Vuosikertomus Ekokumppanit Oy PL TAMPERE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2012. Ekokumppanit Oy PL 487 33101 TAMPERE www.ekokumppanit.fi"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012

2 Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS Sisällysluettelo 2 Ekokumppanit vuonna Vastuullinen toiminta 6 Henkilöstö 7 Neuvontapalvelut 8 Kouluvierailut 8 Ympäristöneuvonta 9 Rane asumisen ja rakentamisen energianeuvonta 10 Lähi-Rane 11 Materiaalitehokkuus ja jätteen synnyn vähentäminen 12 Hankkeet 16 Tampereen seudun ILMANKOS 16 Lähilämpöä Teiskossa 17 Kylähankkeet 18 Kylätalkkari 18 Kylätalot kuntoon 18 Ystäväkylä 18 Puhtaat vedet Pirkanmaan voimavarana 19 LION Liikkumisen ohjauksen neuvonta 20 Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus projekti 21 Vuosi Tase ja tuloslaskelma 25

3 Ekokumppanit vuonna 2012 Vuonna 2012 Ekokumppanit tarjosi neuvontaa, koordinoi kehityshankkeita ja tuotti asiantuntijapalveluja julkisyhteisöille. Käynnissä olevat hankkeet toteutuivat suunnitellusti. Toisaalta vuosi toi tullessaan perusteellisia muutoksia. Neuvontapalvelujen siirtäminen verkkoon kaikkien saataville jatkui. Ranen verkkosivustoa uudistettiin, Tekotallaaja videoita kuvattiin ja uusia sosiaalisen median käyttötapoja kokeiltiin. Myös Ekokumppanien omien sivujen ja visuaalisen ilmeen perusteellinen uudistustyö alkoi. Moreenian näyttelytoiminta lopetettiin kesällä Samalla alkoi kolmannen kerroksen valmistelu koko työyhteisöä palvelevaksi, moderniksi toimitilaksi sekä kokoustilakapasiteetin kasvattaminen toisen kerroksen pienellä neuvotteluhuoneella. Ala- ja yläkouluille tarjottavat vastuullisen kuluttamisen ja säästäviin energiankäyttötapoihin ohjaavat kouluvierailut jatkuivat ja tulivat tutuiksi Tampereen kouluissa. Neuvojamme ovat edelleen saaneet palautetta uusista onnistuneista palvelutuotteista. Energianeuvontapalvelu Rane vakiinnutti toimintansa ja näkyi infotilaisuuksissa, toreilla, messuilla, Frenckellin palvelupisteellä ja tiedotusvälineissä. Ranen seudullistaminen selvitettiin ja valmisteltiin. Rane toimi hedelmällisessä yhteistyössä sekä rahoittajatahojen eli Motivan ja Tampereen kaupungin että mm. Kiinteistöliiton, Tampereen LVI yhdistyksen, TAMKin ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Hankkeista myös Liikkumisen ohjaus vakiinnutti toimintansa ja Ilmankos, Kylätalkkarit, Kylätalot kuntoon ja Lähilämpöä Teiskossa vietiin onnistuneesti päätökseen. Vuoden työn tuloksena Ekokumppanien sanomalla on mahdollisuus tavoittaa vuonna 2013 Tampereen ja seutukunnan asukkaat entistä paremmin. :n alusta saakka palvelleen Terttu Vitelin (edessä oikealla) läksiäisiä vietettiin elokuussa

4 Viestintä ja mediasuhteet Vuonna 2012 Ekokumppanit otti askelia kehittääkseen viestintä- ja markkinointityötään. Syyskuussa aloitti yrityksen ensimmäinen viestinnän suunnittelija, copywriterina ja konseptisuunnittelijana työskennellyt Matti Huhta. Vuodenvaihteessa Ekokumppanit uusi verkkosivunsa, jossa esiteltiin samalla yrityksen uusi visuaalinen ilme. Suunnittelussa korostettiin, että ilmeen tulee olla moderni, jämäkkä, erottuva ja koskisijainnista ammentava. Uusiutunut toimii WordPress julkaisualustalla, joka on ilmainen, hyvin tuettu sekä helposti päivitettävä ja muokattava. Tapahtumat ja muut ajankohtaiset asiat ovat paremmin esillä ja blogien julkaisu ja hallinta käy helposti. Ekokumppanien sivustojen palvelinpalvelut on pyritty siirtämään samalle palveluntarjoajalle. Moro-yhteistyötä Ystäväkylän hankkeiden merkeissä Paikallismediaan, mm. Aamulehteen ja seutukunnan paikallislehtiin, solmittiin vuoden aikana entistä lähempiä suhteita. Tämä konkretisoitui mm. materiaalitehokkuuden, Ranen, Liikkumisen ohjauksen ja etenkin kylähankkeiden tapahtumien hyvässä näkyvyydessä. Työ edellyttää hyvin valmisteltuja tapahtumakokonaisuuksia, mediasilmää ja asettumista niin kuntalaisen kuin journalistin saappaisiin.

5 Myös kaupallisen median kanssa tehtiin yhteistyötä, etenkin Ranen seudullisen näkyvyyden kasvattamiseksi. Suur-Tampere, Tampereen seudun rakennusmaailma ja Jokakoti julkaisivat Rane-aiheiset artikkelit vuodenvaihteessa. Rane-artikkelit Tampereen seudun rakennusmaailmassa ja Jokakoti-lehdessä. Sosiaalisen median käyttö jatkui ja laajeni. Varsinkin tapahtumatiedotuksessa Facebookilla oli merkittävä rooli. Ekokumppani sai myös edustavan ja ajantasaisen LinkedIn profiilin. Uudenlaisella viraalilla lähestymistavalla tavoitettiin Facebookissa parhaimmillaan n käyttäjää, kulutuskriittisellä sanomalla: Facebookin statistiikkaa lokakuulta 2012, ei ostettua näkyvyyttä.

6 Vastuullinen toiminta on voittoa tavoittelematon yhtiö, joka on sitoutunut yhteiskuntavastuun periaatteisiin. Toimintaa ohjaavat säännöllisesti kokoontuva hallitus sekä vuosittain yhtiökokous ja kahdesti vuodessa pidettävät omistajakeskustelut. Sosiaalisen vastuunsa kantaa noudattamalla Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa -ohjetta. Tämän lisäksi henkilöstö on laatinut yhteiset Pelisäännöt, joita jokaisen työntekijän on noudatettava. Pelisääntöjen peruslähtökohtana ovat työtovereitten sekä heidän osaamisensa arvostaminen ja kunnioittaminen sekä työtehtävistä riippumaton tasa-arvoisuus. Yhtiöllä on toimintamalli epäasiallisen kohtelun ja häirinnän varalle. Ympäristönäkökulmat yhtiö ottaa huomioon toiminnassaan toteuttamalla mahdollisimman energiatehokkaita ja ympäristöä säästäviä työtapoja niin toimistotyössä kuin myös kokoustilan järjestelyissä. Turhaa valaistusta vältetään ja tietokoneiden ja muiden laitteiden käytössä yhtiö noudattaa tietokoneiden sähkönsäästöohjeita. Työtilojen lämmityksessä käytetään hyväksi rakennuksessa toimivan vesivoimalan energiantuotannossa syntyvää hukkalämpöä. Hankinnoissaan yhtiö pyrkii toteuttamaan vastuullisen kuluttamisen periaatteita. Esimerkiksi lähes kaikki toimistokalusteet on hankittu käytettyinä. Ympäristötietokeskus Moreenian kokoustilojen erilaisissa tilaisuuksissa tarjoillaan Reilun kaupan kahvia ja teetä sekä käytetään kestoastioita. Hankinnat tehdään pääosin Tampereen Logistiikan kautta. Tampereen Logistiikka noudattaa mm. julkisten hankintojen energiatehokkuusohjetta. Työpaikalla syntyvää jätettä on vähennetty esimerkiksi välttämällä turhaa paperin käyttöä ja suosimalla kaksipuolista tulostusta. Yhtiö pyrkii kierrättämään kaiken tuottamansa jätteen. Toimitiloissa kierrätetään biojäte, paperit ja pahvit, kartonki, SER-romu, tulostimien värikasetit sekä ongelmajätteet, kuten paristot, loisteputket ja lamput. Liikkumisessa yhtiö suosii julkisia liikennevälineitä yksityisautoilun sijaan. Työpäivän aikana tehtävissä matkoissa hyödynnetään aina mahdollisuuksien mukaan julkista liikennettä. tarjoaa työntekijöilleen etuutena työsuhdematkalipun. Työntekijöillä on tehtävistä riippuen mahdollisuus myös etätyöskentelypäiviin. Useille kannettaville tietokoneille on asennettu SecGo kortti, joka mahdollistaa langatoman työskentelyn, myös etänä. Myös langattomaan työskentelyyn panostettiin vahvistamalla verkon kuuluvuutta toimitiloissa.

7 Henkilöstö Ekokumppanit tutustumiskäynnillä Vuoreksessa Börje, Leskinen Gawaza, Ruusa (3/2012 saakka) Hakala, Tiina Helin, Harri Holm, Suvi Huhta, Matti (9/2012) Karppi, Leena Iina Kautiainen (6-10/2012) Laine, Sirkku (10/2012) Ovaska, Sanna Pollari, Matti Poutiainen, Sari (3/2012) Rantonen, Irma Rautanen, Ilari (8/2012) Suoniemi, Juhana Viteli, Terttu (8/2012 saakka) Bain, Allan (harjoittelija, elo-syyskuu) Kääriäinen, Antti (Rane, 10/2012) Matihaldi, Siina (TET-harjoittelija, lokakuu) Teperi, Juho (siviilipalvelusmies, 6/2012)

8 Neuvontapalvelut Ekokumppanit toteutti monenlaista ekologiseen elämään ja kestävään kehitykseen tähtäävää neuvontaa osana monia hankkeita. Tämän lisäksi neuvonta tarjottiin kouluvierailuilla, Moreenian näyttelyssä, Ranen toiminnassa, materiaalitehokkuustyössä ja kuntien energiatehokkuuden asiantuntijatyössä. Kuntien energiatehokkuustyö Ekokumppanit koordinoi Tampereen kaupunkikonsernin Kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) toteutusta ja raportointia. Vuoden 2012 aikana vuosittain laadittavaan toimintaohjelmaan ja raportointiin lisättiin ilmastonsuojelua edistävät toimet. Ekokumppanit toimi sihteerinä Tampereen kaupunkikonsernin KETS -sopimuksen seurantaryhmässä ja kokosi kaupungin eri yksiköiden energia- ja ilmastotoimien yhteyshenkilöt kehittämään ja keskustelemaan toimien edistämisestä. Toimimme kokoajana energiatehokkuussopimusasioissa myös Tampereen kaupunkiseudun kunnille. Seudun kuntien energiatehokkuussopimusten yhteyshenkilöt kokoontuivat kertomaan kunnan energiatehokkuustoimista ja niiden vaikutuksesta. Yhteistyössä laadittiin kunnille yhteinen energia- ja ilmastotoimien toimintaohjelma- ja raportointimallipohja. Lisäksi vuoden 2012 aikana käytännön energiatehokkuustyötä eri kunnissa teki Ekokumppaneitten palkkaama tekninen isännöitsijä. Kouluvierailut Vuonna 2012 Ekokumppanit tarjosi Tampereen kouluille ympäristökasvatuksen tueksi maksuttomia kouluvierailuja. Kolmasluokkalaisille pidettiin Pikkutekoja ympäristön hyväksi oppitunteja, joilla pohdittiin mm. mitä muoti on, mistä ruoka on peräisin, miten voi liikkua eri tavoin ja miten kotona ja koulussa voi tehdä joka päivä pikkutekoja ympäristön hyväksi. Seitsemäsluokkalaisille pidettiin Energiaa! oppitunteja, joilla ohjatiin arkisin vinkein oikeisiin ja säästäviin energiankulutustapoihin. Kuluta kestävämmin! oppitunneilla annettiin vinkkejä luonnonvarojen kestävään käyttöön ja jätteenvähentämiseen omassa arjessa. Vuoden aikana tavoitettiin Tampereen kouluissa yhteensä 2515 oppilasta. Näistä 506 oli alakoululaisia, yläkoululaisia 1617 ja 392 toisen asteen opiskelijoita. Kouluvierailuja alettiin tarjota syksyllä 2012 myös Tampereen seutukuntiin. Loppuvuodesta seutukuntien kouluissa tavoitettiin yhteensä 469 oppilasta. Näistä oli alakoululaisia 316 ja yläkoululaisia 153.

9 Ympäristöneuvonta Paikallisesti hyvin tunnettu :n toiminnan osa on ollut Ympäristötietokeskus Moreeniassa tarjottu neuvonta liittyen kestävään kuluttamiseen, energian järkevään käyttöön ja arjen ympäristövalintoihin. Moreenian näyttelystä asiakas sai tietoa ja vinkkejä siitä, miten jokapäiväisessä arjessa voi toteuttaa kestävää elämäntapaa. Kävijöitä otettiin vastaan läheltä ja kaukaa tiistaisin ja keskiviikkoisin klo sekä torstaisin klo Näyttely oli maksuton. Näyttely suljettiin elokuussa. Vihreän Viikon tapahtuma kokosi mukavasti väkeä Tammelantorille ja erilaiset tapahtumat, esimerkiksi kompostointipäivä kiinnostivat ja houkuttelivat kävijöitä Moreeniaan. Kävimme myös puhumassa eri tilaisuuksissa kestävästä kehityksestä 186:lle varhaiskasvatuksen henkilölle ja opettajalle. Oman talouden sähkönkulutus kiinnosti edelleen ja vuoden aikana sähkönkulutusmittareita lainattiin 125 kertaa. Kodinkoneiden laiteneuvonnan puhelin pirisi tiuhaan maanantaisin ja tiistaisin. Kävijöitä tuli myös paikan päälle saamaan opastusta laitteiden valintaan. Laiteneuvonta lopetettiin elokuussa, ympäristöneuvoja Terttu Vitelin jäätyä eläkkeelle. Näyttelyn teemoja vuonna 2012 olivat Kestävä kulutus Energian taloudellinen käyttö Puhdas vesi yhteinen haastemme Ruoka ja ympäristö Ympätistötietokeskus Moreeniassa kävijät Päiväkotilapset, koululaiset, opiskelijat ja erilaiset harrastusryhmät, työyhteisöt sekä yksittäiset kävijät tutustuivat näyttelyosioihin omatoimisesti tai opastetusti. Peruskoulu, vuosiluokat Peruskoulu, vuosiluokat asteen koulutus, lukio 125 Muu oppilaitos 154 Päiväkoti 164 Muut ryhmät 229 Yksittäiset kävijät 85 Kaikki kävijät yhteensä 1346 Henkilökohtainen neuvonta Ympäristö-, energia- ja laiteneuvontaa annettiin paikan päällä, puhelimitse tai sähköpostilla 515 asiakkaalle.

10 Rane asumisen ja rakentamisen energianeuvonta Rane on energianeuvontaverkosto Motivan ja Tampereen kaupungin rahoittama hanke, jossa kehitettiin kuluttajille suunnattua paikallista energianeuvontaa. Vuonna 2012 Ranen 2. vaiheessa kehitettiin toimintatapoja ja työkaluja energiatehokkaan rakentamisen ja asumisen edistämiseksi mm järjestämällä rakentajakouluja. Tampereella toiminnan vastuutaho on rakennusvalvonta. Ranen työntekijät toimivat Ranen neuvojina ja asiantuntijoina, mutta ovat työsuhteessa nykyisiin yksikköihinsä: rakennusvalvonta (rakentamisen ja remontoinnin neuvonta, Ranen vastuullinen johtaja), asuntotoimi (korjaus- ja energia-avustukset), ympäristöterveysyksikkö (asumisterveys), (asumisen energiatehokkuus, kodinkoneiden valinta + viestintä, koordinaatio) ja Frenckellin palvelupiste (kyselyjen luokittelu ja välittäminen). Ranen asiantuntijayksiköillä on omat puhelinpäivystysaikansa ja vastaanottoaikansa. Asiakas voi lähettää kysymyksen sähköpostitse tai soittaa Ranen palvelunumeroon Frontoffice välittää puhelut ja sähköpostit asiantuntijoille. Henkilökohtaisia kontakteja oli n kpl ja tapahtumiin osallistui n kävijää. Rane päivysti asuntomessuilla Vuoreksessa Motivan osastolla, jossa kävijöitä oli kpl. Koukkurannan rakentajia oppimassa ilmalämpöpumppuasiaa

11 Energianeuvonnan eri toimijoita Pirkanmaalla tuo yhteen verkkoportaali joka toimii matalan kynnyksen luukkuna asiakkaille. Monipuolisesta neuvonnan verkkopalvelusta kuluttaja löytää tietoa myös toimistoaikojen ulkopuolella. Sivujen kautta asiakas saa olennaisen tiedon rakentamisen ja asumisen neuvontapalvelun toiminnasta ja sitä kautta asiakkaalla on mahdollisuus ottaa yhteyttä suoraan neuvojiin. Verkkopalvelu sisältää myös monia muita toiminnallisia kokonaisuuksia ja se hyödyntää Facebook sivua joka julkaistiin marraskuussa. Yhdysvaltain Suomen-suurlähettiläs Bruce Oreck Ranen neuvontapisteellä marraskuussa Lähi-Rane Tammelan ja Vuoreksen alueille jalkautuvan Lähi-Ranen keskeisimpänä tavoitteena oli luoda tehokas toimintamalli kaupunginosakohtaiselle energia- ja ilmastoneuvonnalle. Lisäksi pyrittiin edistämään toimintamallin mukaisen neuvonnan laajentamista muihin Tampereen kaupunginosiin. Hankkeessa lisätään Ranen tunnettavuutta pilottialueilla ja neuvonnan myötä vähennetään alueiden ilmastopäästöjä. Energiansäästöviikolla energianeuvojat jalkautuivat Tammelantorille lamppuinfon merkeissä. Paikalla neuvottiin 200 uteliasta ja Tampereen radio uutisoi tempauksen. Samalla taajuudella päästiin kertomaan myös Vuoreksessa ja Sampolassa järjestetyistä energiansäästöön tähtäävistä jouluvalaistusneuvontatilaisuuksista. Vuoreksen rakentajien tontti-infossa syyskuun 30. tavoitettiin noin 100 henkeä. Ranen neuvojat kertoivat energiatehokkaasta rakentamisesta ja lämmitysjärjestelmistä.

12 Materiaalitehokkuus ja jätteen synnyn vähentäminen Materiaalitehokkuuden projekteja toteutti Ekokumppanien projektipäällikkö Harri Helin. Elokuusta 2012 lähtien osassa niistä avusti viestinnän suunnittelija Matti Huhta. Earth Hour 2012 Earth Hour pimensi Keskustorin ja Vanhan kirjastotalon puiston :30-21:30 väliseksi ajaksi. Tapahtuma siirtyi keskustorilta ensi kertaa käytössä olleelle Laikun lavalle, jossa kuultiin elävää musiikkia ja nähtiin Flamman tulishow. Earth Hourin merkeissä energiansäästöstä päästiin kertomaan artikkeleihin mm. Aamulehdessä, Valossa, Morossa, Kirkkosanomissa, Pirkanmaan sanomissa ja Tori lehdessä. Ympäristötori Ekokumppanit koordinoi Vihreän viikon ympäristötorin 4.kesäkuuta. Täydellä Tammelantorilla esittäytyivät kymmenet ympäristöalan toimijat. Tähteitä nolla! Ympäristötoimijoita ja torikansaa Tammelassa Ympäristötorilla Tähteitä nolla! kampanja haastoi syksyllä 2012 ala-asteen oppilaat kilpailemaan lautaselle jäävän ruokajätteen määrän vähentämisestä. Mukaan kisaamaan lähti yhteensä kymmenen koulua neljän Tampereelta, Lempäälästä, Ylöjärveltä ja Orivedeltä. Kampanjan toteuttivat Pirkanmaan jätehuolto, Ekokumppanit ja koulujen ruokapalvelujen tarjoajat. Eniten roskiin joutuvan biojätteen määrää vähensivät ylöjärveläisen Vuorentaustan koulun 238 oppilasta ja tamperelaisen Aleksanterin koulun 490 oppilasta. Vähiten ruokajätettä oppilasta kohden tuottivat pienen oriveteläisen Hirsilän koulun 54 oppilasta. Pirkanmaan Jätehuolto Oy tarjoaa Vuorentaustan ja Hirsilän

13 koulujen oppilaille jäätelöt viikolla 51 loistavan tuloksen ansiosta. Kaikki mukana olleet koulut saavat kunniakirjan. Kampanjaviikon aikana ruokaloissa on ollut esillä oppilaitten teemaan liittyviä piirroksia ja Seppo Leinosen kampanjamateriaalia. Kampanja huomioitiin niin paikallislehdissä, televisiossa kuin radiossa (YLE). Tähteitä nolla tyylinäyte Aleksanterin koululta Energiansäästöviikko 2012 Viikolla 41 vietettiin kansallista Energiasäästöviikkoa. Pirkanmaalla Lempäälän, Nokian ja Vesilahden kunnat järjestivät :n kanssa kilpailun teemalla Ota lämpö talteen. Koululaiset ja päiväkotilapset osallistuivat kilpailuun pohtimalla energiansäästökeinoja lämmityksessä piirustusten, askartelutöiden, runojen, aineiden, valokuvien ja videoiden muodossa. Ota lämpö talteen -kilpailuun saapui yli 100 työtä. Ekokumppanit kokosi palkitut työt osoitteeseen /energiansaastoviikko. Nokian parhaimmista töistä järjestettiin myös näyttely viikoilla Nokian pääkirjastossa. Parhaimmat työt palkittiin yllätyspalkinnoilla, jotka lahjoittavat Doranova, Fortum ja Lempäälän Lämpö. Tampereen seudun kunnissa energiansäästön sanomaa vietiin myös tietokilpailemalla. Ekokumppanien toteuttamassa verkkopohjaisessa visassa testattiin kuntien henkilöstön tietoutta energian kulutuksesta ja arjen energiatehokkuudesta. Yhteystietonsa jättäneitä visailijoita kertyi 508, joista kangasalaiset olivat aktiivisimpia kahdensadan osallistujan voimin. Kymmentä onnekasta vastannutta muistimme energiansäästölampuilla.

14 Tekotallaaja lyhytelokuvat Improviasstioteatteri Harhaliikkeen ja Kuutiomedian kanssa yhteistyössä tuotetut Tekotallaaja -lyhyetelokuvat kertovat kestävistä kulutusvalinnoista ja elämäntavasta. Ne ovat nähtävissä Ekokumppanien Youtube-kanavalla ja ne ovat esillä myös Roskan möivät blogissa. Studiotyöskentelyä Moreenian kellarikerroksessa Jäätelöä ja yrttejä (1:32) kertoo jätteen synnyn ehkäisystä ja jätteiden hyötykäytöstä Lähelle vai kauas (3:13) näyttää, että kaukomatkailun sijaan lähelläkin voi lomailla Pyörällä olisit jo perillä (2:02) tarjoaa vaihtoehdon yksityisautoilulle Taikurin biojätepussi (2:20) opastaa miten sanomalehdestä voi kätevästi taitella biojätepussin Turhakkeita ja tunteita (1:36) korostaa jätteen synnyn ehkäisyä, turhan tavara välttämistä ja aineettomista elämyksistä nauttimista

15 Kestävä kulutus sosiaalisessa mediassa Fiksua kuluttamista peräänkuuluttava Facebook-sivu keräsi syksyllä yli 2700 tykkääjää, kokonaistavoittavuuden ollessa parhaillaan yli Facebook-käyttäjää. Kauppalehti uutisoi nopeasti kasvaneen ryhmän, joka toimii ja kasvaa edelleen. Jätteen vähentämisen viikko: Tähderuokakisa Haastoimme Moron kanssa joulun pyhien aikaan tamperelaiset lähettämään kuvan omasta, joulunajan tähteistä valmistetusta annoksesta. 20. joulukuuta ilmestyneessä lehtijutussa muistutettiin suomalaisen ruokajätteen faktoista. Pirkanmaan jätehuolto palkitsi parhaan kuvan lähettäjän lähettämällä gastronomi Chef Santeri Vuosaran kokkaamaan hänen kotiinsa aterian suomalaisten yleisimmin haaskaamista ruokaaineista. Tilaisuudesta tehtiin artikkeli Pirkanmaan jätehuollon Roskalehteen. Ruokatähteiden vähentäminen ja käyttö esillä Morossa joulun alla

16 Hankkeet ILMANKOSin villiyrttiretkeläisiä Kangasalalla Tampereen seudun ILMANKOS Seudullinen ilmastonmuutoksen hillinnän projekti ILMANKOS päättyi vuoden 2012 lopussa. ILMANKOS järjesti vastuullista elämäntapaan kannustavia tapahtumia ja kampanjoita kohdealueilla Tampereella, Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Pirkkalassa ja Ylöjärvellä. Kolmevuotisessa projektissa järjestettiin yhteensä noin 140 tapahtumaa, 5200 ihmistä, Mediakynnys ylittyi 360 kertaa lehti-, tv- ja radiojuttujen muodossa. Vuonna 2012 ILMANKOS keskittyi toimintaan Lempäälässä ja Kangasalla. Lempäälän toiminnassa oli mukana noin 30 ilmastoperhettä, joille tarjottiin asiantuntija-apua hiilijalanjäljen pienentämiseen. Vuoden 2012 tapahtumia olivat mm. villiyrttiretket, hyötyviljelyillat, kokkausilta, kestävän liikkumisen ilta ja retki Koukkujärven jätteenkäsittelykeskukseen. Asukastapahtumat päättyivät kesään ja syksyllä 2012 keskityttiin projektin toimintamallien kehittämiseen ja juurruttamiseen. ILMANKOS tuotti ja julkaisi yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeen piirin kanssa Lapsiperheen ympäristöoppaan. Kotitalousopettajille järjestettiin työpaja yhteistyössä Kotitalousopettajien liiton kanssa. Ammattilaisille suunnattu, projektin tuloksia ja kokemuksia esittelevä päätösseminaari oli marraskuussa Vapriikissa. Hyviä tapahtumaideoita ja kokemuksia asukastyöstä tehtiin tunnetuksi myös seminaareissa (esim. Motivan Behave-seminaari) ja lehti-artikkelein (esim. Ympäristölehti). Ilmastoperheiden kokemuksista valmistui myös ympäristöpolitiikan pro gradu -tutkielma. ILMANKOS-projektin päärahoittajia olivat Euroopan aluekehitysrahasto ja Pirkanmaan liitto. Muita rahoittajia olivat seudun kunnat sekä Pirkanmaan jätehuolto Oy, Tampereen sähkölaitos Oy, Tampereen joukkoliikenne ja Tampereen Vesi.

17 Lähilämpöä Teiskossa Lähilämpöä Teiskossa hanke tarjosi vuoden 2010 lopusta joulukuun 2012 loppuun neuvontaa ja asiantuntija-apua lähienergian hyödyntämiseksi. Hankkeessa keskityttiin pelletti-, hake- ja aurinkolämpöön, ja pääkohteina olivat öljyllä ja sähköllä lämpiävät rakennukset. Hankkeen osallistujat olivat pientalouksia, maatiloja, pienyrityksiä, julkisia tahoja ja yhteisöjä. Projektin osallistujat saivat maksutonta ja puolueetonta neuvontaa hake-, pelletti- ja aurinkolämmön käyttöönottoon lämmitysjärjestelmän vaihdon kaikissa vaiheissa. Neuvonta toteutettiin 2012 toukokuuhun asti Teiskon alueella järjestettävinä iltatapahtumina, kohdekäynteinä, puhelinneuvontana ja yhteisvierailuina valmiisiin kohteisiin. Vuoden 2012 kesäkuusta joulukuun loppuun neuvonta laajeni Tampereen seudun maaseutualueelle, ja tilaisuuksissa esiteltiin myös tuulivoimaa ja lämpöpumppuja. Yhteensä osallistujina oli 22 kotitaloutta, 5 maatilaa, 5 pienyritystä, 1 kylätalo ja 4 julkista tahoa. Projektipäällikkönä toimivat Elina Seppänen (tammikuu-toukokuu 2011) ja Emilia Olkanen (toukokuu joulukuu 2012). Hakelämpöneuvojana toimi Juha Hiitelä Metsäkeskuksesta, pellettilämpöneuvojana Hannes Tuohiniitty Suomen Pellettienergiayhdistyksestä (nyk. Bioenergia ry) ja aurinkolämpöneuvojana Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy:stä. Verte Oy:n Raimo Virtasen osaamista hyödynnettiin lämpöpumppujen osalta. Lisäksi asiantuntijaosaamista saatiin lämpöalan yrityksiltä. Vierailijoita Murikka-opiston lämpökeskuksessa Teiskon alueella pienten yksittäisten kohteiden lisäksi saatiin aikaan suurempia muutoksia Metallityöväen Murikkaopiston vaihdettua öljystä pellettiin (0,7 MW) ja Kämmenniemen biopolttoaineella toimivan aluelämpölaitoksen edetessä (0,7 MW). Seudullisesti suurimmat kohteet olivat Kangasalan kunnan Koivurinteen ja Liuksialan päiväkodit, Rekolakoto-vanhainkoti, Ruutanan koulu ja Tursolan korttelikoulu. Selvityksiä tehtiin myös Tampereen evankelisluterilaiselle seurakunnalle Aitolahden kirkolla (800 MWh/vuosi). Koivurinteen päiväkodissa ja Ruutanan koululla tuotetaan tulevaisuudessa aurinkolämmöllä 10 % koulun ja päiväkodin energiankulutuksesta eli MWh vuodessa. Hankkeen tukemana Verte Oy:n lämpöpumppuasiantuntija Raimo Virtanen on luomassa Koivurinteen päiväkodista ja Ruutanan koulusta myös järvilämmön pilottikohdetta 400 MWh:n vuosikulutuksella.neuvonnan lisäksi hanke toi yhteen eri toimijoita, joiden kesken tietojen vaihto ja uusiutuvan energian edistäminen jatkuu edelleen. Projektin aikana testattiin erilaisia neuvontakonsepteja ja uusia ideoita ohjauksen toteuttamiseen syntyi. Sekä pienten että suurten kohteiden parissa ilmeni, että suunnittelu- ja kilpailutusosaamista kaivataan. Lämpöyrittäjyydestä tiedotettiin tilaisuuksien yhteydessä ja vierailuja järjestettiin erilaisiin kohteisiin. Hankkeen aikana syntyi kehitysideoita jatkoa varten, ja niitä on pyritty hyödyntämään toisissa projekteissa. Päärahoittajana toimi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto Kantri ry:n kautta.

18 Kylähankkeet Pirkanmaan parhaana palkittu kylätalkkari Henry Aalto Kylätalkkari Kylätalkkari-hankkeen kolme koulutusryhmää valmistuivat jo vuoden 2011 puolella mutta maaliskuun loppuun kestäneen jatkoajan turvin toteutettiin vielä kurssiryhmien yhteinen talkootapahtuma yhdessä Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus projektin kanssa, liiketoiminnan kehittämisessä opastanut täydennyskoulutus Ahlmanilla sekä mittavaa medianäkyvyyttä saanut Pirkanmaan paras kylätalkkari kisa Metsäkeskuksen vuotuisilla Klapipäivillä. Kylätalot kuntoon Kylätalot kuntoon hanke jatkui huhtikuun 2012 loppuun. Ekokumppanien rooli hankkeen loppuvaiheessa oli Kylätalo kuntoon oppaan markkinointi, oppaan nettiversion julkaiseminen Pirkan kylien sivujen alla sekä päätösseminaarin järjestäminen Vanhalla Kirjastotalolla. Päätösseminaarissa esiteltiin onnistuneimpia hankkeen aikana toteutettuja energiaremontteja. Ystäväkylän Lähiruokasafari vieraili Kurjen tilalla

19 Ystäväkylä Maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta edistävä sekä maakuntien hyviä asioita lähiruoan, matkailun, luonnon ja kulttuurin teemojen alla esiin nostava Ystäväkylä käynnistyi vuoden alussa. Pirkanmaan ELY-keskuksen Manner- Suomen maaseudun kehittämisrahastosta rahoittamassa hankkeessa työskenteli osa-aikaisesti neljä henkilöä. Vuoden aikana järjestettiin asukastoimijoiden välisiä vierailuja kaupunkiin ja maaseudulle, talkoita sekä hankkeen teemojen mukaisia erilaisia tempauksia ja tapahtumia. Hanke onnistui solmimaan toteutuksen kannalta elintärkeitä yhteistyösuhteita Aamulehden Moroon, LähiTapiolaan ja Pirkanmaan Osuuskauppaan. Läheiset yhteistyökumppanit Pirkan Kylät ry ja Marja Vehnämaa oli myös korvaamaton apu asukastoimijoiden tavoittamisessa. Esimerkkejä onnistuneista tapahtumista ja toiminnasta olivat talkoot Kurjen tilalla ja Knuutilan kartanossa, Pirkanmaan paras kylätapahtuma 2012 äänestys, Moron Lähiruokasafari sekä marraskuinen Lähiherkkuja ja Lähiteatteria ensi-ilta. Vuoden aikana hankkeessa järjestettiin yhteensä 13 tapahtumaa. Toiminnassa oli mukana 23 Pirkanmaan maaseudun kylää ja seitsemän Tampereen kaupunginosaa. Hankkeen tapahtumiin ja äänestyksiin osallistui noin 3800 henkilöä. Puhtaat vedet Pirkanmaan voimavarana Pirkanmaan Liitto myönsi lokakuun alusta maakunnan kehittämisrahaa esiselvityshankkeeseen, jonka tavoitteena on kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia ja -malleja vesistöjen voimavarapotentiaalin valjastamiseksi Pirkanmaan elinvoimaisuuden edistämiseksi. Hanke pohjaa keväällä 2012 :n aloitteesta käynnistettyyn keskusteluun Vanajavesikeskuksen mallin mukaisen vesistökeskuksen perustamisesta Pirkanmaalle. Selvitystyö valmistuu vuoden 2013 huhtikuussa.

20 LION Liikkumisen ohjauksen neuvonta Liikkumisen ohjauksen hankeen tavoitteena on lisätä julkisen liikenteen ja lihasvoimin kuljettujen matkojen suoritteita Tampereen kaupunkiseudulla. Liikkumisen ohjauksessa käytetään ns. pehmeitä keinoja kuten neuvontaa, valistusta ja tietoiskuja. Liikkumisen ohjaus ei puutu lainsäädännöllisiin tai muihin ns. koviin keinoihin. Keväällä LION oli mukana 12 pyöräilyteon Minä poljen -kampanjassa, jonka toteuttivat Tampereen kaupunki ja paikalliset pyöräilyseurat. Kevääseen sijoittui myös valtakunnallinen Pyöräilyviikko, joka näkyi kaupungilla monina tapahtumina. Aamulehdessä järjestettiin keskustelupaneeli, jonka teemana olivat pyöräilyn positiiviset vaikutukset. Laukontorilla oli äitienpäivätapahtuma yhteistyössä Suomen vanhimman pyöräilykilpailun Fuji-Peloton GP:n kanssa ja Sorin aukiolla BMX-tapahtuma. Moron kanssa yhteistyössä toteutettuun Kuvasuunnistukseen osallistujia yli 200 pyöräilijää. Kesällä Liikkumisen ohjaus järjesti Rongan tunnelin avajaiset. Paikalla oli pormestarin ja pyöräilijäjoukon lisäksi elävää musiikkia, YLE, Aamulehti ja Tamperelainen. Uudesta pyöräparkista riemuittiin Laukontorilla Yhteistyö Tampereen Joukkoliikenteen kanssa jatkui. Kesäkuussa Ratinan Tanssipitojen osallistujille myytiin yli 2000 neljän vuorokauden bussilippua. Nuorisoseurojen liiton vapaaehtoisten käyttöön järjestettiin 25 kaupunkipyörää, jotka olivat aktiivisessa käytössä tapahtuman ajan. Syyskuun aikana kaikissa Tampereen jäähallin jääkiekon SM-liigan peleissä kolme ihmis-sandwitchia jakoi yleisölle 4000 ilmaisia bussilippua (joista käytettiin noin 1200), reittikarttoja ja muuta tietoa. Vastaanotto oli yllättyneen iloinen. Syyskuun alussa Liikkumisen ohjauksen seudulliseksi koordinaattoriksi palkattiin Erno Holmberg. Syksyllä Joukkoliikenteen Työmatkalippua promotoitiin käyntikortin avulla Energia messuilla. Työmatkalipun nettilataaminen on kuitenkin vasta kehitteillä, mikä vaikeuttaa suuresti työnantajayhteistyötä. Messuilla arviolta 300 henkilöä kävi tutustumassa osastolle rakennettuun polkupyöräsimulaattori, jota esiteltiin myös messuista tehdyllä videolla:

21 Liikkumisen ohjauksen nettisivut avattiin marraskuussa Loppuvuoden aikana sivustolla kävi noin 6000 kävijää joista noin 4000 oli uniikkeja käyntejä. Joulukuussa sivustolle toteutettiin Suomen ensimmäinen paikkatietoa hyödyntävä kalorilaskuri, joka lisäsi käyntejä huomattavasti. Kansallisessa mediassa liikkumisen ohjaus näkyi kalorilaskurin ansiosta. Taloussanomat, Aamulehti, Kouvolan sanomat ja Radio Moreeni uutisoivat laskurin. Liikkumisen ohjauksen Suomen ensimmäinen paikkatietopohjainen laskuri kiinnosti Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus projekti Lokakuun alussa 2011 käynnistyneen projektin tavoitteena on kehittää toimintamalli rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskukselle. Projekti rakentaa yhteistyöverkoston korjausrakentamisen alalla toimivien osapuolten välille: koulutusorganisaatiot, viranomaiset, yritykset ja kolmannen sektorin toimijat. Projektin päärahoittajat ovat Euroopan aluekehitysrahasto ja Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunki vastaa kuntarahoitusosuudesta. Projektin toteuttaa ja toiminta-alueena on Pirkanmaa. Projektin tuloksena on elämyksellinen näyttely- ja kohtaamispaikka, josta vanhan rakennuksen omistaja, korjausrakentaja, oppilas, opettaja tai kuka tahansa rakennuskulttuurista kiinnostunut saa tietoa, kuinka hoitaa ja korjata vanhoja rakennuksia, millaisia materiaaleja kannattaisi käyttää, mistä löytyy ammattitaitoisia tekijöitä ja miten säästää kustannuksissa. Tuloksena syntyy myös tietopankki korjaustavoista, materiaaleista, eri alojen osaajista sekä alan koulutusmahdollisuuksista. Vuoden 2012 aikana rakennettiin verkostoa ja keväällä verkosto järjestäytyi Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry:ksi, joka jatkaa projektin aikana kehitettyjä malleja projektin päättymisen jälkeen vuonna on yhdistyksen perustajajäsen.

Sisällysluettelo. 2. Katse eteenpäin 3. Vastuullinen toiminta. 3. Henkilöstö 4. Palvelut. 5. Hankkeet.. 7. Kokoustila.. 11.

Sisällysluettelo. 2. Katse eteenpäin 3. Vastuullinen toiminta. 3. Henkilöstö 4. Palvelut. 5. Hankkeet.. 7. Kokoustila.. 11. Vuosikertomus 2011 2 Sisällysluettelo. 2 Katse eteenpäin 3 Vastuullinen toiminta. 3 Henkilöstö 4 Palvelut. 5 Hankkeet.. 7 Kokoustila.. 11 Tapahtumat 11 Medianäkyvyys.. 12 Vuosi 2011.. 13 Tase.14 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 1

Vuosikertomus 2013 1 Vuosikertomus 2013 1 Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS 2013 1 Sisällysluettelo 2 Ekokumppanit vuonna 2013 3 Viestintä ja mediasuhteet 4 Vastuullinen toiminta 5 Henkilöstö 7 Neuvontapalvelut 8 Kuntien energiatehokkuustyö

Lisätiedot

Ekokumppanit Oy Vuosikertomus 2014

Ekokumppanit Oy Vuosikertomus 2014 Ekokumppanit Oy Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Ekokumppanit vuonna 2014... 3 Viestintä ja mediasuhteet... 5 Vastuullinen toiminta... 7 www.ekokumppanit.fi... 8 Henkilöstö 2014... 9 Neuvontapalvelut...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. Sisällys 2. 1.4. kuntakierrokset 8 1.5. jätevesineuvonta kunnissa 8 Jätevesien seuranta 8 1.6. muu asiantuntijatoiminta 9

SISÄLLYS. Sisällys 2. 1.4. kuntakierrokset 8 1.5. jätevesineuvonta kunnissa 8 Jätevesien seuranta 8 1.6. muu asiantuntijatoiminta 9 Valonian Toimintakertomus 2011 SISÄLLYS Sisällys 2 JOHDANTo 4 1. Valonian asiantuntijapalvelut 5 1.1. alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 1.2. kuntien ja työpaikkojen ohjelmat ja suunnitelmat 6 1.3. asiantuntijana

Lisätiedot

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Sitran selvityksiä 4 Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Kirsti Kärkkäinen, Ideapoiju Oy Sitran selvityksiä 4 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Yhteenveto... 4 3. Toimintaympäristössä

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010 Valonian Toimintakertomus 2010 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. Osa-alueiden toteuttaminen hankkeiden ja muun toiminnan kautta 4 1.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 4 1.2. Ilmastonmuutos 5 1.3. Energiansäästö,

Lisätiedot

SISÄLLYS. 4. OpinnäytetyöT 21. 5. Hanketoiminta vuonna 2012 22 5.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 22

SISÄLLYS. 4. OpinnäytetyöT 21. 5. Hanketoiminta vuonna 2012 22 5.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 22 Valonian Toimintakertomus 2012 SISÄLLYS JOHDANTo 4 1. Valonian asiantuntijapalvelut 5 1.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 1.2. Kuntien ja työpaikkojen ohjelmat ja suunnitelmat 5 1.3. Järjestöjen

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi

Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi Janne Salminen, Lassi Hurskainen ja Silja Kostia Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014

Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014 Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014 LUONNOS Versio19052015 Sisällysluettelo 1 KAUPUNGIN ENERGIA- JA ILMASTOSITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA... 5 1.1 ENERGIA- JA ILMASTOTOIMIA

Lisätiedot

Kasvua vihreästä energiasta

Kasvua vihreästä energiasta TOIMITUSJOHTAJAN KYNÄSTÄ Kasvua vihreästä energiasta Vihreys on ollut viime vuoden kasvava teema sekä Lappeenrannan seudulla että toimenpiteissämme. Me tahdomme olla osa uusiutuvan energian ja vihreän

Lisätiedot

moduuliajattelua Riitta Lempiäinen ja Suvi Salmela tahtovat elinkaaren jäljitykseen s. 10 Motiva 20 v. 1/2013

moduuliajattelua Riitta Lempiäinen ja Suvi Salmela tahtovat elinkaaren jäljitykseen s. 10 Motiva 20 v. 1/2013 Motiva 20 v. Motiva Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija Riitta Lempiäinen ja Suvi Salmela tahtovat moduuliajattelua elinkaaren jäljitykseen s. 10 Motivan tie hankkeesta yhtiöksi s. 4

Lisätiedot

Marraskuun ajankohtaiset

Marraskuun ajankohtaiset Marraskuun ajankohtaiset - Ilmanlaatu- ja pienhiukkasseminaarissa Liedossa 4.11. pureudutaan esimerkiksi puunpolton vaikutukseen ilmanlaatuun. Ilmoittautuminen 3.11. mennessä. - Lasten ja nuorten ympäristöviikon

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Vuosiraportti 2008 SISÄLLYSLUETTELO Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Vuosiraportti

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö

Vuosikertomuksen sisältö VUOSIKERTOMUS 2009 Vuosikertomuksen sisältö 3 Myönteisiä ympäristöuutisia, olkaa hyvä! 4 7 Tapahtui vuonna 2009 Poimintoja kierkeläisten kalentereista 8 11 Myymälätoiminnot 8 Uutta tilaa Kyläsaareen ja

Lisätiedot

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt asiasanalla

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto

Vuosikertomus 2013. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto 1 Vuosikertomus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto isältö Toimitusjohtajan katsaus Puhtaasti parempaa arkea Vesihuolto Jätehuolto Seutu-

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n. Vuosikertomus 2013

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n. Vuosikertomus 2013 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n Vuosikertomus 2013 Toimitus Veera Vehkasalo Sisältö Taitto Samuli Lindberg Paino Miktor 3 Esipuhe Yhteisö voimavarana Yhteystiedot Hermannin rantatie 2 A 00580 Helsinki

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintaraha-hankkeesta vuonna 2009 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintaraha-hankkeesta vuonna 2009 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintaraha-hankkeesta vuonna 2009 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti vuodesta 2009 - ohjelmakausi 2007 2013 Yhteenveto 2/11 Uuden

Lisätiedot

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6.

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6. VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. EHYT ry:n toiminta 4 2. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 6 2.1. Yhteiskuntavaikuttaminen 6 2.2. Viestintä 8 3. JÄRJESTÖ- JA ALUETYÖN OSASTO 10 3.1. Järjestöyksikkö 10

Lisätiedot

TAMPERE. Julkinen tiedote, jaetaan TAMPERE jokaiseen tamperelaistalouteen SIVU 3

TAMPERE. Julkinen tiedote, jaetaan TAMPERE jokaiseen tamperelaistalouteen SIVU 3 Julkinen tiedote, jaetaan TAMPERE jokaiseen tamperelaistalouteen 1 TAMPERE Tampereen kaupungin tiedotuslehti 1 2012 Tässä lehdessä esitellään vuoden 2012 kaavoituksen työkohteet sivut 7 10 Kirjasto etsii

Lisätiedot

Rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus selvitystyö

Rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus selvitystyö Rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus selvitystyö Irma Rantonen, Pispalan kumppanuus ry 29.10.2010 1 Sisällysluettelo Hankkeen perustiedot...4 Selvitystyön sisältö...5 Selvitystyön tausta...5

Lisätiedot

Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta.

Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta. Vuosikertomus 2009 2 Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta. Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4-5 Visio ja arvot 6-7 Merkittäviä tapahtumia 2009 8-9 Keskittämisen edut käyttöön 10-11 Asiakkaan

Lisätiedot

Kotiseutuposti. Elävä, monimuotoinen kulttuuriperintömme 1/ 2015. Kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön ajankohtaislehti

Kotiseutuposti. Elävä, monimuotoinen kulttuuriperintömme 1/ 2015. Kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön ajankohtaislehti Kotiseutuposti Kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön ajankohtaislehti 1/ 2015 Elävä, monimuotoinen kulttuuriperintömme Pääkirjoitus Kotiseutuposti 13.2.2015 1/ 2015 Kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön ajankohtaislehti

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen LOPPURAPORTTI 2012 Sisältö 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 2. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 3. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT... 2 4. PROJEKTIN

Lisätiedot

WORLD DESIGN CAPITAL HELSINKI 2012. WDC HELSinki 2012

WORLD DESIGN CAPITAL HELSINKI 2012. WDC HELSinki 2012 WDC HELSinki 2012 KAUPUNKIraportti Viisi kaupunkia paremman SIVU 2 kaupungin asialla Maailman designpääkaupungin ytimessä ovat kaupungit. Koko designpääkaupungin ajatus on syntynyt maailman kaupungistumisesta

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 YriTTäminen PerinTeeT kansainvälisyys asuminen luonto Perinteiden innoittamana tähän päivään. Tempaudu mukaan maaseudun elämään! PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja Juha

Lisätiedot