POHJOISMAINEN AIKUISOPETTAJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOISMAINEN AIKUISOPETTAJA"

Transkriptio

1 POHJOISMAINEN AIKUISOPETTAJA FOTO:JOHANNES JANSSON, NORDEN.ORG Kartoitus pohjoismaisten aikuisopettajien pätevyysvaatimuksista ja aikuispedagogiikan alan koulutusmahdollisuuksista Tekijät: Maria Marquard & Sia Hovmand Sørensen Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK)

2 Sisältö Esipuhe...4 Lista lyhenteistä...6 Johdanto...7 Raportin rakenne... 8 Kartoituksen kuvaus... 8 Taustaa... 9 Yhteenveto tuloksista ja suosituksista Aikuisopettajien muodolliset pätevyysvaatimukset, kyselytutkimus...15 Yleissivistävä perusopetustason aikuiskoulutus Yleissivistävä toisen asteen aikuiskoulutus Ammatillinen peruskoulutus Lyhyet korkea-asteen ammatilliset koulutusohjelmat Korkea-asteen aikuiskoulutus (korkea-asteella tapahtuva aikuisten täydennyskoulutus) Maahanmuuttajien opetus Aikuisten erityisopetus Luku- ja kirjoitushäiriöisten aikuisten opetus Nonformaali, julkista tukea saava aikuiskoulutus (vapaa sivistystyö) Nonformaali, julkista tukea saava aikuiskoulutus kansanopistot Nonformaali, julkista tukea saava aikuiskoulutus sivistysliitot ja opintokeskukset.. 29 Rekrytoinnista vastaavien haastattelut...30 Aikuisopettajien osaamisen arvioinnin taustaa...30 Erityyppisen osaamisen painotus...31 Erityisen hyvän aikuisopettajan ominaisuudet...32 Aikuisopettajan pätevyys peruskoulun opettajaan verrattuna...34 Täydennyskoulutuksen määrä...34 Täydennyskoulutuksen sisältö...35 Konkreettisia ehdotuksia aikuisopettajien osaamisen kehittämiseksi...36 Pohjoismaisen yhteistyön merkitys aikuisopettajien osaamisen kehittämiselle...37 Aikuispedagogiikan alan koulutusohjelmat...38 Yhteenvetoanalyysi...38 Opettajankoulutusohjelmat...38 Muut korkeakoulutusohjelmat...38 Täydennyskoulutus...39 Taulukkomuotoiset yhteenvedot...40 EQF 6 -tasoa alemmat aikuispedagogiikan koulutukset...40 EQF 6 -tasoiset aikuispedagogiikan koulutukset...41 EQF 7 -tason (maisteritason) koulutukset...42 Kokoavat poikkittaisanalyysit ja näkökulmia tulevaan työhön...43 Yhteenvetoanalyysi ja ehdotuksia muodollisen pätevyyden kehittämiseen

3 Yleissivistävän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen piirissä työskentelevät opettajat...44 Täydennyskoulutus: korkeakoulut ja yliopistot...46 Pohjoismaisen kielen opettaminen toisena kielenä maahanmuuttajille...47 Aikuisten erityisopetus...47 Luku- ja kirjoitushäiriöisten aikuisten opetus...48 Nonformaali, julkista tukea saava aikuiskoulutus kansanopistot...48 Nonformaali julkista tukea saava aikuiskoulutus sivistysliitot ja opintokeskukset...49 Aikuisopettajien muodollisia pätevyysvaatimuksia koskevaa yleistä pohdintaa ja suosituksia...49 Haastattelujen yhteenvetoanalyysi ja ehdotuksia osaamisen kehittämiseksi...50 Erityyppisen osaamisen ja eri täydennyskoulutussisältöjen painotus...51 Osaamisen kehittämistä koskevia konkreettisia ehdotuksia...51 Pohjoismainen aikuisopettajien osaamisen kehittämisen yhteistyö...52 Aikuispedagogisen alan koulutukset...53 Näkökulmia aikuispedagogiikan alan koulutusmahdollisuuksiin...54 Kirjallisuusluettelo...56 Lista linkeistä ja lähdeviitteistä...57 Raportin teettäjä on Aikuisten oppimisen pohjoismaisen yhteistyön neuvonantajaryhmä (SVL). Raportin on rahoittanut Pohjoismaiden ministerineuvosto ja sen on laatinut Nationalt center for kompetenceudvikling (NCK) yhteistyössä Aikuisten oppimisen pohjoismaisen verkoston (NVL) kanssa. 3

4 Esipuhe Pohjoismailla on historiallisesti ollut ja on edelleen kansainvälisesti merkittävä asema elinikäisen oppimisen alalla. Meillä on kattava ja toimiva aikuiskoulutusjärjestelmä, joka tuottaa korkeatasoista koulutusta. Aikuisopettajien osaaminen on hyvin huomattava tekijä koulutuksen laadun kannalta. Globalisoituneessa maailmassa koulutusjärjestelmään kohdistuu jatkuvasti uusia vaatimuksia. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten aikuisopettajien osaaminen turvataan ja sitä kehitetään. Tämä tutkimus tarkastelee juuri tuota aihealuetta. Tässä tutkimuksessa on käytetty hyväksi myös aiemmista tutkimuksista saatua tietoa, mutta saadut tulokset ovat uusia ja niitä varten on kerätty kattavasti ajankohtaista tietoa. Niinpä kyseessä on ainutlaatuinen kartoitus pohjoismaisten aikuisopettajien pätevyysvaatimuksista ja koulutusmahdollisuuksista. Kunnon kartasta on paljon hyötyä jos haluaa löytää perille. Toivomme, että tämä kartoitus voi johtaa uusien reittien löytymiseen. Kartoitus voi pohjustaa sekä pohjoismaisen että kansallisen tason että instituutiotason päätöksentekoa olemassa olevista ja kehitettävistä koulutusmahdollisuuksista. Elinikäisen oppimisen erityisten pedagogisten ulottuvuuksien merkitys on tunnustettu kansainvälisesti. On merkille pantavaa, että siitä huolimatta pohjoismaisilta aikuisopettajilta edellytetään vain harvoin muodollista aikuispedagogista pätevyyttä. On pohdinnan arvoista, onko tämä pitkällä aikavälillä myönteinen asia. Tutkimuksen on tilannut ja rahoittanut Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen Aikuisten oppimisen pohjoismaisen yhteistyön neuvonantajaryhmä (SVL). Tutkimuksen toteuttivat yhteistyössä pohjoismainen aikuisten oppimisen verkosto (NVL) ja Tanskassa toimiva Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK), joka myös osallistui rahoitukseen. Tutkimuksen toteutumisen tärkeä edellytys oli kuitenkin suuri joukko yhteyshenkilöitä, jotka ovat keränneet tietoa ja antaneet tutkijoiden käyttöön aikuiskoulutusalaan liittyvää osaamistaan. Haluammekin kiittää kaikkia tutkimuksen toteuttamiseen osallistuneita. Bjarne Wahlgren johtaja Nationalt Center for Kompetenceudvikling 4

5 Monet pohjoismaiset kollegat ovat auttaneet meitä tutkimuksen toteutuksessa antamalla tietoja ja kommentoimalla sekä osallistumalla kyselylomakkeiden, haastatteluoppaiden ym. laatimiseen. Erityisesti haluamme kiittää seuraavia: Suomi Leena Saloheimo, VSY, NVL:n työryhmä Pirkko Sartoneva, VSY, NVL-koordinaattori Armi Mikkola, Opetusministeriö Jaana Nuottanen, KOL, NVL:n työryhmä Ruotsi Eva Andersson, Göteborgin yliopisto, NVL:n työryhmä Asta Modig, Ruotsin kouluvirasto, NVL-koordinaattori Geoff Erici, Ruotsin opetusministeriö, SVL:n jäsen Norja Jenny Jägsander, Norjan opetusministeriö Gunnar Grepperud, Tromssan yliopisto, NVL:n työryhmä Wenche Rønning, Trondheimin yliopisto, NVL:n työryhmä Sturla Bjerkaker, VOFO, NVL:n työryhmä Ellen Stavlund, VOFO Per Inge Båtnes, Oslon korkeakoulu, NVL:n työryhmä Lis Karin Andersen, VOX, NVL:n työryhmä Sigrun Røstad, VOX Mona Majgaard, Norjan yliopisto- ja korkeakouluneuvosto Islanti Hróbjartur Árnason, Islannin yliopisto, NVL:n työryhmä Sigrun Kristin Magnusdottir, FA, NVL-koordinaattori Sigrun Johannesdottir, FA Tanska Tina Bøgehave Christiansen, Uddannelsesforbundet (Ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen etujärjestö), NVL:n työryhmä Agnete Nordentoft, DFS 5

6 Lista lyhenteistä Lyhenne avattuna Suomennos/suomenkielinen selite AE Arbejdernes Erhvervsråd (DK) Työväenliikkeestä lähtöisin oleva talouspoliittinen instituutti ja ajatushautomo AMU Arbejdsmarkedsuddannelser (DK) Työmarkkinakoulutus: lyhyitä ammatillisia kursseja AVG Almen voksenpædagogisk grunduddannelse (DK) 120 tunnin laajuinen aikuispedagogiikan koulutus AVU Almen Voksenuddannelse (DK) Aikuisten yleissivistävä perusopetustason koulutus BABAR Becoming Adult Educators in the Baltic Sea Region Hankkeen nimi BAEA Becoming Adult Educators in the European Area Hankkeen nimi BKA BasisKompetencer i Arbejdslivet (NO) Työpaikoilla tapahtuvan perustaito-opetuksen ohjelma DPU Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DK) Aarhusin yliopiston kasvatustieteellinen yksikkö DK Tanska EQF European Qualifications Framework Eurooppalainen tutkintojen viitekehys EVA Danmarks Evalueringsinstitut (DK) Koulutuksen tutkimus- ja kehityskeskus FA Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (IS) Aikuis- ja ammattikoulutuksen yhteistyöfoorumi FI Suomi FVU Forberedende voksenundervisning (DK) Valmentava aikuiskoulutus IS Islanti LLC (IS) Elinikäisen oppimisen keskus NCK Nationalt Center for Kompetenceudvikling (DK) Aarhusin yliopiston yhteydessä toimiva aikuiskoulutuksen ja ohjauksen tutkimus- ja asiantuntijakeskus NO NVL SE SVL Norja Pohjoismainen aikuisten oppimisen verkosto Ruotsi Aikuisten oppimisen pohjoismaisen yhteistyön VEU Voksen- og efteruddannelse (DK) Aikuis- ja täydennyskoulutus VOX Nationalt Fagorgan for Kompetencepolitik (NO) Kansallinen elinikäisen oppimisen hallintoelin VUC Voksenuddannelsescenter (DK) Aikuiskoulutuskeskus VUFo Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning (SE) Linköpingin yliopiston aikuiskoulutuksen, kansansivistystyön ja korkeakoulutuksen tutkimuksen osasto 6

7 Johdanto Pohjoismaat tarvitsevat hyvin koulutettua ja joustavaa työvoimaa, jotta Pohjolan vahva asema globaalissa kilpailussa voidaan taata jatkossakin. Aikuisten oppiminen ja osaamisen kehittäminen on pohjoismaisen yhteistyön painopistealue. Kokemusten vaihto, monisektoriset työryhmät ja verkostot sekä aikuisten oppimista ja tiedon omaksumista koskevat yhteispohjoismaiset tutkimukset ja analyysit ovat avuksi, kun halutaan taata koulutuksen ja kehityshankkeiden laatu. Opettajien merkitys aikuiskoulutuksen laadulle on ollut yksi tärkeä esiin noussut teema. Tämä raportti jatkaa aikaisempaa aiheesta tehtyä tutkimusta kartoittamalla aikuisopettajien pätevyysvaatimuksia ja aikuispedagogiikan alan koulutusmahdollisuuksia. Pohjoismaiden ministerineuvoston teettämässä raportissa Norden som en Global vinderregion. På sporet af den nordiske konkurrencemodel (Pohjola globaalina voittaja-alueena. Pohjoismaisen kilpailumallin jäljillä I ) (Mandag Morgen 2005) mainitaan sekä pohjoismaalaisten väliset asenne-erot että taustalla vaikuttavat erityiset yhteispohjoismaiset arvot. Pohjoismaat eroavat toisistaan ilmaisun, toimintatapojen ja järjestelmien suhteen, mutta samanaikaisesti niillä on yhteisiä perusarvoja kuten tasa-arvo, pieni valtaetäisyys, inkluusio ja joustavuus. Nämä arvot ovat tärkeitä myös pohjoismaisessa aikuiskoulutuksessa, jolle tyypillisiä ominaisuuksia ovat muun muassa opettajien ja osallistujien suhdetta leimaava tasa-arvo, vuorovaikutus ja yhteistyö. Pohjoismaiselle aikuiskoulutukselle yhteisiä ovat myös tietyt keskeiset ajankohtaiset teemat kuten aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen, ohjaus, erityishuomion kohdistaminen matalasti koulutettuihin, integraatio, innovatiivisuus sekä työelämän ja koulutuksen yhteyden tiivistäminen. Eri maiden koulutusjärjestelmien ja käsitteistön välillä on kuitenkin eroja, jotka vaikeuttavat vertailevan analyysin tekemistä. Siksi on ollut hyvin tärkeää, että kartoituksessa käytettyjen analyysimallien ja kategorioiden kehittämisessä on koko ajan ollut mukana sopivia yhteistyötahoja kustakin Pohjoismaasta. Tämän pohjoismaisen yhteistyön ansioista olemme pystyneet maiden koulutusjärjestelmien eroista huolimatta keräämään ja jäsentelemään relevanttia tietoa aikuisopettajien muodollisista pätevyysvaatimuksista ja aikuispedagogiikan alan koulutusmahdollisuuksista tavalla, joka mahdollistaa vertailun. Kartoituksen tavoitteena on pohjustaa keskustelua siitä, onko tarjolla riittävästi koulutusmahdollisuuksia aikuisopettajien työssään kohtaamiin haasteisiin ja vaatimuksiin nähden sekä luoda perustaa jatkotoimille, yhteistyölle ja Pohjoismaiden väliselle inspiroivalle vuorovaikutukselle. Opettajan merkitystä koulutuksen laadulle, vaikuttavuudelle ja hyödyllisyydelle on käsitelty monissa tutkimuksissa. Pohjoismaisessa raportissa Komparativt studie af de nordiske læreruddannelser (Vertaileva tutkimus pohjoismaisista opettajankoulutusohjelmista) (Pohjoismaiden ministerineuvosto 2008) painotetaan laajan kansainvälisen tutkimuksen perusteella opettajien osaamisen ja asiantuntemuksen merkitystä koulutuksen laadulle ja vaikutukselle. Kirjoittajat toteavat muun muassa, että koulutusjärjestelmän laadun rajat määrittyvät opettajien laadun mukaan (s. 88). Tanskan koulutusjärjestelmän laatua käsittelevän raportin (Tanskan opetusministeriö 2000) mukaan yksi korkean koulutustason säilyttämisen edellytyksistä on, että sekä opettajat että johto ovat päteviä ja motivoituneita (s. 95). Juhlajulkaisun Udfordringer for voksnes læring. Et nordisk perspektiv (Aikuisten oppimisen haasteita. Pohjoismainen näkökulma) yhdessä artikkelissa taas painotetaan, että aikuisten oppimisen suurin haaste on hyvä opettaja (Wahlgren 2004: 221). Sekä pohjoismaisella tasolla että kansainvälisesti on viime vuosina kiinnitetty yhä enemmän huomiota aikuisopettajuuden ammatillistumiseen olennaisena osana aikuisille suunnatun koulutuksen ja oppimisprosessien laadun kehittämistä (ks. esim. Milana 2010a, 2010b). I Suom. huom: tekstissä käsiteltyjen pohjoismaisten tutkimusten ja raporttien nimet on suomennettu (suomennos kursiivilla) selvyyden vuoksi, mutta niistä ei ole olemassa suomenkielisiä versioita. 7

8 Aikuisten oppimisen pohjoismaisen yhteistyön neuvonantajaryhmä (SVL) on tukenut useita aikuisopettajuuteen liittyviä kehityshankkeita ja tutkimuksia pohjoismaisen aikuisten oppimisen verkoston (NVL) ja Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelman kautta. NVL on muun muassa toteuttanut vuonna 2006 aloitetun aikuispedagogisen kehityshankkeen Innova tive læreprocesser i praksis (Innovatiiviset oppimisprosessit käytännössä). Hankkeessa kartoitettiin aikuisopettajien uusia osaamistarpeita, ja tuloksia käytetään hyväksi muun muassa kehitettäessä konkreettisia yhteispohjoismaisia kursseja ja koulutuksia aikuisopettajille (Marquard 2009). Nordplus Aikuiskoulutus on tukenut aikuisopettajien pätevyyttä käsittelevää vertailevaa tutkimusta Becoming Adult Educators in the Baltic Sea Region (BABAR) (Milana 2010a). Tutkimuksessa käsiteltiin Ruotsin, Tanskan ja Viron tilannetta. Aiempien tulosten ja suositusten perusteella SVL määritteli tämän kartoituksen tehtäviksi: Kartoittaa aikuisopettajiin kohdistuvat muodolliset pätevyysvaatimukset Kartoittaa aikuispedagogiikan alalla tarjolla olevat koulutusmahdollisuudet Syventää kartoitusta tutkimalla rekrytoinnista vastaavien henkilöiden suhtautumista aikuisopettaji en osaamiseen Kuvailla eri Pohjoismaiden ja eri aikuiskoulutusmuotojen välisiä mahdollisia eroja ja yhtäläisyyksiä yllä mainittujen kolmen pääelementin osalta. Suositella yllä mainittujen kartoituskohteiden perusteella mahdollisia yhteispohjoismaisia jatkotoi menpiteitä, esim. kehityshankkeita, tutkimuksia tai muuta toimintaa. Raportin rakenne Raportin alussa kuvaillaan tutkimuksen toteutustapaa, jonka jälkeen käydään läpi aiheesta aiemmin tehtyjä tutkimuksia ja niiden suhdetta tähän raporttiin. Seuraavaksi tehdään selkoa erityyppisissä aikuiskoulutusohjelmissa toimivien pohjoismaisten aikuisopettajien pätevyysvaatimuksista. Selontekoa syvennetään ja täydennetään analysoimalla pohjoismaisten oppilaitosten rekrytointivastaavien haastatteluja. Seuraavaksi eritellään aikuispedagogiikan alan opiskelumahdollisuuksia Pohjoismaissa. Raportin lopussa on kartoituksen kolmen pääelementin mukaisesti jaotellut, kokoavat ja keskustelevat poikittaisanalyysit. Lisäksi pohditaan aikuisopettajien ammattitaidon kehittämiseksi madollisesti tehtävää tulevaa pohjoismaista yhteistyötä. Lukijoille tiedoksi, että sekä aikuisopettajien muodollisten pätevyysvaatimusten että aikuispedagogiikan alan koulutusmahdollisuuksien kartoituksen liitteenä on mittava linkkikokoelma. Linkkien avulla lukijat voivat etsiä lisää tietoa heitä erityisesti kiinnostavista asioista. Kartoituksen kuvaus Kartoituksen on toteuttanut tanskalainen Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK). Kartoituksessa käytetyt tiedot kerättiin kysymyslomakkeiden ja puhelinhaastatteluiden avulla sekä aikuisopettajien pätevyysvaatimuksia ja koulutusmahdollisuuksia käsittelevistä viranomaislähteistä ja aiemmista tutkimuksista. Yhteinen ymmärrys käsitteistä on välttämätön edellytys Pohjoismaiden välisten erojen ja yhtäläisyyksien kuvailulle. Käsite aikuinen määritellään ja sitä käytetään eri tavoin eri Pohjoismaissa, ja useissa maissa käydään keskustelua siitä, missä menee nuoren ja aikuisen raja aikuiskoulutuksessa. NVL:n kehityshankkeessa Innovative læreprocesser i praksis (Innovatiiviset oppimisprosessit käytännössä) (Marquard 2009) tuotiin esiin muun muassa seuraavanlaisia aikuisuuden määritelmiä: yli 16-vuotias, joka ei enää ole formaalissa koulutusjärjestelmässä, henkilö joka kuuluu aikuiskoulutusjärjestelmän 8

9 piiriin, henkilö joka on suorittanut peruskoulun, 18-vuotias eli täysi-ikäinen henkilö. Tässä kartoituksessa aikuisopettajilla tarkoitetaan aikuiskoulutuksen parissa työskenteleviä opettajia. Aikuisopiskelijoilla tarkoitetaan henkilöitä jotka ovat ryhtyneet uudelleen opiskelemaan oltuaan lyhyemmän tai pidemmän aikaa poissa formaalin koulutusjärjestelmän piiristä ja ovat yli 18-vuotiaita. (Suom. huom: Tanskassa aikuisopiskelijoiksi luettavat henkilöt opiskelevat erillisessä aikuiskoulutusjärjestelmässä.) Pohjoismaiden koulutusjärjestelmät eroavat toisistaan, mikä vaikeuttaa vertailevan tutkimuksen tekemistä. Esimerkiksi Tanskassa on peruskouluikäisille nuorille suunnattuja riippumattomia sisäoppilaitoksia ja muita koulumuotoja, joita ei ole muissa Pohjoismaissa ( kostskole, husholdningsskole, håndarbejdsskole ). Kansanopistoja on muissa Pohjoismaissa paitsi Islannissa. Ruotsissa ja Suomessa vapaan sivistystyön oppilaitokset voivat antaa tutkintoon johtavaa koulutusta, kun taas Tanskassa se ei ole mahdollista. Joissakin maissa lukihäiriöisten opetus kuuluu erityisopetuksen piiriin, kun taas toisissa maissa sitä koskee oma erityinen lainsäädäntö. Islantiin on perustettu alueellisia oppimiskeskuksia, joissa järjestetään sekä yleissivistävää että ammatillista koulutusta ja kursseja usein tiiviissä yhteistyössä paikallisten työelämätahojen kanssa. Tanskassa opettajankoulutusta annetaan ei-yliopistollisissa ammatillisissa korkeakouluissa (professionhøjskoler) ja sama opettajankoulutus antaa suurelta osin pätevyyden vuosiluokkien 1 10 opettamiseen. Muissa Pohjoismaissa opettajankoulutusohjelmat ovat akateemisia, kohderyhmän luokka-asteen mukaan eriytettyjä yliopistollisia koulutusohjelmia. Tanska on ainoa Pohjoismaa, jossa on erillinen tutkintojärjestelmä aikuisopiskelijoille. Muissa Pohjoismaissa aikuisopiskelijat opiskelevat usein samassa järjestelmässä kuin nuoremmat opiskelijat. Näistä eroista johtuen tutkimus on rajattu alueille, joilla vertailu on mahdollista. Tutkimus kattaa seuraavat aihealueet: Aikuisopettajien muodolliset pätevyysvaatimukset formaalissa yleissivistävässä ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa perusopetustasolta korkeakoulutasolle sekä nonformaalissa, julkista tukea saavassa koulutuksessa, jota järjestävät kansanopistot sekä sivistysliitot ja opintokeskukset. Aikuispedagogisen alan koulutusmahdollisuudet. Kartoitusta täydentää haastattelututkimus, jossa eritellään oppilaitosten rekrytoinnista vastaavien näkemyksiä osaamistarpeista. Tutkimukseen on haastateltu rekrytoinnista vastaavia oppilaitosten ja osastojen johtajia yleissivistävän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen piiristä sekä vapaan sivistystyön alueelta kaikista pohjoismaista. Pohjoismaiset kollegat ovat osallistuneet tutkimusten kommentointiin. Lisäksi kartoituksen toteuttamisessa on käytetty apuna pohjoismaisia tutkimuksia ja raportteja, jotka käsittelevät pohjoismaista opettajankoulutusta, aikuisopettajien koulutusta ja aikuispedagogiikkaa. Näistä raporteista peräisin olevia tuloksia, tietoa ja suosituksia on sisällytetty tähän kartoitukseen. Näin ollen kartoitus on täydentävä ja kokoava esitys, jossa tarkastellaan pohjoismaisen aikuisopettajan osaamistarpeita ja ammattitaidon kehittämistä. Taustaa Aiempia tutkimuksia ja kartoitushankkeita on käytetty tämän kartoituksen taustamateriaalina, ja niiden tuloksia mainitaan silloin kun ne ovat relevantteja. Erityisen kiinnostavia tämän tutkimuksen kannalta ovat olleet seuraavat raportit: Komparativt studie af de nordiske læreruddannelser (Vertaileva tutkimus pohjoismaisista opettajankoulutusohjelmista) (Pohjoismaiden ministerineuvosto 2008). Tutkimuksen toteuttivat Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiannosta Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) ja Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Tutkimuksessa vertaillaan pohjoismaisia opettajan koulutusohjelmia neljän pääkriteerin osalta, joihin kuuluvat mm. työsuhteen ehdot ja opettajien pätevyysvaatimukset. Johtopäätöksissä viitataan vertailun esiin tuomiin haasteisiin, ja tutkimuk- 9

10 seen sisältyy kattava selonteko yleisistä ja ammatillisista opettajankoulutusohjelmista. Raportti on relevantti aikuisopettajiin kohdistuvien pätevyysvaatimusten kartoitukselle, koska siinä käsitellyt opettajien pätevyysvaatimukset ovat monelta osin samoja kuin yleissivistävässä perusopetusasteen ja toisen asteen aikuiskoulutuksessa. Raportissa ei käsitellä aikuisopettajien koulutusta eikä aikuispedagogista osaamista. Eurooppalaisen hankkeen Alpine - Adult Learning Profes sions in Europe (Andersson 2010) pohjoismaisista osaraporteista käy ilmi, että vaikka aikuisopettajalla on keskeinen merkitys aikuiskoulutuksen laadulle, aikuisopettajista ja heidän työstään on hyvin vähän tietoa saatavilla. Hankkeen tulokset osoittavat, että aikuisopettajan ammatista ja osaamisesta on olemassa hyvin erilaisia käsityksiä. Raportin mukaan sama suuntaus on nähtävissä sekä Pohjoismaissa että muualla Euroopassa. Tämä kartoitus voi täydentää Alpine-hankkeen pohjoismaista osaa tuomalla lisää konkreettista tietoa aikuisopettajan ammatista ja opettajiin kohdistuvista vaatimuksista. Innovative læreprocesser i praksis. Et udviklingsforløb (Innovatiiviset oppimisprosessit käytän nössä. Kehityshanke) (Marquard 2009). NVL:n aikuispedagogisen työryhmän toteuttaman kehityshankkeen tuloksista ilmeni, että aikuisopettajille soveltuvaa täydennyskoulutustarjontaa tarvitaan. Raportissa suositellaan mm. pohjoismaisten, eri aikuiskoulutusmuotojen rajat ylittävien täydennyskoulutusmahdollisuuksien luomista prosessi- ja kokemuspohjaisten kurssien muodossa. Nämä kurssit täydentäisivät olemassa olevia formaalin sektorin koulutusmahdollisuuksia. Aikuisopettajien pätevyysvaatimusten ja nykyisten koulutusmahdollisuuksien kartoitus on tärkeä edellytys täydentävien koulutusmuotojen kehittämiselle. Nordplus Aikuiskoulutus -hankkeen BABAR (Milana 2010a) raportissa kuvaillaan Tanskan, Viron ja Ruotsin koulutusjärjestelmiä sekä mahdollisuuksia suorittaa aikuisopettajan tutkinto näissä maissa. Raportin keskeisiä johtopäätöksiä on, ettei aikuisopettajia ja heidän koulutustaan juurikaan mainita politiikka-asiakirjoissa, ettei aikuisopettajilta näissä kolmessa maassa edellytetä aikuiskasvatusalan tutkintoa. Lisäksi raportissa todetaan, että aikuisopettajiin suuntautuvat muodolliset pätevyysvaatimukset koskevat useimmiten opetettavaa ainetta tai yleispedagogista pätevyyttä. Tilanne on sama sekä yleissivistävän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen että vapaan sivistystyön osalta. Aikuisopettajan ammatissa toimiville on tarjolla erilaisia kursseja ja täydennyskoulutusta, mutta aikuisopettajan ammattiin valmistavaa ja valmentavaa koulutusta ei juuri ole saatavilla. Aikuisopettajien mainitaan usein olevan self-taught professionals, ja ammattiryhmää kuvaillaan vaikeasti määriteltäväksi. Raportissa käsitellään useita tekijöitä, joita on kartoitettu myös tässä tutkimuksessa, mutta siinä tarkastellaan vain kahta viidestä Pohjoismaasta. EU-komission alaisen elinikäisen oppimisen Grundtvig-ohjelman rahoittamassa hankkeessa BAEA Becoming Adult Educators in the European Area (Milana 2010b) päädyttiin pääosin samansuuntaisiin johtopäätöksiin. Raportissa huomautetaan muun muassa, että vaikka aikuiskoulutukseen kohdistuu paljon huomiota, aikuisopettajien pätevyyttä ei juuri huomioida. Monilla aikuisopettajaksi ryhtyvillä ei ole erityistä aikuispedagogista osaamista, ja alalla toimivilla on monia erilaisia käsityksiä ammatin päämääristä, mahdollisuuksista, erityispiirteistä jne. Raportissa suositetaan muun muassa aikuisopettajien peruskoulutusohjelman perustamista sekä laadukkaan täydennyskoulutuksen järjestämistä, jotta aikuisopettajat voivat kehittää kulttuurista, metodista, teoreettista ja ammatillista osaamistaan. Gunnar Grepperudin ja Wenche Røn ningin tutkimuksessa Teaching Adults just a matter of talent? Analyzing attitudes on teacher profes sionalism in Norwegian adult education (Rønning & Grepperud 2009) lähtökohtana on käytetty aiempia tutkimushankkeita, joissa tuodaan näkyväksi aikuisopettajan erityisosaamisen merkitys koulutuksen laadulle. Tässäkin raportissa tuodaan esiin, että aikuisopettajien osaamisen kehittämiseen ja ammatillistumiseen on kiinnitetty hyvin vähän huomiota. Raportissa mainitaan mahdollisia syitä tähän epäkohtaan ja ehdotetaan toimenpiteitä sen korjaamiseksi. Raportissa IVEU Integration gennem voksen- og efteruddannelse (Integraatiota aikuiskoulutuksen kautta) (Pohjoismaiden ministerineuvosto 2010) on kartoitettu eri pohjoismaiden strategi- 10

11 oita ja toimintatapoja maahanmuuttajien ja heidän jälkeläistensä integroinnissa työmarkkinoille aikuiskoulutuksen avulla. Raportissa mainitaan opettajien merkitys koulutuksen vaikuttavuudelle. Siinä todetaan myös, että alalla tulisi järjestää järjestelmällistä osaamisen kehittämistä pohjoismaisia kieliä toisina kielinä opettaville aikuisopettajille. Lisäksi tulisi kehittää tietotekniikan käyttöä sekä yksilöllisten osaamisarvioiden tekemistä opiskelijoille. Maahanmuuttajien opetus sisältyy tähän kartoitukseen. Yhteenveto tuloksista ja suosituksista Kartoituksen tulokset esitellään tässä raportissa kolmeen eri osa-alueeseen jaoteltuina. Ensimmäinen osa on yleiskatsaus eri aikuiskoulutusohjelmissa ja -muodoissa toimivien aikuisopettajien muodollisiin pätevyysvaatimuksiin. Toisessa osassa kuvaillaan, millaista osaamista eri aikuiskoulutusmuotojen rekrytointivastaavat painottavat eri Pohjoismaissa. Kolmanneksi raportissa tarkastellaan aikuispedagogiikan alan koulutusmahdollisuuksia. Raportin lopussa on kokoavat poikittaisyhteenvedot jokaisesta osa-alueesta. Analyysien pohjalta raportissa ehdotetaan kursseja, koulutuksia ja muuta toimintaa, jolla voidaan vahvistaa pohjoismaisten aikuisopettajien osaamista ja sitä kautta parantaa aikuiskoulutuksen laatua. Näitä ehdotuksia on esitetty aina kunkin osa-alueen käsittelyn yhteydessä. Tärkeimmät tulokset esitetään alla tiivistetysti raportin rakennetta mukailevassa muodossa. Aikuisopettajien pätevyysvaatimukset Raportissa kartoitetaan niitä muodollisia pätevyysvaatimuksia, joita kohdistuu aikuisopettajiin jotka työskentelevät yleissivistävässä tai ammatillisessa aikuiskoulutuksessa perusasteella ja toisella asteella, lyhyissä korkea-asteen koulutusohjelmissa ja täydennyskoulutusohjelmissa yliopistoissa ja korkeakouluissa, erityisopetuksessa, lukihäiriöisille suunnatussa opetuksessa, aikuisten maahanmuuttajien kieltenopetuksessa ja sivistysliitoissa/opintokeskuksissa. Kartoitus osoittaa, että eri koulutustyyppien ja -muotojen välisistä eroista huolimatta myös selkeitä yhteisiä piirteitä on havaittavissa. Yleisesti ottaen aikuisopettajilta edellytetään korkeaa muodollista pätevyyttä yleispedagogiikan ja opetettavan aineen osalta. Poikkeuksena on vapaa sivistystyö, jossa ei edellytetä muodollista pätevyyttä opetettavan aineen osalta. Missään Pohjoismaassa ja missään aikuiskoulutusmuodossa ei yleensä edellytetä muodollista näyttöä aikuispedagogisesta osaamisesta. Erityistä aikuispedagogista pätevyyttä edellytetään ainoastaan joillakin tietyillä aloilla ja ainoastaan Tanskassa. Monien koulutusalojen osalta opetettavan aineen pätevyysvaatimukset ovat korkeimmat Suomessa. Islannissa on vähiten muodollisia pätevyysvaatimuksia niin opetettavan aineen, yleispedagogiikan kuin aikuispedagogiikan osalta. Perusasteen opettajien koulutus on siirtymässä akateemisempaan suuntaan ja erikoistuminen tiettyyn opetettavaan aineeseen ja tietyn ikäisiin oppilaisiin lisääntyy. On merkille pantavaa, että samaan aikaan aikuisista koostuvan kohderyhmän erityistarpeisiin ja oppimisedellytyksiin (esim. aikuisten kokemukset ja elämäntilanne) ei kiinnitetä huomiota. Lisäksi aikuiskoulutusohjelmien sisältö ja organisointi (esim. joustavat opiskelumuodot, työpaikoilla tapahtuva opetus ja eri alojen välinen yhteistyö) edellyttävät aikuisopettajilta aikuisdidaktista osaamista, joka eroaa perusasteen opettajien osaamisesta. Rekrytoinnista vastaavien arviot aikuisopettajien osaamisesta Tutkimuksen puitteissa tehtiin kaikkiaan 29 haastattelua, jotka jakautuivat tasaisesti yleissivistävien, ammatillisten ja vapaan sivistystyön oppilaitosten välille viidessä Pohjoismaassa. Haastatteluista ilmenee selkeästi että opetettavan aineen osaaminen arvioitiin tärkeimmäksi osaamisalueeksi kaikilla sektoreilla ja ylivoimaisesti tärkeimmäksi ammatillisissa oppilaitoksissa. Tämä arvotus ilmenee siinä, miten rekrytoinnista vastaavat priorisoivat erilaista osaamista (opetettavan aineen osaaminen, 11

12 yleispedagoginen ja aikuispedagoginen osaaminen ja suhtautuminen/asenne) sekä siinä millaista täydennyskoulutusta he tarjoavat opettajille. Yleispedagogista osaamista pidetään tärkeämpänä kuin aikuispedagogista. Toisaalta suurin osa haastatelluista on sitä mieltä, että aikuisopettajien ja peruskoulun opettajien välillä on eroja. Kaikki kuvailevat aikuisopettajiin kohdistuvia erityisiä osaamisvaatimuksia. Niihin kuuluvat niin henkilökohtaiset ominaisuudet, aikuisten psykologian ja kehitysprosessien, oppimisedellytysten ja vastarinnan muotojen ymmärrys sekä aikuispedagogiikan tuntemus ja kokemuspohjaisten sekä osallistavien työmuotojen hallitseminen. Haastatteluissa tuotiin esiin useita konkreettisia koulutukseen liittyviä ehdotuksia, joista ilmenee, että eri aikuiskoulutusmuodoilla on sekä toisistaan poikkeavia että yhteisiä täydennyskoulutustarpeita. Yhteistä on mm. aikuispedagogisen ja -didaktisen teorian ja käytännön tuntemuksen tarve. Tietyn koulutusmuodon omia tarpeita taas toivat esiin esimerkiksi ammattikoulutusalalla työskentelevät vastaajat: he toivovat kustannusintensiivisille, opiskelija- ja työntekijämääriltään pienille aloille räätälöityjä kursseja ja korostavat opetettavan alan työkokemuksen tärkeyttä aikuisopettajalle. Kaikkien Pohjoismaiden sivistysliitot ja opintokeskukset ja jotkut islantilaiset koulutuksentarjoajat mainitsevat, että sivutoimisia opettajia on vaikeaa motivoida osallistumaan täydennyskoulutukseen, vaikka samaan aikaan rekrytoinnista vastaavat kokevat että tämä opettajaryhmä tarvitsee lisää pedagogista osaamista. Erityisesti yleissivistävän koulutuksen piirissä toivotaan kursseja, joissa opittaisiin vaihtelevia työtapoja ja -muotoja. Ylivoimaisesti suurin osa rekrytointivastaavista on myös kiinnostunut aikuiskoulutusmuotojen rajat ylittävistä koulutusmahdollisuuksista ja pohjoismaisesta yhteistyöstä. Koulutustarjonta Kartoitus osoittaa, että aikuispedagogiikan alan koulutusta on tarjolla, mutta koulutustyypit ja koulutustarjonnan laajuus vaihtelevat huomattavasti eri Pohjoismaiden välillä. On merkille pantavaa, että aikuiskasvatusalan akateemisen perustutkinnon voi suorittaa ainoastaan Suomessa ja osittain Ruotsissa. Syksyllä 2011 Norjassa käynnistetään alempaan korkeakoulututkintoon johtava aikuispedagogiikan koulutusohjelma; tällä hetkellä Norjassa voi suorittaa aikuispedagogiikasta ylemmän korkeakoulututkinnon. Muissa Pohjoismaissa aikuisopettajat voivat hankkia lisäosaamista eritasoisten täydennyskoulutusten avulla ja osittain erikoistua tiettyjen kohderyhmien tarpeisiin. Koulutukset eroavat toisistaan sisällön ja laajuuden osalta, joten eri Pohjoismailla on eri vahvuuksia tietyillä osaalueilla. Tanska erottuu muista Pohjoismaista selkeästi siinä, että tavallisessa (pääosin maksuttomassa) koulutusjärjestelmässä ei ole tarjolla mitään aikuispedagogista koulutusta. Toisaalta Tanskassa on Pohjoismaiden laajin aikuispedagogiikan täydennyskoulutustarjonta. Kaikki täydennyskoulutus Tanskassa ja osittain myös Norjassa on maksullista. Kartoituksesta ilmenee, että Suomessa on muita Pohjoismaita enemmän formaalin sektorin aikuiskoulutustarjontaa. Toiseksi eniten tarjontaa on Ruotsissa, jossa koulutukset ovat lyhyempiä kuin Suomessa. Yleisesti ottaen aikuispedagogiikan alan koulutustarjonta näyttää olevan kattavinta Suomessa ja Tanskassa (joskin eri tavoin järjestettyä). Seuraavana listalla on Ruotsi, kun taas Norjassa ja Islannissa koulutustarjonta on rajallisempaa. Suosituksia Kuten tästä kartoituksesta ilmenee, aikuiskoulutus on painopistealue kaikissa Pohjoismaissa. Eri maiden kansallisissa priorisoinneissa, koulutusjärjestelmien rakenteissa ja yksittäisen aikuisopettajan koulutusmahdollisuuksissa ja työoloissa on eroja. Silti kartoitus osoittaa, että Pohjoismaiden välillä on paljon merkittäviä yhtäläisyyksiä, joiden perusteella yhteispohjoismaisten toimenpiteiden suositteleminen on mielekästä. Seuraavaksi esitämme tämän kartoituksen tuloksiin perustuvia toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla voidaan parantaa aikuisopettajien osaamista ja pohjoismaisen aikuiskoulutuksen laatua. 12

13 Aikuispedagogiikan alalla on meneillään useita pohjoismaisten toimijoiden yhteistyöhankkeita, joiden tavoitteena on saada aikaan yhteispohjoismaista koulutustarjontaa. Suunnitteilla on esim. pohjoismainen aikuispedagogiikan maisteriohjelma ja pohjoismainen ylempään korkeakoulututkintoon johtava opettajankoulutusohjelma. Myös sivistysliitoilla ja opintokeskuksilla, kansanopistoilla ja kansansivistysalan kattojärjestöillä on omat vakiintuneet pohjoismaisen yhteistyön muotonsa. Lisäksi NVL ja Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelma osallistuvat aikuisopettajien osaamisen kehittämiseen mm. toteuttamalla omia hankkeita ja tukemalla eri toimintamuotoja. Siksi suositamme, että tulisi: Luoda rakenteita ja tietokanavia, joiden avulla voidaan synnyttää vahvempia yhteyksiä erilaisten pohjoismaisten aikuispedagogiikan kehityshankkeiden sekä kehitteillä olevien yhteispohjoismaisten koulutusohjelmien välillä. Kartoituksesta käy ilmi, että yksittäisillä Pohjoismailla voi olla erityisiä osaamisalueita ja vahvuuksia koulutusohjelmien, kehityshankkeiden tai koulutuksen organisoinnin eri osa-alueilla. Näitä eroja voitaisiin hyödyntää luomalla lisää mahdollisuuksia erityisosaamisen ja kokemusten vaihtoon. Useat rekrytointivastaavat mainitsivat haastattelussa, että rajalliset talousresurssit ovat esteenä opettajien täydennyskoulutukselle. Oppilaitosten on vaikeaa selvitä etenkin kurssimaksun päälle tulevista palkkakustannuksista. Tähän perustuen olisi suositeltavaa: Varmistaa, että ajankohtaista tietoa eri maiden erityisosaamisesta on aina saatavilla ymmärrettävässä ja vertailukelpoisessa muodossa samaan tapaan kuin tässäkin raportissa siteeratuissa tutkimuksissa Komparativt studie af de nordiske læreruddannelser (Pohjoismaisten aikuiskoulutusohjelmien vertaileva tutkimus) (Pohjoismaiden ministerineuvosto 2008) sekä Muligheder for en fællesnordisk læreruddannelse på kandidatniveau (Selvitys yhteispohjoismaisen ylempään korkeakoulututkintoon johtavan opettajankoulutusohjelman mahdollisuuksista) (Pohjois maiden ministerineuvosto 2010) Tukea taloudellisia ja käytännön mahdollisuuksia täydennyskoulutuksen järjestämiseen luomalla pohjoismaisissa oppilaitoksissa toimivien opettajien välistä yhteistyötä ja harjoitteluvaihtotoimintaa Tässä kartoituksessa esiin on noussut tiettyjä aikuispedagogiikkaan ja -didaktiikkaan liittyviä näkökantoja, jotka näyttävät olevan relevantteja kaikissa koulutusmuodoissa ja maissa. Nämä yhteiset teemat liittyvät aikuisopettajana toimimiseen ja aikuisille suunnattujen koulutusohjelmien luomiseen asiasisällöstä riippumatta. Ne sopisivat hyvin käsiteltäviksi yhteispohjoismaisissa, eri koulutusmuodoille suunnatuissa täydennyskoulutuksissa. Eri maissa toimivien ja eri aineita opettavien opettajien näkökulmat toisivat teemoihin lisävivahteita, lisäisivät ymmärrystä ja antaisivat opettajille uusia tapoja käsitellä opetussisältöjä. Eri maissa, eri koulutusmuodoissa ja eri osaamisympäristöissä toimivien kollegojen tapaaminen voi laajentaa kulttuurista (sekä ammattikulttuuriin että kansalliseen kulttuuriin liittyvää) ja kielellistä osaamista. Niinpä suosittelemme lyhyt- tai pidempikestoisten pohjoismaisten kurssien ja täydennyskoulutusten järjestämistä sellaisista aikuispedagogiikkaan liittyvistä aiheista tässä kartoituksessa tärkeiksi havaituista aiheista, kuten: Teoriatieto aikuisuuden ehdoista, psykologiasta ja kehityksestä sekä niiden edellyttämästä erityisestä aikuisdidaktisesta lähestymistavasta Kokemusperäiset ja osallistavat työmuodot, joiden käytössä huomioidaan aikuisopiskelijoiden osaaminen ja elämänkokemus Paljon tietävistä ja taitavista osallistujista koostuvien heterogeenisten ryhmien opettaminen siten, että oppimista tapahtuu sekä opettajan ja osallistujan välillä että osallistujien kesken Teoriatieto ja ymmärrys aikuisten vastarintamuodoista ja siitä, miten vastarinta voidaan kääntää osallistujien hyödyksi Tarvearvioinnin laadinnan sekä yritysten tarpeisiin räätälöityjen kurssien suunnittelun ja toteutuk- 13

14 sen harjoittelu Opetussisältöjen kytkeminen relevantteihin työelämän ja yhteiskunnan tilanteisiin Aikuisopiskelijoille konkreettisiin konteksteihin soveltuvan opetusmateriaalin kehittäminen Yksilöllisten osaamisarviointien tekeminen opiskelijoille (aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen) Tietotekniikan käytön harjoittelu ja tietotekniikkataitojen opettaminen aikuisille Kurssien suunnitteluun ja toteutukseen liittyvä budjetointi ja taloushallinto Kartoituksesta ilmenee, että aikuisopettajan tulee osata toimia heterogeenisissa aikuisryhmissä, erilaisissa oppimisympäristöissä, usein yhteistyössä muissa koulutusmuodoissa työskentelevien kollegojen kanssa taikka koulutukseen osallistujien työpaikoilla. Aikuisopettajan tulee myös kyetä yhdistämään teoreettinen tieto käytäntöön. Siksi suositamme seuraavia toimenpiteitä: Teorian ja käytännön välistä suhdetta tiivistetään järjestämällä autenttisissa ympäristöissä koulutuksia ja kursseja, joihin sisältyy erityisen inspiroivaa koulutustoimintaa. Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota sekä teoreettiseen tietoon ja pohdintaan että käytännön harjoitteluun. Perustetaan eri aikuiskoulutusmuotojen yhteisiä koulutusohjelmia tms. jotka lisäävät eri alojen sisältöjen, tavoitteiden, haasteiden ja mahdollisuuksien tuntemusta, ja järjestetään aikuiskoulutusmuotojen rajat ylittävän yhteistyön harjoittelua käytännössä Järjestetään työpaikoilla tapahtuvaa täydennyskoulutusta, jonka avulla taataan ajanmukainen käytännön kokemus ja kulttuurinen osaaminen Kartoituksen aikana ehdotettiin myös tietyille aikuiskoulutusmuodoille ja koulutusaloille suunnattuja koulutuksia, kursseja ja yhteistyömuotoja. Pohjoismaisella tasolla on syytä pohtia sekä yllä mainittuja yleisiä aikuispedagogisia teemoja että tietyn aikuispedagogiikan osa-alueeseen liittyviä teemoja, kuten: Erityisesti sivutoimisille opettajille suunnatut kurssit Erikoistuneille, kustannusintensiivisille, opiskelija- ja työntekijämääriltään pienille aloille suunnatut alakohtaiset kurssit Kaiken kaikkiaan tämän kartoituksen tulokset osoittavat, että aikuiskoulutusalalla on olemassa oppimisolosuhteita, opetussisältöjä, koulutukseen ja työehtoihin liittyviä näkökohtia ja rakenteita jotka luovat aikuisopettajille erityisiä opetettavaan aineeseen ja aikuispedagogiikkaan sekä -didaktiikkaan liittyviä haasteita. Pohjoismaisilla aikuisopettajilla on yleisesti ottaen korkea koulutustaso opetettavan aineen sekä yleis- ja erityispedagogiikan osalta, ja heiltä edellytetään näiden osaamisalueiden osalta muodollista pätevyyttä. Sen sijaan on hyvin merkille pantavaa, ettei aikuisopettajilta missään Pohjoismaassa yleisesti ottaen edellytetä muodollista aikuispedagogiikan pätevyyttä. Aikuispedagogiikan opintoja on tarjolla, mutta niiden suorittaminen on vain harvoin edellytyksenä aikuisopettajana toimimiselle. Aikuisväestön osaamisen kehittäminen on kaikissa Pohjoismaissa haaste ja painopistealue. Opettajien ammattitaitoa kehittämällä voidaan parantaa aikuiskoulutuksen tasoa. Siksi suositamme, että: Aikuispedagogisia pätevyysvaatimuksia nostetaan kaikilla koulutusaloilla paitsi nonformaalin vapaan sivistystyön oppilaitoksissa Mahdollisuuksia suorittaa tutkinto aikuiskasvatusalalta kehitetään Aikuispedagogiikan alan täydennyskoulutusmahdollisuuksia lisätään kaikilla tasoilla ja kaikkien aikuiskoulutusmuotojen piirissä. 14

15 Aikuisopettajien muodolliset pätevyysvaatimukset, kyselytutkimus Alla on esitetty taulukkomuodossa aikuisopettajien pätevyysvaatimukset opetettavan aineen, pedagogiikan ja aikuispedagogiikan osalta. Taulukko kattaa keskeiset ja vertailukelpoiset koulutusalat, jotka ovat relevantteja pohjoismaisen aikuiskoulutuksen kannalta. Yleissivistävä ja ammatillinen aikuiskoulutus muodostavat tällä hetkellä painopistealueen kaikissa Pohjoismaissa, ja ne ovat tärkeä tekijä aikuisväestön osaamisen kehittämisessä. Tässä raportissa käsitellään perusasteen ja toisen asteen opintoja sekä lyhyitä korkea-asteen opinto-ohjelmia. Yhä suurempi osa aikuisväestöstä suorittaa täydennyskoulutusopintoja ammatillisissa korkeakouluissa ja yliopistoissa, ja raportti kattaa myös näissä oppilaitoksissa toimivien opettajien pätevyysvaatimukset. Toinen Pohjoismaissa kasvussa oleva painopistealue on aikuisten maahanmuuttajien kieltenopetus, johon liittyviä erityisiä osaamistarpeita niin ikään käsitellään tässä raportissa. Lukihäiriöisten aikuisten opetus on alue, jossa eri Pohjoismaiden lainsäädännöt eroavat toisistaan. Vapaa sivistystyö on erityinen pohjoismainen perinne. Kunkin Pohjoismaan koulutusjärjestelmästä riippuen siihen voi kuulua sekä yleissivistystä lisääviä opintoja että osaamisen kehittämistä. Tässä raportissa vapaan sivistystyön tarkastelu on rajattu kansanopistoihin ja sivistysliittoihin sekä opintokeskuksiin. Eri maissa käytetään erilaisia termejä. Tietyt sanat ja käsitteet on säilytetty alkukielisinä lainausmerkeissä. Taulukoihin sisältyy eri maiden erikoispiirteitä koskevia lisähuomautuksia. Jokaisen taulukon alla on kartoituksen kannalta oleellisia kommentteja. Ruotsissa uudistetaan parhaillaan opettajien pätevyysvaatimuksia koskevaa lainsäädäntöä. Uusi laki opettajien laillistamismenettelystä ( lärarlegitimation ) astui voimaan 1. kesäkuuta 2011, mutta aikuiskasvatussektorin osalta voimaantulo tapahtuu vasta 1. kesäkuuta Niinpä tämän kartoituksen tiedot ruotsalaisten aikuisopettajien pätevyysvaatimuksista voivat tältä osin olla epätäydellisiä. 15

16 Yleissivistävä perusopetustason aikuiskoulutus (Taulukossa olevat vihreät numerot viittaavat raportin lopussa oleviin loppuviitteisiin, siniset numerot alaviitteisiin.) Opetettavaa ainetta koskevat pätevyysvaatimukset Tanska Suomi 1 Norja 2 3 Ruotsi 4 Islanti Opettajan tutkinto Maisterin tutkinto 7 Opettajan tutkinto Vanha laki: Aineenopettajantutkinto Vuodesta 2011 lähti- (suoritetaan ammatill. Tutkinnon laajuus (alempi korkeakoulu- (n. en: kasvatustieteiden korkeakoulussa) yhteensä 300 ECTStutkinto tai maisterin 270 ETCS-pistettä) tai maisterin tutkinto tai sisältäen 72 ECTSpistettä pistettä, joista tutkinto), vähintään vastaava vanhempi muu maisterin tutsa opetettavas- vähintään 60 oltava 60 ECTS-pistettä koulutus, tai 2. on kinto, johon sisältyy aineessa. 5 FVUkoulutus opetettavan aineen opetettavassa ainees- saanut pätevyys- pedagogiikan opinto- 6 : Opettajan opintoja. 8 sa. 9 Aineenopettajan todistuksen 25 :n ja tutkinto + 2 moduulia alempi korkeakoulututkinto perusteella tanskaa ja 2 moduulia pätevöittää voimaan astuva laki: matematiikkaa toimimaan aineenopettajana vain laillistettu opet- aikuisten luku- ja matematiikkaopetuksetuksessa, perusopetaja voidaan palkata aikuisopetuksessa toistaiseksi jatkuvaan koulutusohjelmasta ja aikuisten työsuhteeseen. 11 (ohjelman kokonaislaajuus kulttuurityössä ECTS). Yleispedagogiset pätevyysvaatimukset Vähintään 60 ECTSpisteen laajuiset pedagogiikan alan opinnot + moduulit 1-2 ja/tai 3-4 aikuisten luku- ja matematiikkaopetuksen koulutusohjelmasta. Vähintään 60 ECTSpisteen laajuiset kasvatustieteen yliopistolliset opinnot Alemman korkeakoulututkinnon tasoinen opettajan tutkinto Sisältyy aineenopettajan tutkintoon Aikuisopettajilla ei muodollisia vaatimuksia. Muuten toisen asteen opettajalla oltava suoritettuna vähintään 60 ECTSpistettä kasvatustieteestä, perusopetuksen opettajalla 120 ja lastentarhanopettajalla yli Aikuispedagogiset pätevyysvaatimukset 2 moduulia tanskaa ja 2 moduulia matematiikkaa aikuisten luku- ja matematiikkaopetuksen koulutusohjelmasta (ohjelman kokonaislaajuus 60 ECTS). Ei vaatimuksia Ei vaatimuksia Lisähuomioita Koulutuksen järjestäjä päättää, tarvitaanko työssä erityistä aikuispedagogista osaamista Koulutusta koskevan lain momentin mukaan aikuisopettajaksi voidaan valita myös henkilö jolla ei ole muodollista pedagogista pätevyyttä, jos pätevää hakijaa ei löydy. Edellytyksenä on riittävä kokemus aikuisten opettamisesta ja soveltuvuus tehtävään. 15 Jos hakijoina ei ole laillistettuja opettajia, laillistamaton opettaja voidaan palkata määräaikaiseen työsuhteeseen aikuisten perusopetustason ja toisen asteen koulutukseen FA:n ja LLC-keskusten solmiman sopimuksen nojalla sellaiset LLC-keskukset, jotka järjestävät tutkintoon johtavaa tai hyväksi luettavaa koulutusta, edellyttävät opettajilta aikuispedagogiikkaa käsitteleville täydennyskursseille osallistumista Yleissivistävä perusopetustason aikuiskoulutus vastaa tasoltaan peruskoulun luokka-asteita 7 9. II On syytä huomioida, että Islannissa ei juurikaan järjestetä perustason formaalien vaatimusten mukaista yleissivistävää aikuiskoulutusta. Islannissa suurin osa yleissivistävästä aikuiskoulutuksesta järjestetään toisen asteen oppilaitoksissa, joissa aikuisopiskelijat opiskelevat yhdessä nuorisoasteen opiskelijoiden kanssa. Alueelliset elinikäisen oppimisen keskukset (Life Long Learning Centers, LLC) tarjoavat perusopetusasteen ja toisen asteen kursseja aikuisille, jotka eivät aiemmin ole suorittaneet ko. asteiden tutkintoja. Kurssit ovat FA:n ja Islannin opetusministeriön suunnittelemia, ja toisen asteen oppilaitokset voivat halutessaan hyväksilukea niitä. II Tanskassa peruskoulun luokka-asteita

17 Yleissivistävässä perusopetustason aikuiskoulutuksessa opitaan perustaitoja: lukemista, oikeinkirjoitusta, kirjoittamista, puheen ymmärtämistä, laskentoa ja matematiikan peruskäsitteitä sekä tietotekniikkataitoja. Erilaisilla pohjoismaisilla oppilaitoksilla on oikeus tarjota perusopetustason opintoja. Esim. Norjassa aikuisten perusopetus on kuntien vastuulla. Pohjoismaissa perusopetustason yleissivistävää aikuiskoulutusta tarjoavat seuraavanlaiset oppilaitokset: toisen asteen aikuisoppilaitokset (esim. Ruotsin Komvux ja Tanskan VUC-aikuisopintokeskukset), kansanopistot, sivistysliitot ja opintokeskukset, verkko-oppilaitokset, kansalais- ja työväenopistojen tyyppiset oppilaitokset ja (Islannissa) elinikäisen oppimisen keskukset (LLC:t). Norjassa perustaitojen opettelu on integroitu lukuaineiden opetukseen. 16 Yleisesti ottaen perusopetustason aikuiskoulutuksen opettajilta edellytetään samantasoista pätevyyttä kuin saman aineen opettajilta peruskoulussa. Tämä tarkoittaa opettajan ammattiin pätevöittävää alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, johon sisältyvät vaadittavat opetettavan aineen opinnot, sekä vähintään 60 ECTS-pisteen verran kasvatustieteen opintoja joko opettajankoulutuksen osana tai erikseen suoritettuina. Ainoastaan Tanskassa edellytetään tanskan ja matematiikan valmentavan tason opettajilta erityistä 60 ECTS-pisteen alemman korkeakoulutason aikuispedagogista opinkokonaisuutta ko. aineissa. Yleisesti ottaen perusopetustason yleissivistävässä aikuiskoulutuksessa toimivilta opettajilta ei tämän lisäksi edellytetä mitään aikuispedagogista pätevyyttä. Kommentteja Opettajankoulutus on eri tavoin järjestetty eri Pohjoismaissa. Suomessa, Islannissa ja Ruotsissa opettajaksi opiskellaan yliopistollisessa koulutusohjelmassa. Norjassa opettajaksi voi opiskella korkeakoulussa tai yliopistossa. Kaikissa Pohjoismaissa koulutus on eriytetty kouluasteen ja opetettavien aineiden perusteella. Niinpä perusopetusasteen aikuiskoulutuksen opettajilla saattaa olla esim. aineenopettajan tutkinto joka pätevöittää heidät opettamaan luokka-asteita 7 9. Tanskalainen opettajankoulutus on osittain kouluasteen ja opetettavan aineen perusteella eriytetty koulutus, jossa painotetaan kehityksen ja tutkimuksen merkitystä. Tanskalainen opettajan tutkinto suoritetaan ammatillisessa korkeakoulussa ja se pätevöittää opettamaan luokka-asteita Monissa Pohjoismaissa opettajankoulutusta on uudistettu viime vuosina (Pohjoismaiden ministerineuvosto 2008). Kaikille Pohjoismaille yhteisiä kehityssuuntauksia ovat siirtymä kohti yliopistollista opettajankoulutusta, opintojen lisääntyvä eriyttäminen luokka-asteen mukaan ja opintojen kytkeminen tiiviimmin käytännön työhön. On merkille pantavaa, että aikuisista koostuvan kohderyhmän osalta ei nykyisellään huomioida opintojen eriyttämistä kohderyhmän iän mukaan eikä sitä, millaista didaktista erityisosaamista edellytetään opetettaessa aikuisia joiden puutteelliset perustaidot vaikeuttavat heidän työllistymistään. Aikaisemmin esim. tanskalaisessa opettajankoulutuksessa oli mahdollista erikoistua aikuiskasvatukseen, mutta tätä mahdollisuutta ei enää ole. Tämä on erityisen merkille pantavaa, kun otetaan huomioon, että kaikissa Pohjoismaissa on edelleen paljon ihmisiä joilla on erittäin puutteelliset luku- ja kirjoitustaidot. Norja on ainoana pohjoismaana osallistunut kansainväliseen tutkimukseen Adult Literacy and Life Skills, jonka perusteella arvioidaan, että noin puolella miljoonalla aikuisella norjalaisella on perustavanlaatuisia luku- ja kirjoitusvaikeuksia (Lesesenteret, Universitetet i Stavanger 2006). Tanskalaisen Arbejdernes Erhvervsrådin vuonna 2007 tekemä tutkimus, joka perustuu melko tuoreeseen aineistoon, osoittaa että yli miljoonalla tanskalaisella on vaikeuksia lukemisessa. Tästä joukosta noin :lla on selkeästi riittämätön lukutaito (Arbej derbevægelsens Erhvervsråd 2007). Pohjoismaiden ministerineuvoston raportissa (2007) Forbedring af læse-, skrive- og IT-færdigheder for kortuddannede voksne. En nordisk forundersøgelse (Matalasti koulutettujen aikuisten luku-, kirjoitus- ja tietotekniikkataitojen parantaminen. Pohjoismainen arviointi) todetaan, että voi olla vaikeaa määritellä mitä vaikeudet ovat. Yllä olevien lukujen osalta kriteerinä on pidetty työelämän kannalta riittämättömiä taitoja. Näin määriteltynä lukivaikeuksista kärsivien ihmisten suuri määrä on selkeästi ongelma. 17

18 Yleissivistävä toisen asteen aikuiskoulutus Opetettavaa ainetta koskevat pätevyysvaatimukset Yleispedagogiset pätevyysvaatimukset Tanska Suomi 17 Norja 18 Ruotsi Islanti Maisterin tutkinto + Maisterin tutkinto opettajaharjoittelu 19 Opetettavassa aineessa edellytetään yliopistossa 20 tai kauppakorkeakoulussa suoritettua maisterin tutkintoa vastaavaa pätevyyttä. Yksittäisissä opetettavissa aineissa 90 ECTS-pisteen yliopisto-opinnot Ammattiaineiden opettajat: vähintään 2 vuoden työkokemus opetettavalta alalta Toisen asteen opettajaharjoittelu gymnasiepædagogikum 24 sis. 20 ECTS-pisteen laajuisen teoriaosan, 20 ECTS-pisteen harjoitteluosan sekä omien tuntien pitämistä. Harjoittelu on suoritettava vuoden sisällä työsuhteen alkamisesta, suorittamista voidaan myöhäistää erityisistä syistä. Opetettavassa aineessa 60 ECTSpisteen laajuiset yliopisto-opinnot 60 ECTS-pisteen laajuiset kasvatustieteen yliopisto-opinnot Korkeakoulututkinto, johon sis. opettajaharjoittelu, laajuus vähintään 240 ECTSpistettä, täydentävä opintokokonaisuus. 21 Aineenopettajan tutkinto (alempi korkeakoulututkinto) sisältäen vähintään 60 ECTS-pisteen laajuiset opetettavan aineen opinnot Ammattiopettajan tutkinto Lehtorin arvo edellyttää maisterintutkintoa tai vastaavaa vanhempaa tutkintoa. Praktisk-pædagogisk uddannelse (PPU): 60 ECTS-pisteen laajuinen pedagogiikan teoriaa ja käytäntöä yhdistelevä yliopistollinen opintokokonaisuus Aineenopettajan tutkinto, laajuus 300 tai 330 ECTS-pistettä 22 Sisältyy aineenopettajan tutkintoon Maisterin tutkinto opetettavassa aineessa b) Ammatillinen mestarintutkinto opetettavassa aineessa Mestarintutkinto on toisen asteen tutkinto, jonka suorittaminen kestää noin vuoden. 23 Vähintään 60 ECTS-pisteen laaj. pedagogiikan opintokokonaisuus Opettajaharjoittelun teoriaosaan voi sisällyttää valinnaisen aikuispedagogiikan kurssin. Aikuispedagogiset pätevyysvaatimukset Ei täsmällisiä eikä muodollisia vaatimuksia Ei täsmällisiä eikä muodollisia vaatimuksia Ei täsmällisiä eikä muodollisia vaatimuksia Ei täsmällisiä eikä muodollisia vaatimuksia FA:n ja LLC-keskusten tekemän sopimuksen nojalla opettajilta edellytetään aikuispedagogiikan perusteisiin tutustumista yhdellä tai useammalla täydennyskoulutuskurssilla. Lisähuomioita Opettajilla oltava maisterin tutkinto. Koulutuksen järjestäjä päättää, tarvitaanko työssä erityistä aikuispedagogista osaamista. Koulutusta koskevan lain momentin mukaan aikuisopettajaksi voidaan valita myös henkilö jolla ei ole muodollista pedagogista pätevyyttä, jos pätevää hakijaa ei löydy. Edellytyksenä riittävä kokemus aikuisten opettamisesta ja soveltuvuus tehtävään. 25 Mikäli useiden hakukierrosten jälkeen ei ole löytynyt päteviä hakijoita, toisen asteen oppilaitokseen voidaan palkata epäpätevä opettaja. Tämä koskee vain perusopetustasoa ja vain määräaikaisia työsuhteita. 26 Yleissivistävä toisen asteen aikuiskoulutus vastaa tasoltaan vuosiluokkia Sitä tarjotaan kunnallisissa aikuisoppilaitoksissa/aikuislukioissa, Tanskan VUC-aikuiskoulutuskeskuksissa sekä Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa myös kansanopistoissa. Yleissivistävä toisen asteen aikuiskoulutus vastaa opetettavien tietojen ja taitojen sekä arviointikriteerien osalta nuorisoasteen lukio-opetusta. Muun muassa Ruotsissa ja Norjassa yleissivistävä ja ammatillinen toisen asteen koulutus tapahtuu samoissa oppilaitoksissa. 18

19 Kaikissa Pohjoismaissa yleissivistävän toisen asteen opettajilta edellytetään opetettavan aineen ylempää korkeakoulututkintoa. Toisen asteen ammatillisissa opetusohjelmissa edellytetään ammatillista tutkintoa opetettavissa aineissa ja pedagogiikan opintokokonaisuuden suorittamista sekä työkokemusta. Kaikissa Pohjoismaissa edellytetään yleispedagogiikan opintoja: Tanskassa vaatimuksena on 40 ECTS-pisteen opinnot, muissa Pohjoismaissa 60 ECTS-pistettä. Aikuispedagogiikan opintoja ei edellytetä. Kommentteja Yleisesti ottaen perusopetustason ja toisen asteen yleissivistävän aikuiskoulutuksen opettajilla on Pohjoismaissa hyvät ammatilliset valmiudet opetettavien aineiden ja yleispedagogiikan osalta. Sen sijaan heillä ei välttämättä ole yhtä paljon valmiuksia niiden erityishaasteiden kohtaamiseen, joita aikuisopiskelijaryhmissä ja aikuisille suunnattujen opinto-ohjelmien suunnittelussa voi tällä koulutustasolla ilmetä. Tällainen erityishaaste voi olla esimerkiksi se, että kaikissa Pohjoismaissa yleissivistävään aikuiskoulutukseen osallistuvilla aikuisilla on oikeus aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen. Toinen haaste on, että sekä perusasteella että toisella asteella koulutusohjelmat toteutetaan usein joustavasti. Tämä merkitsee muun muassa, että samaan opiskeluryhmään kuuluvilla opiskelijoilla voi olla keskenään hyvin erilaiset opiskeluedellytykset ja vain vähän yhteisiä tunteja, ja että opetusta on sekä päivällä että illalla. Lisäksi useissa Pohjoismaissa kehitetään parhaillaan yleissivistävien kouluaineiden joustavia kursseja, joiden toteutus liitetään läheisesti osallistujien työtehtäviin tai tapahtuu tiiviissä yhteistyössä työpaikkojen kanssa. III Joustava toteutus, aikuisopiskelijoiden elämäntilanteen huomiointi, uudet oppimisympäristöt ja oppimateriaalien räätälöinti esim. työpaikoilla tapahtuvaa opetusta varten edellyttävät aikuisopettajalta erityistä didaktista osaamista ja kykyä toimia erilaisissa rooleissa ja konteksteissa. Yleispedagoginen opettajankoulutus ei välttämättä anna tällaista osaamista. III Esim. Islannin LLC-keskusten ja Tanskan VEU-keskusten järjestämät koulutukset 19

20 Ammatillinen peruskoulutus Opetettavaa ainetta koskevat pätevyysvaatimukset Tanska Suomi Norja Ruotsi Islanti Ammatillinen toisen asteen tai korkea-asteen tutkinto tarvittaessa täydennettynä jatkokoulutuksella + 5 vuoden työkokemus (varsinaisten ammattiaineiden opettajat) ja 2 vuoden työkokemus (muut opettajat) 27 Vähintään 210 ECTSpisteen ammatilliset korkeakouluopinnot ja 3 vuoden työkokemus Tehtävään sopiva korkeakoulututkinto + 3 vuoden työkokemus Ammatillinen aineenopettajan tutkinto, sis. vähintään 60 ECTS-pisteen opinnot opetettavassa aineessa Aineenopettajan tutkinto Yrkeshögskola - tutkinto, laajuus 90 ECTS-pistettä, joista 60 pistettä kasvatustiedettä ja 30 pistettä opetettavan aineen opintoja sekä työssä oppimista 28 Ei muodollisia vaatimuksia, jos järjestettävä koulutus on ammattilaisille suunnattua täydennyskoulutusta. Laissa ei määräyksiä täydennyskoulutuksen opettajien pätevyydestä. 29 Muutoin ammattitutkinto +pedagogiikan opintokokonaisuus 30 Yleispedagogiset pätevyysvaatimukset Ammattiopettajaharjoittelu, diplom - taso 60 ECTS-pisteen laajuiset yliopistolliset kasvatustieteen opinnot 3-vuotinen ammatillinen aineenopettajan tutkinto pätevöittää ammatillisen korkea-asteen opettajaksi, aikuisopettajaksi sekä luokka-asteiden 5-10 aineenopettajaksi Osoittanut soveltuvansa ko. ammattialan opettajaksi Aikuispedagogiset pätevyysvaatimukset Ei erityisiä muodollisia vaatimuksia, mutta ammattiopettajaharjoittelu sisältää aikuispedagogisia elementtejä ja on käytännönläheinen. Lisähuomioita Ammattiopettajat, jotka muuten täyttävät pätevyysvaatimukset, voidaan hyväksyä suorittamaan pedagogiikan diplomin (laajuus 60 ECTS) 2 ensimmäistä, pakollista moduulia, vaikkeivät pohjakoulutusvaatimukset täyttyisi. Pakollisten moduulien jälkeen heidän on osallistuva osaamisen arviointiin voidakseen suorittaa tutkinnon loppuun. Yksittäiset oppilaitokset voivat asettaa erityisiä pätevyysvaatimuksia. Ei yleisiä pätevyysvaatimuksia. Kunnallista aikuiskoulutusta koskevat samat vaatimukset kuin muutakin kunnallista koulutusta. Täydennyskoulutuksen ja kansanopistojen osalta muodollisia vaatimuksia ei ole. 31 Mikäli useiden hakukierrosten jälkeen ei ole löytynyt päteviä hakijoita, toisen asteen oppilaitokseen voidaan palkata epäpätevä opettaja. Tämä koskee vain perusopetustasoa ja vain määräaikaisia työsuhteita. 32 Ammatillinen peruskoulutus kattaa ammatilliset perustutkinnot, valmentavat koulutukset, työvoimakoulutuksen ja -kurssit sekä tiettyjä terveysalan koulutuksia. Ammatillista peruskoulutusta on tarjolla sekä pelkän peruskoulun suorittaneille että henkilöille, jotka ovat jo suorittaneet toisen asteen tutkinnon. Koulutusta tarjotaan erilaisissa oppilaitoksissa eri Pohjoismaissa, esim. Tanskan AMU-keskuksissa, ammattioppilaitoksissa, sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa, kansanopistoissa ja osana valtion virastojen toimintaa. Esim. Norjassa VOX, joka on valtion virasto, hallinnoi perustaito-ohjelmaa, johon kuuluva opetus tapahtuu osallistujien työpaikoilla. Kaikissa Pohjoismaissa ammatillisen peruskoulutuksen aikuisopettajilta edellytetään ammatillista toisen asteen tai korkea-asteen tutkintoa. Lisäksi Tanskassa, Norjassa ja Suomessa pätevyysvaatimuksena on vähintään 3 5 vuoden työkokemus opetettavalta alalta. Kaikissa Pohjoismaissa opettajalla on oltava suoritettuna vähintään 60 ECTS-pisteen laajuiset opinnot kasvatustieteestä tai 20

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä

Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä Soveltuvuus suomalaisen aikuiskoulutuksen rahoituksen uudistamiseksi. Väliraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:12

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Irma Laiho TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Vuosien 1996 2000 Työpaikkakouluttajakoulutus-projektin laatuarviointia OPETUSHALLITUS 2001 1 Opetushallitus 2001 ISBN 952-13-1150-9 2 SISÄLLYS 1. 2. 3. 3.1. 3.2.

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Samanaikaisopetus on mahdollisuus

Samanaikaisopetus on mahdollisuus Samanaikaisopetus on mahdollisuus Tutkimus Helsingin pilottikoulujen uudistuvasta opetuksesta Raisa Ahtiainen, Maria Beirad, Jarkko Hautamäki, Touko Hilasvuori ja Helena Thuneberg Helsingin kaupungin opetusviraston

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Sitran teknologia-arviointihanke Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa YLIOPISTOJEN JA AMMATTI- KORKEAKOULUJEN TILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Osaraport t i 1 Jarmo Viteli (toim.), Seppo

Lisätiedot

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA Susanna Silberstein Susanna Silberstein TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Sarja B, Projektiraportit ja selvitykset

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille Pohjoismainen hyvinvointikeskus Inspiraatio-opas Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset 1 Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE.

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? Vinkkejä elinikäisen kielenoppimisen matkalle. KeVät

Lisätiedot

Suomen pelialan koulutus ja sen kehittämistarpeet

Suomen pelialan koulutus ja sen kehittämistarpeet Suomen pelialan koulutus ja sen kehittämistarpeet Julkaisija Uudenmaan TE-keskus / SILE-projekti Toimituskunta Neogames Taitto: B105 Oy, Tommi Järvinen Paino: Kopio Niini Finland Oy, Tampere 2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Lukioon vai ei Toisen polven maahanmuuttajanuorten koulutusvalinnat

Lukioon vai ei Toisen polven maahanmuuttajanuorten koulutusvalinnat Lukioon vai ei Toisen polven maahanmuuttajanuorten koulutusvalinnat Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Osa 2 Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimussarja Lukioon vai ei Toisen polven maahanmuuttajanuorten

Lisätiedot

Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita

Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita Suomen kasvatustieteellinen seura Kasvatusalan tutkimuksia 52 Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä

Lisätiedot