Sisällysluettelo. 2. Katse eteenpäin 3. Vastuullinen toiminta. 3. Henkilöstö 4. Palvelut. 5. Hankkeet.. 7. Kokoustila.. 11.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 2. Katse eteenpäin 3. Vastuullinen toiminta. 3. Henkilöstö 4. Palvelut. 5. Hankkeet.. 7. Kokoustila.. 11."

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2011

2 2 Sisällysluettelo. 2 Katse eteenpäin 3 Vastuullinen toiminta. 3 Henkilöstö 4 Palvelut. 5 Hankkeet.. 7 Kokoustila.. 11 Tapahtumat 11 Medianäkyvyys.. 12 Vuosi Tase.14 Tuloslaskelma 15

3 Katse eteenpäin 3 Ekokumppanit vuonna 2011 Vuonna 2011 Ekokumppanit tarjosi neuvontaa, koordinoi kehityshankkeita ja tuotti asiantuntijapalveluja julkisyhteisöille. Vuosi oli erittäin työntäyteinen ja täynnä muutoksia. Se vaati meiltä kaikilta paljon, mutta saimme myös paljon aikaiseksi. Siitä kiitos kuuluu henkilöstölle, hallitukselle ja yhteistyökumppaneille! Viime vuonna jatkoimme neuvontapalvelujen siirtämistä verkkoon kaikkien saataville. Tuloksena oli useita neuvontavideoita, joista useimpien päätähtenä oli Energia-Ella. Toteutimme videoiden teon ennakkoluulottomasti kokeilumielellä. Itse tekoprosessi oli mielenkiintoinen ja tulokset aivan mainioita. Käykää itse kurkistamassa Moreenian näyttelytoiminta jatkui ennallaan, mutta syksystä saakka olemme tarjonneet sekä ala- että yläkouluille vastuullisen kuluttamisen ja säästäviin energiankäyttötapoihin ohjaavia kouluilla pidettäviä oppitunteja. Neuvojamme ovat saaneet oikein mukavaa palautetta uusista onnistuneista palvelutuotteista. Ilmankos kokosi ja koulutti ilmastoperheitä ja loi samalla uuden toimintamallin, jota ehdottomasti kannattaa levittää laajasti edelleen. Kylätaloille laadittiin oiva remontointiopas, jota on pyynnöstä toimitettu eri puolille Suomea Sallaan ja Sodankylään saakka. Tällä erää viimeiset kylätalkkarit valmistuivat ennen joulua, ja nyt eri puolilla Pirkanmaata työskentelee viitisenkymmentä uusin opein koulutettua talkkaria. Teiskolaiset osallistuivat innokkaasti Lähilämpöä Teiskossa projektin tilaisuuksiin, joissa jaettiin tietoa mm. puun ja pelletin käytöstä rakennusten lämmityksessä. Aloimme koota yhteistyötahoja pirkanmaalaisen rakennuskulttuurin koulutus- ja neuvontakeskuksen toiminnan käynnistämiseksi. Liikkumisen ohjauskeskuksen toimintamalli valmistui ja jatkossa on tarkoitus ensin pilotoida ja sitten ottaa varsinaiseen käyttöön eri toimintamuotoja. Ekologisia jalanjälkiä sekä energia- ja kasvihuonekaasutaseita laskimme useille kunnille ja olimme muutenkin mukana monen kunnan energiatahokkuus- ja ilmastotyössä. Jatkoimme myös tiivistä yhteistyötä seudun kuntien kanssa ja tarjosimme niille lisäapua energiatehokkuustyön tukena. Seudun kunnilla ovat yhtenäiset ja kunnianhimoiset tavoitteet energia- ja ilmastotoimien suhteen, joten työtä riittää. Yhdessä tekemällä työ on motivoivampaa, ja aina löytyy yhteisiä kehitystarpeita. Loppuvuodesta luovutimme rakentamisen ja asumisen neuvontapalvelun Tampereen kaupungille. Toimintamallia oli muokattu reilun vuoden ajan yhdessä mm. kaupungin useiden eri yksiköiden, Tampereen teknillisen yliopiston asiantuntijoiden, Tampereen LVI-yhdistyksen ja muiden asiantuntijatahojen kanssa. Tuloksena on ainutlaatuinen neuvontapalvelu, jonka asiantuntijat toimivat verkostomaisesti ja tarjoavat yhdestä osoitteesta monipuolista, puolueetonta ja ajantasaista neuvontaa niin kasvokkain neuvontapisteessä ja jalkautumalla tilaisuuksiin, puhelimitse, sähköpostitse sekä verkkosivujen välityksellä. Vastuullisuus toiminnassa Ekokumppanit Oy on voittoa tavoittelematon yhtiö, joka on sitoutunut yhteiskuntavastuun periaatteisiin. Toimintaa ohjaavat säännöllisesti kokoontuva hallitus sekä vuosittain yhtiökokous ja kahdesti vuodessa pidettävät omistajakeskustelut.

4 4 Sosiaalisen vastuunsa Ekokumppanit Oy kantaa noudattamalla Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa -ohjetta. Tämän lisäksi henkilöstö on laatinut yhteiset Pelisäännöt, joita jokaisen työntekijän on noudatettava. Pelisääntöjen peruslähtökohtana ovat työtovereitten sekä heidän osaamisensa arvostaminen ja kunnioittaminen sekä työtehtävistä riippumaton tasa-arvoisuus. Yhtiöllä on toimintamalli epäasiallisen kohtelun ja häirinnän varalle. Ympäristönäkökulmat yhtiö ottaa huomioon toiminnassaan toteuttamalla mahdollisimman energiatehokkaita ja ympäristöä säästäviä työtapoja niin toimistotyössä kuin myös kokoustilan järjestelyissä. Turhaa valaistusta vältetään ja tietokoneiden ja muiden laitteiden käytössä yhtiö noudattaa tietokoneiden sähkönsäästöohjeita. Työtilojen lämmityksessä käytetään hyväksi rakennuksessa toimivan vesivoimalan energiantuotannossa syntyvää hukkalämpöä. Hankinnoissaan yhtiö pyrkii toteuttamaan vastuullisen kuluttamisen periaatteita. Esimerkiksi lähes kaikki toimistokalusteet on hankittu käytettyinä. Ympäristötietokeskus Moreenian kokoustilan erilaisissa tilaisuuksissa tarjoillaan Reilun kaupan kahvia ja teetä sekä käytetään kestoastioita. Hankinnat tehdään pääosin Tampereen Logistiikan kautta. Tampereen Logistiikka noudattaa mm. julkisten hankintojen energiatehokkuusohjetta. Työpaikalla syntyvää jätettä on vähennetty esimerkiksi välttämällä turhaa paperin käyttöä ja suosimalla kaksipuolista tulostusta. Yhtiö pyrkii kierrättämään kaiken tuottamansa jätteen. Toimitiloissa kierrätetään biojäte, paperit ja pahvit, kartonki, SER-romu, tulostimien värikasetit sekä ongelmajätteet, kuten paristot, loisteputket ja lamput. Liikkumisessa yhtiö suosii julkisia liikennevälineitä yksityisautoilun sijaan. Työpäivän aikana tehtävissä matkoissa hyödynnetään aina mahdollisuuksien mukaan julkista liikennettä. Ekokumppanit Oy tarjoaa työntekijöilleen etuutena työsuhdematkalipun. Työntekijöillä on tehtävistä riippuen mahdollisuus myös etätyöskentelypäiviin. Henkilöstö Ruusa Gawaza 4/2011 alkaen Tiina Hakala Tiina Hakkarainen 6/2011 asti Harri Helin Suvi Holm Leena Karppi Asta Laari 10-12/2011 Anne Leppänen 10/2011 asti Börje Leskinen 6/2011 alkaen Marko Nurminen Emilia Olkanen 5/2011 alkaen Sanna Ovaska Matti Pollari Irma Rantonen 10/2011 alkaen Mikko Rintala 12/2011 alkaen Tiina Sahakari 6-11/2011 Elina Seppänen 6/2011 asti Juhana Suoniemi 10/2011 alkaen Terttu Viteli Mikko Värttö 1-11/2011 Siviilipalvelusmiehet Henri Kontio 8/2011 asti Lauri Leinonen 8/2011 alkaen

5 5 Palvelut Neuvontapalvelut Ympäristötietokeskus Moreenia Ekokumppanit Oy:n tunnetuin tuote ympäristötietokeskus Moreenia, tarjoaa neuvontaa erityisesti kestävään kuluttamiseen, energian järkevään käyttöön ja arjen ympäristövalintoihin. Moreenian näyttelystä asiakas saa tietoa ja vinkkejä siitä, miten jokapäiväisessä arjessa voi toteuttaa kestävää elämäntapaa. Kävijöitä otetaan vastaan läheltä ja kaukaa tiistaisin ja keskiviikkoisin klo sekä torstaisin klo Näyttely on maksuton. Vihreän Viikon tapahtuma kokosi mukavasti väkeä Tammelantorille ja erilaiset tapahtumat, esimerkiksi kompostointipäivä ja Tampereen päivä ja kiinnostivat ja houkuttelivat kävijöitä Moreeniaan. Syksyllä järjestetty Ilmalämpöpumppu-ilta veti salin täyteen kiinnostuneita ihmisiä. Kahdessa Tampereen Sieniseuran järjestämään siententunnistusiltaan tuli myös runsaasti asiasta kiinnostuneita henkilöitä. Oman talouden sähkönkulutus kiinnosti edelleen ja vuoden aikana sähkönkulutusmittareita lainattiin 157 kertaa. Kodinkoneiden laiteneuvonnan puhelin pirisi tiuhaan maanantaisin ja tiistaisin. Kävijöitä tuli myös paikan päälle saamaan opastusta laitteiden valintaan. Kävijät yhteensä Päiväkotilapset, koululaiset, opiskelijat ja erilaiset harrastusryhmät, työyhteisöt sekä yksittäiset kävijät tutustuivat näyttelyosioihin omatoimisesti tai opastetusti. Peruskoulu, vuosiluokat Peruskoulu, vuosiluokat asteen koulutus, lukio 288 Muu oppilaitos 226 Päiväkoti 294 Muut ryhmät 585

6 6 Yksittäiset kävijät 713 Kaikki kävijät yhteensä 2737 Henkilökohtainen neuvonta Ympäristö-, energia- ja laiteneuvontaa annettiin paikan päällä, puhelimitse tai sähköpostilla 683:lle asiakkaalle. Sähkönkulutusmittareita lainattiin 157:lle asiakkaalle. Näyttelyn teemoja vuonna 2011 Kestävä kulutus Energian taloudellinen käyttö Puhdas vesi yhteinen haastemme Ruoka ja ympäristö Koulukäynnit - uusi palvelumuoto Ekokumppanit on tarjonnut ympäristötietokeskus Moreeniassa usean vuoden ajan ympäristöaiheisia ilmaisia opastettuja näyttelykierroksia ja energialuentoja. Uutena palvelumuotona aloimme syksyllä 2011 tarjota kouluille maksuttomia oppitunteja. 3. luokille tarjosimme Harri Helinin vetämiä 45 minuutin pituisia oppitunteja Pikkutekoja ympäristön hyväksi. Oppitunnilla pohdittiin mm: Mitä muoti on? Mistä ruoka on peräisin? Miten voi liikkua eri tavoin? Miten kotona ja koulussa voi tehdä joka päivä pikkutekoja ympäristön hyväksi? Tiina Hakala kiersi 7. luokkia. Opettajat ottivat avosylin vastaan uuden palvelun. Vuoden aikana tavoitettiin yhteensä 1320 oppilasta, johtuen siitä että toiminta käynnistyi varsinaisesti vasta syksyllä Näistä oli alakoululaisia 535 oppilasta ja yläkoululaisia 700 sekä 85 toisen asteen opiskelijaa. Verkkopalvelut * Uusia Facebook seiniä luotiin vuoden aikana ja vanhoja päivitettiin, molemmat saivat lisää faneja. Facebookseiniämme olivat 2011: Ympäristötietokeskus Moreenia, Earth Hour Tampere, Sanni Saukon salaisuus, Kadonneen ekotiedon metsästys, Syön mitä otan, Ilmankos, Lihaton tammikuu. Suurin menestys oli ILMANKOSin Lihaton tammikuu, jota viettämään ilmoittautui ihmistä. Muilla seinillä oli muutamasta kymmenestä muutamaan sataan fania. * Hukkapätkä: vietettiin Euroopan jätteen vähentämisen viikkoa. Sen kunniaksi YouTubessa pyörii 50 sekunnin pituinen video, jolle pyydetään kuvaamaan loppu. Hukkapätkä oli lyhytelokuvakilpailu, jonka teema on jätteen vähentäminen. Näkökulma sai olla yhteisöllinen,

7 henkilökohtainen, kyseenalaistava, yllättävä, hauska, kaunis tai ruma. Tulokset julkistetaan keväällä Vuoden 2010 Hukkapätkät palkittiin Nuukuusvikolla. Kilpailussa jaettiin tunnustuspalkintona elokuvalippunippuja. Raatiin kuului elokuva-alan ammattilaisia sekä Ekokumppaneiden ja Pirkanmaan Jätehuollon edustajat. Myös Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän ympäristötoimikunta palkitsi tulevaisuuden toivosta parhaiten viestivät videot. Parhaina palkittiin Tammerkosken koulun 8 F luokan Ekotarina, jossa nokkelasti palautetaan kauppaan Hukkapätkässä ostetut tavarat., Tammerkosken koulun 8C luokan Hukkahiiri, jossa hauskalla tavalla puututaan turhaan kuluttamiseen sekä Toivakan 4H:n näytelmäkerhon Hukkapätkät kiertoon, jossa keksittiin uutta hyötykäyttöä käytetyille tavaroille ja ehkäistiin sitä kautta jätteen syntyä. Kilpailuun osallistui 8 videota, jotka ovat nähtävissä YouTubessa osoitteessa: Vuoden aikana tehtiin 9 videota, joissa Energia Ella opastaa energiatehokkaaseen ja ympäristövastuulliseen asumiseen. Myös ilmalämpöpumpun omatoimisesta hoidosta ja huollosta tehtiin neuvontavideo. Rane- rakentamisen ja asumisen energianeuvonta- verkkopalvelun avajaiset pidettiin Moreeniassa Tampereen päivänä Rane on Tampereen kaupungin yleishyödyllinen, energia-alan tuote- ja palvelutarjoajista riippumaton neuvontapalvelu, jonka tavoitteena on kehittää rakentamista ja asumista energiatehokkaammaksi ja kestävän kehityksen periaatteita noudattavaksi. Asiantuntijapalvelut Tampereen energiatoimisto Tampereen energiatoimiston tehtävänä on edistää energiatehokkuutta, energiansäästöä ja uusiutuvan energian käyttöä Pirkanmaalla. Energiatoimisto käynnistyi Tampereella vuonna 1999 EU:n SAVE II - ohjelman tukemana. Sittemmin energiatoimiston tehtävät siirrettiin osakasi Ekokumppanit Oy:n toimintaa. Nykyisin kaikki Ekokumppaneitten energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä edistävä toiminta on Tampereen energiatoimiston mukaista toimintaa. Kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) ja kestävän energiankäytön ohjelman (SEAP) toteutuksen koordinointi ja seuranta Tampereen kaupunki on solminut Kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) vuonna 2007 työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Sopimuksen tavoitteena on yhdeksän prosentin energiansäästö vuoden 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä. Sopimus kattaa kaikki kaupungin toiminnot päästökaupan piiriin kuuluvia toimia ja joukkoliikennettä lukuun ottamatta. Toisaalta Tampereen kaupungin energiankäytön tehostamissuunnitelma vuosiksi sisältää kaupungin kaikki toiminnot. Tampereen kaupunki on allekirjoittanut Pormestareitten ilmastositoumuksen (Covenant of Mayors) ja laatinut sen edellyttämän Kestävän energiankäytön ohjelman (SEAP). Sitoumuksen tavoitteena on vähentää Tampereen kaupungin alueella tapahtuvien toimintojen CO2-päästöjä vähintään kaksikymmentä prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Kestävän energiankäytön ohjelma sisältää Tampereen kaupunkikonsernin energiatehokkuustyön ja uusiutuvien käytön edistämisen. Kaupungin kestävää energiankäyttöä seuraa kestävän energiankäytön seurantaryhmä, jonka sihteerinä toimii Suvi Holm Ekokumppanit Oy:stä. Syksyllä 2011 Ekokumppanit Oy päivitti Tampereen kaupungin Kestävän energiankäytön ohjelman vuosiksi

8 8 Tampereen kaupunkiseudun kuntien energiatehokkuustyön tuki Ekokumppanit tarjoaa Tampereen kaupunkiseudun kunnille asiantuntijatukea energiatehokkuustyöhön KETS/KEO-sopimusten toteutuksessa. Työ jakaantuu kuntien yhteistyön kehittämiseen, kuntien henkilöstön koulutukseen ja kuntien yhteisiin kehityshankkeisiin sekä kunnissa paikanpäällä tehtävään tekniseen asiantuntijatyöhön. Vuoden 2011 aikana kunnat kehittivät yhteisen raportointimallin kuntien omaan käyttöön ja seudun kuntien väliseen tietojen vertailuun. Teknistä asiantuntija-apua Ekokumppanit myi vuonna 2011 Ylöjärvelle, Kangasalle ja Lempäälään. Energia- ja päästötaselaskenta Energiatase- ja päästölaskentaa tarjottiin kuntiin ja taseita laskettiin mm. Salon kaupungille. KuntaJälki Vuoden 2011 aikana Ekokumppanien asiantuntijapalvelut jatkoivat suomalaisille kunnille suunnattua ekologisen jalanjäljen laskentahanketta. KuntaJälki-hankkeeseen osallistui 25 kuntaa ympäri Suomea. Hankkeen aikana lasketaan osallistujakuntien ekologiset jalanjäljet uusimmalla aineistolla kansainvälisen laskentastandardin mukaisilla kertoimilla. KuntaJälki-hankkeen lopputuloksena valmistuu myös suomalaisille kunnille suunnattu avoin verkkopohjainen jalanjälkilaskuri. Projekti päättyy vuonna Lahden päästöpolkujen arviointi Lahden kaupungin strategisena tavoitteena on vähentää 50 prosenttia kaupungin asukaskohtaisia kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2025 mennessä vertailuvuodesta IMMU-hankkeessa laadittiin vuoden 2011 aikana kolme vaihtoehtoista skenaariopolkua, joita seuraamalla Lahden kaupunki voisi saavuttaa päästötavoitteen. IMMU:n eli Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään -hankkeen tavoitteena on selvittää ja sopia konkreettiset keinot ilmastonmuutoksen hillintään Päijät-Hämeessä. Hanke on käynnissä vuosina ja sitä tukee Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Hanketta koordinoi Lahden ammattikorkeakoulu. Hanke tukee Lahden seudullisen ilmasto-ohjelman tekemistä ja kehittämistä. Lisäksi hankkeessa tuotetaan päättäjille, kuntalaisille ja yrityksille ajankohtaista tietoa ilmastonmuutokseen vaikuttavista toimista. IMMU-hankkeen päästöpolut arvioitiin vuoden 2011 lopussa. Lahden ammattikorkeakoulun Innovaatiokeskuksen tilaaman arvioinnin toteuttivat Suvi Holm Ekokumppanit Oy:stä ja Marko Nurminen Ramboll Finland Oy:stä. Työ jatkuu vuonna Jätteen synnyn ehkäisy Pre-waste hankkeen tarkoituksena on tehostaa jätteen synnyn ehkäisyä EU-alueilla, jotta syntyvän jätteen määrä ja vaarallisuus vähenisivät. Tähän pyritään paikallisten ja alueellisten viranomaisten, julkisten toimijoiden ja muiden tahojen yhteistyöllä. Projektiin on valittu julkisia toimijoita, jotka toimivat jätehuollon suunnittelussa tai toimeenpanossa. Suomen edustajaksi on valittu Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Ekokumppanit toimii hankkeessa asiantuntijana. Vuonna 2011 projektissa haettiin hyviä menettelytapoja paikallisille viranomaisille jätteen synnyn ehkäisyyn. Tavoitteena on hyvien käytäntöjen jakaminen sekä jätteen synnyn ehkäisyn tehokkuuden

9 9 arviointi ja seuranta. Projektin lopputuloksena julkiset toimijat saavat lisää tietoa Euroopassa käytetyistä toimenpiteistä ja oppivat arvioimaan jätteen synnyn ehkäisytoimien tehokkuutta. Tavoitteena on myös vaikuttaa paikallisesti jätteen synnyn ehkäisyn suunnitteluun. Osana Pre-waste hanketta Ekokumppanit järjesti marraskuussa yhdessä Pirkanmaan Jätehuollon kanssa kaksi jätteen synnyn ehkäisyyn liittyvää kuntalaisille avointa työpajaa, joissa ideoitiin keinoja ja kampanjoita jätteen synnyn ehkäisyyn. Tarkoitus on, että vuoden 2011 aikana työpajojen tuloksia jalostetaan edelleen ja uusia keinoja ja kampanjoita testataan tai otetaan käyttöön Pirkanmaalla. Työpajoihin osallistui yhteensä noin 40 henkilöä. Pre-waste on osa vuonna 2010 alkanutta kolmivuotista EU:n Interreg IVC hanketta. Suomen lisäksi mukana ovat Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Malta, Ranska, Romania, Ruotsi. Hanke päättyy vuonna Hankkeet ILMANKOS projekti Ekokumppanien ILMANKOS-projekti edistää asukkaiden ilmastovastuullista elämäntapaa ja yhteisöllisyyttä seitsemällä kohdealueella Tampereen seudulla. Mukana ovat Tampereen lisäksi Nokia, Kangasala, Pirkkala, Ylöjärvi ja Lempäälä. Muita rahoittajia ovat Pirkanmaan jätehuolto Oy, Tampereen sähkölaitos Oy, Tampereen joukkoliikenne ja Tampereen Vesi. Päärahoittajina ovat Euroopan aluekehitysrahasto ja Pirkanmaan liitto. Rahoitus päättyy vuonna ILMANKOS tulee sanoista ilmastonmuutos ja kansalaisosallistuminen. Projekti antaa tietoa ja kannustaa ilmastonmuutosta hillitsevien valintojen tekemiseen mm. järjestämällä yhdessä kohdealueiden asukkaiden ja yhteisöjen kanssa tapahtumia ja tempauksia. Toimintatavoista kootaan mallit muiden vastaavien toimijoiden käyttöön Pirkanmaalle ja muualle Suomeen. Vuoden 2011 aikana toimintaa järjestettiin Pirkkalassa, Tampereella, Lempäälässä ja Kangasalla. Suosituimpia tapahtumasarjoja olivat ilmalämpöpumppujen huoltoillat, villiyrttiretket ja hyötyviljelyinfot. Yhteensä projektin tapahtumiin osallistui vuoden aikana noin 2500 henkilöä. Kaukajärvellä ja Lempäälässä toteutettiin ilmastoperhe-osaprojektit. Molemmilla alueilla oli mukana noin 30 kotitaloutta. Kaikkien ilmastoperheiden hiilijalanjäljet laskettiin ja heidän kanssaan käytiin läpi ilmastovaikutusten vähentämisen tavoitteita. Viestinnän kautta tavoitettiin myös muita kuin kohdealueiden asukkaita. Medianäkyvyyttä tuli vuoden aikana noin 180 kertaa. Sosiaalisessa mediassa ILMANKOS-projekti on edistänyt ilmastotietoisuutta mm. Facebookin Lihaton tammikuu tapahtumalla, johon osallistui yli henkilöä. Kelaa vähän Onko onni ilman tavaraa utopiaa? pe Vaatiiko onni tavaraa? Mitä voimme tehdä ollaksemme onnellisia ilman kasvavaa jätevuorta ja ympäristökuormitusta?

10 10 Onnellisuuden, kuluttamisen ja ympäristön suhdetta pohtivat pe onnellisuusprofessori Markku Ojanen, joka kysyi Kuluttaako kuluttaminen myös onnen, tiedetoimittaja Pasi Toiviainen, joka Visioi tulevaisuudesta ja kuinka ottaa niskalenkki ympäristöongelmista sekä europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, joka kysyi Miten saada riittämään viisi leipää ja kaksi kalaa. Alustusten jälkeen oli paneeli, jossa olivat mukana myös Toni Paju Tampereen Porkkanamafiasta. Puheenjohtajana toimi Pirkanmaan Jätehuollon toimitusjohtaja Pentti Rantala. Sampolan tapahtuma oli sekä Kelaa Vähän - Reel Time nuorten ympäristöaiheisten elokuvien katselu- ja palkintojenjakotilaisuus että Pre-Waste -seminaari. Tilaisuuteen osallistui reilut 100 henkeä. Kylätalkkari Kylätalkkari on koulutusohjelma, jonka aikana koulutukseen osallistujat perehtyvät energia- ja jätevesiasioihin, kiinteistönhoitoon sekä liiketoiminnan suunnitteluun, käynnistämiseen ja pyörittämiseen. Koulutushanke on Ekokumppanien, Ahlmanin koulun säätiön ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteuttama ja Pirkanmaan ELY-keskuksen Maaseuturahastosta rahoittama. Ekokumppanit Oy vastaa pääasiassa koulutuksen ympäristöopetuksen järjestämisestä, hankkeen hallinnoinnista, tiedottamisesta ja hanketuen maksatuksen hakemisesta. Hanke jatkoi siitä mihin vuonna 2010 jäätiin. 2. koulutusryhmä valmistui maaliskuussa 2011 ja todistus annettiin 19 uudelle kylätalkkarille. Kolmas koulutusryhmä aloitti myös maaliskuussa, tällä kertaa pienemmällä 12 hengen ryhmällä. Opetusta oli muutettu niin, että lähipäivien määrä oli nostettu 25:teen ja opetuksessa pyrittiin painottamaan käytännön tekemistä. Kouluttajina olivat aiemmin kurssien tapaan Ahlmanin ja TAMK: opettajat sekä ulkopuoliset asiantuntijat. 3. ryhmä valmistui lokakuussa ja todistus annettiin kaikille osallistuneille. Lisäksi järjestettiin täydennyskoulutuksia, näistä Ekokumppanit Oy:n päävastuulla oli marraskuussa järjestetty kolmepäiväinen pienkiinteistön jätevesisuunnittelukoulutus, jonka kouluttajan toimi Nina Pimiä JAMK:sta. Kylätalot kuntoon Kylätalot kuntoon hankkeessa luodaan toimintamalli kylätalojen kestävään remontointiin painottaen energia- ja jätevesijärjestelmiä. Tavoitteena on kymmenen esimerkkikohdetta, joita autetaan saneerauksen käynnistämisessä ja joista saatuja kokemuksia hyödynnetään toimintamallin laatimisessa. Hanke on Ekokumppanien, Ahlmanin koulun säätiön ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteuttama ja Pirkanmaan ELY-keskuksen Maaseuturahastosta rahoittama yleishyödyllinen kehittämishanke. Ekokumppanit on hankkeessa osatoteuttajana sekä vastuullisena vetäjänä ja auttaa kylätaloyhteistyössä, tiedotuksessa, ja toimintamallin laatimisessa. Vuonna 2011 Ekokumppanit Oy:n tärkein tulos hankkeessa oli energia- aj ympäristöasioissa kylätalojen kunnostajia ohjaavan Kylätalo kuntoon- oppaan kokoaminen ja julkaiseminen. Sisällön laatimisessa avustivat energia-alan asiantuntijat ja siinä hyödynnettiin lisäksi esimerkkitapauksia hankkeessa mukana olleilta kylätaloilta. Oppaan julkaisun kunniaksi järjestettiin Energia- ja ympäristöiltapäivä Rämsöön Seurantalolla , jossa tarjottiin oppaan teemoihin liittyvää energia-, jätevesi- ja ympäristöneuvontaa painottuen pientaloasukkaan näkökulmaan. Oppaan ensimmäinen 400 kpl:n painos meni nopeasti loppuun ja syksyllä otettiin toinen samansuuruinen painos. Opas on maksutta yhdistystahojen ja vastaavien hyödynnettävissä, ja sitä on toimitettu kylä- ja seurantalotoimijoille ympäri Suomea aina Sallaan asti. NEAT 2.0 projekti Asiantuntijayhteistyö Itämeren kaupunkien liiton UBC:n ympäristökomission kanssa jatkui NEAT 2.0 projektissa. New Awareness Raising Tools -hankkeessa kehitettiin yhteistyössä Pietarin, Turun ja

11 11 Kotkan kaupungin sekä turkulaisen Valonian kanssa Pietarin kaupungin verkkopohjaista ympäristöviestintää ja -kasvatusta. Pirkanmaan kuluttajien energianeuvontaverkosto Energianeuvontaverkosto oli Sitran rahoittama kehityshanke, jossa kehitettiin kuluttajille suunnattua paikallista energianeuvontaa. Hankkeen tuloksena oli tamperelainen rakentamisen ja asumisen neuvontapalvelu Rane. Vuonna 2011 Ranen 1. vaiheessa kehitettiin toimintatapoja ja työkaluja energiatehokkaan rakentamisen ja asumisen edistämiseksi. Tampereella toiminnan vastuutaho on rakennusvalvonta. Ranen työntekijät toimivat Ranen neuvojina ja asiantuntijoina, mutta ovat työsuhteessa nykyisiin yksikköihinsä: rakennusvalvonta (rakentamisen ja remontoinnin neuvonta, Ranen vastuullinen johtaja), asuntotoimi (korjaus- ja energia-avustukset), ympäristöterveysyksikkö (asumisterveys), Ekokumppanit Oy (asumisen energiatehokkuus, kodinkoneiden valinta + viestintä, koordinaatio) ja Frenckellin palvelupiste (kyselyjen luokittelu ja välittäminen). Ranen asiantuntijayksiköillä ovat omat puhelinpäivystysaikansa ja vastaanottoaikansa. Neuvoa hakeva kuluttaja voi lähettää kysymyksen sähköpostitse raneneuvoo(at)tampere.fi tai hän voi soittaa Ranen palvelunumeroon Frontoffice välittää puhelut ja sähköpostit asiantuntijoille. Energianeuvonnan eri toimijoita Pirkanmaalla tuo jo nyt yhteen verkkoportaali joka toimii matalan kynnyksen luukkuna asiakkaille. Monipuolisesta neuvonnan verkkopalvelusta kuluttaja löytää tietoa myös toimistoaikojen ulkopuolella. Sivujen kautta asiakas saa olennaisen tiedon rakentamisen ja asumisen neuvontapalvelun toiminnasta ja sitä kautta asiakkaalla on mahdollisuus ottaa yhteyttä suoraan neuvojiin. Verkkopalvelu sisältää myös monia muita toiminnallisia kokonaisuuksia ja se hyödyntää sosiaalista mediaa. Lähilämpöä Teiskossa Lähilämpöä Teiskossa -hankkeessa tarjotaan neuvontaa ja asiantuntija-apua lähienergian hyödyntämiseksi lämmityksessä. Hankkeessa keskitytään pelletti-, hake- ja aurinkolämpöön. Pääkohteina ovat öljyllä ja sähköllä lämpiävät rakennukset. Hankkeen osallistujat voivat olla pientalouksia, maatiloja, pienyrityksiä, julkisia tahoja tai yhteisöjä. Lähilämpöä Teiskossa -hankkeen tavoitteena on tukea Tampereen kaupungin ja kaupunkiseudun ilmastotavoitteiden toteuttamista sekä maaseudun kehittämistä elävänä ja kestävänä asuinympäristönä. Kaikki projektiin osallistujat saavat ilmaista asiantuntijaosaamista sekä puolueetonta neuvontaa hake-, pelletti- ja aurinkolämmön käyttöönottoon rakennuksessa lämmitysjärjestelmän vaihdon kaikkiin vaiheisiin. Käytännössä neuvonta toteutetaan Teiskon alueella järjestettävinä iltatapahtumina sekä kohdekäynteinä, puhelinneuvontana ja yhteisvierailuina valmiisiin kohteisiin. Hanke alkoi tammikuussa 2011 ja jatkuu ainakin toukokuuhun 2012 saakka. Hankkeessa on vuonna 2011 ollut osallistujina 4 maatilaa, 17 pientaloa, 4 pienyritystä ja 4 julkista tahoa. Projektipäällikkönä on toiminut Elina Seppänen (tammi-touko 2011) ja Emilia Olkanen (toukojoulu 2011). Hakeneuvojana on ollut Juha Hiitelä Metsäkeskuksesta, pellettineuvojana Hannes Tuohiniitty Suomen Pellettienergiayhdistyksestä ja aurinkolämpöneuvojana Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy:stä. Julkisista tahoista Metallityöväen Murikka-opisto on vaihtanut öljystä pellettiin (öljynkulutus 250 t vuodessa) ja Aitolahden kirkolle on tehty selvityksiä pellettilämpöön siirtymisestä. Tampereen kaupungin tilakeskuksen kanssa on selvitetty Kämmenniemen aluelämpökeskusta, joka toimisi joko hakkeella tai pelletillä ja mahdollisesti hyödyntäisi myös aurinko- ja jätelämpöä. Myös muutama yksityinen osallistuja on jo tehnyt lämmitysjärjestelmän vaihdon ja useampi on saanut energia-avustusta. Teiskolaisille on järjestetty tiedotustilaisuuksia hankkeen palveluista, energia- ja korjausavustuksista, luvista ja lämmitysjärjestelmien toiminnasta. Hanke on saanut medianäkyvyyttä erityisesti Teisko-Aitolahti lehdessä, johon on saatu juttu Teiskossa pidetyistä tilaisuuksista.

12 Liikkumisen ohjauksen toteuttaminen Tampereen seudulla hanke 12 Liikkumisen ohjausta on toteutettu Tampereen seudulla jo pitkään. Toiminnalta on kuitenkin puuttunut pitkäjänteinen toimintaohjelma. Tampereen kaupunkiseudun sitoutuessa yhä vahvemmin ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön, liikkumisen ohjaus on ymmärretty keskeiseksi keinoksi hallita liikkumista ja siten myös ilmastonmuutosta. Liikkumisen ohjauksen toteuttaminen Tampereen seudulla hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa liikkumisen ohjaus pysyväksi osaksi seudun liikennepolitiikkaa. Tämä toteutetaan luomalla toimintamalli, käynnistämällä jatkuva liikkumisen ohjaus ja rekrytoimalla jatkohankkeelle koordinaattori. Tavoitteena on pysyvän liikkumisen ohjauksen palvelukeskuksen perustaminen. Hankkeen kevään ja syksyn 2011 aikana toteutetussa ensimmäisessä vaiheessa tehtiin taustaselvityksiä ja rakennettiin toimintamalli. Strafica Oy:llä teetetyn selvityksen ja ohjausryhmän keskustelujen perusteella toimintamalliksi valittiin koordinaattorimalli. Vuoden 2011 loppupuolella hankevastaavaksi palkattiin lokakuussa hanketta otona hoitaneen Marko Nurmisen tilalle täysipäiväinen hankevastaava Juhana Suoniemi. Hankkeessa työskenteli vuoden 2011 lopussa myös harjoittelija Mikko Rintala. Vuoden 2011 lopulla hankevastaava rakensi aktiivisesti verkostoa. Yhteyksiä luotiin mm. kauppakamariin, linja-autoyrittäjiin, kansalaisjärjestöihin ja virkamiehiin Pirkanmaan liitossa, Tampereen seututoimistossa ja seudun kunnissa. Myös Turun seudun varsin samankaltaiseen tilanteeseen on tutustuttu. Hankkeen edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti työpajoihin ja yleisötilaisuuksiin, joita on ollut kiitettävästi eri tahoilla. Luotua verkostoa ja lisääntynyttä tietoisuutta hyödynnetään jatkohankkeessa. Pilottien kokemusten ja valmiiden nettisivujen yms. materiaalin pohjalta koordinaattorin on helppo aloittaa työnsä. Vakituinen koordinaattori aloittaa työnsä vuonna Liikkumisen ohjaustyötä jatketaan LVM:n, Tampereen joukkoliikenteen, Tampereen seudun ja mahdollisesti muiden rahoittajatahojen, rahoituksella ainakin 2-3 vuotta. Tänä aikana arvioidaan edellytykset pysyvälle liikkumisen ohjauksen palvelukeskukselle. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus projekti Lokakuun alussa 2011 käynnistyneen projektin tavoitteena on kehittää toimintamalli rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskukselle. Projekti rakentaa yhteistyöverkoston korjausrakentamisen alalla toimivien osapuolten välille: koulutusorganisaatiot, viranomaiset, yritykset ja kolmannen sektorin toimijat. Verkosto järjestäytyy kannatusyhdistykseksi, joka jatkaa projektin aikana kehitettyjä malleja projektin päättymisen jälkeen vuonna Projektin tuloksena on elämyksellinen näyttely- ja kohtaamispaikka, josta vanhan rakennuksen omistaja, korjausrakentaja, oppilas, opettaja tai kuka tahansa rakennuskulttuurista kiinnostunut saa tietoa, kuinka hoitaa ja korjata vanhoja rakennuksia, millaisia materiaaleja kannattaisi käyttää, mistä löytyy ammattitaitoisia tekijöitä ja miten säästää kustannuksissa. Tuloksena syntyy myös tietopankki korjaustavoista, materiaaleista, eri alojen osaajista sekä alan koulutusmahdollisuuksista. Vuoden 2011 lopussa rakennettiin verkostoa ja kilpailutettiin projektille visuaalisen ilmeen suunnittelija, nettisivujen koodaaja ja tiedottaja, jotka myös ehtivät aloittaa työnsä. Ensimmäinen talkootilaisuus suunniteltiin yhteistyössä Kylätalkkarit hankkeen kanssa. Talkoot ja muut suunnitellut tapahtumat järjestetään vuoden 2012 aikana.

13 Projektin päärahoittajat ovat Euroopan aluekehitysrahasto ja Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunki vastaa kuntarahoitusosuudesta. Projektin toteuttaa Ekokumppanit Oy ja toiminta-alueena on Pirkanmaa. 13 Vuokratalosäätiön koulutukset ( VTS ) Vuoden 2011 aikana aloitettiin Vuokratalosäätiön ( VTS ) ympäristöohjaajien koulutukset. Moreeniassa järjestettiin kaikkiaan 6 koulutustapahtumaa. Ympäristöohjaajat tekivät myös tutustumismatkan Ekokem Oy:lle Riihimäelle. Verkkopalvelut Vuoden aikana tehtiin 9 videota, joissa Energia Ella opastaa energiatehokkaaseen ja ympäristövastuulliseen asumiseen. Myös ilmalämpöpumpun omatoimisesta hoidosta ja huollosta tehtiin neuvontavideo. Rane- rakentamisen ja asumisen energianeuvonta- verkkopalvelun avajaiset pidettiin Moreeniassa Tampereen päivänä Rane on Tampereen kaupungin yleishyödyllinen, energia-alan tuote- ja palvelutarjoajista riippumaton neuvontapalvelu, jonka tavoitteena on kehittää rakentamista ja asumista energiatehokkaammaksi ja kestävän kehityksen periaatteita noudattavaksi. Kokoustilan käyttäjätilastot Ympäristötietokeskus Moreenia sijaitsee Tampereen keskustassa vesivoimalaitoksen tiloissa Patosillalla. Voimalaitoksen vanha valvomohuone on kunnostettu nykyaikaiseksi 60 hengen kokoustilaksi. Omien tilaisuuksien lisäksi kokoustilaa vuokrattiin vilkkaasti yhteistyökumppaneille sekä muille yrityksille ja yhteisöille. Vuoden aikana kokoustilassa kävi n kävijää. Esimerkkejä Ekokumppanit Oy:n järjestämistä tilaisuuksista kokoustiloissa vuonna Tapahtumat Ekokumppanit Oy tai sen projektit toimivat pääjärjestäjänä ja osavastuullisena järjestäjänä 146 eri tapahtumassa. Kaikki tapahtumat, joissa Ekokumppanit Oy oli mukana tavoitti kaiken kaikkiaan noin 9200 asukasta. Poimintoja vuoden tapahtumista: * EARTH HOUR Tampere -päivä la Maapallon tunnin sijaan Tampereella vietettiin kokonaista Earth Hour päivää. Ympäristötietokeskus Moreenian 2. kerroksen salissa oli WWF:n Toiveajatteluako näyttely, ILMANKOSin ilmastosuunnistuksen rastit sekä mehutarjoilu.

14 14 Vanhassa Kirkossa näytettiin Kelaa Vähän nuorten ympäristöaiheisia lyhytelokuvia, Pormestarin sinkit ja pasuunat soittivat Vaskimusiikkia luvuilta, näyttelijä Ahti Jokinen lausui runoja, katsottiin Kelaa Vähän 2011 nuorten ympäristöaiheisia lyhytelokuvia ja vietettiin Hiljainen hetki vokaaliyhtye Lumouksen ja Janek Öllerin kanssa. Keskustorilla esiintyivät Sami Hintsanen ja Loui So, RISTO ja Tulikollektiivi Flamma Perttu Pesän juontaessa. Paikalla olivat myös Tampereen URSA:n tähtikaukoputket, Vegaaniliitto maistatutti vagaanikeksejä ja Ecoscout myi vegaanilättyjä ja kasvishernekeittoa. Earth Hour päivään osallistui reilut ihmistä. * BookCrossing tempaus Ekokumppanit Oy perusti kirjojenvapautuspisteen Ympäristötietokeskus Moreenian 2. kerrokseen. Tarjolla oli neljän päivän ajan tietoa ja välineitä BookCrossingin aloittamiseen - sekä lukemattomia kirjoja. * Tampereen kaupungin henkilöstöpäivässä oltiin mukana omalla osastolla. Ruusa Gawazan pitämään osastoon tutustui päivän aikana noin 200 ihmistä. * YMPÄRISTÖTORI Tammelantorilla ma 6.6. klo torilla poikennutta, 800 Facebookin kautta tapahtumaan ilmoittautunutta, 497 saattaa osallistujaa sekä 47 näytteille asettajaa ei voi olla väärässä: Toritapahtuma oli menestys! Tori täyttyi tavaran ja perennan vaihtajista, ympäristöjärjestöistä, yrittäjistä ja taiteilijoista. Repe & Romu kuormurikaksikko vastaanottivat kodin vaaralliset ongelmajätteet, metalliromut ja sähkölaitteet, Ekokumppanit Oy järjesti TAVARANVAIHTOTORIN ja Ympäristötietokeskus Moreenia vaihdatti perennoja.pirkanmaan Jätehuolto jakoi maksutta Koukkujärven vihermultaa sekä Tarastenjärven biokompostimultaa. Bookcrossaajien osastolla ei kiertävä kirja sammaloitunut, Julia Prusin näyttely tutustutti kierrätystaiteeseen, Eeva Lanteli-Salin öljyvärityöt oli tehty vanhoille paneeliverhokankaille, lasikoruissa on käytetty käytöstä poistunutta ikkunalasia. Tanssiryhmä MAATTARET tanssivat Jukka Törmä, katusoiton ja juomalaulun Suomen mestari sekä Tapsan Tahtien laulukilpailun voittaja esiintyi. Vegaaniliitto maistatutti eläinystävällisiä lihapullia ja jakoi tietoa ekologisesta ruokavaliosta, Ecoscout myi huikopalaksi vegaanilättyjä, Lähiruokapuoti Lempin myyntipisteellä myytiin tuoretta leipää ja lähellä tuotettuja elintarvikkeita, Maailmankauppa Tasajako maistatti teetä ja Tampereen Vesi tarjoili raikasta juomavettä. Hidas Taikuri toi torille upeita huovutettuja lintuja, Humbugi Asuste myi kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita, Farrandia esitteli itse tekemiään kierrätys- ja ekologisista materiaaleista tehtyjä koruja sekä tekstiilituotteita, Naisten Pankki esitteli toimintaansa ja myi mm. kierrätyskoruja. Sari Vähätalo myi ekologisia käsintehtyjä kauniita isoja paperiarkkeja, jotka on tehty hampusta ja kasvikuiduista. Ihana maatuskan tuotevalikoimasta löytyi kasvivärjätyt ja värjäämättömät neulelangat.

15 Tampereen yliopiston Ekokampus ja Reilun kaupan korkeakoulu myivät Reilun kaupan puuvillasta valmistettuja kangaskasseja ja T-paitoja. Planet Idan tuotteet oli valmistettu kierrätetyistä materiaaleista. Onnia Fabric myi mummojen käsintehdyistä kankaista valmistettuja koruja ja sisustustuotteita. Aila Jeskanen valmisti käyttö- ja koriste-esineitä kierrätysmateriaalista, Pieni Saippuakauppa myi ekologisia, käsintehtyjä, luomupalasaippuoita ja shampoita. EMOHOMOEMO myi rikkinäisistä koruista uudelleenkoottuja koruja. Tampereen Pyörähuollon osastolla sai koeajaa sähköpyöriä, Luontokoulu Korento tarjosi toiminnallista ohjelmaa lapsille luonnon ihmeistä, Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut / Lastenkulttuurikeskus Rulla tarjosivat maistiaisia metsäaiheisesta näyttelystä, Tosi siisti Tampere - hanke esitteli toimintaansa. Käymäläseura HUUSSI toi paikalle Kuiviketta sekä ihka oikean käymälän näytille, Ekoinfo ry / Raimo Flink esittelei lampi/jätevedenpuhdistamoa ja antoi jätevesineuvontaa. Suomen luonnonsuojeluliiton Vaihda virtaa infopisteellä sai vaihtaa sähkön toimittajaa tai toimitettavan sähkön laatua, Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys esitteli Teiskon metsäkartoitusta ja suojeluehdotusta., Maan ystävät, Pirkanmaan Lintutieteellinen yhdistys ja Vastedes ry esittelivät toimintaansa. Tammelantorin Ympäristötori on yksi Tampereen Vihreän viikon tapahtumista. 15 * Tulevaisuuskylä Keskustorilla Ekokumppanit Oy:llä, Pirkanmaan Jätehuollolla ja ILMANKOSilla oli yhteinen jurtta, jossa ILMANKOS pitää majan edessä ilmastosuunnistusta pe 2.9. lapsille ja lapsiperheille. PJH ja Ekokumppanit järjestävät jäteongintaa. Lapset onkivat jätteitä, lajittelevat saaliin ja saavat muistoksi tarran. jurtassa poikkesi 2 päivän aikana noin 70 lasta ja aikuista. * Sienineuvontaa Moreeniassa ma Jo perinteeksi muodostunut sienineuvonta järjestettiin tänäkin vuonna. Kaiken kaikkiaan 40 henkeä toi sieniään Tampereen Sieniseuran aktiivien tunnistettavaksi. * Avoimet ovet Moreeniassa Ympäristötietokeskus Moreenian näyttely oli avoinna Tampere päivänä eli sunnuntaina klo Moreeniasta sai sähkönsäästövinkkejä valaistukseen ja viihde-elektroniikan käyttöön, tietoa arjen ympäristövalintoihin ja kestävään elämäntapaan. Paikalla oli myös Aste Ry:n neuvoja antamassa asumisen terveyteen liittyvää neuvontaa. Lisäksi katsottiin Energia-Ella videoita. Tilaisuus oli myös Tampereen kaupungin Rane - rakentamisen ja asumisen energianeuvonta - palvelun avaus. Peräti 580 ihmistä poikkesi paikalla. Tarjolla oli ilmapalloja, keksiä ja mehua sekä tietoa Ranesta * Kierrätetään tölkinavaajia

16 16 Askartelimme tölkinaukaisurinkuloista erilaisia koruja, pullon/tölkinalusia, pieniä kippoja tuikkuja varten ym. Tilaisuuden veti käsityönopettaja Tiina Karttunen ja sen järjestivät Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja Ekokumppanit Oy. Näytillä monenlaisia tölkinavaajista tehtyjä käsitöitä. Tapahtuma liittyi Euroopan jätteen vähentämisen viikkoon *Jäte vähemmäksi ideointipajat ja Ensimmäisellä kertaa Pirkanmaan jätehuollon hallituksen pj. Oras Tynkkynen alusti, jonka jälkeen ideoitiin villisti jätteen vähentämisen keinoja. Toisella kertaa PJH:n toimitusjohtaja Pentti Rantalan johdolla pohdittiin miten ensimmäisen työpajan ideat toteutetaan. Pajoihin osallistui reilut 20 osanottajaa. Tapahtumat liittyivät Euroopan jätteen vähentämisen viikkoon. Medianäkyvyys Ekokumppanit Oy:n hankkeet herättivät runsaasti kiinnostusta maakunnan paikallislehdissä. ILMANKOS-projektista kerrottiin laajasti eri paikallislehtien sivuilla ja hankkeen vetäjiä haastateltiin useaan otteeseen. Lihaton tammikuu sai paljon huomiota myös Pirkanmaan ulkopuolella ja Facebookin kautta yli ihmistä ilmoitti osallistuvansa tempaukseen. Kylätalo- ja kylätalkkarihankkeista tiedotettiin useissa paikallisissa lehdissä. Hanke sai näkyvyyttä paikallislehdissä että paikallisradioissa. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projektin käynnistymisestä tiedotettiin YLE Tampereen uutisissa ja nettisivuilla 19.9.otsikolla Rakennuskulttuurineuvontaa Pirkanmaalle. Pispalalaisessa 2/2011 sekä ECO2-hankkeen julkaisemassa Ekotehokas Tampere lehdissä oli artikkelit projektin tavoitteista ja toimista. Terttu Viteli vastaili Tampereen Sähkölaitoksen NAPS-lehdessä lukijakysymyksiin ja ILMANKOS teki Tampereen kaupungin henkilöstölehti Vilkkuun takasivun Ekovinkin joka numeroon. Moreeniassa toteutettu Emilia Lempisen vetämä Bookcrossing tapahtuma sai runsaasti julkisuutta sekä lehdissä että radioissa. Myös Ekokumppanit Oy:n järjestämät tapahtumat saivat hyvin näkyvyyttä tiedotusvälineissä. Tavanomaisten viestintäkanavien ohella käytössä olivat myös vaihtoehtoiset kanavat. Moreenian energianeuvontapalvelut siirtyivät virtuaaliseen muotoon Virtuaali-Moreeniaan. Lisäksi Moreenia - ympäristötiedon keskus, Sanni Saukon salaisuus, Kadonneen ekotiedon metsästys sekä Syön mitä otan saivat omat Facebook-sivunsa. Tiedotusvälineet Mediaosumat Radio 29 Televisio 2 Lehdet 135 WWW-sivut 6 Yhteensä 338 Vuosi 2012

17 17 Vuonna 2012 Ekokumppanit jatkaa palveluiden siirtämistä ja muokkaamista verkkoon tavoitettavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi. Työtä varten tarvitaan uusia tietoja ja taitoja ja siksi haemme joukkoomme viestintäosaamista. Muutenkin neuvontatyötä kehitetään kaiken aikaa. Haluamme toimia ennakkoluulottomasti ja innokkaasti etsiskellen entistä vaikuttavampia toimintamuotoja ja aikaisempaa tehokkaampia neuvonnan välityskanavia. Haluamme myös päästä lähemmäs kuntalaisia, jalkautua heidän arkeensa ja osallistua yhteistyökumppaneiden toimintaan tuomalla sinne vastuullisen kuluttamisen näkökulman. Vuonna 2012 jatkamme nykyisten kehityshankkeiden toteuttamista ja kehitämme edelleen aikaisempien hankkeiden tuloksia. Toimintamme seudullistuu entisestään ja uutena toimintamuotona tarjoamme apua seudun kuntien kestävän kehityksen toimintaan. Haemme myös uusia yhteistyökumppaneita, jotka edistävät aikaisempaa vastuullisempaa elämäntapaa ja toimintaa omissa joukoissaan. Tase Tase Rahayksikkö EURO V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT A i n e e l l i s e t h y ö d y k k e e t Koneet ja kalusto 8 752, , , , , ,15 VAIHTUVAT VASTAAVAT S a a m i s e t L y h y t a i k a i s e t Myyntisaamiset , ,36 Muut saamiset 0, ,42 Siirtosaamiset , , , ,45 R a h a t j a p a n k k i s a a m i s e t , , , ,42 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä , ,57 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma 8 000, , , ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,19 Tilikauden voitto (tappio) 3 309, ,08

18 , ,27 VIERAS PÄÄOMA L y h y t a i k a i n e n Ostovelat , ,37 Muut velat , ,40 Siirtovelat , , , ,30 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä , ,57 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO L I I K E V A I H T O , ,67 MATERIAALIT JA PALVELUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana yhteensä , ,37 Ulkopuoliset palvelut , , , ,38 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot , ,91 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,78 Muut henkilösivukulut , , , ,19 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,38 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT , ,26 L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) 4 328, ,46 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 530,74 330,02 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille -388,41-58,27 142,33 271,75 V O I T T O ( T A P P I O ) E N N E N S A T U N N A I S I A E R I Ä 4 470, ,21 V O I T T O (T A P P I O) E N N EN T I L I N -

19 P Ä Ä T Ö S S I I R T O J A J A V E R O J A 4 470, ,21 19 TULOVEROT Tilikauden verot , , , ,13 T I L I K A U D E N V O I T T O (T A P P I O) 3 309, ,08

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Sitran selvityksiä 4 Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Kirsti Kärkkäinen, Ideapoiju Oy Sitran selvityksiä 4 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Yhteenveto... 4 3. Toimintaympäristössä

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010 Valonian Toimintakertomus 2010 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. Osa-alueiden toteuttaminen hankkeiden ja muun toiminnan kautta 4 1.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 4 1.2. Ilmastonmuutos 5 1.3. Energiansäästö,

Lisätiedot

SISÄLLYS. 4. OpinnäytetyöT 21. 5. Hanketoiminta vuonna 2012 22 5.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 22

SISÄLLYS. 4. OpinnäytetyöT 21. 5. Hanketoiminta vuonna 2012 22 5.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 22 Valonian Toimintakertomus 2012 SISÄLLYS JOHDANTo 4 1. Valonian asiantuntijapalvelut 5 1.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 1.2. Kuntien ja työpaikkojen ohjelmat ja suunnitelmat 5 1.3. Järjestöjen

Lisätiedot

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

Kasvua vihreästä energiasta

Kasvua vihreästä energiasta TOIMITUSJOHTAJAN KYNÄSTÄ Kasvua vihreästä energiasta Vihreys on ollut viime vuoden kasvava teema sekä Lappeenrannan seudulla että toimenpiteissämme. Me tahdomme olla osa uusiutuvan energian ja vihreän

Lisätiedot

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 YriTTäminen PerinTeeT kansainvälisyys asuminen luonto Perinteiden innoittamana tähän päivään. Tempaudu mukaan maaseudun elämään! PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja Juha

Lisätiedot

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Vuosiraportti 2008 SISÄLLYSLUETTELO Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Vuosiraportti

Lisätiedot

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 EU Interreg IIIA CG13046 Ympäristötietoisuuden ja verkostoitumisen lisääminen Suomen ja Viron paikallishallinnossa LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 Loppuraportti Virpi Sahi LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt asiasanalla

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminnan käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 3 2008

Yrittäjätiedote 3 2008 Yrittäjätiedote 3 2008 YRITTÄJÄVIIKKO 5. 11.10., LUVASSA PALJON TAPAHTUMIA KUNNALLISVAALIT 26.10. YRITTÄJÄEHDOKKAAT VASTAAVAT YRITTÄJYYS TURVAA LÄHIPALVELUT MAHIS TYÖHÖN -PROJEKTI KEUKE KEHITTÄÄ KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa

Rakennusten energiatehokkuus Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa Rakennusten energiatehokkuus Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa Arto Varis (toim.) Posintra Oy Matti Karjanoja, Sofia Bagge, Juha Jääskeläinen Vaasan kaupunki Jaakko Niemi Porvoon kaupunki

Lisätiedot

Tammikuun parhaat tapahtumat

Tammikuun parhaat tapahtumat Tammikuun parhaat tapahtumat - Ratkaisujen markkinat. Innovatiivinen ja uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin kurkistava kestävän kehityksen näyttely- ja verkostoitumistapahtuma Panimoravintola Koulussa

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

KUMPPANUUS. Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen

KUMPPANUUS. Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen ALANSA YKKÖNEN 5 /2010 Vaalassa ilmastotyö on arjen pieniä tekoja, kunnanjohtaja Tytti Määttä sivulla 36 kertoo. sivu 22 Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS

Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS 2008 SISÄLLYS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 2 KEHITTÄMISYHTIÖ KEULINK OY... 4 YRITYSTARINA: TARHIANSUUN LIIKEKESKUS... 6 LÄNSI-SUOMEN KASVUKOLMIO OY... 7 KEULINK

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2014 2015 Kertomus

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot