JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hiusalan perustutkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hiusalan perustutkinto"

Transkriptio

1

2 2

3 3 JOHDANTO HIUSALAN PERUSTUTKINTO HIUSALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA HIUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN TUTKINNON SUORITTANEIDEN SIJOITTUMINEN OPINTOJEN JÄLKEEN HIUSALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN OPINTOJEN AJOITUS KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT: HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA PARTAKÄSITTELYT KAMPAUKSET JA EHOSTUS VÄRJÄYSKÄSITTELYT PERMANENTTIKÄSITTELYT HIUSALAN YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT: ASIAKKAAN TYYLIPALVELUT HIUSTEN HOITO- JA MUOTOILUKOKONAISUUDET FANTASIA (paikallisesti tarjottava tutkinnon osa) PERSOONALLISEN TYYLIN TUKEMINEN (paikallisesti tarjottava tutkinnon osa) HIUSTEN HOITOA JA KAMPAUKSIA (paikallisesti tarjottava tutkinnon osa) AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT PAKOLLISET TUTKINNON OSAT: ÄIDINKIELI, SUOMI TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI VIERAS KIELI, A-KIELI, ENGLANTI MATEMATIIKKA FYSIIKKA JA KEMIA YHTEISKUNTA-, YRITYS- JA TYÖELÄMÄTIETO LIIKUNTA TERVEYSTIETO TAIDE JA KULTTUURI AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT VALINNAISET TUTKINNON OSAT: TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI VALINNAINEN VIERAS KIELI, ENGLANTI VALINNAINEN VIERAS KIELI, VENÄJÄ VALINNAINEN YHTEISKUNTA-, YRITYS- JA TYÖELÄMÄTIETO VALINNAINEN LIIKUNTA VALINNAINEN TAIDE JA KULTTUURI VALINNAINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA YMPÄRISTÖTIETO ETIIKKA KULTTUURIEN TUNTEMUS PSYKOLOGIA YRITYSTOIMINTA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT: TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN HÄÄKAMPAUKSET FANTASIA PARTURI-KAMPAAMON OHEISPALVELUT PERSOONALLISEN TYYLIN TUKEMINEN OPINNÄYTE

4 JOHDANTO (Ops hyväksytty KAM, JEDU) 1. HIUSALAN PERUSTUTKINTO 4 Tämä opetussuunnitelma on laadittu käyttäen suunnittelun perustana: hiusalan perustutkinnon opetussuunnitelman perusteita, OPH:n määräys Dnro 27/011/2009 Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelman yhteistä osaa 2009 Opetussuunnitelma on hyväksytty Jokilaakson koulutuskuntayhtymässä toistaiseksi voimassa olevaksi Opetussuunnitelma on laadittu paikalliseen toimintaympäristöön sopivaksi yhteistyössä työelämän kanssa. Opetussuunnitemaa ja sen toteuttamista kehitetään työelämästä ja opiskelijoilta saadun palautteen perusteella. 1.1 HIUSALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA Hiusalan toiminnan päämääränä on korkealaatuisten palvelujen avulla edistää ihmisten kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Palveluiden avulla voidaan vahvistaa yksilön itsetuntoa, jolla on keskeinen merkitys ihmisen sosiaalisessa toiminnassa, itsensä hyväksymisessä ja omaan kulttuuriin sitoutumisessa. Lisäksi palvelut tuottavat mielihyvää, elämyksiä ja virkistystä. Hiusalan arvopäämäärinä on palvelujen korkea laatu, terveellisyys, esteettisyys, tarkoituksenmukaisuus ja asiakastyytyväisyys. Lisäksi tärkeää on yksilöllisyyden, kulttuurisen taustan ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, tasa-arvo ja suvaitsevaisuus. Näihin perustuu alan ammattietiikka. Hiusalan toimintaa ohjaavia periaatteita ovat viihtyisän ja rentouttavan palveluympäristön tarjoaminen asiakkaille, ammattilaisten omasta työtyytyväisyydestä ja -terveydestä huolehtiminen sekä vastuullisuus luottamuksellisten asiakassuhteiden synnyttämisessä ja ylläpitämisessä. Tärkein työväline parturi-kampaajalle on hänen persoonansa, jonka käyttö edellyttää vahvaa itsetuntoa, oman elämän hallintaa ja sisäistettyä ammattietiikkaa. Parturi-kampaaja on palvelu- ja yhteistyöhenkinen, rehellinen ja luotettava sekä kehittymishaluinen, luova ja oma-aloitteinen. Hiusalan yritystoiminnassa keskeisiä arvoja ovat terve kilpailu, vastuullinen yrittäjyys ja yhteistoiminnallisuus. Näiden myötä toteutuu yritystoiminnan kannattavuus ja kyky tehdä tiimi- ja yhteistyötä. Lisääntyvässä määrin tärkeää on ympäristötietoisuus ja kestävän kehityksen tukeminen. Työhyvinvointiin vaikuttavat lisäksi työolot, työaikajärjestelyt, työyhteisön vuorovaikutus sekä ammattilaisten henkinen ja sosiaalinen yhteisöllisyys. 1.2 HIUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET Hiusalan perustutkinnon yleistavoitteina on tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin. Parturikampaaja, hiusalan ammattilainen, osaa hiusten ja hiuspohjan hoitamisen, hiusten leikkaamisen ja partakäsittelyt, kampaukset ja ehostuksen, hiusten värjäämisen ja permanenttikäsittelyt, hiusalan yrittäjyyden ja yritystoiminnan. Lisäksi hänellä on alan työelämässä tarpeellista osaamista, kuten asiakkaan tyylipalvelussa sekä hiusten hoito- ja muotoilukokonaisuuksien tekemisessä vaadittavaa osaamista. Parturi-kampaaja palvelee asiakkaita erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiantuntevasti sekä asiakkaiden tarpeiden ja odotusten mukaisesti. Asiakaspalvelijana sekä työyhteisön jäsenenä hän noudattaa hyviä käyttäytymis- ja toimintatapoja. Laadukas hiusalan työ vaatii kädentaitojen lisäksi tietoa kosmeettisista aineista ja tuotteista, monipuolista työmenetelmien hallintaa ja alalla käytettävien laitteiden tuntemusta. Ohjatessaan asiakasta parturikampaaja ottaa huomioon mm. ajankohtaisen muodin ja asiakkaalle sopivia tyylisuuntauksia. Hiusalan ammattilainen, parturi-kampaaja, toimii työssään hiusalan arvojen mukaisesti taloudellisesti, vastuullisesti, tasavertaisesti sekä annettujen lupausten mukaisesti. Hän on työhönsä motivoitunut ja toimii joustavasti sekä innovatiivisesti uusissa ja erilaisissa työelämän tilanteissa. Parturi-kampaaja toimii yrityksen työntekijänä tai yrittäjänä. Hän edistää toiminnallaan työpaikkansa tai yrityksensä kannattavuutta. Hän sitoutuu työhönsä ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa, kuten asiakkaita koskevaa vaitiolovelvollisuutta sekä tietosuoja- ja kuluttajansuojasäädöksiä. Hän osaa käsitellä ja ratkaista työhönsä liittyviä ongelmia ottaen huomioon asiakkaiden tarpeet ja odotukset. Hiusalan ammattilainen toimii työyhteisössä luotettavasti, oma-aloitteisesti ja uutta luovasti. Hän tavoittelee toiminnassaan laadullisesti parasta mahdollista tulosta ja kehittää omaa työtään. Parturi-kampaaja tuntee kuluttajansuojalainsäädännön velvoitteet, työsuojelumääräykset ja -ohjeet sekä noudattaa niitä toiminnassaan. Hän huolehtii omasta ja asiakkaiden terveydestä valitsemalla turvalliset tuotteet, työmenetelmät ja -tavat. Hän edistää toiminnallaan työyhteisön hyvinvointia sekä noudattaa ergonomisia työtapoja. Hän tietää terveyttä edistävän liikunnan merkityksen omalle työhyvinvoinnilleen.

5 5 Parturi-kampaaja noudattaa työssään ympäristöä säästäviä menetelmiä ja edistää kestävää kehitystä taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän osaa käyttää tietotekniikkaa ja hyödyntää alan teknologisia välineitä ja laitteita sekä ymmärtää teknologian kehityksen vaikutuksia oman ammattialansa tulevaisuuteen. Hiusalan ammattilaisella on tietoyhteiskunnassa tarvittavat valmiudet kehittyvän tieto- viestintätekniikan käyttämiseen ja tiedon hankkimiseen. Hän selviytyy työ- ja yksityiselämän viestintätilanteista. Parturi-kampaaja osaa hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa. Hän osaa toimia kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työympäristössä noudattaen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän ottaa toiset huomioon ja hyväksyy ihmisten erilaisuutta ja hallitsee tunteensa työelämän vuorovaikutustilanteissa. Hiusalan perustutkinnon suorittanut parturi-kampaaja arvostaa omaa työtään ja ammattialaansa ja hänellä on realistinen käsitys osaamisestaan. Hänellä on edellytykset hakeutua jatko-opintoihin sekä suorittaa alan muita tutkintoja sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja työkokemusta saatuaan. Hiusalan ammattilainen kehittää ammattitaitoaan elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Hän arvioi ja jäsentää tietoa, suunnittelee työtään ja asettaa itselleen oppimisen tavoitteita sekä hyödyntää ammatillista täydennyskoulutusta. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. Koulutus antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukee elinikäistä oppimista (L630/98 5 ). 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN Alueemme hiusalan yritykset ovat 1-2 henkilön yrityksiä. Pääasiassa yritykset eivät käytä palkallista työvoimaa. Sopimusyrittäjyys ja tuolinvuokraus ovat tänä päivänä yleisimpiä tapoja työllistyä. Yrittäjyysopinnot ovat tärkeä osa koulutusta juuri tästä syystä. 1.4 TUTKINNON SUORITTANEIDEN SIJOITTUMINEN OPINTOJEN JÄLKEEN Parturi-kampaajat toimivat joko toisen palveluksessa, itsenäisinä ammatinharjoittajina tai yrittäjinä. Useimmat työntekijät päätyvät itsenäisiksi yrittäjiksi jossain työuransa vaiheessa esimerkiksi vuokraamalla työpisteen yrityksen sisältä. Suurempiin yrityksiin voi työllistyä työnjohtotehtäviin. Yrityksiä on sijoittunut tarjoamaan lisäpalveluja hoitoloiden, kylpylöiden, sairaaloiden ja palvelutalojen yhteyteen sekä risteilyaluksille. Jonkin verran hiusalan palveluja viedään myös suoraan asiakkaan kotiin. Hiusalan ammattilaiset toimivat lisäksi erilaisissa myynti-, konsultointi- ja koulutustehtävissä. Työllistäjinä ovat kosmeettisten valmisteiden maahantuojat ja tukkuliikkeet, kaupat ja erilaiset koulutuspalveluja tarjoavat yritykset. Hiusalan ammattilaisia on sijoittunut lisäksi teatterien, valokuvausalan, television ja elokuva-alan palvelukseen. Tällöin ammattitaitoa vahvistetaan usein maskeeraajan tai kosmetologin osaamisella. Ammattitaitovaatimuksia kasvattavat alan herkkyys suhdannevaihteluille, työvoiman vapaa liikkuvuus ja kansainvälistyminen sekä asiakkaiden tietoisuuden lisääntyminen ihon ja hiusten hoitoon liittyvistä tekijöistä. Pienyrittäjävaltaisella hiusalalla korostuvat erityisesti yrittäjyystaidot. Kolmevuotisen perustutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus, jonka mukaan hän on kelpoinen pyrkimään ammattikorkeakouluihin ja yliopisto-opintoihin. Parturi-kampaajan perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden hiusalan ammatti-, ja erikoisammattitutkintoon sekä ammattikorkeakoulututkintoon (estenomi). Yliopisto-opinnoissa jatko-opintoina voivat olla mm. terveystieteiden kandidaatti tai maisteri sekä kauppatieteiden kandidaatti tai maisteri.

6 2. HIUSALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN Tutkinnon rakenne 6 HIUSALAN PERUSTUTKINTO 120 ov 1. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov Kaikille pakolliset tutkinnon osat Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt 20 ov (to 5 ov) Kampaukset ja ehostus 15 ov (to 2 ov) Värjäyskäsittelyt 20 ov (to 4 ov) Permanenttikäsittelyt 10 ov (to 2 ov) Hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta 10 ov (to 3 ov) Kaikille valinnaiset tutkinnon osat (valittavat vähintään 15 ov) Asiakkaan tyylipalvelut 10 ov (to 4 ov) Hiusten hoito- ja muotoilukokonaisuudet 10 ov (to 4 ov) Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat (5-10ov) Fantasia 5 ov Persoonallisen tyylin tukeminen 5 ov Hiusten hoitoa ja kampauksia 5 ov Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa (5-10 ov) Lukio-opinnot 2. AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT 20 ov Pakolliset tutkinnon osat Pakolliset Valinnaiset Oppilaitoksen tarjonta valinnaisissa Äidinkieli... 4 ov ov... 0 ov Toinen kotimainen kieli, ruotsi... 1 ov ov... 1 ov Vieras kieli... 2 ov ov ov/kieli Matematiikka... 3 ov ov... 0 ov Fysiikka ja kemia... 2 ov ov... 0 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto... 1 ov ov... 1 ov Liikunta... 1 ov ov ov Terveystieto... 1 ov ov... 0 ov Taide ja kulttuuri... 1 ov ov ov Valinnaiset tutkinnon osat Pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, ks. edellä kohdat Ympäristötieto ov... 4 ov Tieto - ja viestintätekniikka ov... 1 ov Etiikka ov... 1 ov Kulttuurien tuntemus ov ov Psykologia ov... 1 ov Yritystoiminta ov... 2 ov 16 ov 4 ov

7 7 3. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 ov Hääkampaukset 3 ov Fantasia 5 ov Persoonallisen tyylin tukeminen 5 ov Parturi-kampaamon oheispalvelut 5 ov Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov. Tutkinnon osiin sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 ov. Opintoviikko on 40 tuntia opiskelijan työtä. Tarkemmat tiedot tutkintokohtaisista valinnaisuussäänöistä löytyvät tutkinnon perusteista osoitteesta:

8 8 3. OPINTOJEN AJOITUS HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov AMMATILLISET TUTKINNON OSAT Kaikille pakolliset tutkinnon osat Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt 90 ov 75 ov 20 ov 1. vuosi 2.vuosi 3. vuosi Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Työssäoppiminen 5 ov X X Ammattiosaamisen näyttö (kokonäyttö) O/T O/T Kampaukset ja ehostus 15 ov Työssäoppiminen 2 ov X Ammattiosaamisen näyttö (kokonäyttö) O/ T O/T Värjäyskäsittelyt 20 ov Työssäoppiminen 4 ov X X Ammattiosaamisen näyttö (kokonäyttö)o/t O/T Permanenttikäsittelyt 10 ov Työssäoppiminen 2 ov X Ammattiosaamisen näyttö (kokonäyttö) O/T O/T Hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta 10 ov Työssäoppiminen 3 ov X X X Ammattiosaamisen näyttö (kokonäyttö) O O Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Asiakkaan tyylipalvelut 10 ov Työssäoppiminen 4 ov X Ammattiosaamisen näyttö (kokonäyttö) O/ T O/T

9 9 Hiusten hoito- ja muotoilukokonaisuudet 10 ov Työssäoppiminen 4 ov X Ammattiosaamisen näyttö (kokonäyttö) T tai O O/T Paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat Fantasia 5 ov Ammattiosaamisen näyttö (kokonäyttö) O O Persoonallisen tyylin tukeminen 5 ov Työssäoppiminen 2-3 ov X Ammattiosaamisen näyttö (kokonäyttö) O/T O/T Hiusten hoitoa ja kampauksia 5 ov Ammattiosaamisen näyttö (kokonäyttö) O O Muut valinnaiset tutkinnon osat Lukio-opinnot AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (oppilaitos tiedottaa opintojen sijoittumisesta erikseen) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Hääkampaukset Fantasia Persoonallisen tyylin tukeminen Parturi-kampaamon oheispalvelut 0-10 ov 20 ov 10 ov 2 ov 3 ov 5 ov 5 ov 5 ov Opintojen ajoittuminen: Työssäoppiminen: X Ammattiosaamisen näyttö: O=oppilaitoksessa, T=työpaikalla

10 4. KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT: 10 Ammattitaitovaatimukset, sisällöt ja arviointi HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA PARTAKÄSITTELYT 20 ov AMMATTITAITOVAATIMUKSET osaa määritellä hiuksen rakenteen ja kasvuvaiheet suunnitella ja toteuttaa hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn suunnitella ja toteuttaa asiakkaille erilaisia hiusten leikkauksia ja partakäsittelyjä pestä asiakkaan hiukset työn vaatimalla tavalla hieroa hiuspohjan tulkita asiakkaan tyyliä hiusten leikkausta ja partakäsittelyä suunnitellessaan ottaa huomioon muodin asiakkaan hiusten leikkauksessa ja partakäsittelyssä ottaa huomioon muoto-opin hiusten leikkaamisessa ja parran muotoilussa hyödyntää tuotetuntemustaan hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyissä käyttää tuotteita, työvälineitä ja laitteita muotoonkuivata asiakkaan hiukset ottaa huomioon ravinnon ja terveellisten elintapojen vaikutuksen hiusten ja hiuspohjan hyvinvointiin suositella ja myydä asiakkaalle hiusten ja parran kotihoitotuotteita ja ohjata niiden käytössä toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa hankkia tietoa eri lähteistä ottaa työssään huomioon yrittäjyyden, aloitekykyisyyden ja vastuullisuuden edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään ylläpitää ergonomista, hygieenistä, terveellistä ja turvallista työympäristöä tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä noudattaa ammattietiikkaa ottaa huomioon kestävän kehityksen arvioida omaa työtään. TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPETUSMENETELMÄT 1. Työprosessin hallinta Hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn suunnittelu hiusten ja ihon rakenne hiuspohjan ja hiusten kunnon määrittely pesu-, ja hoitotuotteet lähi- ja verkko-opetus sekä harjoitteet Hiusten leikkaus- ja partakäsittelyn suunnittelu muoto-oppi hiustenleikkausrakenteet tyylin tulkinta ja muoti suunnittelupiirustus lähiopetus ja harjoitteet Hiusten peseminen pesukäsittely lähiopetus ja harjoitteet

11 11 Hiusten ja hiuspohjan hoitaminen hoitokäsittely lähiopetus ja harjoitteet Hiuspohjan hieronnan hallinta hierontatekniikat lähiopetus ja harjoitteet Hiusten leikkaaminen leikkausrakenteet saksi-kampatekniikka lähiopetus ja harjoitteet Hiusten kuivaaminen föönaustekniikat kampauksen viimeistely lähiopetus ja harjoitteet Parran muotoileminen ja parranajo parranajo parranmuotoilu lähiopetus ja harjoitteet Asiakaspalvelu ja asiakkaan ohjaaminen tuoteohjaus lisäpalvelut lähiopetus oppimispäiväkirja Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen työturvallisuus terveelliset elämäntavat työhygienia ja ergonomia Itsearviointi ja ajan käyttö työn lopputuloksen arviointi työhön käytettävä aika työskentelytapojen kehittäminen luokkaopetus ja harjoitteet 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Leikkaus- tai parranajotekniikoiden hallinta leikkaustekniikat ohennustekniikat parranajotekniikat luokkaopetus ja harjoitteet

12 12 Työvälineiden käytön hallinta hoito-, leikkaus- ja partakäsittelyiden työvälineet luokkaopetus ja harjoitteet Tuotteiden käytön hallinta hoito-, leikkaus- ja partakäsittelyissä tarvittavat tuotteet luokkaopetus ja harjoitteet Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen terveelliset elintavat toiminta- ja työkyvyn edistäminen 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Hiusten ja hiuspohjan laadun ja kunnon määrittely hiusten- ja hiuspohjan kunnon määrittely ja muutosten tunnistaminen hoitomahdollisuudet ja ongelmien syyt hoitoonohjaus Hiuksen rakenteen ja kasvuvaiheiden huomioon ottaminen asiakasanalyysi Tuotteiden tunteminen ja niiden vaikutuksen huomioon ottaminen hiusten ja hiuspohjan hoidossa tuotevalinnat hoitokäsittelyissä allergisoivat ainesosat Leikkausten ja partakäsittelyjen ammattikäsitteiden hallinta kaavapiirustus työsuunnitelman tekeminen Asiakkaan tyylin tukeminen, muoto-opin ja muodin huomioon ottaminen tyylin tulkinta ja muoto-oppi Ravinnon ja terveellisten elintapojen vaikutusten huomioon ottaminen hiusten ja hiuspohjan hyvinvointiin asiakasohjaus Tiedon hankinta ammattijulkaisuihin tutustuminen esim. lehdet, netti jne muotinäytökset ja muotimessut asiakasohjaus

13 13 Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä suomi, ruotsi ja vieras kieli 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu tiedon hankinta eri lähteistä luokka- ja verkko-opetus Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka työpaikan säännöstöt ja sopimukset luokka- ja verkko-opetus Terveys, turvallisuus ja toimintakyky työturvallisuus ergonomia luokka- ja verkko-opetus Oppimisympäristöt: Oppilaitoksen teoriatilat, työsali sekä työssäoppimispaikka, erilaiset messutapahtumat ja koulutustilaisuudet. Opetusmenetelmät: Teoriaopetus lähiopetuksena, etäopiskelu erilaisten oppimis- ja tiedonhakutehtävien muodossa (tietoverkot), työskentely oppilaitoksen asiakaspalvelussa sekä työssäoppiminen. EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt on opiskelun alussa opiskeltava tutkinnon osa. Siitä opiskellaan ensimmäisenä vuonna seuraavat sisällöt: hiuksen rakenne ja kasvuvaiheet hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittely muodin huomioonottaminen asiakkaan hiusten leikkauksessa hiustenpesu työn vaatimalla tavalla hiuspohjan hieronta erilaisten hiustenleikkausten suunnittelu ja toteutus asiakkaille muoto-oppi hiusten leikkaamisessa ja parran muotoilussa hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyissä käytettävät tuotteet ja laitteet hiusten muotoonkuivaaminen erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen tiedonhankinta eri lähteistä ergonomia, hygienia, terveellinen ja turvallinen työympäristö kotihoitotuotteiden myynti ja ohjaus niiden käytössä Toisen vuoden sisällöt ovat: erilaisten hiusten leikkausten ja partakäsittelyjen suunnittelu ja toteutus asiakkaille asiakkaan tyylin tulkinta hiusten leikkausta ja partakäsittelyä suunnitellessaan muodin huomioonottaminen asiakkaan hiusten leikkauksessa ja partakäsittelyssä ravinnon ja terveellisten elintapojen vaikutus hiusten ja hiuspohjan hyvinvointiin

14 14 yrittäjyys, aloitekyky ja vastuullisuus työssä ammattietiikkaa kestävä kehitys oman työn arviointi turvallisuus ja vastuullisuus työssä kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa

15 15 OPPIMISEN ARVIOINTI Hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn suunnittelu kirjallinen tehtävä annetun ohjeen pohjalta Hiusten leikkaus- ja partakäsittelyn suunnittelu kirjallinen tehtävä annetun ohjeen pohjalta Hiusten peseminen työssäoppiminen Hiusten ja hiuspohjan hoitaminen kirjallinen tehtävä annetun ohjeen pohjalta, suoritusmerkintä Hiuspohjan hieronnan hallinta työssäoppiminen Hiusten leikkaaminen työssäoppiminen Hiusten kuivaaminen ja viimeistely työssäoppiminen Parran muotoileminen ja parranajo Asiakaspalvelu ja asiakkaan ohjaaminen työssäoppiminen Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen Itsearviointi ja ajan käyttö Leikkaus- ja parranajotekniikoiden hallinta Työvälineiden käytön hallinta oppimisen arviointi osaamisen arviointi

16 Tuotteiden käytön hallinta 16 Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen Hiusten ja hiuspohjan laadun ja kunnon määrittely Hiuksen rakenteen ja kasvuvaiheiden huomioon ottaminen kirjallinen tehtävä annetun ohjeen pohjalta Tuotteiden tunteminen ja niiden vaikutuksen huomioon ottaminen hiusten ja hiuspohjan hoidossa kirjallinen tehtävä annetun ohjeen pohjalta, suoritusmerkintä Leikkausten ja partakäsittelyjen ammattikäsitteiden hallinta kirjallinen tehtävä annetun ohjeen pohjalta Asiakkaan tyylin tukeminen, muoto-opin ja muodin huomioon ottaminen kirjallinen tehtävä annetun ohjeen pohjalta, suoritusmerkintä Ravinnon ja terveellisten elintapojen vaikutusten huomioon ottaminen hiusten ja hiuspohjan hyvinvointiin kirjallinen tehtävä annetun ohjeen pohjalta Tiedon hankinta kirjallinen tehtävä annetun ohjeen pohjalta Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa Alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä tarvittaessa muu osaamisen arviointi esim. tehtävä tai koe Estetiikan ja kestävän kehityksen huomioon ottaminen työssä kirjallinen tehtävä annetun ohjeen pohjalta, Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

17 17 Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Opintokorttiin tulevan opintojakson arviointina käytetään: suoritettu/ täydennettävä. Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot ja tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta sekä muusta arvioinnista. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näyttö: osoittaa hiusten leikkaamisen ja partakäsittelyjen ammattitaitonsa tekemällä asiakkaille hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyjä, hiusten leikkauksia sekä partakäsittelyjä sekä kielitaitonsa kielitaustansa mukaisesti asiakaspalvelutilanteessa parturi-kampaamossa tai muussa mahdollisimman hyvin alan työpaikan olosuhteita vastaavassa ympäristössä. Työtä tehdään niin laajasti, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Muu osaamisen arviointi: Muulla osaamisen arvioinnilla arvioidaan kts. ylläoleva taulukko.

18 18 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA Hiusalan perustutkinnon, parturi-kampaajan koulutusohjelman, Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt 20 ov tutkinnon osan jen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma (hyväksytetään arviointitoimikunnassa ohjeiden mukaisesti). NÄYTÖN KUVAUS Näyttö muodostuu kokonäytöstä. Näyttö oppilaitoksessa näyttö tapahtuu viikon aikana siten, että opiskelijat tekevät kyseiset työt alkuviikosta ja arviointikeskustelut pidetään loppuviikosta näyttöön osallistuu puolet opiskelijoista ja toinen puoli on työssäoppimassa Näyttö työpaikalla näyttö tehdään kahden perättäisen päivän aikana opettaja osallistuu näyttöön sen loppupuolella, jolloin pidetään arviointikeskustelu opiskelija kuvaa tekemiensä töiden eri työvaiheet ja esittelee ne arviointikeskustelussa AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖLLÄ ARVIOIDAAN Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan vähintään (arvioinnin kohteet ja kriteerit taulukossa tummennettuina) työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana oleva tiedon hallinta: hiusten ja hiuspohjan laadun ja kunnon määrittely, tuotteiden tunteminen ja niiden vaikutusten huomioon ottaminen hiusten ja hiuspohjan hoidossa, asiakkaan tyylin tukeminen, muoto-opin ja muodin huomioon ottaminen, kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA Hiusten hoitokäsittely Hiustenleikkaus ja partakäsittely NÄYTTÖYMPÄRISTÖ Hiusten hoitokäsittelyn näyttö suoritetaan oppilaitoksessa. Hiustenleikkaus ja partakäsittelyn näyttö suoritetaan parturi-kampaamossa tai muussa mahdollisimman hyvin alan työpaikan olosuhteita vastaavassa ympäristössä. NÄYTÖN ARVIOIJAT Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät ( ) Alan opettaja(t) ( ) Työelämän edustaja(t) () em yhdessä Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä jen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä jä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003,

19 19 ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA a arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn Hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn suunnittelu Hiusten leikkaus- ja partakäsittelyn suunnittelu Hiusten peseminen Hiusten ja hiuspohjan hoitaminen Hiuspohjan hieronnan hallinta Hiusten leikkaaminen Hiusten kuivaaminen ja viimeistely Parran muotoileminen ja parranajo Asiakaspalvelu ja asiakkaan ohjaaminen tekee toteuttamiskelpoisia hiusten leikkaus- ja partakäsittelysuunnitelmia ja noudattaa työohjeita pesee hiukset työn vaatimalla tavalla hoitaa hiukset ja hiuspohjan työsuunnitelman mukaan hieroo hiuspohjaa leikkaa hiukset myyntikelpoisesti käyttäen perusrakenteita (ehjä ja porrastettu rakenne, tasamittainen ja lisääntyvä kerrostus sekä saksi-kampatekniikka) ja noudattaa työohjeita muotoonkuivaa ja viimeistelee hiukset muotoilee ja ajaa parran ohjattuna palvelee asiakasta ystävällisesti ja ohjaa asiakasta kotihoitotuotteiden käytössä suunnittelee hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn asiakkaan tarpeiden mukaisesti tunnistaa erilaisten hiusten leikkauksien ja partakäsittelyjen mahdollisuudet ja ottaa huomioon asiakkaan toiveita pesee hiukset asiakkaan tarpeen mukaisesti hoitaa hiukset ja hiuspohjan tuotetuntemustaan hyödyntäen ja edeten sujuvasti työvaiheesta toiseen valitsee sopivan hierontatekniikan hoitokäsittelyn perusteella ja asiakkaan hoitotarpeen mukaan leikkaa hiukset suunnitelman mukaisesti käyttäen perusrakenteita tai niiden yhdistelmiä kuivaa hiukset muotoon käyttäen tarvittavia muotoilutuotteita muotoilee ja ajaa parran työsuunnitelman mukaisesti ja omatoimisesti esittelee asiakkaalle kotihoitotuotteita ja ohjaa niiden käytössä asiakkaan tarpeen mukaan suunnittelee hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn itsenäisesti ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti ottaa suunnittelussaan huomioon hiusten ja partakäsittelyjen sekä muodin tarjoamat mahdollisuudet suhteessa asiakkaan toiveisiin ja tyyliin pesee hiukset asiakkaan tarpeen mukaisesti ja tuotetuntemustaan hyödyntäen hoitaa hiukset ja hiuspohjan asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja itsenäisesti sekä perustelee tuote- ja laitevalinnat soveltaa oppimiaan hierontatekniikoita asiakkaan hoitotarpeen mukaan leikkaa hiukset suunnitelman mukaan ja asiakkaalle soveltuvasti ja perustelee valintojaan, käyttää monipuolisia tekniikoita kuivaa hiukset muotoon käyttäen muotoilu- ja viimeistelytuotteita sekä perustelee valintojaan muotoilee ja ajaa parran itsenäisesti ja asiakkaalle soveltuvasti ja perustelee hänelle valintojaan myy asiakkaalle kotihoitotuotteita ja ohjaa niiden käytössä asiakkaan tarpeen mukaan ja suosittelee lisäpalveluja

20 20 Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen Itsearviointi ja ajan käyttö 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Leikkaus- tai parranajotekniikoiden hallinta Työvälineiden käytön hallinta Tuotteiden käytön hallinta Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Hiusten ja hiuspohjan laadun ja kunnon määrittely Hiuksen rakenteen ja kasvuvaiheiden huomioon ottaminen suhtautuu myönteisesti työturvallisuuteen, välttää riskejä ja ylläpitää ohjattuna toiminta- ja työkykyä työssään ottaa oman työn suunnittelussa huomioon turvallisuusja terveysnäkökohtia sekä ylläpitää asiakkaan sekä työympäristön turvallisuutta, hygieenisyyttä ja ergonomisuutta tutuissa tilanteissa arvioi leikkauksen ja partakäsittelyn lopputulosta ja omaa työtään, noudattaa yleensä käsittelyyn varattua aikaa. vastaa itsenäisesti toimintansa turvallisuudesta ja toimii terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi ottaa oman työn suunnittelussa huomioon turvallisuusja terveysnäkökohdat sekä ylläpitää asiakkaan sekä työympäristön turvallisuutta, hygieenisyyttä ja ergonomisuutta arvioi leikkauksen ja partakäsittelyn lopputulosta ja omaa työtään lähes realistisesti ja oma-aloitteisesti, noudattaa käsittelyyn varattua aikaa. kehittää itsenäisesti toimintansa turvallisuutta ja monipuolisia tapoja terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen ottaa oman työn suunnittelussa itsenäisesti huomion turvallisuus- ja terveysnäkökohdat, asiakkaan ja työympäristön turvallisuuden sekä soveltaa oppimaansa yllättävissäkin tilanteissa arvioi leikkauksen ja partakäsittelyn lopputulosta ja omaa työtään realistisesti ja perustellen suhteessa suunnitelmaan, noudattaa käsittelyyn varattua aikaa, kehittää työskentelytapojaan. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 valitsee leikkauksessa toteuttaa leikkauksen/partakäsittelyn toteuttaa leikkauksia/ parta- /partakäsittelyssä käytettävät työhön käsittelyjä monipuolisilla ja perustekniikat ja/tai sopivalla leikkaus-, ohennus- asiakkaalle soveltuvilla ohennusmenetelmät ohjattuna tai ajotekniikalla tekniikoilla ja perustelee valintojaan käyttää hoitokäsittelyissä/leikkauksessa/partakäsitt elyssä tarvittavia tavallisimpia välineitä valitsee ja käyttää hoitokäsittelyssä/leikkaukse ssa/partakäsittelyssä tarvittavia tuotteita, selvittää tuotteiden sopivuuden asiakkaalle ohjeen mukaan noudattaa annettuja ohjeita eikä aiheuta toiminnallaan vaaraa ja toimii oikein onnettomuus-, vaara- ja uhkatilanteissa. valitsee hoitokäsittelyyn/leikkaukseen/partakäsit telyyn sopivat työvälineet ja käyttää niitä valitsee ja käyttää hoitokäsittelyssä/leikkaukse ssa/partakäsittelyssä tarvittavia tuotteita, selvittää tuotteiden sopivuuden asiakkaalle noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työyhteisössään huomioon työyhteisön muut jäsenet. käyttää hoitokäsittelyn/leikkauksen/ partakäsittelyn lopputuloksen kannalta perusteltuja työvälineitä valitsee ja käyttää monipuolisesti ja asiakkaalle soveltuvasti hoitokäsittelyssä/leikkauksessa/ partakäsittelyssä tarvittavia tuotteita, perustelee käytön edut sekä sopivuuden asiakkaalle havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä. Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 määrittelee hiusten ja hiuspohjan määrittelee asiakkaan hius- määrittelee itsenäisesti kunnon ja laadun ten ja hiuspohjan laadun ja asiakkaan hiusten ja hius- sekä tunnistaa ne hiuspohjan kunnon sekä ohjaa asiakpohjan laadun ja kunnon muutokset, jotka vaativat kaan tarvittaessa muun sekä eri hoitomahdollisuu- muun asiantuntijan hoitoa asiantuntijan hoitoon det ja selvittää mahdolliset ongelmien syyt asiakkaan kanssa ja ohjaa hänet tarvit- ottaa hiuksen rakenteen ja kasvuvaiheet huomioon hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyssä hankkii ja hyödyntää omatoimisesti tietoa hiuksen rakenteesta ja kasvuvaiheista hoidon suunnittelussa ja työskentelyssä taessa asiantuntijan hoitoon hallitsee hiuksen rakenteen ja kasvuvaiheiden tietoperustan ja soveltaa monipuolisesti tietoaan hoitokäsittelyissä

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2014 jälkeen

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Hiusalan perustutkinto, PARTURI-KAMPAAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Hiusalan perustutkinto, PARTURI-KAMPAAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Hiusalan perustutkinto, PARTURI-KAMPAAJA Yhtymähallitus 22.9.2009 2 1. JOHDANTO... 4 2. HIUSALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 3. HIUSALAN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Voimaantulo 1.8.2009 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, autoalan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, autoalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. AUTOALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 AUTOALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN... 5 1.4 TUTKINNON

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma KOSMETOLOGI KOSMETIIKKANEUVOJA

Lisätiedot

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT 2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Värjäyskäsittelyn suunnitteleminen suunnittelee värjäyskäsittelyn ohjeen mukaan ja ottaa huomioon värjäyksessä tarvittavat

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO HIUSALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien hiusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa

Lisätiedot

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 2 3 JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSET SEKÄ KURINPITOVAATIMUKSET...

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEITA KOSKEVAAN MÄÄRÄYKSEEN 16/ 011/ 2010 1 Sisältö 1.

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto 2010

Hiusalan perustutkinto 2010 Hiusala perustutkito 2010 Hiusala koulutusohjelma/osaamisala, parturi-kampaaja Hyväksytty 13.8.2009 Voimassa 1.8.2009 alkae Kehitysjohtaja päätös 3 (asro 56/500/2009) Hallitosäätö 1.1.2007, 10 JOHDANTO...

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Lähihoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto, MERKONOMI

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto, MERKONOMI OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Liiketalouden perustutkinto, MERKONOMI Yhtymähallitus 17.11.2009 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA...

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. YLEISTÄ LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNOSTA... 4 1.1 LOGISTIIKKA-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 ALAN ARVOT... 5 1.3 ALAN OSAAMISTARPEET... 5 1.4 TUTKINNON TAVOITTEET...

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma Humanistinen ja kasvatusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma NUORISO- JA VAPAA-AJAN OHJAAJA Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Parturi-kampaaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Hiusalan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot