Vuosikertomus Ekokumppanit Oy PL TAMPERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2012. Ekokumppanit Oy PL 487 33101 TAMPERE www.ekokumppanit.fi"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012

2 Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS Sisällysluettelo 2 Ekokumppanit vuonna Vastuullinen toiminta 6 Henkilöstö 7 Neuvontapalvelut 8 Kouluvierailut 8 Ympäristöneuvonta 9 Rane asumisen ja rakentamisen energianeuvonta 10 Lähi-Rane 11 Materiaalitehokkuus ja jätteen synnyn vähentäminen 12 Hankkeet 16 Tampereen seudun ILMANKOS 16 Lähilämpöä Teiskossa 17 Kylähankkeet 18 Kylätalkkari 18 Kylätalot kuntoon 18 Ystäväkylä 18 Puhtaat vedet Pirkanmaan voimavarana 19 LION Liikkumisen ohjauksen neuvonta 20 Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus projekti 21 Vuosi Tase ja tuloslaskelma 25

3 Ekokumppanit vuonna 2012 Vuonna 2012 Ekokumppanit tarjosi neuvontaa, koordinoi kehityshankkeita ja tuotti asiantuntijapalveluja julkisyhteisöille. Käynnissä olevat hankkeet toteutuivat suunnitellusti. Toisaalta vuosi toi tullessaan perusteellisia muutoksia. Neuvontapalvelujen siirtäminen verkkoon kaikkien saataville jatkui. Ranen verkkosivustoa uudistettiin, Tekotallaaja videoita kuvattiin ja uusia sosiaalisen median käyttötapoja kokeiltiin. Myös Ekokumppanien omien sivujen ja visuaalisen ilmeen perusteellinen uudistustyö alkoi. Moreenian näyttelytoiminta lopetettiin kesällä Samalla alkoi kolmannen kerroksen valmistelu koko työyhteisöä palvelevaksi, moderniksi toimitilaksi sekä kokoustilakapasiteetin kasvattaminen toisen kerroksen pienellä neuvotteluhuoneella. Ala- ja yläkouluille tarjottavat vastuullisen kuluttamisen ja säästäviin energiankäyttötapoihin ohjaavat kouluvierailut jatkuivat ja tulivat tutuiksi Tampereen kouluissa. Neuvojamme ovat edelleen saaneet palautetta uusista onnistuneista palvelutuotteista. Energianeuvontapalvelu Rane vakiinnutti toimintansa ja näkyi infotilaisuuksissa, toreilla, messuilla, Frenckellin palvelupisteellä ja tiedotusvälineissä. Ranen seudullistaminen selvitettiin ja valmisteltiin. Rane toimi hedelmällisessä yhteistyössä sekä rahoittajatahojen eli Motivan ja Tampereen kaupungin että mm. Kiinteistöliiton, Tampereen LVI yhdistyksen, TAMKin ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Hankkeista myös Liikkumisen ohjaus vakiinnutti toimintansa ja Ilmankos, Kylätalkkarit, Kylätalot kuntoon ja Lähilämpöä Teiskossa vietiin onnistuneesti päätökseen. Vuoden työn tuloksena Ekokumppanien sanomalla on mahdollisuus tavoittaa vuonna 2013 Tampereen ja seutukunnan asukkaat entistä paremmin. :n alusta saakka palvelleen Terttu Vitelin (edessä oikealla) läksiäisiä vietettiin elokuussa

4 Viestintä ja mediasuhteet Vuonna 2012 Ekokumppanit otti askelia kehittääkseen viestintä- ja markkinointityötään. Syyskuussa aloitti yrityksen ensimmäinen viestinnän suunnittelija, copywriterina ja konseptisuunnittelijana työskennellyt Matti Huhta. Vuodenvaihteessa Ekokumppanit uusi verkkosivunsa, jossa esiteltiin samalla yrityksen uusi visuaalinen ilme. Suunnittelussa korostettiin, että ilmeen tulee olla moderni, jämäkkä, erottuva ja koskisijainnista ammentava. Uusiutunut toimii WordPress julkaisualustalla, joka on ilmainen, hyvin tuettu sekä helposti päivitettävä ja muokattava. Tapahtumat ja muut ajankohtaiset asiat ovat paremmin esillä ja blogien julkaisu ja hallinta käy helposti. Ekokumppanien sivustojen palvelinpalvelut on pyritty siirtämään samalle palveluntarjoajalle. Moro-yhteistyötä Ystäväkylän hankkeiden merkeissä Paikallismediaan, mm. Aamulehteen ja seutukunnan paikallislehtiin, solmittiin vuoden aikana entistä lähempiä suhteita. Tämä konkretisoitui mm. materiaalitehokkuuden, Ranen, Liikkumisen ohjauksen ja etenkin kylähankkeiden tapahtumien hyvässä näkyvyydessä. Työ edellyttää hyvin valmisteltuja tapahtumakokonaisuuksia, mediasilmää ja asettumista niin kuntalaisen kuin journalistin saappaisiin.

5 Myös kaupallisen median kanssa tehtiin yhteistyötä, etenkin Ranen seudullisen näkyvyyden kasvattamiseksi. Suur-Tampere, Tampereen seudun rakennusmaailma ja Jokakoti julkaisivat Rane-aiheiset artikkelit vuodenvaihteessa. Rane-artikkelit Tampereen seudun rakennusmaailmassa ja Jokakoti-lehdessä. Sosiaalisen median käyttö jatkui ja laajeni. Varsinkin tapahtumatiedotuksessa Facebookilla oli merkittävä rooli. Ekokumppani sai myös edustavan ja ajantasaisen LinkedIn profiilin. Uudenlaisella viraalilla lähestymistavalla tavoitettiin Facebookissa parhaimmillaan n käyttäjää, kulutuskriittisellä sanomalla: Facebookin statistiikkaa lokakuulta 2012, ei ostettua näkyvyyttä.

6 Vastuullinen toiminta on voittoa tavoittelematon yhtiö, joka on sitoutunut yhteiskuntavastuun periaatteisiin. Toimintaa ohjaavat säännöllisesti kokoontuva hallitus sekä vuosittain yhtiökokous ja kahdesti vuodessa pidettävät omistajakeskustelut. Sosiaalisen vastuunsa kantaa noudattamalla Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa -ohjetta. Tämän lisäksi henkilöstö on laatinut yhteiset Pelisäännöt, joita jokaisen työntekijän on noudatettava. Pelisääntöjen peruslähtökohtana ovat työtovereitten sekä heidän osaamisensa arvostaminen ja kunnioittaminen sekä työtehtävistä riippumaton tasa-arvoisuus. Yhtiöllä on toimintamalli epäasiallisen kohtelun ja häirinnän varalle. Ympäristönäkökulmat yhtiö ottaa huomioon toiminnassaan toteuttamalla mahdollisimman energiatehokkaita ja ympäristöä säästäviä työtapoja niin toimistotyössä kuin myös kokoustilan järjestelyissä. Turhaa valaistusta vältetään ja tietokoneiden ja muiden laitteiden käytössä yhtiö noudattaa tietokoneiden sähkönsäästöohjeita. Työtilojen lämmityksessä käytetään hyväksi rakennuksessa toimivan vesivoimalan energiantuotannossa syntyvää hukkalämpöä. Hankinnoissaan yhtiö pyrkii toteuttamaan vastuullisen kuluttamisen periaatteita. Esimerkiksi lähes kaikki toimistokalusteet on hankittu käytettyinä. Ympäristötietokeskus Moreenian kokoustilojen erilaisissa tilaisuuksissa tarjoillaan Reilun kaupan kahvia ja teetä sekä käytetään kestoastioita. Hankinnat tehdään pääosin Tampereen Logistiikan kautta. Tampereen Logistiikka noudattaa mm. julkisten hankintojen energiatehokkuusohjetta. Työpaikalla syntyvää jätettä on vähennetty esimerkiksi välttämällä turhaa paperin käyttöä ja suosimalla kaksipuolista tulostusta. Yhtiö pyrkii kierrättämään kaiken tuottamansa jätteen. Toimitiloissa kierrätetään biojäte, paperit ja pahvit, kartonki, SER-romu, tulostimien värikasetit sekä ongelmajätteet, kuten paristot, loisteputket ja lamput. Liikkumisessa yhtiö suosii julkisia liikennevälineitä yksityisautoilun sijaan. Työpäivän aikana tehtävissä matkoissa hyödynnetään aina mahdollisuuksien mukaan julkista liikennettä. tarjoaa työntekijöilleen etuutena työsuhdematkalipun. Työntekijöillä on tehtävistä riippuen mahdollisuus myös etätyöskentelypäiviin. Useille kannettaville tietokoneille on asennettu SecGo kortti, joka mahdollistaa langatoman työskentelyn, myös etänä. Myös langattomaan työskentelyyn panostettiin vahvistamalla verkon kuuluvuutta toimitiloissa.

7 Henkilöstö Ekokumppanit tutustumiskäynnillä Vuoreksessa Börje, Leskinen Gawaza, Ruusa (3/2012 saakka) Hakala, Tiina Helin, Harri Holm, Suvi Huhta, Matti (9/2012) Karppi, Leena Iina Kautiainen (6-10/2012) Laine, Sirkku (10/2012) Ovaska, Sanna Pollari, Matti Poutiainen, Sari (3/2012) Rantonen, Irma Rautanen, Ilari (8/2012) Suoniemi, Juhana Viteli, Terttu (8/2012 saakka) Bain, Allan (harjoittelija, elo-syyskuu) Kääriäinen, Antti (Rane, 10/2012) Matihaldi, Siina (TET-harjoittelija, lokakuu) Teperi, Juho (siviilipalvelusmies, 6/2012)

8 Neuvontapalvelut Ekokumppanit toteutti monenlaista ekologiseen elämään ja kestävään kehitykseen tähtäävää neuvontaa osana monia hankkeita. Tämän lisäksi neuvonta tarjottiin kouluvierailuilla, Moreenian näyttelyssä, Ranen toiminnassa, materiaalitehokkuustyössä ja kuntien energiatehokkuuden asiantuntijatyössä. Kuntien energiatehokkuustyö Ekokumppanit koordinoi Tampereen kaupunkikonsernin Kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) toteutusta ja raportointia. Vuoden 2012 aikana vuosittain laadittavaan toimintaohjelmaan ja raportointiin lisättiin ilmastonsuojelua edistävät toimet. Ekokumppanit toimi sihteerinä Tampereen kaupunkikonsernin KETS -sopimuksen seurantaryhmässä ja kokosi kaupungin eri yksiköiden energia- ja ilmastotoimien yhteyshenkilöt kehittämään ja keskustelemaan toimien edistämisestä. Toimimme kokoajana energiatehokkuussopimusasioissa myös Tampereen kaupunkiseudun kunnille. Seudun kuntien energiatehokkuussopimusten yhteyshenkilöt kokoontuivat kertomaan kunnan energiatehokkuustoimista ja niiden vaikutuksesta. Yhteistyössä laadittiin kunnille yhteinen energia- ja ilmastotoimien toimintaohjelma- ja raportointimallipohja. Lisäksi vuoden 2012 aikana käytännön energiatehokkuustyötä eri kunnissa teki Ekokumppaneitten palkkaama tekninen isännöitsijä. Kouluvierailut Vuonna 2012 Ekokumppanit tarjosi Tampereen kouluille ympäristökasvatuksen tueksi maksuttomia kouluvierailuja. Kolmasluokkalaisille pidettiin Pikkutekoja ympäristön hyväksi oppitunteja, joilla pohdittiin mm. mitä muoti on, mistä ruoka on peräisin, miten voi liikkua eri tavoin ja miten kotona ja koulussa voi tehdä joka päivä pikkutekoja ympäristön hyväksi. Seitsemäsluokkalaisille pidettiin Energiaa! oppitunteja, joilla ohjatiin arkisin vinkein oikeisiin ja säästäviin energiankulutustapoihin. Kuluta kestävämmin! oppitunneilla annettiin vinkkejä luonnonvarojen kestävään käyttöön ja jätteenvähentämiseen omassa arjessa. Vuoden aikana tavoitettiin Tampereen kouluissa yhteensä 2515 oppilasta. Näistä 506 oli alakoululaisia, yläkoululaisia 1617 ja 392 toisen asteen opiskelijoita. Kouluvierailuja alettiin tarjota syksyllä 2012 myös Tampereen seutukuntiin. Loppuvuodesta seutukuntien kouluissa tavoitettiin yhteensä 469 oppilasta. Näistä oli alakoululaisia 316 ja yläkoululaisia 153.

9 Ympäristöneuvonta Paikallisesti hyvin tunnettu :n toiminnan osa on ollut Ympäristötietokeskus Moreeniassa tarjottu neuvonta liittyen kestävään kuluttamiseen, energian järkevään käyttöön ja arjen ympäristövalintoihin. Moreenian näyttelystä asiakas sai tietoa ja vinkkejä siitä, miten jokapäiväisessä arjessa voi toteuttaa kestävää elämäntapaa. Kävijöitä otettiin vastaan läheltä ja kaukaa tiistaisin ja keskiviikkoisin klo sekä torstaisin klo Näyttely oli maksuton. Näyttely suljettiin elokuussa. Vihreän Viikon tapahtuma kokosi mukavasti väkeä Tammelantorille ja erilaiset tapahtumat, esimerkiksi kompostointipäivä kiinnostivat ja houkuttelivat kävijöitä Moreeniaan. Kävimme myös puhumassa eri tilaisuuksissa kestävästä kehityksestä 186:lle varhaiskasvatuksen henkilölle ja opettajalle. Oman talouden sähkönkulutus kiinnosti edelleen ja vuoden aikana sähkönkulutusmittareita lainattiin 125 kertaa. Kodinkoneiden laiteneuvonnan puhelin pirisi tiuhaan maanantaisin ja tiistaisin. Kävijöitä tuli myös paikan päälle saamaan opastusta laitteiden valintaan. Laiteneuvonta lopetettiin elokuussa, ympäristöneuvoja Terttu Vitelin jäätyä eläkkeelle. Näyttelyn teemoja vuonna 2012 olivat Kestävä kulutus Energian taloudellinen käyttö Puhdas vesi yhteinen haastemme Ruoka ja ympäristö Ympätistötietokeskus Moreeniassa kävijät Päiväkotilapset, koululaiset, opiskelijat ja erilaiset harrastusryhmät, työyhteisöt sekä yksittäiset kävijät tutustuivat näyttelyosioihin omatoimisesti tai opastetusti. Peruskoulu, vuosiluokat Peruskoulu, vuosiluokat asteen koulutus, lukio 125 Muu oppilaitos 154 Päiväkoti 164 Muut ryhmät 229 Yksittäiset kävijät 85 Kaikki kävijät yhteensä 1346 Henkilökohtainen neuvonta Ympäristö-, energia- ja laiteneuvontaa annettiin paikan päällä, puhelimitse tai sähköpostilla 515 asiakkaalle.

10 Rane asumisen ja rakentamisen energianeuvonta Rane on energianeuvontaverkosto Motivan ja Tampereen kaupungin rahoittama hanke, jossa kehitettiin kuluttajille suunnattua paikallista energianeuvontaa. Vuonna 2012 Ranen 2. vaiheessa kehitettiin toimintatapoja ja työkaluja energiatehokkaan rakentamisen ja asumisen edistämiseksi mm järjestämällä rakentajakouluja. Tampereella toiminnan vastuutaho on rakennusvalvonta. Ranen työntekijät toimivat Ranen neuvojina ja asiantuntijoina, mutta ovat työsuhteessa nykyisiin yksikköihinsä: rakennusvalvonta (rakentamisen ja remontoinnin neuvonta, Ranen vastuullinen johtaja), asuntotoimi (korjaus- ja energia-avustukset), ympäristöterveysyksikkö (asumisterveys), (asumisen energiatehokkuus, kodinkoneiden valinta + viestintä, koordinaatio) ja Frenckellin palvelupiste (kyselyjen luokittelu ja välittäminen). Ranen asiantuntijayksiköillä on omat puhelinpäivystysaikansa ja vastaanottoaikansa. Asiakas voi lähettää kysymyksen sähköpostitse tai soittaa Ranen palvelunumeroon Frontoffice välittää puhelut ja sähköpostit asiantuntijoille. Henkilökohtaisia kontakteja oli n kpl ja tapahtumiin osallistui n kävijää. Rane päivysti asuntomessuilla Vuoreksessa Motivan osastolla, jossa kävijöitä oli kpl. Koukkurannan rakentajia oppimassa ilmalämpöpumppuasiaa

11 Energianeuvonnan eri toimijoita Pirkanmaalla tuo yhteen verkkoportaali joka toimii matalan kynnyksen luukkuna asiakkaille. Monipuolisesta neuvonnan verkkopalvelusta kuluttaja löytää tietoa myös toimistoaikojen ulkopuolella. Sivujen kautta asiakas saa olennaisen tiedon rakentamisen ja asumisen neuvontapalvelun toiminnasta ja sitä kautta asiakkaalla on mahdollisuus ottaa yhteyttä suoraan neuvojiin. Verkkopalvelu sisältää myös monia muita toiminnallisia kokonaisuuksia ja se hyödyntää Facebook sivua joka julkaistiin marraskuussa. Yhdysvaltain Suomen-suurlähettiläs Bruce Oreck Ranen neuvontapisteellä marraskuussa Lähi-Rane Tammelan ja Vuoreksen alueille jalkautuvan Lähi-Ranen keskeisimpänä tavoitteena oli luoda tehokas toimintamalli kaupunginosakohtaiselle energia- ja ilmastoneuvonnalle. Lisäksi pyrittiin edistämään toimintamallin mukaisen neuvonnan laajentamista muihin Tampereen kaupunginosiin. Hankkeessa lisätään Ranen tunnettavuutta pilottialueilla ja neuvonnan myötä vähennetään alueiden ilmastopäästöjä. Energiansäästöviikolla energianeuvojat jalkautuivat Tammelantorille lamppuinfon merkeissä. Paikalla neuvottiin 200 uteliasta ja Tampereen radio uutisoi tempauksen. Samalla taajuudella päästiin kertomaan myös Vuoreksessa ja Sampolassa järjestetyistä energiansäästöön tähtäävistä jouluvalaistusneuvontatilaisuuksista. Vuoreksen rakentajien tontti-infossa syyskuun 30. tavoitettiin noin 100 henkeä. Ranen neuvojat kertoivat energiatehokkaasta rakentamisesta ja lämmitysjärjestelmistä.

12 Materiaalitehokkuus ja jätteen synnyn vähentäminen Materiaalitehokkuuden projekteja toteutti Ekokumppanien projektipäällikkö Harri Helin. Elokuusta 2012 lähtien osassa niistä avusti viestinnän suunnittelija Matti Huhta. Earth Hour 2012 Earth Hour pimensi Keskustorin ja Vanhan kirjastotalon puiston :30-21:30 väliseksi ajaksi. Tapahtuma siirtyi keskustorilta ensi kertaa käytössä olleelle Laikun lavalle, jossa kuultiin elävää musiikkia ja nähtiin Flamman tulishow. Earth Hourin merkeissä energiansäästöstä päästiin kertomaan artikkeleihin mm. Aamulehdessä, Valossa, Morossa, Kirkkosanomissa, Pirkanmaan sanomissa ja Tori lehdessä. Ympäristötori Ekokumppanit koordinoi Vihreän viikon ympäristötorin 4.kesäkuuta. Täydellä Tammelantorilla esittäytyivät kymmenet ympäristöalan toimijat. Tähteitä nolla! Ympäristötoimijoita ja torikansaa Tammelassa Ympäristötorilla Tähteitä nolla! kampanja haastoi syksyllä 2012 ala-asteen oppilaat kilpailemaan lautaselle jäävän ruokajätteen määrän vähentämisestä. Mukaan kisaamaan lähti yhteensä kymmenen koulua neljän Tampereelta, Lempäälästä, Ylöjärveltä ja Orivedeltä. Kampanjan toteuttivat Pirkanmaan jätehuolto, Ekokumppanit ja koulujen ruokapalvelujen tarjoajat. Eniten roskiin joutuvan biojätteen määrää vähensivät ylöjärveläisen Vuorentaustan koulun 238 oppilasta ja tamperelaisen Aleksanterin koulun 490 oppilasta. Vähiten ruokajätettä oppilasta kohden tuottivat pienen oriveteläisen Hirsilän koulun 54 oppilasta. Pirkanmaan Jätehuolto Oy tarjoaa Vuorentaustan ja Hirsilän

13 koulujen oppilaille jäätelöt viikolla 51 loistavan tuloksen ansiosta. Kaikki mukana olleet koulut saavat kunniakirjan. Kampanjaviikon aikana ruokaloissa on ollut esillä oppilaitten teemaan liittyviä piirroksia ja Seppo Leinosen kampanjamateriaalia. Kampanja huomioitiin niin paikallislehdissä, televisiossa kuin radiossa (YLE). Tähteitä nolla tyylinäyte Aleksanterin koululta Energiansäästöviikko 2012 Viikolla 41 vietettiin kansallista Energiasäästöviikkoa. Pirkanmaalla Lempäälän, Nokian ja Vesilahden kunnat järjestivät :n kanssa kilpailun teemalla Ota lämpö talteen. Koululaiset ja päiväkotilapset osallistuivat kilpailuun pohtimalla energiansäästökeinoja lämmityksessä piirustusten, askartelutöiden, runojen, aineiden, valokuvien ja videoiden muodossa. Ota lämpö talteen -kilpailuun saapui yli 100 työtä. Ekokumppanit kokosi palkitut työt osoitteeseen /energiansaastoviikko. Nokian parhaimmista töistä järjestettiin myös näyttely viikoilla Nokian pääkirjastossa. Parhaimmat työt palkittiin yllätyspalkinnoilla, jotka lahjoittavat Doranova, Fortum ja Lempäälän Lämpö. Tampereen seudun kunnissa energiansäästön sanomaa vietiin myös tietokilpailemalla. Ekokumppanien toteuttamassa verkkopohjaisessa visassa testattiin kuntien henkilöstön tietoutta energian kulutuksesta ja arjen energiatehokkuudesta. Yhteystietonsa jättäneitä visailijoita kertyi 508, joista kangasalaiset olivat aktiivisimpia kahdensadan osallistujan voimin. Kymmentä onnekasta vastannutta muistimme energiansäästölampuilla.

14 Tekotallaaja lyhytelokuvat Improviasstioteatteri Harhaliikkeen ja Kuutiomedian kanssa yhteistyössä tuotetut Tekotallaaja -lyhyetelokuvat kertovat kestävistä kulutusvalinnoista ja elämäntavasta. Ne ovat nähtävissä Ekokumppanien Youtube-kanavalla ja ne ovat esillä myös Roskan möivät blogissa. Studiotyöskentelyä Moreenian kellarikerroksessa Jäätelöä ja yrttejä (1:32) kertoo jätteen synnyn ehkäisystä ja jätteiden hyötykäytöstä Lähelle vai kauas (3:13) näyttää, että kaukomatkailun sijaan lähelläkin voi lomailla Pyörällä olisit jo perillä (2:02) tarjoaa vaihtoehdon yksityisautoilulle Taikurin biojätepussi (2:20) opastaa miten sanomalehdestä voi kätevästi taitella biojätepussin Turhakkeita ja tunteita (1:36) korostaa jätteen synnyn ehkäisyä, turhan tavara välttämistä ja aineettomista elämyksistä nauttimista

15 Kestävä kulutus sosiaalisessa mediassa Fiksua kuluttamista peräänkuuluttava Facebook-sivu keräsi syksyllä yli 2700 tykkääjää, kokonaistavoittavuuden ollessa parhaillaan yli Facebook-käyttäjää. Kauppalehti uutisoi nopeasti kasvaneen ryhmän, joka toimii ja kasvaa edelleen. Jätteen vähentämisen viikko: Tähderuokakisa Haastoimme Moron kanssa joulun pyhien aikaan tamperelaiset lähettämään kuvan omasta, joulunajan tähteistä valmistetusta annoksesta. 20. joulukuuta ilmestyneessä lehtijutussa muistutettiin suomalaisen ruokajätteen faktoista. Pirkanmaan jätehuolto palkitsi parhaan kuvan lähettäjän lähettämällä gastronomi Chef Santeri Vuosaran kokkaamaan hänen kotiinsa aterian suomalaisten yleisimmin haaskaamista ruokaaineista. Tilaisuudesta tehtiin artikkeli Pirkanmaan jätehuollon Roskalehteen. Ruokatähteiden vähentäminen ja käyttö esillä Morossa joulun alla

16 Hankkeet ILMANKOSin villiyrttiretkeläisiä Kangasalalla Tampereen seudun ILMANKOS Seudullinen ilmastonmuutoksen hillinnän projekti ILMANKOS päättyi vuoden 2012 lopussa. ILMANKOS järjesti vastuullista elämäntapaan kannustavia tapahtumia ja kampanjoita kohdealueilla Tampereella, Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Pirkkalassa ja Ylöjärvellä. Kolmevuotisessa projektissa järjestettiin yhteensä noin 140 tapahtumaa, 5200 ihmistä, Mediakynnys ylittyi 360 kertaa lehti-, tv- ja radiojuttujen muodossa. Vuonna 2012 ILMANKOS keskittyi toimintaan Lempäälässä ja Kangasalla. Lempäälän toiminnassa oli mukana noin 30 ilmastoperhettä, joille tarjottiin asiantuntija-apua hiilijalanjäljen pienentämiseen. Vuoden 2012 tapahtumia olivat mm. villiyrttiretket, hyötyviljelyillat, kokkausilta, kestävän liikkumisen ilta ja retki Koukkujärven jätteenkäsittelykeskukseen. Asukastapahtumat päättyivät kesään ja syksyllä 2012 keskityttiin projektin toimintamallien kehittämiseen ja juurruttamiseen. ILMANKOS tuotti ja julkaisi yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeen piirin kanssa Lapsiperheen ympäristöoppaan. Kotitalousopettajille järjestettiin työpaja yhteistyössä Kotitalousopettajien liiton kanssa. Ammattilaisille suunnattu, projektin tuloksia ja kokemuksia esittelevä päätösseminaari oli marraskuussa Vapriikissa. Hyviä tapahtumaideoita ja kokemuksia asukastyöstä tehtiin tunnetuksi myös seminaareissa (esim. Motivan Behave-seminaari) ja lehti-artikkelein (esim. Ympäristölehti). Ilmastoperheiden kokemuksista valmistui myös ympäristöpolitiikan pro gradu -tutkielma. ILMANKOS-projektin päärahoittajia olivat Euroopan aluekehitysrahasto ja Pirkanmaan liitto. Muita rahoittajia olivat seudun kunnat sekä Pirkanmaan jätehuolto Oy, Tampereen sähkölaitos Oy, Tampereen joukkoliikenne ja Tampereen Vesi.

17 Lähilämpöä Teiskossa Lähilämpöä Teiskossa hanke tarjosi vuoden 2010 lopusta joulukuun 2012 loppuun neuvontaa ja asiantuntija-apua lähienergian hyödyntämiseksi. Hankkeessa keskityttiin pelletti-, hake- ja aurinkolämpöön, ja pääkohteina olivat öljyllä ja sähköllä lämpiävät rakennukset. Hankkeen osallistujat olivat pientalouksia, maatiloja, pienyrityksiä, julkisia tahoja ja yhteisöjä. Projektin osallistujat saivat maksutonta ja puolueetonta neuvontaa hake-, pelletti- ja aurinkolämmön käyttöönottoon lämmitysjärjestelmän vaihdon kaikissa vaiheissa. Neuvonta toteutettiin 2012 toukokuuhun asti Teiskon alueella järjestettävinä iltatapahtumina, kohdekäynteinä, puhelinneuvontana ja yhteisvierailuina valmiisiin kohteisiin. Vuoden 2012 kesäkuusta joulukuun loppuun neuvonta laajeni Tampereen seudun maaseutualueelle, ja tilaisuuksissa esiteltiin myös tuulivoimaa ja lämpöpumppuja. Yhteensä osallistujina oli 22 kotitaloutta, 5 maatilaa, 5 pienyritystä, 1 kylätalo ja 4 julkista tahoa. Projektipäällikkönä toimivat Elina Seppänen (tammikuu-toukokuu 2011) ja Emilia Olkanen (toukokuu joulukuu 2012). Hakelämpöneuvojana toimi Juha Hiitelä Metsäkeskuksesta, pellettilämpöneuvojana Hannes Tuohiniitty Suomen Pellettienergiayhdistyksestä (nyk. Bioenergia ry) ja aurinkolämpöneuvojana Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy:stä. Verte Oy:n Raimo Virtasen osaamista hyödynnettiin lämpöpumppujen osalta. Lisäksi asiantuntijaosaamista saatiin lämpöalan yrityksiltä. Vierailijoita Murikka-opiston lämpökeskuksessa Teiskon alueella pienten yksittäisten kohteiden lisäksi saatiin aikaan suurempia muutoksia Metallityöväen Murikkaopiston vaihdettua öljystä pellettiin (0,7 MW) ja Kämmenniemen biopolttoaineella toimivan aluelämpölaitoksen edetessä (0,7 MW). Seudullisesti suurimmat kohteet olivat Kangasalan kunnan Koivurinteen ja Liuksialan päiväkodit, Rekolakoto-vanhainkoti, Ruutanan koulu ja Tursolan korttelikoulu. Selvityksiä tehtiin myös Tampereen evankelisluterilaiselle seurakunnalle Aitolahden kirkolla (800 MWh/vuosi). Koivurinteen päiväkodissa ja Ruutanan koululla tuotetaan tulevaisuudessa aurinkolämmöllä 10 % koulun ja päiväkodin energiankulutuksesta eli MWh vuodessa. Hankkeen tukemana Verte Oy:n lämpöpumppuasiantuntija Raimo Virtanen on luomassa Koivurinteen päiväkodista ja Ruutanan koulusta myös järvilämmön pilottikohdetta 400 MWh:n vuosikulutuksella.neuvonnan lisäksi hanke toi yhteen eri toimijoita, joiden kesken tietojen vaihto ja uusiutuvan energian edistäminen jatkuu edelleen. Projektin aikana testattiin erilaisia neuvontakonsepteja ja uusia ideoita ohjauksen toteuttamiseen syntyi. Sekä pienten että suurten kohteiden parissa ilmeni, että suunnittelu- ja kilpailutusosaamista kaivataan. Lämpöyrittäjyydestä tiedotettiin tilaisuuksien yhteydessä ja vierailuja järjestettiin erilaisiin kohteisiin. Hankkeen aikana syntyi kehitysideoita jatkoa varten, ja niitä on pyritty hyödyntämään toisissa projekteissa. Päärahoittajana toimi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto Kantri ry:n kautta.

18 Kylähankkeet Pirkanmaan parhaana palkittu kylätalkkari Henry Aalto Kylätalkkari Kylätalkkari-hankkeen kolme koulutusryhmää valmistuivat jo vuoden 2011 puolella mutta maaliskuun loppuun kestäneen jatkoajan turvin toteutettiin vielä kurssiryhmien yhteinen talkootapahtuma yhdessä Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus projektin kanssa, liiketoiminnan kehittämisessä opastanut täydennyskoulutus Ahlmanilla sekä mittavaa medianäkyvyyttä saanut Pirkanmaan paras kylätalkkari kisa Metsäkeskuksen vuotuisilla Klapipäivillä. Kylätalot kuntoon Kylätalot kuntoon hanke jatkui huhtikuun 2012 loppuun. Ekokumppanien rooli hankkeen loppuvaiheessa oli Kylätalo kuntoon oppaan markkinointi, oppaan nettiversion julkaiseminen Pirkan kylien sivujen alla sekä päätösseminaarin järjestäminen Vanhalla Kirjastotalolla. Päätösseminaarissa esiteltiin onnistuneimpia hankkeen aikana toteutettuja energiaremontteja. Ystäväkylän Lähiruokasafari vieraili Kurjen tilalla

19 Ystäväkylä Maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta edistävä sekä maakuntien hyviä asioita lähiruoan, matkailun, luonnon ja kulttuurin teemojen alla esiin nostava Ystäväkylä käynnistyi vuoden alussa. Pirkanmaan ELY-keskuksen Manner- Suomen maaseudun kehittämisrahastosta rahoittamassa hankkeessa työskenteli osa-aikaisesti neljä henkilöä. Vuoden aikana järjestettiin asukastoimijoiden välisiä vierailuja kaupunkiin ja maaseudulle, talkoita sekä hankkeen teemojen mukaisia erilaisia tempauksia ja tapahtumia. Hanke onnistui solmimaan toteutuksen kannalta elintärkeitä yhteistyösuhteita Aamulehden Moroon, LähiTapiolaan ja Pirkanmaan Osuuskauppaan. Läheiset yhteistyökumppanit Pirkan Kylät ry ja Marja Vehnämaa oli myös korvaamaton apu asukastoimijoiden tavoittamisessa. Esimerkkejä onnistuneista tapahtumista ja toiminnasta olivat talkoot Kurjen tilalla ja Knuutilan kartanossa, Pirkanmaan paras kylätapahtuma 2012 äänestys, Moron Lähiruokasafari sekä marraskuinen Lähiherkkuja ja Lähiteatteria ensi-ilta. Vuoden aikana hankkeessa järjestettiin yhteensä 13 tapahtumaa. Toiminnassa oli mukana 23 Pirkanmaan maaseudun kylää ja seitsemän Tampereen kaupunginosaa. Hankkeen tapahtumiin ja äänestyksiin osallistui noin 3800 henkilöä. Puhtaat vedet Pirkanmaan voimavarana Pirkanmaan Liitto myönsi lokakuun alusta maakunnan kehittämisrahaa esiselvityshankkeeseen, jonka tavoitteena on kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia ja -malleja vesistöjen voimavarapotentiaalin valjastamiseksi Pirkanmaan elinvoimaisuuden edistämiseksi. Hanke pohjaa keväällä 2012 :n aloitteesta käynnistettyyn keskusteluun Vanajavesikeskuksen mallin mukaisen vesistökeskuksen perustamisesta Pirkanmaalle. Selvitystyö valmistuu vuoden 2013 huhtikuussa.

20 LION Liikkumisen ohjauksen neuvonta Liikkumisen ohjauksen hankeen tavoitteena on lisätä julkisen liikenteen ja lihasvoimin kuljettujen matkojen suoritteita Tampereen kaupunkiseudulla. Liikkumisen ohjauksessa käytetään ns. pehmeitä keinoja kuten neuvontaa, valistusta ja tietoiskuja. Liikkumisen ohjaus ei puutu lainsäädännöllisiin tai muihin ns. koviin keinoihin. Keväällä LION oli mukana 12 pyöräilyteon Minä poljen -kampanjassa, jonka toteuttivat Tampereen kaupunki ja paikalliset pyöräilyseurat. Kevääseen sijoittui myös valtakunnallinen Pyöräilyviikko, joka näkyi kaupungilla monina tapahtumina. Aamulehdessä järjestettiin keskustelupaneeli, jonka teemana olivat pyöräilyn positiiviset vaikutukset. Laukontorilla oli äitienpäivätapahtuma yhteistyössä Suomen vanhimman pyöräilykilpailun Fuji-Peloton GP:n kanssa ja Sorin aukiolla BMX-tapahtuma. Moron kanssa yhteistyössä toteutettuun Kuvasuunnistukseen osallistujia yli 200 pyöräilijää. Kesällä Liikkumisen ohjaus järjesti Rongan tunnelin avajaiset. Paikalla oli pormestarin ja pyöräilijäjoukon lisäksi elävää musiikkia, YLE, Aamulehti ja Tamperelainen. Uudesta pyöräparkista riemuittiin Laukontorilla Yhteistyö Tampereen Joukkoliikenteen kanssa jatkui. Kesäkuussa Ratinan Tanssipitojen osallistujille myytiin yli 2000 neljän vuorokauden bussilippua. Nuorisoseurojen liiton vapaaehtoisten käyttöön järjestettiin 25 kaupunkipyörää, jotka olivat aktiivisessa käytössä tapahtuman ajan. Syyskuun aikana kaikissa Tampereen jäähallin jääkiekon SM-liigan peleissä kolme ihmis-sandwitchia jakoi yleisölle 4000 ilmaisia bussilippua (joista käytettiin noin 1200), reittikarttoja ja muuta tietoa. Vastaanotto oli yllättyneen iloinen. Syyskuun alussa Liikkumisen ohjauksen seudulliseksi koordinaattoriksi palkattiin Erno Holmberg. Syksyllä Joukkoliikenteen Työmatkalippua promotoitiin käyntikortin avulla Energia messuilla. Työmatkalipun nettilataaminen on kuitenkin vasta kehitteillä, mikä vaikeuttaa suuresti työnantajayhteistyötä. Messuilla arviolta 300 henkilöä kävi tutustumassa osastolle rakennettuun polkupyöräsimulaattori, jota esiteltiin myös messuista tehdyllä videolla:

21 Liikkumisen ohjauksen nettisivut avattiin marraskuussa Loppuvuoden aikana sivustolla kävi noin 6000 kävijää joista noin 4000 oli uniikkeja käyntejä. Joulukuussa sivustolle toteutettiin Suomen ensimmäinen paikkatietoa hyödyntävä kalorilaskuri, joka lisäsi käyntejä huomattavasti. Kansallisessa mediassa liikkumisen ohjaus näkyi kalorilaskurin ansiosta. Taloussanomat, Aamulehti, Kouvolan sanomat ja Radio Moreeni uutisoivat laskurin. Liikkumisen ohjauksen Suomen ensimmäinen paikkatietopohjainen laskuri kiinnosti Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus projekti Lokakuun alussa 2011 käynnistyneen projektin tavoitteena on kehittää toimintamalli rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskukselle. Projekti rakentaa yhteistyöverkoston korjausrakentamisen alalla toimivien osapuolten välille: koulutusorganisaatiot, viranomaiset, yritykset ja kolmannen sektorin toimijat. Projektin päärahoittajat ovat Euroopan aluekehitysrahasto ja Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunki vastaa kuntarahoitusosuudesta. Projektin toteuttaa ja toiminta-alueena on Pirkanmaa. Projektin tuloksena on elämyksellinen näyttely- ja kohtaamispaikka, josta vanhan rakennuksen omistaja, korjausrakentaja, oppilas, opettaja tai kuka tahansa rakennuskulttuurista kiinnostunut saa tietoa, kuinka hoitaa ja korjata vanhoja rakennuksia, millaisia materiaaleja kannattaisi käyttää, mistä löytyy ammattitaitoisia tekijöitä ja miten säästää kustannuksissa. Tuloksena syntyy myös tietopankki korjaustavoista, materiaaleista, eri alojen osaajista sekä alan koulutusmahdollisuuksista. Vuoden 2012 aikana rakennettiin verkostoa ja keväällä verkosto järjestäytyi Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry:ksi, joka jatkaa projektin aikana kehitettyjä malleja projektin päättymisen jälkeen vuonna on yhdistyksen perustajajäsen.

rane Suvi Holm Ekokumppanit Oy

rane Suvi Holm Ekokumppanit Oy rane Suvi Holm Ekokumppanit Oy Ekokumppanit Oy Omistajia Tampereen kaupunki, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampereen Sähkölaitos Oy Perustettu 2002 Työntekijöitä 15 Voittoa tavoittelematon yhtiö Edistää kestävää

Lisätiedot

Yksi esimerkki valveuttamisesta Kuluttajien energianeuvonta

Yksi esimerkki valveuttamisesta Kuluttajien energianeuvonta Yksi esimerkki valveuttamisesta Kuluttajien energianeuvonta Suvi Holm Ekokumppanit Oy Ekokumppanit Omistajia Tampereen kaupunki, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampereen Sähkölaitos Oy Perustettu 2002 Työntekijöitä

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014 Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti ESITYSLISTA Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen Edellisen pöytäkirjan (kokous nro

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat

Lisätiedot

ILMANKOS 2009 2012 Kokemuksia asukkaille suunnatusta ilmastotyöstä

ILMANKOS 2009 2012 Kokemuksia asukkaille suunnatusta ilmastotyöstä ILMANKOS 2009 2012 Kokemuksia asukkaille suunnatusta ilmastotyöstä ILMANKOS projektin päätösseminaari Vapriikki 6.11.2012 Leena Karppi ja Sanna Ovaska 2 6.11.2012 Esityksen sisältö ILMANKOS projektin lähtökohdat

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kymenlaakson energianeuvonta

Kymenlaakson energianeuvonta Kymenlaakson energianeuvonta Energianeuvoja Heikki Rantula ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Tausta Pilotti Kotkassa 2011 TEM:n tuella Koko Kymenlaakson kattava Energianeuvonta

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Kuluttajien energianeuvonta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Kuluttajien energianeuvonta Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat saavat luotettavaa tietoa

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄN 7. KOKOUS MOREENIASSA 20.8.2013. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti

OHJAUSRYHMÄN 7. KOKOUS MOREENIASSA 20.8.2013. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti OHJAUSRYHMÄN 7. KOKOUS MOREENIASSA 20.8.2013 Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti ESITYSLISTA Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen Edellisen pöytäkirjan (kokous nro

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Helsingin Energian Energianeuvonta Perustamisvuodesta 1909 alkaen

Helsingin Energian Energianeuvonta Perustamisvuodesta 1909 alkaen Helsingin Energian Energianeuvonta Perustamisvuodesta 1909 alkaen Energiakeskus Kampin Sähkötalossa vuodesta 1973 Asiakaspalvelu ja näyttelytila Aukioloaika ma - pe klo 8.30-16 Kodin energiankäytön neuvonta

Lisätiedot

ENERGIAPOLLARI NEUVOO ENERGIA ASIOISSA

ENERGIAPOLLARI NEUVOO ENERGIA ASIOISSA Enontekiön Sähkö Oy ENERGIAPOLLARI NEUVOO ENERGIA ASIOISSA 1 Energiapalvelujen toimenpideohjelman ajankohtaispäivä 14.12.2011 Finlandia talo, Helsinki 2 Johdanto Energianeuvonnalla vastuulliset energiayhtiöt

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja yhteisöllisyys Asukkaat ilmastotoimijoina

Ilmastonmuutos ja yhteisöllisyys Asukkaat ilmastotoimijoina Ilmastonmuutos ja yhteisöllisyys Asukkaat ilmastotoimijoina 16.9.2010 Muutosta ilmassa Kainuun ilmastostrategia 2020 Sanna Ovaska Ekokumppanit Oy Tampereen seudun ILMANKOS projekti 2 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 2. Katse eteenpäin 3. Vastuullinen toiminta. 3. Henkilöstö 4. Palvelut. 5. Hankkeet.. 7. Kokoustila.. 11.

Sisällysluettelo. 2. Katse eteenpäin 3. Vastuullinen toiminta. 3. Henkilöstö 4. Palvelut. 5. Hankkeet.. 7. Kokoustila.. 11. Vuosikertomus 2011 2 Sisällysluettelo. 2 Katse eteenpäin 3 Vastuullinen toiminta. 3 Henkilöstö 4 Palvelut. 5 Hankkeet.. 7 Kokoustila.. 11 Tapahtumat 11 Medianäkyvyys.. 12 Vuosi 2011.. 13 Tase.14 Tuloslaskelma

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 Kaisu Anttonen Ympäristöjohtaja Tampereen kaupunki Strategian taustaa EUROOPAN TASOLLA osa EU: ilmasto- ja energiatavoitteita

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Helsingin Energian Energianeuvonta Perustamisvuodesta 1909alkaen

Helsingin Energian Energianeuvonta Perustamisvuodesta 1909alkaen Helsingin Energian Energianeuvonta Perustamisvuodesta 1909alkaen Energiakeskus Kampin Sähkötalossa vuodesta 1973 Asiakaspalvelu ja näyttelytila Aukioloaika ma - pe klo 8.30-16 kodin energiankäytön neuvonta

Lisätiedot

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013 Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, Sisältö Motiva Oy Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäviestintä Kuluttajien tietolähteitä Motiva Oy 100 % valtion omistama

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012 Johanna Karimäki Kestävä kehitys Sosiaalinen -tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys -yhteisö, kulttuuri Ekologinen -luonnonvarat, luonto, biologinen monimuotoisuus -ilmastonmuutos

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄN 6. KOKOUS MOREENIASSA 16.4.2013. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti

OHJAUSRYHMÄN 6. KOKOUS MOREENIASSA 16.4.2013. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti OHJAUSRYHMÄN 6. KOKOUS MOREENIASSA 16.4.2013 Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti ESITYSLISTA Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen Edellisen pöytäkirjan (kokous nro

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Mistä tietoa energiansäästöön? Kuluttajien energianeuvonta Timo Määttä, Motiva Oy Motiva Oy 1

Mistä tietoa energiansäästöön? Kuluttajien energianeuvonta Timo Määttä, Motiva Oy Motiva Oy 1 Mistä tietoa energiansäästöön? Kuluttajien energianeuvonta Timo Määttä, Motiva Oy 16.11.2017 16.11.2017 Motiva Oy 1 KULUTTAJIEN ENERGIANEUVONTA Mistä tietoa energiansäästöön? 16.11.2017 Motiva Oy 2 Kuluttaja

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry Aino Alasentie ECO SCHOOLS OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco Schools ohjelmaa Eco Schools

Lisätiedot

Kestävän kehityksen vuosipolku 2013-14

Kestävän kehityksen vuosipolku 2013-14 Kestävän kehityksen vuosipolku 2013-14 Ympäristöraadin koulutuspäivä Kokoonnuimme syyskuussa alakoululla, jolloin ylä-ja alakoulun raatilaisilla oli mahdollisuus tutustua Iltapäivällä yläkoulun raati kävi

Lisätiedot

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584 Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen Kouvolan kaupunki Ympäristöystävällistä energiaa -seminaari, Kotka 6.6.2014 2 Kouvolan kaupunkistrategia 2014-2020

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Rane energianeuvonta. Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen

Rane energianeuvonta. Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen Rane energianeuvonta Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen Ranen henkilöstöä Antero Mäkinen Rakentaminen Katja Räsänen Harjoittelija Petri Mäkelä Rakentajan opas Tiina Hakala Asuminen Ilari

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Fiksu Ammattilainen YLEINEN YMPÄRISTÖTIETOUS Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Ryhmän jäsenet: Kartoituspäivämäärä ja aika: Täytä lomake jokaisessa kohteessa kun saat tiedot selville.

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 1

Vuosikertomus 2013 1 Vuosikertomus 2013 1 Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS 2013 1 Sisällysluettelo 2 Ekokumppanit vuonna 2013 3 Viestintä ja mediasuhteet 4 Vastuullinen toiminta 5 Henkilöstö 7 Neuvontapalvelut 8 Kuntien energiatehokkuustyö

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vihreä lippu. Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

Vihreä lippu. Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Vihreä lippu Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools -ohjelmaa Eco-Schools -ohjelman kattojärjestö on Foundation

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Energianeuvonnan taustaa ja tavoitteet Neuvonnan aikataulu ja sisältö

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

e-toimisto Kymenlaakso 7.6.2011 1

e-toimisto Kymenlaakso 7.6.2011 1 e-toimisto Kymenlaakso 7.6.2011 1 energiatoimisto perustettu henkilöstö toiminnan organisointi liikevaihto, kulurakenne rahoituksen lähteet palveluita kohderyhmät Etelä-Pohjanmaan Energiatoimisto Thermopolis

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2013 1. Yleistä Toimintavuonna 2013 jatketaan osuuskunnan jäsenten aktivointia, jotta kiinteistöt liitettäisiin osuuskunnan vesi-

Lisätiedot

Valmistelut avajaisia varten

Valmistelut avajaisia varten POISTARIPAJA -hanke 10.6.2014 Oona Salo Texvex Forssan avajaiset 3.6.2014 juhlistettiin Forssan Texvexin virallisia avajaisia iloisissa tunnelmissa. Päivään sopi niin lasten askartelua, tekstiilin lajittelua

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus 1.1.2008-31.12.2008 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö ja osa Jyväskylän

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia

Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia Testattuja malleja ja menetelmiä Tuija Hyyrynen ja Katja Viberg Kaupunkitutkimuksen päivät 6.5.2010 4V-hanke 1.4.2008-31.3.2011 Etelä-Suomen EAKR-ohjelma, toimintalinja

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Vihreä lippu Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools - ohjelmaa Eco-Schools -ohjelman kattojärjestö on

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄN 4. KOKOUS MOREENIASSA 30.10.2012. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti

OHJAUSRYHMÄN 4. KOKOUS MOREENIASSA 30.10.2012. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti OHJAUSRYHMÄN 4. KOKOUS MOREENIASSA 30.10.2012 Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti PROJEKTIN TAPAHTUMIA 2.8. Tutustuminen Vuoreksen asuntomessuihin Ekotehokkuus, hulevesien

Lisätiedot

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF KONSERNI ( 0410 KUM TOT. ) Konserniraportti, 13.8.2009 KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi KONSERNI TULOS - HUHTIKUU 2010 Oy Yritys 1 Ab Oy Yritys 2 Ab

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot