Map Minun asumisen polkuni -projekti. Loppuraportti Savon Vammaisasuntosäätiö / Ritva Hämäläinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Map Minun asumisen polkuni -projekti. Loppuraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 4.6.2014 / Ritva Hämäläinen"

Transkriptio

1 Map Minun asumisen polkuni -projekti Loppuraportti Savon Vammaisasuntosäätiö / Ritva Hämäläinen 1

2 Map-loppuraportin sisältö eli mistä asioista tässä raportissa kerrotaan? 1. Tietoa Map-projektista eli mikä Map-projekti oli? 3 2. Tietoa Savon Vammaisasuntosäätiöstä eli mikä Savon Vammaisasuntosäätiö on? 4 3. Map-projektin tarve eli miksi projekti aloitettiin? 5 4. Map-projektin tavoitteet eli mitä projektissa haluttiin saada aikaan? 6 5. Map-projektin toiminta eli mitä projektissa tehtiin? 7 6. Map-projektin toiminnan tulokset ja vaikutukset eli mitä tärkeää toiminnalla saatiin aikaiseksi? 13 tulokset 7. Map-projektin lupaavat käytännöt eli millainen Map-toimintamallista tehtiin? Map-projektin lupaavien käytäntöjen levittäminen ja juurruttaminen eli miten Map-toimintamallista tulisi pysyvä? Map-projektin keskeisin anti eli mitkä olivat projektin tärkeimmät saavutukset? 24 2

3 1. Tietoa Map-projektista eli mikä Map-projekti oli? selkokieli selkokuva kulut asua oma tahti tehdä päätöksiä tuettu päätöksenteko asumisen tuki Tämä on selkokielinen raportti Savaksen eli Savon Vammaisasuntosäätiön Map-projektista. Map kirjaimet ovat lyhenne sanoista Minun asumisen polkuni. Raportti on kuvitettu projektissa tehdyillä Map-selkokuvilla. Map-selkokuvat auttavat raportissa kerrottujen asioiden ymmärtämisessä. Map-projekti kesti neljä vuotta. Se alkoi vuonna 2010 ja loppui kesällä Projektin kulut maksoi Ray eli Raha-automaattiyhdistys. Map-projektin tehtävänä oli parantaa päämiesten eli kehitysvammaisten ihmisten yksilöllistä asumista. Yksilöllisellä asumisella tarkoitetaan sitä, että päämies suunnittelee asumistaan omien kykyjensä mukaan omalla tahdillaan, tekee asumiseen liittyviä päätöksiä ja saa päätöksentekoon tukea, saa asumiseen omien toiveiden ja tarpeiden mukaista tukea, ja elää valitsemassaan kodissa sujuvaa arkea ja omannäköistä elämää. Tässä raportissa kerrotaan projektin toiminnasta eli siitä mitä projektissa tehtiin. Raportissa kerrotaan myös siitä, mitä vaikutuksia projektin toiminnalla oli. Raportti on kirjoitettu projektin rahoittajalle eli Ray:lle, päämiehille, joiden asioita projektissa kehitettiin, ja heidän läheisilleen sekä muille projektin yhteistyökumppaneille. Projektin raportit löytyvät internetistä osoitteesta: Lisätietoa Ray:lle toimitetuista raporteista on liitteessä 1 sivulla 27. 3

4 2. Tietoa Savon Vammaisasuntosäätiöstä eli mikä Savon Vammaisasuntosäätiö on? Savaksen palvelut (Savas kuva) (Savas kuva) (Savas kuva) Savon Vammaisasuntosäätiö perustettiin vuonna Säätiön kutsumanimi on Savas. Savaksella on asumispalveluja ja päivätoimintapalveluja erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Savaksella on myös kehittämistoimintaa. Kehittämistoimintaa tehdään erilaisissa projekteissa. Projektit kehittävät esimerkiksi asumisen, työelämän ja tuetun päätöksenteon asioita. Kehittämistoimintaa tehdään aina yhdessä erityistä tukea tarvitsevien ihmisten kanssa. Savaksen arvot Savaksen arvot paras asiantuntija samat oikeudet yhteisöllisyys Savaksen arvot ovat asiakaslähtöisyys, oikeudenmukaisuus ja avoimuus sekä yhteisöllisyys. Arvoilla tarkoitetaan niitä asioita, joita pidetään hyvinä ja tärkeinä. Asiakaslähtöisessä palvelussa asiakas on oman elämänsä paras asiantuntija. Asiakas tietää itse parhaiten, mitä tarvitsee ja haluaa. Oikeudenmukaisuus tarkoittaa sitä, että vammaisia ihmisillä on samat oikeudet kuin muilla ihmisillä. Avoimuus tarkoittaa asioiden kertomista rehellisesti, ymmärrettävästi ja nopeasti. Avoimuus on toiminnan kehittämistä yhdessä asiakkaiden, läheisten ja yhteistyötahojen kanssa. Yhteisöllisyys on toisista huolehtimista, yhteistä tekemistä ja yhteistä vastuun kantamista. 4

5 3. Map-projektin tarve eli miksi projekti aloitettiin? lisätä tasa-arvo itsemääräämisoikeus missä kenen kanssa saada palveluja henkilökohtainen apu omannäköinen elämä Map-projektilla haluttiin lisätä kehitysvammaisten ihmisten asumisen tasa-arvoa. Kehitysvammaiset ihmiset eivät voi asua ja suunnitella asumistaan muiden kansalaisten tavoin. Esimerkiksi kehitysvammaisten ihmisen itsemääräämisoikeus päätöksenteossa ei aina toteudu monista suosituksista ja sopimuksista huolimatta. Näitä suosituksia ja sopimuksia ovat esimerkiksi YK:n eli Yhdistyneiden Kansakuntien vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus, Suomen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO ja Yksilöllisen tuen laatukriteerit. Vammaisten oikeuksien sopimus korostaa, että vammaisilla ihmisillä on oltava oikeus valita missä ja kenen kanssa he asuvat. Vammaisten ihmisten on saatava myös riittävästi tukipalveluja ja henkilökohtaista apua. Myös Suomen hallituksen tekemä vammaispoliittinen ohjelma VAMPO korostaa vammaisen ihmisten tasa-arvoa. Ohjelman mukaan kaikilla on oltava samat mahdollisuudet elää ja toimia yhteiskunnassa. Yksilöllisen tuen laatukriteereiden tarkoitus on tukea kehitysvammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien toteutumista ja yksilöllistä asumista. Kriteerit on tehty asumista tukeville palveluille, joiden avulla vammainen henkilö voi elää omannäköistä elämää. Laatukriteerit on tehty Suomessa kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnassa. Neuvottelukunta edistää maassamme YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimus toimeenpanoa. 5

6 4. Map-projektin tavoitteet eli mitä projektissa haluttiin saada aikaan? Map-toimintamallin tekeminen asua päämiehen näkökulma mielipiteet tukea asumisen suunnittelu Projektin tärkein tavoite oli tehdä ihanneasumisen Map-toimintamalli. Ihanneasumisen toimintamallilla tarkoitetaan kuvausta, jossa kerrotaan asumisen järjestämisestä päämiehen eli kehitysvammaisen henkilön näkökulmasta. Map-toimintamallin avulla oli tarkoitus tuoda esille päämiesten omia mielipiteitä asumisen suunnittelusta ja tuen tarpeen arvioinnista. Mallissa haluttiin antaa tietoa tavoista, joiden avulla lähi-ihmiset voivat tukea päämiestä yksilöllisen asumisen suunnittelussa. Toimintamalliin haluttiin koota myös työvälineitä, jotka lisäävät päämiesten osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta asumisen suunnittelussa. Tavoitteena oli, että toimintamalli tulisi tutuksi ja käyttöön Savon alueen päämiehille, heidän läheisilleen ja kehitysvamma-alan ammattilaisille sekä päämiesten asumisen asioista päätöksiä tekeville ihmisille. Asennevaikuttaminen päätökset Map-projektin toisena tärkeänä tavoitteena oli vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten asumista koskeviin asenteisiin ja päätöksiin. Projektissa haluttiin lisätä ihmisten tietoa ja osaamista kertomalla päämiesten asumiseen liittyvistä oikeuksista ja asumisen hyvistä käytännöistä. asumisen hyvä käytäntö 6

7 5. Map-projektin toiminta eli mitä projektissa tehtiin? päämies läheiset ammattilainen, kodin työntekijä ammattilainen, palveluohjaaja tapaaminen kehittämisryhmä tärkeä tarkistaa Map-projektissa tehtiin työtä Savon alueella yhdessä päämiesten, heidän läheistensä ja ammattilaisten kanssa. Päämiehet olivat projektin asumisen kokemusasiantuntijoita. Päämiesten ja heidän läheistensä mielipiteitä asumisen asioista kerättiin esimerkiksi projektin asiakastyössä, haastatteluissa ja projektin järjestämissä tilaisuuksissa. Kehitysvamma-alan ammattilaisten kanssa Map-toimintamallia kehitettiin esimerkiksi ohjausryhmän tapaamisissa, erilaisissa kehittämisryhmissä ja vertailuoppimisen avulla sekä yhteistyössä asiakkaiden lähityöntekijöiden kanssa. Eri tahoilta saatua tietoa käytettiin Map-toimintamallin ja projektin muun materiaalin tekemiseen. Seuraavilla sivuilla kerrotaan Map-projektin tärkeimmistä tehtävistä. Tämän raportin lopussa olevissa yleiskielisissä liitteissä on lisätietoa esimerkiksi siitä, mitä muuta projektissa tehtiin miten toiminnasta kerrottiin projektin aikana, ja kuinka paljon ihmisiä projektin toimintaan osallistui sekä siitä, millaisella porukalla projektityötä tehtiin. Nämä tiedot ovat tärkeitä projektin rahoittajalle eli Raha-automaattiyhdistykselle. Näiden tietojen avulla Raha-automaattiyhdistys voi tarkistaa esimerkiksi sen, onko toimintaan saadut rahat käytetty oikein. 7

8 Yhteistyö päämiesten ja läheisten kanssa päämies, asiakas allekirjoittaa läheiset oma koti kerran viikossa opetella päätöksentekoa kertoa asioista omalla tavalla elämän kartat mitä palveluja Map-toimintamallin tekemiseen kerättiin tietoa asiakastyön avulla. Asiakastyötä tehtiin Ylä-Savon SOTE alueella eli sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueella. Tähän alueeseen kuuluvat Iisalmi, Kiuruvesi ja Sonkajärvi sekä Vieremä. Asiakastyö aloitettiin tammikuussa vuonna 2011 ja lopetettiin toukokuussa vuonna Projektin asiakastyössä oli mukana neljä asiakasta. Kaikki asiakkaat allekirjoittivat ensin projektisopimuksen. Asiakkaista nuorin oli 17-vuotias ja vanhin asiakkaista oli 50-vuotias. Kaksi asiakaista asui vielä läheistensä luona ja kaksi oli jo muuttanut omaan kotiin. Myöhemmin asiakastyön aikana myös läheistensä luona asuneet muuttivat omaan kotiin. Jokainen asiakas tapasi projektin työntekijää noin kerran viikossa. Asiakastyössä asiakkaat saivat tukea oman asumisen ja elämisen suunnitteluun esimerkiksi opettelemalla päätöksentekoa. Asiakkaiden kanssa etsittiin ja kokeiltiin keinoja, joiden avulla asiakas pystyi paremmin kertomaan asioistaan omalla tavallaan. Asioita pohdittiin vähän kerrallaan esimerkiksi erilaisten elämän karttojen avulla. Tärkeiden asioiden toteuttamiseksi tehtiin yhdessä toimintasuunnitelmia. Niiden avulla myös asiakkaiden lähi-ihmiset saivat tietoa siitä, mitä asiakkaat toivoivat elämältään. Läheiset olivat asiakastyössä tiiviisti mukana. He rohkaisivat kehitysvammaista perheenjäsentään oman asumisen toiveiden ja tarpeiden pohdinnassa sekä päätöksenteossa. Läheiset kertoivat omia mielipiteitään esimerkiksi siitä, mitä palveluja heidän kehitysvammainen perheenjäsenensä tarvitsisi. 8

9 haastattelu tukea mitä asioita mitä tukea Asiakastyön ohella läheisiltä kerättiin tietoa Map-toimintamallin tekemiseen haastatteluiden avulla. Haastatteluihin osallistui yhteensä 54 läheistä. Mukana projektin asiakasperheiden läheisten lisäksi oli muita Pohjois-Savossa asuvia läheisiä. Haastatteluissa läheiset kertoivat siitä, miten he voisivat tukea kehitysvammasta perheenjäsentään asumisen suunnittelussa, mitkä menetelmät auttaisivat heitä tämän tuen antamisessa ja mitä asioita Map-toimintamallissa pitäisi heidän mielestään ottaa huomioon. Etelä-Savossa tietoa Map-toimintamallin tekemiseen kerättiin päämiesten haastatteluiden avulla. Haastatteluihin osallistui 70 päämiestä. Haastatteluissa päämiehet kertoivat esimerkiksi siitä, mitkä asiat heidän mielestään ovat tärkeitä asumisen suunnittelussa ja asumisessa, sekä millaista tukea he tarvitsisivat näiden asioiden toteutumiseen. Yhteistyö ammattilaisten eli kehitysvamma-alan työntekijöiden kanssa ryhmä keskustella ajankohtainen Ohjausryhmä Map-toimintamallia kehitettiin erilaisissa kehitysvamma-alan ammattilaisten ryhmissä. Projektin ohjausryhmässä keskusteltiin yksilöllisen asumisen hyvistä käytännöistä, ja suunniteltiin projektin toimintaa. Tapaamisissa keskusteltiin ajankohtaisista vammaispolitiikan asioista, kuten asiakkaan itsemääräämisoikeudesta ja osallisuudesta palvelujen suunnittelussa. Projektin ohjausryhmään kuului henkilöitä Savon alueen kuntien vammaispalveluista, asumispalvelujen tuottajista, Itä-Suomen Yliopiston vammaistutkimusyksiköstä ja Kehitysvammaisten palvelusäätiöstä. osallisuus 9

10 vammaispalvelujen työntekijä elämän suunnittelu ymmärtää Messi helposti ymmärrettävä Ylä-Savon SOTE:n kuntayhtymän alueella tehtiin vielä erikseen kehittämistyötä. Alueen vammaispalvelujen työntekijöiden kanssa suunniteltiin esimerkiksi projektin asiakastyötä. Muut kehittämisryhmät Map-projektin kehittämistyötä tehtiin yhdessä Savaksen asiakkaiden ja työntekijöiden sekä Tuepa-projektin kanssa. Projekti osallistui esimerkiksi Savaksen asiakkaiden yksilöllisen elämänsuunnittelun ja ymmärrettävän tiedonsaannin kehittämiseen. Yksilöllisen elämänsuunnittelun tarkoitus oli vahvistaa asiakkaiden osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta oman elämän suunnittelussa. Kehittämistyön tuloksena syntyi Savaksen asiakkaan uusi oman elämänsuunnittelun toimintapa Messi. Messin toimintatavasta kertova vihko kirjoitettiin selkokielellä helposti ymmärrettäväksi. Vihkon keskeisimmät asiat kuvitettiin Pcs- kuvilla. Messistä julkaistiin myös kuunneltava tukiviitottu dvd. Esteettömän viestinnän kehittämisen tavoitteena oli lisätä asiakkaiden tasa-arvoista tiedon saantia. Kehittämistyön tuloksena syntyi selkokielinen ja kuvitettu Savolanniemen kodin opas. Opas on myös yksi projektin lopputuotteista. Oppaasta kerrotaan lisää raportin kohdassa 7: Map-projektin hyvät käytännöt. kumppanit arvioida idea Vertailuoppiminen Map-projektin vertailuoppimisen kumppanina oli Kehitysvammaisten palvelusäätiön Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti. Vertailuoppiminen oli osa Map-projektin arviointia ja kehittämistyötä. Vertailuoppimisryhmässä vaihdettiin kokemuksia ja tietoa, opittiin kumppaniprojektin vahvuuksista sekä löydettiin ideoita ja uusia toimintatapoja oman työn kehittämiseen. 10

11 Asennevaikuttaminen iso päämiehisyys asumisessa toteutunut unelma tuettu päätöksenteko jakaa tietoa musiikki valokuva Isot tapahtumat Map-projekti järjesti Iisalmen Kulttuurikeskuksella kaksi isoa asennevaikuttamisen tapahtumaa. Ensimmäinen iso tapahtuma oli Map-seminaari. Se järjestettiin marraskuussa vuonna 2011 yhteistyössä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vammaispalvelujen kanssa. Seminaarin teemana oli päämiehisyys tukea tarvitsevan henkilön asumisessa. Seminaariin osallistui noin 130 ihmistä. Osallistujien joukossa oli päämiehiä, heidän läheisiään ja kehitysvamma-alan työntekijöitä sekä opiskelijoita. Seminaarin ohjelmassa oli ammattilaisten ja päämiesten puheenvuoroja. Puhujat kertoivat esimerkiksi asiakkaan oikeuksista yksilöllisiin palveluihin, asukkaiden tekemästä asumisen vertaisarvioinnista ja päämiesten toteutuneista unelmista sekä yksilöllisen tuen kriteereistä. Toinen iso tapahtuma oli Viljamit -tapahtuma. Viljamit järjestettiin helmikuussa 2014 yhteistyössä Tuetusti päätöksentekoon -projektin ja Ylä-Savon SOTE:n vammaispalvelujen kanssa. Viljamit oli kaikille avoin tapahtuma, jossa oli yli 300 kävijää. Tapahtumassa jaettiin tietoa vammaisten ihmisten oikeuksista, vammaispalveluista ja vammaisalan järjestöjen toiminnasta. Eri tahojen esittelypöytiä oli yli 20. Päivän aikana vierailla oli mahdollisuus laulaa karaokea, kuunnella Pertti Kurikan Nimipäivät -bändin musiikkia ja katsella Savaksen Minun unelmani -valokuvanäyttelyä sekä osallistua lasten viitottuun lauluja satuhetkeen. 11

12 Tiedotus- ja koulutustilaisuudet asumisen suunnittelu elämänsuunnittelu päätöksenteko elämän kartat mitä tukea unelmakoti kartta tapaaminen internet Isojen tapahtumien lisäksi projekti järjesti Savossa 24 erilaista tiedotus- ja koulutustilaisuutta. Tilaisuuksissa puhuttiin erilaisista yksilöllisen asumisen teemoista. Näitä teemoja olivat esimerkiksi asumisen suunnittelu, elämänsuunnittelu ja tuettu päätöksenteko. Tilaisuuksissa harjoiteltiin erilaisten elämän karttojen tekemistä. Elämän kartat ovat elämänsuunnittelun työvälineitä. Elämän karttojen avulla päämies voi kertoa oman elämänsä tärkeistä asioista. Karttojen avulla päämies voi kertoa ja kuvata esimerkiksi omia haaveitaan, tarvitsemaansa tukea ja unelmien kotiaan. Projektin järjestämiin tilaisuuksiin osallistui yhteensä yli kolmesataa henkilöä. Osallistujien joukossa oli päämiehiä, heidän läheisiään, ja kehitysvamma-alan työntekijöitä sekä opiskelijoita. Iso osa tilaisuuksista järjestettiin yhdessä Savaksen Tuetusti päätöksentekoon -projektin kanssa. Projektin esitteet ja muut julkaisut Projektia ja projektin tavoitteita tehtiin tunnetuksi erilaisten painotuotteiden avulla. Näitä painotuotteita olivat esimerkiksi projektin esite ja yksilöllisestä asumisesta kertovat julisteet. Painotuotteita jaettiin koko projektin ajan eri tapaamisissa ja tilaisuuksissa. Projektilla oli internetissä omat kotisivut. Kotisivuilla kerrottiin projektin toiminnasta. Projektin toiminnasta kirjoitettiin myös kehitysvamma-alan Tukiviesti- ja Ketju-lehdissä sekä Savon alueen päivälehdissä. Lisätietoa Map-projektin toiminnan sisällöstä ja määrästä on liitteessä 2 sivuilla 28 ja 29. Lisätietoa Map-seminaarista on liitteessä 3 sivulla

13 6. Map-projektin toiminnan tulokset ja vaikutukset eli mitä tärkeää toiminnalla saatiin aikaiseksi? tulokset Tässä luvussa kerrotaan projektin tärkeimpien toimintojen tuloksista päämiesten, heidän läheistensä ja ammattilaisten näkökulmasta. Projektin omasta näkökulmasta kerrotaan raportin lopussa olevassa kappaleessa Map-projektin keskeisin anti. Asiakastyön tulokset ja vaikutukset elämän kartat opetella päätöksentekoa päätöksentekotilanne harrastukset mukava Asiakastyössä käytetyt elämänsuunnittelun työvälineet helpottivat päämiehiä omien asumisen toiveiden ja tarpeiden kertomisessa. Päämiehet oppivat harjoittelun avulla tekemään omaa asumista ja elämää koskevia päätöksiä ja pääsivät enemmän mukaan itseä koskeviin päätöksentekotilanteisiin. Asiakastyössä päämiehet saivat tukea vaikeiden asioiden ymmärtämiseen. He saivat tietoa asumiseen liittyvistä oikeuksista ja palveluista helposti ymmärrettävän kielen avulla. Asiakastyön avulla löytyi myös uusia taitoja ja harrastuksia. Päämiesten mielestä projektin toiminta oli mukavaa. Kaikki asiakkaat halusivat olla mukana koko projektin asiakastyön ajan. Asiakastyön tulokset päämiehille perustuvat heidän haastatteluihinsa kirjallisiin kyselyihin, ja projektin työntekijöiden havaintoihin sekä asiakastyön muistioihin. 13

14 a lisää tietoa tukea itsemäärääminen k kuunnella suunnitella yhdessä henkilökohtainen aika arvioida palvelujen tarve Läheiset kertoivat asiakastyön tuloksista palautekeskusteluissa ja lomakekyselyissä. He kertoivat siitä, mitä merkitystä asiakastyöllä on ollut heidän kehitysvammaiselle perheenjäsenelleen ja heille itselleen. Läheisten mielestä asiakkaat tulivat rohkeimmiksi omien valintojen ja päätösten tekemisessä. Asiakastyö toi myös vaihtelua asiakkaiden arkeen erilaisten kokemusten avulla. Läheiset itse saivat asiakastyön kautta lisää tietoa päämiehisyydestä. Tiedon avulla läheiset saivat luottamusta kehitysvammaisen perheenjäsenensä kykyyn pärjätä ja tehdä omia asumiseen liittyviä valintoja. He alkoivat enemmän tukea lapsensa osallisuutta ja itsemääräämistä elämän suunnittelussa. Myös ammattilaiset antoivat asiakastyöstä suullista ja kirjallista palautetta. Asiakkaiden lähityöntekijöiden mielestä projektin asiakkaiden rohkeus omien toiveiden ja tarpeiden kertomiseen lisääntyi, valintojen tekeminen helpottui ja omatoimisuus arkiaskareissa lisääntyi. Lähityöntekijöiden mielestä asiakastyöllä oli hyviä vaikutuksia myös heidän omaan työhönsä. Työntekijät saivat lisää tietoa päämiehisyydestä. Lisääntyneen tiedon avulla he miettivät omia asenteitaan enemmän päämiehen näkökulmasta, kuuntelivat enemmän asiakkaiden omia mielipiteitä ja suunnittelivat työtään yhdessä asiakkaiden kanssa heidän itsemääräämistä tukien. Lähityöntekijöiden mielestä oli tärkeää, että asiakkaat saivat projektin työntekijältä omaa henkilökohtaista aikaa. Näin asiakkaat saivat riittävästi tukea esimerkiksi omien palvelujen tarpeen arviointiin ennen päätöksentekoa. 14

15 tärkeä asia perhe unelmien koti ajatukset Mikkelin seudulla projektin haastatteluihin osallistuneiden päämiesten mielestä haastattelut toivat vaihtelua arkeen. Haastatteluissa päämiehet kertoivat asioista, jotka juuri heille ovat asumisen tärkeitä asioita. Päämiehet kertoivat esimerkiksi omasta perheestään ja unelmien kodistaan. Päämiehet arvostivat sitä, että projektissa kuunneltiin heidän omia ajatuksia ja mielipiteitä. Pohjois-Savossa haastatteluihin osallistuneiden läheisten palaute tiedonkeruusta oli hyvä. Haastatteluihin osallistuneet pitivät tärkeänä sitä, että projektissa hyödynnettiin arkielämän tietoa. Läheiset kiittivät projektia siitä, että saivat kertoa omista asumisen näkemyksistään. ja kokemuksistaan. Asennevaikuttamisen tulokset ja vaikutukset hyvin järjestetty ajankohtainen kertoa mielipiteet Projektin järjestämiin tapahtumiin osallistuneiden mielestä tapahtumat olivat hyvin järjestettyjä, erittäin tärkeitä ja ajankohtaisia sekä sisällöltään monipuolisia. Esimerkiksi ammattilaiset pitivät Map-seminaarin luentoja hyvinä. Ammattilaiset saivat kuulla monista asiakkaiden päämiehisyyttä tukevista työmenetelmistä. Näitä työmenetelmiä he halusivat käyttää myös omassa työssään. Osallistujat pitivät tärkeänä sitä, että asioista kerrottiin monista eri näkökulmista. Osallistujat arvostivat varsinkin sitä, että päämiehet olivat itse kertomassa omista kokemuksistaan ja mielipiteistään. Lisätietoa Map-projektin saamasta toiminnan palautteesta on liitteessä 4 sivuilla 31 ja 32. Lisätietoa Viljamit-tapahtumasta on liitteessä 5 sivulla

16 Tulokset ja vaikutukset yhteistyökumppaneille tarpeellinen ajankohtainen tieto kannustaa enemmän sähköinen tiedonvälitys kumppanit hyvä iloisesti Map-projektin tulokset ja vaikutukset yhteistyökumppaneille perustuvat kirjallisiin kyselyihin, haastatteluihin ja tapaamisten muistioihin. Yhteistyökumppaneilla tässä kappaleessa tarkoitetaan niitä ammattiryhmiä, joiden kanssa Map-projekti toimi yhdessä. Näitä ryhmiä olivat esimerkiksi ohjausryhmä ja vertailuoppimiskumppani. Ohjausryhmän ja muiden kehittämisryhmien mielestä Map-projekti oli tarpeellinen ja ajankohtainen. Ammattilaiset pitivät yhteistyötä projektin kanssa tärkeänä, monipuolisena ja avoimena. Yhteistyökumppaneilla oli vahva halu kehittää omaa työtään ja yleisesti kehitysvammaisten yksilöllistä asumista. Yhteistyökumppaneille tärkein tulos toiminnasta oli, että he saivat tietoa ja kannustusta yksilöllisen asumisen kehittämiseen. Ammattilaisten mielestä projekti toi esille päämiesten asumisen suunnitteluun liittyviä oikeuksia ja näkökulmia sekä lisäsi innostusta omaan kehittämistyöhön. Osa kehittämiskumppaneista olisi halunnut tehdä projektin kanssa enemmän yhteistyötä, jos aikaa olisi ollut enemmän. Joku kehittämiskumppaneista myös toivoi, että tietoa olisi voitu välittää enemmän esimerkiksi sähköisen tietopankin avulla. Vertailuoppimiskumppaneiden mielestä vertailuoppiminen Map-projektin kanssa oli hyvää yhteistyötä ja iloisesti innostunutta. Tapaamisissa pystyttiin vaihtamaan tietoa ja kokemuksia avoimesti ja tasavertaisesti. Vertailuoppimista pidettiin hyvänä tapana oman toiminnan kehittämiseen ja arviointiin. 16

17 7. Map-projektin lupaavat käytännöt eli miten Map-toimintamalli tehtiin? Map Minun asumisen polkuni -toimintamalli vihkon kansi vihko minä, päämies asumisen polku lähi-ihmiset kannustaa, tukea omat mielipiteet Projektin toiminnan pohjalta tehtiin suunnitellusti Map Minun asumisen polkuni -ihanneasumisen toimintamalli. Map-toimintamalli -vihkoon koottiin asumisen asioita, jotka ovat päämiehen näkökulmasta hyviä asioita. Map-toimintamallissa päämies suunnittelee ja toteuttaa yksilöllisesti omaa asumisen polkuaan. Toimintamallissa kerrotaan myös siitä, miten lähi-ihmiset voivat kannustaa ja tukea päämiestä asumisen suunnittelussa ja päätöksenteossa. Map-toimintamallin teemat ovat: 1. Itsenäistyn ja mietin tulevaisuuden asumistani 2. Saan tietoa asumisen asioista 3. Suunnittelen omaa elämääni 4. Teen asumiseen liittyviä valintoja ja päätöksiä 5. Saan tukea päätöksentekoon 6. Suunnittelen asumiseen liittyvää apua ja tukea 7. Arvioin asumiseen liittyviä riskejä 8. Valmistaudun muuttoon 9. Sisustan kotini itseni näköiseksi Toimintamallin teemat perustuvat päämiesten omiin mielipiteisiin ja vammaisten ihmisten oikeuksia parantaviin suosituksiin ja sopimuksiin. Map-toimintamalli -vihko ja siihen kuuluvat muut vihkot koottiin Map-kansioon. Kaikki Map-kansion vihkot kirjoitettiin selkokielellä minä-muotoon päämiehen näkökulmasta. Selkokielen kirjoittamisessa käytettiin Tietoa kaikille -eurooppalaista selkokielistandardia. Vihkojen tekstin tukena käytettiin Map-projektissa tehtyjä Map-selkokuvia. Seuraavilla sivuilla kerrotaan Map-toimintamallin teemoihin kuuluvista vihkoista. 17

18 Map-selkokuvat -vihko vihkon kansi selkokuva mielipide päätökset kertoa asioista helpolla tavalla Tämä vihko liittyy Map-toimintamallin teemaan Saan tietoa asumisen asioista. Map-selkokuvat -vihkoon koottiin kaikki projektissa tehdyt selkokuvat. Kuvat muokattiin Kehitysvammaliiton Papunetin kuvapankin Sclera-kuvista. Kuvien viereen kirjoitettiin selityksiä eli mitä kuvat tarkoittavat. Esimerkiksi harrastukset -sanan viereen kirjoitettiin: Harrastukset ovat vapaa-ajan toimintaa. Harrastusten tarkoituksena on rentouttaa ja tuottaa hyvää mieltä. Harrastuksia ovat esimerkiksi musiikki, lenkkeily ja keilaaminen. Map-selkokuvat auttavat päämiestä ymmärtämään paremmin asumiseen liittyviä asioita. Kuvien avulla päämies voi ilmaista helpommin omia mielipiteitään, valintojaan ja päätöksiään. Kuvien avulla päämies voi palauttaa mieleen tärkeitä asumiseen liittyviä asioita. Map-selkokuvat auttavat myös työntekijöitä, jotka tukevat päämiestä asumisen suunnittelussa. Kuvien avulla työntekijät voivat kertoa asioista päämiehelle helpolla tavalla. Savolanniemen kodin opas oppaan kansi saada tietoa helposti Savolanniemen kodin opas on esimerkki siitä, miten asumisen asioista kerrotaan helposti. Päämiehillä on oikeus saada tietoa helposti esimerkiksi asumispalveluista. Jos päämiehet eivät ymmärrä mistä asioista puhutaan, muut tekevät valintoja ja päätöksiä heidän puolestaan. Kehitysvammaisilla ihmisillä on oikeus saada tietoa heille ymmärrettävässä muodossa. Oikeus helppoon tiedonsaantiin on kirjoitettu esimerkiksi YK:n eli Yhdistyneiden Kansakuntien vammaisten oikeuksien sopimukseen. 18

19 Suunnittelen elämääni -vihko vihkon kansi elämän suunnittelu elämä Tämä vihko kertoo elämänsuunnittelusta. Elämänsuunnittelu auttaa päämiestä tärkeiden asioiden ja unelmien kertomisessa sekä oman elämäntavan löytämisessä. Elämänsuunnittelu auttaa muita ihmisiä tutustumaan päämieheen. Kun he tietävät mitkä asiat ovat päämiehelle tärkeitä, he voivat tukea häntä oikealla tavalla. Elämänsuunnittelu auttaa päämiestä myös oman asumisen suunnittelussa. Kun päämies tietää millaista elämää hän haluaa elää, hän tietää paremmin, miten hän haluaa asua. Suunnittelen elämääni -vihkossa kerrotaan esimerkiksi siitä, mitä elämänsuunnittelu tarkoittaa ja millaisia työvälineitä elämänsuunnittelussa voidaan käyttää. Asuntotoiveeni -vihko vihkon kansi omat asuntotoiveet päätöksenteko Tämä vihko liittyy Map-toimintamallin teemaan Teen asumiseen liittyviä valintoja ja päätöksiä. Vihkoon on koottu asuntoasioita, jotka helpottavat päämiehen omien asuntotoiveiden kertomista ja päätöksien tekemistä. Vihkon avulla päämies voi helposti kertoa esimerkiksi sen milloin hän haluaa muuttaa omaan kotiin, missä hän haluaa asua, ja miten hän haluaa asua sekä kenen kanssa hän haluaa asua. Asuntotoiveiden esittämisen jälkeen päämiehen on helppo suunnitella sitä apua ja tukea, jota hän tarvitsee asumiseensa. 19

20 Teemme minulle palvelusuunnitelman -vihko vihkon kansi laki Tämä vihko liittyy palvelujen suunnitteluun. Vihkossa on tärkeää tietoa esimerkiksi siitä, miksi ja miten palvelusuunnitelma tehdään. Vihkossa on tietoa myös siitä, miten päämies voi itse suunnitella niitä palveluja, jotka tukevat hänen hyvää elämää ja sujuvaa arkea. Palvelusuunnitelman tekeminen perustuu vammaispalvelulakiin ja sosiaalihuollon asiakaslakiin. Näissä laissa sanotaan, että palvelusuunnitelma on tehtävä kaikille vammaispalvelujen asiakkaalle. Palvelusuunnitelman tekeminen auttaa palvelujen saamisessa. Oikeiden palvelujen ja tukitoimien avulla päämiehellä on parempi mahdollisuus asua toivomallaan tavalla. Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä -vihko vihkon kansi palvelusuunnitelma palvelusuunnitelma arvioida Tähän vihkoon on koottu palvelusuunnitelman arviointiin liittyviä asioita. Kun palvelusuunnitelma on tehty, päämies voi arvioida sen tekemistä. Hän voi kertoa oman mielipiteensä siitä, mikä palvelusuunnitelman tekemisessä oli hyvää ja mikä sen tekemisessä oli huonoa. Päämies voi arvioida esimerkiksi sitä miten hän suunnitteli omia palvelujaan ennen palvelusuunnitelmakokousta, miten hän teki päätöksiä ja miten hän tarkisti ja hyväksyi tehdyn palvelusuunnitelman. sekä miten läheiset ja ammattilaiset tukivat häntä palvelusuunnitelman teossa. 20

21 Arvioin asumisen riskejä -vihko vihkon kansi riski pohtia yhdessä Asuntotoiveeseen voi liittyä joskus riskejä. Riskeillä tarkoitetaan asioita, jotka voivat tuottaa harmia tai vaaraa päämiehelle tai muille ihmisille. Tämän vihkon avulla päämies voi arvioida eli selvittää ja ratkaista asuntotoiveeseen liittyviä riskejä. Riskien arvioinnissa päämies pohtii yhdessä läheistensä ja ammattilaisten kanssa niitä riskejä, joita asuntotoiveeseen voi liittyä, ja etsii keinoja, joilla riskejä voidaan vähentää tai poistaa. Riskien arvioinnin jälkeen tehdään yhteinen sopimus siitä, miten asuntotoive voidaan toteuttaa. yhteinen sopimus Muuton muistilistani -vihko vihkon kansi muuttaa Tämä vihko liittyy Map-toimintamallin teemaan Valmistaudun muuttoon. Muuton muistilistani vihko kertoo muuttamisen asioista. Muistilista auttaa päämiestä suunnittelemaan muuttoa uuteen kotiin. Siitä on apua myös päämiestä muutossa tukeville ihmisille. Muuton muistilistaan kootaan muuttoon ja käytännön asioihin liittyvää tietoa. Näitä tietoja ovat esimerkiksi tiedot tutustumiskäynneistä uuteen kotiin. antaa tietoa Map-tiedote Map-kansioon tehtiin myös erillinen Map-tiedote. Map- tiedotteessa annetaan lyhyesti tietoa kaikista kansiossa olevista vihkoista. Tiedotteessa kerrotaan myös osoitteet, joista vihkot löytyvät sähköisessä muodossa. 21

22 8. Map-projektin lupaavien käytäntöjen levittäminen ja juurruttaminen eli miten Map-toimintamallista tulisi pysyvä? päämies perhe yhteistyökumppanit koti vammaispalvelut koulu kirje internet Map-toimintamallin levittämistä varten ja Map-kansioita vihkoineen painettiin 500 kappaletta. Map-tiedotetta tuhat kappaletta. Materiaalia jaettiin esimerkiksi Savon alueen päämiehille projektin asiakasperheille projektin yhteistyökumppaneille, Savaksen omille kodeille, Savon alueen muille kehitysvammaisten ihmisten kodeille, kaikille Savon kuntien ja kuntayhtymien vammaispalveluille, Savon alueen tukiyhdistyksille, erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten kouluille ja Suomen kaikille erityishuoltopiireille sekä vammaisryhmiä palveleville järjestöille ympäri Suomea. Kaikki projektissa tuotetut vihkot on saatavilla internetistä Savon Vammaisasuntosäätiön ja Kehitysvammaliiton nettisivuilta osoitteista /materiaalipankki/ Projektin tekemät asumisen suunnitteluun liittyvät Map-selkokuvat löytyvät muokattavassa muodossa osoitteista: /materiaalipankki/ Map-toimintamallista ja siihen kuuluvasta materiaalista kerrottiin kirjeen ja internetin välityksellä. Sähköinen Map-tiedote julkaistiin esimerkiksi Savaksen kotisivuilla, Kehitysvammaliiton sivuilla ja Kehitysvammaisten tukiliiton uutiskirjeessä. Katso Map-tiedotekirje liitteestä 6 sivuilta 34 ja

23 monta tiedotustilaisuus tuettu päätöksenteko monta tapaa vaikea arvioida pysyvä tuotokset selkokuva Map-toimintamallia ja siihen kuuluvaa materiaalia esiteltiin projektin aikana Savon alueen monille kehitysvamma-alan ammattilaisille. Tiedotustilaisuuksia pidettiin esimerkiksi Savon alueen kuntien vammaispalvelujen ja palvelukotien työntekijöille. Tiedotustilaisuuksista vastasi Tuetusti päätöksetekoonprojektin projektipäällikkö Maarit Mykkänen. Tiedotustilaisuudet kuuluivat osana projektin omaan levittämistyöhön. Map-toimintamallin juurruttamista ja materiaalin jakamista jatketaan Map-projektin jälkeen Savaksen kehittämisyksikön (KEYS) kautta. Map-kansion materiaalilla on monta käyttötapaa ja se on hyödynnettävissä valtakunnallisesti. Materiaalia voivat käyttää esimerkiksi kehitysvammaiset ihmiset ja heidän läheisensä sekä ammattilaiset oman työnsä tueksi. Materiaalia voivat käyttää myös opiskelijat, kun he haluavat tutustua kehitysvammaisten ihmisten yksilöllisen asumisen hyviin käytäntöihin. Tässä vaiheessa on vielä vaikea arvioida sitä, kuinka pysyvä Map-toimintamallista tulee. Monet tahot, kuten projektin yhteistyökumppanit, ovat olleet halukkaita sitoutumaan toimintamallin käyttöön omassa työssään. Myös sähköpostitse saadun palautteen mukaan Map-materiaalilla on hyvät käyttömahdollisuudet. Tästä kertovat esimerkiksi seuraavat palautteet: Map-vihkot ovat loistavia selkokielisiä tuotoksia, jotka tulevat varmasti auttamaan tukea ja apua tarvitsevia päämiehiä. Map-vihkojen huippuluokan ulkoasu houkuttelee tutustumaan ja käyttämään materiaalia. Map-selkokuvat toimivat asiakkaiden suunnittelun apuna ihan oikeasti käytännössä. Map-materiaali on mahtava tietopaketti; upeita selkokuvia ja selkokieltä, jota työssämme juuri tarvitaan. Map-materiaali tulee varmasti olemaan monen asiakkaan elämän muutoksessa mukana. Mahtava työkalu! 23

24 9. Map-projektin keskeisin anti eli mitkä olivat projektin tärkeimmät saavutukset? tärkeä saavutus onnistunut asumisen kuvaus materiaali asumisen suunnittelu tuen tarve päämies itse itsemääräämisoikeus Projektin tärkeimmät saavutukset ovat projektin lopputuotteet eli Map-toimintamallin kuvaus ja siihen kuuluva materiaali. Map-toimintamallissa kerrotaan onnistuneesti kehitysvammaisen ihmisen yksilöllisen asumisen suunnittelusta ja tuen tarpeen arvioinnista. Toimintamallin hyvät käytännöt perustuvat aidosti päämiehen itsensä tekemään asumisen ja asumista tukevien palvelujen suunnitteluun. Map-toimintamallista luotiin sellainen, että sitä ei tarvitse muuttaa vuosien kuluessa. Asumisen suunnittelussa voidaan toimia tulevaisuudessa samalla tavalla kuin Map-toimintamallissa nyt kuvataan. Map-toimintamalli tukee myös valmisteilla olevaa itsemääräämisoikeutta koskevaa lakia. Itsemääräämisoikeuslain tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Lain mukaan asiakkaalle on esimerkiksi selitettävä erilaiset palveluvaihtoehdot hänelle ymmärrettävästi. Map-materiaali on monipuolista ja esteetöntä. Selkokielinen materiaali lisää päämiesten osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta. Map-vihkoja voidaan käyttää ja hyödyntää valtakunnallisesti monin eri tavoin. Map-vihkoista kehitysvammaiset ihmiset ja heidän lähi-ihmisensä saavat helposti tietoa asumisen suunnitteluun. Map-vihkot lisäävät tietoa myös yleisesti kehitysvammaisten ihmisten asumisen tasa-arvosta ja oikeuksista. Map-vihkoista kehitysvamma-alan ammattilaiset saavat tietoa ja työvälineitä kehitysvammaisten ihmisten asumisen suunnittelun tukemiseen. Map-selkokuvat auttavat aidosti kehitysvammaisten ihmisten asumisen suunnittelua ja päätöksentekoa. 24

25 keskeinen anti saavutus Map-rojektin keskeisimmästä annista eli tärkeimmistä saavutuksista keskusteltiin projektin johtoryhmässä. Johtoryhmään kuuluivat Map-projektin projektipäällikkö Ritva Hämäläinen, Savaksen kehittämisyksikön (KEYS) kehittämispäällikkö Kirsi Ruutala ja Savaksen palvelujohtaja Sari Kokkonen. Tietoa projektin työntekijöistä ja työtehtävistä sekä projektin saamasta Ray:n avustuksesta on kerrottu liitteessä 7 sivuilla 36 ja 37. päämies asumisen polku Saada tietoa, kokeilla, vaikuttaa ja valita. Saada tukea ja päättää. Löytää oma yksilöllinen asumisen polku -olla oman elämänsä päämies. Ritva Hämäläinen Map-projektin projektipäällikkö oma koti 25

26 Tietoa, jota on käytetty tämän raportin teossa Hämäläinen, R. (toim.) Map Minun asumisen polkuni toimintamalli. Kuopio: Savon Vammaisasuntosäätiö. /materiaalipankki/ Hämäläinen, R. (toim.) Map-selkokuvat (Papunetin kuvapankki, Sclera-kuvastot; kuvien muokkaus Map-projekti Ritva Hämäläinen ja Mainostoimisto Ad Kiivi Oy). Kuopio: Savon Vammaisasuntosäätiö. /materiaalipankki/ Hämäläinen, R. (toim.) Suunnittelen omaa elämääni. Kuopio: Savon Vammaisasuntosäätiö. /materiaalipankki/ Hämäläinen, R. (toim.) Asuntotoiveeni. Kuopio: Savon Vammaisasuntosäätiö. /materiaalipankki/ Hämäläinen, R. (toim.) Teemme minulle palvelusuunnitelman. Kuopio: Savon Vammaisasuntosäätiö. /materiaalipankki/ Hämäläinen, R. (toim.) Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Kuopio: Savon Vammaisasuntosäätiö. /materiaalipankki/ Hämäläinen, R. (toim.) Arvioin asumisen riskejä. Kuopio: Savon Vammaisasuntosäätiö. /materiaalipankki/ Hämäläinen, R. (toim.) Muuton muistilistani Kuopio: Savon Vammaisasuntosäätiö. /materiaalipankki/ Hämäläinen, R. (toim.) Savolanniemen kodin opas Kuopio: Savon Vammaisasuntosäätiö. /materiaalipankki/ Purhonen, S. & Ahola, S. Itsemääräämisoikeuskoulutuksen materiaali, Kuopio Vammaisten ihmisoikeudet asumisessa-projekti, Kynnys ry. Tietoa kaikille. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle. Suomen vammaispoliittinen ohjelma Vampo Sosiaali- ja terveysministeriö. Yhdistyneiden Kansakuntien vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus. Vammaisia tulee kohdella samalla tavalla kuin muita ihmisiä. Sosiaali- ja terveysministeriö. Yksilöllisen tuen laatukriteerit. Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta

27 Liite 1 Projektin rahoittajalle eli Ray:lle toimitetut raportit ja liitteet 2009 Map-Projektisuunnitelma vuosille (5/2009) Alustava riskienhallintasuunnitelma, rahoitussuunnitelma ja budjetti Map-Projektiseloste (c) (5/2009) 2010 Map-Projektisuunnitelma (4/2010) Päivitetty riskienhallintasuunnitelma Map-Projektiseloste (c) (4/2010) Map-Toimintasuunnitelma vuosille (9/2010) Projektin työsuunnitelma, Arviointisuunnitelma, Riskienhallintasuunnitelma ja Viestintäsuunnitelma sekä juurrutussuunnitelma Map-Projektiseloste 2 (c) (9/2010) 2011 Map-Selvitys Ak- / C-avustuksesta (4/2011) Map-Väliraportti (4/2011) Toimintasuunnitelman tiivistelmä, Arvioinnin työsuunnitelma, Projektin työsuunnitelma, Kokeilutoiminnan prosessikuvaus, Projektisopimus -lomake, Henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen -lomake / asiakastyö, Itsearviointilomake: Projektin hallinta ja henkilöstön toiminta, päivitetty riskienhallintasuunnitelma, Vertailuoppimisen päävaiheet ja sisältö sekä Päivitetty juurrutussuunnitelma ja viestintäsuunnitelma Map-Toimintasuunnitelma kaudelle 10/2011 9/2012 (9/2011) Projektin vaiheistus ja Projektin työsuunnitelma Map-Projektiseloste (C) (9/2011) 2012 Map-Asumisen edistäminen ja kehittäminen Pilottiraportti avustusvuodelta 2011 (3/2012) Map-Väliraportti vuodelta 2011 (4/2012) Päivitetty Map-Arviointisuunnitelma, Yksilön ihanneasumisen mallintaminen / asiakastyö -arviointilomake, Projektin asiakkaan henkilökohtaisten tavoitteiden seuranta - arviointilomake, Kumppanuusverkoston rooli -kyselystä saadun palautteen perusteella ja Vertailuoppiminen osana projektin kehittävää arviointia -kooste sekä Projektin toiminnan laatu -arviointilomake Map-Selvitys Ak- / C-avustuksesta (4/2012) Map-Toimintasuunnitelma kaudelle 10/2012 3/2014 (9/2012) 2013 Map-Lyhyt Tuloksellisuus ja Vaikutusselvitys, Mini TVS, vuodelta 2012 ja vuoden aikana 2013 aikana kyselyyn vastaamiseen mennessä (3/2013) Map-Palaute-/seurantakyselujen yhteenveto (3/2013) Arviointilomake yksilön ihanneasumisen mallintaminen / asiakastyö, Arviointilomake -projektin asiakkaan henkilökohtaisten tavoitteiden seuranta, Arviointilomake -yksilön ihanneasumisen mallintaminen / projektin kumppanuuskehittäminen, Tiedonkeruu päämiehiltä / laadullinen tulos, Tiedonkeruu läheisiltä / laadullinen tulos ja Map-seminaarin kooste sekä Projektin toiminnan laatu -arviointilomake Map-Selvitys Ak- / C-avustuksesta (4/2013) 2014 Map-Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys vuodelta 2013 (3/2014) Map-Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys / Indikaattorit vuodelta 2013 (3/2014) Map-Loppuraportti ja loppuraportin tiivistelmä (6/2014) 27

28 Liite 2 Map-projektin toiminnan sisältöä ja määriä Ydinprosessi: Map-toimintamallin kehittäminen (päämiesten kanssa) Asiakastyö: 4 asiakasta (2/2011-5/2014) Päämiesten haastattelut Map-toimintamallin tueksi, Mikkelin seutu (10/2012-1/2013) Savaksen asiakkaiden yksilöllisen elämänsuunnittelun kehittäminen: Messi Savaksen asiakkaiden esteettömän viestinnän kehittäminen: Savolanniemen kodin opas välitön / välillinen asiakastyö -asiakas 1: 109 h/120 h, 48 krt -asiakas 2: 154 h/184 h 61 krt -asiakas 3: 119 h/134 h 38 krt -asiakas 4: 134 h/153 h 56 krt -haastateltavia 70 henkilöä (täysi-ikäisiä oli 64/alaikäisiä 6) - läheisten luona asuvat 23 / omaan kotiin muuttaneet 47 -nimen ja sisällön suunnittelu -sisällön suunnittelu ja arviointi Ydinprosessi: Map-toiminamallin kehittäminen (päämiesten läheisten kanssa) Läheisten haastattelut Map-toimintamallin tueksi Ylä-Savon SOTE alue (8/2012-1/2013) -haastateltavia 54 henkilöä Ydinprosessi: Map-toiminamallin kehittäminen (ammattilaisten kanssa) Projektitiimi -yhteydenpito päivittäin/viikottain Projektipäällikön ja kehittämispäällikön tapaamiset -noin kerran kuukaudessa Johtoryhmä -jäsenten määrä 3 -tapaamiskertoja 15 Ohjausryhmä -jäsenten määrä tapaamiskertoja 7 Kehittämistiimi; projektin pilottialue Y-S SOTE kuntayhtymän alue (9/2010-2/2014) -tapaamiskertoja 20 -jäsenten määrä 3-6 Projektialueen asumispalvelujen tuottajista koottu -jäsenten määrä 9 kehittämistiimi (5/ /2012) -tapaamiskertoja 5 Kehittämistiimi; Savas Minun elämäni suunnitelman -jäsenten määrä 7 Messin- kehittämistoiminta -tapaamiskertoja 5 (12/2011-8/2012) Kehittämistiimi; Savas palvelukotien toimintaa koskevan viestinnän esteettömyyden kehittäminen (1/ /2013) Vertailuoppimistiimi; Map ja Asumisen yksilölliset tukimallit, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö (10/2010-5/2012) Tapaamiset tavoitteiltaan samankaltaisten projektien / tahojen kanssa (esim. Kehitysvammaliiton RATTI-hanke, Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Muutosagenttien verkosto Yksi naapureista hanke ja Kynnys ry:n Assistentti.infon verkosto sekä Vammais-Kaste osahankkeet; vaalijala ja Kainuu) Savas kysely Mitä haluaisit muuttaa omassa toiminnassasi asiakkaiden päämiehisyyden edistämiseksi. (11/2010) -jäsenten määrä 4 -tapaamiskertoja 6 -jäsenten määrä 6 -tapaamiskertoja 4 -satunnaisesti koko projektin ajan -Savas pikkujouluseminaariin osallistuneet/ kyselyyn osallistujat noin

29 Map-projektin painotuotteet ja sähköinen materiaali -suunnittelu ja jakelu Map-projektin esite Projektipäällikön/alueohjaajan käyntikortit Map-kassiprintti Päämiehisyys asumisen arjessayhdessä yksilöllisesti-juliste A 3 Päämiehisyys asumisen arjessayhdessä yksilöllisesti-flyer A 5 Päämiehisyys-oikeus tuettuun päätöksentekoonjuliste A 3 Päämiehisyys-oikeus tuettuun päätöksentekoon juliste-flyer A 5 Map-seminaarin esite/ohjelma Minun elämäni nimikilpailu-juliste Viljamit-tilaisuuden juliste Map-kansion kannet Map-tiedote projektin lopputuotteista Map Minun asumisen polkuni -toimintamalli-vihko Map-selkokuvat -vihko Suunnittelen omaa elämääni -vihko Asuntotoiveeni -vihko Teemme minulle palvelusuunnitelman -vihko Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä -vihko Arvioin asumisen riskejä -vihko Muuton muistilistani -vihko Savolanniemen kodin opas-vihko Map-kansion vihkot pdf Map-selkokuvat png Map-kansion vihkot pdf Map-selkokuvat png -painosmäärä kpl -painosmäärä 500 kpl kpl -painosmäärä 40 kpl -painosmäärä 200 kpl -painosmäärä 500 kpl -painosmäärä 200 kpl -painosmäärä 500 kpl -painosmäärä 500 kpl -painosmäärä 50 kpl -painosmäärä 100 kpl -painosmäärä 500 kpl -painosmäärä 1000 kpl -painosmäärä 500 kpl -painosmäärä 500 kpl -painosmäärä 500 kpl -painosmäärä 500 kpl -painosmäärä 500 kpl -painosmäärä 500 kpl -painosmäärä 500 kpl -painosmäärä 500 kpl -painosmäärä 500 kpl Tapahtumat ja tilaisuudet Map-seminaari Iisalmi ( ) Viljamit -tapahtuma Iisalmi ( ) Tiedottamis- ja kouluttamistilaisuudet päämiehille, läheisille ja ammattilaisille (8/2010-2/2013) -osallistujia 128 henkilöä -osallistujia noin 300 henkilöä -24 tilaisuutta osallistujia yhteensä noin 320 henkilöä Map-projektin sähköiset tiedotteet ja toimintaan liittyvät lehtiartikkelit Map-tiedote ja Map-projektin sivut ( ) Päämiehet oman elämän ohjaksissa Yhteistyön voimaa (4/2012) Jari tahtoi punaisen seinän Kirjoitus projektin asiakkaasta ja hänen toiminnastaan projektin asiakastyössä (2/2013) Vallattoman villit jamit Viljamit tapahtuma: Pertti Kurikan Nimipäivät keräsi tuvan täydeltä väkeä, ( ) Pertti Kurikan Nimipäivät sai porukan liikkeelle ( ) Map-tiedote lopputuotteista ( ) Map-tiedote lopputuotteista (4/2014) Map-tiedote lopputuotteista (4/2014) -www.savas.fi / ajankohtaista -www.savas.fi/minun_asumisen_polkuni/ -Tukiviesti Kehitysvammaisten Tukiliitto -Ketju-lehti, Kehitysvammaliitto -Savon Sanomat -Iisalmen Sanomat -Savas vuosikirja + Savas Virtanen -Kehitysvammaliitto Kehitysvammaisten tukiliiton sähköinen uutiskirje 29

30 Liite 3 MAP-seminaari (Map-seminaarin kooste Savas Vuosikirja 2012 teksti: Ritva Hämäläinen, Map-projekti / kuvat: Jouko Hämäläinen, Savas) Map Minun asumisen polkuni -projektin ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vammaispalvelujen kanssa yhteistyössä järjestämä MAP- seminaari pidettiin Iisalmessa Seminaarin teemana oli päämiehisyys tukea tarvitsevan henkilön asumisessa. Seminaariin kokoontui noin 130 asiasta kiinnostunutta päämiehiä, heidän läheisiään, kehitysvamma-alan työntekijöitä ja kuntien päättäjiä sekä opiskelijoita. Map-seminaariin kokoontui paljon väkeä Tommi Kivimäki kertoo yksilöllisen tuen kriteereistä Seminaarin avasi Iisalmen kaupungin valtuuston 1. varapuheenjohtaja ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Jouni Toppinen. Päivän ohjelma koostui eri tahojen edustajien ja itse päämiesten luento-osuuksista. Asiakkaan oikeuksista yksilöllisiin palveluihin kertoi Itä-Suomen Aluehallintoviraston sosiaalihuollon ylitarkastaja Satu Syrjälä. Päämiesten unelmista kertovia tarinoita kuultiin Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Yksilölliset tukimallit projektin työntekijöiden välityksellä. Kehitysvammaisten Tukiliiton edustajan Anne Grönroosin osuudessa käsiteltiin asiakkaan oman äänen kuulumista asumispalvelujen suunnittelussa ja päätöksenteossa. Seminaarin ohjelman kohokohtia olivat asumispalvelujen käyttäjien omat kertomukset. Käytäntöjä ja kokemuksia asiakkaiden tekemästä vertaisarvioinnista olivat paikalle saapuneet esittelemään Rahkapuiston palvelukodin asiakasvertaisarvioijat Toivo Kinnunen ja Mikael Leikas. Palvelunkäyttäjän näkökulmaa yksilöllisen tuen kriteereihin valaisi osuudessaan Me Itse ry:n puheenjohtaja Tommi Kivimäki. Päivän juontajina toimivat ansiokkaasti Mika Pietikäinen Kotirinteeltä parinaan kehittämispäällikkö Kirsi Ruutala Savon Vammaisasuntosäätiöstä. Seminaarin aikana osallistujilla oli mahdollisuus tutustua myös tilaisuuden järjestäjien ja muiden alan organisaatioiden toimintaan. Toimintaansa esittelivät muun muassa Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke Kaste ja Kuopion Nuortentalo. Map-seminaarin juontajat Mika ja Kirsi MAP- seminaarissa jaettiin monipuolisesti eväitä yksilöllisen asumisen suunnitteluun ja järjestämiseen. Seminaarin anti oli ajatuksia herättävä ja mielenkiintoinen. Päivän luennoista oli poimittavissa monia hyviä arjen työskentelyä ja päämiehisyyttä edistäviä käytänteitä. Erityisesti osallistujia puhuttelivat päämiesten esitykset niiden aitoudellaan. 30

31 Liite 4 Poimintoja Map-projektin saamasta toiminnan palautteesta Asikastyö Ylä-Savon SOTE alueella -Ollaan kavereita. Kuuntele. Yks asia. Saanko sanoa. (päämies) -Olen erittäin tyytyväinen siihen, että sain tukea ja kommentteja ja vastauksia mieltäni askarruttaneisiin kysymyksiin muuton tukena ja lapsuuden kodista irtautuessa. (läheinen) -Lapseni on oppinut ilmaisemaan tunnetilojaan paremmin. (läheinen) -Asiakkalle on tullut omaa tahtoa ja periksi antamattomuutta rutkasti lisää. (lähityöntekijä) -Asiakas on saanut projektin myötä tukea ja vahvistusta siihen, että voi vaikuttaa omaan elämäänsä. Näin ollen uskallusta on tullut lisää. (lähityöntekijä) -Rohkeutta on tullut lisää. Asiakkaan omatoimisuus työtehtävissä lisääntynyt. Parempi itseilmaisu sanallisesti. (lähityöntekijä päivätoiminnassa) -Projekti on monipuolistanut omia näkemyksiä asiakkaan tarpeista. (lähityöntekijä) Päämiesten haastattelut Mikkelin seudulla (10/2012-1/2013) -Oli mukava osallistua, tämä oli mukavaa. -On hyvä, että pääsee kertomaan asioista, mukava päästä tämmöiseen haastatteluun. Läheisten haastattelut Ylä-Savon SOTE alueella (8/2012-1/2013) -Tärkeitä asioita puhuttu. Käytäntöön pitäisi saada tieto juurtumaan. -Projektit erittäin tärkeitä. Tämän projektin tulos tulisi kirjallisena tietoon tuleville muuttajille ja muuttajien vanhemmille. -Sain hyviä vinkkejä kuinka prepata nuorta eri tilanteisiin. Paljon uutta tietoa eri mahdollisuuksista kehitysvammaisten omavalintaiseen elämään. Map-seminaari Iisalmi (11/2011) -Oli mukava tavata päättäjätahon ihmisiä. Hyviä puheita oli. (päämies) -Oli mukava kuulla muita päämiehiä ja heidän omasta elämästään tekemiä karttoja. (päämies) -Hyviä esityksiä. Tuntu, että oon tärkee! (päämies) -Tarvitaan tällaisia yhteisiä koulutuspäiviä, joihin osallistuu vammaisten asioihin liittyviä tahoja. Tärkeää puhua yhdessä asioista ja kuunnella eri näkemyksiä. (läheinen) -Tosi hyvä seminaari. Tällaisia tarvitaan. Huomaa sekä työn hyvät puolet että kehittämisosa-alueet. Mietin kovasti miten päämiehisyys toteutuu omassa asumisyksikössä. (ammattilainen) -Päivä herätti monenlaisia ajatuksia ja tunteita. Todella hyviä puheenvuoroja. Sain uusia ideoita työhöni ja into päästä toteuttamaan. Ihanaa kun itse palvelun käyttäjät mukana! Käyttäjien oma ääni oli kuuluvissa! (ammattilainen) Hyvin kattavasti tuli tietoa, tämän sulatteluun menee jo aikaa, ainakin näin opiskelijan kun asiat ovat vielä vieraita. Hyvin järjestetty tapahtuma, jossa sai paljon hyvää tietoa! (sosiaali- ja terveysalan opiskelija) 31

32 Viljamit-tapahtuma (2/2014) -Tapahtuman palautelaatikkoon annetut palautekortit: 90 ja 2 kpl -Vallattoman villit jamit (Savon Sanomat) - Saisi olla enemmänkin tällaisia tapahtumia. Ja aina pitää olla rokkia. (Savon Sanomat, päämies) -Toivon, että valtaväestö tietäisi enemmän kehitysvammaisista. Minustakin pitäisi tietää millainen olen, vaikka ei minusta ulospäin huomaa, että olen kehitysvammainen. (Savon Sanomat, päämies) Map-projektin lopputuotteet SHQS / Labquality Oy: Savon Vammaisasuntosäätiö Savas Laaduntunnustuksen uusinta-auditoinnin raportti : Map-projekti on vastannut hyvin nykyaikaisten vammaisliikkeiden, valtakunnallisen vammaisten asumispalvelujen laatusuosituksen ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen sekä henkilökohtaisen apu-järjestelmän kehittämistavoitteisiin. Projektin tuotoksena on syntynyt erinomaisen havainnollinen ja kattava toimintakäsikirja, jota voivat hyödyntää kehitysvammaiset henkilöt, heidän läheisensä, asumispalvelujen tuottajat sekä kunnat palvelujen järjestäjinä. Map-toimintakäsikirjat on toimitettu kaikkiin Savon alueen kuntiin ja muille verkostoille. Kehitysvammaliitto levittää projektin tuotosta Papunetin kautta. Kuvat ovat saaneet erittäin hyvää palautetta toimijoilta. MAP-toimintakäsikirjaa on mahdollista käyttää jatkossa myös arviointimittarina. 32

33 Liite 5 Vallattoman villit jamit (Tekstiotteet Jaana Hartikainen, Savon Sanomat / kuvatekstit Ritva Hämäläinen Map-projekti / kuvat: Jouko Hämäläinen, Savas) Pertti Kurikan Nimipäivät keräsi tuvan täydeltä väkeä Viljamit-tapahtumaan Bändin esitykset tulkkasi ammattitaidolla Tulkkaus ILONA Viljamit-tapahtumassa jaettiin tietoa vammaispalveluista ja vammais- ja erityisryhmiä palvelevien järjestöjen toiminnasta sekä vammaisten ihmisten oikeuksista Viljamit-tapahtumassa laulettiin innokkaasti myös karaokea Harvoin on missään tapahtumassa näin hyvää palvelua. Iisalmen kulttuurikeskuksen ovet avautuvat lumimyräkkää kohti heti, kun kävijä astuu näköetäisyydelle. -Mukavaa hommaa, yksi ovimikoista sonkajärveläinen Jani Partanen sanoo. Partanen ja kaverit ovat vapaa-ehtoisina auttamassa Viljamit-tapahtumassa. Savon Vammaisasuntosäätiön (Savas) ja Ylä-Savon soten järjestämä tapahtuma on kerännyt kulttuurikeskukseen ison joukon porukkaa lauantaina. Tapahtumassa jaetaan tietoa vammaispalveluista, mutta nautitaan myös kulttuurista. Tapahtuman järjestäjät Maarit Mykkänen ja Ritva Hämäläinen iloitsevat Viljamittapahtuman kävijöiden määrästä. Savaksen oheistoiminta on ollut pitkään vilkasta. Faktapainotteisten seminaarien ja muiden tietoiskujen lisäksi asukkaille, läheisille ja työntekijöille järjestetään kulttuuririentoja usein. On Savas-rokkia, valokuvanäyttelyitä, elokuvafestareita, taidetempauksia Suuri osa tapahtumista on avoimia myös valtaväestölle. Pertti Kurikan Nimipäivätkin on kerännyt paikalle varmasti porukkaa, joka ei liity vammaisalaan. -Alaa halutaan tehdä tunnetuksi ja tuoda esille asioiden tärkeyttä, Ritva Hämäläinen sanoo. Mykkäsen mukaan tämän hetken tärkein teema on itsemääräämisoikeudesta puhuminen. -Vammaisella on oikeus päättää omaan elämään liittyvistä asioista. Silloin avoin keskustelu on suuressa osassa. Keskustelua tapahtumapäivään toki liittyykin. Mutta sitä ennen Pertti Kurikan Nimipäivät! -On kiva nähdä, että täällä on niin paljon porukkaa. Rohkeesti vaan tanssimaan, spiikkaa laulaja Kari aalto. Tuula Kauhanen ja Tuulikki Parviainen näyttävät mallia. Heikompaa hiottaa jo pelkkä katsominen. Niin antaumuksella naiset joraavat kappaletta, joka kertoo Toni-nimisestä häiriköstä. 33

34 Liite 6 Tiedote Map - Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteista Minun asumisen polkuni projektin Map-vihkot ovat valmiit. Vihkot antavat tietoa päämiehille tärkeistä ja hyvistä asumisen asioista. Vihkot auttavat päämiestä elämän, asumisen ja palvelujen suunnittelussa. Vihkot on kirjoitettu selkokielellä. Asioista kerrotaan helposti ja ymmärrettävästi. Tekstin ymmärtämisen tukena on käytetty Map-projektissa tehtyjä selkokuvia. 34

Map-tiedote. Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet

Map-tiedote. Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet Map-tiedote Minun asumisen polkuni -projektin lopputuotteet Mitä tämä vihko sisältää? 1. Map Minun asumisen polkuni -toimintamalli 5 2. Map-selkokuvat 7 3. Suunnittelen omaa elämääni 9 4. Asuntotoiveeni

Lisätiedot

Map-selkokuvat. Minun asumisen polkuni

Map-selkokuvat. Minun asumisen polkuni Map-selkokuvat Minun asumisen polkuni Mitä tämä vihko sisältää? 1. Ihmisistä kertovat kuvat 4 7 2. Kuvat, jotka kertovat jonkin asian tekemisestä 8 11 3. Asioista kertovat kuvat 12 19 4. Esineistä kertovat

Lisätiedot

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015 Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen 94 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1 TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO - taustaa ja tulevaisuutta teeman ympärillä

Lisätiedot

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen Tuetusti päätöksentekoon- projekti Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen 1 Sisällysluettelo Johdanto 1 TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI... 1.1 Tuepa-projektin tavoitteet... 1.2

Lisätiedot

Suunnittelen omaa elämääni

Suunnittelen omaa elämääni Suunnittelen omaa elämääni Mitä tämä vihko sisältää? 1. Mitä elämänsuunnittelu tarkoittaa? 5 2. Miten valmistaudun oman elämäni suunnitteluun? 7 3. Mitä asioita minun on otettava huomioon oman elämäni

Lisätiedot

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Painopaikka: Esa Print Oy, Lahti Taitto: Mac&Me/Virpi Sirpelä Kannen

Lisätiedot

Omaa kotia kohti. Susanna Paavilainen, Vantaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Omaa kotia kohti. Susanna Paavilainen, Vantaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Omaa kotia kohti Susanna Paavilainen, Vantaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Omaa kotia kohti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Marko Metsähonkala, Kyröskoski Omaa kotia kohti ISBN 978-952-9777-68-6 Tekstit

Lisätiedot

Vuosikirja. www.savas.fi

Vuosikirja. www.savas.fi Vuosikirja www.savas.fi 2014 n a j r i k i s Vuo sisältö Savas 2013 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus SAVAS 25 VUOTTA Työtä kehitysvammaisten ihmisten ja muiden erityisryhmien palvelujen parantamiseksi

Lisätiedot

Kansalaisen vaikuttamisopas

Kansalaisen vaikuttamisopas Kansalaisen vaikuttamisopas 6 2012 Oma ääni kuuluviin! Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Me Itse ry Kuva Hanna Rajakangas Mihin asioihin sinä haluat vaikuttaa? Tämän lehden teemana on vaikuttaminen. Vaikuttaa

Lisätiedot

Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilusta vammaispalveluissa

Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilusta vammaispalveluissa Marika Ahlstén (toim.) Elina Leinonen Sirpa Palokari Anneli Puhakka Aarne Rajalahti Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilusta vammaispalveluissa Julkaisijat: Kehitysvammaliitto ry, Helsinki ja

Lisätiedot

Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS Tukena Oy

Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS Tukena Oy Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin 1 vuosikirja 2014 sisältö 3 Uudistamme KVPS-konsernin strategian uudistunein voimin 4 Tilapäishoitopalvelut auttavat perheitä jaksamaan 5 Kiinteistötoimi

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

Osallisuuden olotiloissa

Osallisuuden olotiloissa Aspa-julkaisuja 1/2014 Milla Ilonen Osallisuuden olotiloissa Opas asumispalvelujen käyttäjille ja työntekijöille Aspa-säätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää eri tavoin vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010 s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Uutisia syksyltä 2010 Nauru raikui Elojuhlissa Pekka Elomaa

Lisätiedot

Enemmän otetta ja osallisuutta projekti

Enemmän otetta ja osallisuutta projekti Pia Björkman, Pia Henttonen ja Aila Kantojärvi Enemmän otetta ja osallisuutta projekti Loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Pia Björkman, Pia Henttonen ja Aila Kantojärvi Enemmän otetta ja osallisuutta

Lisätiedot

Selvitys- ja strategiahanke. Klaara. Projektin loppuraportti

Selvitys- ja strategiahanke. Klaara. Projektin loppuraportti Selvitys- ja strategiahanke Klaara Projektin loppuraportti Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT PROJEKTILLE... 1 1.1 PROJEKTIN SYNTY... 1 1.2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN VAIKUTUKSET VAIKEAVAMMAISTEN ASEMAAN...

Lisätiedot

TEPA Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut PROJEKTISUUNNITELMA 2012-2016. Kirsi Ruutala/31.5.201

TEPA Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut PROJEKTISUUNNITELMA 2012-2016. Kirsi Ruutala/31.5.201 TEPA Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut PROJEKTISUUNNITELMA 2012-2016 Kirsi Ruutala/31.5.201 28 SISÄLLYS 1 PROJEKTIN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT 3 1.1. Avoterveydenhuollon palveluista puuttuu

Lisätiedot

Me ry:n Käsikynkkä -projektin puhujakoulutukset 2010-2012 ******** Anne Repo

Me ry:n Käsikynkkä -projektin puhujakoulutukset 2010-2012 ******** Anne Repo Me ry:n Käsikynkkä -projektin puhujakoulutukset 2010-2012 ******** Anne Repo 1 2 Sisällys 1 Käsikynkän puhujakoulutukset... 3 2 Koulutussisällöt ja toteutus... 4 2.1 Tutustuminen ja toiminnan esittely...

Lisätiedot

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010 Marjo Silvander 2 SISÄLTÖ 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET SIVU 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 4 1.3. Kohderyhmät 4 1.4. Yhteistyötahot 4 1.5. Toiminta-alueet

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013

Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 1. AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY 3 2. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 4 3. ORGANISAATIO 5 Jäsenyhdistykset...

Lisätiedot

Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti

Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti Asiasanat: - Henkilökohtainen apu - Henkilökohtainen avustajajärjestelmä - Vammaispalvelulaki - Osallisuus

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Torniossa Tiina Puikko Aspa-kartoituksia 1/2014 ISBN 978-952-5680-89-8 (sid.) ISBN 978-952-5680-90-4 (pdf) ISSN 1797-335X

Lisätiedot

Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen

Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen Tutkimus siitä, miten arki vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyteen Toimittaneet: Aila Kantojärvi & Sanna Välkkilä, Soilikki Alanne & Anne Grönroos Kehitysvammaisten Tukiliitto 2009 1 Kirjan

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto 2011. Vuosikertomus

Kehitysvammaliitto 2011. Vuosikertomus Kehitysvammaliitto 2011 Vuosikertomus Taitto: Panu Koski Kannen kuvat: Pekka Elomaa Sisällys Osallisuutta ja suvaitsevaisuutta 4 Toiminnanjohtajan katsaus 5 Kehitysvammaliiton aikaansaannokset vuodelta

Lisätiedot

Lea Vaitti Aina tarvitsee olla ajan tasalla vanhempien kokemuksia kehitysvammaisen perheenjäsenensä asumispalveluista ja niihin vaikuttamisesta

Lea Vaitti Aina tarvitsee olla ajan tasalla vanhempien kokemuksia kehitysvammaisen perheenjäsenensä asumispalveluista ja niihin vaikuttamisesta Lea Vaitti Aina tarvitsee olla ajan tasalla vanhempien kokemuksia kehitysvammaisen perheenjäsenensä asumispalveluista ja niihin vaikuttamisesta Asuntoja asunnottomille -hanke (2008 2011) Lea Vaitti Aina

Lisätiedot

ARVOKAS ARKI LAPSELLE!

ARVOKAS ARKI LAPSELLE! ARVOKAS ARKI LAPSELLE! ARVOKAS ELÄMÄ LASTENSUOJELU JA PERHEHOITO VAMMAISTEN LASTEN KEHITYKSEN TUKENA PAULA KORKALAINEN (toim.) ARVOKAS ARKI LAPSELLE! ARVOKAS ELÄMÄ LASTENSUOJELU JA PERHEHOITO VAMMAISTEN

Lisätiedot