D jatkuu poliisilaitos X F Lisätietoja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "D jatkuu .. -- poliisilaitos 270471-123X 1.-14.5.2001 261078-171F 1.-14.5.2001. Lisätietoja"

Transkriptio

1 ~ ~ PoliiSlyksikkO. ESITUTKINT APÖYT ÄKIRJA 1 (8) " Ta~~e~een kihlakunnan Pvm poliisilaitos Nro 6750/R/6371/01 Rikoksesta epäilty Rikos tai tapahtuma LIsämerkintä SUKUNIMI etunimet e. rikosnimike I tapahtuma nuori henkilö, henkilötunnus. ulkomaalaisen kansalaisuus taoahtuma-aika. tarvittaessa kunta pidatettvnä, vanoittuna, haastettu HALLA-AHO, Jussi kunnianloukkaus X RYDMAN, Sampsa kunnianloukkaus F Asianomistajan nimi JUUTILAINEN, Klaus Petri Rainer - Lisätietoja Voimassa olellat pakkokeinot 0 takavarikko 0 hukkaamiskielto 0 vakuustakavarikko 0 matkustuskielto on liitteitä 3 kpl 0 määräaika 0 ~ pöytäkiljassa Virallisen syyttaja niin (merkitaan mkali syyttaja on enkseen maaratty) Viite Viitataan esllutkintapoytakirjaan nro Rikoksesta epailty D jatkuu P1

2 \ 'i. ~.. - Ilmoitusjäljennös TAMPERE PL ILMOITUSNUMERO 6750/R/6371/01 KKT sivu 1 TUTKINNANJOHTAJA: LAASANEN, ILKKA PUH TUTKIJA: NIEMI, OSMO PUH ILM.AIKA: /15.25 VASTAANOTTAJA: NIEMI, OSMO ILMOITUSTAPA: KIRJE TMS. ASIANIMIKE: 1 KUNNIANLOUKKAUS TAPAHTUMA-AIKA: TIOl MA TAPAHTUMAOSOITE: TAMPERE PAIKKAKUNTA: 837/TAMPERE ASIANOMISTAJA: JUUTI LAINEN, KLAUS PETRI RAINER VIRONTÖRMÄNKATU 4 AlI, TAMPERE VAATII RANGAISTUSTA ASIA: RIKOKSESTA HALLA-AHO, JUSSI EPÄILTY: X MUNKKINIEMEN PUISTOTIE 14 A 12, HELSINKI ASIA: 1 RYDMAN, SAMPSA ILMARI EERIKINKATU 40 A 5, HELSINKI ASIA: F SELOSTUS: Juutilainen toimitti poliisille tutkintapyynnön, missä hän vaatii rangaistusta Jussi Halla-aholle ja Sampsa Rydmanille siitä, että nämä ovat julkaisseet internetissä ilman Juutilaisen lupaa 30-osaisen kansion, joka laadittu Juutilaisen ja Seppo Lehdon käymästä kirjeenvaihdosta, mitä Juutilaisen mukaan ei ole edes tapahtunut. Juutilainen katsoo toimenpiteen vahingoittavan hänen mainettaan ja haittaavan ammatin harjoittamista. ESITUTKINNASTA: Tekoon rikoksesta epäiltynä kuullut Jussi Halla-aho ja Sampsa Rydman kiistävät syyllistyneensä asiassa rikokseen. Klaus Juutilainen toimitti kuulustelunsa jälkeen poliisille tutkintapyynnössä mainitussa kansiossa olevaa materiaalia pöytäkirjaan liitettäväksi. Osa materiaalista otettiin pöytäkirjan liitteeksi. (liite 2 ) Jussi Halla-aho ja Sampsa Rydman ovat tehneet Helsingin poliisille rikosilmoituksen kunnianloukkauksesta ja laittomasta uhkauksesta, ~"

3 L ~,. w ILMOITUSNUMERO 6750/R/6371/01 sivu 2 7- v jossa epäiltynä on Klaus Juutilainen. (ilm. 6070/R/122289/01) Kyseinen rikosilmoitus on tämän pöytäkirjan liitteenä (liite 3) ja saadun tiedon mukaan mainittu asia on lähetetty Helsingin kihlakunnan syyttäjänvirastoon syyteharkintaa varten. '"

4 ~ -c- -!:~i_: KUULUSTELUPÖYTÄKIRJA Asianomistaja I Etptk:nsillUnn'lJ 1 Kuulustelupaikka Kuulustelupaiva Alkoi kello Kuulustelu- Tam oliisi tilaisuus Kuulust Rikos likonst. Osmo Niemi Kuulustelutodistaja D kuulustelu puhelimitse D läsnä pöylåkirjaa 2 SUKUNIMI, etuni~t I OIKEUSHENKIL,yhtiOrrooto itettaessa LV-tunnus Asianomistaja Juutilainen, Klaus Petri Rainer Anvnatti Ulk=alaisen kansalaisuus rakennutta"a V3estOrekisteri ev.lut Lahiosoite, postinu~ro, poslitoinipaikka Puhelin koliin Virontörmänkatu 4 A Tam ere TyOnantaja, työpaikan osoite (tarvittaessa) Puhelin toi~en Asianomistajan SUKUNIMI, etuni~t Edustajana I asiamiehenä Anvnatti Edustusoikeuden peruste, asema yhteisossa kuulusteltu LahiosOite, postinu~ro, poslitoinipaikka HenkilOtunnus Puhelin 3 Rikos I tapahtuma ilmoituksenro Merkinnät Kunnianloukkaus 6750/R/6371/01 takuulhutusteluntaikantak Muut kuulustelussa lasn3 olevat pa nee InJU 0 - se! vall~rkintan3 teksti osaan Ennen kuulustelua on ilmoitettu 1":71 " 1":71 totuusvelvollisuudesta sekä perättömästå ~ asema esltutklnnassa ~ lausumasta viranomaismenettelyssä RL 15:2 1":71 oikeudesta pyytää 1":71 o'k d sta käyttää sta' a D oikeudesta saada valtion varoista korvausta ~ kuulustelutodista'a aikalie ~ I eu e avu Ja rikoksella aiheutetusta vahin osta MerkintOj3, lis3tietoja (tavoitettavuutta koskevat tiedot, holhooja ja laman osoite) Muuttanut sukunimensä Grewendorp f; KUULUSTELUKERTOMUS Uudistan poliisille tekemäni tutkintapyynnön ja rangaistusvaatimuksen koskien Jussi Halla-ahoa ja Sampsa Rydmania.,8 Jussi Hala-aho on tehnyt läheisessä yhteistyössä tamperelaisen Seppo lehdon kanssa internetin sivuille ilman lupaani 30-osaisen kansion, jossa käsitellään minun Seppo lehdon käymää kirjeenvaihtoa vuodesta 1997 lähtien. Voin todeta, että tässä kansiossa on noin kymmenen prosenttia todellista lehdon ja minun välistä kirjeenvaihtoa nimenomaan alkuajoilta. Kaikki muu on täysin Halla-ahon itse keksimää soopaa ja mukamas minun itseni kirjoittamaa. Kansio oli julkaistu internetin yleisillä keskustelu sivuilla nimellä "Seppo ja Klasu" ja tietokoneiden lp-numeroiden avulla sain selville, että kyseinen Halla-aho oli kansion sinne tehnyt. Hän on lehdon läheinen tuttu ja tekee toimintaansa hänen kanssaan läheisessä yhteistyössä. Olin asiasta aikoinaan yhteydessä Halla-ahoon ja pyysin hänen poistamaan kyseisen kansion. Halla-aho myönsi kansion olevan hänen internettiin laittama ja hän lupasi sen poistaa. Kuitenkin jonkin ajan kuluttua kansio ilmestyi täysin samanlaisena toisessa sähköpostiosoitteessa. P3 Luettu, annettu tarkasteltavaksi ja hyväksytty : a ;!4-?f4~A_~- K~ulustelu päättyi klo D jatkuu

5 \. ~ ~ KUULUSTELUPÖYTÄKIRJA \ '- I EtPtk:nsiw~ro I Kuulusteltavanim I Kuul ptk:n siwn nra.. 2 Vaadin Halla-aholle rangaistusta tämän kansion julkaisemisesta ja väärien tietojen levittämisestä. Lisäksi vaadin, että kansio poistetaan internetistä. Korvausvaatimuksena minulla on asiassa markkaa julkisuuskuvalleni aiheutuneesta haitasta. Lisäksi Sampsa Rydman -nimisen henkilön internetin kotisivuilla ilmestyi sama kansio joskus tämän vuoden keväällä. En ollut koskaan tavannut kyseistä henkilöä ja hän oli minulle täysin outo henkilö. Olin häneen yhteydessä ja pyysin häntä poistamaan kansion sivu iltaan. Hän poistikin sen, mutta sama kansio ilmestyi kuitenkin sen jälkeen hänen toimestaan internetin yleiselle keskustelusivulle. Rydmankin toimii yhteistyössä lehdon kanssa. Vaadin Rydmanillekin rangaistusta tästä teostaan, mutta vaatimukseni muuten häntä kohtaan ovat lievemmät, koska hän on vain käyttänyt hyväkseen Halla-ahon luomaa kansiota. Olen valmis omalta osaltani sovittelemaan tätä asiaa. Olin yhetydessäkin Rydmaniin ja Halla-ahoon sovittelusta, mutta he eivät suostuneet allekirjoittamaan asia kirjaa, missä pyysin heitä lopettamaan minua koskevan kirjoittelun. Haluan vielä tuoda ilmi, että olen kertonut Sampsa Rydmanille ja Jussi Halla-aholle, että Seppo lehto on rikollinen ja kieltänyt heitä toimimasta yhteistyössä rikollisen kanssa..j d «~ /!/~ -.==:::::.. P3 Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyvaksytty j <2 ~ /;'../., Kuulustelu ~~ l.,. «~ /. paattyi klo &7, I r 0 jatk~u

6 '-, :-~ LI/T6 ~ RANGAISTUSVAATIMUSjaTUTKINTAPYYNTÖ -lisäys klo tehtyyn poliisikuulusteluun Tampereen Doliisiasemalla Vaadin täyttä rangaistusta Suomen Sisun aktiivi lie 29-vuotiaalle Jussi Halla-aholle, joka on tehnyt läheisessä yhteistyössä tamperelaisen 38-vuotiaan Seppo Lehdon kanssa mukamas allekirjoittaneen käymästä kirjeenvaihdosta yli 30-osaisen kansion, joka on asetettu ilman minun lupaa kysymyttä intemettiin. Lisäksi Halla-aho on auttanut Seppo Lehtoa luomaan keskustelusivuja. Törky kansiossa sisältää kaikkia väärennöksiä jne., jotka ovat loukkaavia ihmisiä kohtaan ja haittaavat ammattin harjoittamista. Aikaisemmin pyysin venäjänkielen tuntiopettajaa Jussi Halla- ahoa, joka käyttää myös sekä venäläistä Zabuttja että ukrainalaista Chorna Trojanda nimeä poistamaan asian palvelimeltaja hän ei siihen suostunut. Lopulta kirjoitin slaavilaisen tiedekunnan vastaavalle professori Arto Mustajoelle, joka lupasi selvittää asian. Asia ei ole kuitenkaan edennyt, vaan sama kansio on yhä osoitteessa; http..//www.geocities.comlhliftuslharhautus.html Jussi Halla-ahon IP-numero on muuten slavistiikan osastolla ja hän on päivittänyt tällä tietokoneella ko. herjaussivua virka-aikanaan mm. Antero Mattilan mukaan. Sivustoa päivitetään siis Helsingin yliopiston Slavistiikan ja baltologian laitoksen koneilla. Sama henkilö päivittää myös sivua samalla tietokoneella. Vaadin Jussi Halla-aholle ko kansion julkaisemisesta täyttä rangaistusta herjauksesta, allekirjoittaneen nimen väärinkäytöstä, väärien tietojen levittämisestä ja kunnianloukkaamisestaja markan korvausta siitä haitasta, mitäjulkisuuskuvalleni on syntynyt siitä, että kävisin talousrikollisena tunnetun ja tuomitun Seppo Lehdon kanssa jatkuvaa ja yleistä dialogia, vaikka minulla ei ole mitään syytä mihinkään keskusteluun Suomen Sisun aktiivikirjoittajan ja aktiivi Seppo Lehdon kanssa. Kansioon on kerätty myös eräitä tappouhkauksia, jotka ovat lähetetyt Vehmaalta Pekka Siitoimen lähipiiristä, mutta tietysti nimimerkillä ja mahdollisemman paljon matkien allekirjoittaneen aksenttia ja arvoja, jotta ne olisivat allekirjoittaneen lähettämä näköisiä. Nämä nimerkillä lähetetyt tappouhkaukset on laitettu kansioon ja otettu todesta minun allekirjoittaneen nimiin. Toinen vastaavanlainen ja sisällykseltään sama kansio ilmestyi ensiksi Sampsa Rydmannin osoitteeseen huomautin tästä valkeakoskelaiselle 24-vuotiaalle Sampsa RydmannilIe, joka alkujaan hollantilaista sukujuurta Rijdmanit Suomessa 1400-luvulta lähtien. Sampsa rydman tunnetaan myös hyvin aktiivina Suomen Sisun kirjoittajana ja jäsenenä, joka tällä hetkellä välttelee asepalveluksen suorittelua. Hän kertoi selvittäneensä asian ja poistaneensa omalta kotisivultaan http.//www.saunalahti.f1/askywolf aineiston, mutta-täsmälleen sama aineisto oli ilmestynyt nettiin- uudestaan osoitteeseen Jostakin syystä nämä Suomen Sisun Jussi Halla-aho ja Sampsa Rydman aktiivit haluavat kaverinsa Seppo Lehdon "keskustelun" allekirjoittaneen kanssa nettiin ja osoitteita olla levitetty häirikköpostissa ympäri mediaa jne. Vaadin myös valkeakoskelaiselle Sampsa RydmannilIe täyttä rangaistusta ko kansion lanseereemisesta intemettiin; lisäksi en ole koskaan ollut missään tekemisissä Rydmannin kanssa aikaisemmin, joten mitään henkilökohtaista ei voi asiassa olla. Rydmannin toiminta kuvaa vain Suomen Sisunjäsenien kollektiivia pyrkim)'ksiä vahingoittaa ja loukata. Tämä toiminta on vahingoittanut suunnattomasti allekirjoittaneen mainetta, koska en käy talousrikollisena tunnetun ja tuomitun Seppo Lehdon kanssa dialogia ja en ole viimeisenä 10 vuotena kertaakaan ehdolla mihinkään poliittiseen tehtävään. Näin ollen allekirjoittaneeseen ei voi soveltaa mitään ammattipolitiikkoon sovellettavaa kynnystä herjauksesta tms. ilkeästä ja loukkaamiseen tarkoitetusta tekemisestä. Haluan vain keskittyä omiin töihin eli edustamaan kalifornialaista Franchising-yrittäjyyden pohjalta suurta ja pitkään maailmalla toiminutta amerikkalaista dome-talotehdasta. Lisäksi ko tehtaalle on lähetetty nimissäni häirikkökirjoituksia, mutta emme ole vielä pystyneet jälj ittää lähettäjiä, mutta syylliset eivät liene kaukana. ~- -- f,

Nuorten oikeusopas. Tietoa nuorille rikosasioista

Nuorten oikeusopas. Tietoa nuorille rikosasioista Nuorten oikeusopas Tietoa nuorille rikosasioista 1 2 Tietoa oppaasta Tämä opas on laadittu viranomaisten yhteistyönä. Sen tarkoitus on antaa perustietoja nuorelle, joka rikoksen tekijänä, uhrina tai todistajana

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille

Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Valokuvaan liittyviä säädöksiä

Valokuvaan liittyviä säädöksiä Valokuvaan liittyviä säädöksiä Valokuvaan liittyvät lakiasiat löytyvät lähinnä tekijänoikeuslaista sekä yksityisyyttä, rauhaa ja kunnian loukkauksia käsittelevistä pykälistä. Tähän on kerätty valokuvan

Lisätiedot

CityLink Oy:lle rotta ei koskaan käynyt CityLink Oy:n t iloissa eikä tavannut asiassa V. Kuusistoa

CityLink Oy:lle rotta ei koskaan käynyt CityLink Oy:n t iloissa eikä tavannut asiassa V. Kuusistoa 20. CityLink Oy:n "tarkastuskertomus- kertomukset" ja valitus. Turun lääninveroviraston jälkiveropäätökset. Uudenmaan lääninveroviraston päätökset. Havaintoja sisällöstä. Kausaaliset totuus - liikevaihtoverot

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

6 Henkilöiden ja yritysten nimet uutisissa

6 Henkilöiden ja yritysten nimet uutisissa 6 Henkilöiden ja yritysten nimet uutisissa STT käyttää uutisissa ihmisten ja yritysten nimiä journalistisen harkinnan mukaan. Ensisijaisesti punnitaan aina asian uutisarvoa sekä lukijan, katsojan tai kuulijan

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

taito-hanke Syyttäjälaitospäivä

taito-hanke Syyttäjälaitospäivä 2 2014 taito-hanke Syyttäjälaitospäivä Tom IFStröm Mika AALto sisältö Tässä numerossa Pääkirjoitus: Kuuluuko? Kuuntelen 3 Lapsesta tuli TAITO 4 Korutonta kertomaa talousnäkymistä 7 Mika Aalto: Vain osaava

Lisätiedot

Directa Oy 1530206-0 c/o Da Online Oy / OTl Raija-Liisa Komulainen Salmisaarenkatu 1 B 00180 HELSINKI

Directa Oy 1530206-0 c/o Da Online Oy / OTl Raija-Liisa Komulainen Salmisaarenkatu 1 B 00180 HELSINKI 1 HELSINGIN KARAJAOIKEUS 4.osasto TUOMIO Annettu kansliassa 12/11423 karajatuomari Mitja Korjakoff 13.3.2012 l11/24375 Kantaja Vastaaja/Hakija Asia Vireille ASIAN TAUSTA KANNE Vaatimukset Directa Oy 1530206-0

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Rekisteröityminen... 2 Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Kaikki asiakirjat ovat saatavissa sähköisesti sivulta www.tieokas.fi/liikenneministeri

Kaikki asiakirjat ovat saatavissa sähköisesti sivulta www.tieokas.fi/liikenneministeri 2 SAATE 2012 01 24 Tieokas Markku Sakari Meriluoto Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18 FIN 16100 UUSIKYLÄ GSM 045 651 9808 markku.meriluoto@ti eokas.fi www.tieokas.fi Y tunnus 1516503 5 Alv.rek. Liikenneministeri

Lisätiedot

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT Yhdistyksen hallitus on toimeenpaneva elin. Se on yhdistyksen kokouksen valitsema ja sen alainen toimielin, jonka toisaalta tulee hoitaa lain sille nimenomaan määräämät

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 10.9.2013/KiT TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 Sisältö 1. Yhteistoimintaorganisaation toimikausi ja jäsenten valinta...2

Lisätiedot

NUORET, PELIT & NETTI. Kirja lasten ja nuorten netinkäytöstä, pelaamisesta ja verkkoyhteisöllisyydestä

NUORET, PELIT & NETTI. Kirja lasten ja nuorten netinkäytöstä, pelaamisesta ja verkkoyhteisöllisyydestä NUORET, PELIT & NETTI Kirja lasten ja nuorten netinkäytöstä, pelaamisesta ja verkkoyhteisöllisyydestä Nuoret, pelit ja netti 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2 2. Internet 3 a. Internet ennen 4 b. Internet

Lisätiedot

18-30 vuotiaiden pikavipin käyttö

18-30 vuotiaiden pikavipin käyttö 18-30 vuotiaiden pikavipin käyttö Virtanen, Hanna 2009 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava 18-30 -vuotiaiden pikavipin käyttö Hanna Virtanen Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi?

KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? KANSALAISJÄRJESTÖT MEDIASSA Miten tiedottaja saa järjestönsä viestin tiedotusvälineissä läpi? Heta Ängeslevä Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma

Lisätiedot

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Finnfoto Musta Taide Helsinki Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finnfoto ry Laivurinkatu 39, 00150 Helsinki toimisto@finnfotory.fi http://www.finnfotory.fi/

Lisätiedot

Pro et contra -argumentaatio rikostuomioiden perusteluissa Korkeimmassa oikeudessa 2000-luvulla

Pro et contra -argumentaatio rikostuomioiden perusteluissa Korkeimmassa oikeudessa 2000-luvulla Olli Haapanen Pro et contra -argumentaatio rikostuomioiden perusteluissa Korkeimmassa oikeudessa 2000-luvulla 1. Johdanto 1.1. Yleisiä lähtökohtia tuomion perustelemisesta Tuomion perusteleminen on runsaasti

Lisätiedot

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen

4 Merkintätavat. 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Tampereen ammattikorkeakoulu 50 (65) 4 Merkintätavat 4.1 Lainaukset ja niihin viittaaminen Korkeakouluissa opinnäytetyön kirjoittamisessa yleinen periaate on se, että opiskelija aiempia töitä selostamalla

Lisätiedot

Kun haet korvausta potilasvakuutuksesta. Potilasvakuutuskeskus

Kun haet korvausta potilasvakuutuksesta. Potilasvakuutuskeskus Kun haet korvausta potilasvakuutuksesta Potilasvakuutus korvaa Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja. Korvausperusteista säädetään potilasvahinkolaissa.

Lisätiedot

HYvä paha media Käyttöopas kriittiseen medialukutaitoon

HYvä paha media Käyttöopas kriittiseen medialukutaitoon HYvä paha media Käyttöopas kriittiseen medialukutaitoon Sisällys Median mahti Mitä on kriittinen medialukutaito? 4 Leena Rantala Moderni hetki 4 Oona Uski Median rooli, valta ja vastuu 6 Matti Kalliokoski

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 VALVONTOJEN VASTAANOTTAMINEN SEKÄ JAKOLUETTELO- EHDOTUKSEN JA JAKOLUETTELON LAATIMINEN 1 YLEISTÄ 1.1 Pääkohdat konkurssivalvonnasta Konkurssilain

Lisätiedot

Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä

Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus Riikka Taavetti Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus Riikka Taavetti Nuorisotutkimusverkoston

Lisätiedot

1. Oppilaat (ja ope) etsivät ja leikkaavat lehdestä itseään kiinnostavan kuvan. (Ihminen, eläin, esine, )

1. Oppilaat (ja ope) etsivät ja leikkaavat lehdestä itseään kiinnostavan kuvan. (Ihminen, eläin, esine, ) ALAKOULUT Luokat 1 2 Kuvasta tarinaksi Tarvikkeet: Sanoma- ja aikakauslehtiä, sakset 1. Oppilaat (ja ope) etsivät ja leikkaavat lehdestä itseään kiinnostavan kuvan. (Ihminen, eläin, esine, ) 2. Oppilaat

Lisätiedot