PILVIPALVELUT. Käyttäjän- ja pääsynhallinnan näkökantoja itsmf.fi aamiasseminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PILVIPALVELUT. Käyttäjän- ja pääsynhallinnan näkökantoja itsmf.fi aamiasseminaari 29.04.2015"

Transkriptio

1 PILVIPALVELUT Käyttäjän- ja pääsynhallinnan näkökantoja itsmf.fi aamiasseminaari

2 JOHDANTO Yritykset ja yhteisöt ottavat pilvipalveluja käyttöön yhä laajemmassa määrin, ja palveluvalikoima on niinikään laajentumassa. Syynä pilvipalvelujen hyödyntämiseen ovat useimmiten kustannussäästöt, toiminnan tehostaminen ja yhteistoimintamahdollisuudet. Mitä tulisi huomioida käyttäjän- ja pääsynhallinnan näkökulmasta pilvipalveluja hankittaessa? Nixu 2

3 SISÄLTÖ 1. Nixu pähkinänkuoressa 2. Käyttäjänhallinnan näkökulmat 3. Pääsynhallinnan näkökulmat 4. Tietojen säilytys ja käyttö 5. Muita näkökohtia 6. Lopuksi Nixu 3

4 NIXU PÄHKINÄNKUORESSA Lyhyt esittely Nixu 4

5 KAIKKI KYBERTURVAPALVELUT YHDELTÄ KUMPPANILTA Teollisen internetin ratkaisut Digitaalisen liiketoiminnan ratkaisut Tietohallinnon tietoturvan ratkaisut Riskienhallinta Tilannetietoisuus Haavoittuvuuksien hallinta Vaatimustenmukaisuuden hallinta Tietoturvan hallinta Tietoturvaloukkausten hallinta ja tutkinta Identiteetinhallinta Pääsynhallinta Sovellusten turvallisuus Ohjelmistojen turvallinen elinkaari Turvallinen ohjelmistokehitys Verkkoturvallisuus Toimitusmallit: Asiantuntijatoimeksiannot Käyttöönottoprojektit Arvioinnit Jatkuvat palvelut Nixu 5

6 MENESTYKSEN AVAIMET TURVAKONSULTOINNISSA LUOTTAMUS Tietoturvakonsultointia vuodesta 1988 Toimintavarmuutta ja kapasiteettia: 140 asiantuntijaa, lv. 15 M Turvallisuus: Puolustusvoimien auditoimat toimitilat TLL3 asti Asiakkaan puolella pöytää: teknologiatoimittajariippumattomuus Nixu 6

7 PILVIPALVELUIDEN HYÖDYNTÄMINEN Käyttäjän- ja pääsynhallinnan näkökohtia Nixu 7

8 KÄYTTÄJÄNHALLINNAN NÄKÖKULMAT Missä tehdään päätökset käyttäjän valtuutuksista (pilvipalveluihin, tai mihin tahansa muualle sen puoleen)? Kuka tekee päätökset? Millä menetelmillä päätökset tehdään? Kenen vastuulla käyttövaltuudet ovat? Nixu 8

9 KÄYTTÄJÄNHALLINNAN NÄKÖKULMAT Perinteinen käyttäjänhallinnan malli pilvipalveluissa. Jokaiseen palveluun tehdään erilliset käyttövaltuuspäätökset ja toteutetaan erilliset käyttövaltuudet. Organisaatio Nixu 9

10 KÄYTTÄJÄNHALLINNAN NÄKÖKULMAT Perinteisen käyttäjähallintamallin ongelmia Jokaisen ympäristön käyttäjiä ja käyttövaltuuksia joudutaan hallinnoimaan erikseen tämä moninkertaistaa käyttäjähallinnan kulut. Päätöksentekijöitä ja käyttövaltuuksien hallintaprosesseja saattaa olla useita ei voida varmistua siitä että käyttövaltuudet ovat oikeellisia tai oikein perustein tehtyjä. Ei voida varmistua siitä että käyttäjien identiteetti on varmistettu riittävällä tavalla. Muutokset käyttäjätileissä ja käyttövaltuuksissa eivät ole hallittuja. Erityisesti poistot jäävät usein tekemättä Nixu 10

11 KÄYTTÄJÄNHALLINNAN NÄKÖKULMAT Käyttämällä keskitettyä käyttäjänhallintaa voidaan varmistua käyttövaltuus-päätösten oikeellisuudesta ja ajanmukaisuudesta (jos käyttövaltuusprosessit ja käyttäjäelinkaaren hallinta ovat asianmukaisesti laadittuja). Organisaatio Nixu 11

12 PÄÄSYNHALLINNAN NÄKÖKULMAT Millä tavoin käyttäjät tunnistetaan? Onko käyttäjä riittävän hyvin tunnistettu palvelun luottamuksellisuuteen nähden? Millainen käyttäjäkokemus käyttäjille voidaan tarjota voiko käyttäjä tunnistautua kaikkiin tarjottuihin palveluihin samalla menetelmällä (esimerkkinä kertakirjautuminen)? Nixu 12

13 PÄÄSYNHALLINNAN NÄKÖKULMAT Perinteinen pääsynhallinta jokaiseen palveluun kirjaudutaan erikseen erillistä tunnistautumismenetelmää käyttäen (huomaa kuitenkin federoitu kirjautuminen organisaation sisäverkosta!) AD Nixu Organisaatio 13

14 PÄÄSYNHALLINNAN NÄKÖKULMAT Perinteisen pääsynhallinnan ongelmia On hankalampaa arvioida, ovatko kaikkien palvelujen toteuttamat tunnistautumistavat riittäviä palvelun luottamuksellisuuteen nähden. Useiden tunnistautumismenetelmien tukeminen käy ajan mittaan kalliimmaksi (vaikka pilvipalvelun ylläpitäjä huolehtisi asiasta, tähän saattaa liittyä palvelumaksu). Käyttäjien pitää pystyä käyttämään useita eri tunnistautumismenetelmiä, mikä heikentää käyttökokemusta (ja tietoturvaa!) Nixu 14

15 PÄÄSYNHALLINNAN NÄKÖKULMAT Yhdistämällä käyttäjätunnistautuminen yhden pääsynhallinnan palvelun piiriin voidaan helpommin arvioida ja hallita tunnistautumisen varmuutta palveluiden luottamuksellisuuteen nähden. Tunnistuslähde Erillisten tunnistautumismenetelmien tukemisesta aiheutuvat kulut laskevat. AD Pääsynhallinta- palvelu Nixu Organisaatio 15

16 TIETOJEN SÄILYTYS JA KÄYTTÖ Missä käyttäjän tietoja varastoidaan? Onko varastointipaikka riittävän luotettava? Onko laillista varastoida käyttäjien tietoja pilvipalvelussa? Onko takuita tietojen oikeellisesta käytöstä? Nixu 16

17 TIETOJEN SÄILYTYS JA KÄYTTÖ accountname=josmi Name=John Smith employeeid= Organization=Engineering Cost Center= accountname=janedo Name=Jane Doe employeeid= Organization=Executive Cost Center= Perinteinen tietovarastoratkaisu kussakin palvelussa varastoidaan kaikki palvelun käyttöön tarvittavat tiedot AD accountname=hanseg Name=Hans Egert employeeid= Organization=Faculty Cost Center= Nixu Organisaatio 17

18 TIETOJEN SÄILYTYS JA KÄYTTÖ Perinteisen tietojen säilytystavan ongelmia Tiedot saattavat paljastua valtuuttamattomille henkilöille (esim. pilvipalvelun ylläpito). Tiedot saatetaan varastaa. Kuka omistaa pilvipalveluihin varastoitavan tiedon? Onko tieto mahdollista saada kokonaisuudessaan takaisin kun palvelun käyttö lopetetaan? Onko takeita siitä että tieto hävitetään palvelusta? Saadaanko käyttäjän tiedot poistettua palvelusta kun tarve niille lakkaa? Voidaanko varmistua siitä että tietoja käytetään vain hyväksyttyihin käyttötarkoituksiin? Nixu 18

19 TIETOJEN SÄILYTYS JA KÄYTTÖ Perinteisen tietojen säilytystavan ongelmia On syytä selvittää, mitä lait ja säädökset sanovat henkilöjä yksilöivien tietojen varastoimisesta pilvipalveluissa (tästä ei ole vielä varsinaisesti taitettu peistä oikeussalissa mutta.). Tietojen salakirjoitus siirrettäessä tietovarastoon ei välttämättä ratkaise ongelmia. Salakirjoitus itsessään ei ehkä riitä täyttämään lain vaatimuksia, ja lisäksi täytyy huolehtia salakirjoitusavainten hallinnasta, varastoinnista ja käytöstä. Tämän ohella täytyy huolehtia siitä, ettei palveluiden lokitietoihin kirjoiteta käyttäjätietoja selväkielisenä Nixu 19

20 TIETOJEN SÄILYTYS JA KÄYTTÖ accountname= accountname= Käyttäjien yksilöivät tiedot säilytetään organisaation omissa tietovarastoissa, ja välitetään palveluihin vain tarvittavassa määrin istuntojen yhteydessä. Palvelujen tietovarastoihn säilötään vain välttämättömät (pseudonymisoidut) tunnistetiedot. Tunnistuslähde AD accountname= Organisaatio Pääsynhallinta- palvelu Nixu 20 accountid= accountname=janedo Name=Jane Doe employeeid= accountid= Organization=Executive accountname=josmi Cost Center= Name=John Smith accountid= employeeid= accountname=hanseg Organization=Engineering Name=Hans Cos t Center= Egert employeeid= Organization=Faculty Cost Center=

21 MUITA NÄKÖKOHTIA Kuka huolehtii sovellusten julkaisusta pilvipalvelympäristöissä? Millaisen kuluerän julkaisuratkaisut ja niiden ylläpito muodostavat? Millainen on julkaisuratkaisun tietoturva? Nixu 21

22 LOPUKSI Käyttäjän- ja pääsynhallinnan merkitys korostuu, kun käyttöön otetaan pilvipalveluita. Ei ole enää mahdollista taata, että kaikki ympäristöt ovat organisaation omassa hallinnassa, tai varmistua siitä kenellä on pääsy tietoihin. On myös syytä huomioida, että joissain tapauksissa (SaaS) palvelut asettavat tiukat reunaehdot palvelun käytölle. On syytä laatia riittävän kyvykäs käyttäjän- ja pääsynhallinnan referenssiarkkitehturi, jonka varaan voi turvallisin mielin rakentaa organisaation pilvipalvelut. Tämä auttaa myös arvioimaan pilvipalveluihin siirtymisen todelliset kustannukset Nixu 22

23 Nixu 23 Kiitos

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Päätelaitteiden tietoturvaohje SUOJAKOODI: ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 5/2013 VAHTI Päätelaitteiden tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Tietoturvan huomioon ottaminen tietojärjestelmähankinnassa

Tietoturvan huomioon ottaminen tietojärjestelmähankinnassa Tässä Relator Oy:n tuottamassa White Paper -julkaisussa käsitellään sovellusten hankkimista sekä sovelluskehitystä tietoturvan näkökulmasta. White Paperin ovat kirjoittanut Relator Oy:n konsultit Kimmo

Lisätiedot

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille Kandidaatintyö Olli Huotari Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio Espoo 2008 TEKNILLINEN

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 ITSEARVIOINTIIN LIITTYVÄN KYSELYN TOTEUTTAMINEN Kyselyn

Lisätiedot

Verkkopankkien tietoturva :

Verkkopankkien tietoturva : Verkkopankkien tietoturva : Osuuspankin Kultaraha Meritan Solo Kari Ahtiainen Hannu Lehto Tietoturvallisuuden perusteet kevät 2000 Lahti Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Osuuspankki 3 2.1. Käytön kuvaus

Lisätiedot

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT Tervetuloa Taltionin käyttäjäksi! Näissä käyttöehdoissa sovitaan Taltionialustan ( Taltioni ) käyttöä koskevista ehdoista sekä oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi sen käyttäjänä.

Lisätiedot

IT-toiminnan organisaatiomuutokset ja yhdistetty viestintä ruokkivat menestystä

IT-toiminnan organisaatiomuutokset ja yhdistetty viestintä ruokkivat menestystä IT-toiminnan organisaatiomuutokset ja yhdistetty viestintä ruokkivat menestystä Sisällys Johdanto... 1 Keskittäminen ja muutokset... 2 Microsoft ja yhdistetty viestintä... 2 Yhdistetyn viestinnän hankintakannustimet

Lisätiedot

Tiedonhallinnan toimintaohje

Tiedonhallinnan toimintaohje Tiedonhallinnan toimintaohje Päivitetty 15.2.2012 Johtokunta 5.10.2010 Johtoryhmä 29.9.2010 Sisältö 1. Yleistä 2 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne 2 1.2 Arkistolaki ja sen soveltaminen 2 1.3 Arkistotoimen

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas

Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas Joulukuu 2013 Johdanto Yritysten toiminta nojaa nykyään hyvin toimiviin ja turvallisiin tietojärjestelmiin. Kuitenkin neljä viidestä tietoturvatarkastuskohteesta

Lisätiedot

OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE

OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO Ohje Internetin käyttäjälle - Johdanto 3 Näin turvaat yksityisyytesi Internetissä.

Lisätiedot

Segmenttiraportointi käytännössä. Syyskuu 2008

Segmenttiraportointi käytännössä. Syyskuu 2008 Segmenttiraportointi käytännössä Syyskuu 2008 PricewaterhouseCoopersin uusimpia IFRS-julkaisuja IFRS taskuopas 2009 Opas vieraan pääoman menojen aktivoimiseen Illustrative corporate consolidated financial

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Arkistolaitos 28.8.2009 AL/6640/07.01.01.00/2009 versio 1.0 Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JOHDON ROOLI JA VASTUUT...2 3. ERILAISTEN

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä

Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Neea Salo 25.4.2014 2 Tiivistelmä Tänä päivänä organisaatiot

Lisätiedot

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Yhteenveto Nykyisessä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa yritysten päätöksentekijöillä on entistä kovemmat paineet toimia kannattavasti. Yritykset

Lisätiedot

KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT. Yrityksille

KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT. Yrityksille KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT Yrityksille Ota käyttöösi nykyaikaiset tietoliikenne-, viestintä- ja ICT-ratkaisut. Ota avuksesi monipuoliset asennus-, huolto- ja ylläpitopalvelut. Me mitoitamme ne teidän tarpeisiinne

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Lastensuojelun kehittäjäryhmä Oulun kaupunki

Lastensuojelun kehittäjäryhmä Oulun kaupunki Lastensuojelun kehittäjäryhmä Oulun kaupunki Kehittäjäryhmään haettiin kutsukirjeellä lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kautta halukkaita vanhempia Kehittäjäryhmässä aloitti 8 kehittäjäasiakasvanhempaa

Lisätiedot

Auditointiraportti kunnallisvaalien sähköisen äänestyksen pilotista

Auditointiraportti kunnallisvaalien sähköisen äänestyksen pilotista Auditointiraportti kunnallisvaalien sähköisen äänestyksen pilotista Tiivistelmä Auditoinnin kohteena on syksyn 2008 kunnallisvaaleissa kolmessa kunnassa toteutettava sähköisen äänestyksen kokeilu. Kyse

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli. 1 Yleistä TOIMINTAMALLI. JulkICT-toiminto 19.12.2012

SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli. 1 Yleistä TOIMINTAMALLI. JulkICT-toiminto 19.12.2012 TOIMINTAMALLI JulkICT-toiminto 19.12.2012 SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli 1 Yleistä Tämä dokumentti on valtiovarainministeriön koordinoiman Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman

Lisätiedot

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT 1. Käyttöehtojen hyväksyminen FysiApp -palvelun ( Palvelu ), joka koostuu FysiApp -ohjelmistoista ja näiden sisällöistä ja niillä toteutettavista,

Lisätiedot

JHS 168 Videoneuvottelun käyttö julkisessa hallinnossa

JHS 168 Videoneuvottelun käyttö julkisessa hallinnossa JHS 168 Videoneuvottelun käyttö julkisessa hallinnossa Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 12.1.2008 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät...

Lisätiedot