Vuosikertomus Ekokumppanit Oy PL TAMPERE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2012. Ekokumppanit Oy PL 487 33101 TAMPERE www.ekokumppanit.fi"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012

2 Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS Sisällysluettelo 2 Ekokumppanit vuonna Vastuullinen toiminta 6 Henkilöstö 7 Neuvontapalvelut 8 Kouluvierailut 8 Ympäristöneuvonta 9 Rane asumisen ja rakentamisen energianeuvonta 10 Lähi-Rane 11 Materiaalitehokkuus ja jätteen synnyn vähentäminen 12 Hankkeet 16 Tampereen seudun ILMANKOS 16 Lähilämpöä Teiskossa 17 Kylähankkeet 18 Kylätalkkari 18 Kylätalot kuntoon 18 Ystäväkylä 18 Puhtaat vedet Pirkanmaan voimavarana 19 LION Liikkumisen ohjauksen neuvonta 20 Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus projekti 21 Vuosi Tase ja tuloslaskelma 25

3 Ekokumppanit vuonna 2012 Vuonna 2012 Ekokumppanit tarjosi neuvontaa, koordinoi kehityshankkeita ja tuotti asiantuntijapalveluja julkisyhteisöille. Käynnissä olevat hankkeet toteutuivat suunnitellusti. Toisaalta vuosi toi tullessaan perusteellisia muutoksia. Neuvontapalvelujen siirtäminen verkkoon kaikkien saataville jatkui. Ranen verkkosivustoa uudistettiin, Tekotallaaja videoita kuvattiin ja uusia sosiaalisen median käyttötapoja kokeiltiin. Myös Ekokumppanien omien sivujen ja visuaalisen ilmeen perusteellinen uudistustyö alkoi. Moreenian näyttelytoiminta lopetettiin kesällä Samalla alkoi kolmannen kerroksen valmistelu koko työyhteisöä palvelevaksi, moderniksi toimitilaksi sekä kokoustilakapasiteetin kasvattaminen toisen kerroksen pienellä neuvotteluhuoneella. Ala- ja yläkouluille tarjottavat vastuullisen kuluttamisen ja säästäviin energiankäyttötapoihin ohjaavat kouluvierailut jatkuivat ja tulivat tutuiksi Tampereen kouluissa. Neuvojamme ovat edelleen saaneet palautetta uusista onnistuneista palvelutuotteista. Energianeuvontapalvelu Rane vakiinnutti toimintansa ja näkyi infotilaisuuksissa, toreilla, messuilla, Frenckellin palvelupisteellä ja tiedotusvälineissä. Ranen seudullistaminen selvitettiin ja valmisteltiin. Rane toimi hedelmällisessä yhteistyössä sekä rahoittajatahojen eli Motivan ja Tampereen kaupungin että mm. Kiinteistöliiton, Tampereen LVI yhdistyksen, TAMKin ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Hankkeista myös Liikkumisen ohjaus vakiinnutti toimintansa ja Ilmankos, Kylätalkkarit, Kylätalot kuntoon ja Lähilämpöä Teiskossa vietiin onnistuneesti päätökseen. Vuoden työn tuloksena Ekokumppanien sanomalla on mahdollisuus tavoittaa vuonna 2013 Tampereen ja seutukunnan asukkaat entistä paremmin. :n alusta saakka palvelleen Terttu Vitelin (edessä oikealla) läksiäisiä vietettiin elokuussa

4 Viestintä ja mediasuhteet Vuonna 2012 Ekokumppanit otti askelia kehittääkseen viestintä- ja markkinointityötään. Syyskuussa aloitti yrityksen ensimmäinen viestinnän suunnittelija, copywriterina ja konseptisuunnittelijana työskennellyt Matti Huhta. Vuodenvaihteessa Ekokumppanit uusi verkkosivunsa, jossa esiteltiin samalla yrityksen uusi visuaalinen ilme. Suunnittelussa korostettiin, että ilmeen tulee olla moderni, jämäkkä, erottuva ja koskisijainnista ammentava. Uusiutunut toimii WordPress julkaisualustalla, joka on ilmainen, hyvin tuettu sekä helposti päivitettävä ja muokattava. Tapahtumat ja muut ajankohtaiset asiat ovat paremmin esillä ja blogien julkaisu ja hallinta käy helposti. Ekokumppanien sivustojen palvelinpalvelut on pyritty siirtämään samalle palveluntarjoajalle. Moro-yhteistyötä Ystäväkylän hankkeiden merkeissä Paikallismediaan, mm. Aamulehteen ja seutukunnan paikallislehtiin, solmittiin vuoden aikana entistä lähempiä suhteita. Tämä konkretisoitui mm. materiaalitehokkuuden, Ranen, Liikkumisen ohjauksen ja etenkin kylähankkeiden tapahtumien hyvässä näkyvyydessä. Työ edellyttää hyvin valmisteltuja tapahtumakokonaisuuksia, mediasilmää ja asettumista niin kuntalaisen kuin journalistin saappaisiin.

5 Myös kaupallisen median kanssa tehtiin yhteistyötä, etenkin Ranen seudullisen näkyvyyden kasvattamiseksi. Suur-Tampere, Tampereen seudun rakennusmaailma ja Jokakoti julkaisivat Rane-aiheiset artikkelit vuodenvaihteessa. Rane-artikkelit Tampereen seudun rakennusmaailmassa ja Jokakoti-lehdessä. Sosiaalisen median käyttö jatkui ja laajeni. Varsinkin tapahtumatiedotuksessa Facebookilla oli merkittävä rooli. Ekokumppani sai myös edustavan ja ajantasaisen LinkedIn profiilin. Uudenlaisella viraalilla lähestymistavalla tavoitettiin Facebookissa parhaimmillaan n käyttäjää, kulutuskriittisellä sanomalla: Facebookin statistiikkaa lokakuulta 2012, ei ostettua näkyvyyttä.

6 Vastuullinen toiminta on voittoa tavoittelematon yhtiö, joka on sitoutunut yhteiskuntavastuun periaatteisiin. Toimintaa ohjaavat säännöllisesti kokoontuva hallitus sekä vuosittain yhtiökokous ja kahdesti vuodessa pidettävät omistajakeskustelut. Sosiaalisen vastuunsa kantaa noudattamalla Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa -ohjetta. Tämän lisäksi henkilöstö on laatinut yhteiset Pelisäännöt, joita jokaisen työntekijän on noudatettava. Pelisääntöjen peruslähtökohtana ovat työtovereitten sekä heidän osaamisensa arvostaminen ja kunnioittaminen sekä työtehtävistä riippumaton tasa-arvoisuus. Yhtiöllä on toimintamalli epäasiallisen kohtelun ja häirinnän varalle. Ympäristönäkökulmat yhtiö ottaa huomioon toiminnassaan toteuttamalla mahdollisimman energiatehokkaita ja ympäristöä säästäviä työtapoja niin toimistotyössä kuin myös kokoustilan järjestelyissä. Turhaa valaistusta vältetään ja tietokoneiden ja muiden laitteiden käytössä yhtiö noudattaa tietokoneiden sähkönsäästöohjeita. Työtilojen lämmityksessä käytetään hyväksi rakennuksessa toimivan vesivoimalan energiantuotannossa syntyvää hukkalämpöä. Hankinnoissaan yhtiö pyrkii toteuttamaan vastuullisen kuluttamisen periaatteita. Esimerkiksi lähes kaikki toimistokalusteet on hankittu käytettyinä. Ympäristötietokeskus Moreenian kokoustilojen erilaisissa tilaisuuksissa tarjoillaan Reilun kaupan kahvia ja teetä sekä käytetään kestoastioita. Hankinnat tehdään pääosin Tampereen Logistiikan kautta. Tampereen Logistiikka noudattaa mm. julkisten hankintojen energiatehokkuusohjetta. Työpaikalla syntyvää jätettä on vähennetty esimerkiksi välttämällä turhaa paperin käyttöä ja suosimalla kaksipuolista tulostusta. Yhtiö pyrkii kierrättämään kaiken tuottamansa jätteen. Toimitiloissa kierrätetään biojäte, paperit ja pahvit, kartonki, SER-romu, tulostimien värikasetit sekä ongelmajätteet, kuten paristot, loisteputket ja lamput. Liikkumisessa yhtiö suosii julkisia liikennevälineitä yksityisautoilun sijaan. Työpäivän aikana tehtävissä matkoissa hyödynnetään aina mahdollisuuksien mukaan julkista liikennettä. tarjoaa työntekijöilleen etuutena työsuhdematkalipun. Työntekijöillä on tehtävistä riippuen mahdollisuus myös etätyöskentelypäiviin. Useille kannettaville tietokoneille on asennettu SecGo kortti, joka mahdollistaa langatoman työskentelyn, myös etänä. Myös langattomaan työskentelyyn panostettiin vahvistamalla verkon kuuluvuutta toimitiloissa.

7 Henkilöstö Ekokumppanit tutustumiskäynnillä Vuoreksessa Börje, Leskinen Gawaza, Ruusa (3/2012 saakka) Hakala, Tiina Helin, Harri Holm, Suvi Huhta, Matti (9/2012) Karppi, Leena Iina Kautiainen (6-10/2012) Laine, Sirkku (10/2012) Ovaska, Sanna Pollari, Matti Poutiainen, Sari (3/2012) Rantonen, Irma Rautanen, Ilari (8/2012) Suoniemi, Juhana Viteli, Terttu (8/2012 saakka) Bain, Allan (harjoittelija, elo-syyskuu) Kääriäinen, Antti (Rane, 10/2012) Matihaldi, Siina (TET-harjoittelija, lokakuu) Teperi, Juho (siviilipalvelusmies, 6/2012)

8 Neuvontapalvelut Ekokumppanit toteutti monenlaista ekologiseen elämään ja kestävään kehitykseen tähtäävää neuvontaa osana monia hankkeita. Tämän lisäksi neuvonta tarjottiin kouluvierailuilla, Moreenian näyttelyssä, Ranen toiminnassa, materiaalitehokkuustyössä ja kuntien energiatehokkuuden asiantuntijatyössä. Kuntien energiatehokkuustyö Ekokumppanit koordinoi Tampereen kaupunkikonsernin Kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) toteutusta ja raportointia. Vuoden 2012 aikana vuosittain laadittavaan toimintaohjelmaan ja raportointiin lisättiin ilmastonsuojelua edistävät toimet. Ekokumppanit toimi sihteerinä Tampereen kaupunkikonsernin KETS -sopimuksen seurantaryhmässä ja kokosi kaupungin eri yksiköiden energia- ja ilmastotoimien yhteyshenkilöt kehittämään ja keskustelemaan toimien edistämisestä. Toimimme kokoajana energiatehokkuussopimusasioissa myös Tampereen kaupunkiseudun kunnille. Seudun kuntien energiatehokkuussopimusten yhteyshenkilöt kokoontuivat kertomaan kunnan energiatehokkuustoimista ja niiden vaikutuksesta. Yhteistyössä laadittiin kunnille yhteinen energia- ja ilmastotoimien toimintaohjelma- ja raportointimallipohja. Lisäksi vuoden 2012 aikana käytännön energiatehokkuustyötä eri kunnissa teki Ekokumppaneitten palkkaama tekninen isännöitsijä. Kouluvierailut Vuonna 2012 Ekokumppanit tarjosi Tampereen kouluille ympäristökasvatuksen tueksi maksuttomia kouluvierailuja. Kolmasluokkalaisille pidettiin Pikkutekoja ympäristön hyväksi oppitunteja, joilla pohdittiin mm. mitä muoti on, mistä ruoka on peräisin, miten voi liikkua eri tavoin ja miten kotona ja koulussa voi tehdä joka päivä pikkutekoja ympäristön hyväksi. Seitsemäsluokkalaisille pidettiin Energiaa! oppitunteja, joilla ohjatiin arkisin vinkein oikeisiin ja säästäviin energiankulutustapoihin. Kuluta kestävämmin! oppitunneilla annettiin vinkkejä luonnonvarojen kestävään käyttöön ja jätteenvähentämiseen omassa arjessa. Vuoden aikana tavoitettiin Tampereen kouluissa yhteensä 2515 oppilasta. Näistä 506 oli alakoululaisia, yläkoululaisia 1617 ja 392 toisen asteen opiskelijoita. Kouluvierailuja alettiin tarjota syksyllä 2012 myös Tampereen seutukuntiin. Loppuvuodesta seutukuntien kouluissa tavoitettiin yhteensä 469 oppilasta. Näistä oli alakoululaisia 316 ja yläkoululaisia 153.

9 Ympäristöneuvonta Paikallisesti hyvin tunnettu :n toiminnan osa on ollut Ympäristötietokeskus Moreeniassa tarjottu neuvonta liittyen kestävään kuluttamiseen, energian järkevään käyttöön ja arjen ympäristövalintoihin. Moreenian näyttelystä asiakas sai tietoa ja vinkkejä siitä, miten jokapäiväisessä arjessa voi toteuttaa kestävää elämäntapaa. Kävijöitä otettiin vastaan läheltä ja kaukaa tiistaisin ja keskiviikkoisin klo sekä torstaisin klo Näyttely oli maksuton. Näyttely suljettiin elokuussa. Vihreän Viikon tapahtuma kokosi mukavasti väkeä Tammelantorille ja erilaiset tapahtumat, esimerkiksi kompostointipäivä kiinnostivat ja houkuttelivat kävijöitä Moreeniaan. Kävimme myös puhumassa eri tilaisuuksissa kestävästä kehityksestä 186:lle varhaiskasvatuksen henkilölle ja opettajalle. Oman talouden sähkönkulutus kiinnosti edelleen ja vuoden aikana sähkönkulutusmittareita lainattiin 125 kertaa. Kodinkoneiden laiteneuvonnan puhelin pirisi tiuhaan maanantaisin ja tiistaisin. Kävijöitä tuli myös paikan päälle saamaan opastusta laitteiden valintaan. Laiteneuvonta lopetettiin elokuussa, ympäristöneuvoja Terttu Vitelin jäätyä eläkkeelle. Näyttelyn teemoja vuonna 2012 olivat Kestävä kulutus Energian taloudellinen käyttö Puhdas vesi yhteinen haastemme Ruoka ja ympäristö Ympätistötietokeskus Moreeniassa kävijät Päiväkotilapset, koululaiset, opiskelijat ja erilaiset harrastusryhmät, työyhteisöt sekä yksittäiset kävijät tutustuivat näyttelyosioihin omatoimisesti tai opastetusti. Peruskoulu, vuosiluokat Peruskoulu, vuosiluokat asteen koulutus, lukio 125 Muu oppilaitos 154 Päiväkoti 164 Muut ryhmät 229 Yksittäiset kävijät 85 Kaikki kävijät yhteensä 1346 Henkilökohtainen neuvonta Ympäristö-, energia- ja laiteneuvontaa annettiin paikan päällä, puhelimitse tai sähköpostilla 515 asiakkaalle.

10 Rane asumisen ja rakentamisen energianeuvonta Rane on energianeuvontaverkosto Motivan ja Tampereen kaupungin rahoittama hanke, jossa kehitettiin kuluttajille suunnattua paikallista energianeuvontaa. Vuonna 2012 Ranen 2. vaiheessa kehitettiin toimintatapoja ja työkaluja energiatehokkaan rakentamisen ja asumisen edistämiseksi mm järjestämällä rakentajakouluja. Tampereella toiminnan vastuutaho on rakennusvalvonta. Ranen työntekijät toimivat Ranen neuvojina ja asiantuntijoina, mutta ovat työsuhteessa nykyisiin yksikköihinsä: rakennusvalvonta (rakentamisen ja remontoinnin neuvonta, Ranen vastuullinen johtaja), asuntotoimi (korjaus- ja energia-avustukset), ympäristöterveysyksikkö (asumisterveys), (asumisen energiatehokkuus, kodinkoneiden valinta + viestintä, koordinaatio) ja Frenckellin palvelupiste (kyselyjen luokittelu ja välittäminen). Ranen asiantuntijayksiköillä on omat puhelinpäivystysaikansa ja vastaanottoaikansa. Asiakas voi lähettää kysymyksen sähköpostitse tai soittaa Ranen palvelunumeroon Frontoffice välittää puhelut ja sähköpostit asiantuntijoille. Henkilökohtaisia kontakteja oli n kpl ja tapahtumiin osallistui n kävijää. Rane päivysti asuntomessuilla Vuoreksessa Motivan osastolla, jossa kävijöitä oli kpl. Koukkurannan rakentajia oppimassa ilmalämpöpumppuasiaa

11 Energianeuvonnan eri toimijoita Pirkanmaalla tuo yhteen verkkoportaali joka toimii matalan kynnyksen luukkuna asiakkaille. Monipuolisesta neuvonnan verkkopalvelusta kuluttaja löytää tietoa myös toimistoaikojen ulkopuolella. Sivujen kautta asiakas saa olennaisen tiedon rakentamisen ja asumisen neuvontapalvelun toiminnasta ja sitä kautta asiakkaalla on mahdollisuus ottaa yhteyttä suoraan neuvojiin. Verkkopalvelu sisältää myös monia muita toiminnallisia kokonaisuuksia ja se hyödyntää Facebook sivua joka julkaistiin marraskuussa. Yhdysvaltain Suomen-suurlähettiläs Bruce Oreck Ranen neuvontapisteellä marraskuussa Lähi-Rane Tammelan ja Vuoreksen alueille jalkautuvan Lähi-Ranen keskeisimpänä tavoitteena oli luoda tehokas toimintamalli kaupunginosakohtaiselle energia- ja ilmastoneuvonnalle. Lisäksi pyrittiin edistämään toimintamallin mukaisen neuvonnan laajentamista muihin Tampereen kaupunginosiin. Hankkeessa lisätään Ranen tunnettavuutta pilottialueilla ja neuvonnan myötä vähennetään alueiden ilmastopäästöjä. Energiansäästöviikolla energianeuvojat jalkautuivat Tammelantorille lamppuinfon merkeissä. Paikalla neuvottiin 200 uteliasta ja Tampereen radio uutisoi tempauksen. Samalla taajuudella päästiin kertomaan myös Vuoreksessa ja Sampolassa järjestetyistä energiansäästöön tähtäävistä jouluvalaistusneuvontatilaisuuksista. Vuoreksen rakentajien tontti-infossa syyskuun 30. tavoitettiin noin 100 henkeä. Ranen neuvojat kertoivat energiatehokkaasta rakentamisesta ja lämmitysjärjestelmistä.

12 Materiaalitehokkuus ja jätteen synnyn vähentäminen Materiaalitehokkuuden projekteja toteutti Ekokumppanien projektipäällikkö Harri Helin. Elokuusta 2012 lähtien osassa niistä avusti viestinnän suunnittelija Matti Huhta. Earth Hour 2012 Earth Hour pimensi Keskustorin ja Vanhan kirjastotalon puiston :30-21:30 väliseksi ajaksi. Tapahtuma siirtyi keskustorilta ensi kertaa käytössä olleelle Laikun lavalle, jossa kuultiin elävää musiikkia ja nähtiin Flamman tulishow. Earth Hourin merkeissä energiansäästöstä päästiin kertomaan artikkeleihin mm. Aamulehdessä, Valossa, Morossa, Kirkkosanomissa, Pirkanmaan sanomissa ja Tori lehdessä. Ympäristötori Ekokumppanit koordinoi Vihreän viikon ympäristötorin 4.kesäkuuta. Täydellä Tammelantorilla esittäytyivät kymmenet ympäristöalan toimijat. Tähteitä nolla! Ympäristötoimijoita ja torikansaa Tammelassa Ympäristötorilla Tähteitä nolla! kampanja haastoi syksyllä 2012 ala-asteen oppilaat kilpailemaan lautaselle jäävän ruokajätteen määrän vähentämisestä. Mukaan kisaamaan lähti yhteensä kymmenen koulua neljän Tampereelta, Lempäälästä, Ylöjärveltä ja Orivedeltä. Kampanjan toteuttivat Pirkanmaan jätehuolto, Ekokumppanit ja koulujen ruokapalvelujen tarjoajat. Eniten roskiin joutuvan biojätteen määrää vähensivät ylöjärveläisen Vuorentaustan koulun 238 oppilasta ja tamperelaisen Aleksanterin koulun 490 oppilasta. Vähiten ruokajätettä oppilasta kohden tuottivat pienen oriveteläisen Hirsilän koulun 54 oppilasta. Pirkanmaan Jätehuolto Oy tarjoaa Vuorentaustan ja Hirsilän

13 koulujen oppilaille jäätelöt viikolla 51 loistavan tuloksen ansiosta. Kaikki mukana olleet koulut saavat kunniakirjan. Kampanjaviikon aikana ruokaloissa on ollut esillä oppilaitten teemaan liittyviä piirroksia ja Seppo Leinosen kampanjamateriaalia. Kampanja huomioitiin niin paikallislehdissä, televisiossa kuin radiossa (YLE). Tähteitä nolla tyylinäyte Aleksanterin koululta Energiansäästöviikko 2012 Viikolla 41 vietettiin kansallista Energiasäästöviikkoa. Pirkanmaalla Lempäälän, Nokian ja Vesilahden kunnat järjestivät :n kanssa kilpailun teemalla Ota lämpö talteen. Koululaiset ja päiväkotilapset osallistuivat kilpailuun pohtimalla energiansäästökeinoja lämmityksessä piirustusten, askartelutöiden, runojen, aineiden, valokuvien ja videoiden muodossa. Ota lämpö talteen -kilpailuun saapui yli 100 työtä. Ekokumppanit kokosi palkitut työt osoitteeseen /energiansaastoviikko. Nokian parhaimmista töistä järjestettiin myös näyttely viikoilla Nokian pääkirjastossa. Parhaimmat työt palkittiin yllätyspalkinnoilla, jotka lahjoittavat Doranova, Fortum ja Lempäälän Lämpö. Tampereen seudun kunnissa energiansäästön sanomaa vietiin myös tietokilpailemalla. Ekokumppanien toteuttamassa verkkopohjaisessa visassa testattiin kuntien henkilöstön tietoutta energian kulutuksesta ja arjen energiatehokkuudesta. Yhteystietonsa jättäneitä visailijoita kertyi 508, joista kangasalaiset olivat aktiivisimpia kahdensadan osallistujan voimin. Kymmentä onnekasta vastannutta muistimme energiansäästölampuilla.

14 Tekotallaaja lyhytelokuvat Improviasstioteatteri Harhaliikkeen ja Kuutiomedian kanssa yhteistyössä tuotetut Tekotallaaja -lyhyetelokuvat kertovat kestävistä kulutusvalinnoista ja elämäntavasta. Ne ovat nähtävissä Ekokumppanien Youtube-kanavalla ja ne ovat esillä myös Roskan möivät blogissa. Studiotyöskentelyä Moreenian kellarikerroksessa Jäätelöä ja yrttejä (1:32) kertoo jätteen synnyn ehkäisystä ja jätteiden hyötykäytöstä Lähelle vai kauas (3:13) näyttää, että kaukomatkailun sijaan lähelläkin voi lomailla Pyörällä olisit jo perillä (2:02) tarjoaa vaihtoehdon yksityisautoilulle Taikurin biojätepussi (2:20) opastaa miten sanomalehdestä voi kätevästi taitella biojätepussin Turhakkeita ja tunteita (1:36) korostaa jätteen synnyn ehkäisyä, turhan tavara välttämistä ja aineettomista elämyksistä nauttimista

15 Kestävä kulutus sosiaalisessa mediassa Fiksua kuluttamista peräänkuuluttava Facebook-sivu keräsi syksyllä yli 2700 tykkääjää, kokonaistavoittavuuden ollessa parhaillaan yli Facebook-käyttäjää. Kauppalehti uutisoi nopeasti kasvaneen ryhmän, joka toimii ja kasvaa edelleen. Jätteen vähentämisen viikko: Tähderuokakisa Haastoimme Moron kanssa joulun pyhien aikaan tamperelaiset lähettämään kuvan omasta, joulunajan tähteistä valmistetusta annoksesta. 20. joulukuuta ilmestyneessä lehtijutussa muistutettiin suomalaisen ruokajätteen faktoista. Pirkanmaan jätehuolto palkitsi parhaan kuvan lähettäjän lähettämällä gastronomi Chef Santeri Vuosaran kokkaamaan hänen kotiinsa aterian suomalaisten yleisimmin haaskaamista ruokaaineista. Tilaisuudesta tehtiin artikkeli Pirkanmaan jätehuollon Roskalehteen. Ruokatähteiden vähentäminen ja käyttö esillä Morossa joulun alla

16 Hankkeet ILMANKOSin villiyrttiretkeläisiä Kangasalalla Tampereen seudun ILMANKOS Seudullinen ilmastonmuutoksen hillinnän projekti ILMANKOS päättyi vuoden 2012 lopussa. ILMANKOS järjesti vastuullista elämäntapaan kannustavia tapahtumia ja kampanjoita kohdealueilla Tampereella, Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Pirkkalassa ja Ylöjärvellä. Kolmevuotisessa projektissa järjestettiin yhteensä noin 140 tapahtumaa, 5200 ihmistä, Mediakynnys ylittyi 360 kertaa lehti-, tv- ja radiojuttujen muodossa. Vuonna 2012 ILMANKOS keskittyi toimintaan Lempäälässä ja Kangasalla. Lempäälän toiminnassa oli mukana noin 30 ilmastoperhettä, joille tarjottiin asiantuntija-apua hiilijalanjäljen pienentämiseen. Vuoden 2012 tapahtumia olivat mm. villiyrttiretket, hyötyviljelyillat, kokkausilta, kestävän liikkumisen ilta ja retki Koukkujärven jätteenkäsittelykeskukseen. Asukastapahtumat päättyivät kesään ja syksyllä 2012 keskityttiin projektin toimintamallien kehittämiseen ja juurruttamiseen. ILMANKOS tuotti ja julkaisi yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeen piirin kanssa Lapsiperheen ympäristöoppaan. Kotitalousopettajille järjestettiin työpaja yhteistyössä Kotitalousopettajien liiton kanssa. Ammattilaisille suunnattu, projektin tuloksia ja kokemuksia esittelevä päätösseminaari oli marraskuussa Vapriikissa. Hyviä tapahtumaideoita ja kokemuksia asukastyöstä tehtiin tunnetuksi myös seminaareissa (esim. Motivan Behave-seminaari) ja lehti-artikkelein (esim. Ympäristölehti). Ilmastoperheiden kokemuksista valmistui myös ympäristöpolitiikan pro gradu -tutkielma. ILMANKOS-projektin päärahoittajia olivat Euroopan aluekehitysrahasto ja Pirkanmaan liitto. Muita rahoittajia olivat seudun kunnat sekä Pirkanmaan jätehuolto Oy, Tampereen sähkölaitos Oy, Tampereen joukkoliikenne ja Tampereen Vesi.

17 Lähilämpöä Teiskossa Lähilämpöä Teiskossa hanke tarjosi vuoden 2010 lopusta joulukuun 2012 loppuun neuvontaa ja asiantuntija-apua lähienergian hyödyntämiseksi. Hankkeessa keskityttiin pelletti-, hake- ja aurinkolämpöön, ja pääkohteina olivat öljyllä ja sähköllä lämpiävät rakennukset. Hankkeen osallistujat olivat pientalouksia, maatiloja, pienyrityksiä, julkisia tahoja ja yhteisöjä. Projektin osallistujat saivat maksutonta ja puolueetonta neuvontaa hake-, pelletti- ja aurinkolämmön käyttöönottoon lämmitysjärjestelmän vaihdon kaikissa vaiheissa. Neuvonta toteutettiin 2012 toukokuuhun asti Teiskon alueella järjestettävinä iltatapahtumina, kohdekäynteinä, puhelinneuvontana ja yhteisvierailuina valmiisiin kohteisiin. Vuoden 2012 kesäkuusta joulukuun loppuun neuvonta laajeni Tampereen seudun maaseutualueelle, ja tilaisuuksissa esiteltiin myös tuulivoimaa ja lämpöpumppuja. Yhteensä osallistujina oli 22 kotitaloutta, 5 maatilaa, 5 pienyritystä, 1 kylätalo ja 4 julkista tahoa. Projektipäällikkönä toimivat Elina Seppänen (tammikuu-toukokuu 2011) ja Emilia Olkanen (toukokuu joulukuu 2012). Hakelämpöneuvojana toimi Juha Hiitelä Metsäkeskuksesta, pellettilämpöneuvojana Hannes Tuohiniitty Suomen Pellettienergiayhdistyksestä (nyk. Bioenergia ry) ja aurinkolämpöneuvojana Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy:stä. Verte Oy:n Raimo Virtasen osaamista hyödynnettiin lämpöpumppujen osalta. Lisäksi asiantuntijaosaamista saatiin lämpöalan yrityksiltä. Vierailijoita Murikka-opiston lämpökeskuksessa Teiskon alueella pienten yksittäisten kohteiden lisäksi saatiin aikaan suurempia muutoksia Metallityöväen Murikkaopiston vaihdettua öljystä pellettiin (0,7 MW) ja Kämmenniemen biopolttoaineella toimivan aluelämpölaitoksen edetessä (0,7 MW). Seudullisesti suurimmat kohteet olivat Kangasalan kunnan Koivurinteen ja Liuksialan päiväkodit, Rekolakoto-vanhainkoti, Ruutanan koulu ja Tursolan korttelikoulu. Selvityksiä tehtiin myös Tampereen evankelisluterilaiselle seurakunnalle Aitolahden kirkolla (800 MWh/vuosi). Koivurinteen päiväkodissa ja Ruutanan koululla tuotetaan tulevaisuudessa aurinkolämmöllä 10 % koulun ja päiväkodin energiankulutuksesta eli MWh vuodessa. Hankkeen tukemana Verte Oy:n lämpöpumppuasiantuntija Raimo Virtanen on luomassa Koivurinteen päiväkodista ja Ruutanan koulusta myös järvilämmön pilottikohdetta 400 MWh:n vuosikulutuksella.neuvonnan lisäksi hanke toi yhteen eri toimijoita, joiden kesken tietojen vaihto ja uusiutuvan energian edistäminen jatkuu edelleen. Projektin aikana testattiin erilaisia neuvontakonsepteja ja uusia ideoita ohjauksen toteuttamiseen syntyi. Sekä pienten että suurten kohteiden parissa ilmeni, että suunnittelu- ja kilpailutusosaamista kaivataan. Lämpöyrittäjyydestä tiedotettiin tilaisuuksien yhteydessä ja vierailuja järjestettiin erilaisiin kohteisiin. Hankkeen aikana syntyi kehitysideoita jatkoa varten, ja niitä on pyritty hyödyntämään toisissa projekteissa. Päärahoittajana toimi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto Kantri ry:n kautta.

18 Kylähankkeet Pirkanmaan parhaana palkittu kylätalkkari Henry Aalto Kylätalkkari Kylätalkkari-hankkeen kolme koulutusryhmää valmistuivat jo vuoden 2011 puolella mutta maaliskuun loppuun kestäneen jatkoajan turvin toteutettiin vielä kurssiryhmien yhteinen talkootapahtuma yhdessä Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus projektin kanssa, liiketoiminnan kehittämisessä opastanut täydennyskoulutus Ahlmanilla sekä mittavaa medianäkyvyyttä saanut Pirkanmaan paras kylätalkkari kisa Metsäkeskuksen vuotuisilla Klapipäivillä. Kylätalot kuntoon Kylätalot kuntoon hanke jatkui huhtikuun 2012 loppuun. Ekokumppanien rooli hankkeen loppuvaiheessa oli Kylätalo kuntoon oppaan markkinointi, oppaan nettiversion julkaiseminen Pirkan kylien sivujen alla sekä päätösseminaarin järjestäminen Vanhalla Kirjastotalolla. Päätösseminaarissa esiteltiin onnistuneimpia hankkeen aikana toteutettuja energiaremontteja. Ystäväkylän Lähiruokasafari vieraili Kurjen tilalla

19 Ystäväkylä Maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta edistävä sekä maakuntien hyviä asioita lähiruoan, matkailun, luonnon ja kulttuurin teemojen alla esiin nostava Ystäväkylä käynnistyi vuoden alussa. Pirkanmaan ELY-keskuksen Manner- Suomen maaseudun kehittämisrahastosta rahoittamassa hankkeessa työskenteli osa-aikaisesti neljä henkilöä. Vuoden aikana järjestettiin asukastoimijoiden välisiä vierailuja kaupunkiin ja maaseudulle, talkoita sekä hankkeen teemojen mukaisia erilaisia tempauksia ja tapahtumia. Hanke onnistui solmimaan toteutuksen kannalta elintärkeitä yhteistyösuhteita Aamulehden Moroon, LähiTapiolaan ja Pirkanmaan Osuuskauppaan. Läheiset yhteistyökumppanit Pirkan Kylät ry ja Marja Vehnämaa oli myös korvaamaton apu asukastoimijoiden tavoittamisessa. Esimerkkejä onnistuneista tapahtumista ja toiminnasta olivat talkoot Kurjen tilalla ja Knuutilan kartanossa, Pirkanmaan paras kylätapahtuma 2012 äänestys, Moron Lähiruokasafari sekä marraskuinen Lähiherkkuja ja Lähiteatteria ensi-ilta. Vuoden aikana hankkeessa järjestettiin yhteensä 13 tapahtumaa. Toiminnassa oli mukana 23 Pirkanmaan maaseudun kylää ja seitsemän Tampereen kaupunginosaa. Hankkeen tapahtumiin ja äänestyksiin osallistui noin 3800 henkilöä. Puhtaat vedet Pirkanmaan voimavarana Pirkanmaan Liitto myönsi lokakuun alusta maakunnan kehittämisrahaa esiselvityshankkeeseen, jonka tavoitteena on kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia ja -malleja vesistöjen voimavarapotentiaalin valjastamiseksi Pirkanmaan elinvoimaisuuden edistämiseksi. Hanke pohjaa keväällä 2012 :n aloitteesta käynnistettyyn keskusteluun Vanajavesikeskuksen mallin mukaisen vesistökeskuksen perustamisesta Pirkanmaalle. Selvitystyö valmistuu vuoden 2013 huhtikuussa.

20 LION Liikkumisen ohjauksen neuvonta Liikkumisen ohjauksen hankeen tavoitteena on lisätä julkisen liikenteen ja lihasvoimin kuljettujen matkojen suoritteita Tampereen kaupunkiseudulla. Liikkumisen ohjauksessa käytetään ns. pehmeitä keinoja kuten neuvontaa, valistusta ja tietoiskuja. Liikkumisen ohjaus ei puutu lainsäädännöllisiin tai muihin ns. koviin keinoihin. Keväällä LION oli mukana 12 pyöräilyteon Minä poljen -kampanjassa, jonka toteuttivat Tampereen kaupunki ja paikalliset pyöräilyseurat. Kevääseen sijoittui myös valtakunnallinen Pyöräilyviikko, joka näkyi kaupungilla monina tapahtumina. Aamulehdessä järjestettiin keskustelupaneeli, jonka teemana olivat pyöräilyn positiiviset vaikutukset. Laukontorilla oli äitienpäivätapahtuma yhteistyössä Suomen vanhimman pyöräilykilpailun Fuji-Peloton GP:n kanssa ja Sorin aukiolla BMX-tapahtuma. Moron kanssa yhteistyössä toteutettuun Kuvasuunnistukseen osallistujia yli 200 pyöräilijää. Kesällä Liikkumisen ohjaus järjesti Rongan tunnelin avajaiset. Paikalla oli pormestarin ja pyöräilijäjoukon lisäksi elävää musiikkia, YLE, Aamulehti ja Tamperelainen. Uudesta pyöräparkista riemuittiin Laukontorilla Yhteistyö Tampereen Joukkoliikenteen kanssa jatkui. Kesäkuussa Ratinan Tanssipitojen osallistujille myytiin yli 2000 neljän vuorokauden bussilippua. Nuorisoseurojen liiton vapaaehtoisten käyttöön järjestettiin 25 kaupunkipyörää, jotka olivat aktiivisessa käytössä tapahtuman ajan. Syyskuun aikana kaikissa Tampereen jäähallin jääkiekon SM-liigan peleissä kolme ihmis-sandwitchia jakoi yleisölle 4000 ilmaisia bussilippua (joista käytettiin noin 1200), reittikarttoja ja muuta tietoa. Vastaanotto oli yllättyneen iloinen. Syyskuun alussa Liikkumisen ohjauksen seudulliseksi koordinaattoriksi palkattiin Erno Holmberg. Syksyllä Joukkoliikenteen Työmatkalippua promotoitiin käyntikortin avulla Energia messuilla. Työmatkalipun nettilataaminen on kuitenkin vasta kehitteillä, mikä vaikeuttaa suuresti työnantajayhteistyötä. Messuilla arviolta 300 henkilöä kävi tutustumassa osastolle rakennettuun polkupyöräsimulaattori, jota esiteltiin myös messuista tehdyllä videolla:

21 Liikkumisen ohjauksen nettisivut avattiin marraskuussa Loppuvuoden aikana sivustolla kävi noin 6000 kävijää joista noin 4000 oli uniikkeja käyntejä. Joulukuussa sivustolle toteutettiin Suomen ensimmäinen paikkatietoa hyödyntävä kalorilaskuri, joka lisäsi käyntejä huomattavasti. Kansallisessa mediassa liikkumisen ohjaus näkyi kalorilaskurin ansiosta. Taloussanomat, Aamulehti, Kouvolan sanomat ja Radio Moreeni uutisoivat laskurin. Liikkumisen ohjauksen Suomen ensimmäinen paikkatietopohjainen laskuri kiinnosti Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus projekti Lokakuun alussa 2011 käynnistyneen projektin tavoitteena on kehittää toimintamalli rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskukselle. Projekti rakentaa yhteistyöverkoston korjausrakentamisen alalla toimivien osapuolten välille: koulutusorganisaatiot, viranomaiset, yritykset ja kolmannen sektorin toimijat. Projektin päärahoittajat ovat Euroopan aluekehitysrahasto ja Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunki vastaa kuntarahoitusosuudesta. Projektin toteuttaa ja toiminta-alueena on Pirkanmaa. Projektin tuloksena on elämyksellinen näyttely- ja kohtaamispaikka, josta vanhan rakennuksen omistaja, korjausrakentaja, oppilas, opettaja tai kuka tahansa rakennuskulttuurista kiinnostunut saa tietoa, kuinka hoitaa ja korjata vanhoja rakennuksia, millaisia materiaaleja kannattaisi käyttää, mistä löytyy ammattitaitoisia tekijöitä ja miten säästää kustannuksissa. Tuloksena syntyy myös tietopankki korjaustavoista, materiaaleista, eri alojen osaajista sekä alan koulutusmahdollisuuksista. Vuoden 2012 aikana rakennettiin verkostoa ja keväällä verkosto järjestäytyi Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry:ksi, joka jatkaa projektin aikana kehitettyjä malleja projektin päättymisen jälkeen vuonna on yhdistyksen perustajajäsen.

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄN 7. KOKOUS MOREENIASSA 20.8.2013. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti

OHJAUSRYHMÄN 7. KOKOUS MOREENIASSA 20.8.2013. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti OHJAUSRYHMÄN 7. KOKOUS MOREENIASSA 20.8.2013 Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti ESITYSLISTA Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen Edellisen pöytäkirjan (kokous nro

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia

Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia Testattuja malleja ja menetelmiä Tuija Hyyrynen ja Katja Viberg Kaupunkitutkimuksen päivät 6.5.2010 4V-hanke 1.4.2008-31.3.2011 Etelä-Suomen EAKR-ohjelma, toimintalinja

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Energianeuvonnan taustaa ja tavoitteet Neuvonnan aikataulu ja sisältö

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari DI Noora Airaksinen, Sito Oy Kahden vuoden aikana on kokeiltu lukuisia toimenpiteitä toimivia ja vähemmän toimivia Yhteistyöverkosto on laajentunut ja tiivistynyt.

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan energianeuvontahanke

Pohjois-Karjalan energianeuvontahanke Pohjois-Karjalan energianeuvontahanke Rakentajailta 2 Energia 21.11.2013 Joensuu Pasi Pitkänen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET

HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET Järvenpään liikkumisen ohjauksen valtionapuhanke Tulosten esittely 15.5.2014 Marja-Terttu Sikiö / Destia Oy HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET Järvenpään kaupunki haki valtionavustusta liikkumisen ohjauksen

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin Energianeuvoja Tommi Tuomi Kymenlaakson energianeuvonta Energianeuvoja Tommi Tuomi 020 615 7449 tommi.tuomi@kouvola.fi Sähköposti ja puhelin neuvontaa, neuvonta

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina 2015 2020 (5.6.2015) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Ympäristökasvatussuunnitelma vuosille 2015-2020 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste.

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste Joensuu, 2013 Historia 3.9.2009 Seminaari Sortavalassa projektin perustamisesta, jonka

Lisätiedot

Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto

Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto Maakunnan liitot Lakisääteisiä kuntayhtymiä Osa kunnallishallintoa Ylin päätösvalta maakuntavaltuustolla

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014 Aika 9.2.2014 klo 14.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00. ja esitteli vierailijan, Salon kyläasiamies

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos www.ekokymenlaakso.fi Pia Outinen 1 1 Tavoite ja tarkoitus Tehtävä Kymenlaaksolle Strategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

Kanta-Hämeen kestävän energian ohjelma

Kanta-Hämeen kestävän energian ohjelma en monipuolisista luonnonvaroista lähienergiaa kestävästi, taloudellisesti ja paikallisesti työllistäen en kestävän energian ohjelma Hämeenlinna 30.11.2011 Kestävää energiaa Hämeestä - hanke Toteuttanut

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Onni on rajaton Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Aiheet: Mitä onni on? Happy Planet Index BKT & onnellisuus Hyvän elämän osatekijät Mikä lisää onnellisuutta? Kestävä kulutus - rajat on Vastuulliset

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti. Projektipäällikkö Antti Honkarinta

Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti. Projektipäällikkö Antti Honkarinta Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti Projektipäällikkö Antti Honkarinta 31.10.2013 Projektin toteuttajaorganisaatio on Oulun kaupunki. Projekti sijoittuu konsernipalvelujen

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Ilmastostrategiatyön käynnistämisseminaari 14.11.2012, Tampere, Vapriikki Tom Frisk Pirkanmaan ELY-keskus 1. ILMASTOSTRATEGIATYÖN LÄHTÖKOHDAT Valtioneuvoston pitkän

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet

Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet Lähtökohtia kuluttajaneuvonnan kehittämiseen Ilmastopolitiikka Ilmastonmuutosta hillittävä kasvihuonekaasupäästöjä vähennettävä Kaikkia

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Kokemuksia eksperttitoiminnasta Pirkanmaalta. Ilari Rautanen Ekokumppanit Oy

Kokemuksia eksperttitoiminnasta Pirkanmaalta. Ilari Rautanen Ekokumppanit Oy Kokemuksia eksperttitoiminnasta Pirkanmaalta Ilari Rautanen Ekokumppanit Oy Esityksen sisältö Pirkanmaan toimijat eksperttikoulutuksessa Nykytilanne koulutuksessa Pirkanmaalla Selvitys energiaeksperttitoiminnan

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot