Rasivaara-Suonrannan kylätoimikunta, Joensuun Seudun Leader ry, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rasivaara-Suonrannan kylätoimikunta, Joensuun Seudun Leader ry, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry"

Transkriptio

1 2006 Rasivaara-Suonrannan kylätoimikunta, Joensuun Seudun Leader ry, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry

2 Sisällysluettelo Johdanto.. 2 Työskentelytapa...2 Kylän henki ja osaaminen...2 Vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkatekijöitä 3 Ongelmia ja ideoita....3 Kylän tulevaisuuden vaihtoehdoista ja tavoitteista; maailmanmenon vaikutus kylään 3 Rasikummun kehittämisohjelmia.. 4 Liitteet

3 Johdanto Rasikummun ja Suonrannan (jatkossa Rasikumpu) kyläsuunnitelmailtojen tarkoituksena oli laatia kyläsuunnitelma, joka toimisi samalla alueen kylätoimikunnan pitkän tähtäimen toimintasuunnitelmana. Tavoitteena oli löytää toimenpiteitä, jotka vastaisivat kylän kehittämistarpeisiin. Kyläsuunnitelma on laadittu kyläläisten itsensä työstämän aineiston pohjalta ja heidän kanssaan yhteistyössä. Näin ollen suunnitelma heijastaa heidän omia näkemyksiään ja tarpeitaan alueen kehittämiseksi. Suunnitteluillat järjestettiin Rasikummun koululla talven ja kevään 2006 aikana. Kyläiltojen vetäjänä toimi hankesihteeri ja tiedottaja Tarja Partanen Pohjois-Karjalan kylät ry:stä, jolta Maaseudun sivistysliitto osti tämän palvelun. Toimistotyöntekijä Petra Ikonen osallistui kyläsuunnitelman työstämiseen kirjoittamalla puhtaaksi kyläiltojen tuotokset ja tilastoimalla osallistujat. Itse kyläläisiä kyläsuunnitelman tekoon osallistui kaikkiaan 36 eri henkilöä. Keskimäärin kussakin kyläillassa oli mukana 14 henkilöä. Kyläsuunnitteluiltoihin kutsuttiin kaikki alueen asukkaat jokaiseen talouteen jaettavalla kirjeellä sekä ilmoittamalla Karjalaisen Minne mennä palstalla ja Pohjois-Karjalan Radion menovinkeissä. Työskentelytapa Työskentelytapana käytettiin Tulevaisuuden Verstas menetelmää, joka koostuu kyläanalyysistä, synkistely- ja ideointivaiheesta sekä todentamisvaiheesta. Menetelmää käyttäen analysoimme kylän henkeä ja ilmapiiriä sekä pohdittiin kyläläisten osaamista ja listattiin merkittäviä kohteita ja rakennuksia. Kylien vahvuuksia ja heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkakuvia arvioitiin nelikenttäanalyysin keinoin. Synkistelyvaiheessa kartoitettiin ongelmia ja kehittämisesteitä seinäpaperityöskentelyn avulla; lisäksi äänestettiin, mitkä ongelmat ja esteet ovat suurimmat. Ideointivaiheen tavoitteena oli kirjata mahdollisimman suuri määrä haaveita, ideoita, joista voisi työstää toteuttamiskelpoisia toimenpiteitä. Pohdittiin myös kylän tulevaisuuden vaihtoehtoja ja maailmanmenon vaikutusta niihin. Todentamisvaiheessa työstettiin aiemmin aihepiireihin ryhmiteltyjä ideoita ja ongelmia siten, että niistä valittiin ne, joita voidaan kehittää edelleen. Laadittiin kehittämisohjelmat, joissa määriteltiin toimenpiteet esteiden poistamiseksi ja keinot hankkeen toteuttamiseksi, vastuutahot ja aikataulut toimenpiteille. Kylän henki ja osaaminen; merkittäviä paikkoja Rasikumpu on yksi Pyhäselän kylistä. Se sijaitsee kuutostien länsipuolella. Talouksia Rasikummussa on noin 150 ja asukkaita noin 350. Kylätoimikunnan lisäksi Rasikummussa toimivat Martat, metsästysseura, maamiesseura, 4H-yhdistys ja partio. Kyläläiset pitävät yhteyttä toisiinsa harvoin yhteen kokoonnutaan erilaisten tapahtumien yhteydessä. Halu kehittää omaa kylää yhteistyössä on suuri. Talkoita tehdään asiaan paneutuen. Muun muassa valaistu kuntopolku, grillikatos, kota ja luistelukoppi ovat talkootyön tuloksia. Rasikummussa toimii useita yrittäjiä. Yrittäjyyteen suhtaudutaan kannustava.

4 Vahvuuksia ja heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkatekijöitä Rasikumpulaisten yhteistyökyky ja aktiiviporukan hyvä henki kylän vahvuuksia. Kaupungin läheinen sijainti, hyvät harrastusmahdollisuudet, turvallisuus ja väljyys ovat kylän myönteisiä piirteitä. Kylätoimikunnan lisäksi aktiivisesti toimivat urheiluseura ja metsästysseura. Yksi suurimmista heikkouksista on tieverkon huono kunto, mikä paitsi heikentää liikenneturvallisuutta niin myös osaltaan vaikeuttaa yritystoimintaa (rekkojen kulkeminen hankalaa). Rasikummulla tarjoaa mahdollisuuksia monenlaiseen toimintaan. Paikallinen osaaminen turvaa yritystoiminnan kehittämisen (esim. lähipalvelut). Myös Joensuun läheisyys antaa monenlaisia mahdollisuuksia kylälle. Kylää uhkaavat kuntapolitiikka (esim. Joensuuhun yhdistäminen) ja palvelujen väheneminen. Samoin lapsiperheiden väheneminen ja osallistumisinnon puute voivat vaikeuttaa kylän ja kylätoiminnan kehittämistä. Ongelmia ja ideoita Synkistely- ja ideointivaiheessa asukkaiden ongelmat ja ideat ryhmiteltiin teemoihin. Ongelmien ja ideoiden merkittävyydestä / tärkeydestä äänestettiin. Ongelmia Suurimmiksi ongelmiksi kyläläiset äänestivät tietoliikenneyhteyksien puuttumisen ja tien huonon kunnon. Yhteisaktiivisuus on alamaissa. Kyläläiset toivovat uimarannan kunnostamista ja haluavat kylälle lähipalveluita. Ideoita Myös ideoissa parempi tie ja kevyenliikenteen väylä nousivat tärkeimmiksi. Erilaisia palveluja ideoitiin useita: palvelutalo vanhuksille, iltapäiväkerho lapsille, korjaamo, tavarapörssi ja kyläkauppa. Luontomatkailun kehittäminen Iiksenjoen ja Kalliojärven ympärille sai kannatusta. Kylän tulevaisuuden vaihtoehtoja ja tavoitteita; maailmanmenon vaikutus kylään Visio Rasikummusta 5-10 vuoden kuluttua on kahtalainen. Kyläsuunnitelmaa laadittaessa uskottiin, että koulu toimii jatkossakin, ja pelättiin sen lakkauttamista (nyt on tehty päätös sen lakkauttamisesta). Asukasmäärä saattaa lisääntyä tai sitten se vähenee. Uusia yrityksiä uskotaan syntyvän, mikä tuo lisää työpaikkoja. Esiin nousi, että Rasikumpu saattaa tulevaisuudessa olla Joensuun esikaupunkia. Unelmana on, että kylä on tulevaisuudessa pirteä ja toimiva. Tie on leveä ja hyväkuntoinen, lapsille ja aikuisille on tarjolla erilaisia aktiviteettejä. Opiskelujen jälkeen nuoriso saa työtä läheltä ja palaa asumaan kotikylälle.

5 Kehittämisohjelmista Rasikumpulaiset kehittivät ideoista ja ongelmista kehittämisohjelmia. Osa ohjelmista jää odottamaan hankkeistamista, osa aiotaan toteuttaa jo tämä vuonna. Luontomatkailu Kalliojärven ja Iiksenjoen seudut tarjoavat hyvät mahdollisuudet luontomatkailun kehittämiselle. Kalliojärven osalta esteenä ovat vain opasteiden puuttuminen ja paikoitusalueen huono kunto. Kalliojärveä ryhdytään kehittämään yhdessä kunnan vapaa-aikatoimen ja metsästysseuran kanssa. Teille pystytetään opasteita sekä tehdään esitteitä ja mainoksia. Tarkoituksena on, että hanke toteutetaan vielä tänä kesänä. Esteenä Iiksenjoen luontomatkailukäytölle ovat pusikoituminen ja maanomistajien vastustus. Asiasta halutaan neuvotella maanomistajien kanssa, jotta he omilla alueillaan huolehtisivat pusikoiden siistimisestä ja joen ruoppaamisesta. Iiksenjoen luontomatkailuhankkeen toteutusaika on vuoteen 2010 mennessä. Työ- ja yrityspörssi Kylätoimikunta sopii keskuudestaan vastuuhenkilön, joka rupeaa ylläpitämään kylän kotisivuja, joilta löytyisi myös ilmoitustaulu sekä työ- ja yrityspörssi. Myös kunnan sivuston ylläpitäjän kanssa aiotaan keskustella asiasta. Asiaan ryhdytään heti ja sivuja päivitetään noin kahden kuukauden välein. Kylätalkkari Kyläläiset pitävät tarpeellisena, että Rasikumpuun saataisiin kylätalkkari. Koska kylätoimikunta ei ole rekisteröitynyt yhdistys, se ei voi saada avustuksia kylätalkkarin palkkaamiseen. Aikomuksen oan rekisteröityä ja tehdä yhteistyötä muiden yhdistysten ja Pohjois- Karjalan Kylien Yhteisölliset työt hankkeen kanssa. Asiaa vie eteenpäin kylätoimikunta. Tontti- ja asuntotarjonnan selvittäminen Kylän markkinoimiseksi halutaan tehdä selvitys tontti- ja asuntotarjonnasta. Sitä varten on löydettävä tekijä. Kylällä tehdään kirjekysely niin, että mukaan laitetaan palautuskuori. Kyselyn myötä voidaan kehittää kiihtelysmalli Rasikummun tonttien ja asuntojen markkinoimiseksi. Vastuutahona on kylätoimikunta, ja kysely tehdään vuoden 2006 aikana. Liitteet 1. Kylän henki ja ilmapiiri 2. Osaaminen 3. Tulevaisuuden visiot 4. Nelikenttäanalyysi 5. Ongelmia 6. Ideoita 7. Kehittämishankkeita 8. Hankkeet toimijat - rahoitus

6 Rasikumpu ja Suonranta: Kylän henki ja ilmapiiri Liite 1 1. Mitä toimivia yhdistyksiä, yhteenliittymiä ja muita kimppoja kylässämme on? - kylätoimikunta - Martat - metsästysseura - maamiesseura - 4H-yhdistys - partio 2. Mitä perinteisiä tai erikoisia tapahtumia tai tempauksia kylämme järjestää? - syksy-talvitapahtuma (koulun yhteinen) - hirvipeijaiset - salivuorot koululla - Hirvenhiihdot - pikkujoulut - huutokauppa 3. Pitävätkö kyläläiset yhteyttä keskenään? Miten kyläläiset suhtautuvat omaan kylään? - yhteyttä pidetään harvoin, tapahtumien yhteydessä kokoonnutaan - talkootyönä tehdään taloudellisesti ja kunnolla: valaistu kuntopolku, grillikatos, kota, luistelukoppi - halutaan kehittää omaa kylää yhteistyöllä - suhtaudutaan tunteella 4. Minkälainen ilmapiiri yrittäjyydelle on? - maatalousyrittäjä - kalatalousyritys - metsäkoneyrittäjä - kaivinkone (maansiirto) - saha, höyläämö - turvetuotanto - sähköurakointi - leipomo - kauneushoitola? - 2 kpl kotimyynti/verkostomarkkinointi: Swipe - Mari Hirvosen luomu- ja erämatkailutila +opas - rakennusurakointi/-saneeraus - ilmapiiri kannustava

7 Liite 2 Rasikumpu ja Suonranta Kylän osaaminen Ammatit opettaja (tekstiilityö, englanti), luokanopettaja, puutarhuri, puolipitopalvelu, autoilija, rekkakuski, koneenkuljettaja, autoasentaja, lähihoitaja, sairaanhoitaja, laitoshuoltaja, metsuri, maatalousyrittäjä, lomittaja, agronomi, kirjanpitäjä, sähköalan ammattilaiset, insinööri, leipuri, muurarimuusikko, muut muurarit, keittiöalan ihmiset, kampaaja, kirjastoalan ihmiset, (perhe)päivähoitaja, koneasentaja, kädentaidot (puu, tekstiili, askartelu), erämatkaopas, atk-alan osaajat, rakennusalan, saajat, teollisuustyöntekijät, konsulentti, myyjät, maamittari, eläkeläinen, lastenhoitaja Harrastukset hiihto, sähly, sulkapallo, lentopallo, voimistelu (naisten ryhmät 2 krt/vko), luistelu, jalkapallo, sauvakävely, juoksu / lenkkeily (pururata), kerhotoiminta, metsästystoiminta, bändiharrastus, kirjastoauto, marjastus, sienestys Rakennukset, paikat, luontokohteet koulu, Erola, vanha kantatila 1700-luvulta, Kalliojärvi + luontopolku, vanha kirkkotien pohja, Iiksenjoki ja sen yli menevä kylätoimikunnan ja metsästysseuran tekemä silta Liite 3 Rasikumpu ja Suonranta 1. Kylän tulevaisuuden vaihtoehdot: (visio 5-10 v. päästä) - koulu virkeä ja kunnostettu lakkautettu - asukasmäärä lisääntyy väki vähenee - uusia yrityksiä syntyy työpaikkoja työttömyys - kotipalvelu (lähihoito) ja perhehoitopaikkoja kylälle vanhukset hoitolaitoksiin tms. - laajakaista etätyötä, jos työnantajia - Joensuun esikaupungiksi lähiöasuminen - näivettyminen kasvaa - erikoistuminen 2. Kylän unelmat; päämäärämme ja tavoitteemme - toimiva, pirteä kylä ja koulu - jätevesiviemäriverkosto - leveä, hyväkuntoinen, valaistu tie - aktiviteettejä lapsille ja aikuisille - uusia lapsiperheitä elävä kylä - koulu pitää kyläläiset yhdessä - opiskelun jälkeen lähialueille töihin lapset palaavat kylälle omien perheidensä kanssa 3. Maailmanmenon vaikutus kyläämme - seurataan tarkasti, mutta hieman sivusta - EU-määräykset täytetään, vaikka suututtaisi - jätevesiviemäriverkoston tuomat ongelmat (laki) - EU-direktiivien negatiivinen vaikutus maatalouteen

8 Rasikumpu ja Suonranta Liite 4 Vahvuudet - kyläläisten yhteistyökyky/naapuriapu - aktiiviporukan hyvä henki, toimintainnokkuus - nuorekas ikärakenne - vesihuolto - oma koulu - harrastusmahdollisuudet - lähellä kaupunkia - turvallisuus/rauhallisuus =>lapsille hyvä ympäristö - kylätoimikunta - aktiivinen urheiluseura =>mahdollisuus edetä - aktiivinen metsästysseura - suuret perheet - väljyys, paljon tilaa ympärillä - ei tiukkapipoisuutta - tässä suunnilleen kaikki, miksi muutimme tänne Mahdollisuudet - melkein kaikkeen rakentamiseen ja kehittämiseen =>ideoita! - Joensuun läheisyys - yrittäjyys - biopolttoaineet - tilaa ja rakennusmaata riittää - paikallinen osaaminen =>yritysmahdollisuuksia (esim. lähipalveluiden tarjoaminen) - Iiksenjoki Heikkoudet - tieverkoston huono kunto - huonot liikenneyhteydet - liikkumisen vaarallisuus teillä (esim. koululaiset) - tietoliikenneyhteydet (ei laajakaistaa) - soravarojen puute - perhepäivähoitopaikkojen vähäisyys, ei hoitoapua suurperheille - lähipalveluiden puute (esim. jäätelökioski) - uimarannan huono kunto - pitkät välimatkat - kyläläisten passiivisuus - yläasteikäisten harrastusmahdollisuuksien puute Uhkatekijät - palvelujen keskittäminen/väheneminen (koulu, kirjasto-/kauppa-auto) - kuntapolitiikka (esim. Joensuuhun yhdistyminen) - kallistuva energia - osallistumisinnon puute - lapsiperheiden väheneminen - työttömyys - Brysselin herrat (esim. maatalous)

9 Rasikumpu ja Suonranta Liite 5 Ongelma Äänet Harrastukset uimarannan huono kunto 7 nuorisolle ei tekemistä 4 ajan puute 2 vetäjiä harrastuksiin ei löydy helposti Infra tietoliikenneyhteyksien puute 19 tien huono kunto ajoittain 14 polkupyörällä tai jalkaisin kulkeminen vaarallista (kapea tie, kova vauhti) 4 digi-tv potuttaa tulevaisuudessa jätevesien puhdistaminen (uusi laki) huono vedenpaine linjan loppupäässä Kunta kunnan nihkeä suhtautuminen 3 koulun välinevaraston katto vuotaa =kosteusvaurioiden korjaus puutteellista Kylä yhteisaktiivisuus alamaissa 12 hajanaisuus, iso alue aina valitetaan Markkinointi mainonnan puute Palvelut iltapäivä-/perhepäivähoidon puute 3 lähipalveluiden puute 2 luistelukentän hoidon puute viikonloppuisin latujen huono hoito julkinen liikenne ei kulje Ympäristö tienvarren pusikot

10 Idea Rasikumpu ja Suonranta Liite 6 Äänet Asukasluku olla kylällä ainakin seuraavat 40 vuotta 3 asutusalue 1 suuri kylä =>toimiva koulu Elinkeinot turistirysä, luontomatkailu (Iiksenjoki/Kalliojärvi) 3 luontopolku Kalliojärvelle viinitila suoramyyntikeskus työ- ja yrityspörssi Harrastukset virkistyskeskus 1 kiipeilyseinä koirankoulutuskenttä käsityökeskus skeittirata lumikenkävaellusta (esim. Marjasalo) tanssipaviljonki Infra toimiva tietoliikenne (laajakaista) 8 hyvä, leveämpi, jopa kestopäällystetty tie + kevyenliikenteenväylä 13 Internet joka taloon 1 Kunta kunta kylän kehitystyössä aktiivisesti mukana 1 Kylä kyläläiset yhdessä liikkeellä Palvelut hoitokoti/palvelutalo vanhuksille 9 hoitopaikat, iltapäiväkerho lapsille 8 itsepalvelupaja/-korjaamo 5 konepankki + tavarapörssi 5 kyläkauppa 3 kyläavustaja 3 kylähieroja kotiin 1 netti-ilmoitustaulu 1 kioski Kalliojärven parkkipaikalle Ympäristö uimaranta/uimala 4

11 KEHITTÄMISOHJELMA Liite 7 Kylä: Rasikumpu-Suonranta TOIVESUUNNITELMA Kehittämishanke/-idea TOTEUTUSOHJELMA Toteuttamisen esteet - Kalliojärven luontomatkailu - opasteet puuttuvat isoilta teiltä - alaparkkipaikka huonossa kunnossa - Iiksenjoen luontomatkailu - pusikoituminen - maanomistajien vastustus - suoramyyntikeskus - tilat puuttuvat - luvat puuttuvat Toimenpiteet esteen poistamiseksi Keinot hankkeen toteuttamiseksi - opasteita teille - esite/mainos - puskien kaataminen ja siistiminen - joen ruoppaaminen - yhteistyö Honkavaaran perinnepihan kanssa - työ- ja yrityspörssi - ei pitäjää - kylän kotisivut - netti-ilmoitustaulu (tarvittaessa paperiversio) Teema: Elinkeinot Vastuu tahot Ketkä / kuka - kylätoimikunta - kunnan vapaaaikatoimi, metsästysseura - maanomistajat omilta alueiltaan - kylätoimikunnan vastuuhenkilö =>kunnan sivuston ylläpitäjä Aikataulu Seuranta - ensi kesänä (2006) heti, päivitys tarpeen mukaan (2 kk:n välein) TOIVESUUNNITELMA Kehittämishanke/-idea - olla kylällä ainakin 40 vuotta - uusien asukkaiden saaminen kylälle =>suuri kylä =>toimiva koulu TOTEUTUSOHJELMA Toteuttamisen esteet - palveluiden kuihtuminen tai siirtyminen kauemmas - elinkeinonharjoittamisen vaikeutuminen (maatalous EU) - ei palvelutaloa - tiedon puute myytävistä tonteista - tonttitietojen ylläpitäjä/päivittäjä puuttuu Toimenpiteet esteen poistamiseksi Keinot hankkeen toteuttamiseksi - kyläläisten oma aktiivisuus asioista taisteluun kunnan/valtion/eu:n suuntaan - kylällä olisi henkilöstöä palvelutaloon, tilat puuttuvat - tontteja myyntiin - myytävät tontit Internetiin kunnan sivuille - koulun vanha osa remonttiin - yhteisiä kylätapahtumia - perusaktivistit tuovat tapahtumaan Teema: Asukasluku Vastuu tahot Ketkä / kuka - idea, sysäys kylätoimikunnalta - jos koulun tilat käyttöön - kylältä joku ATKtaitoinen =>yhteys kuntaan =>kts. työja yrityspörssi Aikataulu Seuranta - aika näyttää

12 (laulu-, tanssi-, peli-iltoja jne.), joissa kaikenikäiset kyläläiset tapaisivat ja tutustuisivat -> syntyisi vuorovaikutusta, ideointia, me-henkeä ja aktiivisuutta TOIVESUUNNITELMA Kehittämishanke/-idea - virkistyskeskus: käsityö- ja liikuntatilat, pukuhuoneet, välinevarastot (lumikenkäily), kuntosali, sauna, uima-allas/ -ranta, actionia nuorisolle - harrastukset koululla: kota, grillikatos, luistelukenttä - kuntosali+yrittäjä esim. navettaan - latotansseja, kesätapahtumia, häitä, illanviettoja pelien merkeissä esim. kyykkä, lentopallo yms. - perennojen vaihtoviikot (ei rikkakasveja) TOIVESUUNNITELMA Kehittämishanke/-idea - vanhusten palvelutalo, lastenhoito, kotiruokapalvelu, vähintään yhden uudenperheen TOTEUTUSOHJELMA Toteuttamisen esteet - tarpeeksi suurien tilojen puuttuminen - ei vetäjiä/tilojen ylläpitäjiä Teema: Harrastukset Toimenpiteet esteen poistamiseksi Vastuu tahot Keinot hankkeen toteuttamiseksi Ketkä / kuka - rahanhankinta =>väki lottoamaan tai kunnan avustukset; RAY - keskustelut kunnan kanssa Aikataulu Seuranta - pikkuhiljaa, asia kerrallaan jätetään odottamaan - avaimen saanti, kunnossa pysyminen - vetäjän puute, käyttäjämäärä - tiedotus: lista kotavastaavista - kylätoimikunta - ennen juhannusta olemassa olevat navetat, ladot hyödynnetään tilojen ja toiminnan hoitotalkoilla - yhteislaulua, esilaulaja, muusikko - huvitoimikunta Juho Puustinen & Co - la järjestäjä - kiertävä tapahtuma kyläläisten pihoissa piha / kevät - Tarja Tuupanen, Rasikallion ja Rasikummun martat - kevät 2006 TOTEUTUSOHJELMA Toteuttamisen esteet - jos käy niin huonosti, että koulu lopetetaan, sitten etsitään yrittäjä Toimenpiteet esteen poistamiseksi Keinot hankkeen toteuttamiseksi - ei toimenpiteitä, koulu tärkeämpi Teema: Palvelut Vastuu tahot Ketkä / kuka Aikataulu Seuranta

13 hieroja yhteen - kylätalkkari - ei ole rekisteröitynyttä yhdistystä -> ei saa avustusta; - rekisteröityminen toteutusmuoto työosuuskunta, toiminimi, yrittäjä, yrittäjäpariskunta - yhteistyötä muiden yhdistysten ja työosuuskuntien kanssa - PK Kylien Yhteisölliset työt -hanke - kylätoimikunta TOIVESUUNNITELMA Kehittämishanke/-idea - ongelma: kylän markkinoinnin puute - nettisivujen laatiminen kunnan sivulle - selvitys tontti-/asuntotarjonnasta kylälle => kiihtelysmalli Teema: Markkinointi TOTEUTUSOHJELMA Toimenpiteet esteen poistamiseksi Vastuu tahot Toteuttamisen esteet Keinot hankkeen toteuttamiseksi Ketkä / kuka - ei mitään maininnan arvoista? - lehtijuttuja kylästä - halutaan olla rauhassa - kylän vahvuuksien, toimintojen kartoitus - tekijä, kuka, mitä - etsittävä sivujen / aineiston tekijä - ks. myös ks. elinkeinot: työ- ja yrityspörssi - menetelmä, tekijä - kirjekysely tonttimaasta kylälle; palautuskuori + postimaksu Aikataulu Seuranta - kylätoimikunta kesään mennessä - kylätoimikunta - vuoden 2006 aikana TOIVESUUNNITELMA TOTEUTUSOHJELMA Kehittämishanke/-idea Toteuttamisen esteet - kylän aktivoiminen - mukavuudenhalu, halu olla omissa oloissaan - kyläpäällikön kastajaiset, vallan riitti - vetävä nimi kylälle: Kaupungin kainalo - vuosikello: toimintaa koululla ympäri vuoden - kylätoimikunnasta rekisteröity yhdistys - ajankäyttö / ajan puute - kuka tekee Teema: Kylä Toimenpiteet esteen poistamiseksi Vastuu tahot Aikataulu Keinot hankkeen toteuttamiseksi Ketkä / kuka Seuranta - tapahtumia, esim. kevättempaus, - kylätoimikunta - jää mietintään halonhakkuutalkoot, heinänheitto; ks. myös harrastukset - kylätoimikunta ja PK Kylät Teema: Kunta TOIVESUUNNITELMA TOTEUTUSOHJELMA Toimenpiteet esteen poistamiseksi Vastuu tahot Aikataulu

14 Kehittämishanke/-idea Toteuttamisen esteet Keinot hankkeen toteuttamiseksi Ketkä / kuka Seuranta - kesäkuu koulun korjaaminen - rahan puute =>pyrkimys keskittää kouluja ja kasvattaa luokkakokoja - lisää lapsia - kyläläisten aktiivisuus - paljon tapahtumia koululle - päättäjien kutsuminen paikalle =>kaikki kyläläiset oltava silloin nähtävillä - korjauskulut noin euroa - kylätoimikunta+ opettajat - kunta TOIVESUUNNITELMA Kehittämishanke/-idea - uuden lain vaatima jätevesien puhdistus TOTEUTUSOHJELMA Toteuttamisen esteet - rahoitettava itse - tiedon puute - laajakaista - on jo toteutumassa Telekarelialla - Internet joka taloon - tietokoneen hankinta - tien kunnon parantaminen - rahoitus, ohitustietyö vie kaikki rahat Toimenpiteet esteen poistamiseksi Keinot hankkeen toteuttamiseksi - talouskohtainen, noin euroa - viemäriverkoston kustannusselvitys (n. 100 taloutta) - valtion tuet selvitettävä Teema: Infra Vastuu tahot Ketkä / kuka - vesiosuuskunta vetovastuuseen selvitystyössä - kylätoimikunta - hintojen laskettua kaikkien hankittavissa - kukin talous itse - tielaitos ja kunta saatava ymmärtämään tien huono kunto ja vaarallisuus - liikennemäärälaskelman teko =todistus liikenteen vilkastumisesta - kylätoimikunta - tiehallinto/kunta =>asia uuteen käsittelyyn Aikataulu Seuranta

15 Rasikumpu - Suonranta Hankkeet toimijat rahoitus Liite 8 Kyläläisten omin voimin tehtävät toimenpiteet (kun mahdollisesti tarvittavat maanomistajien yms. luvat on saatu) Ulkopuolista rahoitusta vaativat toimenpiteet Ulkopuolista toimijaa ja rahoitusta vaativat toimenpiteet suoramyynti Honkavaaran yhteyteen työ- ja yrityspörssi harrastustoiminta / tapahtumat koulun säilyttäminen / aktiivisuus tonttimaiden selvitys nettisivumateriaalin laatiminen vuosiohjelman tekeminen mitä tapahtumia / toimintaa Kalliojärvi kylällä eleleminen ja asuminen kylätalkkari Iiksenjoen luontomatkailu koulun kunnostus jätevesiviemärin mietintä ja toteutus nettisivujen tekeminen

16

17 Kyläsuunnitelman tekoon ovat osallistuneet: Björn Mervi, Hartikainen Katariina, Hartikainen Mikael, Karhu Heli, Karhu-Mielonen Eija, Mielonen Terho, Puhakka Heikki, Puhakka Janne, Puustinen Jari, Puustinen Juho, Puustinen Viljo, Pölönen Kalevi, Pölönen Toini, Simonen Oskari, Simonen Tuovi, Soikkeli Maarit, Soikkeli Teuvo, Soininen Pentti, Soininen Veikko, Sund Janne, Sund Minna, Toropainen Keijo, Toropainen Ritva, Toroskainen Heli, Turpeinen Jussi, Turpeinen Pirkko, Turunen Jari, Turunen Leena, Tuupanen Juha, Tuupanen Tarja, Uotinen Pentti, Vatanen Eeva, Vatanen Kaarlo, Vatanen Pentti, Vatanen Raine, Vatanen Tarja

NIITTYLAHDEN JA NIITTYLAHDENRANNAN KYLÄSUUNNITELMA

NIITTYLAHDEN JA NIITTYLAHDENRANNAN KYLÄSUUNNITELMA NIITTYLAHDEN JA NIITTYLAHDENRANNAN KYLÄSUUNNITELMA 2005 Niittylahden kylätoimikunta, Niittylahdenrannan asukasyhdistys Joensuun Seudun Leader ry, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KULHON SEUDUN KYLÄSUUNNITELMA

KULHON SEUDUN KYLÄSUUNNITELMA KULHON SEUDUN KYLÄSUUNNITELMA 2005 Kulhon seudun kehittämisyhdistys ry Joensuun Seudun Leader ry Maaseudun Sivistysliitto Pohjois-Karjalan Kylät ry SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 Työskentelytapa 2 Kylän henki

Lisätiedot

Johdanto. Työskentelytapa. Yleistä Karhunsalosta ja kyläyhdistyksestä

Johdanto. Työskentelytapa. Yleistä Karhunsalosta ja kyläyhdistyksestä Sisällysluettelo Johdanto.. 2 Työskentelytapa...2 Yleistä Karhunsalosta ja kyläyhdistyksestä.2 Kylän henki ja osaaminen...3 Vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkatekijöitä 3 Ongelmia ja ideoita....4

Lisätiedot

OHVANAN JA PÄRNÄN KYLÄSUUNNITELMA

OHVANAN JA PÄRNÄN KYLÄSUUNNITELMA OHVANAN JA PÄRNÄN KYLÄSUUNNITELMA 2006 Ohvana-Pärnän kylätoimikunta, Joensuun Seudun Leader ry, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry Sisällysluettelo Johdanto.. 2 Työskentelytapa...2 Yleistä

Lisätiedot

PAIHOLAN KYLÄSUUNNITELMA

PAIHOLAN KYLÄSUUNNITELMA PAIHOLAN KYLÄSUUNNITELMA 2006 Paiholan kyläyhdistys ry, Joensuun Seudun Leader ry, Maaseudun Sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry Sisällysluettelo Johdanto.. 2 Työskentelytapa...2 Yleistä Paiholasta.2

Lisätiedot

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

HURJAT IDEAT Ihan hurjat ideat: 1. Ekologisen kehityksen keskus (energia a ja luontoa säästäen)

HURJAT IDEAT Ihan hurjat ideat: 1. Ekologisen kehityksen keskus (energia a ja luontoa säästäen) Seuraavat asiat on nostettu tärkeimmiksi asioiksi Vehkapuron koululla 9.12.2010. Lähivuosina tulemme ponnistelemaan yhdessä Joensuun kaupungin kanssa näiden asioiden edistämiseksi. HURJAT IDEAT Ihan hurjat

Lisätiedot

Tuomo Eronen, kyläasiamies Pohjois-Karjala

Tuomo Eronen, kyläasiamies Pohjois-Karjala - millainen on hyvä kyläsuunnitelma? - onko tarpeen määritellä hyvän suunnittelun laatukriteereitä? - mitkä ovat keskeiset elementit kyläsuunnittelusta? Tuomo Eronen, kyläasiamies Pohjois-Karjala Millainen

Lisätiedot

TIETOA, TAITOA, OPPIA

TIETOA, TAITOA, OPPIA MUTKATON MEININKI 1. Kevyen liikenteen väylä ja katuvalaistus (Kolin kylältä lomakolille ja kylältä valtatielle päin) vastuu tiehallinto ja kunta 2. Vanhusten kauppapalvelut (kotiinkuljetus, yms.) vastuu

Lisätiedot

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Mainuan kylän edistäminen ry Työryhmä: Juntunen Nelli Karjalainen Voitto Kumpulainen Esa Mikkonen Teija 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO. 3 2 YMPÄRISTÖ 4 3 TIESTÖ JA LIIKENNE... 5 4 PALVELUT.

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorela, Toivala ja Jännevirta Yhteenvetoja vastauksista Siilinjärvi 2012 Kysely suoritettiin alueella Vuorela, Toivala, Jännevirta - Ranta- Toivala Kehvo Kysely

Lisätiedot

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu Hajalan asukaskysely Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu 16.8.2011 Taustatietoja Sukupuoli Ikä 20 15 15 16 10 10 10 7 5 1 0 alle 25-v. 25-34 35-44 45-54 55-64 yli 64-v. Hajalalaisuus Kuinka paljon

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Etunimi Sukunimi 29.8.2014 Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden

Lisätiedot

Koskuen kyläyhdistys ry. Y-tunnus: 1708824-8 PJ. JORMA LAITAMÄKI PUH. 0400-891872 E-MAIL: KOSKUEN.KYLAYHDISTYS@GMAIL.COM

Koskuen kyläyhdistys ry. Y-tunnus: 1708824-8 PJ. JORMA LAITAMÄKI PUH. 0400-891872 E-MAIL: KOSKUEN.KYLAYHDISTYS@GMAIL.COM Koskuen kyläyhdistys ry Y-tunnus: 1708824-8 PJ. JORMA LAITAMÄKI PUH. 0400-891872 E-MAIL: KOSKUEN.KYLAYHDISTYS@GMAIL.COM Koskue Länsi-Suomessa oleva Etelä-Pohjalainen, maatalous-valtainen kylä Jalasjärven

Lisätiedot

Orismalan kyläseura ry KYLÄSUUNNITELMA

Orismalan kyläseura ry KYLÄSUUNNITELMA Orismalan kyläseura ry KYLÄSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Historia 2. Kylämme tällä hetkellä 2.1 Palvelut 3. SWOT- analyysi kylästämme 4. Tulevaisuus 5. Hankkeet 6. Kyläsuunnitelman päivittäminen 1. Historia

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

TYRJÄNSAAREN KYLÄSUUNNITELMA

TYRJÄNSAAREN KYLÄSUUNNITELMA TYRJÄNSAAREN KYLÄSUUNNITELMA 2005 Tyrjänsaaren kylätoimikunta, Vaara-Karjalan Leader ry, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan kylät ry ja Ilomantsin kunta SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 Työskentelytapa

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

Angelniemen kyläkyselyn tuloksia

Angelniemen kyläkyselyn tuloksia Angelniemen kyläkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, VASTAAJAT (118 vast.) Vartsalan suunta 3 % Toppjoen suunta 13 % Saaren puolella 45 % Kokkilan taajama 29 % Pöylän suunta 10 % Vastausaktiivisuus Lähettyjä

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

Koveron kyläillassa 26.10.2010 PIENET INVESTOINNIT (SUURETKIN

Koveron kyläillassa 26.10.2010 PIENET INVESTOINNIT (SUURETKIN Jatketaan lammastarhausta kesäisin.. Sadekatos siis.. Jätekatosmalli Entinen Esso Tuupovaara, katulamput (6 lamppua) Tuupovaarantien ja Ilomantsintien risteysalueen monttujen korjaus Teiden kunto yleensäkin?

Lisätiedot

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA. KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA. KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl Oletteko kokeneet Kyläavustajatoiminnan tarpeelliseksi omalla alueellanne Kyllä 27 100 % Ei 0 0 % Kyläavustajatoiminnan onnistuminen

Lisätiedot

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Lavajärven - Komin seutu Hanhijärvenkulma - Joenkulma - Komi - Kirmonkulma - Lavajärvi - Myllykulma - Majamaankulma - Sorvajär vi - Viitaankulma Yleistä kyselystä

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA Kylä: Enon kirkonkylä

KEHITTÄMISOHJELMA Kylä: Enon kirkonkylä Teema: Pienet investoinnit Uiminen: uimapaikkojen kartoittaminen KESÄ: Niskan rantaan satamaalueen lähelle kunnostaminen (historia) Kotirannan uimarannan kunnostaminen TALVI: Kotirannan uima-allas käyttöön

Lisätiedot

Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely

Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely 17.1. 28.2.2017 16.5.2017 Kiiminkijokivarren kyläselvitysalueet Oulun ja kyläselvitysalueiden väestö: Oulu 01/2017, kylät 3/2017 Oulu 198 281 Alakylä 1944

Lisätiedot

Viestintä ja materiaalit

Viestintä ja materiaalit Viestintä ja materiaalit http://tammelankylat.wikispaces.com/ Erilaisia dokumentteja, mm. kyläsuunnitelmat http://tammelankylat.ning.com/ Keskustelupalstat Kalenteri Linkit löytyvät: www.tammelankylat.fi

Lisätiedot

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013 Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja järjestöosaaminen

Lisätiedot

PIENET INVESTOINNIT JA VÄHÄN ISOMMATKIN

PIENET INVESTOINNIT JA VÄHÄN ISOMMATKIN Venepaikat Leirikeskuksen saunan rakennus Tonttipörssin luominen Oksasilppuri joka kylälle Uimahalli Juukaan Skeittirampit kylille (kunta) Katuvalot Vihtasuon risteys-koulu, Kannas PIENET INVESTOINNIT

Lisätiedot

EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA

EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA Suomen Kylätoiminta ry Syty on käynnistänyt Vuoden Kylä 2010 -valintakierroksen. Vuoden Kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8 KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Päivitetty 2014 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Suunnitelman tarve... 3 1.2. Kylän sijainti... 3 2. Kyläsuunnitelman seuranta ja päivitys...

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Paiholan kyläsuunnitelma 2015. Paiholan kyläyhdistys, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry

Paiholan kyläsuunnitelma 2015. Paiholan kyläyhdistys, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry Paiholan kyläsuunnitelma 2015, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry 1 Johdanto Kyläsuunnitelma kokoaa näkyväksi kylän tiedot ja taustat sekä kyläkehittämissuunnitelmat tuleville vuosille.

Lisätiedot

Vaskion kyläkyselyn tuloksia

Vaskion kyläkyselyn tuloksia Vaskion kyläkyselyn tuloksia ke 15.10.2014 Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (134 vast.) Kumio 8 % Pampari - Toivila 37 % Vaskion kirkko - Ruotsala 24 % Sahala Perälä - Kuttila 9 % Heinäsuo 9 % Kierla

Lisätiedot

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA Kuhmalahden ja Pälkäneen kehittämistä Hankkeen tausta ja teema Rahoittajina Työ- ja elinkeinoministeriö Hallinnoijina Pomoottori ry sekä Kaakkois- Pirkanmaan seutukunta

Lisätiedot

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE Tällä kyselyllä kartoitetaan Teidän mielipiteitänne omasta kylästänne. Mitkä asiat kylällä ovat hyvin ja mitkä asiat kaipaisivat muutosta? VASTAAJAN TAUSTATIEDOT: Ikä: 18-44

Lisätiedot

Markkuun koulu. Tärkeä sekä Tyrnävän kunnalle että Markkuun kyläläisille

Markkuun koulu. Tärkeä sekä Tyrnävän kunnalle että Markkuun kyläläisille Markkuun koulu Tärkeä sekä Tyrnävän kunnalle että Markkuun kyläläisille MAHDOLLISUUKSIEN MARKKUU V. 2025 VISIO SIITÄ MITÄ VOISI OLLA TYRNÄVÄN KALTAISESSA KUNNASSA, MARKKUUN KALTAISELLA KYLÄLLÄ, JOS LÖYTYY

Lisätiedot

VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017

VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017 VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017 Tämä on Visuveden kylän asukkaille - vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille - tarkoitettu kysely kyläyhteisömme kehittämisen pohjaksi. Kyselyn järjestää Visuveden Kyläyhdistys

Lisätiedot

Hankkeen esittely. 2 Nuoret oman kylän kehittäjinä -hanke

Hankkeen esittely. 2 Nuoret oman kylän kehittäjinä -hanke Hankkeen esittely Nuoret oman kylän kehittäjinä Nuoret oman kylän kehittäjinähankkeessa kehitettiin Etelä-Savoon haja- asutus -alueille toimintamalleja ja verkostoja nuorten toiminnan tukemiseksi. Hanke

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen Kyläkyselyn tuloksia Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys 17.2.2012 Kuva: A-P Joukanen Miten kysely tehtiin? Kysely lähetettiin sähköpostitse 50:lle ja se oli jaossa kyläkauppa

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

Päivähoidon kyselyn yhteenveto

Päivähoidon kyselyn yhteenveto Päivähoidon kyselyn yhteenveto Olen sosionomi-opiskelija Anna-Maija Ruusujoki ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta. Toimin päivähoidon hallinnon työharjoittelussa Kuunarin päiväkodissa.

Lisätiedot

SOINILANSALMEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013

SOINILANSALMEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 SOINILANSALMEN KYLÄSUUNNITELMA 200-203 SOINILANSALMEN VISIO - Salmitalo, kylän keskuspaikka kokoontumiselle ja harrastustoiminnalle - Salmitalon ylläpidosta huolehtiminen ja Salmitalon tilojen vuokraus

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 1 Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 Voitte vastata kaikkiin kysymyksiin tai vain itseänne kiinnostaviin kysymyksiin. 1. Millä kyläalueella asutte (tai minkä alueen asioita vastauksenne

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA KALAKANGAS HAAPAJÄRVI

KYLÄSUUNNITELMA KALAKANGAS HAAPAJÄRVI KYLÄSUUNNITELMA KALAKANGAS HAAPAJÄRVI Niinikankaan lava 50v toukokuu 2003 (suojelukohde) 15.10.2003 Kalakankaan kyläyhdistys Kylävalakiat hanke Kyläenergialla Nokka Nousun hanke Sisällysluettelo 1. KUVAUS

Lisätiedot

Teemahankeinfo Suomusjärven VPK Jaana Joutsen

Teemahankeinfo Suomusjärven VPK Jaana Joutsen Teemahankeinfo 6.9.2017 Suomusjärven VPK Jaana Joutsen Esityslistalla 1.Lyhyt johdatus Leader-toimintaan ja teemahankkeisiin 2.Kokemuksia LIVE-teemahankkeesta 3.Uudet teemahankkeet ja niiden hakuprosessi

Lisätiedot

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry KYLIEN TOIMINNALLINEN KEHITTÄMINEN - esimerkkinä Nurmijärvi Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry Leader-ryhmä Keski-Uudenmaan ja Etelä- Hämeen alueelta. Kehittää maaseutua pääasiassa rahoittamalla Manner-Suomen

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Komperon kyläsuunnitelma 2010

Komperon kyläsuunnitelma 2010 Komperon kyläsuunnitelma 2010 Yhtenäiset elävät onnelliset kyläyhteisöt: Kompero- Kaatamo Risti Sulkama tyytyväiset, aktiiviset kaikenikäiset asukkaat Komperon yhteistiedot Postiosoite: Komperon kyläyhdistys

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille Tämän kyselyn tarkoitus oli löytää Pohjois-Pohjanmaan kylätoiminnan tärkeimmät kehityskohteet sekä saada tietoa maakunnallisen kyläyhdistyksen, Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

KYLÄ- JA YHDISTYSKYSELY

KYLÄ- JA YHDISTYSKYSELY KYLÄ- JA YHDISTYSKYSELY 26.5.2009 Hyvä kylätoiminta-aktiivi! Tämän kyselyn tarkoituksena on koota tietoa Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n toiminta-alueella sijaitsevista kylistä ja niillä toimivista yhdistyksistä.

Lisätiedot

Voimistuvat kylät seminaari Rantasalmella 30.-31.3.2012

Voimistuvat kylät seminaari Rantasalmella 30.-31.3.2012 Voimistuvat kylät seminaari Rantasalmella 30.-31.3.2012 Kyllä kylä kuuluu, kun Miten välitetään kylän tahto päättäjille /perjantain lörning kafeen tulokset: TEEMA NÄKYVYYS : Alueen tapahtumat oltava mukana

Lisätiedot

Leader! http://leadersuomi.fi/

Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader Karhuseutu perustettu 1997 jäseniä yli 200 4 työntekijää toimisto Porissa hallitus 1+9 alueellinen edustus kolmikanta Ohjelmakausi 2007-2013 194 rahoitettua hanketta

Lisätiedot

Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto

Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto Turvallisuutta - asukkaille ja asukkaiden kanssa 19.1.2012 Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto 1 Kylä välittää hanke Vuoden 2011 kylä Päijät-Hämeessä 18.1.19.1.20122012 2 Kylä välittää hanke

Lisätiedot

Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20% Vastaajien ikäjakauma 15% 10 % 28%

Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20% Vastaajien ikäjakauma 15% 10 % 28% Taustatiedot Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20% Vastaajien ikäjakauma 3% 15% 44% 10 % 28% Alle 30-vuotiaat 31-40 -vuotiaat 41-50 -vuotiaat 51-64 -vuotiaat 65-vuotta

Lisätiedot

Konginkankaan IDEAILTA

Konginkankaan IDEAILTA Konginkankaan IDEAILTA Konginkankaan kyläsuunnitelma 2010-2015 2009 Vihreän väylän kehittämishanke Mt 637 matkailulliseksi maisematieksi - 2013 Leader-hanke käynnistetty 12/2010 hakijana ja hallinnoijana

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013 Temmeksen kyläyhdistys ry Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Sivu 2(8) Yleistä Temmeksen kyläyhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueensa asukkaiden asumisolosuhteisiin, - ympäristöön, -viihtyvyyteen

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

Paukarlahden. kyläsuunnitelma. Paukarlahden. kyläyhdistys

Paukarlahden. kyläsuunnitelma. Paukarlahden. kyläyhdistys Paukarlahden Paukarlahden kyläyhdistys kyläsuunnitelma VISIO Paukarlahti on vuonna 2020 vireä ja aktiivinen kylä, jota turvallinen ja helppokulkuinen Viitostie yhdistää kylätienä. Kylä tarjoaa maaseutumaista

Lisätiedot

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset Vastaajan taustaorganisaatio 35% 12% 53% Muu kylä- tai asukasyhdistys Kyläavustajan työllistänyt yhdistys Muu yhdistys Kyläavustajatoiminnan tunnettavuus 9%

Lisätiedot

Kysely Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille

Kysely Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille Kysely Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksille YTYÄ kylätoimintaan yhdistykset palveluiden tuottajina 3.11.2016 Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla -hanke 4.11.2016 1 Taustaa - Kyselyn tavoitteena oli

Lisätiedot

Onnistuneet talkoot. Asukastoimikuntien 11.3.2011 pidetyn seminaariin osallistuneiden asukkaiden ryhmätöissä kehitetyt ideat ja ehdotukset

Onnistuneet talkoot. Asukastoimikuntien 11.3.2011 pidetyn seminaariin osallistuneiden asukkaiden ryhmätöissä kehitetyt ideat ja ehdotukset 1 Asukastoimikuntien 11.3.2011 pidetyn seminaariin osallistuneiden asukkaiden ryhmätöissä kehitetyt ideat ja ehdotukset RYHMÄTÖIDEN OTSIKOT Mitä talkoilla voi tehdä? Talkoiden suunnittelu, valmistelu ja

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Voimaa luonnosta ja yhteisöllisyydestä Innovaatioita eri toimijoiden yhteistyöstä Sivu 1 2.3.2011 Sivu 2 2.3.2011 Aktiivinen Pohjois-Satakunta

Lisätiedot

Pohjois-Satakunta Ikaalinen

Pohjois-Satakunta Ikaalinen Pohjois-Satakunta Ikaalinen 19.3.2015 41700 asukasta Satakunta 25 450 Pirkanmaa 16 250 Toiminta-alue Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden

Lisätiedot

Palvelujen järjestäminen maaseudulla ja maaseutuyrittäjyys

Palvelujen järjestäminen maaseudulla ja maaseutuyrittäjyys Palvelujen järjestäminen maaseudulla ja maaseutuyrittäjyys Tammela 19.4.2011 Hilkka Vihinen MTT Taloustutkimus Tästä on puhe Palvelujen järjestäminen maaseudulla Tammelan maaseutu Maaseudun elinkeinot

Lisätiedot

4. Raportti, eli yksityiskohtainen kuvaus hankkeen toiminnasta

4. Raportti, eli yksityiskohtainen kuvaus hankkeen toiminnasta HANKKEEN LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Voimistelu- ja Urheiluseura Kilpi ry 2. Hankkeen nimi ja hankenumero Yhteistyöllä maaseutu voimavaraksi - YTY, 4921 3. Lyhyt yhteenveto hankkeesta Voimistelu-

Lisätiedot

Elinvoimaryhmä ) Maistiaisia kuntalaiskyselystä. 2) Vesannon ja Vesannon kunnan strategia. 3) Teemat ja kokousajat

Elinvoimaryhmä ) Maistiaisia kuntalaiskyselystä. 2) Vesannon ja Vesannon kunnan strategia. 3) Teemat ja kokousajat Elinvoimaryhmä 9.10.2017 1) Maistiaisia kuntalaiskyselystä 2) Vesannon ja Vesannon kunnan strategia 3) Teemat ja kokousajat 4) Elinkeinoasiahenkilön kuulumisia 1 Kuntalaiskysely: taustatiedot 2 Vetovoimatekijäprofiili

Lisätiedot

MONIPALVELUKESKUS Jokuset kyläyhdistys ry / Kehittyvä Kuusaa kehittämishanke: opintomatka Ilomantsi Eija Liimatta

MONIPALVELUKESKUS Jokuset kyläyhdistys ry / Kehittyvä Kuusaa kehittämishanke: opintomatka Ilomantsi Eija Liimatta MONIPALVELUKESKUS Jokuset kyläyhdistys ry / Kehittyvä Kuusaa kehittämishanke: opintomatka 22.4.2017 Ilomantsi Eija Liimatta Ilomantsi Väkiluku 2016 = 5 236 Ikäryhmittäin 0 to 14 10.1% 15 to 64 56.1% 65

Lisätiedot

Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020

Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020 Rieska Iloa ja innovaatioita - Rieska-Leaderin strategia 2014-2020 Strategian pääkohdat 1. Toiminta-alue 2. SWOT 3. Painopisteet 4. Toimenpiteet 5. Tavoitteet 6. Rahoitus 7. Visio Aluemuutos 2014, kun

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi Leader-ryhmät - Rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

Voimistelu-ja urheiluseura Kilpi ry. YTY-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI. Kehittämishanke yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana

Voimistelu-ja urheiluseura Kilpi ry. YTY-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI. Kehittämishanke yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana 2010 Voimistelu-ja urheiluseura YTY-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI Kehittämishanke yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana YTY-hanke Vuosiraportti 10.4.2010 2 Sisältö HANKKEEN VUOSIRAPORTTI...

Lisätiedot

Työpajatilaisuudet Oulunsalon maankäytön kehittämisestä

Työpajatilaisuudet Oulunsalon maankäytön kehittämisestä Työpajatilaisuudet Oulunsalon maankäytön kehittämisestä Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjestivät 2.6. ja 10.6.2015 kaksivaiheisen työpajatilaisuuden Oulunsalon keskustan ja asemakaavoitetun alueen

Lisätiedot

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ vs. kaavasuunnittelija Mia Saloranta Hämeenkyrön kunta Mahnalan työpaja 28.6.2017 Jyväpirtillä Osallistujat: 27 hlöä, joista 11

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA TAUSTAA Markkuun seudun kyläyhdistys ja aiemmin kylätoimikunta on toiminut aktiivisesti pian 20 vuotta Kylän alueella asuu tällä hetkellä arviolta yli 300 henkeä Aktiivista ja elinvoimaista ydinmaaseutua

Lisätiedot

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE Mihin tukea voi saada? Kylien kokoontumisja harrastustilojen kunnostus sekä varustaminen Yhteisessä käytössä olevien alueiden kunnostus (esim. yhteiset uimarannat) Yhteisessä

Lisätiedot

Joutsenten reitti ry. Sastamalan, Huittisten, Hämeenkyrön ja Punkalaitumen kuntien alueella toimiva Leader-toimintaryhmä (LAG = Local Action Group)

Joutsenten reitti ry. Sastamalan, Huittisten, Hämeenkyrön ja Punkalaitumen kuntien alueella toimiva Leader-toimintaryhmä (LAG = Local Action Group) Joutsenten reitti ry Sastamalan, Huittisten, Hämeenkyrön ja Punkalaitumen kuntien alueella toimiva Leader-toimintaryhmä (LAG = Local Action Group) Yksi Suomen 55 Leader-ryhmästä, joka toteuttaa maa- ja

Lisätiedot

MAL-verkostopäivä maaseudun suunnittelusta ja kaavoituksesta Ylä-Savossa TYÖPAJAN TULOKSIA 3.9.2015. Susanna Harvio

MAL-verkostopäivä maaseudun suunnittelusta ja kaavoituksesta Ylä-Savossa TYÖPAJAN TULOKSIA 3.9.2015. Susanna Harvio MAL-verkostopäivä maaseudun suunnittelusta ja kaavoituksesta Ylä-Savossa TYÖPAJAN TULOKSIA 3.9.2015 Susanna Harvio 1 Työpajan sisältö ja ryhmät Osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään Tehtävänä oli kiertää

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Millä tavalla alueiden kyliä tulisi kehittää ? Mitä kylät ja ihmiset tarvitsevat?

Millä tavalla alueiden kyliä tulisi kehittää ? Mitä kylät ja ihmiset tarvitsevat? Millä tavalla alueiden kyliä tulisi kehittää 2017-2021? Mitä kylät ja ihmiset tarvitsevat? Aluelautakunta-alueiden työpajat 8.11.-2.12.2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 19.12.2016 Asukkaiden esitykset;

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

Angelniemen kyläyhdistys ry. Jari P. Laiho Pj.

Angelniemen kyläyhdistys ry. Jari P. Laiho Pj. Angelniemen kyläyhdistys ry. Jari P. Laiho Pj. Historia Angelniemen kappeliseurakunta perustettiin 1659 Ensimmäinen Angelniemen kunnallislautakunnan kokous helmikuun 13. päivänä 1870 Kunta itsenäistyi

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA. Yhteystiedot: Sunniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Ylikoski Korpitie 105, 28260 HARJUNPÄÄ puh. 02 533 8885 www.ulvila.

KYLÄSUUNNITELMA. Yhteystiedot: Sunniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Ylikoski Korpitie 105, 28260 HARJUNPÄÄ puh. 02 533 8885 www.ulvila. SUNNIEMI - SUOSMERI - HARJUNPÄÄN KYLÄSUUNNITELMA 2005-2010 Yhteystiedot: Sunniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Ylikoski Korpitie 105, 28260 HARJUNPÄÄ puh. 02 533 8885 www.ulvila.fi 2 SUNNIEMI- SUOSMERI

Lisätiedot

Riihivalkaman koulualueen kyläsuunnitelma 2010

Riihivalkaman koulualueen kyläsuunnitelma 2010 Aikaleima Riihivalkaman koulualueen kyläsuunnitelma 2010 Käynnissä olevat kylän kehittämiskohteet Toimenpiteet Aikataulu Vastuutaho= mitkä toimijat, kenen kanssa Jätevesiasiat Selvitys ja suunnittelu jätevesiviemäristä

Lisätiedot

Palvelujen kehittäminen yhdistyksen toimintaan

Palvelujen kehittäminen yhdistyksen toimintaan Palvelujen kehittäminen yhdistyksen toimintaan asiakasymmärrys kehittämisen lähtökohtana palvelumuotoilun keinoja soveltaen Heli Laurikainen, kyläkehittäjä Aistien avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä

Lisätiedot

Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer!

Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Trygga och aktiva byar Hankkeen tarve ja tausta yhteiskunta muuttuu nopeasti ja varsinkin maaseutualueiden palveluita supistetaan kylien turvallisuussuunnitelmilla,

Lisätiedot

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 2013 Toimintalinja Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 Ratsastusseuran toimintalinja Yleistä toimintalinjasta - Toimintalinjan työstäminen aloitetaan

Lisätiedot

Leino-Vihtavaara, Heinoniemi, Puhossalo 24.5.2011. MUTKATON MEININKI Palvelut/ Viihtyvyys

Leino-Vihtavaara, Heinoniemi, Puhossalo 24.5.2011. MUTKATON MEININKI Palvelut/ Viihtyvyys ,, 24.5.2011 Kauppa-auto kimppakyyti Turinatupa Lentopallo ja voimistelut piirakanpaisto kirjastoauto Oma kylätalo Kansalaisopiston piirit Puutyö MUTKATON MEININKI Palvelut/ Viihtyvyys Kimppakyyti, turinatupa

Lisätiedot

Kyläkävelyraportti ALASTARO 31.8.2011. Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA

Kyläkävelyraportti ALASTARO 31.8.2011. Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyraportti ALASTARO 31.8.2011 Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten Kylämaisema kuntoon hankkeen

Lisätiedot

4/2017. Tietoa lukijoista 2017

4/2017. Tietoa lukijoista 2017 4/2017 Tietoa lukijoista 2017 Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY. Elina Haavisto

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY. Elina Haavisto KÖYLIÖN KYLÄKYSELY Elina Haavisto Kyläkysely Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa (19.1-12.2.09) Palautuspisteitä seitsemän Köyliössä Vastauksia saatiin 171 Sukupuoli

Lisätiedot