OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Hiusalan perustutkinto, PARTURI-KAMPAAJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Hiusalan perustutkinto, PARTURI-KAMPAAJA"

Transkriptio

1 OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Hiusalan perustutkinto, PARTURI-KAMPAAJA Yhtymähallitus

2 2 1. JOHDANTO HIUSALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA HIUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET HIUSALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN Kaikille palkolliset tutkinnon osat 75ov Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt tutkinnon osa (20ov) HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA PARTAKÄSITTELYT (20 ov) Kampaukset ja ehostus tutkinnon osa (15ov) KAMPAUKSET JA EHOSTUS (15 ov) Värjäyskäsittelyt tutkinnon osa (20ov) VÄRJÄYSKÄSITTELYT (20 ov) Permanenttikäsittelyt tutkinnon osa (10ov) PERMANENTTIKÄSITTELYT (10 ov) Hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta (10ov) HIUSALAN YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA (10 ov) Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 15 ov Hiusten hoito- ja muotoilukokonaisuudet tutkinnon osa (10ov) HIUSTEN HOITO- JA MUOTOILUKOKONAISUUDET (10 ov) Tyylipalvelut tutkinnon osa (5ov) TYYLIPALVELUT (5 ov) Vapaasti valittavat tutkinnon osat (10ov)... 45

3 Ammattitaitoa osoittava opinnäyte vähintään 2 ov AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (YHTEISET OPINNOT), 20 OV 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Valinnaiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat Koulutuksen järjestäminen Opiskelijan arviointi Opinto-ohjaus ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Työssäoppiminen ja työturvallisuus Ammatillinen erityisopetus Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Oppisopimuskoulutus Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö Opiskelijahuolto Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma... 71

4 4 1. JOHDANTO Hiusalan perustutkinnon oppilaitoskohtainen oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen 23 / 011 / Oppilaitoskohtaista opetussuunnitelmaa noudatetaan sekä ammatillisessa peruskoulutuksessa että näyttötutkinnoissa. Tutkinnon osien kokonaislaajuus on velvoittava ammatillisessa peruskoulutuksessa. Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen laajuus määritellään henkilökohtaistamisasiakirjassa. Tutkinnon osien opetussuunnitelmista näyttötutkinnoissa on voimassa seuraavat kohdat ammattitaitovaatimukset sisältö (valmistava koulutus) ja vastaavat arviointikriteerit sekä arviointimenetelmät soveltuvin osin arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit Näyttötutkinnoissa opiskelija ei opiskele ammattitaitoa täydentäviä eikä vapaasti valittavia tutkinnon osia. Myöskään muut valinnaiset tutkinnon osat eivät kuulu näyttötutkintoihin.

5 5 2. HIUSALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA Parturi-kampaajan, hiusalan ammattilaisen, työ on yksilöllistä asiakkaan palvelua, jossa korostuvat tärkeät avaintaidot kuten asiakaspalvelu-, vuorovaikutus-, viestintä- ja yhteistyötaidot, käden taidot ja esteettinen näkemys. Parturi-kampaaja leikkaa hiuksia ja tekee partakäsittelyjä, hoitaa hiuksia ja hiuspohjaa, värjää hiuksia ja partaa sekä tekee erilaisia permanenttikäsittelyjä. Parturi-kampaaja seuraa hiusalan muotia, ohjaa asiakasta yksilöllisen tyylin löytämisessä, mikä ilmenee asiakkaan kokonaisolemuksen hyvinvointina ja hyvänolon tunteena. Hän tekee kampauksia ja ehostuksia sekä opastaa asiakasta hiusten ja hiuspohjan hoitamisessa ja kosmeettisten tuotteiden käytössä. Lisäksi hän myy erilaisia kosmeettisia tuotteita sekä hiusten kotihoitoon liittyviä välineitä. Parturi-kampaajan työn ja hiusalan arvoja ovat palvelujen korkea laatu, asiakaslähtöisyys ja asiakastyytyväisyys. Yhtä tärkeitä toiminnassa huomioitavia arvoja ovat terveellisyys, turvallisuus ja esteettisyys. Sekä asiakkaiden että parturi-kampaajien monikulttuurisuuden yleistyessä on tärkeää yksilöllisyyden ja kulttuurisen taustan kunnioittaminen, tasa-arvo ja suvaitsevaisuus. Hiusalan toimintaa ohjaavia periaatteita ovat vastuullisuus, luottamuksellisten asiakassuhteiden synnyttäminen ja ylläpitäminen sekä viihtyisän ja rentouttavan palveluympäristön luominen asiakkaille. Hiusalan yritystoiminnassa keskeisiä arvoja ovat yhteistoiminnallisuus, vastuullinen yrittäjyys ja terve kilpailu. Näiden myötä toteutuu yritystoiminnan kannattavuus ja kyky tehdä tiimi- ja yhteistyötä. Tärkeää on myös ympäristötietoisuus ja kestävän kehityksen tukeminen. Parturi-kampaajana toimiminen edellyttää tervettä itsetuntoa, innovatiivisuutta, oman elämän hallintaa ja sisäistettyä ammattietiikkaa. Parturi-kampaaja on palvelu- ja yhteistyöhenkinen, rehellinen ja luotettava, kehityskykyinen, luova ja oma-aloitteinen. Säilyttääkseen työkykynsä mahdollisimman pitkään parturikampaajan tulee kiinnittää huomiota työympäristön terveyttä vaarantaviin tekijöihin, ergonomiaan sekä terveisiin elämäntapoihin. Työhyvinvointiin vaikuttavat lisäksi työolot, työaikajärjestelyt, työyhteisön vuorovaikutus sekä ammattilaisten henkinen ja sosiaalinen yhteisöllisyys.

6 6 3. HIUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET Hiusalan perustutkinnon yleistavoitteina on tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin. Parturi-kampaaja, hiusalan ammattilainen, osaa hiusten ja hiuspohjan hoitamisen, hiusten leikkaamisen ja partakäsittelyt, kampaukset ja ehostuksen, hiusten värjäämisen ja permanenttikäsittelyt, hiusalan yrittäjyyden ja yritystoiminnan. Lisäksi hänellä on alan työelämässä tarpeellista osaamista, kuten asiakkaan tyylipalvelussa sekä hiusten hoito- ja muotoilukokonaisuuksien tekemisessä vaadittavaa osaamista. Hiusalan ammattilainen palvelee asiakkaita erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiantuntevasti sekä asiakkaiden tarpeiden ja odotusten mukaisesti. Asiakaspalvelijana sekä työyhteisön jäsenenä hän noudattaa hyviä käyttäytymis- ja toimintatapoja. Laadukas hiusalan työ vaatii kädentaitojen lisäksi tietoa kosmeettisista aineista ja tuotteista, monipuolista työmenetelmien hallintaa ja alalla käytettävien laitteiden tuntemusta. Ohjatessaan asiakasta parturikampaaja ottaa huomioon mm. ajankohtaisen muodin ja asiakkaalle sopivia tyylisuuntauksia. Parturi-kampaaja toimii yrityksen työntekijänä tai yrittäjänä. Hän edistää toiminnallaan työpaikkansa tai yrityksensä kannattavuutta. Hän osaa käsitellä ja ratkaista työhönsä liittyviä ongelmia ottaen huomioon asiakkaiden tarpeet ja odotukset. Hiusalan ammattilainen toimii työyhteisössä luotettavasti, oma-aloitteisesti ja uutta luovasti. Hän tavoittelee toiminnassaan laadullisesti parasta mahdollista tulosta ja kehittää omaa työtään. Hiusalan ammattilainen noudattaa työssään ympäristöä säästäviä menetelmiä ja edistää kestävää kehitystä taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän osaa käyttää tietotekniikkaa ja hyödyntää alan teknologisia välineitä ja laitteita sekä ymmärtää teknologian kehityksen vaikutuksia oman ammattialansa tulevaisuuteen. Hiusalan ammattilaisella on tietoyhteiskunnassa tarvittavat valmiudet kehittyvän tieto- ja viestintätekniikan käyttämiseen ja tiedon hankkimiseen. Hän selviytyy työ- ja yksityiselämän viestintätilanteista. Hiusalan ammattilainen osaa hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa. Hiusalan perustutkinnon koulutusohjelman / osaamisalan suorittanut parturi-kampaaja arvostaa omaa työtään ja ammattialaansa ja hänellä on realistinen käsitys osaamisestaan. Hänellä on edellytykset hakeutua jatko-opintoihin sekä suorittaa alan muita tutkintoja sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja työkokemusta saatuaan. Hiusalan ammattilainen kehittää ammattitaitoaan elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Hän arvioi ja jäsentää tietoa, suunnittelee työtään ja asettaa itselleen oppimisen tavoitteita sekä hyödyntää ammatillista täydennyskoulutusta. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. Koulutus antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukee elinikäistä oppimista.

7 7 4. HIUSALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN 4.Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäytetyö vähintään 2 ov 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat, 75 ov Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt, 20 ov Kampaukset ja ehostus, 15 ov Värjäyskäsittelyt, 20 ov Permanenttikäsittelyt, 10 ov Hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta, 10 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, 15 ov Hiusten hoito- ja muotoilukokonaisuudet, 10 ov Tyylipalvelut, 5 ov 5.Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot) 20 ov 5.1 Pakolliset tutkinnon osat, 16 ov Äidinkieli, 4 ov Ruotsi, 1 ov Englanti, 2 ov Matematiikka, 3 ov Fysiikka ja kemia, 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, 1 ov Liikunta- ja terveystieto, 2 ov Taide ja kulttuuri, 1 ov 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat, 4 ov 6.Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 ov

8 8 Hiusalan perustutkinnon rakenne Perusopinnot ovat laajuudeltaan 120 opintoviikkoa, ja ne koostuvat kaikille pakollisista, kaikille valinnaisista, ammattitaitoa täydentävistä ja valinnaisista tutkinnon osista. HIUSALAN PERUSTUTKINTO 120ov AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90ov 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat 75ov Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt 20 ov Kampaukset ja ehostus 15 ov Värjäyskäsittelyt 20 ov Permanenttikäsittelyt 10 ov Hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta 10 ov 4.2 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 15ov Hiusten hoito- ja muotoilukokonaisuudet 10 ov Tyylipalvelut 5 ov 5. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20ov 6. Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10ov 6. Hiustenpidennykset, peruukit ja lisäkkeet 1 ov 6. Käsienhoito ja rakennekynnet 1,5 ov 6. Ripsipermanentti 0,5 ov 6. Kasvojenhieronta 1 ov 6. Teemakampaukset 1 ov 6. Projektin toteutus 1 ov

9 9 4.1 Kaikille palkolliset tutkinnon osat 75ov Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt tutkinnon osa (20ov) Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt, teoriaopinnot ja asiakaspalvelu (18 ov) Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt, työssäoppiminen (2 ov) Hiusten pesu ja hoitokäsittelyt 3ov Hiusten pesu ja hoitokäsittelyt 1ov (TOP 1) Hiusalan anatomia, hygienia ja ravitsemus 1ov Hiustenleikkaukset 2. 1ov (TOP 2) Hiustenleikkausten perusteet piirtäen 1ov Hiustenleikkaukset 1. 5ov Hiustenleikkaukset 2. 4ov Hiustenleikkaukset 3. 2ov Parta 1. 1ov Parta 2. 1ov Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt, ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut hiusalan opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisen, työelämän edellyttämän ammattitaidon. Muodikas hiustenleikkaus asiakkaalle (top-paikalla tai koululla 2. vuotena) Sulhasen hiustenleikkaus (koulussa, 3. vuotena) HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA PARTAKÄSITTELYT (20 ov) Opiskelija osaa hoitaa ja huoltaa harjoituspään. Opiskelija osaa toteuttaa hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyjä. Opiskelija osaa ottaa huomioon kestävän kehityksen ajattelun toteuttaessaan hoitokäsittelyjä Pesu- ja hoitokäsittelyt (3 ov + 1 ov top) TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ - Harjoituspään pesu ja hoito Pesee harjoituspään Pesee harjoituspään Pesee harjoituspään hiukset työn vaatimalla hiukset tarpeiden hiukset tarpeiden tavalla. mukaisesti. mukaisesti ja tuotetuntemustaan hyödyntäen. - Asiakkaan hiusten selvittäminen - Hiusten ja hiuspohjan peseminen - Hiusten ja hiuspohjan pikahoidot - Tarvittavien tuotteiden valinta ja käyttö - Taloudellinen tuotteiden käyttö Hoitaa hiukset ja hiuspohjan työsuunnitelman mukaan. Hoitaa hiukset ja hiuspohjan tuotetuntemustaan hyödyntäen ja edeten sujuvasti ja taloudellisesti työvaiheesta toiseen. Hoitaa hiukset ja hiuspohjan asiakkaan tarpeiden mukaan ja itsenäisesti sekä perustelee tuote- ja laitevalintaa. Ymmärtää kestävän kehityksen ajattelun hoitokäsittelyissä. Pesuharjoitus Pesu ja hoitokäsittely asiakkaalle/asiakkaille

10 Opiskelija osaa hieroa hiuspohjaa. - Perushierontaotteet Hieroo hiuspohjaa. Valitsee sopivan hierontatekniikan hoitokäsittelyn perusteella ja asiakaslähtöisesti. Opiskelija osaa muotoon kuivata asiakkaan hiukset. Opiskelija osaa arvioida hoitotuloksen. Opiskelija osaa hyödyntää tuotteiden ja hiuksen rakenteen tuntemustaan hiusten sekä hiuspohjan hoitokäsittelyissä. Opiskelija osaa toteuttaa hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyjä. Opiskelija osaa suositella ja myydä asiakkaalle hiusten kotihoitotuotteita ja ohjata niiden käytössä. Osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa. - Ergonomiset työasennot - Hoitotuloksen arviointi - Eri hius- ja hiuspohjatyypit - Hiuksen perusrakenne - Aineiden kemialliset koostumukset ja toimintaperiaatteet - Ihon suojaaminen - Tutustuminen mikrokameraan - Syvähoito- ja erikoistuotteet - Tarvittavien laitteiden valinta ja käyttö - Taloudellinen tuotteiden käyttö - Kotihoito-ohjeet ja hoitotuotteiden myynti asiakkaalle Muotoon kuivaa ja viimeistelee hiukset. Arvioi hoitokäsittelyn lopputulosta ja omaa työtään, noudattaa yleensä käsittelyyn varattua aikaa. Määrittelee hiusten ja hiuspohjan kunnon ja laadun sekä tunnistaa ne hiuspohjan muutokset, jotka vaativat muun asiantuntijan hoitoa. Ottaa tavallisempien hoitotuotteiden toimintaperiaatteita huomioon hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyissä. Hoitaa hiukset ja hiuspohjan työsuunnitelman mukaan. Palvelee asiakasta ystävällisesti ja ohjaa asiakasta kotihoitotuotteiden käytössä. Kuivaa hiukset muotoon käyttäen tarvittavia muotoilutuotteita. Arvioi hoitokäsittelyn lopputulosta ja omaa työtään lähes realistisesti ja oma-aloitteisesti noudattaen käsittelyyn varattua aikaa. Määrittelee asiakkaan hiusten ja hiuspohjan kunnon ja laadun sekä ohjaa asiakkaan tarvittaessa asiantuntijan hoitoon. Ottaa hoitotuotteiden toimintaperiaatteet ja niiden yleisimmät aineosat huomioon hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyissä. Hoitaa hiukset ja hiuspohjan tuotetuntemustaan hyödyntäen ja edeten sujuvasti ja taloudellisesti työvaiheesta toiseen. Esittelee asiakkaalle kotihoitotuotteita ja ohjaa niiden käytössä asiakaslähtöisesti. Soveltaa oppimiaan hierontatekniikoita asiakkaan hoitotarpeen mukaan. Kuivaa hiukset muotoon käyttäen muotoilu- ja viimeistelytuotteita sekä perustelee valintojaan. Arvioi hoitokäsittelyn lopputulosta ja omaa työtään lähes realistisesti. Määrittelee itsenäisesti asiakkaan hiusten ja hiuspohjan kunnon ja laadun sekä eri hoitomahdollisuudet. Selvittää mahdolliset ongelmien syyt asiakkaan kanssa ja ohjaa hänet tarvittaessa asiantuntijan hoitoon. Perustelee valitsemansa hoitotuotteet ottaen huomioon asiakkaan hiusten ja hiuspohjan hoitotarpeet sekä mahdolliset allergiat, tuotteiden vaikuttavat aineosat ja niiden toimintaperiaatteet. Hoitaa hiukset ja hiuspohjan asiakkaan tarpeiden mukaan ja itsenäisesti sekä perustelee tuote- ja laitevalintaa. Ymmärtää kestävän kehityksen ajattelun hoitokäsittelyissä. Myy asiakkaalle kotihoitotuotteita ja ohjaa niiden käytössä ja suosittelee lisäpalveluja. 10 Pesu ja hoitokäsittely asiakkaalle/asiakkaille Pesu ja hoitokäsittely asiakkaalle/asiakkaille Muotoon kuivatus- harjoitukset harjoituspäähän, asiakkaalle/asiakkaille Hoitokäsittely asiakkaalle/asiakkaille ja/tai kirjallinen tehtävä Pesu ja hoitokäsittely asiakkaalle/asiakkaille Asiakkaan kanssa myyntikeskustelut ja tuotteiden esittely

11 11 Opiskelija osaa ylläpitää hygieenistä, terveellistä ja turvallista työympäristöä. Opiskelija tietää millainen on hyvä työasu ja kengät sekä osaa huoltaa niitä. Opiskelija ymmärtää työterveyden ja henkilökohtaisen hygienian merkityksen parturikampaajan ammatissa. Opiskelija ymmärtää työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä osaa ennakoida ja suojautua niiltä. Opiskelija ottaa huomioon kestävän kehityksen parturi-kampaamossa ja parturikampaajan ammatissa. - Mikrobit ja niiden elinehdot - Hyvä työasu ja työkengät - Hygieeniset työskentelytavat - Työvälineiden hoito ja puhdistus - Puhdistusaineet, välineet ja menetelmät - Parturi-kampaamon kalusteiden, laitteiden, tekstiilien ja välineiden puhdistus, huolto ja/tai desinfiointi - Henkilökohtainen hygienia - Terve ihminen - Suojautumistarvikkeet ja asut - Työsuojelun keskeisiä sääntöjä ja toimintaalueita - Parturi-kampaajan ergonomia Valitsee ja käyttää puhdistuksessa tarvittavia, välineitä ja tuotteita, selvittää tuotteiden sopivuuden ohjeen mukaan. Osaa valita työasun ja huoltaa sitä ohjatusti. Ylläpitää ohjattuna toimintaa ja työkykyä työssään. Osaa käyttää suojavaatteita ja asuja. Suhtautuu myönteisesti työturvallisuuteen ja välttää riskejä. - Kestävä kehitys, kierrätys Noudattaa ohjatusti alalla vaadittavia kestävän kehityksen mukaisia työ- ja toimintatapoja. Valitsee ja käyttää puhdistuksessa tarvittavia, välineitä ja tuotteita, selvittää tuotteiden sopivuuden. Osaa valita työasun ja huoltaa sitä. Toimii terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi. Osaa käyttää suojavaatteita ja asuja eri työvaiheissa. Vastaa itsenäisesti toimintansa turvallisuudesta. Noudattaa alalla vaadittavia kestävän kehityksen mukaisia työ- ja toimintatapoja. Valitsee ja käyttää monipuolisesti ja soveltuvasti puhdistuksessa tarvittavia, välineitä ja tuotteita, perustelee käytön edut sekä sopivuuden. Huoltaa työasua sen vaatimalla tavalla. Kehittää monipuolisia tapoja terveellisen elämäntapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen. Käyttää suojavaatteita ymmärtää niiden merkityksen. Kehittää itsenäisesti toimintansa turvallisuutta. Noudattaa itsenäisesti alalla vaadittavia kestävän kehityksen mukaisia työ- ja toimintatapoja ja tuo esille kehittämistarpeita. Tehtävät Tehtävät Tehtävät Tehtävät Opiskelija osaa ottaa huomioon ravinnon ja terveellisten elintapojen vaikutuksen hiusten ja hiuspohjan hyvinvointiin. Opiskelija osaa määritellä hiuksen ja ihon rakenteen toiminnot ja ominaisuudet Hiusalan anatomia, hygienia ja ravitsemus (1 ov + 1 ov top) - Ravinnon ja elintapojen merkitys ihmisen hiusten ja ihon hyvinvoinnille - Ravinnon merkitys terveydelle ja työkyvyn ylläpitämiselle - Hiuksen rakenne - Hiusten ominaisuudet, taipuisuus, väri ja sen muutokset - Normaali hiustenlähtö ja vaihtuminen - Ihon rakenne, toiminnot ja ihotyypit TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ Ottaa ohjattuna huomioon Ottaa huomioon ravin- Soveltaa hoitotilan- ravinnon ja non ja terveellisten teessa tietouttaan ra- terveellisten elintapojen elintapojen vaikutukset vinnon ja terveellisten vaikutukset hiusten hiusten ja hiuspohjan elintapojen vaikutuk- ja hiuspohjan hyvinvointiinpohjan hyvinvointiin. sesta hiusten ja hius- hyvinvointiin. Tietää hiuksen ja ihon rakenteen ja hiuksen kasvuvaiheet. Ymmärtää hiuksen ja ihon rakenteen ja hiuksen kasvuvaiheet ja osaa hyödyntää tietoaan. Soveltaa tietoaan hiuksen ja ihon rakenteista ja hiuksen kasvuvaiheista ja osaa hyödyntää tietoaan hiustenkäsittelyissä. Kirjalliset tehtävät Kirjalliset tehtävät Opiskelija ymmärtää kehon toiminnan mer- - Pään lihakset Tietää kehon perus- Ymmärtää kehon Ymmärtää kehon pe- Kirjalliset tehtä-

12 kityksen parturi-kampaajan työn kannalta. Opiskelija osaa ihmisen, kasvojen ja hiusten piirtämisen. Opiskelija huomioi muoto-opilliset seikat suunnitellessaan hiustenleikkauksia. Opiskelija tutustuu leikkausten ammattikäsitteisiin. Opiskelija huomioi muoto-opilliset seikat suunnitellessaan hiustenleikkauksia. Opiskelija hallitsee leikkausten ammattikäsitteet. Opiskelija osaa käyttää tuotteita, työvälineitä ja laitteita. - Kehon yleinen toiminta parturi-kampaajan ammatin näkökulmasta - Kasvojen ja hiusten piirtäminen, varjostukset - Ihmisen piirtäminen, mittasuhteet toiminnot. perustoiminnot ja niiden vaikutuksen parturi-kampaajan työhön. rustoiminnot ja niiden vaikutuksen parturikampaajan työhön, sekä osaa ylläpitää omaa terveyttään Hiustenleikkausten perusteet piirtäen (1 ov) TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ Piirtää ohjattuna. Piirtää ihmisen ja Piirtää ihmisen ja hiuksen. hiukset sekä osaa - Muoto-opilliset tekijät perusleikkauksissa - Hiustenleikkauksen kehä- ja muotolinjat - Kaavapiirustus eli työkortit Tekee toteuttamiskelpoisia hiustenleikkaussuunnitelmia ja noudattaa työohjeita. Tunnistaa erilaisten hiusten leikkauksien mahdollisuudet ja ottaa huomioon asiakaslähtöisyyden. Ilmaisee suunnittelemansa leikkauskäsittelyn ammattikäsittein. soveltaa taitojansa. Ottaa suunnittelussaan huomioon hiustenkäsittelyjen tarjoamat mahdollisuudet suhteessa asiakkaan toiveisiin ja tyyliin. Ilmaisee suunnittelemansa työn käyttäen sujuvasti ammattikäsitteitä Hiustenleikkaukset 1. (5 ov) TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ - Muoto-opilliset tekijät perusleikkauksissa Tekee toteuttamiskelpoisia Tunnistaa erilaisten Ottaa suunnittelussaan - Hiusten kasvualueiden ja pään käsitteistö hiustenleikkaus- hiusten leikkauksien huomioon hiustenkäsit- - Kehälinjat suunnitelmia ja noudattaa mahdollisuudet ja ottaa telyjen tarjoamat mah- työohjeita. huomioon asiakaslähdollisuudet suhteessa Käyttää ammattikäsitteitä töisyyden. asiakkaan toiveisiin ja työn suunnittelus- Ilmaisee suunnittele- tyyliin. sa ohjattuna. mansa leikkauskäsittelyn Ilmaisee suunnittele- ammattikäsittein. mansa työn käyttäen sujuvasti ammattikäsitteitä. - Hiusten leikkauskoneen käyttö - Saksien käyttö ja huolto - Leikkauksen aikana käytettävät tuotteet Valitsee ja käyttää leikkauksissa tarvittavia työvälineitä ja tuotteita, selvittää tuotteiden sopivuuden asiakkaalle ohjeen mukaan. Valitsee ja käyttää leikkauksissa tarvittavia työvälineitä ja tuotteita, selvittää tuotteiden sopivuuden asiakkaalle. Valitsee ja käyttää monipuolisesti ja asiakkaalle soveltuvasti leikkauksissa tarvittavia työvälineitä ja tuotteita. Perustelee käytön edut sekä sopivuuden asiakkaalle. vät Piirustukset Hahmotus ja kaavapiirustustehtävät Pituus leveyssuhteiden ja painopisteiden suunnittelut 12 Käytännön tehtävät

13 13 Opiskelija osaa toteuttaa mies- ja naisasiakkaalle peruskehäleikkaukset. Opiskelija osaa perusohennusmenetelmät. Opiskelija osaa muotoon kuivata asiakkaan hiukset. Opiskelija osaa suositella ja myydä asiakkaalle hiusten kotihoitotuotteita ja ohjata niiden käytössä. Opiskelija osaa opastaa asiakasta hiusten viimeistelyssä. - Perusleikkaukset ehjä ja porrastettu rakenne, tasamittainen ja kasvavakerrostus - Miesten hiusten perusleikkaus - Naisten hiusten perusleikkaus - Saksikampatekniikka - Hiustenleikkauskoneen käyttö rajauksissa - Hiusten ohentamisen perustekniikat - Työn ergonomia ja hygienia - Hiusten viimeistely leikkauksen jälkeen - Hiustenleikkausten tulosten arviointi - Kampauksen työvälineet ja laitteet - Asiakasohjaus - Kotihoito-tuotteet, viimeistelytuotteet - Tutustuminen erilaisiin tuotteisiin Valitsee hiusten leikkaus ja ohennusmenetelmät ohjatusti. Leikkaa hiukset myyntikelpoisesti käyttäen perusrakenteita (ehjä ja porrastettu rakenne, tasamittainen ja kasvava kerrostus sekä saksikampatekniikka) ja noudattaa työohjeita. Muotoon kuivaa ja viimeistelee hiukset. Arvioi leikkauksen lopputulosta ja omaa työtään, noudattaa yleensä käsittelyyn varattua aikaa. Palvelee asiakasta ystävällisesti ja ohjaa asiakasta kotihoitotuotteiden käytössä. Leikkaa hiukset suunnitelman mukaisesti käyttäen perusrakenteita ja sopivia leikkausja ohennustekniikoita muotoilusaksilla. Kuivaa hiukset muotoon käyttäen tarvittavia muotoilutuotteita. Arvioi leikkauksen lopputulosta ja omaa työtään lähes realistisesti ja omaaloitteisesti. Noudattaa käsittelyyn varattua aikaa. Esittelee asiakkaalle kotihoitotuotteita ja ohjaa niiden käytössä asiakaslähtöisesti. Leikkaa hiukset suunnitelman mukaan ja asiakkaalle soveltuvasti ja perustelee valintojaan, käyttää monipuolisia ja soveltuvia tekniikoita sekä perustelee valintansa. Kuivaa hiukset muotoon käyttäen muotoilu- ja viimeistelytuotteita sekä perustelee valintojaan. Arvioi leikkauksen lopputulosta ja omaa työtään lähes realistisesti ja perustellen suhteessa suunnitelmaan. Noudattaa käsittelyyn varattua aikaa ja kehittää työskentelytapojaan. Myy asiakkaalle kotihoitotuotteita ja ohjaa niiden käytössä ja suosittelee lisäpalveluja. Harjoituspäälle ja asiakkaalle toteutettavat leikkaukset Harjoituspäälle ja asiakkaalle toteutettavat työt Asiakkaan kanssa myyntikeskustelut ja tuotteiden esittely Osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa Hiustenleikkaukset 2. (4 ov + 1 ov top) Opiskelija osaa tulkita asiakkaan tyyliä ja huomioi muoto-opilliset seikat hiusten leikkauksen suunnittelussa. - Leikkaus ja kampauskokonaisuuden suunnittelu - Asiakasanalyysin ja työsuunnitelman laatiminen TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ Tekee toteuttamiskelpoisia hiustenleikkaussuunnitelmia ja noudattaa työohjeita. Tunnistaa erilaisten hiusten leikkauksien mahdollisuudet ja ottaa huomioon asiakaslähtöisyyden. Ilmaisee suunnittelemansa Ottaa suunnittelussaan huomioon hiustenkäsittelyjen sekä muodin tarjoamat mahdollisuudet suhteessa asiakkaan toiveisiin ja Pituus leveyssuhteiden ja painopisteiden suunnitelmat

14 14 Opiskelija osaa käyttää tuotteita, työvälineitä ja laitteita. Opiskelija osaa käyttää erilaisia ohennusmenetelmiä erilaisiin hiuksiin ja leikkausmalleihin. Opiskelija osaa yhdistellä leikkauksissa eri kehälinjoja. Opiskelija osaa toteuttaa erilaisia leikkauksia parturi- ja kampaamotekniikalla. Opiskelija osaa muotoon kuivata asiakkaan hiukset. Opiskelija osaa arvioida leikkauksen lopputulosta. Opiskelija osaa ohjata asiakasta kotihoidossa ja viimeistelyssä. Opiskelija osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelu ja vuorovaikutustilanteissa. - Hiustenleikkauskoneen käyttö ja huolto - Hiustenleikkauksissa käytettävät tuotteet - Hiustenleikkauksissa käytettävät viimeistelytuotteet - Ajankohtaisia viimeistelytekniikoita - Erilaisia ohennusmenetelmiä eri välineillä - Yhdistettyjä kehälinjoja - Pystytukka - Koneleikkaukset - Erilaisia leikkaustekniikoita turvaveitsellä - Porrastus ja kerrostus käsitteet - Kuvan tulkinta - Leikkausten viimeistely ja sen merkitys - Työvälineet ja laitteet muotoon kuivauksessa Valitsee ja käyttää leikkauksissa tarvittavia työvälineitä ja tuotteita. Selvittää tuotteiden sopivuuden asiakkaalle ohjeen mukaan. Valitsee leikkauksessa käytettävät perustekniikat ja/tai ohennusmenetelmät ohjattuna Leikkaa hiukset myyntikelpoisesti käyttäen perusrakenteita ja niiden yhdistelmiä (ehjä ja porrastettu rakenne, tasamittainen ja kasvava kerrostus sekä saksikampatekniikka) ja noudattaa työohjeita. Muotoon kuivaa ja viimeistelee hiukset. - Leikkausten viimeistely ja itsearviointi Arvioi leikkauksen lopputulosta ja omaa työtään. Noudattaa yleensä käsittelyyn varattua aikaa. - Kotihoito-ohjeet - Omien asiakkaiden hankinta - Tutustuminen erilaisiin tuotteisiin Palvelee asiakasta ystävällisesti ja ohjaa asiakasta kotihoitotuotteiden käytössä. leikkauskäsittelyn ammattikäsittein. Valitsee ja käyttää leikkauksissa tarvittavia työvälineitä ja tuotteita. Selvittää tuotteiden sopivuuden asiakkaalle. Toteuttaa leikkauksen työhön sopivalla leikkaus-, ohennustekniikalla. Leikkaa hiukset suunnitelman mukaisesti käyttäen perusrakenteita tai niiden yhdistelmiä. Kuivaa hiukset muotoon käyttäen tarvittavia muotoilutuotteita Arvioi leikkauksen lopputulosta ja omaa työtään lähes realistisesti ja omaaloitteisesti. Noudattaa käsittelyyn varattua aikaa. Esittelee asiakkaalle kotihoitotuotteita ja ohjaa niiden käytössä asiakaslähtöisesti. tyyliin. Ilmaisee suunnittelemansa työn käyttäen sujuvasti ammattikäsitteitä. Valitsee ja käyttää monipuolisesti ja asiakkaalle soveltuvasti leikkauksissa tarvittavia työvälineitä ja tuotteita. Perustelee käytön edut sekä sopivuuden asiakkaalle. Toteuttaa leikkauksia monipuolisilla ja asiakkaalle soveltuvilla tekniikoilla ja perustelee valintojaan. Leikkaa hiukset suunnitelman mukaan ja asiakkaalle soveltuvasti ja perustelee valintojaan. Käyttää monipuolisia tekniikoita. Kuivaa hiukset muotoon käyttäen muotoilu- ja viimeistelytuotteita sekä perustelee valintojaan. Arvioi leikkauksen lopputulosta ja omaa työtään lähes realistisesti ja perustellen suhteessa suunnitelmaa. Noudattaa käsittelyyn varattua aikaa, kehittää työskentelytapojaan. Myy asiakkaalle kotihoitotuotteita ja ohjaa niiden käytössä ja suosittelee lisäpalveluja. Tehtävät Leikkaukset harjoituspäihin ja asiakkaille Leikkaukset harjoituspäihin ja asiakkaille Viimeistelyt harjoituspäihin ja asiakkaille Asiakkaan kanssa myyntikeskustelut ja tuotteiden esittely

15 15 Opiskelija osaa tulkita asiakkaan tyyliä ja huomioi muodin sekä muoto-opilliset seikat hiusten leikkauksessa. Opiskelija ymmärtää hiustenleikkaukset osana palvelukokonaisuutta. Opiskelija osaa käyttää leikkaustekniikoita monipuolisesti. Opiskelija osaa käyttää työskentelyssään erilaisia välineitä, kuten veistä ja muita ohennusvälineitä. Opiskelija osaa toteuttaa muodikkaita hiustenleikkauksia mies- ja naisasiakkaille. Opiskelija osaa käyttää tuotteita, työvälineitä ja laitteita. Opiskelija osaa muotoon kuivata asiakkaan hiukset. Opiskelija osaa arvioida leikkauksen lopputulosta. Opiskelija osaa ohjata asiakasta kotihoidossa ja viimeistelyssä. Osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa Hiustenleikkaukset 3 (2 ov) TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ Tekee toteuttamiskelpoisia hiustenleikkaussuunnitelmia ja noudattaa työohjeita. - Tyylin tulkinta ja muoti - Kirjallisen leikkaussuunnitelman laatiminen - Muoti hiustenleikkauksissa - Muotoilukokonaisuuden suunnittelu ja toteuttaminen - Veitsileikkaukset - Veitsiohennukset - Muodikkaat hiustenleikkaukset - Erilaisten leikkaus- ja viimeistelytekniikoiden soveltaminen - Erilaiset työvälineet ja laitteet muotoon kuivauksessa - Leikkauksen viimeistely - Itsearviointi - Kotihoito-ohjeet - Tutustuminen erilaisiin tuotteisiin Leikkaa hiukset veitsellä myyntikelpoisesti, käyttäen perusrakenteita ja noudattaa työohjeita. Valitsee muodikkaissa leikkauksessa käytettävät perustekniikat ja/tai ohennusmenetelmät ohjattuna. Muotoon kuivaa ja viimeistelee hiukset. Arvioi leikkauksen lopputulosta ja omaa työtään, noudattaa yleensä käsittelyyn varattua aikaa. Palvelee asiakasta ystävällisesti ja ohjaa asiakasta kotihoitotuotteiden käytössä Parta 1. (1 ov) Tunnistaa erilaisten hiusten leikkauksien mahdollisuudet ja ottaa huomioon asiakaslähtöisyyden. Ilmaisee suunnitelmansa leikkauskäsittelyn ammattikäsittein. Leikkaa hiukset veitsellä suunnitelman mukaisesti käyttäen perusrakenteita tai niiden yhdistelmiä. Toteuttaa muodikkaita leikkauksia työhön sopivalla leikkaus- ja ohennustekniikalla. Muotoon kuivaa käyttäen tarvittavia muotoilutuotteita. Arvioi leikkauksen lopputulosta ja omaa työtään lähes realistisesti ja omaaloitteisesti. Noudattaa käsittelyyn varattua aikaa. Esittelee asiakkaalle kotihoitotuotteita ja ohjaa niiden käytössä asiakaslähtöisesti. Ottaa suunnittelussaan huomioon hiustenkäsittelyjen sekä muodin tarjoamat mahdollisuudet suhteessa asiakkaan toiveisiin ja tyyliin, käyttäen sujuvasti ammattikäsitteitä. Arvioi leikkauksen lopputulosta ja omaa työtään lähes realistisesti ja perustellen suhteessa suunnitelmaan. Noudattaa käsittelyyn varattua aikaa, kehittää työskentelytapojaan. Myy asiakkaalle kotihoitotuotteita ja ohjaa niiden käytössä ja suosittelee lisäpalveluja. Kirjalliset työt ja/tai hiustenleikkaukset asiakkaalle ja harjoituspäähän Leikkaa hiukset veitsellä monipuolisilla tekniikoilla, suunnitelman mukaan ja asiakkaalle soveltuvasti ja perustelee valintojaan. Hiustenleikkaukset asiakkaalle ja harjoituspäähän Toteuttaa muodikkaita leikkauksia monipuolisilla ja asiakkaalle soveltuvilla tekniikoilla ja perustelee valintojaan. Hiustenleikkaukset asiakkaalle ja harjoituspäähän Muotoon kuivaa käyttäen muotoilu- ja viimeistelytuotteita sekä perustelee valintojaan. Hiustenleikkaukset asiakkaalle ja harjoituspäähän Hiustenleikkaukset asiakkaalle ja harjoituspäähän Asiakkaan kotihoito-ohjaus

16 Opiskelija osaa valita oikeat tuotteet ja välineet partakäsittelyihin. Opiskelija osaa käyttää tuotteita, työvälineitä ja laitteita. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa asiakkaalle parranajon. Opiskelija osaa arvioida tekemänsä partakäsittelyn. Opiskelija osaa suositella ja myydä asiakkaalle parran kotihoitotuotteita ja ohjata niiden käytössä. Osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelu ja vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija osaa tulkita asiakkaan tyyliä suunnitellessa partakäsittelyä. Opiskelija osaa suunnitellessa partakäsittelyä ottaa huomioon muoto-opilliset seikat. - Partakäsittelyjen hygienia ja työvälineiden desinfiointi - Partakäsittelyjen välineet ja aineet - Pyyhehauteiden käyttö - Parranajo myötä- ja vastakarvaan - Ergonominen työskentely TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ Valitsee ja käyttää Valitsee ja käyttää Valitsee ja käyttää partakäsittelyissä partakäsittelyissä monipuolisesti ja tarvittavia työvälineitä tarvittavia työvälineitä asiakkaalle partakäsittelyissä ja tuotteita sekä selvittää ja tuotteita sekä selvitden tarvittavia tuotteiden sopivuutää tuotteiden sopivuu- työvälineitä ja tuottei- asiakkaalle ohjeen den asiakkaalle. ta. mukaan. Perustelee käytön edut Valitsee partakäsittelyssä käytettävät menetelmät ja ajaa parran ohjattuna. - Itsearviointi Arvioi partakäsittelyn lopputulosta ja omaa työtään. Noudattaa yleensä käsittelyyn varattua aikaa. - Kotihoitotuotteet Palvelee asiakasta ystävällisesti ja ohjaa asiakasta kotihoitotuotteiden käytössä. - Partamallit ja niiden suunnittelu asiakkaille - Muoto-opilliset seikat parran muotoilussa Ajaa parran työsuunnitelman mukaisesti ja omatoimisesti sopivalla ajotekniikalla. Arvioi partakäsittelyn lopputulosta ja omaa työtään lähes realistisesti ja omaaloitteisesti. Noudattaa käsittelyyn varattua aikaa. Esittelee asiakkaalle kotihoitotuotteita ja ohjaa niiden käytössä asiakaslähtöisesti. asiakkaalle. Ajaa parran itsenäisesti ja asiakkaalle soveltuvilla tekniikoilla ja perustelee valintojaan. Arvioi partakäsittelyn lopputulosta ja omaa työtään lähes realistisesti ja perustellen suhteessa suunnitelmaan. Noudattaa käsittelyyn varattua aikaa ja kehittää työskentelytapojaan. Myy asiakkaalle kotihoitotuotteita ja ohjaa niiden käytössä ja suosittelee lisäpalveluja Parta 2. (1 ov) TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ Tekee toteuttamiskelpoisia Tunnistaa erilaisten partakäsittely- partakäsittelyjen mah- suunnitelmia ja noudattaa dollisuudet ja ottaa työohjeita. huomioon asiakaslähdollisuudet töisyyden. Ottaa suunnittelussaan huomioon partakäsittelyjen ja muodin tarjoamat mahdollisuudet suhteessa asiakkaan toiveisiin ja tyyliin. 16 Parranajo asiakkaalle Kirjalliset tehtävät Parranajo asiakkaalle Asiakkaan kanssa myyntikeskustelu tuotteiden esittely Pituus leveyssuhteiden ja painopisteiden suunnitelmat ja/tai kirjalliset työt

17 17 Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa asiakkaalle parran muotoilun. Opiskelija osaa arvioida tekemänsä partakäsittelyn. Parran värjäyskäsittely. Opiskelija osaa suositella ja myydä asiakkaalle parran kotihoitotuotteita ja ohjata niiden käytössä. Osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelu ja vuorovaikutustilanteissa. - Pyyhehauteiden käyttö - Parranajo myötä- ja vastakarvaan - Parranmuotoilu - Ergonominen työskentely - Työvälineiden huolto - Partakäsittelyjen välineet Valitsee partakäsittelyssä käytettävät menetelmät. Muotoilee ja ajaa parran ohjattuna. - Itsearviointi Arvioi partakäsittelyn lopputulosta ja omaa työtään, noudattaa yleensä käsittelyyn varattua aikaa. Värjää parran suunnitelman mukaisesti. - Kotihoitotuotteet Palvelee asiakasta ystävällisesti ja ohjaa asiakasta kotihoitotuotteiden käytössä. Muotoilee ja ajaa parran työsuunnitelman mukaisesti ja omatoimisesti sopivalla leikkaus- tai/ja ajotekniikalla. Arvioi partakäsittelyn lopputulosta ja omaa työtään lähes realistisesti ja omaaloitteisesti noudattaen käsittelyyn varattua aikaa. Värjää parran suunnitelman mukaisesti monipuolisilla menetelmillä. Esittelee asiakkaalle kotihoitotuotteita ja ohjaa niiden käytössä asiakaslähtöisesti. Muotoilee ja ajaa parran itsenäisesti ja asiakkaalle soveltuvilla tekniikoilla perustellen valintojaan. Arvioi partakäsittelyn lopputulosta ja omaa työtään lähes realistisesti ja perustellen suhteessa suunnitelmaan noudattaen käsittelyyn varattua aikaa ja kehittää työskentelytapojaan. Värjää parran suunnitelman mukaisesti monipuolisilla menetelmillä huomioiden asiakkaan tyylin. Myy asiakkaalle kotihoitotuotteita ja ohjaa niiden käytössä ja suosittelee lisäpalveluja. Parranajot ja muotoilut asiakkaalle Parran värjäys harjoituspäähän / asiakkaalle Asiakkaan kanssa myyntikeskustelu tuotteiden esittely Hiusten pesu ja hoitokäsittelyt työssäoppiminen ARVIOINNIN KOHDE Opiskelijan soveltuvuus ja asenne Oma-aloitteellisuus Motivaatio Aikataulujen noudattaminen Vastuu työssä Oppimiskyky Siisteys ja hygienia Työympäristöstä huolehtiminen. TYYDYTTÄVÄ (T1) HYVÄ (H2) KIITETTÄVÄ (K3) Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, työpaikan sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja. Hankkii tietoa ja suunnittelee ja arvioi omaa työtään, mutta uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta. Noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja. Hankkii tietoa, suunnittelee oman työnsä ja arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa. On halukas oppimaan uutta, toimii palautteen mukaisesti, selviytyy muuttuvista ja valintatilanteista oma-aloitteisesti. Toimii opiskelu- ja työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden, sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja. Toimii oma-aloitteisesti tiedonhakijana, suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia tehtäviä ja arvioi työnsä onnistumista sekä perustelee arvioitaan. Oppii mielellään uutta, toimii erilaisissa tilanteissa itsenäisesti ja käyttää vaihtoehtoisia toimintatapoja. Etsii mahdollisuuksia kehittymiselleen.

18 18 Opiskelijan sosiaaliset taidot Yhteistyökyky Joustavuus Ilmaisutaito Muiden huomioiminen Palautteen vastaanottamiskyky Palvelualttius Opiskelijan työtaidot Huolellisuus Siisteys Työnviimeistely Nopeus Työturvallisuus Asiakaspalvelullisuus Hoitokäsittelyt Leikkaukset Kampaukset Värikäsittelyt Partakäsittelyt Noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toiminnassaan. Tekee vastuullaan olevat tehtävät ohjeen mukaan. Pystyy toimimaan erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja asiakaspalvelussa. Pyytää tarvittaessa apua muilta. Noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille. Käyttää turvallisesti ohjeen mukaan työvälineitä. Työmenetelmiä ja suojaimia, työskentelee pääsääntöisesti ergonomisesti oikein. Tuntee terveyshuollon palvelut. Käyttää erilaisia työmenetelmiä asiakastyössä. Toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (esim. oppimistilanteissa, työyhteisössä ja asiakaspalvelussa) tilanteen vaatimalla tavalla. Tekee vastuullaan olevat tehtävät huolellisesti ja toimii ryhmän jäsenenä. Toimii erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja asiakaspalvelussa. Noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenten ja asiakkaiden sekä työympäristön turvallisuuden. Varmistaa työvälineiden, tuotteiden ja materiaalin turvallisuuden, työskentelee ergonomisesti oikein. Hyödyntää erilaisia työtekniikoita ja - menetelmiä asiakkaalle soveltuvasti. Ilmaisee selkeästi tavoitteen ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja. Toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja asiakaspalvelussa. Tukee ja auttaa muita sekä ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijät. Noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenten ja asiakkaiden sekä työympäristön turvallisuuden. Tunnistaa ja tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä, käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. Soveltaa itsenäisesti erilaisia työtekniikoita ja -menetelmiä asiakkaalle soveltuvasti sekä perustelee valintojaan Hiustenleikkaaminen ja partakäsittelyt, työssäoppiminen ARVIOINNIN KOHDE Opiskelijan soveltuvuus ja asenne Oma-aloitteellisuus Motivaatio Aikataulujen noudattaminen Vastuu työssä Oppimiskyky Siisteys ja hygienia Työympäristöstä huolehtiminen. TYYDYTTÄVÄ (T1) HYVÄ (H2) KIITETTÄVÄ (K3) Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, työpaikan sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja. Hankkii tietoa ja suunnittelee ja arvioi omaa työtään, mutta uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta. Noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja. Hankkii tietoa, suunnittelee oman työnsä ja arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa. On halukas oppimaan uutta, toimii palautteen mukaisesti, selviytyy muuttuvista ja valintatilanteista oma-aloitteisesti. Toimii opiskelu- ja työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden, sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja. Toimii oma-aloitteisesti tiedonhakijana, suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia tehtäviä ja arvioi työnsä onnistumista sekä perustelee arvioitaan. Oppii mielellään uutta, toimii erilaisissa tilanteissa itsenäisesti ja käyttää vaihtoehtoisia toimintatapoja. Etsii mahdollisuuksia kehittymiselleen.

19 19 Opiskelijan sosiaaliset taidot Yhteistyökyky Joustavuus Ilmaisutaito Muiden huomioiminen Palautteen vastaanottamiskyky Palvelualttius Opiskelijan työtaidot Huolellisuus Siisteys Työnviimeistely Nopeus Työturvallisuus Asiakaspalvelullisuus Hoitokäsittelyt Leikkaukset Kampaukset Värikäsittelyt Partakäsittelyt Noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toiminnassaan. Tekee vastuullaan olevat tehtävät ohjeen mukaan. Pystyy toimimaan erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja asiakaspalvelussa. Pyytää tarvittaessa apua muilta. Noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille. Käyttää turvallisesti ohjeen mukaan työvälineitä, työmenetelmiä ja suojaimia. Työskentelee pääsääntöisesti ergonomisesti oikein. Tuntee terveyshuollon palvelut. Käyttää erilaisia työmenetelmiä asiakastyössä. Toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (esim. oppimistilanteissa, työyhteisössä ja asiakaspalvelussa) tilanteen vaatimalla tavalla. Tekee vastuullaan olevat tehtävät huolellisesti ja toimii ryhmän jäsenenä. Toimii erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja asiakaspalvelussa. Noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenten ja asiakkaiden sekä työympäristön turvallisuuden. Varmistaa työvälineiden, tuotteiden ja materiaalin turvallisuuden, työskentelee ergonomisesti oikein. Hyödyntää erilaisia työtekniikoita ja - menetelmiä asiakkaalle soveltuvasti. Ilmaisee selkeästi tavoitteen ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja. Toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja asiakaspalvelussa. Tukee ja auttaa muita sekä ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijät. Noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenten ja asiakkaiden sekä työympäristön turvallisuuden. Tunnistaa ja tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä, käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. Soveltaa itsenäisesti erilaisia työtekniikoita ja -menetelmiä asiakkaalle soveltuvasti sekä perustelee valintojaan Kampaukset ja ehostus tutkinnon osa (15ov) Kampaukset ja ehostus, teoriaopinnot ja asiakaspalvelu (13 ov) Kampaukset ja ehostus, työssäoppiminen (2ov) Muoto-oppi 1. 1ov Kampaukset 1. 1ov (TOP 1) Muoto-oppi 2. 1ov Kampaukset 2. 1ov (TOP 2) Kampaukset 1. 3ov Kampaukset 2. 3ov Kampaukset 3. 3ov Ehostus 1. 1ov Ehostus 2. 1ov Kampaukset ja ehostus, ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut hiusalan opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisen, työelämän edellyttämän ammattitaidon. Muodikas kampaus asiakkaalle (top-paikalla tai koululla, fön- tai rullakampaus 2. vuotena) Morsiuskampaus (koululla 3. vuotena) Sulhasen fönkampaus (koululla 3.vuotena)

20 KAMPAUKSET JA EHOSTUS (15 ov) Opiskelija osaa muoto-opillisten tekijöiden vaikutukset eri vartalon-, pään- ja kasvonmuotoihin. Opiskelija tunnistaa kasvojen, vartalon ja pään muodot. Opiskelija osaa soveltaa muoto-opin tietojaan eri asiakkaiden kasvoihin. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa asiakkaille kampauksia eripituisiin hiuksiin huomioiden muoto-opilliset seikat. Opiskelija osaa ottaa huomioon muodin ja muoto-opilliset tekijät suunnitellessaan ja toteuttaessaan kampauksia. - Tasapaino-, rytmi- ja symmetriatekijät - Kasvojen ja pään muodot - Vartalon muodot ja pukeutuminen Muoto-oppi 1. (1 ov) TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ Ymmärtää muotoopilliset tekijät. Ymmärtää muotoopilliset tekijät ja osaa soveltaa saamaansa tietoa. Ymmärtää muotoopilliset tekijät ja osaa soveltaa saamaansa tietoa hiusalan työssä Muoto-oppi 2. (1 ov) TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ - Muodin ja tyylin soveltaminen eri muotoihin Käyttää asiakkaan Käyttää tyyliin ja Perustelee kampaus- tyylin tukemiseen ja muotoon liittyviä mallien valintaan - Muodon, tyylin ja muodin toteuttaminen muoto-oppiin liittyvää tietoja hiusten kampauksissa johtaneita päätöksiä eri kampauksissa tietoa hiusten kampauksissa. ja valitsee tyylin ja muoto- - Tyylipersoonat kampausmallin asiakopillisten seikkojen - Värivuodenajat kaalle soveltuvasti. pohjalta. - Kasvojen ja päänmuodot suhteutettuna kampauksiin. Käyttää asiakkaan tyylin tukemiseen ja muoto-oppiin liittyvää tietoa hiusten kampauksissa. Käyttää tyyliin ja muotoon liittyviä tietoja hiusten kampauksissa ja valitsee kampausmallin asiakkaalle soveltuvasti. Perustelee kampausmallien valintaan johtaneita päätöksiä tyylin ja muotoopillisten seikkojen pohjalta Kampaukset 1 (2ov + 1 ov top) TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ Tehtävät Tehtävät Harjoituspäälle tai asiakkaalle toteutettavat kampauskokonaisuudet Suunnitelmat Harjoituspäälle tai asiakkaalle toteutettavat kampauskokonaisuudet

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT 2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Värjäyskäsittelyn suunnitteleminen suunnittelee värjäyskäsittelyn ohjeen mukaan ja ottaa huomioon värjäyksessä tarvittavat

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO HIUSALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien hiusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto 2010

Hiusalan perustutkinto 2010 Hiusala perustutkito 2010 Hiusala koulutusohjelma/osaamisala, parturi-kampaaja Hyväksytty 13.8.2009 Voimassa 1.8.2009 alkae Kehitysjohtaja päätös 3 (asro 56/500/2009) Hallitosäätö 1.1.2007, 10 JOHDANTO...

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA TOIMINTA... 2 1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 2 1.1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN... 3 1.3 ELINIKÄISEN

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI OPS 2011-2012 Käytön tuki Ohjelmistotuotanto Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen Risto Rytin katu 70, PL 14 32701 HUITTINEN Tel +358 3 5212

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Ammatiisen perustutkinnon perusteet LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Määräys 20/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:26 Opetushaitus Määräykset ja ohjeet 2013:26 ISBN 978-952-13-5494-6 (nid.)

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP 1 (179) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 3 2. TUTKINNON RAKENNE... 9 2.1 Tutkinnon yleinen rakenne... 9 2.2 Tutkinnon rakenne Salon seudun

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot