Vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2013 1"

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS Sisällysluettelo 2 Ekokumppanit vuonna Viestintä ja mediasuhteet 4 Vastuullinen toiminta 5 Henkilöstö 7 Neuvontapalvelut 8 Kuntien energiatehokkuustyö 8 Ympäristökasvatus ja -neuvonta 8 Tampereen kaupunkiseudun kuntien ympäristöneuvontapalvelut 9 Kouluvierailut 11 Rane asumisen ja rakentamisen energianeuvonta 12 Materiaalitehokkuus ja jätteen synnyn vähentäminen 15 Hankkeet 18 Ekokoti Taloyhtiöiden energianhallintaa 18 Lapsiperheen ympäristöopas 21 LION Liikkumisen ohjauksen neuvonta 22 Puhtaat vedet Pirkanmaan voimavarana -esiselvityshanke 24 Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus projekti 24 Ystäväkylä 25 Vuosi Tase 28 Tuloslaskelma 30 Vuosikertomuksen kuvat ovat Ekokumppanien henkilöstön ottamia ellei toisin mainita. 2

3 Ekokumppanit vuonna 2013 Yhtiö tuottaa ympäristönhuoltoon, yhdyskuntasuunnitteluun ja teknisiin palveluihin kuuluvia tiedotus-, neuvonta-, koulutus- ja asiantuntijapalveluja sekä välittää ympäristönhuoltoon, yhdyskuntasuunnitteluun ja teknisiin palveluihin kuuluvia tuotteita, joilla edistetään kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa ja yritystoimintaa. Tilikauden aikana yhtiö tuotti mm. asumisen ja rakentamisen sekä liikkumisen ohjauksen neuvontapalvelua Tampereen kaupungille ja seudun kunnille. Yhtiö kehitti verkkopalveluja ja kasvatti neuvontatyön vaikuttavuutta tiiviin mediayhteistyön avulla. Yhtiö tarjosi asiantuntijatyötä myös mm. kuntien oman vastuullisen toiminnan kehittämiseksi ja toteutti tukirahoitteisia hankkeita yhdessä laajan kumppaniverkoston kanssa. Yhtiössä työskenteli tilikauden aikana keskimäärin 14 työntekijää ja sen lisäksi muutamia harjoittelijoita. Ekokumppanit samassa työskentelytilassa Moreenian kolmannessa kerroksessa Ympäristötietokeskus Moreenian pitkäaikainen näyttelytila purettiin alkuvuonna Tilalle rakennettiin avokonttori, johon kaikki Ekokumppaneiden työntekijät siirtyivät. Tilaa sisustettiin viihtyisämmäksi pitkin vuotta. Vuoden 2013 aikana yhtiö luopui omistajatahojen palvelumaksuista ja neuvotteli niiden tilalle palvelusopimukset. Palvelusopimukset sisältävät kuvaukset palveluista, jotka yhtiö tuottaa sopimuskaudella. Yhtiön hallitus valittiin yhtiökokouksessa ja sen kokoonpano on seuraava: Tampereen kaupungin edustajat: Jaakko Stenhäll, hallituksen puheenjohtaja (Vihr) Marjukka Dyer (Kok) Inna Rokosa (SD) Kehitysjohtaja Mika Pekkinen, Tampereen Sähkölaitos Oy Toimitusjohtaja Harri Kallio, Pirjanmaan Jätehuolto Oy Uusi hallitus käynnisti strategian uudistamisen, ja uusi strategia hyväksyttiin joulukuussa. Strategia huomioi Tampereen kaupungin omistajaohjauksen kanssa sovitut linjaukset: Yhtiö toimii pääasiassa 3

4 kuluttajarajapinnassa, ja sen palvelut ovat helposti saavutettavissa mm. verkon välityksellä ja erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Uudessa strategiassa nostettiin aikaisempaa voimakkaammin esille pitkäkestoisten asiakassuhteiden ja avainasiakkaiden rooli palvelujen kehittämisessä sekä uuden liiketoiminnan synnyttäminen. Yhtiö tarjosi asiantuntijatyötä palvelusopimusten ja lyhyempien toimeksiantojen mukaisesti ennen kaikkea Tampereen kaupunkikonsernin yksiköille ja seudun kunnille. Tilikauden aikana yhtiö toteutti kuutta osittain julkisrahoitteista hanketta, joista kolme alkoi ja kolme päättyi tilikauden aikana. Viestintä ja mediasuhteet Viestintä oli vuonna 2013 entistä suuremmassa roolissa niin neuvontatyön kuin hankkeiden toiminnan suunnittelussa. Lukuisat tapahtumat, tempaukset ja teemat olivat esillä maakunnan mediassa. Tämä edellyttää sekä hyvin konseptoituja sisältöjä että oikean mediakulman löytämistä niistä kertomiseen. Näistä onnistumisista löydät esimerkkejä neuvonnan ja hankkeiden esittelyjen yhteydestä. Hankkeista mm. Ystäväkylä ja Liikkujan viikko yhdistelivät tempauksissaan useita viestimiä. Liikkujan viikon Pomot bussissa kampanja oli esimerkki monimediallisesta konseptista, joka oli alusta asti suunniteltu yhdistämään printti (aloitus- ja seurantajuttu) sekä blogi (koko viikon Aamulehden blogien etusivulla). Blogissa käytiin yllättävän tasokasta keskustelua liikenneverkon kehittämisestä. Kolme autoilevaa pomoa kertoivat bussikokemuksistaan Liikkujan viikon ajan. Sosiaalinen media on toistaiseksi ollut pääasiallisena viestintäkanavana lähinnä yksittäisissä tapahtumissa, mutta se on toiminut lähes kaiken neuvonnan ja tapahtumien tukena. Etenkin arkisista ja kevyempää sisältöä tuottaessa SoMe toimii, kuten Liikkujan viikon tuopinaluskampanjassa. Stara.fi viihdesivustolle räätälöityä uutista jaettiin Facebookissa yli 1400 kertaa, minkä johdosta Liikkujan viikosta päästiin kertomaan mm. TV2:ssa, Aamulehdessä, Radio Cityssä, Yle Tampereen radiossa sekä Radio Novassa. Paras tulos saadaan, kun kerrottava asia toimii useassa mediassa. 4

5 Ekokumppanit aloitti kesällä 2013 pilottikumppanina Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry:n MAPPA-Materiaalipankkihankkeessa, joka pyrkii saamaan mahdollisimman paljon eri toimijoiden ympäristökasvatuksen materiaalia yhden hakupalvelun alle. Palvelua testataan 2014 Ekokumppanien verkkosivuille integroitavan käyttöliittymän avulla. Vastuullinen toiminta Ekokumppanit Oy on voittoa tavoittelematon yhtiö, joka on sitoutunut yhteiskuntavastuun periaatteisiin. Toimintaa ohjaavat säännöllisesti kokoontuva hallitus sekä vuosittain yhtiökokous ja kahdesti vuodessa pidettävät omistajakeskustelut. Ekokumppanien toimisto ja kokoustilat sijaitsevat Tammerkosken Patosillan varrella Sosiaalisen vastuunsa Ekokumppanit Oy kantaa noudattamalla Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa -ohjetta. Tämän lisäksi henkilöstö on laatinut yhteiset Pelisäännöt, joita jokaisen työntekijän on noudatettava. Pelisääntöjen peruslähtökohtana ovat työtovereitten sekä heidän osaamisensa arvostaminen ja kunnioittaminen sekä työtehtävistä riippumaton tasa-arvoisuus. Yhtiöllä on toimintamalli epäasiallisen kohtelun ja häirinnän varalle. Ympäristönäkökulmat yhtiö ottaa huomioon toiminnassaan toteuttamalla mahdollisimman energiatehokkaita ja ympäristöä säästäviä työtapoja niin toimistotyössä kuin myös kokoustilan järjestelyissä. Turhaa valaistusta vältetään ja tietokoneiden ja muiden laitteiden käytössä yhtiö noudattaa sähkönsäästöohjeita. Työtilojen lämmityksessä käytetään hyväksi rakennuksessa toimivan vesivoimalan energiantuotannossa syntyvää hukkalämpöä. Hankinnoissaan yhtiö pyrkii toteuttamaan vastuullisen kuluttamisen periaatteita. Esimerkiksi lähes kaikki toimistokalusteet on hankittu käytettyinä. Ympäristötietokeskus Moreenian kokoustilojen erilaisissa tilaisuuksissa tarjoillaan Reilun kaupan kahvia ja teetä sekä käytetään kestoastioita. Hankinnat tehdään pääosin Tampereen Logistiikan kautta. Tampereen Logistiikka noudattaa mm. julkisten hankintojen energiatehokkuusohjetta. 5

6 Pyöräilyviikolla tarjottiin työmatkapyöräilijöille Reilun kaupan aamiainen Työpaikalla syntyvää jätettä on vähennetty esimerkiksi välttämällä turhaa paperin käyttöä ja suosimalla kaksipuolista tulostusta. Yhtiö pyrkii kierrättämään kaiken tuottamansa jätteen. Toimitiloissa kierrätetään biojäte, paperit ja pahvit, kartonki, SER-romu, tulostimien värikasetit sekä vaaralliset jätteet, kuten paristot, loisteputket ja energiansäästölamput. Liikkumisessa yhtiö suosii julkisia liikennevälineitä yksityisautoilun sijaan. Työpäivän aikana tehtävissä matkoissa hyödynnetään aina mahdollisuuksien mukaan julkista liikennettä. Ekokumppanit Oy tarjoaa työntekijöilleen etuutena työsuhdematkalipun. Työntekijöillä on tehtävistä riippuen mahdollisuus myös etätyöskentelypäiviin. Vuonna 2013 Ekokumppanit hankki henkilöstön käyttöön asiointipyörän. Useille kannettaville tietokoneille on asennettu SecGo kortti, joka mahdollistaa langatoman työskentelyn, myös etänä. Myös langattomaan työskentelyyn panostettiin vahvistamalla verkon kuuluvuutta toimitiloissa toimiston muuton yhteydessä. 6

7 Henkilöstö Ekokumppaneita viettämässä TYKY-päivää Tuomarlan tilalla toukokuussa 2013 Börje, Leskinen (12/2013 saakka) Hakala, Tiina Helin, Harri Holm, Suvi Huhta, Matti Häkkinen Tomi (5-7/2013) Hämälainen Sari (ent. Poutiainen) Karppi, Leena (vanhempainvapaalle 5/2013) Kääriäinen, Antti (3/2013 saakka) Laine, Sirkku (4/2013 saakka) Mäkelä, Petri (9/2013 alkaen) Mäkinen, Antero (8/2013 alkaen) Olkanen, Emilia Ovaska, Sanna (vanhempainvapaalle 12/2013) Palonen, Niko (10/2013 saakka) Pollari, Matti Rantonen, Irma Rautanen, Ilari Suoniemi, Juhana Ruotsalainen, Erik (siviilipalvelusmies 11/2013 alkaen) Vuorinen Ismo (siviilipalvelusmies 11/2013 saakka) 7

8 Neuvontapalvelut Ekokumppanit toteutti monenlaista ekologiseen elämään ja kestävään kehitykseen tähtäävää neuvontaa osana monia hankkeita. Tämän lisäksi neuvonta tarjottiin tapahtumissa ja teemaviikoilla, kouluvierailuilla, Ranen toiminnassa, materiaalitehokkuustyössä ja kuntien energiatehokkuuden asiantuntijatyössä. Kuntien energiatehokkuustyö Ekokumppanit koordinoi Tampereen kaupunkikonsernin Kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) toteutusta ja raportointia. Vuoden 2013 aikana Ekokumppaneitten asiantuntija osallistui Tampereen kaupungin edustajana työ- ja elinkeinoministeriön työryhmään, joka valmisteli kuuden suurimman kaupungin loppuvuodesta allekirjoittaneen aiesopimuksen uudesta kuntien energiatehokkuussopimuskaudesta Ekokumppanit toimi sihteerinä Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien seurantaryhmässä ja kokosi kaupungin eri yksiköiden energia- ja ilmastotoimien yhteyshenkilöt kehittämään ja keskustelemaan toimien edistämisestä. Toimimme kokoajana energiatehokkuussopimusasioissa myös Tampereen kaupunkiseudun kunnille. Seudun kuntien energiatehokkuussopimusten yhteyshenkilöt kokoontuivat kertomaan kunnan energiatehokkuustoimista ja niiden vaikutuksesta. Yhteistyössä esimerkiksi järjestettiin kuntien eri henkilöstöryhmille koulutustilaisuuksia. Lisäksi vuoden 2013 aikana Lempäälän kunta osti Ekokumppaneilta energiatehokkuussopimukseen liittyvää teknisen isännöitsijän asiantuntijatyötä. Vuoden 2013 aikana toimintaa markkinoitiin laajasti pirkanmaalaisiin kuntiin ja yhteistoimintaan osallistui uutena Sastamala. Ympäristökasvatus ja -neuvonta Paikallisesti hyvin tunnettu Ekokumppanien toiminnan osa on ollut Ympäristötietokeskus Moreenian ympäristöneuvonta liittyen kestävään kuluttamiseen, energian käyttöön ja arjen ympäristövalintoihin. Kompostointipäivä toi Moreeniaan satakunta kiinnostunutta kuulemaan vaihtuvia puheenvuoroja. 8

9 Keväinen Moreenian kompostointipäivä järjestettiin yhteistyössä Huussi ry:n ja Pirkanmaan Marttojen kanssa. Päivän aikana jaettiin kompostoinnin lisäksi tietoa myös kuivakäymälöistä. Syksyllä jaoimme jätevesitietoutta TAMK:in Jätevesi-illassa. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Huussi ry:n, KVVY:n ja TAMK:in kanssa. Ympäristöneuvojamme osallistui Tampereen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen Keke-viikon Hyvien käytäntöjen torille, jossa jaettiin hyviä käytäntöjä yli 100:lle osallistujalle. Ympäristöneuvojamme kävi myös antamassa tietoa ja vinkkejä arjen ekoteoista Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin keke-koulutustilaisuudessa. Ekokumppanit Oy hyväksyttiin LYKE-verkoston jäseneksi kesällä LYKE-verkoston eli luonto- ja ympäristökasvatuksen tukiverkoston tarkoituksena on saattaa yhteen toimijoita, jotka voivat olla apuna tai tarjota ohjelmia päiväkotien ja koulujen luonto- ja ympäristökasvatukseen ja kestävän elämäntavan kysymyksiin. Projektipäällikkömme Harri Helin valittiin elokuussa Pirkanmaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmän (PYY) työvaliokunnan (Pyrstö) jäseneksi. Ympäristöneuvojamme Tiina Hakala kutsuttiin loppuvuodesta 2013 Pirkanmaan ympäristöohjelman seurantatyöryhmän (PYSTY) työvaliokunnan jäseneksi, teematyöryhmään ympäristötietoisuus. Tampereen kaupunkiseudun kuntien ympäristöneuvontapalvelut Ympäristöneuvontapalveluissa toiminta suunnitellaan yhdessä seudun kuntien kanssa. Ympäristöneuvonta on osa Tampereen seudun ilmastostrategian toteutusta ja se toteuttaa samalla kunkin kunnan muita strategioita ja ohjelmia. Ympäristöneuvontatyön avulla ympäristöasiat pyritään tuomaan lähemmäksi kuntalaisten arkea. Vuonna 2013 mukana olivat Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnat. Palvelun vastuuhenkilönä toimi projektisuunnittelija Sari Hämäläinen (Os. Poutiainen) Ekokumppaneilta. Sieniretkeläisiä Pirkkalassa 9

10 Kaikille kuntalaisille avointa toimintaa olivat luontoretket ja -tapahtumat. Näihin osallistui yhteensä 196 kuntalaista. Retkiä ja tapahtumia järjestettiin lintu-, sieni- ja villiyrttiteemoilla. Kuntalaisille avoimien retkien lisäksi järjestettiin Pirkkalassa myös yksi koululaisretki, johon osallistui 51 oppilasta 4. ja 6.luokilta. Retkioppaina oli keruutuotetarkastajia, eräopas ja aktiivisia luontoharrastajia. Paikallislehdet julkaisivat juttuja luontoretkistä. Luontoretkistä ja kouluvierailuista on saatu hyvää palautetta osallistujilta. Palautteet ovat myös auttaneet kehittämään toimintaa edelleen. Lapsia villiyrttiretkellä Pirkkalassa Kuntien ympäristöneuvontapalvelut on rahoitettu kuntien vuosittaisilla maksuilla. Kuntakohtaiset budjetit on neuvoteltu edellisen vuoden lopussa. Kaikki tilaisuudet ovat olleet osallistujille maksuttomia. Energiansäästöviikolla tavoitettiin koko seutukunta Energiansäästöviikko on Motivan lanseeraama ja vuosittain viikolla 41 toistuva kampanja, jonka aikana kiinnitetään huomioita energiansäästöön ja tottumuksiin käyttää energiaa. Koulukampanjan kulkua postituksesta tulosten esittelyyn Aamulehden etusivulla. Vuoden 2013 energiansäästöviikolla Ekokumppanit järjesti pääkirjasto Metson pääaulassa kodin energianeuvontapisteen, jossa annoimme neuvoja lampun valintaan noin 130 asiakkaalle. Heti tiistaina 10

11 viikko jatkui Meton Pietiläsalissa pidetyillä Kodin valaistus kuntoon! yleisötapahtumilla. Tapahtumat järjestettiin yhteistyössä Ranen, Pirkanmaan Marttojen ja Tampereen Valo ja Sisustus kanssa. Energiansäästöviikolla toteutettiin myös Tampereen seudun koulukampanjan, jonka teemana oli terveellinen ja energiatehokas sisälämpötila. Kampanjaan osallistui 38 viidettä ja kuudetta luokkaa seitsemästä kunnasta. Yhteensä 678 oppilasta mittasi kotitehtävänä oleskelutilojen sisälämpötilan ja kirjasi vastauslomakkeelle vanhempien avustuksella, millä oma koti lämpiää ja miten lämpötilaan voi vaikuttaa. Kampanja sai positiivista palautetta niin Motivalta kuin opettajilta. Kodin sisälämpötila on merkittävä asia niin terveydelle kuin energian kulutukselle. Energiansäästöviikon koulukampanjan luokille postitettuun kuoreen kuului myös arkillinen Viimeinen sammuttaa valot -tarroja. Tarroja tilattiin useaan luokkaan lisää ja niitä on edelleen saatavilla Ekokumppaneista. Kouluvierailut Vuonna 2013 Ekokumppanit jatkoivat kouluvierailujen tarjoamista Tampereen ja seutukuntien kouluille ympäristökasvatuksen tueksi. Projektipäällikkö Harri Helinin kolmasluokkalaisille pitämillä Pikkutekoja ympäristön hyväksi oppitunneilla pohdittiin mm. mitä muoti on, mistä ruoka on peräisin, miten voi liikkua eri tavoin ja miten kotona ja koulussa voi tehdä joka päivä pikkutekoja ympäristön hyväksi. Ympäristöneuvoja Tiina Hakala piti seitsemäsluokkalaisille Energiaa! oppitunteja, ohjaten arkisin vinkein oikeisiin ja säästäviin energiankulutustapoihin. Kuluta kestävämmin! oppitunneilla oppilaat saivat vinkkejä luonnonvarojen kestävään käyttöön ja jätteenvähentämiseen omassa arjessa. Ympäristöneuvoja Tiina Hakala vetämässä oppituntia Sammon koululla (Vesitehras-lehti 2/2013) Kouluvierailuja tehtiin Tampereella ja seudun kunnissa vuoden 2013 aikana yhteensä 226 kpl, joilla tavoitettiin yhteensä 4700 oppilasta. Näistä 3-luokkalaisia oli 2587, 7-luokkalaisia 1883 ja toisen asteen 11

12 opiskelijoita 205 henkilö. Valtaosa kouluvierailuista tehtiin Tampereella, mutta oppitunteja pidettiin myös Pirkkalan, Lempäälän, Vesilahden, Oriveden ja Juupajoen kouluilla. Seudun kunnissa opetukseen osallistui yhteensä 800 oppilasta. Näistä 440 oli kolmasluokkalaisia ja 360 seitsemäsluokkalaisia. Kangasalla aloitettiin uutena toimintamuotona luonto-opetus oppilaitosten lähiluonnossa. Oppitunneilla pyrittiin vahvistamaan lasten luontosuhdetta, lisäämään lähiluonnon arvostusta ja tekemään jokamiehenoikeuksia tutummaksi. Lähiluonto-opetuksesta vastasi projektisuunnittelija Sari Hämäläinen (os. Poutiainen). Toiminnan suunnittelussa oli kunnan ympäristönsuojelun lisäksi mukana myös varhaiskasvatuksen suunnittelija ja opetuskoordinaattori. Lähiluonto-oppitunnit Kangasalalla tavoittivat yhteensä 424 oppilasta. Näistä 160 oli esikouluikäistä. Alakoulujen 3.luokkalaisia osallistui opetukseen 80 ja yläkoulujen 7. luokkalaisia 184. Rane asumisen ja rakentamisen energianeuvonta Ranen tavoitteena on energiatehokkuuden edistäminen Tampereen seudulla niin rakentajien, korjaajien kuin asukkaiden valinnoissa ja elämäntavoissa. Hankkeen rahoittaa Tampereen kaupunki ja Tampereen kaupunkiseudun muut kunnat: Orivesi, Kangasala, Lempäälä, Vesilahti, Pirkkala, Nokia, Ylöjärvi. Tampereen kaupungin rahoitukseen osallistuvat rakennusvalvonta, asuntotoimi, kaupunkikehitysryhmä (Kestävän kehityksen yksikkö) ja Vuores-projekti. Muita tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat raportointikauden aikana olleet Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan laitos, Tampereen LVI-yhdistys ja muut Pirkanmaan rakennusalan yhdistykset, Kiinteistöliitto Pirkanmaa, suomalaiset energiatoimistot, seutukunnan rakennusvalvonnat, kuutoskaupunkien energianeuvontaverkosto ja Motiva. Tämän lisäksi yhteistyötä on tehty ainakin Pirkanmaan Marttojen, TAMKin, Suomalaiset Tulisijat Ry:n, Tampereen Valon ja Sisustuksen, valaisinvalmistajien (Philips, Sylvania, Varta yms.), Sisäilmayhdistyksen, Hengitysliiton, Metsäkeskuksen, Käymäläseura Huussin, Pirkanmaan liiton ja Tampereen Messujen kanssa monia muita yksittäisiä ihmisiä unohtamatta. Rane-hankekokonaisuuden vastuutahona on Tampereen kaupungin rakennusvalvonta ja vastuullisena johtajana rakennustarkastaja Eija Muttonen-Mattila. Ranen neuvonnan asiantuntemus ja osaaminen perustuivat laajaan neuvojaryhmään Tampereen kaupungin eri yksiköistä (Rakennusvalvonta, Asuntotoimi ja Ympäristöterveys) ja Ekokumppanit Oy:stä. Kuluttajia palveltiin tuttuun tapaan ns. yhden luukun periaatteella. 12

13 Ranen Ilari Rautanen energianeuvontatyössä Kangasalan kesäpäivillä Vuonna 2013 Ranen asumisen, rakentamisen ja remontoinnin neuvontaa toteutettiin verkossa, sähköpostitse, puhelimitse, Ranen neuvontapisteessä sekä monenlaisissa tapahtumissa. Rane osallistui alkuvuoden aikana kolmeen tontti-infoon, Tampereella, Ylöjärvellä ja Kangasalla. Tilaisuuksissa kerrottiin energiatehokkaan rakentamisen mahdollisuuksista ja kerrottiin Ranen tarjoamista palveluista. Tampereella Rane järjesti Rakentajakoulun seudun kuntien rakentajille. Paikalla oli myös lähes kaikista seudun kuntien rakennusvalvontojen henkilökuntaa hakemassa uusinta tietoa. Vuoreksen Koukkurannan alueen rakentajille tarjottiin Vuores-projektin rahoituksella erityistä rakentamiseen ja energiatehokkuuteen liittyvää koulutusta. Koulutustilaisuuksia järjestettiin yhteensä kaksi kertaa ja näiden lisäksi infotilaisuus mahdollisuudesta osallistua ryhmähankintaan ja Muurausleiriin. Alkuvuonna 2013 Rane osallistui toiminta-alueellaan neljään messutapahtumaan. Kevään tärkein messutapahtuma oli Asta Rakentaja messut helmikuussa, jossa Rane oli energianeuvontapisteellä yhdessä Kiinteistöliitto Pirkanmaan, Pirkanmaan Isännöitsijät ry:n, PIRA ry:n ja TaLVI: ryn kanssa. Raneen tehtiin kevään aikana kaksi laajempaa tutkielmaa. Antti Kääriäinen teki työnsä harjoittelijana aurinkoenergian hyödyntämisestä lämpönä ja sähkönä. Sanna Häkkinen laati opinnäytetyönsä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa aiheenaan Tyypillisimpien ja 1980-luvuilla rakennettujen pientalojen energiatehokkuuden parantaminen. Toukokuussa pidettiin päivän mittainen kurssi omatoimisesta aurinkosähköjärjestelmien rakentamisesta. Kurssilla opetettiin kesämökkiläisille myös sähkönsäästön perusasioita ja laitevalinnoissa huomioitavia seikkoja. Kesäkuussa energianeuvoja Tomi Häkkinen esitteli Ranea ja Vuoreksen seurantatutkimusta Yhdysvaltain Suomen suurlähetystölle ja HAMKista vieraileville Hollantilaiskorkeakoulun kansainvälisille opiskelijoille. Rane järjesti Pirkanmaan rakennusvalvontojen lupakäsittelijöille kaksi koulutustilaisuutta syksyn aikana. 13

14 Ilmalämpöpumpun huoltokoulutusta Lielahdessa Kotivisio -messuille (entinen Asta Koti) lokakuuta Rane lähti yhteistyössä Sisäilmayhdistyksen kanssa. A-hallin esiintymislavalla järjestettiin myös tietoiskuja sekä seminaarikeskuksessa Tuuletuspäivä-seminaari sunnuntaina. Vuoreksen Koukkurannan alueella toteutettiin muurausleiri marraskuussa Suomalaiset tulisijat Ry:n ja paikallisten ammattiopiston TAKK kanssa yhteistyössä. Leirillä muurattiin kahteen talouteen varaava tulisija ja samalla koulutettiin tulevia muurareita. Joulukuun alussa Ranessa järjestettiin vielä puun pienpolton neuvontailta Warma-uunien, Metsäkeskuksen ja Tampereen kaupungin ympäristöterveyden kanssa. Vuoreksen asuntomessukohteilla käynnistettiin Vuores-projektin toiveesta ja rahoituksella energianseurantaprojekti, johon osallistui 15 messukohdetta. Kohteisiin tehtiin kyselyt energiankulutustottumuksista ja kohteista saatiin sähkö- ja lämpöenergian toimittajilta kulutustiedot ja paperilla asukkailta vedenkulutuksen tiedot. Pirkan opiston pyynnöstä Rane järjesti ilmalämpöpumppujen huoltokoulutuksia kolmella paikkakunnalla Lempäälässä, Pirkkalassa ja Nokialla. Kaikkiaan Rane antoi vuonna 2013 tapahtumissa, koulutuksissa puhelimitse ja sähköpostitse henkilökohtaista neuvontaa yli 1300 asiakkaalle. Eri tiedotusvälineissä esiinnyttiin ainakin 17 kertaa. 14

15 Materiaalitehokkuus ja jätteen synnyn vähentäminen Materiaalitehokkuuden projekteja toteutti Ekokumppanien projektipäällikkö Harri Helin. Tiedottamisessa avusti viestinnän suunnittelija Matti Huhta. Projektien teemoina olivat ruokajäte, kierrätys, ilmasto ja vastuullinen kuluttaminen. Earth Hour Tampere Kynttiläuintitapahtuman tunnelmia ja ennakkonäkyvyyttä Tampereen kaupunki ja Tampereen liikuntapalvelut osallistuivat Earth Houriin tarjoamalla Pyynikin uusitussa uimahallissa kynttiläuinnin lauantaina Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut tarjosivat samassa paikassa musiikkiesityksiä. Tilaisuus alkoi Duo Hurmeen laulannalla ja jatkui Laura Moision esityksellä. Tilaisuus näkyi hyvin mediassa, saavutti toivotun yleisömäärän ja sai osallistujilta positiivista palautetta. Ympäristötori Tampereen Vihreän viikon avasi Ekokumppanien järjestämä Ympäristötori, joka kokosi ma 3.6. Tammelantorille ympäristöasiantuntijoita ja ekologisia yrittäjiä. Tapahtumassa toimi Ekokumppanien tavaranvaihtotori, jonka periaatteena on tuoda itselle tarpeetonta, mutta ehjää tavaraa ja vaihtaa se tarpeelliseen. 15

16 Ympäristötorin tunnelmia Vihreältä viikolta Pirkanmaan Jätehuollon Repe & Romu ottivat maksutta kyytiinsä kodin vaaralliset jätteet, metalliromut sekä sähkölaitteet. Koukkujärven vihermultaa sai ottaa mukaan omalla pussilla tai ämpärillä. Tampereen Puutarhaseura kertoi infopisteellään puutarhatrendeistä parvekepuutarhasta ison pihapiirin kasvivalintoihin, hyötykasveista koristekasveihin. Kokeneet puutarhaharrastajat myös myivät taimia. Torilla oli myös elävää musiikkia, taidetta sekä perhosbaareja, kierrätyskäsitöitä. Torin täysi väkeä osallistui tapahtumaan ja nautti kauniista kesäsäästä. Tähteitä nolla! 2012 pilotoitu Tähteitä nolla! kampanja toistettiin. Siinä haastettiin ala-asteen oppilaat vähentämään lautaselle jäävän ruokajätteen määrää. Viiden kunnan (Kangasala, Orivesi, Nokia, Tampere, Pirkkala), 15 koulun 2998 oppilasta sekä koulujen opettajat osallistuivat Tähteitä nollaan Euroopan jätteen vähentämisen viikolla. Ruokajätekampanja huomioitiin mm. Tamperelaisessa, YLE TV2:ssa ja Oriveden sanomissa. Opastetun retken Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen voitti arvonnassa 77 oppilaan ja neljän opettajan orivetinen Karpinlahden koulu. Neljän elokuvalipun niput voittivat oriveteläisten Päilahden koulun ja Keskuskoulun, tamperelaisen Rudolf Steiner koulun ja tamperelaisen Tesomajärven koulun keittiöväki. Kampanjaviikon aikana ruokaloissa on ollut esillä oppilaitten teemaan liittyviä piirroksia ja 16

17 Seppo Leinosen kampanjamateriaalia. Kampanjan toteuttivat Pirkanmaan jätehuolto, Ekokumppanit ja koulujen ruokapalvelujen tarjoajat. Moreenian tavaranvaihtopäivät Kevään tavaranvaihtopäivät järjestettiin Nuukuusviikolla huhtikuussa sekä syksyn tilaisuudet Euroopan jätteen vähentämisen viikolla marraskuussa. Kevään tapahtumaan osallistui yli 400 henkeä, mikä osaltaan johtui hyvästä näkyvyydestä Aamulehden päivän menovinkeissä. Syksyllä osanottajamäärä oli vaatimattomampi 123 henkeä. Tavara vaihtui Moreeniassa syksyllä 2013 Tapahtumat järjestivät Ekokumppanit Oy ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Ylijäämätavarat päätyivät Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:n kierrätyskeskuksiin Nekalaan, Hervantaan ja Lielahteen. Euroopan jätteen vähentämisen viikko Euroopan jätteen vähentämisen viikkoa vietettiin marraskuussa Suomi osallistui neljättä kertaa viikon viettoon. Suomessa järjestettiin kolmisenkymmentä tapahtumaa, jotka kuuluivat Euroopan jätteen vähentämisen viikon viralliseen ohjelmistoon. Viikkoa koordinoivat Paula Pokkinen Pirkanmaan Jätehuollosta ja Harri Helin Ekokumppaneista. 17

18 Hankkeet Ekokoti Taloyhtiöiden energianhallintaa Ekokoti on viidellä paikkakunnalla toimiva kokeiluhanke, joka kuuluu Ympäristöministeriön KULTUhankekokonaisuuteen. Projektissa kehitetään palveluita ja toimintamalleja, jotka tukevat ja motivoivat kotitalouksia ja asunto-osakeyhtiöitä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kokonaisuus kattaa kestävät elämäntavat sekä päivittäisissä valinnoissa että muutostilanteissa. Tampereella Ekokotia vetää puolipäiväisesti projektipäällikkö Emilia Olkanen. Tampereella kehitetään energianhallinnan toimintamallia taloyhtiöille. Malli pitää sisällään energiapalvelukoulutuksen kehittämisen alan palveluntarjoajille, energiaeksperttikoulutuksen parantamisen, energianhallintakartoituksen suunnittelun ja asunto-osakeyhtiön energia-asiantuntijan liiketoimintamallin kehittämisen. Toimintamallia kokeillaan ja kehitetään saadun palautteen perusteella. Toimintamallissa huomioidaan kokonaisuus, joka koostuu asukkaan käyttäytymisestä, suunnitelmallisesta kiinteistönpidosta, pienemmistä energiatehokkuustoimenpiteistä ja energiaremonteista. Energiaeksperttitoiminta VVO ja Motiva lanseerasivat energiaeksperttitoiminnan vuonna Ekspertti on taloyhtiön aktiivinen asukas, joka auttaa säästämään energiaa ja vettä. Toiminnalla on saatu hyviä tuloksia, mutta vapaaehtoisuuteen perustuva toiminta on hiipunut vuosien varrella. Energiaekspertti-illassa kuultiin energian ja veden säästöstä taloyhtiöissä 18

19 Ekokoti- ja TARMO-hankkeissa (Tampereen kaupungin koordinoima Tampereen seudun asuinalueet energiatehokkaiksi) yritetään saada eksperttitoimintaa uudelleen vauhtiin. Projekteissa on kerätty yhteen eksperttimateriaaleja ympäri Suomea ja kehitetty koulutusta kattavampaan suuntaan. Syksyllä 2013 järjestettiin viiden illan testikoulutus 15 taloyhtiön hallituksen jäsenelle. Tilaisuuksissa käsiteltiin energiankulutukseen, vedenkäyttöön ja korjausrakentamiseen liittyviä asioita. Koulutuksesta kerättiin palautetta sähköisesti ja paperilla. Tilaisuudet koettiin hyvin tarpeellisiksi, joskin toiveena oli vielä konkreettisempia esimerkkejä ja priorisointilistoja toimenpiteistä, jotka tuovat eniten säästöä. Maaliskuussa 2014 järjestetään uusi koulutuskierros palautteiden pohjalta. Tarkoituksena on järjestää isommat ja yleisemmät koulutustilaisuudet keskustassa ja konkreettisempi alueellinen koulutus kiinteistökierroksineen ja tapauskuvauksineen Kaukajärvellä yhdessä Kaukajärviosuuskunnan kanssa. Kiinteistöliiton kanssa pyritään edistämään taloyhtiön hallituksen vastuualuejaon yleistymistä ja energiaekspertin suosittamista jokaisen taloyhtiön hallitukseen. Toiminnalle on myös pyritty kehittämään porkkanoita palkkioiden tai muiden kannustimien muodossa. Isännöitsijän provisiota toteutuneesta energiansäästöstä on myös mietitty. Hankkeissa pyritään saamaan aikaan yhteistoimintaa eri taloyhtiöiden kesken eksperttien kouluttamisessa ja verkostoitumisessa. Myös isännöinnin ja huollon koulutus on tärkeää. Isännöitsijä on tärkeä hahmo, joka voi tarvittaessa kiihdyttää tai jarruttaa hankkeita merkittävästi. Puheenjohtajalle pitäisi myös olla olemassa kannusteita vetää taloyhtiönsä toimintaa hyvin eteenpäin elinkaariajattelua toteuttaen. Energiapalvelukoulutus Ekokoti-projektissa kehitetään myös taloyhtiöiden tukena toimivien energia-asiantuntijoiden koulutusta. Käytännössä kyse on lisäkoulutuksesta energiapalveluja tarjoaville yrityksille sekä isännöinti- ja huoltoyrityksille, joilla on kiinnostusta kehittää omaa palveluvalikoimaansa. Koulutus räätälöitiin nykyisten koulutusten pohjalta ja tekniikan lisäksi painotettiin myös liiketoimintanäkökulmaa, palvelumuotoilua ja asiakkaiden kohtaamista. Syksyllä 2013 järjestettiin yhteensä kymmenen lähipäivää 15 hengen testiryhmälle, joka oli koottu Mikkelistä, Riihimäeltä, Tampereelta ja pääkaupunkiseudulta. Koulutuksessa käsiteltiin eri aiheita rakennusfysiikasta sisäilmaan ja lämpökamerakuvauksiin. Koulutuksesta kerättiin palautetta ja testiryhmän kanssa jatketaan palveluiden kehittämistä vielä keväällä Syksyllä 2014 järjestetään uusi koulutuskierros saadun palautteen pohjalta. Energianhallintakartoitus Motiva Oy julkaisi vuonna 2005 energiakatselmuksen asuinkerrostaloille. Katselmuksesta on luotu erilaisia versioita eri energiapalveluyrityksissä, mutta Motiva ei ole päivittänyt malliaan. Hankkeessa on tarkoitus luoda selkeä kartoituspohja, joka yhdistää olemassa olevia katselmusmalleja. Tavoitteena on, että taloyhtiöille havainnollistetaan mahdollisimman hyvin, mitä eri toimenpiteiden toteuttaminen tarkoittaa. 19

20 Energiakatselmuksen tekoa lämpökeskuksessa Tampereen Kissanmaalla Ekokoti- ja TARMO-projektit ovat tehneet kiinnostuneille taloyhtiöille energiakatselmuksia yhdessä RANEenergianeuvontapalvelun kanssa. Kolmeen kerrostalo- ja yhteen rivitalokohteeseen on tehty Motivan mallin mukaista laajempaa energiakatselmusta olosuhdemittauksineen. Tampereen Kaukolämpö on ollut mukana kiinteistökierroksilla tarkastamassa kaukolämpölaitteistojen kuntoa. Energianhallintakartoitus pyritään kehittämään mahdollisimman selkeäksi. Tarkoituksena ei ole käyttää arvioinnissa ainoastaan takaisinmaksuaikaa, vaan tuoda esille, kuinka paljon säästöä tietty energiatehokkuustoimenpide tuo seuraavan 20 vuoden aikana, ja kuinka se vaikuttaa kiinteistön arvoon. Eri vaihtoehtojen rinnalla esitetään myös kuinka paljon toimenpiteiden tekemättä jättäminen laskee talon arvoa. Energiapalveluliiketoiminta Ekokodissa kehitetään uusia palveluita. Tampereella liiketoimintamallia luodaan puolueettoman energiakatselmoinnin ympärille. Haasteena on, etteivät toteutusehdotukset jäisi vain paperille, vaan että taloyhtiöt myös toteuttaisivat energiansäästötoimenpiteet. ESCO-konsepti, jossa palveluita tarjoava yritys saa oman osuutensa toteutuneesta rahallisesta energiansäästöstä on ollut käytössä suuremmissa kohteissa. Tarkoituksena on selvittää mm. kortteliisännöinnin konseptia ja tehdä palvelukokeiluja myös Tampereen kaupunkiseudulla. Onnistumisia ja haasteita Koulutukset ovat kiinnostaneet sekä taloyhtiöväkeä että yrittäjiä, ja niistä on saatu pääsääntöisesti hyvää palautetta. Hankkeen kautta on ollut mahdollisuus tutustua asiantuntijoihin eri puolilta Suomea. Myös Tampereen alueella on tehty paljon yhteistyötä eri tahojen kuten Kiinteistöliiton, Tampereen teknillisen yliopiston, Kaukajärviosuuskunnan ja Tampereen Kaukolämmön kanssa. Muista hankkeista tiiveimmin mukana ovat olleet TARMO, EU-GUGLE ja Rane-energianeuvonta. 20

Sisällysluettelo. 2. Katse eteenpäin 3. Vastuullinen toiminta. 3. Henkilöstö 4. Palvelut. 5. Hankkeet.. 7. Kokoustila.. 11.

Sisällysluettelo. 2. Katse eteenpäin 3. Vastuullinen toiminta. 3. Henkilöstö 4. Palvelut. 5. Hankkeet.. 7. Kokoustila.. 11. Vuosikertomus 2011 2 Sisällysluettelo. 2 Katse eteenpäin 3 Vastuullinen toiminta. 3 Henkilöstö 4 Palvelut. 5 Hankkeet.. 7 Kokoustila.. 11 Tapahtumat 11 Medianäkyvyys.. 12 Vuosi 2011.. 13 Tase.14 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010 Valonian Toimintakertomus 2010 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. Osa-alueiden toteuttaminen hankkeiden ja muun toiminnan kautta 4 1.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 4 1.2. Ilmastonmuutos 5 1.3. Energiansäästö,

Lisätiedot

SISÄLLYS. 4. OpinnäytetyöT 21. 5. Hanketoiminta vuonna 2012 22 5.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 22

SISÄLLYS. 4. OpinnäytetyöT 21. 5. Hanketoiminta vuonna 2012 22 5.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 22 Valonian Toimintakertomus 2012 SISÄLLYS JOHDANTo 4 1. Valonian asiantuntijapalvelut 5 1.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 1.2. Kuntien ja työpaikkojen ohjelmat ja suunnitelmat 5 1.3. Järjestöjen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014

Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014 Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014 LUONNOS Versio19052015 Sisällysluettelo 1 KAUPUNGIN ENERGIA- JA ILMASTOSITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA... 5 1.1 ENERGIA- JA ILMASTOTOIMIA

Lisätiedot

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Sitran selvityksiä 4 Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Kirsti Kärkkäinen, Ideapoiju Oy Sitran selvityksiä 4 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Yhteenveto... 4 3. Toimintaympäristössä

Lisätiedot

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Vuosiraportti 2008 SISÄLLYSLUETTELO Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Vuosiraportti

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt asiasanalla

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 EU Interreg IIIA CG13046 Ympäristötietoisuuden ja verkostoitumisen lisääminen Suomen ja Viron paikallishallinnossa LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 Loppuraportti Virpi Sahi LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA,

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kasvua vihreästä energiasta

Kasvua vihreästä energiasta TOIMITUSJOHTAJAN KYNÄSTÄ Kasvua vihreästä energiasta Vihreys on ollut viime vuoden kasvava teema sekä Lappeenrannan seudulla että toimenpiteissämme. Me tahdomme olla osa uusiutuvan energian ja vihreän

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminnan käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Työryhmä Kansallinen Sivistysliitto ry. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Kirkkopalvelut ry. Maaseudun Sivistysliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN LIIKKUMISEN OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN HYVINKÄÄLLÄ SISÄLTÖ JOHDANTO A. TOIMENPITEIDEN

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Vuodesta 2013 lähtien hanke pääsi Ray:n kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak2) piiriin.

Vuodesta 2013 lähtien hanke pääsi Ray:n kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak2) piiriin. Vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke Santra (2008-2012) Espoon Järjestöjen Yhteisö ry Loppuraportti 8.8.2013 Sisällys 1. Hankkeen taustat ja tavoitteet... 2 1.1. Tausta lyhyesti... 2 1.2. Tavoitteet...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Kiinteistöliitto Kotisi asialla. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki

Vuosikertomus 2013. Kiinteistöliitto Kotisi asialla. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Vuosikertomus 2013 Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Kiinteistöliitto Kotisi asialla 1 Vuosikertomus 2013 Kiinteistöliitto lyhyesti

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin - yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö -hankkeen selvitys Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve Yksikönjohtaja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot