1. Alkusanat Mikä on QlikView?... 3 QlikView-ohjelman eri versiot... 3 Pengon Oy Miten QlikView toimii?... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Alkusanat... 3. Mikä on QlikView?... 3 QlikView-ohjelman eri versiot... 3 Pengon Oy... 4. 2. Miten QlikView toimii?... 5"

Transkriptio

1 QlikView Pikaopas 1

2 Sisältö 1. Alkusanat... 3 Mikä on QlikView?... 3 QlikView-ohjelman eri versiot... 3 Pengon Oy Miten QlikView toimii?... 5 QlikView käyttäjän näkökulmasta Tutustuminen QlikView-ohjelmaan... 6 Käytön aloitus... 6 Välilehdet ja objektit Datan lataaminen QlikView-sovellukseen... 9 QlikViewn tukemat datamuodot... 9 Datan hakeminen Objektien lisääminen sovellukseen List Box -objektin lisääminen Taulukoiden lisääminen Kaavioiden lisääminen Mittaristot Painikkeet QlikView-sovelluksessa Muita hyödyllisiä QlikView-objekteja Oman ensimmäisen sovelluksen luominen Yhteenvetona QlikViewn plussat ja miinukset

3 1. Alkusanat Tämä opas on tarkoitettu kaikille QlikView-ohjelmasta kiinnostuneille. QlikView on helppokäyttöinen ja sen käytön oppii nopeasti. Oppaassa käydään läpi QlikView-sovellusten teon perusteet ja se toimii aloituksena ohjelmaan tutustumiselle. Mikä on QlikView? QlikView mahdollistaa nopean, tehokkaan ja visuaalisen liiketoimintatiedon analysoinnin ilman perinteisten BI-työkalujen rajoituksia, korkeita kustannuksia ja monimutkaisuutta. Ohjelma on suunniteltu kaikenlaisia käyttäjiä ja liiketoiminnan osa-alueita varten. QlikView lataa muistiin kaiken sen tiedon, jota käyttäjä todennäköisesti tarvitsee ja laskee pyydettyjä tietoja sitä mukaa, kun käyttäjä napsauttaa toimintoja. QlikView'n selkeiden elementtien avulla tietoja voidaan tarkastella helposti eri näkökulmista. Perinteisissä BI-ratkaisuissa tuotetaan useimmiten taulukkotyyppisiä, lähtökohtaisesti melko staattisia raportteja, joissa saattaa olla upotettuna joitakin graafeja. QlikView:n avulla voidaan tuottaa hyvin graafisia toiminnallisuuksia, jotka elävät käyttäjän tekemien valintojen mukaan. Visuaalisessa muodossa tiedon hahmottaminen on selkeästi nopeampaa ja hyödyntäminen siten helpompaa. Myös itse QlikView:n käyttö on helppoa; vastaukset liiketoiminnan kysymyksiin saadaan yksinkertaisesti osoittamalla ja klikkaamalla. Siksi voidaankin puhua QlikView:llä tuotetuista sovelluksista raporttien sijaan. QlikViewn avulla voidaan käyttää mitä tahansa tietolähteitä: tapahtumaperustaiset sovellukset, kuten SAP, Salesforce.com ja Lawson; räätälöityjen sovellusten perustana käytettävät tietokannat, kuten MS SQLServer, MySQL ja IBM DB2 ja Oracle; perinteisten tallennusmediapohjaisten BI-tietovarastojen sisältämät tiedot sekä paikallisesti tallennetut tiedot, kuten MS Excel -laskentataulukot, CSV-tiedostot, XML-tiedostot. Nämä tiedostot voidaan ladata joko käyttäjän omalta tietokoneelta tai Internetistä. Yhteen QlikView-sovellukseen voidaan tuoda dataa yhtäaikaisesti useista eri tietolähteistä. QlikView:llä tehtyjä sovelluksia voidaan käyttää QlikView-työpöytäsovelluksessa ja niitä voidaan julkaista webbiselaimella käytettäviksi sovelluksiksi Internetiin tai mobiilipäätelaitteisiin. Tuettuihin mobiilipäätelaitteisiin kuuluvat mm. Apple iphone -puhelimet, Android-puhelimet sekä Java-pohjaiset mobiililaitteet kuten BlackBerryt. QlikView-ohjelman eri versiot QlikView-tuoteperheeseen kuuluu useita tuotteita: QlikView - Ohjelma, jolla voidaan kerätä ja mallintaa dataa sekä rakentaa sovelluksen ulkoasua. QlikView-ohjelmasta on saatavilla myös ilmainen Personal-versio, jossa ei ole käyttöön liittyviä rajoituksia, mutta tällä lisenssittömällä Personal-versiolla ei voida avata muiden käyttäjien luomia QlikView-asiakirjoja. Ilmaisen Personal-version voi ladata osoitteesta QlikView Server - Palvelintuote, jonka avulla QlikView-sovelluksia voidaan käyttää web-selaimella tai mobiilipäätelaitteilla. QlikView Publisher - Tuote, jonka avulla voidaan keskitetysti hallita ja ylläpitää QlikViewanalysointisovelluksia palvelimella sekä jakaa niitä esimerkiksi sähköpostiosoitteisiin. 3

4 Pengon Oy Pengon Oy auttaa yrityksiä saamaan täyden hyödyn kerryttämästään tiedosta. QlikView-tuotteella toteutamme yritykselle keskitettyjä raportointiympäristöjä, jossa kaikki asiakkaan tarvitsema tieto löytyy yhdestä ja samasta paikasta. Dynaamiset, erilaisia poimintaehtoja sisältävät QlikView-sovellukset voidaan ajaa halutuilta työasemilta ilman, että niihin tarvitsee asentaa varsinaista QlikView-ohjelmistoa. Jyväskylässä Satu Malmirae 4

5 2. Miten QlikView toimii? QlikView käyttäjän näkökulmasta QlikViewn käyttöperiaate on hyvin yksinkertainen. QlikView-sovellus näyttää tietokannassa tai muussa tietovarastossa olevaa dataa ja niiden välisiä riippuvuuksia. QlikView-sovellukset koostuvat erilaisista datalistauksista, taulukoista, kaavioista ja muista objekteista, joiden sisällöt ovat riippuvaisia toisistaan. Valitsemalla yhdestä objektista jonkin tiedon, muut QlikView-sovelluksen objektit suodattavat ja näyttävät automaattisesti tietonsa tehdyn valinnan mukaan. Seuraavissa kuvissa näkyy eräs QlikView-tuotteella tehty esittelysovellus, jonka avulla voidaan tarkastella elokuvien saamia arviointeja suhteessa elokuvien kestoihin kautta historian. Ensimmäisessä kuvassa sovelluksessa ei ole tehty vielä mitään valintoja ja sovelluksessa näkyvät kaikki tietokannasta löytyvät elokuvat, arvioinnit, ohjaajat, näyttelijät sekä elokuvien kestot minuutteina. Seuraavassa kuvassa näkyy saman sovelluksen näkymä tilanteessa, jossa on valittu vain 80- ja 90-lukujen elokuvat. Nyt kaikki muutkin objektit ovat automaattisesti päivittyneet näyttämään tiedot vain valituilta vuosikymmeniltä. Esimerkiksi ohjaajien listassa näkyy vain niiden ohjaajien nimet, jotka ovat tehneet elokuvia valituilla vuosikymmenillä. 5

6 Edellä olevaa sovellusta ja monia muita QlikView-demosovelluksia voi käydä itse kokeilemassa osoitteessa 3. Tutustuminen QlikView-ohjelmaan Käytön aloitus Kun QlikView käynnistetään, aukeaa aloitussivu (Start page). Aloitussivulla voidaan tarkastella esimerkkisovelluksia tai valita avattavaksi joku aiemmin muokattu QlikView-sovellus (Recently Opened Documents). 6

7 Uuden QlikView-sovelluksen tekeminen aloitetaan valitsemalla File/New -komento. Tällöin ohjelmaan avautuu uusi tyhjä Main-välilehti. Välilehdet ja objektit Jokaisessa QlikView-sovelluksessa on vähintään yksi välilehti. Välilehti pitää sisällään QlikView-sovelluksen toimintoja. Välilehtiä voi olla myös useampia, joten sovelluksen toimintoja voidaan jaotella loogisesti eri kokonaisuuksiksi. Millä tahansa välilehdellä tehdyt kyselyt vaikuttavat kaikkien välilehtien objekteihin. Eli vaikka sovellus olisi jaettu usealle välilehdelle, kyseessä on silti yksi yhtenäinen sovellus. Uuden välilehden lisääminen tapahtuu valitsemalla Layout / Add Sheet. Välilehden nimeäminen tapahtuu Settings / Sheet Properties -ikkunan General-välilehdellä. Välilehtiä voidaan järjestellä Layout-valikon Promote Sheet- ja Demote Sheet -komennoilla. Välilehtiä voidaan poistaa saman valikon Remove Sheet -komennolla. Välilehtiä voidaan tarkastella ja järjestellä myös Settings / Documents Properties -toiminnon Sheets-välilehdellä. QlikView-sovellusta suunniteltaessa on hyvä tietää sovelluksen käyttäjän näyttöresoluutio. Näin sovellus voidaan suunnitella mahtumaan kerralla näyttöön. QlikView-sovelluksen ikkunan koko voidaan säätää halutun näyttöresoluution kokoiseksi valitsemalla resoluutio View / Resize Window -valikon avulla. 7

8 QlikView-sovelluksessa dataa voidaan tarkastella erilaisten objektien avulla, joita voidaan luoda ja muunnella helposti. Objekteja voidaan lisätä välilehdelle Layout / New Sheet Object -valikon kautta. Välilehdellä voi olla koko joukko erilaisia objekteja. Tyypillisin QlikView-objekti on List Box. Muita usein käytettyjä objekteja ovat graafit (Chart-objektit), erilaiset taulukot (Table Box -objektit), painikkeet (Buttonobjektit) ja tekstiobjektit. Seuraavassa kuvassa näkyvässä QlikView-sovelluksessa on yleisimpiä QlikViewobjekteja. Button List Box Bar Chart Current Selections Box Sheet Pivot Table Objektien paikkaa välilehdellä voidaan vaihtaa tarttumalla objektin yläpalkkiin hiirellä ja vetämällä objekti haluttuun kohtaan välilehdellä. Voidaan myös valita useita objekteja kerralla valitsemalla ne hiirellä Ctrlnäppäin pohjassa ja siirtää ne yhdellä kertaa toiseen paikkaan. Objektin kokoa voidaan muuttaa tarttumalla sen reunaan kiinni ja vetämällä objekti isommaksi tai pienemmäksi. 8

9 Objekteja voidaan kopioida myös välilehdeltä toiselle. Helpoiten tämä käy tarttumalla objektiin ja vetämällä se halutun välilehden päälle. 4. Datan lataaminen QlikView-sovellukseen QlikViewn tukemat datamuodot Jokaisen QlikView-sovelluksen rakentaminen alkaa datan lataamisesta sovellukseen. QlikView tukee käytännössä mitä tahansa relaatiotietokantoja, joihin voidaan muodostaa ODBC- tai OLE DB -yhteys. Tämän lisäksi QlikView tukee yleisimpiä tiedostomuotoisia tietolähteitä, kuten MS Excel-, CSV-, TXT-, XML-, HTMLja DIF-tiedostoja. QlikView tukee myös useiden toiminnanohjausjärjestelmien rajapintoja, mukaan lukien SAP, Oracle ja Salesforce.com. QlikView:ssä voidaan myös yhdistää useiden eri tietolähteiden tietoja yhdeksi kokonaisuudeksi samaan sovellukseen. Tällöin osa datasta voi tulla esim. toiminnanohjausjärjestelmästä, osa relaatiotietokannasta ja osa vaikka Excel-taulukosta. Koska QlikView lataa käyttäjän oletettavasti tarvitseman datan muistiinsa, on eri tietolähteiden yhteiskäyttö hyvin nopeaa. Datan hakeminen Esimerkeissä käytetty tietokanta on tehty MS Access -ohjelmalla. Tietojen hakeminen aloitetaan valitsemalla File-valikosta Edit Script -toiminto. Toiminnon Data-välilehdellä valitaan käytettävä tietolähde. Painamalla välilehden Database-osiossa olevaa Select-painiketta päästään valitsemaan haluttu tietokanta. 9

10 Sen jälkeen valitaan tietolähteen tyyppi, joka tässä on MS Access Database. Seuraavaksi valitaan tietolähteen sijainti. Mallitietokannan nimi on penger.mbd. Kun tietolähde on valittu, voidaan valita tietokannan taulut, joista tiedot haetaan. Tauluja valitaan Addpainikkeella. Tietoja voidaan hakea myös tietokannassa olevista näkymistä (Views). Taulua tuplaklikkaamalla voidaan tarkastella taulujen sisältämiä kenttiä ja kenttien sisältöjä. 10

11 Kun halutut taulut on valittu, voidaan Create Select Statement -ikkuna sulkea OK-painiketta napsauttamalla. Tämän jälkeen Edit Script -ikkunassa voidaan muodostunut skripti suorittaa QlikViewsovelluksessa. Tämä tapahtuu napsauttamalla Edit Script -ikkunan Reload-painiketta. Reload-toiminnon yhteydessä valitut taulut ladataan QlikView-sovellukseen, Edit Script -ikkuna sulkeutuu ja näyttöön avautuu Sheet Properties: Fields -ikkuna, jonka avulla voidaan valita valittujen taulujen sisältämiä kenttiä QlikViewsovellukseen. Valittujen kenttien sisältämät tiedot tulevat näkyviin QlikView-sovellukseen kukin omana List Box -objektina. Kenttiä voidaan lisätä ja poistaa myöhemmin QlikView-ohjelman Layout / Select Fields -toiminnolla. Vinkki: Skriptiin tehdyt muutokset kannattaa aina tallentaa ennen Reload-toiminnon suorittamista. Settings / User Preferences / Save -välilehdeltä löytyvän Save before Reload -asetuksen valitsemalla QlikView tallentaa muutokset automaattisesti aina ennen Reload-toiminnon suorittamista. Sovelluksessa käytettyjä tauluja ja niiden välisiä linkityksiä voidaan tarkastella Table Viewerissä, joka aukeaa File / Table Viewer -komennolla. Tauluja voidaan järjestellä hiirellä napsauttamalla ja vetämällä. QlikView linkittää eri taulut toisiinsa automaattisesti samannimisten kenttien perusteella. Tällaisia kenttiä kutsutaan avainkentiksi. 11

12 Table Viewerissä taulua napsauttamalla (hiiren oikella näppäimellä / Preview) aukeaa Dialog-ikkuna, jossa voidaan tarkastella taulun sisältämiä kenttiä ja niiden tietoja. 5. Objektien lisääminen sovellukseen QlikView-sovelluksen välilehdelle voidaan lisätä useita erilaisia objekteja. Seuraavaksi kerrotaan muutamien erilaisten objektiivien lisäämisestä. Jotta sovelluksen ulkoasu pysyy selkeänä, kannattaa välttää sijoittamasta liian paljon objekteja yhdelle välilehdelle. Objektin lisääminen välilehdelle tapahtuu Layout / New Sheet Object -valikon avulla. Objekti aktivoituu napsauttamalla sen yläpalkkia. Objekti voidaan kopioida pitämällä ctrl-painiketta pohjassa ja vetämällä objekti haluttuun paikkaan. Samalla tavoin objekti voidaan kopioida toiselle välilehdelle. Myös tutuilla näppäinyhdistelmillä voidaan kopioida, leikata ja 12

13 liittää objekteja. Useampi objekti voidaan aktivoida samanaikaisesti valitsemalla shift-painike pohjassa halutut objektit tai valitsemalla Edit / Activate All. List Box -objektin lisääminen List Box -objekti luodaan valitsemalla Layout / New Sheet Object / List Box. Title-kohtaan voidaan kirjoittaa List Boxille haluttu nimi. List Boxiin valitaan Field-pudotusvalikosta haluttu kenttä. Muilla ikkunan välilehdillä voidaan säätää mm. List Boxin fonttia, asettelua, lajittelua koskevia asetuksia. List Boxin muokkaaminen myöhemmin onnistuu napsauttamalla hiiren oikealla List Boxin päällä ja valitsemalla Properties. 13

14 List Box näyttää kaikki mahdolliset List Boxiin valitun kentän arvot. List Box -objektista voidaan valita yksi tai useampi arvo. Jos halutaan valita useampi arvo, valitaan hiiren vasen painike pohjassa vetämällä halutut arvot. Jos halutaan valita usempi arvo, jotka eivät ole peräkkäin List Boxissa, pidetään ctrl-painike pohjassa ja napsautetaan hiirellä kaikki halutut arvot. List Boxiin voidaan kohdistaa myös hakuja. Hakusana voidaan kirjoittaa tyhjään kenttään, joka ilmestyy, kun napsautetaan List Boxin yläpalkissa olevaa suurennuslasin kuvaa. Valinnan poistaminen List Boxista voidaan tehdä usealla tavalla. Napsauttamalla valittua arvoa uudelleen, valinta häviää. Työkalurivillä olevan Clear-painikkeen avulla voidaan tyhjentää kaikki valinnat. Jos samasta List Boxista valitaan toinen arvo, vanha valinta häviää. Työkalurivillä olevan Back-painikkeen avulla voidaan siirtyä askel kerrallaan taaksepäin valintahistoriassa. QlikViewn muistissa on 100 viimeisintä valintaa. Tietolähteen kentän uudelleen nimeäminen tai useamman eri kentän tietojen yhdistäminen ja tuominen yhteen List Boxiin on myös mahdollista. File / Edit Script -komennolla päästään katsomaan ja muokkaamaan QlikView-sovelluksen automaattisesti muodostamaa skriptiä. Esimerkissä yhdistetään Kontaktin etunimi- ja Kontaktin sukunimi- kentät yhdeksi Kontakti-kentäksi muokkaamalla QlikViewohjelman automaattisesti muodostamaa LOAD-lausetta, jossa kentät ladataan tietolähteestä sovellukseen. `Kontaktin etunimi`, `Kontaktin sukunimi`, `Kontaktin etunimi`&' '&`Kontaktin sukunimi` as Kontakti, Lisätty rivi Kun skriptin muokkaus on valmis, ajetaan skripti painamalla Reload-painiketta. Jos muokkaaminen on onnistunut virheettömästi, aukeaa Sheet Properties -ikkuna ja Fields-välilehti, jossa muodostettu Kontaktikenttä voidaan nyt valita QlikView-sovellukseen esim. List Boxiin. 14

15 Taulukoiden lisääminen QlikView-sovellukseen voidaan lisätä erilaisia taulukoita. Taulukkotyyppejä ovat mm. Straight Table ja Pivot Table. Straight Table on perinteinen kaksiulotteinen taulukko ja Pivot-taulukossa voidaan esittää useampia ulottuvuuksia yhdessä taulukossa. Esimerkkinä Pivot-taulukosta tehdään myynti kaupungeittain, jaoteltuna edelleen asiakkaiden mukaan. Taulukon lisääminen tapahtuu Layout / New Sheet Object / Chart -toiminnolla. Graafityypiksi valitaan Pivot Table. Dimensions-kohdassa valitaan Kaupunki- ja Asiakkaan nimi -kentät. Expressions-kohdassa kirjoitetaan kaava Sum (Hinta*Kappalemäärä). Kyseinen kaava nimetään Myynniksi. 15

16 Lopputuloksena saadaan yksinkertainen Pivot-taulukko, jossa voidaan tarkastella myyntiä kaupungeittain, mutta tarvittaessa nähdä myös myynnin jakautuminen asiakkaittain kaupungin sisällä. Kaavioiden lisääminen Kaavioita voidaan lisätä QlikView-sovelluksen välilehdelle samalla tavoin kuin muitakin objekteja. Samoin niitä voidaan siirtää, kopioida ja niiden kokoa voidaan muuttaa. Kun kaavion yläpalkkia tuplaklikataan, 16

17 kaavio muuttuu pieneksi kuvakkeeksi välilehdelle. Kuvakkeesta näkyy kaavion tyyppi, esim. pylväs, piirakka jne. Kaavioon voidaan tehdä kyselyjä samalla tavoin kuin List Boxiin tai mihin tahansa muuhun objektiin. Kaavion lisääminen aloitetaan valitsemalla Layout / New Sheet Object / Chart. General-välilehdellä kaaviolle annetaan nimi ja valitaan kaaviotyyppi. Pylväskaavio (Bar Chart), joka on kaavioista tyypillisin, on oletusvalintana. Joihinkin kaavioihin voidaan valita Fast Type Change -ominaisuus, jolloin käyttäjä voi vaihtaa kaaviotyyppiä QlikView-sovelluksessa ja tarkastella näin samoja tietoja erilaisten graafien avulla. Fast Type Change -ominaisuus saadaan käyttöön valitsemalla kaavion luonnin ensimmäisellä välilehdellä Allowed Types -kohdasta halutut kaaviotyypit. Kun halutut valinnat on tehty, siirrytään seuraavaan vaiheeseen eli Dimensions-ikkunaan painamalla Nextpainiketta. Tässä ikkunassa valitaan kaavion x-akselilla näytettävä tieto. Haluttu kenttä valitaan Available Fields / Groups -laatikosta. Esimerkissä on valittu Asiakkaan nimi -kenttä. Label-kohtaan voidaan kirjoittaa kentälle kaaviossa näytettävä nimi. Oletuksena kaavio näyttää tietokannasta tulevan kentän nimen. Nextpainikkeella päästään seuraavaan ikkunaan. 17

18 Next-painiketta painamalla päästään määrittämään, mitä tietoa kaaviossa halutaan näyttää y-akselilla. Edit Experssion -ikkunaan voidaan kirjoittaa laskutoimituksia, joita halutaan kohdistaa tiettyyn tietokannan kenttään. Syntaksi voidaan kirjoittaa käsin tai luoda Fields-välilehdellä. Aggregation-kohdassa valitaan haluttu laskutoimitus ja Field-kohdasta kenttä tai kentät, joita halutaan käyttää laskennassa. Esimerkissä halutaan laskea tilausten kokonaissummat asiakkain. Lopuksi napsautetaan Paste-painiketta ja sen jälkeen OK. 18

19 Expressions-ikkunassa määritetään nimi (Tilaussummat asiakkaittain) äsken luodulle laskentakentälle. Jos kaavioon halutaan luvut pylväiden tms. kohdille, rastitaan valinta Numbers on Data Point. Seuraavilla välilehdillä (Sort, Style, Presentation jne.) voidaan määrittää erilaisia kaaviota koskevia asetuksia, mutta tässä jätetään oletusvalinnat niiden osalta ja voidaan painaa Finish-painiketta, jolloin kaavio ilmestyy QlikView-sovelluksen välilehdelle. Kaaviotyyppiä voidaan nyt vaihtaa Fast Type Change -ominaisuuden avulla, kun napsautetaan kaavion yläpalkin oikeassa yläkulmassa olevaa pientä kaaviokuvaketta. Seuraavassa kuvassa näkyy samat tiedot näyttävä Chart-objekti, johon on vaihdettu kaaviotyypiksi piirakkakaavio (Pie Chart). 19

20 Jos pylväskaaviossa halutaan Asiakkaan nimi -kentän tiedot asetella kuten edellisessä esimerkissä, voidaan asettelu muuttaa valitsemalla kuva hiiren oikealla painikkeella ja Properties-valinta. Chart Properties / Axes -välilehdellä valitaan Dimension Axis -kohtaan /-valinta. Kaavioita voidaan luoda QlikView-ohjelmassa myös Quick Chart Wizardin avulla. Etenkin yksinkertaisten kaavioiden luominen on helppoa tämän toiminnon avulla. Työkalu löytyy valikosta kohdasta Tools / Quick Chart Wizard. Mittaristot Mittaristotyyppisiä graafeja käytetään usein kuvaamaan liiketoiminnassa seurattavia mittareita eli KPIarvoja (Key Performance Indicator). Tällaisia mittareita voi olla esimerkiksi liikevaihto, myynti tai asiakastyöprosentti. Mittariston (Gauge) luominen tapahtuu samalla tavoin kuin muidenkin kaavioiden. Painikkeet QlikView-sovelluksessa Painike-objekteja (Button) käytetään QlikView-sovelluksissa erilaisiin tarkoituksiin. Niiden avulla voidaan mm. valita objekteja, liikkua valintahistoriassa, lukita objekteja ja poistaa kaikki valinnat aktivoida objekteja tai välilehtiä pienentää tai suurentaa objekteja luoda kirjanmerkkejä tai siirtyä kirjanmerkkeihin tulostaa objekteja tai välilehtiä ja viedä tietoja tiedostoiksi, avata web-sivuja, avata uusia QlikView-sovelluksia suorittaa makroja. Seuraavaksi sovellukseen lisätään painike, joka vie esimerkkiaineistosta asiakkaiden osoitetiedot tekstitiedostoksi. Valitaan ensin työkaluriviltä Layout / New Sheet Object / Button -komento. General-välilehden Textkenttään kirjoitetaan painikkeeseen tuleva teksti, esim. Vie osoitteet tekstitiedostoksi ja siirrytään Actions-välilehdelle. Add-painiketta napsauttamalla päästään valitsemaan painikkeen toimintotyyppi 20

21 (Action type). Valitaan Action Type -kentästä External ja sen jälkeen Action-kentästä Export. Suljetaan lopuksi Add Action -ikkuna napsauttamalla OK-painiketta. Tämän jälkeen määritellään, mitä tietoja painikkeen avulla viedään ja mihin muotoon. Napsauttamalla New Button Object -ikkunan Actions-välilehdellä olevaa Setup-painiketta päästään tekemään tarvittavat valinnat eli valitsemaan tiedot, jotka viedään tiedostoon sekä kohde mihin tiedosto tallennetaan ja tiedostotyyppi. Fields-kentässä näkyy käytettävissä olevat tietokentät, joista halutut kentät valitaan Export Lines -kenttään. Jotta tiedostoon voidaan viedä enemmän kuin yksi kenttä, valitaan Multi Value -kohta. Valitsemalla Records-valinta, tiedot viedään taulukkomuodossa ja Include Labels -valinnalla taulukon ensimmäiselle riville tulostetaan kenttien otsikot. Lopuksi valitaan Export to -kohdassa File ja annetaan haluttu tiedostonimi ja -tyyppi, esim. Osoitteet.csv. 21

22 Kun painike on valmis, voidaan sen ulkoasua muokata Button Properties -valikossa, joka löytyy napsauttamalla hiiren oikealla painikkeen päällä. Muita hyödyllisiä QlikView-objekteja Tekstiobjekteja (Text Object) voidaan lisätä ja käyttää QlikView-sovelluksessa samoin kuin muitakin objekteja. Niitä voidaan käyttää tekstitiedon esittämisen lisäksi taustavärielementteinä, kuvaelementteinä ja ne voivat esittää laskukaavojen tuloksia. Current Selections Box -objektin avulla nähdään selkeästi aakkojärjestyksessä listattuna kaikki kentät, joihin on kohdistettu kysely sekä kaikki poimintaehdot. Tämä helpottaa käyttäjää pitämään muistissaan tekemiään valintoja. Current Selections Box -objekti lisätään QlikView-sovellukseen Layout / New Sheet Object -valikosta. New Current Selections box -ikkunan General-välilehdellä jätetään oletusasetukset ja valitaan OK, jolloin Current Selections box ilmestyy sovelluksen välilehdelle. Nyt kaikki objekteihin tehdyt kyselyt näkyvät Current Selections Boxissa. 22

23 QlikView-sovelluksen välilehdelle voidaan lisätä myös Bookmark-objekteja eli kirjanmerkkejä. Näitä voidaan käyttää, jos halutaan säilyttää joku tietty kysely poimintaehtoineen ja palata siihen joskus myöhemmin. Kirjanmerkin tekeminen on helppoa, ensin tehdään halutut valinnat QlikView-sovelluksen objekteista ja sen jälkeen valitaan Bookmarks / Add Bookmark. Tämän jälkeen objekti lisätään sovelluksen välilehdelle tuttuun tapaan Layout / New Sheet Object -valikosta. Jos Bookmark-objektin avulla halutaan lisätä tai poistaa kirjanmerkkejä, tehdään valinnat Show Add Button ja Show Remove Button, ja sen jälkeen valitaan OK. Bookmark-objekti ilmestyy sovelluksen välilehdelle ja pudotusvalikossa on nyt nähtävillä ja valittavissa tallennetut kyselyt. 23

24 6. Oman ensimmäisen sovelluksen luominen Ensimmäisen QlikVies sovelluksen luominen onnistuu helposti seuraamalla tätä ohjetta. 1. Lataa QlikView Personal Edition a. Ohjelman saat ladattua osoitteesta 2. Valitse tietolähde, jota käytät sovelluksessa a. Ohje kappaleessa Datan lataaminen QlikView-sovellukseen, sivu 9 3. Lisää sovellukseen muutama valintalista tärkeimmistä kentistä a. Ohje kappaleessa List Box -objektin lisääminen, sivu Lisää kaavio a. Ohje kappaleessa Kaavioiden lisääminen, sivu 17 Näin olet saanut luotua ensimmäisen toimivan QlikView-sovelluksen. 7. Yhteenvetona QlikViewn plussat ja miinukset + QlikViewn avulla voidaan yhdistää eri tietolähteistä tuleva tieto helposti. + QlikView-sovellusten nopea käyttöönotto, valmis sovellus muutamassa päivässä. + Sovellukset helppokäyttöisiä, ei vaadi loppukäyttäjien kouluttamista. + Yhdessä QlikView-sovelluksessa voidaan helposti, tehokkaasti ja nopeasti tarkastella tietoja useasta eri näkökulmasta. Vastaukset kysymyksiin saadaan sekunneissa. + Monipuolinen työkalu koko organisaatiossa, QlikView soveltuu yhden käyttäjän työpöytäsovelluksesta koko ison organisaation käyttöön. - Jos halutaan esim. tulostaa paperille runsaasti tekstiä sisältäviä, monisivuisia raportteja, QlikView ei välttämättä ole paras työkalu. QlikView soveltuu parhaiten taulukoiden, graafien ja mittaristojen esittämiseen sekä tietojen dynaamiseen suodattamiseen tietokoneen näytöllä. - QlikView-ohjelman avulla ei voida syöttää tietoja, mutta siitä saadaan helposti tiedot vietyä esim. tekstitiedostoon. Tulemme mielellään esittelemään ohjelmaa lisää. Ota yhteyttä

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja.

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Excel 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Komentojen lisääminen pikatyökaluriville Pidä

Lisätiedot

Transkribuksen pikaopas

Transkribuksen pikaopas Transkribuksen pikaopas Transkribus on alusta, jolla voi puhtaaksikirjoittaa haluamaansa aineistoa ja automaattisesti tunnistaa käsinkirjoitettua tekstiä. Sitä käyttääkseen täytyy rekisteröityä. Tässä

Lisätiedot

Pikaohje formaatin valmistamiseen

Pikaohje formaatin valmistamiseen Pikaohje formaatin valmistamiseen Esko Otava Oy ver.1.0 Pääikkunasta (tulostusikkunasta) valitaan Cards-Show cards manager Paina Add 2 Paina New Kortinsuunnitteluikkuna on jaettu kolmeen osaan: Vasemmalla

Lisätiedot

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille OneNote OPS OHJE Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille Vinkki: Jos et löydä hakemaasi, voit painaa F1-painiketta, joka avaa OneNote-ohjeen, josta voit hakea hakusanoilla vastausta kysymyksiisi liittyen

Lisätiedot

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto ArcGISohjelmistossa

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto ArcGISohjelmistossa 1(6) Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto ArcGISohjelmistossa Ohjeita laatiessa on käytetty ArcGIS:n versiota 10.1. Koordinaattijärjestelmä ArcGIS käyttää oletuskoordinaattijärjestelmänä

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Omien raporttien tekeminen Qlikviewissä

Omien raporttien tekeminen Qlikviewissä IT/Tietohallinto Raportointijärjestelmäprojekti Raportointijärjestelmän käyttöohje: Omien raporttien tekeminen Qlikviewissä 1/11 Omien raporttien tekeminen Qlikviewissä versiohistoria 11.5.2010 versio

Lisätiedot

MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010 1 MICROSOFT EXCEL 2010 Taulukkolaskentaohjelman jatkokurssin tärkeitä asioita 2 Taulukkolaskentaohjelmalla voit Käyttää tietokonetta ruutupaperin ja taskulaskimen korvaajana Laatia helposti ylläpidettäviä

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Adobe Premiere Elements ohjeet

Adobe Premiere Elements ohjeet Adobe Premiere Elements ohjeet 1. Käynnistä ohjelma kaksoisnapsauttamalla työpöydän kuvaketta. 2. Avautuvasta Elements-ikkunasa valitse a. New Project jos aloitat uuden videoeditoinnin. b. Open Project

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36 !!!!! Relaatiotietokannat ovat vallanneet markkinat tietokantojen osalta. Flat file on jäänyt siinä kehityksessä jalkoihin. Mutta sillä on kuitenkin tiettyjä etuja, joten ei se ole täysin kuollut. Flat

Lisätiedot

Tilastolliset ohjelmistot 805340A. Pinja Pikkuhookana

Tilastolliset ohjelmistot 805340A. Pinja Pikkuhookana Tilastolliset ohjelmistot 805340A Pinja Pikkuhookana Sisältö 1 SPSS 1.1 Yleistä 1.2 Aineiston syöttäminen 1.3 Aineistoon tutustuminen 1.4 Kuvien piirtäminen 1.5 Kuvien muokkaaminen 1.6 Aineistojen muokkaaminen

Lisätiedot

Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla

Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla Seuraavilla sivuilla esittelemme yksityiskohtaisesti, miten voit helposti ja nopeasti yhdistää kuvia ja tekstiä easybook -taittotyökalun avulla. Edellytykset

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

Posterin teko MS Publisherilla

Posterin teko MS Publisherilla Posterin teko MS Publisherilla Ensimmäisenä avaa MS Publisher 2010. Löydät sen Windows valikosta - All programs - Microsoft Office. Publisheriin avautuu allaolevan kuvan mukainen näkymä. Mikäli et näe

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 1 Kuva 1 Sakari Järvenpää sakari.o.a.jarvenpaa@student.jyu.fi TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 28.3.16 2 Sisällys 1 Kaaviot... 3 1.1 Kaavion osat... 3 1.2 Kaavion tekeminen... 4 1.3 Kaavion muokkaaminen...

Lisätiedot

Excel PowerPivot

Excel PowerPivot Excel 2016 -PowerPivot 11.12.2017 Markku Könkkölä J Y / Tietohallintokeskus PowerPivot Excel 2010:n PowerPivot -apuohjelmalla voit analysoida tietoja tehokkaasti ilman datan kokorajoituksia. Voit yhdistää

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

Pikaopas. Valintanauhan näyttäminen tai piilottaminen Avaa valintanauha napsauttamalla välilehteä, tai kiinnitä se pysyvästi näkyviin.

Pikaopas. Valintanauhan näyttäminen tai piilottaminen Avaa valintanauha napsauttamalla välilehteä, tai kiinnitä se pysyvästi näkyviin. Pikaopas Microsoft Visio 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Päivitetyt mallit Mallien avulla voit nopeasti

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa.

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. Projekti kannattaa tallentaa muutenkin aina sillöin tällöin, jos käy niin ikävästi että

Lisätiedot

Kahoot! Kirjautuminen palveluun. Sinikka Leivonen

Kahoot! Kirjautuminen palveluun. Sinikka Leivonen Kahoot! Kahoot! on internetselaimessa toimiva sovellus, jonka avulla voit pitää pieniä testejä/kokeita tai kysellä mielipiteitä. Testeihin liittyy myös pelillisyys, sillä eniten pisteitä saanut voittaa.

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

Pelaajan tietojen lisääminen

Pelaajan tietojen lisääminen Käytön aloitus Ohjelma käynnistetään tuplaklikkaamalla Jäseri-kuvaketta työpöydältä, tai käynnistä-valikosta. Ohjelmasta aukeaa seuraavanlainen valikko; Jäsenrekisterissä muutetaan jäsentietoja, maksukirjassa

Lisätiedot

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto Versio k15 Näin laadit ilmastodiagrammin Libre Officen taulukkolaskentaohjelmalla. Ohje on laadittu käyttäen Libre Officen versiota 4.2.2.1. Voit ladata ohjelmiston omalle koneellesi osoitteesta fi.libreoffice.org.

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

OHJE EXCEL-MAKRON LUOMISEKSI JA MAKRON KÄYTÖSTÄ

OHJE EXCEL-MAKRON LUOMISEKSI JA MAKRON KÄYTÖSTÄ OHJE EXCEL-MAKRON LUOMISEKSI JA MAKRON KÄYTÖSTÄ Tässä ohjeessa esitetään kuinka Excel-taulukkolaskentaan luodaan makro ja annetaan muutama vinkki makron käyttöön. Ohje koostuu seuraavasti: 1. Mikä makro

Lisätiedot

TAULUKKO, KAAVIO, SMARTART-KUVIOT

TAULUKKO, KAAVIO, SMARTART-KUVIOT PowerPoint 2013 Taulukko, kaaviot, SmartArt-kuviot Sisällysluettelo TAULUKKO, KAAVIO, SMARTART-KUVIOT TAULUKOT... 1 Taulukon muotoileminen... 1 Taulukon koon muuttaminen... 2 Rivien valitseminen... 2 Sarakkeiden

Lisätiedot

JulkICT portaalin käyttöohje

JulkICT portaalin käyttöohje LUONNOS 30.4.2013 2 (12) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 QPR Portaali... 3 2.1 Kirjautuminen palveluun... 3 2.2 Portaalin Prosessit-välilehden toimintakuvaus... 5 2.3 Mallin valitseminen mallilistasta... 7

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN -Mene osoitteeseen keskustanuoret.fi/user - Kirjoita saamasi käyttäjätunnus ja salasana - Klikkaa yllä olevaa piirisi logoa niin

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

Jypelin käyttöohjeet» Ruutukentän luominen

Jypelin käyttöohjeet» Ruutukentän luominen Jypelin käyttöohjeet» Ruutukentän luominen Pelissä kentän (Level) voi luoda tekstitiedostoon "piirretyn" mallin mukaisesti. Tällöin puhutaan, että tehdään ns. ruutukenttä, sillä tekstitiedostossa jokainen

Lisätiedot

Haaga-Helia/IltaTiko ict2tcd005: Ohjelmiston suunnittelutaito 1/7 Anne Benson. Tällä opintojaksolla käytämme VS:n kolmen kokonaisuuden luomiseen:

Haaga-Helia/IltaTiko ict2tcd005: Ohjelmiston suunnittelutaito 1/7 Anne Benson. Tällä opintojaksolla käytämme VS:n kolmen kokonaisuuden luomiseen: Haaga-Helia/IltaTiko ict2tcd005: Ohjelmiston suunnittelutaito 1/7 Microsoft SQL käyttö Yleistä VisualStudiosta Tällä opintojaksolla käytämme VS:n kolmen kokonaisuuden luomiseen: - sovellushallintaan -

Lisätiedot

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistä-valikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT 14.11.2011 Sisältö Perustietoa tietovarastosta... 2 Perustietoa kuutioista... 2 Dimensioiden valinta... 2 Uuden dimension lisääminen aikaisemman

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö

FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö Versio 1.0 Tiedostonsiirto FTP -menetelmällä Lahden Väriasemoinnilla on käytössä suurempien tiedostojen siirtoa varten oma FTP -yhteys. Tällä menetelmällä saadaan

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Internet Explorer 7 & 8 pop-up asetukset

Internet Explorer 7 & 8 pop-up asetukset Sivu 1(8) Internet Explorer 7 & 8 pop-up asetukset www.procountor.com Internet Explorer 7 ja 8 sisältää pop-up ikkunoiden esto toiminnon. ProCountor -Taloushallintoohjelmistossa voidaan raportit tulostaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1. Avaa uusi työkirja 2. Tallenna työkirja nimellä perusfunktiot. 3. Kirjoita seuraava taulukko 4. Muista taulukon kirjoitusjärjestys - Ensin kirjoitetaan

Lisätiedot

CABAS. Perusominaisuuksien käyttö

CABAS. Perusominaisuuksien käyttö CABAS Perusominaisuuksien käyttö Aloitussivu s.3-4 Laskelman luominen s.5-6 Omistajan/Ajoneuvon tiedot s.7-8 Vahinkotiedot s.9 Veloitukset s.10 Korjauskohteet s.11 Toimenpiteet/korjauskohteet s.12-14 Pintaoikaisu

Lisätiedot

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Page 1 of 9 SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Sisällysluettelo Yleistä SQL Buddy:sta kotisivu :http://sqlbuddy.com/ SQL Buddy on kevyt hallintatyökalu MySQL-tietokannalle. Järjestelmävaatimukset Serverin vaatimukset

Lisätiedot

Pikaopas. The New Black. Kesäkuu 2014. Datscha Pikaopas The New Black (25.6.2014) 1 (14)

Pikaopas. The New Black. Kesäkuu 2014. Datscha Pikaopas The New Black (25.6.2014) 1 (14) Pikaopas The New Black Kesäkuu 2014 Datscha Pikaopas The New Black (25.6.2014) 1 (14) Taustatieto Tämä dokumentti on luotu helpottamaan uuden Datscha version käyttämistä. Uusi versio julkaistaan 27. kesäkuuta

Lisätiedot

Juha Haataja 4.10.2011

Juha Haataja 4.10.2011 METROPOLIA Taulukkolaskenta Perusteita Juha Haataja 4.10.2011 Lisätty SUMMA.JOS funktion käyttö (lopussa). Tavoite ja sisältö Tavoite Taulukkolaskennan peruskäytön hallinta Sisältö Työtila Omat kaavat,

Lisätiedot

Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot

Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot Kaikki ZoomTextin asetukset voidaan tallentaa ja palauttaa käyttämällä mallitiedostoja. Mallitiedostot kontrolloivat kaikkia ZoomTextin toimintoja mukaan lukien suurennustasot,

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007 Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi Word 2007 Perttu Suhonen 2008 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelon tekeminen...5 1.1 Monitasoinen numerointi...5 1.2 Otsikkotyylien

Lisätiedot

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen s. 1/5 Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen Yleistä Internetissä on paljon hyödyllisiä ilmaisohjelmia, jotka voi ladata ja asentaa omalle koneelle. Osa ohjelmista löytyy suomenkielisiltä sivuilta,

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3 Web-editori 2 Optima Web-editori -ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Web-editorista... 3 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3 2 Pikatoimintopainikkeet... 3 2.1 Tallenna... 3 2.2 Peru / Tee uudelleen...

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Word 2010 Pikaopas Hannu Matikainen Päivitetty: 14.4.2012

Word 2010 Pikaopas Hannu Matikainen Päivitetty: 14.4.2012 Word 2010 Pikaopas Hannu Matikainen Päivitetty: 14.4.2012 1(5) Ohjelmaikkunan osat Valintanauhan tärkeimmät välilehdet ovat Tiedosto, Aloitus, Lisää ja Sivun asettelu. Kuvassa näkyy Aloitus-välilehti.

Lisätiedot

FOTONETTI BOOK CREATOR

FOTONETTI BOOK CREATOR F O T O N E T T I O Y FOTONETTI BOOK CREATOR 6 2012 Kemintie 6 95420 Tornio puhelin: 050-555 6500 pro/kirja: 050-555 6580 www.fotonetti.fi Ohjelman asentaminen 1 Hae ohjelma koneellesi osoitteesta http://www.fotonetti.fi/kuvakirjatilaa

Lisätiedot

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa 1(13) Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa (QuantumGIS) Ohjeita laatiessa on käytetty QuantumGIS:n versiota 2.0.1. Ruudunkaappauskuvat ovat englanninkielisestä versiosta,

Lisätiedot

INTERNETSELAIMEN ASETUKSET. Kuinka saan parhaan irti selaimesta

INTERNETSELAIMEN ASETUKSET. Kuinka saan parhaan irti selaimesta INTERNETSELAIMEN ASETUKSET Kuinka saan parhaan irti selaimesta ASETUKSET YLEISESTI Asetuksilla taataan, että Selaimen ulkoasu on toivotunlainen Kirjaimen ja kuvien koko Pop-up -ikkunoiden käsittely Joissakin

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut 1 (14) GTK-wiki 2 (14) Sisällysluettelo 1. Wikin ylläpito... 3 1.1. Wiki-artikkelin muokkaus... 3 1.2. Wiki-artikkelin lisääminen... 3 2. Wiki-toiminnot... 4 2.1. Ristiinlinkitys... 4 2.2. Tekstin muotoilu...

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Taulukon valinta Valitse vasemmalta kansioita, kunnes saat taulukkoluettelon näkyviin. Jos etsit tietoa jostain tietystä aiheesta, voit

Lisätiedot

Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi

Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi Katri Laaksonen 14.3.2011 Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi Ohjeen sisältö: Yleistä Oppaaseen liittyvien opintokohteiden käsittely Opintokohteen tila Vastuuopettajatietojen lisäys Kuvaustekstien

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Joukkokirje, osoitetarrat Työvälineohjelmistot 1(5)

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Joukkokirje, osoitetarrat Työvälineohjelmistot 1(5) Työvälineohjelmistot 1(5) Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

FrontPage 2000 - Näkymät

FrontPage 2000 - Näkymät FrontPage 2000 - Näkymät FrontPagessa on kuusi erilaista näkymää sivustoon. Sivunäkymä Tässä näkymässä luodaan sivut eli näkymä vastaa paljolti Wordin tekstinkäsittelyohjelman näkymää. Tässä on myös muokattava

Lisätiedot

TYYLIT. Word Tyylit

TYYLIT. Word Tyylit Word 2013 Tyylit TYYLIT TYYLIT... 1 Pikatyylien käyttäminen... 1 Tyylimuotoilun poistaminen... 2 Tyylin muokkaaminen... 2 Uuden tyylin luominen muotoillusta tekstistä... 2 Uuden tyylin luominen valintataulussa...

Lisätiedot

MySQL Maestro. Aleksi Korpela IST4SO Markus Lamminaho IST4SO

MySQL Maestro. Aleksi Korpela IST4SO Markus Lamminaho IST4SO MySQL Maestro Aleksi Korpela IST4SO Markus Lamminaho IST4SO 1. MAESTRON ASENTAMINEN... 2 2. MYSQL MAESTRON KÄYNNISTÄMINEN JA TESTIKANNAN LUOMINEN... 6 2.1 Taulujen luominen kantaan... 10 2.2 Käyttäjän

Lisätiedot

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet Luku 6 Pikanäppäimet Pikanäppäimet ovat näppäinyhdistelmiä, jotka mahdollistavt ZoomTextin komennot ilman ZoomTextin käyttäjäliittymän aktivointia. Pikanäppäin komentoja on melkein jokaisella ZoomTextin

Lisätiedot

Visuaalinen analytiikka

Visuaalinen analytiikka Visuaalinen analytiikka Ohjeet esimerkkien tekemiseen 05/10/2015 Yhteystiedot: Malmcon Oy +358 44 756 2449 Sisältö 1. Data 2. Valmistautuminen 3. Ensimmäinen visualisointi 4. Aikasarjat 5. Dimensioiden

Lisätiedot

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla.

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Esitysgrafiikka Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Tallenna esimerkki.pptx tiedosto tuokion kansioon. Avaa esimerkki.pptx tiedosto PowerPoint ohjelmassa. Jäsennysnäkymä

Lisätiedot

Pikaopas. Online-tilin näyttäminen tai vaihtaminen Jos käytät pilvipalvelua, voit muuttaa asetuksia tai vaihtaa tiliä valitsemalla Tiedosto > Tili.

Pikaopas. Online-tilin näyttäminen tai vaihtaminen Jos käytät pilvipalvelua, voit muuttaa asetuksia tai vaihtaa tiliä valitsemalla Tiedosto > Tili. Pikaopas Microsoft Publisher 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Pikatyökalurivi Lisää usein käyttämiäsi

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

EeNet materiaalit ohje

EeNet materiaalit ohje EeNet materiaalit ohje EeNetin materiaaleissa voidaan ladata ja jakaa materiaaleja sekä katsoa ja keskustella materiaaleista. Materiaalit voivat olla teksti-, kuva tai videotiedostoja. Videoihin voidaan

Lisätiedot

ISIS Draw (Windows versio 2.5)

ISIS Draw (Windows versio 2.5) 1 ISIS Draw (Windows versio 2.5) ISIS Draw on helppokäyttöinen kemian piirto-ohjelma, jolla voidaan muun muassa piirtää kemiallisia rakenteita, reaktioyhtälöitä ja yksinkertaisia proteiinirakenteita. Lisäksi

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Oppilaan pikaopas. Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät

Oppilaan pikaopas. Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät 1 Oppilaan pikaopas Project 2013 käyttöliittymä ja näkymät Kun avaat Project 2013 -ohjelman, näet ensimmäisenä pelkistetyn näkymän. Uusi Project 2013 voi auttaa projektinhallinnassa kuten esim. projektitietojen

Lisätiedot

NEUVOTTELUPALVELUT NETTINEUVOTTELU PIKAOPAS

NEUVOTTELUPALVELUT NETTINEUVOTTELU PIKAOPAS 23.3.2017 1 (7) NEUVOTTELUPALVELUT NETTINEUVOTTELU PIKAOPAS Työkalurivi Työpöytäsovellus Nettineuvottelulla voit muun muassa jakaa työpöytäsi, ladata ja jakaa asiakirjojasi, tallentaa neuvottelut, osallistua

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

SiteAdmin. www.visualweb.fi

SiteAdmin. www.visualweb.fi 1. Sisäänkirjautuminen...3 2. Käyttöliittymä...3 2.1 Valikot...3 2.1.1 Tiedosto-valikko...3 2.1.2 Muokkaa-valikko...3 2.1.3 Lisää-valikko...3 2.2 Työkalupalkki...3 2.2.1 Lukutila...3 2.2.1.1 Sivun muokkaus...3

Lisätiedot

Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla

Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla Lena Wahlroos-Hänninen, Helsingin Tikoteekki 2009 1 Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla Windows-käyttöjärjestelmä mahdollistaa useita eri helppokäyttötoimintoja, joilla voi

Lisätiedot

Videokuvan siirtäminen kamerasta tietokoneelle Windows Movie Maker -ohjelman avulla

Videokuvan siirtäminen kamerasta tietokoneelle Windows Movie Maker -ohjelman avulla Videokuvan siirtäminen kamerasta tietokoneelle Windows Movie Maker -ohjelman avulla 1. Digivideokamera liitetään tietokoneeseen FireWire-piuhalla. (Liitännällä on useita eri nimiä: myös IEEE 1394, DV,

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistä-valikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

SoleMOVE lähtevän harjoittelijan ohje

SoleMOVE lähtevän harjoittelijan ohje SoleMOVE lähtevän harjoittelijan ohje 3.12.2013 Kuva: Sanna Waris SoleMOVE lähtevän ERASMUS- harjoittelijan ohje 1 SoleMOVE lähtevän harjoittelijan ohje... 1 1. Kirjautuminen... 3 2. Uuden lähtevän Erasmus-harjoittelijan

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Kopio Niinin uusi kopiotilausjärjestelmä

Kopio Niinin uusi kopiotilausjärjestelmä Kopio Niinin uusi kopiotilausjärjestelmä Mikä SendIT järjestelmä on? SendIT -järjestelmä on maksuton tapa lähettää kopiotilaukset netin kautta suoraan Kopio Niinin palvelimelle. SendIT - järjestelmään

Lisätiedot

Lean toimintamallia tukevan Excelin pikakäyttöopas versio 1.1

Lean toimintamallia tukevan Excelin pikakäyttöopas versio 1.1 Lean toimintamallia tukevan Excelin pikakäyttöopas versio 1.1 versio 1.0 Varhac Oy Jussi Luukkonen 01.10.2013 versio 1.1. HSY Lotta Toivonen 25.10.2013 Sisällys 1 Sovelluksen asennus... 3 2 Sovelluksen

Lisätiedot

Tietokantaraportointivälineen valintaopas

Tietokantaraportointivälineen valintaopas Tietokantaraportointivälineen valintaopas Opas on suunnattu Sinulle joka olet aloittamassa tietokantaraportointiprojektia. Olet ehkä vaihtamassa toiminnanohjausjärjestelmää tai nykyinen varastojärjestelmäsi

Lisätiedot

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen Ryhmäkirjeen hyödyntäminen hannele.rajaniemi@jyu.fi konkkola@cc.jyu.fi Sisältö Joukkokirje-toiminnon (Wordin ja Excelin yhteiskäytön) periaatteet Excel tietolähteenä tutuksi (valmis harjoitustiedosto)

Lisätiedot