Ajankohtaista EU:sta 1/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista EU:sta 1/2014"

Transkriptio

1 2014 Ajankohtaista EU:sta 1/2014 Työsuojeluosasto

2 Lukijalle EU-asioissa on mielenkiintoiset ajat käsillä; kotimaassa Euroopan parlamentin vaalien ehdokasasettelu on käynnissä. Ehdokasasettelu päättyy huhtikuussa ja vaalit pidetään Suomessa Uuden parlamentin kokoonpano on kokonaisuudessaan selvillä pian tämän jälkeen ja parlamentti aloittaa virallisesti työnsä heinäkuussa. Välittömästi tämän jälkeen alkaa hahmottua uusi komissio, sen puheenjohtaja ja uuden komission ohjelma. Vaalien tuoman tauon ja uuden komission valinnan vuoksi EU:n lainsäädäntötyö tulee olemaan jonkin aikaa taka-alalla. Virkavalmistelu toki jatkuu ja lainsäädäntötyö komission uuden ohjelman mukaisesti pääsee taas täyteen vauhtiin vuoden loppuun mennessä. Hyvää kevään alkua toivottaen Marianne Kivistö Hallitussihteeri Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö puhelin:

3 Sisällysluettelo Lukijalle... 2 Sisällysluettelo Yleistä Kreikan puheenjohtajuuskausi Komission työohjelma EU-ennakoinnin parantaminen työsuojelun alueella Suomessa Lainsäädäntökäsittelyssä olevat komission ehdotukset Lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi Työvoiman vapaan liikkuvuuden täytäntöönpanodirektiivi Tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketti Tuotedirektiivipaketti Raskaudensuojeludirektiivi Komission ehdotus viiden direktiivin muuttamisesta merenkulkijoiden osalta Komissiossa vireillä olevat työsuojelun alaan liittyvät lainsäädäntö- ja muut hankkeet Uuden työsuojelustrategian tilanne Regulatory fitness and performance programme (REFIT)-ohjelma Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön evaluointi Suomen kansallisten kertomusten toimittaminen EU:n komissiolle EU:n työterveys- ja työturvallisuusdirektiivien käytännön täytäntöönpanosta Komission aloite eurooppalaiseksi foorumiksi liittyen harmaan työn kitkemiseen Köysiratalaitteistoja koskeva direktiivi Henkilönsuojaindirektiivi Syöpädirektiivi Työergonomia Kampaamoalan työsuojelua koskeva puitesopimus Nanomateriaalit Työmarkkinajärjestöjen sopimus sisävesiliikennettä hoitavien työehdoista Työaikadirektiivi Kansallisessa täytäntöönpanossa olevat direktiivit Sähkömagneettisia kenttiä koskeva direktiivi Lippuvaltiodirektiivi Viiden direktiivin muuttaminen CLP-asetuksen mukaiseksi EU:n työsuojeluun liittyvät toimijat Työterveyden ja työturvallisuuden neuvoa-antava komitea (ACSH) Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (Bilbao-virasto) Johtavien työsuojelutarkastajien komitea (SLIC) Muita työsuojelua sivuavia asioita

4 1. Yleistä 1.1. Kreikan puheenjohtajuuskausi Kreikan puheenjohtajuuskautta värittävät toukokuussa järjestettävät Euroopan parlamentin vaalit sekä niiden jälkeen alkava korkeiden EU-virkojen nimityskierros. Uusi komissio nimitetään lokakuussa ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja marraskuussa. Vaalien vuoksi parlamentin osallistuminen kevään lainsäädäntötyöhön on normaalia lyhyempi. Kreikan tavoitteena onkin saavuttaa sopu tärkeimmistä lainsäädäntöhankkeista neuvoston ja parlamentin välillä ennen vaaleja. Kreikka haluaa kaudellaan tuoda esiin eurooppalaisten kansalaisten arkea. Kasvun luominen Euroopan talouteen on Kreikan kauden ensisijainen tavoite. Kreikka korostaa kasvun aikaansaamisessa työllisyyden parantamisen merkitystä. Erityisesti Kreikka painottaa keinoja parantaa nuorten työllisyyttä ja syrjäytymisen ehkäisyä. Lisäksi Kreikka haluaa turvata euron vakauden syventämällä Euroopan talous- ja rahaliiton yhteistyötä sekä jäsenmaiden finanssi- ja talouspolitiikkojen etukäteen tehtävää koordinaatiota. Siksi Kreikka haluaa valmistella pankkiunionin loppuunsaattamiseen liittyvän lainsäädäntötyön mahdollisimman pitkälle ennen vaaleja. Kreikka haluaa korostaa kaudellaan eurooppalaista solidaarisuutta ja taakanjakoa suhteessa maahanmuuttoon. Kreikan puheenjohtajuuskauden yleisteema työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttajasektorilla on "Kohti EU:n sosiaalista ulottuvuutta". Keskustelu lähetetyistä työntekijöistä jatkuu. Parlamentti voisi mahdollisesti äänestää huhtikuussa tai mikäli tämä ei vielä mahdollista, Kreikka pyrkii saamaan aikaan poliittisen sopimuksen, jonka mukaan uusi parlamentti voisi hyväksyä ehdotuksen nimityksensä jälkeen. Lisäksi odotetaan mahdollisesti helmi-maaliskuussa harmaan työn vastaista platformia, työmarkkinajärjestöjen sopimusta sisävesiliikennettä hoitavien työehdoista ja komissiosta asiakirjaa liittyen ILO-perussopimuksen muuttamiseksi merityöntekijöiden osalta. Sen sijaan Kreikalla ei ole aikomuksena koskea julkaistuun esitykseen 5 direktiivin muuttamiseksi merityöntekijöiden osalta. Direktiivit koskisivat palkkaturvaa, Euroopan laajuisia yritysneuvostoja, kansallisen tason kuulemista ja tiedottamista, työntekijöiden joukkovähentämistä, työntekijöiden asemaa liikkeenluovutustilanteessa sekä lähetettyjä työntekijöitä. Kreikan tavoitteena on laatia työsuojelusektorin päätelmät neuvoston hyväksyttäväksi, mikäli komissiolta saadaan sen lupaama tiedonanto. Maaliskuun työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asioiden neuvostossa (TSTK-neuvosto) ministerit keskustelevat EU:n sosiaalisesta tilanteesta Eurooppa strategian välitarkastelun perspektiivistä. Epävirallinen työ- ja sosiaaliministerikokous järjestetään Ateenassa. Epävirallisessa ministerikokouksessa jatketaan yleispoliittisella tasolla ja keskustellaan EU:n sosiaalisesta ulottuvuudesta. Kesäkuun neuvosto hyväksyy mahdollisesti työsuojelusektorin päätelmät edellyttäen, että komission tiedonanto sektorilta valmistuu. Kyseessä on poliittisesti tärkeä hanke, sillä sektorin EU-tason toimintaa on pyritty tiettyjen maiden toimesta rajoittamaan. Myös nuorten työllisyys säilyy edelleen tärkeänä teemana Kreikan pj-kaudella. 4

5 Kreikka tuo mahdollisesti myös kesäkuun neuvostoon yleisen EU:n sosiaalipolitiikkatarkastelun neuvoston päätelmien muodossa. Lisätietoja: Kreikan pj-kauden ohjelma: Komission työohjelma Komissio on julkaissut työohjelman vuodelle 2014: EU-ennakoinnin parantaminen työsuojelun alueella Suomessa STM:ssä käynnistettiin loppuvuodesta 2013 työsuojelun EU-ennakointiverkosto. Verkoston tavoitteena on epävirallisesti jakaa tietoa niiden sidosryhmien kanssa, jotka ovat tekemisissä EU-asioissa työsuojelun alalla. Verkoston tarkoituksena ei ole syrjäyttää mitään olemassa olevaa rakennetta, vaan se on luotu siitä tarpeesta, että EUasioissa tarvitaan tietoa ennakointinäkökulmasta. Vaikuttamalla, ennakoimalla ja verkostoitumalla voidaan paremmin arvioida, mitä on tulossa viralliseen valmisteluun ja vaikuttaa käsittelyyn tuleviin asioihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Verkosto jakaa tietoa sähköpostilla ja kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Mukaan ennakointiverkostoon pääsee ilmoittautumalla Marianne Kivistölle, puhelin:

6 2. Lainsäädäntökäsittelyssä olevat komission ehdotukset Tähän ajankohtaistiedotteeseen on koottu lainsäädäntö- ja muut hankkeet, jotka ovat sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston vastuulla, annettava lainsäädäntö tulee työsuojeluviranomaisten valvottavaksi tai sillä on muutoin kiinteä yhtymäkohta työsuojeluviranomaisten toimintaan Lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi Komissio antoi ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta. Ehdotuksella ei muuteta olemassa olevaa lähetettyjä työntekijöitä koskevaa direktiiviä, vaan ehdotetaan uutta täytäntöönpanodirektiiviä. Siten ehdotuksella ei puututa lähetettyjen työntekijöiden oikeuksiin. Ehdotuksen tarkoituksena on parantaa rajojen yli tapahtuvan palvelujen tarjonnan puitteissa lähetettävien työntekijöiden asemaa ja edistää direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanoa ja säännösten noudattamista. Esityksellä pyritään varmistamaan työntekijöiden työehtojen toteutuminen, parantamaan eri jäsenmaiden viranomaisten yhteistyötä muun muassa sähköisellä tiedonvaihtojärjestelmällä (IMI) sekä selventämään viranomaisten ja yritysten velvollisuuksia. Lisäksi pyritään parantamaan yrityksille ja työntekijöille suunnattua tiedottamista lähetetyn työntekijän työehdoista ja sovellettavista säännöksistä, varmistamaan direktiivin noudattaminen yhtäläisillä lähettämistä koskevilla kriteereillä ja tehokkailla seuraamuksilla sekä ehkäisemään sovellettavien sääntöjen kiertäminen. Euroopan parlamentin Työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) äänesti direktiivistä Syksyn 2013 puheenjohtajamaa Liettua onnistui saavuttamaan jäsenmaiden yleisnäkemyksen direktiivistä joulukuussa 2013 pidetyssä työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asioiden neuvostossa (TSTK-neuvosto). Puheenjohtajamaa Kreikan johdolla käytiin alkuvuoden 2014 aikana neuvoston, komission ja parlamentin trilogineuvottelut, joissa saavutettiin yhteisymmärrys. Jäsenvaltiot hyväksyivät kompromissitekstin ja parlamentin täysistunto äänestää ehdotuksesta kevään 2014 aikana. Tämän jälkeen asia hyväksytään vielä muodollisesti neuvostossa. Direktiivin valmisteluvastuu kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle. STM:ssä lisätietoja: Anne Vänskä puhelin:

7 2.2. Työvoiman vapaan liikkuvuuden täytäntöönpanodirektiivi Komissio antoi ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien harjoittamista helpottavista toimenpiteistä. Säädösehdotuksen tavoitteena on parantaa työntekijöiden vapaan liikkuvuuden säännöstön soveltamista, erityisesti asetuksen (EU) N:o 492/2011 toimeenpanoa. Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että työntekijöillä, jotka ovat EU:n kansalaisia, on käytettävissään asianmukaiset kansalliset oikeussuojakeinot. Lisäksi edellytetään, että mm. ammattiliitot, kansalaisjärjestöt ja muut organisaatiot, joilla on oikeutettu intressi edistää vapaata liikkuvuutta, voivat ryhtyä työntekijän suostumuksella hallinnolliseen tai oikeudelliseen prosessiin oikeuksien täytäntöönpanemiseksi. Linkki komission ehdotukseen: Kansallisella tasolla tulisi nimetä rakenne, elin tai elimiä, jonka tai joiden tehtävänä on edistää, analysoida, seurata ja tukea työntekijöiden tai heidän perheenjäsentensä yhdenvertaista kohtelua ilman kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää. Jäsenvaltioiden tulee tehostaa tiedottamista työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvistä oikeuksista. Direktiivin valmisteluvastuu kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle Tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketti Komissio antoi ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kulutustavaroiden turvallisuudesta ja ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tuotteiden markkinavalvonnasta. Markkinavalvontaa koskevan asetusehdotuksen osalta tarkoitus on selkeyttää ja yhdenmukaistaa markkinavalvontasääntelyä kokoamalla yhteen säädökseen tuotteiden markkinavalvontaa koskeva sääntely. Nykyisin markkinavalvonnasta säädetään sekä ns. akkreditointi- ja markkinavalvonta-asetuksessa eli ns. NLF-asetuksessa (765/ 2008/EY) että yleisessä tuoteturvallisuusdirektiivissä (2001/95/EY). Ehdotusten myötä uutta markkinavalvonta-asetusta sovellettaisiin kaikkeen tuotteita koskevaan markkinavalvontaan samalla kun markkinavalvontaa koskevat säännökset poistettaisiin yleisestä tuoteturvallisuusdirektiivistä. Komission tavoitteena tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketin osalta on ollut saada paketille hyväksyntä Euroopan parlamentissa keväällä 2014 ennen parlamenttivaaleja. Tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketin etenemisestä Kreikan puheenjohtajuuskaudella ei ole saatu tietoa. 7

8 Linkit komission ehdotuksiin: Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle kahdesta komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (tuoteturvallisuusasetus ja markkinavalvontaasetus), EU/2013/0658 =www.eduskunta.fi&f=word Direktiivin valmisteluvastuu kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle Tuotedirektiivipaketti Euroopan komissio antoi direktiiviehdotukset yhdeksäksi uudeksi tuotedirektiiviksi. Tässä direktiivipaketissa ovat mukana mm. ATEX-direktiivi, mittauslaitedirektiivi ja pyrotekniikkadirektiivi. Ehdotuksilla sopeutetaan direktiivit uuteen lainsäädäntökehykseen ja Lissabonin sopimuksen terminologiaan. Ehdotus ei sisällä päivityksiä, jotka koskevat tuotteiden teknisiä ominaisuuksia. Uusien direktiivien soveltamisala vastaisi voimassa olevien direktiivien soveltamisalaa, eikä muutoksia tulisi myöskään olennaisiin terveys- ja turvallisuusvaatimuksiin. Direktiivin valmisteluvastuu kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle Raskaudensuojeludirektiivi Komissio antoi ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä annetun neuvoston direktiivin 92/85/ETY muuttamisesta (ns. raskaudensuojeludirektiivi). Ehdotuksen tarkoituksena on parantaa raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden suojaa. Asiaa on käsitelty useita kertoja neuvoston työryhmässä, mutta neuvosto ei ole vielä muodostanut yhteistä kantaa asiaan. Euroopan parlamentin täysistunto äänesti asiasta Työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asioiden neuvostossa (TSTK-neuvosto) asiasta keskusteltiin ja annettiin edistymisraportti Asiaa käsiteltiin Puolan puheenjohtajuuskaudella neuvoston työryhmässä ja Puola antoi asiasta edistymisraportin TSTK-neuvostossa

9 Jäsenvaltioiden kannat eroavat edelleen parlamentin lokakuussa 2010 hyväksymästä kannasta. Eroavia näkemyksiä on ollut mm. EP:n vaatimuksissa koskien mm. äitiysvapaan pidentämistä 20 viikkoon, täyden palkan maksamista koko äitiysvapaan ajalta sekä palkallisen isyysvapaan sisällyttämisestä direktiiviin. Direktiivin valmisteluvastuu kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle Komission ehdotus viiden direktiivin muuttamisesta merenkulkijoiden osalta Komissio on antanut direktiiviehdotuksen viiden direktiivin muuttamisesta merenkulkijoiden osalta. Ehdotuksessa esitetään direktiivien soveltamisalan laajentamista siten, että ne kattaisivat myös merenkulkijat. Nämä direktiivit koskevat palkkaturvaa, Euroopan laajuisia yritysneuvostoja, kansallisen tason kuulemista ja tiedottamista, työntekijöiden joukkovähentämistä, työntekijöiden asemaa liikkeenluovutustilanteessa sekä lähetettyjä työntekijöitä. Komissio antoi ehdotuksen asiasta : Komission ehdotusta ei lähtökohtaisesti ole aikomus käsitellä vielä Kreikan puheenjohtajuuskaudella. Direktiivin valmisteluvastuu kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle. 9

10 3. Komissiossa vireillä olevat työsuojelun alaan liittyvät lainsäädäntö- ja muut hankkeet 3.1. Uuden työsuojelustrategian tilanne EU on toiminut ilman uutta työsuojelustrategiaa vuodesta Työsuojelustrategian osalta komissio antoi loppuraporttinsa maaliskuussa Uuden työsuojelustrategian, Policy, julkinen konsultaatio oli käynnissä Omassa vastauksessaan sosiaali- ja terveysministeriö korosti uuden työsuojelustrategian tarpeellisuutta. Strategia luo osaltaan pitkän aikavälin suunnittelua työolojen parantamiseksi. Se antaa myös signaalin siitä, että työsuojelu on sijoitus tuottavuuteen ja että työntekijöiden terveys ei saa olla riippuvainen taloudellisista suhdanteista. Uusi strategia myös kannustaisi jäsenvaltioita yhdenmukaiseen työsuojelun tasoon. Julkiseen kuulemiseen annettiin 500 vastausta. Niistä koordinoitua politiikkaa kannatti 93 % ja 70 % strategiaa. Vastaajista 82 % kannatti tavoitteellista ja suuntaa määrittelevää strategiaa, mutta oli myös useita yksityiskohtaisempia ehdotuksia ja esillä oli myös työhyvinvointi (well-being) -käsite. Yksimielisyys vallitsi siitä, että yrityksen koko ei voi määrätä suojelun tasoa. Nykyinen komission on linjannut, että se keskittyy ensisijaisesti EUROPE strategiaan ja että koko työsuojelulainsäädännön arviointi on ensin saatettava loppuun. Komissio tulee tekemään tiedonannon, jossa julkisen kuulemisen tulokset otetaan huomioon, samoin kuin parlamentin kannanotto. Tiedonanto käsiteltäneen ensin komission ACSH:n (Advisory Committee on Safety and Health at Work) alaisessa WP Strategy -työryhmässä ja julkaistaneen komission toimesta maaliskuussa. Tavoitteena on neuvoston päätelmät kesäkuun TSTK-neuvostossa. Oletettavasti asiaa käsitellään ACSH:ssä toukokuussa. Lisätietoja: Wiking Husberg puhelin: Regulatory fitness and performance programme (REFIT)-ohjelma Komission joulukuussa 2012 käynnistämän Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT)-ohjelman tarkoituksena on parantaa EU-tasoisen sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta sekä keventää sääntelytaakkaa. Elokuussa 2013 julkaistussa RE- FIT-lainsäädäntökartoituksessa käydään laajasti läpi EU:n säädöksiä ja tehdään koko EU-lainsäädännön kattavia ehdotuksia sääntelyn kustannusten vähentämiseksi ja sääntelyn yksinkertaistamiseksi. Komissio julkaisi lokakuussa 2013 kaksi aihepiiriä koskevaa tiedonantoa: Sääntelyn toimivuus ja tuloksellisuus (REFIT): Tulokset ja jatkotoimet sekä Järkevän sääntelyn perustan lujittaminen arvioinnin parantaminen. Tiedonannoissa käydään läpi komission tähänastiset toimet, joita ovat esimerkiksi vaikutusarvioiden ja kuulemisten lisääminen, yritysten hallinnollisen taakan kevennysohjelma ja pk-yritysten kuulemi- 10

11 nen niille raskaimmista EU-säädöksistä. Komissio esitti myös listan EU-säädöksistä, jotka aiotaan kumota sekä sellaisista säädösehdotuksista, joiden valmistelua ei jatketa mahdollisten taakkavaikutusten vuoksi. Lisäksi tunnistetaan alueita, joista on suunnitteilla evaluointi tai muu selvitys yksinkertaistamispotentiaalin ja taakan vähennysmahdollisuuksien löytämiseksi. Komissio on päättänyt olla esittämättä eteenpäin lainsäädäntöehdotuksia kuudelta alalta. Näitä ovat mm. kampaajien työterveyteen ja - turvallisuuteen, tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin ja näyttöpäätteisiin, ympäristön tupakansavuun ja syöpäsairauksien vaaraan ja perimän muutoksiin liittyvät aloitteet. Lokakuun 2013 Eurooppa-neuvosto antoi tukensa komission REFIT-ohjelmalle ja laajemmin sääntelyn toimivuuden parantamiselle. Se kehotti komissiota ja lainsäädäntövallan käyttäjää panemaan ohjelman nopeasti täytäntöön muun muassa yksinkertaistamalla nykyistä EU-lainsäädäntöä, perumalla ehdotuksia, jotka eivät ole enää tarpeen, ja kumoamalla vanhentunutta lainsäädäntöä. Komissiota pyydettiin tekemään konkreettisia lisäehdotuksia tällä alalla. Jatkossa Eurooppa-neuvosto palaa asiaan vuosittain eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä, muun muassa kattavan tulostaulun muodossa. Lisätoimista on tarkoitus sopia kesäkuun 2014 Eurooppa-neuvostossa. Komissio on korostanut jatkavansa tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa REFIT-ohjelman toimeenpanemiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Yhteisenä tavoitteena on sääntelyrasituksen vähentäminen sekä toimiva, oikeasuhteinen ja toissijaisuusperiaatteen mukainen EU:n lainsäädäntö. Komissio on painottanut harkitsevansa jäsenvaltioiden ehdotuksia huolellisesti. Jotkut ehdotukset johtavat heti toimenpiteisiin ja toiset sisällytetään meneillään olevaan REFIT-arviointiprosessiin. Lisätietoa komission sivuilta: Komission lokakuussa antamaan tiedonantoa on käsitelty eduskunnalle lokakuun 2013 lopussa annetussa selvityksessä (E 143/2013 vp): elin=www.eduskunta.fi&f=word Lisätietoja: Toivo Niskanen, Anne Vänskä ja Marianne Kivistö puhelin: (Niskanen), (Vänskä) ja (Kivistö) 11

12 3.3. Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön evaluointi Suomen kansallisten kertomusten toimittaminen EU:n komissiolle EU:n työterveys- ja työturvallisuusdirektiivien käytännön täytäntöönpanosta REFIT-ohjelman mukaisesti koko työterveys- ja työturvallisuuslainsäädäntö (direktiivi 89/391/ETY ja 23 siihen liittyvää direktiiviä) on tällä hetkellä evaluoinnin kohteena sisältäen työmarkkinaosapuolten kuulemiset (myös pk-yrityksiä edustavia järjestöjä). Arvioinnin päätelmät ovat saatavilla vuoden 2015 loppuun mennessä. Jäsenvaltiot osallistuvat arviointiin toimittamalla täytäntöönpanokertomukset joulukuuhun 2013 mennessä. Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto lähetti Suomen vastauksen Suomen pysyvä edustustolle, joka lähetti asiakirjat edelleen Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosastolle. Määräaika oli Asiakirjan nimi on seuraava: Suomen kertomus koskien komission päätöstä, annettu , direktiivin 89/391/ETY, sen erityisdirektiivien sekä direktiivien 2009/148/EY, 91/383/ETY, 92/29/ETY ja 94/33/EY käytännön täytäntöönpanosta laadittavan jäsenvaltioiden kertomuksen rakenteen ja siihen liittyvän kyselylomakkeen määrittelystä. Sosiaali- ja terveysministeriö työsuojeluosasto valmisteli Suomen kertomuksen EU:n komissiolle kolmikantaisesti. Työsuojeluneuvottelukunnan käsittelyt ovat olleet ja Tällöin asiakirja on hyväksytty yksimielisesti. Asia on käsitelty EU-jaosto 26:ssa ja asiassa on kuultu Työterveyshuoltoneuvottelukunnan jäseniä. Lisätietoja: Toivo Niskanen puhelin: Komission aloite eurooppalaiseksi foorumiksi liittyen harmaan työn kitkemiseen Komissiolla oli käynnissä vuonna 2013 työmarkkinaosapuolten kuuleminen liittyen harmaan työn kitkemiseen. Kuuleminen päättyi Myöhemmin annettavalla päätösluonnoksella on tarkoitus luoda työsuojeluviranomaisten ja muiden täytäntöönpanoviranomaisten välinen eurooppalainen yhteistyöfoorumi. Sen tavoitteena on luoda johdonmukaisempi lähestymistapa, joka kattaa kaikki keskeiset laittoman työnteon vaikutuspiirissä olevat alat ja jolla tuetaan laittoman työnteon tehokkaampaa torjuntaa parantamalla yhteistyötä, jakamalla parhaita toimintatapoja ja määrittämällä yhteisiä periaatteita. Komission ehdotusta odotetaan keväällä Lisätietoja: ht_undeclared_work_en.pdf Lisätietoja: Anne Vänskä puhelin:

13 3.5. Köysiratalaitteistoja koskeva direktiivi Köysiratalaitteistoja koskevan direktiivin 2000/9/EY valmistelu on ollut vireillä komissiossa. Asian liittyvä vaikutusten arviointi on saatu valmiiksi lokakuussa Direktiivin uudistamisen tarkoituksena on parantaa sisämarkkinoiden toimintaa liittyen köysiratalaitteistoihin ja samalla ylläpitää korkea turvallisuustaso. Direktiivin sanamuotoja pyritään yksinkertaistamaan selventämällä tärkeimpiä käsitteitä ja määritelmiä. Lisäksi pyritään selventämään soveltamisalaa, jotta tekstistä tulisi johdonmukaisempi ja valmistajien, kansallisten viranomaisten ja kaikkien sidosryhmien olisi helpompi soveltaa sitä. Komission ehdotusta asiassa odotetaan yhdessä henkilösuojaindirektiivin kanssa mahdollisesti keväällä Lisätietoja: Kari Seppänen ja Antti Janas puhelin: (Seppänen) ja (Janas) 3.6. Henkilönsuojaindirektiivi EU:n henkilönsuojaimia koskevan direktiivin (89/686/ETY) uudistustyö etenee. Euroopan komissio arvioi laadittua henkilönsuojainten asetusluonnosta ja antaa esityksen mahdollisesti keväällä Näin ollen se pyritään saamaan neuvoston työryhmän käsittelyyn vuoden 2014 alkupuoliskolla ja Euroopan parlamentin käsittelyyn loppuvuoden aikana. Komissio esittelee henkilönsuojainasetuksen luonnoksen samassa paketissa köysirataja painelaiteasetuksen kanssa. Asetuksen on tarkoitus astua voimaan kaksi vuotta valmistumisen jälkeen, ja sille on suunnitteilla vuoden siirtymäaika. Lisätietoja: Pirje Lankinen puhelin:

14 3.7. Syöpädirektiivi Komissio on valmistellut ehdotusta ns. syöpädirektiivin (2004/37/EY) muuttamiseksi. Ehdotuksessa on tarkoitus parantaa riskinhallintaa, käsitellä hyväksyttäviä riskitasoja sekä mahdollisesti laajentaa direktiivin soveltamisalaa ottamalla huomioon uusia riskitekijöitä ja lisääntymiselle vaaralliset aineet. Valmistelussa on mitä ilmeisimmin kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa päivitetetään neljää artiklaa ja lisätään sitovia rajaarvoja esimerkiksi liitteeseen III. Komissio tekee parhaillaan vertailua jäsenmaiden arvioista koskien 25 ainetta. Suomen kannalta näistä aineista erityisen merkityksellisiä ovat kumihuurut ja -pölyt, kiteinen piidioksidi ja kovapuupöly. Toisessa vaiheessa tarkastellaan mm., onko direktiivin soveltamisalaa tarpeen laajentaa kattamaan lisääntymisterveydelle vaaralliset aineet. Lisätietoja: Reetta Orsila ja Sirkku Saarikoski puhelin: (Orsila) ja (Saarikoski) 3.8. Työergonomia Komissiossa on ollut yli viisi vuotta valmisteilla ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi vaaroilta, jotka johtuvat huonoista ergonomisista olosuhteista työpaikalla. Osana uudistusta neuvoston direktiivit 90/269/ETY ja 90/279/ETY olisi tarkoitus kumota. Komission valmistelun suunta on muuttunut direktiivin sijasta suositukseen. Suositusta on käsitelty useasti vuosien aikana komission alaisessa työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa antavassa komiteassa (ACSH). Eurooppalaisilla työantajajärjestöillä ja palkansaajajärjestöillä on suosituksen sisällöstä erilaiset näkökannat. REFIT-tiedonannossaan nykyinen komissio on ilmoittanut, ettei se vie eteenpäin direktiiviehdotusta. Lisätietoja: Toivo Niskanen puhelin:

15 3.9. Kampaamoalan työsuojelua koskeva puitesopimus Kampaamoalaa edustavat eurooppalaiset työmarkkinajärjestöt, työnantajajärjestö Coiffure EU ja työntekijäjärjestö UNI Europa Hair & Beauty, solmivat puitesopimuksen työsuojelusta kampaamoalalla. Osapuolet ovat esittäneet komissiolle, että komissio tekisi ehdotuksen direktiivistä, jolla puitesopimus pantaisiin täytäntöön ja siitä tulisi jäsenmaita velvoittavaa EU-lainsäädäntöä. REFIT-tiedonannossaan nykyinen komissio on ilmoittanut, ettei se vie eteenpäin direktiiviehdotusta. Lisätietoja: Anne Vänskä puhelin: Nanomateriaalit Komissio on antanut tiedonannon koskien nanomateriaaleja. Tämä tiedonanto on jatkoa vuonna 2008 annetulle komission tiedonannolle nanomateriaaleja koskevasta sääntelystä. Komission tiedonanto arvioi nanomateriaaleihin sovellettavan EU-lainsäädännön asianmukaisuutta ja täytäntöönpanoa ja vastaa parlamentin, neuvoston sekä talous- ja sosiaalikomitean esiin tuomiin kysymyksiin. Sen ohessa toimitetaan nanomateriaalien tyyppejä ja käyttöä sekä turvallisuusnäkökohtia koskeva komission yksiköiden valmisteluasiakirja, jolla reagoidaan parlamentin ilmaisemaan huoleen siitä, että komission nanomateriaaleihin soveltama lähestymistapa vaarantuu sen vuoksi, että tiedot jo markkinoilla olevien nanomateriaalien käytöstä ja turvallisuudesta ovat puutteellisia. Valmisteluasiakirjassa annetaan yksityiskohtaisia tietoja nanomateriaalien määritelmästä, markkinoista, käyttötarkoituksista, eduista, terveys- ja turvallisuusseikoista, riskinarvioinnista sekä nanomateriaaleihin liittyvistä seikoista ja tietokannoista. Komissio ei ole arvioinut direktiiviehdotuksen aikataulua. Lisätietoja: Toivo Niskanen ja Sirkku Saarikoski puhelin: (Niskanen) ja (Saarikoski) Työmarkkinajärjestöjen sopimus sisävesiliikennettä hoitavien työehdoista Helmikuussa 2012 työmarkkinajärjestöt solmivat sopimuksen koskien sisävesiliikennettä hoitavien työehtoja. Asiassa odotetaan komission ehdotusta keväällä Linkki sopimukseen: Asian valmisteluvastuu kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle. 15

16 3.12. Työaikadirektiivi Työaikaa koskevan direktiivin valmistelut ovat olleet käynnissä pitkään. Komission näkemyksen mukaan direktiivin uudistamisessa olisi kaksi perustarkoitusta: selventää laillista tilannetta tietyissä jäsenmaissa ja saada direktiivin toimeenpano yhtenevämmäksi jäsenmaiden välillä sekä mukauttaa direktiivi nykyajan työelämän vaatimuksiin. Toisen konsultaation päättymisen jälkeen Euroopan tason työmarkkinaosapuolet neuvottelivat työaikadirektiivin uudistamisesta, mutta eivät päässeet asiassa sopuun vuoden 2012 aikana käydyissä neuvotteluissa. Todennäköisesti nykyinen komissio ei anna uutta ehdotusta asiasta. Direktiivin valmisteluvastuu kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle. 16

17 4. Kansallisessa täytäntöönpanossa olevat direktiivit 4.1. Sähkömagneettisia kenttiä koskeva direktiivi Komissio antoi ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille. Direktiivi rakentuu periaatteelle suojata kaikkia työntekijöitä sekä työnantajan velvollisuuteen tuntea ympäristö, jossa työnantaja teettää työtä. Jos työympäristössä esiintyy työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä vaarantavia tekijöitä, työnantajan on arvioitava niiden merkitys työntekijöiden terveydelle. Direktiivi koskee Suomessa työturvallisuuslain tarkoittamia työntekijöitä, mutta ei väestöä laajemmin. Direktiivi ei koske pitkäaikaisvaikutuksia. Direktiivi 2013/35/EU hyväksyttiin kesällä 2013 ja se julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä Direktiivin kansallinen voimaansaattaminen käynnistyi joulukuussa Voimaansaattaminen tapahtuu kansallisella asetuksella, jota valmistelee työturvallisuussäännöksiä valmistelevan neuvottelukunnan alainen EMF-jaosto. Linkki direktiiviin: Lisätietoja: Reetta Orsila puhelin: Lippuvaltiodirektiivi Komissio antoi ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) merityötä koskevasta yleissopimuksesta 2006, tekemän sopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 1999/63/EY muuttamisesta annetun neuvoston direktiivin 2009/13/EY täytäntöönpanoon liittyvistä lippuvaltion velvollisuuksista (ns. lippuvaltiodirektiivi). Ehdotuksen tarkoituksena on varmistaa, että jäsenvaltiot valvovat, että niiden lipun alla purjehtivat alukset noudattavat direktiivin 2009/13/EY säännöksiä, jolla sisällytetään tietyt ILO:n vuonna 2006 hyväksymän merityötä koskevan yleissopimuksen lukujen 1 4 mukaiset normit EU-lainsäädäntöön. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niillä on käytössään asianmukaiset valvontamekanismit niiden toteuttaessa tehokkaita ja riittäviä tarkastuksia sen varmistamiseksi, että merenkulkijoiden olot jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivilla aluksilla täyttävät direktiivin 2009/13/EY vaatimukset. Jäsenvaltioissa tulee olla koulutettuja ja päteviä tarkastajia, joilla on riittävä toimivalta. Tarkastajien tulee olla riippumattomina. Jäsenvaltioilla tulee olla järjestelmä, joka pystyy käsittelemään lippuvaltiona sen aluk- 17

18 silta tehtävät valitukset, jotka koskevat direktiivin 2009/13/EY vaatimuksia tai puutteita niissä. Direktiivi 2013/54/EU hyväksyttiin marraskuussa Säädös on julkaistu virallisessa lehdessä Kansallisesti direktiivi saatetaan voimaan muuttamalla lakia laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella (395/2012). Työ tehdään virkamiesvalmisteluna. Linkki direktiiviin: Lisätietoja: Tuula Andersin puhelin: Viiden direktiivin muuttaminen CLP-asetuksen mukaiseksi Komissio antoi ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 92/58/ETY (työssä käytettävät turvallisuus- ja terveysmerkit), 92/85/ETY (raskaana olevat ja äskettäin synnyttäneet tai imettävät työntekijät), 94/33/EY (nuoret työntekijät) ja 98/24/EY (kemialliset tekijät työpaikalla) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/37/EY (ns. syöpädirektiivi) muuttamisesta niiden mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus). Direktiivi julkaistiin ja se tulee saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä mennessä. Linkki direktiiviin: Lisätietoja: Reetta Orsila ja Sirkku Saarikoski puhelin: (Orsila) ja (Saarikoski) 18

19 5. EU:n työsuojeluun liittyvät toimijat 5.1. Työterveyden ja työturvallisuuden neuvoa-antava komitea (ACSH) Euroopan komission yhteydessä toimiva Työterveyden ja työturvallisuuden neuvoaantava komitea (Advisory Committee on Safety and Health at Work, ASCH) käsittelee kolmikantaisesti työterveyteen ja työturvallisuuteen kuuluvia asioita. Komitean tehtävänä on avustaa Euroopan komissiota työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvien asioiden valmistelussa, täytäntöönpanossa sekä arvioinnissa. Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosastolla on edustus komiteassa. Komitean alaisuudessa toimii direktiivien valmisteluun ja seurantaan sekä työsuojelun eri osa-alueiden kehittämiseen liittyviä työryhmiä (tällä hetkellä 12 työryhmää, työsuojeluosastolta edustus osassa työryhmiä). Kolmikantainen ACSH koostuu kolmesta Interest Groupista IG (valtio GIG, työntekijät WIG ja työnantajat EIG). IG:t kokoontuvat yleensä ennen ACSH:ia muodostamaan omat näkökantansa käsiteltäviin asioihin, mutta ne voivat tarvittaessa kokoontua myös muutoin. STM:n työsuojeluosasto on edustettuna GIG:ssa. Lisätietoja: Wiking Husberg puhelin: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (Bilbao-virasto) Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA) eli Bilbao-virasto on komission alainen virasto, jonka johtajana toimii tällä hetkellä itävaltalainen Christa Sedlatschek. Hän vieraili Suomessa elokuun lopussa ja esitteli viraston toimintaa. Kaikissa jäsenvaltioissa toimii Bilbao-viraston kansallinen koordinaatiokeskus eli Focal Point. Suomessa Focal Pointina toimii STM:n työsuojeluosasto. Koordinaatiokeskusten tehtävänä on organisoida kansalliset kolmikantaiset verkostot, vastata viraston toimeksiannoista sekä organisoida eurooppalaiset työterveyttä ja turvallisuutta koskevat kampanjat. Vuosien Bilbao-viraston organisoiman kampanjan teemana on Terveellinen työ stressi hallinnassa!. Bilbao-toimintaa ohjaa työsuojeluneuvottelukunnan alainen kolmikantainen Bilbao-jaosto. Myös työsuojelun vastuualueet ovat tiiviisti mukana kampanjoiden toteutuksessa. Lisätietoja: Hannu Stålhammar puhelin:

20 5.3. Johtavien työsuojelutarkastajien komitea (SLIC) Komission yhteydessä toimii johtavien työsuojelutarkastajien komitea (Senior Labour Inspectors Committee, SLIC). Suomea komiteassa edustaa sosiaali- ja terveysministeriöstä osastopäällikkö Leo Suomaa. Komitea kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Komitealla on erilaisia työryhmiä ja verkostoja, kuten työsuojeluvalvonnan tiedonvaihtoverkosto SLIC-KSS. SLIC:n toimintasuunnitelmassa ajankohtaisia asioita ovat mm. erilaiset kampanjat, kuten vuonna 2014 suunnitelmissa oleva liukastumisia ja kompastumisia koskeva kampanja. Lisäksi esillä on ollut tarkastajanvaihto, ennaltaehkäisevän turvallisuuskulttuurin vahvistaminen erityisesti pienillä työpaikoilla, relevantit teemapäivät ja hyvien tarkastus- ja muiden käytäntöjen vaihto. Suomen työsuojeluhallinto on EU:n johtavien työsuojelutarkastajien komitean asettaman asiantuntijaryhmän evaluoitavana syksyllä Lisätietoja: Hannele Jurvelius puhelin:

Ajankohtaista EU:sta 2/2015

Ajankohtaista EU:sta 2/2015 2015 Ajankohtaista EU:sta 2/2015 Työsuojeluosasto 3.9.2015 1 Lukijalle EU:ssa lainsäädäntö- ja muu työ on hyvässä vauhdissa viime vuoden komission ja parlamentin vaihtumisen jälkeen. Vuoden 2015 toisella

Lisätiedot

Ajankohtaista työsuojelusta ja työsuojelusäännöksistä Suomesta ja Euroopasta

Ajankohtaista työsuojelusta ja työsuojelusäännöksistä Suomesta ja Euroopasta Ajankohtaista työsuojelusta ja työsuojelusäännöksistä Suomesta ja Euroopasta Työsuojelupäivät 25.-26.9.2014 Eija Koivuranta 9/15/14 Työsuojelu osana sosiaali- ja terveyspolitiikan kokonaisuutta - hyvinvoinnille

Lisätiedot

Ajankohtaista EU:sta 2/2016

Ajankohtaista EU:sta 2/2016 2016 Ajankohtaista EU:sta 2/2016 Työsuojeluosasto 26.8.2016 1 Lukijalle Slovakia aloitti puolivuotisen kautensa EU:n puheenjohtajamaana heinäkuun alussa 2016. Ulkoministeri Lajčák kuvaili puheenjohtajuutta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen

Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen 1.10.2010 Sisältö Ympäristösäätelyä useilta tahoilta EU:n lainsäädännön perusteet EU:n toimielimet (3) EU:n päätöksenteko Säädösten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

TORSTAI 16. KESÄKUUTA 2016 (klo 9.30)

TORSTAI 16. KESÄKUUTA 2016 (klo 9.30) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10006/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 33 SOC 397 EMPL 263 SAN 243 CONSOM 143 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3474. istunto (työllisyys, sosiaalipolitiikka,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

U 37/2014 vp. Työministeri Lauri Ihalainen

U 37/2014 vp. Työministeri Lauri Ihalainen U 37/2014 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (sisävesiliikenteen työaikadirektiivi) Perustuslain 96 :n 2 momentin perusteella lähetetään eduskunnalle Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

17080/14 tt/sj/jk 1 DGB 4A

17080/14 tt/sj/jk 1 DGB 4A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2014 (OR. en) 17080/14 SOC 872 EMPL 204 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Valtuuskunnat Kom:n asiak. nro: 10949/14 SOC 522 EMPL 89

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

PSI-direktiivin tilannekatsaus

PSI-direktiivin tilannekatsaus PSI-direktiivin tilannekatsaus 5.2.2013 Anne Karjalainen, Kerava EU Alueiden komitean jäsen Rapporteur: Review of the directive on re-use of public sector information and open data, 10/2012 Sisältö Mikä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. helmikuuta 2017 (OR. en) 10121/96 ADD 1 DCL 1 PI 52 CULT 82 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 10121/96 CONFIDENTIEL Päivämäärä: 8. lokakuuta 1996 Muuttunut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJELMÄ STM TSO Jokinen Pia VASTAANOTTAJA Eduskunta; Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJELMÄ STM TSO Jokinen Pia VASTAANOTTAJA Eduskunta; Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJELMÄ STM2006-00325 TSO Jokinen Pia 02.08.2006 VASTAANOTTAJA Eduskunta; Suuri valiokunta Viite KOM(2006) 390 lopullinen; 2006/0127 (COD) Asia EU;työsuojelu;raportointimenettely

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2107(INI) 29.5.2015

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2107(INI) 29.5.2015 Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2015/2107(INI) 29.5.2015 MIETINTÖLUONNOS työterveyttä ja työturvallisuutta koskevasta EU:n strategiakehyksestä kaudelle 2014 2020

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Suomella ei ole huomautettavaa ehdotuksen oikeusperustaan. Ehdotus on toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Suomella ei ole huomautettavaa ehdotuksen oikeusperustaan. Ehdotus on toissijaisuusperiaatteen mukainen. Opetus ja kulttuuriministeriö PERUSMUISTIO OKM201600137 YVA Riihimäki Tarja(OKM) 19.09.2016 JULKINEN Asia EU; Koulutus; Komission ehdotus Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Kaila Heidi(VNK) Eduskunta Suuri valiokunta

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Kaila Heidi(VNK) Eduskunta Suuri valiokunta Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS2013-00604 VNEUS Kaila Heidi(VNK) 03.09.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Mayotten aseman muuttaminen Euroopan unioniin nähden/poikkeukset ja siirtymäkaudet

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI LISÄÄNTYMISTERVEYDELLE TYÖSSÄ VAARAA AIHEUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ JA VAARAN TORJUNNASTA

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI LISÄÄNTYMISTERVEYDELLE TYÖSSÄ VAARAA AIHEUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ JA VAARAN TORJUNNASTA SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 04.05.2015 Reetta Orsila EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI LISÄÄNTYMISTERVEYDELLE TYÖSSÄ VAARAA AIHEUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ JA VAARAN TORJUNNASTA

Lisätiedot

EU-tiedote 1/2017. Työsuojeluosasto

EU-tiedote 1/2017. Työsuojeluosasto 2017 EU-tiedote 1/2017 Työsuojeluosasto 3.2.2017 1 Lukijalle Asukasluvultaan (430 000) Euroopan unionin pienin maa Malta toimii ensimmäistä kertaa vuonna 2004 alkaneen jäsenyytensä aikana EU:n neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden unioniin suuntautuvaa tuontia koskevien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 ENV 157 COMPET 116 IND 48 RECH 48 ECOFIN 157 ECO 32 SOC 138 SAN 76 CONSOM 28 MI 158 CHIMIE 20 ENT 65 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Ruso Henrik(VNK)

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Ruso Henrik(VNK) Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00657 VNEUS Ruso Henrik(VNK) 09.10.2015 Asia EU-lainsäädännön ja -lainsäädäntöehdotusten arviointi Suomen kannalta Kokous EU-ministerivaliokunta 09.10.2015-09.10.2015

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO)

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM2016-00123 TMO Huhtala Liisa(TEM) 20.04.2016 Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Puolan tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2011-02468 ASA-30 Salmi Iivo 08.12.2011 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU; E-kirje Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA Euroopan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

14790/12 kp/rr/kv 1 DG E 2 A

14790/12 kp/rr/kv 1 DG E 2 A EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 16. lokakuuta 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 SELVITYS Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja:

Lisätiedot

Yhteistyöllä riskit hallintaan

Yhteistyöllä riskit hallintaan Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle. Terveellinen työ Yhteistyöllä riskit hallintaan www.healthy-workplaces.eu Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintävaliokunta LISÄMUISTIO 1 (5) HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE HANKINTAMENETTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Liikenne- ja viestintävaliokunta LISÄMUISTIO 1 (5) HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE HANKINTAMENETTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI Jukka Lehtonen Liikenne- ja viestintävaliokunta LISÄMUISTIO 1 (5) 15.10.2016 HE 108/2016 VP HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE HANKINTAMENETTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI EK kiittää mahdollisuudesta toimittaa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.2.2013 COM(2013) 102 final 2013/0062 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston direktiivien 92/58/ETY, 92/85/ETY, 94/33/EY ja 98/24/EY sekä Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 76 final 2016/0046 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) asianomaisissa komiteoissa Euroopan unionin puolesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0092(NLE) 9.9.2016 *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2015/0801(CNS) 3.3.2015 TARKISTUKSET 1-4 Lausuntoluonnos Marita Ulvskog (PE549.109v01-00) ehdotuksesta neuvoston päätökseksi työllisyyskomitean

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

LIITTEET Perusmuistio OM sekä EU-tuomioistuimen lausunto 1/13

LIITTEET Perusmuistio OM sekä EU-tuomioistuimen lausunto 1/13 Oikeusministeriö E-JATKOKIRJE OM2015-00097 LAVO Leinonen Antti 07.02.2015 JULKINEN Suuri valiokunta Asia EU/OSA; Eräiden Haagin lapsikaappaussopimukseen liittyneiden valtioiden liittymisen hyväksyminen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö EKIRJE VM201200760 12.10.2012 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia Pankkiunioni osana EMU:n kehittämistä U/Etunnus: EUTORInumero: EU/20121429 Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n

Lisätiedot

KESKIVIIKKONA 11. SYYSKUUTA 2002 (KLO 10.15) PIDETTÄVÄ KOKOUS

KESKIVIIKKONA 11. SYYSKUUTA 2002 (KLO 10.15) PIDETTÄVÄ KOKOUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. syyskuuta 2002 (10.09) (OR. fr) 11797/02 OJ/CRP1 29 ESITYSLISTAEHDOTUS Kokous: Pysyvien edustajien komitean 1976. kokous (Coreper I) Päivä: Keskiviikko 11. (klo 10.15)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (30/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (30/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 8.12.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (30/2010) Asia: Liettuan tasavallan parlamentin Seimasin perusteltu lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) 10869/15 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D039794/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

MIFID II ja MIFIR sääntelee muun muassa sijoituspalveluyritysten ja kauppapaikkojen toimintaa sekä kaupankäyntiä rahoitusvälineillä.

MIFID II ja MIFIR sääntelee muun muassa sijoituspalveluyritysten ja kauppapaikkojen toimintaa sekä kaupankäyntiä rahoitusvälineillä. Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2016-00166 RMO Häyrynen Janne(VM) 22.03.2016 JULKINEN Asia Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) 14617/15 ATO 75 SAN 403 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 3. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Verkkosääntöihin liittyvät viranomaishyväksynnät ja sidosryhmien rooli

Verkkosääntöihin liittyvät viranomaishyväksynnät ja sidosryhmien rooli Verkkosääntöihin liittyvät viranomaishyväksynnät ja sidosryhmien rooli Verkkosääntöfoorumi 17.3.2016 Jarno Lamponen Sääntelyviranomaiset hyväksyvät suuntaviivojen mukaiset ehdot Siirtoverkonhaltijat ja

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuman perustamista koskevasta unionin toiminnasta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 6. kesäkuuta 2001 PE 305.694/1-21 TARKISTUKSET 1-21 LAUSUNTOLUONNOS: Jean Lambert (PE 305.694) YHTEISÖN MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA Päätöslauselmaesitys

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot