Rasivaara-Suonrannan kylätoimikunta, Joensuun Seudun Leader ry, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rasivaara-Suonrannan kylätoimikunta, Joensuun Seudun Leader ry, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry"

Transkriptio

1 2006 Rasivaara-Suonrannan kylätoimikunta, Joensuun Seudun Leader ry, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry

2 Sisällysluettelo Johdanto.. 2 Työskentelytapa...2 Kylän henki ja osaaminen...2 Vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkatekijöitä 3 Ongelmia ja ideoita....3 Kylän tulevaisuuden vaihtoehdoista ja tavoitteista; maailmanmenon vaikutus kylään 3 Rasikummun kehittämisohjelmia.. 4 Liitteet

3 Johdanto Rasikummun ja Suonrannan (jatkossa Rasikumpu) kyläsuunnitelmailtojen tarkoituksena oli laatia kyläsuunnitelma, joka toimisi samalla alueen kylätoimikunnan pitkän tähtäimen toimintasuunnitelmana. Tavoitteena oli löytää toimenpiteitä, jotka vastaisivat kylän kehittämistarpeisiin. Kyläsuunnitelma on laadittu kyläläisten itsensä työstämän aineiston pohjalta ja heidän kanssaan yhteistyössä. Näin ollen suunnitelma heijastaa heidän omia näkemyksiään ja tarpeitaan alueen kehittämiseksi. Suunnitteluillat järjestettiin Rasikummun koululla talven ja kevään 2006 aikana. Kyläiltojen vetäjänä toimi hankesihteeri ja tiedottaja Tarja Partanen Pohjois-Karjalan kylät ry:stä, jolta Maaseudun sivistysliitto osti tämän palvelun. Toimistotyöntekijä Petra Ikonen osallistui kyläsuunnitelman työstämiseen kirjoittamalla puhtaaksi kyläiltojen tuotokset ja tilastoimalla osallistujat. Itse kyläläisiä kyläsuunnitelman tekoon osallistui kaikkiaan 36 eri henkilöä. Keskimäärin kussakin kyläillassa oli mukana 14 henkilöä. Kyläsuunnitteluiltoihin kutsuttiin kaikki alueen asukkaat jokaiseen talouteen jaettavalla kirjeellä sekä ilmoittamalla Karjalaisen Minne mennä palstalla ja Pohjois-Karjalan Radion menovinkeissä. Työskentelytapa Työskentelytapana käytettiin Tulevaisuuden Verstas menetelmää, joka koostuu kyläanalyysistä, synkistely- ja ideointivaiheesta sekä todentamisvaiheesta. Menetelmää käyttäen analysoimme kylän henkeä ja ilmapiiriä sekä pohdittiin kyläläisten osaamista ja listattiin merkittäviä kohteita ja rakennuksia. Kylien vahvuuksia ja heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkakuvia arvioitiin nelikenttäanalyysin keinoin. Synkistelyvaiheessa kartoitettiin ongelmia ja kehittämisesteitä seinäpaperityöskentelyn avulla; lisäksi äänestettiin, mitkä ongelmat ja esteet ovat suurimmat. Ideointivaiheen tavoitteena oli kirjata mahdollisimman suuri määrä haaveita, ideoita, joista voisi työstää toteuttamiskelpoisia toimenpiteitä. Pohdittiin myös kylän tulevaisuuden vaihtoehtoja ja maailmanmenon vaikutusta niihin. Todentamisvaiheessa työstettiin aiemmin aihepiireihin ryhmiteltyjä ideoita ja ongelmia siten, että niistä valittiin ne, joita voidaan kehittää edelleen. Laadittiin kehittämisohjelmat, joissa määriteltiin toimenpiteet esteiden poistamiseksi ja keinot hankkeen toteuttamiseksi, vastuutahot ja aikataulut toimenpiteille. Kylän henki ja osaaminen; merkittäviä paikkoja Rasikumpu on yksi Pyhäselän kylistä. Se sijaitsee kuutostien länsipuolella. Talouksia Rasikummussa on noin 150 ja asukkaita noin 350. Kylätoimikunnan lisäksi Rasikummussa toimivat Martat, metsästysseura, maamiesseura, 4H-yhdistys ja partio. Kyläläiset pitävät yhteyttä toisiinsa harvoin yhteen kokoonnutaan erilaisten tapahtumien yhteydessä. Halu kehittää omaa kylää yhteistyössä on suuri. Talkoita tehdään asiaan paneutuen. Muun muassa valaistu kuntopolku, grillikatos, kota ja luistelukoppi ovat talkootyön tuloksia. Rasikummussa toimii useita yrittäjiä. Yrittäjyyteen suhtaudutaan kannustava.

4 Vahvuuksia ja heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkatekijöitä Rasikumpulaisten yhteistyökyky ja aktiiviporukan hyvä henki kylän vahvuuksia. Kaupungin läheinen sijainti, hyvät harrastusmahdollisuudet, turvallisuus ja väljyys ovat kylän myönteisiä piirteitä. Kylätoimikunnan lisäksi aktiivisesti toimivat urheiluseura ja metsästysseura. Yksi suurimmista heikkouksista on tieverkon huono kunto, mikä paitsi heikentää liikenneturvallisuutta niin myös osaltaan vaikeuttaa yritystoimintaa (rekkojen kulkeminen hankalaa). Rasikummulla tarjoaa mahdollisuuksia monenlaiseen toimintaan. Paikallinen osaaminen turvaa yritystoiminnan kehittämisen (esim. lähipalvelut). Myös Joensuun läheisyys antaa monenlaisia mahdollisuuksia kylälle. Kylää uhkaavat kuntapolitiikka (esim. Joensuuhun yhdistäminen) ja palvelujen väheneminen. Samoin lapsiperheiden väheneminen ja osallistumisinnon puute voivat vaikeuttaa kylän ja kylätoiminnan kehittämistä. Ongelmia ja ideoita Synkistely- ja ideointivaiheessa asukkaiden ongelmat ja ideat ryhmiteltiin teemoihin. Ongelmien ja ideoiden merkittävyydestä / tärkeydestä äänestettiin. Ongelmia Suurimmiksi ongelmiksi kyläläiset äänestivät tietoliikenneyhteyksien puuttumisen ja tien huonon kunnon. Yhteisaktiivisuus on alamaissa. Kyläläiset toivovat uimarannan kunnostamista ja haluavat kylälle lähipalveluita. Ideoita Myös ideoissa parempi tie ja kevyenliikenteen väylä nousivat tärkeimmiksi. Erilaisia palveluja ideoitiin useita: palvelutalo vanhuksille, iltapäiväkerho lapsille, korjaamo, tavarapörssi ja kyläkauppa. Luontomatkailun kehittäminen Iiksenjoen ja Kalliojärven ympärille sai kannatusta. Kylän tulevaisuuden vaihtoehtoja ja tavoitteita; maailmanmenon vaikutus kylään Visio Rasikummusta 5-10 vuoden kuluttua on kahtalainen. Kyläsuunnitelmaa laadittaessa uskottiin, että koulu toimii jatkossakin, ja pelättiin sen lakkauttamista (nyt on tehty päätös sen lakkauttamisesta). Asukasmäärä saattaa lisääntyä tai sitten se vähenee. Uusia yrityksiä uskotaan syntyvän, mikä tuo lisää työpaikkoja. Esiin nousi, että Rasikumpu saattaa tulevaisuudessa olla Joensuun esikaupunkia. Unelmana on, että kylä on tulevaisuudessa pirteä ja toimiva. Tie on leveä ja hyväkuntoinen, lapsille ja aikuisille on tarjolla erilaisia aktiviteettejä. Opiskelujen jälkeen nuoriso saa työtä läheltä ja palaa asumaan kotikylälle.

5 Kehittämisohjelmista Rasikumpulaiset kehittivät ideoista ja ongelmista kehittämisohjelmia. Osa ohjelmista jää odottamaan hankkeistamista, osa aiotaan toteuttaa jo tämä vuonna. Luontomatkailu Kalliojärven ja Iiksenjoen seudut tarjoavat hyvät mahdollisuudet luontomatkailun kehittämiselle. Kalliojärven osalta esteenä ovat vain opasteiden puuttuminen ja paikoitusalueen huono kunto. Kalliojärveä ryhdytään kehittämään yhdessä kunnan vapaa-aikatoimen ja metsästysseuran kanssa. Teille pystytetään opasteita sekä tehdään esitteitä ja mainoksia. Tarkoituksena on, että hanke toteutetaan vielä tänä kesänä. Esteenä Iiksenjoen luontomatkailukäytölle ovat pusikoituminen ja maanomistajien vastustus. Asiasta halutaan neuvotella maanomistajien kanssa, jotta he omilla alueillaan huolehtisivat pusikoiden siistimisestä ja joen ruoppaamisesta. Iiksenjoen luontomatkailuhankkeen toteutusaika on vuoteen 2010 mennessä. Työ- ja yrityspörssi Kylätoimikunta sopii keskuudestaan vastuuhenkilön, joka rupeaa ylläpitämään kylän kotisivuja, joilta löytyisi myös ilmoitustaulu sekä työ- ja yrityspörssi. Myös kunnan sivuston ylläpitäjän kanssa aiotaan keskustella asiasta. Asiaan ryhdytään heti ja sivuja päivitetään noin kahden kuukauden välein. Kylätalkkari Kyläläiset pitävät tarpeellisena, että Rasikumpuun saataisiin kylätalkkari. Koska kylätoimikunta ei ole rekisteröitynyt yhdistys, se ei voi saada avustuksia kylätalkkarin palkkaamiseen. Aikomuksen oan rekisteröityä ja tehdä yhteistyötä muiden yhdistysten ja Pohjois- Karjalan Kylien Yhteisölliset työt hankkeen kanssa. Asiaa vie eteenpäin kylätoimikunta. Tontti- ja asuntotarjonnan selvittäminen Kylän markkinoimiseksi halutaan tehdä selvitys tontti- ja asuntotarjonnasta. Sitä varten on löydettävä tekijä. Kylällä tehdään kirjekysely niin, että mukaan laitetaan palautuskuori. Kyselyn myötä voidaan kehittää kiihtelysmalli Rasikummun tonttien ja asuntojen markkinoimiseksi. Vastuutahona on kylätoimikunta, ja kysely tehdään vuoden 2006 aikana. Liitteet 1. Kylän henki ja ilmapiiri 2. Osaaminen 3. Tulevaisuuden visiot 4. Nelikenttäanalyysi 5. Ongelmia 6. Ideoita 7. Kehittämishankkeita 8. Hankkeet toimijat - rahoitus

6 Rasikumpu ja Suonranta: Kylän henki ja ilmapiiri Liite 1 1. Mitä toimivia yhdistyksiä, yhteenliittymiä ja muita kimppoja kylässämme on? - kylätoimikunta - Martat - metsästysseura - maamiesseura - 4H-yhdistys - partio 2. Mitä perinteisiä tai erikoisia tapahtumia tai tempauksia kylämme järjestää? - syksy-talvitapahtuma (koulun yhteinen) - hirvipeijaiset - salivuorot koululla - Hirvenhiihdot - pikkujoulut - huutokauppa 3. Pitävätkö kyläläiset yhteyttä keskenään? Miten kyläläiset suhtautuvat omaan kylään? - yhteyttä pidetään harvoin, tapahtumien yhteydessä kokoonnutaan - talkootyönä tehdään taloudellisesti ja kunnolla: valaistu kuntopolku, grillikatos, kota, luistelukoppi - halutaan kehittää omaa kylää yhteistyöllä - suhtaudutaan tunteella 4. Minkälainen ilmapiiri yrittäjyydelle on? - maatalousyrittäjä - kalatalousyritys - metsäkoneyrittäjä - kaivinkone (maansiirto) - saha, höyläämö - turvetuotanto - sähköurakointi - leipomo - kauneushoitola? - 2 kpl kotimyynti/verkostomarkkinointi: Swipe - Mari Hirvosen luomu- ja erämatkailutila +opas - rakennusurakointi/-saneeraus - ilmapiiri kannustava

7 Liite 2 Rasikumpu ja Suonranta Kylän osaaminen Ammatit opettaja (tekstiilityö, englanti), luokanopettaja, puutarhuri, puolipitopalvelu, autoilija, rekkakuski, koneenkuljettaja, autoasentaja, lähihoitaja, sairaanhoitaja, laitoshuoltaja, metsuri, maatalousyrittäjä, lomittaja, agronomi, kirjanpitäjä, sähköalan ammattilaiset, insinööri, leipuri, muurarimuusikko, muut muurarit, keittiöalan ihmiset, kampaaja, kirjastoalan ihmiset, (perhe)päivähoitaja, koneasentaja, kädentaidot (puu, tekstiili, askartelu), erämatkaopas, atk-alan osaajat, rakennusalan, saajat, teollisuustyöntekijät, konsulentti, myyjät, maamittari, eläkeläinen, lastenhoitaja Harrastukset hiihto, sähly, sulkapallo, lentopallo, voimistelu (naisten ryhmät 2 krt/vko), luistelu, jalkapallo, sauvakävely, juoksu / lenkkeily (pururata), kerhotoiminta, metsästystoiminta, bändiharrastus, kirjastoauto, marjastus, sienestys Rakennukset, paikat, luontokohteet koulu, Erola, vanha kantatila 1700-luvulta, Kalliojärvi + luontopolku, vanha kirkkotien pohja, Iiksenjoki ja sen yli menevä kylätoimikunnan ja metsästysseuran tekemä silta Liite 3 Rasikumpu ja Suonranta 1. Kylän tulevaisuuden vaihtoehdot: (visio 5-10 v. päästä) - koulu virkeä ja kunnostettu lakkautettu - asukasmäärä lisääntyy väki vähenee - uusia yrityksiä syntyy työpaikkoja työttömyys - kotipalvelu (lähihoito) ja perhehoitopaikkoja kylälle vanhukset hoitolaitoksiin tms. - laajakaista etätyötä, jos työnantajia - Joensuun esikaupungiksi lähiöasuminen - näivettyminen kasvaa - erikoistuminen 2. Kylän unelmat; päämäärämme ja tavoitteemme - toimiva, pirteä kylä ja koulu - jätevesiviemäriverkosto - leveä, hyväkuntoinen, valaistu tie - aktiviteettejä lapsille ja aikuisille - uusia lapsiperheitä elävä kylä - koulu pitää kyläläiset yhdessä - opiskelun jälkeen lähialueille töihin lapset palaavat kylälle omien perheidensä kanssa 3. Maailmanmenon vaikutus kyläämme - seurataan tarkasti, mutta hieman sivusta - EU-määräykset täytetään, vaikka suututtaisi - jätevesiviemäriverkoston tuomat ongelmat (laki) - EU-direktiivien negatiivinen vaikutus maatalouteen

8 Rasikumpu ja Suonranta Liite 4 Vahvuudet - kyläläisten yhteistyökyky/naapuriapu - aktiiviporukan hyvä henki, toimintainnokkuus - nuorekas ikärakenne - vesihuolto - oma koulu - harrastusmahdollisuudet - lähellä kaupunkia - turvallisuus/rauhallisuus =>lapsille hyvä ympäristö - kylätoimikunta - aktiivinen urheiluseura =>mahdollisuus edetä - aktiivinen metsästysseura - suuret perheet - väljyys, paljon tilaa ympärillä - ei tiukkapipoisuutta - tässä suunnilleen kaikki, miksi muutimme tänne Mahdollisuudet - melkein kaikkeen rakentamiseen ja kehittämiseen =>ideoita! - Joensuun läheisyys - yrittäjyys - biopolttoaineet - tilaa ja rakennusmaata riittää - paikallinen osaaminen =>yritysmahdollisuuksia (esim. lähipalveluiden tarjoaminen) - Iiksenjoki Heikkoudet - tieverkoston huono kunto - huonot liikenneyhteydet - liikkumisen vaarallisuus teillä (esim. koululaiset) - tietoliikenneyhteydet (ei laajakaistaa) - soravarojen puute - perhepäivähoitopaikkojen vähäisyys, ei hoitoapua suurperheille - lähipalveluiden puute (esim. jäätelökioski) - uimarannan huono kunto - pitkät välimatkat - kyläläisten passiivisuus - yläasteikäisten harrastusmahdollisuuksien puute Uhkatekijät - palvelujen keskittäminen/väheneminen (koulu, kirjasto-/kauppa-auto) - kuntapolitiikka (esim. Joensuuhun yhdistyminen) - kallistuva energia - osallistumisinnon puute - lapsiperheiden väheneminen - työttömyys - Brysselin herrat (esim. maatalous)

9 Rasikumpu ja Suonranta Liite 5 Ongelma Äänet Harrastukset uimarannan huono kunto 7 nuorisolle ei tekemistä 4 ajan puute 2 vetäjiä harrastuksiin ei löydy helposti Infra tietoliikenneyhteyksien puute 19 tien huono kunto ajoittain 14 polkupyörällä tai jalkaisin kulkeminen vaarallista (kapea tie, kova vauhti) 4 digi-tv potuttaa tulevaisuudessa jätevesien puhdistaminen (uusi laki) huono vedenpaine linjan loppupäässä Kunta kunnan nihkeä suhtautuminen 3 koulun välinevaraston katto vuotaa =kosteusvaurioiden korjaus puutteellista Kylä yhteisaktiivisuus alamaissa 12 hajanaisuus, iso alue aina valitetaan Markkinointi mainonnan puute Palvelut iltapäivä-/perhepäivähoidon puute 3 lähipalveluiden puute 2 luistelukentän hoidon puute viikonloppuisin latujen huono hoito julkinen liikenne ei kulje Ympäristö tienvarren pusikot

10 Idea Rasikumpu ja Suonranta Liite 6 Äänet Asukasluku olla kylällä ainakin seuraavat 40 vuotta 3 asutusalue 1 suuri kylä =>toimiva koulu Elinkeinot turistirysä, luontomatkailu (Iiksenjoki/Kalliojärvi) 3 luontopolku Kalliojärvelle viinitila suoramyyntikeskus työ- ja yrityspörssi Harrastukset virkistyskeskus 1 kiipeilyseinä koirankoulutuskenttä käsityökeskus skeittirata lumikenkävaellusta (esim. Marjasalo) tanssipaviljonki Infra toimiva tietoliikenne (laajakaista) 8 hyvä, leveämpi, jopa kestopäällystetty tie + kevyenliikenteenväylä 13 Internet joka taloon 1 Kunta kunta kylän kehitystyössä aktiivisesti mukana 1 Kylä kyläläiset yhdessä liikkeellä Palvelut hoitokoti/palvelutalo vanhuksille 9 hoitopaikat, iltapäiväkerho lapsille 8 itsepalvelupaja/-korjaamo 5 konepankki + tavarapörssi 5 kyläkauppa 3 kyläavustaja 3 kylähieroja kotiin 1 netti-ilmoitustaulu 1 kioski Kalliojärven parkkipaikalle Ympäristö uimaranta/uimala 4

11 KEHITTÄMISOHJELMA Liite 7 Kylä: Rasikumpu-Suonranta TOIVESUUNNITELMA Kehittämishanke/-idea TOTEUTUSOHJELMA Toteuttamisen esteet - Kalliojärven luontomatkailu - opasteet puuttuvat isoilta teiltä - alaparkkipaikka huonossa kunnossa - Iiksenjoen luontomatkailu - pusikoituminen - maanomistajien vastustus - suoramyyntikeskus - tilat puuttuvat - luvat puuttuvat Toimenpiteet esteen poistamiseksi Keinot hankkeen toteuttamiseksi - opasteita teille - esite/mainos - puskien kaataminen ja siistiminen - joen ruoppaaminen - yhteistyö Honkavaaran perinnepihan kanssa - työ- ja yrityspörssi - ei pitäjää - kylän kotisivut - netti-ilmoitustaulu (tarvittaessa paperiversio) Teema: Elinkeinot Vastuu tahot Ketkä / kuka - kylätoimikunta - kunnan vapaaaikatoimi, metsästysseura - maanomistajat omilta alueiltaan - kylätoimikunnan vastuuhenkilö =>kunnan sivuston ylläpitäjä Aikataulu Seuranta - ensi kesänä (2006) heti, päivitys tarpeen mukaan (2 kk:n välein) TOIVESUUNNITELMA Kehittämishanke/-idea - olla kylällä ainakin 40 vuotta - uusien asukkaiden saaminen kylälle =>suuri kylä =>toimiva koulu TOTEUTUSOHJELMA Toteuttamisen esteet - palveluiden kuihtuminen tai siirtyminen kauemmas - elinkeinonharjoittamisen vaikeutuminen (maatalous EU) - ei palvelutaloa - tiedon puute myytävistä tonteista - tonttitietojen ylläpitäjä/päivittäjä puuttuu Toimenpiteet esteen poistamiseksi Keinot hankkeen toteuttamiseksi - kyläläisten oma aktiivisuus asioista taisteluun kunnan/valtion/eu:n suuntaan - kylällä olisi henkilöstöä palvelutaloon, tilat puuttuvat - tontteja myyntiin - myytävät tontit Internetiin kunnan sivuille - koulun vanha osa remonttiin - yhteisiä kylätapahtumia - perusaktivistit tuovat tapahtumaan Teema: Asukasluku Vastuu tahot Ketkä / kuka - idea, sysäys kylätoimikunnalta - jos koulun tilat käyttöön - kylältä joku ATKtaitoinen =>yhteys kuntaan =>kts. työja yrityspörssi Aikataulu Seuranta - aika näyttää

12 (laulu-, tanssi-, peli-iltoja jne.), joissa kaikenikäiset kyläläiset tapaisivat ja tutustuisivat -> syntyisi vuorovaikutusta, ideointia, me-henkeä ja aktiivisuutta TOIVESUUNNITELMA Kehittämishanke/-idea - virkistyskeskus: käsityö- ja liikuntatilat, pukuhuoneet, välinevarastot (lumikenkäily), kuntosali, sauna, uima-allas/ -ranta, actionia nuorisolle - harrastukset koululla: kota, grillikatos, luistelukenttä - kuntosali+yrittäjä esim. navettaan - latotansseja, kesätapahtumia, häitä, illanviettoja pelien merkeissä esim. kyykkä, lentopallo yms. - perennojen vaihtoviikot (ei rikkakasveja) TOIVESUUNNITELMA Kehittämishanke/-idea - vanhusten palvelutalo, lastenhoito, kotiruokapalvelu, vähintään yhden uudenperheen TOTEUTUSOHJELMA Toteuttamisen esteet - tarpeeksi suurien tilojen puuttuminen - ei vetäjiä/tilojen ylläpitäjiä Teema: Harrastukset Toimenpiteet esteen poistamiseksi Vastuu tahot Keinot hankkeen toteuttamiseksi Ketkä / kuka - rahanhankinta =>väki lottoamaan tai kunnan avustukset; RAY - keskustelut kunnan kanssa Aikataulu Seuranta - pikkuhiljaa, asia kerrallaan jätetään odottamaan - avaimen saanti, kunnossa pysyminen - vetäjän puute, käyttäjämäärä - tiedotus: lista kotavastaavista - kylätoimikunta - ennen juhannusta olemassa olevat navetat, ladot hyödynnetään tilojen ja toiminnan hoitotalkoilla - yhteislaulua, esilaulaja, muusikko - huvitoimikunta Juho Puustinen & Co - la järjestäjä - kiertävä tapahtuma kyläläisten pihoissa piha / kevät - Tarja Tuupanen, Rasikallion ja Rasikummun martat - kevät 2006 TOTEUTUSOHJELMA Toteuttamisen esteet - jos käy niin huonosti, että koulu lopetetaan, sitten etsitään yrittäjä Toimenpiteet esteen poistamiseksi Keinot hankkeen toteuttamiseksi - ei toimenpiteitä, koulu tärkeämpi Teema: Palvelut Vastuu tahot Ketkä / kuka Aikataulu Seuranta

13 hieroja yhteen - kylätalkkari - ei ole rekisteröitynyttä yhdistystä -> ei saa avustusta; - rekisteröityminen toteutusmuoto työosuuskunta, toiminimi, yrittäjä, yrittäjäpariskunta - yhteistyötä muiden yhdistysten ja työosuuskuntien kanssa - PK Kylien Yhteisölliset työt -hanke - kylätoimikunta TOIVESUUNNITELMA Kehittämishanke/-idea - ongelma: kylän markkinoinnin puute - nettisivujen laatiminen kunnan sivulle - selvitys tontti-/asuntotarjonnasta kylälle => kiihtelysmalli Teema: Markkinointi TOTEUTUSOHJELMA Toimenpiteet esteen poistamiseksi Vastuu tahot Toteuttamisen esteet Keinot hankkeen toteuttamiseksi Ketkä / kuka - ei mitään maininnan arvoista? - lehtijuttuja kylästä - halutaan olla rauhassa - kylän vahvuuksien, toimintojen kartoitus - tekijä, kuka, mitä - etsittävä sivujen / aineiston tekijä - ks. myös ks. elinkeinot: työ- ja yrityspörssi - menetelmä, tekijä - kirjekysely tonttimaasta kylälle; palautuskuori + postimaksu Aikataulu Seuranta - kylätoimikunta kesään mennessä - kylätoimikunta - vuoden 2006 aikana TOIVESUUNNITELMA TOTEUTUSOHJELMA Kehittämishanke/-idea Toteuttamisen esteet - kylän aktivoiminen - mukavuudenhalu, halu olla omissa oloissaan - kyläpäällikön kastajaiset, vallan riitti - vetävä nimi kylälle: Kaupungin kainalo - vuosikello: toimintaa koululla ympäri vuoden - kylätoimikunnasta rekisteröity yhdistys - ajankäyttö / ajan puute - kuka tekee Teema: Kylä Toimenpiteet esteen poistamiseksi Vastuu tahot Aikataulu Keinot hankkeen toteuttamiseksi Ketkä / kuka Seuranta - tapahtumia, esim. kevättempaus, - kylätoimikunta - jää mietintään halonhakkuutalkoot, heinänheitto; ks. myös harrastukset - kylätoimikunta ja PK Kylät Teema: Kunta TOIVESUUNNITELMA TOTEUTUSOHJELMA Toimenpiteet esteen poistamiseksi Vastuu tahot Aikataulu

14 Kehittämishanke/-idea Toteuttamisen esteet Keinot hankkeen toteuttamiseksi Ketkä / kuka Seuranta - kesäkuu koulun korjaaminen - rahan puute =>pyrkimys keskittää kouluja ja kasvattaa luokkakokoja - lisää lapsia - kyläläisten aktiivisuus - paljon tapahtumia koululle - päättäjien kutsuminen paikalle =>kaikki kyläläiset oltava silloin nähtävillä - korjauskulut noin euroa - kylätoimikunta+ opettajat - kunta TOIVESUUNNITELMA Kehittämishanke/-idea - uuden lain vaatima jätevesien puhdistus TOTEUTUSOHJELMA Toteuttamisen esteet - rahoitettava itse - tiedon puute - laajakaista - on jo toteutumassa Telekarelialla - Internet joka taloon - tietokoneen hankinta - tien kunnon parantaminen - rahoitus, ohitustietyö vie kaikki rahat Toimenpiteet esteen poistamiseksi Keinot hankkeen toteuttamiseksi - talouskohtainen, noin euroa - viemäriverkoston kustannusselvitys (n. 100 taloutta) - valtion tuet selvitettävä Teema: Infra Vastuu tahot Ketkä / kuka - vesiosuuskunta vetovastuuseen selvitystyössä - kylätoimikunta - hintojen laskettua kaikkien hankittavissa - kukin talous itse - tielaitos ja kunta saatava ymmärtämään tien huono kunto ja vaarallisuus - liikennemäärälaskelman teko =todistus liikenteen vilkastumisesta - kylätoimikunta - tiehallinto/kunta =>asia uuteen käsittelyyn Aikataulu Seuranta

15 Rasikumpu - Suonranta Hankkeet toimijat rahoitus Liite 8 Kyläläisten omin voimin tehtävät toimenpiteet (kun mahdollisesti tarvittavat maanomistajien yms. luvat on saatu) Ulkopuolista rahoitusta vaativat toimenpiteet Ulkopuolista toimijaa ja rahoitusta vaativat toimenpiteet suoramyynti Honkavaaran yhteyteen työ- ja yrityspörssi harrastustoiminta / tapahtumat koulun säilyttäminen / aktiivisuus tonttimaiden selvitys nettisivumateriaalin laatiminen vuosiohjelman tekeminen mitä tapahtumia / toimintaa Kalliojärvi kylällä eleleminen ja asuminen kylätalkkari Iiksenjoen luontomatkailu koulun kunnostus jätevesiviemärin mietintä ja toteutus nettisivujen tekeminen

16

17 Kyläsuunnitelman tekoon ovat osallistuneet: Björn Mervi, Hartikainen Katariina, Hartikainen Mikael, Karhu Heli, Karhu-Mielonen Eija, Mielonen Terho, Puhakka Heikki, Puhakka Janne, Puustinen Jari, Puustinen Juho, Puustinen Viljo, Pölönen Kalevi, Pölönen Toini, Simonen Oskari, Simonen Tuovi, Soikkeli Maarit, Soikkeli Teuvo, Soininen Pentti, Soininen Veikko, Sund Janne, Sund Minna, Toropainen Keijo, Toropainen Ritva, Toroskainen Heli, Turpeinen Jussi, Turpeinen Pirkko, Turunen Jari, Turunen Leena, Tuupanen Juha, Tuupanen Tarja, Uotinen Pentti, Vatanen Eeva, Vatanen Kaarlo, Vatanen Pentti, Vatanen Raine, Vatanen Tarja

Johdanto. Työskentelytapa. Yleistä Karhunsalosta ja kyläyhdistyksestä

Johdanto. Työskentelytapa. Yleistä Karhunsalosta ja kyläyhdistyksestä Sisällysluettelo Johdanto.. 2 Työskentelytapa...2 Yleistä Karhunsalosta ja kyläyhdistyksestä.2 Kylän henki ja osaaminen...3 Vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkatekijöitä 3 Ongelmia ja ideoita....4

Lisätiedot

KULHON SEUDUN KYLÄSUUNNITELMA

KULHON SEUDUN KYLÄSUUNNITELMA KULHON SEUDUN KYLÄSUUNNITELMA 2005 Kulhon seudun kehittämisyhdistys ry Joensuun Seudun Leader ry Maaseudun Sivistysliitto Pohjois-Karjalan Kylät ry SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 Työskentelytapa 2 Kylän henki

Lisätiedot

OHVANAN JA PÄRNÄN KYLÄSUUNNITELMA

OHVANAN JA PÄRNÄN KYLÄSUUNNITELMA OHVANAN JA PÄRNÄN KYLÄSUUNNITELMA 2006 Ohvana-Pärnän kylätoimikunta, Joensuun Seudun Leader ry, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry Sisällysluettelo Johdanto.. 2 Työskentelytapa...2 Yleistä

Lisätiedot

PAIHOLAN KYLÄSUUNNITELMA

PAIHOLAN KYLÄSUUNNITELMA PAIHOLAN KYLÄSUUNNITELMA 2006 Paiholan kyläyhdistys ry, Joensuun Seudun Leader ry, Maaseudun Sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry Sisällysluettelo Johdanto.. 2 Työskentelytapa...2 Yleistä Paiholasta.2

Lisätiedot

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Mainuan kylän edistäminen ry Työryhmä: Juntunen Nelli Karjalainen Voitto Kumpulainen Esa Mikkonen Teija 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO. 3 2 YMPÄRISTÖ 4 3 TIESTÖ JA LIIKENNE... 5 4 PALVELUT.

Lisätiedot

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Etunimi Sukunimi 29.8.2014 Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA Kuhmalahden ja Pälkäneen kehittämistä Hankkeen tausta ja teema Rahoittajina Työ- ja elinkeinoministeriö Hallinnoijina Pomoottori ry sekä Kaakkois- Pirkanmaan seutukunta

Lisätiedot

TYRJÄNSAAREN KYLÄSUUNNITELMA

TYRJÄNSAAREN KYLÄSUUNNITELMA TYRJÄNSAAREN KYLÄSUUNNITELMA 2005 Tyrjänsaaren kylätoimikunta, Vaara-Karjalan Leader ry, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan kylät ry ja Ilomantsin kunta SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 Työskentelytapa

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen Kyläkyselyn tuloksia Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys 17.2.2012 Kuva: A-P Joukanen Miten kysely tehtiin? Kysely lähetettiin sähköpostitse 50:lle ja se oli jaossa kyläkauppa

Lisätiedot

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE Tällä kyselyllä kartoitetaan Teidän mielipiteitänne omasta kylästänne. Mitkä asiat kylällä ovat hyvin ja mitkä asiat kaipaisivat muutosta? VASTAAJAN TAUSTATIEDOT: Ikä: 18-44

Lisätiedot

Päivähoidon kyselyn yhteenveto

Päivähoidon kyselyn yhteenveto Päivähoidon kyselyn yhteenveto Olen sosionomi-opiskelija Anna-Maija Ruusujoki ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta. Toimin päivähoidon hallinnon työharjoittelussa Kuunarin päiväkodissa.

Lisätiedot

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 1 Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 Voitte vastata kaikkiin kysymyksiin tai vain itseänne kiinnostaviin kysymyksiin. 1. Millä kyläalueella asutte (tai minkä alueen asioita vastauksenne

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA. Yhteystiedot: Sunniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Ylikoski Korpitie 105, 28260 HARJUNPÄÄ puh. 02 533 8885 www.ulvila.

KYLÄSUUNNITELMA. Yhteystiedot: Sunniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Ylikoski Korpitie 105, 28260 HARJUNPÄÄ puh. 02 533 8885 www.ulvila. SUNNIEMI - SUOSMERI - HARJUNPÄÄN KYLÄSUUNNITELMA 2005-2010 Yhteystiedot: Sunniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Ylikoski Korpitie 105, 28260 HARJUNPÄÄ puh. 02 533 8885 www.ulvila.fi 2 SUNNIEMI- SUOSMERI

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA TAUSTAA Markkuun seudun kyläyhdistys ja aiemmin kylätoimikunta on toiminut aktiivisesti pian 20 vuotta Kylän alueella asuu tällä hetkellä arviolta yli 300 henkeä Aktiivista ja elinvoimaista ydinmaaseutua

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer!

Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Trygga och aktiva byar Hankkeen tarve ja tausta yhteiskunta muuttuu nopeasti ja varsinkin maaseutualueiden palveluita supistetaan kylien turvallisuussuunnitelmilla,

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Seutukierros. Kuhmoinen

Seutukierros. Kuhmoinen Seutukierros Kuhmoinen 8.9.2016 Asukkaita n. 2326 (31.12.2015) Itsenäinen vuodesta 1868 Vapaa-ajanasuntoja noin 3 000 Pinta- ala: 937 km2 Veroprosentti 20,75 Kunnanvaltuusto 21 jäsentä Kunnanhallitus 7

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Kunnostusten käynnistyminen syksyllä 2008

Kunnostusten käynnistyminen syksyllä 2008 Tuovi Vaaranta 23.10.13 Tiedepuistolla Onkamojärvien kunnostukset Kunnostusten käynnistyminen syksyllä 2008 Onkamojärvien veden laatu on puhuttanut alueen asukkaita jo vuosikymmeniä. Vuosi vuodelta levät

Lisätiedot

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY. Elina Haavisto

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY. Elina Haavisto KÖYLIÖN KYLÄKYSELY Elina Haavisto Kyläkysely Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa (19.1-12.2.09) Palautuspisteitä seitsemän Köyliössä Vastauksia saatiin 171 Sukupuoli

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 27.9.2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 YHDISTYKSEN YLEISKOKOUKSET Sääntömääräisistä yleiskokouksista pidetään kevätkokous maaliskuussa (alustavasti 20.3.2016) ja syyskokous syyskuussa (alustavasti

Lisätiedot

Riihivalkaman koulualueen kyläsuunnitelma 2010

Riihivalkaman koulualueen kyläsuunnitelma 2010 Aikaleima Riihivalkaman koulualueen kyläsuunnitelma 2010 Käynnissä olevat kylän kehittämiskohteet Toimenpiteet Aikataulu Vastuutaho= mitkä toimijat, kenen kanssa Jätevesiasiat Selvitys ja suunnittelu jätevesiviemäristä

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Suomusjärvi 9.5.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys,

Lisätiedot

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015 LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA Strategia päivitetty 27.10.2015 Tämän LC klubin strategian on laatinut klubin hallitukselle Ehdollepano- ja kehitystoimikunta. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla

Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla Hanketreffit Kulttuuri ja hyvinvointi Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla Hämeenlinna 22.5.2014 ja Oulu 27.5.2014 Maaseudun elämänlaatuverkosto Heli Talvitie,

Lisätiedot

HANNUKKA KYLÄSUUNNITELMA 2007

HANNUKKA KYLÄSUUNNITELMA 2007 HANNUKKA KYLÄSUUNNITELMA 2007 Viialan Hannukanseudun asukasyhdistys ry 2007 Hannukan kartta SISÄLLYSLUETTELO Sisällys Kyläsuunnitelman syntyvaiheita Hannukan historiaa Sijainti Väestö ja asuminen Elinkeinot

Lisätiedot

JOHDATUS KYLIEN BISNESKEISSEIHIN

JOHDATUS KYLIEN BISNESKEISSEIHIN JOHDATUS KYLIEN BISNESKEISSEIHIN - Kylien liiketoiminnan kenttää Juha Kuisma Kylien liiketoiminta-asiamies Kylien bisneskeissit -hanke 28.4. 2012 Rovaniemellä juha.kuisma@kylatoiminta.fi juha.kuisma@elisanet.fi

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014 2016 TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014 2016 Tässä kylien kehittämissuunnitelmassa määritellään Tornion maaseutumaisten alueiden ja kylien kehittämisen

Lisätiedot

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti Leaderistä rahoitusta Karkkila Lohja Salo Vihti Rahoituskausi 2014-2020 Leader-toiminta Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään

Lisätiedot

Kotityöpalvelualan imagoon vaikuttaminen. Eija Lenkkeri 9.10.2013

Kotityöpalvelualan imagoon vaikuttaminen. Eija Lenkkeri 9.10.2013 Kotityöpalvelualan imagoon vaikuttaminen Eija Lenkkeri 9.10.2013 Alan mielikuva? Piikakulttuuriin Jokainen osaa kotityöt Harmaa talous, pimeä työ Moniosaajia Arjen auttajia Historiaa Käsite Kotityöpalvelu

Lisätiedot

Konttimäki-kylistä komein

Konttimäki-kylistä komein Konttimäki-kylistä komein Faktaa kylästä Asukasluku 119 Taloja n.70 Kyläyhdistys toiminut vuodesta 1979 alkaen, alkuun kylätoimikuntana Kyläyhdistyksen jäsenmäärä 136 Konttinetti (konttimaki.suntuubi.com)

Lisätiedot

Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008

Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008 Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008 Itäkeskus Visio Viihtyisä, toimiva ja maaseutumainen kylä, joka tarjoaa lähipalveluina riittävät peruspalvelut asukkailleen,

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa Viitannummi, Viitanlaakso 15.9.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista

Lisätiedot

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Parempaa huomista ihmisille Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Porvoo 20.4.2016 Hämeen ELY-keskus Merja Rossi Yhdistykset hyvinvointia luomassa EU -ohjelman ja Euroopan sosiaalirahaston ESR tavoitteena

Lisätiedot

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA Historiasta nykypäivään Hajalan kylän synty voidaan vanhojen veromerkintöjen pohjalta ajoittaa 1300-luvulle. 1700-luvulla kaksi yöpymis-, ravitsemus-

Lisätiedot

Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet

Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet Kehittäjätapaaminen 17.11 Pasi Saukkonen Kyselyn lähtökohdat Kohderyhmänä kantakaupungin ulkopuoliset alueet (Pyhäselkä, Eno, Kiihtelysvaara, Tuupovaara)

Lisätiedot

Tilannekatsaus 9 / 2016

Tilannekatsaus 9 / 2016 Tilannekatsaus 9 / 2016 LEADER 2014-2020 Suomessa 54 Leader-ryhmää Koot ja asukasmäärät vaihtelevat: 3-14 kuntaa, 14000 122000 asukasta Leader-toiminnan julkinen rahoitus 300 m Ryhmittäiset vaihtelut 2,9

Lisätiedot

Vetovoimaisuuden palvelualue (elinkeinot, yrittäminen, maaseudun kehittäminen, matkailu, markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelu)

Vetovoimaisuuden palvelualue (elinkeinot, yrittäminen, maaseudun kehittäminen, matkailu, markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelu) Maaningan kuntalaisillat Keskusta 12.3.2012 Vetovoimaisuuden palvelualue (elinkeinot, yrittäminen, maaseudun kehittäminen, matkailu, markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelu) Mikä huolettaa eniten, jos

Lisätiedot

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ Elina Haavisto Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa Yttilässä 2 kotitaloutta palautuneita vastauksia 28 Vastausprosentti 14% Sukupuoli

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMAT JA RAHOITUS NURMIJÄRVELLÄ

KYLÄSUUNNITELMAT JA RAHOITUS NURMIJÄRVELLÄ Kokoontumis- ja harrastustilat sekä kyläyhdistyksen perustaminen (Harrastus)toiminnan pitää olla uutta, tai toimintaa on laajennettava/uusittava. Kotiseutuliiton ja opetusministeriön varoja kannattaa myös

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella 2014-2020 Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 8.9.2014 Visio ja strategiset painopisteet Kaakkois-Suomi tuottaa

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIIKAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS MARTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS TYRVÄÄNKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

Kysely KEPOLA. Vastaajan ikä. Sukupuoli

Kysely KEPOLA. Vastaajan ikä. Sukupuoli Kysely KEPOLA Kyläkyselyn vastauksia Kysely postitettiin 19.1.2009 ja aikaa vastaamiseen oli 12.2 asti Palautuspisteet Kepolassa olivat kirjastossa ja pankissa Vastauksia tuli yhteensä 24 Vastausprosentti

Lisätiedot

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER Ohjelmakausi 2007 2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 aiemmin Leader oli oma Euroopan Unionin yhteisöaloiteohjelma, rahoitus

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus

Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus Perniön Kunnantalo 3.11.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 1. Neuvonta (Neuvontatuella ja yhteydenpidolla vahvistetaan

Lisätiedot

YHTEISÖLLINEN POMARKKU-HANKE 2016 Asukaskysely

YHTEISÖLLINEN POMARKKU-HANKE 2016 Asukaskysely YHTEISÖLLINEN POMARKKU-HANKE 2016 Asukaskysely Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset 5. Keskeiset havainnot ja ideapoimintoja

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Kainuun Metsä- ja puutalouden teemaohjelma

Kainuun Metsä- ja puutalouden teemaohjelma Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelma 2008-2013 Jari Komulainen Ohjelmajohtaja Kainuun Metsä- ja puutalouden teemaohjelma Kainuun Etu Oy Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelma 2008-2013 Päätavoite:

Lisätiedot

OINASJÄRVENTIEN KYLÄ TONTTIPÖRSSI

OINASJÄRVENTIEN KYLÄ TONTTIPÖRSSI OINASJÄRVENTIEN KYLÄ TONTTIPÖRSSI Oinasjärventien kylä 2 Kylä on tunnettu aktiivisesta toiminnastaan ja talkootyö on voimissaan tällä kylällä. Talkoilla järjestetään vuosittainen Elekko-hiihtotapahtuma

Lisätiedot

Kylien turvallinen ja toimiva arki Trygga och aktiva byar SILMU-kylät / SILMU-byar

Kylien turvallinen ja toimiva arki Trygga och aktiva byar SILMU-kylät / SILMU-byar Kylien turvallinen ja toimiva arki Trygga och aktiva byar 2016-2017 Kylien turvallinen ja toimiva arki Trygga och aktiva byar Tänä päivänä yhteiskunta muuttuu nopeasti ja varsinkin maaseutualueiden palveluita

Lisätiedot

Yhdistysten talot seiniä ja palveluja. Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry Kyläpäällikkökoulutus 13.10.2015 Mellilä

Yhdistysten talot seiniä ja palveluja. Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry Kyläpäällikkökoulutus 13.10.2015 Mellilä Yhdistysten talot seiniä ja palveluja Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry Kyläpäällikkökoulutus 13.10.2015 Mellilä Yhdistystalojen nykytila Mikä on yhdistystalo? Kylätalo, seurantalo, vanha koulu,

Lisätiedot

KYSELY LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE JA LOMA-ASUKKAILLE

KYSELY LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE JA LOMA-ASUKKAILLE Mikonkeitaan tuulivoimapuiston YVA-menettely KYSELY LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE JA LOMA-ASUKKAILLE UPM-Kymmene Oyj (Otsotuuli Oy) suunnittelee Mikonkeitaan tuulivoimapuistoa Pohjanmaalle Kristiinankaupungin

Lisätiedot

PETRA -hanke. Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla tuottavuutta ja hyvinvointia hanke Loppuseminaari

PETRA -hanke. Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla tuottavuutta ja hyvinvointia hanke Loppuseminaari PETRA -hanke Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla tuottavuutta ja hyvinvointia hanke Loppuseminaari 29.11.2016 Merja Ylönen Hanke Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla tuottavuutta ja hyvinvointia

Lisätiedot

1 Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Niittylahti 2.2.2010. www.pkky.fi/pko. Suvi Mutanen Kati Lappalainen

1 Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Niittylahti 2.2.2010. www.pkky.fi/pko. Suvi Mutanen Kati Lappalainen 1 Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Niittylahti Kalake r.y / Seikkailukasvatuspäivät Mikkeli www.pkky.fi/pko p Suvi Mutanen Kati Lappalainen 2 Seikkailukasvatus työhyvinvointia tukemassa? Työpajan ohjelma

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1. - 31.12.

Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1. - 31.12. Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1. - 31.12.2013 Summat tuhansina euroina HANKE NRO HANKKEEN NIMI JA TOTEUTUSAIKA

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

TULOMUUTTOON VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ

TULOMUUTTOON VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ TULOMUUTTOON VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ tyypillinen muuttaja ja muuttosyyt Dos. Markku Mattila Aluepäällikkö Siirtolaisuusinstituutti Pohjanmaan aluekeskus Keskuskatu 32 I 60100 Seinäjoki Tel. 044-2592 447

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

Puupäivä Janne Pihlajaniemi, professori Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta MODERNI HIRSIKAUPUNKI -HANKE

Puupäivä Janne Pihlajaniemi, professori Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta MODERNI HIRSIKAUPUNKI -HANKE Puupäivä 2016 10.11.2016 Janne Pihlajaniemi, professori Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta MODERNI HIRSIKAUPUNKI -HANKE MODERNI HIRSIKAUPUNKI -HANKE Tavoite Selvittää hirsirakentamisen markkinaosuuden

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY ja TUISKULA. Elina Haavisto

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY ja TUISKULA. Elina Haavisto KÖYLIÖN KYLÄKYSELY ja TUISKULA Elina Haavisto Kyläkysely Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa (19.1-12.2.09) Palautuspiste Tuiskulan op + muut palautuspisteet Köyliössä

Lisätiedot

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö 24.11 Verkkokonsulttien työpaja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö TAVOITTEENA Lisätä virtu.fi palveluiden tunnettavuutta ja käyttöä TOTEUTUS 1. ssa tuettiin tietoa ensin esteistä/haasteista,

Lisätiedot

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON!

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! LEADER SEPRA UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! 25.10.2016 Ala-Pihlaja Sivu 1 26.10.2016 TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi Leader-toiminta Leader-ryhmät

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2015 1 14.10.2015 Aika 14.10.2015 klo 14:00-16:55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Miten liikkuminen näkyy Helsingin varhaiskasvatuksen strategisissa linjauksissa?

Miten liikkuminen näkyy Helsingin varhaiskasvatuksen strategisissa linjauksissa? Miten liikkuminen näkyy Helsingin varhaiskasvatuksen strategisissa linjauksissa? Strategia => viraston tuloskortti => alueen toimintasuunnitelma Sanoista tekoihin Onko tuloskortin kirjaus näkynyt toimintana

Lisätiedot

48 16.06.2015 56 11.08.2015 90 11.11.2015 19 25.02.2016 Ideat kehiin - Inarin kylien esiselvityshankkeeseen osallistuminen/jatkoajan hakeminen/hankkeen tulokset 75/00.01.05.02/2016 NORD 48 Kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Kiihtelysvaara Pasi Saukkonen 14.10.2015 116 Kiihtelysvaaralaista vastaajaa % 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 3% Oletko mielestäsi sekä maalainen että kaupunkilainen

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Keski-Suomi ja kansainvälinen hankerahoitus Hannu Koponen & Raija Partanen

Keski-Suomi ja kansainvälinen hankerahoitus Hannu Koponen & Raija Partanen Keski-Suomi ja kansainvälinen hankerahoitus 8.9.2016 Hannu Koponen & Raija Partanen 1 KESKI-SUOMEN KANNALTA TÄRKEIMMÄT RAHOITUSOHJELMAT Itämeri-ohjelma (Interreg Baltic Sea Programme) Pohjoinen periferia

Lisätiedot

Lehtovaara-Korentovaaran K Y L Ä S U U N N I T E L M A 2 0 0 5

Lehtovaara-Korentovaaran K Y L Ä S U U N N I T E L M A 2 0 0 5 1 Lehtovaara-Korentovaaran K Y L Ä S U U N N I T E L M A 2 0 0 5 Yleistä...2 Kehittämistyöskentelyn, Tulevaisuuden Verstaan työnkuvaus...2 Kylän henki ja ilmapiiri...3 Lehtovaara- Korentovaaran nelikenttä...4

Lisätiedot

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU 21.9.2010 1(5) IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU Kunnanvaltuuston päättämä Ideamylly on pyörinyt vinhaa vauhtia. Esityksiä, aloitteita, asioita ja

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

Myllynkulman kyläsuunnitelma 2004 2005 Ver 1.2 Elokuu 2005

Myllynkulman kyläsuunnitelma 2004 2005 Ver 1.2 Elokuu 2005 Humppilan kunta Myllynkulman kyläsuunnitelma 2004 2005 Ver 1.2 Elokuu 2005 Myllynkulman kyläseura ry on laatinut kyläsuunnitelman yhteistyössä LounaPlussa ry:n alma rahoitteisen Plussaa lounakylille hankkeen

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KYLIEN KUULUMISIA

POLVIJÄRVEN KYLIEN KUULUMISIA POLVIJÄRVEN KYLIEN KUULUMISIA Seuraavat ideat, kommentit, toiveet ja ehdotukset on kerätty 10.12 järjestetyssä Polvijärven kylien illassa. Iltaan oli kutsuttu asukkaita. Läsnä oli kunnan edustaja, sekä

Lisätiedot