Sähkölaitteiden aiheuttamien verkkohäiriöiden arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähkölaitteiden aiheuttamien verkkohäiriöiden arviointi"

Transkriptio

1 Sähkölaitteiden aiheuttamien verkkohäiriöiden arviointi Tampereen Teknillinen yliopisto Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa

2 Esityksen sisältö 1. Johdanto projektin taustaa sähköverkon kuormien muuttuminen käyttöpaikkojen oikosulkuvirtojen jakauma Suomessa 2. Yleistyvien kuormien aiheuttamat välkyntäongelmat Sähkömoottorikäyttöiset yksivaihelaitteet Hitsauskoneet Rivitalolämpöpumput Omakotitalolämpöpumput 3. Välkynnän indikointi AMR-mittaustietojen perusteella 4. Välkynnän laskennallinen arviointi 5. Yhteenveto

3 Projektin taustaa Aloite projektiin ET:n sähkön laadun asiantuntijaryhmästä (välkyntäongelmat lisääntyneet monissa verkkoyhtiöissä). Rahoittajat: Sähkötutkimuspooli Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK Kymenlaakson Sähköverkko Oy KSS Verkko Oy Tampereen Sähköverkko Oy Turku Energia Sähköverkot Oy Vattenfall Verkko Oy

4 Sähköverkon kuormien muuttuminen Lämpöpumput ja erilaiset sähkökäyttöiset työkalut (esimerkiksi klapikoneet) yleistyvät Välkyntä on merkittävä sähkönlaatuvalitusten aihe varsinkin maaseutuverkkoyhtiöissä

5 Käyttöpaikkojen oikosulkuvirtojen jakauma Suomessa Käyttöpaikkoja, joissa I k1 <250 A on tarkastelluista noin 20 % Maaseutuverkoissa jo käyttöpaikkojen, joissa I k1 <200 A osuus saattaa olla hyvinkin merkittävä (lähes kolmannes) % Tarkastelussa 8 verkonhaltijaa, joilla yhteensä käyttöpaikkaa <150A A A A >500A I k1 -arvo Laitteiden EMC-testaukset (mm. laitteiden aiheuttaman välkynnän ja yliaaltojen mittaukset) tehdään verkossa, jonka I k1 488 A

6 Välkynnän häiritsevyys Välkynnän lyhytaikainen häiritsevyys P st riippuu suorakaiteen muotoisten säännöllisesti toistuvien jännitemuutosten suuruudesta d (suhteessa nimellisjännitteeseen) ja toistuvuudesta d [%] P st = 1 Oheisella kuvaajalla välkynnän lyhytaikainen häiritsevyysindeksi saa arvon P st =1 Jännitemuutosten lukumäärä minuutissa [kpl] Esim. klapikoneen käynnistys voi toistua vaikkapa 2-6 kertaa/min

7 Yksivaihelaitteiden mittaukset laboratoriossa (I k1 460 A) Moottorin nimellisteho [kw] Käynnistysvirta I 1rms [A] Käyntivirta I 0rms [A] I 1rms / I 0rms Suurin jännitemuutos käynnistyksessä ΔU [V] Suurin suht. jännitemuutos käynnistyksessä d max [%] Laite Merkki ja mali Klapikone Park LS6T 2,2 41,4 4,2 9,8 13,3 5,8 0,2 O Kulmahiomakone AEG WS ,7 17,9 2,1 8,5 5,9 2,6 0,4 K Oiko-/tasohöylä Woodtec XW034 1,5 40,5 4,8 8,4 12,3 5,4 >0,7 K Ketjusaha Partner/McCulloch 1,5 33,2 4,0 8,3 13,0 5,6 0,5 K Klapisirkkeli Gern DAN088 2,2 29,4 4,0 7,3 10,2 4,4 4,5 O Oksasilppuri Wolf Garten SD180E 1,8 35,0 6,0 5,8 11,4 4,9 0,8 O Painepesuri Kärcher 770 MXS 3,0 50,5 9,0 5,6 16,4 7,1 0,2 O Jiiri-/Pöytäsirkkeli DeWalt DW711 1,3 18,4 3,3 5,6 6,5 2,8 1,1 O Paineilmakompressori Abac Millennium 2000 VD32/50 2,2 27,4 7,3 3,8 9,3 4,1 0,2 O Kulmahiomakone Co/Tech CT3253 (pehmo) 2,2 14,2 6,3 2,3 3,7 1,6 4,5 K O = oikosulkumoottori K= kommutaattorimoottori EMC-standardin IEC mukaan laitteen, jota käytetään valvotusti (attended whilst in use) mittaustulosten tulee täyttää seuraavat ehdot (standardissa määritellyssä liittymässä, I k1 488 A): 1. suhteellisen jännitemuutoksen hetkellisarvo d(t) ei saa ylittää 3,3 % pitempään kuin 500 ms 2. jatkuvan tilan suhteellinen jännitemuutos d c ei saa ylittää 3,3% 3. suurin suhteellinen jännitemuutos d max ei saa ylittää 7 %. Vaatimuksia P st 1ja P lt <0,65 ei sovelleta manuaalisen käynnistyksen aiheuttamiin jännitemuutoksiin. Käynnistysaika t 1 [s] Moottorin tyyppi

8 1-vaihelaitteiden ja 3-vaihelaitteiden aiheuttamat jännitemuutokset ja välkyntä (mittauskohteen I k1 350 A) Vrmsavg Irmsavg Pst Klapikone 2,2 kw Timeplot chart Impulssinaulain maks. ja min. iskuvoima 3-vaiheinen lämpöpumppu 2,7 kw Min Max Avg CHA Vrmsavg CHB Vrmsavg CHC Vrmsavg CHA Irmsavg CHB Irmsavg CHC Irmsavg CHD Irmsavg CHA P st CHB P st CHC P st Käsisirkkeli 1,25 kw Kulmahiomakoneet 2,2 kw ja 710 W 0 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50 15:55 16:00 CHA Vrmsavg CHB Vrmsavg CHC Vrmsavg CHA Irmsavg CHB Irmsavg CHC Irmsavg CHD Irmsavg CHA Pst CHB Pst CHC Pst :10:59, :56:00,00

9 Yksivaihelaitteiden aiheuttamat jännitemuutokset ja välkyntä Yksivaiheinen kuorma aiheuttaa muutoksia myös tähtipisteen jännitteessä; kun kuormitetussa vaiheessa vaihejännite laskee, kahdessa muussa tapahtuu yleensä jännitteen nousu. Yhden vaiheen kuormitusmuutokset näkyvät näin ollen lievempänä välkyntänä myös kahdessa muussa vaiheessa. Se, miten jännitteet kahdessa kuormittamattomassa vaiheessa muuttuvat riippuu siitä mihin suuntaan ja kuinka paljon tähtipiste heilahtaa käynnistyshetkellä. Muutoksen suunta ja suuruus riippuu verkon ja kuorman resistansseista ja reaktansseista (kuorman ominaisuudet voivat olla myös ajan suhteen muuttuvia) Verkon ja kuorman ominaisuuksista riippuen jännitemuutokset voivat naapurivaiheissa olla eri kohteissa ja eri laitteilla erilaiset.

10 Hitsauslaitteiden mittaustuloksia Lyhytaikaiset välkynnän häiritsevyysindeksit, kun I k1 300 A Kolmivaiheisella hitsausinvertterillä (Kemppi Minarc 220) P st < 0.7, Yksivaiheisilla hitsausinverttereillä (Kemppi Minarc 150) P st = 3 4,6 Yksivaiheisella hitsaustasasuuntaajalla (Kemppi Super Kempak) P st 7,7 Kolmivaiheisilla laitteilla välkyntäongelmat huomattavasti vähäisempiä kuin yksivaiheisilla, koska hitsausvirran aiheuttama kuormitus jakautuu kolmelle vaiheelle, virta vaihetta kohden pienempi ei aiheuta jännitteenalenemaa nollajohtimessa Hitsausinvertterillä välkyntä vähäisempää kuin hitsaustasasuuntaajalla Syynä hitsausinvertterin tasaisempi hitsausvirta (valokaari palaa tasaisemmin)

11 Hitsauslaitteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus Hitsauslaitteiden valmistajat yleensä ilmoittavat laitteiden kuuluvan sähkömagneettisen yhteensopivuuden standardeissa CISPR 11 ja IEC luokkaan A ja siten laitteet on suunniteltu käytettäväksi vain teollisuusympäristössä. Esimerkiksi tässä projektissa mitatun Kemppi Minarc 150:n käyttöohjeessa on seuraavanlainen maininta: Tätä A-luokan laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuinympäristössä, jossa sähkön jakelu tapahtuu julkisesta pienjänniteverkosta. Tällaisessa ympäristössä saattaa olla vaikeata toteuttaa sähkömagneettinen yhteensopivuus sekä sähköverkkoon johtuvien että säteilevien häiriöiden osalta. => Laitteet eivät välttämättä täytä (eikä niiden em. lähtökohdasta tarvitse täyttää) standardin IEC vaatimuksia.

12 Rivitalolämpöpumppujen mittaukset Tehotiedot Verkkotiedot Vuosimalli Antoteho 0/+35 C [kw] Ottoteho 0/+35 C [kw] Pehmeäkäynnistin Mitattu rms-arvo I1rms [A] 1) Mitattu suurin rms-arvo I 1maxrms [A] 2) Suurin jänniteheilahdus käynnistyksessä 2) [V] Syöttävän muuntajan koko [kva] Laskennallinen Ik1 asiakkaalla Ik1a [A] Laskennallinen Ik3 asiakkaalla [A] Merkki ja malli Tyyppi IVT Greenline G26 MLP ,9 6 e , ,7 x IVT Greenline G35 MLP ,2 8,4 e , ,9 x IVT Greenline G26 MLP ,9 6 e , ,0 x IVT Greenline G35 MLP ,2 8,4 e , ,0 x 1) kolmen vaiheen virtojen keskiarvo 2) suurin vaihevirta tai jänniteheilahdus I1rms/Ik1a [%] Käyntisyklin ja välkynnän mittaus Suhde I 1rms /I k1 kuvaa asiakkaalla mitatun lämpöpumpun käynnistysvirran suurimman tehollisarvoon suhdetta laskennalliseen oikosulkuvirtaan (taulukossa prosentteina). Mitä suurempi suhde on, sitä todennäköisempää on välkyntäongelmien esiintyminen. Käynnistysten toistotaajuudesta riippuen, jos I 1rms /I k1 > % välkyntä alkaa olla häiritsevää

13 Omakotitalolämpöpumppujen mittaukset Tehotiedot Käynnistysvirta Verkkotiedot Vuosimalli Antoteho 0/+35 C [kw] Ottoteho 0/+35 C [kw] Pehmeäkäynnistin Valmistajan ilm. rmsarvo [A] Mitattu rms-arvo I1rms [A] 3) Merkki ja malli Tyyppi Lämpöässä V15 MLP 16,7 3,57 e , ,4 Lämpöässä V15 MLP 16,7 3,57 k , ,3 x Lämpöässä V10.5 MLP 11,4 2,42 k , ,5 x Lämpöässä V13 MLP ,2 3,03 k , ,6 Lämpöässä V10.5 MLP ,4 2,42 k , ,1 x Lämpöässä B15 MLP k , ,1 Nibe kw MLP 8,8 1,9 k , ,9 6 (9) x Oilon Geopro SH-11 MLP ,7 e , ,7 6 x Oilon Geopro SH-7 MLP 7,5 1,8 e , ,7 6 Viessmann Vitocal 300 BWC110 MLP 10,8 2,4 k , ,3 3/6/9 Lämpöässä MLP k ,0 x IVT /Elektro Standard 495 Twin MLP+PILP ,0 1) 1,4 2) e , ,2 9 x IVT /Elektro Standard 495 Twin MLP+PILP ,0 1) 1,4 2) e , ,0 9 1) Antoteho 0/+45 C 2) Kompressoriteho 3) kolmen vaiheen virtojen keskiarvo 4) suurin vaihevirta tai jänniteheilahdus Potentiaalisissa ongelmakohteissa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota lämpöpumpun käynnistysvirtaan (valmistajien ilmoitukset ovat käyttökelpoinen lähtökohta) Mitattu suurin rmsarvo I1maxrms [A] 4) Suurin jänniteheilahdus käynnistyksessä 4) [V] Syöttävän muuntajan koko [kva] Laskennallinen Ik1 liittämispisteessä [A] Laskennallinen Ik1 asiakkaalla Ik1a [A] Laskennallinen Ik3 asiakkaalla [A] Mitattu Ik1 asiakkaalla [A] I1rms/Ik1a [%] Lisälämpövastus [kw] Käyntisyklin ja välkynnän mittaus

14 Lämpöpumppujen aiheuttama välkyntä Lämpöpumppujen aiheuttamaan välkyntään vaikuttavat mm. pumpun käynnistysvirta (riippuu mm. pehmeäkäynnistimestä ja kompressorin rakenteesta) pumpun käynnistymistiheys (riippuu mm. varaajan koosta, talon lämmöntarpeesta ja pumpun tehosta) ongelmia voidaan vähentää mm. rajoittamalla käynnistysvirtaa esim. pehmeäkäynnistimellä tai käyttämällä suurempaa lämminvesivaraajaa Omakotitalolämpöpumppujen mittaustulosten perusteella, jos I k1 < 250 A välkyntäongelmat mahdollisia pienehköilläkin pumpuilla, isommilla pumpuilla todennäköisiä 250 A I k1 < 350 A välkyntäongelmat yksittäisillä pumpuilla epätodennäköisiä, useammalla samaan haarautumiskohtaan liitetyllä pumpulla ongelmat mahdollisia varsinkin jos käyntisykli on tiheä I k1 > 350 A ongelmat epätodennäköisiä

15 Välkynnän indikointi AMRmittaustietojen perusteella 15 Projektissa mukana olleen AMR-mittarin (Iskraemeco MT372) mittaustietojen avulla ei voitu sanoa mitään varmaa välkynnän tasosta. AMR-mittari mittasi: jännitetasot 10 minuutin keskiarvoina (osumataulukko) päivän alimman ja ylimmän yhden sekunnin jännitteen tehollisarvon epäsymmetriaa ja vaihevikoja hälytysluoteisesti jännitekatkoja ja jälleenkytkentöjä Haluttaessa tarkempaa tietoa nopeista jännitteen muutoksista ja etenkin välkynnästä, tarvitaan toinen mittalaite kuten MX Electrix eql Laatumoduuli

16 16 Jännitemuutoksen arviointimenetelmä Adaton sivuilta ladattavissa oleva exel-taulukko OIKOSULU_JÄNNITTEENALENEMA.xls lähtötietoina verkkotiedot ja moottorin teho

17 Välkynnän laskennallinen arviointimenetelmä 17 Menetelmä esitellään standardissa IEC : IEC Limits Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current 16 A per phase and not subject to conditional connection Jokaiselle 10 minuutin aikana tapahtuneelle jännitemuutokselle lasketaan t f flicker impression time (vaikutelma-aika) t f 2,3( F * d 3,2 max ) Missä F on painokerroin jännitemuutokselle ja d max on jännitemuutos suhteessa nimellisjännitteeseen prosentteina Arvio välkynnän lyhytaikaiselle häiritsevyysindeksille saadaan seuraavasti: T p on mittausajanjakso sekunteina P st t f TP 1 3,2

18 Välkynnän laskennalliseen arviointimenetelmään liittyvät huomiot 18 Menetelmän antama Pst arvo on ±10% mitatusta NOTE 1 The value of Pst obtained using this method is expected to be within ±10 % of the result which would be obtained by direct measurement (reference method). Menetelmän tarkkuus kärsii, jos jännitemuutosten väli on alle 1 s NOTE 2 This method is not recommended if the time duration between the end of one voltage change and the start of the next is less than 1 s.

19 Yhteenveto Yksivaihelaitteista ongelmallisimpia klapikone käynnistysvirta suurehko käynnistyksiä usein (jokaisella halkaisulla) IEC :n vaatimukset eivät rajoita tätä! Hitsauskoneet yleensä suunniteltu käytettäväksi teollisuusympäristössä - IEC ei koske niitä ongelmia voitaisiin vähentää oleellisesti suosimalla kolmivaihelaitteita (pätee muihinkin yksivaihelaitteisiin) Myös painepesurit ja oksasilppurit potentiaalisia ongelmalaitteita Em. laitteiden käyttö yleensä lyhytaikaista ja satunnaista -> on mahdollista sopia käytön ajankohdista. Usein jo välkynnän syyn kertominen asiakkaalle saattaa riittää (kyse ei ole verkon viasta). Lämpöpumppujen aiheuttama välkyntä ei ole laajamittainen ongelma, mutta heikohkon verkon alueella (I k1 < A) ja suurten kiinteistöjen pumppuja liitettäessä myös kaupunkiverkoissa välkyntäriski on huomioitava, ja asiakkaiden opastukseen ja pumpun käynnistysvirtaan on syytä kiinnittää huomiota. Yksinkertaisia keinoja arviointiin: käynnistysvirran ja I k1 -arvon suhde jännitteenaleneman arviointi Adaton sivuilta löytyvän Excel-taulukon avulla, välkynnän häiritsevyyden arviointi IEC mukaan

Välkyntä ja sen aiheuttajia sähköverkossa. Kymenlaakson Sähköverkko Oy Seppo Suurinkeroinen

Välkyntä ja sen aiheuttajia sähköverkossa. Kymenlaakson Sähköverkko Oy Seppo Suurinkeroinen Välkyntä ja sen aiheuttajia sähköverkossa Kymenlaakson Sähköverkko Oy Seppo Suurinkeroinen Sähkönlaadun valvonta verkkoyhtiössä Sähköasemamittaukset Valituksesta mittaus liittymispisteessä Mittaukset asiakkaan

Lisätiedot

Välkyntä ja sen aiheuttajia sähköverkossa

Välkyntä ja sen aiheuttajia sähköverkossa Välkyntä ja sen aiheuttajia sähköverkossa Kymenlaakson Sähköverkko Oy Seppo Suurinkeroinen Kymenlaakson Sähkön tietoisku urakoitsijoille 13.3.2012 Kouvola upseerikerho Sähkönlaadun valvonta verkkoyhtiössä

Lisätiedot

SÄHKÖNLAATU. - toimitusvarmuus - jännitteen laatu. Urakoitsijapäivät 2015

SÄHKÖNLAATU. - toimitusvarmuus - jännitteen laatu. Urakoitsijapäivät 2015 SÄHKÖNLAATU - toimitusvarmuus - jännitteen laatu Juridiikkaa SML 97 Virhe Jollei toisin ole sovittu, sähkönjakelussa ja muussa verkkopalvelussa sekä sähköntoimituksessa on virhe, jos sähkö ei laadultaan

Lisätiedot

S Ä H K Ö V E R K K O O Y ENERGIAA SÄÄSTÄVIEN LAITTEIDEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKOLLE

S Ä H K Ö V E R K K O O Y ENERGIAA SÄÄSTÄVIEN LAITTEIDEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKOLLE S Ä H K Ö V E R K K O O Y ENERGIAA SÄÄSTÄVIEN LAITTEIDEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKOLLE Eergiatehokkuussopimus - Energiapalvelujen toimenpideohjelmaaseminaari Adato Energia Oy 9.-10.2010 Helsinki Tampereen

Lisätiedot

Energiansäästölamppujen verkostovaikutukset ja elektronisten kuormien ja mittariluentajärjestelmien välinen yhteensopivuus - Vaihe 2

Energiansäästölamppujen verkostovaikutukset ja elektronisten kuormien ja mittariluentajärjestelmien välinen yhteensopivuus - Vaihe 2 Sähkötekniikka Energiansäästölamppujen verkostovaikutukset ja elektronisten kuormien ja mittariluentajärjestelmien välinen yhteensopivuus - Vaihe 2 Loppuraportti Pertti Pakonen Marko Pikkarainen Bashir

Lisätiedot

JUKKA VÄLJÄ VOIMAJOHTOJEN INDUKTIOVAARAJÄNNITTEET

JUKKA VÄLJÄ VOIMAJOHTOJEN INDUKTIOVAARAJÄNNITTEET JUKKA VÄLJÄ VOIMAJOHTOJEN INDUKTIOVAARAJÄNNITTEET Diplomityö Tarkastajat: dosentti Kari Kannus, tekniikan tohtori Kari Lahti Tarkastajat ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

PQA400 PQA823 PQA824. Käyttöohje

PQA400 PQA823 PQA824. Käyttöohje PQA400 PQA823 PQA824 Käyttöohje Copyright HT ITALIA 2007 Release EN 2.01-19/03/2007 EN - 1 PQA400 - PQA823 - PQA824 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA...3 1.1. YLEISTÄ...3 1.2. ENNEN MITTAUSTA...3 1.3. KÄYTÖN AIKANA...4

Lisätiedot

YLIJÄNNITESUOJAUS ST 53.16. 1.1 Määritelmiä SISÄLLYS. 3.5 Viestintäviraston määräykset 3.6 Päätös ylijännitesuojauksesta

YLIJÄNNITESUOJAUS ST 53.16. 1.1 Määritelmiä SISÄLLYS. 3.5 Viestintäviraston määräykset 3.6 Päätös ylijännitesuojauksesta Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 www.sahkotieto.fi Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST RAKENNUSTEN

Lisätiedot

Sähköliittymien suunnitteluohjeet 26.11.2010 1(15)

Sähköliittymien suunnitteluohjeet 26.11.2010 1(15) Sähköliittymien suunnitteluohjeet 26.11.2010 1(15) OHJEET SÄHKÖÄ TUOTTAVAN LAITTEISTON LIITTÄMISEKSI VANTAAN ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY:N SÄHKÖNJAKELUVERKKOON Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 1.1 Tuotantolaitteistojen

Lisätiedot

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II 3-vaiheinen energia- ja sähkönlaatuanalysaattori FI Toukokuu 2012 2012 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu EU:ssa Kaikki tuotenimet ovat kullekin yhtiölle

Lisätiedot

ALUEELLISEN SÄHKÖKUORMAN ENNUSTAMISEN KEHITTÄMINEN

ALUEELLISEN SÄHKÖKUORMAN ENNUSTAMISEN KEHITTÄMINEN Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Sähkötekniikan laitos Timo Kaartio ALUEELLISEN SÄHKÖKUORMAN ENNUSTAMISEN KEHITTÄMINEN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Sähkötekniikan laitos Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Matti Koivisto Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Diplomityö, joka

Lisätiedot

8.1. Pientalot... 18 8.2. Vapaa-ajan asunnot... 19 8.3. Kerrostalot ja suuret rivitalot... 19 8.4. Maatalous ja teollisuus... 19

8.1. Pientalot... 18 8.2. Vapaa-ajan asunnot... 19 8.3. Kerrostalot ja suuret rivitalot... 19 8.4. Maatalous ja teollisuus... 19 112849 2 8.1. Pientalot... 18 8.2. Vapaa-ajan asunnot... 19 8.3. Kerrostalot ja suuret rivitalot... 19 8.4. Maatalous ja teollisuus... 19 1. Tarkoitus 2. Soveltamisala 3. Vastuut 4. Turvaluokitus 5. Lähtöarvot

Lisätiedot

Sähköautojen latausverkon yleissuunnittelu

Sähköautojen latausverkon yleissuunnittelu Ünsal Yurdakul Sähköautojen latausverkon yleissuunnittelu Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 5.12.2013 Työn

Lisätiedot

Tekninen opas nro 7. Tekninen opas nro 7. Sähkökäytön mitoitus

Tekninen opas nro 7. Tekninen opas nro 7. Sähkökäytön mitoitus Tekninen opas nro 7 Tekninen opas nro 7 Sähkökäytön mitoitus 2 Tekninen opas nro 7 - Sähkökäytön mitoitus Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 2. Sähkökäyttö... 6 3. Mitoituksen yleiskuvaus... 7 4. Oikosulkumoottori

Lisätiedot

SÄHKÖN TUOTANTOLAITTEISTOJEN LIITYNTÄPERIAATTEET

SÄHKÖN TUOTANTOLAITTEISTOJEN LIITYNTÄPERIAATTEET SÄHKÖN TUOTANTOLAITTEISTOJEN LIITYNTÄPERIAATTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUOTANTOLAITTEISTOISTA JA TUOTANTOLAITTEISTOJEN LIITYNNÖISTÄ... 3 1.1. Tuotantolaitteistojen luokittelu... 4 1.2. Liittymismaksu

Lisätiedot

Pientaajuisten magneettikenttähäiriöiden pienentämismenetelmiä

Pientaajuisten magneettikenttähäiriöiden pienentämismenetelmiä Pientaajuisten magneettikenttähäiriöiden pienentämismenetelmiä Tommi Keikko, Jari Isokorpi, Leena Korpinen Tampereen teknillinen korkeakoulu Tutkimus on tehty Sähkövoimatekniikan kehityspoolin tuella.

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ SÄHKÖNTUOTANNON PIENJÄNNITEVERKKOON LIITTÄMINEN MÄÄRÄYKSET JA SÄHKÖTURVALLISUUS

DIPLOMITYÖ SÄHKÖNTUOTANNON PIENJÄNNITEVERKKOON LIITTÄMINEN MÄÄRÄYKSET JA SÄHKÖTURVALLISUUS TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA DIPLOMITYÖ SÄHKÖNTUOTANNON PIENJÄNNITEVERKKOON LIITTÄMINEN MÄÄRÄYKSET JA SÄHKÖTURVALLISUUS Tarkastajat Professori Jarmo Partanen Diplomi-insinööri Tero

Lisätiedot

Pienvoimantuotannon aggregointi virtuaaliseksi

Pienvoimantuotannon aggregointi virtuaaliseksi AALTO-YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Sähkötekniikan laitos Olli Vaittinen Pienvoimantuotannon aggregointi virtuaaliseksi voimalaitokseksi Diplomityö,

Lisätiedot

Maalämpökohteiden sähkönkäytön analysointi

Maalämpökohteiden sähkönkäytön analysointi Hannu-Pekka Hellman Maalämpökohteiden sähkönkäytön analysointi Sähkotekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 16.9.2013.

Lisätiedot

TEKNINEN LIITE 2 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN

TEKNINEN LIITE 2 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN 1 TEKNINEN LIITE 2 OHJEESEEN SÄHKÖNTUOTANTOLAITOKSEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON - NIMELLISTEHOLTAAN YLI 50 kva LAITOKSEN LIITTÄMINEN Tähän liitteeseen on kerätty teknistä tietoa nimellisteholtaan yli 50

Lisätiedot

Ladattavat autot. kiinteistöjen sisäisissä sähköverkoissa -suositus

Ladattavat autot. kiinteistöjen sisäisissä sähköverkoissa -suositus Ladattavat autot kiinteistöjen sisäisissä sähköverkoissa -suositus ESIPUHE Ilmastonmuutoksen torjunta on yksi tulevaisuuden suurimmista haasteista Sähköautot ovat yksi keino ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Lisätiedot

VESA HYTÖNEN VOIMALAITOSTEN SUURITEHOISTEN NOPEUSSÄÄDETTYJEN SÄHKÖKÄYTTÖJEN INVESTOINTIKUSTANNUSTEN OPTIMOINTI. Diplomityö

VESA HYTÖNEN VOIMALAITOSTEN SUURITEHOISTEN NOPEUSSÄÄDETTYJEN SÄHKÖKÄYTTÖJEN INVESTOINTIKUSTANNUSTEN OPTIMOINTI. Diplomityö VESA HYTÖNEN VOIMALAITOSTEN SUURITEHOISTEN NOPEUSSÄÄDETTYJEN SÄHKÖKÄYTTÖJEN INVESTOINTIKUSTANNUSTEN OPTIMOINTI Diplomityö Tarkastaja: professori Heikki Tuusa Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

Sähköautojen lataaminen ja sen vaikutus kaupunkialueen jakelumuuntajiin

Sähköautojen lataaminen ja sen vaikutus kaupunkialueen jakelumuuntajiin Antti Alahäivälä Sähköautojen lataaminen ja sen vaikutus kaupunkialueen jakelumuuntajiin Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa

Lisätiedot

LADATTAVAT AUTOT KIINTEISTÖJEN SISÄISISSÄ SÄHKÖVERKOISSA -SUOSITUS

LADATTAVAT AUTOT KIINTEISTÖJEN SISÄISISSÄ SÄHKÖVERKOISSA -SUOSITUS LADATTAVAT AUTOT KIINTEISTÖJEN SISÄISISSÄ SÄHKÖVERKOISSA -SUOSITUS vat vat autot autot kiinteistöjen kiinteistöjen sisäisissä sisäisissä sä sä suositus suositus ladattavat ladattavat autot autot kiin kiin

Lisätiedot

Tärinäntorjuntaohjelma -

Tärinäntorjuntaohjelma - Tärinäntorjuntaohjelma - Rajavartiointiin käytettyjen moottorikelkkojen tärinän vaikutusten arviointi Rajavartiolaitos Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Alkusanat... 3 Johdanto... 4 Käsitteet... 4

Lisätiedot

MINNA PAAVOLA VERKKOON KYTKETTYJEN AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN POTENTIAALI TAMPEREELLA

MINNA PAAVOLA VERKKOON KYTKETTYJEN AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN POTENTIAALI TAMPEREELLA MINNA PAAVOLA VERKKOON KYTKETTYJEN AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN POTENTIAALI TAMPEREELLA Diplomityö Tarkastajat: professori Seppo Valkealahti ja yliopistonlehtori Aki Korpela Tarkastajat ja aihe hyväksytty

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ SÄHKÖAUTOJEN PIKALATAUKSEN VERKKOVAIKUTUKSET

DIPLOMITYÖ SÄHKÖAUTOJEN PIKALATAUKSEN VERKKOVAIKUTUKSET TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA DIPLOMITYÖ SÄHKÖAUTOJEN PIKALATAUKSEN VERKKOVAIKUTUKSET Tarkastajat Professori Jarmo Partanen TkT Jukka Lassila Tekijä Ville Tikka 1 Tiivistelmä Lappeenrannan

Lisätiedot

Fluke-1735. Käyttöohje. Power Logger

Fluke-1735. Käyttöohje. Power Logger Fluke-1735 Power Logger Käyttöohje Helmikuu 2008 2006 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tuotemerkit ovat kullekin yhtiölle kuuluvia tuotemerkkejä. 1 Rajoitettu takuu ja valmistajan

Lisätiedot

KUORMANOHJAUKSEN VAIKUTUS KAKSION SÄHKÖNKULUTUSKÄYRÄÄN Impact of load control on a two-room apartment electricity

KUORMANOHJAUKSEN VAIKUTUS KAKSION SÄHKÖNKULUTUSKÄYRÄÄN Impact of load control on a two-room apartment electricity KUORMANOHJAUKSEN VAIKUTUS KAKSION SÄHKÖNKULUTUSKÄYRÄÄN Impact of load control on a two-room apartment electricity consumption Anne-Mari Jenu Kandidaatintyö 03.05.2013 LUT Energia Sähkötekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot