Hämeenlinnan yhteiskoulu. Lukuvuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeenlinnan yhteiskoulu. Lukuvuosi 2013-2014"

Transkriptio

1 Hämeenlinnan yhteiskoulu Lukuvuosi

2 Toimintayksiköt lv , oppilaita 680 Hykki 6-luokat Aineenopetus 7-9 Hätilän kirjasto 6-9 luokkien ruokailut Pikku-Hykki 1-5 luokat 3-6 englanti, terveystieto, kuvaamataito ja osittain matematiikka 7-9 Tekniikkatalo 3-9 tekninen työ Tuomela 1-5 luokkien ruokailu 1-6 liikunta terveydenhoitajat

3 Keskeiset yhteystiedot Hykki Pikku - Hykki ja Marke Arto Vesa-Heikki

4 Tiedottaminen Kotien suuntaan Wilma Kotisivut Yksittäiset tiedotteet Henkilökunnan suuntaan Tuumatuokiot Wilma ja sähköposti Oppilaiden suuntaan Yleiset kuulutukset Opettajien omat tiedotteet - Kotisivut

5 Kodin ja koulun yhteistyö Koulun vanhempainyhdistys Arviointikeskustelut Vanhempainillat Teemapäivät

6 Päätökset ja hallinto sekä arjen hallinta Rehtori vastaa virkavastuullisesti koko koulun toiminnasta Rehtoreiden keskinäisellä työnjaolla on päädytty vuotuiseen toimenkuvaan Rehtori on apulaisrehtorin ja henkilöstön esimies Apulaisrehtori on myös henkilöstön esimies Arjen sujumisessa rehtoreita avustaa yksikkövastaavat JOHTORYHMÄ Päätöksenteko ja hallinto REHTORI Arto Nykänen APULAISREHTORI Vesa-Heikki Mikkola SUUNNITTELURYHMÄ Arjen hallinta YKSIKKÖVASTAAVA Sari Lindholm YKSIKKÖVASTAAVA Jaana Aaltonen Hanke ryhmä YKSIKKÖVASTAAVA Tuula Savola

7 Poikkeavat kouluajat koko koulun oppilaille ja opettajille ( aloituspäivä ) (yksinäisyys) (liikunta) ( yrittäjyys ) (ravinto ja taide) (työkyky) (yhtenäiskoulu)

8 Koulun kehittämisen ja tukitoimintojen muodot Opettajien kokoukset Tuumatuokiot Johtoryhmä Oppilashuoltotyöryhmät 2 kpl Suunnitteluryhmä Oppilas Pedagogisen tuen tiimi 1 kpl Hankeryhmä Teematiimit 6 kpl

9 Oppilaiden vaikuttamisen ja tukitoiminnan muodot Jatkuvan vaikuttamisen taulun käyttö V- eli vaikuttamispäivä 8. luokat Oppilaan hyvinvointi Tukioppilaat Oppilaskunnan hallitus

10 Tukioppilaiden ( kummioppilaiden ) tehtävät Aktiivisesti toisia oppilaita tukeva joukko Välittävät tarvittaessa tärkeitä tietoja opettajille

11 Oppilaskunnan hallituksen tehtävät Osallistuu nuorisofoorumin kokouksiin Päättää oppilaskunnan varojen käytöstä Ehdottaa ja pyrkii vaikuttamaan koulunkäyntiä parantaviin asioihin

12 Johtoryhmä Rehtori Arto Nykänen Apulaisrehtori Vesa-Heikki Mikkola

13 Johtoryhmän tehtävät Arjen sujuvuuden varmistaminen eli lähiesimiestyön käytännön järjestelyt Työnjohdollisten ohjeiden määrittelyt Yhteiskoulun osalta Operatiivinen koulun johtaminen kaupungin henkilöstöjohtamisen periaatteiden mukaan

14 Rehtoreiden työnjako Rehtorilla henkilöstö-, talous ja palkkahallinto, rekrytointi, kehityskeskustelut ja muu kehittäminen, Hyk infot, yläkoulun opettajien ja ohjaajien sijaisuudet, oppilashuolto 7-9 Apulaisrehtorilla oppilashallinto ja oppilaaksiotto, oppilashuolto 1-6 luokat ja pienluokat, ja kotitiedotteet Wilmaan, alakoulun opettajien ja ohjaajien sijaisuudet

15 Suunnitteluryhmä Rehtori Arto Nykänen Lehtori Tuula Savola Apulaisrehtori Vesa-Heikki Mikkola Luokanopettaja Sari Lindholm Luokanopettaja Jaana Aaltonen

16 Suunnitteluryhmän tehtävät Koulun ja kodin yhteistyö Syys- ja kevätkellon päivitys Opettajien täydennyskoulutus Tilahankeryhmän toiminta Suunnitteluryhmä toimii koulun kriisiryhmänä

17 Suunnitteluryhmään kuuluvan Tuula Savolan tehtäväkohtainen vastuualue Tuumatuokiot ja arjen sujuvuuden varmistaminen Yläkoulun tiedotusvastaava Hankeryhmän jäsenyys Koulun kriisiryhmän jäsenyys Suunnitteluryhmän kokoukset ma 13-15

18 Suunnitteluryhmään kuuluvan Sari Lindholmin tehtäväkohtainen vastuualue Tuumatuokioiden pitäminen (½) Pikku - Hykin tiedotusvastaava Kouluohjaajien työn kohdentaminen yleisluokilla (½) Hankeryhmän jäsenyys Koulun kriisiryhmän jäsenyys Suunnitteluryhmän kokoukset ma 13-15

19 Suunnitteluryhmään kuuluvan Jaana Aaltosen tehtäväkohtainen vastuualue Tuumatuokioiden pitäminen ( ½ ) Kouluohjaajien työn kohdentaminen yleisluokilla (½) Pikku-Hykin tiedotusvastaava Hankeryhmän jäsenyys Koulun kriisiryhmän jäsenyys Suunnitteluryhmän kokoukset ma 13-15

20 Hankeryhmä Puheenjohtaja Apulaisrehtori KO Vesa-Heikki Mikkola Merja Aho TN Ville Niskanen Luokanopettaja Sari Lindholm MU Hanna Martikainen Uuden koulun suunnittelu Luokanopettaja Jaana Aaltonen HI Tuula Savola TS KU Anu Vartiainen Anne Vilkuna

21 Hankeryhmän tehtävät Uusien oppimisympäristöjen suunnitteleminen oman aineen näkökulmasta yhdessä arkkitehtien kanssa

22 Hankeryhmän kokoukset Puheenjohtaja ja koollekutsuja on apulaisrehtori Kokoontuu erikseen laadittavan aikataulun mukaan Tiedottaa hankkeen etenemisestä erillisellä hankeinfolla

23 Opettajien yhteiset kokoukset Ala- ja yläkoulun ja erityisopettajien opettajien kokoukset kutsuu koolle rehtori alakoulun opettajien apulaisrehtori

24 Yksikkökohtaiset tuumatuokiot Yksikkövastaavat Tuula Savola, Sari Lindholm ja Jaana Aaltonen Kokoontuvat yksikkökohtaisissa opettajien taukotiloissa Viikko-ohjelman ja tiedossa olevien sijaisten varmistaminen Luokkatilojen varaukset ja infot Kasvatuskeskustelu-ohjei stukset yläkoululla Muu arjen sujuvuuden varmistus

25 Henkilökunnan perehdyttäminen Tutor opet Opetuspalveluiden perehdytysiltapäivä Rehtorin palautekeskustelut uuden henkilöstön kanssa pe

26 Yhteissuunnitteluajan käyttö ( 3 h viikossa) Arviointikeskusteluihin (viikot 3-7) Kodin ja koulun arkiseen yhteydenpitoon Koulukohtaiseen kehittämistyöhön eli kehittämiseen teematiimien kautta

27 Kaikille yhteiset täydennyskoulutukset ( 3 päivää ) Puolikkaat iltapäivät klo Toimintasuunnitelman käsittelyä klo Valmistautuminen arviointikeskusteluihin ja hankkeet Turpakäräjät eli tyky-tiimin arviointi toiminnan sujuvuudesta Kokopäiväiset lauantaipäivät La klo 9-15 Uudet oppimisympäristöt La klo 9-15 Lv suunnittelu

28 Opettajan yleiset ja yhteiset tehtävät Kuvattu henkilöstön ABC oppaassa Oppiaineen/aineiden opettamista ja opiskelun/oppimisen arviointia Koulun kehittämistyötä Yhteistyötä

29 Juhlajärjestelyt Itsenäisyyspäiväjuhlat Joulujuhlat Kevätjuhlat

30 Juhlavastaavuudet Itsenäisyysjuhlat 1-6 luokkien opettajat 9. luokkien lv:t ja osa yläkoulun luokattomista opettajista Joulujuhlat 2.,4.,6. ja 8. luokkien lv:t ja osa yläkoulun luokattomista opettajista Kevätjuhlat 1.,3.,5.,7. lv:t ja osa yläkoulun luokattomista opettajista

31 Tiimit Taideja ja ravinto ravinto Taide Yri-tiimi Yri-tiimi Yhtenäiskoulutiimi Yhtenäiskoulutiimi Tyky-tiimi Tyky-tiimi

32 Teematiimien toiminta Jokaisella teematiimillä on vastuullaan yhden teemapäivän järjestelyt 1-9 luokilla Tiimit kokoontuvat oman aikataulun mukaan ja jokaisen tiimiin kuuluvan tulee olla paikalla eli kokoontumisaikataulut laaditaan siltä pohjalta Tiimeillä ei tarvitse olla puheenjohtajaa. Muistion laatija voi vaihdella istunnoittain Tiimit raportoivat toiminnastaan koulun suunnitteluryhmää

33 Yrittäjyyskasvatusteematiimi Arja Tantarimäki Pekka Lahti Reetta Horila Tuula Savola Kyösti Ypyä Tavoitteet Eeva-Liisa Ilomäki Juho Seppälä Sari Sinkko-Mäkinen Maarit Kuikka Sari Lindholm Kati Huttu

34 Yhtenäiskouluteematiimi Tuulia Tanttu Ulla Lappalainen Tuija Korttila Nina Vikman Oppilaiden hyvinvointi Marko Yli-Heikkuri Risto Kolmonen Eija Karhu Maija Karhu Katariina Kittelä

35 Ravinto ja taide teematiimi

36 Työhyvinvointiteematiimi Johanna Loukaskorpi Tuire Nordman Eija Karhu Mari Kiuru Asko Ulvinen Tavoitteet Jari Myllykoski Jussi Keränen Sanna Kaukonen Sari Heikkilä

37 Kerhot Bändikerho Noppakerho 1-2 Noppakerho 3-4 Teatterikerho Luovaluolalaiset Elokuvakerho Aikamatka English Club

38 Kerhonpitäjät Yhdyshenkilön nimi vahvennettu Pirjo Pelto Kielikerho Ulla Lappalainen Teatterikerho Luovaluola Elokuva Leena Ilmarinen Lukukerho Oppilaan hyvinvointi Jussi Virtanen Bändikerho Timo Pulkkinen Liikuntakerho Anu Salmi Matikkakerho

39 Hankkeet K-opeGO AVO2-toimikas SIB150 Hykki herää Opelix Sähköinen oppikirja

40 Hanketoimijat ja vastaavat Kelpo AVO2 Tiimi yhdessä KOLIKO Kati Sarva Kehittäminen SYVE 2012 K-opeGO Kehittämisryhmän jäsenet

41 AVO2-toimikas Toimijat eli tiimi Johanna Loukaskorpi Anu Vartiainen Anne Vilkuna Hanna Martikainen Sari Sinkko-Mäkinen

42 SIB150 Sibelius juhlavuosi 2015 Yhteistyöhanke Hämeenlinnan kulttuuritoimijoiden kanssa

43 Oppilashuoltotyöryhmä 1 Yläkoulun yleis- ja pienluokat Arto Nykänen pj. Tuija Korttila Tuire Nordman Asta Aaltonen Mikko Virta Kati Huttu Eeva-Liisa Ilomäki

44 Oppilashuoltotyöryhmä 2 Alakoulun yleis- ja pienluokat Apulaisrehtori Vesa-Heikki Mikkola Psykologi Katja Pulkkinen-Kantonen Laaja-alainen erityisopettaja Leena Ilmarinen Terveydenhoitaja Sanna Brännare

45 Oppilashuoltotyöryhmien tehtävät Käsittelee tehostetun sekä erityisen tuen piirissä olevia asioita Hämeenlinnan kaupungin kolmiportaisen tuen prosessikaavion mukaisesti

46 Pedagogisen tuen tiimi Kielten opetus Katariina Kittelä Laaja-alainen eritysopetus Tuija Korttila Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus Sanna Kaukonen Matemaattisten aineiden opetus Jussi Keränen ja Timo Saarinen Reaaliaineiden opetus Juho Seppälä

47 Pedagogisten tiimien tehtävät Oppiainekohtaisen tuen suunnittelu ja toteuttaminen sitä tarvitseville oppilaille Tukimuotojen kehittäminen yhteistyössä luokanopettajien ja aineenopettajien kanssa Tukiopetusta keskitetysti toteuttava tiimi

48 Koulusihteeri Marketta Palo Primus hallinto-ohjelma Populus palkkahallinto-ohjelma Rondo laskujen käsittelyohjelma

49 Luokanopettajat ja erityisluokanopettajat vuosiluokilla 1-2 toimipisteenä Pikku-Hykki Maarit Kuikka 2.lk Marja-Liisa Kekki 2.lk Paula Koskenranta-Kervinen 1.lk Sari Lindholm 1.lk

50 Luokanopettajat ja erityisluokanopettajat vuosiluokilla 3-5 toimipisteenä Pikku-Hykki Jussi Virtanen 3. lk Päivi Jarho 3.lk Leena Kokkala 3.lk Vesa Granroth 4.lk Marina Sihvo 4.lk Jaana Aaltonen 5.lk Saku Kuparinen 5.lk Anu Salmi 5.lk Minna Kiiski plk Marjukka Vilhonen plk

51 Luokanopettajat ja erityisopettajat toimipisteenä Hykki Reetta Horila 6.lk, 410 Timo Pulkkinen, 6.lk 415 Janne Burman, 6.lk 409 Päivi Mäkelä 1-3.plk

52 Pienluokkien opettajat Päivi Mäkelä Minna Kiiski Marjukka Vilhonen Tuire Nordman Pekka Lahti Kyösti Ypyä

53 Luokanvalvojien tehtävät Luokanopettaja on ryhmänsä luokanvalvoja Luokanvalvojatuntien pitäminen yksi kerta jaksossa Pyrkii luomaan hyvää ryhmä ja luokkahenkeä Osallistuu vanhempainiltoihin Valvoo poissaoloja Pitää arviointikeskustelut Välittää tarvittavat informaatiot ja tiedotteet

54 Kuudensien luokkien luokanvalvojat Janne Burman Timo Pulkkinen Reetta Horila

55 Kahdeksansien luokkien luokanvalvojat Asko Ulvinen Tuula Savola Arja Tantarimäki Sari Sinkko-Mäkinen Risto Kolmonen Tuulia Tanttu

56 Yhdeksänsien luokkien luokanvalvojat Jussi Keränen Sari Heikkilä Johanna Loukaskorpi Marko Yli-Heikkuri Anne Vilkuna

57 Seitsemänsien luokkien luokanvalvojat Sanna Kaukonen Katariina Kittelä Mari Kiuru Maija Karhu Juho Seppälä

58 Opintojen ohjaus Pekka Puhakka vv. Sij. Kati Huttu Eeva-Liisa Ilomäki

59 Kouluohjaajat (d) = diabeteshoito ja (e) = ensiapukoulutus suoritettu Piia Vilmunen (d) 1-3 e lk Ilona Kakko ( d) 1-5 yleisluokat Helena Sinikara (d) 5-6 e lk Elsi Jokinen (d) 3-4 e lk Psykiatrian sairaanhoitaja,1-6 pienluokat ( d) Päivi Vakli (e) 8-9 h lk Monika Alberty-Saksa (d+e) 7 e lk Leena Oksanen 9 e lk Susanna Koskinen 1-2 yleisluokat

60 Aineenopettajat matemaattiset aineet Asko Ulvinen Marko Yli-Heikkuri Jussi Keränen Sari Heikkilä Risto Kolmonen Joona Suomala vv. sij. Mari Kiuru

61 Laaja-alainen erityisopetus Leena Ilmarinen 1-4 luokat Sirpa Kopra 5-6 luokat Tuija Korttila

62 Aineenopettajat äidinkieli ja kirjallisuus Ulla Lappalainen Sanna Kaukonen Johanna Loukaskorpi

63 Aineenopettajat - liikunta Jari Myllykoski Jenni Lehto

64 Aineenopettajat historia ja yhteiskuntaoppi Tuula Savola Juho Seppälä

65 Aineenopettajat - taito ja taideaineet Marja Mäkelä vv. Sij.Salla Savolainen Merja Aho Ville Niskanen Anu Vartiainen Anne Vilkuna Hanna Martikainen

66 Aineenopettajat - kielet Merja Helinä Katariina Kittelä Maija Karhu Nina Vikman Pirjo Pelto Jaana Aaltonen

67 Aineenopettajat biologia, maantieto Eija Karhu Virpi Ahvenjärvi vv. Sij. Tuulia Tanttu Sari Sinkko-Mäkinen

68 Aineenopettajat uskonto ja elämänkatsomustieto Arja Tantarimäki Saku Kuparinen

69 Aineenopettajat - terveystieto Sari Sinkko - Mäkinen

70 Erityistehtävien hoito ( OVTES, B-osio 16 2 mom.) TIETOTEKNIIKKA 7-9 luokat Marko Yli-Heikkuri 1-6 luokat Reetta Horila

71 Erityistehtävien hoito ( OVTES, B-osio 16 1 mom.) AV-VÄLINEET Hykki ja Pikku-Hykki Jari Myllykoski

72 Erityistehtävien hoito ( OVTES, B-osio 11 1 mom.)) KOULUKIRJASTON HOITO Ulla Lappalainen Reetta Horila

73 Erityistehtävien hoito ( OVTES, B-osio 12 ) KOKOELMIEN HOITO Sari Heikkilä (fyke) Karhu Eija (bg )

74 Erityistehtävien hoito ( OVTES,B-osio 13 ) MUSIIKKIESITYKSET Hanna Martikainen

75 Erityistehtävien hoito ( OVTES) OPPILASKUNTA Tuula Savola Jussi Virtanen

76 Koulukohtaiset kehittämistehtävät Suunnitteluryhmän jäsenet Sari Lindholm Jaana Aaltonen Tuula Savola Hankeryhmän jäsenet Kotisivuvastaava Marko Yli-Heikkuri Vuosikertomusvastaava Kasvatuskeskusteluvastaava Risto Kolmonen

77 Kouluterveydenhoito ja koululääkäri Toimipisteenä Tuomelan yksikkö Yläkoululaisille Terveydenhoitaja Asta Aaltonen Puh Alakoululaisille Terveydenhoitaja Sanna Brännare Puh Koululääkäri Hanna Paananen

78 Psykologi-, kuraattori- ja nuorisotyöntekijäpalvelut Psykologi Katja Pulkkinen-Kantonen Puh Koulukuraattori Nadja Koskinen Koululla torstaisin Puh Nuorisotyöntekijä Mikko Virta Koululla torstaisin Puh

79 Ruokahuoltopalvelut Hätilä Tiina Setälä puh

YHTEYSTIEDOT. Järvenpään Yhteiskoulu. Urheilukatu 7 9 Kansakoulunkatu 1 04400 Järvenpää 04400 Järvenpää puh. (09) 2719 2292 puh (09) 2719 2302

YHTEYSTIEDOT. Järvenpään Yhteiskoulu. Urheilukatu 7 9 Kansakoulunkatu 1 04400 Järvenpää 04400 Järvenpää puh. (09) 2719 2292 puh (09) 2719 2302 JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULU TERVEISIÄ KOULUSTA 2009-2010 YHTEYSTIEDOT Järvenpään Yhteiskoulu Yläkoulu Alakoulu Urheilukatu 7 9 Kansakoulunkatu 1 04400 Järvenpää 04400 Järvenpää puh. (09) 2719 2292 puh (09)

Lisätiedot

YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN

YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU Vuosikertomus 2010 2011 Kansi: Vappunaamiaiset kuva Tuula Savola 2 3 SISÄLLYS Rehtorin puheenvuoro, Arto Nykänen 4 Vastuunkantoa elämään, Vesa-Heikki Mikkola

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULU TERVEISIÄ KOULUSTA 2011 2012

JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULU TERVEISIÄ KOULUSTA 2011 2012 JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUU TERVEISIÄ KOULUSTA 2011 2012 2 YHTEYSTIEDOT Järvenpään Yhteiskoulu Yläkoulu Alakoulu Urheilukatu 7 9 Kansakoulunkatu 1 04400 Järvenpää 04400 Järvenpää opettajainhuone puh. 040 315

Lisätiedot

Rehtorin terveiset. Mukavaa lukuvuotta kaikille! Pekka Pyykkönen

Rehtorin terveiset. Mukavaa lukuvuotta kaikille! Pekka Pyykkönen Rehtorin terveiset Koulun pitäisi alkaa joka aamu vasta klo 10.30, luokissa on leijuvat kosketusnäytöt ja kaunokirjoitus lopetettu. Tällaisia ideoita koulun kehittämiseen toivoivat 1., 5. ja 9. luokan

Lisätiedot

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille!

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Raunistula yhtenäiskoulun kahdeksannen toimintavuoden tavoitteena ovat viime vuoden tavoin oppilaiden Hyvinvointi Osallisuus Tuki Oppilaiden hyvinvointi on osa koko

Lisätiedot

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA Euran yhteiskoulun lukuvuositiedote 2014-2015 1 2 SISÄLTÖ 1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA 2. KOULUN TOIMINTA-AJATUS 3. HALLINTO 4. KOULUN TAVAT 5. TYÖ- JA LOMA-AJAT 6. OPETTAJAT, PUHELINNUMEROT

Lisätiedot

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa elokuu 2013

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa elokuu 2013 J U H A N N U S K Y L Ä tiedottaa elokuu 2013 1 Ensimmäinen koulupäivä Tiistaina 13.8. Juhannuskylän koulun uudet seitsemäsluokkalaiset tulivat ensimmäistä kertaa yläkouluun. Oppilaat jaettiin luokkiin,

Lisätiedot

KAURIALAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015

KAURIALAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 KAURIALAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 KÄSITTELY VANHEMPAINYHDISTYKSESSÄ 25.8.2014 KÄSITTELY TIIMIPJ:N KOKOUKSESSA 26.8.2014 KÄSITTELY OPETTAJAKOKOUKSESSA 2.9.2014 KÄSITTELY OPPILASKUNNASSA 10.9.2014

Lisätiedot

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Säilytä tiedote lukuvuoden ajan. 1 2 YHTEYSTIEDOT URHEILUPUISTON KOULU Anni Swanin katu 6 50100 Mikkeli Rehtori Mika Huovinen 044 794 2776 mika.huovinen@mikkeli.fi

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

VUOSITIEDOTE 1/2015. Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo

VUOSITIEDOTE 1/2015. Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo VUOSITIEDOTE 1/2015 Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo 1 Sisällys Luokat, opettajat, muu henkilökunta... 3 Yhteystietoja... 4 Juhlia ja tapahtumia... 5 Työ- ja loma-ajat... 5 Koulupäivän

Lisätiedot

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) Sivu 1/33 Työsuunnitelma 1. Koulun perustiedot Koulu: Aleksis Kiven koulu Ylläpitäjä: Siuntion kunta Opetuskieli: Suomi Oppilasmäärä: 394 Opettajien määrä: 37 Koulunkäyntiavustajien määrä: 12 Henkilökunnan

Lisätiedot

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille!

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille! LYSEONMÄEN KOULU 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys 4 Luokanvalvoja ja koulun toiminta-ajatus 5 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 6 Koulun opettajat ja opetusaineet 6 Hallinto 8 Lukuvuoden

Lisätiedot

KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015

KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015 1 KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015 2 Syksy 2014 Helteisen kesäloman jälkeen olemme päässeet aloittamaan uutta lukuvuotta jo keväällä tutuiksi tulleissa väliaikaistiloissa. Lukuvuosi on

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03. Syyslukukausi Kevätlukukausi 12.08.-20.12.2013, 90 työpäivää 02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.2014

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016

LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016 APOLLON YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN LUOKAT 7-9 LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016 (Huom. Lukion tiedote on peruskoulun tiedotteen perässä) apollonyhteiskoulu.fi LUKUVUOSITIEDOTE APOLLON YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 1 Pohjois-Tapiolan koulu PL 3223 02070 ESPOON KAUPUNKI POHJOIS-TAPIOLAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS Tähän oppaaseen on koottu oppilaan kannalta tärkeimmät omaa koulua, koulunkäyntiä ja kunnan koululaitosta koskevat

Lisätiedot

2013-2014 JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU STEINERKOULUSTA JYVÄSIÄ LUKUVUOSI- TIEDOTE. jyväskylän steinerkoulu

2013-2014 JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU STEINERKOULUSTA JYVÄSIÄ LUKUVUOSI- TIEDOTE. jyväskylän steinerkoulu JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU 2013-2014 JYVÄSIÄ STEINERKOULUSTA LUKUVUOSI- TIEDOTE steinerkoulu 2 KOULUN YHTEYSTIEDOT: Jyväskylän steinerkoulu Keskikatu 17, 40700 Jyväskylä steinerkoulu@jklsteinerkoulu.fi Sähköpostiosoitteet

Lisätiedot

LINNAINMAAN KOULUN SYYSTIEDOTE LUKUVUOSI 2015-2016

LINNAINMAAN KOULUN SYYSTIEDOTE LUKUVUOSI 2015-2016 LINNAINMAAN KOULUN SYYSTIEDOTE LUKUVUOSI 2015-2016 Linnainmaan koulu Linnainmaankatu 12 33580 Tampere Kanslia puh. (03) 5654 3012 Opettajienhuone (1.-9. lk) puh. (03) 5654 3013 http://koulut.tampere.fi/linnainmaa

Lisätiedot

Lukuvuosi 2015 2016. Sisältö

Lukuvuosi 2015 2016. Sisältö 1 KOULUOPAS Elias-koulu Lukuvuosi 2015 2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT JA LUKUVUODEN TYÖAJAT... 3 TYÖ- JA LOMA-AJAT, lukuvuosi 2015 2016... 3 YLEISTÄ... 4 OPETUSSUUNNITELMASTA... 4 HENKILÖKUNTA (2015 2016)...

Lisätiedot

2014-2015 JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU STEINERKOULUSTA JYVÄSIÄ LUKUVUOSI- TIEDOTE. jyväskylän steinerkoulu

2014-2015 JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU STEINERKOULUSTA JYVÄSIÄ LUKUVUOSI- TIEDOTE. jyväskylän steinerkoulu JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU 2014-2015 JYVÄSIÄ STEINERKOULUSTA LUKUVUOSI- TIEDOTE steinerkoulu 2 KOULUN YHTEYSTIEDOT: Jyväskylän steinerkoulu Keskikatu 17, 40700 Jyväskylä steinerkoulu@jklsteinerkoulu.fi Toimisto

Lisätiedot

1. Henkilökunta ja yhteystiedot... 4 Koulun johtoryhmä... 6 Vanhempainyhdistys... 6 2. Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat... 6 3.

1. Henkilökunta ja yhteystiedot... 4 Koulun johtoryhmä... 6 Vanhempainyhdistys... 6 2. Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat... 6 3. 1 1. Henkilökunta ja yhteystiedot... 4 Koulun johtoryhmä... 6 Vanhempainyhdistys... 6 2. Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat... 6 3. Koulupäivän aikataulu... 7 4. Länsimäen koulun säännöt... 8 Juhlissa

Lisätiedot

VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16

VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16 VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Yhteystiedot... 3 3. Lukuvuosi ja lomat... 3 4. Jaksot..... 3 5. Opettajat..... 4 6. Koulunkäyntiavustajat 5 7. Iltapäivätoiminnan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

Elina Pehkonen, l.-2. lk luokanvalvoja, 5.-6. lk musiikki. Joustava alkuopetus, opetusta 26 vkh

Elina Pehkonen, l.-2. lk luokanvalvoja, 5.-6. lk musiikki. Joustava alkuopetus, opetusta 26 vkh Kirkonkylän koulu Sivu 1/7 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Kirkonkylän koulu Ylläpitäjä:Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain l. Ikyht. Pappilasta 2.

Lisätiedot

11.8.2014 KAARILA- TIEDOTE. Kaarilan koulu Vallerinkatu 11 33270 TAMPERE Puh. 03 565 45310

11.8.2014 KAARILA- TIEDOTE. Kaarilan koulu Vallerinkatu 11 33270 TAMPERE Puh. 03 565 45310 11.8.2014 KAARILA- TIEDOTE Kaarilan koulu Vallerinkatu 11 33270 TAMPERE Puh. 03 565 45310 Hyvät Kaarilan koulun oppilaat ja huoltajat! Hyvää alkavaa lukuvuotta 2014-2015. Kello soi jälleen kotona ja koulussa.

Lisätiedot

Seinäjoen lyseossa opitaan tietoja, taitoja, yhdessä toimimista sekä tervettä asennetta elämään ja työntekoon, siis elämisen taitoja!

Seinäjoen lyseossa opitaan tietoja, taitoja, yhdessä toimimista sekä tervettä asennetta elämään ja työntekoon, siis elämisen taitoja! Seinäjoen lyseo 1 SISÄLTÖ Rehtorin mietteitä... 3 Tervetuloa Seinäjoen lyseoon... 4 Uudet luokat... 5 Muutoksia koulunkäyntiin... 5 Tuttuja asioita... 6 Kuka auttaa ja neuvoo?... 7 Koulun kotisivut...

Lisätiedot