Energiansäästölamppujen verkostovaikutukset ja elektronisten kuormien ja mittarinluentajärjestelmien välinen yhteensopivuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiansäästölamppujen verkostovaikutukset ja elektronisten kuormien ja mittarinluentajärjestelmien välinen yhteensopivuus"

Transkriptio

1 Energiansäästölamppujen verkostovaikutukset ja elektronisten kuormien ja mittarinluentajärjestelmien välinen yhteensopivuus Tampereen Teknillinen yliopisto Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari Hilton Helsinki-Vantaa Airport

2 Esityksen sisältö Tutkimuksen 1. vaiheen (esiselvitysprojektin) tuloksia 1. Tavoitteet ja toteutus 2. Uusia lampputeknologioita koskevan kirjallisuusselvityksen tulokset valaistuskuormien muuttuminen (kotitaloudet, kaupallinen/palvelusektori, teollisuus jne.) ja osuus sähkönkäytöstä, tulevaisuuden skenariot (Suomi, EU) pätö- ja loisteho, yliaallot => uusien lampputeknologioiden merkitys sähköverkon kannalta luminanssin jänniteriippuvuus (välkyntäherkkyys) 3. Sähköverkkoyhtiöihin mittareiden etäluennasta tehdyn kyselytutkimuksen tuloksia 4. Sähköverkkotiedonsiirtoa (PLC) käsittelevän kirjallisuusselvityksen tulokset kuormien aiheuttamat suuritaajuiset häiriöt PLC:lle (erityisesti khz) PLC:n aiheuttamat häiriöt/haitat kuormille ja muille laitteille Tutkimuksen 2. vaiheen suunnitelma

3 Esiselvitysprojektin tavoitteet ja toteutus Tavoitteena kartoittaa aihepiiristä tehdyt tutkimukset Suomessa, Ruotsissa ja muissa maissa yhteenveto a) projektin eri osa-alueilla aiemmin tehtyjen tutkimusten tuloksista b) sähköverkkoyhtiöissä esiintyneistä etäluettavien energiamittareiden luentaongelmista jatkotutkimustarpeet Tutkimusmenetelmät kirjallisuustutkimus, pienimuotoiset mittaukset sähköverkkoyhtiöihin tehtävä kyselytutkimus ( Etäluettavat energiamittarit ja niiden luentajärjestelmät ) Rahoitus ST-pooli Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry STEK Tutkijat DI Marko Pikkarainen, DI Bashir Siddiqui, tekn. yo Sami Vehmasvaara, TkT

4 Valaistukseen käytettävä sähköenergia 4 Asuntojen valaistukseen käytetään sähköenergiaa Maailmalla 811 TWh, vastaa kokonaiskulutuksesta 5,8 % Suomessa 2,4 TWh, vastaa kokonaiskulutuksesta 2,7 % alle 25 W lamppuja, joille mm. yliaaltorajat ovat väljempiä, käytetään juuri asuntojen valaistuksessa Kaupallisen/palvelusektorin valaistukseen käytetään sähköenergiaa Maailmalla 1133 TWh, vastaa kokonaiskulutuksesta 8,1% Suomessa 4,1 TWh, vastaa kokonaiskulutuksesta 4,5 % Suomessa valaistukseen kuluu Noin 22 % kotitalouksien kokonaissähköenergian kulutuksesta Noin 25 % palvelusektorin kokonaissähköenergian kulutuksesta Uusien lampputeknologioiden kuluttaman energian osuus näistä on murto-osa (energiatehokkuudesta johtuen) => kuormana lamput eivät ole kovin merkittävä Maailma Suomi TWh TWh Asuntojen valaistus 811 2,4 Kaupallinen sektori ,1 Teollisuusvalaistus 490 1,5 Tievalaistus 114 0,8 Muu ulkovalaistus 104 Yhteensä ,8 Sähkön Kokonaiskulutus ,4

5 Muutokset kotitalousvalaistuksessa 5 Ympärisäteileville lampuille asetettavat vaatimukset ja siitä aiheutuvat seuraukset Hehkulamppuja korvaavia teknologioita: pienloistelamput (Compact fluorescent lamp, CFL), halogeenit, LED (toistaiseksi eniten kohdevaloissa)

6 Muutoksia palvelusektorin valaistuksessa alkaen: Elohopealamput ja niitä suoraan korvaavat suurpainenatriumlamput poistuvat markkinoilta alkaen: Loistelamppujen virranrajoittimien energiatehokkuusluokat A1 BAT, A2 BAT ja A2 sallittuja; B1, B2, A3 ja A1 poistuvat markkinoilta loistelamppujen magneettiset kuristimet poistuvat Kaikkien loiste- ja HID-lamppuvalaisimien tulee olla yhteensopivia kolmannen vaiheen vaatimukset täyttävien virranrajoittimien kanssa. Käytännön vaikutus loistelamppuvalaisimiin: elektroninen virranrajoitin pitää pystyä vaihtamaan valaisimeen. Magneettisten kuristimien käyttö edelleen sallittua, mutta markkinoille saattaminen kiellettyä

7 Arvioidut lamppujen kulutusmäärät EU-alueella Eurostatin tilasto ELC:n (European Lamp Comapanies Federation) tilasto 2007 milj. Kpl Hehkulamput 1900 Halogeenilamput 480 Loisteputkilamput 470 Pienloistelamput 450 Pienloistelamppujen osuus on kasvanut melko tasaisesti Käyttöikä pitempi kuin hehkulampuilla => pienentää kulutusmääriä

8 Skenaario eri lampputyyppien osuuksien kehityksestä EU:n alueella (asennetut lamput) 8 Perustuu erään tutkimuksen skenaarioon, jossa lampuille asetetut rajoitukset on oletettu hyvin samankaltaisiksi kuin mitä EU:ssa on tällä hetkellä käytössä Pienloistelamppujen osuus näyttäisi asettuvan hieman yli 50 %:iin LED-lamppuja ei ole tutkimuksessa huomioitu (aiheuttaa muutoksia loppupäähän, alkuvaiheessa korvaavat lähinnä halogeenivalaistusta)

9 Lamppujen yliaallot, esimerkki Pienloistelamppu 11 W (E27) Pätöteho 11,1 W Näennäisteho 18,7 VA Perustaajuinen tehokerroin 0,907 cap Kokonaistehokerroin 0,597 Virran harmoninen kokonaissärö 113 % Esimerkiksi omakotitalossa on pienloistelamppujen lisäksi yleensä induktiivista kuormaa (jääkaappi, pakastimet, ilmanvaihtokone, mahd. lämpöpumppu, kiertovesipumput) resistiivistä kuormaa (mahd. sähkölämmitys, hella, sähkökiuas jne.) Miten kokonaisuus käyttäytyy?

10 Energiansäästölamppujen välkyntäherkkyys Kuvassa P st =1 kuvaajat eri lampputyypeillä Energiansäästölampuilla voidaan sallia suurempi suhteellinen jännitemuutos ilman, että välkyntä on häiritsevää => helpotusta muutoin lisääntymässä oleviin välkyntäongelmiin

11 Kyselytutkimus: AMR-mittareiden asennustilanne Huhti-toukokuussa 2011 tehtyyn kyselyyn vastasi 18 verkkoyhtiötä: Otoksen yhtiöillä energiamittareita yhteensä kpl (kattaa noin 2/3 Suomen mittareista) Näistä etäluettavia nyt kpl (noin 44 %) 18 yhtiöstä viidellä yli 80 % käyttöpaikoista asennettu kuudella asennukset alkuvaiheessa (alle 20 % asennettu) lopuilla kuudella jotain siltä väliltä (yksi yhtiö ei ilmoittanut tilannetta) 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Etäluettavien energiamittareiden asennusten tilanne 2011 Verkkoyhtiö 1 Verkkoyhtiö 2 Verkkoyhtiö 3 Verkkoyhtiö 4 Verkkoyhtiö 5 Verkkoyhtiö 6 Verkkoyhtiö 7 Verkkoyhtiö 8 Verkkoyhtiö 9 Verkkoyhtiö 10 Verkkoyhtiö 11 Verkkoyhtiö 12 Verkkoyhtiö 13 Verkkoyhtiö 14 Verkkoyhtiö 15 Verkkoyhtiö 16 Verkkoyhtiö 17 Verkkoyhtiö 18 Yhteensä Paikan päällä luettavat Etäluettavat

12 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Eri kommunikaatiotekniikoiden osuudet Eri kommunikointitekniikoiden osuudet 2011 ( mittaria) 100 % Eri kommunikointitekniikoiden osuudet 2013 ( mittaria) Radio Meshnet MELKO PSTN RS GSM PLC 80 % 60 % 40 % 20 % Radio Meshnet MELKO PSTN RS GSM PLC 0 % Verkkoyhtiö 1 Verkkoyhtiö 2 Verkkoyhtiö 3 Verkkoyhtiö 4 Verkkoyhtiö 5 Verkkoyhtiö 6 Verkkoyhtiö 7 Verkkoyhtiö 8 Verkkoyhtiö 9 Verkkoyhtiö 10 Verkkoyhtiö 11 Verkkoyhtiö 12 Verkkoyhtiö 13 Verkkoyhtiö 14 Verkkoyhtiö 15 Yhteensä Verkkoyhtiö 1 Verkkoyhtiö 2 Verkkoyhtiö 3 Verkkoyhtiö 4 Verkkoyhtiö 5 Verkkoyhtiö 6 Verkkoyhtiö 7 Verkkoyhtiö 8 Verkkoyhtiö 9 Verkkoyhtiö 10 Verkkoyhtiö 11 Verkkoyhtiö 12 Verkkoyhtiö 13 Verkkoyhtiö 14 Verkkoyhtiö 15 Yhteensä

13 Eri valmistajien osuudet Kaikkien mittareiden valmistajat 2011 Kaikkien mittareiden valmistajat % 17 % 1 % 0 % L&G 22 % Enermet Iskra 34 % 29 % L&G Enermet Iskra Aidon Aidon Kamstrup 12 % Siemens Echelon 0 % 4 % 2 % Kamstrup Siemens Echelon 48 % 10 % 21 % PLC mittareiden valmistajat % PLC mittareiden valmistajat % L&G 26 % L&G 39 % 61 % Enermet Kamstrup Siemens 70 % 4 % 0 % 0 % Enermet Kamstrup Siemens Echelon

14 Luentaongelmien laajuus PLCjärjestelmissä Käyttöönottovaihe Käyttövaihe Verkkoyhtiö Kerrostalo Omakotitalo Rivi talo Maalais talo Teollisuus s = satoja, k = kymmeniä, m = muutamia Luentaongelmien laajuus vaihtelee yhtiöittäin yhtiöissä, joissa mittareita on enemmän ongelmat näyttäisivät olevan suhteellisesti harvinaisempia Otoksen yhtiöissä PLC-mittareiden määrä tulee noin 3,6-kertaistumaan vuoteen 2013 mennessä ( kpl -> kpl) samanaikaisesti elektronisten kuormien määrä verkossa lisääntyy Palvelu Kerrostalo Omakotitalo Rivi talo Palvelu Teollisuus PLC mittareita Mittareita, joissa luentaongelmia Verkkoyhtiö % Verkkoyhtiö % Verkkoyhtiö % Verkkoyhtiö % Verkkoyhtiö Verkkoyhtiö 6 k m m m m m s s k m m % Verkkoyhtiö Verkkoyhtiö 8 s 2250 Verkkoyhtiö % Verkkoyhtiö % Keskiarvo 7.88 %

15 Luentaongelmien aiheuttajia PLCjärjestelmissä Luentaongelmia voi esiintyä jo mittarin käyttöönottovaiheessa tai vasta myöhemmin Yleisiä luentaongelmien aiheuttajia taajuusmuuttajat (yleensä 3-vaiheisia) elektronisella liitäntälaitteella varustetut lamput (1- vaiheisia) kodinelektroniikan laitteet (1-vaiheisia) Ilmanvaihdon taajuusmuuttaja Muu taajuusmuuttaja UPS Lamput (esim.led ) Digiboksi Tietokone Verkkoyhtiö Verkkoyhtiö m Verkkoyhtiö Verkkoyhtiö Verkkoyhtiö Verkkoyhtiö Verkkoyhtiö 6 u m m m m m m m (gprs) m Verkkoyhtiö Verkkoyhtiö 8 m m m m Verkkoyhtiö Verkkoyhtiö 10 1 Verkkoyhtiö Antennivahvistin Lämmityksen ohjaus Sisäverkko Lämpöpumppu Operaatorin verkkolaite Viallinen virtalähde Liesituuletin APK Riittämätön kentänvoimakkuus Tuntematon

16 Asiakkaan laitteiden häiriintyminen PLCsignaalista Asiakkaan laitteiden häiriintyminen PLC:stä melko harvinaista, kyselytutkimuksen otoksessa raportoitiin 23 tapausta: 15 kpl pistorasialiitäntäinen hipaisuhimmenninvalaisin Muu valaistuksen ohjaus- tai säätölaite 1 kpl sähköverkon kautta (taajuuksilla 100 khz tai 120 khz) toimiva sisäpuhelinjärjestelmä, vika korjaantui asentamalla verkkosuodin 1 kpl sähköverkon kautta toimiva lähiverkko 1 kpl antennivahvistin 1 kpl omakotitalon lämmityksenohjausjärjestelmä Liikennevalojen ohjaus 2 kpl verkkoyhtiön Melko-järjestelmä Kaikki asiakaslaitteiden häiriintymistapaukset eivät välttämättä tule ilmi tai dokumentoiduksi Myös luentaongelmien tilastoinnissa ja dokumentoinnissa on epätarkkuuksia

17 PLC-taajuuksia koskeva standardointi EN : Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 khz to khz, Part 1: General requirements, frequency bands and electromagnetic disturbances mm. sallitut taajuudet ja signalointijännitteet Kuluttajalaitteiden häiriönsiedolle ja häiriöpäästöille on asetettu vaatimuksia EMC-standardeissa taajuuksilla alle 2 khz ja yli 150 khz Taajuusalueella khz vaatimuksia ei yleensä ole kuluttajalaitteet voivat häiriintyä energiamittareiden etäluentaan käytettävistä PLC-signaaleista kuluttajalaitteiden häiriöpäästöt voivat estää PLC-luennan

18 Elektronisten kuormien ja PLC-järjestelmien välinen vuorovaikutus (häiriömekanismit) A B C D E Häiriön aiheuttaja Häiriön ilmeneminen Aikaisempien tutkimusten laajuus Sähkönkäyttäjän laitteen PLC-signaali hukkuu häiriöihin ja Tutkittu laajimmin aiheuttama jännite- tai virtasärö kommunikaatio ei onnistu (häiriöt) PLC-taajuuksilla Sähkönkäyttäjän laite muodostaa pieniimpedanssisen virtatien PLCsignaalille Jännitteen säröytyminen PLCsignaalin vaikutuksesta PLC-signaali aiheuttaa sähkönkäyttäjän laitteen läpi suuren virran PLC-signaalille alttiit sähkönkäyttäjän epälineaariset laitteet aiheuttavat virtoja muilla kuin PLC-taajuuksilla Vain pieni osa PLC-signaalista saapuu vastaanottimeen asti ja kommunikaatio ei onnistu Sähkönkäyttäjän laitteen virhetoinminnat Sähkönkäyttäjän laitteen eliniän lyheneminen ja virhetoiminnot Mikä tahansa haittavaikutus, joka aiheutuu uusien taajuuskomponenttien syntymisestä, mukaan lukien radioliikenteen häiriintyminen Tutkittu jonkin verran, lähinnä 1- vaihelaitteita (mm. Luleå University of Technology) Tutkittu melko vähän (Hipaisuhimmenninlamput - CENELEC) Tutkittu hyvin vähän Tutkittu hyvin vähän

19 Sähkölaitteiden pienten impedanssien aiheuttama vaimennus Elektronisten kuormien impedanssi on usein taajuusriippuva esim. laitteiden sisäänrakennetut EMC-suotimet, jotka ovat yleensä kytkettynä verkkoon aina kun laitteen verkkojohto on kiinni pistorasiassa vaihe- ja nollajohtimen välissä kondensaattori jonka impedanssi pienenee taajuuden kasvaessa aikariippuva esim. energiansäästölamppujen välipiirin kondensaattorit, jotka ovat kytkeytyneinä verkkoon vain niissä kohdin verkkojaksoa, kun tasasuuntausdiodit johtavat vuorokaudenaika-, viikonpäivä-, vuodenaikavaihtelut, pidemmät trendit Vaihe- ja nollajohtimen väliin kytkettyjen kondensaattoreiden pieni impedanssi PLCtaajuuksilla vaimentaa PLC-signaalia

20 Esimerkki: asuinhuoneen pistorasiasta tehty PLC-signaalin mittaus (1) PC:n pistorasia - PLC-jännitemittaus Asuinrakennuksen keskus Mittaustilanteet: A elektroniset kuormat irti verkosta B PC valmiustilassa, digiboksi ja stereot irti verkosta C PC, digiboksi ja stereot valmiustilassa D PC päällä, digiboksi ja stereot valmiustilassa Seuraavan sivun teholukemissa ei ole huomioitu mittapään vaimennusta (30 db) Digiboksin ja stereoiden pistorasia Asuinrakennus Autotalli Mittauskeskus (Iskraemecon AMR-mittari)

21 Esimerkki: asuinhuoneen pistorasiasta tehty PLC-signaalin mittaus (2) A elektroniset kuormat irti verkosta B PC valmiustilassa, digiboksi + stereot irti verkosta C - PC + digiboksi + stereot valmiustilassa D PC päällä + digiboksi + stereot valmiustilassa PC:n teholähteen EMCsuodin vaimentaa PLCsignaalia PC:n rasialta mitattuna db aina kun PC:n töpseli on seinässä eri rasialle huoneen toisella puolella liitetyillä digiboksilla ja stereoilla ei ole merkittävää vaikutusta

22 Yhteenveto esitutkimuksen tuloksista Pienitehoisille alle 25 W lampuille sallitaan mm. suhteellisesti suuremmat yliaaltopäästöt kuin muille elektronisille kuormille Sähköverkon kannalta ne eivät kuitenkaan ole merkittävä kuorma, esimerkiksi asuntojen valaistukseen käytetään Suomessa sähköenergian kokonaiskulutuksesta 2,7 % - uusien lampputeknologioiden osuus tästä on murto-osa Lisätutkimustarvetta kuitenkin tietyillä alueilla lamppujen impedanssi suurilla taajuuksilla ja suuritaajuiset häiriöt (PLC-luentaongelmat) kotitalouksien erityyppisten kuormien yhteisvaikutus verkon kannalta ja toisaalta kuormien keskinäisvaikutukset erityisesti suurilla taajuuksilla (kymmeniä satoja khz) Asiakaslaitteiden häiriintyminen PLC-signaalista melko harvinaista, mahdolliset muut haitat? Asiakaslaitteiden aiheuttamia luentaongelmia esiintyy melko yleisesti => lisätutkimustarvetta mm. seuraavilla alueilla asiakaslaitteiden karakterisointi taajuusalueella khz» impedanssi, suuritaajuiset häiriöt häiriötason ja impedanssien ajallinen vaihtelu verkossa -> PLC:n toimivuus keinot luentaongelmien selvittämiseen ja vähentämiseen

23 Tutkimuksen 2. vaihe Aikataulu Rahoitus: mm. ST-Pooli, PLC:tä käyttävät verkkoyhtiöit Tavoite: tutkia energiamittareiden PLC-etäluentaan liittyviä häiriöongelmia ja niiden syitä erityisesti luentaongelmat mutta myös asiakaslaitteille aiheutuvat häiriöt kehittää menetelmiä ja keinoja ongelmien paikantamiseen ja ratkaisuun täydentää tutkimuksia energiansäästölamppujen verkostovaikutuksista Tutkimusmenetelmät: laboratoriomittaukset ja simuloinnit käytännön mittaukset PLC:tä käyttävien verkkoyhtiöiden verkoissa (kohteet valitaan yhteistyössä verkkoyhtiöiden kanssa) yhteistyö laitetoimittajien, verkkoyhtiöiden ja tutkijoiden kesken Tutkijaosapuolet: TTY / Sähköenergiatekniikka, TTY / Tietoliikennetekniikka

Energiansäästölamppujen verkostovaikutukset ja elektronisten kuormien ja mittariluentajärjestelmien välinen yhteensopivuus - Vaihe 2

Energiansäästölamppujen verkostovaikutukset ja elektronisten kuormien ja mittariluentajärjestelmien välinen yhteensopivuus - Vaihe 2 Sähkötekniikka Energiansäästölamppujen verkostovaikutukset ja elektronisten kuormien ja mittariluentajärjestelmien välinen yhteensopivuus - Vaihe 2 Loppuraportti Pertti Pakonen Marko Pikkarainen Bashir

Lisätiedot

S Ä H K Ö V E R K K O O Y ENERGIAA SÄÄSTÄVIEN LAITTEIDEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKOLLE

S Ä H K Ö V E R K K O O Y ENERGIAA SÄÄSTÄVIEN LAITTEIDEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKOLLE S Ä H K Ö V E R K K O O Y ENERGIAA SÄÄSTÄVIEN LAITTEIDEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKOLLE Eergiatehokkuussopimus - Energiapalvelujen toimenpideohjelmaaseminaari Adato Energia Oy 9.-10.2010 Helsinki Tampereen

Lisätiedot

RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA LIITTYMÄN MITOITTAMINEN

RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA LIITTYMÄN MITOITTAMINEN Julkaisija: Sähkötieto ry. Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry. Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST RAKENNUKSEN SÄHKÖ- VERKON JA

Lisätiedot

ALUEELLISEN SÄHKÖKUORMAN ENNUSTAMISEN KEHITTÄMINEN

ALUEELLISEN SÄHKÖKUORMAN ENNUSTAMISEN KEHITTÄMINEN Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Sähkötekniikan laitos Timo Kaartio ALUEELLISEN SÄHKÖKUORMAN ENNUSTAMISEN KEHITTÄMINEN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011

Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011 Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011 Tutkimusraportti 26.2.2013 Johdanto... 7 1.1 Tutkimuksen tausta... 7 1.2 Tutkimuksen tavoitteet... 7 1.3 Tutkimusraportin rakenne ja tulosten hyödyntäminen... 8 2 Menetelmät

Lisätiedot

Rakennusten sisätiloissa esiintyvien matkapuhelinten kuuluvuusongelmien ratkaisuvaihtoehtojen kartoitus

Rakennusten sisätiloissa esiintyvien matkapuhelinten kuuluvuusongelmien ratkaisuvaihtoehtojen kartoitus Rakennusten sisätiloissa esiintyvien matkapuhelinten kuuluvuusongelmien ratkaisuvaihtoehtojen kartoitus Loppuraportti Tutkimuslaitos: Yhteistyökumppani: Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Lyhenteet ja kuvaukset...

Lisätiedot

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Raportti 15.6.2015 Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2015 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Lisätiedot

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030 Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry Lokakuu 2009 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 1 Johdanto...5 2 Sähkön kysyntä 1970 2009...6 3 Lähtöoletukset

Lisätiedot

Sähkölaitteiden aiheuttamien verkkohäiriöiden arviointi

Sähkölaitteiden aiheuttamien verkkohäiriöiden arviointi Sähkölaitteiden aiheuttamien verkkohäiriöiden arviointi Tampereen Teknillinen yliopisto pertti.pakonen@tut.fi Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa Esityksen sisältö

Lisätiedot

Lampputyypin vaikutus kotitalouksien energiankäyttöön ja CO 2 -päästöihin

Lampputyypin vaikutus kotitalouksien energiankäyttöön ja CO 2 -päästöihin Lampputyypin vaikutus kotitalouksien energiankäyttöön ja CO 2 -päästöihin Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Valaistuksen energiankäyttö... 5 2.1 EuP-direktiivi... 5

Lisätiedot

JESSE RUOTSALAINEN KYSYNTÄJOUSTO SÄHKÖMARKKINOILLA

JESSE RUOTSALAINEN KYSYNTÄJOUSTO SÄHKÖMARKKINOILLA JESSE RUOTSALAINEN KYSYNTÄJOUSTO SÄHKÖMARKKINOILLA Projektityö Tarkastaja: tutkija Sami Repo 2 3 TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan koulutusohjelma RUOTSALAINEN, JESSE: Kysyntäjousto

Lisätiedot

HEINI LUOSTARINEN AURINKOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN SÄHKÖNTUOTAN- NOSSA KESÄASUNNOLLA SELVITYS ASIAKKAALLE. Kandidaatintyö

HEINI LUOSTARINEN AURINKOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN SÄHKÖNTUOTAN- NOSSA KESÄASUNNOLLA SELVITYS ASIAKKAALLE. Kandidaatintyö HEINI LUOSTARINEN AURINKOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN SÄHKÖNTUOTAN- NOSSA KESÄASUNNOLLA SELVITYS ASIAKKAALLE Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Aki Korpela Tarkastettavaksi jätetty: 29.9.2009 II TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Maalämpökohteiden sähkönkäytön analysointi

Maalämpökohteiden sähkönkäytön analysointi Hannu-Pekka Hellman Maalämpökohteiden sähkönkäytön analysointi Sähkotekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 16.9.2013.

Lisätiedot

Välkyntä ja sen aiheuttajia sähköverkossa

Välkyntä ja sen aiheuttajia sähköverkossa Välkyntä ja sen aiheuttajia sähköverkossa Kymenlaakson Sähköverkko Oy Seppo Suurinkeroinen Kymenlaakson Sähkön tietoisku urakoitsijoille 13.3.2012 Kouvola upseerikerho Sähkönlaadun valvonta verkkoyhtiössä

Lisätiedot

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuosille 2020 ja 2030. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuosille 2020 ja 2030. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuosille 2020 ja 2030 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry Marraskuu 2007 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 1 Johdanto...4 2 Lähtötiedot...5 3 Lähtöoletukset...6

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

Välkyntä ja sen aiheuttajia sähköverkossa. Kymenlaakson Sähköverkko Oy Seppo Suurinkeroinen

Välkyntä ja sen aiheuttajia sähköverkossa. Kymenlaakson Sähköverkko Oy Seppo Suurinkeroinen Välkyntä ja sen aiheuttajia sähköverkossa Kymenlaakson Sähköverkko Oy Seppo Suurinkeroinen Sähkönlaadun valvonta verkkoyhtiössä Sähköasemamittaukset Valituksesta mittaus liittymispisteessä Mittaukset asiakkaan

Lisätiedot

Jarno Niemelä, Ari Asp & Yaroslav Sydorov Radiosignaalin vaimennusmittauksia nykyaikaisissa asuintaloissa Loppuraportti

Jarno Niemelä, Ari Asp & Yaroslav Sydorov Radiosignaalin vaimennusmittauksia nykyaikaisissa asuintaloissa Loppuraportti Tampereen teknillinen yliopisto. Tietoliikennetekniikan laitos. Tutkimusraportti :1 Tampere University of Technology. Department of Communications Engineering. Research Report :1 Jarno Niemelä, Ari Asp

Lisätiedot

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus SUOMEN YMPÄRISTÖ 6 2010 Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Arja Rytkönen ja Anna-Maija Kirkkari (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 6 2010 Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus

Lisätiedot

Sähköenergiansäästön potentiaali kotitalouksissa

Sähköenergiansäästön potentiaali kotitalouksissa AALTO UNIVERSITY SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Faculty of Electronics, Communications and Automation Department of Electrical Engineering Publications in Power Systems and High Voltage Engineering 2010

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ SÄHKÖNTUOTANNON PIENJÄNNITEVERKKOON LIITTÄMINEN MÄÄRÄYKSET JA SÄHKÖTURVALLISUUS

DIPLOMITYÖ SÄHKÖNTUOTANNON PIENJÄNNITEVERKKOON LIITTÄMINEN MÄÄRÄYKSET JA SÄHKÖTURVALLISUUS TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA DIPLOMITYÖ SÄHKÖNTUOTANNON PIENJÄNNITEVERKKOON LIITTÄMINEN MÄÄRÄYKSET JA SÄHKÖTURVALLISUUS Tarkastajat Professori Jarmo Partanen Diplomi-insinööri Tero

Lisätiedot

Professori Jarmo Partanen

Professori Jarmo Partanen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikka Suvi Heikkonen ETÄLUENTAMITTAREIDEN TUOMAT TUOTTEISTAMISMAHDOLLISUUDET SÄHKÖNMYYJILLE Työn tarkastajat: Professori Satu Viljainen

Lisätiedot

Interaktiivisen asiakasrajapinnan mahdollistamat energiatehokkuutta tukevat toiminnot ja niiden kannattavuus

Interaktiivisen asiakasrajapinnan mahdollistamat energiatehokkuutta tukevat toiminnot ja niiden kannattavuus LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Diplomityö Interaktiivisen asiakasrajapinnan mahdollistamat energiatehokkuutta tukevat toiminnot ja niiden kannattavuus

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

INCA - Interaktiivinen asiakasliityntä ja sen hyödyntäminen sähköjärjestelmän hallinnassa ja energiatehokkuuteen kannustavissa palveluissa

INCA - Interaktiivinen asiakasliityntä ja sen hyödyntäminen sähköjärjestelmän hallinnassa ja energiatehokkuuteen kannustavissa palveluissa 1 INCA - Interaktiivinen asiakasliityntä ja sen hyödyntäminen sähköjärjestelmän hallinnassa ja energiatehokkuuteen kannustavissa palveluissa Tutkimusprojektin loppuraportti 2 ESIPUHE Tässä raportissa esitetään

Lisätiedot

Palvelusektorin sähkönkäytön tutkiminen tuntimittaustietojen avulla

Palvelusektorin sähkönkäytön tutkiminen tuntimittaustietojen avulla Joonas Larinkari Palvelusektorin sähkönkäytön tutkiminen tuntimittaustietojen avulla Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot

AMM-järjestelmällä toteutetun varaavan sähkölämmityksen dynaamisen kuormanohjauksen toimintamalli ja kenttäkokeet

AMM-järjestelmällä toteutetun varaavan sähkölämmityksen dynaamisen kuormanohjauksen toimintamalli ja kenttäkokeet TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-09756-10 AMM-järjestelmällä toteutetun varaavan sähkölämmityksen dynaamisen kuormanohjauksen toimintamalli ja kenttäkokeet Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Joel Seppälä Helen Sähköverkko

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02235-10. Energianäytöt uutena sähkön kuluttajapalautteen muotona

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02235-10. Energianäytöt uutena sähkön kuluttajapalautteen muotona TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02235-10 Energianäytöt uutena sähkön kuluttajapalautteen muotona Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Lassi Similä, Hannu Pihala Luottamuksellinen 1 (46) Raportin nimi Energianäytöt

Lisätiedot

Toimintamalli - EkoValo. lightinglab.fi/ekovalo Espoo 2011

Toimintamalli - EkoValo. lightinglab.fi/ekovalo Espoo 2011 EkoValo lightinglab.fi/ekovalo Espoo 2011 Toimintamalli - Elohopealampuista energiatehokkaampaan ulkovalaistukseen Marjukka Puolakka, Antti Rantakallio, Leena Tähkämö, Anne Ylinen, Liisa Halonen Aalto-yliopisto

Lisätiedot

LedTrix - Led-teknologian osaamispankki

LedTrix - Led-teknologian osaamispankki Lauri Turunen & Kari Mönkkönen (toim.) C LedTrix - Led-teknologian osaamispankki Loppuraportti KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Raportteja, 17 LedTrix - Led-teknologian

Lisätiedot