1. Alkusanat Mikä on QlikView?... 3 QlikView-ohjelman eri versiot... 3 Pengon Oy Miten QlikView toimii?... 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Alkusanat... 3. Mikä on QlikView?... 3 QlikView-ohjelman eri versiot... 3 Pengon Oy... 4. 2. Miten QlikView toimii?... 5"

Transkriptio

1 QlikView Pikaopas 1

2 Sisältö 1. Alkusanat... 3 Mikä on QlikView?... 3 QlikView-ohjelman eri versiot... 3 Pengon Oy Miten QlikView toimii?... 5 QlikView käyttäjän näkökulmasta Tutustuminen QlikView-ohjelmaan... 6 Käytön aloitus... 6 Välilehdet ja objektit Datan lataaminen QlikView-sovellukseen... 9 QlikViewn tukemat datamuodot... 9 Datan hakeminen Objektien lisääminen sovellukseen List Box -objektin lisääminen Taulukoiden lisääminen Kaavioiden lisääminen Mittaristot Painikkeet QlikView-sovelluksessa Muita hyödyllisiä QlikView-objekteja Oman ensimmäisen sovelluksen luominen Yhteenvetona QlikViewn plussat ja miinukset

3 1. Alkusanat Tämä opas on tarkoitettu kaikille QlikView-ohjelmasta kiinnostuneille. QlikView on helppokäyttöinen ja sen käytön oppii nopeasti. Oppaassa käydään läpi QlikView-sovellusten teon perusteet ja se toimii aloituksena ohjelmaan tutustumiselle. Mikä on QlikView? QlikView mahdollistaa nopean, tehokkaan ja visuaalisen liiketoimintatiedon analysoinnin ilman perinteisten BI-työkalujen rajoituksia, korkeita kustannuksia ja monimutkaisuutta. Ohjelma on suunniteltu kaikenlaisia käyttäjiä ja liiketoiminnan osa-alueita varten. QlikView lataa muistiin kaiken sen tiedon, jota käyttäjä todennäköisesti tarvitsee ja laskee pyydettyjä tietoja sitä mukaa, kun käyttäjä napsauttaa toimintoja. QlikView'n selkeiden elementtien avulla tietoja voidaan tarkastella helposti eri näkökulmista. Perinteisissä BI-ratkaisuissa tuotetaan useimmiten taulukkotyyppisiä, lähtökohtaisesti melko staattisia raportteja, joissa saattaa olla upotettuna joitakin graafeja. QlikView:n avulla voidaan tuottaa hyvin graafisia toiminnallisuuksia, jotka elävät käyttäjän tekemien valintojen mukaan. Visuaalisessa muodossa tiedon hahmottaminen on selkeästi nopeampaa ja hyödyntäminen siten helpompaa. Myös itse QlikView:n käyttö on helppoa; vastaukset liiketoiminnan kysymyksiin saadaan yksinkertaisesti osoittamalla ja klikkaamalla. Siksi voidaankin puhua QlikView:llä tuotetuista sovelluksista raporttien sijaan. QlikViewn avulla voidaan käyttää mitä tahansa tietolähteitä: tapahtumaperustaiset sovellukset, kuten SAP, Salesforce.com ja Lawson; räätälöityjen sovellusten perustana käytettävät tietokannat, kuten MS SQLServer, MySQL ja IBM DB2 ja Oracle; perinteisten tallennusmediapohjaisten BI-tietovarastojen sisältämät tiedot sekä paikallisesti tallennetut tiedot, kuten MS Excel -laskentataulukot, CSV-tiedostot, XML-tiedostot. Nämä tiedostot voidaan ladata joko käyttäjän omalta tietokoneelta tai Internetistä. Yhteen QlikView-sovellukseen voidaan tuoda dataa yhtäaikaisesti useista eri tietolähteistä. QlikView:llä tehtyjä sovelluksia voidaan käyttää QlikView-työpöytäsovelluksessa ja niitä voidaan julkaista webbiselaimella käytettäviksi sovelluksiksi Internetiin tai mobiilipäätelaitteisiin. Tuettuihin mobiilipäätelaitteisiin kuuluvat mm. Apple iphone -puhelimet, Android-puhelimet sekä Java-pohjaiset mobiililaitteet kuten BlackBerryt. QlikView-ohjelman eri versiot QlikView-tuoteperheeseen kuuluu useita tuotteita: QlikView - Ohjelma, jolla voidaan kerätä ja mallintaa dataa sekä rakentaa sovelluksen ulkoasua. QlikView-ohjelmasta on saatavilla myös ilmainen Personal-versio, jossa ei ole käyttöön liittyviä rajoituksia, mutta tällä lisenssittömällä Personal-versiolla ei voida avata muiden käyttäjien luomia QlikView-asiakirjoja. Ilmaisen Personal-version voi ladata osoitteesta QlikView Server - Palvelintuote, jonka avulla QlikView-sovelluksia voidaan käyttää web-selaimella tai mobiilipäätelaitteilla. QlikView Publisher - Tuote, jonka avulla voidaan keskitetysti hallita ja ylläpitää QlikViewanalysointisovelluksia palvelimella sekä jakaa niitä esimerkiksi sähköpostiosoitteisiin. 3

4 Pengon Oy Pengon Oy auttaa yrityksiä saamaan täyden hyödyn kerryttämästään tiedosta. QlikView-tuotteella toteutamme yritykselle keskitettyjä raportointiympäristöjä, jossa kaikki asiakkaan tarvitsema tieto löytyy yhdestä ja samasta paikasta. Dynaamiset, erilaisia poimintaehtoja sisältävät QlikView-sovellukset voidaan ajaa halutuilta työasemilta ilman, että niihin tarvitsee asentaa varsinaista QlikView-ohjelmistoa. Jyväskylässä Satu Malmirae 4

5 2. Miten QlikView toimii? QlikView käyttäjän näkökulmasta QlikViewn käyttöperiaate on hyvin yksinkertainen. QlikView-sovellus näyttää tietokannassa tai muussa tietovarastossa olevaa dataa ja niiden välisiä riippuvuuksia. QlikView-sovellukset koostuvat erilaisista datalistauksista, taulukoista, kaavioista ja muista objekteista, joiden sisällöt ovat riippuvaisia toisistaan. Valitsemalla yhdestä objektista jonkin tiedon, muut QlikView-sovelluksen objektit suodattavat ja näyttävät automaattisesti tietonsa tehdyn valinnan mukaan. Seuraavissa kuvissa näkyy eräs QlikView-tuotteella tehty esittelysovellus, jonka avulla voidaan tarkastella elokuvien saamia arviointeja suhteessa elokuvien kestoihin kautta historian. Ensimmäisessä kuvassa sovelluksessa ei ole tehty vielä mitään valintoja ja sovelluksessa näkyvät kaikki tietokannasta löytyvät elokuvat, arvioinnit, ohjaajat, näyttelijät sekä elokuvien kestot minuutteina. Seuraavassa kuvassa näkyy saman sovelluksen näkymä tilanteessa, jossa on valittu vain 80- ja 90-lukujen elokuvat. Nyt kaikki muutkin objektit ovat automaattisesti päivittyneet näyttämään tiedot vain valituilta vuosikymmeniltä. Esimerkiksi ohjaajien listassa näkyy vain niiden ohjaajien nimet, jotka ovat tehneet elokuvia valituilla vuosikymmenillä. 5

6 Edellä olevaa sovellusta ja monia muita QlikView-demosovelluksia voi käydä itse kokeilemassa osoitteessa 3. Tutustuminen QlikView-ohjelmaan Käytön aloitus Kun QlikView käynnistetään, aukeaa aloitussivu (Start page). Aloitussivulla voidaan tarkastella esimerkkisovelluksia tai valita avattavaksi joku aiemmin muokattu QlikView-sovellus (Recently Opened Documents). 6

7 Uuden QlikView-sovelluksen tekeminen aloitetaan valitsemalla File/New -komento. Tällöin ohjelmaan avautuu uusi tyhjä Main-välilehti. Välilehdet ja objektit Jokaisessa QlikView-sovelluksessa on vähintään yksi välilehti. Välilehti pitää sisällään QlikView-sovelluksen toimintoja. Välilehtiä voi olla myös useampia, joten sovelluksen toimintoja voidaan jaotella loogisesti eri kokonaisuuksiksi. Millä tahansa välilehdellä tehdyt kyselyt vaikuttavat kaikkien välilehtien objekteihin. Eli vaikka sovellus olisi jaettu usealle välilehdelle, kyseessä on silti yksi yhtenäinen sovellus. Uuden välilehden lisääminen tapahtuu valitsemalla Layout / Add Sheet. Välilehden nimeäminen tapahtuu Settings / Sheet Properties -ikkunan General-välilehdellä. Välilehtiä voidaan järjestellä Layout-valikon Promote Sheet- ja Demote Sheet -komennoilla. Välilehtiä voidaan poistaa saman valikon Remove Sheet -komennolla. Välilehtiä voidaan tarkastella ja järjestellä myös Settings / Documents Properties -toiminnon Sheets-välilehdellä. QlikView-sovellusta suunniteltaessa on hyvä tietää sovelluksen käyttäjän näyttöresoluutio. Näin sovellus voidaan suunnitella mahtumaan kerralla näyttöön. QlikView-sovelluksen ikkunan koko voidaan säätää halutun näyttöresoluution kokoiseksi valitsemalla resoluutio View / Resize Window -valikon avulla. 7

8 QlikView-sovelluksessa dataa voidaan tarkastella erilaisten objektien avulla, joita voidaan luoda ja muunnella helposti. Objekteja voidaan lisätä välilehdelle Layout / New Sheet Object -valikon kautta. Välilehdellä voi olla koko joukko erilaisia objekteja. Tyypillisin QlikView-objekti on List Box. Muita usein käytettyjä objekteja ovat graafit (Chart-objektit), erilaiset taulukot (Table Box -objektit), painikkeet (Buttonobjektit) ja tekstiobjektit. Seuraavassa kuvassa näkyvässä QlikView-sovelluksessa on yleisimpiä QlikViewobjekteja. Button List Box Bar Chart Current Selections Box Sheet Pivot Table Objektien paikkaa välilehdellä voidaan vaihtaa tarttumalla objektin yläpalkkiin hiirellä ja vetämällä objekti haluttuun kohtaan välilehdellä. Voidaan myös valita useita objekteja kerralla valitsemalla ne hiirellä Ctrlnäppäin pohjassa ja siirtää ne yhdellä kertaa toiseen paikkaan. Objektin kokoa voidaan muuttaa tarttumalla sen reunaan kiinni ja vetämällä objekti isommaksi tai pienemmäksi. 8

9 Objekteja voidaan kopioida myös välilehdeltä toiselle. Helpoiten tämä käy tarttumalla objektiin ja vetämällä se halutun välilehden päälle. 4. Datan lataaminen QlikView-sovellukseen QlikViewn tukemat datamuodot Jokaisen QlikView-sovelluksen rakentaminen alkaa datan lataamisesta sovellukseen. QlikView tukee käytännössä mitä tahansa relaatiotietokantoja, joihin voidaan muodostaa ODBC- tai OLE DB -yhteys. Tämän lisäksi QlikView tukee yleisimpiä tiedostomuotoisia tietolähteitä, kuten MS Excel-, CSV-, TXT-, XML-, HTMLja DIF-tiedostoja. QlikView tukee myös useiden toiminnanohjausjärjestelmien rajapintoja, mukaan lukien SAP, Oracle ja Salesforce.com. QlikView:ssä voidaan myös yhdistää useiden eri tietolähteiden tietoja yhdeksi kokonaisuudeksi samaan sovellukseen. Tällöin osa datasta voi tulla esim. toiminnanohjausjärjestelmästä, osa relaatiotietokannasta ja osa vaikka Excel-taulukosta. Koska QlikView lataa käyttäjän oletettavasti tarvitseman datan muistiinsa, on eri tietolähteiden yhteiskäyttö hyvin nopeaa. Datan hakeminen Esimerkeissä käytetty tietokanta on tehty MS Access -ohjelmalla. Tietojen hakeminen aloitetaan valitsemalla File-valikosta Edit Script -toiminto. Toiminnon Data-välilehdellä valitaan käytettävä tietolähde. Painamalla välilehden Database-osiossa olevaa Select-painiketta päästään valitsemaan haluttu tietokanta. 9

10 Sen jälkeen valitaan tietolähteen tyyppi, joka tässä on MS Access Database. Seuraavaksi valitaan tietolähteen sijainti. Mallitietokannan nimi on penger.mbd. Kun tietolähde on valittu, voidaan valita tietokannan taulut, joista tiedot haetaan. Tauluja valitaan Addpainikkeella. Tietoja voidaan hakea myös tietokannassa olevista näkymistä (Views). Taulua tuplaklikkaamalla voidaan tarkastella taulujen sisältämiä kenttiä ja kenttien sisältöjä. 10

11 Kun halutut taulut on valittu, voidaan Create Select Statement -ikkuna sulkea OK-painiketta napsauttamalla. Tämän jälkeen Edit Script -ikkunassa voidaan muodostunut skripti suorittaa QlikViewsovelluksessa. Tämä tapahtuu napsauttamalla Edit Script -ikkunan Reload-painiketta. Reload-toiminnon yhteydessä valitut taulut ladataan QlikView-sovellukseen, Edit Script -ikkuna sulkeutuu ja näyttöön avautuu Sheet Properties: Fields -ikkuna, jonka avulla voidaan valita valittujen taulujen sisältämiä kenttiä QlikViewsovellukseen. Valittujen kenttien sisältämät tiedot tulevat näkyviin QlikView-sovellukseen kukin omana List Box -objektina. Kenttiä voidaan lisätä ja poistaa myöhemmin QlikView-ohjelman Layout / Select Fields -toiminnolla. Vinkki: Skriptiin tehdyt muutokset kannattaa aina tallentaa ennen Reload-toiminnon suorittamista. Settings / User Preferences / Save -välilehdeltä löytyvän Save before Reload -asetuksen valitsemalla QlikView tallentaa muutokset automaattisesti aina ennen Reload-toiminnon suorittamista. Sovelluksessa käytettyjä tauluja ja niiden välisiä linkityksiä voidaan tarkastella Table Viewerissä, joka aukeaa File / Table Viewer -komennolla. Tauluja voidaan järjestellä hiirellä napsauttamalla ja vetämällä. QlikView linkittää eri taulut toisiinsa automaattisesti samannimisten kenttien perusteella. Tällaisia kenttiä kutsutaan avainkentiksi. 11

12 Table Viewerissä taulua napsauttamalla (hiiren oikella näppäimellä / Preview) aukeaa Dialog-ikkuna, jossa voidaan tarkastella taulun sisältämiä kenttiä ja niiden tietoja. 5. Objektien lisääminen sovellukseen QlikView-sovelluksen välilehdelle voidaan lisätä useita erilaisia objekteja. Seuraavaksi kerrotaan muutamien erilaisten objektiivien lisäämisestä. Jotta sovelluksen ulkoasu pysyy selkeänä, kannattaa välttää sijoittamasta liian paljon objekteja yhdelle välilehdelle. Objektin lisääminen välilehdelle tapahtuu Layout / New Sheet Object -valikon avulla. Objekti aktivoituu napsauttamalla sen yläpalkkia. Objekti voidaan kopioida pitämällä ctrl-painiketta pohjassa ja vetämällä objekti haluttuun paikkaan. Samalla tavoin objekti voidaan kopioida toiselle välilehdelle. Myös tutuilla näppäinyhdistelmillä voidaan kopioida, leikata ja 12

13 liittää objekteja. Useampi objekti voidaan aktivoida samanaikaisesti valitsemalla shift-painike pohjassa halutut objektit tai valitsemalla Edit / Activate All. List Box -objektin lisääminen List Box -objekti luodaan valitsemalla Layout / New Sheet Object / List Box. Title-kohtaan voidaan kirjoittaa List Boxille haluttu nimi. List Boxiin valitaan Field-pudotusvalikosta haluttu kenttä. Muilla ikkunan välilehdillä voidaan säätää mm. List Boxin fonttia, asettelua, lajittelua koskevia asetuksia. List Boxin muokkaaminen myöhemmin onnistuu napsauttamalla hiiren oikealla List Boxin päällä ja valitsemalla Properties. 13

14 List Box näyttää kaikki mahdolliset List Boxiin valitun kentän arvot. List Box -objektista voidaan valita yksi tai useampi arvo. Jos halutaan valita useampi arvo, valitaan hiiren vasen painike pohjassa vetämällä halutut arvot. Jos halutaan valita usempi arvo, jotka eivät ole peräkkäin List Boxissa, pidetään ctrl-painike pohjassa ja napsautetaan hiirellä kaikki halutut arvot. List Boxiin voidaan kohdistaa myös hakuja. Hakusana voidaan kirjoittaa tyhjään kenttään, joka ilmestyy, kun napsautetaan List Boxin yläpalkissa olevaa suurennuslasin kuvaa. Valinnan poistaminen List Boxista voidaan tehdä usealla tavalla. Napsauttamalla valittua arvoa uudelleen, valinta häviää. Työkalurivillä olevan Clear-painikkeen avulla voidaan tyhjentää kaikki valinnat. Jos samasta List Boxista valitaan toinen arvo, vanha valinta häviää. Työkalurivillä olevan Back-painikkeen avulla voidaan siirtyä askel kerrallaan taaksepäin valintahistoriassa. QlikViewn muistissa on 100 viimeisintä valintaa. Tietolähteen kentän uudelleen nimeäminen tai useamman eri kentän tietojen yhdistäminen ja tuominen yhteen List Boxiin on myös mahdollista. File / Edit Script -komennolla päästään katsomaan ja muokkaamaan QlikView-sovelluksen automaattisesti muodostamaa skriptiä. Esimerkissä yhdistetään Kontaktin etunimi- ja Kontaktin sukunimi- kentät yhdeksi Kontakti-kentäksi muokkaamalla QlikViewohjelman automaattisesti muodostamaa LOAD-lausetta, jossa kentät ladataan tietolähteestä sovellukseen. `Kontaktin etunimi`, `Kontaktin sukunimi`, `Kontaktin etunimi`&' '&`Kontaktin sukunimi` as Kontakti, Lisätty rivi Kun skriptin muokkaus on valmis, ajetaan skripti painamalla Reload-painiketta. Jos muokkaaminen on onnistunut virheettömästi, aukeaa Sheet Properties -ikkuna ja Fields-välilehti, jossa muodostettu Kontaktikenttä voidaan nyt valita QlikView-sovellukseen esim. List Boxiin. 14

15 Taulukoiden lisääminen QlikView-sovellukseen voidaan lisätä erilaisia taulukoita. Taulukkotyyppejä ovat mm. Straight Table ja Pivot Table. Straight Table on perinteinen kaksiulotteinen taulukko ja Pivot-taulukossa voidaan esittää useampia ulottuvuuksia yhdessä taulukossa. Esimerkkinä Pivot-taulukosta tehdään myynti kaupungeittain, jaoteltuna edelleen asiakkaiden mukaan. Taulukon lisääminen tapahtuu Layout / New Sheet Object / Chart -toiminnolla. Graafityypiksi valitaan Pivot Table. Dimensions-kohdassa valitaan Kaupunki- ja Asiakkaan nimi -kentät. Expressions-kohdassa kirjoitetaan kaava Sum (Hinta*Kappalemäärä). Kyseinen kaava nimetään Myynniksi. 15

16 Lopputuloksena saadaan yksinkertainen Pivot-taulukko, jossa voidaan tarkastella myyntiä kaupungeittain, mutta tarvittaessa nähdä myös myynnin jakautuminen asiakkaittain kaupungin sisällä. Kaavioiden lisääminen Kaavioita voidaan lisätä QlikView-sovelluksen välilehdelle samalla tavoin kuin muitakin objekteja. Samoin niitä voidaan siirtää, kopioida ja niiden kokoa voidaan muuttaa. Kun kaavion yläpalkkia tuplaklikataan, 16

17 kaavio muuttuu pieneksi kuvakkeeksi välilehdelle. Kuvakkeesta näkyy kaavion tyyppi, esim. pylväs, piirakka jne. Kaavioon voidaan tehdä kyselyjä samalla tavoin kuin List Boxiin tai mihin tahansa muuhun objektiin. Kaavion lisääminen aloitetaan valitsemalla Layout / New Sheet Object / Chart. General-välilehdellä kaaviolle annetaan nimi ja valitaan kaaviotyyppi. Pylväskaavio (Bar Chart), joka on kaavioista tyypillisin, on oletusvalintana. Joihinkin kaavioihin voidaan valita Fast Type Change -ominaisuus, jolloin käyttäjä voi vaihtaa kaaviotyyppiä QlikView-sovelluksessa ja tarkastella näin samoja tietoja erilaisten graafien avulla. Fast Type Change -ominaisuus saadaan käyttöön valitsemalla kaavion luonnin ensimmäisellä välilehdellä Allowed Types -kohdasta halutut kaaviotyypit. Kun halutut valinnat on tehty, siirrytään seuraavaan vaiheeseen eli Dimensions-ikkunaan painamalla Nextpainiketta. Tässä ikkunassa valitaan kaavion x-akselilla näytettävä tieto. Haluttu kenttä valitaan Available Fields / Groups -laatikosta. Esimerkissä on valittu Asiakkaan nimi -kenttä. Label-kohtaan voidaan kirjoittaa kentälle kaaviossa näytettävä nimi. Oletuksena kaavio näyttää tietokannasta tulevan kentän nimen. Nextpainikkeella päästään seuraavaan ikkunaan. 17

18 Next-painiketta painamalla päästään määrittämään, mitä tietoa kaaviossa halutaan näyttää y-akselilla. Edit Experssion -ikkunaan voidaan kirjoittaa laskutoimituksia, joita halutaan kohdistaa tiettyyn tietokannan kenttään. Syntaksi voidaan kirjoittaa käsin tai luoda Fields-välilehdellä. Aggregation-kohdassa valitaan haluttu laskutoimitus ja Field-kohdasta kenttä tai kentät, joita halutaan käyttää laskennassa. Esimerkissä halutaan laskea tilausten kokonaissummat asiakkain. Lopuksi napsautetaan Paste-painiketta ja sen jälkeen OK. 18

19 Expressions-ikkunassa määritetään nimi (Tilaussummat asiakkaittain) äsken luodulle laskentakentälle. Jos kaavioon halutaan luvut pylväiden tms. kohdille, rastitaan valinta Numbers on Data Point. Seuraavilla välilehdillä (Sort, Style, Presentation jne.) voidaan määrittää erilaisia kaaviota koskevia asetuksia, mutta tässä jätetään oletusvalinnat niiden osalta ja voidaan painaa Finish-painiketta, jolloin kaavio ilmestyy QlikView-sovelluksen välilehdelle. Kaaviotyyppiä voidaan nyt vaihtaa Fast Type Change -ominaisuuden avulla, kun napsautetaan kaavion yläpalkin oikeassa yläkulmassa olevaa pientä kaaviokuvaketta. Seuraavassa kuvassa näkyy samat tiedot näyttävä Chart-objekti, johon on vaihdettu kaaviotyypiksi piirakkakaavio (Pie Chart). 19

20 Jos pylväskaaviossa halutaan Asiakkaan nimi -kentän tiedot asetella kuten edellisessä esimerkissä, voidaan asettelu muuttaa valitsemalla kuva hiiren oikealla painikkeella ja Properties-valinta. Chart Properties / Axes -välilehdellä valitaan Dimension Axis -kohtaan /-valinta. Kaavioita voidaan luoda QlikView-ohjelmassa myös Quick Chart Wizardin avulla. Etenkin yksinkertaisten kaavioiden luominen on helppoa tämän toiminnon avulla. Työkalu löytyy valikosta kohdasta Tools / Quick Chart Wizard. Mittaristot Mittaristotyyppisiä graafeja käytetään usein kuvaamaan liiketoiminnassa seurattavia mittareita eli KPIarvoja (Key Performance Indicator). Tällaisia mittareita voi olla esimerkiksi liikevaihto, myynti tai asiakastyöprosentti. Mittariston (Gauge) luominen tapahtuu samalla tavoin kuin muidenkin kaavioiden. Painikkeet QlikView-sovelluksessa Painike-objekteja (Button) käytetään QlikView-sovelluksissa erilaisiin tarkoituksiin. Niiden avulla voidaan mm. valita objekteja, liikkua valintahistoriassa, lukita objekteja ja poistaa kaikki valinnat aktivoida objekteja tai välilehtiä pienentää tai suurentaa objekteja luoda kirjanmerkkejä tai siirtyä kirjanmerkkeihin tulostaa objekteja tai välilehtiä ja viedä tietoja tiedostoiksi, avata web-sivuja, avata uusia QlikView-sovelluksia suorittaa makroja. Seuraavaksi sovellukseen lisätään painike, joka vie esimerkkiaineistosta asiakkaiden osoitetiedot tekstitiedostoksi. Valitaan ensin työkaluriviltä Layout / New Sheet Object / Button -komento. General-välilehden Textkenttään kirjoitetaan painikkeeseen tuleva teksti, esim. Vie osoitteet tekstitiedostoksi ja siirrytään Actions-välilehdelle. Add-painiketta napsauttamalla päästään valitsemaan painikkeen toimintotyyppi 20

21 (Action type). Valitaan Action Type -kentästä External ja sen jälkeen Action-kentästä Export. Suljetaan lopuksi Add Action -ikkuna napsauttamalla OK-painiketta. Tämän jälkeen määritellään, mitä tietoja painikkeen avulla viedään ja mihin muotoon. Napsauttamalla New Button Object -ikkunan Actions-välilehdellä olevaa Setup-painiketta päästään tekemään tarvittavat valinnat eli valitsemaan tiedot, jotka viedään tiedostoon sekä kohde mihin tiedosto tallennetaan ja tiedostotyyppi. Fields-kentässä näkyy käytettävissä olevat tietokentät, joista halutut kentät valitaan Export Lines -kenttään. Jotta tiedostoon voidaan viedä enemmän kuin yksi kenttä, valitaan Multi Value -kohta. Valitsemalla Records-valinta, tiedot viedään taulukkomuodossa ja Include Labels -valinnalla taulukon ensimmäiselle riville tulostetaan kenttien otsikot. Lopuksi valitaan Export to -kohdassa File ja annetaan haluttu tiedostonimi ja -tyyppi, esim. Osoitteet.csv. 21

22 Kun painike on valmis, voidaan sen ulkoasua muokata Button Properties -valikossa, joka löytyy napsauttamalla hiiren oikealla painikkeen päällä. Muita hyödyllisiä QlikView-objekteja Tekstiobjekteja (Text Object) voidaan lisätä ja käyttää QlikView-sovelluksessa samoin kuin muitakin objekteja. Niitä voidaan käyttää tekstitiedon esittämisen lisäksi taustavärielementteinä, kuvaelementteinä ja ne voivat esittää laskukaavojen tuloksia. Current Selections Box -objektin avulla nähdään selkeästi aakkojärjestyksessä listattuna kaikki kentät, joihin on kohdistettu kysely sekä kaikki poimintaehdot. Tämä helpottaa käyttäjää pitämään muistissaan tekemiään valintoja. Current Selections Box -objekti lisätään QlikView-sovellukseen Layout / New Sheet Object -valikosta. New Current Selections box -ikkunan General-välilehdellä jätetään oletusasetukset ja valitaan OK, jolloin Current Selections box ilmestyy sovelluksen välilehdelle. Nyt kaikki objekteihin tehdyt kyselyt näkyvät Current Selections Boxissa. 22

23 QlikView-sovelluksen välilehdelle voidaan lisätä myös Bookmark-objekteja eli kirjanmerkkejä. Näitä voidaan käyttää, jos halutaan säilyttää joku tietty kysely poimintaehtoineen ja palata siihen joskus myöhemmin. Kirjanmerkin tekeminen on helppoa, ensin tehdään halutut valinnat QlikView-sovelluksen objekteista ja sen jälkeen valitaan Bookmarks / Add Bookmark. Tämän jälkeen objekti lisätään sovelluksen välilehdelle tuttuun tapaan Layout / New Sheet Object -valikosta. Jos Bookmark-objektin avulla halutaan lisätä tai poistaa kirjanmerkkejä, tehdään valinnat Show Add Button ja Show Remove Button, ja sen jälkeen valitaan OK. Bookmark-objekti ilmestyy sovelluksen välilehdelle ja pudotusvalikossa on nyt nähtävillä ja valittavissa tallennetut kyselyt. 23

24 6. Oman ensimmäisen sovelluksen luominen Ensimmäisen QlikVies sovelluksen luominen onnistuu helposti seuraamalla tätä ohjetta. 1. Lataa QlikView Personal Edition a. Ohjelman saat ladattua osoitteesta 2. Valitse tietolähde, jota käytät sovelluksessa a. Ohje kappaleessa Datan lataaminen QlikView-sovellukseen, sivu 9 3. Lisää sovellukseen muutama valintalista tärkeimmistä kentistä a. Ohje kappaleessa List Box -objektin lisääminen, sivu Lisää kaavio a. Ohje kappaleessa Kaavioiden lisääminen, sivu 17 Näin olet saanut luotua ensimmäisen toimivan QlikView-sovelluksen. 7. Yhteenvetona QlikViewn plussat ja miinukset + QlikViewn avulla voidaan yhdistää eri tietolähteistä tuleva tieto helposti. + QlikView-sovellusten nopea käyttöönotto, valmis sovellus muutamassa päivässä. + Sovellukset helppokäyttöisiä, ei vaadi loppukäyttäjien kouluttamista. + Yhdessä QlikView-sovelluksessa voidaan helposti, tehokkaasti ja nopeasti tarkastella tietoja useasta eri näkökulmasta. Vastaukset kysymyksiin saadaan sekunneissa. + Monipuolinen työkalu koko organisaatiossa, QlikView soveltuu yhden käyttäjän työpöytäsovelluksesta koko ison organisaation käyttöön. - Jos halutaan esim. tulostaa paperille runsaasti tekstiä sisältäviä, monisivuisia raportteja, QlikView ei välttämättä ole paras työkalu. QlikView soveltuu parhaiten taulukoiden, graafien ja mittaristojen esittämiseen sekä tietojen dynaamiseen suodattamiseen tietokoneen näytöllä. - QlikView-ohjelman avulla ei voida syöttää tietoja, mutta siitä saadaan helposti tiedot vietyä esim. tekstitiedostoon. Tulemme mielellään esittelemään ohjelmaa lisää. Ota yhteyttä

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Omien raporttien tekeminen Qlikviewissä

Omien raporttien tekeminen Qlikviewissä IT/Tietohallinto Raportointijärjestelmäprojekti Raportointijärjestelmän käyttöohje: Omien raporttien tekeminen Qlikviewissä 1/11 Omien raporttien tekeminen Qlikviewissä versiohistoria 11.5.2010 versio

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 1 Kuva 1 Sakari Järvenpää sakari.o.a.jarvenpaa@student.jyu.fi TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 28.3.16 2 Sisällys 1 Kaaviot... 3 1.1 Kaavion osat... 3 1.2 Kaavion tekeminen... 4 1.3 Kaavion muokkaaminen...

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla.

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Esitysgrafiikka Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Tallenna esimerkki.pptx tiedosto tuokion kansioon. Avaa esimerkki.pptx tiedosto PowerPoint ohjelmassa. Jäsennysnäkymä

Lisätiedot

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa 1(13) Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa (QuantumGIS) Ohjeita laatiessa on käytetty QuantumGIS:n versiota 2.0.1. Ruudunkaappauskuvat ovat englanninkielisestä versiosta,

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Avaa Paint.NET tuplaklikkaamalla sen pikakuvaketta. Paint.NET avautuu tämän näköisenä. Edessä on tyhjä paperi. Saadaksesi auki kuvan, jota aiot pienentää

Lisätiedot

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo ImageViewer ja PDF Viewer Plus -ohjelmien esittelyt 1 Käytön aloittaminen 1 Työpöydän hyödylliset työkalut 2 Image View

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut 1 (14) GTK-wiki 2 (14) Sisällysluettelo 1. Wikin ylläpito... 3 1.1. Wiki-artikkelin muokkaus... 3 1.2. Wiki-artikkelin lisääminen... 3 2. Wiki-toiminnot... 4 2.1. Ristiinlinkitys... 4 2.2. Tekstin muotoilu...

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille:

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Tämän pikaohjeen avulla pääsette alkuun sivujenne tekemisessä, mutta suosittelemme täydellisten Lappi.fi -ohjeiden lukemista ennen sivujenne tekemistä. Ohjeet löytyvät

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Liitännän aktivointi Liitäntä on ohjelma lisämoduuli. Ensin asetetaan käyttöön FuturSoftilta saatu Liitäntä WinCabas rekisteröintikoodi. Mennään kohtaan

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ -

SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ - SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ - OPETTAJAN OPAS Varkauden museot 2011 Avaa ovi kulttuuriympäristöön! www.saranat.fi Yleistä Saranat.fi -verkko-oppimisympäristöstä Varkauden museoiden tuottamalla

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

KIEKU: ANALYYSIRAPORTOINTI. Juho Ajo tulosohjausasiantuntija, Valtiokonttori

KIEKU: ANALYYSIRAPORTOINTI. Juho Ajo tulosohjausasiantuntija, Valtiokonttori KIEKU: ANALYYSIRAPORTOINTI Juho Ajo tulosohjausasiantuntija, Valtiokonttori Raportointi Kieku-tietojärjestelmässä Käyttöliittymä Loppukäyttäjät pääsevät tietovarastoraportointiin Kiekuportaalin kautta.

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS 1 NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS YLEISTÄ NAVIGAATTORIN KÄYTÖSSÄ... 2 NAVIGAATTORIN HAKEMINEN... 3 NAVIGAATTORIN KOPIOINTI OMALLE SAP-TUNNUKSELLE... 6 NAVIGAATTORIN MUOKKAUS ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA... 7

Lisätiedot

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva LC (Level Crossing) pikaohje 17.1. 2014 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen TarvaLC-ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvalc.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 8 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO Sähköposti: jouni.laaksonen@olfellows.fi www.olfellows.fi olfellows

Lisätiedot

RACE-KEEPER COMPARO PC-OHJELMAN PIKAOHJE

RACE-KEEPER COMPARO PC-OHJELMAN PIKAOHJE RACE-KEEPER COMPARO PC-OHJELMAN PIKAOHJE SISÄLLYS 1 Mittausten (outing) avaus ja analysointi 2 HD videoiden teko 1 MITTAUSTEN AVAUS JA ANALYSOINTI Asenna Comparo PC-ohjelma ja käynnistä ohjelma pikakuvakkeesta.

Lisätiedot

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketalous Kuopio Tutkimusmenetelmät Likitalo & Mäkelä I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Tässä ohjeessa on mainittu ensi Excelin valinnan/komennon englanninkielinen

Lisätiedot

VIRTUAALITOIMISTO. Käyttäjän opas

VIRTUAALITOIMISTO. Käyttäjän opas ------- VIRTUAALITOIMISTO Käyttäjän opas OHJE VIRTUAALITOIMISTO Yleiset ohjeet 15.7.2016 Sisältö 1 VIRTUAALITOIMISTON KÄYTTÖ... 1 1.1 Kirjautuminen virtuaalitoimistoon... 1 1.2 Uloskirjautuminen virtuaalitoimistosta...

Lisätiedot

RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks)

RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks) RefWorks (scienceport.tut.fi/newrefworks) 1 on web-selaimella toimiva viitteidenhallintaohjelma, jolla voi luoda oman viitetietokannan, hallinnoida viitetietoja sekä tehdä tekstiviitteet ja lähdeluettelon.

Lisätiedot

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17)

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17) EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH.09 123 4567 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI Excel perusteet 1 (23) SISÄLLYSLUETTELO Excelin perusteet... 2 Ohjelman

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 7.4.2015 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi OodiHOPSin ryhmätyökalutoimintoa.

Lisätiedot

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy TM Ambientia

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy  TM Ambientia Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (13) KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 KIRJAUTUMINEN...

Lisätiedot

Päivitetty 9.5.2012. Text Mining -käyttöopas

Päivitetty 9.5.2012. Text Mining -käyttöopas Päivitetty 9.5.2012 Text Mining -käyttöopas WEBROPOL ANALYTICS: TEXT MINING Mitä tarkoittaa kun asiakkaat tai henkilöstö antavat arvosanan 3.1 o Keskiarvoa informatiivisempaa ovat taustalla olevat syyt

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Analyysiraportointi. Kieku-tietojärjestelmähankkeen infotilaisuus. Juho Ajo Valtiokonttori Juho Ajo

Analyysiraportointi. Kieku-tietojärjestelmähankkeen infotilaisuus. Juho Ajo Valtiokonttori Juho Ajo Analyysiraportointi 1 Kieku-tietojärjestelmähankkeen infotilaisuus Juho Ajo Valtiokonttori 7.4.2011 22.3.2011 Juho Ajo Esityksen sisältö Raportointi Kieku-tietojärjestelmässä (5 min) SAP BI: Tietovarastoraportointi/analyysiraportointi

Lisätiedot

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Excel 2010 ja QlikView 6.11.2012 Markku Könkkölä J Y / IT -palvelut Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Datan pitää olla listamuotoinen ts. otsikkorivi ja sen alla tietorivit ilman tyhjiä välejä. Jokaisella

Lisätiedot

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Yleistä Ajoneuvotietopalvelulla voidaan hakea ajoneuvon tiedot reaaliajassa AKE:n ajoneuvorekisteristä ajoneuvokortille. Tämä ohje käsittelee 2010

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään

Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään Lipas-projekti, Jyväskylän yliopisto 11.5.2016 GPS-laitteella tallennetut reitit voi viedä Lipas-karttanäkymään joko oman digitoinnin avuksi,

Lisätiedot

Courses in English -oppaan tekeminen

Courses in English -oppaan tekeminen 1 Courses in English -oppaan tekeminen Uuden opinto-oppaan tekeminen Valitse valikosta komento Opinto-oppaat. 2 Näkymään aukeaa oppaita kolmella välilehdellä. Ensimmäisenä näkyvät tulevat oppaat ja toisella

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla Kopiointiohjeita_VHS2DVD 17.3.2016 1 VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla I Kasetin luku Adobe Premiere Elements -ohjelmaan Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja videolaitteeseen.

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Tekniikka 11.10.2015 10:45 Olavi Koistinen, Helsingin Sanomat Yhteystietojen siirto Androidista iphoneen kuin Gmail-käyttäjätunnus.

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

INTINU13A6 Java sovellukset

INTINU13A6 Java sovellukset Johdanto Kurssin tavoitteena oli luoda tietokantaa käyttävä websovellus Java EE ohjelmointikielellä, sekä hyödyntää muun muassa servlettejä sekä JSP sivuja ja muita tekniikoita monipuolisesti. Webserverinä

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Outlook Web Access 1(7) OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Pääset OWA-sähköpostiin selaimella (esim. Internet Explorer, Mozilla Firefox). Tässä ohjeessa on käytetty Internet Exploreria, jonka

Lisätiedot

Aiemmin vasemmassa reunassa ollut valikko on siirretty yläreunaan. Näin oikeaan reunaan jää enemmän tilaa ohjelman käyttöä varten.

Aiemmin vasemmassa reunassa ollut valikko on siirretty yläreunaan. Näin oikeaan reunaan jää enemmän tilaa ohjelman käyttöä varten. 1 (5) epalkat versio 2017 MUUTOKSET ULKOASUSSA epalkkojen ulkoasua on uudistettu ja tiivistetty, jotta ohjelma toimii luontevammin myös mobiililaitteilla. Lisäksi ulkoasua on yhdenmukaistettu muita Heeros-tuotteita

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

Digiroad-aineiston hyödyntäminen rajapintapalveluiden kautta Esri ArcGIS

Digiroad-aineiston hyödyntäminen rajapintapalveluiden kautta Esri ArcGIS 1 Digiroad-aineiston hyödyntäminen rajapintapalveluiden kautta Esri ArcGIS Digiroad-aineistoa on mahdollista hyödyntää Liikenneviraston Katselu- ja latauspalvelusta http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/aineistopalvelut/verkkopalvelut/latauspalvelu#.vb8ikvlbi

Lisätiedot

Office Video, pikaopas

Office Video, pikaopas Office 365 - Video, pikaopas Sisällys Palvelu... 2 Kanavan luonti... 3 Kuinka kanava kannattaa nimetä?... 4 Kanavan käyttöoikeudet... 4 Käyttöoikeustasot... 5 Videoiden lisääminen kanavalle... 6 Videon

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet 3.12.2014 Pekka Vienonen Ohjelman käynnistys ja käyttöympäristö Käynnistyksen yhteydessä Tervetuloa-ikkunassa on mahdollisuus valita suoraan uudessa asiakirjassa

Lisätiedot

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 Esitysgrafiikka PERUSMATERIAALI Microsoft PowerPoint 2010 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 materiaalimyynti@piuha.fi Copyright Esitysgrafiikka Microsoft PowerPoint 2010 3/32

Lisätiedot

SNKK:n M-Files jäsenrekisteri

SNKK:n M-Files jäsenrekisteri SNKK:n M-Files jäsenrekisteri Tässä tiedostossa on ohjeistettu Nuorkauppakamarin jäsenrekisterin käyttö. Yhdistyslain 11 mukaan Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

Lipas- järjestelmän tallennusohjeet, käyttöohjeet-kansio. Lipas- järjestelmä löytyy myös osoitteesta

Lipas- järjestelmän tallennusohjeet,  käyttöohjeet-kansio. Lipas- järjestelmä löytyy myös osoitteesta Liikuntapaikan tallentaminen Lipakseen ja olemassa olevien paikkojen muokkaus Pistemäiset liikuntapaikat Sisältö: 1. Kirjautuminen Lipakseen 2. Liikuntapaikan sijainnin tallennus 3. Piste menikin väärään

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

zotero www.zotero.org

zotero www.zotero.org zotero www.zotero.org Viitteidenhallintajärjestelmä Zotero toimii Firefox-selaimessa. Muita ilmaisia viitteidenhallintajärjestelmiä ovat esimerkiksi EndNote ja Mendeley. Näissä ohjeissa on kuvataan Zoteron

Lisätiedot

Kyläsivujen InfoWeb-ohje

Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kirjoita internet-selaimesi osoitekenttään kyläsivujen hallintaosoite; www.yla -savo.fi/admin Saavut seuraavalle sivulle, johon kirjoitat käyttäjätunnuksesi ja salasanasi: Paina

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori Testitapaukset - Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Toiminnallisuuden testitapaukset...5 3.1 Uuden projektin avaaminen...5 3.2 vaa olemassaoleva projekti...6

Lisätiedot

Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1

Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1 Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1 Mikä muuttuu? 1 Johdanto...2 2 Sivun asetukset...2 3 Piilotetut Portlet-otsikot ja painikkeet...2 4 Portletin toimintolinkit ovat kuvakkeina...2 5 Uusi sisältö luodaan

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

Planssit (layouts) ja printtaus

Planssit (layouts) ja printtaus 1 / 21 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 17.11.2015 Planssit (layouts) ja printtaus Yksittäisen kuvan printtaus 2 / 21 Ennen printtausta valitse näkymä, jonka haluat printata, klikkaamalla

Lisätiedot

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti 30.10.2013 Luottamuksellinen MS Outlook, Standard postitilin asennus 1/6 Käynnistä Outlook 2010. Seuraava näyttö avautuu Valitse Next (Seuraava). 2 MS Outlook,

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot