Ajankohtaista EU:sta 1/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista EU:sta 1/2014"

Transkriptio

1 2014 Ajankohtaista EU:sta 1/2014 Työsuojeluosasto

2 Lukijalle EU-asioissa on mielenkiintoiset ajat käsillä; kotimaassa Euroopan parlamentin vaalien ehdokasasettelu on käynnissä. Ehdokasasettelu päättyy huhtikuussa ja vaalit pidetään Suomessa Uuden parlamentin kokoonpano on kokonaisuudessaan selvillä pian tämän jälkeen ja parlamentti aloittaa virallisesti työnsä heinäkuussa. Välittömästi tämän jälkeen alkaa hahmottua uusi komissio, sen puheenjohtaja ja uuden komission ohjelma. Vaalien tuoman tauon ja uuden komission valinnan vuoksi EU:n lainsäädäntötyö tulee olemaan jonkin aikaa taka-alalla. Virkavalmistelu toki jatkuu ja lainsäädäntötyö komission uuden ohjelman mukaisesti pääsee taas täyteen vauhtiin vuoden loppuun mennessä. Hyvää kevään alkua toivottaen Marianne Kivistö Hallitussihteeri Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö puhelin:

3 Sisällysluettelo Lukijalle... 2 Sisällysluettelo Yleistä Kreikan puheenjohtajuuskausi Komission työohjelma EU-ennakoinnin parantaminen työsuojelun alueella Suomessa Lainsäädäntökäsittelyssä olevat komission ehdotukset Lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi Työvoiman vapaan liikkuvuuden täytäntöönpanodirektiivi Tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketti Tuotedirektiivipaketti Raskaudensuojeludirektiivi Komission ehdotus viiden direktiivin muuttamisesta merenkulkijoiden osalta Komissiossa vireillä olevat työsuojelun alaan liittyvät lainsäädäntö- ja muut hankkeet Uuden työsuojelustrategian tilanne Regulatory fitness and performance programme (REFIT)-ohjelma Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön evaluointi Suomen kansallisten kertomusten toimittaminen EU:n komissiolle EU:n työterveys- ja työturvallisuusdirektiivien käytännön täytäntöönpanosta Komission aloite eurooppalaiseksi foorumiksi liittyen harmaan työn kitkemiseen Köysiratalaitteistoja koskeva direktiivi Henkilönsuojaindirektiivi Syöpädirektiivi Työergonomia Kampaamoalan työsuojelua koskeva puitesopimus Nanomateriaalit Työmarkkinajärjestöjen sopimus sisävesiliikennettä hoitavien työehdoista Työaikadirektiivi Kansallisessa täytäntöönpanossa olevat direktiivit Sähkömagneettisia kenttiä koskeva direktiivi Lippuvaltiodirektiivi Viiden direktiivin muuttaminen CLP-asetuksen mukaiseksi EU:n työsuojeluun liittyvät toimijat Työterveyden ja työturvallisuuden neuvoa-antava komitea (ACSH) Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (Bilbao-virasto) Johtavien työsuojelutarkastajien komitea (SLIC) Muita työsuojelua sivuavia asioita

4 1. Yleistä 1.1. Kreikan puheenjohtajuuskausi Kreikan puheenjohtajuuskautta värittävät toukokuussa järjestettävät Euroopan parlamentin vaalit sekä niiden jälkeen alkava korkeiden EU-virkojen nimityskierros. Uusi komissio nimitetään lokakuussa ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja marraskuussa. Vaalien vuoksi parlamentin osallistuminen kevään lainsäädäntötyöhön on normaalia lyhyempi. Kreikan tavoitteena onkin saavuttaa sopu tärkeimmistä lainsäädäntöhankkeista neuvoston ja parlamentin välillä ennen vaaleja. Kreikka haluaa kaudellaan tuoda esiin eurooppalaisten kansalaisten arkea. Kasvun luominen Euroopan talouteen on Kreikan kauden ensisijainen tavoite. Kreikka korostaa kasvun aikaansaamisessa työllisyyden parantamisen merkitystä. Erityisesti Kreikka painottaa keinoja parantaa nuorten työllisyyttä ja syrjäytymisen ehkäisyä. Lisäksi Kreikka haluaa turvata euron vakauden syventämällä Euroopan talous- ja rahaliiton yhteistyötä sekä jäsenmaiden finanssi- ja talouspolitiikkojen etukäteen tehtävää koordinaatiota. Siksi Kreikka haluaa valmistella pankkiunionin loppuunsaattamiseen liittyvän lainsäädäntötyön mahdollisimman pitkälle ennen vaaleja. Kreikka haluaa korostaa kaudellaan eurooppalaista solidaarisuutta ja taakanjakoa suhteessa maahanmuuttoon. Kreikan puheenjohtajuuskauden yleisteema työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttajasektorilla on "Kohti EU:n sosiaalista ulottuvuutta". Keskustelu lähetetyistä työntekijöistä jatkuu. Parlamentti voisi mahdollisesti äänestää huhtikuussa tai mikäli tämä ei vielä mahdollista, Kreikka pyrkii saamaan aikaan poliittisen sopimuksen, jonka mukaan uusi parlamentti voisi hyväksyä ehdotuksen nimityksensä jälkeen. Lisäksi odotetaan mahdollisesti helmi-maaliskuussa harmaan työn vastaista platformia, työmarkkinajärjestöjen sopimusta sisävesiliikennettä hoitavien työehdoista ja komissiosta asiakirjaa liittyen ILO-perussopimuksen muuttamiseksi merityöntekijöiden osalta. Sen sijaan Kreikalla ei ole aikomuksena koskea julkaistuun esitykseen 5 direktiivin muuttamiseksi merityöntekijöiden osalta. Direktiivit koskisivat palkkaturvaa, Euroopan laajuisia yritysneuvostoja, kansallisen tason kuulemista ja tiedottamista, työntekijöiden joukkovähentämistä, työntekijöiden asemaa liikkeenluovutustilanteessa sekä lähetettyjä työntekijöitä. Kreikan tavoitteena on laatia työsuojelusektorin päätelmät neuvoston hyväksyttäväksi, mikäli komissiolta saadaan sen lupaama tiedonanto. Maaliskuun työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asioiden neuvostossa (TSTK-neuvosto) ministerit keskustelevat EU:n sosiaalisesta tilanteesta Eurooppa strategian välitarkastelun perspektiivistä. Epävirallinen työ- ja sosiaaliministerikokous järjestetään Ateenassa. Epävirallisessa ministerikokouksessa jatketaan yleispoliittisella tasolla ja keskustellaan EU:n sosiaalisesta ulottuvuudesta. Kesäkuun neuvosto hyväksyy mahdollisesti työsuojelusektorin päätelmät edellyttäen, että komission tiedonanto sektorilta valmistuu. Kyseessä on poliittisesti tärkeä hanke, sillä sektorin EU-tason toimintaa on pyritty tiettyjen maiden toimesta rajoittamaan. Myös nuorten työllisyys säilyy edelleen tärkeänä teemana Kreikan pj-kaudella. 4

5 Kreikka tuo mahdollisesti myös kesäkuun neuvostoon yleisen EU:n sosiaalipolitiikkatarkastelun neuvoston päätelmien muodossa. Lisätietoja: Kreikan pj-kauden ohjelma: Komission työohjelma Komissio on julkaissut työohjelman vuodelle 2014: EU-ennakoinnin parantaminen työsuojelun alueella Suomessa STM:ssä käynnistettiin loppuvuodesta 2013 työsuojelun EU-ennakointiverkosto. Verkoston tavoitteena on epävirallisesti jakaa tietoa niiden sidosryhmien kanssa, jotka ovat tekemisissä EU-asioissa työsuojelun alalla. Verkoston tarkoituksena ei ole syrjäyttää mitään olemassa olevaa rakennetta, vaan se on luotu siitä tarpeesta, että EUasioissa tarvitaan tietoa ennakointinäkökulmasta. Vaikuttamalla, ennakoimalla ja verkostoitumalla voidaan paremmin arvioida, mitä on tulossa viralliseen valmisteluun ja vaikuttaa käsittelyyn tuleviin asioihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Verkosto jakaa tietoa sähköpostilla ja kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Mukaan ennakointiverkostoon pääsee ilmoittautumalla Marianne Kivistölle, puhelin:

6 2. Lainsäädäntökäsittelyssä olevat komission ehdotukset Tähän ajankohtaistiedotteeseen on koottu lainsäädäntö- ja muut hankkeet, jotka ovat sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston vastuulla, annettava lainsäädäntö tulee työsuojeluviranomaisten valvottavaksi tai sillä on muutoin kiinteä yhtymäkohta työsuojeluviranomaisten toimintaan Lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi Komissio antoi ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta. Ehdotuksella ei muuteta olemassa olevaa lähetettyjä työntekijöitä koskevaa direktiiviä, vaan ehdotetaan uutta täytäntöönpanodirektiiviä. Siten ehdotuksella ei puututa lähetettyjen työntekijöiden oikeuksiin. Ehdotuksen tarkoituksena on parantaa rajojen yli tapahtuvan palvelujen tarjonnan puitteissa lähetettävien työntekijöiden asemaa ja edistää direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanoa ja säännösten noudattamista. Esityksellä pyritään varmistamaan työntekijöiden työehtojen toteutuminen, parantamaan eri jäsenmaiden viranomaisten yhteistyötä muun muassa sähköisellä tiedonvaihtojärjestelmällä (IMI) sekä selventämään viranomaisten ja yritysten velvollisuuksia. Lisäksi pyritään parantamaan yrityksille ja työntekijöille suunnattua tiedottamista lähetetyn työntekijän työehdoista ja sovellettavista säännöksistä, varmistamaan direktiivin noudattaminen yhtäläisillä lähettämistä koskevilla kriteereillä ja tehokkailla seuraamuksilla sekä ehkäisemään sovellettavien sääntöjen kiertäminen. Euroopan parlamentin Työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) äänesti direktiivistä Syksyn 2013 puheenjohtajamaa Liettua onnistui saavuttamaan jäsenmaiden yleisnäkemyksen direktiivistä joulukuussa 2013 pidetyssä työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asioiden neuvostossa (TSTK-neuvosto). Puheenjohtajamaa Kreikan johdolla käytiin alkuvuoden 2014 aikana neuvoston, komission ja parlamentin trilogineuvottelut, joissa saavutettiin yhteisymmärrys. Jäsenvaltiot hyväksyivät kompromissitekstin ja parlamentin täysistunto äänestää ehdotuksesta kevään 2014 aikana. Tämän jälkeen asia hyväksytään vielä muodollisesti neuvostossa. Direktiivin valmisteluvastuu kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle. STM:ssä lisätietoja: Anne Vänskä puhelin:

7 2.2. Työvoiman vapaan liikkuvuuden täytäntöönpanodirektiivi Komissio antoi ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien harjoittamista helpottavista toimenpiteistä. Säädösehdotuksen tavoitteena on parantaa työntekijöiden vapaan liikkuvuuden säännöstön soveltamista, erityisesti asetuksen (EU) N:o 492/2011 toimeenpanoa. Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että työntekijöillä, jotka ovat EU:n kansalaisia, on käytettävissään asianmukaiset kansalliset oikeussuojakeinot. Lisäksi edellytetään, että mm. ammattiliitot, kansalaisjärjestöt ja muut organisaatiot, joilla on oikeutettu intressi edistää vapaata liikkuvuutta, voivat ryhtyä työntekijän suostumuksella hallinnolliseen tai oikeudelliseen prosessiin oikeuksien täytäntöönpanemiseksi. Linkki komission ehdotukseen: Kansallisella tasolla tulisi nimetä rakenne, elin tai elimiä, jonka tai joiden tehtävänä on edistää, analysoida, seurata ja tukea työntekijöiden tai heidän perheenjäsentensä yhdenvertaista kohtelua ilman kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää. Jäsenvaltioiden tulee tehostaa tiedottamista työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvistä oikeuksista. Direktiivin valmisteluvastuu kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle Tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketti Komissio antoi ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kulutustavaroiden turvallisuudesta ja ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tuotteiden markkinavalvonnasta. Markkinavalvontaa koskevan asetusehdotuksen osalta tarkoitus on selkeyttää ja yhdenmukaistaa markkinavalvontasääntelyä kokoamalla yhteen säädökseen tuotteiden markkinavalvontaa koskeva sääntely. Nykyisin markkinavalvonnasta säädetään sekä ns. akkreditointi- ja markkinavalvonta-asetuksessa eli ns. NLF-asetuksessa (765/ 2008/EY) että yleisessä tuoteturvallisuusdirektiivissä (2001/95/EY). Ehdotusten myötä uutta markkinavalvonta-asetusta sovellettaisiin kaikkeen tuotteita koskevaan markkinavalvontaan samalla kun markkinavalvontaa koskevat säännökset poistettaisiin yleisestä tuoteturvallisuusdirektiivistä. Komission tavoitteena tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketin osalta on ollut saada paketille hyväksyntä Euroopan parlamentissa keväällä 2014 ennen parlamenttivaaleja. Tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketin etenemisestä Kreikan puheenjohtajuuskaudella ei ole saatu tietoa. 7

8 Linkit komission ehdotuksiin: Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle kahdesta komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (tuoteturvallisuusasetus ja markkinavalvontaasetus), EU/2013/0658 =www.eduskunta.fi&f=word Direktiivin valmisteluvastuu kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle Tuotedirektiivipaketti Euroopan komissio antoi direktiiviehdotukset yhdeksäksi uudeksi tuotedirektiiviksi. Tässä direktiivipaketissa ovat mukana mm. ATEX-direktiivi, mittauslaitedirektiivi ja pyrotekniikkadirektiivi. Ehdotuksilla sopeutetaan direktiivit uuteen lainsäädäntökehykseen ja Lissabonin sopimuksen terminologiaan. Ehdotus ei sisällä päivityksiä, jotka koskevat tuotteiden teknisiä ominaisuuksia. Uusien direktiivien soveltamisala vastaisi voimassa olevien direktiivien soveltamisalaa, eikä muutoksia tulisi myöskään olennaisiin terveys- ja turvallisuusvaatimuksiin. Direktiivin valmisteluvastuu kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle Raskaudensuojeludirektiivi Komissio antoi ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä annetun neuvoston direktiivin 92/85/ETY muuttamisesta (ns. raskaudensuojeludirektiivi). Ehdotuksen tarkoituksena on parantaa raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden suojaa. Asiaa on käsitelty useita kertoja neuvoston työryhmässä, mutta neuvosto ei ole vielä muodostanut yhteistä kantaa asiaan. Euroopan parlamentin täysistunto äänesti asiasta Työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asioiden neuvostossa (TSTK-neuvosto) asiasta keskusteltiin ja annettiin edistymisraportti Asiaa käsiteltiin Puolan puheenjohtajuuskaudella neuvoston työryhmässä ja Puola antoi asiasta edistymisraportin TSTK-neuvostossa

9 Jäsenvaltioiden kannat eroavat edelleen parlamentin lokakuussa 2010 hyväksymästä kannasta. Eroavia näkemyksiä on ollut mm. EP:n vaatimuksissa koskien mm. äitiysvapaan pidentämistä 20 viikkoon, täyden palkan maksamista koko äitiysvapaan ajalta sekä palkallisen isyysvapaan sisällyttämisestä direktiiviin. Direktiivin valmisteluvastuu kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle Komission ehdotus viiden direktiivin muuttamisesta merenkulkijoiden osalta Komissio on antanut direktiiviehdotuksen viiden direktiivin muuttamisesta merenkulkijoiden osalta. Ehdotuksessa esitetään direktiivien soveltamisalan laajentamista siten, että ne kattaisivat myös merenkulkijat. Nämä direktiivit koskevat palkkaturvaa, Euroopan laajuisia yritysneuvostoja, kansallisen tason kuulemista ja tiedottamista, työntekijöiden joukkovähentämistä, työntekijöiden asemaa liikkeenluovutustilanteessa sekä lähetettyjä työntekijöitä. Komissio antoi ehdotuksen asiasta : Komission ehdotusta ei lähtökohtaisesti ole aikomus käsitellä vielä Kreikan puheenjohtajuuskaudella. Direktiivin valmisteluvastuu kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle. 9

10 3. Komissiossa vireillä olevat työsuojelun alaan liittyvät lainsäädäntö- ja muut hankkeet 3.1. Uuden työsuojelustrategian tilanne EU on toiminut ilman uutta työsuojelustrategiaa vuodesta Työsuojelustrategian osalta komissio antoi loppuraporttinsa maaliskuussa Uuden työsuojelustrategian, Policy, julkinen konsultaatio oli käynnissä Omassa vastauksessaan sosiaali- ja terveysministeriö korosti uuden työsuojelustrategian tarpeellisuutta. Strategia luo osaltaan pitkän aikavälin suunnittelua työolojen parantamiseksi. Se antaa myös signaalin siitä, että työsuojelu on sijoitus tuottavuuteen ja että työntekijöiden terveys ei saa olla riippuvainen taloudellisista suhdanteista. Uusi strategia myös kannustaisi jäsenvaltioita yhdenmukaiseen työsuojelun tasoon. Julkiseen kuulemiseen annettiin 500 vastausta. Niistä koordinoitua politiikkaa kannatti 93 % ja 70 % strategiaa. Vastaajista 82 % kannatti tavoitteellista ja suuntaa määrittelevää strategiaa, mutta oli myös useita yksityiskohtaisempia ehdotuksia ja esillä oli myös työhyvinvointi (well-being) -käsite. Yksimielisyys vallitsi siitä, että yrityksen koko ei voi määrätä suojelun tasoa. Nykyinen komission on linjannut, että se keskittyy ensisijaisesti EUROPE strategiaan ja että koko työsuojelulainsäädännön arviointi on ensin saatettava loppuun. Komissio tulee tekemään tiedonannon, jossa julkisen kuulemisen tulokset otetaan huomioon, samoin kuin parlamentin kannanotto. Tiedonanto käsiteltäneen ensin komission ACSH:n (Advisory Committee on Safety and Health at Work) alaisessa WP Strategy -työryhmässä ja julkaistaneen komission toimesta maaliskuussa. Tavoitteena on neuvoston päätelmät kesäkuun TSTK-neuvostossa. Oletettavasti asiaa käsitellään ACSH:ssä toukokuussa. Lisätietoja: Wiking Husberg puhelin: Regulatory fitness and performance programme (REFIT)-ohjelma Komission joulukuussa 2012 käynnistämän Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT)-ohjelman tarkoituksena on parantaa EU-tasoisen sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta sekä keventää sääntelytaakkaa. Elokuussa 2013 julkaistussa RE- FIT-lainsäädäntökartoituksessa käydään laajasti läpi EU:n säädöksiä ja tehdään koko EU-lainsäädännön kattavia ehdotuksia sääntelyn kustannusten vähentämiseksi ja sääntelyn yksinkertaistamiseksi. Komissio julkaisi lokakuussa 2013 kaksi aihepiiriä koskevaa tiedonantoa: Sääntelyn toimivuus ja tuloksellisuus (REFIT): Tulokset ja jatkotoimet sekä Järkevän sääntelyn perustan lujittaminen arvioinnin parantaminen. Tiedonannoissa käydään läpi komission tähänastiset toimet, joita ovat esimerkiksi vaikutusarvioiden ja kuulemisten lisääminen, yritysten hallinnollisen taakan kevennysohjelma ja pk-yritysten kuulemi- 10

11 nen niille raskaimmista EU-säädöksistä. Komissio esitti myös listan EU-säädöksistä, jotka aiotaan kumota sekä sellaisista säädösehdotuksista, joiden valmistelua ei jatketa mahdollisten taakkavaikutusten vuoksi. Lisäksi tunnistetaan alueita, joista on suunnitteilla evaluointi tai muu selvitys yksinkertaistamispotentiaalin ja taakan vähennysmahdollisuuksien löytämiseksi. Komissio on päättänyt olla esittämättä eteenpäin lainsäädäntöehdotuksia kuudelta alalta. Näitä ovat mm. kampaajien työterveyteen ja - turvallisuuteen, tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin ja näyttöpäätteisiin, ympäristön tupakansavuun ja syöpäsairauksien vaaraan ja perimän muutoksiin liittyvät aloitteet. Lokakuun 2013 Eurooppa-neuvosto antoi tukensa komission REFIT-ohjelmalle ja laajemmin sääntelyn toimivuuden parantamiselle. Se kehotti komissiota ja lainsäädäntövallan käyttäjää panemaan ohjelman nopeasti täytäntöön muun muassa yksinkertaistamalla nykyistä EU-lainsäädäntöä, perumalla ehdotuksia, jotka eivät ole enää tarpeen, ja kumoamalla vanhentunutta lainsäädäntöä. Komissiota pyydettiin tekemään konkreettisia lisäehdotuksia tällä alalla. Jatkossa Eurooppa-neuvosto palaa asiaan vuosittain eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä, muun muassa kattavan tulostaulun muodossa. Lisätoimista on tarkoitus sopia kesäkuun 2014 Eurooppa-neuvostossa. Komissio on korostanut jatkavansa tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa REFIT-ohjelman toimeenpanemiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Yhteisenä tavoitteena on sääntelyrasituksen vähentäminen sekä toimiva, oikeasuhteinen ja toissijaisuusperiaatteen mukainen EU:n lainsäädäntö. Komissio on painottanut harkitsevansa jäsenvaltioiden ehdotuksia huolellisesti. Jotkut ehdotukset johtavat heti toimenpiteisiin ja toiset sisällytetään meneillään olevaan REFIT-arviointiprosessiin. Lisätietoa komission sivuilta: Komission lokakuussa antamaan tiedonantoa on käsitelty eduskunnalle lokakuun 2013 lopussa annetussa selvityksessä (E 143/2013 vp): elin=www.eduskunta.fi&f=word Lisätietoja: Toivo Niskanen, Anne Vänskä ja Marianne Kivistö puhelin: (Niskanen), (Vänskä) ja (Kivistö) 11

12 3.3. Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön evaluointi Suomen kansallisten kertomusten toimittaminen EU:n komissiolle EU:n työterveys- ja työturvallisuusdirektiivien käytännön täytäntöönpanosta REFIT-ohjelman mukaisesti koko työterveys- ja työturvallisuuslainsäädäntö (direktiivi 89/391/ETY ja 23 siihen liittyvää direktiiviä) on tällä hetkellä evaluoinnin kohteena sisältäen työmarkkinaosapuolten kuulemiset (myös pk-yrityksiä edustavia järjestöjä). Arvioinnin päätelmät ovat saatavilla vuoden 2015 loppuun mennessä. Jäsenvaltiot osallistuvat arviointiin toimittamalla täytäntöönpanokertomukset joulukuuhun 2013 mennessä. Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto lähetti Suomen vastauksen Suomen pysyvä edustustolle, joka lähetti asiakirjat edelleen Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosastolle. Määräaika oli Asiakirjan nimi on seuraava: Suomen kertomus koskien komission päätöstä, annettu , direktiivin 89/391/ETY, sen erityisdirektiivien sekä direktiivien 2009/148/EY, 91/383/ETY, 92/29/ETY ja 94/33/EY käytännön täytäntöönpanosta laadittavan jäsenvaltioiden kertomuksen rakenteen ja siihen liittyvän kyselylomakkeen määrittelystä. Sosiaali- ja terveysministeriö työsuojeluosasto valmisteli Suomen kertomuksen EU:n komissiolle kolmikantaisesti. Työsuojeluneuvottelukunnan käsittelyt ovat olleet ja Tällöin asiakirja on hyväksytty yksimielisesti. Asia on käsitelty EU-jaosto 26:ssa ja asiassa on kuultu Työterveyshuoltoneuvottelukunnan jäseniä. Lisätietoja: Toivo Niskanen puhelin: Komission aloite eurooppalaiseksi foorumiksi liittyen harmaan työn kitkemiseen Komissiolla oli käynnissä vuonna 2013 työmarkkinaosapuolten kuuleminen liittyen harmaan työn kitkemiseen. Kuuleminen päättyi Myöhemmin annettavalla päätösluonnoksella on tarkoitus luoda työsuojeluviranomaisten ja muiden täytäntöönpanoviranomaisten välinen eurooppalainen yhteistyöfoorumi. Sen tavoitteena on luoda johdonmukaisempi lähestymistapa, joka kattaa kaikki keskeiset laittoman työnteon vaikutuspiirissä olevat alat ja jolla tuetaan laittoman työnteon tehokkaampaa torjuntaa parantamalla yhteistyötä, jakamalla parhaita toimintatapoja ja määrittämällä yhteisiä periaatteita. Komission ehdotusta odotetaan keväällä Lisätietoja: ht_undeclared_work_en.pdf Lisätietoja: Anne Vänskä puhelin:

13 3.5. Köysiratalaitteistoja koskeva direktiivi Köysiratalaitteistoja koskevan direktiivin 2000/9/EY valmistelu on ollut vireillä komissiossa. Asian liittyvä vaikutusten arviointi on saatu valmiiksi lokakuussa Direktiivin uudistamisen tarkoituksena on parantaa sisämarkkinoiden toimintaa liittyen köysiratalaitteistoihin ja samalla ylläpitää korkea turvallisuustaso. Direktiivin sanamuotoja pyritään yksinkertaistamaan selventämällä tärkeimpiä käsitteitä ja määritelmiä. Lisäksi pyritään selventämään soveltamisalaa, jotta tekstistä tulisi johdonmukaisempi ja valmistajien, kansallisten viranomaisten ja kaikkien sidosryhmien olisi helpompi soveltaa sitä. Komission ehdotusta asiassa odotetaan yhdessä henkilösuojaindirektiivin kanssa mahdollisesti keväällä Lisätietoja: Kari Seppänen ja Antti Janas puhelin: (Seppänen) ja (Janas) 3.6. Henkilönsuojaindirektiivi EU:n henkilönsuojaimia koskevan direktiivin (89/686/ETY) uudistustyö etenee. Euroopan komissio arvioi laadittua henkilönsuojainten asetusluonnosta ja antaa esityksen mahdollisesti keväällä Näin ollen se pyritään saamaan neuvoston työryhmän käsittelyyn vuoden 2014 alkupuoliskolla ja Euroopan parlamentin käsittelyyn loppuvuoden aikana. Komissio esittelee henkilönsuojainasetuksen luonnoksen samassa paketissa köysirataja painelaiteasetuksen kanssa. Asetuksen on tarkoitus astua voimaan kaksi vuotta valmistumisen jälkeen, ja sille on suunnitteilla vuoden siirtymäaika. Lisätietoja: Pirje Lankinen puhelin:

14 3.7. Syöpädirektiivi Komissio on valmistellut ehdotusta ns. syöpädirektiivin (2004/37/EY) muuttamiseksi. Ehdotuksessa on tarkoitus parantaa riskinhallintaa, käsitellä hyväksyttäviä riskitasoja sekä mahdollisesti laajentaa direktiivin soveltamisalaa ottamalla huomioon uusia riskitekijöitä ja lisääntymiselle vaaralliset aineet. Valmistelussa on mitä ilmeisimmin kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa päivitetetään neljää artiklaa ja lisätään sitovia rajaarvoja esimerkiksi liitteeseen III. Komissio tekee parhaillaan vertailua jäsenmaiden arvioista koskien 25 ainetta. Suomen kannalta näistä aineista erityisen merkityksellisiä ovat kumihuurut ja -pölyt, kiteinen piidioksidi ja kovapuupöly. Toisessa vaiheessa tarkastellaan mm., onko direktiivin soveltamisalaa tarpeen laajentaa kattamaan lisääntymisterveydelle vaaralliset aineet. Lisätietoja: Reetta Orsila ja Sirkku Saarikoski puhelin: (Orsila) ja (Saarikoski) 3.8. Työergonomia Komissiossa on ollut yli viisi vuotta valmisteilla ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi vaaroilta, jotka johtuvat huonoista ergonomisista olosuhteista työpaikalla. Osana uudistusta neuvoston direktiivit 90/269/ETY ja 90/279/ETY olisi tarkoitus kumota. Komission valmistelun suunta on muuttunut direktiivin sijasta suositukseen. Suositusta on käsitelty useasti vuosien aikana komission alaisessa työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa antavassa komiteassa (ACSH). Eurooppalaisilla työantajajärjestöillä ja palkansaajajärjestöillä on suosituksen sisällöstä erilaiset näkökannat. REFIT-tiedonannossaan nykyinen komissio on ilmoittanut, ettei se vie eteenpäin direktiiviehdotusta. Lisätietoja: Toivo Niskanen puhelin:

15 3.9. Kampaamoalan työsuojelua koskeva puitesopimus Kampaamoalaa edustavat eurooppalaiset työmarkkinajärjestöt, työnantajajärjestö Coiffure EU ja työntekijäjärjestö UNI Europa Hair & Beauty, solmivat puitesopimuksen työsuojelusta kampaamoalalla. Osapuolet ovat esittäneet komissiolle, että komissio tekisi ehdotuksen direktiivistä, jolla puitesopimus pantaisiin täytäntöön ja siitä tulisi jäsenmaita velvoittavaa EU-lainsäädäntöä. REFIT-tiedonannossaan nykyinen komissio on ilmoittanut, ettei se vie eteenpäin direktiiviehdotusta. Lisätietoja: Anne Vänskä puhelin: Nanomateriaalit Komissio on antanut tiedonannon koskien nanomateriaaleja. Tämä tiedonanto on jatkoa vuonna 2008 annetulle komission tiedonannolle nanomateriaaleja koskevasta sääntelystä. Komission tiedonanto arvioi nanomateriaaleihin sovellettavan EU-lainsäädännön asianmukaisuutta ja täytäntöönpanoa ja vastaa parlamentin, neuvoston sekä talous- ja sosiaalikomitean esiin tuomiin kysymyksiin. Sen ohessa toimitetaan nanomateriaalien tyyppejä ja käyttöä sekä turvallisuusnäkökohtia koskeva komission yksiköiden valmisteluasiakirja, jolla reagoidaan parlamentin ilmaisemaan huoleen siitä, että komission nanomateriaaleihin soveltama lähestymistapa vaarantuu sen vuoksi, että tiedot jo markkinoilla olevien nanomateriaalien käytöstä ja turvallisuudesta ovat puutteellisia. Valmisteluasiakirjassa annetaan yksityiskohtaisia tietoja nanomateriaalien määritelmästä, markkinoista, käyttötarkoituksista, eduista, terveys- ja turvallisuusseikoista, riskinarvioinnista sekä nanomateriaaleihin liittyvistä seikoista ja tietokannoista. Komissio ei ole arvioinut direktiiviehdotuksen aikataulua. Lisätietoja: Toivo Niskanen ja Sirkku Saarikoski puhelin: (Niskanen) ja (Saarikoski) Työmarkkinajärjestöjen sopimus sisävesiliikennettä hoitavien työehdoista Helmikuussa 2012 työmarkkinajärjestöt solmivat sopimuksen koskien sisävesiliikennettä hoitavien työehtoja. Asiassa odotetaan komission ehdotusta keväällä Linkki sopimukseen: Asian valmisteluvastuu kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle. 15

16 3.12. Työaikadirektiivi Työaikaa koskevan direktiivin valmistelut ovat olleet käynnissä pitkään. Komission näkemyksen mukaan direktiivin uudistamisessa olisi kaksi perustarkoitusta: selventää laillista tilannetta tietyissä jäsenmaissa ja saada direktiivin toimeenpano yhtenevämmäksi jäsenmaiden välillä sekä mukauttaa direktiivi nykyajan työelämän vaatimuksiin. Toisen konsultaation päättymisen jälkeen Euroopan tason työmarkkinaosapuolet neuvottelivat työaikadirektiivin uudistamisesta, mutta eivät päässeet asiassa sopuun vuoden 2012 aikana käydyissä neuvotteluissa. Todennäköisesti nykyinen komissio ei anna uutta ehdotusta asiasta. Direktiivin valmisteluvastuu kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle. 16

17 4. Kansallisessa täytäntöönpanossa olevat direktiivit 4.1. Sähkömagneettisia kenttiä koskeva direktiivi Komissio antoi ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille. Direktiivi rakentuu periaatteelle suojata kaikkia työntekijöitä sekä työnantajan velvollisuuteen tuntea ympäristö, jossa työnantaja teettää työtä. Jos työympäristössä esiintyy työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä vaarantavia tekijöitä, työnantajan on arvioitava niiden merkitys työntekijöiden terveydelle. Direktiivi koskee Suomessa työturvallisuuslain tarkoittamia työntekijöitä, mutta ei väestöä laajemmin. Direktiivi ei koske pitkäaikaisvaikutuksia. Direktiivi 2013/35/EU hyväksyttiin kesällä 2013 ja se julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä Direktiivin kansallinen voimaansaattaminen käynnistyi joulukuussa Voimaansaattaminen tapahtuu kansallisella asetuksella, jota valmistelee työturvallisuussäännöksiä valmistelevan neuvottelukunnan alainen EMF-jaosto. Linkki direktiiviin: Lisätietoja: Reetta Orsila puhelin: Lippuvaltiodirektiivi Komissio antoi ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) merityötä koskevasta yleissopimuksesta 2006, tekemän sopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 1999/63/EY muuttamisesta annetun neuvoston direktiivin 2009/13/EY täytäntöönpanoon liittyvistä lippuvaltion velvollisuuksista (ns. lippuvaltiodirektiivi). Ehdotuksen tarkoituksena on varmistaa, että jäsenvaltiot valvovat, että niiden lipun alla purjehtivat alukset noudattavat direktiivin 2009/13/EY säännöksiä, jolla sisällytetään tietyt ILO:n vuonna 2006 hyväksymän merityötä koskevan yleissopimuksen lukujen 1 4 mukaiset normit EU-lainsäädäntöön. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niillä on käytössään asianmukaiset valvontamekanismit niiden toteuttaessa tehokkaita ja riittäviä tarkastuksia sen varmistamiseksi, että merenkulkijoiden olot jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivilla aluksilla täyttävät direktiivin 2009/13/EY vaatimukset. Jäsenvaltioissa tulee olla koulutettuja ja päteviä tarkastajia, joilla on riittävä toimivalta. Tarkastajien tulee olla riippumattomina. Jäsenvaltioilla tulee olla järjestelmä, joka pystyy käsittelemään lippuvaltiona sen aluk- 17

18 silta tehtävät valitukset, jotka koskevat direktiivin 2009/13/EY vaatimuksia tai puutteita niissä. Direktiivi 2013/54/EU hyväksyttiin marraskuussa Säädös on julkaistu virallisessa lehdessä Kansallisesti direktiivi saatetaan voimaan muuttamalla lakia laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella (395/2012). Työ tehdään virkamiesvalmisteluna. Linkki direktiiviin: Lisätietoja: Tuula Andersin puhelin: Viiden direktiivin muuttaminen CLP-asetuksen mukaiseksi Komissio antoi ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 92/58/ETY (työssä käytettävät turvallisuus- ja terveysmerkit), 92/85/ETY (raskaana olevat ja äskettäin synnyttäneet tai imettävät työntekijät), 94/33/EY (nuoret työntekijät) ja 98/24/EY (kemialliset tekijät työpaikalla) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/37/EY (ns. syöpädirektiivi) muuttamisesta niiden mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus). Direktiivi julkaistiin ja se tulee saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä mennessä. Linkki direktiiviin: Lisätietoja: Reetta Orsila ja Sirkku Saarikoski puhelin: (Orsila) ja (Saarikoski) 18

19 5. EU:n työsuojeluun liittyvät toimijat 5.1. Työterveyden ja työturvallisuuden neuvoa-antava komitea (ACSH) Euroopan komission yhteydessä toimiva Työterveyden ja työturvallisuuden neuvoaantava komitea (Advisory Committee on Safety and Health at Work, ASCH) käsittelee kolmikantaisesti työterveyteen ja työturvallisuuteen kuuluvia asioita. Komitean tehtävänä on avustaa Euroopan komissiota työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvien asioiden valmistelussa, täytäntöönpanossa sekä arvioinnissa. Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosastolla on edustus komiteassa. Komitean alaisuudessa toimii direktiivien valmisteluun ja seurantaan sekä työsuojelun eri osa-alueiden kehittämiseen liittyviä työryhmiä (tällä hetkellä 12 työryhmää, työsuojeluosastolta edustus osassa työryhmiä). Kolmikantainen ACSH koostuu kolmesta Interest Groupista IG (valtio GIG, työntekijät WIG ja työnantajat EIG). IG:t kokoontuvat yleensä ennen ACSH:ia muodostamaan omat näkökantansa käsiteltäviin asioihin, mutta ne voivat tarvittaessa kokoontua myös muutoin. STM:n työsuojeluosasto on edustettuna GIG:ssa. Lisätietoja: Wiking Husberg puhelin: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (Bilbao-virasto) Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA) eli Bilbao-virasto on komission alainen virasto, jonka johtajana toimii tällä hetkellä itävaltalainen Christa Sedlatschek. Hän vieraili Suomessa elokuun lopussa ja esitteli viraston toimintaa. Kaikissa jäsenvaltioissa toimii Bilbao-viraston kansallinen koordinaatiokeskus eli Focal Point. Suomessa Focal Pointina toimii STM:n työsuojeluosasto. Koordinaatiokeskusten tehtävänä on organisoida kansalliset kolmikantaiset verkostot, vastata viraston toimeksiannoista sekä organisoida eurooppalaiset työterveyttä ja turvallisuutta koskevat kampanjat. Vuosien Bilbao-viraston organisoiman kampanjan teemana on Terveellinen työ stressi hallinnassa!. Bilbao-toimintaa ohjaa työsuojeluneuvottelukunnan alainen kolmikantainen Bilbao-jaosto. Myös työsuojelun vastuualueet ovat tiiviisti mukana kampanjoiden toteutuksessa. Lisätietoja: Hannu Stålhammar puhelin:

20 5.3. Johtavien työsuojelutarkastajien komitea (SLIC) Komission yhteydessä toimii johtavien työsuojelutarkastajien komitea (Senior Labour Inspectors Committee, SLIC). Suomea komiteassa edustaa sosiaali- ja terveysministeriöstä osastopäällikkö Leo Suomaa. Komitea kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Komitealla on erilaisia työryhmiä ja verkostoja, kuten työsuojeluvalvonnan tiedonvaihtoverkosto SLIC-KSS. SLIC:n toimintasuunnitelmassa ajankohtaisia asioita ovat mm. erilaiset kampanjat, kuten vuonna 2014 suunnitelmissa oleva liukastumisia ja kompastumisia koskeva kampanja. Lisäksi esillä on ollut tarkastajanvaihto, ennaltaehkäisevän turvallisuuskulttuurin vahvistaminen erityisesti pienillä työpaikoilla, relevantit teemapäivät ja hyvien tarkastus- ja muiden käytäntöjen vaihto. Suomen työsuojeluhallinto on EU:n johtavien työsuojelutarkastajien komitean asettaman asiantuntijaryhmän evaluoitavana syksyllä Lisätietoja: Hannele Jurvelius puhelin:

Ajankohtaista EU:sta 1/2015

Ajankohtaista EU:sta 1/2015 2015 Ajankohtaista EU:sta 1/2015 Työsuojeluosasto 16.2.2015 1 Lukijalle Komissio julkaisi tammikuussa työohjelmansa vuodelle 2015. Ohjelma keskittyy suuriin haasteisiin ja keskeisiä teemoja ovat työllisyyden,

Lisätiedot

Ajankohtaista EU:sta 2/2014

Ajankohtaista EU:sta 2/2014 2014 Ajankohtaista EU:sta 2/2014 Työsuojeluosasto 30.9.2014 1 Lukijalle EU:n parlamenttivaalit käytiin keväällä ja uudet parlamentin jäsenet aloittivat tehtävässään kesällä. Myös EU:n korkeimpien virkojen

Lisätiedot

Ajankohtaista EU:sta 2/2015

Ajankohtaista EU:sta 2/2015 2015 Ajankohtaista EU:sta 2/2015 Työsuojeluosasto 3.9.2015 1 Lukijalle EU:ssa lainsäädäntö- ja muu työ on hyvässä vauhdissa viime vuoden komission ja parlamentin vaihtumisen jälkeen. Vuoden 2015 toisella

Lisätiedot

Ajankohtaista työsuojelusta ja työsuojelusäännöksistä Suomesta ja Euroopasta

Ajankohtaista työsuojelusta ja työsuojelusäännöksistä Suomesta ja Euroopasta Ajankohtaista työsuojelusta ja työsuojelusäännöksistä Suomesta ja Euroopasta Työsuojelupäivät 25.-26.9.2014 Eija Koivuranta 9/15/14 Työsuojelu osana sosiaali- ja terveyspolitiikan kokonaisuutta - hyvinvoinnille

Lisätiedot

Ajankohtaista EU:sta 2/2016

Ajankohtaista EU:sta 2/2016 2016 Ajankohtaista EU:sta 2/2016 Työsuojeluosasto 26.8.2016 1 Lukijalle Slovakia aloitti puolivuotisen kautensa EU:n puheenjohtajamaana heinäkuun alussa 2016. Ulkoministeri Lajčák kuvaili puheenjohtajuutta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0259 (NLE) 6732/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: SOC 150 EMPL 77 MIGR 13 JAI 149 NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin *

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * P5_TA(2002)0498 Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi työturvallisuus-

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

U 49/2017 vp. Helsingissä 7 päivänä syyskuuta Työministeri Jari Lindström. Vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner

U 49/2017 vp. Helsingissä 7 päivänä syyskuuta Työministeri Jari Lindström. Vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0150/1. Tarkistus. Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0150/1. Tarkistus. Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta 1.2.2016 B8-0150/1 1 Johdanto-osan F a kappale (uusi) F a. katsoo, että uusia lainsäädäntöehdotuksia ei pidä hyväksyä niin kauan kuin nykyistä EU:n lainsäädäntöä ja politiikkavälineitä ei ole saatettu

Lisätiedot

Työsuojelun EU-tiedote 2/2017

Työsuojelun EU-tiedote 2/2017 2017 Työsuojelun EU-tiedote 2/2017 Työ- ja tasa-arvo-osasto 22.9.2017 1 Lukijalle Viro toimii EU:n neuvoston puheenjohtajana 1.7. 31.12.2017. Puheenjohtajakauden prioriteetit perustuvat Eurooppa-neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013 EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta Pekka Nurminen Kevät 2013 Mikä EU on? 27 kohta 28 - jäsenvaltion ja noin 500 miljoonan kansalaisen yhteisö Ei liittovaltio, vaan valtioiden liitto mutta EU:ssa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) 13992/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.11.2012 COM(2012) 677 final 2012/0320 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan, Euroopan unionin edun vuoksi, työturvallisuutta kemikaaleja

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

EU-tiedote 1/2017. Työsuojeluosasto

EU-tiedote 1/2017. Työsuojeluosasto 2017 EU-tiedote 1/2017 Työsuojeluosasto 3.2.2017 1 Lukijalle Asukasluvultaan (430 000) Euroopan unionin pienin maa Malta toimii ensimmäistä kertaa vuonna 2004 alkaneen jäsenyytensä aikana EU:n neuvoston

Lisätiedot

17080/14 tt/sj/jk 1 DGB 4A

17080/14 tt/sj/jk 1 DGB 4A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2014 (OR. en) 17080/14 SOC 872 EMPL 204 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Valtuuskunnat Kom:n asiak. nro: 10949/14 SOC 522 EMPL 89

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/0257(COD) 19.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen

Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen 1.10.2010 Sisältö Ympäristösäätelyä useilta tahoilta EU:n lainsäädännön perusteet EU:n toimielimet (3) EU:n päätöksenteko Säädösten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

U 37/2014 vp. Työministeri Lauri Ihalainen

U 37/2014 vp. Työministeri Lauri Ihalainen U 37/2014 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (sisävesiliikenteen työaikadirektiivi) Perustuslain 96 :n 2 momentin perusteella lähetetään eduskunnalle Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0285 (NLE) 15528/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: MAR 175 ETS 29 MI 884 COMPET 624 EDUC 324 MARE 12 PECHE

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIX (Kuluttajansuoja)

Lisätiedot

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM2005-00146 MP Vattulainen Eeva 21.10.2005 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Komission tiedonanto neuvostolle, parlamentille ja sosiaalikomitealle

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

6589/17 elv/eho/hmu 1 DG B 1C

6589/17 elv/eho/hmu 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en) 6589/17 SOC 140 EMPL 106 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Työterveyttä ja työturvallisuutta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

PE-CONS 33/1/15 REV 1 FI

PE-CONS 33/1/15 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 6. lokakuuta 2015 (OR. en) 2013/0390 (COD) LEX 1623 PE-CONS 33/1/15 REV 1 SOC 333 EMPL 208 MAR 67 CODEC 749 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta tarkistetun julkisia hankintoja

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

TORSTAI 16. KESÄKUUTA 2016 (klo 9.30)

TORSTAI 16. KESÄKUUTA 2016 (klo 9.30) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10006/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 33 SOC 397 EMPL 263 SAN 243 CONSOM 143 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3474. istunto (työllisyys, sosiaalipolitiikka,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) 6543/15 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0008 (NLE) 9666/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENV 544 COMER 73 MI 452 ONU 72 SAN 221 IND 138 NEUVOSTON

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJELMÄ STM TSO Jokinen Pia VASTAANOTTAJA Eduskunta; Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJELMÄ STM TSO Jokinen Pia VASTAANOTTAJA Eduskunta; Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJELMÄ STM2006-00325 TSO Jokinen Pia 02.08.2006 VASTAANOTTAJA Eduskunta; Suuri valiokunta Viite KOM(2006) 390 lopullinen; 2006/0127 (COD) Asia EU;työsuojelu;raportointimenettely

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK VNEUS Korhonen Ville(VNK) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK VNEUS Korhonen Ville(VNK) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK201700027 VNEUS Korhonen Ville(VNK) 05.04.2017 Asia Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ja sosiaalisen ulottuvuuden kehittäminen Kokous U/E/UTPtunnus E 59/2016

Lisätiedot

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0400 (CNS) 14950/14 SC 182 ECON 1002 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. kesäkuuta 2003 (04.06) (OR. en) 9771/03 EUROJUST 12 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

8340/11 VHK/mrc DG G 2B

8340/11 VHK/mrc DG G 2B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. huhtikuuta 2011 (OR. en) 8340/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0007 (CNS) SOC 293 ECON 172 EDUC 63 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

U 34/2013 vp. Työministeri Lauri Ihalainen

U 34/2013 vp. Työministeri Lauri Ihalainen U 34/2013 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (työvoiman liikkuvuuden toimeenpanodirektiivi) Perustuslain 96 :n 2 momentin perusteella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

Suomella ei ole huomautettavaa ehdotuksen oikeusperustaan. Ehdotus on toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Suomella ei ole huomautettavaa ehdotuksen oikeusperustaan. Ehdotus on toissijaisuusperiaatteen mukainen. Opetus ja kulttuuriministeriö PERUSMUISTIO OKM201600137 YVA Riihimäki Tarja(OKM) 19.09.2016 JULKINEN Asia EU; Koulutus; Komission ehdotus Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

PSI-direktiivin tilannekatsaus

PSI-direktiivin tilannekatsaus PSI-direktiivin tilannekatsaus 5.2.2013 Anne Karjalainen, Kerava EU Alueiden komitean jäsen Rapporteur: Review of the directive on re-use of public sector information and open data, 10/2012 Sisältö Mikä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.4.2017 COM(2017) 166 final 2017/0077 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavasta kannasta muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemista koskevan

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) 11711/17 AGRI 434 AGRIORG 82 DELACT 143 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK Committee / Commission IMCO Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK FI FI Tarkistusluonnos 7000 === IMCO/7000 === Alamomentti 02 01

Lisätiedot

EU:n syöpädirektiivi muutoksessa Sirkku Saarikoski, STM, Työsuojeluosasto

EU:n syöpädirektiivi muutoksessa Sirkku Saarikoski, STM, Työsuojeluosasto EU:n syöpädirektiivi muutoksessa Sirkku Saarikoski, STM, Työsuojeluosasto 8.3.2017 Sirkku Saarikoski Syöpädirektiivi (2004/37/EY) työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille

Lisätiedot

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Pääomamarkkinaunionin tausta - Pääoman vapaa liikkuvuus yksi EU:n perusvapauksista Viime vuosina on luotu pankkiunioni,

Lisätiedot

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.5.2017 COM(2017) 228 final ANNEX 1 LIITE Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano asiakirjaan Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS moottoripyörien hyväksyntää melun osalta koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista annetun Yhdistyneiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskevan Kigalissa hyväksytyn

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2107(INI) 29.5.2015

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2107(INI) 29.5.2015 Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2015/2107(INI) 29.5.2015 MIETINTÖLUONNOS työterveyttä ja työturvallisuutta koskevasta EU:n strategiakehyksestä kaudelle 2014 2020

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.5.2013 A7-0170/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

10121/17 team/sj/si 1 GIP 1B

10121/17 team/sj/si 1 GIP 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10121/17 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 35 SOC 469 EMPL 359 SAN 246 CONSOM 250 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3548. istunto (työllisyys, sosiaalipolitiikka,

Lisätiedot