PALVELUMUOTOILU MITÄ SE ON, MIKSI SE KIINNOSTAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUMUOTOILU MITÄ SE ON, MIKSI SE KIINNOSTAA"

Transkriptio

1 PALVELUMUOTOILU MITÄ SE ON, MIKSI SE KIINNOSTAA ja MITEN SOTE VOISI SIITÄ HYÖTYÄ? HEI, OLEN TUOMO JA TULEN PALMUSTA 1"

2 /// AIHEINA TÄNÄÄN PALMU 1/ LYHYESTI PALMUSTA Ketä olemme, mitä teemme, miten toimimme ja millä tuloksilla 2/ LYHYESTI PALVELUMUOTOILUSTA Mitä me Palmussa ymmärrämme palvelumuotoilulla 3/ PALMUN CASE-ESIMERKKEJÄ Muutamia esimerkkejä meidän töistä, niin kaupallisten kuin julkistenkin palveluiden kehittämisestä. 4/ KESKUSTELUA MITÄ SOVELLUSARVOA SOTEEN Kysykää mielellään jo esityksen aikana, mutta toivottavasti ainakin tässä vaiheessa on herännyt kysymyksiä. 2"

3 01 LYHYESTI PALMUSTA KETÄ OLEMME, MITÄ TEEMME, MITEN TOIMIMME ja MILLÄ TULOKSILLA 3"

4 /// LYHYESTI PALMUSTA PALMU Perustettu tammikuussa 2009 Nollasta 40 työntekijään 30 kuukaudessa Erinomainen kannattavuus 100% työntekijöiden omistama Asiakkaita startup:eista kansainvälisiin yhtiöihin 4"

5 02 PALVELUMUOTOILU LYHYESTI PALVELUMUOTOILUSTA 5"

6 /// LYHYESTI PALVELUMUOTOILUSTA PALMU Yksikään palveluidea tai konsepti ei selviä ensikontaktistaan asiakkaiden kanssa. 6"

7 /// LYHYESTI PALVELUMUOTOILUSTA PALMU Tämän päivän monimutkaisissa suunnitteluhaasteissa tärkeintä on löytää oikea ongelma ratkaistavaksi. 7"

8 /// LYHYESTI PALVELUMUOTOILUSTA PALMU If I had an hour to save the world I would spend 59 minutes defining the problem and one minute finding solutions. - Albert Einstein - 8"

9 /// LYHYESTI PALVELUMUOTOILUSTA PALMU 9"

10 /// LYHYESTI PALVELUMUOTOILUSTA PALMU Palvelumuotoilu Oikean ongelman löytämistä ja ratkaisua - Palmu - 10"

11 /// LYHYESTI PALVELUMUOTOILUSTA PALMU Ihmisten käyttäytyminen Sosiaaliset ympäristöt 11"

12 Asiakaspalveluosaaminen PALMU Esimerkki asiakasymmärryksen keräämisestä 12"

13 13"

14 no need to reboot Asiakasymmärrys - esimerkkejä jäsennyksestä PALMU Marketing Subscription Sign-up Serving customer Upgrade Retention Anywhere Content is a personal means to relive life's irreplaceable moments. Digitalization has radically increased the amount of content and opened new ways of sharing it with others. F-Secure s Content Anywhere is a cloud service that makes it very easy to store, access and share content safely any time, anywhere and on any device. Recommendations from other users can make any service interesting, but it is the personal experience with the intuitive and engaging service that helps potential customers to understand the value of Content Anywhere. A service experience walkthrough with potential customers is the critical moment to gain customers' commitment to subscribe to the service. Once the commitment is made, customer wants to quickly move into the everyday use of the service. This is the make or break moment for creating active customers. Make the first steps as easy as possible and reap the rewards later from loyal customers. Consistent user experience on all devices, makes Content Anywhere an easy-to-use multi-device cloud, even for the novice user. Content Anywhere offers the flexibility to serve a wide variety of customers habits and practices. Customers' social connections related to their shared content weave Content Anywhere into the social fabric of their lives. Activating customers to explore and experience the multiple uses of the service, makes the service upgrade look like a logical path to get more value out of the service. Social connections related to shared personal content link Content Anywhere customers to their most important people. Encourage customers to store and share their content and in effect, help them build your retention platform. Content Anywhere stores your photos, music and documents in a safe personal cloud. You can access your files anywhere, any time, from any device. Sharing them with your friends is safe and easy. Notices marketing for online storage. Understands the value offering. Makes financial commitment. Support available. As few clicks as possible. Has her 1st experience of the service. Smart content filters, e.g. timeline. Service has become part of her everyday. User recommends the service experience to others. POS/Retail Call Center ONLINE Content Center Start securely storing and sharing content - install Helios Cloud. Thank you. Now you are ready to securely store and share your content. You have not yet used your Helios Cloud service - start using it today, there is a small gift from us waiting for you. Do you have other devices you would like to use for content? Securely store and share content. Learn more about Helios Cloud. Are all your devices secure? Seems like you like Helios Cloud. You have already used 80% of your storage space. Buy some more, and keep using it. Seems like you have quite a bit of content stored in your cloud. Do you want to keep using the content also in the future? We offer you... Customer Journey Map Marketing support Technical support 18 ESCALATION 3 I > /7 Confiden2al" 14"

15 15"

16 Tuloksena konkretisointeja uusista palveluideoista PALMU 16"

17 /// LYHYESTI PALVELUMUOTOILUSTA PALMU Asiakasarvo Toimintamallit Asiakaskokemus Mitattavuus 17"

18 03 PALMUN KOKEMUKSIA PALVELUKEHITYKSESTÄ CASE-ESIMERKKEJÄ 18"

19 Case VEIKKAUS Veikkaus Kaikkien tuntema ja useimpien asiakkaana käyttämä suomalainen instituutio. Veikkaus.fi, liikevaihtoon perustuen Suomen suurin verkkokauppa, uudistettiin hyvästä syystä: vanha palvelu toimi vain urheiluveikkauksen tosifaneille ja pitkän linjan lottoajille. Asiakasymmärrykseen perustuen Palmu suunnitteli uuden, kiinnostavan tavan pelata Veikkauksen pelejä. Käyttäjien ikä- ja sukupuolijakauma on laajentunut huimasti uudistuksen seurauksena. 19"

20 Case VEIKKAUS 20"

21 Case FONECTA Ensin palvelut kuntoon kuluttajille. Tässä auttoi kehitysmallin totaalinen uudistus. Uudistetut ja suuren suosion saaneet palvelut on nyt valjastettu pkyritysten palveluksi. 21"

22 Case SPORTS TRACKER Sports Tracker Service developed by Sports Tracking Technologies with help of Palmu s designers. Service has over six million users worldwide. Starting from contextual interviews with the user and ending up with final visual layouts, Palmu designed the user experience for the service. Sports Tracker makes your phone a fullfeatured GPS sports computer keeping track of everything from calories to speed over altitude. Sports Tracker web service offers data analysis and visualization tools, as well as new features like direct sharing. 22"

23 Case LAATTAPISTE 23"

24 Case LAATTAPISTE Asiakasymmärryksen havainto Remontti on kuilu, jonka yli on päästävä Suunnittelun alku Hauskaa ja inspiroivaa Toiveet, odotukset, unelmat, mielikuvat koti-spa Ei vielä ajatusta sille, mitä muutos vaatii Tuotteiden valinta, hankinta, aikataulut Työlästä ja aikaa vievää Remonttityön organisointi ja aikataulutus Todella työlästä ja aikaa vievää Kohti valmistumista Remontin loppu häämöttää. Pieniä yllätyksiä aina loppuun asti, mutta lupaus paremmasta arjesta alkaa realisoitua Elämä uudessa kylpyhuoneessa Nautinto valmiista kylpyhuoneesta, muutoksen tuloksena toimivampi ja miellyttävämpi kylpyhuone sekä parempi myyntiarvo jne Remontti Likaista, aikaa vievää, vaivalloista, sisältää aina yllätyksiä, kalliimpaa kuin oletettiin 24"

25 Case Laattapiste and selling bathrooms 25"

26 MYYNTI" 60% 26"

27 Case FINAVIA 27"

28 Service"process"" Service"environment" Service"ac2ons"( )" 28"

29 NPS" "

30 PALMUN julkisen puolen projekteja 30"

31 Kokeilupiste Huomisen Arki ) Ajalla ( ) TAVOITE Helsingin kaupungin uuden palveluidean konseptointi ja dokumentointi jatkokehitystä varten. IDEA Tarjota start-up-yrittäjille mahdollisuus esitellä uusia tuotteita ja kerätä autenttista käyttäjäpalautetta kirjaston kävijöiltä. Samalla myös kirjaston käyttäjät voivat tutustua lähitulevaisuuden tuotteisiin ja palveluihin sekä osallistua niiden kehitystyöhön. Kirjastolle hanke merkitsi palvelutarjonnan laajentamista ja uuden roolin ottamista. MITÄ TEHTIIN? Palvelukonseptin pullonkaulat ja mahdollisuudet määriteltiin syvähaastattelujen ja osallistavien työpajojen avulla. Samalla myös pyrittiin selvittämään kunkin sidosryhmän motiivit käyttää palvelua ja toisaalta käytön esteet eri käyttäjäryhmien kohdalta. Lopulta palvelukonsepti kiteytettiin oppaaksi konseptin kehittäjille, johon oli dokumentoitu palvelun kuvaus ja eri sidosryhmien roolit sekä ohjeet jatkokehitystä varten. LOPPUTULOS Kokeilupiste-palvelun tilanneita kirjastoja on Uudellamaalla jo yli 20. Lisätietoja hankkeesta p=635&preview=true 31"

32 VIKSU Vantaan kaupungin ikäpoliittisen ohjelman palvelulupausryhmien toiminnan kehittäminen (käynnissä). TAVOITE Auttaa VIKSU-palvelulupausryhmiä kehittämää uusia palveluinnovaatioita nopeiden kokeilujen tasolle. IDEA Palvelulupausryhmät (6 kpl) muodostuvat kaupungin SOTE-työntekijöistä, vanhuksista sekä järjestöjen edustajista. Ryhmillä on omat kehitysalueensa, joille he yhdessä miettivät uusia innovatiivisia keinoja toteuttaa vanhuspalveluja. Palmun rooli on auttaa palvelumuotoilun keinoin konseptoimaan palveluideat ja pohtimaan, kuinka niiden toimivuutta voidaan kokeilla käytännössä, mahdollisimman kevein menetelmin ja kustannuksin. Kunkin kokeilun tavoitteena on parantaa Vantaalaistan vanhusten hyvinvointia kaupungin kustannuksia lisäämättä. MITÄ TEHTIIN? Työ on vielä kesken. 2 ryhmän kohdalta on saatu alustavat ideat jalostettua konseptiasteelle (Korttelitalkkari ja Teknologialainaamo), joiden toimivuutta palveluryhmän jäsenet opettelevat testaamaan tekemällä itse konseptuaalisia haastatteluja. LOPPUTULOS Projektin tavoitteena on auttaa palvelulupausryhmiä käynnistämään kevyet kokeilut, 1/ryhmä ja siten oppia kehittämään palvelukonsepteja itsenäisesti. 32"

33 Helsingin Yliopisto Tutkimuksen elinkaaren palvelut. Nykytila TAVOITE Tutkimuspalvelujen elinkaaren uuden asiakaslähtöisen palvelumallin kehittäminen. IDEA Nykyinen palveluorganisaatio on rakennettu palveluiden tuottajien näkökulmasta. Yksittäisten palveluntuottajien palvelut toimivat hyvin ja ne on tuotettu ammattimaisesti, mutta käyttäjien näkökulmasta kokonaisuus on pirstoutunut eikä palveluita ja niiden saatavuutta ole optimoitu asiakkaiden tarpeiden näkökulmasta. Samoin yhteistyö keskitettyjen ja hajautettujen (laitosten omien) tukitoimintojen kesken on usein haasteellista. MITÄ TEHTIIN? Työ on vasta alkamassa. Tavoitteena on edetä asiakasymmärryksestä ja nykytilan analyysista mahdollisimman nopeasti keveisiin kokeiluihin kriittisten ongelmakohtien ratkaisujen testaamiseksi. Haasteena on hyvin mittava, kriittinen ja heterogeeninen asiakaskunta (tutkijat), joilla on hyvin erilaisia tarpeita. Myös Yliopiston nykyinen siiloutunut ja hajanainen palveluja tuottava organisaatio asettaa haasteensa. LOPPUTULOS Tässä vaiheessa tavoitellaan tavoitteen mukaista lopputulosta. 33"

34 SAA SYÖDÄ Palveluinnovaation pilotointi TAVOITE Löytää keino vähentää kotitalouksissa syntyvää ruokahävikkiä, jakamalla ruokaa naapureille. IDEA Hävikki ruoka on yksi merkittävimmistä ympäristöä kuormittavista ongelmista. Pilotissa etsitään tapaa jakaa ylimääräistä ruokaa naapureille ja samalla tunnistaa tekijät, jotka ovat toiminnan esteitä. Samalla pyritään myös nostamaan ongelma koko kansan tietoisuuteen viestimällä pilotista tehokkaasti ja ilmeikkäästi. MITÄ TEHTIIN? Pilotti on valmisteltu ja käynnistynyt Roihuvuoressa, taloyhtiö Untuvaisentie 7:ssä. Pilotista on uutisoitu 10 uutisissa ja lukuisissa muissa medioissa. Pilotti suunniteltiin yhdessä taloyhtiön hallituksen ja asukkaiden kanssa, millä oli suuri merkitys asukkaiden sitouttamisessa hankkeeseen. Pilotti on käynnistynyt odotettua vauhdikkaammin ja samalla on saatu arvokasta tietoa toiminnan esteistä ja toisaalta mahdollisuuksista. LOPPUTULOS Pyrkiä löytämään skaalattava keino kotitalouksista syntyvän ruokahävikin vähentämiseksi. Hanketta voi seurata: 34"

35 DESIGN FOR ACTIVE AGEING 35"

36 hep://tukikummit.fi" 36"

37 04 MITÄ HYÖTYÄ? KESKUSTELUA MITÄ SOVELLUSARVOA SOTEEN 37"

38 Liian paljon asiantuntijoita ja asiantuntemusta 38"

39 Eri toimijoilla voi olla täysin erilaiset näkemykset onnistumisen mittareista. äänestäjät hyvinvointi ja kustannukset kustannukset Valtuute'u( Kaupungin. johtaja( Talousosasto( maine Virkamies( onnellinen elämä Eläkeläiset( 39"

40 Johdon visio Meidän kunta 2.0 ja sit 3.0 Tämä on meidän uusi iso juttu! Toteutushaasteet Ei tuu toimimaan! Mielipiteet ja kommentit Luulisin, että Isot järjestelmät (ERM, CRM, SCM ) Lyhytnäköiset päätökset. Nopeita voittoja Uudet päättäjät ja suunnittelijat Tähän tarvitaan nyt tuoretta otetta! Strategiamietinnöt ja erilaiset julkilausumat Visio 2020 Komiteat ja muuttuvat prioriteetit Tilanne on muuttunut! 40"

41 KINKKISET ONGELMAT Tavat ja keinot, joilla olemme tuottaneet nyt käsillä olevat ongelmat, eivät ole riittäviä avaimia niiden ratkaisemiseksi. 41"

42 Doing, not talking. - Adam and Markus, Global Service Jam organizers 42"

43 Kokeilemalla, ei olettamalla. 43"

Peliyritysten liiketoiminnan kehittämisen valmennusohjelman esiselvitys ja pilottiprojektin raportti

Peliyritysten liiketoiminnan kehittämisen valmennusohjelman esiselvitys ja pilottiprojektin raportti Peliyritysten liiketoiminnan kehittämisen valmennusohjelman esiselvitys ja pilottiprojektin raportti Selvitystyön raportti Seija Hämäläinen 2 Contents Johdanto... 3 1. Projektikuvaus... 3 1.1. Projektin

Lisätiedot

2014 See U @ #arenacareerfair

2014 See U @ #arenacareerfair #ARENAcareerfair 2014 See U @ #arenacareerfair #hotjobs #skills Open position #jobs #CV #hotjobs Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Ura- ja rekrytointipalvelut PL 21210 (Runeberginkatu 14-16, Helsinki)

Lisätiedot

Hyvä tietotekniikan liiton jäsen! Henkilökohtaisempaa palvelua - Sinun eduksesi. Näin päivität tietosi

Hyvä tietotekniikan liiton jäsen! Henkilökohtaisempaa palvelua - Sinun eduksesi. Näin päivität tietosi Hyvä tietotekniikan liiton jäsen! Näin päivität tietosi Voit päivittää jäsentietosi verkkosivuillamme www.ttlry.fi. Tietojen päivittämiseen tarvitset käyttäjätunnuksen (= jäsennumerosi, merkitty jäsenlehtiin)

Lisätiedot

Strategia TYÖTÄ, KETTERYYTTÄ JA ONNEA

Strategia TYÖTÄ, KETTERYYTTÄ JA ONNEA 1/2013 kevät Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Finland Strategia TYÖTÄ, KETTERYYTTÄ JA ONNEA Hallitusammattilaiset Brunila ja Siilasmaa Prof. Liisa Välikangas: Learning from

Lisätiedot

PROJEKTIPÄIVIEN OHJELMA

PROJEKTIPÄIVIEN OHJELMA PROJEKTIPÄIVIEN OHJELMA Keynotet, seminaarit ja puheenvuorot PLATINAKUMPPANIT PROJEKTIPÄIVÄT 2014 ONNISTUMISEN EDELLYTYKSET KEYNOTE-PUHUJAT JUHLASALISSA Kaikki tapahtuman keynote-puhujat esiintyvät näyttelyalueella.

Lisätiedot

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot

Project proposals for TIE-PROJ course 2014

Project proposals for TIE-PROJ course 2014 1 (39) Matti Vuori, 3.9.2014 Project proposals for TIE-PROJ course 2014 This document contains the project proposals from potential customers, for the student groups to select from. New projects will be

Lisätiedot

B2b myynnin ongelmakohdat ja ratkaisut Case Helsinki Sales Academy

B2b myynnin ongelmakohdat ja ratkaisut Case Helsinki Sales Academy B2b myynnin ongelmakohdat ja ratkaisut Case Helsinki Sales Academy Jauhiainen, Sirkku 2009 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Liiketalouden koulutusohjelma Pääaine: Markkinointi

Lisätiedot

Boardview. Hallitustyöskentely. 3/2014 syksy. Directors Institute of. Finland. Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti

Boardview. Hallitustyöskentely. 3/2014 syksy. Directors Institute of. Finland. Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Boardview 3/2014 syksy Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Hallitustyöskentely Oppia ikä kaikki Kaksoishaastattelussa Kirsi Komi ja Jari Paasikivi Active role in the Board

Lisätiedot

Yhteinen matka FINANSSIALAN TULEVAISUUTEEN

Yhteinen matka FINANSSIALAN TULEVAISUUTEEN Ritva Rajander-Juusti Serenitas Consulting Oy ANSSIALA Yhteinen matka FINANSSIALAN TULEVAISUUTEEN HYVINVOIVA FINANSSIALA Hyvinvoiva finanssiala 2014 2015 -hankkeen loppuraportti Julkaisija ja tekijä 2015

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 01/2012

GRAAFINEN OHJEISTO 01/2012 GRAAFINEN OHJEISTO 01/2012 2 Sisältö 4 Johdanto 5 Lupaus 6 Pääviestit 10 Kuvamaailma 12 Värimaailma 16 Typografia 18 Tunnus 29 Brändihierarkia 30 Tapetti 32 Sovellukset

Lisätiedot

PROJEKTIPÄIVIEN OHJELMA

PROJEKTIPÄIVIEN OHJELMA PROJEKTIPÄIVIEN OHJELMA Keynotet, seminaarit ja puheenvuorot PLATINAKUMPPANIT PROJEKTIPÄIVÄT 2014 ONNISTUMISEN EDELLYTYKSET KEYNOTE-PUHUJAT JUHLASALISSA Kaikki tapahtuman keynote-puhujat esiintyvät näyttelyalueella.

Lisätiedot

Lähiruoka lähemmäksi!

Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruokaviestinnän kehittäminen ravintolaympäristössä, Case Anttolanhovi Maittila, Anna & Torrbacka, Paula & Partanen, Viivi 2011 Leppävaara Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara

Lisätiedot

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2014 Asiakkaan aika 3 4 Asiakkaan aika Sisällysluettelo Asiakkaan aika Avaimet kultakaivokseen 7 Osa 1 - Mitä on tulevaisuuden markkinointi? 8 Osa 2 - Neljän vaiheen muutos

Lisätiedot

TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA

TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1. Krigens Pris Sodan hinta... 3 1.2. Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmä... 6 1.3. Keskeiset

Lisätiedot

6urapolku. Jääkiekkovalmentajan. Nyt parannetaan. palvelu- liiketoimintaa! Hankkeina: Elämysten Pasila ja Ravintola 2020

6urapolku. Jääkiekkovalmentajan. Nyt parannetaan. palvelu- liiketoimintaa! Hankkeina: Elämysten Pasila ja Ravintola 2020 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti H A A G A - H E L I A 2 2 0 1 1 Nyt parannetaan 12 palvelu- 18 20Keltanokkapedagogi 30 liiketoimintaa! Hankkeina: Elämysten Pasila ja Ravintola 2020 pätevöityi

Lisätiedot

MUOTOILUN MUUTTUNUT ROOLI

MUOTOILUN MUUTTUNUT ROOLI MUOTOILUN MUUTTUNUT ROOLI 1.2.2010 Provoke Design Oy Christian Aminoff, Timo Hänninen, Mikko Kämäräinen ja Janne Loiske Tämän selvityksen on tilannut Luovan talouden strateginen hanke Työja elinkeinoministeriöstä.

Lisätiedot

NY USKALLA YRITTÄÄ 2012 START UP -FINAL 2012

NY USKALLA YRITTÄÄ 2012 START UP -FINAL 2012 NY USKALLA YRITTÄÄ 2012 START UP -FINAL 2012 NY OMA YRITYS - YRITYSKUVAUKSET START UP -PROGRAMME - COMPANY DESCRIPTIONS Companies Kideko Design NY 1* Memoro NY 2 CKS Energia 3 Season One NY 4 GoBox NY

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010

KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010 KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010 Tämä kysymyslomake on osa vuosittaista ohjelmistoliiketoiminnan kartoitusta. Tulokset julkaistaan tilastoyhteenvetona ja taulukoina, joista ei voi tunnistaa

Lisätiedot

PASI SAINE INNOVAATIOJOHTAMISEN HAASTEET OHJELMISTOTUOTTEEN HALLINNASSA

PASI SAINE INNOVAATIOJOHTAMISEN HAASTEET OHJELMISTOTUOTTEEN HALLINNASSA PASI SAINE INNOVAATIOJOHTAMISEN HAASTEET OHJELMISTOTUOTTEEN HALLINNASSA Diplomityö Tarkastaja: Prof. Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

TIINA MÄKELÄ SOSIAALINEN MEDIA TUOTTEEN ELINKAARITIEDON HALLINNASSA. Diplomityö

TIINA MÄKELÄ SOSIAALINEN MEDIA TUOTTEEN ELINKAARITIEDON HALLINNASSA. Diplomityö TIINA MÄKELÄ SOSIAALINEN MEDIA TUOTTEEN ELINKAARITIEDON HALLINNASSA Diplomityö Tarkastajat: professori Hannu Jaakkola ja professori Hannu Kärkkäinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Box 4000 (Bulevardi 31) FI-00079 Metropolia, Finland (FI-00180 Helsinki, Finland) Tel. +358 9 7424 5000 Fax. +358 9 7424 5002 www.metropolia.fi/en www.facebook.com/metropoliaamk

Lisätiedot

Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa

Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa - Suomenkielinen tiivistelmä KPMG:n laatimasta raportista - "Description of the Dutch Personal Budget System" -raportti kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Projektikatsaus 2009. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Projektikatsaus 2009. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Projektikatsaus 2009 Ahortech Oy Amitec Oy ElMil Oy Empower Oy Etteplan Oyj Makron Oy M-Erikoiskalus y Skaala Ikkunat

Lisätiedot

Boardview. Niin muuttuu maailma. 1/2014 kevät. Directors Institute of. Finland

Boardview. Niin muuttuu maailma. 1/2014 kevät. Directors Institute of. Finland Boardview 1/2014 kevät Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Niin muuttuu maailma liiketoimintamallit murroksessa Kaksoishaastattelussa Anni Ronkainen ja Hannu Penttilä The

Lisätiedot

sosiaalinen media? sähköisessä Miten menee, Etiikan pelisäännöt tutkimuksessa Nro 1/2012 Viestintätoimisto VCA:n asiakaslehti

sosiaalinen media? sähköisessä Miten menee, Etiikan pelisäännöt tutkimuksessa Nro 1/2012 Viestintätoimisto VCA:n asiakaslehti lehti markkinointiviestinnästä innostuneille Nro 1/2012 Viestintätoimisto VCA:n asiakaslehti Miten menee, sosiaalinen media? Etiikan pelisäännöt sähköisessä Ximpor magnihilis nonesti bustiorro ex et, corectuscius

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015

Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Hankintojen johtaminen Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015 Työn tarkastaja 1: Työn

Lisätiedot

Esteetön palvelupiste kuulovammaisille

Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Pro gradu -tutkielma Teollinen muotoilu Kevät 2014 Laura Lahdenperä Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Työn nimi: Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Tekijä:

Lisätiedot

Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut

Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut Kivisalo, Elina Loman, Jenna 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Palvelun laatututkimus - Case Finavia VIP-palvelut Elina Kivisalo,

Lisätiedot