POHJOISMAINEN AIKUISOPETTAJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOISMAINEN AIKUISOPETTAJA"

Transkriptio

1 POHJOISMAINEN AIKUISOPETTAJA FOTO:JOHANNES JANSSON, NORDEN.ORG Kartoitus pohjoismaisten aikuisopettajien pätevyysvaatimuksista ja aikuispedagogiikan alan koulutusmahdollisuuksista Tekijät: Maria Marquard & Sia Hovmand Sørensen Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK)

2 Sisältö Esipuhe...4 Lista lyhenteistä...6 Johdanto...7 Raportin rakenne... 8 Kartoituksen kuvaus... 8 Taustaa... 9 Yhteenveto tuloksista ja suosituksista Aikuisopettajien muodolliset pätevyysvaatimukset, kyselytutkimus...15 Yleissivistävä perusopetustason aikuiskoulutus Yleissivistävä toisen asteen aikuiskoulutus Ammatillinen peruskoulutus Lyhyet korkea-asteen ammatilliset koulutusohjelmat Korkea-asteen aikuiskoulutus (korkea-asteella tapahtuva aikuisten täydennyskoulutus) Maahanmuuttajien opetus Aikuisten erityisopetus Luku- ja kirjoitushäiriöisten aikuisten opetus Nonformaali, julkista tukea saava aikuiskoulutus (vapaa sivistystyö) Nonformaali, julkista tukea saava aikuiskoulutus kansanopistot Nonformaali, julkista tukea saava aikuiskoulutus sivistysliitot ja opintokeskukset.. 29 Rekrytoinnista vastaavien haastattelut...30 Aikuisopettajien osaamisen arvioinnin taustaa...30 Erityyppisen osaamisen painotus...31 Erityisen hyvän aikuisopettajan ominaisuudet...32 Aikuisopettajan pätevyys peruskoulun opettajaan verrattuna...34 Täydennyskoulutuksen määrä...34 Täydennyskoulutuksen sisältö...35 Konkreettisia ehdotuksia aikuisopettajien osaamisen kehittämiseksi...36 Pohjoismaisen yhteistyön merkitys aikuisopettajien osaamisen kehittämiselle...37 Aikuispedagogiikan alan koulutusohjelmat...38 Yhteenvetoanalyysi...38 Opettajankoulutusohjelmat...38 Muut korkeakoulutusohjelmat...38 Täydennyskoulutus...39 Taulukkomuotoiset yhteenvedot...40 EQF 6 -tasoa alemmat aikuispedagogiikan koulutukset...40 EQF 6 -tasoiset aikuispedagogiikan koulutukset...41 EQF 7 -tason (maisteritason) koulutukset...42 Kokoavat poikkittaisanalyysit ja näkökulmia tulevaan työhön...43 Yhteenvetoanalyysi ja ehdotuksia muodollisen pätevyyden kehittämiseen

3 Yleissivistävän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen piirissä työskentelevät opettajat...44 Täydennyskoulutus: korkeakoulut ja yliopistot...46 Pohjoismaisen kielen opettaminen toisena kielenä maahanmuuttajille...47 Aikuisten erityisopetus...47 Luku- ja kirjoitushäiriöisten aikuisten opetus...48 Nonformaali, julkista tukea saava aikuiskoulutus kansanopistot...48 Nonformaali julkista tukea saava aikuiskoulutus sivistysliitot ja opintokeskukset...49 Aikuisopettajien muodollisia pätevyysvaatimuksia koskevaa yleistä pohdintaa ja suosituksia...49 Haastattelujen yhteenvetoanalyysi ja ehdotuksia osaamisen kehittämiseksi...50 Erityyppisen osaamisen ja eri täydennyskoulutussisältöjen painotus...51 Osaamisen kehittämistä koskevia konkreettisia ehdotuksia...51 Pohjoismainen aikuisopettajien osaamisen kehittämisen yhteistyö...52 Aikuispedagogisen alan koulutukset...53 Näkökulmia aikuispedagogiikan alan koulutusmahdollisuuksiin...54 Kirjallisuusluettelo...56 Lista linkeistä ja lähdeviitteistä...57 Raportin teettäjä on Aikuisten oppimisen pohjoismaisen yhteistyön neuvonantajaryhmä (SVL). Raportin on rahoittanut Pohjoismaiden ministerineuvosto ja sen on laatinut Nationalt center for kompetenceudvikling (NCK) yhteistyössä Aikuisten oppimisen pohjoismaisen verkoston (NVL) kanssa. 3

4 Esipuhe Pohjoismailla on historiallisesti ollut ja on edelleen kansainvälisesti merkittävä asema elinikäisen oppimisen alalla. Meillä on kattava ja toimiva aikuiskoulutusjärjestelmä, joka tuottaa korkeatasoista koulutusta. Aikuisopettajien osaaminen on hyvin huomattava tekijä koulutuksen laadun kannalta. Globalisoituneessa maailmassa koulutusjärjestelmään kohdistuu jatkuvasti uusia vaatimuksia. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten aikuisopettajien osaaminen turvataan ja sitä kehitetään. Tämä tutkimus tarkastelee juuri tuota aihealuetta. Tässä tutkimuksessa on käytetty hyväksi myös aiemmista tutkimuksista saatua tietoa, mutta saadut tulokset ovat uusia ja niitä varten on kerätty kattavasti ajankohtaista tietoa. Niinpä kyseessä on ainutlaatuinen kartoitus pohjoismaisten aikuisopettajien pätevyysvaatimuksista ja koulutusmahdollisuuksista. Kunnon kartasta on paljon hyötyä jos haluaa löytää perille. Toivomme, että tämä kartoitus voi johtaa uusien reittien löytymiseen. Kartoitus voi pohjustaa sekä pohjoismaisen että kansallisen tason että instituutiotason päätöksentekoa olemassa olevista ja kehitettävistä koulutusmahdollisuuksista. Elinikäisen oppimisen erityisten pedagogisten ulottuvuuksien merkitys on tunnustettu kansainvälisesti. On merkille pantavaa, että siitä huolimatta pohjoismaisilta aikuisopettajilta edellytetään vain harvoin muodollista aikuispedagogista pätevyyttä. On pohdinnan arvoista, onko tämä pitkällä aikavälillä myönteinen asia. Tutkimuksen on tilannut ja rahoittanut Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen Aikuisten oppimisen pohjoismaisen yhteistyön neuvonantajaryhmä (SVL). Tutkimuksen toteuttivat yhteistyössä pohjoismainen aikuisten oppimisen verkosto (NVL) ja Tanskassa toimiva Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK), joka myös osallistui rahoitukseen. Tutkimuksen toteutumisen tärkeä edellytys oli kuitenkin suuri joukko yhteyshenkilöitä, jotka ovat keränneet tietoa ja antaneet tutkijoiden käyttöön aikuiskoulutusalaan liittyvää osaamistaan. Haluammekin kiittää kaikkia tutkimuksen toteuttamiseen osallistuneita. Bjarne Wahlgren johtaja Nationalt Center for Kompetenceudvikling 4

5 Monet pohjoismaiset kollegat ovat auttaneet meitä tutkimuksen toteutuksessa antamalla tietoja ja kommentoimalla sekä osallistumalla kyselylomakkeiden, haastatteluoppaiden ym. laatimiseen. Erityisesti haluamme kiittää seuraavia: Suomi Leena Saloheimo, VSY, NVL:n työryhmä Pirkko Sartoneva, VSY, NVL-koordinaattori Armi Mikkola, Opetusministeriö Jaana Nuottanen, KOL, NVL:n työryhmä Ruotsi Eva Andersson, Göteborgin yliopisto, NVL:n työryhmä Asta Modig, Ruotsin kouluvirasto, NVL-koordinaattori Geoff Erici, Ruotsin opetusministeriö, SVL:n jäsen Norja Jenny Jägsander, Norjan opetusministeriö Gunnar Grepperud, Tromssan yliopisto, NVL:n työryhmä Wenche Rønning, Trondheimin yliopisto, NVL:n työryhmä Sturla Bjerkaker, VOFO, NVL:n työryhmä Ellen Stavlund, VOFO Per Inge Båtnes, Oslon korkeakoulu, NVL:n työryhmä Lis Karin Andersen, VOX, NVL:n työryhmä Sigrun Røstad, VOX Mona Majgaard, Norjan yliopisto- ja korkeakouluneuvosto Islanti Hróbjartur Árnason, Islannin yliopisto, NVL:n työryhmä Sigrun Kristin Magnusdottir, FA, NVL-koordinaattori Sigrun Johannesdottir, FA Tanska Tina Bøgehave Christiansen, Uddannelsesforbundet (Ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen etujärjestö), NVL:n työryhmä Agnete Nordentoft, DFS 5

6 Lista lyhenteistä Lyhenne avattuna Suomennos/suomenkielinen selite AE Arbejdernes Erhvervsråd (DK) Työväenliikkeestä lähtöisin oleva talouspoliittinen instituutti ja ajatushautomo AMU Arbejdsmarkedsuddannelser (DK) Työmarkkinakoulutus: lyhyitä ammatillisia kursseja AVG Almen voksenpædagogisk grunduddannelse (DK) 120 tunnin laajuinen aikuispedagogiikan koulutus AVU Almen Voksenuddannelse (DK) Aikuisten yleissivistävä perusopetustason koulutus BABAR Becoming Adult Educators in the Baltic Sea Region Hankkeen nimi BAEA Becoming Adult Educators in the European Area Hankkeen nimi BKA BasisKompetencer i Arbejdslivet (NO) Työpaikoilla tapahtuvan perustaito-opetuksen ohjelma DPU Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DK) Aarhusin yliopiston kasvatustieteellinen yksikkö DK Tanska EQF European Qualifications Framework Eurooppalainen tutkintojen viitekehys EVA Danmarks Evalueringsinstitut (DK) Koulutuksen tutkimus- ja kehityskeskus FA Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (IS) Aikuis- ja ammattikoulutuksen yhteistyöfoorumi FI Suomi FVU Forberedende voksenundervisning (DK) Valmentava aikuiskoulutus IS Islanti LLC (IS) Elinikäisen oppimisen keskus NCK Nationalt Center for Kompetenceudvikling (DK) Aarhusin yliopiston yhteydessä toimiva aikuiskoulutuksen ja ohjauksen tutkimus- ja asiantuntijakeskus NO NVL SE SVL Norja Pohjoismainen aikuisten oppimisen verkosto Ruotsi Aikuisten oppimisen pohjoismaisen yhteistyön VEU Voksen- og efteruddannelse (DK) Aikuis- ja täydennyskoulutus VOX Nationalt Fagorgan for Kompetencepolitik (NO) Kansallinen elinikäisen oppimisen hallintoelin VUC Voksenuddannelsescenter (DK) Aikuiskoulutuskeskus VUFo Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning (SE) Linköpingin yliopiston aikuiskoulutuksen, kansansivistystyön ja korkeakoulutuksen tutkimuksen osasto 6

7 Johdanto Pohjoismaat tarvitsevat hyvin koulutettua ja joustavaa työvoimaa, jotta Pohjolan vahva asema globaalissa kilpailussa voidaan taata jatkossakin. Aikuisten oppiminen ja osaamisen kehittäminen on pohjoismaisen yhteistyön painopistealue. Kokemusten vaihto, monisektoriset työryhmät ja verkostot sekä aikuisten oppimista ja tiedon omaksumista koskevat yhteispohjoismaiset tutkimukset ja analyysit ovat avuksi, kun halutaan taata koulutuksen ja kehityshankkeiden laatu. Opettajien merkitys aikuiskoulutuksen laadulle on ollut yksi tärkeä esiin noussut teema. Tämä raportti jatkaa aikaisempaa aiheesta tehtyä tutkimusta kartoittamalla aikuisopettajien pätevyysvaatimuksia ja aikuispedagogiikan alan koulutusmahdollisuuksia. Pohjoismaiden ministerineuvoston teettämässä raportissa Norden som en Global vinderregion. På sporet af den nordiske konkurrencemodel (Pohjola globaalina voittaja-alueena. Pohjoismaisen kilpailumallin jäljillä I ) (Mandag Morgen 2005) mainitaan sekä pohjoismaalaisten väliset asenne-erot että taustalla vaikuttavat erityiset yhteispohjoismaiset arvot. Pohjoismaat eroavat toisistaan ilmaisun, toimintatapojen ja järjestelmien suhteen, mutta samanaikaisesti niillä on yhteisiä perusarvoja kuten tasa-arvo, pieni valtaetäisyys, inkluusio ja joustavuus. Nämä arvot ovat tärkeitä myös pohjoismaisessa aikuiskoulutuksessa, jolle tyypillisiä ominaisuuksia ovat muun muassa opettajien ja osallistujien suhdetta leimaava tasa-arvo, vuorovaikutus ja yhteistyö. Pohjoismaiselle aikuiskoulutukselle yhteisiä ovat myös tietyt keskeiset ajankohtaiset teemat kuten aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen, ohjaus, erityishuomion kohdistaminen matalasti koulutettuihin, integraatio, innovatiivisuus sekä työelämän ja koulutuksen yhteyden tiivistäminen. Eri maiden koulutusjärjestelmien ja käsitteistön välillä on kuitenkin eroja, jotka vaikeuttavat vertailevan analyysin tekemistä. Siksi on ollut hyvin tärkeää, että kartoituksessa käytettyjen analyysimallien ja kategorioiden kehittämisessä on koko ajan ollut mukana sopivia yhteistyötahoja kustakin Pohjoismaasta. Tämän pohjoismaisen yhteistyön ansioista olemme pystyneet maiden koulutusjärjestelmien eroista huolimatta keräämään ja jäsentelemään relevanttia tietoa aikuisopettajien muodollisista pätevyysvaatimuksista ja aikuispedagogiikan alan koulutusmahdollisuuksista tavalla, joka mahdollistaa vertailun. Kartoituksen tavoitteena on pohjustaa keskustelua siitä, onko tarjolla riittävästi koulutusmahdollisuuksia aikuisopettajien työssään kohtaamiin haasteisiin ja vaatimuksiin nähden sekä luoda perustaa jatkotoimille, yhteistyölle ja Pohjoismaiden väliselle inspiroivalle vuorovaikutukselle. Opettajan merkitystä koulutuksen laadulle, vaikuttavuudelle ja hyödyllisyydelle on käsitelty monissa tutkimuksissa. Pohjoismaisessa raportissa Komparativt studie af de nordiske læreruddannelser (Vertaileva tutkimus pohjoismaisista opettajankoulutusohjelmista) (Pohjoismaiden ministerineuvosto 2008) painotetaan laajan kansainvälisen tutkimuksen perusteella opettajien osaamisen ja asiantuntemuksen merkitystä koulutuksen laadulle ja vaikutukselle. Kirjoittajat toteavat muun muassa, että koulutusjärjestelmän laadun rajat määrittyvät opettajien laadun mukaan (s. 88). Tanskan koulutusjärjestelmän laatua käsittelevän raportin (Tanskan opetusministeriö 2000) mukaan yksi korkean koulutustason säilyttämisen edellytyksistä on, että sekä opettajat että johto ovat päteviä ja motivoituneita (s. 95). Juhlajulkaisun Udfordringer for voksnes læring. Et nordisk perspektiv (Aikuisten oppimisen haasteita. Pohjoismainen näkökulma) yhdessä artikkelissa taas painotetaan, että aikuisten oppimisen suurin haaste on hyvä opettaja (Wahlgren 2004: 221). Sekä pohjoismaisella tasolla että kansainvälisesti on viime vuosina kiinnitetty yhä enemmän huomiota aikuisopettajuuden ammatillistumiseen olennaisena osana aikuisille suunnatun koulutuksen ja oppimisprosessien laadun kehittämistä (ks. esim. Milana 2010a, 2010b). I Suom. huom: tekstissä käsiteltyjen pohjoismaisten tutkimusten ja raporttien nimet on suomennettu (suomennos kursiivilla) selvyyden vuoksi, mutta niistä ei ole olemassa suomenkielisiä versioita. 7

8 Aikuisten oppimisen pohjoismaisen yhteistyön neuvonantajaryhmä (SVL) on tukenut useita aikuisopettajuuteen liittyviä kehityshankkeita ja tutkimuksia pohjoismaisen aikuisten oppimisen verkoston (NVL) ja Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelman kautta. NVL on muun muassa toteuttanut vuonna 2006 aloitetun aikuispedagogisen kehityshankkeen Innova tive læreprocesser i praksis (Innovatiiviset oppimisprosessit käytännössä). Hankkeessa kartoitettiin aikuisopettajien uusia osaamistarpeita, ja tuloksia käytetään hyväksi muun muassa kehitettäessä konkreettisia yhteispohjoismaisia kursseja ja koulutuksia aikuisopettajille (Marquard 2009). Nordplus Aikuiskoulutus on tukenut aikuisopettajien pätevyyttä käsittelevää vertailevaa tutkimusta Becoming Adult Educators in the Baltic Sea Region (BABAR) (Milana 2010a). Tutkimuksessa käsiteltiin Ruotsin, Tanskan ja Viron tilannetta. Aiempien tulosten ja suositusten perusteella SVL määritteli tämän kartoituksen tehtäviksi: Kartoittaa aikuisopettajiin kohdistuvat muodolliset pätevyysvaatimukset Kartoittaa aikuispedagogiikan alalla tarjolla olevat koulutusmahdollisuudet Syventää kartoitusta tutkimalla rekrytoinnista vastaavien henkilöiden suhtautumista aikuisopettaji en osaamiseen Kuvailla eri Pohjoismaiden ja eri aikuiskoulutusmuotojen välisiä mahdollisia eroja ja yhtäläisyyksiä yllä mainittujen kolmen pääelementin osalta. Suositella yllä mainittujen kartoituskohteiden perusteella mahdollisia yhteispohjoismaisia jatkotoi menpiteitä, esim. kehityshankkeita, tutkimuksia tai muuta toimintaa. Raportin rakenne Raportin alussa kuvaillaan tutkimuksen toteutustapaa, jonka jälkeen käydään läpi aiheesta aiemmin tehtyjä tutkimuksia ja niiden suhdetta tähän raporttiin. Seuraavaksi tehdään selkoa erityyppisissä aikuiskoulutusohjelmissa toimivien pohjoismaisten aikuisopettajien pätevyysvaatimuksista. Selontekoa syvennetään ja täydennetään analysoimalla pohjoismaisten oppilaitosten rekrytointivastaavien haastatteluja. Seuraavaksi eritellään aikuispedagogiikan alan opiskelumahdollisuuksia Pohjoismaissa. Raportin lopussa on kartoituksen kolmen pääelementin mukaisesti jaotellut, kokoavat ja keskustelevat poikittaisanalyysit. Lisäksi pohditaan aikuisopettajien ammattitaidon kehittämiseksi madollisesti tehtävää tulevaa pohjoismaista yhteistyötä. Lukijoille tiedoksi, että sekä aikuisopettajien muodollisten pätevyysvaatimusten että aikuispedagogiikan alan koulutusmahdollisuuksien kartoituksen liitteenä on mittava linkkikokoelma. Linkkien avulla lukijat voivat etsiä lisää tietoa heitä erityisesti kiinnostavista asioista. Kartoituksen kuvaus Kartoituksen on toteuttanut tanskalainen Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK). Kartoituksessa käytetyt tiedot kerättiin kysymyslomakkeiden ja puhelinhaastatteluiden avulla sekä aikuisopettajien pätevyysvaatimuksia ja koulutusmahdollisuuksia käsittelevistä viranomaislähteistä ja aiemmista tutkimuksista. Yhteinen ymmärrys käsitteistä on välttämätön edellytys Pohjoismaiden välisten erojen ja yhtäläisyyksien kuvailulle. Käsite aikuinen määritellään ja sitä käytetään eri tavoin eri Pohjoismaissa, ja useissa maissa käydään keskustelua siitä, missä menee nuoren ja aikuisen raja aikuiskoulutuksessa. NVL:n kehityshankkeessa Innovative læreprocesser i praksis (Innovatiiviset oppimisprosessit käytännössä) (Marquard 2009) tuotiin esiin muun muassa seuraavanlaisia aikuisuuden määritelmiä: yli 16-vuotias, joka ei enää ole formaalissa koulutusjärjestelmässä, henkilö joka kuuluu aikuiskoulutusjärjestelmän 8

9 piiriin, henkilö joka on suorittanut peruskoulun, 18-vuotias eli täysi-ikäinen henkilö. Tässä kartoituksessa aikuisopettajilla tarkoitetaan aikuiskoulutuksen parissa työskenteleviä opettajia. Aikuisopiskelijoilla tarkoitetaan henkilöitä jotka ovat ryhtyneet uudelleen opiskelemaan oltuaan lyhyemmän tai pidemmän aikaa poissa formaalin koulutusjärjestelmän piiristä ja ovat yli 18-vuotiaita. (Suom. huom: Tanskassa aikuisopiskelijoiksi luettavat henkilöt opiskelevat erillisessä aikuiskoulutusjärjestelmässä.) Pohjoismaiden koulutusjärjestelmät eroavat toisistaan, mikä vaikeuttaa vertailevan tutkimuksen tekemistä. Esimerkiksi Tanskassa on peruskouluikäisille nuorille suunnattuja riippumattomia sisäoppilaitoksia ja muita koulumuotoja, joita ei ole muissa Pohjoismaissa ( kostskole, husholdningsskole, håndarbejdsskole ). Kansanopistoja on muissa Pohjoismaissa paitsi Islannissa. Ruotsissa ja Suomessa vapaan sivistystyön oppilaitokset voivat antaa tutkintoon johtavaa koulutusta, kun taas Tanskassa se ei ole mahdollista. Joissakin maissa lukihäiriöisten opetus kuuluu erityisopetuksen piiriin, kun taas toisissa maissa sitä koskee oma erityinen lainsäädäntö. Islantiin on perustettu alueellisia oppimiskeskuksia, joissa järjestetään sekä yleissivistävää että ammatillista koulutusta ja kursseja usein tiiviissä yhteistyössä paikallisten työelämätahojen kanssa. Tanskassa opettajankoulutusta annetaan ei-yliopistollisissa ammatillisissa korkeakouluissa (professionhøjskoler) ja sama opettajankoulutus antaa suurelta osin pätevyyden vuosiluokkien 1 10 opettamiseen. Muissa Pohjoismaissa opettajankoulutusohjelmat ovat akateemisia, kohderyhmän luokka-asteen mukaan eriytettyjä yliopistollisia koulutusohjelmia. Tanska on ainoa Pohjoismaa, jossa on erillinen tutkintojärjestelmä aikuisopiskelijoille. Muissa Pohjoismaissa aikuisopiskelijat opiskelevat usein samassa järjestelmässä kuin nuoremmat opiskelijat. Näistä eroista johtuen tutkimus on rajattu alueille, joilla vertailu on mahdollista. Tutkimus kattaa seuraavat aihealueet: Aikuisopettajien muodolliset pätevyysvaatimukset formaalissa yleissivistävässä ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa perusopetustasolta korkeakoulutasolle sekä nonformaalissa, julkista tukea saavassa koulutuksessa, jota järjestävät kansanopistot sekä sivistysliitot ja opintokeskukset. Aikuispedagogisen alan koulutusmahdollisuudet. Kartoitusta täydentää haastattelututkimus, jossa eritellään oppilaitosten rekrytoinnista vastaavien näkemyksiä osaamistarpeista. Tutkimukseen on haastateltu rekrytoinnista vastaavia oppilaitosten ja osastojen johtajia yleissivistävän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen piiristä sekä vapaan sivistystyön alueelta kaikista pohjoismaista. Pohjoismaiset kollegat ovat osallistuneet tutkimusten kommentointiin. Lisäksi kartoituksen toteuttamisessa on käytetty apuna pohjoismaisia tutkimuksia ja raportteja, jotka käsittelevät pohjoismaista opettajankoulutusta, aikuisopettajien koulutusta ja aikuispedagogiikkaa. Näistä raporteista peräisin olevia tuloksia, tietoa ja suosituksia on sisällytetty tähän kartoitukseen. Näin ollen kartoitus on täydentävä ja kokoava esitys, jossa tarkastellaan pohjoismaisen aikuisopettajan osaamistarpeita ja ammattitaidon kehittämistä. Taustaa Aiempia tutkimuksia ja kartoitushankkeita on käytetty tämän kartoituksen taustamateriaalina, ja niiden tuloksia mainitaan silloin kun ne ovat relevantteja. Erityisen kiinnostavia tämän tutkimuksen kannalta ovat olleet seuraavat raportit: Komparativt studie af de nordiske læreruddannelser (Vertaileva tutkimus pohjoismaisista opettajankoulutusohjelmista) (Pohjoismaiden ministerineuvosto 2008). Tutkimuksen toteuttivat Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiannosta Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) ja Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Tutkimuksessa vertaillaan pohjoismaisia opettajan koulutusohjelmia neljän pääkriteerin osalta, joihin kuuluvat mm. työsuhteen ehdot ja opettajien pätevyysvaatimukset. Johtopäätöksissä viitataan vertailun esiin tuomiin haasteisiin, ja tutkimuk- 9

10 seen sisältyy kattava selonteko yleisistä ja ammatillisista opettajankoulutusohjelmista. Raportti on relevantti aikuisopettajiin kohdistuvien pätevyysvaatimusten kartoitukselle, koska siinä käsitellyt opettajien pätevyysvaatimukset ovat monelta osin samoja kuin yleissivistävässä perusopetusasteen ja toisen asteen aikuiskoulutuksessa. Raportissa ei käsitellä aikuisopettajien koulutusta eikä aikuispedagogista osaamista. Eurooppalaisen hankkeen Alpine - Adult Learning Profes sions in Europe (Andersson 2010) pohjoismaisista osaraporteista käy ilmi, että vaikka aikuisopettajalla on keskeinen merkitys aikuiskoulutuksen laadulle, aikuisopettajista ja heidän työstään on hyvin vähän tietoa saatavilla. Hankkeen tulokset osoittavat, että aikuisopettajan ammatista ja osaamisesta on olemassa hyvin erilaisia käsityksiä. Raportin mukaan sama suuntaus on nähtävissä sekä Pohjoismaissa että muualla Euroopassa. Tämä kartoitus voi täydentää Alpine-hankkeen pohjoismaista osaa tuomalla lisää konkreettista tietoa aikuisopettajan ammatista ja opettajiin kohdistuvista vaatimuksista. Innovative læreprocesser i praksis. Et udviklingsforløb (Innovatiiviset oppimisprosessit käytän nössä. Kehityshanke) (Marquard 2009). NVL:n aikuispedagogisen työryhmän toteuttaman kehityshankkeen tuloksista ilmeni, että aikuisopettajille soveltuvaa täydennyskoulutustarjontaa tarvitaan. Raportissa suositellaan mm. pohjoismaisten, eri aikuiskoulutusmuotojen rajat ylittävien täydennyskoulutusmahdollisuuksien luomista prosessi- ja kokemuspohjaisten kurssien muodossa. Nämä kurssit täydentäisivät olemassa olevia formaalin sektorin koulutusmahdollisuuksia. Aikuisopettajien pätevyysvaatimusten ja nykyisten koulutusmahdollisuuksien kartoitus on tärkeä edellytys täydentävien koulutusmuotojen kehittämiselle. Nordplus Aikuiskoulutus -hankkeen BABAR (Milana 2010a) raportissa kuvaillaan Tanskan, Viron ja Ruotsin koulutusjärjestelmiä sekä mahdollisuuksia suorittaa aikuisopettajan tutkinto näissä maissa. Raportin keskeisiä johtopäätöksiä on, ettei aikuisopettajia ja heidän koulutustaan juurikaan mainita politiikka-asiakirjoissa, ettei aikuisopettajilta näissä kolmessa maassa edellytetä aikuiskasvatusalan tutkintoa. Lisäksi raportissa todetaan, että aikuisopettajiin suuntautuvat muodolliset pätevyysvaatimukset koskevat useimmiten opetettavaa ainetta tai yleispedagogista pätevyyttä. Tilanne on sama sekä yleissivistävän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen että vapaan sivistystyön osalta. Aikuisopettajan ammatissa toimiville on tarjolla erilaisia kursseja ja täydennyskoulutusta, mutta aikuisopettajan ammattiin valmistavaa ja valmentavaa koulutusta ei juuri ole saatavilla. Aikuisopettajien mainitaan usein olevan self-taught professionals, ja ammattiryhmää kuvaillaan vaikeasti määriteltäväksi. Raportissa käsitellään useita tekijöitä, joita on kartoitettu myös tässä tutkimuksessa, mutta siinä tarkastellaan vain kahta viidestä Pohjoismaasta. EU-komission alaisen elinikäisen oppimisen Grundtvig-ohjelman rahoittamassa hankkeessa BAEA Becoming Adult Educators in the European Area (Milana 2010b) päädyttiin pääosin samansuuntaisiin johtopäätöksiin. Raportissa huomautetaan muun muassa, että vaikka aikuiskoulutukseen kohdistuu paljon huomiota, aikuisopettajien pätevyyttä ei juuri huomioida. Monilla aikuisopettajaksi ryhtyvillä ei ole erityistä aikuispedagogista osaamista, ja alalla toimivilla on monia erilaisia käsityksiä ammatin päämääristä, mahdollisuuksista, erityispiirteistä jne. Raportissa suositetaan muun muassa aikuisopettajien peruskoulutusohjelman perustamista sekä laadukkaan täydennyskoulutuksen järjestämistä, jotta aikuisopettajat voivat kehittää kulttuurista, metodista, teoreettista ja ammatillista osaamistaan. Gunnar Grepperudin ja Wenche Røn ningin tutkimuksessa Teaching Adults just a matter of talent? Analyzing attitudes on teacher profes sionalism in Norwegian adult education (Rønning & Grepperud 2009) lähtökohtana on käytetty aiempia tutkimushankkeita, joissa tuodaan näkyväksi aikuisopettajan erityisosaamisen merkitys koulutuksen laadulle. Tässäkin raportissa tuodaan esiin, että aikuisopettajien osaamisen kehittämiseen ja ammatillistumiseen on kiinnitetty hyvin vähän huomiota. Raportissa mainitaan mahdollisia syitä tähän epäkohtaan ja ehdotetaan toimenpiteitä sen korjaamiseksi. Raportissa IVEU Integration gennem voksen- og efteruddannelse (Integraatiota aikuiskoulutuksen kautta) (Pohjoismaiden ministerineuvosto 2010) on kartoitettu eri pohjoismaiden strategi- 10

11 oita ja toimintatapoja maahanmuuttajien ja heidän jälkeläistensä integroinnissa työmarkkinoille aikuiskoulutuksen avulla. Raportissa mainitaan opettajien merkitys koulutuksen vaikuttavuudelle. Siinä todetaan myös, että alalla tulisi järjestää järjestelmällistä osaamisen kehittämistä pohjoismaisia kieliä toisina kielinä opettaville aikuisopettajille. Lisäksi tulisi kehittää tietotekniikan käyttöä sekä yksilöllisten osaamisarvioiden tekemistä opiskelijoille. Maahanmuuttajien opetus sisältyy tähän kartoitukseen. Yhteenveto tuloksista ja suosituksista Kartoituksen tulokset esitellään tässä raportissa kolmeen eri osa-alueeseen jaoteltuina. Ensimmäinen osa on yleiskatsaus eri aikuiskoulutusohjelmissa ja -muodoissa toimivien aikuisopettajien muodollisiin pätevyysvaatimuksiin. Toisessa osassa kuvaillaan, millaista osaamista eri aikuiskoulutusmuotojen rekrytointivastaavat painottavat eri Pohjoismaissa. Kolmanneksi raportissa tarkastellaan aikuispedagogiikan alan koulutusmahdollisuuksia. Raportin lopussa on kokoavat poikittaisyhteenvedot jokaisesta osa-alueesta. Analyysien pohjalta raportissa ehdotetaan kursseja, koulutuksia ja muuta toimintaa, jolla voidaan vahvistaa pohjoismaisten aikuisopettajien osaamista ja sitä kautta parantaa aikuiskoulutuksen laatua. Näitä ehdotuksia on esitetty aina kunkin osa-alueen käsittelyn yhteydessä. Tärkeimmät tulokset esitetään alla tiivistetysti raportin rakennetta mukailevassa muodossa. Aikuisopettajien pätevyysvaatimukset Raportissa kartoitetaan niitä muodollisia pätevyysvaatimuksia, joita kohdistuu aikuisopettajiin jotka työskentelevät yleissivistävässä tai ammatillisessa aikuiskoulutuksessa perusasteella ja toisella asteella, lyhyissä korkea-asteen koulutusohjelmissa ja täydennyskoulutusohjelmissa yliopistoissa ja korkeakouluissa, erityisopetuksessa, lukihäiriöisille suunnatussa opetuksessa, aikuisten maahanmuuttajien kieltenopetuksessa ja sivistysliitoissa/opintokeskuksissa. Kartoitus osoittaa, että eri koulutustyyppien ja -muotojen välisistä eroista huolimatta myös selkeitä yhteisiä piirteitä on havaittavissa. Yleisesti ottaen aikuisopettajilta edellytetään korkeaa muodollista pätevyyttä yleispedagogiikan ja opetettavan aineen osalta. Poikkeuksena on vapaa sivistystyö, jossa ei edellytetä muodollista pätevyyttä opetettavan aineen osalta. Missään Pohjoismaassa ja missään aikuiskoulutusmuodossa ei yleensä edellytetä muodollista näyttöä aikuispedagogisesta osaamisesta. Erityistä aikuispedagogista pätevyyttä edellytetään ainoastaan joillakin tietyillä aloilla ja ainoastaan Tanskassa. Monien koulutusalojen osalta opetettavan aineen pätevyysvaatimukset ovat korkeimmat Suomessa. Islannissa on vähiten muodollisia pätevyysvaatimuksia niin opetettavan aineen, yleispedagogiikan kuin aikuispedagogiikan osalta. Perusasteen opettajien koulutus on siirtymässä akateemisempaan suuntaan ja erikoistuminen tiettyyn opetettavaan aineeseen ja tietyn ikäisiin oppilaisiin lisääntyy. On merkille pantavaa, että samaan aikaan aikuisista koostuvan kohderyhmän erityistarpeisiin ja oppimisedellytyksiin (esim. aikuisten kokemukset ja elämäntilanne) ei kiinnitetä huomiota. Lisäksi aikuiskoulutusohjelmien sisältö ja organisointi (esim. joustavat opiskelumuodot, työpaikoilla tapahtuva opetus ja eri alojen välinen yhteistyö) edellyttävät aikuisopettajilta aikuisdidaktista osaamista, joka eroaa perusasteen opettajien osaamisesta. Rekrytoinnista vastaavien arviot aikuisopettajien osaamisesta Tutkimuksen puitteissa tehtiin kaikkiaan 29 haastattelua, jotka jakautuivat tasaisesti yleissivistävien, ammatillisten ja vapaan sivistystyön oppilaitosten välille viidessä Pohjoismaassa. Haastatteluista ilmenee selkeästi että opetettavan aineen osaaminen arvioitiin tärkeimmäksi osaamisalueeksi kaikilla sektoreilla ja ylivoimaisesti tärkeimmäksi ammatillisissa oppilaitoksissa. Tämä arvotus ilmenee siinä, miten rekrytoinnista vastaavat priorisoivat erilaista osaamista (opetettavan aineen osaaminen, 11

12 yleispedagoginen ja aikuispedagoginen osaaminen ja suhtautuminen/asenne) sekä siinä millaista täydennyskoulutusta he tarjoavat opettajille. Yleispedagogista osaamista pidetään tärkeämpänä kuin aikuispedagogista. Toisaalta suurin osa haastatelluista on sitä mieltä, että aikuisopettajien ja peruskoulun opettajien välillä on eroja. Kaikki kuvailevat aikuisopettajiin kohdistuvia erityisiä osaamisvaatimuksia. Niihin kuuluvat niin henkilökohtaiset ominaisuudet, aikuisten psykologian ja kehitysprosessien, oppimisedellytysten ja vastarinnan muotojen ymmärrys sekä aikuispedagogiikan tuntemus ja kokemuspohjaisten sekä osallistavien työmuotojen hallitseminen. Haastatteluissa tuotiin esiin useita konkreettisia koulutukseen liittyviä ehdotuksia, joista ilmenee, että eri aikuiskoulutusmuodoilla on sekä toisistaan poikkeavia että yhteisiä täydennyskoulutustarpeita. Yhteistä on mm. aikuispedagogisen ja -didaktisen teorian ja käytännön tuntemuksen tarve. Tietyn koulutusmuodon omia tarpeita taas toivat esiin esimerkiksi ammattikoulutusalalla työskentelevät vastaajat: he toivovat kustannusintensiivisille, opiskelija- ja työntekijämääriltään pienille aloille räätälöityjä kursseja ja korostavat opetettavan alan työkokemuksen tärkeyttä aikuisopettajalle. Kaikkien Pohjoismaiden sivistysliitot ja opintokeskukset ja jotkut islantilaiset koulutuksentarjoajat mainitsevat, että sivutoimisia opettajia on vaikeaa motivoida osallistumaan täydennyskoulutukseen, vaikka samaan aikaan rekrytoinnista vastaavat kokevat että tämä opettajaryhmä tarvitsee lisää pedagogista osaamista. Erityisesti yleissivistävän koulutuksen piirissä toivotaan kursseja, joissa opittaisiin vaihtelevia työtapoja ja -muotoja. Ylivoimaisesti suurin osa rekrytointivastaavista on myös kiinnostunut aikuiskoulutusmuotojen rajat ylittävistä koulutusmahdollisuuksista ja pohjoismaisesta yhteistyöstä. Koulutustarjonta Kartoitus osoittaa, että aikuispedagogiikan alan koulutusta on tarjolla, mutta koulutustyypit ja koulutustarjonnan laajuus vaihtelevat huomattavasti eri Pohjoismaiden välillä. On merkille pantavaa, että aikuiskasvatusalan akateemisen perustutkinnon voi suorittaa ainoastaan Suomessa ja osittain Ruotsissa. Syksyllä 2011 Norjassa käynnistetään alempaan korkeakoulututkintoon johtava aikuispedagogiikan koulutusohjelma; tällä hetkellä Norjassa voi suorittaa aikuispedagogiikasta ylemmän korkeakoulututkinnon. Muissa Pohjoismaissa aikuisopettajat voivat hankkia lisäosaamista eritasoisten täydennyskoulutusten avulla ja osittain erikoistua tiettyjen kohderyhmien tarpeisiin. Koulutukset eroavat toisistaan sisällön ja laajuuden osalta, joten eri Pohjoismailla on eri vahvuuksia tietyillä osaalueilla. Tanska erottuu muista Pohjoismaista selkeästi siinä, että tavallisessa (pääosin maksuttomassa) koulutusjärjestelmässä ei ole tarjolla mitään aikuispedagogista koulutusta. Toisaalta Tanskassa on Pohjoismaiden laajin aikuispedagogiikan täydennyskoulutustarjonta. Kaikki täydennyskoulutus Tanskassa ja osittain myös Norjassa on maksullista. Kartoituksesta ilmenee, että Suomessa on muita Pohjoismaita enemmän formaalin sektorin aikuiskoulutustarjontaa. Toiseksi eniten tarjontaa on Ruotsissa, jossa koulutukset ovat lyhyempiä kuin Suomessa. Yleisesti ottaen aikuispedagogiikan alan koulutustarjonta näyttää olevan kattavinta Suomessa ja Tanskassa (joskin eri tavoin järjestettyä). Seuraavana listalla on Ruotsi, kun taas Norjassa ja Islannissa koulutustarjonta on rajallisempaa. Suosituksia Kuten tästä kartoituksesta ilmenee, aikuiskoulutus on painopistealue kaikissa Pohjoismaissa. Eri maiden kansallisissa priorisoinneissa, koulutusjärjestelmien rakenteissa ja yksittäisen aikuisopettajan koulutusmahdollisuuksissa ja työoloissa on eroja. Silti kartoitus osoittaa, että Pohjoismaiden välillä on paljon merkittäviä yhtäläisyyksiä, joiden perusteella yhteispohjoismaisten toimenpiteiden suositteleminen on mielekästä. Seuraavaksi esitämme tämän kartoituksen tuloksiin perustuvia toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla voidaan parantaa aikuisopettajien osaamista ja pohjoismaisen aikuiskoulutuksen laatua. 12

13 Aikuispedagogiikan alalla on meneillään useita pohjoismaisten toimijoiden yhteistyöhankkeita, joiden tavoitteena on saada aikaan yhteispohjoismaista koulutustarjontaa. Suunnitteilla on esim. pohjoismainen aikuispedagogiikan maisteriohjelma ja pohjoismainen ylempään korkeakoulututkintoon johtava opettajankoulutusohjelma. Myös sivistysliitoilla ja opintokeskuksilla, kansanopistoilla ja kansansivistysalan kattojärjestöillä on omat vakiintuneet pohjoismaisen yhteistyön muotonsa. Lisäksi NVL ja Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelma osallistuvat aikuisopettajien osaamisen kehittämiseen mm. toteuttamalla omia hankkeita ja tukemalla eri toimintamuotoja. Siksi suositamme, että tulisi: Luoda rakenteita ja tietokanavia, joiden avulla voidaan synnyttää vahvempia yhteyksiä erilaisten pohjoismaisten aikuispedagogiikan kehityshankkeiden sekä kehitteillä olevien yhteispohjoismaisten koulutusohjelmien välillä. Kartoituksesta käy ilmi, että yksittäisillä Pohjoismailla voi olla erityisiä osaamisalueita ja vahvuuksia koulutusohjelmien, kehityshankkeiden tai koulutuksen organisoinnin eri osa-alueilla. Näitä eroja voitaisiin hyödyntää luomalla lisää mahdollisuuksia erityisosaamisen ja kokemusten vaihtoon. Useat rekrytointivastaavat mainitsivat haastattelussa, että rajalliset talousresurssit ovat esteenä opettajien täydennyskoulutukselle. Oppilaitosten on vaikeaa selvitä etenkin kurssimaksun päälle tulevista palkkakustannuksista. Tähän perustuen olisi suositeltavaa: Varmistaa, että ajankohtaista tietoa eri maiden erityisosaamisesta on aina saatavilla ymmärrettävässä ja vertailukelpoisessa muodossa samaan tapaan kuin tässäkin raportissa siteeratuissa tutkimuksissa Komparativt studie af de nordiske læreruddannelser (Pohjoismaisten aikuiskoulutusohjelmien vertaileva tutkimus) (Pohjoismaiden ministerineuvosto 2008) sekä Muligheder for en fællesnordisk læreruddannelse på kandidatniveau (Selvitys yhteispohjoismaisen ylempään korkeakoulututkintoon johtavan opettajankoulutusohjelman mahdollisuuksista) (Pohjois maiden ministerineuvosto 2010) Tukea taloudellisia ja käytännön mahdollisuuksia täydennyskoulutuksen järjestämiseen luomalla pohjoismaisissa oppilaitoksissa toimivien opettajien välistä yhteistyötä ja harjoitteluvaihtotoimintaa Tässä kartoituksessa esiin on noussut tiettyjä aikuispedagogiikkaan ja -didaktiikkaan liittyviä näkökantoja, jotka näyttävät olevan relevantteja kaikissa koulutusmuodoissa ja maissa. Nämä yhteiset teemat liittyvät aikuisopettajana toimimiseen ja aikuisille suunnattujen koulutusohjelmien luomiseen asiasisällöstä riippumatta. Ne sopisivat hyvin käsiteltäviksi yhteispohjoismaisissa, eri koulutusmuodoille suunnatuissa täydennyskoulutuksissa. Eri maissa toimivien ja eri aineita opettavien opettajien näkökulmat toisivat teemoihin lisävivahteita, lisäisivät ymmärrystä ja antaisivat opettajille uusia tapoja käsitellä opetussisältöjä. Eri maissa, eri koulutusmuodoissa ja eri osaamisympäristöissä toimivien kollegojen tapaaminen voi laajentaa kulttuurista (sekä ammattikulttuuriin että kansalliseen kulttuuriin liittyvää) ja kielellistä osaamista. Niinpä suosittelemme lyhyt- tai pidempikestoisten pohjoismaisten kurssien ja täydennyskoulutusten järjestämistä sellaisista aikuispedagogiikkaan liittyvistä aiheista tässä kartoituksessa tärkeiksi havaituista aiheista, kuten: Teoriatieto aikuisuuden ehdoista, psykologiasta ja kehityksestä sekä niiden edellyttämästä erityisestä aikuisdidaktisesta lähestymistavasta Kokemusperäiset ja osallistavat työmuodot, joiden käytössä huomioidaan aikuisopiskelijoiden osaaminen ja elämänkokemus Paljon tietävistä ja taitavista osallistujista koostuvien heterogeenisten ryhmien opettaminen siten, että oppimista tapahtuu sekä opettajan ja osallistujan välillä että osallistujien kesken Teoriatieto ja ymmärrys aikuisten vastarintamuodoista ja siitä, miten vastarinta voidaan kääntää osallistujien hyödyksi Tarvearvioinnin laadinnan sekä yritysten tarpeisiin räätälöityjen kurssien suunnittelun ja toteutuk- 13

14 sen harjoittelu Opetussisältöjen kytkeminen relevantteihin työelämän ja yhteiskunnan tilanteisiin Aikuisopiskelijoille konkreettisiin konteksteihin soveltuvan opetusmateriaalin kehittäminen Yksilöllisten osaamisarviointien tekeminen opiskelijoille (aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen) Tietotekniikan käytön harjoittelu ja tietotekniikkataitojen opettaminen aikuisille Kurssien suunnitteluun ja toteutukseen liittyvä budjetointi ja taloushallinto Kartoituksesta ilmenee, että aikuisopettajan tulee osata toimia heterogeenisissa aikuisryhmissä, erilaisissa oppimisympäristöissä, usein yhteistyössä muissa koulutusmuodoissa työskentelevien kollegojen kanssa taikka koulutukseen osallistujien työpaikoilla. Aikuisopettajan tulee myös kyetä yhdistämään teoreettinen tieto käytäntöön. Siksi suositamme seuraavia toimenpiteitä: Teorian ja käytännön välistä suhdetta tiivistetään järjestämällä autenttisissa ympäristöissä koulutuksia ja kursseja, joihin sisältyy erityisen inspiroivaa koulutustoimintaa. Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota sekä teoreettiseen tietoon ja pohdintaan että käytännön harjoitteluun. Perustetaan eri aikuiskoulutusmuotojen yhteisiä koulutusohjelmia tms. jotka lisäävät eri alojen sisältöjen, tavoitteiden, haasteiden ja mahdollisuuksien tuntemusta, ja järjestetään aikuiskoulutusmuotojen rajat ylittävän yhteistyön harjoittelua käytännössä Järjestetään työpaikoilla tapahtuvaa täydennyskoulutusta, jonka avulla taataan ajanmukainen käytännön kokemus ja kulttuurinen osaaminen Kartoituksen aikana ehdotettiin myös tietyille aikuiskoulutusmuodoille ja koulutusaloille suunnattuja koulutuksia, kursseja ja yhteistyömuotoja. Pohjoismaisella tasolla on syytä pohtia sekä yllä mainittuja yleisiä aikuispedagogisia teemoja että tietyn aikuispedagogiikan osa-alueeseen liittyviä teemoja, kuten: Erityisesti sivutoimisille opettajille suunnatut kurssit Erikoistuneille, kustannusintensiivisille, opiskelija- ja työntekijämääriltään pienille aloille suunnatut alakohtaiset kurssit Kaiken kaikkiaan tämän kartoituksen tulokset osoittavat, että aikuiskoulutusalalla on olemassa oppimisolosuhteita, opetussisältöjä, koulutukseen ja työehtoihin liittyviä näkökohtia ja rakenteita jotka luovat aikuisopettajille erityisiä opetettavaan aineeseen ja aikuispedagogiikkaan sekä -didaktiikkaan liittyviä haasteita. Pohjoismaisilla aikuisopettajilla on yleisesti ottaen korkea koulutustaso opetettavan aineen sekä yleis- ja erityispedagogiikan osalta, ja heiltä edellytetään näiden osaamisalueiden osalta muodollista pätevyyttä. Sen sijaan on hyvin merkille pantavaa, ettei aikuisopettajilta missään Pohjoismaassa yleisesti ottaen edellytetä muodollista aikuispedagogiikan pätevyyttä. Aikuispedagogiikan opintoja on tarjolla, mutta niiden suorittaminen on vain harvoin edellytyksenä aikuisopettajana toimimiselle. Aikuisväestön osaamisen kehittäminen on kaikissa Pohjoismaissa haaste ja painopistealue. Opettajien ammattitaitoa kehittämällä voidaan parantaa aikuiskoulutuksen tasoa. Siksi suositamme, että: Aikuispedagogisia pätevyysvaatimuksia nostetaan kaikilla koulutusaloilla paitsi nonformaalin vapaan sivistystyön oppilaitoksissa Mahdollisuuksia suorittaa tutkinto aikuiskasvatusalalta kehitetään Aikuispedagogiikan alan täydennyskoulutusmahdollisuuksia lisätään kaikilla tasoilla ja kaikkien aikuiskoulutusmuotojen piirissä. 14

15 Aikuisopettajien muodolliset pätevyysvaatimukset, kyselytutkimus Alla on esitetty taulukkomuodossa aikuisopettajien pätevyysvaatimukset opetettavan aineen, pedagogiikan ja aikuispedagogiikan osalta. Taulukko kattaa keskeiset ja vertailukelpoiset koulutusalat, jotka ovat relevantteja pohjoismaisen aikuiskoulutuksen kannalta. Yleissivistävä ja ammatillinen aikuiskoulutus muodostavat tällä hetkellä painopistealueen kaikissa Pohjoismaissa, ja ne ovat tärkeä tekijä aikuisväestön osaamisen kehittämisessä. Tässä raportissa käsitellään perusasteen ja toisen asteen opintoja sekä lyhyitä korkea-asteen opinto-ohjelmia. Yhä suurempi osa aikuisväestöstä suorittaa täydennyskoulutusopintoja ammatillisissa korkeakouluissa ja yliopistoissa, ja raportti kattaa myös näissä oppilaitoksissa toimivien opettajien pätevyysvaatimukset. Toinen Pohjoismaissa kasvussa oleva painopistealue on aikuisten maahanmuuttajien kieltenopetus, johon liittyviä erityisiä osaamistarpeita niin ikään käsitellään tässä raportissa. Lukihäiriöisten aikuisten opetus on alue, jossa eri Pohjoismaiden lainsäädännöt eroavat toisistaan. Vapaa sivistystyö on erityinen pohjoismainen perinne. Kunkin Pohjoismaan koulutusjärjestelmästä riippuen siihen voi kuulua sekä yleissivistystä lisääviä opintoja että osaamisen kehittämistä. Tässä raportissa vapaan sivistystyön tarkastelu on rajattu kansanopistoihin ja sivistysliittoihin sekä opintokeskuksiin. Eri maissa käytetään erilaisia termejä. Tietyt sanat ja käsitteet on säilytetty alkukielisinä lainausmerkeissä. Taulukoihin sisältyy eri maiden erikoispiirteitä koskevia lisähuomautuksia. Jokaisen taulukon alla on kartoituksen kannalta oleellisia kommentteja. Ruotsissa uudistetaan parhaillaan opettajien pätevyysvaatimuksia koskevaa lainsäädäntöä. Uusi laki opettajien laillistamismenettelystä ( lärarlegitimation ) astui voimaan 1. kesäkuuta 2011, mutta aikuiskasvatussektorin osalta voimaantulo tapahtuu vasta 1. kesäkuuta Niinpä tämän kartoituksen tiedot ruotsalaisten aikuisopettajien pätevyysvaatimuksista voivat tältä osin olla epätäydellisiä. 15

16 Yleissivistävä perusopetustason aikuiskoulutus (Taulukossa olevat vihreät numerot viittaavat raportin lopussa oleviin loppuviitteisiin, siniset numerot alaviitteisiin.) Opetettavaa ainetta koskevat pätevyysvaatimukset Tanska Suomi 1 Norja 2 3 Ruotsi 4 Islanti Opettajan tutkinto Maisterin tutkinto 7 Opettajan tutkinto Vanha laki: Aineenopettajantutkinto Vuodesta 2011 lähti- (suoritetaan ammatill. Tutkinnon laajuus (alempi korkeakoulu- (n. en: kasvatustieteiden korkeakoulussa) yhteensä 300 ECTStutkinto tai maisterin 270 ETCS-pistettä) tai maisterin tutkinto tai sisältäen 72 ECTSpistettä pistettä, joista tutkinto), vähintään vastaava vanhempi muu maisterin tutsa opetettavas- vähintään 60 oltava 60 ECTS-pistettä koulutus, tai 2. on kinto, johon sisältyy aineessa. 5 FVUkoulutus opetettavan aineen opetettavassa ainees- saanut pätevyys- pedagogiikan opinto- 6 : Opettajan opintoja. 8 sa. 9 Aineenopettajan todistuksen 25 :n ja tutkinto + 2 moduulia alempi korkeakoulututkinto perusteella tanskaa ja 2 moduulia pätevöittää voimaan astuva laki: matematiikkaa toimimaan aineenopettajana vain laillistettu opet- aikuisten luku- ja matematiikkaopetuksetuksessa, perusopetaja voidaan palkata aikuisopetuksessa toistaiseksi jatkuvaan koulutusohjelmasta ja aikuisten työsuhteeseen. 11 (ohjelman kokonaislaajuus kulttuurityössä ECTS). Yleispedagogiset pätevyysvaatimukset Vähintään 60 ECTSpisteen laajuiset pedagogiikan alan opinnot + moduulit 1-2 ja/tai 3-4 aikuisten luku- ja matematiikkaopetuksen koulutusohjelmasta. Vähintään 60 ECTSpisteen laajuiset kasvatustieteen yliopistolliset opinnot Alemman korkeakoulututkinnon tasoinen opettajan tutkinto Sisältyy aineenopettajan tutkintoon Aikuisopettajilla ei muodollisia vaatimuksia. Muuten toisen asteen opettajalla oltava suoritettuna vähintään 60 ECTSpistettä kasvatustieteestä, perusopetuksen opettajalla 120 ja lastentarhanopettajalla yli Aikuispedagogiset pätevyysvaatimukset 2 moduulia tanskaa ja 2 moduulia matematiikkaa aikuisten luku- ja matematiikkaopetuksen koulutusohjelmasta (ohjelman kokonaislaajuus 60 ECTS). Ei vaatimuksia Ei vaatimuksia Lisähuomioita Koulutuksen järjestäjä päättää, tarvitaanko työssä erityistä aikuispedagogista osaamista Koulutusta koskevan lain momentin mukaan aikuisopettajaksi voidaan valita myös henkilö jolla ei ole muodollista pedagogista pätevyyttä, jos pätevää hakijaa ei löydy. Edellytyksenä on riittävä kokemus aikuisten opettamisesta ja soveltuvuus tehtävään. 15 Jos hakijoina ei ole laillistettuja opettajia, laillistamaton opettaja voidaan palkata määräaikaiseen työsuhteeseen aikuisten perusopetustason ja toisen asteen koulutukseen FA:n ja LLC-keskusten solmiman sopimuksen nojalla sellaiset LLC-keskukset, jotka järjestävät tutkintoon johtavaa tai hyväksi luettavaa koulutusta, edellyttävät opettajilta aikuispedagogiikkaa käsitteleville täydennyskursseille osallistumista Yleissivistävä perusopetustason aikuiskoulutus vastaa tasoltaan peruskoulun luokka-asteita 7 9. II On syytä huomioida, että Islannissa ei juurikaan järjestetä perustason formaalien vaatimusten mukaista yleissivistävää aikuiskoulutusta. Islannissa suurin osa yleissivistävästä aikuiskoulutuksesta järjestetään toisen asteen oppilaitoksissa, joissa aikuisopiskelijat opiskelevat yhdessä nuorisoasteen opiskelijoiden kanssa. Alueelliset elinikäisen oppimisen keskukset (Life Long Learning Centers, LLC) tarjoavat perusopetusasteen ja toisen asteen kursseja aikuisille, jotka eivät aiemmin ole suorittaneet ko. asteiden tutkintoja. Kurssit ovat FA:n ja Islannin opetusministeriön suunnittelemia, ja toisen asteen oppilaitokset voivat halutessaan hyväksilukea niitä. II Tanskassa peruskoulun luokka-asteita

17 Yleissivistävässä perusopetustason aikuiskoulutuksessa opitaan perustaitoja: lukemista, oikeinkirjoitusta, kirjoittamista, puheen ymmärtämistä, laskentoa ja matematiikan peruskäsitteitä sekä tietotekniikkataitoja. Erilaisilla pohjoismaisilla oppilaitoksilla on oikeus tarjota perusopetustason opintoja. Esim. Norjassa aikuisten perusopetus on kuntien vastuulla. Pohjoismaissa perusopetustason yleissivistävää aikuiskoulutusta tarjoavat seuraavanlaiset oppilaitokset: toisen asteen aikuisoppilaitokset (esim. Ruotsin Komvux ja Tanskan VUC-aikuisopintokeskukset), kansanopistot, sivistysliitot ja opintokeskukset, verkko-oppilaitokset, kansalais- ja työväenopistojen tyyppiset oppilaitokset ja (Islannissa) elinikäisen oppimisen keskukset (LLC:t). Norjassa perustaitojen opettelu on integroitu lukuaineiden opetukseen. 16 Yleisesti ottaen perusopetustason aikuiskoulutuksen opettajilta edellytetään samantasoista pätevyyttä kuin saman aineen opettajilta peruskoulussa. Tämä tarkoittaa opettajan ammattiin pätevöittävää alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, johon sisältyvät vaadittavat opetettavan aineen opinnot, sekä vähintään 60 ECTS-pisteen verran kasvatustieteen opintoja joko opettajankoulutuksen osana tai erikseen suoritettuina. Ainoastaan Tanskassa edellytetään tanskan ja matematiikan valmentavan tason opettajilta erityistä 60 ECTS-pisteen alemman korkeakoulutason aikuispedagogista opinkokonaisuutta ko. aineissa. Yleisesti ottaen perusopetustason yleissivistävässä aikuiskoulutuksessa toimivilta opettajilta ei tämän lisäksi edellytetä mitään aikuispedagogista pätevyyttä. Kommentteja Opettajankoulutus on eri tavoin järjestetty eri Pohjoismaissa. Suomessa, Islannissa ja Ruotsissa opettajaksi opiskellaan yliopistollisessa koulutusohjelmassa. Norjassa opettajaksi voi opiskella korkeakoulussa tai yliopistossa. Kaikissa Pohjoismaissa koulutus on eriytetty kouluasteen ja opetettavien aineiden perusteella. Niinpä perusopetusasteen aikuiskoulutuksen opettajilla saattaa olla esim. aineenopettajan tutkinto joka pätevöittää heidät opettamaan luokka-asteita 7 9. Tanskalainen opettajankoulutus on osittain kouluasteen ja opetettavan aineen perusteella eriytetty koulutus, jossa painotetaan kehityksen ja tutkimuksen merkitystä. Tanskalainen opettajan tutkinto suoritetaan ammatillisessa korkeakoulussa ja se pätevöittää opettamaan luokka-asteita Monissa Pohjoismaissa opettajankoulutusta on uudistettu viime vuosina (Pohjoismaiden ministerineuvosto 2008). Kaikille Pohjoismaille yhteisiä kehityssuuntauksia ovat siirtymä kohti yliopistollista opettajankoulutusta, opintojen lisääntyvä eriyttäminen luokka-asteen mukaan ja opintojen kytkeminen tiiviimmin käytännön työhön. On merkille pantavaa, että aikuisista koostuvan kohderyhmän osalta ei nykyisellään huomioida opintojen eriyttämistä kohderyhmän iän mukaan eikä sitä, millaista didaktista erityisosaamista edellytetään opetettaessa aikuisia joiden puutteelliset perustaidot vaikeuttavat heidän työllistymistään. Aikaisemmin esim. tanskalaisessa opettajankoulutuksessa oli mahdollista erikoistua aikuiskasvatukseen, mutta tätä mahdollisuutta ei enää ole. Tämä on erityisen merkille pantavaa, kun otetaan huomioon, että kaikissa Pohjoismaissa on edelleen paljon ihmisiä joilla on erittäin puutteelliset luku- ja kirjoitustaidot. Norja on ainoana pohjoismaana osallistunut kansainväliseen tutkimukseen Adult Literacy and Life Skills, jonka perusteella arvioidaan, että noin puolella miljoonalla aikuisella norjalaisella on perustavanlaatuisia luku- ja kirjoitusvaikeuksia (Lesesenteret, Universitetet i Stavanger 2006). Tanskalaisen Arbejdernes Erhvervsrådin vuonna 2007 tekemä tutkimus, joka perustuu melko tuoreeseen aineistoon, osoittaa että yli miljoonalla tanskalaisella on vaikeuksia lukemisessa. Tästä joukosta noin :lla on selkeästi riittämätön lukutaito (Arbej derbevægelsens Erhvervsråd 2007). Pohjoismaiden ministerineuvoston raportissa (2007) Forbedring af læse-, skrive- og IT-færdigheder for kortuddannede voksne. En nordisk forundersøgelse (Matalasti koulutettujen aikuisten luku-, kirjoitus- ja tietotekniikkataitojen parantaminen. Pohjoismainen arviointi) todetaan, että voi olla vaikeaa määritellä mitä vaikeudet ovat. Yllä olevien lukujen osalta kriteerinä on pidetty työelämän kannalta riittämättömiä taitoja. Näin määriteltynä lukivaikeuksista kärsivien ihmisten suuri määrä on selkeästi ongelma. 17

18 Yleissivistävä toisen asteen aikuiskoulutus Opetettavaa ainetta koskevat pätevyysvaatimukset Yleispedagogiset pätevyysvaatimukset Tanska Suomi 17 Norja 18 Ruotsi Islanti Maisterin tutkinto + Maisterin tutkinto opettajaharjoittelu 19 Opetettavassa aineessa edellytetään yliopistossa 20 tai kauppakorkeakoulussa suoritettua maisterin tutkintoa vastaavaa pätevyyttä. Yksittäisissä opetettavissa aineissa 90 ECTS-pisteen yliopisto-opinnot Ammattiaineiden opettajat: vähintään 2 vuoden työkokemus opetettavalta alalta Toisen asteen opettajaharjoittelu gymnasiepædagogikum 24 sis. 20 ECTS-pisteen laajuisen teoriaosan, 20 ECTS-pisteen harjoitteluosan sekä omien tuntien pitämistä. Harjoittelu on suoritettava vuoden sisällä työsuhteen alkamisesta, suorittamista voidaan myöhäistää erityisistä syistä. Opetettavassa aineessa 60 ECTSpisteen laajuiset yliopisto-opinnot 60 ECTS-pisteen laajuiset kasvatustieteen yliopisto-opinnot Korkeakoulututkinto, johon sis. opettajaharjoittelu, laajuus vähintään 240 ECTSpistettä, täydentävä opintokokonaisuus. 21 Aineenopettajan tutkinto (alempi korkeakoulututkinto) sisältäen vähintään 60 ECTS-pisteen laajuiset opetettavan aineen opinnot Ammattiopettajan tutkinto Lehtorin arvo edellyttää maisterintutkintoa tai vastaavaa vanhempaa tutkintoa. Praktisk-pædagogisk uddannelse (PPU): 60 ECTS-pisteen laajuinen pedagogiikan teoriaa ja käytäntöä yhdistelevä yliopistollinen opintokokonaisuus Aineenopettajan tutkinto, laajuus 300 tai 330 ECTS-pistettä 22 Sisältyy aineenopettajan tutkintoon Maisterin tutkinto opetettavassa aineessa b) Ammatillinen mestarintutkinto opetettavassa aineessa Mestarintutkinto on toisen asteen tutkinto, jonka suorittaminen kestää noin vuoden. 23 Vähintään 60 ECTS-pisteen laaj. pedagogiikan opintokokonaisuus Opettajaharjoittelun teoriaosaan voi sisällyttää valinnaisen aikuispedagogiikan kurssin. Aikuispedagogiset pätevyysvaatimukset Ei täsmällisiä eikä muodollisia vaatimuksia Ei täsmällisiä eikä muodollisia vaatimuksia Ei täsmällisiä eikä muodollisia vaatimuksia Ei täsmällisiä eikä muodollisia vaatimuksia FA:n ja LLC-keskusten tekemän sopimuksen nojalla opettajilta edellytetään aikuispedagogiikan perusteisiin tutustumista yhdellä tai useammalla täydennyskoulutuskurssilla. Lisähuomioita Opettajilla oltava maisterin tutkinto. Koulutuksen järjestäjä päättää, tarvitaanko työssä erityistä aikuispedagogista osaamista. Koulutusta koskevan lain momentin mukaan aikuisopettajaksi voidaan valita myös henkilö jolla ei ole muodollista pedagogista pätevyyttä, jos pätevää hakijaa ei löydy. Edellytyksenä riittävä kokemus aikuisten opettamisesta ja soveltuvuus tehtävään. 25 Mikäli useiden hakukierrosten jälkeen ei ole löytynyt päteviä hakijoita, toisen asteen oppilaitokseen voidaan palkata epäpätevä opettaja. Tämä koskee vain perusopetustasoa ja vain määräaikaisia työsuhteita. 26 Yleissivistävä toisen asteen aikuiskoulutus vastaa tasoltaan vuosiluokkia Sitä tarjotaan kunnallisissa aikuisoppilaitoksissa/aikuislukioissa, Tanskan VUC-aikuiskoulutuskeskuksissa sekä Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa myös kansanopistoissa. Yleissivistävä toisen asteen aikuiskoulutus vastaa opetettavien tietojen ja taitojen sekä arviointikriteerien osalta nuorisoasteen lukio-opetusta. Muun muassa Ruotsissa ja Norjassa yleissivistävä ja ammatillinen toisen asteen koulutus tapahtuu samoissa oppilaitoksissa. 18

19 Kaikissa Pohjoismaissa yleissivistävän toisen asteen opettajilta edellytetään opetettavan aineen ylempää korkeakoulututkintoa. Toisen asteen ammatillisissa opetusohjelmissa edellytetään ammatillista tutkintoa opetettavissa aineissa ja pedagogiikan opintokokonaisuuden suorittamista sekä työkokemusta. Kaikissa Pohjoismaissa edellytetään yleispedagogiikan opintoja: Tanskassa vaatimuksena on 40 ECTS-pisteen opinnot, muissa Pohjoismaissa 60 ECTS-pistettä. Aikuispedagogiikan opintoja ei edellytetä. Kommentteja Yleisesti ottaen perusopetustason ja toisen asteen yleissivistävän aikuiskoulutuksen opettajilla on Pohjoismaissa hyvät ammatilliset valmiudet opetettavien aineiden ja yleispedagogiikan osalta. Sen sijaan heillä ei välttämättä ole yhtä paljon valmiuksia niiden erityishaasteiden kohtaamiseen, joita aikuisopiskelijaryhmissä ja aikuisille suunnattujen opinto-ohjelmien suunnittelussa voi tällä koulutustasolla ilmetä. Tällainen erityishaaste voi olla esimerkiksi se, että kaikissa Pohjoismaissa yleissivistävään aikuiskoulutukseen osallistuvilla aikuisilla on oikeus aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen. Toinen haaste on, että sekä perusasteella että toisella asteella koulutusohjelmat toteutetaan usein joustavasti. Tämä merkitsee muun muassa, että samaan opiskeluryhmään kuuluvilla opiskelijoilla voi olla keskenään hyvin erilaiset opiskeluedellytykset ja vain vähän yhteisiä tunteja, ja että opetusta on sekä päivällä että illalla. Lisäksi useissa Pohjoismaissa kehitetään parhaillaan yleissivistävien kouluaineiden joustavia kursseja, joiden toteutus liitetään läheisesti osallistujien työtehtäviin tai tapahtuu tiiviissä yhteistyössä työpaikkojen kanssa. III Joustava toteutus, aikuisopiskelijoiden elämäntilanteen huomiointi, uudet oppimisympäristöt ja oppimateriaalien räätälöinti esim. työpaikoilla tapahtuvaa opetusta varten edellyttävät aikuisopettajalta erityistä didaktista osaamista ja kykyä toimia erilaisissa rooleissa ja konteksteissa. Yleispedagoginen opettajankoulutus ei välttämättä anna tällaista osaamista. III Esim. Islannin LLC-keskusten ja Tanskan VEU-keskusten järjestämät koulutukset 19

20 Ammatillinen peruskoulutus Opetettavaa ainetta koskevat pätevyysvaatimukset Tanska Suomi Norja Ruotsi Islanti Ammatillinen toisen asteen tai korkea-asteen tutkinto tarvittaessa täydennettynä jatkokoulutuksella + 5 vuoden työkokemus (varsinaisten ammattiaineiden opettajat) ja 2 vuoden työkokemus (muut opettajat) 27 Vähintään 210 ECTSpisteen ammatilliset korkeakouluopinnot ja 3 vuoden työkokemus Tehtävään sopiva korkeakoulututkinto + 3 vuoden työkokemus Ammatillinen aineenopettajan tutkinto, sis. vähintään 60 ECTS-pisteen opinnot opetettavassa aineessa Aineenopettajan tutkinto Yrkeshögskola - tutkinto, laajuus 90 ECTS-pistettä, joista 60 pistettä kasvatustiedettä ja 30 pistettä opetettavan aineen opintoja sekä työssä oppimista 28 Ei muodollisia vaatimuksia, jos järjestettävä koulutus on ammattilaisille suunnattua täydennyskoulutusta. Laissa ei määräyksiä täydennyskoulutuksen opettajien pätevyydestä. 29 Muutoin ammattitutkinto +pedagogiikan opintokokonaisuus 30 Yleispedagogiset pätevyysvaatimukset Ammattiopettajaharjoittelu, diplom - taso 60 ECTS-pisteen laajuiset yliopistolliset kasvatustieteen opinnot 3-vuotinen ammatillinen aineenopettajan tutkinto pätevöittää ammatillisen korkea-asteen opettajaksi, aikuisopettajaksi sekä luokka-asteiden 5-10 aineenopettajaksi Osoittanut soveltuvansa ko. ammattialan opettajaksi Aikuispedagogiset pätevyysvaatimukset Ei erityisiä muodollisia vaatimuksia, mutta ammattiopettajaharjoittelu sisältää aikuispedagogisia elementtejä ja on käytännönläheinen. Lisähuomioita Ammattiopettajat, jotka muuten täyttävät pätevyysvaatimukset, voidaan hyväksyä suorittamaan pedagogiikan diplomin (laajuus 60 ECTS) 2 ensimmäistä, pakollista moduulia, vaikkeivät pohjakoulutusvaatimukset täyttyisi. Pakollisten moduulien jälkeen heidän on osallistuva osaamisen arviointiin voidakseen suorittaa tutkinnon loppuun. Yksittäiset oppilaitokset voivat asettaa erityisiä pätevyysvaatimuksia. Ei yleisiä pätevyysvaatimuksia. Kunnallista aikuiskoulutusta koskevat samat vaatimukset kuin muutakin kunnallista koulutusta. Täydennyskoulutuksen ja kansanopistojen osalta muodollisia vaatimuksia ei ole. 31 Mikäli useiden hakukierrosten jälkeen ei ole löytynyt päteviä hakijoita, toisen asteen oppilaitokseen voidaan palkata epäpätevä opettaja. Tämä koskee vain perusopetustasoa ja vain määräaikaisia työsuhteita. 32 Ammatillinen peruskoulutus kattaa ammatilliset perustutkinnot, valmentavat koulutukset, työvoimakoulutuksen ja -kurssit sekä tiettyjä terveysalan koulutuksia. Ammatillista peruskoulutusta on tarjolla sekä pelkän peruskoulun suorittaneille että henkilöille, jotka ovat jo suorittaneet toisen asteen tutkinnon. Koulutusta tarjotaan erilaisissa oppilaitoksissa eri Pohjoismaissa, esim. Tanskan AMU-keskuksissa, ammattioppilaitoksissa, sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa, kansanopistoissa ja osana valtion virastojen toimintaa. Esim. Norjassa VOX, joka on valtion virasto, hallinnoi perustaito-ohjelmaa, johon kuuluva opetus tapahtuu osallistujien työpaikoilla. Kaikissa Pohjoismaissa ammatillisen peruskoulutuksen aikuisopettajilta edellytetään ammatillista toisen asteen tai korkea-asteen tutkintoa. Lisäksi Tanskassa, Norjassa ja Suomessa pätevyysvaatimuksena on vähintään 3 5 vuoden työkokemus opetettavalta alalta. Kaikissa Pohjoismaissa opettajalla on oltava suoritettuna vähintään 60 ECTS-pisteen laajuiset opinnot kasvatustieteestä tai 20

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90

AOTT-mestari täydennyskoulutus. Lisätietoja: Anni Karttunen anni.karttunen@sakky.fi +358 (0)44 785 86 90 AOTT-mestari täydennyskoulutus Sisältö 1. Johdanto......................... 3 2. Koulutuksen tavoitteet ja tehtävä................ 3 3. Koulutuksen kohderyhmä................... 4 4. Valmistava koulutus.....................

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

Täydentävien opintojen järjestäminen täydennyskoulutuskeskusten rooli

Täydentävien opintojen järjestäminen täydennyskoulutuskeskusten rooli Täydentävien opintojen järjestäminen täydennyskoulutuskeskusten rooli Lähtökohta: Erilaiset opintopolut vastauksina erilaisiin tarpeisiin Ihmisen ikä ei saa aiheuta eriarvoisuutta tai ongelmia sinänsä,

Lisätiedot

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa 27.5.2014 Petri Haltia KANSAINVÄLINEN AIKUISTUTKIMUS PIAAC: Programme for the International Assessment of Adult Competencies OECD:n organisoima,

Lisätiedot

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Osaavaa työvoimaa hoito- ja hoiva-alan tarpeisiin -palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 20.10.2009

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

AOTT -mestari täydennyskoulutus

AOTT -mestari täydennyskoulutus AOTT -mestari täydennyskoulutus Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Koulutuksen tavoitteet ja tehtävä... 4 3. Koulutuksen kohderyhmä... 4 4. Valmistava koulutus... 5 5. Ammattitaitovaatimukset ja arvioinnin kohteet

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016 www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus ohjelma Koostuu seuraavista alaohjelmista: Nordplus Junior Nordplus Korkeakoulutus Nordplus Aikuiskoulutus

Lisätiedot

Avoimien yliopistoopintojen

Avoimien yliopistoopintojen www.helsinki.fi/avoin Avoimien yliopistoopintojen kysyntä Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla 2011 Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla hankkeen lähtökohta ja tausta avointen yliopisto-opintojen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen AHOTmenetelmällä. Pätevyyden osoittaminen. Marita Mäkinen

Osaamisen tunnistaminen AHOTmenetelmällä. Pätevyyden osoittaminen. Marita Mäkinen Osaamisen tunnistaminen AHOTmenetelmällä Pätevyyden osoittaminen Marita Mäkinen MIKÄ ON AHOT? AHOT = aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimista tapahtuu monissa ympäristöissä

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Lausunto 1 (5) Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntö OKM/83/010/2014 Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Koulutuksella hankitun tutkinnon

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

Työelämän ja koulutuksen välinen yhteistyö Islannissa. Ingibjörg E. Guðmundsdóttir, johtaja Työelämän koulutuskeskus FA

Työelämän ja koulutuksen välinen yhteistyö Islannissa. Ingibjörg E. Guðmundsdóttir, johtaja Työelämän koulutuskeskus FA Työelämän ja koulutuksen välinen yhteistyö Islannissa Ingibjörg E. Guðmundsdóttir, johtaja Työelämän koulutuskeskus FA 1 Elinkeinoelämästä lähtenyt aloite Työmarkkinasopimus vuonna 2001 Ammattiliittojen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Jatko-opintoja ruotsista kiinnostuneille

Jatko-opintoja ruotsista kiinnostuneille Jatko-opintoja ruotsista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö Kansallisen metsäohjelman määräaikainen työryhmä

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle

Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistä ammatillista osaamista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ tukee hankkeita, jotka kehittävät ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.

Lisätiedot

Avoimien yliopistoopintojen

Avoimien yliopistoopintojen Avoimien yliopistoopintojen kysyntä Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla 2011 www.helsinki.fi/avoin Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla hankkeen lähtökohta ja tausta avointen yliopisto-opintojen

Lisätiedot

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN ja rehtorien neuvostojen työryhmän suositukset

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN ja rehtorien neuvostojen työryhmän suositukset AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN ja rehtorien neuvostojen työryhmän suositukset Kansallinen Bologna seurantaseminaari Koulutuskeskus Dipoli, Espoo 25.5.2009 Pääsihteeri Liisa Savunen,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku Pääjohtaja Aulis Pitkälä Suomen ammatillinen koulutus tulevaisuuden haasteisiin vastaajana Ammatillista koulutusta kehitetty

Lisätiedot

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa

Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa Osaamispisteet ja opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) ammatillisessa koulutuksessa ECVET tulee, oletko valmis! seminaarisarja 13.9.2013 Opetusneuvos Hanna Autere 29.8.2013 Mikä on

Lisätiedot

DUAALIMALLIHANKE. Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08

DUAALIMALLIHANKE. Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08 DUAALIMALLIHANKE Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08 Taustaa Kiinnostuksen kohteena ovat ammatillisen ja tieteellisen korkeakoulutuksen tehtävät ja työnjako ylempien korkeakoulututkintojen osalta Keskeinen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien suomen kielen koulutuksen hankinta

Maahanmuuttajien suomen kielen koulutuksen hankinta Tarjouslomake 1 (5) Maahanmuuttajien suomen kielen koulutuksen hankinta Tarjoajan tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset ja tarjoukseen liitettävät selvitykset TARJOUSPYYNNÖN

Lisätiedot

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, 2014 Maailmalle - nyt! Opiskelu ulkomailla 2 Ensin

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 1 ALOITE Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Vapaa sivistystyö tänään Vapaa sivistystyö on ylivoimaisesti laajin aikuiskoulutuksen muoto Suomessa. Koulutus tavoittaa vuosittain noin miljoona opiskelijaa.

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 864. Laki. Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI

SISÄLLYS. N:o 864. Laki. Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2005 N:o 864 865 SISÄLLYS N:o Sivu 864 Laki sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä

Lisätiedot

TOIMIVAN NÄYTÖN JA TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

TOIMIVAN NÄYTÖN JA TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN TOIMIVAN NÄYTÖN JA TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Uudistuva korkeakoulujen aikuiskoulutus oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus ja erityispätevyydet Opetusministeriö 8.10.2009 Petri Haltia

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Marjut Nyström, lehtori Keskuspuiston ammattiopisto 23.9.2015 Erityisesti Sinulle Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa kotoutumislaissa

Lisätiedot

Nordplus Voksen. Nordplus. Pohjoismaiden ministerineuvoston Puiteohjelma koulutuksen alalla 2008-2011

Nordplus Voksen. Nordplus. Pohjoismaiden ministerineuvoston Puiteohjelma koulutuksen alalla 2008-2011 Nordplus Pohjoismaiden ministerineuvoston Puiteohjelma koulutuksen alalla 28-211 1 Nordplus puiteohjelma 28-211 Tukee koulutuksen yhteistyötä pohjoismaiden ja Baltian maiden kesken Tarkoituksena on vahvistaa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Vastuuopettajapäivät Lappeenranta Olli Ervaala. Osaamisperustaisista opetussuunnitelmista

Vastuuopettajapäivät Lappeenranta Olli Ervaala. Osaamisperustaisista opetussuunnitelmista Vastuuopettajapäivät Lappeenranta 11.2.2010 Olli Ervaala Osaamisperustaisista opetussuunnitelmista Viitekehyksiä Tutkintojen viitekehykset nousivat koulutuspoliittiseen keskusteluun Euroopan unionissa

Lisätiedot

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi mahdollistaa sopivan työelämän koulutuksen löytämisen. Se ylläpitää Suomen kattavinta ja täysin maksutonta hakupalvelua työelämän täydennyskoulutuksia

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen määrälliset mittarit Varsinais-Suomessa 2010

Aikuiskoulutuksen määrälliset mittarit Varsinais-Suomessa 2010 Aikuiskoulutuksen määrälliset mittarit Varsinais-Suomessa 2010 Varsinais-Suomessa on ensimmäistä kertaa kerätty tietoa alueella aikuiskoulutukseen osallistuneiden määristä ja taustoista. Aikuiskoulutusmittareiden

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutuspolitiikan yksikkö Johtaja Kirsi Kangaspunta 14.3.2013 Aikuiskoulutuksen budjettimuutokset Määrärahan muutokset kehyskaudella 2013-2016 verrattuna vuoteen

Lisätiedot

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA INSSI-seminaari 30.03.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulujen vastuu 1) Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa korkeakouluissa

Lisätiedot

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala Kirsi Kangaspunta johtaja Koulutustasotavoitteet Maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä Väestön koulutustaso vuonna 2020 perusasteen jälkeinen tutkinto 88%

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5)

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

ECVET tulee, oletko valmis!

ECVET tulee, oletko valmis! ECVET tulee, oletko valmis! Aika: Maanantai 10.12.2012 kello 10.00 15.00 Paikka: Koulutuskeskus Sedu (kabinetti), Törnäväntie 24, Seinäjoki Reija Lepola Johtaja, Koulutuskeskus Sedu reija.lepola@sedu.fi

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

N:o 33/400/2004. 2. Opetusministeriö ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista

N:o 33/400/2004. 2. Opetusministeriö ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista 28.6.2004 N:o 33/400/2004 Noste-avustusten saajille Opetusministeriön ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista Noste-avustuksin rahoitettavaan toimintaan osallistumisedellytyksiä

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012

Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012 Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012 3.2.2009 2 1 JOHDANTO Avoimen yliopisto-opetuksen valtakunnallinen strategia vuosille 2009 2012 laadittiin avoimien yliopistojen yhteistyönä

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Lähtötason arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Lähtötason arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Lähtötason arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Rajat ylittävän korkeakoulutuksen laadunvarmistus. Yhteis- ja kaksoistutkinnot

Rajat ylittävän korkeakoulutuksen laadunvarmistus. Yhteis- ja kaksoistutkinnot Rajat ylittävän korkeakoulutuksen laadunvarmistus Yhteis- ja kaksoistutkinnot Kirsi Hiltunen Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) Korkeakoulujen arviointineuvosto Rådet för utvärdering av högskolorna

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Koulutusjärjestelmä tukemassa yhteiskunnan ja sen talouden kehitystä Rimpelä Markku, Hämeenlinnan kaupungin tilaajajohtaja

Koulutusjärjestelmä tukemassa yhteiskunnan ja sen talouden kehitystä Rimpelä Markku, Hämeenlinnan kaupungin tilaajajohtaja Koulutusjärjestelmä tukemassa yhteiskunnan ja sen talouden kehitystä Rimpelä Markku, Hämeenlinnan kaupungin tilaajajohtaja SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

VALMA - säädösten valmistelu

VALMA - säädösten valmistelu VALMA - säädösten valmistelu Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus-

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Ulkomailta toteutetussa rekrytoinnissa ei ole riittävän ä vakiintuneita aiemman osaamisen ja koulutuksen täydentämisen malleja.

Ulkomailta toteutetussa rekrytoinnissa ei ole riittävän ä vakiintuneita aiemman osaamisen ja koulutuksen täydentämisen malleja. Kielitaidon ja EU-/ETA maiden ulkopuolella hankitun osaamisen täydentäminen terveysalalla -työryhmä Laatia nykytilan kuvaus EU-/ETA maiden ulkopuolella hankitun terveydenhuollon ammattipätevyyden tunnistamisen

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

Tehokkaat elinikäisen oppimisen strategiat. Søren Ehlers Gun-Britt Wärvik

Tehokkaat elinikäisen oppimisen strategiat. Søren Ehlers Gun-Britt Wärvik Tehokkaat elinikäisen oppimisen strategiat Søren Ehlers Gun-Britt Wärvik Keskinäiset vaikutussuhteet EU:n politiikka Kansalliset politiikat Kansalliset käytänteet Kansalliset ammatit Mikä laatikko? Tutkimus

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Peda-forum 25.8.2010 Lapin Yliopisto, Rovaniemi 25.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

AMMATTISTARTTITYÖ OPETTAJAN SILMIN

AMMATTISTARTTITYÖ OPETTAJAN SILMIN AMMATTISTARTTITYÖ OPETTAJAN SILMIN PROGRADU-TUTKIELMA Kysely tehty lukuvuonna 2009-2010 Vastauksia tuli 34 kappaletta, kysely lähetettiin 124 henkilölle Menossa siinä vaiheessa kokeiluvaiheen viimeinen

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Tunnustetaanko osaaminen? Helsinki 3.12.2007 Riitta Pyykkö, Turun yliopisto Säädöspohjan antama tausta opiskelijavalintaa koskevat

Lisätiedot

Eurooppa: Kölnin, Granadan, Jyväskylän ja Newcastlen yliopistot. ITTA Amsterdam.

Eurooppa: Kölnin, Granadan, Jyväskylän ja Newcastlen yliopistot. ITTA Amsterdam. test_eu_speak_fi EU-Speak2 Euroopan komissio rahoittaa tätä projektia. Arvoisa opetusalan toimija Kutsumme sinut osallistumaan uuteen, kiinnostavaan projektiin, jossa kehitetään verkossa tapahtuvaa opettajankoulutusta

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Ammattitaidon ja näyttötutkintojen merkitys työelämässä nyt ja tulevaisuudessa. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Ammattitaidon ja näyttötutkintojen merkitys työelämässä nyt ja tulevaisuudessa. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Ammattitaidon ja näyttötutkintojen merkitys työelämässä nyt ja tulevaisuudessa Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Työelämän järjestöt olivat perustamassa näyttötutkintojärjestelmää Ennen näyttötutkintojärjestelmän

Lisätiedot