Korkeakouluselvitys keväälle 2001

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korkeakouluselvitys keväälle 2001"

Transkriptio

1 Korkeakouluselvitys keväälle 2001

2 2 OPETUSMINISTERIÖN VUONNA 1998 SUOSITTAMA IB-TUTKINNON PISTEYTYS SUOMALAISEEN YLIOPPILASTUTKINTOON VERRATTUNA... 4 HELSINGIN YLIOPISTO... 5 TEOLOGINEN TIEDEKUNTA...5 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA...6 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA...6 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA...7 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA...8 KASVATUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA...9 VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA...10 MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA...11 ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA...11 JOENSUUN YLIOPISTO...13 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA...13 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA...13 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA...13 METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA...15 YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA...16 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO...18 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA...18 INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA...18 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA...19 LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNTA...20 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA...20 TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA...22 YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA...22 KUOPION YLIOPISTO...23 FARMASEUTTINEN TIEDEKUNTA...23 LUONNONTIETEIDEN JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN TIEDEKUNTA...23 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA...24 YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA...24 OULUN YLIOPISTO...25 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA...25 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA...25 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA...25 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA...26 TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA...27 TEKNILLINEN TIEDEKUNTA...27 TAMPEREEN YLIOPISTO...28 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA...28 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA...28 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA...28 TALOUDELLIS-HALLINNOLLINEN TIEDEKUNTA...29 YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA...29

3 3 TURUN YLIOPISTO...31 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA...31 KASVATUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA...31 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA...31 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA...31 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA...33 YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA...33 LAPIN YLIOPISTO...35 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA...35 OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA...35 TAITEIDEN TIEDEKUNTA...35 YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA...36 VAASAN YLIOPISTO...37 KAUPALLIS-HALLINNOLLINEN JA KAUPALLIS-TEKNINEN TIEDEKUNTA...37 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA...37 YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA...38 DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS...38 ÅBO AKADEMI...39 HUMANISTISKA FAKULTETEN...39 MATEMATISK-NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN...46 EKONOMISK-STATSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN...48 KEMISK-TEKNISKA FAKULTETEN...50 TEOLOGISKA FAKULTETEN...52 PEDAGOGISKA FAKULTETEN...53 SAMHÄLLS- OCH VÅRDVETENSKAPLIGA FAKULTETEN...60 KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA...64 HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU...64 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN KORKEAKOULU...65 TURUN KAUPPAKORKEAKOULU...65 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN...66 TEKNILLIS-TIETEELLINEN KOULUTUSALA...68 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU...69 SIBELIUS-AKATEMIA...69 TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU...69 TEATTERIKORKEAKOULU...70 KUVATAIDEAKATEMIA...70

4 4 OPETUSMINISTERIÖN VUONNA 1998 SUOSITTAMA IB- TUTKINNON PISTEYTYS SUOMALAISEEN YLIOPPILASTUTKINTOON VERRATTUNA IB-tutkinto: Ylioppilastutkinto: 7 Excellent laudatur 6 Very good eximia cum laude approbatur 5 Good magna cum laude approbatur 4 Satisfactory cum laude approbatur 3 Mediocre lubenter approbatur 2 Poor approbatur

5 5 HELSINGIN YLIOPISTO Lisätietoja voi halutessaan hakea jokaiseen tiedekuntaan neuvontatoimistosta, joka on yleinen koko yliopistolle. Puh: (09) tai (09) (Marjut Ekroos, toimistopäällikkö) Sähköpostiosoite: TEOLOGINEN TIEDEKUNTA Hakeminen tapahtuu hakulomakkeella, joka täytyy olla palautettuna viimeistään klo yliopiston hakulomakepalveluun. Jokaisen on osallistuttava valintakokeisiin (ellei ole erillismääräystä) ja josta on saatava vähintään 12 pistettä, jotta pääsee sisään. Puolet hakijoista otetaan valintakokeista (kork.20) ja lähtöpistemäärän (kork.30) yhteispistemäärän perusteella. Jos yhteispistemäärä on sama kahdella hakijalla, paremmin valintakokeissa pärjännyt valitaan. Toiset puolet valitaan vain valintakokeessa saavutetun pistemäärän perusteella (tähän kiintiöön kuuluvat yo-tutkinnon suorittamattomat, jotka osallistuvat valintakokeisiin kanslerin tai tiedekunnan myöntämän erivapauden tai ammatillisista oppilaitoksista säädetyn yo-asetuksen perusteella sekä ulkomailla kouluopintonsa suorittaneet, joka ei kuitenkaan koske ulkomailla IB-tutkinnon suorittaneita). Lähtöpisteitä voi saada korkeintaan 30, eli jokaisesta HL-aineen arvosanasta korkeintaan kymmenen pistettä. IB-tutkinto (vuosina ) alkupisteet Arvosana, pisteet IB-tutkinto rinnastetaan yo-tutkintoon. Jos on suorittanut molemmat tutkinnot, voi valita kumman mukaan pisteytetään. Valintakoe on kaksiosainen, jonka ensimmäinen osa perustuu valintakoekirjallisuuteen ja toinen osa aineistoon, joka jaetaan valintakoetilaisuudessa. Valintakoepäivä on klo ja Helsingissä. Mukana on oltava valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus. Lisätietoja saa Teologisen tiedekunnan opintotoimistosta. Puh: (09) (opintoneuvoja) Sähköposti:

6 6 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Hakeminen tapahtuu hakulomakkeella, joka on palautettava viimeistään klo Helsingin yliopiston hakulomakepalveluun. Lomakkeeseen on kirjoitettava hakeeko Helsinkiin vai Vaasaan ja että onko suomen- vai ruotsinkielinen. Vaasaan haku tapahtuu erillisvalintana. Oikeustieteelliseen tiedekuntaan otetaan vähintään 210 ja enintään 250 uutta opiskelijaa, joista 230 opiskelupaikkaa varataan kokonaan Helsingissä tapahtuvaan koulutukseen ja loput Vaasassa tapahtuvaan, jonka loppuosa suoritetaan kuitenkin Helsingissä. Alkupisteitä voi saada korkeintaan 28, jotka määräytyvät kolmesta HL-aineesta ja yhdestä SLaineesta ja joista SL-aineiden arvosanoista oppilas voi valita itse parhaimman. Ylioppilastutkinto ja IB-tutkinto rinnastetaan samanarvoisina. 7 Excellent 7 6 Very good 6 5 Good 5 4 Satisfactory 4 3 Mediocre 3 2 Poor 2 Valintakokeita järjestetään kaksi, joista toinen on tarkoitettu suomenkielisille ja toinen ruotsinkielisille. Valintakoe järjestetään klo alkaen Helsingissä, Tampereella, Kuopiossa, Oulussa ja Vaasassa, ja mukana on oltava kaikilla henkilöllisyystodistus, joka on varustettu kuvalla. Lisätietoja voi halutessaan saada opintoneuvonnasta Puh: (09) Sähköposti: (opintoneuvoja) tai (opintosihteeri) LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Hakeminen tapahtuu hakulomakkeella, joka on jätettävä Lääketieteellisen tiedekunnan kansliaan klo mennessä. Hammaslääketieteellisen sisäänottomäärä on 40 ja lääketieteellisen vähintään 100. Lääketieteellinen koulutuslinja on myös jaettu suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen, josta ruotsinkielisen linjan kiintiö on 24. Kiintiöt on jaettu kolmeen osaan. 1A on ylioppilas-,tai vastaavan, tutkinnon suorittaneille, jossa lasketaan valintakokeista saadut pisteet ja alkupisteet yhteen. Kiintiössä 1B lasketaan vain valintakokeista saadut pisteet. 1B kiintiöön kuuluvat myös vuonna 2001 kirjoittaneet IB-oppilaat. Muut IB-tutkinnon suorittaneet kuuluvat kiintiöön 1A. Kiintiöön 2 kuuluvat ammatillisen tutkinnon suorittaneet tai muuten erivapauden saaneet. Kaiken kaikkiaan kiintiöstä 1 valitaan 94%, joista 60% valitaan kiintiöstä 1A ja 40% kiintiöstä 1B.

7 7 Alkupisteitä voi saada korkeintaan 45, ja kun siihen lisätään vielä matematiikasta mahdollisesti saadut lisäpisteet, raja nousee 47. Kaksi lisäpistettä matematiikasta voi saada joko HLmatematiikasta tai Methodsista. Myös keväällä kirjoittaneille annetaan 2 lisäpistettä ensisijaisesta valinnasta. Itse tutkinto pisteytetään seuraavasti: Pisteet tutkinnosta Alkupisteet Jne. Valintakoe järjestetään Helsingissä alkaen klo 9.00 ja päättyen Ruotsinkieliselle linjalle pyrkiville järjestetään vielä erillinen ruotsinkielen koe Valintakoe sisältää valintakoevaatimuksiin perustuvia integroituja tehtäviä biologian, fysiikan ja kemian alueilta. Koe sisältää myös näihin aineisiin pohjautuvan erillisen yhteisosion ja aineistokoeosion. Kokeen kesto on 6 tuntia. Koe järjestetään siten, että koepäivän kuluessa on lounastauko. Lisätietoja: Puh: (09) (Lääketieteen opiskelijaopintoneuvoja) Puh: (09) (Hammaslääketieteen opiskelijaopintoneuvoja) HUMANISTINEN TIEDEKUNTA Hakeminen tapahtuu hakulomakkeella, joka on lähetettävä klo mennessä Helsingin yliopiston hakulomakepalveluun. Myöhästyneitä lomakkeita ei oteta huomioon. Humanistisessa tiedekunnassa voi osallistua enintään kolmen eri aineen tai aineryhmän valintakokeeseen. Näistä on kuitenkin valittava jo heti kättelyssä ensisijainen aina, jonne hakija mieluiten haluaa. Jos hakija pääsee opiskelemaan kahta tai kaikkia kolmea ainetta, näistä valitaan ensisijaiseksi ilmoitettu. Puolet kaikkien aineiden tai aineryhmien kiintiöstä täytetään valintakokeista saatujen pisteiden (enintään 10) ja lähtöpisteiden (enintään 9) yhteenlasketulla pistemäärällä. Toiset puolet täytetään vain valintakokeista saatujen pisteiden mukaan. Yhteensä Humanistiseen tiedekuntaan otetaan kesän valintakokeista enintään 856 uutta opiskelijaa. IB-tutkinto suhteutetaan suhteelliselle skaalalle, joka näkyy alla. IB-tutkinto on rinnastetaan yotutkintoon samanarvoisena.

8 8 Lähtöpisteet Tutkinnosta saadut pisteet , , , , , , , (-45) Valintakoepäivämäärät ovat ainekohtaisia. Lisätietoja voi kysellä kansliasta: Puh: (09) , , MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Hakeminen tapahtuu hakulomakkeella, joita voi tilata hakulomakepalvelusta edellisten tavoin. Hakuaika on kaikille muille koulutusohjelmille sama, eli klo mennessä, paitsi farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmalle, joka on klo mennessä. Helsingin yliopiston farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmaan pyrkivien täytyy jättää hakemuksensa Helsingin yliopiston farmasian laitoksen kansliaan. Farmasian kokeen voi suorittaa sekä Helsingissä että Kuopiossa. Tietojenkäsittelytieteen valtakunnalliseen yhteisvalintaan osallistuva palauttaa hakulomakkeensa siihen yliopistoon, jossa osallistuu valintakokeeseen. Mikäli hakija ei aio osallistua tietojenkäsittelytieteen kokeeseen, hän palauttaa lomakkeen suosituimmuusjärjestyksessä ensimmäisenä olevaan yliopistoon. Muut hakemukset toimitetaan matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan opintotoimistoon. IB-opiskelijoiden on liitettävä hakulomakkeeseensa kopion tutkintotodistuksestaan, ja vuonna 2001 kirjoittavien on liitettävä opettajien tekemän ennakkoarvion arvosanoistaan. Pisteytys tapahtuu ainekohtaisesti, josta saa parempaa tietoa joko Helsingin yliopiston Internetsivuilta tai opintotoimistosta Puh: (09) Ed. mainituista paikoista saa myös lisätietoja tarkemmista valintakoepäivistä ja ainekohtaisista kiintiöistä, joita on aivan liian paljon, että niitä voisi tähän kirjoittaa. Matematiikka, fysikaaliset aineet ja kemia: Tarkempaa tietoa ed. mainituista pakoista.

9 9 Tietojenkäsittelytiede: Vuonna IB-tutkinnon suorittaneet hakijat voivat korvata valintakokeen jos heillä on HL-matematiikasta, A-kielestä ja parhaasta luonnontieteellisestä aineesta vähintään arvosana 6. Nämä hakijat ovat oikeutettuja suoraan opiskelupaikkaan. Geologia: Geologian koulutusohjelmaan valitaan osa valintakokeiden pisteiden (kork. 36) ja alkupistemäärän (kork. 24) yhteenlasketulla summalla, ja osa vain valintakokeiden perusteella. Biologia ja biokemia: Tarkempia tietoja ed. mainituista paikoista. Farmaseutin ja Proviisorin tutkinto: Tarkempia tietoja ed. mainituista paikoista Lisätietoja saa halutessaan tiedekunnan opintotoimistolta. puh: (09) sähköposti: KASVATUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteelliseen tiedekuntaan hakeminen tapahtuu samalla tavalla kuin muihinkin tiedekuntiin Helsingin yliopistossa, eli lähettämällä hakulomake. Hakuaika on ainekohtainen. Kasvatustieteen koulutukselle, aikuiskasvatustieteenkoulutukselle suomen ja ruotsinkielisille linjoille, erityispedagogiikan koulutukselle hakuaika päättyy 25.5, luokanopettajan, kotitalousopettajan, käsityöopettajan ja käsityötieteen koulutukseen hakuaika päättyy 27.4, luokanopettajan lisäkoulutukseen 30.3 ja kasvatustieteen (varhaiskasvatus) koulutukseen Laudatur Eximia cum laude approbatur Magna cum laude approbatur jne. Alkupisteitä voi saada korkeintaan 36, jolloin jokaisesta IB-aineesta voi saada korkeintaan 6 pistettä. Vuonna 2001 kirjoittaneet arvostellaan vain valintakoemenestyksen perusteella. Valintakokeista voi saada korkeintaan 60 pistettä. Suoravalinnasta voi halutessaan saada lisätietoja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintotoimistosta puh: (09) Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutus: Kiintiö 50 oppilasta kasvatustieteen koulutusohjelmassa ja 23 aikuiskasvatustieteen koulutusohjelmassa, joista 2/3 valitaan ylioppilastutkinnosta ja valintakokeesta saadun yhteispistemäärän mukaan, ja 1/3 pelkän valintakokeen mukaan. Valintakoe järjestetään

10 Suomen Akatemian tiedekilpailussa palkitut saavat 6 lisäpistettä. Erityispedagogiikan koulutus: Koulutusohjelmaan myönnetään opiskeluoikeus vain valintakokeen perusteella, joka järjestetään Kiintiö on 6 oppilasta. Luokanopettajan koulutus (ja lisäkoulutus): Luokanopettajan koulutukseen pyrkiminen on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa valitaan hakemusasiakirjojen perusteella valintakokeisiin kutsuttavat hakijat ja toiseen vaiheeseen kuuluvat sitten valintakokeet, joiden tuloksiin lopullinen valinta perustuu. Kiintiö tässä luokassa on 96. Valintakokeet järjestetään ja (Luokanopettajan lisäkoulutukseen pyrkiminen on myös kaksivaiheinen. Ensimmäisessä osiossa annetaan pisteitä opettajakokemuksesta sekä suoritetuista yliopistollisista arvosanoista ja valintakokeen kirjallisesta osiosta. Valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsutaan enintään kaksinkertainen määrä hakijoita hyväksyttävien määrään nähden. Kiintiö on 40 oppilasta ja valintakokeet järjestetään 23.5 ja ) Kotitalousopettajan, käsityöopettajan, lastentarhanopettajan ja käsityötieteen koulutus: Pyrkiminen kotitalousopettajan, käsityöopettajan, lastentarhanopettajan tai käsityötieteen koulutusohjelmaan on samanlainen. Kaikki ovat kaksivaiheisia. Ensimmäisessä vaiheessa hakijoista valitaan hakemusasiakirjojen perusteella valintakokeisiin pääsijät. Toisessa vaiheessa on valintakokeet, joiden perusteella hakijat valitaan. Valintakokeet pidetään paitsi käsityötieteen osalta, jonka valintakoe on 18.6 ja lastentarhanopettajan koulutuksen osalta, joka vielä jatkuu Kiintiö molempien, kotitalousopettajan ja käsityöopettajan koulutusohjelmaan on 30 ja kiintiö käsityötieteen ohjelmaan on 3. Lastentarhanopettaja koulutusohjelmaan otetaan 100 hakijaa. Lisätietoja: puh: (09) (opintoneuvoja) sähköposti: VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Hakeminen valtiotieteelliseen tiedekuntaan tapahtuu hakulomakkeella, jonka täytyy olla perillä viimeistään IB-oppilaiden kokonaispistemäärä muutetaan vastaamaan suomalaisen yo-tutkinnon arvosanoista annettavia alkupisteitä erityisen muunnoskaavion mukaan. Korkeintaan tutkinnosta voi saada 36 pistettä ja lisäksi 2 lisäpistettä pitkästä (HL) matematiikasta. Kunkin hakukohteen aloituspaikoista 40 % täytetään valintakokeen ja alkupisteiden yhteispistemäärän perusteella ja 60 % valintakoemenestyksen perusteella. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan otetaan korkeintaan 329 uutta opiskelijaa.

11 11 Myös valintakokeista voi saada korkeintaan 36 pistettä. Valintakokeet järjestetään Lisätietoja saa tiedekunnan opintotoimistosta: puh: (09) (opintoneuvoja) sähköposti: MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Hakeminen tapahtuu hakulomakkeella, jonka täytyy olla perillä hakulomakepalvelussa viimeistään klo IB-tutkinnosta voi saada korkeintaan 40 pistettä, jotka lasketaan kolmesta HL aineesta ja parhaasta SL aineesta pistettä p p p p p. Tiedekuntaan valitaan opiskelijoita kahdessa kiintiössä. Ensimmäinen on ylioppilaskiintiö, jossa lasketaan sekä valintakokeesta saadut pisteet että yo-tutkinnosta saadut pisteet (kork.100). Toinen on vapaakiintiö, jossa lasketaan vain valintakokeesta saadut pisteet (kork.60). Yhteensä otetaan korkeintaan 352 uutta opiskelijaa. Valintakoe järjestetään jossa mukana on oltava kuvallinen henkilöllisyystodistus. Valintakokeet järjestetään sekä Helsingissä että Oulussa. Lisätietoja: puh: (09) Internet: ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Hakeminen tapahtuu hakulomakkeella, jonka on oltava perillä tiedekunnan kansliassa Tiedekuntaan valitaan 52 uutta opiskelijaa, joista puolet valitaan valintakokeesta ja yotutkinnosta saatujen pisteiden perusteella. Toiset puolet valitaan pelkän valintakokeista saatujen pisteiden perusteella. IB-tutkinto rinnastetaan kansalliseen ylioppilastutkintoon. Alkupisteitä voi saada korkeintaan 45. Vuonna 2001 kirjoittaneet IB-linjalaiset osallistuvat vain valintakokeisiin. Valintakoe järjestetään klo Helsingissä, Oulussa, Kuopiossa ja Turussa.

12 12 IB-tutkinto Alkupisteet jne. Lisätietoja: puh: (09) Internet:www.vetmed.helsinki.fi

13 13 JOENSUUN YLIOPISTO Hakuaika Joensuun yliopiston kaikkiin tiedekuntiin päättyy klo lukuun ottamatta muutamaa poikkeusta. Kotitalous-, käsityön-, luokan-, ja lastentarhanopettajien koulutusohjelmilla hakuaika päättyy , kauppatieteellisellä koulutusalalla , matematiikan ja sovelletun matematiikan ja fysiikan toinen hakukierros ja ja International Master's Degree in Human Geography 31.1, 31.5 ja Tiedekunnan yleisestä opintoneuvonnasta voi halutessaan saada lisätietoja koko yliopistoa koskeviin kysymyksiin. Puh: (013) , tai Internet: Sähköposti: HUMANISTINEN TIEDEKUNTA Hakeminen tapahtuu koulutusohjelmista riippuen alkupisteiden, valintakoepisteiden ja lisäpisteiden perusteella. IB-tutkinto rinnastetaan yo-tutkintoon. Lisäksi vuonna 2000 ja 2001 kirjoittaneet saavat 3 lisäpistettä. Yhteensä Humanistiseen tiedekuntaan valitaan 278 uutta opiskelijaa. Lisätietoja saa halutessaan Humanistisen tiedekunnan kansliasta. Puh: (013) tai KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kuten Humanistiseen tiedekuntaan, myös Kasvatustieteiden tiedekuntaan hakeminen tapahtuu koulutusohjelmasta riippuen alkupisteiden, valintakoepisteiden ja lisäpisteiden perusteella. Tiedekuntaan valitaan 339 uutta opiskelijaa. Lisätietoja saa tiedekunnan opintosihteeriltä. Puh: (013) Sähköposti: MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Hakeminen tapahtuu yhteisvalinnassa, jossa biologiaan ja maatieteeseen hakuaika päättyy , muihin oppiaineisiin ei kiinteää hakuaikaa. Pisteytys tapahtuu ainekohtaisesti, jossa IB-tutkinto rinnastetaan yo-tutkintoon.

14 14 Biologia: Joensuun yliopisto osallistuu valtakunnalliseen biologian yhteisvalintaan, jossa ovat mukana myös Helsingin, Oulun, Turun ja Jyväskylän yliopistot. Osallistumalla yhden yliopiston valintakokeeseen, hakija voi olla mukana kaikkien edellä mainittujen yliopistojen valinnoissa. Tarkempia tietoja saa hakemuslomakkeen yhteydessä. IB-tutkinnossa huomioidaan äidinkieli (HL), vieras kieli (HL), matematiikka ja biologia (HL). Myös biologian Extented Essay -tutkielmasta voi saada korkeintaan 21 pistettä. Pisteytys tapahtuu seuraavasti: IB-tutkinnosta saatavat alkupisteet:ee:stä saatavat lisäpisteet: p. A p p. B p p. C p p. D p p. Vuonna 2001 kirjoittaneen IB-kandidaatin valinta tapahtuu ehdollisena. Valintakoe järjestetään klo Fysiikka: Fysiikan koulutusohjelmaan opiskelijat valitaan kahdessa erässä, kesäkuussa ja marraskuussa. Pääosa valitaan kuitenkin kesäkuussa. Valintakoe ei ole pakollinen, pisteitä saa molemmista saman verran, sekä valintakokeista että suoritetusta toisen asteen tutkinnosta. Suoraan fysiikan koulutusohjelmaan pääsee sisälle jos HL matematiikan ja HL fysiikan arvosana vähintään 5, tai vastaavien SL väh.6. Kemia: Valinta tapahtuu joko pelkän valintakokeen tai tutkinnon pistemäärän perusteella, parempi otetaan huomioon. IB-tutkinnon suorittaneet voidaan ottaa kemistin opintoihin jos hakijalla vähintään kemiasta arvosana 5. Valintakoe järjestetään , jolloin samana päivänä kemistitutkijankoulutukseen hakeville järjestetään haastattelu. Maantiede: Valintakokeeseen osallistuminen on pakollista kaikilla. Alkupisteitä voi saada korkeintaan 40, jotka lasketaan kaavalla 8/9 x tutkinnon kokonaispistemäärä. Kiintiö on 15, joista 10 otetaan molempien, valintakokeen ja alkupisteiden perusteella ja loput 5 pelkän valintakokeen perusteella. Valintakoe järjestetään Matematiikka ja sovellettu matematiikka: Kiintiöt täytetään kahdessa erässä: kesäkuussa, jolloin pyritään valitsemaan suurin osa oppilaista, ja elokuussa, jolloin täytetään loput paikat. IB-tutkinnon suorittaneet pääsevät suoraan mukaan koulutusohjelmaan, jos heillä on matematiikka (HL) vähintään arvosana 5, tai matematiikka

15 15 (HL) 4 ja kokonaispistemäärä vähintään 35. Itse valintakoe perustuu lukion pitkään matematiikkaan, ja siitä voi saada korkeintaan 90 pistettä. Valintakoe järjestetään ja Lisäksi hakija voi saada 10 lisäpistettä, jos hän on ilmoittanut matematiikan ensisijaiseksi hakukohteeksi. Tietojenkäsittelytiede: IB-tutkinnon suorittaneiden ei ole pakko tehdä valintakoetta, jos heillä on matematiikka (HL) arvosana vähintään 5 tai matematiikka (HL) arvosana 4 ja pistemäärä väh. 30. Valintakoe järjestetään Helsingin, Kuopion, Tampereen ja Turun yliopistojen kanssa yhteisvalintana, jolloin hakija voi halutessaan hakea samalla kertaa kaikkiin edellä mainittuihin yliopistoihin tekemällä vain yhden valintakokeen. Valintakoe pidetään Signaalinkäsittely: Pakollinen valintakoe järjestetään Koulutusohjelmaan valitaan kahdessa kiintiössä, yotutkinnon ja valintakoepisteiden yhteenlasketulla pistemäärällä ja pelkän valintakokeen mukaan. Lisäksi on mahdollista saada lisäpisteitä kahdesta suoritetusta tietotekniikan kurssista ja ensisijaisesta hakukohteesta. Lisätietoja saa tiedekunnan kansliasta. puh: (013) sähköposti: METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Metsätieteelliseen tiedekuntaan valinta tapahtuu pakollisten valintakokeiden kautta. Tiedekunnan 45:n kiintiö täytetään 33:lla yo-tutkinnosta ja valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella ja 12 pelkän valintakokeen perusteella. IB-tutkinto pisteytetään kolmen HL-aineen ja yhden SL-aineen perusteella niin, että siitä voi saada korkeintaan 40 pistettä. Lisäksi saatuun pistemäärään lisätään vielä 10 pistettä, jotta saatu pistemäärä voisi olla sama kuin yo-tutkinnosta korkeintaan saatava pistemäärä. IB-tutkinto Alkupisteet Valintakoe järjestetään klo ja siitä voi saada korkeintaan 100 pistettä. Suoravalinnasta saa lisätietoja tiedekunnan kansliasta. Puh: (013) Sähköposti:

16 16 YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Valinta tiedekuntaan tapahtuu pääasiassa ylioppilastutkinnon ja valintakokeiden yhteispistemäärällä, mutta pelkällä tutkinnolla tai valintakokeella pääsee myös sisälle, koulutusohjelmasta riippuen. Filosofia: Kiintiö on 8, joista 5 otetaan yo-tutkinnon ja valintakokeiden yhteispistemäärällä ja loput pelkän valintakokeen. Valintakoe järjestetään Julkisoikeus: Kiintiö 20, joista 16 otetaan tutkinnon ja valintakokeen mukaan ja loput pelkän valintakokeen. Lisäksi 10 ylimääräistä opiskelijaa valitaan Joensuun avoimessa yliopistossa syyslukukaudella 2001 järjestettävän julkisoikeuden peruskurssin luentokuulustelujen opintomenestyksen perusteella. Valintakoe sisältää kysymyksiä valintakoekirjallisuudesta ja aineisto-osion, jonka aineisto saadaan paikan päällä. Valintakoe järjestetään Kansantaloustiede: Aloituspaikkoja on 30, joista 25 täytetään tutkinnon ja valintakokeen mukaan ja loput 5 pelkän valintakokeen mukaan. Valintakoe järjestetään Psykologia: Aloituspaikkoja on 15, joihin 11 hakijaa pääsee tutkinnon ja valintakokeen perusteella ja loput pelkän valintakokeen. Valintakoe järjestetään klo Sosiologia: Aloituspaikkoja sosiologian koulutusohjelmaan on 15, joista 8 täytetään tutkinnon ja valintakokeen perusteella ja loput 7 pelkän valintakokeen perusteella. Valintakoe järjestetään klo Tilastotiede: Noudattaa tiedekunnan pisteytystapaa. Valintakoe on pakollinen. Valintakoe järjestetään klo Yhteiskuntamaantiede ja yhteiskuntapolitiikka: Molempiin koulutusohjelmiin pääosa uusista opiskelijoista valitaan tutkinnon ja valintakokeen perusteella. Yhteiskuntamaantieteen aloituspaikkojen määrä on 10, joista 7 ensimmäistä valitaan tällä perusteella. Yhteiskuntapolitiikan aloituspaikkojen lukumäärä on 25, joista 17 täytetään myös tällä periaatteella. Loput täytetään pelkkien valintakokeiden perusteella. Yhteiskuntamaantieteen valintakoe järjestetään ja yhteiskuntapolitiikan valintakoe

17 17 Kauppatieteellinen koulutus: Syksyllä 2001 alkavaan kauppatieteelliseen koulutukseen valitaan 50 opiskelijaa. Hakuaika päättyy Valintakoe järjestetään Lisätietoja: puh: (013) sähköposti:

18 18 Lisätietoja koko yliopistosta: puh: (014) (vaihde) sähköposti: Internet: HUMANISTINEN TIEDEKUNTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Hakeminen humanistiseen tiedekuntaan päättyy Hakiessa on ehdottoman tärkeää käyttää Jyväskylän yliopiston hakemuslomaketta, jolla voi samanaikaisesti hakea enintään kolmen aineen opinto-oikeutta. Hakemuksen lisäksi ennakkoilmottautuminen humanistisen tiedekunnan valintakokeisiin on pakollinen. Hakijan tulee toimittaa valintakokeisiin ilmottautumislomake viimeistään viikkoa ennen varsinaista koepäivää kyseiseen laitokseen. IBtutkinnon suorittaneet hakijat liittävät hakemuksen mukaan kopion IB-todistuksestaan ja täyttävät hakulomakkeen arvosanataulukon alla olevan muuntotaulukon mukaisesti. IB-tutkinnon suorittaneiden tulee lähettää lomakkeen ohjeesta poiketen hakulomake osoitteella: Jyväskylän yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Opintoasiapäällikkö, PL 35, Jyväskylä. Pisteytys tapahtuu IB-oppilaiden kohdalla seuraavasti: laudatur eximia cum laude approbatur magna cum laude approbatur cum laude approbatur lubenter approbatur approbatur IB-hakijat osallistuvat ylioppilaiden tavoin valintakokeisiin. Vuonna 2001 kirjoittavat arvostellaan vain koetuloksen perusteella. Valintakokeet järjestetään ainekohtaisesti, joista saa lisätietoja humanistisen tiedekunnan kansliasta, korkeakouluoppaasta tai Internetistä. Humanististisen tiedekunnan kanslia Puh: (014) Sähköposti: (opintoasianpäällikkö Ossi Päärnilä) INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA Tietojärjestelmätiede: IB-hakijat hakevat tietojärjestelmätieteen koulutusohjelmaan valintakoe kiintiössä, jossa heidät valitaan koulutusohjelmaan vain valintakokeen perusteella (kork. 60 pistettä). Valintakoe järjestetään

19 19 Tietotekniikka: IB-tutkinnon suorittanut voidaan hyväksyä suoraan koulutukseen ilman valintakoetta, jos hänen tutkintoonsa sisältyy matematiikka (HL) erittäin hyvin arvosanoin. Vaikka oppilas saa diplominsa vasta heinäkuussa, hänen pakolliset tutkintoaineensa ja niiden vaatimustaso ovat tiedossa yliopistoon hakeuduttaessa. todistus tutkintoon osallistumisesta ja ainevalinnasta vaaditaan hakemuksen liitteeksi. Muuten tutkinnon suorittanut valitaan valintakokeen perusteella. Valintakoe pidetään Lisätietoja saa halutessaan informaatioteknologian tiedekunnan kansliasta. Puh: (014) sähköposti: KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteelliseen tiedekuntaan otetaan korkeintaan 327 uutta opiskelijaa keväällä Ylioppilastutkintoa suorittamattomille varataan 5%:n kiintiö koulutusten aloituspaikoista. IBtutkinnon suorittaneet osallistuvat valintakokeeseen, jonka perusteella lopullinen valinta tapahtuu. IB-tutkinnon pisteytys tapahtuu opetusministeriön suosituksen mukaan. Erityispedagogiikan koulutus: Erityispedagogiikan koulutuksen hakuaika päättyy Kaksiosaisen valinnan ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan esivalinta hakupapereiden perusteella. Valintakokeisiin valitaan esivalinnan perusteella hyväksyttävien määrään nähden vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita. Erityiskasvatuksen asiantuntijakoulutuksen valintakoepäivä on , erityisopettajien koulutuksen ja varhaiserityisopettajien koulutuksen valintakoepäivä myös Kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen koulutus: Hakuaika päättyy ja koulutusohjelmaan otetaan yhteensä 50 uutta opiskelijaa. Valintakokeeseen on osallistuttava, ja se järjestetään klo Puolet kiintiöstä valitaan tutkinnosta saatujen pisteiden perusteella (kork. 54) ja valintakokeesta saatujen pisteiden (kork.40) yhteispistemäärällä. Toiset puolet valitaan pelkän valintakoemenestyksen perusteella. Hyväksytyille ilmoitetaan mennessä. Luokanopettajien koulutus: Valinta koulutusohjelmaan on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe, eli todistusten perusteella tapahtuva valinta, toteutetaan valtakunnallisena yhteishakuna Helsingin, Joensuun, Oulun, Tampereen, Turun ja Lapin yliopiston kanssa, joista hakija voi hakea yhteensä kolmeen yliopistoon yhtäaikaa. Hakuaika päättyy klo Esivalinnan alkupisteytys tapahtuu opetusministeriön suosituksen mukaan seuraavasti: 7,6 (=l,e) p. 5 (=m) p.

20 20 4 (=c) p. 3 (=b) p. 2 (=a) p. Lisäksi esivalinnassa vaikuttaa myös lisäansiot. Lopullinen valinta tapahtuu kuitenkin valintakokeen perusteella. Valintakoe järjestetään , joka rakentuu kirjallisesta tehtävästä, yhteistyötaitoja arvioivasta kokeesta ja yksilöhaastattelusta sekä vapaaehtoisista tehtävistä musiikin, luonnontieteiden tai teknologian, kuvallisen viestinnän tai liikunnan saralta. Valintakokeen tulokset julkistetaan Varhaiskasvatuksen koulutus: Periaate juuri sama kuin luokanopettajien koulutuksessa. Hakuaika päättyy klo ja pisteytys on samanlainen. Lisäansiosta voi saada yhteensä korkeintaan 5 pistettä ja valintakoe järjestetään Valintakokeen tulokset julkistetaan viimeistään Lisätietoja saa halutessaan kasvatustieteiden tiedekunnan kansliasta puh: (014) sähköposti: (opintoasiainpäällikkö) LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Hakulomakkeet liikuntatieteiden ja terveystieteiden koulutukseen tulee toimittaa yliopiston kirjaamoon mennessä. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei oteta huomioon. IB-tutkinnon suorittaneet rinnastetaan ei-ylioppilaiden kiintiöön, josta sitten alkupisteiden perusteella kutsutaan valintakokeisiin. Valintakoe on pakollinen kaikille hakijoille. Lisätietoja saa liikunta- ja terveystieteiden kansliasta puh: (014) sähköposti: (opintoasianpäällikkö) MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Bio- ja ympäristötieteet: Biologian yhteisvalinnassa valintaperusteena on valintakokeesta, yo-tutkinnosta sekä harjoittelusta laskettu pistemäärä. Valintakoe on yhteinen Helsingin, Joensuun, Oulun ja Turun yliopistojen kanssa. Osallistumalla jonkin näiden yliopistojen valintakokeeseen, hakija voi olla kaikkien näiden yliopistojen opiskeluvalinnassa mukana. Hakuaika päättyy Hakulomake palautetaan siihen yhteisvalinnan yliopistoon, jossa hakija osallistuu valintakokeeseen. Puolet uusista opiskelijoista valitaan valintakokeen ja yo-todistuksen perusteella ja puolet pelkän valintakokeen perusteella.

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA Teknilliset yliopistot ja tiedekunnat Aalto-yliopisto Hakijapalvelut Otakaari 1, Espoo PL 11100, 00076 AALTO Puh. (09) 470 22911, 470 25554 Fax (09) 470 22075 www.tkk.fi/fi/opiskelemaan, www.admissions.aalto.fi

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39)

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) SISÄLLYS 1 HAKEMINEN... 4 1.1 Hakulomakkeet... 4 1.2 Hakukelpoisuus ja hakemuksen liitteet... 5 1.2.1 Päävalinta... 5 1.2.2 Avoimen yliopiston opintojen

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 214 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA 20 14 # 27 ENEMMÄN URAVAIHTOEHTOJA Diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto avaa monta tietä tulevaisuutesi rakentamiseen. # 28 # 29 PAIKKA KULMAHUONEESSA Enemmistö suomalaisten pörssiyhtiöiden johtajista

Lisätiedot

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 215 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN Valintakokeet 2009 Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2009 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi

Lisätiedot

Kaikki mitä tarvitset

Kaikki mitä tarvitset hakuopas 2o13 JOENSUUN KAMPUS n. 7 700 tutkinto-opiskelijaa vuonna 2012 valittiin lähes 1 800 uutta opiskelijaa koulutusta humanistisella, kauppatieteellisellä, kasvatustieteellisellä, matemaattis-luonnontieteellisellä,

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OULUN YLIOPISTO VALINTAOPAS 2015 (3.3.2015 ) Sisällysluettelo

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OULUN YLIOPISTO VALINTAOPAS 2015 (3.3.2015 ) Sisällysluettelo 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OULUN YLIOPISTO VALINTAOPAS 2015 (3.3.2015 ) Sisällysluettelo 1. Lääketieteellisen tiedekunnan hakukohteet... 2 1.1. Korkeakoulujen yhteishaku... 2 1.2. Erillisvalinnat...

Lisätiedot

valitse monitieteinen

valitse monitieteinen 2015 valitse monitieteinen 1 2 valitse monitieteinen Sisällys Hakemisen infopaketti 4 Hammaslääketieteellinen 8 Humanistinen 12 Kasvatustieteellinen 24 Kauppatieteellinen 30 Luonnontieteellinen 34 Lääketieteellinen

Lisätiedot

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2011. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2010

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2011. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2010 HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN Valintakokeet 2011 Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2010 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2011 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO

KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (KTK) ja valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (VTK) ovat alempia korkeakoulututkintoja ja niiden laajuus on 180 opintopistettä ja tavoitteellinen suoritusaika kolme

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2014

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2014 LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2014 27.1.2014 SISÄLLYS 1. ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT... 3 2. HAKUMENETTELY VUODEN 2014 OPISKELIJAVALINNOISSA... 3 2.1. YHTEISHAKU SÄHKÖISESSÄ HAKUJÄRJESTELMÄSSÄ...3

Lisätiedot

valitse monitieteinen

valitse monitieteinen 2015 valitse monitieteinen 1 2 valitse monitieteinen SISÄLLYS Hakemisen infopaketti 4 Hammaslääketieteellinen 6 Humanistinen 10 Kasvatustieteellinen 22 Kauppatieteellinen 28 Luonnontieteellinen 32 Lääketieteellinen

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TURUN KAUPPAKORKEAKOULU Sisältö TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN tutkintoja...140 KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO.140 SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN... 141 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA...

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA valintaperusteet 2013 Sisällys Opiskele itsesi huipulle! 3 Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 Hakeminen 4 Hakeminen paperisella lomakkeella 4 Hakukelpoisuus

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto Hae arvostettuun koulutukseen ainutlaatuisessa ympäristössä Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa ja 3300 tutkijaa, opettajaa, professoria

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA SISÄLTö LÄÄKETIETEELLISEN tiedekunnan tutkintoja...84 LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO...84 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO...88 TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA

Lisätiedot

YHTEISVALINTAOPAS 2011

YHTEISVALINTAOPAS 2011 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2011 Aalto-yliopisto Itä-Suomen yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Oulun yliopisto Tampereen yliopisto Turun yliopisto Vaasan yliopisto YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2013

Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2013 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2013 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi Eximia Oy:n koostama kevään valintakokeisiin suuntaaville hakijoille suunnattu tietopaketti.

Lisätiedot

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

Tampereen yliopisto. valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS. Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi

Tampereen yliopisto. valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS. Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi Tampereen yliopisto valintaopas 2015 HAKEMINEN JA VALINTAOPAS Korkeakoulujen sähköinen yhteishaku opintopolku.fi Tampereen yliopiston hakijapalvelut sähköposti: hakijapalvelut@uta.fi puhelinnumero: 050

Lisätiedot

YHTEISVALINTAOPAS 2012

YHTEISVALINTAOPAS 2012 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2012 AALTO-YLIOPISTO ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO TAMPEREEN YLIOPISTO TURUN YLIOPISTO VAASAN YLIOPISTO YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2010. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2009

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2010. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2009 HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN Valintakokeet 2010 Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2009 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2010 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA VALINTAOPAS 2015 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA # 14 # 17 # 25 # 23 NAISJOHTAJILLA ON KYSYNTÄÄ Miesvaltaisiin yrityksiin kaivataan myös diplomi-insinöörinaisia PELAA VARMAN PÄÄLLE

Lisätiedot

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPINNOISTA... 3 2 HAKEMINEN YHTEISHAUSSA... 3 2.1 HAKUAIKA JA HAKULOMAKE... 4 2.2 KUKA

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINTAPERUSTESUOSITUS 2010 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot