Sisällysluettelo. 2. Katse eteenpäin 3. Vastuullinen toiminta. 3. Henkilöstö 4. Palvelut. 5. Hankkeet.. 7. Kokoustila.. 11.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 2. Katse eteenpäin 3. Vastuullinen toiminta. 3. Henkilöstö 4. Palvelut. 5. Hankkeet.. 7. Kokoustila.. 11."

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2011

2 2 Sisällysluettelo. 2 Katse eteenpäin 3 Vastuullinen toiminta. 3 Henkilöstö 4 Palvelut. 5 Hankkeet.. 7 Kokoustila.. 11 Tapahtumat 11 Medianäkyvyys.. 12 Vuosi Tase.14 Tuloslaskelma 15

3 Katse eteenpäin 3 Ekokumppanit vuonna 2011 Vuonna 2011 Ekokumppanit tarjosi neuvontaa, koordinoi kehityshankkeita ja tuotti asiantuntijapalveluja julkisyhteisöille. Vuosi oli erittäin työntäyteinen ja täynnä muutoksia. Se vaati meiltä kaikilta paljon, mutta saimme myös paljon aikaiseksi. Siitä kiitos kuuluu henkilöstölle, hallitukselle ja yhteistyökumppaneille! Viime vuonna jatkoimme neuvontapalvelujen siirtämistä verkkoon kaikkien saataville. Tuloksena oli useita neuvontavideoita, joista useimpien päätähtenä oli Energia-Ella. Toteutimme videoiden teon ennakkoluulottomasti kokeilumielellä. Itse tekoprosessi oli mielenkiintoinen ja tulokset aivan mainioita. Käykää itse kurkistamassa Moreenian näyttelytoiminta jatkui ennallaan, mutta syksystä saakka olemme tarjonneet sekä ala- että yläkouluille vastuullisen kuluttamisen ja säästäviin energiankäyttötapoihin ohjaavia kouluilla pidettäviä oppitunteja. Neuvojamme ovat saaneet oikein mukavaa palautetta uusista onnistuneista palvelutuotteista. Ilmankos kokosi ja koulutti ilmastoperheitä ja loi samalla uuden toimintamallin, jota ehdottomasti kannattaa levittää laajasti edelleen. Kylätaloille laadittiin oiva remontointiopas, jota on pyynnöstä toimitettu eri puolille Suomea Sallaan ja Sodankylään saakka. Tällä erää viimeiset kylätalkkarit valmistuivat ennen joulua, ja nyt eri puolilla Pirkanmaata työskentelee viitisenkymmentä uusin opein koulutettua talkkaria. Teiskolaiset osallistuivat innokkaasti Lähilämpöä Teiskossa projektin tilaisuuksiin, joissa jaettiin tietoa mm. puun ja pelletin käytöstä rakennusten lämmityksessä. Aloimme koota yhteistyötahoja pirkanmaalaisen rakennuskulttuurin koulutus- ja neuvontakeskuksen toiminnan käynnistämiseksi. Liikkumisen ohjauskeskuksen toimintamalli valmistui ja jatkossa on tarkoitus ensin pilotoida ja sitten ottaa varsinaiseen käyttöön eri toimintamuotoja. Ekologisia jalanjälkiä sekä energia- ja kasvihuonekaasutaseita laskimme useille kunnille ja olimme muutenkin mukana monen kunnan energiatahokkuus- ja ilmastotyössä. Jatkoimme myös tiivistä yhteistyötä seudun kuntien kanssa ja tarjosimme niille lisäapua energiatehokkuustyön tukena. Seudun kunnilla ovat yhtenäiset ja kunnianhimoiset tavoitteet energia- ja ilmastotoimien suhteen, joten työtä riittää. Yhdessä tekemällä työ on motivoivampaa, ja aina löytyy yhteisiä kehitystarpeita. Loppuvuodesta luovutimme rakentamisen ja asumisen neuvontapalvelun Tampereen kaupungille. Toimintamallia oli muokattu reilun vuoden ajan yhdessä mm. kaupungin useiden eri yksiköiden, Tampereen teknillisen yliopiston asiantuntijoiden, Tampereen LVI-yhdistyksen ja muiden asiantuntijatahojen kanssa. Tuloksena on ainutlaatuinen neuvontapalvelu, jonka asiantuntijat toimivat verkostomaisesti ja tarjoavat yhdestä osoitteesta monipuolista, puolueetonta ja ajantasaista neuvontaa niin kasvokkain neuvontapisteessä ja jalkautumalla tilaisuuksiin, puhelimitse, sähköpostitse sekä verkkosivujen välityksellä. Vastuullisuus toiminnassa Ekokumppanit Oy on voittoa tavoittelematon yhtiö, joka on sitoutunut yhteiskuntavastuun periaatteisiin. Toimintaa ohjaavat säännöllisesti kokoontuva hallitus sekä vuosittain yhtiökokous ja kahdesti vuodessa pidettävät omistajakeskustelut.

4 4 Sosiaalisen vastuunsa Ekokumppanit Oy kantaa noudattamalla Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa -ohjetta. Tämän lisäksi henkilöstö on laatinut yhteiset Pelisäännöt, joita jokaisen työntekijän on noudatettava. Pelisääntöjen peruslähtökohtana ovat työtovereitten sekä heidän osaamisensa arvostaminen ja kunnioittaminen sekä työtehtävistä riippumaton tasa-arvoisuus. Yhtiöllä on toimintamalli epäasiallisen kohtelun ja häirinnän varalle. Ympäristönäkökulmat yhtiö ottaa huomioon toiminnassaan toteuttamalla mahdollisimman energiatehokkaita ja ympäristöä säästäviä työtapoja niin toimistotyössä kuin myös kokoustilan järjestelyissä. Turhaa valaistusta vältetään ja tietokoneiden ja muiden laitteiden käytössä yhtiö noudattaa tietokoneiden sähkönsäästöohjeita. Työtilojen lämmityksessä käytetään hyväksi rakennuksessa toimivan vesivoimalan energiantuotannossa syntyvää hukkalämpöä. Hankinnoissaan yhtiö pyrkii toteuttamaan vastuullisen kuluttamisen periaatteita. Esimerkiksi lähes kaikki toimistokalusteet on hankittu käytettyinä. Ympäristötietokeskus Moreenian kokoustilan erilaisissa tilaisuuksissa tarjoillaan Reilun kaupan kahvia ja teetä sekä käytetään kestoastioita. Hankinnat tehdään pääosin Tampereen Logistiikan kautta. Tampereen Logistiikka noudattaa mm. julkisten hankintojen energiatehokkuusohjetta. Työpaikalla syntyvää jätettä on vähennetty esimerkiksi välttämällä turhaa paperin käyttöä ja suosimalla kaksipuolista tulostusta. Yhtiö pyrkii kierrättämään kaiken tuottamansa jätteen. Toimitiloissa kierrätetään biojäte, paperit ja pahvit, kartonki, SER-romu, tulostimien värikasetit sekä ongelmajätteet, kuten paristot, loisteputket ja lamput. Liikkumisessa yhtiö suosii julkisia liikennevälineitä yksityisautoilun sijaan. Työpäivän aikana tehtävissä matkoissa hyödynnetään aina mahdollisuuksien mukaan julkista liikennettä. Ekokumppanit Oy tarjoaa työntekijöilleen etuutena työsuhdematkalipun. Työntekijöillä on tehtävistä riippuen mahdollisuus myös etätyöskentelypäiviin. Henkilöstö Ruusa Gawaza 4/2011 alkaen Tiina Hakala Tiina Hakkarainen 6/2011 asti Harri Helin Suvi Holm Leena Karppi Asta Laari 10-12/2011 Anne Leppänen 10/2011 asti Börje Leskinen 6/2011 alkaen Marko Nurminen Emilia Olkanen 5/2011 alkaen Sanna Ovaska Matti Pollari Irma Rantonen 10/2011 alkaen Mikko Rintala 12/2011 alkaen Tiina Sahakari 6-11/2011 Elina Seppänen 6/2011 asti Juhana Suoniemi 10/2011 alkaen Terttu Viteli Mikko Värttö 1-11/2011 Siviilipalvelusmiehet Henri Kontio 8/2011 asti Lauri Leinonen 8/2011 alkaen

5 5 Palvelut Neuvontapalvelut Ympäristötietokeskus Moreenia Ekokumppanit Oy:n tunnetuin tuote ympäristötietokeskus Moreenia, tarjoaa neuvontaa erityisesti kestävään kuluttamiseen, energian järkevään käyttöön ja arjen ympäristövalintoihin. Moreenian näyttelystä asiakas saa tietoa ja vinkkejä siitä, miten jokapäiväisessä arjessa voi toteuttaa kestävää elämäntapaa. Kävijöitä otetaan vastaan läheltä ja kaukaa tiistaisin ja keskiviikkoisin klo sekä torstaisin klo Näyttely on maksuton. Vihreän Viikon tapahtuma kokosi mukavasti väkeä Tammelantorille ja erilaiset tapahtumat, esimerkiksi kompostointipäivä ja Tampereen päivä ja kiinnostivat ja houkuttelivat kävijöitä Moreeniaan. Syksyllä järjestetty Ilmalämpöpumppu-ilta veti salin täyteen kiinnostuneita ihmisiä. Kahdessa Tampereen Sieniseuran järjestämään siententunnistusiltaan tuli myös runsaasti asiasta kiinnostuneita henkilöitä. Oman talouden sähkönkulutus kiinnosti edelleen ja vuoden aikana sähkönkulutusmittareita lainattiin 157 kertaa. Kodinkoneiden laiteneuvonnan puhelin pirisi tiuhaan maanantaisin ja tiistaisin. Kävijöitä tuli myös paikan päälle saamaan opastusta laitteiden valintaan. Kävijät yhteensä Päiväkotilapset, koululaiset, opiskelijat ja erilaiset harrastusryhmät, työyhteisöt sekä yksittäiset kävijät tutustuivat näyttelyosioihin omatoimisesti tai opastetusti. Peruskoulu, vuosiluokat Peruskoulu, vuosiluokat asteen koulutus, lukio 288 Muu oppilaitos 226 Päiväkoti 294 Muut ryhmät 585

6 6 Yksittäiset kävijät 713 Kaikki kävijät yhteensä 2737 Henkilökohtainen neuvonta Ympäristö-, energia- ja laiteneuvontaa annettiin paikan päällä, puhelimitse tai sähköpostilla 683:lle asiakkaalle. Sähkönkulutusmittareita lainattiin 157:lle asiakkaalle. Näyttelyn teemoja vuonna 2011 Kestävä kulutus Energian taloudellinen käyttö Puhdas vesi yhteinen haastemme Ruoka ja ympäristö Koulukäynnit - uusi palvelumuoto Ekokumppanit on tarjonnut ympäristötietokeskus Moreeniassa usean vuoden ajan ympäristöaiheisia ilmaisia opastettuja näyttelykierroksia ja energialuentoja. Uutena palvelumuotona aloimme syksyllä 2011 tarjota kouluille maksuttomia oppitunteja. 3. luokille tarjosimme Harri Helinin vetämiä 45 minuutin pituisia oppitunteja Pikkutekoja ympäristön hyväksi. Oppitunnilla pohdittiin mm: Mitä muoti on? Mistä ruoka on peräisin? Miten voi liikkua eri tavoin? Miten kotona ja koulussa voi tehdä joka päivä pikkutekoja ympäristön hyväksi? Tiina Hakala kiersi 7. luokkia. Opettajat ottivat avosylin vastaan uuden palvelun. Vuoden aikana tavoitettiin yhteensä 1320 oppilasta, johtuen siitä että toiminta käynnistyi varsinaisesti vasta syksyllä Näistä oli alakoululaisia 535 oppilasta ja yläkoululaisia 700 sekä 85 toisen asteen opiskelijaa. Verkkopalvelut * Uusia Facebook seiniä luotiin vuoden aikana ja vanhoja päivitettiin, molemmat saivat lisää faneja. Facebookseiniämme olivat 2011: Ympäristötietokeskus Moreenia, Earth Hour Tampere, Sanni Saukon salaisuus, Kadonneen ekotiedon metsästys, Syön mitä otan, Ilmankos, Lihaton tammikuu. Suurin menestys oli ILMANKOSin Lihaton tammikuu, jota viettämään ilmoittautui ihmistä. Muilla seinillä oli muutamasta kymmenestä muutamaan sataan fania. * Hukkapätkä: vietettiin Euroopan jätteen vähentämisen viikkoa. Sen kunniaksi YouTubessa pyörii 50 sekunnin pituinen video, jolle pyydetään kuvaamaan loppu. Hukkapätkä oli lyhytelokuvakilpailu, jonka teema on jätteen vähentäminen. Näkökulma sai olla yhteisöllinen,

7 henkilökohtainen, kyseenalaistava, yllättävä, hauska, kaunis tai ruma. Tulokset julkistetaan keväällä Vuoden 2010 Hukkapätkät palkittiin Nuukuusvikolla. Kilpailussa jaettiin tunnustuspalkintona elokuvalippunippuja. Raatiin kuului elokuva-alan ammattilaisia sekä Ekokumppaneiden ja Pirkanmaan Jätehuollon edustajat. Myös Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän ympäristötoimikunta palkitsi tulevaisuuden toivosta parhaiten viestivät videot. Parhaina palkittiin Tammerkosken koulun 8 F luokan Ekotarina, jossa nokkelasti palautetaan kauppaan Hukkapätkässä ostetut tavarat., Tammerkosken koulun 8C luokan Hukkahiiri, jossa hauskalla tavalla puututaan turhaan kuluttamiseen sekä Toivakan 4H:n näytelmäkerhon Hukkapätkät kiertoon, jossa keksittiin uutta hyötykäyttöä käytetyille tavaroille ja ehkäistiin sitä kautta jätteen syntyä. Kilpailuun osallistui 8 videota, jotka ovat nähtävissä YouTubessa osoitteessa: Vuoden aikana tehtiin 9 videota, joissa Energia Ella opastaa energiatehokkaaseen ja ympäristövastuulliseen asumiseen. Myös ilmalämpöpumpun omatoimisesta hoidosta ja huollosta tehtiin neuvontavideo. Rane- rakentamisen ja asumisen energianeuvonta- verkkopalvelun avajaiset pidettiin Moreeniassa Tampereen päivänä Rane on Tampereen kaupungin yleishyödyllinen, energia-alan tuote- ja palvelutarjoajista riippumaton neuvontapalvelu, jonka tavoitteena on kehittää rakentamista ja asumista energiatehokkaammaksi ja kestävän kehityksen periaatteita noudattavaksi. Asiantuntijapalvelut Tampereen energiatoimisto Tampereen energiatoimiston tehtävänä on edistää energiatehokkuutta, energiansäästöä ja uusiutuvan energian käyttöä Pirkanmaalla. Energiatoimisto käynnistyi Tampereella vuonna 1999 EU:n SAVE II - ohjelman tukemana. Sittemmin energiatoimiston tehtävät siirrettiin osakasi Ekokumppanit Oy:n toimintaa. Nykyisin kaikki Ekokumppaneitten energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä edistävä toiminta on Tampereen energiatoimiston mukaista toimintaa. Kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) ja kestävän energiankäytön ohjelman (SEAP) toteutuksen koordinointi ja seuranta Tampereen kaupunki on solminut Kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) vuonna 2007 työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Sopimuksen tavoitteena on yhdeksän prosentin energiansäästö vuoden 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä. Sopimus kattaa kaikki kaupungin toiminnot päästökaupan piiriin kuuluvia toimia ja joukkoliikennettä lukuun ottamatta. Toisaalta Tampereen kaupungin energiankäytön tehostamissuunnitelma vuosiksi sisältää kaupungin kaikki toiminnot. Tampereen kaupunki on allekirjoittanut Pormestareitten ilmastositoumuksen (Covenant of Mayors) ja laatinut sen edellyttämän Kestävän energiankäytön ohjelman (SEAP). Sitoumuksen tavoitteena on vähentää Tampereen kaupungin alueella tapahtuvien toimintojen CO2-päästöjä vähintään kaksikymmentä prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Kestävän energiankäytön ohjelma sisältää Tampereen kaupunkikonsernin energiatehokkuustyön ja uusiutuvien käytön edistämisen. Kaupungin kestävää energiankäyttöä seuraa kestävän energiankäytön seurantaryhmä, jonka sihteerinä toimii Suvi Holm Ekokumppanit Oy:stä. Syksyllä 2011 Ekokumppanit Oy päivitti Tampereen kaupungin Kestävän energiankäytön ohjelman vuosiksi

8 8 Tampereen kaupunkiseudun kuntien energiatehokkuustyön tuki Ekokumppanit tarjoaa Tampereen kaupunkiseudun kunnille asiantuntijatukea energiatehokkuustyöhön KETS/KEO-sopimusten toteutuksessa. Työ jakaantuu kuntien yhteistyön kehittämiseen, kuntien henkilöstön koulutukseen ja kuntien yhteisiin kehityshankkeisiin sekä kunnissa paikanpäällä tehtävään tekniseen asiantuntijatyöhön. Vuoden 2011 aikana kunnat kehittivät yhteisen raportointimallin kuntien omaan käyttöön ja seudun kuntien väliseen tietojen vertailuun. Teknistä asiantuntija-apua Ekokumppanit myi vuonna 2011 Ylöjärvelle, Kangasalle ja Lempäälään. Energia- ja päästötaselaskenta Energiatase- ja päästölaskentaa tarjottiin kuntiin ja taseita laskettiin mm. Salon kaupungille. KuntaJälki Vuoden 2011 aikana Ekokumppanien asiantuntijapalvelut jatkoivat suomalaisille kunnille suunnattua ekologisen jalanjäljen laskentahanketta. KuntaJälki-hankkeeseen osallistui 25 kuntaa ympäri Suomea. Hankkeen aikana lasketaan osallistujakuntien ekologiset jalanjäljet uusimmalla aineistolla kansainvälisen laskentastandardin mukaisilla kertoimilla. KuntaJälki-hankkeen lopputuloksena valmistuu myös suomalaisille kunnille suunnattu avoin verkkopohjainen jalanjälkilaskuri. Projekti päättyy vuonna Lahden päästöpolkujen arviointi Lahden kaupungin strategisena tavoitteena on vähentää 50 prosenttia kaupungin asukaskohtaisia kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2025 mennessä vertailuvuodesta IMMU-hankkeessa laadittiin vuoden 2011 aikana kolme vaihtoehtoista skenaariopolkua, joita seuraamalla Lahden kaupunki voisi saavuttaa päästötavoitteen. IMMU:n eli Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään -hankkeen tavoitteena on selvittää ja sopia konkreettiset keinot ilmastonmuutoksen hillintään Päijät-Hämeessä. Hanke on käynnissä vuosina ja sitä tukee Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Hanketta koordinoi Lahden ammattikorkeakoulu. Hanke tukee Lahden seudullisen ilmasto-ohjelman tekemistä ja kehittämistä. Lisäksi hankkeessa tuotetaan päättäjille, kuntalaisille ja yrityksille ajankohtaista tietoa ilmastonmuutokseen vaikuttavista toimista. IMMU-hankkeen päästöpolut arvioitiin vuoden 2011 lopussa. Lahden ammattikorkeakoulun Innovaatiokeskuksen tilaaman arvioinnin toteuttivat Suvi Holm Ekokumppanit Oy:stä ja Marko Nurminen Ramboll Finland Oy:stä. Työ jatkuu vuonna Jätteen synnyn ehkäisy Pre-waste hankkeen tarkoituksena on tehostaa jätteen synnyn ehkäisyä EU-alueilla, jotta syntyvän jätteen määrä ja vaarallisuus vähenisivät. Tähän pyritään paikallisten ja alueellisten viranomaisten, julkisten toimijoiden ja muiden tahojen yhteistyöllä. Projektiin on valittu julkisia toimijoita, jotka toimivat jätehuollon suunnittelussa tai toimeenpanossa. Suomen edustajaksi on valittu Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Ekokumppanit toimii hankkeessa asiantuntijana. Vuonna 2011 projektissa haettiin hyviä menettelytapoja paikallisille viranomaisille jätteen synnyn ehkäisyyn. Tavoitteena on hyvien käytäntöjen jakaminen sekä jätteen synnyn ehkäisyn tehokkuuden

9 9 arviointi ja seuranta. Projektin lopputuloksena julkiset toimijat saavat lisää tietoa Euroopassa käytetyistä toimenpiteistä ja oppivat arvioimaan jätteen synnyn ehkäisytoimien tehokkuutta. Tavoitteena on myös vaikuttaa paikallisesti jätteen synnyn ehkäisyn suunnitteluun. Osana Pre-waste hanketta Ekokumppanit järjesti marraskuussa yhdessä Pirkanmaan Jätehuollon kanssa kaksi jätteen synnyn ehkäisyyn liittyvää kuntalaisille avointa työpajaa, joissa ideoitiin keinoja ja kampanjoita jätteen synnyn ehkäisyyn. Tarkoitus on, että vuoden 2011 aikana työpajojen tuloksia jalostetaan edelleen ja uusia keinoja ja kampanjoita testataan tai otetaan käyttöön Pirkanmaalla. Työpajoihin osallistui yhteensä noin 40 henkilöä. Pre-waste on osa vuonna 2010 alkanutta kolmivuotista EU:n Interreg IVC hanketta. Suomen lisäksi mukana ovat Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Malta, Ranska, Romania, Ruotsi. Hanke päättyy vuonna Hankkeet ILMANKOS projekti Ekokumppanien ILMANKOS-projekti edistää asukkaiden ilmastovastuullista elämäntapaa ja yhteisöllisyyttä seitsemällä kohdealueella Tampereen seudulla. Mukana ovat Tampereen lisäksi Nokia, Kangasala, Pirkkala, Ylöjärvi ja Lempäälä. Muita rahoittajia ovat Pirkanmaan jätehuolto Oy, Tampereen sähkölaitos Oy, Tampereen joukkoliikenne ja Tampereen Vesi. Päärahoittajina ovat Euroopan aluekehitysrahasto ja Pirkanmaan liitto. Rahoitus päättyy vuonna ILMANKOS tulee sanoista ilmastonmuutos ja kansalaisosallistuminen. Projekti antaa tietoa ja kannustaa ilmastonmuutosta hillitsevien valintojen tekemiseen mm. järjestämällä yhdessä kohdealueiden asukkaiden ja yhteisöjen kanssa tapahtumia ja tempauksia. Toimintatavoista kootaan mallit muiden vastaavien toimijoiden käyttöön Pirkanmaalle ja muualle Suomeen. Vuoden 2011 aikana toimintaa järjestettiin Pirkkalassa, Tampereella, Lempäälässä ja Kangasalla. Suosituimpia tapahtumasarjoja olivat ilmalämpöpumppujen huoltoillat, villiyrttiretket ja hyötyviljelyinfot. Yhteensä projektin tapahtumiin osallistui vuoden aikana noin 2500 henkilöä. Kaukajärvellä ja Lempäälässä toteutettiin ilmastoperhe-osaprojektit. Molemmilla alueilla oli mukana noin 30 kotitaloutta. Kaikkien ilmastoperheiden hiilijalanjäljet laskettiin ja heidän kanssaan käytiin läpi ilmastovaikutusten vähentämisen tavoitteita. Viestinnän kautta tavoitettiin myös muita kuin kohdealueiden asukkaita. Medianäkyvyyttä tuli vuoden aikana noin 180 kertaa. Sosiaalisessa mediassa ILMANKOS-projekti on edistänyt ilmastotietoisuutta mm. Facebookin Lihaton tammikuu tapahtumalla, johon osallistui yli henkilöä. Kelaa vähän Onko onni ilman tavaraa utopiaa? pe Vaatiiko onni tavaraa? Mitä voimme tehdä ollaksemme onnellisia ilman kasvavaa jätevuorta ja ympäristökuormitusta?

10 10 Onnellisuuden, kuluttamisen ja ympäristön suhdetta pohtivat pe onnellisuusprofessori Markku Ojanen, joka kysyi Kuluttaako kuluttaminen myös onnen, tiedetoimittaja Pasi Toiviainen, joka Visioi tulevaisuudesta ja kuinka ottaa niskalenkki ympäristöongelmista sekä europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, joka kysyi Miten saada riittämään viisi leipää ja kaksi kalaa. Alustusten jälkeen oli paneeli, jossa olivat mukana myös Toni Paju Tampereen Porkkanamafiasta. Puheenjohtajana toimi Pirkanmaan Jätehuollon toimitusjohtaja Pentti Rantala. Sampolan tapahtuma oli sekä Kelaa Vähän - Reel Time nuorten ympäristöaiheisten elokuvien katselu- ja palkintojenjakotilaisuus että Pre-Waste -seminaari. Tilaisuuteen osallistui reilut 100 henkeä. Kylätalkkari Kylätalkkari on koulutusohjelma, jonka aikana koulutukseen osallistujat perehtyvät energia- ja jätevesiasioihin, kiinteistönhoitoon sekä liiketoiminnan suunnitteluun, käynnistämiseen ja pyörittämiseen. Koulutushanke on Ekokumppanien, Ahlmanin koulun säätiön ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteuttama ja Pirkanmaan ELY-keskuksen Maaseuturahastosta rahoittama. Ekokumppanit Oy vastaa pääasiassa koulutuksen ympäristöopetuksen järjestämisestä, hankkeen hallinnoinnista, tiedottamisesta ja hanketuen maksatuksen hakemisesta. Hanke jatkoi siitä mihin vuonna 2010 jäätiin. 2. koulutusryhmä valmistui maaliskuussa 2011 ja todistus annettiin 19 uudelle kylätalkkarille. Kolmas koulutusryhmä aloitti myös maaliskuussa, tällä kertaa pienemmällä 12 hengen ryhmällä. Opetusta oli muutettu niin, että lähipäivien määrä oli nostettu 25:teen ja opetuksessa pyrittiin painottamaan käytännön tekemistä. Kouluttajina olivat aiemmin kurssien tapaan Ahlmanin ja TAMK: opettajat sekä ulkopuoliset asiantuntijat. 3. ryhmä valmistui lokakuussa ja todistus annettiin kaikille osallistuneille. Lisäksi järjestettiin täydennyskoulutuksia, näistä Ekokumppanit Oy:n päävastuulla oli marraskuussa järjestetty kolmepäiväinen pienkiinteistön jätevesisuunnittelukoulutus, jonka kouluttajan toimi Nina Pimiä JAMK:sta. Kylätalot kuntoon Kylätalot kuntoon hankkeessa luodaan toimintamalli kylätalojen kestävään remontointiin painottaen energia- ja jätevesijärjestelmiä. Tavoitteena on kymmenen esimerkkikohdetta, joita autetaan saneerauksen käynnistämisessä ja joista saatuja kokemuksia hyödynnetään toimintamallin laatimisessa. Hanke on Ekokumppanien, Ahlmanin koulun säätiön ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteuttama ja Pirkanmaan ELY-keskuksen Maaseuturahastosta rahoittama yleishyödyllinen kehittämishanke. Ekokumppanit on hankkeessa osatoteuttajana sekä vastuullisena vetäjänä ja auttaa kylätaloyhteistyössä, tiedotuksessa, ja toimintamallin laatimisessa. Vuonna 2011 Ekokumppanit Oy:n tärkein tulos hankkeessa oli energia- aj ympäristöasioissa kylätalojen kunnostajia ohjaavan Kylätalo kuntoon- oppaan kokoaminen ja julkaiseminen. Sisällön laatimisessa avustivat energia-alan asiantuntijat ja siinä hyödynnettiin lisäksi esimerkkitapauksia hankkeessa mukana olleilta kylätaloilta. Oppaan julkaisun kunniaksi järjestettiin Energia- ja ympäristöiltapäivä Rämsöön Seurantalolla , jossa tarjottiin oppaan teemoihin liittyvää energia-, jätevesi- ja ympäristöneuvontaa painottuen pientaloasukkaan näkökulmaan. Oppaan ensimmäinen 400 kpl:n painos meni nopeasti loppuun ja syksyllä otettiin toinen samansuuruinen painos. Opas on maksutta yhdistystahojen ja vastaavien hyödynnettävissä, ja sitä on toimitettu kylä- ja seurantalotoimijoille ympäri Suomea aina Sallaan asti. NEAT 2.0 projekti Asiantuntijayhteistyö Itämeren kaupunkien liiton UBC:n ympäristökomission kanssa jatkui NEAT 2.0 projektissa. New Awareness Raising Tools -hankkeessa kehitettiin yhteistyössä Pietarin, Turun ja

11 11 Kotkan kaupungin sekä turkulaisen Valonian kanssa Pietarin kaupungin verkkopohjaista ympäristöviestintää ja -kasvatusta. Pirkanmaan kuluttajien energianeuvontaverkosto Energianeuvontaverkosto oli Sitran rahoittama kehityshanke, jossa kehitettiin kuluttajille suunnattua paikallista energianeuvontaa. Hankkeen tuloksena oli tamperelainen rakentamisen ja asumisen neuvontapalvelu Rane. Vuonna 2011 Ranen 1. vaiheessa kehitettiin toimintatapoja ja työkaluja energiatehokkaan rakentamisen ja asumisen edistämiseksi. Tampereella toiminnan vastuutaho on rakennusvalvonta. Ranen työntekijät toimivat Ranen neuvojina ja asiantuntijoina, mutta ovat työsuhteessa nykyisiin yksikköihinsä: rakennusvalvonta (rakentamisen ja remontoinnin neuvonta, Ranen vastuullinen johtaja), asuntotoimi (korjaus- ja energia-avustukset), ympäristöterveysyksikkö (asumisterveys), Ekokumppanit Oy (asumisen energiatehokkuus, kodinkoneiden valinta + viestintä, koordinaatio) ja Frenckellin palvelupiste (kyselyjen luokittelu ja välittäminen). Ranen asiantuntijayksiköillä ovat omat puhelinpäivystysaikansa ja vastaanottoaikansa. Neuvoa hakeva kuluttaja voi lähettää kysymyksen sähköpostitse raneneuvoo(at)tampere.fi tai hän voi soittaa Ranen palvelunumeroon Frontoffice välittää puhelut ja sähköpostit asiantuntijoille. Energianeuvonnan eri toimijoita Pirkanmaalla tuo jo nyt yhteen verkkoportaali joka toimii matalan kynnyksen luukkuna asiakkaille. Monipuolisesta neuvonnan verkkopalvelusta kuluttaja löytää tietoa myös toimistoaikojen ulkopuolella. Sivujen kautta asiakas saa olennaisen tiedon rakentamisen ja asumisen neuvontapalvelun toiminnasta ja sitä kautta asiakkaalla on mahdollisuus ottaa yhteyttä suoraan neuvojiin. Verkkopalvelu sisältää myös monia muita toiminnallisia kokonaisuuksia ja se hyödyntää sosiaalista mediaa. Lähilämpöä Teiskossa Lähilämpöä Teiskossa -hankkeessa tarjotaan neuvontaa ja asiantuntija-apua lähienergian hyödyntämiseksi lämmityksessä. Hankkeessa keskitytään pelletti-, hake- ja aurinkolämpöön. Pääkohteina ovat öljyllä ja sähköllä lämpiävät rakennukset. Hankkeen osallistujat voivat olla pientalouksia, maatiloja, pienyrityksiä, julkisia tahoja tai yhteisöjä. Lähilämpöä Teiskossa -hankkeen tavoitteena on tukea Tampereen kaupungin ja kaupunkiseudun ilmastotavoitteiden toteuttamista sekä maaseudun kehittämistä elävänä ja kestävänä asuinympäristönä. Kaikki projektiin osallistujat saavat ilmaista asiantuntijaosaamista sekä puolueetonta neuvontaa hake-, pelletti- ja aurinkolämmön käyttöönottoon rakennuksessa lämmitysjärjestelmän vaihdon kaikkiin vaiheisiin. Käytännössä neuvonta toteutetaan Teiskon alueella järjestettävinä iltatapahtumina sekä kohdekäynteinä, puhelinneuvontana ja yhteisvierailuina valmiisiin kohteisiin. Hanke alkoi tammikuussa 2011 ja jatkuu ainakin toukokuuhun 2012 saakka. Hankkeessa on vuonna 2011 ollut osallistujina 4 maatilaa, 17 pientaloa, 4 pienyritystä ja 4 julkista tahoa. Projektipäällikkönä on toiminut Elina Seppänen (tammi-touko 2011) ja Emilia Olkanen (toukojoulu 2011). Hakeneuvojana on ollut Juha Hiitelä Metsäkeskuksesta, pellettineuvojana Hannes Tuohiniitty Suomen Pellettienergiayhdistyksestä ja aurinkolämpöneuvojana Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy:stä. Julkisista tahoista Metallityöväen Murikka-opisto on vaihtanut öljystä pellettiin (öljynkulutus 250 t vuodessa) ja Aitolahden kirkolle on tehty selvityksiä pellettilämpöön siirtymisestä. Tampereen kaupungin tilakeskuksen kanssa on selvitetty Kämmenniemen aluelämpökeskusta, joka toimisi joko hakkeella tai pelletillä ja mahdollisesti hyödyntäisi myös aurinko- ja jätelämpöä. Myös muutama yksityinen osallistuja on jo tehnyt lämmitysjärjestelmän vaihdon ja useampi on saanut energia-avustusta. Teiskolaisille on järjestetty tiedotustilaisuuksia hankkeen palveluista, energia- ja korjausavustuksista, luvista ja lämmitysjärjestelmien toiminnasta. Hanke on saanut medianäkyvyyttä erityisesti Teisko-Aitolahti lehdessä, johon on saatu juttu Teiskossa pidetyistä tilaisuuksista.

12 Liikkumisen ohjauksen toteuttaminen Tampereen seudulla hanke 12 Liikkumisen ohjausta on toteutettu Tampereen seudulla jo pitkään. Toiminnalta on kuitenkin puuttunut pitkäjänteinen toimintaohjelma. Tampereen kaupunkiseudun sitoutuessa yhä vahvemmin ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön, liikkumisen ohjaus on ymmärretty keskeiseksi keinoksi hallita liikkumista ja siten myös ilmastonmuutosta. Liikkumisen ohjauksen toteuttaminen Tampereen seudulla hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa liikkumisen ohjaus pysyväksi osaksi seudun liikennepolitiikkaa. Tämä toteutetaan luomalla toimintamalli, käynnistämällä jatkuva liikkumisen ohjaus ja rekrytoimalla jatkohankkeelle koordinaattori. Tavoitteena on pysyvän liikkumisen ohjauksen palvelukeskuksen perustaminen. Hankkeen kevään ja syksyn 2011 aikana toteutetussa ensimmäisessä vaiheessa tehtiin taustaselvityksiä ja rakennettiin toimintamalli. Strafica Oy:llä teetetyn selvityksen ja ohjausryhmän keskustelujen perusteella toimintamalliksi valittiin koordinaattorimalli. Vuoden 2011 loppupuolella hankevastaavaksi palkattiin lokakuussa hanketta otona hoitaneen Marko Nurmisen tilalle täysipäiväinen hankevastaava Juhana Suoniemi. Hankkeessa työskenteli vuoden 2011 lopussa myös harjoittelija Mikko Rintala. Vuoden 2011 lopulla hankevastaava rakensi aktiivisesti verkostoa. Yhteyksiä luotiin mm. kauppakamariin, linja-autoyrittäjiin, kansalaisjärjestöihin ja virkamiehiin Pirkanmaan liitossa, Tampereen seututoimistossa ja seudun kunnissa. Myös Turun seudun varsin samankaltaiseen tilanteeseen on tutustuttu. Hankkeen edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti työpajoihin ja yleisötilaisuuksiin, joita on ollut kiitettävästi eri tahoilla. Luotua verkostoa ja lisääntynyttä tietoisuutta hyödynnetään jatkohankkeessa. Pilottien kokemusten ja valmiiden nettisivujen yms. materiaalin pohjalta koordinaattorin on helppo aloittaa työnsä. Vakituinen koordinaattori aloittaa työnsä vuonna Liikkumisen ohjaustyötä jatketaan LVM:n, Tampereen joukkoliikenteen, Tampereen seudun ja mahdollisesti muiden rahoittajatahojen, rahoituksella ainakin 2-3 vuotta. Tänä aikana arvioidaan edellytykset pysyvälle liikkumisen ohjauksen palvelukeskukselle. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus projekti Lokakuun alussa 2011 käynnistyneen projektin tavoitteena on kehittää toimintamalli rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskukselle. Projekti rakentaa yhteistyöverkoston korjausrakentamisen alalla toimivien osapuolten välille: koulutusorganisaatiot, viranomaiset, yritykset ja kolmannen sektorin toimijat. Verkosto järjestäytyy kannatusyhdistykseksi, joka jatkaa projektin aikana kehitettyjä malleja projektin päättymisen jälkeen vuonna Projektin tuloksena on elämyksellinen näyttely- ja kohtaamispaikka, josta vanhan rakennuksen omistaja, korjausrakentaja, oppilas, opettaja tai kuka tahansa rakennuskulttuurista kiinnostunut saa tietoa, kuinka hoitaa ja korjata vanhoja rakennuksia, millaisia materiaaleja kannattaisi käyttää, mistä löytyy ammattitaitoisia tekijöitä ja miten säästää kustannuksissa. Tuloksena syntyy myös tietopankki korjaustavoista, materiaaleista, eri alojen osaajista sekä alan koulutusmahdollisuuksista. Vuoden 2011 lopussa rakennettiin verkostoa ja kilpailutettiin projektille visuaalisen ilmeen suunnittelija, nettisivujen koodaaja ja tiedottaja, jotka myös ehtivät aloittaa työnsä. Ensimmäinen talkootilaisuus suunniteltiin yhteistyössä Kylätalkkarit hankkeen kanssa. Talkoot ja muut suunnitellut tapahtumat järjestetään vuoden 2012 aikana.

13 Projektin päärahoittajat ovat Euroopan aluekehitysrahasto ja Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunki vastaa kuntarahoitusosuudesta. Projektin toteuttaa Ekokumppanit Oy ja toiminta-alueena on Pirkanmaa. 13 Vuokratalosäätiön koulutukset ( VTS ) Vuoden 2011 aikana aloitettiin Vuokratalosäätiön ( VTS ) ympäristöohjaajien koulutukset. Moreeniassa järjestettiin kaikkiaan 6 koulutustapahtumaa. Ympäristöohjaajat tekivät myös tutustumismatkan Ekokem Oy:lle Riihimäelle. Verkkopalvelut Vuoden aikana tehtiin 9 videota, joissa Energia Ella opastaa energiatehokkaaseen ja ympäristövastuulliseen asumiseen. Myös ilmalämpöpumpun omatoimisesta hoidosta ja huollosta tehtiin neuvontavideo. Rane- rakentamisen ja asumisen energianeuvonta- verkkopalvelun avajaiset pidettiin Moreeniassa Tampereen päivänä Rane on Tampereen kaupungin yleishyödyllinen, energia-alan tuote- ja palvelutarjoajista riippumaton neuvontapalvelu, jonka tavoitteena on kehittää rakentamista ja asumista energiatehokkaammaksi ja kestävän kehityksen periaatteita noudattavaksi. Kokoustilan käyttäjätilastot Ympäristötietokeskus Moreenia sijaitsee Tampereen keskustassa vesivoimalaitoksen tiloissa Patosillalla. Voimalaitoksen vanha valvomohuone on kunnostettu nykyaikaiseksi 60 hengen kokoustilaksi. Omien tilaisuuksien lisäksi kokoustilaa vuokrattiin vilkkaasti yhteistyökumppaneille sekä muille yrityksille ja yhteisöille. Vuoden aikana kokoustilassa kävi n kävijää. Esimerkkejä Ekokumppanit Oy:n järjestämistä tilaisuuksista kokoustiloissa vuonna Tapahtumat Ekokumppanit Oy tai sen projektit toimivat pääjärjestäjänä ja osavastuullisena järjestäjänä 146 eri tapahtumassa. Kaikki tapahtumat, joissa Ekokumppanit Oy oli mukana tavoitti kaiken kaikkiaan noin 9200 asukasta. Poimintoja vuoden tapahtumista: * EARTH HOUR Tampere -päivä la Maapallon tunnin sijaan Tampereella vietettiin kokonaista Earth Hour päivää. Ympäristötietokeskus Moreenian 2. kerroksen salissa oli WWF:n Toiveajatteluako näyttely, ILMANKOSin ilmastosuunnistuksen rastit sekä mehutarjoilu.

14 14 Vanhassa Kirkossa näytettiin Kelaa Vähän nuorten ympäristöaiheisia lyhytelokuvia, Pormestarin sinkit ja pasuunat soittivat Vaskimusiikkia luvuilta, näyttelijä Ahti Jokinen lausui runoja, katsottiin Kelaa Vähän 2011 nuorten ympäristöaiheisia lyhytelokuvia ja vietettiin Hiljainen hetki vokaaliyhtye Lumouksen ja Janek Öllerin kanssa. Keskustorilla esiintyivät Sami Hintsanen ja Loui So, RISTO ja Tulikollektiivi Flamma Perttu Pesän juontaessa. Paikalla olivat myös Tampereen URSA:n tähtikaukoputket, Vegaaniliitto maistatutti vagaanikeksejä ja Ecoscout myi vegaanilättyjä ja kasvishernekeittoa. Earth Hour päivään osallistui reilut ihmistä. * BookCrossing tempaus Ekokumppanit Oy perusti kirjojenvapautuspisteen Ympäristötietokeskus Moreenian 2. kerrokseen. Tarjolla oli neljän päivän ajan tietoa ja välineitä BookCrossingin aloittamiseen - sekä lukemattomia kirjoja. * Tampereen kaupungin henkilöstöpäivässä oltiin mukana omalla osastolla. Ruusa Gawazan pitämään osastoon tutustui päivän aikana noin 200 ihmistä. * YMPÄRISTÖTORI Tammelantorilla ma 6.6. klo torilla poikennutta, 800 Facebookin kautta tapahtumaan ilmoittautunutta, 497 saattaa osallistujaa sekä 47 näytteille asettajaa ei voi olla väärässä: Toritapahtuma oli menestys! Tori täyttyi tavaran ja perennan vaihtajista, ympäristöjärjestöistä, yrittäjistä ja taiteilijoista. Repe & Romu kuormurikaksikko vastaanottivat kodin vaaralliset ongelmajätteet, metalliromut ja sähkölaitteet, Ekokumppanit Oy järjesti TAVARANVAIHTOTORIN ja Ympäristötietokeskus Moreenia vaihdatti perennoja.pirkanmaan Jätehuolto jakoi maksutta Koukkujärven vihermultaa sekä Tarastenjärven biokompostimultaa. Bookcrossaajien osastolla ei kiertävä kirja sammaloitunut, Julia Prusin näyttely tutustutti kierrätystaiteeseen, Eeva Lanteli-Salin öljyvärityöt oli tehty vanhoille paneeliverhokankaille, lasikoruissa on käytetty käytöstä poistunutta ikkunalasia. Tanssiryhmä MAATTARET tanssivat Jukka Törmä, katusoiton ja juomalaulun Suomen mestari sekä Tapsan Tahtien laulukilpailun voittaja esiintyi. Vegaaniliitto maistatutti eläinystävällisiä lihapullia ja jakoi tietoa ekologisesta ruokavaliosta, Ecoscout myi huikopalaksi vegaanilättyjä, Lähiruokapuoti Lempin myyntipisteellä myytiin tuoretta leipää ja lähellä tuotettuja elintarvikkeita, Maailmankauppa Tasajako maistatti teetä ja Tampereen Vesi tarjoili raikasta juomavettä. Hidas Taikuri toi torille upeita huovutettuja lintuja, Humbugi Asuste myi kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita, Farrandia esitteli itse tekemiään kierrätys- ja ekologisista materiaaleista tehtyjä koruja sekä tekstiilituotteita, Naisten Pankki esitteli toimintaansa ja myi mm. kierrätyskoruja. Sari Vähätalo myi ekologisia käsintehtyjä kauniita isoja paperiarkkeja, jotka on tehty hampusta ja kasvikuiduista. Ihana maatuskan tuotevalikoimasta löytyi kasvivärjätyt ja värjäämättömät neulelangat.

15 Tampereen yliopiston Ekokampus ja Reilun kaupan korkeakoulu myivät Reilun kaupan puuvillasta valmistettuja kangaskasseja ja T-paitoja. Planet Idan tuotteet oli valmistettu kierrätetyistä materiaaleista. Onnia Fabric myi mummojen käsintehdyistä kankaista valmistettuja koruja ja sisustustuotteita. Aila Jeskanen valmisti käyttö- ja koriste-esineitä kierrätysmateriaalista, Pieni Saippuakauppa myi ekologisia, käsintehtyjä, luomupalasaippuoita ja shampoita. EMOHOMOEMO myi rikkinäisistä koruista uudelleenkoottuja koruja. Tampereen Pyörähuollon osastolla sai koeajaa sähköpyöriä, Luontokoulu Korento tarjosi toiminnallista ohjelmaa lapsille luonnon ihmeistä, Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut / Lastenkulttuurikeskus Rulla tarjosivat maistiaisia metsäaiheisesta näyttelystä, Tosi siisti Tampere - hanke esitteli toimintaansa. Käymäläseura HUUSSI toi paikalle Kuiviketta sekä ihka oikean käymälän näytille, Ekoinfo ry / Raimo Flink esittelei lampi/jätevedenpuhdistamoa ja antoi jätevesineuvontaa. Suomen luonnonsuojeluliiton Vaihda virtaa infopisteellä sai vaihtaa sähkön toimittajaa tai toimitettavan sähkön laatua, Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys esitteli Teiskon metsäkartoitusta ja suojeluehdotusta., Maan ystävät, Pirkanmaan Lintutieteellinen yhdistys ja Vastedes ry esittelivät toimintaansa. Tammelantorin Ympäristötori on yksi Tampereen Vihreän viikon tapahtumista. 15 * Tulevaisuuskylä Keskustorilla Ekokumppanit Oy:llä, Pirkanmaan Jätehuollolla ja ILMANKOSilla oli yhteinen jurtta, jossa ILMANKOS pitää majan edessä ilmastosuunnistusta pe 2.9. lapsille ja lapsiperheille. PJH ja Ekokumppanit järjestävät jäteongintaa. Lapset onkivat jätteitä, lajittelevat saaliin ja saavat muistoksi tarran. jurtassa poikkesi 2 päivän aikana noin 70 lasta ja aikuista. * Sienineuvontaa Moreeniassa ma Jo perinteeksi muodostunut sienineuvonta järjestettiin tänäkin vuonna. Kaiken kaikkiaan 40 henkeä toi sieniään Tampereen Sieniseuran aktiivien tunnistettavaksi. * Avoimet ovet Moreeniassa Ympäristötietokeskus Moreenian näyttely oli avoinna Tampere päivänä eli sunnuntaina klo Moreeniasta sai sähkönsäästövinkkejä valaistukseen ja viihde-elektroniikan käyttöön, tietoa arjen ympäristövalintoihin ja kestävään elämäntapaan. Paikalla oli myös Aste Ry:n neuvoja antamassa asumisen terveyteen liittyvää neuvontaa. Lisäksi katsottiin Energia-Ella videoita. Tilaisuus oli myös Tampereen kaupungin Rane - rakentamisen ja asumisen energianeuvonta - palvelun avaus. Peräti 580 ihmistä poikkesi paikalla. Tarjolla oli ilmapalloja, keksiä ja mehua sekä tietoa Ranesta * Kierrätetään tölkinavaajia

16 16 Askartelimme tölkinaukaisurinkuloista erilaisia koruja, pullon/tölkinalusia, pieniä kippoja tuikkuja varten ym. Tilaisuuden veti käsityönopettaja Tiina Karttunen ja sen järjestivät Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja Ekokumppanit Oy. Näytillä monenlaisia tölkinavaajista tehtyjä käsitöitä. Tapahtuma liittyi Euroopan jätteen vähentämisen viikkoon *Jäte vähemmäksi ideointipajat ja Ensimmäisellä kertaa Pirkanmaan jätehuollon hallituksen pj. Oras Tynkkynen alusti, jonka jälkeen ideoitiin villisti jätteen vähentämisen keinoja. Toisella kertaa PJH:n toimitusjohtaja Pentti Rantalan johdolla pohdittiin miten ensimmäisen työpajan ideat toteutetaan. Pajoihin osallistui reilut 20 osanottajaa. Tapahtumat liittyivät Euroopan jätteen vähentämisen viikkoon. Medianäkyvyys Ekokumppanit Oy:n hankkeet herättivät runsaasti kiinnostusta maakunnan paikallislehdissä. ILMANKOS-projektista kerrottiin laajasti eri paikallislehtien sivuilla ja hankkeen vetäjiä haastateltiin useaan otteeseen. Lihaton tammikuu sai paljon huomiota myös Pirkanmaan ulkopuolella ja Facebookin kautta yli ihmistä ilmoitti osallistuvansa tempaukseen. Kylätalo- ja kylätalkkarihankkeista tiedotettiin useissa paikallisissa lehdissä. Hanke sai näkyvyyttä paikallislehdissä että paikallisradioissa. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projektin käynnistymisestä tiedotettiin YLE Tampereen uutisissa ja nettisivuilla 19.9.otsikolla Rakennuskulttuurineuvontaa Pirkanmaalle. Pispalalaisessa 2/2011 sekä ECO2-hankkeen julkaisemassa Ekotehokas Tampere lehdissä oli artikkelit projektin tavoitteista ja toimista. Terttu Viteli vastaili Tampereen Sähkölaitoksen NAPS-lehdessä lukijakysymyksiin ja ILMANKOS teki Tampereen kaupungin henkilöstölehti Vilkkuun takasivun Ekovinkin joka numeroon. Moreeniassa toteutettu Emilia Lempisen vetämä Bookcrossing tapahtuma sai runsaasti julkisuutta sekä lehdissä että radioissa. Myös Ekokumppanit Oy:n järjestämät tapahtumat saivat hyvin näkyvyyttä tiedotusvälineissä. Tavanomaisten viestintäkanavien ohella käytössä olivat myös vaihtoehtoiset kanavat. Moreenian energianeuvontapalvelut siirtyivät virtuaaliseen muotoon Virtuaali-Moreeniaan. Lisäksi Moreenia - ympäristötiedon keskus, Sanni Saukon salaisuus, Kadonneen ekotiedon metsästys sekä Syön mitä otan saivat omat Facebook-sivunsa. Tiedotusvälineet Mediaosumat Radio 29 Televisio 2 Lehdet 135 WWW-sivut 6 Yhteensä 338 Vuosi 2012

17 17 Vuonna 2012 Ekokumppanit jatkaa palveluiden siirtämistä ja muokkaamista verkkoon tavoitettavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi. Työtä varten tarvitaan uusia tietoja ja taitoja ja siksi haemme joukkoomme viestintäosaamista. Muutenkin neuvontatyötä kehitetään kaiken aikaa. Haluamme toimia ennakkoluulottomasti ja innokkaasti etsiskellen entistä vaikuttavampia toimintamuotoja ja aikaisempaa tehokkaampia neuvonnan välityskanavia. Haluamme myös päästä lähemmäs kuntalaisia, jalkautua heidän arkeensa ja osallistua yhteistyökumppaneiden toimintaan tuomalla sinne vastuullisen kuluttamisen näkökulman. Vuonna 2012 jatkamme nykyisten kehityshankkeiden toteuttamista ja kehitämme edelleen aikaisempien hankkeiden tuloksia. Toimintamme seudullistuu entisestään ja uutena toimintamuotona tarjoamme apua seudun kuntien kestävän kehityksen toimintaan. Haemme myös uusia yhteistyökumppaneita, jotka edistävät aikaisempaa vastuullisempaa elämäntapaa ja toimintaa omissa joukoissaan. Tase Tase Rahayksikkö EURO V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT A i n e e l l i s e t h y ö d y k k e e t Koneet ja kalusto 8 752, , , , , ,15 VAIHTUVAT VASTAAVAT S a a m i s e t L y h y t a i k a i s e t Myyntisaamiset , ,36 Muut saamiset 0, ,42 Siirtosaamiset , , , ,45 R a h a t j a p a n k k i s a a m i s e t , , , ,42 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä , ,57 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma 8 000, , , ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,19 Tilikauden voitto (tappio) 3 309, ,08

18 , ,27 VIERAS PÄÄOMA L y h y t a i k a i n e n Ostovelat , ,37 Muut velat , ,40 Siirtovelat , , , ,30 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä , ,57 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO L I I K E V A I H T O , ,67 MATERIAALIT JA PALVELUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana yhteensä , ,37 Ulkopuoliset palvelut , , , ,38 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot , ,91 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,78 Muut henkilösivukulut , , , ,19 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,38 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT , ,26 L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) 4 328, ,46 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 530,74 330,02 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille -388,41-58,27 142,33 271,75 V O I T T O ( T A P P I O ) E N N E N S A T U N N A I S I A E R I Ä 4 470, ,21 V O I T T O (T A P P I O) E N N EN T I L I N -

19 P Ä Ä T Ö S S I I R T O J A J A V E R O J A 4 470, ,21 19 TULOVEROT Tilikauden verot , , , ,13 T I L I K A U D E N V O I T T O (T A P P I O) 3 309, ,08

rane Suvi Holm Ekokumppanit Oy

rane Suvi Holm Ekokumppanit Oy rane Suvi Holm Ekokumppanit Oy Ekokumppanit Oy Omistajia Tampereen kaupunki, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampereen Sähkölaitos Oy Perustettu 2002 Työntekijöitä 15 Voittoa tavoittelematon yhtiö Edistää kestävää

Lisätiedot

Yksi esimerkki valveuttamisesta Kuluttajien energianeuvonta

Yksi esimerkki valveuttamisesta Kuluttajien energianeuvonta Yksi esimerkki valveuttamisesta Kuluttajien energianeuvonta Suvi Holm Ekokumppanit Oy Ekokumppanit Omistajia Tampereen kaupunki, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampereen Sähkölaitos Oy Perustettu 2002 Työntekijöitä

Lisätiedot

ILMANKOS 2009 2012 Kokemuksia asukkaille suunnatusta ilmastotyöstä

ILMANKOS 2009 2012 Kokemuksia asukkaille suunnatusta ilmastotyöstä ILMANKOS 2009 2012 Kokemuksia asukkaille suunnatusta ilmastotyöstä ILMANKOS projektin päätösseminaari Vapriikki 6.11.2012 Leena Karppi ja Sanna Ovaska 2 6.11.2012 Esityksen sisältö ILMANKOS projektin lähtökohdat

Lisätiedot

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Kuluttajien energianeuvonta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Kuluttajien energianeuvonta Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat saavat luotettavaa tietoa

Lisätiedot

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013 Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, Sisältö Motiva Oy Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäviestintä Kuluttajien tietolähteitä Motiva Oy 100 % valtion omistama

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja yhteisöllisyys Asukkaat ilmastotoimijoina

Ilmastonmuutos ja yhteisöllisyys Asukkaat ilmastotoimijoina Ilmastonmuutos ja yhteisöllisyys Asukkaat ilmastotoimijoina 16.9.2010 Muutosta ilmassa Kainuun ilmastostrategia 2020 Sanna Ovaska Ekokumppanit Oy Tampereen seudun ILMANKOS projekti 2 Esityksen sisältö

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Kymenlaakson energianeuvonta

Kymenlaakson energianeuvonta Kymenlaakson energianeuvonta Energianeuvoja Heikki Rantula ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Tausta Pilotti Kotkassa 2011 TEM:n tuella Koko Kymenlaakson kattava Energianeuvonta

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014 Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti ESITYSLISTA Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen Edellisen pöytäkirjan (kokous nro

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

e-toimisto Kymenlaakso 7.6.2011 1

e-toimisto Kymenlaakso 7.6.2011 1 e-toimisto Kymenlaakso 7.6.2011 1 energiatoimisto perustettu henkilöstö toiminnan organisointi liikevaihto, kulurakenne rahoituksen lähteet palveluita kohderyhmät Etelä-Pohjanmaan Energiatoimisto Thermopolis

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Tampereen ECO 2 hanke. Pauli Välimäki ECO 2 hankkeen johtaja 23.3.2011 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUIDEN SEUTUSEMINAARI

Tampereen ECO 2 hanke. Pauli Välimäki ECO 2 hankkeen johtaja 23.3.2011 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUIDEN SEUTUSEMINAARI Tampereen ECO 2 hanke Pauli Välimäki ECO 2 hankkeen johtaja 23.3.2011 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUIDEN SEUTUSEMINAARI ECO 2 EKOTEHOKAS TAMPERE 2020 Strategia/Sitoumus Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Ekokumppanit Oy PL 487 33101 TAMPERE www.ekokumppanit.fi

Vuosikertomus 2012. Ekokumppanit Oy PL 487 33101 TAMPERE www.ekokumppanit.fi Vuosikertomus 2012 Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS 2012 1 Sisällysluettelo 2 Ekokumppanit vuonna 2012 3 Vastuullinen toiminta 6 Henkilöstö 7 Neuvontapalvelut 8 Kouluvierailut 8 Ympäristöneuvonta 9 Rane

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Kohti hiilineutraalia Satakuntaa Ympäristötutkimus ja Satakunta verkostoitumistapaaminen 13.10.2015

Kohti hiilineutraalia Satakuntaa Ympäristötutkimus ja Satakunta verkostoitumistapaaminen 13.10.2015 Satahima Kohti hiilineutraalia Satakuntaa Ympäristötutkimus ja Satakunta verkostoitumistapaaminen 13.10.2015 Esa Merivalli Hanke lyhyesti Kuntien ja pk-yritysten hiilineutraalien toimintojen ja palveluiden

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTA Pirkanmaan ilmastoseminaari 6.3.2014 Kaisu Anttonen Ympäristöjohtaja Tampereen kaupunki Strategian taustaa EUROOPAN TASOLLA osa EU: ilmasto- ja energiatavoitteita

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projekti koordinoi ja tukee Kymenlaakson kuntien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista, edistää eri toimijoiden yhteistyötä

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011 Aika: maanantai 13.6.2011 klo 13:00, Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Kutsutut Anttonen Kaisu ympäristöpäällikkö Tampere, pj. Välimäki Pauli hankkeen

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012 Johanna Karimäki Kestävä kehitys Sosiaalinen -tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys -yhteisö, kulttuuri Ekologinen -luonnonvarat, luonto, biologinen monimuotoisuus -ilmastonmuutos

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Alueellinen neuvonta 22.5.2012

Alueellinen neuvonta 22.5.2012 Alueellinen neuvonta 22.5.2012 Alueellinen energianeuvonta Alueellinen energianeuvonta käynnistyy Sopimus tehty 10 organisaation kanssa Rovaniemen ja Kajaanin kanssa neuvottelut kesken Helsinki ja pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Tampere Uhkat (=kustannukset,

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ILMASTOTYÖ Tekpa seutuseminaari 30.5.2012 Kaisu Anttonen Tampereen kaupunki ympäristöpäällikkö STRATEGIASTA TOIMINTAAN Tampereen seudun ilmastostrategia hyväksyttiin 2010 1. Ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

ENERGIAPOLLARI NEUVOO ENERGIA ASIOISSA

ENERGIAPOLLARI NEUVOO ENERGIA ASIOISSA Enontekiön Sähkö Oy ENERGIAPOLLARI NEUVOO ENERGIA ASIOISSA 1 Energiapalvelujen toimenpideohjelman ajankohtaispäivä 14.12.2011 Finlandia talo, Helsinki 2 Johdanto Energianeuvonnalla vastuulliset energiayhtiöt

Lisätiedot

EkoKymenlaakso-projektin ohjausryhmän 1. kokous 8.12.2010

EkoKymenlaakso-projektin ohjausryhmän 1. kokous 8.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin ohjausryhmän 1. kokous 8.12.2010 Ohjausryhmän kokous 8.12.2010 1 Ohjausryhmän ja projektihenkilöiden esittely (10.00) 2 Ohjausryhmän nimeämisen läpikäynti ja tehtävät (10.15) -Antti

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto

Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto Energianeuvonta maakunnan näkökulmasta Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto Maakunnan liitot Lakisääteisiä kuntayhtymiä Osa kunnallishallintoa Ylin päätösvalta maakuntavaltuustolla

Lisätiedot

Motivan hankintapalvelu Ohjeita ja neuvontaa. Ma 6.5.2013 Satu Hyrkkänen, asiantuntija (kestävät hankinnat), Motiva Oy

Motivan hankintapalvelu Ohjeita ja neuvontaa. Ma 6.5.2013 Satu Hyrkkänen, asiantuntija (kestävät hankinnat), Motiva Oy Motivan hankintapalvelu Ohjeita ja neuvontaa Ma 6.5.2013 Satu Hyrkkänen, asiantuntija (kestävät hankinnat), Motiva Oy Motiva Oy tarjoaa yrityksille, julkishallinnolle ja kuluttajille tietoa ja ratkaisuja,

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikkumisen ohjaus ohjelman avajaistilaisuus 30.9.2010 Liikkumisen ohjaus Liikkumisen ohjauksella

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

Valmistelut avajaisia varten

Valmistelut avajaisia varten POISTARIPAJA -hanke 10.6.2014 Oona Salo Texvex Forssan avajaiset 3.6.2014 juhlistettiin Forssan Texvexin virallisia avajaisia iloisissa tunnelmissa. Päivään sopi niin lasten askartelua, tekstiilin lajittelua

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Energiapalvelujen toimenpideohjelman ajankohtaispäivä 14.11.2012 Päivi Laitila, Motiva Oy

Energiapalvelujen toimenpideohjelman ajankohtaispäivä 14.11.2012 Päivi Laitila, Motiva Oy Energiapalvelujen toimenpideohjelman ajankohtaispäivä 14.11.2012 Päivi Laitila, Motiva Oy Kuluttajien energianeuvonta Toiminnan tavoite Energiapalveluiden toimenpideohjelma ja neuvonta Lähtökohtia koordinoidulle

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Miten Motiva palvelee 22.5.2012

Miten Motiva palvelee 22.5.2012 Miten Motiva palvelee 22.5.2012 Ajankohtaista Tiedote 15.5. Motivan palvelut Julkaisut Miten Motiva palvelee neuvontaorganisaatioita Verkkosivut, työkalut Kuluttajaneuvonnan www-portaali Neuvojien koulutukset

Lisätiedot

Nuukuusviikko asian ytimessä: kestävä kulutus kansalaisjärjestöjen teemana

Nuukuusviikko asian ytimessä: kestävä kulutus kansalaisjärjestöjen teemana Nuukuusviikko asian ytimessä: kestävä kulutus kansalaisjärjestöjen teemana Sini Veuro Projektisihteeri Kansalaisjärjestöjen kierrätysliike 17.04.2008 Kepeää Elämää! seminaari Kierrätysliike Kansalaisjärjestöjen

Lisätiedot

Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö

Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö Kestävän energian päivä III 27.10.2014 Asikkala Petra Korkiakoski, HAMK Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke Esityksen sisältö Kestävän

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

Kokemuksia eksperttitoiminnasta Pirkanmaalta. Ilari Rautanen Ekokumppanit Oy

Kokemuksia eksperttitoiminnasta Pirkanmaalta. Ilari Rautanen Ekokumppanit Oy Kokemuksia eksperttitoiminnasta Pirkanmaalta Ilari Rautanen Ekokumppanit Oy Esityksen sisältö Pirkanmaan toimijat eksperttikoulutuksessa Nykytilanne koulutuksessa Pirkanmaalla Selvitys energiaeksperttitoiminnan

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli KUNTIEN ILMASTOTYÖ Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli Marita Savo, ympäristötarkastaja Mikkelin kaupunki/mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntaliiton selvitys 2012:

Lisätiedot

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Fiksu Ammattilainen YLEINEN YMPÄRISTÖTIETOUS Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Ryhmän jäsenet: Kartoituspäivämäärä ja aika: Täytä lomake jokaisessa kohteessa kun saat tiedot selville.

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuutta ohjaavat direktiivit

Rakennusten energiatehokkuutta ohjaavat direktiivit Rakennusten energiatehokkuutta ohjaavat direktiivit Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), edellyttää, että

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Kestävän kehityksen vuosipolku 2013-14

Kestävän kehityksen vuosipolku 2013-14 Kestävän kehityksen vuosipolku 2013-14 Ympäristöraadin koulutuspäivä Kokoonnuimme syyskuussa alakoululla, jolloin ylä-ja alakoulun raatilaisilla oli mahdollisuus tutustua Iltapäivällä yläkoulun raati kävi

Lisätiedot

Toimintakertomus lukuvuosi 2014 2015

Toimintakertomus lukuvuosi 2014 2015 Tampereen luontokoulu Korento Toimintakertomus lukuvuosi 2014 2015 Luontokoulu Korennossa oli lukuvuonna 2014 2015 koulu- ja varhaiskasvatusryhmiä 4 5 päivänä viikossa. Muuta toimintaa oli mm. Vihreä lippu-toiminta,

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2010 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. 16.9 Sanna Kopra

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. 16.9 Sanna Kopra KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 16.9 Sanna Kopra Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi esitetään Kainuun

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella

Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella Kestävän kehityksen suunnittelija Sanna Mari Huikuri 1 Aalborgin sitoumuksilla pohja kestävälle

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Helsingin Energian Energianeuvonta Perustamisvuodesta 1909alkaen

Helsingin Energian Energianeuvonta Perustamisvuodesta 1909alkaen Helsingin Energian Energianeuvonta Perustamisvuodesta 1909alkaen Energiakeskus Kampin Sähkötalossa vuodesta 1973 Asiakaspalvelu ja näyttelytila Aukioloaika ma - pe klo 8.30-16 kodin energiankäytön neuvonta

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

Haaste-ehdotukset työpajakäsittelyyn 16.12.2013

Haaste-ehdotukset työpajakäsittelyyn 16.12.2013 Haaste-ehdotukset työpajakäsittelyyn 16.12.2013 Kestävät valinnat käyttöön (1/2) Helpotetaan kestäviä arkivalintoja asumisessa, liikkumisessa ja kuluttamisessa Kehitetään ympäristöliiketoimintaa Tehdään

Lisätiedot

Ilmasto- ja energiastrategian seurantaindikaattoreiden lähtötiedot Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian seurannan käynnistämisseminaari 24.9.

Ilmasto- ja energiastrategian seurantaindikaattoreiden lähtötiedot Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian seurannan käynnistämisseminaari 24.9. Ilmasto- ja energiastrategian seurantaindikaattoreiden lähtötiedot Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian seurannan käynnistämisseminaari 24.9.2014 Tutkimusprofessori Tom Frisk ja erikoissuunnittelija

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 Miten julkiset hankinnat liittyvät ympäristöön? Viranomaiset ovat huomattava kuluttajaryhmä Euroopassa:

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Kuvitus: Jarkko Vehniäinen Ulkoasu: Sami Saresma Harkitse, valitse oikein. Tule ajatelleeksi, muuta asennettasi. Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen on kaikkien

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry Aino Alasentie ECO SCHOOLS OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco Schools ohjelmaa Eco Schools

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi

Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Sosiaalinen media koulutuksen tiedotuksessa, neuvonnassa ja ohjauksessa 30.8.2010 Sulautuva ohjaus ja neuvonta opiskelijan tueksi Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate,

Lisätiedot

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011 ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET Hannu Koponen 21.9.2011 Sektorikohtaiset tavoitteet vuoteen 2020 Vertailuvuosi 2004-2006 Liikenne -30% Lämmitys -30% Sähkönkulutus -20% Teollisuus ja työkoneet -15% Maatalous

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄN 4. KOKOUS MOREENIASSA 30.10.2012. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti

OHJAUSRYHMÄN 4. KOKOUS MOREENIASSA 30.10.2012. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti OHJAUSRYHMÄN 4. KOKOUS MOREENIASSA 30.10.2012 Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti PROJEKTIN TAPAHTUMIA 2.8. Tutustuminen Vuoreksen asuntomessuihin Ekotehokkuus, hulevesien

Lisätiedot

Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014

Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014 Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014 Linkki esityksiin lähetetään osallistujille seminaarin jälkeen WLAN Sibeliustalo Käyttäjätunnus: Salasana: Vähähiilinen maankäyttö

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Kodista ekokodiksi Ekokoti-hankkeen päätöstilaisuus 20.11.2014

Kodista ekokodiksi Ekokoti-hankkeen päätöstilaisuus 20.11.2014 Kodista ekokodiksi Ekokoti-hankkeen päätöstilaisuus 20.11.2014 Projektiryhmä: Suomen ympäristökeskus SYKE Ekokumppanit Oy Ekoleima Ay Suomen ympäristöopisto SYKLI Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja

Lisätiedot