Hämeenlinnan yhteiskoulu. Lukuvuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeenlinnan yhteiskoulu. Lukuvuosi 2015-2016"

Transkriptio

1 Hämeenlinnan yhteiskoulu Lukuvuosi

2 Toimintayksiköt lv , oppilaita 670 Hykki 6a Aineenopetus 7-9 Hätilän kirjasto 5-9 luokkien ruokailut Pikku-Hykki 1-6 luokat 3-6 englanti, terveystieto, kuvaamataito Tekniikkatalo 3-9 tekninen työ Rukoushuone 1-4 luokkien ruokailu Meijerioppilaitos Liikunta 3-9 luokat Piukat Paikat -sali Varattavissa liikuntatuntikäyttöön PIKKU-HYKKI HYKKI TEKNIIKKATALO

3 Lukuvuosi ja lomat syyslukukausi syysloma joululoma kevätlukukausi talviloma

4 Laaditusta työjärjestyksestä poikkeavat päivät ( 7 kpl) (yläkoulu) turvallisuus teemapäivä(yläkoulu) talviliikuntapäivä(alakoulu) kiirastorstai Unicef-kävely ( alakoulu ) vappu hulabaloo

5 Kaikille opettajille yhteiset täydennyskoulutukset eli veso-päivät Kokopäiväiset klo ma Koulutyön aloitus Toimintasuunnitelman valmistelu 2. la Opetussuunnitelma Puolikkaat iltapäivät 1. Ke klo One Drive ja One Note koulutukset 2. Ma itäisen alueen yhteinen Kunnioittava kohtaaminen

6 Rehtoreiden työnjako Rehtorilla henkilöstö-, talous-, tila- ateria- ja palkkahallinto, rekrytointi, sopimusten tekeminen koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa, kehityskeskustelut yleisopetuksen opettajien osalta, Tuomelan uudistus, sisäinen tiedottaminen, yläkoulun opettajien sijaisuusasiat, henkilöstön koulutus ja osaamisen kehittäminen, kehittämisryhmän puheenjohtajuus Apulaisrehtorilla oppilashallinto ja oppilashuolto 1-9, Wilma - tiedottaminen koteihin, erityisopettajien ja kouluohjaajien työnjohdollinen esimies, alakoulun opettajien ja kouluohjaajien sijaisuudet, aluejohtotiimin jäsenyys,vastuu työjärjestyksistä, toimintakulttuurin ja ops-työn koordinointi

7 Kotien suuntaan Wilma Kotisivut Yksittäiset tiedotteet Henkilökunnan suuntaan Tuumatuokiot ja kokoukset Wilma Sähköinen opehuone Oppilaiden suuntaan Yleiset kuulutukset Tiedotteet - Wilma 7.lk 9.lk Tiedottaminen

8 Henkilökunnan perehdyttäminen Luokka-aste ja aineryhmä Henkilöstön ABC-opas Opetuspalveluiden perehdytysiltapäivä

9 Keskeiset yhteystiedot Hykki opettajat Pikku Hykki opettajat ja Koulusihteeri Anu Rehtori Arto Apulaisrehtori Johanna

10 Yksikkökohtaiset tuumatuokiot eli tuumikset Alakoululla tuumiksen pitää Janne Burman ja yläkoululla Tuula Savola Alakoulu ti Yläkoulu pe Koulusihteeri Anu toimii sihteerinä Kokoontuvat yksikkökohtaisissa henkilökunnan taukotiloissa Viikko-ohjelman ja tiedossa olevien sijaisten varmistaminen Luokkatilojen varaukset ja infot Kasvatuskeskustelu-ohjeistukset yläkoululla Muu arjen sujuvuuden varmistus

11 Koulusihteeri Anu Pykälistö Primus hallintoohjelma Populus palkkahallinto-ohjelma Rondo laskujen käsittelyohjelma Arjen muuntuvat asiat

12 Vuosiluokat 1-2/ Pikku-Hykki Leena Kokkala 1a Paula Koskenranta- Kervinen 1b Sari Lindholm 1c Marina Sihvo 2a Marja-Liisa Kekki 2b sij. Helena Sannikka

13 Vuosiluokat 3-6 Timo Pulkkinen 3a Jaana Aaltonen 3b Maarit Kuikka 4a Janne Burman 4b Päivi Jarho 5a Saku Kuparinen 5b Jussi Virtanen 5c Reetta Horila 6 a HYK päärakennus, lk. 410 Heidi Vartiainen 6 b

14 Pienluokkien opettajat Miia Ihamäki 1-3 lk Minna Kiiski 2-4 sij. Martta Valkeejärvi Marjukka Vilhonen 4-6 lk sij. Pia Vaasvainio Heini Peltonen 7 lk Tuire Nordman 9 lk Jari Aalto 8-9 lk

15 Seitsemänsien luokkien luokanvalvojat Sari Sinkko-Mäkinen 7a Tuula Savola 7b Elina Lepola 7c Asko Ulvinen 7d Erik Suominen 7f

16 Kahdeksansien luokkien Jussi Keränen 8a Merja Helinä 8b Hanna Martikainen 8c Jenni Lehto ja Jari Myllykoski 8d Sari Heikkilä 8f luokanvalvojat

17 Yhdeksänsien luokkien luokanvalvojat Arja Tantarimäki 9a Marko Yli-Heikkuri 9b Nina Vikman 9c Maija Karhu 9d Juho Seppälä 9f

18 Luokanvalvojien tehtävät Luokanopettaja on ryhmänsä luokanvalvoja Pyrkii luomaan hyvää ryhmä ja luokkahenkeä Osallistuu vanhempainiltoihin Valvoo poissaoloja Pitää arviointikeskustelut Välittää tarvittavat informaatiot ja tiedotteet Kutsuu tarvittaessa koolle yksilöllisen oppilashuoltoryhmän Ryhmän dynamiikkaan liittyen konsultoi tarvittaessa yhteisöllistä OHR.ää ja/tai nuorisotyöntekijää ja/tai kuraattoria

19 Resurssiopettajat (yläkoulu) Yleisopetus Hanna Martikainen, Sari Sinkko-Mäkinen ja Tuula Savola Reaaliaineet Juho Seppälä ja Eija Karhu Matematiikka Jussi Keränen ja Päivikki Mäki Äidinkieli ja kirjallisuus Elina Lepola ja Johanna Loukaskorpi ELA Anne Luiro

20 Resurssiopettajan tehtävät Oppiainekohtaisen tuen suunnittelu ja toteuttaminen sitä tarvitseville oppilaille Tukimuotojen kehittäminen yhteistyössä aineenopettajien ja oppilaan tuen tiimin kanssa

21 Opintojen ohjaus Eeva-Liisa Ilomäki luokat sij.johanna Lindström Timo Karjalainen 7. luokat

22 Kouluohjaajat (d) = diabeteshoito ja (e) = ensiapukoulutus suoritettu Tiina Toivonen (d) 1-3e lk Johanna Korhonen (d) 1-9 yleisluokat Helena Sinikara (d) 5-6e lk Elsi Jokinen (d) 3-4e lk Piia Vilmunen, kuntouttava ohjaaja,1-6 pienluokat ( d) Leena Oksanen 7 e lk Monika Alberty-Saksa (d+e) 8e lk Päivi Vakli (e) 8-9e lk + työkokeilussa olevat kouluavustajat (2kpl)

23 Aineenopettajat matemaattiset aineet Asko Ulvinen Marko Yli-Heikkuri Jussi Keränen Sari Heikkilä Päivikki Mäki Erik Suominen

24 Laaja-alainen erityisopetus ja Leena Ilmarinen 1-4 luokat Sirpa Kopra 5-6 luokat Anne Luiro 7-9 resurssiopetus

25 Aineenopettajat äidinkieli ja kirjallisuus Elina Lepola Kristiina Varjopuro Johanna Loukaskorpi

26 Aineenopettajat - liikunta Jari Myllykoski Jenni Lehto

27 Aineenopettajat historia ja yhteiskuntaoppi Tuula Savola Juho Seppälä

28 Aineenopettajat - taito ja Marja Mäkelä (KO) Merja Aho (KO) Ville Niskanen (TN) Anu Vartiainen (TS) Anne Vilkuna (KU) Hanna Martikainen (MU) taideaineet

29 Aineenopettajat - kielet Merja Helinä Katariina Kittelä Maija Karhu Nina Vikman Riikka Gummerus (1-6 lk.) Jaana Aaltonen (1-6 lk.)

30 Aineenopettajat biologia, maantieto Eija Karhu Kati Liimatta Sari Sinkko - Mäkinen

31 Aineenopettajat uskonto ja elämänkatsomustieto Arja Tantarimäki Saku Kuparinen

32 Aineenopettajat - terveystieto Sari Sinkko - Mäkinen

33 Yhteisöllinen oppilashuolto kokoontuu noin neljä kertaa lukuvuodessa ennaltaehkäisevä rooli koulun kasvatustehtävän selkiinnyttäminen HYK:n oppilashuoltosuunnitelman ylläpito

34 Yhteisöllisen oppilashuoltotyöryhmän jäsenet Johanna Hyytiä pj. Johanna Lindström Anne-Mari Långström Aija Myllyniemi Pia Kenig Sari Lindholm Tuire Nordman Anne Luiro Leena Ilmarinen Mikko Virta

35 Yksilöllinen oppilashuolto Pääsääntöisesti luokanopettaja tai luokanvalvoja kokoaa asiantuntijaryhmän, mikäli oppilaaseen liittyen on herännyt huoli Asiantuntijaryhmässä sovitaan työnjaosta, seurannasta ja arvioinnista Ela/elo tai yhteisöllisen ohr-ryhmän konsultaatiota tarvittaessa

36 Kouluterveydenhoito ja koululääkäri Toimipisteenä Tuomelan yksikkö Yläkoululaisille Terveydenhoitaja Pia Kenig Puh Alakoululaisille Terveydenhoitaja Sanna Brännare Puh Koululääkäri

37 Psykologi-, kuraattori- ja nuorisotyöntekijäpalvelut Psykologi Aija Myllyniemi Puh Koulukuraattori Anna-Mari Långström Koululla torstaisin Puh Nuorisotyöntekijä Mikko Virta Koululla torstaisin Puh

38 Kehittämisen ja täydennyskoulutuksen painopisteet lv Opetussuunnitelma Pilvipalvelujen käyttö Kunnioittava kohtaaminen

39 Yhteisöllisen oppimis- ja toimintakulttuurin kehittäminen 1. Kansallisen kehittämiskouluverkoston jäsenyys 2. Oppimisympäristöjen kehittämishanke 3.Pelittääkö? 4.Opus oppikirja oppimisympäristönä 5. Kansainvälisyys Tallinnan yhteistyö 6.Tutkimusyhteistyöhanke Jyväskylän yliopiston kanssa Hankkeet

40 Koulukohtaiset kehittämistehtävät Kotisivuvastaava Marko Yli-Heikkuri Vuosikertomusvastaava Juho Seppälä Stipendivastaava Tuula Savola Kasvatuskeskustelu-vastaavat Tuula Savola Arja Tantarimäki Fyysisen toimintakyvyn kehittämishanke Jari Myllykoski Jenni Lehto Tuumatuokiovastaava Tuula Savola Janne Burman Turvallisuusvastaava Asko Ulvinen Liikuntavastaava (alakoulu) Saku Kuparinen Kehittämistiimivastaavat (9 opettajaa)

41 Yhteissuunnitteluajan käyttö Arviointikeskusteluihin Viikot 4-7? Kodin ja koulun arkiseen yhteydenpitoon Koulukohtaiseen kehittämistyöhön: aineryhmäsuunnittelu luokka-astesuunnittelu yksikkökohtainen suunnittelu Tiimityö (0-2, 3-4, 5-6, AI, MA, TATA, RE, EO, KI, ohjaajat)

42 KERY eli kehittämistiimien puheenjohtajat Leena Kokkala Maarit Kuikka Jussi Virtanen Elina Lepola Marko Yli-Heikkuri Jari Myllykoski Tuula Savola Jari Aalto Katariina Kittelä Monica Alberty-Saksa Koko koulun kehittämisen koordinointi Sika ryhmän terveiset Ops ryhmän terveiset Tuumiksien ja kehittämistiimien terveiset Yhteisöllisen ohr-ryhmän terveiset Vanhempainyhdistyksen terveiset

43 SIKA Tuomelan sisustus- ja kalustus Työmaakokoukset Kevään 2016 muutto Jäsenet Rehtori Nykänen Anne Vilkuna Anu Vartiainen

44 OPS HYK ops-työn koordinointi Toimintakulttuurin kehittäminen Apulaisrehtori Hyytiä Hanna Martikainen Kristiina Varjopuro

45 Erityistehtävien hoito ( OVTES, B-osio 16 2 mom.) TIETOTEKNIIKKA 7-9 luokat Marko Yli-Heikkuri 1-6 luokat Reetta Horila

46 Erityistehtävien hoito ( OVTES, B-osio 16 1 mom.) AV-VÄLINEET Jari Myllykoski

47 Erityistehtävien hoito ( OVTES, B-osio 11 1 mom.) KOULUKIRJASTON HOITO Johanna Loukaskorpi Reetta Horila

48 Erityistehtävien hoito ( OVTES, B-osio 12 ) KOKOELMIEN HOITO Sari Heikkilä ja Erik Suominen (fyke) Eija Karhu (bg )

49 Erityistehtävien hoito MUSIIKKIESITYKSET Hanna Martikainen

50 Erityistehtävien hoito OPPILASKUNTA Juho Seppälä Jussi Virtanen

51 Juhlavastaavuudet Itsenäisyysjuhlat Alakoulu 1-6 luokat Yläkoulu neljä nimettyä valvontaluokatonta opettajaa apunaan 9.luokkien luokanvalvojat Joulujuhlat Alakoulu 2,4, ja 6. luokat Yläkoulu neljä nimettyä valvontaluokatonta opettajaa apunaan 8. luokkien luokanvalvojat Kevätjuhlat Alakoulu 1,3, ja 5. luokat Yläkoulu neljä nimettyä valvontaluokatonta opettajaa apunaan 7. luokkien luokanvalvojat

52 Kerhotoiminta, syksy 2015 Kerhovastaava Leena Kokkala Elokuvakerho Jumppakerho Jouluaskartelukerho Matematiikka toiminnallisesti

53 Onnea, iloa ja menestystä alkavalle lukuvuodelle!

Hämeenlinnan yhteiskoulu. Lukuvuosi 2013-2014

Hämeenlinnan yhteiskoulu. Lukuvuosi 2013-2014 Hämeenlinnan yhteiskoulu Lukuvuosi 2013-2014 Toimintayksiköt lv 2013-2014, oppilaita 680 Hykki 6-luokat Aineenopetus 7-9 Hätilän kirjasto 6-9 luokkien ruokailut Pikku-Hykki 1-5 luokat 3-6 englanti, terveystieto,

Lisätiedot

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA Euran yhteiskoulun lukuvuositiedote 2014-2015 1 2 SISÄLTÖ 1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA 2. KOULUN TOIMINTA-AJATUS 3. HALLINTO 4. KOULUN TAVAT 5. TYÖ- JA LOMA-AJAT 6. OPETTAJAT, PUHELINNUMEROT

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULU TERVEISIÄ KOULUSTA 2011 2012

JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULU TERVEISIÄ KOULUSTA 2011 2012 JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUU TERVEISIÄ KOULUSTA 2011 2012 2 YHTEYSTIEDOT Järvenpään Yhteiskoulu Yläkoulu Alakoulu Urheilukatu 7 9 Kansakoulunkatu 1 04400 Järvenpää 04400 Järvenpää opettajainhuone puh. 040 315

Lisätiedot

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Säilytä tiedote lukuvuoden ajan. 1 2 YHTEYSTIEDOT URHEILUPUISTON KOULU Anni Swanin katu 6 50100 Mikkeli Rehtori Mika Huovinen 044 794 2776 mika.huovinen@mikkeli.fi

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT. Järvenpään Yhteiskoulu. Urheilukatu 7 9 Kansakoulunkatu 1 04400 Järvenpää 04400 Järvenpää puh. (09) 2719 2292 puh (09) 2719 2302

YHTEYSTIEDOT. Järvenpään Yhteiskoulu. Urheilukatu 7 9 Kansakoulunkatu 1 04400 Järvenpää 04400 Järvenpää puh. (09) 2719 2292 puh (09) 2719 2302 JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULU TERVEISIÄ KOULUSTA 2009-2010 YHTEYSTIEDOT Järvenpään Yhteiskoulu Yläkoulu Alakoulu Urheilukatu 7 9 Kansakoulunkatu 1 04400 Järvenpää 04400 Järvenpää puh. (09) 2719 2292 puh (09)

Lisätiedot

11.8.2014 KAARILA- TIEDOTE. Kaarilan koulu Vallerinkatu 11 33270 TAMPERE Puh. 03 565 45310

11.8.2014 KAARILA- TIEDOTE. Kaarilan koulu Vallerinkatu 11 33270 TAMPERE Puh. 03 565 45310 11.8.2014 KAARILA- TIEDOTE Kaarilan koulu Vallerinkatu 11 33270 TAMPERE Puh. 03 565 45310 Hyvät Kaarilan koulun oppilaat ja huoltajat! Hyvää alkavaa lukuvuotta 2014-2015. Kello soi jälleen kotona ja koulussa.

Lisätiedot

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille!

Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Hyvää alkanutta kouluvuotta kaikille! Raunistula yhtenäiskoulun kahdeksannen toimintavuoden tavoitteena ovat viime vuoden tavoin oppilaiden Hyvinvointi Osallisuus Tuki Oppilaiden hyvinvointi on osa koko

Lisätiedot

VUOSITIEDOTE 1/2015. Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo

VUOSITIEDOTE 1/2015. Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo VUOSITIEDOTE 1/2015 Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo 1 Sisällys Luokat, opettajat, muu henkilökunta... 3 Yhteystietoja... 4 Juhlia ja tapahtumia... 5 Työ- ja loma-ajat... 5 Koulupäivän

Lisätiedot

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun.

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun. 1 MAANIITUN KOULUN LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2014 2015 1. Koulun toiminta-ajatus ja arvoperusta Maaniitun koulu on yleissivistävä perusopetusta antava oppivelvollisuuskoulu. Sen tehtävänä on kehittää

Lisätiedot

KAURIALAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015

KAURIALAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 KAURIALAN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 KÄSITTELY VANHEMPAINYHDISTYKSESSÄ 25.8.2014 KÄSITTELY TIIMIPJ:N KOKOUKSESSA 26.8.2014 KÄSITTELY OPETTAJAKOKOUKSESSA 2.9.2014 KÄSITTELY OPPILASKUNNASSA 10.9.2014

Lisätiedot

YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN

YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU Vuosikertomus 2010 2011 Kansi: Vappunaamiaiset kuva Tuula Savola 2 3 SISÄLLYS Rehtorin puheenvuoro, Arto Nykänen 4 Vastuunkantoa elämään, Vesa-Heikki Mikkola

Lisätiedot

KUHMOISTEN YHTENÄISKOULUN TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2013-2014

KUHMOISTEN YHTENÄISKOULUN TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2013-2014 1 KUHMOISTEN YHTENÄISKOULUN TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2013-2014 2 HENKILÖKUNTA Rehtori Jaana Hartus Vararehtori, sivistystoimenjohtaja Pertti Terho Koulusihteeri Silmu Sarvala 4.10.2013 saakka Koulusihteeri

Lisätiedot

Elina Pehkonen, l.-2. lk luokanvalvoja, 5.-6. lk musiikki. Joustava alkuopetus, opetusta 26 vkh

Elina Pehkonen, l.-2. lk luokanvalvoja, 5.-6. lk musiikki. Joustava alkuopetus, opetusta 26 vkh Kirkonkylän koulu Sivu 1/7 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Kirkonkylän koulu Ylläpitäjä:Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain l. Ikyht. Pappilasta 2.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) Sivu 1/33 Työsuunnitelma 1. Koulun perustiedot Koulu: Aleksis Kiven koulu Ylläpitäjä: Siuntion kunta Opetuskieli: Suomi Oppilasmäärä: 394 Opettajien määrä: 37 Koulunkäyntiavustajien määrä: 12 Henkilökunnan

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

Rehtorin terveiset. Mukavaa lukuvuotta kaikille! Pekka Pyykkönen

Rehtorin terveiset. Mukavaa lukuvuotta kaikille! Pekka Pyykkönen Rehtorin terveiset Koulun pitäisi alkaa joka aamu vasta klo 10.30, luokissa on leijuvat kosketusnäytöt ja kaunokirjoitus lopetettu. Tällaisia ideoita koulun kehittämiseen toivoivat 1., 5. ja 9. luokan

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03. Syyslukukausi Kevätlukukausi 12.08.-20.12.2013, 90 työpäivää 02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.2014

Lisätiedot

2014-2015 JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU STEINERKOULUSTA JYVÄSIÄ LUKUVUOSI- TIEDOTE. jyväskylän steinerkoulu

2014-2015 JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU STEINERKOULUSTA JYVÄSIÄ LUKUVUOSI- TIEDOTE. jyväskylän steinerkoulu JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU 2014-2015 JYVÄSIÄ STEINERKOULUSTA LUKUVUOSI- TIEDOTE steinerkoulu 2 KOULUN YHTEYSTIEDOT: Jyväskylän steinerkoulu Keskikatu 17, 40700 Jyväskylä steinerkoulu@jklsteinerkoulu.fi Toimisto

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

2013-2014 JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU STEINERKOULUSTA JYVÄSIÄ LUKUVUOSI- TIEDOTE. jyväskylän steinerkoulu

2013-2014 JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU STEINERKOULUSTA JYVÄSIÄ LUKUVUOSI- TIEDOTE. jyväskylän steinerkoulu JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU 2013-2014 JYVÄSIÄ STEINERKOULUSTA LUKUVUOSI- TIEDOTE steinerkoulu 2 KOULUN YHTEYSTIEDOT: Jyväskylän steinerkoulu Keskikatu 17, 40700 Jyväskylä steinerkoulu@jklsteinerkoulu.fi Sähköpostiosoitteet

Lisätiedot

1. Henkilökunta ja yhteystiedot... 4 Koulun johtoryhmä... 6 Vanhempainyhdistys... 6 2. Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat... 6 3.

1. Henkilökunta ja yhteystiedot... 4 Koulun johtoryhmä... 6 Vanhempainyhdistys... 6 2. Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat... 6 3. 1 1. Henkilökunta ja yhteystiedot... 4 Koulun johtoryhmä... 6 Vanhempainyhdistys... 6 2. Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat... 6 3. Koulupäivän aikataulu... 7 4. Länsimäen koulun säännöt... 8 Juhlissa

Lisätiedot

TIEDOTELEHTI. Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/

TIEDOTELEHTI. Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/ TIEDOTELEHTI Vatialantie 4 A 36240 KANGASALA Sähköposti: etunimi.sukunimi@kangasala.fi Wilma: https://kangasala.starsoft.fi/ Kanslia 050 501 9614 Rehtori 050 394 8460 Opettajienhuone 040 133 6612 HUOLTAJA!

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin Puhelinluettelo ja palveluhakemisto 1

Hämeenlinnan kaupungin Puhelinluettelo ja palveluhakemisto 1 Sisällysluettelo... 1 Taskutietoa + kartta... 4 Kaupungin yleiset yhteystiedot... 5 Palvelupisteet... 5 Luottamusmiesorganisaatio... 8 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus... 9 Lasten ja nuorten lautakunta...

Lisätiedot

VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16

VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16 VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Yhteystiedot... 3 3. Lukuvuosi ja lomat... 3 4. Jaksot..... 3 5. Opettajat..... 4 6. Koulunkäyntiavustajat 5 7. Iltapäivätoiminnan

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016

LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016 APOLLON YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN LUOKAT 7-9 LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016 (Huom. Lukion tiedote on peruskoulun tiedotteen perässä) apollonyhteiskoulu.fi LUKUVUOSITIEDOTE APOLLON YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Lukuvuosi 2015 2016. Sisältö

Lukuvuosi 2015 2016. Sisältö 1 KOULUOPAS Elias-koulu Lukuvuosi 2015 2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT JA LUKUVUODEN TYÖAJAT... 3 TYÖ- JA LOMA-AJAT, lukuvuosi 2015 2016... 3 YLEISTÄ... 4 OPETUSSUUNNITELMASTA... 4 HENKILÖKUNTA (2015 2016)...

Lisätiedot

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille!

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille! LYSEONMÄEN KOULU 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys 4 Luokanvalvoja ja koulun toiminta-ajatus 5 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 6 Koulun opettajat ja opetusaineet 6 Hallinto 8 Lukuvuoden

Lisätiedot

KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015

KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015 1 KIIRUUN KOULU SYYSTIEDOTE 2014 LUKUVUOSI 2014 2015 2 Syksy 2014 Helteisen kesäloman jälkeen olemme päässeet aloittamaan uutta lukuvuotta jo keväällä tutuiksi tulleissa väliaikaistiloissa. Lukuvuosi on

Lisätiedot