Rasivaara-Suonrannan kylätoimikunta, Joensuun Seudun Leader ry, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rasivaara-Suonrannan kylätoimikunta, Joensuun Seudun Leader ry, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry"

Transkriptio

1 2006 Rasivaara-Suonrannan kylätoimikunta, Joensuun Seudun Leader ry, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry

2 Sisällysluettelo Johdanto.. 2 Työskentelytapa...2 Kylän henki ja osaaminen...2 Vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkatekijöitä 3 Ongelmia ja ideoita....3 Kylän tulevaisuuden vaihtoehdoista ja tavoitteista; maailmanmenon vaikutus kylään 3 Rasikummun kehittämisohjelmia.. 4 Liitteet

3 Johdanto Rasikummun ja Suonrannan (jatkossa Rasikumpu) kyläsuunnitelmailtojen tarkoituksena oli laatia kyläsuunnitelma, joka toimisi samalla alueen kylätoimikunnan pitkän tähtäimen toimintasuunnitelmana. Tavoitteena oli löytää toimenpiteitä, jotka vastaisivat kylän kehittämistarpeisiin. Kyläsuunnitelma on laadittu kyläläisten itsensä työstämän aineiston pohjalta ja heidän kanssaan yhteistyössä. Näin ollen suunnitelma heijastaa heidän omia näkemyksiään ja tarpeitaan alueen kehittämiseksi. Suunnitteluillat järjestettiin Rasikummun koululla talven ja kevään 2006 aikana. Kyläiltojen vetäjänä toimi hankesihteeri ja tiedottaja Tarja Partanen Pohjois-Karjalan kylät ry:stä, jolta Maaseudun sivistysliitto osti tämän palvelun. Toimistotyöntekijä Petra Ikonen osallistui kyläsuunnitelman työstämiseen kirjoittamalla puhtaaksi kyläiltojen tuotokset ja tilastoimalla osallistujat. Itse kyläläisiä kyläsuunnitelman tekoon osallistui kaikkiaan 36 eri henkilöä. Keskimäärin kussakin kyläillassa oli mukana 14 henkilöä. Kyläsuunnitteluiltoihin kutsuttiin kaikki alueen asukkaat jokaiseen talouteen jaettavalla kirjeellä sekä ilmoittamalla Karjalaisen Minne mennä palstalla ja Pohjois-Karjalan Radion menovinkeissä. Työskentelytapa Työskentelytapana käytettiin Tulevaisuuden Verstas menetelmää, joka koostuu kyläanalyysistä, synkistely- ja ideointivaiheesta sekä todentamisvaiheesta. Menetelmää käyttäen analysoimme kylän henkeä ja ilmapiiriä sekä pohdittiin kyläläisten osaamista ja listattiin merkittäviä kohteita ja rakennuksia. Kylien vahvuuksia ja heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkakuvia arvioitiin nelikenttäanalyysin keinoin. Synkistelyvaiheessa kartoitettiin ongelmia ja kehittämisesteitä seinäpaperityöskentelyn avulla; lisäksi äänestettiin, mitkä ongelmat ja esteet ovat suurimmat. Ideointivaiheen tavoitteena oli kirjata mahdollisimman suuri määrä haaveita, ideoita, joista voisi työstää toteuttamiskelpoisia toimenpiteitä. Pohdittiin myös kylän tulevaisuuden vaihtoehtoja ja maailmanmenon vaikutusta niihin. Todentamisvaiheessa työstettiin aiemmin aihepiireihin ryhmiteltyjä ideoita ja ongelmia siten, että niistä valittiin ne, joita voidaan kehittää edelleen. Laadittiin kehittämisohjelmat, joissa määriteltiin toimenpiteet esteiden poistamiseksi ja keinot hankkeen toteuttamiseksi, vastuutahot ja aikataulut toimenpiteille. Kylän henki ja osaaminen; merkittäviä paikkoja Rasikumpu on yksi Pyhäselän kylistä. Se sijaitsee kuutostien länsipuolella. Talouksia Rasikummussa on noin 150 ja asukkaita noin 350. Kylätoimikunnan lisäksi Rasikummussa toimivat Martat, metsästysseura, maamiesseura, 4H-yhdistys ja partio. Kyläläiset pitävät yhteyttä toisiinsa harvoin yhteen kokoonnutaan erilaisten tapahtumien yhteydessä. Halu kehittää omaa kylää yhteistyössä on suuri. Talkoita tehdään asiaan paneutuen. Muun muassa valaistu kuntopolku, grillikatos, kota ja luistelukoppi ovat talkootyön tuloksia. Rasikummussa toimii useita yrittäjiä. Yrittäjyyteen suhtaudutaan kannustava.

4 Vahvuuksia ja heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkatekijöitä Rasikumpulaisten yhteistyökyky ja aktiiviporukan hyvä henki kylän vahvuuksia. Kaupungin läheinen sijainti, hyvät harrastusmahdollisuudet, turvallisuus ja väljyys ovat kylän myönteisiä piirteitä. Kylätoimikunnan lisäksi aktiivisesti toimivat urheiluseura ja metsästysseura. Yksi suurimmista heikkouksista on tieverkon huono kunto, mikä paitsi heikentää liikenneturvallisuutta niin myös osaltaan vaikeuttaa yritystoimintaa (rekkojen kulkeminen hankalaa). Rasikummulla tarjoaa mahdollisuuksia monenlaiseen toimintaan. Paikallinen osaaminen turvaa yritystoiminnan kehittämisen (esim. lähipalvelut). Myös Joensuun läheisyys antaa monenlaisia mahdollisuuksia kylälle. Kylää uhkaavat kuntapolitiikka (esim. Joensuuhun yhdistäminen) ja palvelujen väheneminen. Samoin lapsiperheiden väheneminen ja osallistumisinnon puute voivat vaikeuttaa kylän ja kylätoiminnan kehittämistä. Ongelmia ja ideoita Synkistely- ja ideointivaiheessa asukkaiden ongelmat ja ideat ryhmiteltiin teemoihin. Ongelmien ja ideoiden merkittävyydestä / tärkeydestä äänestettiin. Ongelmia Suurimmiksi ongelmiksi kyläläiset äänestivät tietoliikenneyhteyksien puuttumisen ja tien huonon kunnon. Yhteisaktiivisuus on alamaissa. Kyläläiset toivovat uimarannan kunnostamista ja haluavat kylälle lähipalveluita. Ideoita Myös ideoissa parempi tie ja kevyenliikenteen väylä nousivat tärkeimmiksi. Erilaisia palveluja ideoitiin useita: palvelutalo vanhuksille, iltapäiväkerho lapsille, korjaamo, tavarapörssi ja kyläkauppa. Luontomatkailun kehittäminen Iiksenjoen ja Kalliojärven ympärille sai kannatusta. Kylän tulevaisuuden vaihtoehtoja ja tavoitteita; maailmanmenon vaikutus kylään Visio Rasikummusta 5-10 vuoden kuluttua on kahtalainen. Kyläsuunnitelmaa laadittaessa uskottiin, että koulu toimii jatkossakin, ja pelättiin sen lakkauttamista (nyt on tehty päätös sen lakkauttamisesta). Asukasmäärä saattaa lisääntyä tai sitten se vähenee. Uusia yrityksiä uskotaan syntyvän, mikä tuo lisää työpaikkoja. Esiin nousi, että Rasikumpu saattaa tulevaisuudessa olla Joensuun esikaupunkia. Unelmana on, että kylä on tulevaisuudessa pirteä ja toimiva. Tie on leveä ja hyväkuntoinen, lapsille ja aikuisille on tarjolla erilaisia aktiviteettejä. Opiskelujen jälkeen nuoriso saa työtä läheltä ja palaa asumaan kotikylälle.

5 Kehittämisohjelmista Rasikumpulaiset kehittivät ideoista ja ongelmista kehittämisohjelmia. Osa ohjelmista jää odottamaan hankkeistamista, osa aiotaan toteuttaa jo tämä vuonna. Luontomatkailu Kalliojärven ja Iiksenjoen seudut tarjoavat hyvät mahdollisuudet luontomatkailun kehittämiselle. Kalliojärven osalta esteenä ovat vain opasteiden puuttuminen ja paikoitusalueen huono kunto. Kalliojärveä ryhdytään kehittämään yhdessä kunnan vapaa-aikatoimen ja metsästysseuran kanssa. Teille pystytetään opasteita sekä tehdään esitteitä ja mainoksia. Tarkoituksena on, että hanke toteutetaan vielä tänä kesänä. Esteenä Iiksenjoen luontomatkailukäytölle ovat pusikoituminen ja maanomistajien vastustus. Asiasta halutaan neuvotella maanomistajien kanssa, jotta he omilla alueillaan huolehtisivat pusikoiden siistimisestä ja joen ruoppaamisesta. Iiksenjoen luontomatkailuhankkeen toteutusaika on vuoteen 2010 mennessä. Työ- ja yrityspörssi Kylätoimikunta sopii keskuudestaan vastuuhenkilön, joka rupeaa ylläpitämään kylän kotisivuja, joilta löytyisi myös ilmoitustaulu sekä työ- ja yrityspörssi. Myös kunnan sivuston ylläpitäjän kanssa aiotaan keskustella asiasta. Asiaan ryhdytään heti ja sivuja päivitetään noin kahden kuukauden välein. Kylätalkkari Kyläläiset pitävät tarpeellisena, että Rasikumpuun saataisiin kylätalkkari. Koska kylätoimikunta ei ole rekisteröitynyt yhdistys, se ei voi saada avustuksia kylätalkkarin palkkaamiseen. Aikomuksen oan rekisteröityä ja tehdä yhteistyötä muiden yhdistysten ja Pohjois- Karjalan Kylien Yhteisölliset työt hankkeen kanssa. Asiaa vie eteenpäin kylätoimikunta. Tontti- ja asuntotarjonnan selvittäminen Kylän markkinoimiseksi halutaan tehdä selvitys tontti- ja asuntotarjonnasta. Sitä varten on löydettävä tekijä. Kylällä tehdään kirjekysely niin, että mukaan laitetaan palautuskuori. Kyselyn myötä voidaan kehittää kiihtelysmalli Rasikummun tonttien ja asuntojen markkinoimiseksi. Vastuutahona on kylätoimikunta, ja kysely tehdään vuoden 2006 aikana. Liitteet 1. Kylän henki ja ilmapiiri 2. Osaaminen 3. Tulevaisuuden visiot 4. Nelikenttäanalyysi 5. Ongelmia 6. Ideoita 7. Kehittämishankkeita 8. Hankkeet toimijat - rahoitus

6 Rasikumpu ja Suonranta: Kylän henki ja ilmapiiri Liite 1 1. Mitä toimivia yhdistyksiä, yhteenliittymiä ja muita kimppoja kylässämme on? - kylätoimikunta - Martat - metsästysseura - maamiesseura - 4H-yhdistys - partio 2. Mitä perinteisiä tai erikoisia tapahtumia tai tempauksia kylämme järjestää? - syksy-talvitapahtuma (koulun yhteinen) - hirvipeijaiset - salivuorot koululla - Hirvenhiihdot - pikkujoulut - huutokauppa 3. Pitävätkö kyläläiset yhteyttä keskenään? Miten kyläläiset suhtautuvat omaan kylään? - yhteyttä pidetään harvoin, tapahtumien yhteydessä kokoonnutaan - talkootyönä tehdään taloudellisesti ja kunnolla: valaistu kuntopolku, grillikatos, kota, luistelukoppi - halutaan kehittää omaa kylää yhteistyöllä - suhtaudutaan tunteella 4. Minkälainen ilmapiiri yrittäjyydelle on? - maatalousyrittäjä - kalatalousyritys - metsäkoneyrittäjä - kaivinkone (maansiirto) - saha, höyläämö - turvetuotanto - sähköurakointi - leipomo - kauneushoitola? - 2 kpl kotimyynti/verkostomarkkinointi: Swipe - Mari Hirvosen luomu- ja erämatkailutila +opas - rakennusurakointi/-saneeraus - ilmapiiri kannustava

7 Liite 2 Rasikumpu ja Suonranta Kylän osaaminen Ammatit opettaja (tekstiilityö, englanti), luokanopettaja, puutarhuri, puolipitopalvelu, autoilija, rekkakuski, koneenkuljettaja, autoasentaja, lähihoitaja, sairaanhoitaja, laitoshuoltaja, metsuri, maatalousyrittäjä, lomittaja, agronomi, kirjanpitäjä, sähköalan ammattilaiset, insinööri, leipuri, muurarimuusikko, muut muurarit, keittiöalan ihmiset, kampaaja, kirjastoalan ihmiset, (perhe)päivähoitaja, koneasentaja, kädentaidot (puu, tekstiili, askartelu), erämatkaopas, atk-alan osaajat, rakennusalan, saajat, teollisuustyöntekijät, konsulentti, myyjät, maamittari, eläkeläinen, lastenhoitaja Harrastukset hiihto, sähly, sulkapallo, lentopallo, voimistelu (naisten ryhmät 2 krt/vko), luistelu, jalkapallo, sauvakävely, juoksu / lenkkeily (pururata), kerhotoiminta, metsästystoiminta, bändiharrastus, kirjastoauto, marjastus, sienestys Rakennukset, paikat, luontokohteet koulu, Erola, vanha kantatila 1700-luvulta, Kalliojärvi + luontopolku, vanha kirkkotien pohja, Iiksenjoki ja sen yli menevä kylätoimikunnan ja metsästysseuran tekemä silta Liite 3 Rasikumpu ja Suonranta 1. Kylän tulevaisuuden vaihtoehdot: (visio 5-10 v. päästä) - koulu virkeä ja kunnostettu lakkautettu - asukasmäärä lisääntyy väki vähenee - uusia yrityksiä syntyy työpaikkoja työttömyys - kotipalvelu (lähihoito) ja perhehoitopaikkoja kylälle vanhukset hoitolaitoksiin tms. - laajakaista etätyötä, jos työnantajia - Joensuun esikaupungiksi lähiöasuminen - näivettyminen kasvaa - erikoistuminen 2. Kylän unelmat; päämäärämme ja tavoitteemme - toimiva, pirteä kylä ja koulu - jätevesiviemäriverkosto - leveä, hyväkuntoinen, valaistu tie - aktiviteettejä lapsille ja aikuisille - uusia lapsiperheitä elävä kylä - koulu pitää kyläläiset yhdessä - opiskelun jälkeen lähialueille töihin lapset palaavat kylälle omien perheidensä kanssa 3. Maailmanmenon vaikutus kyläämme - seurataan tarkasti, mutta hieman sivusta - EU-määräykset täytetään, vaikka suututtaisi - jätevesiviemäriverkoston tuomat ongelmat (laki) - EU-direktiivien negatiivinen vaikutus maatalouteen

8 Rasikumpu ja Suonranta Liite 4 Vahvuudet - kyläläisten yhteistyökyky/naapuriapu - aktiiviporukan hyvä henki, toimintainnokkuus - nuorekas ikärakenne - vesihuolto - oma koulu - harrastusmahdollisuudet - lähellä kaupunkia - turvallisuus/rauhallisuus =>lapsille hyvä ympäristö - kylätoimikunta - aktiivinen urheiluseura =>mahdollisuus edetä - aktiivinen metsästysseura - suuret perheet - väljyys, paljon tilaa ympärillä - ei tiukkapipoisuutta - tässä suunnilleen kaikki, miksi muutimme tänne Mahdollisuudet - melkein kaikkeen rakentamiseen ja kehittämiseen =>ideoita! - Joensuun läheisyys - yrittäjyys - biopolttoaineet - tilaa ja rakennusmaata riittää - paikallinen osaaminen =>yritysmahdollisuuksia (esim. lähipalveluiden tarjoaminen) - Iiksenjoki Heikkoudet - tieverkoston huono kunto - huonot liikenneyhteydet - liikkumisen vaarallisuus teillä (esim. koululaiset) - tietoliikenneyhteydet (ei laajakaistaa) - soravarojen puute - perhepäivähoitopaikkojen vähäisyys, ei hoitoapua suurperheille - lähipalveluiden puute (esim. jäätelökioski) - uimarannan huono kunto - pitkät välimatkat - kyläläisten passiivisuus - yläasteikäisten harrastusmahdollisuuksien puute Uhkatekijät - palvelujen keskittäminen/väheneminen (koulu, kirjasto-/kauppa-auto) - kuntapolitiikka (esim. Joensuuhun yhdistyminen) - kallistuva energia - osallistumisinnon puute - lapsiperheiden väheneminen - työttömyys - Brysselin herrat (esim. maatalous)

9 Rasikumpu ja Suonranta Liite 5 Ongelma Äänet Harrastukset uimarannan huono kunto 7 nuorisolle ei tekemistä 4 ajan puute 2 vetäjiä harrastuksiin ei löydy helposti Infra tietoliikenneyhteyksien puute 19 tien huono kunto ajoittain 14 polkupyörällä tai jalkaisin kulkeminen vaarallista (kapea tie, kova vauhti) 4 digi-tv potuttaa tulevaisuudessa jätevesien puhdistaminen (uusi laki) huono vedenpaine linjan loppupäässä Kunta kunnan nihkeä suhtautuminen 3 koulun välinevaraston katto vuotaa =kosteusvaurioiden korjaus puutteellista Kylä yhteisaktiivisuus alamaissa 12 hajanaisuus, iso alue aina valitetaan Markkinointi mainonnan puute Palvelut iltapäivä-/perhepäivähoidon puute 3 lähipalveluiden puute 2 luistelukentän hoidon puute viikonloppuisin latujen huono hoito julkinen liikenne ei kulje Ympäristö tienvarren pusikot

10 Idea Rasikumpu ja Suonranta Liite 6 Äänet Asukasluku olla kylällä ainakin seuraavat 40 vuotta 3 asutusalue 1 suuri kylä =>toimiva koulu Elinkeinot turistirysä, luontomatkailu (Iiksenjoki/Kalliojärvi) 3 luontopolku Kalliojärvelle viinitila suoramyyntikeskus työ- ja yrityspörssi Harrastukset virkistyskeskus 1 kiipeilyseinä koirankoulutuskenttä käsityökeskus skeittirata lumikenkävaellusta (esim. Marjasalo) tanssipaviljonki Infra toimiva tietoliikenne (laajakaista) 8 hyvä, leveämpi, jopa kestopäällystetty tie + kevyenliikenteenväylä 13 Internet joka taloon 1 Kunta kunta kylän kehitystyössä aktiivisesti mukana 1 Kylä kyläläiset yhdessä liikkeellä Palvelut hoitokoti/palvelutalo vanhuksille 9 hoitopaikat, iltapäiväkerho lapsille 8 itsepalvelupaja/-korjaamo 5 konepankki + tavarapörssi 5 kyläkauppa 3 kyläavustaja 3 kylähieroja kotiin 1 netti-ilmoitustaulu 1 kioski Kalliojärven parkkipaikalle Ympäristö uimaranta/uimala 4

11 KEHITTÄMISOHJELMA Liite 7 Kylä: Rasikumpu-Suonranta TOIVESUUNNITELMA Kehittämishanke/-idea TOTEUTUSOHJELMA Toteuttamisen esteet - Kalliojärven luontomatkailu - opasteet puuttuvat isoilta teiltä - alaparkkipaikka huonossa kunnossa - Iiksenjoen luontomatkailu - pusikoituminen - maanomistajien vastustus - suoramyyntikeskus - tilat puuttuvat - luvat puuttuvat Toimenpiteet esteen poistamiseksi Keinot hankkeen toteuttamiseksi - opasteita teille - esite/mainos - puskien kaataminen ja siistiminen - joen ruoppaaminen - yhteistyö Honkavaaran perinnepihan kanssa - työ- ja yrityspörssi - ei pitäjää - kylän kotisivut - netti-ilmoitustaulu (tarvittaessa paperiversio) Teema: Elinkeinot Vastuu tahot Ketkä / kuka - kylätoimikunta - kunnan vapaaaikatoimi, metsästysseura - maanomistajat omilta alueiltaan - kylätoimikunnan vastuuhenkilö =>kunnan sivuston ylläpitäjä Aikataulu Seuranta - ensi kesänä (2006) heti, päivitys tarpeen mukaan (2 kk:n välein) TOIVESUUNNITELMA Kehittämishanke/-idea - olla kylällä ainakin 40 vuotta - uusien asukkaiden saaminen kylälle =>suuri kylä =>toimiva koulu TOTEUTUSOHJELMA Toteuttamisen esteet - palveluiden kuihtuminen tai siirtyminen kauemmas - elinkeinonharjoittamisen vaikeutuminen (maatalous EU) - ei palvelutaloa - tiedon puute myytävistä tonteista - tonttitietojen ylläpitäjä/päivittäjä puuttuu Toimenpiteet esteen poistamiseksi Keinot hankkeen toteuttamiseksi - kyläläisten oma aktiivisuus asioista taisteluun kunnan/valtion/eu:n suuntaan - kylällä olisi henkilöstöä palvelutaloon, tilat puuttuvat - tontteja myyntiin - myytävät tontit Internetiin kunnan sivuille - koulun vanha osa remonttiin - yhteisiä kylätapahtumia - perusaktivistit tuovat tapahtumaan Teema: Asukasluku Vastuu tahot Ketkä / kuka - idea, sysäys kylätoimikunnalta - jos koulun tilat käyttöön - kylältä joku ATKtaitoinen =>yhteys kuntaan =>kts. työja yrityspörssi Aikataulu Seuranta - aika näyttää

12 (laulu-, tanssi-, peli-iltoja jne.), joissa kaikenikäiset kyläläiset tapaisivat ja tutustuisivat -> syntyisi vuorovaikutusta, ideointia, me-henkeä ja aktiivisuutta TOIVESUUNNITELMA Kehittämishanke/-idea - virkistyskeskus: käsityö- ja liikuntatilat, pukuhuoneet, välinevarastot (lumikenkäily), kuntosali, sauna, uima-allas/ -ranta, actionia nuorisolle - harrastukset koululla: kota, grillikatos, luistelukenttä - kuntosali+yrittäjä esim. navettaan - latotansseja, kesätapahtumia, häitä, illanviettoja pelien merkeissä esim. kyykkä, lentopallo yms. - perennojen vaihtoviikot (ei rikkakasveja) TOIVESUUNNITELMA Kehittämishanke/-idea - vanhusten palvelutalo, lastenhoito, kotiruokapalvelu, vähintään yhden uudenperheen TOTEUTUSOHJELMA Toteuttamisen esteet - tarpeeksi suurien tilojen puuttuminen - ei vetäjiä/tilojen ylläpitäjiä Teema: Harrastukset Toimenpiteet esteen poistamiseksi Vastuu tahot Keinot hankkeen toteuttamiseksi Ketkä / kuka - rahanhankinta =>väki lottoamaan tai kunnan avustukset; RAY - keskustelut kunnan kanssa Aikataulu Seuranta - pikkuhiljaa, asia kerrallaan jätetään odottamaan - avaimen saanti, kunnossa pysyminen - vetäjän puute, käyttäjämäärä - tiedotus: lista kotavastaavista - kylätoimikunta - ennen juhannusta olemassa olevat navetat, ladot hyödynnetään tilojen ja toiminnan hoitotalkoilla - yhteislaulua, esilaulaja, muusikko - huvitoimikunta Juho Puustinen & Co - la järjestäjä - kiertävä tapahtuma kyläläisten pihoissa piha / kevät - Tarja Tuupanen, Rasikallion ja Rasikummun martat - kevät 2006 TOTEUTUSOHJELMA Toteuttamisen esteet - jos käy niin huonosti, että koulu lopetetaan, sitten etsitään yrittäjä Toimenpiteet esteen poistamiseksi Keinot hankkeen toteuttamiseksi - ei toimenpiteitä, koulu tärkeämpi Teema: Palvelut Vastuu tahot Ketkä / kuka Aikataulu Seuranta

13 hieroja yhteen - kylätalkkari - ei ole rekisteröitynyttä yhdistystä -> ei saa avustusta; - rekisteröityminen toteutusmuoto työosuuskunta, toiminimi, yrittäjä, yrittäjäpariskunta - yhteistyötä muiden yhdistysten ja työosuuskuntien kanssa - PK Kylien Yhteisölliset työt -hanke - kylätoimikunta TOIVESUUNNITELMA Kehittämishanke/-idea - ongelma: kylän markkinoinnin puute - nettisivujen laatiminen kunnan sivulle - selvitys tontti-/asuntotarjonnasta kylälle => kiihtelysmalli Teema: Markkinointi TOTEUTUSOHJELMA Toimenpiteet esteen poistamiseksi Vastuu tahot Toteuttamisen esteet Keinot hankkeen toteuttamiseksi Ketkä / kuka - ei mitään maininnan arvoista? - lehtijuttuja kylästä - halutaan olla rauhassa - kylän vahvuuksien, toimintojen kartoitus - tekijä, kuka, mitä - etsittävä sivujen / aineiston tekijä - ks. myös ks. elinkeinot: työ- ja yrityspörssi - menetelmä, tekijä - kirjekysely tonttimaasta kylälle; palautuskuori + postimaksu Aikataulu Seuranta - kylätoimikunta kesään mennessä - kylätoimikunta - vuoden 2006 aikana TOIVESUUNNITELMA TOTEUTUSOHJELMA Kehittämishanke/-idea Toteuttamisen esteet - kylän aktivoiminen - mukavuudenhalu, halu olla omissa oloissaan - kyläpäällikön kastajaiset, vallan riitti - vetävä nimi kylälle: Kaupungin kainalo - vuosikello: toimintaa koululla ympäri vuoden - kylätoimikunnasta rekisteröity yhdistys - ajankäyttö / ajan puute - kuka tekee Teema: Kylä Toimenpiteet esteen poistamiseksi Vastuu tahot Aikataulu Keinot hankkeen toteuttamiseksi Ketkä / kuka Seuranta - tapahtumia, esim. kevättempaus, - kylätoimikunta - jää mietintään halonhakkuutalkoot, heinänheitto; ks. myös harrastukset - kylätoimikunta ja PK Kylät Teema: Kunta TOIVESUUNNITELMA TOTEUTUSOHJELMA Toimenpiteet esteen poistamiseksi Vastuu tahot Aikataulu

14 Kehittämishanke/-idea Toteuttamisen esteet Keinot hankkeen toteuttamiseksi Ketkä / kuka Seuranta - kesäkuu koulun korjaaminen - rahan puute =>pyrkimys keskittää kouluja ja kasvattaa luokkakokoja - lisää lapsia - kyläläisten aktiivisuus - paljon tapahtumia koululle - päättäjien kutsuminen paikalle =>kaikki kyläläiset oltava silloin nähtävillä - korjauskulut noin euroa - kylätoimikunta+ opettajat - kunta TOIVESUUNNITELMA Kehittämishanke/-idea - uuden lain vaatima jätevesien puhdistus TOTEUTUSOHJELMA Toteuttamisen esteet - rahoitettava itse - tiedon puute - laajakaista - on jo toteutumassa Telekarelialla - Internet joka taloon - tietokoneen hankinta - tien kunnon parantaminen - rahoitus, ohitustietyö vie kaikki rahat Toimenpiteet esteen poistamiseksi Keinot hankkeen toteuttamiseksi - talouskohtainen, noin euroa - viemäriverkoston kustannusselvitys (n. 100 taloutta) - valtion tuet selvitettävä Teema: Infra Vastuu tahot Ketkä / kuka - vesiosuuskunta vetovastuuseen selvitystyössä - kylätoimikunta - hintojen laskettua kaikkien hankittavissa - kukin talous itse - tielaitos ja kunta saatava ymmärtämään tien huono kunto ja vaarallisuus - liikennemäärälaskelman teko =todistus liikenteen vilkastumisesta - kylätoimikunta - tiehallinto/kunta =>asia uuteen käsittelyyn Aikataulu Seuranta

15 Rasikumpu - Suonranta Hankkeet toimijat rahoitus Liite 8 Kyläläisten omin voimin tehtävät toimenpiteet (kun mahdollisesti tarvittavat maanomistajien yms. luvat on saatu) Ulkopuolista rahoitusta vaativat toimenpiteet Ulkopuolista toimijaa ja rahoitusta vaativat toimenpiteet suoramyynti Honkavaaran yhteyteen työ- ja yrityspörssi harrastustoiminta / tapahtumat koulun säilyttäminen / aktiivisuus tonttimaiden selvitys nettisivumateriaalin laatiminen vuosiohjelman tekeminen mitä tapahtumia / toimintaa Kalliojärvi kylällä eleleminen ja asuminen kylätalkkari Iiksenjoen luontomatkailu koulun kunnostus jätevesiviemärin mietintä ja toteutus nettisivujen tekeminen

16

17 Kyläsuunnitelman tekoon ovat osallistuneet: Björn Mervi, Hartikainen Katariina, Hartikainen Mikael, Karhu Heli, Karhu-Mielonen Eija, Mielonen Terho, Puhakka Heikki, Puhakka Janne, Puustinen Jari, Puustinen Juho, Puustinen Viljo, Pölönen Kalevi, Pölönen Toini, Simonen Oskari, Simonen Tuovi, Soikkeli Maarit, Soikkeli Teuvo, Soininen Pentti, Soininen Veikko, Sund Janne, Sund Minna, Toropainen Keijo, Toropainen Ritva, Toroskainen Heli, Turpeinen Jussi, Turpeinen Pirkko, Turunen Jari, Turunen Leena, Tuupanen Juha, Tuupanen Tarja, Uotinen Pentti, Vatanen Eeva, Vatanen Kaarlo, Vatanen Pentti, Vatanen Raine, Vatanen Tarja

Alavin kyläsuunnitelma 2006

Alavin kyläsuunnitelma 2006 Alavin kyläsuunnitelma 2006 1 Johdanto...3 Alavin-Suvisrannan-Herneahon kehittämistoimenpiteet v. 2006-2011...3 Kyläyhdistyksen perustaminen...4 Kylien yhteistyö...4 Luontokohteet kunnostetaan ja kartoitetaan...4

Lisätiedot

RÄPPÄNÄ TULEVAISUUTEEN

RÄPPÄNÄ TULEVAISUUTEEN RÄPPÄNÄ TULEVAISUUTEEN - Kotamäen, Oittilan ja Peräselän kyläsuunnitelma 28.11.2004 Kotamäen kyläyhdistys ry Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry KOTAMÄEN, OITTILAN JA PERÄSELÄN KYLÄSUUNNITELMA 1.

Lisätiedot

Pajulahti, Pajulahti

Pajulahti, Pajulahti Pajulahti, Pajulahti Siellä on elämisen tahti Kyläsuunnitelma 2005 Sisällysluettelo sivu 1. Johdanto 3 2. Kylän kuvaus 5 3. Unelmien Pajulahti v.2020 8 4. Kehittämisideat 9 5. Kehittämisen painopisteet

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN LIIKKUMISEN OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN HYVINKÄÄLLÄ SISÄLTÖ JOHDANTO A. TOIMENPITEIDEN

Lisätiedot

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen:

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen: Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti www.yrittajat.fi/kainuu Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti 27.2.2014 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 6 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät sivu

Lisätiedot

hyvää elämää b u s i n e s s & t e c h n o l o g y

hyvää elämää b u s i n e s s & t e c h n o l o g y 1 09 b u s i n e s s & t e c h n o l o g y hyvää elämää pohjoiskarjalaisen elämänmenon olemus / odotetut idän osaajat / Joensuumenu abloyn ikämestariohjelma / kulttuuri on kaupunkia isompi / kesä täynnä

Lisätiedot

Kaikki palvelut saman katon alta!

Kaikki palvelut saman katon alta! 1 JULKAISIJA LIONS CLUB MARTTILA 2012 Kaikki palvelut saman katon alta!.fi OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen, jonka oma tai perheen yhteinen pankki- ja/tai vakuutusasiointi on vähintään

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010 s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Uutisia syksyltä 2010 Nauru raikui Elojuhlissa Pekka Elomaa

Lisätiedot

Kun pienestä kunnasta tulee kylä. Kuntaliitosten vaikutukset maaseutuyhteisöissä

Kun pienestä kunnasta tulee kylä. Kuntaliitosten vaikutukset maaseutuyhteisöissä Kun pienestä kunnasta tulee kylä Kuntaliitosten vaikutukset maaseutuyhteisöissä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 33/2014 KAISU KUMPULAINEN

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille HÄMEENLINNAN MAASEUTUOHJELMA 2015 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.5.2012 Koordinointi: Kehittämispalvelut/Marja Leena Souru 1 SISÄLLYS JOHDANTO JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

NOORMARKKU-FINPYYN KYLÄSUUNNITELMA 2014 2017

NOORMARKKU-FINPYYN KYLÄSUUNNITELMA 2014 2017 NOORMARKKU-FINPYYN KYLÄSUUNNITELMA 2014 2017 Johdanto Kyläsuunnitelmaa tarvitaan ohjaamaan kylän kehittämistä. Se on kyläläisten yhteinen julkilausuma omasta kylästä; sen tarpeista ja tavoitteista. Noormarkku-Finpyyn

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen?

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Vantaan asuinalueiden laatu - tutkimushanke Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Variston asukaskysely 2007 Hanna Ahlgren-Leinvuo Riikka Henriksson Osoite: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu Raportti Pohjois-Karjalan työllisyyspoliittisten hankkeiden yhteistyöstä, esille nousseista teemoista sekä hankkeiden toimintaan vaikuttaneista lakimuutoksista ajalta 1998 2014 Juho Kervinen, HTM Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Iivantiira KYLÄMATKAILURAPORTTI

Iivantiira KYLÄMATKAILURAPORTTI Iivantiira KYLÄMATKAILURAPORTTI 2014 Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke on Lomalaidun Ry:n hallinnoima, ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoittama

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Avain osallisuuteen. Menetelmiä ikääntyneiden

Avain osallisuuteen. Menetelmiä ikääntyneiden Brand Sari Holmi Markku Kuikka Anu (toim.) Avain osallisuuteen Menetelmiä ikääntyneiden ryhmätoimintoihin OSA I K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s u j a 1 / 2 0 1 3 Brand Sari

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Yhteistyössä on voimaa.

Yhteistyössä on voimaa. Eloa Porvarintielle Yhteisten asioiden puolesta Teuvan Kokoomus lähtee tulevaan kunnallisvaaliin vain ja ainoastaan voitto mielessä. Vaalityöryhmä aloitti työnsä helmikuussa suunnittelukokouksella. Takataskussa

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa!

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa! TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: 1 Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti lokakuu 3/2012 Tarkista edustajasi numero ehdokaslistalta sivut 6-7 Musta Lammas auttaa hädässä olevia sivut 8-9 Timo P. Nieminen aikoo ensi s.

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot