Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste. OY 2007 Suppea Tietokanta = c:\winkp\oy07\oy07suppea.wkp Tilirunko = c:\winkp\oy07\oy07.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste. OY 2007 Suppea - 1 - Tietokanta = c:\winkp\oy07\oy07suppea.wkp Tilirunko = c:\winkp\oy07\oy07."

Transkriptio

1 T U L O S L A S K E L M A LIIKEVAIHTO ( ) 3000 AMB22 myynti ALV 22% 3001 AMB17 myynti ALV 17% 3004 AMB8 myynti ALV 8% 3010 AMN22 myynti ALV 22% nettokirjaus 3011 AMN17 myynti ALV 17% nettokirjaus 3014 AMN8 myynti ALV 8% nettokirjaus 3020 VM veroton myynti 3030 MU myynti ulkomaille 3040 YM eu yhteisömyynti 3050 AMB22 alennukset ALV 22% 3051 AMB17 alennukset ALV 17% 3054 AMB8 alennukset ALV 8% 3055 alennukset 3080 välilliset verot 3090 muut myynninoikaisuerät Valmistevarastojen muutos ( ) 3100 valmistevaraston muutos Valmistus omaan käyttöön ( ) 3200 AMB22 valm. om. käyttöön ALV 22% 3205 valm. om. käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot ( ) 3300 AMB22 muut tuotot ALV 22% 3305 liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana ( ) 4000 AOB22 ostot ALV 22% bruttokirjaus 4001 AOB17 ostot ALV 17% bruttokirjaus 4004 AOB8 ostot ALV 8% bruttokirjaus 4010 AON22 ostot ALV 22% nettokirjaus 4011 AON17 ostot ALV 17% nettokirjaus 4020 ostot ALV 0% 4030 ostot 4040 AOB22 saadut alennukset ALV 22% 4045 saadut alennukset 4050 YHM eu yhteisöosto (käsikirjaus) 4060 YHV22 eu yhteisöosto 22% (autom.) 4061 YHV17 eu yhteisöosto 17% (autom.) 4064 YHV8 eu yhteisöosto 8% (autom.) 4070 YHS22 eu yhteisöosto 22% (ei väh.k) 4080 YHE eu yhteisöosto veroton 4090 eu yhteisöosto - 1 -

2 4091 eu yhteisöosto vastakirjaus Varastojen muutos ( ) 4100 varastojen lisäys tai vähennys Ulkopuoliset palvelut ( ) 4200 AOB22 ulkop. palvelut ALV 22% 4205 ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ( ) 6000 palkat ja palkkiot 6010 maksamaton lomapalkka ym Eläkekulut ( ) 6020 eläkekulut 6021 perityt tel-maksut Muut henkilösivukulut ( ) 6030 sotu 6040 muut henkilövakuutukset 6041 perityt tyött.vak.maksut 6095 muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ( ) 7000 suunnitelman muk. poistot Arvonal. pys.vast. hyödykk. ( ) 7050 arvonalent. pys.vast.hyöd Vaiht.vast.poik.arv.al. ( ) 7060 vaiht.vast.poik.arvonalent. Liiketoiminnan muut kulut ( ) 6100 AOB22 vuokrat ALV 22% 6105 vuokrat 6290 AOB22 muut ALV 22% henkilöstömenot 6291 AOB17 muut ALV 17% henkilöstömenot 6294 AOB8 muut ALV 8% henkilöstömenot 6295 muut vap.eht. henkilöstömenot 6300 päivärahat 6310 AOB22 hotellilaskut ALV 22% 6314 AOB8 hotellilaskut ALV 8% 6315 hotellilaskut 6380 AOB8 henkilökuljetus ALV 8% 6390 AOB22 muut matkakulut ALV 22% 6395 muut matkakulut 6400 edustuskulut 6440 edustuskulujen väh.kelp. osuus 6450 annetut lahjoitukset 6451 annetut lahjoitukset väh.kelp k.om. osakk. luov. ja purkutap 6461 k.om.os.luov.ja purkutap. väh muun käyttöom. luovutustappiot - 2 -

3 6480 leasingmaksut 6490 myyntisaamisten arvonalenn ei väh.kelp.sakot ja muut rang 6492 ei väh.kelp. fuusiotappiot 6493 ei väh.kelp. käyt.om.arv.alent 6494 ei väh.kelp. pakoll.varaukset 6495 ei väh.kelp. muut kulut 6500 AOB22 mainoskulut ALV 22% 6505 mainoskulut 6600 AOB22 kaluston korjaus ALV 22% 6605 kaluston korjaus 6620 AOB22 kolmen vuoden ALV 22% kalusto 6625 kolmen vuoden kalusto 6630 AOB22 huollot ALV 22% 6635 huollot 6640 AOB22 huoneistokulut ALV 22% 6645 huoneistokulut 6650 AOB22 sähkö ja lämpö ALV 22% 6655 sähkö ja lämpö 6700 AOB22 autojen ALV 22% poltto- ja v autojen poltto ja voit.ain AOB22 autojen ALV 22% korj.ja huolt 6725 autojen korjaus ja huolto 6730 AOB22 muut ALV 22% autokulut 6735 muut autokulut 6740 autovakuutukset ja -verot 6750 vakuutukset liike ym 6800 AOB22 postikulut ALV 22% 6805 postikulut 6820 AOB22 puhelinkulut ALV 22% 6825 puhelinkulut 6900 AOB22 konttoritarv. ALV 22% 6905 konttoritarvikkeet 6920 AOB22 atk-kulut ALV 22% 6925 atk-kulut 6930 AOB22 kirjanpitokulut ALV 22% 6935 kirjanpitokulut 6940 jäsenmaksut 6955 pankkikulut 6960 AOB22 perimiskulut ALV 22% 6965 perimiskulut 6970 AOB22 kirjat ja lehdet ALV22% 6974 AOB8 kirjat ja lehdet ALV8% 6975 kirjat ja lehdet 6980 AOB22 luottotappiot ALV 22% 6981 AOB17 luottotappiot ALV 17% - 3 -

4 6984 AOB8 luottotappiot ALV 8% 6985 luottotappiot 6990 AOB22 muut liikekulut ALV 22% 6991 AOB17 muut liikekulut ALV 17% 6994 AOB8 muut liikekulut ALV 8% 6995 muut liikekulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista konserniyrityksissä ( ) 7150 tuotot osuuksista konserniyr. Tuotot osuuksista om.yht.yrityksissä ( ) 7160 tuotot osuuksista om.yht.yrit. Tuotot muista pys.vast. sijoituksista /konserniyr. ( ) 7110 osinkotuotot konserniyr. Tuotot muista pys. vast. sij. muilta ( ) 7100 osinkotuotot Muut korko- ja rahoitustuotot /konserniyr. ( ) 7391 korkot.pitk.aik.sij.konserniyr 7392 korot myyntisaam. konserniyr perimist.myyntisaam.konserniyr 7394 muut rah.tuotot konserniyr. Muut korko- ja rahoitustuotot /muilta ( ) 7200 korkotuotot pitkäaik. sijoit korkotuotot omistusyhteysyrit voitto-osuudet yhtymistä 7281 tulo-osuuksien veronal.osuus 7290 rahoitusomaisuuden luov.voitot 7300 saadut korot myyntisaamisista 7310 perimistulot myyntisaamisista 7390 muut rahoitustuotot Arvonalentumiset pys.vast. sijoituksista ( ) 7600 arvonalent. pys.vast.sij. Arvonalentumiset vaiht.vast.rah.arv.pap. ( ) 7650 arvonalent. vaiht.vast.rah.arv Korkokulut ja muut rahoituskulut /konserni ( ) 7560 korkokulut konserniyr muut rah.kulut konserniyr. Korkokulut ja muut rahoituskulut muilta ( ) 7400 korkokulut 7490 korkokulut omistusyhteysyrit muut rahoituskulut 7550 verojen korot ja lisäykset VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät - 4 -

5 Satunnaiset tuotot ( ) 8000 satunnaiset tuotot 8099 palautuvat arvonalennukset Satunnaiset kulut ( ) 8100 satunnaiset kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP. SIIRT. JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos ( ) 9000 poistoeron muutos Vapaaehtoisten varausten muutos ( ) 9100 vapaaeht. varausten muutos Tuloverot Tilikauden verot ( ) 9200 kauden ennakkoverot 9210 muiden kausien verot 9220 lopulliset tuloverot ym. Laskennalliset verot ( ) Muut välittömät verot ( ) 9250 muut välittömät verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet ( ) 1000 perustamismenot 1010 tutkimusmenot 1015 kehittämismenot 1020 aineettomat oikeudet 1030 liikearvo 1040 muut pitkävaikutteiset menot 1050 ennakkomaksut aineett.hyödyk. Aineelliset hyödykkeet ( ) 1100 maa- ja vesialueet 1105 Maa ja vesialueet vuokratut 1110 rakennukset ja rakennelmat 1115 rakennukset ja rakennelmat vuo 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121 AON22 koneet ja kal. ostot ALV22% 1122 koneet ja kal. ostot 1123 AMN22 koneet ja kal. myynti ALV22% 1124 koneet ja kal. myynti - 5 -

6 1125 poistot koneista ja kalustosta 1130 muut aineelliset hyödykkeet 1140 enn.maksut. ja keskener.hank. Sijoitukset ( ) 1200 muut osakkeet ja osuudet 1210 muut saamiset 1220 pitkäaik. sij. arvopaperit 1225 pitkäaik. sij. kiinteistöt 1230 pitkäaik. sij. osakaslainat 1235 pitkäaik. sij. muu TVL om osuudet konserniyrityksissä 1250 saamiset konserniyrityksiltä 1260 osuudet om.yht.yrityksissä 1270 saamiset om.yht.yrityksiltä VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus ( ) 1400 aineet ja tarvikkeet 1410 keskeneräiset tuotteet 1420 valmiit tuotteet 1425 tavarat 1430 muu vaihto-omaisuus 1438 vaihto-omaisuuskiinteistöt 1439 vaihto-omaisuusarvopaperit 1440 ennakkomaksut vaihto-om. Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset ( ) 1560 myyntisaamiset pitkäaik. Laskennalliset verosaamiset ( ) 1599 laskennalliset verosaamiset pi Muut saamiset ( ) 1570 saamiset konserni pitkäaik saamiset om.yht. pitkäaik lainasaamiset pitkäaik siirtosaamiset pitkäaik muut saamiset pitkäaik maksamattomat osakkeet/os.pitk Lyhytaikaiset Myyntisaamiset ( ) 1500 myyntisaamiset lyhytaik. Laskennalliset verosaamiset ( ) 1559 laskenn. verosaamiset lyhytaik Muut saamiset ( ) 1510 lainasaamiset lyhytaik osakaslainat lyhytaik siirtosaamiset lyhytaik

7 1530 muut saamiset lyhytaik selvittelytili 1535 YV yhteisöhank. ALV-saaminen 1536 OA22 ostojen 22% ALV-saaminen 1539 OA17 ostojen 17% ALV-saaminen 1540 OA8 ostojen 8% ALV-saaminen 1545 maksamattomat osakkeet/os.lyh muu rahoitusomaisuus 1550 saamiset konserni. lyhytaik saamiset om.yht. lyhytaik. Rahoitusarvopaperit ( ) 1600 muut osakkeet/osuudet rah.om muut arvopaperit rah.om osuudet konserniyrityksissä Rahat ja pankkisaamiset ( ) 1700 kassa 1710 pankki pankki pankki 3 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma ( ) 2000 osakepääoma Osakepääoman korotus ( ) 2005 osakeanti Ylikurssirahasto ( ) 2010 ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto ( ) 2012 arvonkorotusrahasto Käyvän arvon rahasto ( ) 2019 käyvän arvon rahasto Vararahasto ( ) 2011 vararahasto Muut rahastot Sij. vapaan oman po:n rahasto ( ) 2018 sijoitetun vapaan op.n rahasto Yhtiöjärj.muk.rahasto ( ) 2016 yhtiöjärjestyksen muk. rahasto Muut rahastot ( ) 2017 muut rahastot Ed. tilikausien voitto (tappio) ( ) - 7 -

8 2020 ed. tilikausien voitto/tappio 2025 tilikaud. aik. jaettu osinko Tilikauden voitto (tappio) TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Tilinpäätössiirtojen kertymä ( ) 2100 kertynyt poistoero 2110 vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Pakolliset varaukset ( ) 2130 eläkevaraukset 2140 verovaraukset 2150 muut pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pääomalainat ( ) 2080 pääomalaina pitkäaikainen 2085 Pääomalaina lyhytaikainen Saadut ennakot ( ) 2340 saadut ennakot pitkäaik. Ostovelat ( ) 2350 ostovelat pitkäaik. Laskennalliset verovelat ( ) Lainat rahoituslaitoksilta ( ) 2300 joukkovelkakirjal. pitkäaik vaihtovelkakirjal. pitkäaik lainat rah.laitoksilta pitkäai 2330 eläkelainat pitkäaik. Muut velat ( ) 2360 muut velat pitkäaik siirtovelat pitkäaik rahoitusvekselit pitkäaik velat konserni. pitkäaik velat om.yht. pitkäaik. Lyhytaikainen Pääomalainat ( ) 2499 pääomalainat Saadut ennakot ( ) 2420 saadut ennakot lyhytaik. Ostovelat ( ) 2430 ostovelat lyhytaik. Laskennalliset verovelat ( ) 2495 Laskennalliset verovelat Lainat rahoituslaitoksilta ( ) 2400 lainat rahoitusl. lyhytaik

9 2405 joukkovelkakirjal. lyhytaik eläkelainat lyhytaik vaihtovelkakirjal. lyhytaik. Muut velat ( ) 2440 rahoitusvekselit lyhytaik siirtovelat lyhytaik muut velat lyhytaik ennakonpidätysvelka 2462 sotuvelka 2464 AV ALV-velka 2465 YS yhteisöhankintojen ALV-velka 2466 MA22 myynnin 22% ALV-velka 2469 MA17 myynnin 17% ALV-velka 2470 MA8 myynnin 8% ALV-velka 2480 velat konserni. lyhytaik velat osakkaille 2489 pääomalainat 2490 velat om.yht.yr. lyhytaika

Osakeyhtiö - Asteri mallitilikartta (Oy13)

Osakeyhtiö - Asteri mallitilikartta (Oy13) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1015 Kehittämismenot 1020 Aineettomat oikeudet 1030 Liikearvo 1040 Muut pitkävaikutteiset menot

Lisätiedot

Osuuskunta - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Osuuskunta - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Kommandiittiyhtiö - Asteri mallitilikartta (ky11)

Kommandiittiyhtiö - Asteri mallitilikartta (ky11) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Perustililuettelo - Asteri kirjanpito (pe11)

Perustililuettelo - Asteri kirjanpito (pe11) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13)

Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13) Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1020 Kehittämismenot 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

1089 Muut pitkävaikutteiset menot

1089 Muut pitkävaikutteiset menot 1 (11) 1 TASE VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 Aineettomat hyödykkeet 103+ Aineettomat oikeudet 1040 Atk-ohjelmien lisenssimaksut (alv) 1041 Atk-ohjelmien lisenssimaksut 1048 Muut aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Perustililuettelo (laaja)

Perustililuettelo (laaja) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 HELSINKI Fax (09) 351 5532 0500 703730 Internet:

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09.2014. Liiketoiminnan kehitys. Muut tiedot. Saatavilla olevat Yritysfaktat

Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09.2014. Liiketoiminnan kehitys. Muut tiedot. Saatavilla olevat Yritysfaktat Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09. Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10, 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 10.11.1961

Lisätiedot

YHTEYSHENKILÖ TILASTOKESKUKSESSA / KONTAKTPERSON I STATISTIKCENTRALEN

YHTEYSHENKILÖ TILASTOKESKUKSESSA / KONTAKTPERSON I STATISTIKCENTRALEN LIIKENNE- JA VIESTINTÄ- MINISTERIÖ KOMMUNIKATIONSMINISTERIET TILINPÄÄTÖSTIEDOT BOKSLUTSUPPGIFTER Postiosoite Postadress Tiedot kerää Uppgifterna samlas in av TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN PL 6B, 00022

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma Tilinpäätös Elisa Vuosikertomus 2012 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Liite 2012 2011 Liikevaihto 1 1 374,1 1 165,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,2-0,2

Lisätiedot

https://www.tyvi.fi/a/ec/tyvi-r5/p/veroilmoitus2010/form/06b/1055947/vsy06b?s=mqnfl...

https://www.tyvi.fi/a/ec/tyvi-r5/p/veroilmoitus2010/form/06b/1055947/vsy06b?s=mqnfl... Page 1 of 6 Tätä lomaketta käyttävät m.m. osakeyhtiö ja osuuskunta. Nimi BrroBustle Oy Katuosoite tai postilokero PL 39 Asiainhoitaja raimo ruohola Tilikausi, max 18 kk 01.07.2009-30.06.2010 6B ELINKEINOTOIMINNAN

Lisätiedot

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006 1***** VASTAAVAA 1***** 10**** KÄYTTÖOMAISUUS 1***** 101*** AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 10**** 1010** PERUSTAMISMENOT 101*** VA120 1010 Perustamismenot 1010** D 1011 Perustamismenojen aktivointi 1011 D 22 30

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot