1. Alkusanat Mikä on QlikView?... 3 QlikView-ohjelman eri versiot... 3 Pengon Oy Miten QlikView toimii?... 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Alkusanat... 3. Mikä on QlikView?... 3 QlikView-ohjelman eri versiot... 3 Pengon Oy... 4. 2. Miten QlikView toimii?... 5"

Transkriptio

1 QlikView Pikaopas 1

2 Sisältö 1. Alkusanat... 3 Mikä on QlikView?... 3 QlikView-ohjelman eri versiot... 3 Pengon Oy Miten QlikView toimii?... 5 QlikView käyttäjän näkökulmasta Tutustuminen QlikView-ohjelmaan... 6 Käytön aloitus... 6 Välilehdet ja objektit Datan lataaminen QlikView-sovellukseen... 9 QlikViewn tukemat datamuodot... 9 Datan hakeminen Objektien lisääminen sovellukseen List Box -objektin lisääminen Taulukoiden lisääminen Kaavioiden lisääminen Mittaristot Painikkeet QlikView-sovelluksessa Muita hyödyllisiä QlikView-objekteja Oman ensimmäisen sovelluksen luominen Yhteenvetona QlikViewn plussat ja miinukset

3 1. Alkusanat Tämä opas on tarkoitettu kaikille QlikView-ohjelmasta kiinnostuneille. QlikView on helppokäyttöinen ja sen käytön oppii nopeasti. Oppaassa käydään läpi QlikView-sovellusten teon perusteet ja se toimii aloituksena ohjelmaan tutustumiselle. Mikä on QlikView? QlikView mahdollistaa nopean, tehokkaan ja visuaalisen liiketoimintatiedon analysoinnin ilman perinteisten BI-työkalujen rajoituksia, korkeita kustannuksia ja monimutkaisuutta. Ohjelma on suunniteltu kaikenlaisia käyttäjiä ja liiketoiminnan osa-alueita varten. QlikView lataa muistiin kaiken sen tiedon, jota käyttäjä todennäköisesti tarvitsee ja laskee pyydettyjä tietoja sitä mukaa, kun käyttäjä napsauttaa toimintoja. QlikView'n selkeiden elementtien avulla tietoja voidaan tarkastella helposti eri näkökulmista. Perinteisissä BI-ratkaisuissa tuotetaan useimmiten taulukkotyyppisiä, lähtökohtaisesti melko staattisia raportteja, joissa saattaa olla upotettuna joitakin graafeja. QlikView:n avulla voidaan tuottaa hyvin graafisia toiminnallisuuksia, jotka elävät käyttäjän tekemien valintojen mukaan. Visuaalisessa muodossa tiedon hahmottaminen on selkeästi nopeampaa ja hyödyntäminen siten helpompaa. Myös itse QlikView:n käyttö on helppoa; vastaukset liiketoiminnan kysymyksiin saadaan yksinkertaisesti osoittamalla ja klikkaamalla. Siksi voidaankin puhua QlikView:llä tuotetuista sovelluksista raporttien sijaan. QlikViewn avulla voidaan käyttää mitä tahansa tietolähteitä: tapahtumaperustaiset sovellukset, kuten SAP, Salesforce.com ja Lawson; räätälöityjen sovellusten perustana käytettävät tietokannat, kuten MS SQLServer, MySQL ja IBM DB2 ja Oracle; perinteisten tallennusmediapohjaisten BI-tietovarastojen sisältämät tiedot sekä paikallisesti tallennetut tiedot, kuten MS Excel -laskentataulukot, CSV-tiedostot, XML-tiedostot. Nämä tiedostot voidaan ladata joko käyttäjän omalta tietokoneelta tai Internetistä. Yhteen QlikView-sovellukseen voidaan tuoda dataa yhtäaikaisesti useista eri tietolähteistä. QlikView:llä tehtyjä sovelluksia voidaan käyttää QlikView-työpöytäsovelluksessa ja niitä voidaan julkaista webbiselaimella käytettäviksi sovelluksiksi Internetiin tai mobiilipäätelaitteisiin. Tuettuihin mobiilipäätelaitteisiin kuuluvat mm. Apple iphone -puhelimet, Android-puhelimet sekä Java-pohjaiset mobiililaitteet kuten BlackBerryt. QlikView-ohjelman eri versiot QlikView-tuoteperheeseen kuuluu useita tuotteita: QlikView - Ohjelma, jolla voidaan kerätä ja mallintaa dataa sekä rakentaa sovelluksen ulkoasua. QlikView-ohjelmasta on saatavilla myös ilmainen Personal-versio, jossa ei ole käyttöön liittyviä rajoituksia, mutta tällä lisenssittömällä Personal-versiolla ei voida avata muiden käyttäjien luomia QlikView-asiakirjoja. Ilmaisen Personal-version voi ladata osoitteesta QlikView Server - Palvelintuote, jonka avulla QlikView-sovelluksia voidaan käyttää web-selaimella tai mobiilipäätelaitteilla. QlikView Publisher - Tuote, jonka avulla voidaan keskitetysti hallita ja ylläpitää QlikViewanalysointisovelluksia palvelimella sekä jakaa niitä esimerkiksi sähköpostiosoitteisiin. 3

4 Pengon Oy Pengon Oy auttaa yrityksiä saamaan täyden hyödyn kerryttämästään tiedosta. QlikView-tuotteella toteutamme yritykselle keskitettyjä raportointiympäristöjä, jossa kaikki asiakkaan tarvitsema tieto löytyy yhdestä ja samasta paikasta. Dynaamiset, erilaisia poimintaehtoja sisältävät QlikView-sovellukset voidaan ajaa halutuilta työasemilta ilman, että niihin tarvitsee asentaa varsinaista QlikView-ohjelmistoa. Jyväskylässä Satu Malmirae 4

5 2. Miten QlikView toimii? QlikView käyttäjän näkökulmasta QlikViewn käyttöperiaate on hyvin yksinkertainen. QlikView-sovellus näyttää tietokannassa tai muussa tietovarastossa olevaa dataa ja niiden välisiä riippuvuuksia. QlikView-sovellukset koostuvat erilaisista datalistauksista, taulukoista, kaavioista ja muista objekteista, joiden sisällöt ovat riippuvaisia toisistaan. Valitsemalla yhdestä objektista jonkin tiedon, muut QlikView-sovelluksen objektit suodattavat ja näyttävät automaattisesti tietonsa tehdyn valinnan mukaan. Seuraavissa kuvissa näkyy eräs QlikView-tuotteella tehty esittelysovellus, jonka avulla voidaan tarkastella elokuvien saamia arviointeja suhteessa elokuvien kestoihin kautta historian. Ensimmäisessä kuvassa sovelluksessa ei ole tehty vielä mitään valintoja ja sovelluksessa näkyvät kaikki tietokannasta löytyvät elokuvat, arvioinnit, ohjaajat, näyttelijät sekä elokuvien kestot minuutteina. Seuraavassa kuvassa näkyy saman sovelluksen näkymä tilanteessa, jossa on valittu vain 80- ja 90-lukujen elokuvat. Nyt kaikki muutkin objektit ovat automaattisesti päivittyneet näyttämään tiedot vain valituilta vuosikymmeniltä. Esimerkiksi ohjaajien listassa näkyy vain niiden ohjaajien nimet, jotka ovat tehneet elokuvia valituilla vuosikymmenillä. 5

6 Edellä olevaa sovellusta ja monia muita QlikView-demosovelluksia voi käydä itse kokeilemassa osoitteessa 3. Tutustuminen QlikView-ohjelmaan Käytön aloitus Kun QlikView käynnistetään, aukeaa aloitussivu (Start page). Aloitussivulla voidaan tarkastella esimerkkisovelluksia tai valita avattavaksi joku aiemmin muokattu QlikView-sovellus (Recently Opened Documents). 6

7 Uuden QlikView-sovelluksen tekeminen aloitetaan valitsemalla File/New -komento. Tällöin ohjelmaan avautuu uusi tyhjä Main-välilehti. Välilehdet ja objektit Jokaisessa QlikView-sovelluksessa on vähintään yksi välilehti. Välilehti pitää sisällään QlikView-sovelluksen toimintoja. Välilehtiä voi olla myös useampia, joten sovelluksen toimintoja voidaan jaotella loogisesti eri kokonaisuuksiksi. Millä tahansa välilehdellä tehdyt kyselyt vaikuttavat kaikkien välilehtien objekteihin. Eli vaikka sovellus olisi jaettu usealle välilehdelle, kyseessä on silti yksi yhtenäinen sovellus. Uuden välilehden lisääminen tapahtuu valitsemalla Layout / Add Sheet. Välilehden nimeäminen tapahtuu Settings / Sheet Properties -ikkunan General-välilehdellä. Välilehtiä voidaan järjestellä Layout-valikon Promote Sheet- ja Demote Sheet -komennoilla. Välilehtiä voidaan poistaa saman valikon Remove Sheet -komennolla. Välilehtiä voidaan tarkastella ja järjestellä myös Settings / Documents Properties -toiminnon Sheets-välilehdellä. QlikView-sovellusta suunniteltaessa on hyvä tietää sovelluksen käyttäjän näyttöresoluutio. Näin sovellus voidaan suunnitella mahtumaan kerralla näyttöön. QlikView-sovelluksen ikkunan koko voidaan säätää halutun näyttöresoluution kokoiseksi valitsemalla resoluutio View / Resize Window -valikon avulla. 7

8 QlikView-sovelluksessa dataa voidaan tarkastella erilaisten objektien avulla, joita voidaan luoda ja muunnella helposti. Objekteja voidaan lisätä välilehdelle Layout / New Sheet Object -valikon kautta. Välilehdellä voi olla koko joukko erilaisia objekteja. Tyypillisin QlikView-objekti on List Box. Muita usein käytettyjä objekteja ovat graafit (Chart-objektit), erilaiset taulukot (Table Box -objektit), painikkeet (Buttonobjektit) ja tekstiobjektit. Seuraavassa kuvassa näkyvässä QlikView-sovelluksessa on yleisimpiä QlikViewobjekteja. Button List Box Bar Chart Current Selections Box Sheet Pivot Table Objektien paikkaa välilehdellä voidaan vaihtaa tarttumalla objektin yläpalkkiin hiirellä ja vetämällä objekti haluttuun kohtaan välilehdellä. Voidaan myös valita useita objekteja kerralla valitsemalla ne hiirellä Ctrlnäppäin pohjassa ja siirtää ne yhdellä kertaa toiseen paikkaan. Objektin kokoa voidaan muuttaa tarttumalla sen reunaan kiinni ja vetämällä objekti isommaksi tai pienemmäksi. 8

9 Objekteja voidaan kopioida myös välilehdeltä toiselle. Helpoiten tämä käy tarttumalla objektiin ja vetämällä se halutun välilehden päälle. 4. Datan lataaminen QlikView-sovellukseen QlikViewn tukemat datamuodot Jokaisen QlikView-sovelluksen rakentaminen alkaa datan lataamisesta sovellukseen. QlikView tukee käytännössä mitä tahansa relaatiotietokantoja, joihin voidaan muodostaa ODBC- tai OLE DB -yhteys. Tämän lisäksi QlikView tukee yleisimpiä tiedostomuotoisia tietolähteitä, kuten MS Excel-, CSV-, TXT-, XML-, HTMLja DIF-tiedostoja. QlikView tukee myös useiden toiminnanohjausjärjestelmien rajapintoja, mukaan lukien SAP, Oracle ja Salesforce.com. QlikView:ssä voidaan myös yhdistää useiden eri tietolähteiden tietoja yhdeksi kokonaisuudeksi samaan sovellukseen. Tällöin osa datasta voi tulla esim. toiminnanohjausjärjestelmästä, osa relaatiotietokannasta ja osa vaikka Excel-taulukosta. Koska QlikView lataa käyttäjän oletettavasti tarvitseman datan muistiinsa, on eri tietolähteiden yhteiskäyttö hyvin nopeaa. Datan hakeminen Esimerkeissä käytetty tietokanta on tehty MS Access -ohjelmalla. Tietojen hakeminen aloitetaan valitsemalla File-valikosta Edit Script -toiminto. Toiminnon Data-välilehdellä valitaan käytettävä tietolähde. Painamalla välilehden Database-osiossa olevaa Select-painiketta päästään valitsemaan haluttu tietokanta. 9

10 Sen jälkeen valitaan tietolähteen tyyppi, joka tässä on MS Access Database. Seuraavaksi valitaan tietolähteen sijainti. Mallitietokannan nimi on penger.mbd. Kun tietolähde on valittu, voidaan valita tietokannan taulut, joista tiedot haetaan. Tauluja valitaan Addpainikkeella. Tietoja voidaan hakea myös tietokannassa olevista näkymistä (Views). Taulua tuplaklikkaamalla voidaan tarkastella taulujen sisältämiä kenttiä ja kenttien sisältöjä. 10

11 Kun halutut taulut on valittu, voidaan Create Select Statement -ikkuna sulkea OK-painiketta napsauttamalla. Tämän jälkeen Edit Script -ikkunassa voidaan muodostunut skripti suorittaa QlikViewsovelluksessa. Tämä tapahtuu napsauttamalla Edit Script -ikkunan Reload-painiketta. Reload-toiminnon yhteydessä valitut taulut ladataan QlikView-sovellukseen, Edit Script -ikkuna sulkeutuu ja näyttöön avautuu Sheet Properties: Fields -ikkuna, jonka avulla voidaan valita valittujen taulujen sisältämiä kenttiä QlikViewsovellukseen. Valittujen kenttien sisältämät tiedot tulevat näkyviin QlikView-sovellukseen kukin omana List Box -objektina. Kenttiä voidaan lisätä ja poistaa myöhemmin QlikView-ohjelman Layout / Select Fields -toiminnolla. Vinkki: Skriptiin tehdyt muutokset kannattaa aina tallentaa ennen Reload-toiminnon suorittamista. Settings / User Preferences / Save -välilehdeltä löytyvän Save before Reload -asetuksen valitsemalla QlikView tallentaa muutokset automaattisesti aina ennen Reload-toiminnon suorittamista. Sovelluksessa käytettyjä tauluja ja niiden välisiä linkityksiä voidaan tarkastella Table Viewerissä, joka aukeaa File / Table Viewer -komennolla. Tauluja voidaan järjestellä hiirellä napsauttamalla ja vetämällä. QlikView linkittää eri taulut toisiinsa automaattisesti samannimisten kenttien perusteella. Tällaisia kenttiä kutsutaan avainkentiksi. 11

12 Table Viewerissä taulua napsauttamalla (hiiren oikella näppäimellä / Preview) aukeaa Dialog-ikkuna, jossa voidaan tarkastella taulun sisältämiä kenttiä ja niiden tietoja. 5. Objektien lisääminen sovellukseen QlikView-sovelluksen välilehdelle voidaan lisätä useita erilaisia objekteja. Seuraavaksi kerrotaan muutamien erilaisten objektiivien lisäämisestä. Jotta sovelluksen ulkoasu pysyy selkeänä, kannattaa välttää sijoittamasta liian paljon objekteja yhdelle välilehdelle. Objektin lisääminen välilehdelle tapahtuu Layout / New Sheet Object -valikon avulla. Objekti aktivoituu napsauttamalla sen yläpalkkia. Objekti voidaan kopioida pitämällä ctrl-painiketta pohjassa ja vetämällä objekti haluttuun paikkaan. Samalla tavoin objekti voidaan kopioida toiselle välilehdelle. Myös tutuilla näppäinyhdistelmillä voidaan kopioida, leikata ja 12

13 liittää objekteja. Useampi objekti voidaan aktivoida samanaikaisesti valitsemalla shift-painike pohjassa halutut objektit tai valitsemalla Edit / Activate All. List Box -objektin lisääminen List Box -objekti luodaan valitsemalla Layout / New Sheet Object / List Box. Title-kohtaan voidaan kirjoittaa List Boxille haluttu nimi. List Boxiin valitaan Field-pudotusvalikosta haluttu kenttä. Muilla ikkunan välilehdillä voidaan säätää mm. List Boxin fonttia, asettelua, lajittelua koskevia asetuksia. List Boxin muokkaaminen myöhemmin onnistuu napsauttamalla hiiren oikealla List Boxin päällä ja valitsemalla Properties. 13

14 List Box näyttää kaikki mahdolliset List Boxiin valitun kentän arvot. List Box -objektista voidaan valita yksi tai useampi arvo. Jos halutaan valita useampi arvo, valitaan hiiren vasen painike pohjassa vetämällä halutut arvot. Jos halutaan valita usempi arvo, jotka eivät ole peräkkäin List Boxissa, pidetään ctrl-painike pohjassa ja napsautetaan hiirellä kaikki halutut arvot. List Boxiin voidaan kohdistaa myös hakuja. Hakusana voidaan kirjoittaa tyhjään kenttään, joka ilmestyy, kun napsautetaan List Boxin yläpalkissa olevaa suurennuslasin kuvaa. Valinnan poistaminen List Boxista voidaan tehdä usealla tavalla. Napsauttamalla valittua arvoa uudelleen, valinta häviää. Työkalurivillä olevan Clear-painikkeen avulla voidaan tyhjentää kaikki valinnat. Jos samasta List Boxista valitaan toinen arvo, vanha valinta häviää. Työkalurivillä olevan Back-painikkeen avulla voidaan siirtyä askel kerrallaan taaksepäin valintahistoriassa. QlikViewn muistissa on 100 viimeisintä valintaa. Tietolähteen kentän uudelleen nimeäminen tai useamman eri kentän tietojen yhdistäminen ja tuominen yhteen List Boxiin on myös mahdollista. File / Edit Script -komennolla päästään katsomaan ja muokkaamaan QlikView-sovelluksen automaattisesti muodostamaa skriptiä. Esimerkissä yhdistetään Kontaktin etunimi- ja Kontaktin sukunimi- kentät yhdeksi Kontakti-kentäksi muokkaamalla QlikViewohjelman automaattisesti muodostamaa LOAD-lausetta, jossa kentät ladataan tietolähteestä sovellukseen. `Kontaktin etunimi`, `Kontaktin sukunimi`, `Kontaktin etunimi`&' '&`Kontaktin sukunimi` as Kontakti, Lisätty rivi Kun skriptin muokkaus on valmis, ajetaan skripti painamalla Reload-painiketta. Jos muokkaaminen on onnistunut virheettömästi, aukeaa Sheet Properties -ikkuna ja Fields-välilehti, jossa muodostettu Kontaktikenttä voidaan nyt valita QlikView-sovellukseen esim. List Boxiin. 14

15 Taulukoiden lisääminen QlikView-sovellukseen voidaan lisätä erilaisia taulukoita. Taulukkotyyppejä ovat mm. Straight Table ja Pivot Table. Straight Table on perinteinen kaksiulotteinen taulukko ja Pivot-taulukossa voidaan esittää useampia ulottuvuuksia yhdessä taulukossa. Esimerkkinä Pivot-taulukosta tehdään myynti kaupungeittain, jaoteltuna edelleen asiakkaiden mukaan. Taulukon lisääminen tapahtuu Layout / New Sheet Object / Chart -toiminnolla. Graafityypiksi valitaan Pivot Table. Dimensions-kohdassa valitaan Kaupunki- ja Asiakkaan nimi -kentät. Expressions-kohdassa kirjoitetaan kaava Sum (Hinta*Kappalemäärä). Kyseinen kaava nimetään Myynniksi. 15

16 Lopputuloksena saadaan yksinkertainen Pivot-taulukko, jossa voidaan tarkastella myyntiä kaupungeittain, mutta tarvittaessa nähdä myös myynnin jakautuminen asiakkaittain kaupungin sisällä. Kaavioiden lisääminen Kaavioita voidaan lisätä QlikView-sovelluksen välilehdelle samalla tavoin kuin muitakin objekteja. Samoin niitä voidaan siirtää, kopioida ja niiden kokoa voidaan muuttaa. Kun kaavion yläpalkkia tuplaklikataan, 16

17 kaavio muuttuu pieneksi kuvakkeeksi välilehdelle. Kuvakkeesta näkyy kaavion tyyppi, esim. pylväs, piirakka jne. Kaavioon voidaan tehdä kyselyjä samalla tavoin kuin List Boxiin tai mihin tahansa muuhun objektiin. Kaavion lisääminen aloitetaan valitsemalla Layout / New Sheet Object / Chart. General-välilehdellä kaaviolle annetaan nimi ja valitaan kaaviotyyppi. Pylväskaavio (Bar Chart), joka on kaavioista tyypillisin, on oletusvalintana. Joihinkin kaavioihin voidaan valita Fast Type Change -ominaisuus, jolloin käyttäjä voi vaihtaa kaaviotyyppiä QlikView-sovelluksessa ja tarkastella näin samoja tietoja erilaisten graafien avulla. Fast Type Change -ominaisuus saadaan käyttöön valitsemalla kaavion luonnin ensimmäisellä välilehdellä Allowed Types -kohdasta halutut kaaviotyypit. Kun halutut valinnat on tehty, siirrytään seuraavaan vaiheeseen eli Dimensions-ikkunaan painamalla Nextpainiketta. Tässä ikkunassa valitaan kaavion x-akselilla näytettävä tieto. Haluttu kenttä valitaan Available Fields / Groups -laatikosta. Esimerkissä on valittu Asiakkaan nimi -kenttä. Label-kohtaan voidaan kirjoittaa kentälle kaaviossa näytettävä nimi. Oletuksena kaavio näyttää tietokannasta tulevan kentän nimen. Nextpainikkeella päästään seuraavaan ikkunaan. 17

18 Next-painiketta painamalla päästään määrittämään, mitä tietoa kaaviossa halutaan näyttää y-akselilla. Edit Experssion -ikkunaan voidaan kirjoittaa laskutoimituksia, joita halutaan kohdistaa tiettyyn tietokannan kenttään. Syntaksi voidaan kirjoittaa käsin tai luoda Fields-välilehdellä. Aggregation-kohdassa valitaan haluttu laskutoimitus ja Field-kohdasta kenttä tai kentät, joita halutaan käyttää laskennassa. Esimerkissä halutaan laskea tilausten kokonaissummat asiakkain. Lopuksi napsautetaan Paste-painiketta ja sen jälkeen OK. 18

19 Expressions-ikkunassa määritetään nimi (Tilaussummat asiakkaittain) äsken luodulle laskentakentälle. Jos kaavioon halutaan luvut pylväiden tms. kohdille, rastitaan valinta Numbers on Data Point. Seuraavilla välilehdillä (Sort, Style, Presentation jne.) voidaan määrittää erilaisia kaaviota koskevia asetuksia, mutta tässä jätetään oletusvalinnat niiden osalta ja voidaan painaa Finish-painiketta, jolloin kaavio ilmestyy QlikView-sovelluksen välilehdelle. Kaaviotyyppiä voidaan nyt vaihtaa Fast Type Change -ominaisuuden avulla, kun napsautetaan kaavion yläpalkin oikeassa yläkulmassa olevaa pientä kaaviokuvaketta. Seuraavassa kuvassa näkyy samat tiedot näyttävä Chart-objekti, johon on vaihdettu kaaviotyypiksi piirakkakaavio (Pie Chart). 19

20 Jos pylväskaaviossa halutaan Asiakkaan nimi -kentän tiedot asetella kuten edellisessä esimerkissä, voidaan asettelu muuttaa valitsemalla kuva hiiren oikealla painikkeella ja Properties-valinta. Chart Properties / Axes -välilehdellä valitaan Dimension Axis -kohtaan /-valinta. Kaavioita voidaan luoda QlikView-ohjelmassa myös Quick Chart Wizardin avulla. Etenkin yksinkertaisten kaavioiden luominen on helppoa tämän toiminnon avulla. Työkalu löytyy valikosta kohdasta Tools / Quick Chart Wizard. Mittaristot Mittaristotyyppisiä graafeja käytetään usein kuvaamaan liiketoiminnassa seurattavia mittareita eli KPIarvoja (Key Performance Indicator). Tällaisia mittareita voi olla esimerkiksi liikevaihto, myynti tai asiakastyöprosentti. Mittariston (Gauge) luominen tapahtuu samalla tavoin kuin muidenkin kaavioiden. Painikkeet QlikView-sovelluksessa Painike-objekteja (Button) käytetään QlikView-sovelluksissa erilaisiin tarkoituksiin. Niiden avulla voidaan mm. valita objekteja, liikkua valintahistoriassa, lukita objekteja ja poistaa kaikki valinnat aktivoida objekteja tai välilehtiä pienentää tai suurentaa objekteja luoda kirjanmerkkejä tai siirtyä kirjanmerkkeihin tulostaa objekteja tai välilehtiä ja viedä tietoja tiedostoiksi, avata web-sivuja, avata uusia QlikView-sovelluksia suorittaa makroja. Seuraavaksi sovellukseen lisätään painike, joka vie esimerkkiaineistosta asiakkaiden osoitetiedot tekstitiedostoksi. Valitaan ensin työkaluriviltä Layout / New Sheet Object / Button -komento. General-välilehden Textkenttään kirjoitetaan painikkeeseen tuleva teksti, esim. Vie osoitteet tekstitiedostoksi ja siirrytään Actions-välilehdelle. Add-painiketta napsauttamalla päästään valitsemaan painikkeen toimintotyyppi 20

21 (Action type). Valitaan Action Type -kentästä External ja sen jälkeen Action-kentästä Export. Suljetaan lopuksi Add Action -ikkuna napsauttamalla OK-painiketta. Tämän jälkeen määritellään, mitä tietoja painikkeen avulla viedään ja mihin muotoon. Napsauttamalla New Button Object -ikkunan Actions-välilehdellä olevaa Setup-painiketta päästään tekemään tarvittavat valinnat eli valitsemaan tiedot, jotka viedään tiedostoon sekä kohde mihin tiedosto tallennetaan ja tiedostotyyppi. Fields-kentässä näkyy käytettävissä olevat tietokentät, joista halutut kentät valitaan Export Lines -kenttään. Jotta tiedostoon voidaan viedä enemmän kuin yksi kenttä, valitaan Multi Value -kohta. Valitsemalla Records-valinta, tiedot viedään taulukkomuodossa ja Include Labels -valinnalla taulukon ensimmäiselle riville tulostetaan kenttien otsikot. Lopuksi valitaan Export to -kohdassa File ja annetaan haluttu tiedostonimi ja -tyyppi, esim. Osoitteet.csv. 21

22 Kun painike on valmis, voidaan sen ulkoasua muokata Button Properties -valikossa, joka löytyy napsauttamalla hiiren oikealla painikkeen päällä. Muita hyödyllisiä QlikView-objekteja Tekstiobjekteja (Text Object) voidaan lisätä ja käyttää QlikView-sovelluksessa samoin kuin muitakin objekteja. Niitä voidaan käyttää tekstitiedon esittämisen lisäksi taustavärielementteinä, kuvaelementteinä ja ne voivat esittää laskukaavojen tuloksia. Current Selections Box -objektin avulla nähdään selkeästi aakkojärjestyksessä listattuna kaikki kentät, joihin on kohdistettu kysely sekä kaikki poimintaehdot. Tämä helpottaa käyttäjää pitämään muistissaan tekemiään valintoja. Current Selections Box -objekti lisätään QlikView-sovellukseen Layout / New Sheet Object -valikosta. New Current Selections box -ikkunan General-välilehdellä jätetään oletusasetukset ja valitaan OK, jolloin Current Selections box ilmestyy sovelluksen välilehdelle. Nyt kaikki objekteihin tehdyt kyselyt näkyvät Current Selections Boxissa. 22

23 QlikView-sovelluksen välilehdelle voidaan lisätä myös Bookmark-objekteja eli kirjanmerkkejä. Näitä voidaan käyttää, jos halutaan säilyttää joku tietty kysely poimintaehtoineen ja palata siihen joskus myöhemmin. Kirjanmerkin tekeminen on helppoa, ensin tehdään halutut valinnat QlikView-sovelluksen objekteista ja sen jälkeen valitaan Bookmarks / Add Bookmark. Tämän jälkeen objekti lisätään sovelluksen välilehdelle tuttuun tapaan Layout / New Sheet Object -valikosta. Jos Bookmark-objektin avulla halutaan lisätä tai poistaa kirjanmerkkejä, tehdään valinnat Show Add Button ja Show Remove Button, ja sen jälkeen valitaan OK. Bookmark-objekti ilmestyy sovelluksen välilehdelle ja pudotusvalikossa on nyt nähtävillä ja valittavissa tallennetut kyselyt. 23

24 6. Oman ensimmäisen sovelluksen luominen Ensimmäisen QlikVies sovelluksen luominen onnistuu helposti seuraamalla tätä ohjetta. 1. Lataa QlikView Personal Edition a. Ohjelman saat ladattua osoitteesta 2. Valitse tietolähde, jota käytät sovelluksessa a. Ohje kappaleessa Datan lataaminen QlikView-sovellukseen, sivu 9 3. Lisää sovellukseen muutama valintalista tärkeimmistä kentistä a. Ohje kappaleessa List Box -objektin lisääminen, sivu Lisää kaavio a. Ohje kappaleessa Kaavioiden lisääminen, sivu 17 Näin olet saanut luotua ensimmäisen toimivan QlikView-sovelluksen. 7. Yhteenvetona QlikViewn plussat ja miinukset + QlikViewn avulla voidaan yhdistää eri tietolähteistä tuleva tieto helposti. + QlikView-sovellusten nopea käyttöönotto, valmis sovellus muutamassa päivässä. + Sovellukset helppokäyttöisiä, ei vaadi loppukäyttäjien kouluttamista. + Yhdessä QlikView-sovelluksessa voidaan helposti, tehokkaasti ja nopeasti tarkastella tietoja useasta eri näkökulmasta. Vastaukset kysymyksiin saadaan sekunneissa. + Monipuolinen työkalu koko organisaatiossa, QlikView soveltuu yhden käyttäjän työpöytäsovelluksesta koko ison organisaation käyttöön. - Jos halutaan esim. tulostaa paperille runsaasti tekstiä sisältäviä, monisivuisia raportteja, QlikView ei välttämättä ole paras työkalu. QlikView soveltuu parhaiten taulukoiden, graafien ja mittaristojen esittämiseen sekä tietojen dynaamiseen suodattamiseen tietokoneen näytöllä. - QlikView-ohjelman avulla ei voida syöttää tietoja, mutta siitä saadaan helposti tiedot vietyä esim. tekstitiedostoon. Tulemme mielellään esittelemään ohjelmaa lisää. Ota yhteyttä

Pääkohdat PAINIKKEIDEN MUOKKAAMINEN AJOTILASSA JA MUOKKAUSTILASSA

Pääkohdat PAINIKKEIDEN MUOKKAAMINEN AJOTILASSA JA MUOKKAUSTILASSA PAINIKKEIDEN MUOKKAAMINEN AJOTILASSA JA MUOKKAUSTILASSA Pääkohdat Tobii Communicator 4 Ajotila Tämä on ohjelman käyttötila tai käyttäjän tila, jossa muokattuja ja tehtyjä sivuja voidaan käyttää. Kun painikkeita

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013 WEBROPOL 2.0 Raportointiopas Päivitetty 2.4.2013 1. Alkusanat... 3 2. Miten avaan raportin ja kuinka navigoin työkalussa... 4 2.2. Raportoinnissa käytetyt termit... 5 3. Perusraportti... 6 4.1. Excel-tallennusasetukset...

Lisätiedot

CardExchange 8 Käyttöohje

CardExchange 8 Käyttöohje CardExchange 8 Käyttöohje *Tämä ohje on tehty CardExchange versiolle 8. Vanhemmalle versiolle on ladattavissa oma ohjeensa. Suosittelemme ohjelman päivittämistä tuoreimpaan versioon. Päivityksestä lisätietoa

Lisätiedot

Pääkäyttäjän opas Näin pääset alkuun Yhdistysavaimella

Pääkäyttäjän opas Näin pääset alkuun Yhdistysavaimella Pääkäyttäjän opas Näin pääset alkuun Yhdistysavaimella Oppaassa esitellään Avaimen tilaajalle ja pääkäyttäjälle käytettävissä olevat ominaisuudet ja opastetaan hyödyntämään Yhdistysavainta yhdistyksen

Lisätiedot

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012 Käyttöohje CSI LakiMies Versio 2.7 Joulukuu 2012 (1/118) Sisällysluettelo 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 6 1.2.1 Listatoiminnot... 6 1.2.2 Ikkunatoiminnot...

Lisätiedot

PowerPointin jatkokurssi

PowerPointin jatkokurssi 1 PowerPointin jatkokurssi Ohje PowerPoint 00 -ohjelman monipuoliseen käyttöön 1 Kuvion liittäminen diaesitykseen... 1 1.1 Kuvion piirtäminen... 1. Kuvion siirtäminen... 1. Kuvion koon muuttaminen... 1.4

Lisätiedot

Alkutoimien pääkohdat

Alkutoimien pääkohdat Alkutoimien pääkohdat Alkutoimet Tobii Communicator Alkutoimien pääkohdat Koskee Tobii Communicator -malleja alkaen versiosta 4.6. Sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tarkasta tämän käyttöoppaan

Lisätiedot

Excel 2010 KJK. Microsoft Excel 2010 EDISTYNYT KÄYTTÖ. Kari J Keinonen KJK. Kari J Keinonen 1

Excel 2010 KJK. Microsoft Excel 2010 EDISTYNYT KÄYTTÖ. Kari J Keinonen KJK. Kari J Keinonen 1 Microsoft Excel 2010 EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen Kari J Keinonen 1 Käyttöoikeustiedot Ornanet Koulutuksen e-kirjat Apu- ja harjoitustiedostot Excel 2010 Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain,

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003 SISÄLLYS Sisällys... 2 Taulukkolaskenta... 5 Excel taulukkolaskentaohjelma... 6 Työkalurivit... 7 Valikot... 7 Työkalurivien ja valikoiden asetukset... 7 Työkalurivin näyttäminen ja piilottaminen... 7

Lisätiedot

DIGIKUVAT JAKOON JA JÄRJESTYKSEEN - PICASA

DIGIKUVAT JAKOON JA JÄRJESTYKSEEN - PICASA DIGIKUVAT JAKOON JA JÄRJESTYKSEEN - PICASA SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi DIGIKUVAT JAKOON JA JÄRJESTYKSEEN 2 1. JOHDANTO... 3 2. PICASAN

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot

Microsoft Excel EDISTYNYT KÄYTTÖ

Microsoft Excel EDISTYNYT KÄYTTÖ Microsoft Excel EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen 2010 Koulutus Käyttöoikeustiedot Excel 2007 Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten

Lisätiedot

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excel perusteita 2 (36) Sisältö 1 MS EXCEL OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 4 1.1 KÄYNNISTÄ-VALIKON KAUTTA... 4 1.2 TYÖPÖYDÄN PIKAKUVAKE...

Lisätiedot

11.8.2000 Excel 97 harjoituksia 1

11.8.2000 Excel 97 harjoituksia 1 11.8.2000 Excel 97 harjoituksia 1 1. SUHTEELLINEN VIITTAUS Avaa tiedosto Tunti1.xls hakemistosta Verkkoympäristö\Atkope\Excel. Lisää taulukkoon sarakkeeseen F ja riville 11 yhteensä-otsikon summakaavat.

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Jaana Nuuttila kesä 2010

Jaana Nuuttila kesä 2010 kesä 2010 Sisältö 1 Näppäimistön ja hiiren käyttö...1 2 Käyttöliittymä...2 2.1 Käynnistä-valikko...3 2.2 Tehtäväpalkki...4 2.3 Pienoisohjelmat...5 2.4 Ikkunoiden ja kuvakkeiden käsittely...6 2.5 Valintanauhat,

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 7 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

http://moodle.tokem.fi/

http://moodle.tokem.fi/ http://moodle.tokem.fi/ eoppimiskeskus Copyright eoppimiskeskus 2 SISÄLTÖ Johdanto 3 Aloitus 5 Kurssin ylläpito 6 Varmuuskopiointi ja Palauta-toiminto 7 Asteikot 7 Arvioinnit 8 Tapahtumat 8 Tiedostot 8

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

Käyttöopas DYMO Label TM. v.8

Käyttöopas DYMO Label TM. v.8 Käyttöopas DYMO Label TM v.8 Copyright 2009 Sanford, L.P. Kaikki oikeudet pidätetään. Muokattu 9/09. Mitään tämän asiakirjan tai ohjelmiston osaa ei saa kopioida eikä lähettää missään muodossa tai millään

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi KÄYTTÖOPAS Sisältö 1. PERUSSANASTO... 1 1.1 Kysymystyypit... 1 1.2 Palvelun termit... 2 2. KYSELYN LUONTI... 5 2.1 Pikaopas... 5 2.2 Eri kysymystyyppien luonti (Classic mode)... 7 2.2.1 Otsikko... 7 2.2.2

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ Sini-Jatta Suonio - 2010 Esipuhe Tämän ohjeen tarkoitus on opastaa yksinkertaisesti tekemään fysiikan oppilaslaboratorion selostustöissä

Lisätiedot

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Käyttöoikeustiedot Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

PowerPoint 2007 Näyttävä Diaesitys FIN

PowerPoint 2007 Näyttävä Diaesitys FIN PowerPoint 2007 Näyttävä Diaesitys FIN TÄMÄ MATERIAALI ON TARKOITETTU AINOASTAAN SUOMALAISEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIMIN HENKILÖSTÖN KÄYTTÖÖN. MATERIAALILLA EI OLE LEVITYSLUPAA. HELSINKI TAMPERE TURKU OULU

Lisätiedot

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2

TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2 TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 2 OPPIMATERIAALIT, OHJELMISTOT JA OPISKELUN ETENEMINEN... 2 OPISKELUOPAS... 3 VERKKOMATERIAALIT JA MUU MATERIAALI... 3 KÄYTETYT OHJELMISTOT... 3 SUORITUSTAPA... 4 OPISKELUTAPA...

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 4 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot