OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Hiusalan perustutkinto, PARTURI-KAMPAAJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Hiusalan perustutkinto, PARTURI-KAMPAAJA"

Transkriptio

1 OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Hiusalan perustutkinto, PARTURI-KAMPAAJA Yhtymähallitus

2 2 1. JOHDANTO HIUSALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA HIUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET HIUSALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN Kaikille palkolliset tutkinnon osat 75ov Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt tutkinnon osa (20ov) HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA PARTAKÄSITTELYT (20 ov) Kampaukset ja ehostus tutkinnon osa (15ov) KAMPAUKSET JA EHOSTUS (15 ov) Värjäyskäsittelyt tutkinnon osa (20ov) VÄRJÄYSKÄSITTELYT (20 ov) Permanenttikäsittelyt tutkinnon osa (10ov) PERMANENTTIKÄSITTELYT (10 ov) Hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta (10ov) HIUSALAN YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA (10 ov) Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 15 ov Hiusten hoito- ja muotoilukokonaisuudet tutkinnon osa (10ov) HIUSTEN HOITO- JA MUOTOILUKOKONAISUUDET (10 ov) Tyylipalvelut tutkinnon osa (5ov) TYYLIPALVELUT (5 ov) Vapaasti valittavat tutkinnon osat (10ov)... 45

3 Ammattitaitoa osoittava opinnäyte vähintään 2 ov AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (YHTEISET OPINNOT), 20 OV 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Valinnaiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat Koulutuksen järjestäminen Opiskelijan arviointi Opinto-ohjaus ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Työssäoppiminen ja työturvallisuus Ammatillinen erityisopetus Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Oppisopimuskoulutus Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö Opiskelijahuolto Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma... 71

4 4 1. JOHDANTO Hiusalan perustutkinnon oppilaitoskohtainen oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen 23 / 011 / Oppilaitoskohtaista opetussuunnitelmaa noudatetaan sekä ammatillisessa peruskoulutuksessa että näyttötutkinnoissa. Tutkinnon osien kokonaislaajuus on velvoittava ammatillisessa peruskoulutuksessa. Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen laajuus määritellään henkilökohtaistamisasiakirjassa. Tutkinnon osien opetussuunnitelmista näyttötutkinnoissa on voimassa seuraavat kohdat ammattitaitovaatimukset sisältö (valmistava koulutus) ja vastaavat arviointikriteerit sekä arviointimenetelmät soveltuvin osin arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit Näyttötutkinnoissa opiskelija ei opiskele ammattitaitoa täydentäviä eikä vapaasti valittavia tutkinnon osia. Myöskään muut valinnaiset tutkinnon osat eivät kuulu näyttötutkintoihin.

5 5 2. HIUSALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA Parturi-kampaajan, hiusalan ammattilaisen, työ on yksilöllistä asiakkaan palvelua, jossa korostuvat tärkeät avaintaidot kuten asiakaspalvelu-, vuorovaikutus-, viestintä- ja yhteistyötaidot, käden taidot ja esteettinen näkemys. Parturi-kampaaja leikkaa hiuksia ja tekee partakäsittelyjä, hoitaa hiuksia ja hiuspohjaa, värjää hiuksia ja partaa sekä tekee erilaisia permanenttikäsittelyjä. Parturi-kampaaja seuraa hiusalan muotia, ohjaa asiakasta yksilöllisen tyylin löytämisessä, mikä ilmenee asiakkaan kokonaisolemuksen hyvinvointina ja hyvänolon tunteena. Hän tekee kampauksia ja ehostuksia sekä opastaa asiakasta hiusten ja hiuspohjan hoitamisessa ja kosmeettisten tuotteiden käytössä. Lisäksi hän myy erilaisia kosmeettisia tuotteita sekä hiusten kotihoitoon liittyviä välineitä. Parturi-kampaajan työn ja hiusalan arvoja ovat palvelujen korkea laatu, asiakaslähtöisyys ja asiakastyytyväisyys. Yhtä tärkeitä toiminnassa huomioitavia arvoja ovat terveellisyys, turvallisuus ja esteettisyys. Sekä asiakkaiden että parturi-kampaajien monikulttuurisuuden yleistyessä on tärkeää yksilöllisyyden ja kulttuurisen taustan kunnioittaminen, tasa-arvo ja suvaitsevaisuus. Hiusalan toimintaa ohjaavia periaatteita ovat vastuullisuus, luottamuksellisten asiakassuhteiden synnyttäminen ja ylläpitäminen sekä viihtyisän ja rentouttavan palveluympäristön luominen asiakkaille. Hiusalan yritystoiminnassa keskeisiä arvoja ovat yhteistoiminnallisuus, vastuullinen yrittäjyys ja terve kilpailu. Näiden myötä toteutuu yritystoiminnan kannattavuus ja kyky tehdä tiimi- ja yhteistyötä. Tärkeää on myös ympäristötietoisuus ja kestävän kehityksen tukeminen. Parturi-kampaajana toimiminen edellyttää tervettä itsetuntoa, innovatiivisuutta, oman elämän hallintaa ja sisäistettyä ammattietiikkaa. Parturi-kampaaja on palvelu- ja yhteistyöhenkinen, rehellinen ja luotettava, kehityskykyinen, luova ja oma-aloitteinen. Säilyttääkseen työkykynsä mahdollisimman pitkään parturikampaajan tulee kiinnittää huomiota työympäristön terveyttä vaarantaviin tekijöihin, ergonomiaan sekä terveisiin elämäntapoihin. Työhyvinvointiin vaikuttavat lisäksi työolot, työaikajärjestelyt, työyhteisön vuorovaikutus sekä ammattilaisten henkinen ja sosiaalinen yhteisöllisyys.

6 6 3. HIUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET Hiusalan perustutkinnon yleistavoitteina on tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin. Parturi-kampaaja, hiusalan ammattilainen, osaa hiusten ja hiuspohjan hoitamisen, hiusten leikkaamisen ja partakäsittelyt, kampaukset ja ehostuksen, hiusten värjäämisen ja permanenttikäsittelyt, hiusalan yrittäjyyden ja yritystoiminnan. Lisäksi hänellä on alan työelämässä tarpeellista osaamista, kuten asiakkaan tyylipalvelussa sekä hiusten hoito- ja muotoilukokonaisuuksien tekemisessä vaadittavaa osaamista. Hiusalan ammattilainen palvelee asiakkaita erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiantuntevasti sekä asiakkaiden tarpeiden ja odotusten mukaisesti. Asiakaspalvelijana sekä työyhteisön jäsenenä hän noudattaa hyviä käyttäytymis- ja toimintatapoja. Laadukas hiusalan työ vaatii kädentaitojen lisäksi tietoa kosmeettisista aineista ja tuotteista, monipuolista työmenetelmien hallintaa ja alalla käytettävien laitteiden tuntemusta. Ohjatessaan asiakasta parturikampaaja ottaa huomioon mm. ajankohtaisen muodin ja asiakkaalle sopivia tyylisuuntauksia. Parturi-kampaaja toimii yrityksen työntekijänä tai yrittäjänä. Hän edistää toiminnallaan työpaikkansa tai yrityksensä kannattavuutta. Hän osaa käsitellä ja ratkaista työhönsä liittyviä ongelmia ottaen huomioon asiakkaiden tarpeet ja odotukset. Hiusalan ammattilainen toimii työyhteisössä luotettavasti, oma-aloitteisesti ja uutta luovasti. Hän tavoittelee toiminnassaan laadullisesti parasta mahdollista tulosta ja kehittää omaa työtään. Hiusalan ammattilainen noudattaa työssään ympäristöä säästäviä menetelmiä ja edistää kestävää kehitystä taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän osaa käyttää tietotekniikkaa ja hyödyntää alan teknologisia välineitä ja laitteita sekä ymmärtää teknologian kehityksen vaikutuksia oman ammattialansa tulevaisuuteen. Hiusalan ammattilaisella on tietoyhteiskunnassa tarvittavat valmiudet kehittyvän tieto- ja viestintätekniikan käyttämiseen ja tiedon hankkimiseen. Hän selviytyy työ- ja yksityiselämän viestintätilanteista. Hiusalan ammattilainen osaa hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa. Hiusalan perustutkinnon koulutusohjelman / osaamisalan suorittanut parturi-kampaaja arvostaa omaa työtään ja ammattialaansa ja hänellä on realistinen käsitys osaamisestaan. Hänellä on edellytykset hakeutua jatko-opintoihin sekä suorittaa alan muita tutkintoja sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja työkokemusta saatuaan. Hiusalan ammattilainen kehittää ammattitaitoaan elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Hän arvioi ja jäsentää tietoa, suunnittelee työtään ja asettaa itselleen oppimisen tavoitteita sekä hyödyntää ammatillista täydennyskoulutusta. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. Koulutus antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukee elinikäistä oppimista.

7 7 4. HIUSALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN 4.Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäytetyö vähintään 2 ov 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat, 75 ov Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt, 20 ov Kampaukset ja ehostus, 15 ov Värjäyskäsittelyt, 20 ov Permanenttikäsittelyt, 10 ov Hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta, 10 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, 15 ov Hiusten hoito- ja muotoilukokonaisuudet, 10 ov Tyylipalvelut, 5 ov 5.Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot) 20 ov 5.1 Pakolliset tutkinnon osat, 16 ov Äidinkieli, 4 ov Ruotsi, 1 ov Englanti, 2 ov Matematiikka, 3 ov Fysiikka ja kemia, 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, 1 ov Liikunta- ja terveystieto, 2 ov Taide ja kulttuuri, 1 ov 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat, 4 ov 6.Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 ov

8 8 Hiusalan perustutkinnon rakenne Perusopinnot ovat laajuudeltaan 120 opintoviikkoa, ja ne koostuvat kaikille pakollisista, kaikille valinnaisista, ammattitaitoa täydentävistä ja valinnaisista tutkinnon osista. HIUSALAN PERUSTUTKINTO 120ov AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90ov 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat 75ov Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt 20 ov Kampaukset ja ehostus 15 ov Värjäyskäsittelyt 20 ov Permanenttikäsittelyt 10 ov Hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta 10 ov 4.2 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 15ov Hiusten hoito- ja muotoilukokonaisuudet 10 ov Tyylipalvelut 5 ov 5. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20ov 6. Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10ov 6. Hiustenpidennykset, peruukit ja lisäkkeet 1 ov 6. Käsienhoito ja rakennekynnet 1,5 ov 6. Ripsipermanentti 0,5 ov 6. Kasvojenhieronta 1 ov 6. Teemakampaukset 1 ov 6. Projektin toteutus 1 ov

9 9 4.1 Kaikille palkolliset tutkinnon osat 75ov Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt tutkinnon osa (20ov) Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt, teoriaopinnot ja asiakaspalvelu (18 ov) Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt, työssäoppiminen (2 ov) Hiusten pesu ja hoitokäsittelyt 3ov Hiusten pesu ja hoitokäsittelyt 1ov (TOP 1) Hiusalan anatomia, hygienia ja ravitsemus 1ov Hiustenleikkaukset 2. 1ov (TOP 2) Hiustenleikkausten perusteet piirtäen 1ov Hiustenleikkaukset 1. 5ov Hiustenleikkaukset 2. 4ov Hiustenleikkaukset 3. 2ov Parta 1. 1ov Parta 2. 1ov Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt, ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut hiusalan opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisen, työelämän edellyttämän ammattitaidon. Muodikas hiustenleikkaus asiakkaalle (top-paikalla tai koululla 2. vuotena) Sulhasen hiustenleikkaus (koulussa, 3. vuotena) HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA PARTAKÄSITTELYT (20 ov) Opiskelija osaa hoitaa ja huoltaa harjoituspään. Opiskelija osaa toteuttaa hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyjä. Opiskelija osaa ottaa huomioon kestävän kehityksen ajattelun toteuttaessaan hoitokäsittelyjä Pesu- ja hoitokäsittelyt (3 ov + 1 ov top) TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ - Harjoituspään pesu ja hoito Pesee harjoituspään Pesee harjoituspään Pesee harjoituspään hiukset työn vaatimalla hiukset tarpeiden hiukset tarpeiden tavalla. mukaisesti. mukaisesti ja tuotetuntemustaan hyödyntäen. - Asiakkaan hiusten selvittäminen - Hiusten ja hiuspohjan peseminen - Hiusten ja hiuspohjan pikahoidot - Tarvittavien tuotteiden valinta ja käyttö - Taloudellinen tuotteiden käyttö Hoitaa hiukset ja hiuspohjan työsuunnitelman mukaan. Hoitaa hiukset ja hiuspohjan tuotetuntemustaan hyödyntäen ja edeten sujuvasti ja taloudellisesti työvaiheesta toiseen. Hoitaa hiukset ja hiuspohjan asiakkaan tarpeiden mukaan ja itsenäisesti sekä perustelee tuote- ja laitevalintaa. Ymmärtää kestävän kehityksen ajattelun hoitokäsittelyissä. Pesuharjoitus Pesu ja hoitokäsittely asiakkaalle/asiakkaille

10 Opiskelija osaa hieroa hiuspohjaa. - Perushierontaotteet Hieroo hiuspohjaa. Valitsee sopivan hierontatekniikan hoitokäsittelyn perusteella ja asiakaslähtöisesti. Opiskelija osaa muotoon kuivata asiakkaan hiukset. Opiskelija osaa arvioida hoitotuloksen. Opiskelija osaa hyödyntää tuotteiden ja hiuksen rakenteen tuntemustaan hiusten sekä hiuspohjan hoitokäsittelyissä. Opiskelija osaa toteuttaa hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyjä. Opiskelija osaa suositella ja myydä asiakkaalle hiusten kotihoitotuotteita ja ohjata niiden käytössä. Osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa. - Ergonomiset työasennot - Hoitotuloksen arviointi - Eri hius- ja hiuspohjatyypit - Hiuksen perusrakenne - Aineiden kemialliset koostumukset ja toimintaperiaatteet - Ihon suojaaminen - Tutustuminen mikrokameraan - Syvähoito- ja erikoistuotteet - Tarvittavien laitteiden valinta ja käyttö - Taloudellinen tuotteiden käyttö - Kotihoito-ohjeet ja hoitotuotteiden myynti asiakkaalle Muotoon kuivaa ja viimeistelee hiukset. Arvioi hoitokäsittelyn lopputulosta ja omaa työtään, noudattaa yleensä käsittelyyn varattua aikaa. Määrittelee hiusten ja hiuspohjan kunnon ja laadun sekä tunnistaa ne hiuspohjan muutokset, jotka vaativat muun asiantuntijan hoitoa. Ottaa tavallisempien hoitotuotteiden toimintaperiaatteita huomioon hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyissä. Hoitaa hiukset ja hiuspohjan työsuunnitelman mukaan. Palvelee asiakasta ystävällisesti ja ohjaa asiakasta kotihoitotuotteiden käytössä. Kuivaa hiukset muotoon käyttäen tarvittavia muotoilutuotteita. Arvioi hoitokäsittelyn lopputulosta ja omaa työtään lähes realistisesti ja oma-aloitteisesti noudattaen käsittelyyn varattua aikaa. Määrittelee asiakkaan hiusten ja hiuspohjan kunnon ja laadun sekä ohjaa asiakkaan tarvittaessa asiantuntijan hoitoon. Ottaa hoitotuotteiden toimintaperiaatteet ja niiden yleisimmät aineosat huomioon hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyissä. Hoitaa hiukset ja hiuspohjan tuotetuntemustaan hyödyntäen ja edeten sujuvasti ja taloudellisesti työvaiheesta toiseen. Esittelee asiakkaalle kotihoitotuotteita ja ohjaa niiden käytössä asiakaslähtöisesti. Soveltaa oppimiaan hierontatekniikoita asiakkaan hoitotarpeen mukaan. Kuivaa hiukset muotoon käyttäen muotoilu- ja viimeistelytuotteita sekä perustelee valintojaan. Arvioi hoitokäsittelyn lopputulosta ja omaa työtään lähes realistisesti. Määrittelee itsenäisesti asiakkaan hiusten ja hiuspohjan kunnon ja laadun sekä eri hoitomahdollisuudet. Selvittää mahdolliset ongelmien syyt asiakkaan kanssa ja ohjaa hänet tarvittaessa asiantuntijan hoitoon. Perustelee valitsemansa hoitotuotteet ottaen huomioon asiakkaan hiusten ja hiuspohjan hoitotarpeet sekä mahdolliset allergiat, tuotteiden vaikuttavat aineosat ja niiden toimintaperiaatteet. Hoitaa hiukset ja hiuspohjan asiakkaan tarpeiden mukaan ja itsenäisesti sekä perustelee tuote- ja laitevalintaa. Ymmärtää kestävän kehityksen ajattelun hoitokäsittelyissä. Myy asiakkaalle kotihoitotuotteita ja ohjaa niiden käytössä ja suosittelee lisäpalveluja. 10 Pesu ja hoitokäsittely asiakkaalle/asiakkaille Pesu ja hoitokäsittely asiakkaalle/asiakkaille Muotoon kuivatus- harjoitukset harjoituspäähän, asiakkaalle/asiakkaille Hoitokäsittely asiakkaalle/asiakkaille ja/tai kirjallinen tehtävä Pesu ja hoitokäsittely asiakkaalle/asiakkaille Asiakkaan kanssa myyntikeskustelut ja tuotteiden esittely

11 11 Opiskelija osaa ylläpitää hygieenistä, terveellistä ja turvallista työympäristöä. Opiskelija tietää millainen on hyvä työasu ja kengät sekä osaa huoltaa niitä. Opiskelija ymmärtää työterveyden ja henkilökohtaisen hygienian merkityksen parturikampaajan ammatissa. Opiskelija ymmärtää työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä osaa ennakoida ja suojautua niiltä. Opiskelija ottaa huomioon kestävän kehityksen parturi-kampaamossa ja parturikampaajan ammatissa. - Mikrobit ja niiden elinehdot - Hyvä työasu ja työkengät - Hygieeniset työskentelytavat - Työvälineiden hoito ja puhdistus - Puhdistusaineet, välineet ja menetelmät - Parturi-kampaamon kalusteiden, laitteiden, tekstiilien ja välineiden puhdistus, huolto ja/tai desinfiointi - Henkilökohtainen hygienia - Terve ihminen - Suojautumistarvikkeet ja asut - Työsuojelun keskeisiä sääntöjä ja toimintaalueita - Parturi-kampaajan ergonomia Valitsee ja käyttää puhdistuksessa tarvittavia, välineitä ja tuotteita, selvittää tuotteiden sopivuuden ohjeen mukaan. Osaa valita työasun ja huoltaa sitä ohjatusti. Ylläpitää ohjattuna toimintaa ja työkykyä työssään. Osaa käyttää suojavaatteita ja asuja. Suhtautuu myönteisesti työturvallisuuteen ja välttää riskejä. - Kestävä kehitys, kierrätys Noudattaa ohjatusti alalla vaadittavia kestävän kehityksen mukaisia työ- ja toimintatapoja. Valitsee ja käyttää puhdistuksessa tarvittavia, välineitä ja tuotteita, selvittää tuotteiden sopivuuden. Osaa valita työasun ja huoltaa sitä. Toimii terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi. Osaa käyttää suojavaatteita ja asuja eri työvaiheissa. Vastaa itsenäisesti toimintansa turvallisuudesta. Noudattaa alalla vaadittavia kestävän kehityksen mukaisia työ- ja toimintatapoja. Valitsee ja käyttää monipuolisesti ja soveltuvasti puhdistuksessa tarvittavia, välineitä ja tuotteita, perustelee käytön edut sekä sopivuuden. Huoltaa työasua sen vaatimalla tavalla. Kehittää monipuolisia tapoja terveellisen elämäntapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen. Käyttää suojavaatteita ymmärtää niiden merkityksen. Kehittää itsenäisesti toimintansa turvallisuutta. Noudattaa itsenäisesti alalla vaadittavia kestävän kehityksen mukaisia työ- ja toimintatapoja ja tuo esille kehittämistarpeita. Tehtävät Tehtävät Tehtävät Tehtävät Opiskelija osaa ottaa huomioon ravinnon ja terveellisten elintapojen vaikutuksen hiusten ja hiuspohjan hyvinvointiin. Opiskelija osaa määritellä hiuksen ja ihon rakenteen toiminnot ja ominaisuudet Hiusalan anatomia, hygienia ja ravitsemus (1 ov + 1 ov top) - Ravinnon ja elintapojen merkitys ihmisen hiusten ja ihon hyvinvoinnille - Ravinnon merkitys terveydelle ja työkyvyn ylläpitämiselle - Hiuksen rakenne - Hiusten ominaisuudet, taipuisuus, väri ja sen muutokset - Normaali hiustenlähtö ja vaihtuminen - Ihon rakenne, toiminnot ja ihotyypit TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ Ottaa ohjattuna huomioon Ottaa huomioon ravin- Soveltaa hoitotilan- ravinnon ja non ja terveellisten teessa tietouttaan ra- terveellisten elintapojen elintapojen vaikutukset vinnon ja terveellisten vaikutukset hiusten hiusten ja hiuspohjan elintapojen vaikutuk- ja hiuspohjan hyvinvointiinpohjan hyvinvointiin. sesta hiusten ja hius- hyvinvointiin. Tietää hiuksen ja ihon rakenteen ja hiuksen kasvuvaiheet. Ymmärtää hiuksen ja ihon rakenteen ja hiuksen kasvuvaiheet ja osaa hyödyntää tietoaan. Soveltaa tietoaan hiuksen ja ihon rakenteista ja hiuksen kasvuvaiheista ja osaa hyödyntää tietoaan hiustenkäsittelyissä. Kirjalliset tehtävät Kirjalliset tehtävät Opiskelija ymmärtää kehon toiminnan mer- - Pään lihakset Tietää kehon perus- Ymmärtää kehon Ymmärtää kehon pe- Kirjalliset tehtä-

12 kityksen parturi-kampaajan työn kannalta. Opiskelija osaa ihmisen, kasvojen ja hiusten piirtämisen. Opiskelija huomioi muoto-opilliset seikat suunnitellessaan hiustenleikkauksia. Opiskelija tutustuu leikkausten ammattikäsitteisiin. Opiskelija huomioi muoto-opilliset seikat suunnitellessaan hiustenleikkauksia. Opiskelija hallitsee leikkausten ammattikäsitteet. Opiskelija osaa käyttää tuotteita, työvälineitä ja laitteita. - Kehon yleinen toiminta parturi-kampaajan ammatin näkökulmasta - Kasvojen ja hiusten piirtäminen, varjostukset - Ihmisen piirtäminen, mittasuhteet toiminnot. perustoiminnot ja niiden vaikutuksen parturi-kampaajan työhön. rustoiminnot ja niiden vaikutuksen parturikampaajan työhön, sekä osaa ylläpitää omaa terveyttään Hiustenleikkausten perusteet piirtäen (1 ov) TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ Piirtää ohjattuna. Piirtää ihmisen ja Piirtää ihmisen ja hiuksen. hiukset sekä osaa - Muoto-opilliset tekijät perusleikkauksissa - Hiustenleikkauksen kehä- ja muotolinjat - Kaavapiirustus eli työkortit Tekee toteuttamiskelpoisia hiustenleikkaussuunnitelmia ja noudattaa työohjeita. Tunnistaa erilaisten hiusten leikkauksien mahdollisuudet ja ottaa huomioon asiakaslähtöisyyden. Ilmaisee suunnittelemansa leikkauskäsittelyn ammattikäsittein. soveltaa taitojansa. Ottaa suunnittelussaan huomioon hiustenkäsittelyjen tarjoamat mahdollisuudet suhteessa asiakkaan toiveisiin ja tyyliin. Ilmaisee suunnittelemansa työn käyttäen sujuvasti ammattikäsitteitä Hiustenleikkaukset 1. (5 ov) TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ - Muoto-opilliset tekijät perusleikkauksissa Tekee toteuttamiskelpoisia Tunnistaa erilaisten Ottaa suunnittelussaan - Hiusten kasvualueiden ja pään käsitteistö hiustenleikkaus- hiusten leikkauksien huomioon hiustenkäsit- - Kehälinjat suunnitelmia ja noudattaa mahdollisuudet ja ottaa telyjen tarjoamat mah- työohjeita. huomioon asiakaslähdollisuudet suhteessa Käyttää ammattikäsitteitä töisyyden. asiakkaan toiveisiin ja työn suunnittelus- Ilmaisee suunnittele- tyyliin. sa ohjattuna. mansa leikkauskäsittelyn Ilmaisee suunnittele- ammattikäsittein. mansa työn käyttäen sujuvasti ammattikäsitteitä. - Hiusten leikkauskoneen käyttö - Saksien käyttö ja huolto - Leikkauksen aikana käytettävät tuotteet Valitsee ja käyttää leikkauksissa tarvittavia työvälineitä ja tuotteita, selvittää tuotteiden sopivuuden asiakkaalle ohjeen mukaan. Valitsee ja käyttää leikkauksissa tarvittavia työvälineitä ja tuotteita, selvittää tuotteiden sopivuuden asiakkaalle. Valitsee ja käyttää monipuolisesti ja asiakkaalle soveltuvasti leikkauksissa tarvittavia työvälineitä ja tuotteita. Perustelee käytön edut sekä sopivuuden asiakkaalle. vät Piirustukset Hahmotus ja kaavapiirustustehtävät Pituus leveyssuhteiden ja painopisteiden suunnittelut 12 Käytännön tehtävät

13 13 Opiskelija osaa toteuttaa mies- ja naisasiakkaalle peruskehäleikkaukset. Opiskelija osaa perusohennusmenetelmät. Opiskelija osaa muotoon kuivata asiakkaan hiukset. Opiskelija osaa suositella ja myydä asiakkaalle hiusten kotihoitotuotteita ja ohjata niiden käytössä. Opiskelija osaa opastaa asiakasta hiusten viimeistelyssä. - Perusleikkaukset ehjä ja porrastettu rakenne, tasamittainen ja kasvavakerrostus - Miesten hiusten perusleikkaus - Naisten hiusten perusleikkaus - Saksikampatekniikka - Hiustenleikkauskoneen käyttö rajauksissa - Hiusten ohentamisen perustekniikat - Työn ergonomia ja hygienia - Hiusten viimeistely leikkauksen jälkeen - Hiustenleikkausten tulosten arviointi - Kampauksen työvälineet ja laitteet - Asiakasohjaus - Kotihoito-tuotteet, viimeistelytuotteet - Tutustuminen erilaisiin tuotteisiin Valitsee hiusten leikkaus ja ohennusmenetelmät ohjatusti. Leikkaa hiukset myyntikelpoisesti käyttäen perusrakenteita (ehjä ja porrastettu rakenne, tasamittainen ja kasvava kerrostus sekä saksikampatekniikka) ja noudattaa työohjeita. Muotoon kuivaa ja viimeistelee hiukset. Arvioi leikkauksen lopputulosta ja omaa työtään, noudattaa yleensä käsittelyyn varattua aikaa. Palvelee asiakasta ystävällisesti ja ohjaa asiakasta kotihoitotuotteiden käytössä. Leikkaa hiukset suunnitelman mukaisesti käyttäen perusrakenteita ja sopivia leikkausja ohennustekniikoita muotoilusaksilla. Kuivaa hiukset muotoon käyttäen tarvittavia muotoilutuotteita. Arvioi leikkauksen lopputulosta ja omaa työtään lähes realistisesti ja omaaloitteisesti. Noudattaa käsittelyyn varattua aikaa. Esittelee asiakkaalle kotihoitotuotteita ja ohjaa niiden käytössä asiakaslähtöisesti. Leikkaa hiukset suunnitelman mukaan ja asiakkaalle soveltuvasti ja perustelee valintojaan, käyttää monipuolisia ja soveltuvia tekniikoita sekä perustelee valintansa. Kuivaa hiukset muotoon käyttäen muotoilu- ja viimeistelytuotteita sekä perustelee valintojaan. Arvioi leikkauksen lopputulosta ja omaa työtään lähes realistisesti ja perustellen suhteessa suunnitelmaan. Noudattaa käsittelyyn varattua aikaa ja kehittää työskentelytapojaan. Myy asiakkaalle kotihoitotuotteita ja ohjaa niiden käytössä ja suosittelee lisäpalveluja. Harjoituspäälle ja asiakkaalle toteutettavat leikkaukset Harjoituspäälle ja asiakkaalle toteutettavat työt Asiakkaan kanssa myyntikeskustelut ja tuotteiden esittely Osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa Hiustenleikkaukset 2. (4 ov + 1 ov top) Opiskelija osaa tulkita asiakkaan tyyliä ja huomioi muoto-opilliset seikat hiusten leikkauksen suunnittelussa. - Leikkaus ja kampauskokonaisuuden suunnittelu - Asiakasanalyysin ja työsuunnitelman laatiminen TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ Tekee toteuttamiskelpoisia hiustenleikkaussuunnitelmia ja noudattaa työohjeita. Tunnistaa erilaisten hiusten leikkauksien mahdollisuudet ja ottaa huomioon asiakaslähtöisyyden. Ilmaisee suunnittelemansa Ottaa suunnittelussaan huomioon hiustenkäsittelyjen sekä muodin tarjoamat mahdollisuudet suhteessa asiakkaan toiveisiin ja Pituus leveyssuhteiden ja painopisteiden suunnitelmat

14 14 Opiskelija osaa käyttää tuotteita, työvälineitä ja laitteita. Opiskelija osaa käyttää erilaisia ohennusmenetelmiä erilaisiin hiuksiin ja leikkausmalleihin. Opiskelija osaa yhdistellä leikkauksissa eri kehälinjoja. Opiskelija osaa toteuttaa erilaisia leikkauksia parturi- ja kampaamotekniikalla. Opiskelija osaa muotoon kuivata asiakkaan hiukset. Opiskelija osaa arvioida leikkauksen lopputulosta. Opiskelija osaa ohjata asiakasta kotihoidossa ja viimeistelyssä. Opiskelija osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelu ja vuorovaikutustilanteissa. - Hiustenleikkauskoneen käyttö ja huolto - Hiustenleikkauksissa käytettävät tuotteet - Hiustenleikkauksissa käytettävät viimeistelytuotteet - Ajankohtaisia viimeistelytekniikoita - Erilaisia ohennusmenetelmiä eri välineillä - Yhdistettyjä kehälinjoja - Pystytukka - Koneleikkaukset - Erilaisia leikkaustekniikoita turvaveitsellä - Porrastus ja kerrostus käsitteet - Kuvan tulkinta - Leikkausten viimeistely ja sen merkitys - Työvälineet ja laitteet muotoon kuivauksessa Valitsee ja käyttää leikkauksissa tarvittavia työvälineitä ja tuotteita. Selvittää tuotteiden sopivuuden asiakkaalle ohjeen mukaan. Valitsee leikkauksessa käytettävät perustekniikat ja/tai ohennusmenetelmät ohjattuna Leikkaa hiukset myyntikelpoisesti käyttäen perusrakenteita ja niiden yhdistelmiä (ehjä ja porrastettu rakenne, tasamittainen ja kasvava kerrostus sekä saksikampatekniikka) ja noudattaa työohjeita. Muotoon kuivaa ja viimeistelee hiukset. - Leikkausten viimeistely ja itsearviointi Arvioi leikkauksen lopputulosta ja omaa työtään. Noudattaa yleensä käsittelyyn varattua aikaa. - Kotihoito-ohjeet - Omien asiakkaiden hankinta - Tutustuminen erilaisiin tuotteisiin Palvelee asiakasta ystävällisesti ja ohjaa asiakasta kotihoitotuotteiden käytössä. leikkauskäsittelyn ammattikäsittein. Valitsee ja käyttää leikkauksissa tarvittavia työvälineitä ja tuotteita. Selvittää tuotteiden sopivuuden asiakkaalle. Toteuttaa leikkauksen työhön sopivalla leikkaus-, ohennustekniikalla. Leikkaa hiukset suunnitelman mukaisesti käyttäen perusrakenteita tai niiden yhdistelmiä. Kuivaa hiukset muotoon käyttäen tarvittavia muotoilutuotteita Arvioi leikkauksen lopputulosta ja omaa työtään lähes realistisesti ja omaaloitteisesti. Noudattaa käsittelyyn varattua aikaa. Esittelee asiakkaalle kotihoitotuotteita ja ohjaa niiden käytössä asiakaslähtöisesti. tyyliin. Ilmaisee suunnittelemansa työn käyttäen sujuvasti ammattikäsitteitä. Valitsee ja käyttää monipuolisesti ja asiakkaalle soveltuvasti leikkauksissa tarvittavia työvälineitä ja tuotteita. Perustelee käytön edut sekä sopivuuden asiakkaalle. Toteuttaa leikkauksia monipuolisilla ja asiakkaalle soveltuvilla tekniikoilla ja perustelee valintojaan. Leikkaa hiukset suunnitelman mukaan ja asiakkaalle soveltuvasti ja perustelee valintojaan. Käyttää monipuolisia tekniikoita. Kuivaa hiukset muotoon käyttäen muotoilu- ja viimeistelytuotteita sekä perustelee valintojaan. Arvioi leikkauksen lopputulosta ja omaa työtään lähes realistisesti ja perustellen suhteessa suunnitelmaa. Noudattaa käsittelyyn varattua aikaa, kehittää työskentelytapojaan. Myy asiakkaalle kotihoitotuotteita ja ohjaa niiden käytössä ja suosittelee lisäpalveluja. Tehtävät Leikkaukset harjoituspäihin ja asiakkaille Leikkaukset harjoituspäihin ja asiakkaille Viimeistelyt harjoituspäihin ja asiakkaille Asiakkaan kanssa myyntikeskustelut ja tuotteiden esittely

15 15 Opiskelija osaa tulkita asiakkaan tyyliä ja huomioi muodin sekä muoto-opilliset seikat hiusten leikkauksessa. Opiskelija ymmärtää hiustenleikkaukset osana palvelukokonaisuutta. Opiskelija osaa käyttää leikkaustekniikoita monipuolisesti. Opiskelija osaa käyttää työskentelyssään erilaisia välineitä, kuten veistä ja muita ohennusvälineitä. Opiskelija osaa toteuttaa muodikkaita hiustenleikkauksia mies- ja naisasiakkaille. Opiskelija osaa käyttää tuotteita, työvälineitä ja laitteita. Opiskelija osaa muotoon kuivata asiakkaan hiukset. Opiskelija osaa arvioida leikkauksen lopputulosta. Opiskelija osaa ohjata asiakasta kotihoidossa ja viimeistelyssä. Osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa Hiustenleikkaukset 3 (2 ov) TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ Tekee toteuttamiskelpoisia hiustenleikkaussuunnitelmia ja noudattaa työohjeita. - Tyylin tulkinta ja muoti - Kirjallisen leikkaussuunnitelman laatiminen - Muoti hiustenleikkauksissa - Muotoilukokonaisuuden suunnittelu ja toteuttaminen - Veitsileikkaukset - Veitsiohennukset - Muodikkaat hiustenleikkaukset - Erilaisten leikkaus- ja viimeistelytekniikoiden soveltaminen - Erilaiset työvälineet ja laitteet muotoon kuivauksessa - Leikkauksen viimeistely - Itsearviointi - Kotihoito-ohjeet - Tutustuminen erilaisiin tuotteisiin Leikkaa hiukset veitsellä myyntikelpoisesti, käyttäen perusrakenteita ja noudattaa työohjeita. Valitsee muodikkaissa leikkauksessa käytettävät perustekniikat ja/tai ohennusmenetelmät ohjattuna. Muotoon kuivaa ja viimeistelee hiukset. Arvioi leikkauksen lopputulosta ja omaa työtään, noudattaa yleensä käsittelyyn varattua aikaa. Palvelee asiakasta ystävällisesti ja ohjaa asiakasta kotihoitotuotteiden käytössä Parta 1. (1 ov) Tunnistaa erilaisten hiusten leikkauksien mahdollisuudet ja ottaa huomioon asiakaslähtöisyyden. Ilmaisee suunnitelmansa leikkauskäsittelyn ammattikäsittein. Leikkaa hiukset veitsellä suunnitelman mukaisesti käyttäen perusrakenteita tai niiden yhdistelmiä. Toteuttaa muodikkaita leikkauksia työhön sopivalla leikkaus- ja ohennustekniikalla. Muotoon kuivaa käyttäen tarvittavia muotoilutuotteita. Arvioi leikkauksen lopputulosta ja omaa työtään lähes realistisesti ja omaaloitteisesti. Noudattaa käsittelyyn varattua aikaa. Esittelee asiakkaalle kotihoitotuotteita ja ohjaa niiden käytössä asiakaslähtöisesti. Ottaa suunnittelussaan huomioon hiustenkäsittelyjen sekä muodin tarjoamat mahdollisuudet suhteessa asiakkaan toiveisiin ja tyyliin, käyttäen sujuvasti ammattikäsitteitä. Arvioi leikkauksen lopputulosta ja omaa työtään lähes realistisesti ja perustellen suhteessa suunnitelmaan. Noudattaa käsittelyyn varattua aikaa, kehittää työskentelytapojaan. Myy asiakkaalle kotihoitotuotteita ja ohjaa niiden käytössä ja suosittelee lisäpalveluja. Kirjalliset työt ja/tai hiustenleikkaukset asiakkaalle ja harjoituspäähän Leikkaa hiukset veitsellä monipuolisilla tekniikoilla, suunnitelman mukaan ja asiakkaalle soveltuvasti ja perustelee valintojaan. Hiustenleikkaukset asiakkaalle ja harjoituspäähän Toteuttaa muodikkaita leikkauksia monipuolisilla ja asiakkaalle soveltuvilla tekniikoilla ja perustelee valintojaan. Hiustenleikkaukset asiakkaalle ja harjoituspäähän Muotoon kuivaa käyttäen muotoilu- ja viimeistelytuotteita sekä perustelee valintojaan. Hiustenleikkaukset asiakkaalle ja harjoituspäähän Hiustenleikkaukset asiakkaalle ja harjoituspäähän Asiakkaan kotihoito-ohjaus

16 Opiskelija osaa valita oikeat tuotteet ja välineet partakäsittelyihin. Opiskelija osaa käyttää tuotteita, työvälineitä ja laitteita. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa asiakkaalle parranajon. Opiskelija osaa arvioida tekemänsä partakäsittelyn. Opiskelija osaa suositella ja myydä asiakkaalle parran kotihoitotuotteita ja ohjata niiden käytössä. Osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelu ja vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija osaa tulkita asiakkaan tyyliä suunnitellessa partakäsittelyä. Opiskelija osaa suunnitellessa partakäsittelyä ottaa huomioon muoto-opilliset seikat. - Partakäsittelyjen hygienia ja työvälineiden desinfiointi - Partakäsittelyjen välineet ja aineet - Pyyhehauteiden käyttö - Parranajo myötä- ja vastakarvaan - Ergonominen työskentely TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ Valitsee ja käyttää Valitsee ja käyttää Valitsee ja käyttää partakäsittelyissä partakäsittelyissä monipuolisesti ja tarvittavia työvälineitä tarvittavia työvälineitä asiakkaalle partakäsittelyissä ja tuotteita sekä selvittää ja tuotteita sekä selvitden tarvittavia tuotteiden sopivuutää tuotteiden sopivuu- työvälineitä ja tuottei- asiakkaalle ohjeen den asiakkaalle. ta. mukaan. Perustelee käytön edut Valitsee partakäsittelyssä käytettävät menetelmät ja ajaa parran ohjattuna. - Itsearviointi Arvioi partakäsittelyn lopputulosta ja omaa työtään. Noudattaa yleensä käsittelyyn varattua aikaa. - Kotihoitotuotteet Palvelee asiakasta ystävällisesti ja ohjaa asiakasta kotihoitotuotteiden käytössä. - Partamallit ja niiden suunnittelu asiakkaille - Muoto-opilliset seikat parran muotoilussa Ajaa parran työsuunnitelman mukaisesti ja omatoimisesti sopivalla ajotekniikalla. Arvioi partakäsittelyn lopputulosta ja omaa työtään lähes realistisesti ja omaaloitteisesti. Noudattaa käsittelyyn varattua aikaa. Esittelee asiakkaalle kotihoitotuotteita ja ohjaa niiden käytössä asiakaslähtöisesti. asiakkaalle. Ajaa parran itsenäisesti ja asiakkaalle soveltuvilla tekniikoilla ja perustelee valintojaan. Arvioi partakäsittelyn lopputulosta ja omaa työtään lähes realistisesti ja perustellen suhteessa suunnitelmaan. Noudattaa käsittelyyn varattua aikaa ja kehittää työskentelytapojaan. Myy asiakkaalle kotihoitotuotteita ja ohjaa niiden käytössä ja suosittelee lisäpalveluja Parta 2. (1 ov) TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ Tekee toteuttamiskelpoisia Tunnistaa erilaisten partakäsittely- partakäsittelyjen mah- suunnitelmia ja noudattaa dollisuudet ja ottaa työohjeita. huomioon asiakaslähdollisuudet töisyyden. Ottaa suunnittelussaan huomioon partakäsittelyjen ja muodin tarjoamat mahdollisuudet suhteessa asiakkaan toiveisiin ja tyyliin. 16 Parranajo asiakkaalle Kirjalliset tehtävät Parranajo asiakkaalle Asiakkaan kanssa myyntikeskustelu tuotteiden esittely Pituus leveyssuhteiden ja painopisteiden suunnitelmat ja/tai kirjalliset työt

17 17 Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa asiakkaalle parran muotoilun. Opiskelija osaa arvioida tekemänsä partakäsittelyn. Parran värjäyskäsittely. Opiskelija osaa suositella ja myydä asiakkaalle parran kotihoitotuotteita ja ohjata niiden käytössä. Osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelu ja vuorovaikutustilanteissa. - Pyyhehauteiden käyttö - Parranajo myötä- ja vastakarvaan - Parranmuotoilu - Ergonominen työskentely - Työvälineiden huolto - Partakäsittelyjen välineet Valitsee partakäsittelyssä käytettävät menetelmät. Muotoilee ja ajaa parran ohjattuna. - Itsearviointi Arvioi partakäsittelyn lopputulosta ja omaa työtään, noudattaa yleensä käsittelyyn varattua aikaa. Värjää parran suunnitelman mukaisesti. - Kotihoitotuotteet Palvelee asiakasta ystävällisesti ja ohjaa asiakasta kotihoitotuotteiden käytössä. Muotoilee ja ajaa parran työsuunnitelman mukaisesti ja omatoimisesti sopivalla leikkaus- tai/ja ajotekniikalla. Arvioi partakäsittelyn lopputulosta ja omaa työtään lähes realistisesti ja omaaloitteisesti noudattaen käsittelyyn varattua aikaa. Värjää parran suunnitelman mukaisesti monipuolisilla menetelmillä. Esittelee asiakkaalle kotihoitotuotteita ja ohjaa niiden käytössä asiakaslähtöisesti. Muotoilee ja ajaa parran itsenäisesti ja asiakkaalle soveltuvilla tekniikoilla perustellen valintojaan. Arvioi partakäsittelyn lopputulosta ja omaa työtään lähes realistisesti ja perustellen suhteessa suunnitelmaan noudattaen käsittelyyn varattua aikaa ja kehittää työskentelytapojaan. Värjää parran suunnitelman mukaisesti monipuolisilla menetelmillä huomioiden asiakkaan tyylin. Myy asiakkaalle kotihoitotuotteita ja ohjaa niiden käytössä ja suosittelee lisäpalveluja. Parranajot ja muotoilut asiakkaalle Parran värjäys harjoituspäähän / asiakkaalle Asiakkaan kanssa myyntikeskustelu tuotteiden esittely Hiusten pesu ja hoitokäsittelyt työssäoppiminen ARVIOINNIN KOHDE Opiskelijan soveltuvuus ja asenne Oma-aloitteellisuus Motivaatio Aikataulujen noudattaminen Vastuu työssä Oppimiskyky Siisteys ja hygienia Työympäristöstä huolehtiminen. TYYDYTTÄVÄ (T1) HYVÄ (H2) KIITETTÄVÄ (K3) Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, työpaikan sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja. Hankkii tietoa ja suunnittelee ja arvioi omaa työtään, mutta uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta. Noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja. Hankkii tietoa, suunnittelee oman työnsä ja arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa. On halukas oppimaan uutta, toimii palautteen mukaisesti, selviytyy muuttuvista ja valintatilanteista oma-aloitteisesti. Toimii opiskelu- ja työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden, sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja. Toimii oma-aloitteisesti tiedonhakijana, suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia tehtäviä ja arvioi työnsä onnistumista sekä perustelee arvioitaan. Oppii mielellään uutta, toimii erilaisissa tilanteissa itsenäisesti ja käyttää vaihtoehtoisia toimintatapoja. Etsii mahdollisuuksia kehittymiselleen.

18 18 Opiskelijan sosiaaliset taidot Yhteistyökyky Joustavuus Ilmaisutaito Muiden huomioiminen Palautteen vastaanottamiskyky Palvelualttius Opiskelijan työtaidot Huolellisuus Siisteys Työnviimeistely Nopeus Työturvallisuus Asiakaspalvelullisuus Hoitokäsittelyt Leikkaukset Kampaukset Värikäsittelyt Partakäsittelyt Noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toiminnassaan. Tekee vastuullaan olevat tehtävät ohjeen mukaan. Pystyy toimimaan erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja asiakaspalvelussa. Pyytää tarvittaessa apua muilta. Noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille. Käyttää turvallisesti ohjeen mukaan työvälineitä. Työmenetelmiä ja suojaimia, työskentelee pääsääntöisesti ergonomisesti oikein. Tuntee terveyshuollon palvelut. Käyttää erilaisia työmenetelmiä asiakastyössä. Toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (esim. oppimistilanteissa, työyhteisössä ja asiakaspalvelussa) tilanteen vaatimalla tavalla. Tekee vastuullaan olevat tehtävät huolellisesti ja toimii ryhmän jäsenenä. Toimii erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja asiakaspalvelussa. Noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenten ja asiakkaiden sekä työympäristön turvallisuuden. Varmistaa työvälineiden, tuotteiden ja materiaalin turvallisuuden, työskentelee ergonomisesti oikein. Hyödyntää erilaisia työtekniikoita ja - menetelmiä asiakkaalle soveltuvasti. Ilmaisee selkeästi tavoitteen ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja. Toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja asiakaspalvelussa. Tukee ja auttaa muita sekä ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijät. Noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenten ja asiakkaiden sekä työympäristön turvallisuuden. Tunnistaa ja tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä, käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. Soveltaa itsenäisesti erilaisia työtekniikoita ja -menetelmiä asiakkaalle soveltuvasti sekä perustelee valintojaan Hiustenleikkaaminen ja partakäsittelyt, työssäoppiminen ARVIOINNIN KOHDE Opiskelijan soveltuvuus ja asenne Oma-aloitteellisuus Motivaatio Aikataulujen noudattaminen Vastuu työssä Oppimiskyky Siisteys ja hygienia Työympäristöstä huolehtiminen. TYYDYTTÄVÄ (T1) HYVÄ (H2) KIITETTÄVÄ (K3) Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, työpaikan sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja. Hankkii tietoa ja suunnittelee ja arvioi omaa työtään, mutta uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta. Noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja. Hankkii tietoa, suunnittelee oman työnsä ja arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa. On halukas oppimaan uutta, toimii palautteen mukaisesti, selviytyy muuttuvista ja valintatilanteista oma-aloitteisesti. Toimii opiskelu- ja työyhteisön arvojen, tavoitteiden, eettisten ohjeiden, sopimusten ja säädösten mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa sekä noudattaa aikatauluja. Toimii oma-aloitteisesti tiedonhakijana, suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia tehtäviä ja arvioi työnsä onnistumista sekä perustelee arvioitaan. Oppii mielellään uutta, toimii erilaisissa tilanteissa itsenäisesti ja käyttää vaihtoehtoisia toimintatapoja. Etsii mahdollisuuksia kehittymiselleen.

19 19 Opiskelijan sosiaaliset taidot Yhteistyökyky Joustavuus Ilmaisutaito Muiden huomioiminen Palautteen vastaanottamiskyky Palvelualttius Opiskelijan työtaidot Huolellisuus Siisteys Työnviimeistely Nopeus Työturvallisuus Asiakaspalvelullisuus Hoitokäsittelyt Leikkaukset Kampaukset Värikäsittelyt Partakäsittelyt Noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toiminnassaan. Tekee vastuullaan olevat tehtävät ohjeen mukaan. Pystyy toimimaan erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja asiakaspalvelussa. Pyytää tarvittaessa apua muilta. Noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen tai muille. Käyttää turvallisesti ohjeen mukaan työvälineitä, työmenetelmiä ja suojaimia. Työskentelee pääsääntöisesti ergonomisesti oikein. Tuntee terveyshuollon palvelut. Käyttää erilaisia työmenetelmiä asiakastyössä. Toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (esim. oppimistilanteissa, työyhteisössä ja asiakaspalvelussa) tilanteen vaatimalla tavalla. Tekee vastuullaan olevat tehtävät huolellisesti ja toimii ryhmän jäsenenä. Toimii erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja asiakaspalvelussa. Noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenten ja asiakkaiden sekä työympäristön turvallisuuden. Varmistaa työvälineiden, tuotteiden ja materiaalin turvallisuuden, työskentelee ergonomisesti oikein. Hyödyntää erilaisia työtekniikoita ja - menetelmiä asiakkaalle soveltuvasti. Ilmaisee selkeästi tavoitteen ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja. Toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja asiakaspalvelussa. Tukee ja auttaa muita sekä ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijät. Noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään huomioon työyhteisön jäsenten ja asiakkaiden sekä työympäristön turvallisuuden. Tunnistaa ja tiedottaa havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä, käyttää turvallisia, sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä ottaen huomioon ergonomian. Soveltaa itsenäisesti erilaisia työtekniikoita ja -menetelmiä asiakkaalle soveltuvasti sekä perustelee valintojaan Kampaukset ja ehostus tutkinnon osa (15ov) Kampaukset ja ehostus, teoriaopinnot ja asiakaspalvelu (13 ov) Kampaukset ja ehostus, työssäoppiminen (2ov) Muoto-oppi 1. 1ov Kampaukset 1. 1ov (TOP 1) Muoto-oppi 2. 1ov Kampaukset 2. 1ov (TOP 2) Kampaukset 1. 3ov Kampaukset 2. 3ov Kampaukset 3. 3ov Ehostus 1. 1ov Ehostus 2. 1ov Kampaukset ja ehostus, ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut hiusalan opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisen, työelämän edellyttämän ammattitaidon. Muodikas kampaus asiakkaalle (top-paikalla tai koululla, fön- tai rullakampaus 2. vuotena) Morsiuskampaus (koululla 3. vuotena) Sulhasen fönkampaus (koululla 3.vuotena)

20 KAMPAUKSET JA EHOSTUS (15 ov) Opiskelija osaa muoto-opillisten tekijöiden vaikutukset eri vartalon-, pään- ja kasvonmuotoihin. Opiskelija tunnistaa kasvojen, vartalon ja pään muodot. Opiskelija osaa soveltaa muoto-opin tietojaan eri asiakkaiden kasvoihin. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa asiakkaille kampauksia eripituisiin hiuksiin huomioiden muoto-opilliset seikat. Opiskelija osaa ottaa huomioon muodin ja muoto-opilliset tekijät suunnitellessaan ja toteuttaessaan kampauksia. - Tasapaino-, rytmi- ja symmetriatekijät - Kasvojen ja pään muodot - Vartalon muodot ja pukeutuminen Muoto-oppi 1. (1 ov) TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ Ymmärtää muotoopilliset tekijät. Ymmärtää muotoopilliset tekijät ja osaa soveltaa saamaansa tietoa. Ymmärtää muotoopilliset tekijät ja osaa soveltaa saamaansa tietoa hiusalan työssä Muoto-oppi 2. (1 ov) TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ - Muodin ja tyylin soveltaminen eri muotoihin Käyttää asiakkaan Käyttää tyyliin ja Perustelee kampaus- tyylin tukemiseen ja muotoon liittyviä mallien valintaan - Muodon, tyylin ja muodin toteuttaminen muoto-oppiin liittyvää tietoja hiusten kampauksissa johtaneita päätöksiä eri kampauksissa tietoa hiusten kampauksissa. ja valitsee tyylin ja muoto- - Tyylipersoonat kampausmallin asiakopillisten seikkojen - Värivuodenajat kaalle soveltuvasti. pohjalta. - Kasvojen ja päänmuodot suhteutettuna kampauksiin. Käyttää asiakkaan tyylin tukemiseen ja muoto-oppiin liittyvää tietoa hiusten kampauksissa. Käyttää tyyliin ja muotoon liittyviä tietoja hiusten kampauksissa ja valitsee kampausmallin asiakkaalle soveltuvasti. Perustelee kampausmallien valintaan johtaneita päätöksiä tyylin ja muotoopillisten seikkojen pohjalta Kampaukset 1 (2ov + 1 ov top) TYYDYTTÄVÄ HYVÄ KIITETTÄVÄ Tehtävät Tehtävät Harjoituspäälle tai asiakkaalle toteutettavat kampauskokonaisuudet Suunnitelmat Harjoituspäälle tai asiakkaalle toteutettavat kampauskokonaisuudet

KAMPAUKSET JA EHOSTUS

KAMPAUKSET JA EHOSTUS 4.1.2. KAMPAUKSET JA EHOSTUS Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Kampauksen ja ehostuksen suunnitteleminen tekee toteuttamiskelpoisia kampausja ehostussuunnitelmia ja noudattaa

Lisätiedot

4.1.1. HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA PARTAKÄSITTELYT

4.1.1. HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA PARTAKÄSITTELYT 4.1.1. HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA PARTAKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn suunnittelu suunnittelee hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn

Lisätiedot

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT 2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Värjäyskäsittelyn suunnitteleminen suunnittelee värjäyskäsittelyn ohjeen mukaan ja ottaa huomioon värjäyksessä tarvittavat

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010. Näyttötutkinto

HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010. Näyttötutkinto HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA (120 ov) OPETUSSUUNNITELMA 2010 Näyttötutkinto SISÄLLYSLUETTELO HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA, 120 ov... 3 TUTKINNON HENKILÖKOHTAISTAMINEN... 3 TUTKINTOTILAISUUDET

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO 2009 Aiemmin osoitetun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

HIUSALAN PERUSTUTKINTO 2009 Aiemmin osoitetun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen A1 HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA PARTAKÄSITTELYT 1. Työprosessin 1a) Hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn suunnittelu 1b) Hiusten leikkaus- ja partakäsittelyn suunnittelu suunnittelee hiusten ja hiuspohjan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. HIUSALAN PERUSTUTKINTO, parturi-kampaaja VHP

OPETUSSUUNNITELMA. HIUSALAN PERUSTUTKINTO, parturi-kampaaja VHP OPETUSSUUNNITELMA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, parturi-kampaaja VHP Sivu 2 (204) SISÄLLYSLUETTELO 1 AMMATTIALAN KUVAUS... 3 2 TUTKINNON RAKENNE... 4 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA... 5 4 OPINTOJEN

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Parturi-kampaaja

HIUSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Parturi-kampaaja HIUSALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Parturi-kampaaja Hyväksytty 9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. HIUSALAN PERUSTUTKINTO... 3 3. AMMATTIALAN

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014 Määräys 43/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2014 Määräys 43/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) (sisältää määräyksen 43/011/2015

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto 2014

Hiusalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hiusalan perustutkinto 2014 Parturi-kampaajan osaamisala, parturi-kampaaja Lausuntopyyntö 43/421/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 Hiusalan perustutkinto

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Parturi - kampaajan koulutusohjelma Parturi - kampaaja

HIUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Parturi - kampaajan koulutusohjelma Parturi - kampaaja HIUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Parturi - kampaajan koulutusohjelma Parturi - kampaaja Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Voimaantulo 1.8.2009

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto

Hiusalan perustutkinto Hiusalan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat... 3 2.1.1 Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt... 3 2.1.2 Kampaukset ja ehostus... 5 2.1.3 Värjäyskäsittelyt... 7 2.1.4 Permanenttikäsittelyt...

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Pakolliset tutkinnon osat Hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta 20osp

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO HIUSALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Parturi-kampaajan koulutusohjelma Parturi-kampaaja, Nivalan ammattiopisto 2 3 JOHDANTO... 5 1. HIUSALAN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 HIUSALAN KUVAUS

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto

Hiusalan perustutkinto Hiusalan perustutkinto Hiusalan perustutkinto Hiusalan perustutkinnon suorittanut on parturi-kampaaja, joka toimii erilaissa hiusten hoidon ja hiusten sekä parran käsittelyn tehtävissä. Hiusalan ammattilaisena

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto

Hiusalan perustutkinto Hiusalan perustutkinto Hiusalan perustutkinto Hiusalan perustutkinnon suorittanut on parturi-kampaaja, joka toimii erilaissa hiusten hoidon ja hiusten sekä parran käsittelyn tehtävissä. Hiusalan ammattilaisena

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Työelämälähtöinen projekti näyttö sisältää vähintään yhden seuraavista: 1. Oman vastuualueen hoitaminen messu- tai näyttelyjärjestelyissä;

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Koulutuskeskus Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta 26.4.2010 Koulutuskeskus

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hiusalan perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hiusalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. HIUSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 HIUSALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 HIUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN... 5 1.4 TUTKINNON

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN 13..Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamis- Hyväksymismerkinnät 1 () Hiusalan perustutkinto Koodi: HIU3901 Päätös: LAO C3/201 Osaamisen arviointi Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan työtehtävän

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

A1 Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt

A1 Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt HIUSALAN PERUSTUTKINTO (tp2009) valtakunnallisten tutkintotehtävien arviointikriteerinumerointi Kaikille pakolliset tutkinnon osat A1 Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt 1. Työprosessin 1A) Hiusten

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Parturi-kampaaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Hiusalan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2014 jälkeen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

PARTURI-KAMPAAJA KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA

PARTURI-KAMPAAJA KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4-6, PL 12 57201 SAVONLINNA puh. (015) 550 6000 (vaihde) fax. (015) 525 0277 www.samiedu.fi HIUSALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Hiusalan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Nivalan ammattiopisto OSAAMISALA: Hiusalan osaamisala,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinnon suorittaminen ja arviointi Hiusalan tutkintotoimikunnan ohjeistus

Hiusalan perustutkinnon suorittaminen ja arviointi Hiusalan tutkintotoimikunnan ohjeistus Hiusalan perustutkinnon suorittaminen ja arviointi Hiusalan tutkintotoimikunnan ohjeistus Tutkintosuorituksien arvioinnissa kiinnitetään huomiota tutkinnon perusteissa määriteltyihin arvioinnin kohteisiin.

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hiusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hiusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hiusalan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä hiusalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

HIUSALAN PARTURI-KAMPAAJAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

HIUSALAN PARTURI-KAMPAAJAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET HIUSALAN perustutkinto, parturi-kampaaja 2009 PARTURI-KAMPAAJAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 27/011/2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Parturi-kampaajan koulutusohjelma HIUSALAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 29.8.2013 Ammatillisen koulutuksen johtaja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hiusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hiusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hiusalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä hiusalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman

Lisätiedot

Vapaaehtoisprojekti, 4-6 ov

Vapaaehtoisprojekti, 4-6 ov Keva-hanke Vapaaehtoisprojekti, 4-6 ov Ammattitaitovaatimukset: osaa tunnistaa mahdollisuuksia toimia vapaaehtoistyössä paikallisten tai kansainvälisten avustuskohteiden ja muiden globaalia vastuuta edistävien

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot