SOINILANSALMEN KYLÄSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOINILANSALMEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013"

Transkriptio

1 SOINILANSALMEN KYLÄSUUNNITELMA SOINILANSALMEN VISIO - Salmitalo, kylän keskuspaikka kokoontumiselle ja harrastustoiminnalle - Salmitalon ylläpidosta huolehtiminen ja Salmitalon tilojen vuokraus - aktiivinen kyläyhdistys sekä toimiva ja yhteisvastuullinen kyläyhteisö - hyvä yhteishenki ja talkooinnostus kylätoiminnassa - yhteistyön tekeminen ja sen laajentaminen - Soinilansalmen positiivisen imagon säilyttäminen - virkistyminen tonttikaupoissa (omakotitalorakentaminen) ja muuttovirtaus kylälle - Soinilansalmi Salmitalo erilaisten tapahtuminen ja Leppävirran kulttuurielämän-kehto - monipuolista yritystoimintaa PALVELUT, VÄESTÖ Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit/tekijät/ Aika- Yhteistyötahot taulu TÄR K JÄRJ - uusien asukkaiden saaminen - nuoria perheitä toivotaan asumaan vakituisesti maalle - kylän asukasmäärä saadaan kasvamaan - kylätoiminnalle saadaan jatkuvuutta - maan omistajien asenteiden muutos - virkistyminen tonttikaupoissa - asian ylläpito kyläyhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa ja vuosikokouksissa - osallistuminen kunnan järjestämiin tonttimarkkinoihin Yksityiset maanomistajat 2 Terveys- ja hoivapalvelut Kyläpiika / renki palvelut Salmitalon palvelupäivä Kylän asukkaille voitaisiin tarjota kotiin palveluja, joka mahdollistaisi kotona asumisen mahdollisimman pitkään. Kaikille kylän asukkaille tietoa: palvelusetelijärjestelmästä, jolla asiakas ostaa tarpeellisen avun yksityiseltä palveluntuottajalta lähialueen yksityisistä hoiva- ja kotipalveluntuottajista Leppävirran Kunta, yksityiset palvelujen tuottajat

2 Kyläpiika /renkipalvelut maatalousyrittäjien ja kesäasukkaiden käyttöön Kyläpiika/renkipalveluiden esille tuominen julkisessa keskustelussa ja mediassa 2 Asiointiliikenne PALI Salmitalon tilojen käytön monipuolistaminen palveluiden tarjontapaikkana Asiointiliikenne on ehdottomasti säilytettävä asukkaiden ikääntymisen takia. Tällätavoin voidaan tukea vanhusten asumista kodissaan pitempään. - taksibussilinja kaksi kertaa viikossa kirkonkylään ja takaisin. - Kuljetuksesta huolehtii taksiyrittäjä, jolta kyyti tilataan etukäteen; noutaa matkustajat ja vie heidät asiointipaikkoihin ja kuljettaa kotiin. antaa Salmitalolta tiloja käyttöön parturi -, hieronta - ja jalkahoitoyrittäjille tms. Palvelun tärkeyttä tuodaan esille päättäjille yhteistyössä muiden haja-asutusalueiden kylien ja Leppävirran kyläneuvoston kautta Leppävirran kunta Postinjakelu Kirjastoauto Tilda Sanomalehtien ja muun postin jokapäiväinen jakelu varmistettava koko kylän alueella Kirjastoauton palvelut pidettävä kyläläisten käytössä, joka on myös monipalveluauto. Pidetään asiaa päättäjiin päin ja julkisesti esillä ja ennakoidaan päätöksen tekoa Kirjastoauton reitti ja aikataulut laitetaan nähtäväksi Salmitalon ilmoitustaululle ja nettisivuille. Yhteydenpito Leppävirran kuntaan / kirjastotoimeen tarvittaessa palvelun takaamiseksi. Posti Leppävirran kunta Tiedottaminen Tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta ja kyläläisiä koskevista asioista. Salmitalon ilmoitustaulu Nettisivut: paikallislehti Soisalon Seutu ja kylällä toimivat seurat 2

3 YMPÄRISTÖ, LIIKENNE Soinilansalmi Iloksenjoki Pohjalampi Nyhermäjoki Soinilansalmi reitistön kunnostaminen Melontareitti Iloksenjoki saataisiin yhdistettyä Soinilansalmen vesistöön kuuluvan Iloksenlahteen ja Iloksenlampeen. Niiden väliin jää Keskilampi. Iloksenjoen pituus on n.2 km. Tavoitteena on melontareitti Soinilansalmelta Iloksenlampeen ja siitä kauttakulku Pohjalampeen ja edelleen Nyhermänjokeen. Näin saataisiin joelle myös matkailukäyttöä kalastuksen ohella. Joen ruoppaus ja kunnostus - Joesta pitäisi poistaa toisin paikoin umpeenkasvanutta vesikasvustoa, jotta siitä pääsisi liikkumaan soutuveneellä tai kanootilla - Veden virtauksen parantaminen. Veden virtaus keskikesällä on lähes olematonta. Joen rannat ovat rehevöityneet ja pikku hiljaa kasvamassa umpeen. Keskilammessa on pohjakasvillisuus noussut aivan pintaan joten veneellä liikkuminen on sielläkin lähes mahdotonta. - Aiemmin tehdyn selvityksen pohjalta perustetaan työhmä, joka lähtee selvittämään jokireitistön ja vesialueen kunnostushanketta Kalastuskunnat Ympäristökeskus Kunta Työhmän perustaminen 200 kyläyhdistyksen vuosikokouksessa Salmitalon ranta-alueen kunnostus Rannan turvallisuuden takaaminen Ranta-alueen kunnostus on osana Salmitalon käytön kehittämistä erilaisten kulttuuritapahtumien ja perhejuhlien (häät / vihkiminen) järjestämispaikkana. Leppävirran kunnalta anotaan haja-asutusalueiden yleisiin alueisiin, rakennuksiin ja rakennelmiin tarkoitettua avustusta Työ tehdään talkootyönä ja tarvittaessa käytetään maanrakennusurakoitsijan palveluita. 200 kevät - kesä Tietoliikenneyhteydet Teiden kunnossapito Perinnemaiseman säilyttäminen Hyvät, nopeat ja toimivat tietoliikenneyhteydet (laajakaista, langaton) Kylän alueen tiestö ajokelpoisessa kunnossa sekä paikallisille asiakkaille että muille tiellä liikkujille Kylän siistinä pitäminen ja luontoa arvostetaan ja kunnioitetaan Pidetään asiaa päättäjiin päin ja julkisesti esillä ja ennakoidaan päätöksen tekoa Tiehoitokunnat vastaavat sivuteiden kunnossapidosta ja Heinävesitien nro 534 kunnosta vastaa TVL Savo- Karjalan tiepiiri. Pidetään asiaa päättäjiin päin ja julkisesti esillä ja ennakoidaan päätöksen tekoa. Tarvittaessa kutsutaan tiehallinnon ja kunnan päättäjiä mukaan keskustelemaan tiestön kunnosta. Asukkaiden ja maanomistajien aktivoiminen oman ja ympärillä olevan maiseman hoitoon Sonera Tiehoitokunnat TVL, maanomistajat Koko ajan Koko ajan Koko ajan 3

4 KULTTUURI, VAPAA-AIKA, LIIKUNTA Kylän perinteiset tapahtumat Yhteishengen luominen, toimintaa kylälle, kylä säilyttää omat perinteiset tapahtumansa (esim. hirvipeijaiset, joululauluillat, kuusenkaristajaiset, talkoolaisten saunaillat) Tapahtumat kirjoitetaan seurojen ja kyläyhdistyksen toimintasuunnitelmiin ja seurat/yhdistys valitsevat vetäjät Kylällä toimivat seurat, kyläyhdistys ja kyläläiset vuosittain 2 Latuverkosto - Soinilansalmi kuuluisi edelleen Soisalolatuverkostoon, johon on mahdollista liittää kylän alueen muut ladut Parkkolansaaren soutukilpailu Tavoitteena on pitää soutukilpailu suosittuna kesätapahtumana ja saada uusia vastuunkantajia ja toimitsijoita kilpailuorganisaatioon sekä uusien markkinointikanavien etsiminen Kulttuuritapahtumat Soinilansalmen sillalla -yhteislauluilta Itäisten kylien yhteinen kesätapahtuma Yhteishenkeä ja iloa tuottava yhteislauluilta Salmitalon rannalla. Tilaisuus on kaikille avoin. Itäisten kylien yhteistyön jatkaminen järjestämällä kesätapahtuma, tavoitteena saada myös kylien kesäasukkaat mukaan Kyläläisille pidetään tiedotustilaisuus soutukilpailuista hyvissä ajoin sekä pitkään kisaorganisaatiossa toimineiden tiedon jakaminen ja opastaminen uusille toimijoille. Tapahtuman mainostaminen ja uusien sponsoreiden saaminen. Vuosikokouksessa ajankohdan päättäminen ja vastuunkantajien valitseminen, jotka organisoivat lauluillan. Itäisten kylien yhteistyöpalaveri ja sopiminen ajankohdasta sekä työhmän perustaminen. Kunta Muut kylät / hallitus / toimikunta ja kyläläiset Soinilansalmi Haapamäki Näädänmaa Moninmäki Tarvittaessa yhteyden otto muiden kylien (kyläneuvosto) kanssa kuntaan latuverkoston säilymisen puolesta. Tarvittaessa toimitaan 200 vuosikokous ja kevät-kesä 200 kesä Joulumaa adventtiaikaan Hyödynnetään kyläläisten Talvi- Temppeli ammattitaito ja luomalla uusi koskettava tapahtuma. Alkuperäinen idea oli, että rakennetaan jouluseimi, esitetään joulukuvaelma, valaistaan ympäristö tunnelmalliseksi ja mahdollisesti Perustetaan työhmä, joka suunnittelee tapahtuman, luo organisaation tapahtuman ympärille ja etsii yhteistyökumppanit / hallitus/ työhmä/ kyläläiset Joulukuu 200 4

5 3 Maalaistori/ suoramyynti Kyläyhdistyksen järjestämät harrastus mahdollisuudet: - jumppa - kuutamohiihto - pilkkikisat - kyläillat - ideariihen ideoita Soisalo-opiston (kansalaisopiston) kurssitarjonta järjestetään myyjäiset ja kahvio *paikkamyynti kylän ulkopuolisille myyjille Tavoitteena on eri tapahtumien yhteydessä antaa mahdollisuus myydä maalaistuotteita ja käsitöitä. Osallistutaan Leppävirran kylien yhteisiin toritapahtumiin, jotka ovat joka kesä Leppävirran torilla. - otetaan kyläläisten toiveita huomioon - harrastustoimintaan ovat tervetulleita ihan kaikki - toiminta pyritään pitämään maksuttomana (peritään mahd. tarvikemaksut) ja yleishyödyllisenä toimintana yhdistyksen sääntöjen mukaan. - huomioidaan kyläläisten toiveet - monipuolinen tarjonta - osallistujia riittää Tiedotetaan myynti mahdollisuudesta tapahtumissa. antaa Salmitalon tilat kyläläisten harrastustoiminta käyttöön. Harrastustoiminnasta sovitaan yhteisesti ja uusia ideoita otetaan vastaan, tarvittaessa hallitus järjestää Ideariihi-iltoja. Vuosikokouksessa toimintasuunnitelmaan kirjataan kyläläisten toiveita. Tiedotetaan harrastustoiminnasta kylän omilla nettisivuilla ja paikallislehden kylätoimintapalstalla (Soisalon Seutu). Yhteistyö Soisalo-opistoon ja kyläläisten toiveiden kirjaaminen ja toiveiden eteenpäin vieminen. Muut kylät / Leppävirran kyläneuvosto Hallitus Soisalo-opisto Tuottajat / käsityöntaitajat Leppävirran tori/ Heinäkuu 200 Jatkuvaa Soisalo-opiston tiedottamisen lisäksi kyläyhdistys tiedottaa myös kursseista omilla nettisivuillaan ja ilmoitustaululla. Soisaloopiston toimintakausi Toiveet palautetaan opistolle 5

6 ELINKEINOT - Tavoitteena, että kylällä on terve elinkeinorakenne Yritys- ja elinkeinotoiminta Kylän olemassa olevien palvelujen ja yritysten hyödyntäminen ja kehittäminen: - Maatalouden tuotantosuunnista löytyy maito-, liha- ja viljatiloja - koneurakoitsijoita, metalliyrittäjä ja puutavaran sahausyritys - Metsätalous - mökkivuokraus Uusien ja olemassa olevien kehittäminen ja uusien yrittäjien saaminen kuten esim.: - hieroja, vanhusten hoito- ja terveyspalvelujen järjestäminen - matkailupalveluyrittäjä / yrittäjiä, joka voi järjestää pitopalvelutoimintaa ja / tai luontomatkailua / opaspalveluja - kylätalkkari tai kyläpiika / renki Tiedotetaan olemassa olevista palveluista kyläläisille (huomioitava, että myös kyläläiset ovat yksi asiakashmä) Huolehditaan kyläläisten ja yrittäjien yhteydenpidosta ja järjestetään kyläläisten ja yrittäjien yhteinen tapaaminen tai yrittäjäesittelyjä tapahtumien yhteydessä. tuo kylätoimijoille tarkoitetuissa koulutus- ja seminaaritilaisuuksissa saatua tietoa, joka koskee maaseudun yrittämistä ja rahoitus mahdollisuuksia. Paikalliset yrittäjät Yhteisestä tapaamisesta sovittava vuosikokouksessa tai hallitus kokouksessaan Ollaan tietoisia naapuri kylien / lähialueiden yrityspalveluista ja pyritään käyttämään myös niitä. 6

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

Leppävirran kunta 2011 Taitto: Kari Viinikainen, Leppäkerttu Oy Kuvat: Leppävirran kunta, Leppävirran kotiseutumuseo Grafiikat: Tilastokeskus

Leppävirran kunta 2011 Taitto: Kari Viinikainen, Leppäkerttu Oy Kuvat: Leppävirran kunta, Leppävirran kotiseutumuseo Grafiikat: Tilastokeskus 2011 1 1 Leppävirran kunta 2011 Taitto: Kari Viinikainen, Leppäkerttu Oy Kuvat: Leppävirran kunta, Leppävirran kotiseutumuseo Grafiikat: Tilastokeskus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Ydinkysymys... 4

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö SISÄLLYS JOHDANTO 3 Kyläsuunnitelman toteutus 3 Tarve 3 Suunnitelma 3 Kyläkysely

Lisätiedot

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 Vihtijärven kyläyhdistys ry 2010 Kannen kuva: Seppo Ranta-aho Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. Vihtijärven kyläsuunnitelma

Lisätiedot

Johdanto. Työskentelytapa. Ruvaslahti kylä järvenpohjamaalla

Johdanto. Työskentelytapa. Ruvaslahti kylä järvenpohjamaalla RUVASLAHDEN KYLÄSUUNNITELMA 007 Sisällysluettelo Johdanto.. 3 Työskentelytapa...3 Ruvaslahti kylä järvenpohjamaalla 3 Kylän kehittyminen... 4 Luonto...4 Kyläanalyysiä.4 Vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia

Lisätiedot

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014 2016 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 Kylien kehittämissuunnitelman tarve ja tausta... 3 Kylien kehittämissuunnitelman valmisteluprosessi... 4 Kyläkohtaisesta

Lisätiedot

Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025

Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kumpusen kyläyhdistys ry Kehittämisyhdistys Kalakukko ry Kansikuvassa Kumpusen kylän koulukiinteistö. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kumpusen

Lisätiedot

RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018

RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018 1 RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018 Elävä maaseutu - Monipuolisten elinkeinojen ja viihtyisän asuinympäristön maaseutu RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018 Elävä maaseutu - Monipuolisten elinkeinojen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8 KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Päivitetty 2014 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Suunnitelman tarve... 3 1.2. Kylän sijainti... 3 2. Kyläsuunnitelman seuranta ja päivitys...

Lisätiedot

Kasurilan KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025

Kasurilan KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kasurilan KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kasurila kasvaa ja kehittyy! Kasurilan kyläyhdistys ry Kehittämisyhdistys Kalakukko ry SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 Johdanto... 3 1. Kasurilan kylä ja kyläläiset...

Lisätiedot

LÄHIDEMOKRATIAMALLEJA ETSIMÄSSÄ. Kuuden kunta-kyläparin lähidemokratiaselvitys. Jos aitoa tahtoa löytyy, on mahdollisuuksia paljon.

LÄHIDEMOKRATIAMALLEJA ETSIMÄSSÄ. Kuuden kunta-kyläparin lähidemokratiaselvitys. Jos aitoa tahtoa löytyy, on mahdollisuuksia paljon. LÄHIDEMOKRATIAMALLEJA ETSIMÄSSÄ Kuuden kunta-kyläparin lähidemokratiaselvitys Jos aitoa tahtoa löytyy, on mahdollisuuksia paljon. Harri Auvinen TOIMINTA-ALUEET Ylä-Savon Veturi ry:n toiminta-alue Iisalmen

Lisätiedot

Kouvolan kylät esittäytyvät

Kouvolan kylät esittäytyvät Kouvolan kylät esittäytyvät Kouvolan maaseutualueen kylät esittäytyvät: 1. Aitomäki 2. Anjala 3. Anttila 4. Enäjärvi 5. Hongisto 6. Hämeenkylä-Koskisto 7. Inkerilä 8. Jaalan kirkonkylä 9. Järvi-Anjala

Lisätiedot

kyläohjelma 2004 2008

kyläohjelma 2004 2008 Päijät-Hämeen kyläohjelma 2004 2008 Tiivistelmä Viihtyisät ja elinvoimaiset kylät! Maakunnallinen kyläohjelma on päijäthämäläisten kylien yhteinen tahdonilmaisu kylien, kylätoiminnan ja maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Ahlaisten kyläsuunnitelma

Ahlaisten kyläsuunnitelma Ahlaisten kyläsuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto 3 Kylänkuvaus 4 Ahlaisten historia kyläkunnittain 5 Hanketoiminta Ahlaisissa 8 Ahlainen tänään 8 Erityispiirteitä Kellahdelta ja Lampista 13-14 Kyläkyselyn

Lisätiedot

Kylätoiminnan varainkeruu : Sirkka Suomäki Hankasalmen 4H:lta, kirjurina Anja Saksola

Kylätoiminnan varainkeruu : Sirkka Suomäki Hankasalmen 4H:lta, kirjurina Anja Saksola MUISTIOT KYLIEN BISNESILTAPÄIVÄ LAUANTAINA 26.1.2013 Kylätoiminnan varainkeruu : Sirkka Suomäki Hankasalmen 4H:lta, kirjurina Anja Saksola Ideoita varainkeruuseen: - mainostaulu tien varressa. Jos taulu

Lisätiedot

Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003

Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003 Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003 Kylän kehittämistervehdys Tämä kirjanen on Sammaan Seudun ensimmäinen kyläsuunnitelma. Tähän suunnitelmaan kiinteästi liittyvien kyläkyselyjen ja suunnittelutyön tarkoituksena

Lisätiedot

Kylien Köyliö Viihtyisä asuinympäristö

Kylien Köyliö Viihtyisä asuinympäristö Kylien Köyliö Kylien Köyliö Viihtyisä asuinympäristö Köyliön kunta 140 vuotta...4 Kankaanpää...8 Kepola...14 Ristola...20 MLL Köyliö...25 Tuiskula...26 Tuiskulan kesäteatteri...31 Voitoinen...32 Osuuspankki...37

Lisätiedot

Kirjaston kumppanit selvitystyö Asukasiltojen loppuraportti 27.5.2015

Kirjaston kumppanit selvitystyö Asukasiltojen loppuraportti 27.5.2015 Kirjaston kumppanit selvitystyö Asukasiltojen loppuraportti 27.5.2015 Kirjaston kumppanit selvitystyön taustaa Kaupunginhallitus on 20.10.2014 276 päättänyt - antaa Kasvu ja kulttuuri ydinprosessille tehtäväksi

Lisätiedot

LÄNSI-SAAMAINEN-REINIKKALAN KYLÄSUUNNITELMA 2007-2010

LÄNSI-SAAMAINEN-REINIKKALAN KYLÄSUUNNITELMA 2007-2010 LÄNSI-SAAMAINEN-REINIKKALAN KYLÄSUUNNITELMA 2007-2010 Johdanto Tämä "kyläsuunnitelma" on kyläyhdistyksemme ensimmäinen selvitys alueemme perusasioista. Hyvinkin kaukaa menneisyydestä vauhtia ottaen pysähdymme

Lisätiedot

Kerimäen Anttolan seudun kyläsuunnitelma

Kerimäen Anttolan seudun kyläsuunnitelma 1/36 Kerimäen Anttolan seudun kyläsuunnitelma HANKETYÖRYHMÄ Työryhmään kuuluivat Esko Mielonen, historian harrastaja (erit. kylähistoria), (eturivi vas.) Eila Niiranen, lähetyssihteeri, Kerimäen seurakunta

Lisätiedot

Kuhmoisten maankäytön periaateohjelma

Kuhmoisten maankäytön periaateohjelma Kuhmoisten maankäytön periaateohjelma SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Maankäytön ohjausryhmän tervehdys...5 Asumisen Kuhmoinen... 6 Houkutteleva Kuhmoinen... 8 Liikkumisen Kuhmoinen... 10 Luonnonvarojen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä,

Lisätiedot

Siilinjärven maaseutuohjelma. Maaseudun kehittämisen periaatteita vuoteen 2015

Siilinjärven maaseutuohjelma. Maaseudun kehittämisen periaatteita vuoteen 2015 Siilinjärven maaseutuohjelma Maaseudun kehittämisen periaatteita vuoteen 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. MAASEUTUOHJELMAN LAADINTA.. 2 1.1. Ohjelman tarkoitus ja luonne 2 1.2. Ohjelman laadinta. 2 2. MAASEUDUN

Lisätiedot

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf SILMU ry Maaseudun Leader -kehittämisohjelma 2007-2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf Kannen kuva: Tea Itkonen, akvarellipiirros 2007 Kehittämisohjelman

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA. Leineperin Ruukkikyläyhdistys ry Hallitus

KYLÄSUUNNITELMA. Leineperin Ruukkikyläyhdistys ry Hallitus LEINEPERIN KYLÄSUUNNITELMA 2006 2010 Leineperin Ruukkikyläyhdistys ry Hallitus 2 LEINEPERIN KYLÄSUUNNITELMA JOHDANTO... 5 KYLÄN TOIMINTA MENNEESTÄ NYKYPÄIVÄÄN... 6 HISTORIA...6 1940- JA 50 -LUVUT JA MUUTOKSET...6

Lisätiedot

KODISJOKI KYLÄSUUNNITELMA 2007

KODISJOKI KYLÄSUUNNITELMA 2007 Kodisjoki-Seura ry KODISJOKI KYLÄSUUNNITELMA 2007 Kylämaisemaa aivan Kodisjoen keskustan tuntumassa. Kodisjoki-Seura ry:n toiminnan käynnistäminen hanke on Ravakka ry:n puoltama Kolmen Ajan Rannikon -ohjelman

Lisätiedot

KYLÄHYVINVOINTI. miten kuinka siitä tulee sitä on kylähyvinvointia? Toimintamalleja. yhteistyö. osallisuus. lähipalvelut.

KYLÄHYVINVOINTI. miten kuinka siitä tulee sitä on kylähyvinvointia? Toimintamalleja. yhteistyö. osallisuus. lähipalvelut. 1 KYLÄHYVINVOINTI - Mitä Mistä on se hyvinvointi koostuu ja ja miten kuinka siitä tulee sitä on kylähyvinvointia? edistetty? Toimintamalleja yksilö osallisuus arjen terveys turva yhteiskunta yhteistyö

Lisätiedot

Maisemanhoitoyrittäjän käsikirja

Maisemanhoitoyrittäjän käsikirja Maisemanhoitoyrittäjän käsikirja HANNELE PARTANEN ARTO MUTIKAINEN TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 Nurmijärvi 2008 Maisemanhoitoyrittäjän käsikirja Hannele Partanen Maa- ja kotitalousnaisten Keskus

Lisätiedot

Rasivaara-Suonrannan kylätoimikunta, Joensuun Seudun Leader ry, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry

Rasivaara-Suonrannan kylätoimikunta, Joensuun Seudun Leader ry, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry 2006 Rasivaara-Suonrannan kylätoimikunta, Joensuun Seudun Leader ry, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry Sisällysluettelo Johdanto.. 2 Työskentelytapa...2 Kylän henki ja osaaminen...2 Vahvuuksia,

Lisätiedot

www.noormarkku.fi/kairila

www.noormarkku.fi/kairila KAIRILAN KYLÄSUUNNITELMA 2006 2013 (PÄIVITETTY 2010) Kairilan Hilma -maitotyttö www.noormarkku.fi/kairila 2 Kairilan kyläsuunnitelma KYLÄN KUVAUS... 5 KAIRILAN ELINKEINOTOIMINTA... 5 NÄHTÄVYYDET... 6 KYLÄTOIMINTA...

Lisätiedot