Ajankohtaista EU:sta 1/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista EU:sta 1/2014"

Transkriptio

1 2014 Ajankohtaista EU:sta 1/2014 Työsuojeluosasto

2 Lukijalle EU-asioissa on mielenkiintoiset ajat käsillä; kotimaassa Euroopan parlamentin vaalien ehdokasasettelu on käynnissä. Ehdokasasettelu päättyy huhtikuussa ja vaalit pidetään Suomessa Uuden parlamentin kokoonpano on kokonaisuudessaan selvillä pian tämän jälkeen ja parlamentti aloittaa virallisesti työnsä heinäkuussa. Välittömästi tämän jälkeen alkaa hahmottua uusi komissio, sen puheenjohtaja ja uuden komission ohjelma. Vaalien tuoman tauon ja uuden komission valinnan vuoksi EU:n lainsäädäntötyö tulee olemaan jonkin aikaa taka-alalla. Virkavalmistelu toki jatkuu ja lainsäädäntötyö komission uuden ohjelman mukaisesti pääsee taas täyteen vauhtiin vuoden loppuun mennessä. Hyvää kevään alkua toivottaen Marianne Kivistö Hallitussihteeri Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö puhelin:

3 Sisällysluettelo Lukijalle... 2 Sisällysluettelo Yleistä Kreikan puheenjohtajuuskausi Komission työohjelma EU-ennakoinnin parantaminen työsuojelun alueella Suomessa Lainsäädäntökäsittelyssä olevat komission ehdotukset Lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi Työvoiman vapaan liikkuvuuden täytäntöönpanodirektiivi Tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketti Tuotedirektiivipaketti Raskaudensuojeludirektiivi Komission ehdotus viiden direktiivin muuttamisesta merenkulkijoiden osalta Komissiossa vireillä olevat työsuojelun alaan liittyvät lainsäädäntö- ja muut hankkeet Uuden työsuojelustrategian tilanne Regulatory fitness and performance programme (REFIT)-ohjelma Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön evaluointi Suomen kansallisten kertomusten toimittaminen EU:n komissiolle EU:n työterveys- ja työturvallisuusdirektiivien käytännön täytäntöönpanosta Komission aloite eurooppalaiseksi foorumiksi liittyen harmaan työn kitkemiseen Köysiratalaitteistoja koskeva direktiivi Henkilönsuojaindirektiivi Syöpädirektiivi Työergonomia Kampaamoalan työsuojelua koskeva puitesopimus Nanomateriaalit Työmarkkinajärjestöjen sopimus sisävesiliikennettä hoitavien työehdoista Työaikadirektiivi Kansallisessa täytäntöönpanossa olevat direktiivit Sähkömagneettisia kenttiä koskeva direktiivi Lippuvaltiodirektiivi Viiden direktiivin muuttaminen CLP-asetuksen mukaiseksi EU:n työsuojeluun liittyvät toimijat Työterveyden ja työturvallisuuden neuvoa-antava komitea (ACSH) Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (Bilbao-virasto) Johtavien työsuojelutarkastajien komitea (SLIC) Muita työsuojelua sivuavia asioita

4 1. Yleistä 1.1. Kreikan puheenjohtajuuskausi Kreikan puheenjohtajuuskautta värittävät toukokuussa järjestettävät Euroopan parlamentin vaalit sekä niiden jälkeen alkava korkeiden EU-virkojen nimityskierros. Uusi komissio nimitetään lokakuussa ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja marraskuussa. Vaalien vuoksi parlamentin osallistuminen kevään lainsäädäntötyöhön on normaalia lyhyempi. Kreikan tavoitteena onkin saavuttaa sopu tärkeimmistä lainsäädäntöhankkeista neuvoston ja parlamentin välillä ennen vaaleja. Kreikka haluaa kaudellaan tuoda esiin eurooppalaisten kansalaisten arkea. Kasvun luominen Euroopan talouteen on Kreikan kauden ensisijainen tavoite. Kreikka korostaa kasvun aikaansaamisessa työllisyyden parantamisen merkitystä. Erityisesti Kreikka painottaa keinoja parantaa nuorten työllisyyttä ja syrjäytymisen ehkäisyä. Lisäksi Kreikka haluaa turvata euron vakauden syventämällä Euroopan talous- ja rahaliiton yhteistyötä sekä jäsenmaiden finanssi- ja talouspolitiikkojen etukäteen tehtävää koordinaatiota. Siksi Kreikka haluaa valmistella pankkiunionin loppuunsaattamiseen liittyvän lainsäädäntötyön mahdollisimman pitkälle ennen vaaleja. Kreikka haluaa korostaa kaudellaan eurooppalaista solidaarisuutta ja taakanjakoa suhteessa maahanmuuttoon. Kreikan puheenjohtajuuskauden yleisteema työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttajasektorilla on "Kohti EU:n sosiaalista ulottuvuutta". Keskustelu lähetetyistä työntekijöistä jatkuu. Parlamentti voisi mahdollisesti äänestää huhtikuussa tai mikäli tämä ei vielä mahdollista, Kreikka pyrkii saamaan aikaan poliittisen sopimuksen, jonka mukaan uusi parlamentti voisi hyväksyä ehdotuksen nimityksensä jälkeen. Lisäksi odotetaan mahdollisesti helmi-maaliskuussa harmaan työn vastaista platformia, työmarkkinajärjestöjen sopimusta sisävesiliikennettä hoitavien työehdoista ja komissiosta asiakirjaa liittyen ILO-perussopimuksen muuttamiseksi merityöntekijöiden osalta. Sen sijaan Kreikalla ei ole aikomuksena koskea julkaistuun esitykseen 5 direktiivin muuttamiseksi merityöntekijöiden osalta. Direktiivit koskisivat palkkaturvaa, Euroopan laajuisia yritysneuvostoja, kansallisen tason kuulemista ja tiedottamista, työntekijöiden joukkovähentämistä, työntekijöiden asemaa liikkeenluovutustilanteessa sekä lähetettyjä työntekijöitä. Kreikan tavoitteena on laatia työsuojelusektorin päätelmät neuvoston hyväksyttäväksi, mikäli komissiolta saadaan sen lupaama tiedonanto. Maaliskuun työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asioiden neuvostossa (TSTK-neuvosto) ministerit keskustelevat EU:n sosiaalisesta tilanteesta Eurooppa strategian välitarkastelun perspektiivistä. Epävirallinen työ- ja sosiaaliministerikokous järjestetään Ateenassa. Epävirallisessa ministerikokouksessa jatketaan yleispoliittisella tasolla ja keskustellaan EU:n sosiaalisesta ulottuvuudesta. Kesäkuun neuvosto hyväksyy mahdollisesti työsuojelusektorin päätelmät edellyttäen, että komission tiedonanto sektorilta valmistuu. Kyseessä on poliittisesti tärkeä hanke, sillä sektorin EU-tason toimintaa on pyritty tiettyjen maiden toimesta rajoittamaan. Myös nuorten työllisyys säilyy edelleen tärkeänä teemana Kreikan pj-kaudella. 4

5 Kreikka tuo mahdollisesti myös kesäkuun neuvostoon yleisen EU:n sosiaalipolitiikkatarkastelun neuvoston päätelmien muodossa. Lisätietoja: Kreikan pj-kauden ohjelma: Komission työohjelma Komissio on julkaissut työohjelman vuodelle 2014: EU-ennakoinnin parantaminen työsuojelun alueella Suomessa STM:ssä käynnistettiin loppuvuodesta 2013 työsuojelun EU-ennakointiverkosto. Verkoston tavoitteena on epävirallisesti jakaa tietoa niiden sidosryhmien kanssa, jotka ovat tekemisissä EU-asioissa työsuojelun alalla. Verkoston tarkoituksena ei ole syrjäyttää mitään olemassa olevaa rakennetta, vaan se on luotu siitä tarpeesta, että EUasioissa tarvitaan tietoa ennakointinäkökulmasta. Vaikuttamalla, ennakoimalla ja verkostoitumalla voidaan paremmin arvioida, mitä on tulossa viralliseen valmisteluun ja vaikuttaa käsittelyyn tuleviin asioihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Verkosto jakaa tietoa sähköpostilla ja kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Mukaan ennakointiverkostoon pääsee ilmoittautumalla Marianne Kivistölle, puhelin:

6 2. Lainsäädäntökäsittelyssä olevat komission ehdotukset Tähän ajankohtaistiedotteeseen on koottu lainsäädäntö- ja muut hankkeet, jotka ovat sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston vastuulla, annettava lainsäädäntö tulee työsuojeluviranomaisten valvottavaksi tai sillä on muutoin kiinteä yhtymäkohta työsuojeluviranomaisten toimintaan Lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi Komissio antoi ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta. Ehdotuksella ei muuteta olemassa olevaa lähetettyjä työntekijöitä koskevaa direktiiviä, vaan ehdotetaan uutta täytäntöönpanodirektiiviä. Siten ehdotuksella ei puututa lähetettyjen työntekijöiden oikeuksiin. Ehdotuksen tarkoituksena on parantaa rajojen yli tapahtuvan palvelujen tarjonnan puitteissa lähetettävien työntekijöiden asemaa ja edistää direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanoa ja säännösten noudattamista. Esityksellä pyritään varmistamaan työntekijöiden työehtojen toteutuminen, parantamaan eri jäsenmaiden viranomaisten yhteistyötä muun muassa sähköisellä tiedonvaihtojärjestelmällä (IMI) sekä selventämään viranomaisten ja yritysten velvollisuuksia. Lisäksi pyritään parantamaan yrityksille ja työntekijöille suunnattua tiedottamista lähetetyn työntekijän työehdoista ja sovellettavista säännöksistä, varmistamaan direktiivin noudattaminen yhtäläisillä lähettämistä koskevilla kriteereillä ja tehokkailla seuraamuksilla sekä ehkäisemään sovellettavien sääntöjen kiertäminen. Euroopan parlamentin Työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) äänesti direktiivistä Syksyn 2013 puheenjohtajamaa Liettua onnistui saavuttamaan jäsenmaiden yleisnäkemyksen direktiivistä joulukuussa 2013 pidetyssä työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asioiden neuvostossa (TSTK-neuvosto). Puheenjohtajamaa Kreikan johdolla käytiin alkuvuoden 2014 aikana neuvoston, komission ja parlamentin trilogineuvottelut, joissa saavutettiin yhteisymmärrys. Jäsenvaltiot hyväksyivät kompromissitekstin ja parlamentin täysistunto äänestää ehdotuksesta kevään 2014 aikana. Tämän jälkeen asia hyväksytään vielä muodollisesti neuvostossa. Direktiivin valmisteluvastuu kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle. STM:ssä lisätietoja: Anne Vänskä puhelin:

7 2.2. Työvoiman vapaan liikkuvuuden täytäntöönpanodirektiivi Komissio antoi ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien harjoittamista helpottavista toimenpiteistä. Säädösehdotuksen tavoitteena on parantaa työntekijöiden vapaan liikkuvuuden säännöstön soveltamista, erityisesti asetuksen (EU) N:o 492/2011 toimeenpanoa. Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että työntekijöillä, jotka ovat EU:n kansalaisia, on käytettävissään asianmukaiset kansalliset oikeussuojakeinot. Lisäksi edellytetään, että mm. ammattiliitot, kansalaisjärjestöt ja muut organisaatiot, joilla on oikeutettu intressi edistää vapaata liikkuvuutta, voivat ryhtyä työntekijän suostumuksella hallinnolliseen tai oikeudelliseen prosessiin oikeuksien täytäntöönpanemiseksi. Linkki komission ehdotukseen: Kansallisella tasolla tulisi nimetä rakenne, elin tai elimiä, jonka tai joiden tehtävänä on edistää, analysoida, seurata ja tukea työntekijöiden tai heidän perheenjäsentensä yhdenvertaista kohtelua ilman kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää. Jäsenvaltioiden tulee tehostaa tiedottamista työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvistä oikeuksista. Direktiivin valmisteluvastuu kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle Tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketti Komissio antoi ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kulutustavaroiden turvallisuudesta ja ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tuotteiden markkinavalvonnasta. Markkinavalvontaa koskevan asetusehdotuksen osalta tarkoitus on selkeyttää ja yhdenmukaistaa markkinavalvontasääntelyä kokoamalla yhteen säädökseen tuotteiden markkinavalvontaa koskeva sääntely. Nykyisin markkinavalvonnasta säädetään sekä ns. akkreditointi- ja markkinavalvonta-asetuksessa eli ns. NLF-asetuksessa (765/ 2008/EY) että yleisessä tuoteturvallisuusdirektiivissä (2001/95/EY). Ehdotusten myötä uutta markkinavalvonta-asetusta sovellettaisiin kaikkeen tuotteita koskevaan markkinavalvontaan samalla kun markkinavalvontaa koskevat säännökset poistettaisiin yleisestä tuoteturvallisuusdirektiivistä. Komission tavoitteena tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketin osalta on ollut saada paketille hyväksyntä Euroopan parlamentissa keväällä 2014 ennen parlamenttivaaleja. Tuoteturvallisuus- ja markkinavalvontapaketin etenemisestä Kreikan puheenjohtajuuskaudella ei ole saatu tietoa. 7

8 Linkit komission ehdotuksiin: Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle kahdesta komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (tuoteturvallisuusasetus ja markkinavalvontaasetus), EU/2013/0658 =www.eduskunta.fi&f=word Direktiivin valmisteluvastuu kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle Tuotedirektiivipaketti Euroopan komissio antoi direktiiviehdotukset yhdeksäksi uudeksi tuotedirektiiviksi. Tässä direktiivipaketissa ovat mukana mm. ATEX-direktiivi, mittauslaitedirektiivi ja pyrotekniikkadirektiivi. Ehdotuksilla sopeutetaan direktiivit uuteen lainsäädäntökehykseen ja Lissabonin sopimuksen terminologiaan. Ehdotus ei sisällä päivityksiä, jotka koskevat tuotteiden teknisiä ominaisuuksia. Uusien direktiivien soveltamisala vastaisi voimassa olevien direktiivien soveltamisalaa, eikä muutoksia tulisi myöskään olennaisiin terveys- ja turvallisuusvaatimuksiin. Direktiivin valmisteluvastuu kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle Raskaudensuojeludirektiivi Komissio antoi ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä annetun neuvoston direktiivin 92/85/ETY muuttamisesta (ns. raskaudensuojeludirektiivi). Ehdotuksen tarkoituksena on parantaa raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden suojaa. Asiaa on käsitelty useita kertoja neuvoston työryhmässä, mutta neuvosto ei ole vielä muodostanut yhteistä kantaa asiaan. Euroopan parlamentin täysistunto äänesti asiasta Työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asioiden neuvostossa (TSTK-neuvosto) asiasta keskusteltiin ja annettiin edistymisraportti Asiaa käsiteltiin Puolan puheenjohtajuuskaudella neuvoston työryhmässä ja Puola antoi asiasta edistymisraportin TSTK-neuvostossa

9 Jäsenvaltioiden kannat eroavat edelleen parlamentin lokakuussa 2010 hyväksymästä kannasta. Eroavia näkemyksiä on ollut mm. EP:n vaatimuksissa koskien mm. äitiysvapaan pidentämistä 20 viikkoon, täyden palkan maksamista koko äitiysvapaan ajalta sekä palkallisen isyysvapaan sisällyttämisestä direktiiviin. Direktiivin valmisteluvastuu kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle Komission ehdotus viiden direktiivin muuttamisesta merenkulkijoiden osalta Komissio on antanut direktiiviehdotuksen viiden direktiivin muuttamisesta merenkulkijoiden osalta. Ehdotuksessa esitetään direktiivien soveltamisalan laajentamista siten, että ne kattaisivat myös merenkulkijat. Nämä direktiivit koskevat palkkaturvaa, Euroopan laajuisia yritysneuvostoja, kansallisen tason kuulemista ja tiedottamista, työntekijöiden joukkovähentämistä, työntekijöiden asemaa liikkeenluovutustilanteessa sekä lähetettyjä työntekijöitä. Komissio antoi ehdotuksen asiasta : Komission ehdotusta ei lähtökohtaisesti ole aikomus käsitellä vielä Kreikan puheenjohtajuuskaudella. Direktiivin valmisteluvastuu kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle. 9

10 3. Komissiossa vireillä olevat työsuojelun alaan liittyvät lainsäädäntö- ja muut hankkeet 3.1. Uuden työsuojelustrategian tilanne EU on toiminut ilman uutta työsuojelustrategiaa vuodesta Työsuojelustrategian osalta komissio antoi loppuraporttinsa maaliskuussa Uuden työsuojelustrategian, Policy, julkinen konsultaatio oli käynnissä Omassa vastauksessaan sosiaali- ja terveysministeriö korosti uuden työsuojelustrategian tarpeellisuutta. Strategia luo osaltaan pitkän aikavälin suunnittelua työolojen parantamiseksi. Se antaa myös signaalin siitä, että työsuojelu on sijoitus tuottavuuteen ja että työntekijöiden terveys ei saa olla riippuvainen taloudellisista suhdanteista. Uusi strategia myös kannustaisi jäsenvaltioita yhdenmukaiseen työsuojelun tasoon. Julkiseen kuulemiseen annettiin 500 vastausta. Niistä koordinoitua politiikkaa kannatti 93 % ja 70 % strategiaa. Vastaajista 82 % kannatti tavoitteellista ja suuntaa määrittelevää strategiaa, mutta oli myös useita yksityiskohtaisempia ehdotuksia ja esillä oli myös työhyvinvointi (well-being) -käsite. Yksimielisyys vallitsi siitä, että yrityksen koko ei voi määrätä suojelun tasoa. Nykyinen komission on linjannut, että se keskittyy ensisijaisesti EUROPE strategiaan ja että koko työsuojelulainsäädännön arviointi on ensin saatettava loppuun. Komissio tulee tekemään tiedonannon, jossa julkisen kuulemisen tulokset otetaan huomioon, samoin kuin parlamentin kannanotto. Tiedonanto käsiteltäneen ensin komission ACSH:n (Advisory Committee on Safety and Health at Work) alaisessa WP Strategy -työryhmässä ja julkaistaneen komission toimesta maaliskuussa. Tavoitteena on neuvoston päätelmät kesäkuun TSTK-neuvostossa. Oletettavasti asiaa käsitellään ACSH:ssä toukokuussa. Lisätietoja: Wiking Husberg puhelin: Regulatory fitness and performance programme (REFIT)-ohjelma Komission joulukuussa 2012 käynnistämän Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT)-ohjelman tarkoituksena on parantaa EU-tasoisen sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta sekä keventää sääntelytaakkaa. Elokuussa 2013 julkaistussa RE- FIT-lainsäädäntökartoituksessa käydään laajasti läpi EU:n säädöksiä ja tehdään koko EU-lainsäädännön kattavia ehdotuksia sääntelyn kustannusten vähentämiseksi ja sääntelyn yksinkertaistamiseksi. Komissio julkaisi lokakuussa 2013 kaksi aihepiiriä koskevaa tiedonantoa: Sääntelyn toimivuus ja tuloksellisuus (REFIT): Tulokset ja jatkotoimet sekä Järkevän sääntelyn perustan lujittaminen arvioinnin parantaminen. Tiedonannoissa käydään läpi komission tähänastiset toimet, joita ovat esimerkiksi vaikutusarvioiden ja kuulemisten lisääminen, yritysten hallinnollisen taakan kevennysohjelma ja pk-yritysten kuulemi- 10

11 nen niille raskaimmista EU-säädöksistä. Komissio esitti myös listan EU-säädöksistä, jotka aiotaan kumota sekä sellaisista säädösehdotuksista, joiden valmistelua ei jatketa mahdollisten taakkavaikutusten vuoksi. Lisäksi tunnistetaan alueita, joista on suunnitteilla evaluointi tai muu selvitys yksinkertaistamispotentiaalin ja taakan vähennysmahdollisuuksien löytämiseksi. Komissio on päättänyt olla esittämättä eteenpäin lainsäädäntöehdotuksia kuudelta alalta. Näitä ovat mm. kampaajien työterveyteen ja - turvallisuuteen, tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin ja näyttöpäätteisiin, ympäristön tupakansavuun ja syöpäsairauksien vaaraan ja perimän muutoksiin liittyvät aloitteet. Lokakuun 2013 Eurooppa-neuvosto antoi tukensa komission REFIT-ohjelmalle ja laajemmin sääntelyn toimivuuden parantamiselle. Se kehotti komissiota ja lainsäädäntövallan käyttäjää panemaan ohjelman nopeasti täytäntöön muun muassa yksinkertaistamalla nykyistä EU-lainsäädäntöä, perumalla ehdotuksia, jotka eivät ole enää tarpeen, ja kumoamalla vanhentunutta lainsäädäntöä. Komissiota pyydettiin tekemään konkreettisia lisäehdotuksia tällä alalla. Jatkossa Eurooppa-neuvosto palaa asiaan vuosittain eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä, muun muassa kattavan tulostaulun muodossa. Lisätoimista on tarkoitus sopia kesäkuun 2014 Eurooppa-neuvostossa. Komissio on korostanut jatkavansa tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa REFIT-ohjelman toimeenpanemiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Yhteisenä tavoitteena on sääntelyrasituksen vähentäminen sekä toimiva, oikeasuhteinen ja toissijaisuusperiaatteen mukainen EU:n lainsäädäntö. Komissio on painottanut harkitsevansa jäsenvaltioiden ehdotuksia huolellisesti. Jotkut ehdotukset johtavat heti toimenpiteisiin ja toiset sisällytetään meneillään olevaan REFIT-arviointiprosessiin. Lisätietoa komission sivuilta: Komission lokakuussa antamaan tiedonantoa on käsitelty eduskunnalle lokakuun 2013 lopussa annetussa selvityksessä (E 143/2013 vp): elin=www.eduskunta.fi&f=word Lisätietoja: Toivo Niskanen, Anne Vänskä ja Marianne Kivistö puhelin: (Niskanen), (Vänskä) ja (Kivistö) 11

12 3.3. Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön evaluointi Suomen kansallisten kertomusten toimittaminen EU:n komissiolle EU:n työterveys- ja työturvallisuusdirektiivien käytännön täytäntöönpanosta REFIT-ohjelman mukaisesti koko työterveys- ja työturvallisuuslainsäädäntö (direktiivi 89/391/ETY ja 23 siihen liittyvää direktiiviä) on tällä hetkellä evaluoinnin kohteena sisältäen työmarkkinaosapuolten kuulemiset (myös pk-yrityksiä edustavia järjestöjä). Arvioinnin päätelmät ovat saatavilla vuoden 2015 loppuun mennessä. Jäsenvaltiot osallistuvat arviointiin toimittamalla täytäntöönpanokertomukset joulukuuhun 2013 mennessä. Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto lähetti Suomen vastauksen Suomen pysyvä edustustolle, joka lähetti asiakirjat edelleen Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosastolle. Määräaika oli Asiakirjan nimi on seuraava: Suomen kertomus koskien komission päätöstä, annettu , direktiivin 89/391/ETY, sen erityisdirektiivien sekä direktiivien 2009/148/EY, 91/383/ETY, 92/29/ETY ja 94/33/EY käytännön täytäntöönpanosta laadittavan jäsenvaltioiden kertomuksen rakenteen ja siihen liittyvän kyselylomakkeen määrittelystä. Sosiaali- ja terveysministeriö työsuojeluosasto valmisteli Suomen kertomuksen EU:n komissiolle kolmikantaisesti. Työsuojeluneuvottelukunnan käsittelyt ovat olleet ja Tällöin asiakirja on hyväksytty yksimielisesti. Asia on käsitelty EU-jaosto 26:ssa ja asiassa on kuultu Työterveyshuoltoneuvottelukunnan jäseniä. Lisätietoja: Toivo Niskanen puhelin: Komission aloite eurooppalaiseksi foorumiksi liittyen harmaan työn kitkemiseen Komissiolla oli käynnissä vuonna 2013 työmarkkinaosapuolten kuuleminen liittyen harmaan työn kitkemiseen. Kuuleminen päättyi Myöhemmin annettavalla päätösluonnoksella on tarkoitus luoda työsuojeluviranomaisten ja muiden täytäntöönpanoviranomaisten välinen eurooppalainen yhteistyöfoorumi. Sen tavoitteena on luoda johdonmukaisempi lähestymistapa, joka kattaa kaikki keskeiset laittoman työnteon vaikutuspiirissä olevat alat ja jolla tuetaan laittoman työnteon tehokkaampaa torjuntaa parantamalla yhteistyötä, jakamalla parhaita toimintatapoja ja määrittämällä yhteisiä periaatteita. Komission ehdotusta odotetaan keväällä Lisätietoja: ht_undeclared_work_en.pdf Lisätietoja: Anne Vänskä puhelin:

13 3.5. Köysiratalaitteistoja koskeva direktiivi Köysiratalaitteistoja koskevan direktiivin 2000/9/EY valmistelu on ollut vireillä komissiossa. Asian liittyvä vaikutusten arviointi on saatu valmiiksi lokakuussa Direktiivin uudistamisen tarkoituksena on parantaa sisämarkkinoiden toimintaa liittyen köysiratalaitteistoihin ja samalla ylläpitää korkea turvallisuustaso. Direktiivin sanamuotoja pyritään yksinkertaistamaan selventämällä tärkeimpiä käsitteitä ja määritelmiä. Lisäksi pyritään selventämään soveltamisalaa, jotta tekstistä tulisi johdonmukaisempi ja valmistajien, kansallisten viranomaisten ja kaikkien sidosryhmien olisi helpompi soveltaa sitä. Komission ehdotusta asiassa odotetaan yhdessä henkilösuojaindirektiivin kanssa mahdollisesti keväällä Lisätietoja: Kari Seppänen ja Antti Janas puhelin: (Seppänen) ja (Janas) 3.6. Henkilönsuojaindirektiivi EU:n henkilönsuojaimia koskevan direktiivin (89/686/ETY) uudistustyö etenee. Euroopan komissio arvioi laadittua henkilönsuojainten asetusluonnosta ja antaa esityksen mahdollisesti keväällä Näin ollen se pyritään saamaan neuvoston työryhmän käsittelyyn vuoden 2014 alkupuoliskolla ja Euroopan parlamentin käsittelyyn loppuvuoden aikana. Komissio esittelee henkilönsuojainasetuksen luonnoksen samassa paketissa köysirataja painelaiteasetuksen kanssa. Asetuksen on tarkoitus astua voimaan kaksi vuotta valmistumisen jälkeen, ja sille on suunnitteilla vuoden siirtymäaika. Lisätietoja: Pirje Lankinen puhelin:

14 3.7. Syöpädirektiivi Komissio on valmistellut ehdotusta ns. syöpädirektiivin (2004/37/EY) muuttamiseksi. Ehdotuksessa on tarkoitus parantaa riskinhallintaa, käsitellä hyväksyttäviä riskitasoja sekä mahdollisesti laajentaa direktiivin soveltamisalaa ottamalla huomioon uusia riskitekijöitä ja lisääntymiselle vaaralliset aineet. Valmistelussa on mitä ilmeisimmin kaksi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa päivitetetään neljää artiklaa ja lisätään sitovia rajaarvoja esimerkiksi liitteeseen III. Komissio tekee parhaillaan vertailua jäsenmaiden arvioista koskien 25 ainetta. Suomen kannalta näistä aineista erityisen merkityksellisiä ovat kumihuurut ja -pölyt, kiteinen piidioksidi ja kovapuupöly. Toisessa vaiheessa tarkastellaan mm., onko direktiivin soveltamisalaa tarpeen laajentaa kattamaan lisääntymisterveydelle vaaralliset aineet. Lisätietoja: Reetta Orsila ja Sirkku Saarikoski puhelin: (Orsila) ja (Saarikoski) 3.8. Työergonomia Komissiossa on ollut yli viisi vuotta valmisteilla ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi vaaroilta, jotka johtuvat huonoista ergonomisista olosuhteista työpaikalla. Osana uudistusta neuvoston direktiivit 90/269/ETY ja 90/279/ETY olisi tarkoitus kumota. Komission valmistelun suunta on muuttunut direktiivin sijasta suositukseen. Suositusta on käsitelty useasti vuosien aikana komission alaisessa työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa antavassa komiteassa (ACSH). Eurooppalaisilla työantajajärjestöillä ja palkansaajajärjestöillä on suosituksen sisällöstä erilaiset näkökannat. REFIT-tiedonannossaan nykyinen komissio on ilmoittanut, ettei se vie eteenpäin direktiiviehdotusta. Lisätietoja: Toivo Niskanen puhelin:

15 3.9. Kampaamoalan työsuojelua koskeva puitesopimus Kampaamoalaa edustavat eurooppalaiset työmarkkinajärjestöt, työnantajajärjestö Coiffure EU ja työntekijäjärjestö UNI Europa Hair & Beauty, solmivat puitesopimuksen työsuojelusta kampaamoalalla. Osapuolet ovat esittäneet komissiolle, että komissio tekisi ehdotuksen direktiivistä, jolla puitesopimus pantaisiin täytäntöön ja siitä tulisi jäsenmaita velvoittavaa EU-lainsäädäntöä. REFIT-tiedonannossaan nykyinen komissio on ilmoittanut, ettei se vie eteenpäin direktiiviehdotusta. Lisätietoja: Anne Vänskä puhelin: Nanomateriaalit Komissio on antanut tiedonannon koskien nanomateriaaleja. Tämä tiedonanto on jatkoa vuonna 2008 annetulle komission tiedonannolle nanomateriaaleja koskevasta sääntelystä. Komission tiedonanto arvioi nanomateriaaleihin sovellettavan EU-lainsäädännön asianmukaisuutta ja täytäntöönpanoa ja vastaa parlamentin, neuvoston sekä talous- ja sosiaalikomitean esiin tuomiin kysymyksiin. Sen ohessa toimitetaan nanomateriaalien tyyppejä ja käyttöä sekä turvallisuusnäkökohtia koskeva komission yksiköiden valmisteluasiakirja, jolla reagoidaan parlamentin ilmaisemaan huoleen siitä, että komission nanomateriaaleihin soveltama lähestymistapa vaarantuu sen vuoksi, että tiedot jo markkinoilla olevien nanomateriaalien käytöstä ja turvallisuudesta ovat puutteellisia. Valmisteluasiakirjassa annetaan yksityiskohtaisia tietoja nanomateriaalien määritelmästä, markkinoista, käyttötarkoituksista, eduista, terveys- ja turvallisuusseikoista, riskinarvioinnista sekä nanomateriaaleihin liittyvistä seikoista ja tietokannoista. Komissio ei ole arvioinut direktiiviehdotuksen aikataulua. Lisätietoja: Toivo Niskanen ja Sirkku Saarikoski puhelin: (Niskanen) ja (Saarikoski) Työmarkkinajärjestöjen sopimus sisävesiliikennettä hoitavien työehdoista Helmikuussa 2012 työmarkkinajärjestöt solmivat sopimuksen koskien sisävesiliikennettä hoitavien työehtoja. Asiassa odotetaan komission ehdotusta keväällä Linkki sopimukseen: Asian valmisteluvastuu kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle. 15

16 3.12. Työaikadirektiivi Työaikaa koskevan direktiivin valmistelut ovat olleet käynnissä pitkään. Komission näkemyksen mukaan direktiivin uudistamisessa olisi kaksi perustarkoitusta: selventää laillista tilannetta tietyissä jäsenmaissa ja saada direktiivin toimeenpano yhtenevämmäksi jäsenmaiden välillä sekä mukauttaa direktiivi nykyajan työelämän vaatimuksiin. Toisen konsultaation päättymisen jälkeen Euroopan tason työmarkkinaosapuolet neuvottelivat työaikadirektiivin uudistamisesta, mutta eivät päässeet asiassa sopuun vuoden 2012 aikana käydyissä neuvotteluissa. Todennäköisesti nykyinen komissio ei anna uutta ehdotusta asiasta. Direktiivin valmisteluvastuu kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle. 16

17 4. Kansallisessa täytäntöönpanossa olevat direktiivit 4.1. Sähkömagneettisia kenttiä koskeva direktiivi Komissio antoi ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille. Direktiivi rakentuu periaatteelle suojata kaikkia työntekijöitä sekä työnantajan velvollisuuteen tuntea ympäristö, jossa työnantaja teettää työtä. Jos työympäristössä esiintyy työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä vaarantavia tekijöitä, työnantajan on arvioitava niiden merkitys työntekijöiden terveydelle. Direktiivi koskee Suomessa työturvallisuuslain tarkoittamia työntekijöitä, mutta ei väestöä laajemmin. Direktiivi ei koske pitkäaikaisvaikutuksia. Direktiivi 2013/35/EU hyväksyttiin kesällä 2013 ja se julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä Direktiivin kansallinen voimaansaattaminen käynnistyi joulukuussa Voimaansaattaminen tapahtuu kansallisella asetuksella, jota valmistelee työturvallisuussäännöksiä valmistelevan neuvottelukunnan alainen EMF-jaosto. Linkki direktiiviin: Lisätietoja: Reetta Orsila puhelin: Lippuvaltiodirektiivi Komissio antoi ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) merityötä koskevasta yleissopimuksesta 2006, tekemän sopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 1999/63/EY muuttamisesta annetun neuvoston direktiivin 2009/13/EY täytäntöönpanoon liittyvistä lippuvaltion velvollisuuksista (ns. lippuvaltiodirektiivi). Ehdotuksen tarkoituksena on varmistaa, että jäsenvaltiot valvovat, että niiden lipun alla purjehtivat alukset noudattavat direktiivin 2009/13/EY säännöksiä, jolla sisällytetään tietyt ILO:n vuonna 2006 hyväksymän merityötä koskevan yleissopimuksen lukujen 1 4 mukaiset normit EU-lainsäädäntöön. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niillä on käytössään asianmukaiset valvontamekanismit niiden toteuttaessa tehokkaita ja riittäviä tarkastuksia sen varmistamiseksi, että merenkulkijoiden olot jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivilla aluksilla täyttävät direktiivin 2009/13/EY vaatimukset. Jäsenvaltioissa tulee olla koulutettuja ja päteviä tarkastajia, joilla on riittävä toimivalta. Tarkastajien tulee olla riippumattomina. Jäsenvaltioilla tulee olla järjestelmä, joka pystyy käsittelemään lippuvaltiona sen aluk- 17

18 silta tehtävät valitukset, jotka koskevat direktiivin 2009/13/EY vaatimuksia tai puutteita niissä. Direktiivi 2013/54/EU hyväksyttiin marraskuussa Säädös on julkaistu virallisessa lehdessä Kansallisesti direktiivi saatetaan voimaan muuttamalla lakia laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella (395/2012). Työ tehdään virkamiesvalmisteluna. Linkki direktiiviin: Lisätietoja: Tuula Andersin puhelin: Viiden direktiivin muuttaminen CLP-asetuksen mukaiseksi Komissio antoi ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 92/58/ETY (työssä käytettävät turvallisuus- ja terveysmerkit), 92/85/ETY (raskaana olevat ja äskettäin synnyttäneet tai imettävät työntekijät), 94/33/EY (nuoret työntekijät) ja 98/24/EY (kemialliset tekijät työpaikalla) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/37/EY (ns. syöpädirektiivi) muuttamisesta niiden mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus). Direktiivi julkaistiin ja se tulee saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä mennessä. Linkki direktiiviin: Lisätietoja: Reetta Orsila ja Sirkku Saarikoski puhelin: (Orsila) ja (Saarikoski) 18

19 5. EU:n työsuojeluun liittyvät toimijat 5.1. Työterveyden ja työturvallisuuden neuvoa-antava komitea (ACSH) Euroopan komission yhteydessä toimiva Työterveyden ja työturvallisuuden neuvoaantava komitea (Advisory Committee on Safety and Health at Work, ASCH) käsittelee kolmikantaisesti työterveyteen ja työturvallisuuteen kuuluvia asioita. Komitean tehtävänä on avustaa Euroopan komissiota työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvien asioiden valmistelussa, täytäntöönpanossa sekä arvioinnissa. Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosastolla on edustus komiteassa. Komitean alaisuudessa toimii direktiivien valmisteluun ja seurantaan sekä työsuojelun eri osa-alueiden kehittämiseen liittyviä työryhmiä (tällä hetkellä 12 työryhmää, työsuojeluosastolta edustus osassa työryhmiä). Kolmikantainen ACSH koostuu kolmesta Interest Groupista IG (valtio GIG, työntekijät WIG ja työnantajat EIG). IG:t kokoontuvat yleensä ennen ACSH:ia muodostamaan omat näkökantansa käsiteltäviin asioihin, mutta ne voivat tarvittaessa kokoontua myös muutoin. STM:n työsuojeluosasto on edustettuna GIG:ssa. Lisätietoja: Wiking Husberg puhelin: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (Bilbao-virasto) Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA) eli Bilbao-virasto on komission alainen virasto, jonka johtajana toimii tällä hetkellä itävaltalainen Christa Sedlatschek. Hän vieraili Suomessa elokuun lopussa ja esitteli viraston toimintaa. Kaikissa jäsenvaltioissa toimii Bilbao-viraston kansallinen koordinaatiokeskus eli Focal Point. Suomessa Focal Pointina toimii STM:n työsuojeluosasto. Koordinaatiokeskusten tehtävänä on organisoida kansalliset kolmikantaiset verkostot, vastata viraston toimeksiannoista sekä organisoida eurooppalaiset työterveyttä ja turvallisuutta koskevat kampanjat. Vuosien Bilbao-viraston organisoiman kampanjan teemana on Terveellinen työ stressi hallinnassa!. Bilbao-toimintaa ohjaa työsuojeluneuvottelukunnan alainen kolmikantainen Bilbao-jaosto. Myös työsuojelun vastuualueet ovat tiiviisti mukana kampanjoiden toteutuksessa. Lisätietoja: Hannu Stålhammar puhelin:

20 5.3. Johtavien työsuojelutarkastajien komitea (SLIC) Komission yhteydessä toimii johtavien työsuojelutarkastajien komitea (Senior Labour Inspectors Committee, SLIC). Suomea komiteassa edustaa sosiaali- ja terveysministeriöstä osastopäällikkö Leo Suomaa. Komitea kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Komitealla on erilaisia työryhmiä ja verkostoja, kuten työsuojeluvalvonnan tiedonvaihtoverkosto SLIC-KSS. SLIC:n toimintasuunnitelmassa ajankohtaisia asioita ovat mm. erilaiset kampanjat, kuten vuonna 2014 suunnitelmissa oleva liukastumisia ja kompastumisia koskeva kampanja. Lisäksi esillä on ollut tarkastajanvaihto, ennaltaehkäisevän turvallisuuskulttuurin vahvistaminen erityisesti pienillä työpaikoilla, relevantit teemapäivät ja hyvien tarkastus- ja muiden käytäntöjen vaihto. Suomen työsuojeluhallinto on EU:n johtavien työsuojelutarkastajien komitean asettaman asiantuntijaryhmän evaluoitavana syksyllä Lisätietoja: Hannele Jurvelius puhelin:

Ajankohtaista EU:sta 1/2015

Ajankohtaista EU:sta 1/2015 2015 Ajankohtaista EU:sta 1/2015 Työsuojeluosasto 16.2.2015 1 Lukijalle Komissio julkaisi tammikuussa työohjelmansa vuodelle 2015. Ohjelma keskittyy suuriin haasteisiin ja keskeisiä teemoja ovat työllisyyden,

Lisätiedot

Ajankohtaista EU:sta 2/2014

Ajankohtaista EU:sta 2/2014 2014 Ajankohtaista EU:sta 2/2014 Työsuojeluosasto 30.9.2014 1 Lukijalle EU:n parlamenttivaalit käytiin keväällä ja uudet parlamentin jäsenet aloittivat tehtävässään kesällä. Myös EU:n korkeimpien virkojen

Lisätiedot

Ajankohtaista EU:sta 2/2015

Ajankohtaista EU:sta 2/2015 2015 Ajankohtaista EU:sta 2/2015 Työsuojeluosasto 3.9.2015 1 Lukijalle EU:ssa lainsäädäntö- ja muu työ on hyvässä vauhdissa viime vuoden komission ja parlamentin vaihtumisen jälkeen. Vuoden 2015 toisella

Lisätiedot

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013 EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta Pekka Nurminen Kevät 2013 Mikä EU on? 27 kohta 28 - jäsenvaltion ja noin 500 miljoonan kansalaisen yhteisö Ei liittovaltio, vaan valtioiden liitto mutta EU:ssa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

U 37/2014 vp. Työministeri Lauri Ihalainen

U 37/2014 vp. Työministeri Lauri Ihalainen U 37/2014 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (sisävesiliikenteen työaikadirektiivi) Perustuslain 96 :n 2 momentin perusteella lähetetään eduskunnalle Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2107(INI) 29.5.2015

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/2107(INI) 29.5.2015 Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2015/2107(INI) 29.5.2015 MIETINTÖLUONNOS työterveyttä ja työturvallisuutta koskevasta EU:n strategiakehyksestä kaudelle 2014 2020

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat

MEP Sirpa Pietikäinen. Julkiset hankinnat MEP Sirpa Pietikäinen Julkiset hankinnat Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Pääomamarkkinaunionin tausta - Pääoman vapaa liikkuvuus yksi EU:n perusvapauksista Viime vuosina on luotu pankkiunioni,

Lisätiedot

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa

Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Syrjäytymisen ja aktiivisen osallisuuden kysymykset Eurooppa 2020 strategiassa ja talouspolitiikan EU:n ohjausjaksossa Seminaari: EMIN Vähimmäistoimeentulon jäljillä 30. syyskuuta 2014 Ismo Grönroos-Saikkala

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden työseminaari 6.-7.6.2013 Liisa Hakala Mielekäs työ sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla - Miksi työn mielekkyys

Lisätiedot

EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne

EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN JÄRJESTÖPÄIVÄT 23.-24.9.2008 RANTASIPI AULANKO, HÄMEENLINNA RAIJA MATTILA EU-yhteistyön taustaa Liikuntasektorin

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO)

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM2016-00123 TMO Huhtala Liisa(TEM) 20.04.2016 Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

stressi hallinnassa! Ehdokkaiden nimeäminen Terveellinen työ Euroopan hyvän käytännön palkinnot Stressin ja psykososiaalisten riskien hallinta työssä

stressi hallinnassa! Ehdokkaiden nimeäminen Terveellinen työ Euroopan hyvän käytännön palkinnot Stressin ja psykososiaalisten riskien hallinta työssä Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle. Terveellinen työ #EUManageStress stressi hallinnassa! www.healthy-workplaces.eu Ehdokkaiden nimeäminen Euroopan hyvän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko STYL ry 40 v. Kalastajatorppa, 28.11.2013 klo 19 puhuttaessa muutokset mahdollisia Hyvät Suomen Työsuojelualan Yritysten Liitto ry:n jäsenet Arvoisat juhlavieraat

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Terveys ja Talous -päivät 18.9.2014 Suvi Posio Hankinta- ja sopimuslakimies Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Uudet hankintadirektiivit Tulivat voimaan 17.4.2014

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö EKIRJE VM201200760 12.10.2012 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia Pankkiunioni osana EMU:n kehittämistä U/Etunnus: EUTORInumero: EU/20121429 Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n

Lisätiedot

EU ja julkiset hankinnat

EU ja julkiset hankinnat EU ja julkiset hankinnat Laatua hankintoihin Julkiset hankinnat - taustaa EU2020-strategia edellyttää entistä voimakkaampaa panostusta osaamis- ja innovaatiotalouteen, vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen

Lisätiedot

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä Eeva Raevaara, tasa-arvoyksikkö EU:n tasa-arvoinstituutti European Institute for Gender Equality (EIGE) 1990-luvun lopulla Ruotsi teki aloitteen instituutin

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 2 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

ENETOSH Pätevyysvaatimukset työterveyden ja työturvallisuuden opettajille ja kouluttajille

ENETOSH Pätevyysvaatimukset työterveyden ja työturvallisuuden opettajille ja kouluttajille ENETOSH Pätevyysvaatimukset työterveyden ja työturvallisuuden opettajille ja kouluttajille Työturvallisuuden ja työterveyden osaamisalue Taso: 6 Opintopisteet: Taidot Tiedot 1 Tiedustelee työturvallisuutta

Lisätiedot

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I P7_TA(2014)0226 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta

Lisätiedot

Sähkö- ja magneettikentät työpaikoilla

Sähkö- ja magneettikentät työpaikoilla 1 2 Alustuksen aiheet Sähkö- ja magneettikentät työpaikoilla sähkömagneettisia kenttiä koskevan direktiivin 2004/40/EY voimaansaattaminen Suomessa alustus perustuu valmisteltavana olevan asetuksen luonnokseen

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0026(CNS) 2002/0027(CNS) 14. maaliskuuta 2003 * MIETINTÖLUONNOS komission ehdotuksesta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto LISÄÄ TURVALLISUUTTA JA TERVEYTTÄ SEKÄ TUOTTAVUUTTA TYÖPAIKOILLE EUROOPASSA Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto FI Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto Tervetuloa virastoon Työturvallisuus

Lisätiedot

Ympäristöministeriö E-KIRJE YM2010-00158. YSO Karjalainen Anneli 21.05.2010 SUURI VALIOKUNTA

Ympäristöministeriö E-KIRJE YM2010-00158. YSO Karjalainen Anneli 21.05.2010 SUURI VALIOKUNTA Ympäristöministeriö E-KIRJE YM2010-00158 YSO Karjalainen Anneli 21.05.2010 SUURI VALIOKUNTA Viite Asia Komission suositus neuvostolle Euroopan unionin osallistumisesta vuoden 1979 kaukokulkeutumissopimukseen

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Ajankohtaista rautatiemarkkinoista ja niiden sääntelystä. Risto Saari, LVM Sääntelyelimen sidosryhmätilaisuus

Ajankohtaista rautatiemarkkinoista ja niiden sääntelystä. Risto Saari, LVM Sääntelyelimen sidosryhmätilaisuus Ajankohtaista rautatiemarkkinoista ja niiden sääntelystä Risto Saari, LVM Sääntelyelimen sidosryhmätilaisuus Ajankohtaiset asiat Hallituksen esitys 13/2015 vp rautatielain ja ratalain muuttamisesta (rautatiemarkkinadirektiivin

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 21.6.2013 2011/0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.11.2007 KOM(2007) 686 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE häirintää ja väkivaltaa työpaikalla koskevan työmarkkinaosapuolten puitesopimuksen

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17848/1/10 REV 1 STATIS 103 SOC 845 ECOFIN 839 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17848/1/10 REV 1 STATIS 103 SOC 845 ECOFIN 839 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17848/1/10 REV 1 STATIS 103 SOC 845 ECOFIN 839 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 22. marraskuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Lainsäädäntöuudistuksia Euroopassa ja Suomessa

Lainsäädäntöuudistuksia Euroopassa ja Suomessa Lainsäädäntöuudistuksia Euroopassa ja Suomessa Sari Rapinoja Työ- ja elinkeinoministeriö Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen 21.11.2013 Helsinki EU:ssa käynnissä olevat uudistukset Tuotedirektiivipaketti

Lisätiedot

U 75/2013 vp. Työministeri Lauri Ihalainen

U 75/2013 vp. Työministeri Lauri Ihalainen U 75/2013 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi painelaitteiden markkinoilla saataville asettamisesta (painelaitedirektiivi) Perustuslain

Lisätiedot

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman IP/03/716 Bryssel 21. toukokuuta 2003 Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman Euroopan komission tuoreella toimintasuunnitelmalla yhtiöoikeuden uudistamisesta ja

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Energiaunioni. ylitarkastaja Ville Niemi. Kuntamarkkinat 10.9.2015

Energiaunioni. ylitarkastaja Ville Niemi. Kuntamarkkinat 10.9.2015 Energiaunioni ylitarkastaja Ville Niemi Kuntamarkkinat 10.9.2015 Energiaunioni On yksi kymmenestä Junckerin komission prioriteetista Energiaunionista vastaa komission varapuheenjohtaja Slovakian Maros

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Jätehuoltopäivät 2014 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Usein esitettyjä kommentteja hankintalaista

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 288, 18/10/1991 s. 0032-0035 Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. 0097 Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 5 s.

Virallinen lehti nro L 288, 18/10/1991 s. 0032-0035 Suomenk. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. 0097 Ruotsink. erityispainos Alue 5 Nide 5 s. Neuvoston direktiivi 91/533/ETY, annettu 14 päivänä lokakuuta 1991, työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa työsuhteessa sovellettavista ehdoista Virallinen lehti nro L 288,

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 23.1.2014 B7-0000/2014 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS suullisesti vastattavan kysymyksen B7-0000/2014 johdosta työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti EU:n

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

18.10.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 277/23

18.10.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 277/23 18.10.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 277/23 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1024/2008, annettu 17 päivänä lokakuuta 2008, yksityiskohtaisista toimenpiteistä Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Oikeudellisten asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2011 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta neuvoston asetukseksi toimivallasta, sovellettavasta laista ja päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Liikenne ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM201500160 VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015 Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) maailman radioviestintäkonferenssissa

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖJÄRJESTÖ ILO

KANSAINVÄLINEN TYÖJÄRJESTÖ ILO KANSAINVÄLINEN TYÖJÄRJESTÖ ILO Kaikki ihmiset, katsomatta rotuun, uskontoon tai sukupuoleen, ovat oikeutettuja työskentelemään aineellisen hyvinvointinsa ja henkisen kehityksensä hyväksi vapaissa ja taloudellisesti

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 6 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

13.10.2010 A7-0032/87

13.10.2010 A7-0032/87 13.10.2010 A7-0032/87 87 Johdanto-osan 9 kappale (9) Raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden herkän tilanteen vuoksi heille on myönnettävä oikeus vähintään 18 viikon yhtäjaksoiseen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 25. kesäkuuta 2001 LAUSUNTO Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen

Lisätiedot

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Yritykset & ihmisoikeudet 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Valtioneuvosto, yhteiskuntavastuu ja ihmisoikeudet mistä on kyse? Valtioneuvoston yhteiskuntavastuupolitiikan isoimpia kysymyksiä tällä hetkellä

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Insteam Consulting Oy

Insteam Consulting Oy 2014 Mikko Ketala Salomaankatu 5 29200 Harjavalta +358 44 066 6802 Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 1679 557 Taru Imeläinen Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 171 5466 Pankki: FI88 5037 0763

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM2006-03293. EUR-14 Nikula Piia,Koikkalainen Anna 21.12.2006 JULKINEN. EDUSKUNTA Suuri valiokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM2006-03293. EUR-14 Nikula Piia,Koikkalainen Anna 21.12.2006 JULKINEN. EDUSKUNTA Suuri valiokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJELMÄ UM2006-03293 EUR-14 Nikula Piia,Koikkalainen Anna 21.12.2006 JULKINEN EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia Yhteisön säädösten mukauttaminen Bulgarian tasavallan ja Romanian

Lisätiedot

Asiantuntijakuuleminen: E-jatkokirje Pariisin pöytäkirja - tilannekatsaus

Asiantuntijakuuleminen: E-jatkokirje Pariisin pöytäkirja - tilannekatsaus Asiantuntijakuuleminen: E-jatkokirje Pariisin pöytäkirja - tilannekatsaus Harri Laurikka Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi Twitter: @paaneuvottelija 09.09.2015 Kansainvälisten ilmastoneuvottelujen

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa. Yksikön päällikkö Satu Keskinen

EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa. Yksikön päällikkö Satu Keskinen EU-asioiden valmistelu valtioneuvostossa Yksikön päällikkö Satu Keskinen EU-asioiden kansallinen valmistelu - toimintaperiaate Lähtökohtana asioiden järjestelmällinen yhteensovittaminen; kattavuus, tehokkuus

Lisätiedot

Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat. Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat. Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen aiheet: Sääntelyn foorumit Ajoneuvoasiat Massat ja mitat Päästöt

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS, annettu 8.6.2015, Euroopan uudelleensijoitusjärjestelmäksi

KOMISSION SUOSITUS, annettu 8.6.2015, Euroopan uudelleensijoitusjärjestelmäksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2015 C(2015) 3560 final KOMISSION SUOSITUS, annettu 8.6.2015, Euroopan uudelleensijoitusjärjestelmäksi FI FI KOMISSION SUOSITUS, annettu 8.6.2015, Euroopan uudelleensijoitusjärjestelmäksi

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot