohjelmistojen tietoturvan parantaminen haavoittuvuuksia poistamalla

Ohjelmistojen tietoturvan parantaminen haavoittuvuuksia poistamalla Ohjelmistojen tietoturvan parantaminen haavoittuvuuksia poistamalla Pasi Hiltunen 6.4.2005 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tutkielmassa tarkastellaan yleisimpiä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu

Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu PERUSTIETOA Jatkuvuussuunnittelu Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu on osa yrityksen kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Se tarkoittaa kaikkien niiden toimenpiteiden

Lisätiedot

ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit

ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit Antti Seppälä 11.3.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro Gradu -tutkielma Tiivistelmä Palvelutuki on sekä kilpailuetu että välttämättömyys

Lisätiedot

Maatilan turvallisuuden johtaminen maatilan riskien tunnistamisen ja arvioinnin kehittäminen

Maatilan turvallisuuden johtaminen maatilan riskien tunnistamisen ja arvioinnin kehittäminen Maa- ja elintarviketalous 126 Maatilan turvallisuuden johtaminen maatilan riskien tunnistamisen ja arvioinnin kehittäminen Jarkko Leppälä, Mervi Murtonen, Antti Suokannas, Marja Lehto, Alina Sinisalo ja

Lisätiedot

ELMAS 4 Vika-, vaikutus- ja kriittisyysanalyysi 28.7.2011 1/19. Ramentor Oy ELMAS 4. Vika-, vaikutus- ja kriittisyysanalyysi. Versio 1.

ELMAS 4 Vika-, vaikutus- ja kriittisyysanalyysi 28.7.2011 1/19. Ramentor Oy ELMAS 4. Vika-, vaikutus- ja kriittisyysanalyysi. Versio 1. 1/19 Ramentor Oy ELMAS 4 Vika-, vaikutus- ja kriittisyysanalyysi Versio 1.0 2/19 SISÄLTÖ 1 Vika-, vaikutus- ja kriittisyysanalyysi (VVKA)... 3 1.1 VVA tyypit... 4 1.2 Termien määritelmät... 4 1.3 FMEA

Lisätiedot

Tuotantokriittisen prosessiverkkoympäristön valvonta

Tuotantokriittisen prosessiverkkoympäristön valvonta Mikko Takala Tuotantokriittisen prosessiverkkoympäristön valvonta Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 28.5.2012.

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 3 Turvallisuus kemiantehtaan käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa 1. Luennon aihesta yleistä 2. Turvallisuusjohtaminen turvallisuusselvityksessä

Lisätiedot

Tuotteen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki

Tuotteen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki Tuotteen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki Turvallisen tuotteen kehittämiseksi Turvallisuuden suunnitteluun ja arviointiin 22.2.2000 Jouni Kivistö-Rahnasto Matti Vuori AUTOMAATIO Sisällysluettelo

Lisätiedot

TIETOTURVA Hoiva- ja hoitoalan asettamat vaatimukset yrityksen tietoturvalle

TIETOTURVA Hoiva- ja hoitoalan asettamat vaatimukset yrityksen tietoturvalle Laura Niiranen, Elsa Väistö TIETOTURVA Hoiva- ja hoitoalan asettamat vaatimukset yrityksen tietoturvalle Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Aineettoman pääoman riskienhallinta

Aineettoman pääoman riskienhallinta ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 104 Aineettoman pääoman riskienhallinta Riskit ja riskienhallinnan käytännöt yrityksissä Eija Kupi, Sanna-Kaisa Ilomäki & Heli Talja VTT Virpi Sillanpää & Antti Lönnqvist

Lisätiedot

Projektinhallinta Project Management

Projektinhallinta Project Management 8.1.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Projektinhallinta Project Management Kandidaatintyö Kimmo Heinonen TIIVISTELMÄ Tekijät: Kimmo Heinonen

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot