Vasemmiston valtuustoryhmän kommentit, tiivistelmä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vasemmiston valtuustoryhmän kommentit, tiivistelmä"

Transkriptio

1 Vasemmiston valtuustoryhmän kommentit, tiivistelmä Palvelulinjaukset on luotava talouden, mutta myös henkilöstön ja kuntalaisten kannalta kestävällä tavalla. Myös johtamiseen on kirjattava tulosvastuut. Esityksestä puuttuu asiantuntijoiden oma eli työntekijöiden kehittämistyö, ja siinä on sekaisin mitättömiä, kalliiksi käyviä säästöjä ja toisaalta suuria yksityislinjavetoja. Toisin kuin esityksessä annetaan ymmärtää, kuntapalvelujen yksityistämistrendi on jo ohi. Kustannusvertailussa kilpailevien esitysten ja niiden perusteiden tulee olla vertailukelpoisia keskenään. Tuottavuus ja vaikuttavuus tulee arvioida yhdessä. Taloudellisuus näkyy vasta kokonaisvaikutuksia tarkastelemalla ja joskus viiveellä. Esityksessä ehdotettu henkilökohtainen budjetti on sanahelinää. Se lisää byrokratiaa ja eriarvoisuutta, jos budjetti perustuu kunnan omaan tuotantoon ja tarvittava palvelu on hankittava yksityiseltä. Se on kalliimpaa, ja jättää nimenomaan heikoimmassa asemassa olevat heitteille. Koko esityksessä ratkaisevaa on se, mitä ovat lähipalvelut. Niitä ovat autottomien ihmisten, pitkäaikaissairaiden, kuntoutujien, työttömien, ikääntyneiden ja lapsiperheiden palvelutarpeet. Malliksi Vasemmisto esittää keskittämisen sijaan porrastettua mallia, esim. kouluterveydenhoitoa ja lähiterveyspalveluita yhdistämällä. Kunnan tulee keskittyä ydintoimintoihin, yhteiskuntavastuulla. Koko esityksessä tarvitaan lisää konkretiaa: kuka, kenelle ja miksi tekee jotain. Esimerkiksi Tilapalvelun tai tukipalveluiden osuus kustannuksista puuttuu kokonaan. Palvelulinjaustyö tulee tehdä tiiviisti taloustoimikunnan kanssa, koskien koko konsernia. Vain eri sektoreiden yhteistyöllä saa kestäviä säästöjä: kehittäminen voi olla keskittämistä taloudellisempaa. Kehittämistyöhön asiantuntijoita ovat työntekijät, jotka eivät ole voineet riittävästi vaikuttaa esitykseen. Esityksestä puuttuvat kokonaan resursseina merkittävä koulutettujen ja osaavien eläkkeelle jäävien joukko, asukastoiminta ja kaupunginosatoiminta. Edelleenkin suuri rahallinen kysymysmerkki, sisäilmaongelmat, puuttuvat esityksestä. Ne koskettavat jokaista toimintasektoria merkittävinä korjaus-, väistötila, rakennus- ja terveyskustannuksina. Ne tulisi kartoittaa koko konsernia koskevana talouskriisinä, ja selvittää nopeasti valtion tukitoimet.

2 Vasemmiston valtuustoryhmän yksilöidyt kommentit Palvelulinjaukset esitykseen 1. Palvelulinjausten lähtökohdista: Esitys kohdentuu nyt vain suorittavaan portaaseen. Johtamisellekin on kirjattava selkeät tulosvastuut. Poistuvan henkilöstön (200/v) tilalle työntekijöitä on etsittävä hallinnosta. Esityksen yksityistämistieto on vanhaa: esim. Iso-Britannia ja monet Suomen kunnista peruvat yksityistämistä sen kalleuden vuoksi. Kokonaisvaikutuksella voidaan laskea edullisuus, ei pelkällä hinnalla. Vain eri sektoreiden yhteistyöllä saa kestäviä säästöjä: kehittäminen voi olla keskittämistä taloudellisempaa, kuten vaikkapa neuvola- ja kouluterveydenhuollon laajentaminen. OIVA-keskus ja lastenhoito ovat hyviä esimerkkejä. Kustannusvertailussa kilpailevien esitysten ja niiden perusteiden tulee olla vertailukelpoisia keskenään. Tuottavuus on järjestäjälähtöinen tapa mitata palveluiden tarjontaa sen lisäksi tulisi keskittyä asiakaslähtöisyyden vuoksi myös palveluiden vaikuttavuuden arviointiin. Työntekijät huomauttavat, että osaoptimoinneista koituvat kustannukset eivät näy esityksessä. Esityksestä puuttuu asiantuntijoiden eli työntekijöiden kehittämistyö. Parhaat innovaatiot ja ymmärrys näistä ovat työntekijöillä: hallinnon tehtävänä on tukea tätä. Esityksessä jää usein epäselväksi kuka, kenelle ja miksi tehdään jotain. Esimerkiksi Tilapalvelun toiminnan vaikutus tai tukipalveluiden osuus (jossa oman työn osuuden olisi oltava väh. 30 %) kustannuksista puuttuu kokonaan. Palvelulinjaustyö tulee toteuttaa tiiviissä yhteistyössä taloustoimikunnan kanssa, koskien koko konsernia. Lakisääteisten palveluiden tarve ei vähene. Kunnan tulee keskittyä ydintoimintoihin, yhteiskuntavastuulla. Koko esityksen ensimmäiseen lauseeseen lisättäväksi ehdotetaan (lisäys kurs.) Palvelulinjauksissa käsitellään niitä periaatteita, joilla kaupungin palvelut järjestetään tulevaisuudessa talouden, henkilöstön ja kuntalaisten kannalta kestävällä tavalla toimintaympäristön muuttuessa. 2. Palvelulinjaukset Esityksen kohta 2. Avattava mitä tarkoittaa kiertoilmaus hyvinvointivastuu. Esityksen kohta 4. Lähipalveluiksi ei olla esityksessä määrittelemässä juuri mitään terveyspalveluita. Kuitenkin lähipalvelu määrittyy hyvin autottomien pitkäaikaissairaiden, kuntoutujien, työttömien, ikääntyneiden ja lapsiperheiden palvelutarpeiden perusteella.

3 Näitä ovat erityisesti kirjastopalvelut, koulu- ja perusterveydenhuolto, peruslaboratoriopalvelut, terveysseuranta ja neuvolapalvelut. Malliksi keskittämisen sijaan porrastettu malli, esim. kouluterveydenhoito ja lähiterveyspalvelut yhdistämällä. Kiitosta kohdille 7.,8., 10., 11., 12. ja Palvelukokonaisuuksien palvelulinjaukset Esityksen kohta 16. Kaupunginosatoiminnan tukeminen vaihtoehdoksi esimerkiksi viheralueiden tai uimarantojen hoidon tason laskemiselle. Museoiden maksuttomuus lisäsi museokaupan tuottoa ja kävijämääriä. Lisää tällaisia avauksia. Vähävaraisten kulttuuri- ja yleishyödyllisen yhteisöjen tilavuokrat tulevat byrokratiaa vaativista pienistä avustuksista. Niiden poistaminen on aktivoivaa ja ennaltaehkäisevää. Esityksen kohta 29. Päiväkotiverkon tarkastelussa on tärkeää, ettei varhaiskasvatuksen palvelujen saanti millään alueella vaarannu. Päiväkoti on ensisijaisesti lähipalvelu. Ensisijainen säästökohde on kotihoidon harkinnanvarainen kuntalisä. Tukimuoto on tehoton, koska se ei kanavoidu tulojen mukaan, ja juuri pienituloisilla tuen tarve on suurin. Tuki on muutettava tulosidonnaiseksi, ja myös siitä luopumista on syytä harkita, jos vaihtoehto on leikata päiväkodeista. Kerhotoiminnan maksuttomuus tukee säästöjä. Esityksen kohta 30. Kuntalaisten kannalta elintärkeistä harkinnanvaraisista palveluista (kuten kehitysvammaisten erityisopetus) tai hyvin toimivista ja kustannustehokkaista harkinnanvaraisista palveluista (kuten luontokoulu) säästäminen ei ole järkevää. Esityksen kohta 32. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulisi olla ideologiavapaata ja valvottua: se tulisi järjestää mahdollisuuksien mukaan kouluissa. Esityksen kohta 37. Lähiterveyspalvelujen keskittäminen Kyllöön tuottaisi merkittävän parkkiongelman, vaikeuttaisi lähipalveluja tarvitsevien elämää ja siirtäisi matkakustannusten ja ajankäytön myötä kohtuuttoman taakan kuntalaisille. Vastustamme ajatusta, edellytämme aluemallia ja järkevää aluejakoa, sekä monipalvelupisteiden kehittämistä. Esim. sosiaalipalveluiden keskittäminen keskustaan jättää niiden tarpeen osittain näkymättömiin. Koulujen palvelupisteiden edelleen kehittämistä tulee pohtia. Esityksen kohta 39. Terveyskeskuksen ulkoistamisesta on kokemuksia. Vastustamme. Esityksen kohdat 40. ja 41. Kannatetaan lämpimästi. Esityksen kohta 48. Vanhusten perhehoito sopii erityistapauksiin, kannattaa kehittää. Esityksen kohta 49. Vähäinen ja tilapäinen tarve saattaa silti olla taloudellisesti mahdoton taakka, siksi tällaisten tapausten ohjaaminen ensisijaisesti yksityiselle puolelle ei toimi. Esityksen kohta 50. Hyvä esimerkki siitä, miksi peruspalveluja on suojeltava. Esityksen kohta 51. Henkilökohtainen budjetti on sanahelinää. Malli on käytännössä osoittautunut jäykäksi ja byrokratiaa lisääväksi esim. Britanniassa. Lisäksi se on toiminut tavoitteitaan vastaan vähentämällä yksityisten palveluiden tarjontaa, joka ei muutenkaan

4 vastaa kysyntään, ja siten valinnanvapautta. Jos budjetti perustuu kunnan omaan tuotantoon ja tarvittava palvelu on hankittava yksityiseltä, se tarkoittaa käytännössä lisäkustannuksia. Tämä jättää heikoimmassa asemassa olevat, pienituloiset tai toimintakyvyltään rajoittuneet heitteille. Palvelusetelin tarkoitus on lisätä valinnanvapautta, mutta se lisää eriarvoisuutta palveluiden käyttäjien välillä, kun hyvin toimeentulevien ja toimintakykyisten valinnanvapaus on pienituloisia suurempi. Samasta syystä vastustetaan vahvasti esityksen kohtia 51. ja 57. Kiitetään kohtia 53. ja 54. Esityksen kohta 55. Jo nyt työnantajamallin byrokratia on raskas vammaisille, ja se on riskialtis malli. Palveluseteli on vain hyväkuntoisten väliaikainen väline poikkeustilanteessa. Ennenäkemätön joukko koulutettuja ja hyväkuntoisia ihmisiä on resurssia, jota ei ole nähty osaamisen ja tekemisen voimavarana. Yhteisöllisten voimavarojen käyttöä ei ole huomioitu, vaikka kolmas sektori on vahva toimija. Kommenttien perusteella asiantuntevin joukko eli työntekijät on hyödynnetty huonosti: aikaa kommentointiin on ollut vähän ja perehdytys täysin riittämätön. Työntekijöiden kommentit tulisi kerätä uudelleen ja antaa heille aikaa kunnollisten esitysten tekemiseen.

Omat vai ulkoistetut palvelut?

Omat vai ulkoistetut palvelut? Omat vai ulkoistetut palvelut? Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 11/2010 Toimittanut Jorma Peussa JHL Omat vai ulkoistetut palvelut? 3 Hyvä kuntapäättäjä, JHL on tuottanut tämän aineiston kuntapäättäjien

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE?

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Heikki Taimio Erikoistutkija, Palkansaajien tutkimuslaitos KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Artikkeli käsittelee ensin terveys- ja sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 11 Pasi-Heikki Rannisto, Tapio Pento ja Matti Vedenkannas (toim.) JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 11 Julkisten

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Sisällys 1. Varhaisesta puuttumisesta varhaiseen avoimeen yhteistyöhön 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen osana kuntastrategiaa 3. Puheeksiottamisen

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Maria Solakivi Matti Virén Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTIEN HENKILÖSTÖ, TEHOKKUUS

Lisätiedot

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Tuetun työllistämisen palvelusetelihanke Erno Säisänen Yleistä... 1 Tarkasteltavat työllistymisen

Lisätiedot

SOTE EI KORJAA PALVELUITA

SOTE EI KORJAA PALVELUITA No 4 > 15.12.2014 ARVIO Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto Mika Pohjonen SOTE EI KORJAA PALVELUITA Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä on huonosti valmisteltu. Esitys on

Lisätiedot

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa!

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa! TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: 1 Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti lokakuu 3/2012 Tarkista edustajasi numero ehdokaslistalta sivut 6-7 Musta Lammas auttaa hädässä olevia sivut 8-9 Timo P. Nieminen aikoo ensi s.

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot