Vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2013 1"

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS Sisällysluettelo 2 Ekokumppanit vuonna Viestintä ja mediasuhteet 4 Vastuullinen toiminta 5 Henkilöstö 7 Neuvontapalvelut 8 Kuntien energiatehokkuustyö 8 Ympäristökasvatus ja -neuvonta 8 Tampereen kaupunkiseudun kuntien ympäristöneuvontapalvelut 9 Kouluvierailut 11 Rane asumisen ja rakentamisen energianeuvonta 12 Materiaalitehokkuus ja jätteen synnyn vähentäminen 15 Hankkeet 18 Ekokoti Taloyhtiöiden energianhallintaa 18 Lapsiperheen ympäristöopas 21 LION Liikkumisen ohjauksen neuvonta 22 Puhtaat vedet Pirkanmaan voimavarana -esiselvityshanke 24 Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus projekti 24 Ystäväkylä 25 Vuosi Tase 28 Tuloslaskelma 30 Vuosikertomuksen kuvat ovat Ekokumppanien henkilöstön ottamia ellei toisin mainita. 2

3 Ekokumppanit vuonna 2013 Yhtiö tuottaa ympäristönhuoltoon, yhdyskuntasuunnitteluun ja teknisiin palveluihin kuuluvia tiedotus-, neuvonta-, koulutus- ja asiantuntijapalveluja sekä välittää ympäristönhuoltoon, yhdyskuntasuunnitteluun ja teknisiin palveluihin kuuluvia tuotteita, joilla edistetään kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa ja yritystoimintaa. Tilikauden aikana yhtiö tuotti mm. asumisen ja rakentamisen sekä liikkumisen ohjauksen neuvontapalvelua Tampereen kaupungille ja seudun kunnille. Yhtiö kehitti verkkopalveluja ja kasvatti neuvontatyön vaikuttavuutta tiiviin mediayhteistyön avulla. Yhtiö tarjosi asiantuntijatyötä myös mm. kuntien oman vastuullisen toiminnan kehittämiseksi ja toteutti tukirahoitteisia hankkeita yhdessä laajan kumppaniverkoston kanssa. Yhtiössä työskenteli tilikauden aikana keskimäärin 14 työntekijää ja sen lisäksi muutamia harjoittelijoita. Ekokumppanit samassa työskentelytilassa Moreenian kolmannessa kerroksessa Ympäristötietokeskus Moreenian pitkäaikainen näyttelytila purettiin alkuvuonna Tilalle rakennettiin avokonttori, johon kaikki Ekokumppaneiden työntekijät siirtyivät. Tilaa sisustettiin viihtyisämmäksi pitkin vuotta. Vuoden 2013 aikana yhtiö luopui omistajatahojen palvelumaksuista ja neuvotteli niiden tilalle palvelusopimukset. Palvelusopimukset sisältävät kuvaukset palveluista, jotka yhtiö tuottaa sopimuskaudella. Yhtiön hallitus valittiin yhtiökokouksessa ja sen kokoonpano on seuraava: Tampereen kaupungin edustajat: Jaakko Stenhäll, hallituksen puheenjohtaja (Vihr) Marjukka Dyer (Kok) Inna Rokosa (SD) Kehitysjohtaja Mika Pekkinen, Tampereen Sähkölaitos Oy Toimitusjohtaja Harri Kallio, Pirjanmaan Jätehuolto Oy Uusi hallitus käynnisti strategian uudistamisen, ja uusi strategia hyväksyttiin joulukuussa. Strategia huomioi Tampereen kaupungin omistajaohjauksen kanssa sovitut linjaukset: Yhtiö toimii pääasiassa 3

4 kuluttajarajapinnassa, ja sen palvelut ovat helposti saavutettavissa mm. verkon välityksellä ja erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Uudessa strategiassa nostettiin aikaisempaa voimakkaammin esille pitkäkestoisten asiakassuhteiden ja avainasiakkaiden rooli palvelujen kehittämisessä sekä uuden liiketoiminnan synnyttäminen. Yhtiö tarjosi asiantuntijatyötä palvelusopimusten ja lyhyempien toimeksiantojen mukaisesti ennen kaikkea Tampereen kaupunkikonsernin yksiköille ja seudun kunnille. Tilikauden aikana yhtiö toteutti kuutta osittain julkisrahoitteista hanketta, joista kolme alkoi ja kolme päättyi tilikauden aikana. Viestintä ja mediasuhteet Viestintä oli vuonna 2013 entistä suuremmassa roolissa niin neuvontatyön kuin hankkeiden toiminnan suunnittelussa. Lukuisat tapahtumat, tempaukset ja teemat olivat esillä maakunnan mediassa. Tämä edellyttää sekä hyvin konseptoituja sisältöjä että oikean mediakulman löytämistä niistä kertomiseen. Näistä onnistumisista löydät esimerkkejä neuvonnan ja hankkeiden esittelyjen yhteydestä. Hankkeista mm. Ystäväkylä ja Liikkujan viikko yhdistelivät tempauksissaan useita viestimiä. Liikkujan viikon Pomot bussissa kampanja oli esimerkki monimediallisesta konseptista, joka oli alusta asti suunniteltu yhdistämään printti (aloitus- ja seurantajuttu) sekä blogi (koko viikon Aamulehden blogien etusivulla). Blogissa käytiin yllättävän tasokasta keskustelua liikenneverkon kehittämisestä. Kolme autoilevaa pomoa kertoivat bussikokemuksistaan Liikkujan viikon ajan. Sosiaalinen media on toistaiseksi ollut pääasiallisena viestintäkanavana lähinnä yksittäisissä tapahtumissa, mutta se on toiminut lähes kaiken neuvonnan ja tapahtumien tukena. Etenkin arkisista ja kevyempää sisältöä tuottaessa SoMe toimii, kuten Liikkujan viikon tuopinaluskampanjassa. Stara.fi viihdesivustolle räätälöityä uutista jaettiin Facebookissa yli 1400 kertaa, minkä johdosta Liikkujan viikosta päästiin kertomaan mm. TV2:ssa, Aamulehdessä, Radio Cityssä, Yle Tampereen radiossa sekä Radio Novassa. Paras tulos saadaan, kun kerrottava asia toimii useassa mediassa. 4

5 Ekokumppanit aloitti kesällä 2013 pilottikumppanina Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry:n MAPPA-Materiaalipankkihankkeessa, joka pyrkii saamaan mahdollisimman paljon eri toimijoiden ympäristökasvatuksen materiaalia yhden hakupalvelun alle. Palvelua testataan 2014 Ekokumppanien verkkosivuille integroitavan käyttöliittymän avulla. Vastuullinen toiminta Ekokumppanit Oy on voittoa tavoittelematon yhtiö, joka on sitoutunut yhteiskuntavastuun periaatteisiin. Toimintaa ohjaavat säännöllisesti kokoontuva hallitus sekä vuosittain yhtiökokous ja kahdesti vuodessa pidettävät omistajakeskustelut. Ekokumppanien toimisto ja kokoustilat sijaitsevat Tammerkosken Patosillan varrella Sosiaalisen vastuunsa Ekokumppanit Oy kantaa noudattamalla Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa -ohjetta. Tämän lisäksi henkilöstö on laatinut yhteiset Pelisäännöt, joita jokaisen työntekijän on noudatettava. Pelisääntöjen peruslähtökohtana ovat työtovereitten sekä heidän osaamisensa arvostaminen ja kunnioittaminen sekä työtehtävistä riippumaton tasa-arvoisuus. Yhtiöllä on toimintamalli epäasiallisen kohtelun ja häirinnän varalle. Ympäristönäkökulmat yhtiö ottaa huomioon toiminnassaan toteuttamalla mahdollisimman energiatehokkaita ja ympäristöä säästäviä työtapoja niin toimistotyössä kuin myös kokoustilan järjestelyissä. Turhaa valaistusta vältetään ja tietokoneiden ja muiden laitteiden käytössä yhtiö noudattaa sähkönsäästöohjeita. Työtilojen lämmityksessä käytetään hyväksi rakennuksessa toimivan vesivoimalan energiantuotannossa syntyvää hukkalämpöä. Hankinnoissaan yhtiö pyrkii toteuttamaan vastuullisen kuluttamisen periaatteita. Esimerkiksi lähes kaikki toimistokalusteet on hankittu käytettyinä. Ympäristötietokeskus Moreenian kokoustilojen erilaisissa tilaisuuksissa tarjoillaan Reilun kaupan kahvia ja teetä sekä käytetään kestoastioita. Hankinnat tehdään pääosin Tampereen Logistiikan kautta. Tampereen Logistiikka noudattaa mm. julkisten hankintojen energiatehokkuusohjetta. 5

6 Pyöräilyviikolla tarjottiin työmatkapyöräilijöille Reilun kaupan aamiainen Työpaikalla syntyvää jätettä on vähennetty esimerkiksi välttämällä turhaa paperin käyttöä ja suosimalla kaksipuolista tulostusta. Yhtiö pyrkii kierrättämään kaiken tuottamansa jätteen. Toimitiloissa kierrätetään biojäte, paperit ja pahvit, kartonki, SER-romu, tulostimien värikasetit sekä vaaralliset jätteet, kuten paristot, loisteputket ja energiansäästölamput. Liikkumisessa yhtiö suosii julkisia liikennevälineitä yksityisautoilun sijaan. Työpäivän aikana tehtävissä matkoissa hyödynnetään aina mahdollisuuksien mukaan julkista liikennettä. Ekokumppanit Oy tarjoaa työntekijöilleen etuutena työsuhdematkalipun. Työntekijöillä on tehtävistä riippuen mahdollisuus myös etätyöskentelypäiviin. Vuonna 2013 Ekokumppanit hankki henkilöstön käyttöön asiointipyörän. Useille kannettaville tietokoneille on asennettu SecGo kortti, joka mahdollistaa langatoman työskentelyn, myös etänä. Myös langattomaan työskentelyyn panostettiin vahvistamalla verkon kuuluvuutta toimitiloissa toimiston muuton yhteydessä. 6

7 Henkilöstö Ekokumppaneita viettämässä TYKY-päivää Tuomarlan tilalla toukokuussa 2013 Börje, Leskinen (12/2013 saakka) Hakala, Tiina Helin, Harri Holm, Suvi Huhta, Matti Häkkinen Tomi (5-7/2013) Hämälainen Sari (ent. Poutiainen) Karppi, Leena (vanhempainvapaalle 5/2013) Kääriäinen, Antti (3/2013 saakka) Laine, Sirkku (4/2013 saakka) Mäkelä, Petri (9/2013 alkaen) Mäkinen, Antero (8/2013 alkaen) Olkanen, Emilia Ovaska, Sanna (vanhempainvapaalle 12/2013) Palonen, Niko (10/2013 saakka) Pollari, Matti Rantonen, Irma Rautanen, Ilari Suoniemi, Juhana Ruotsalainen, Erik (siviilipalvelusmies 11/2013 alkaen) Vuorinen Ismo (siviilipalvelusmies 11/2013 saakka) 7

8 Neuvontapalvelut Ekokumppanit toteutti monenlaista ekologiseen elämään ja kestävään kehitykseen tähtäävää neuvontaa osana monia hankkeita. Tämän lisäksi neuvonta tarjottiin tapahtumissa ja teemaviikoilla, kouluvierailuilla, Ranen toiminnassa, materiaalitehokkuustyössä ja kuntien energiatehokkuuden asiantuntijatyössä. Kuntien energiatehokkuustyö Ekokumppanit koordinoi Tampereen kaupunkikonsernin Kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) toteutusta ja raportointia. Vuoden 2013 aikana Ekokumppaneitten asiantuntija osallistui Tampereen kaupungin edustajana työ- ja elinkeinoministeriön työryhmään, joka valmisteli kuuden suurimman kaupungin loppuvuodesta allekirjoittaneen aiesopimuksen uudesta kuntien energiatehokkuussopimuskaudesta Ekokumppanit toimi sihteerinä Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien seurantaryhmässä ja kokosi kaupungin eri yksiköiden energia- ja ilmastotoimien yhteyshenkilöt kehittämään ja keskustelemaan toimien edistämisestä. Toimimme kokoajana energiatehokkuussopimusasioissa myös Tampereen kaupunkiseudun kunnille. Seudun kuntien energiatehokkuussopimusten yhteyshenkilöt kokoontuivat kertomaan kunnan energiatehokkuustoimista ja niiden vaikutuksesta. Yhteistyössä esimerkiksi järjestettiin kuntien eri henkilöstöryhmille koulutustilaisuuksia. Lisäksi vuoden 2013 aikana Lempäälän kunta osti Ekokumppaneilta energiatehokkuussopimukseen liittyvää teknisen isännöitsijän asiantuntijatyötä. Vuoden 2013 aikana toimintaa markkinoitiin laajasti pirkanmaalaisiin kuntiin ja yhteistoimintaan osallistui uutena Sastamala. Ympäristökasvatus ja -neuvonta Paikallisesti hyvin tunnettu Ekokumppanien toiminnan osa on ollut Ympäristötietokeskus Moreenian ympäristöneuvonta liittyen kestävään kuluttamiseen, energian käyttöön ja arjen ympäristövalintoihin. Kompostointipäivä toi Moreeniaan satakunta kiinnostunutta kuulemaan vaihtuvia puheenvuoroja. 8

9 Keväinen Moreenian kompostointipäivä järjestettiin yhteistyössä Huussi ry:n ja Pirkanmaan Marttojen kanssa. Päivän aikana jaettiin kompostoinnin lisäksi tietoa myös kuivakäymälöistä. Syksyllä jaoimme jätevesitietoutta TAMK:in Jätevesi-illassa. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Huussi ry:n, KVVY:n ja TAMK:in kanssa. Ympäristöneuvojamme osallistui Tampereen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen Keke-viikon Hyvien käytäntöjen torille, jossa jaettiin hyviä käytäntöjä yli 100:lle osallistujalle. Ympäristöneuvojamme kävi myös antamassa tietoa ja vinkkejä arjen ekoteoista Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin keke-koulutustilaisuudessa. Ekokumppanit Oy hyväksyttiin LYKE-verkoston jäseneksi kesällä LYKE-verkoston eli luonto- ja ympäristökasvatuksen tukiverkoston tarkoituksena on saattaa yhteen toimijoita, jotka voivat olla apuna tai tarjota ohjelmia päiväkotien ja koulujen luonto- ja ympäristökasvatukseen ja kestävän elämäntavan kysymyksiin. Projektipäällikkömme Harri Helin valittiin elokuussa Pirkanmaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmän (PYY) työvaliokunnan (Pyrstö) jäseneksi. Ympäristöneuvojamme Tiina Hakala kutsuttiin loppuvuodesta 2013 Pirkanmaan ympäristöohjelman seurantatyöryhmän (PYSTY) työvaliokunnan jäseneksi, teematyöryhmään ympäristötietoisuus. Tampereen kaupunkiseudun kuntien ympäristöneuvontapalvelut Ympäristöneuvontapalveluissa toiminta suunnitellaan yhdessä seudun kuntien kanssa. Ympäristöneuvonta on osa Tampereen seudun ilmastostrategian toteutusta ja se toteuttaa samalla kunkin kunnan muita strategioita ja ohjelmia. Ympäristöneuvontatyön avulla ympäristöasiat pyritään tuomaan lähemmäksi kuntalaisten arkea. Vuonna 2013 mukana olivat Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnat. Palvelun vastuuhenkilönä toimi projektisuunnittelija Sari Hämäläinen (Os. Poutiainen) Ekokumppaneilta. Sieniretkeläisiä Pirkkalassa 9

10 Kaikille kuntalaisille avointa toimintaa olivat luontoretket ja -tapahtumat. Näihin osallistui yhteensä 196 kuntalaista. Retkiä ja tapahtumia järjestettiin lintu-, sieni- ja villiyrttiteemoilla. Kuntalaisille avoimien retkien lisäksi järjestettiin Pirkkalassa myös yksi koululaisretki, johon osallistui 51 oppilasta 4. ja 6.luokilta. Retkioppaina oli keruutuotetarkastajia, eräopas ja aktiivisia luontoharrastajia. Paikallislehdet julkaisivat juttuja luontoretkistä. Luontoretkistä ja kouluvierailuista on saatu hyvää palautetta osallistujilta. Palautteet ovat myös auttaneet kehittämään toimintaa edelleen. Lapsia villiyrttiretkellä Pirkkalassa Kuntien ympäristöneuvontapalvelut on rahoitettu kuntien vuosittaisilla maksuilla. Kuntakohtaiset budjetit on neuvoteltu edellisen vuoden lopussa. Kaikki tilaisuudet ovat olleet osallistujille maksuttomia. Energiansäästöviikolla tavoitettiin koko seutukunta Energiansäästöviikko on Motivan lanseeraama ja vuosittain viikolla 41 toistuva kampanja, jonka aikana kiinnitetään huomioita energiansäästöön ja tottumuksiin käyttää energiaa. Koulukampanjan kulkua postituksesta tulosten esittelyyn Aamulehden etusivulla. Vuoden 2013 energiansäästöviikolla Ekokumppanit järjesti pääkirjasto Metson pääaulassa kodin energianeuvontapisteen, jossa annoimme neuvoja lampun valintaan noin 130 asiakkaalle. Heti tiistaina 10

11 viikko jatkui Meton Pietiläsalissa pidetyillä Kodin valaistus kuntoon! yleisötapahtumilla. Tapahtumat järjestettiin yhteistyössä Ranen, Pirkanmaan Marttojen ja Tampereen Valo ja Sisustus kanssa. Energiansäästöviikolla toteutettiin myös Tampereen seudun koulukampanjan, jonka teemana oli terveellinen ja energiatehokas sisälämpötila. Kampanjaan osallistui 38 viidettä ja kuudetta luokkaa seitsemästä kunnasta. Yhteensä 678 oppilasta mittasi kotitehtävänä oleskelutilojen sisälämpötilan ja kirjasi vastauslomakkeelle vanhempien avustuksella, millä oma koti lämpiää ja miten lämpötilaan voi vaikuttaa. Kampanja sai positiivista palautetta niin Motivalta kuin opettajilta. Kodin sisälämpötila on merkittävä asia niin terveydelle kuin energian kulutukselle. Energiansäästöviikon koulukampanjan luokille postitettuun kuoreen kuului myös arkillinen Viimeinen sammuttaa valot -tarroja. Tarroja tilattiin useaan luokkaan lisää ja niitä on edelleen saatavilla Ekokumppaneista. Kouluvierailut Vuonna 2013 Ekokumppanit jatkoivat kouluvierailujen tarjoamista Tampereen ja seutukuntien kouluille ympäristökasvatuksen tueksi. Projektipäällikkö Harri Helinin kolmasluokkalaisille pitämillä Pikkutekoja ympäristön hyväksi oppitunneilla pohdittiin mm. mitä muoti on, mistä ruoka on peräisin, miten voi liikkua eri tavoin ja miten kotona ja koulussa voi tehdä joka päivä pikkutekoja ympäristön hyväksi. Ympäristöneuvoja Tiina Hakala piti seitsemäsluokkalaisille Energiaa! oppitunteja, ohjaten arkisin vinkein oikeisiin ja säästäviin energiankulutustapoihin. Kuluta kestävämmin! oppitunneilla oppilaat saivat vinkkejä luonnonvarojen kestävään käyttöön ja jätteenvähentämiseen omassa arjessa. Ympäristöneuvoja Tiina Hakala vetämässä oppituntia Sammon koululla (Vesitehras-lehti 2/2013) Kouluvierailuja tehtiin Tampereella ja seudun kunnissa vuoden 2013 aikana yhteensä 226 kpl, joilla tavoitettiin yhteensä 4700 oppilasta. Näistä 3-luokkalaisia oli 2587, 7-luokkalaisia 1883 ja toisen asteen 11

12 opiskelijoita 205 henkilö. Valtaosa kouluvierailuista tehtiin Tampereella, mutta oppitunteja pidettiin myös Pirkkalan, Lempäälän, Vesilahden, Oriveden ja Juupajoen kouluilla. Seudun kunnissa opetukseen osallistui yhteensä 800 oppilasta. Näistä 440 oli kolmasluokkalaisia ja 360 seitsemäsluokkalaisia. Kangasalla aloitettiin uutena toimintamuotona luonto-opetus oppilaitosten lähiluonnossa. Oppitunneilla pyrittiin vahvistamaan lasten luontosuhdetta, lisäämään lähiluonnon arvostusta ja tekemään jokamiehenoikeuksia tutummaksi. Lähiluonto-opetuksesta vastasi projektisuunnittelija Sari Hämäläinen (os. Poutiainen). Toiminnan suunnittelussa oli kunnan ympäristönsuojelun lisäksi mukana myös varhaiskasvatuksen suunnittelija ja opetuskoordinaattori. Lähiluonto-oppitunnit Kangasalalla tavoittivat yhteensä 424 oppilasta. Näistä 160 oli esikouluikäistä. Alakoulujen 3.luokkalaisia osallistui opetukseen 80 ja yläkoulujen 7. luokkalaisia 184. Rane asumisen ja rakentamisen energianeuvonta Ranen tavoitteena on energiatehokkuuden edistäminen Tampereen seudulla niin rakentajien, korjaajien kuin asukkaiden valinnoissa ja elämäntavoissa. Hankkeen rahoittaa Tampereen kaupunki ja Tampereen kaupunkiseudun muut kunnat: Orivesi, Kangasala, Lempäälä, Vesilahti, Pirkkala, Nokia, Ylöjärvi. Tampereen kaupungin rahoitukseen osallistuvat rakennusvalvonta, asuntotoimi, kaupunkikehitysryhmä (Kestävän kehityksen yksikkö) ja Vuores-projekti. Muita tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat raportointikauden aikana olleet Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan laitos, Tampereen LVI-yhdistys ja muut Pirkanmaan rakennusalan yhdistykset, Kiinteistöliitto Pirkanmaa, suomalaiset energiatoimistot, seutukunnan rakennusvalvonnat, kuutoskaupunkien energianeuvontaverkosto ja Motiva. Tämän lisäksi yhteistyötä on tehty ainakin Pirkanmaan Marttojen, TAMKin, Suomalaiset Tulisijat Ry:n, Tampereen Valon ja Sisustuksen, valaisinvalmistajien (Philips, Sylvania, Varta yms.), Sisäilmayhdistyksen, Hengitysliiton, Metsäkeskuksen, Käymäläseura Huussin, Pirkanmaan liiton ja Tampereen Messujen kanssa monia muita yksittäisiä ihmisiä unohtamatta. Rane-hankekokonaisuuden vastuutahona on Tampereen kaupungin rakennusvalvonta ja vastuullisena johtajana rakennustarkastaja Eija Muttonen-Mattila. Ranen neuvonnan asiantuntemus ja osaaminen perustuivat laajaan neuvojaryhmään Tampereen kaupungin eri yksiköistä (Rakennusvalvonta, Asuntotoimi ja Ympäristöterveys) ja Ekokumppanit Oy:stä. Kuluttajia palveltiin tuttuun tapaan ns. yhden luukun periaatteella. 12

13 Ranen Ilari Rautanen energianeuvontatyössä Kangasalan kesäpäivillä Vuonna 2013 Ranen asumisen, rakentamisen ja remontoinnin neuvontaa toteutettiin verkossa, sähköpostitse, puhelimitse, Ranen neuvontapisteessä sekä monenlaisissa tapahtumissa. Rane osallistui alkuvuoden aikana kolmeen tontti-infoon, Tampereella, Ylöjärvellä ja Kangasalla. Tilaisuuksissa kerrottiin energiatehokkaan rakentamisen mahdollisuuksista ja kerrottiin Ranen tarjoamista palveluista. Tampereella Rane järjesti Rakentajakoulun seudun kuntien rakentajille. Paikalla oli myös lähes kaikista seudun kuntien rakennusvalvontojen henkilökuntaa hakemassa uusinta tietoa. Vuoreksen Koukkurannan alueen rakentajille tarjottiin Vuores-projektin rahoituksella erityistä rakentamiseen ja energiatehokkuuteen liittyvää koulutusta. Koulutustilaisuuksia järjestettiin yhteensä kaksi kertaa ja näiden lisäksi infotilaisuus mahdollisuudesta osallistua ryhmähankintaan ja Muurausleiriin. Alkuvuonna 2013 Rane osallistui toiminta-alueellaan neljään messutapahtumaan. Kevään tärkein messutapahtuma oli Asta Rakentaja messut helmikuussa, jossa Rane oli energianeuvontapisteellä yhdessä Kiinteistöliitto Pirkanmaan, Pirkanmaan Isännöitsijät ry:n, PIRA ry:n ja TaLVI: ryn kanssa. Raneen tehtiin kevään aikana kaksi laajempaa tutkielmaa. Antti Kääriäinen teki työnsä harjoittelijana aurinkoenergian hyödyntämisestä lämpönä ja sähkönä. Sanna Häkkinen laati opinnäytetyönsä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa aiheenaan Tyypillisimpien ja 1980-luvuilla rakennettujen pientalojen energiatehokkuuden parantaminen. Toukokuussa pidettiin päivän mittainen kurssi omatoimisesta aurinkosähköjärjestelmien rakentamisesta. Kurssilla opetettiin kesämökkiläisille myös sähkönsäästön perusasioita ja laitevalinnoissa huomioitavia seikkoja. Kesäkuussa energianeuvoja Tomi Häkkinen esitteli Ranea ja Vuoreksen seurantatutkimusta Yhdysvaltain Suomen suurlähetystölle ja HAMKista vieraileville Hollantilaiskorkeakoulun kansainvälisille opiskelijoille. Rane järjesti Pirkanmaan rakennusvalvontojen lupakäsittelijöille kaksi koulutustilaisuutta syksyn aikana. 13

14 Ilmalämpöpumpun huoltokoulutusta Lielahdessa Kotivisio -messuille (entinen Asta Koti) lokakuuta Rane lähti yhteistyössä Sisäilmayhdistyksen kanssa. A-hallin esiintymislavalla järjestettiin myös tietoiskuja sekä seminaarikeskuksessa Tuuletuspäivä-seminaari sunnuntaina. Vuoreksen Koukkurannan alueella toteutettiin muurausleiri marraskuussa Suomalaiset tulisijat Ry:n ja paikallisten ammattiopiston TAKK kanssa yhteistyössä. Leirillä muurattiin kahteen talouteen varaava tulisija ja samalla koulutettiin tulevia muurareita. Joulukuun alussa Ranessa järjestettiin vielä puun pienpolton neuvontailta Warma-uunien, Metsäkeskuksen ja Tampereen kaupungin ympäristöterveyden kanssa. Vuoreksen asuntomessukohteilla käynnistettiin Vuores-projektin toiveesta ja rahoituksella energianseurantaprojekti, johon osallistui 15 messukohdetta. Kohteisiin tehtiin kyselyt energiankulutustottumuksista ja kohteista saatiin sähkö- ja lämpöenergian toimittajilta kulutustiedot ja paperilla asukkailta vedenkulutuksen tiedot. Pirkan opiston pyynnöstä Rane järjesti ilmalämpöpumppujen huoltokoulutuksia kolmella paikkakunnalla Lempäälässä, Pirkkalassa ja Nokialla. Kaikkiaan Rane antoi vuonna 2013 tapahtumissa, koulutuksissa puhelimitse ja sähköpostitse henkilökohtaista neuvontaa yli 1300 asiakkaalle. Eri tiedotusvälineissä esiinnyttiin ainakin 17 kertaa. 14

15 Materiaalitehokkuus ja jätteen synnyn vähentäminen Materiaalitehokkuuden projekteja toteutti Ekokumppanien projektipäällikkö Harri Helin. Tiedottamisessa avusti viestinnän suunnittelija Matti Huhta. Projektien teemoina olivat ruokajäte, kierrätys, ilmasto ja vastuullinen kuluttaminen. Earth Hour Tampere Kynttiläuintitapahtuman tunnelmia ja ennakkonäkyvyyttä Tampereen kaupunki ja Tampereen liikuntapalvelut osallistuivat Earth Houriin tarjoamalla Pyynikin uusitussa uimahallissa kynttiläuinnin lauantaina Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut tarjosivat samassa paikassa musiikkiesityksiä. Tilaisuus alkoi Duo Hurmeen laulannalla ja jatkui Laura Moision esityksellä. Tilaisuus näkyi hyvin mediassa, saavutti toivotun yleisömäärän ja sai osallistujilta positiivista palautetta. Ympäristötori Tampereen Vihreän viikon avasi Ekokumppanien järjestämä Ympäristötori, joka kokosi ma 3.6. Tammelantorille ympäristöasiantuntijoita ja ekologisia yrittäjiä. Tapahtumassa toimi Ekokumppanien tavaranvaihtotori, jonka periaatteena on tuoda itselle tarpeetonta, mutta ehjää tavaraa ja vaihtaa se tarpeelliseen. 15

16 Ympäristötorin tunnelmia Vihreältä viikolta Pirkanmaan Jätehuollon Repe & Romu ottivat maksutta kyytiinsä kodin vaaralliset jätteet, metalliromut sekä sähkölaitteet. Koukkujärven vihermultaa sai ottaa mukaan omalla pussilla tai ämpärillä. Tampereen Puutarhaseura kertoi infopisteellään puutarhatrendeistä parvekepuutarhasta ison pihapiirin kasvivalintoihin, hyötykasveista koristekasveihin. Kokeneet puutarhaharrastajat myös myivät taimia. Torilla oli myös elävää musiikkia, taidetta sekä perhosbaareja, kierrätyskäsitöitä. Torin täysi väkeä osallistui tapahtumaan ja nautti kauniista kesäsäästä. Tähteitä nolla! 2012 pilotoitu Tähteitä nolla! kampanja toistettiin. Siinä haastettiin ala-asteen oppilaat vähentämään lautaselle jäävän ruokajätteen määrää. Viiden kunnan (Kangasala, Orivesi, Nokia, Tampere, Pirkkala), 15 koulun 2998 oppilasta sekä koulujen opettajat osallistuivat Tähteitä nollaan Euroopan jätteen vähentämisen viikolla. Ruokajätekampanja huomioitiin mm. Tamperelaisessa, YLE TV2:ssa ja Oriveden sanomissa. Opastetun retken Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen voitti arvonnassa 77 oppilaan ja neljän opettajan orivetinen Karpinlahden koulu. Neljän elokuvalipun niput voittivat oriveteläisten Päilahden koulun ja Keskuskoulun, tamperelaisen Rudolf Steiner koulun ja tamperelaisen Tesomajärven koulun keittiöväki. Kampanjaviikon aikana ruokaloissa on ollut esillä oppilaitten teemaan liittyviä piirroksia ja 16

17 Seppo Leinosen kampanjamateriaalia. Kampanjan toteuttivat Pirkanmaan jätehuolto, Ekokumppanit ja koulujen ruokapalvelujen tarjoajat. Moreenian tavaranvaihtopäivät Kevään tavaranvaihtopäivät järjestettiin Nuukuusviikolla huhtikuussa sekä syksyn tilaisuudet Euroopan jätteen vähentämisen viikolla marraskuussa. Kevään tapahtumaan osallistui yli 400 henkeä, mikä osaltaan johtui hyvästä näkyvyydestä Aamulehden päivän menovinkeissä. Syksyllä osanottajamäärä oli vaatimattomampi 123 henkeä. Tavara vaihtui Moreeniassa syksyllä 2013 Tapahtumat järjestivät Ekokumppanit Oy ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Ylijäämätavarat päätyivät Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:n kierrätyskeskuksiin Nekalaan, Hervantaan ja Lielahteen. Euroopan jätteen vähentämisen viikko Euroopan jätteen vähentämisen viikkoa vietettiin marraskuussa Suomi osallistui neljättä kertaa viikon viettoon. Suomessa järjestettiin kolmisenkymmentä tapahtumaa, jotka kuuluivat Euroopan jätteen vähentämisen viikon viralliseen ohjelmistoon. Viikkoa koordinoivat Paula Pokkinen Pirkanmaan Jätehuollosta ja Harri Helin Ekokumppaneista. 17

18 Hankkeet Ekokoti Taloyhtiöiden energianhallintaa Ekokoti on viidellä paikkakunnalla toimiva kokeiluhanke, joka kuuluu Ympäristöministeriön KULTUhankekokonaisuuteen. Projektissa kehitetään palveluita ja toimintamalleja, jotka tukevat ja motivoivat kotitalouksia ja asunto-osakeyhtiöitä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kokonaisuus kattaa kestävät elämäntavat sekä päivittäisissä valinnoissa että muutostilanteissa. Tampereella Ekokotia vetää puolipäiväisesti projektipäällikkö Emilia Olkanen. Tampereella kehitetään energianhallinnan toimintamallia taloyhtiöille. Malli pitää sisällään energiapalvelukoulutuksen kehittämisen alan palveluntarjoajille, energiaeksperttikoulutuksen parantamisen, energianhallintakartoituksen suunnittelun ja asunto-osakeyhtiön energia-asiantuntijan liiketoimintamallin kehittämisen. Toimintamallia kokeillaan ja kehitetään saadun palautteen perusteella. Toimintamallissa huomioidaan kokonaisuus, joka koostuu asukkaan käyttäytymisestä, suunnitelmallisesta kiinteistönpidosta, pienemmistä energiatehokkuustoimenpiteistä ja energiaremonteista. Energiaeksperttitoiminta VVO ja Motiva lanseerasivat energiaeksperttitoiminnan vuonna Ekspertti on taloyhtiön aktiivinen asukas, joka auttaa säästämään energiaa ja vettä. Toiminnalla on saatu hyviä tuloksia, mutta vapaaehtoisuuteen perustuva toiminta on hiipunut vuosien varrella. Energiaekspertti-illassa kuultiin energian ja veden säästöstä taloyhtiöissä 18

19 Ekokoti- ja TARMO-hankkeissa (Tampereen kaupungin koordinoima Tampereen seudun asuinalueet energiatehokkaiksi) yritetään saada eksperttitoimintaa uudelleen vauhtiin. Projekteissa on kerätty yhteen eksperttimateriaaleja ympäri Suomea ja kehitetty koulutusta kattavampaan suuntaan. Syksyllä 2013 järjestettiin viiden illan testikoulutus 15 taloyhtiön hallituksen jäsenelle. Tilaisuuksissa käsiteltiin energiankulutukseen, vedenkäyttöön ja korjausrakentamiseen liittyviä asioita. Koulutuksesta kerättiin palautetta sähköisesti ja paperilla. Tilaisuudet koettiin hyvin tarpeellisiksi, joskin toiveena oli vielä konkreettisempia esimerkkejä ja priorisointilistoja toimenpiteistä, jotka tuovat eniten säästöä. Maaliskuussa 2014 järjestetään uusi koulutuskierros palautteiden pohjalta. Tarkoituksena on järjestää isommat ja yleisemmät koulutustilaisuudet keskustassa ja konkreettisempi alueellinen koulutus kiinteistökierroksineen ja tapauskuvauksineen Kaukajärvellä yhdessä Kaukajärviosuuskunnan kanssa. Kiinteistöliiton kanssa pyritään edistämään taloyhtiön hallituksen vastuualuejaon yleistymistä ja energiaekspertin suosittamista jokaisen taloyhtiön hallitukseen. Toiminnalle on myös pyritty kehittämään porkkanoita palkkioiden tai muiden kannustimien muodossa. Isännöitsijän provisiota toteutuneesta energiansäästöstä on myös mietitty. Hankkeissa pyritään saamaan aikaan yhteistoimintaa eri taloyhtiöiden kesken eksperttien kouluttamisessa ja verkostoitumisessa. Myös isännöinnin ja huollon koulutus on tärkeää. Isännöitsijä on tärkeä hahmo, joka voi tarvittaessa kiihdyttää tai jarruttaa hankkeita merkittävästi. Puheenjohtajalle pitäisi myös olla olemassa kannusteita vetää taloyhtiönsä toimintaa hyvin eteenpäin elinkaariajattelua toteuttaen. Energiapalvelukoulutus Ekokoti-projektissa kehitetään myös taloyhtiöiden tukena toimivien energia-asiantuntijoiden koulutusta. Käytännössä kyse on lisäkoulutuksesta energiapalveluja tarjoaville yrityksille sekä isännöinti- ja huoltoyrityksille, joilla on kiinnostusta kehittää omaa palveluvalikoimaansa. Koulutus räätälöitiin nykyisten koulutusten pohjalta ja tekniikan lisäksi painotettiin myös liiketoimintanäkökulmaa, palvelumuotoilua ja asiakkaiden kohtaamista. Syksyllä 2013 järjestettiin yhteensä kymmenen lähipäivää 15 hengen testiryhmälle, joka oli koottu Mikkelistä, Riihimäeltä, Tampereelta ja pääkaupunkiseudulta. Koulutuksessa käsiteltiin eri aiheita rakennusfysiikasta sisäilmaan ja lämpökamerakuvauksiin. Koulutuksesta kerättiin palautetta ja testiryhmän kanssa jatketaan palveluiden kehittämistä vielä keväällä Syksyllä 2014 järjestetään uusi koulutuskierros saadun palautteen pohjalta. Energianhallintakartoitus Motiva Oy julkaisi vuonna 2005 energiakatselmuksen asuinkerrostaloille. Katselmuksesta on luotu erilaisia versioita eri energiapalveluyrityksissä, mutta Motiva ei ole päivittänyt malliaan. Hankkeessa on tarkoitus luoda selkeä kartoituspohja, joka yhdistää olemassa olevia katselmusmalleja. Tavoitteena on, että taloyhtiöille havainnollistetaan mahdollisimman hyvin, mitä eri toimenpiteiden toteuttaminen tarkoittaa. 19

20 Energiakatselmuksen tekoa lämpökeskuksessa Tampereen Kissanmaalla Ekokoti- ja TARMO-projektit ovat tehneet kiinnostuneille taloyhtiöille energiakatselmuksia yhdessä RANEenergianeuvontapalvelun kanssa. Kolmeen kerrostalo- ja yhteen rivitalokohteeseen on tehty Motivan mallin mukaista laajempaa energiakatselmusta olosuhdemittauksineen. Tampereen Kaukolämpö on ollut mukana kiinteistökierroksilla tarkastamassa kaukolämpölaitteistojen kuntoa. Energianhallintakartoitus pyritään kehittämään mahdollisimman selkeäksi. Tarkoituksena ei ole käyttää arvioinnissa ainoastaan takaisinmaksuaikaa, vaan tuoda esille, kuinka paljon säästöä tietty energiatehokkuustoimenpide tuo seuraavan 20 vuoden aikana, ja kuinka se vaikuttaa kiinteistön arvoon. Eri vaihtoehtojen rinnalla esitetään myös kuinka paljon toimenpiteiden tekemättä jättäminen laskee talon arvoa. Energiapalveluliiketoiminta Ekokodissa kehitetään uusia palveluita. Tampereella liiketoimintamallia luodaan puolueettoman energiakatselmoinnin ympärille. Haasteena on, etteivät toteutusehdotukset jäisi vain paperille, vaan että taloyhtiöt myös toteuttaisivat energiansäästötoimenpiteet. ESCO-konsepti, jossa palveluita tarjoava yritys saa oman osuutensa toteutuneesta rahallisesta energiansäästöstä on ollut käytössä suuremmissa kohteissa. Tarkoituksena on selvittää mm. kortteliisännöinnin konseptia ja tehdä palvelukokeiluja myös Tampereen kaupunkiseudulla. Onnistumisia ja haasteita Koulutukset ovat kiinnostaneet sekä taloyhtiöväkeä että yrittäjiä, ja niistä on saatu pääsääntöisesti hyvää palautetta. Hankkeen kautta on ollut mahdollisuus tutustua asiantuntijoihin eri puolilta Suomea. Myös Tampereen alueella on tehty paljon yhteistyötä eri tahojen kuten Kiinteistöliiton, Tampereen teknillisen yliopiston, Kaukajärviosuuskunnan ja Tampereen Kaukolämmön kanssa. Muista hankkeista tiiveimmin mukana ovat olleet TARMO, EU-GUGLE ja Rane-energianeuvonta. 20

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Kodista ekokodiksi Ekokoti-hankkeen päätöstilaisuus 20.11.2014

Kodista ekokodiksi Ekokoti-hankkeen päätöstilaisuus 20.11.2014 Kodista ekokodiksi Ekokoti-hankkeen päätöstilaisuus 20.11.2014 Projektiryhmä: Suomen ympäristökeskus SYKE Ekokumppanit Oy Ekoleima Ay Suomen ympäristöopisto SYKLI Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Energianeuvonnan taustaa ja tavoitteet Neuvonnan aikataulu ja sisältö

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄN 7. KOKOUS MOREENIASSA 20.8.2013. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti

OHJAUSRYHMÄN 7. KOKOUS MOREENIASSA 20.8.2013. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti OHJAUSRYHMÄN 7. KOKOUS MOREENIASSA 20.8.2013 Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti ESITYSLISTA Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen Edellisen pöytäkirjan (kokous nro

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kokemuksia eksperttitoiminnasta Pirkanmaalta. Ilari Rautanen Ekokumppanit Oy

Kokemuksia eksperttitoiminnasta Pirkanmaalta. Ilari Rautanen Ekokumppanit Oy Kokemuksia eksperttitoiminnasta Pirkanmaalta Ilari Rautanen Ekokumppanit Oy Esityksen sisältö Pirkanmaan toimijat eksperttikoulutuksessa Nykytilanne koulutuksessa Pirkanmaalla Selvitys energiaeksperttitoiminnan

Lisätiedot

ENERGIAEKSPERTIKSI OMASSA TALOYHTIÖSSÄ. Irmeli Mikkonen, Motiva Oy , Taloyhtiö 2016

ENERGIAEKSPERTIKSI OMASSA TALOYHTIÖSSÄ. Irmeli Mikkonen, Motiva Oy , Taloyhtiö 2016 ENERGIAEKSPERTIKSI OMASSA TALOYHTIÖSSÄ Irmeli Mikkonen, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016 Mikä on energiaekspertti? Aktiivinen, talonsa tunteva asukas Isännöinnillä ja kiinteistöhuollolla ei oikeastaan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli KUNTIEN ILMASTOTYÖ Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli Marita Savo, ympäristötarkastaja Mikkelin kaupunki/mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntaliiton selvitys 2012:

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet

Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet Kuluttajien energianeuvonnan kokonaisuus ja rahoitettavat hankkeet Lähtökohtia kuluttajaneuvonnan kehittämiseen Ilmastopolitiikka Ilmastonmuutosta hillittävä kasvihuonekaasupäästöjä vähennettävä Kaikkia

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 4.11.2015 Lauri Penttinen Hoitokuluista energiaan ja veteen

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,11

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,11 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15 Sivu 7.1 MYYNTITUOTOT Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 22%/23% 297 322,91 280 559,59 Yhteensä 297 322,91 280 559,59 Myynti, rakentamispalvelut 3188 Myynti rakentamispalv. 0%(käänn. alv) 0,00 1 140,00 Yhteensä

Lisätiedot

Energiaekspertiksi omassa taloyhtiössä. Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016

Energiaekspertiksi omassa taloyhtiössä. Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016 Energiaekspertiksi omassa taloyhtiössä Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy 6.4.2016, Taloyhtiö 2016 Energiaekspertti taloyhtiössä Aktiivinen, talonsa tunteva asukas Isännöinnillä ja kiinteistöhuollolla ei

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin Energianeuvoja Tommi Tuomi Kymenlaakson energianeuvonta Energianeuvoja Tommi Tuomi 020 615 7449 tommi.tuomi@kouvola.fi Sähköposti ja puhelin neuvontaa, neuvonta

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Älykkäämpiä kaupunkeja perusparantamalla, EU-GUGLE ja TARMO+ Ilari Rautanen Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit oy

Älykkäämpiä kaupunkeja perusparantamalla, EU-GUGLE ja TARMO+ Ilari Rautanen Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit oy Älykkäämpiä kaupunkeja perusparantamalla, EU-GUGLE ja TARMO+ Ilari Rautanen Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit oy EU-GUGLE European Cities Serving as Green Urban Gates Towards Leadership in Sustainable

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015 Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015 KOULUTUSTOIMINTA Koulutuksen tuotot Osallistumismaksut 0,00 814,00 103,07 184,00 0,00 0,00 0,00 EA-kurssien osallistumismaksut 0,00

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot