Korkeakouluselvitys keväälle 2001

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korkeakouluselvitys keväälle 2001"

Transkriptio

1 Korkeakouluselvitys keväälle 2001

2 2 OPETUSMINISTERIÖN VUONNA 1998 SUOSITTAMA IB-TUTKINNON PISTEYTYS SUOMALAISEEN YLIOPPILASTUTKINTOON VERRATTUNA... 4 HELSINGIN YLIOPISTO... 5 TEOLOGINEN TIEDEKUNTA...5 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA...6 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA...6 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA...7 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA...8 KASVATUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA...9 VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA...10 MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA...11 ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA...11 JOENSUUN YLIOPISTO...13 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA...13 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA...13 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA...13 METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA...15 YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA...16 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO...18 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA...18 INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA...18 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA...19 LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNTA...20 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA...20 TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA...22 YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA...22 KUOPION YLIOPISTO...23 FARMASEUTTINEN TIEDEKUNTA...23 LUONNONTIETEIDEN JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN TIEDEKUNTA...23 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA...24 YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA...24 OULUN YLIOPISTO...25 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA...25 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA...25 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA...25 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA...26 TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA...27 TEKNILLINEN TIEDEKUNTA...27 TAMPEREEN YLIOPISTO...28 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA...28 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA...28 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA...28 TALOUDELLIS-HALLINNOLLINEN TIEDEKUNTA...29 YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA...29

3 3 TURUN YLIOPISTO...31 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA...31 KASVATUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA...31 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA...31 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA...31 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA...33 YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA...33 LAPIN YLIOPISTO...35 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA...35 OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA...35 TAITEIDEN TIEDEKUNTA...35 YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA...36 VAASAN YLIOPISTO...37 KAUPALLIS-HALLINNOLLINEN JA KAUPALLIS-TEKNINEN TIEDEKUNTA...37 HUMANISTINEN TIEDEKUNTA...37 YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA...38 DIPLOMI-INSINÖÖRIKOULUTUS...38 ÅBO AKADEMI...39 HUMANISTISKA FAKULTETEN...39 MATEMATISK-NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN...46 EKONOMISK-STATSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN...48 KEMISK-TEKNISKA FAKULTETEN...50 TEOLOGISKA FAKULTETEN...52 PEDAGOGISKA FAKULTETEN...53 SAMHÄLLS- OCH VÅRDVETENSKAPLIGA FAKULTETEN...60 KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA...64 HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU...64 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN KORKEAKOULU...65 TURUN KAUPPAKORKEAKOULU...65 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN...66 TEKNILLIS-TIETEELLINEN KOULUTUSALA...68 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU...69 SIBELIUS-AKATEMIA...69 TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU...69 TEATTERIKORKEAKOULU...70 KUVATAIDEAKATEMIA...70

4 4 OPETUSMINISTERIÖN VUONNA 1998 SUOSITTAMA IB- TUTKINNON PISTEYTYS SUOMALAISEEN YLIOPPILASTUTKINTOON VERRATTUNA IB-tutkinto: Ylioppilastutkinto: 7 Excellent laudatur 6 Very good eximia cum laude approbatur 5 Good magna cum laude approbatur 4 Satisfactory cum laude approbatur 3 Mediocre lubenter approbatur 2 Poor approbatur

5 5 HELSINGIN YLIOPISTO Lisätietoja voi halutessaan hakea jokaiseen tiedekuntaan neuvontatoimistosta, joka on yleinen koko yliopistolle. Puh: (09) tai (09) (Marjut Ekroos, toimistopäällikkö) Sähköpostiosoite: TEOLOGINEN TIEDEKUNTA Hakeminen tapahtuu hakulomakkeella, joka täytyy olla palautettuna viimeistään klo yliopiston hakulomakepalveluun. Jokaisen on osallistuttava valintakokeisiin (ellei ole erillismääräystä) ja josta on saatava vähintään 12 pistettä, jotta pääsee sisään. Puolet hakijoista otetaan valintakokeista (kork.20) ja lähtöpistemäärän (kork.30) yhteispistemäärän perusteella. Jos yhteispistemäärä on sama kahdella hakijalla, paremmin valintakokeissa pärjännyt valitaan. Toiset puolet valitaan vain valintakokeessa saavutetun pistemäärän perusteella (tähän kiintiöön kuuluvat yo-tutkinnon suorittamattomat, jotka osallistuvat valintakokeisiin kanslerin tai tiedekunnan myöntämän erivapauden tai ammatillisista oppilaitoksista säädetyn yo-asetuksen perusteella sekä ulkomailla kouluopintonsa suorittaneet, joka ei kuitenkaan koske ulkomailla IB-tutkinnon suorittaneita). Lähtöpisteitä voi saada korkeintaan 30, eli jokaisesta HL-aineen arvosanasta korkeintaan kymmenen pistettä. IB-tutkinto (vuosina ) alkupisteet Arvosana, pisteet IB-tutkinto rinnastetaan yo-tutkintoon. Jos on suorittanut molemmat tutkinnot, voi valita kumman mukaan pisteytetään. Valintakoe on kaksiosainen, jonka ensimmäinen osa perustuu valintakoekirjallisuuteen ja toinen osa aineistoon, joka jaetaan valintakoetilaisuudessa. Valintakoepäivä on klo ja Helsingissä. Mukana on oltava valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus. Lisätietoja saa Teologisen tiedekunnan opintotoimistosta. Puh: (09) (opintoneuvoja) Sähköposti:

6 6 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Hakeminen tapahtuu hakulomakkeella, joka on palautettava viimeistään klo Helsingin yliopiston hakulomakepalveluun. Lomakkeeseen on kirjoitettava hakeeko Helsinkiin vai Vaasaan ja että onko suomen- vai ruotsinkielinen. Vaasaan haku tapahtuu erillisvalintana. Oikeustieteelliseen tiedekuntaan otetaan vähintään 210 ja enintään 250 uutta opiskelijaa, joista 230 opiskelupaikkaa varataan kokonaan Helsingissä tapahtuvaan koulutukseen ja loput Vaasassa tapahtuvaan, jonka loppuosa suoritetaan kuitenkin Helsingissä. Alkupisteitä voi saada korkeintaan 28, jotka määräytyvät kolmesta HL-aineesta ja yhdestä SLaineesta ja joista SL-aineiden arvosanoista oppilas voi valita itse parhaimman. Ylioppilastutkinto ja IB-tutkinto rinnastetaan samanarvoisina. 7 Excellent 7 6 Very good 6 5 Good 5 4 Satisfactory 4 3 Mediocre 3 2 Poor 2 Valintakokeita järjestetään kaksi, joista toinen on tarkoitettu suomenkielisille ja toinen ruotsinkielisille. Valintakoe järjestetään klo alkaen Helsingissä, Tampereella, Kuopiossa, Oulussa ja Vaasassa, ja mukana on oltava kaikilla henkilöllisyystodistus, joka on varustettu kuvalla. Lisätietoja voi halutessaan saada opintoneuvonnasta Puh: (09) Sähköposti: (opintoneuvoja) tai (opintosihteeri) LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Hakeminen tapahtuu hakulomakkeella, joka on jätettävä Lääketieteellisen tiedekunnan kansliaan klo mennessä. Hammaslääketieteellisen sisäänottomäärä on 40 ja lääketieteellisen vähintään 100. Lääketieteellinen koulutuslinja on myös jaettu suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen, josta ruotsinkielisen linjan kiintiö on 24. Kiintiöt on jaettu kolmeen osaan. 1A on ylioppilas-,tai vastaavan, tutkinnon suorittaneille, jossa lasketaan valintakokeista saadut pisteet ja alkupisteet yhteen. Kiintiössä 1B lasketaan vain valintakokeista saadut pisteet. 1B kiintiöön kuuluvat myös vuonna 2001 kirjoittaneet IB-oppilaat. Muut IB-tutkinnon suorittaneet kuuluvat kiintiöön 1A. Kiintiöön 2 kuuluvat ammatillisen tutkinnon suorittaneet tai muuten erivapauden saaneet. Kaiken kaikkiaan kiintiöstä 1 valitaan 94%, joista 60% valitaan kiintiöstä 1A ja 40% kiintiöstä 1B.

7 7 Alkupisteitä voi saada korkeintaan 45, ja kun siihen lisätään vielä matematiikasta mahdollisesti saadut lisäpisteet, raja nousee 47. Kaksi lisäpistettä matematiikasta voi saada joko HLmatematiikasta tai Methodsista. Myös keväällä kirjoittaneille annetaan 2 lisäpistettä ensisijaisesta valinnasta. Itse tutkinto pisteytetään seuraavasti: Pisteet tutkinnosta Alkupisteet Jne. Valintakoe järjestetään Helsingissä alkaen klo 9.00 ja päättyen Ruotsinkieliselle linjalle pyrkiville järjestetään vielä erillinen ruotsinkielen koe Valintakoe sisältää valintakoevaatimuksiin perustuvia integroituja tehtäviä biologian, fysiikan ja kemian alueilta. Koe sisältää myös näihin aineisiin pohjautuvan erillisen yhteisosion ja aineistokoeosion. Kokeen kesto on 6 tuntia. Koe järjestetään siten, että koepäivän kuluessa on lounastauko. Lisätietoja: Puh: (09) (Lääketieteen opiskelijaopintoneuvoja) Puh: (09) (Hammaslääketieteen opiskelijaopintoneuvoja) HUMANISTINEN TIEDEKUNTA Hakeminen tapahtuu hakulomakkeella, joka on lähetettävä klo mennessä Helsingin yliopiston hakulomakepalveluun. Myöhästyneitä lomakkeita ei oteta huomioon. Humanistisessa tiedekunnassa voi osallistua enintään kolmen eri aineen tai aineryhmän valintakokeeseen. Näistä on kuitenkin valittava jo heti kättelyssä ensisijainen aina, jonne hakija mieluiten haluaa. Jos hakija pääsee opiskelemaan kahta tai kaikkia kolmea ainetta, näistä valitaan ensisijaiseksi ilmoitettu. Puolet kaikkien aineiden tai aineryhmien kiintiöstä täytetään valintakokeista saatujen pisteiden (enintään 10) ja lähtöpisteiden (enintään 9) yhteenlasketulla pistemäärällä. Toiset puolet täytetään vain valintakokeista saatujen pisteiden mukaan. Yhteensä Humanistiseen tiedekuntaan otetaan kesän valintakokeista enintään 856 uutta opiskelijaa. IB-tutkinto suhteutetaan suhteelliselle skaalalle, joka näkyy alla. IB-tutkinto on rinnastetaan yotutkintoon samanarvoisena.

8 8 Lähtöpisteet Tutkinnosta saadut pisteet , , , , , , , (-45) Valintakoepäivämäärät ovat ainekohtaisia. Lisätietoja voi kysellä kansliasta: Puh: (09) , , MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Hakeminen tapahtuu hakulomakkeella, joita voi tilata hakulomakepalvelusta edellisten tavoin. Hakuaika on kaikille muille koulutusohjelmille sama, eli klo mennessä, paitsi farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmalle, joka on klo mennessä. Helsingin yliopiston farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmaan pyrkivien täytyy jättää hakemuksensa Helsingin yliopiston farmasian laitoksen kansliaan. Farmasian kokeen voi suorittaa sekä Helsingissä että Kuopiossa. Tietojenkäsittelytieteen valtakunnalliseen yhteisvalintaan osallistuva palauttaa hakulomakkeensa siihen yliopistoon, jossa osallistuu valintakokeeseen. Mikäli hakija ei aio osallistua tietojenkäsittelytieteen kokeeseen, hän palauttaa lomakkeen suosituimmuusjärjestyksessä ensimmäisenä olevaan yliopistoon. Muut hakemukset toimitetaan matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan opintotoimistoon. IB-opiskelijoiden on liitettävä hakulomakkeeseensa kopion tutkintotodistuksestaan, ja vuonna 2001 kirjoittavien on liitettävä opettajien tekemän ennakkoarvion arvosanoistaan. Pisteytys tapahtuu ainekohtaisesti, josta saa parempaa tietoa joko Helsingin yliopiston Internetsivuilta tai opintotoimistosta Puh: (09) Ed. mainituista paikoista saa myös lisätietoja tarkemmista valintakoepäivistä ja ainekohtaisista kiintiöistä, joita on aivan liian paljon, että niitä voisi tähän kirjoittaa. Matematiikka, fysikaaliset aineet ja kemia: Tarkempaa tietoa ed. mainituista pakoista.

9 9 Tietojenkäsittelytiede: Vuonna IB-tutkinnon suorittaneet hakijat voivat korvata valintakokeen jos heillä on HL-matematiikasta, A-kielestä ja parhaasta luonnontieteellisestä aineesta vähintään arvosana 6. Nämä hakijat ovat oikeutettuja suoraan opiskelupaikkaan. Geologia: Geologian koulutusohjelmaan valitaan osa valintakokeiden pisteiden (kork. 36) ja alkupistemäärän (kork. 24) yhteenlasketulla summalla, ja osa vain valintakokeiden perusteella. Biologia ja biokemia: Tarkempia tietoja ed. mainituista paikoista. Farmaseutin ja Proviisorin tutkinto: Tarkempia tietoja ed. mainituista paikoista Lisätietoja saa halutessaan tiedekunnan opintotoimistolta. puh: (09) sähköposti: KASVATUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteelliseen tiedekuntaan hakeminen tapahtuu samalla tavalla kuin muihinkin tiedekuntiin Helsingin yliopistossa, eli lähettämällä hakulomake. Hakuaika on ainekohtainen. Kasvatustieteen koulutukselle, aikuiskasvatustieteenkoulutukselle suomen ja ruotsinkielisille linjoille, erityispedagogiikan koulutukselle hakuaika päättyy 25.5, luokanopettajan, kotitalousopettajan, käsityöopettajan ja käsityötieteen koulutukseen hakuaika päättyy 27.4, luokanopettajan lisäkoulutukseen 30.3 ja kasvatustieteen (varhaiskasvatus) koulutukseen Laudatur Eximia cum laude approbatur Magna cum laude approbatur jne. Alkupisteitä voi saada korkeintaan 36, jolloin jokaisesta IB-aineesta voi saada korkeintaan 6 pistettä. Vuonna 2001 kirjoittaneet arvostellaan vain valintakoemenestyksen perusteella. Valintakokeista voi saada korkeintaan 60 pistettä. Suoravalinnasta voi halutessaan saada lisätietoja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintotoimistosta puh: (09) Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutus: Kiintiö 50 oppilasta kasvatustieteen koulutusohjelmassa ja 23 aikuiskasvatustieteen koulutusohjelmassa, joista 2/3 valitaan ylioppilastutkinnosta ja valintakokeesta saadun yhteispistemäärän mukaan, ja 1/3 pelkän valintakokeen mukaan. Valintakoe järjestetään

10 Suomen Akatemian tiedekilpailussa palkitut saavat 6 lisäpistettä. Erityispedagogiikan koulutus: Koulutusohjelmaan myönnetään opiskeluoikeus vain valintakokeen perusteella, joka järjestetään Kiintiö on 6 oppilasta. Luokanopettajan koulutus (ja lisäkoulutus): Luokanopettajan koulutukseen pyrkiminen on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa valitaan hakemusasiakirjojen perusteella valintakokeisiin kutsuttavat hakijat ja toiseen vaiheeseen kuuluvat sitten valintakokeet, joiden tuloksiin lopullinen valinta perustuu. Kiintiö tässä luokassa on 96. Valintakokeet järjestetään ja (Luokanopettajan lisäkoulutukseen pyrkiminen on myös kaksivaiheinen. Ensimmäisessä osiossa annetaan pisteitä opettajakokemuksesta sekä suoritetuista yliopistollisista arvosanoista ja valintakokeen kirjallisesta osiosta. Valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsutaan enintään kaksinkertainen määrä hakijoita hyväksyttävien määrään nähden. Kiintiö on 40 oppilasta ja valintakokeet järjestetään 23.5 ja ) Kotitalousopettajan, käsityöopettajan, lastentarhanopettajan ja käsityötieteen koulutus: Pyrkiminen kotitalousopettajan, käsityöopettajan, lastentarhanopettajan tai käsityötieteen koulutusohjelmaan on samanlainen. Kaikki ovat kaksivaiheisia. Ensimmäisessä vaiheessa hakijoista valitaan hakemusasiakirjojen perusteella valintakokeisiin pääsijät. Toisessa vaiheessa on valintakokeet, joiden perusteella hakijat valitaan. Valintakokeet pidetään paitsi käsityötieteen osalta, jonka valintakoe on 18.6 ja lastentarhanopettajan koulutuksen osalta, joka vielä jatkuu Kiintiö molempien, kotitalousopettajan ja käsityöopettajan koulutusohjelmaan on 30 ja kiintiö käsityötieteen ohjelmaan on 3. Lastentarhanopettaja koulutusohjelmaan otetaan 100 hakijaa. Lisätietoja: puh: (09) (opintoneuvoja) sähköposti: VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Hakeminen valtiotieteelliseen tiedekuntaan tapahtuu hakulomakkeella, jonka täytyy olla perillä viimeistään IB-oppilaiden kokonaispistemäärä muutetaan vastaamaan suomalaisen yo-tutkinnon arvosanoista annettavia alkupisteitä erityisen muunnoskaavion mukaan. Korkeintaan tutkinnosta voi saada 36 pistettä ja lisäksi 2 lisäpistettä pitkästä (HL) matematiikasta. Kunkin hakukohteen aloituspaikoista 40 % täytetään valintakokeen ja alkupisteiden yhteispistemäärän perusteella ja 60 % valintakoemenestyksen perusteella. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan otetaan korkeintaan 329 uutta opiskelijaa.

11 11 Myös valintakokeista voi saada korkeintaan 36 pistettä. Valintakokeet järjestetään Lisätietoja saa tiedekunnan opintotoimistosta: puh: (09) (opintoneuvoja) sähköposti: MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Hakeminen tapahtuu hakulomakkeella, jonka täytyy olla perillä hakulomakepalvelussa viimeistään klo IB-tutkinnosta voi saada korkeintaan 40 pistettä, jotka lasketaan kolmesta HL aineesta ja parhaasta SL aineesta pistettä p p p p p. Tiedekuntaan valitaan opiskelijoita kahdessa kiintiössä. Ensimmäinen on ylioppilaskiintiö, jossa lasketaan sekä valintakokeesta saadut pisteet että yo-tutkinnosta saadut pisteet (kork.100). Toinen on vapaakiintiö, jossa lasketaan vain valintakokeesta saadut pisteet (kork.60). Yhteensä otetaan korkeintaan 352 uutta opiskelijaa. Valintakoe järjestetään jossa mukana on oltava kuvallinen henkilöllisyystodistus. Valintakokeet järjestetään sekä Helsingissä että Oulussa. Lisätietoja: puh: (09) Internet: ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Hakeminen tapahtuu hakulomakkeella, jonka on oltava perillä tiedekunnan kansliassa Tiedekuntaan valitaan 52 uutta opiskelijaa, joista puolet valitaan valintakokeesta ja yotutkinnosta saatujen pisteiden perusteella. Toiset puolet valitaan pelkän valintakokeista saatujen pisteiden perusteella. IB-tutkinto rinnastetaan kansalliseen ylioppilastutkintoon. Alkupisteitä voi saada korkeintaan 45. Vuonna 2001 kirjoittaneet IB-linjalaiset osallistuvat vain valintakokeisiin. Valintakoe järjestetään klo Helsingissä, Oulussa, Kuopiossa ja Turussa.

12 12 IB-tutkinto Alkupisteet jne. Lisätietoja: puh: (09) Internet:www.vetmed.helsinki.fi

13 13 JOENSUUN YLIOPISTO Hakuaika Joensuun yliopiston kaikkiin tiedekuntiin päättyy klo lukuun ottamatta muutamaa poikkeusta. Kotitalous-, käsityön-, luokan-, ja lastentarhanopettajien koulutusohjelmilla hakuaika päättyy , kauppatieteellisellä koulutusalalla , matematiikan ja sovelletun matematiikan ja fysiikan toinen hakukierros ja ja International Master's Degree in Human Geography 31.1, 31.5 ja Tiedekunnan yleisestä opintoneuvonnasta voi halutessaan saada lisätietoja koko yliopistoa koskeviin kysymyksiin. Puh: (013) , tai Internet: Sähköposti: HUMANISTINEN TIEDEKUNTA Hakeminen tapahtuu koulutusohjelmista riippuen alkupisteiden, valintakoepisteiden ja lisäpisteiden perusteella. IB-tutkinto rinnastetaan yo-tutkintoon. Lisäksi vuonna 2000 ja 2001 kirjoittaneet saavat 3 lisäpistettä. Yhteensä Humanistiseen tiedekuntaan valitaan 278 uutta opiskelijaa. Lisätietoja saa halutessaan Humanistisen tiedekunnan kansliasta. Puh: (013) tai KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kuten Humanistiseen tiedekuntaan, myös Kasvatustieteiden tiedekuntaan hakeminen tapahtuu koulutusohjelmasta riippuen alkupisteiden, valintakoepisteiden ja lisäpisteiden perusteella. Tiedekuntaan valitaan 339 uutta opiskelijaa. Lisätietoja saa tiedekunnan opintosihteeriltä. Puh: (013) Sähköposti: MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Hakeminen tapahtuu yhteisvalinnassa, jossa biologiaan ja maatieteeseen hakuaika päättyy , muihin oppiaineisiin ei kiinteää hakuaikaa. Pisteytys tapahtuu ainekohtaisesti, jossa IB-tutkinto rinnastetaan yo-tutkintoon.

14 14 Biologia: Joensuun yliopisto osallistuu valtakunnalliseen biologian yhteisvalintaan, jossa ovat mukana myös Helsingin, Oulun, Turun ja Jyväskylän yliopistot. Osallistumalla yhden yliopiston valintakokeeseen, hakija voi olla mukana kaikkien edellä mainittujen yliopistojen valinnoissa. Tarkempia tietoja saa hakemuslomakkeen yhteydessä. IB-tutkinnossa huomioidaan äidinkieli (HL), vieras kieli (HL), matematiikka ja biologia (HL). Myös biologian Extented Essay -tutkielmasta voi saada korkeintaan 21 pistettä. Pisteytys tapahtuu seuraavasti: IB-tutkinnosta saatavat alkupisteet:ee:stä saatavat lisäpisteet: p. A p p. B p p. C p p. D p p. Vuonna 2001 kirjoittaneen IB-kandidaatin valinta tapahtuu ehdollisena. Valintakoe järjestetään klo Fysiikka: Fysiikan koulutusohjelmaan opiskelijat valitaan kahdessa erässä, kesäkuussa ja marraskuussa. Pääosa valitaan kuitenkin kesäkuussa. Valintakoe ei ole pakollinen, pisteitä saa molemmista saman verran, sekä valintakokeista että suoritetusta toisen asteen tutkinnosta. Suoraan fysiikan koulutusohjelmaan pääsee sisälle jos HL matematiikan ja HL fysiikan arvosana vähintään 5, tai vastaavien SL väh.6. Kemia: Valinta tapahtuu joko pelkän valintakokeen tai tutkinnon pistemäärän perusteella, parempi otetaan huomioon. IB-tutkinnon suorittaneet voidaan ottaa kemistin opintoihin jos hakijalla vähintään kemiasta arvosana 5. Valintakoe järjestetään , jolloin samana päivänä kemistitutkijankoulutukseen hakeville järjestetään haastattelu. Maantiede: Valintakokeeseen osallistuminen on pakollista kaikilla. Alkupisteitä voi saada korkeintaan 40, jotka lasketaan kaavalla 8/9 x tutkinnon kokonaispistemäärä. Kiintiö on 15, joista 10 otetaan molempien, valintakokeen ja alkupisteiden perusteella ja loput 5 pelkän valintakokeen perusteella. Valintakoe järjestetään Matematiikka ja sovellettu matematiikka: Kiintiöt täytetään kahdessa erässä: kesäkuussa, jolloin pyritään valitsemaan suurin osa oppilaista, ja elokuussa, jolloin täytetään loput paikat. IB-tutkinnon suorittaneet pääsevät suoraan mukaan koulutusohjelmaan, jos heillä on matematiikka (HL) vähintään arvosana 5, tai matematiikka

15 15 (HL) 4 ja kokonaispistemäärä vähintään 35. Itse valintakoe perustuu lukion pitkään matematiikkaan, ja siitä voi saada korkeintaan 90 pistettä. Valintakoe järjestetään ja Lisäksi hakija voi saada 10 lisäpistettä, jos hän on ilmoittanut matematiikan ensisijaiseksi hakukohteeksi. Tietojenkäsittelytiede: IB-tutkinnon suorittaneiden ei ole pakko tehdä valintakoetta, jos heillä on matematiikka (HL) arvosana vähintään 5 tai matematiikka (HL) arvosana 4 ja pistemäärä väh. 30. Valintakoe järjestetään Helsingin, Kuopion, Tampereen ja Turun yliopistojen kanssa yhteisvalintana, jolloin hakija voi halutessaan hakea samalla kertaa kaikkiin edellä mainittuihin yliopistoihin tekemällä vain yhden valintakokeen. Valintakoe pidetään Signaalinkäsittely: Pakollinen valintakoe järjestetään Koulutusohjelmaan valitaan kahdessa kiintiössä, yotutkinnon ja valintakoepisteiden yhteenlasketulla pistemäärällä ja pelkän valintakokeen mukaan. Lisäksi on mahdollista saada lisäpisteitä kahdesta suoritetusta tietotekniikan kurssista ja ensisijaisesta hakukohteesta. Lisätietoja saa tiedekunnan kansliasta. puh: (013) sähköposti: METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Metsätieteelliseen tiedekuntaan valinta tapahtuu pakollisten valintakokeiden kautta. Tiedekunnan 45:n kiintiö täytetään 33:lla yo-tutkinnosta ja valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella ja 12 pelkän valintakokeen perusteella. IB-tutkinto pisteytetään kolmen HL-aineen ja yhden SL-aineen perusteella niin, että siitä voi saada korkeintaan 40 pistettä. Lisäksi saatuun pistemäärään lisätään vielä 10 pistettä, jotta saatu pistemäärä voisi olla sama kuin yo-tutkinnosta korkeintaan saatava pistemäärä. IB-tutkinto Alkupisteet Valintakoe järjestetään klo ja siitä voi saada korkeintaan 100 pistettä. Suoravalinnasta saa lisätietoja tiedekunnan kansliasta. Puh: (013) Sähköposti:

16 16 YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Valinta tiedekuntaan tapahtuu pääasiassa ylioppilastutkinnon ja valintakokeiden yhteispistemäärällä, mutta pelkällä tutkinnolla tai valintakokeella pääsee myös sisälle, koulutusohjelmasta riippuen. Filosofia: Kiintiö on 8, joista 5 otetaan yo-tutkinnon ja valintakokeiden yhteispistemäärällä ja loput pelkän valintakokeen. Valintakoe järjestetään Julkisoikeus: Kiintiö 20, joista 16 otetaan tutkinnon ja valintakokeen mukaan ja loput pelkän valintakokeen. Lisäksi 10 ylimääräistä opiskelijaa valitaan Joensuun avoimessa yliopistossa syyslukukaudella 2001 järjestettävän julkisoikeuden peruskurssin luentokuulustelujen opintomenestyksen perusteella. Valintakoe sisältää kysymyksiä valintakoekirjallisuudesta ja aineisto-osion, jonka aineisto saadaan paikan päällä. Valintakoe järjestetään Kansantaloustiede: Aloituspaikkoja on 30, joista 25 täytetään tutkinnon ja valintakokeen mukaan ja loput 5 pelkän valintakokeen mukaan. Valintakoe järjestetään Psykologia: Aloituspaikkoja on 15, joihin 11 hakijaa pääsee tutkinnon ja valintakokeen perusteella ja loput pelkän valintakokeen. Valintakoe järjestetään klo Sosiologia: Aloituspaikkoja sosiologian koulutusohjelmaan on 15, joista 8 täytetään tutkinnon ja valintakokeen perusteella ja loput 7 pelkän valintakokeen perusteella. Valintakoe järjestetään klo Tilastotiede: Noudattaa tiedekunnan pisteytystapaa. Valintakoe on pakollinen. Valintakoe järjestetään klo Yhteiskuntamaantiede ja yhteiskuntapolitiikka: Molempiin koulutusohjelmiin pääosa uusista opiskelijoista valitaan tutkinnon ja valintakokeen perusteella. Yhteiskuntamaantieteen aloituspaikkojen määrä on 10, joista 7 ensimmäistä valitaan tällä perusteella. Yhteiskuntapolitiikan aloituspaikkojen lukumäärä on 25, joista 17 täytetään myös tällä periaatteella. Loput täytetään pelkkien valintakokeiden perusteella. Yhteiskuntamaantieteen valintakoe järjestetään ja yhteiskuntapolitiikan valintakoe

17 17 Kauppatieteellinen koulutus: Syksyllä 2001 alkavaan kauppatieteelliseen koulutukseen valitaan 50 opiskelijaa. Hakuaika päättyy Valintakoe järjestetään Lisätietoja: puh: (013) sähköposti:

18 18 Lisätietoja koko yliopistosta: puh: (014) (vaihde) sähköposti: Internet: HUMANISTINEN TIEDEKUNTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Hakeminen humanistiseen tiedekuntaan päättyy Hakiessa on ehdottoman tärkeää käyttää Jyväskylän yliopiston hakemuslomaketta, jolla voi samanaikaisesti hakea enintään kolmen aineen opinto-oikeutta. Hakemuksen lisäksi ennakkoilmottautuminen humanistisen tiedekunnan valintakokeisiin on pakollinen. Hakijan tulee toimittaa valintakokeisiin ilmottautumislomake viimeistään viikkoa ennen varsinaista koepäivää kyseiseen laitokseen. IBtutkinnon suorittaneet hakijat liittävät hakemuksen mukaan kopion IB-todistuksestaan ja täyttävät hakulomakkeen arvosanataulukon alla olevan muuntotaulukon mukaisesti. IB-tutkinnon suorittaneiden tulee lähettää lomakkeen ohjeesta poiketen hakulomake osoitteella: Jyväskylän yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Opintoasiapäällikkö, PL 35, Jyväskylä. Pisteytys tapahtuu IB-oppilaiden kohdalla seuraavasti: laudatur eximia cum laude approbatur magna cum laude approbatur cum laude approbatur lubenter approbatur approbatur IB-hakijat osallistuvat ylioppilaiden tavoin valintakokeisiin. Vuonna 2001 kirjoittavat arvostellaan vain koetuloksen perusteella. Valintakokeet järjestetään ainekohtaisesti, joista saa lisätietoja humanistisen tiedekunnan kansliasta, korkeakouluoppaasta tai Internetistä. Humanististisen tiedekunnan kanslia Puh: (014) Sähköposti: (opintoasianpäällikkö Ossi Päärnilä) INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA Tietojärjestelmätiede: IB-hakijat hakevat tietojärjestelmätieteen koulutusohjelmaan valintakoe kiintiössä, jossa heidät valitaan koulutusohjelmaan vain valintakokeen perusteella (kork. 60 pistettä). Valintakoe järjestetään

19 19 Tietotekniikka: IB-tutkinnon suorittanut voidaan hyväksyä suoraan koulutukseen ilman valintakoetta, jos hänen tutkintoonsa sisältyy matematiikka (HL) erittäin hyvin arvosanoin. Vaikka oppilas saa diplominsa vasta heinäkuussa, hänen pakolliset tutkintoaineensa ja niiden vaatimustaso ovat tiedossa yliopistoon hakeuduttaessa. todistus tutkintoon osallistumisesta ja ainevalinnasta vaaditaan hakemuksen liitteeksi. Muuten tutkinnon suorittanut valitaan valintakokeen perusteella. Valintakoe pidetään Lisätietoja saa halutessaan informaatioteknologian tiedekunnan kansliasta. Puh: (014) sähköposti: KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteelliseen tiedekuntaan otetaan korkeintaan 327 uutta opiskelijaa keväällä Ylioppilastutkintoa suorittamattomille varataan 5%:n kiintiö koulutusten aloituspaikoista. IBtutkinnon suorittaneet osallistuvat valintakokeeseen, jonka perusteella lopullinen valinta tapahtuu. IB-tutkinnon pisteytys tapahtuu opetusministeriön suosituksen mukaan. Erityispedagogiikan koulutus: Erityispedagogiikan koulutuksen hakuaika päättyy Kaksiosaisen valinnan ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan esivalinta hakupapereiden perusteella. Valintakokeisiin valitaan esivalinnan perusteella hyväksyttävien määrään nähden vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita. Erityiskasvatuksen asiantuntijakoulutuksen valintakoepäivä on , erityisopettajien koulutuksen ja varhaiserityisopettajien koulutuksen valintakoepäivä myös Kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen koulutus: Hakuaika päättyy ja koulutusohjelmaan otetaan yhteensä 50 uutta opiskelijaa. Valintakokeeseen on osallistuttava, ja se järjestetään klo Puolet kiintiöstä valitaan tutkinnosta saatujen pisteiden perusteella (kork. 54) ja valintakokeesta saatujen pisteiden (kork.40) yhteispistemäärällä. Toiset puolet valitaan pelkän valintakoemenestyksen perusteella. Hyväksytyille ilmoitetaan mennessä. Luokanopettajien koulutus: Valinta koulutusohjelmaan on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe, eli todistusten perusteella tapahtuva valinta, toteutetaan valtakunnallisena yhteishakuna Helsingin, Joensuun, Oulun, Tampereen, Turun ja Lapin yliopiston kanssa, joista hakija voi hakea yhteensä kolmeen yliopistoon yhtäaikaa. Hakuaika päättyy klo Esivalinnan alkupisteytys tapahtuu opetusministeriön suosituksen mukaan seuraavasti: 7,6 (=l,e) p. 5 (=m) p.

20 20 4 (=c) p. 3 (=b) p. 2 (=a) p. Lisäksi esivalinnassa vaikuttaa myös lisäansiot. Lopullinen valinta tapahtuu kuitenkin valintakokeen perusteella. Valintakoe järjestetään , joka rakentuu kirjallisesta tehtävästä, yhteistyötaitoja arvioivasta kokeesta ja yksilöhaastattelusta sekä vapaaehtoisista tehtävistä musiikin, luonnontieteiden tai teknologian, kuvallisen viestinnän tai liikunnan saralta. Valintakokeen tulokset julkistetaan Varhaiskasvatuksen koulutus: Periaate juuri sama kuin luokanopettajien koulutuksessa. Hakuaika päättyy klo ja pisteytys on samanlainen. Lisäansiosta voi saada yhteensä korkeintaan 5 pistettä ja valintakoe järjestetään Valintakokeen tulokset julkistetaan viimeistään Lisätietoja saa halutessaan kasvatustieteiden tiedekunnan kansliasta puh: (014) sähköposti: (opintoasiainpäällikkö) LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Hakulomakkeet liikuntatieteiden ja terveystieteiden koulutukseen tulee toimittaa yliopiston kirjaamoon mennessä. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei oteta huomioon. IB-tutkinnon suorittaneet rinnastetaan ei-ylioppilaiden kiintiöön, josta sitten alkupisteiden perusteella kutsutaan valintakokeisiin. Valintakoe on pakollinen kaikille hakijoille. Lisätietoja saa liikunta- ja terveystieteiden kansliasta puh: (014) sähköposti: (opintoasianpäällikkö) MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Bio- ja ympäristötieteet: Biologian yhteisvalinnassa valintaperusteena on valintakokeesta, yo-tutkinnosta sekä harjoittelusta laskettu pistemäärä. Valintakoe on yhteinen Helsingin, Joensuun, Oulun ja Turun yliopistojen kanssa. Osallistumalla jonkin näiden yliopistojen valintakokeeseen, hakija voi olla kaikkien näiden yliopistojen opiskeluvalinnassa mukana. Hakuaika päättyy Hakulomake palautetaan siihen yhteisvalinnan yliopistoon, jossa hakija osallistuu valintakokeeseen. Puolet uusista opiskelijoista valitaan valintakokeen ja yo-todistuksen perusteella ja puolet pelkän valintakokeen perusteella.

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA 1 LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta (BMTK) Kaivannaisalan tiedekunta (OMS) Luonnontieteellinen tiedekunta (LuTK) Tieto ja sähkötekniikan tiedekunta (TST) Abipäivät

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Möte 5/2016, ärende 12, bilaga 1 1 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Haku tekniikan kandidaatin hakukohteisiin 1. Yhteisvalinta Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu

Opiskelijavalinta ja opiskelu Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Heikki Kuoppala Tässä mahdollisesti esitetty virheellinen tieto ei ole peruste esimerkiksi oikaisupyynnön tekemiselle.

Lisätiedot

- mitä pitäisi tietää?

- mitä pitäisi tietää? - mitä pitäisi tietää? Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Voit hakea enintään 6 korkeakoulujen yhteishaussa olevaan koulutukseen (yliopistojen & ammattikorkeakoulujen hakukohteet) Voit saman

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET 1 OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET KOULUTUSOHJELMAT (Koulutusalat) Biologian koulutusohjelma - aineenopettajan sv, (johon koulutusohjelman

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

Turun yliopistolla toiseksi eniten hakijoita suomalaisyliopistoista

Turun yliopistolla toiseksi eniten hakijoita suomalaisyliopistoista Turun yliopistolla toiseksi eniten hakijoita suomalaisyliopistoista kevään yhteishaussa. Yhteishaussa hakeneet: hakijoita 16378 (v. 2015: 16312) valintakokeisiin osallistui 11875 hakijaa hyväksyttyjen

Lisätiedot

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden

Koulutuksen Aloituspaikat. Hakuajat Hakukohde Opintopolussa Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono (suluissa aloituspaikat) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2017 yhteishaussa FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian Maisterihaku,

Lisätiedot

Valintaperusteet 2016 1 (6)

Valintaperusteet 2016 1 (6) Valintaperusteet 216 1 (6) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 11.-12.11.2015 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht.

Hakijoista ensikertalaisia yht. yht. Hakukohde Akvaattiset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto, Matemaattisluonnontieteellinen Biologian ala, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellinen ala

Matemaattis-luonnontieteellinen ala Biologia Helsinki (Lahti), Oulu, Turku, Jyväskylä Joensuussa hakukohteena biotiede Yhteisvalinta (biohaku.fi), Joensuu ei mukana Yhteispiste- ja valintakoejono Joensuuhun vain todistusvalinta Valintakoetyyppi

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen koulutus: Lastentarhanopettajien koulutus

Varhaiskasvatuksen koulutus: Lastentarhanopettajien koulutus Varhaiskasvatuksen koulutus Kasvatustieteiden tiedekunnassa voi suorittaa varhaiskasvatukseen suuntautuvan kaksiportaisen kasvatustieteen maisterin tutkinnon: 1) Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (120

Lisätiedot

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta?

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Opintoasiainkoordinaattori Tanja Steiner 13.10.2004 Teema Opettaja Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutus Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Kokeisiin osallistuneet

Kokeisiin osallistuneet Helsingin yliopistoon hakeneet, ja aloituspaikat v. 2012 Koulutusohjelma hakijoista osuus osallistuneista Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Akvaattiset tieteet 135 78 16 16 % 28 % Biologi (svenskspråkig)

Lisätiedot

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta Outi Sirniö ja Elina Tuusa Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2010... 2 Taulukko

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu

Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu A ineenopettaian ja luokanopettajan koulutus antaa laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden. Koulutusohjelmaan valitut

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti

Korkeakoulujen hakeneet, hyväksytyt ja paikan vastaanottaneet - raportti 1(11) Hakuehdot Raportin tulostuspäivämäärä 22.8.2016 Tiedot päivitetty Opintopolusta 18.8.2016 06:52 Tulostustapa Hakukohteittain Koulutustoimija Jyväskylän yliopisto Oppilaitos Jyväskylän yliopisto Toimipiste

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa (Hakukohteet, joihin sisältyy aikaisempien opintojen/avoimen väylän jono) FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Koulutuksen Aloituspaikat Englannin

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Yhteispistejono: Yhteispistevalintaa varten valintapisteet muodostuvat ensisijaisuuspisteiden, koepisteiden sekä ylioppilastutkinnon arvosanojen

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Kulttuurialalla opiskelijavalinnassa valintakokeella on suuri painoarvo. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen tai hakijat

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto)

OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto) 1 OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto) KOULUTUSOHJELMAT(Koulutusalat) Geotieteiden koulutusohjelma - geologian ja mineralogian suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus LUONNOS 28.11.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on 1(5) voimassa oleva

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET 2016

VALINTAPERUSTEET 2016 VALINTAPERUSTEET 06 Korkeakoulujen yhteishaku - kandidaattiohjelmat SISÄLTÖ Aloituspaikat hakukohteittain.... Ensikertalaisille varattavat aloituspaikat... Hakuohjeet.... Hakukelpoisuus.... Tärkeät päivämäärät....

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4

Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4 OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI 2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4 Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2012 hakeneet, hyväksytyt

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016 1 Valintatilasto - Yhteishaku 2016 //UEF ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON VALINTATILASTO / YHTEISHAKU 2016 (aikaisempien opintojen ) Filosofinen kulttuuri, kääntäminen, 30 (5) 267 189 33 (3) 30 83,37/84,43 30,83

Lisätiedot

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät Liite 1 Vuoden 2015 opiskelijavalintojen t Vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 1315 opiskelijaa ja vuonna 2013 vastaavasti 1324 opiskelijaa. Vuonna 2012 alemman korkeakoulututkinnon suoritti

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA Ennen kuin täytät lomakkeen, tutustu valintaperusteisiin, jotka ovat tämän hakemuslomakkeen

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään Turun VPK:n talolla (Eskelinkatu 5) Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa)

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Päätös OKM/88/592/2014 12.12.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö teki 16.5.2014 päätöksen (18/592/2014)

Lisätiedot

LUMA-aineiden merkityksestä

LUMA-aineiden merkityksestä LUMA-aineiden merkityksestä Jouni Pursiainen n LUMA-keskus, OuLUMA Valtakunnalliset LUMA-päivät Lahti 6.6-8.6.2016 8.6.2016 Valtakunnalliset LUMA-päivät 6.6.2016 1 Lukion ainevalinnat YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Lisätiedot

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus

Opinto-ohjauksen koulutuspäivä Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Opinto-ohjauksen koulutuspäivä 14.1.2004 Opiskelijavalinnat tilastojen valossa Sari Pulkkinen, Tietokonekeskus Tampereen yliopisto Ensisijaisten hakijoiden lukumäärä 1994 2003 16 000 15 000 KOTA 14 842

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN. Turun iltalukio YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN Turun iltalukio Kokeiden pitopaikat 2 Kirjalliset kokeet pidetään VPK:n talolla Kuuntelut pidetään Iltalukiossa (kielistudio ja suurluokka pohjakerroksessa). Keväällä

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA 1(5) VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on voimassa oleva

Lisätiedot

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta)

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Valintaperusteet Tämä hakukohde on osa kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa. Valinta perustuu

Lisätiedot

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.)

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) HAKUOHJE VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla on syksystä 2005 alkaen mahdollista suorittaa visuaalisen alan taideopettajien

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 2(10) SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden maisteriohjelma.. 3 2. Luokanopettajan maisteriohjelma

Lisätiedot

Lukioarvosanat ja ylioppilastutkinto

Lukioarvosanat ja ylioppilastutkinto Lukioarvosanat ja ylioppilastutkinto Sirkku Kupiainen 1..01 Centre for Educational 1..01 1 Ylioppilastutkintoa kehitetään tukemaan koulutuksen yleissivistäviä tavoitteita ja mahdollistamaan ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2014 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

Hakukohde Pisteraja 7.7.2016 Valintakokeen pisterajat hyväksyttävissä olemiseen

Hakukohde Pisteraja 7.7.2016 Valintakokeen pisterajat hyväksyttävissä olemiseen Hakukohde Pisteraja 7.7.2016 Valintakokeen pisterajat hyväksyttävissä olemiseen Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Sisällys 1. Hakukohteet 2017 2. Haut 2017 3. Mitä seuraavaksi 2 Hakukohteet 2017 Kasvatusalat Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma Erityispedagogiikka 20 (14) Intercultural Teacher

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011 1/6 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi) tai selvällä käsialalla. Valintaprosessin helpottamiseksi toivomme, ettet niittaa papereita yhteen, vaan käytät

Lisätiedot

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) 1 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Katso koulutusten kuvaukset yliopiston verkkosivulta tai koulutustarjontaesitteestä tai Opintopolusta. Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA ENNAKKOTIEDOT

LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA ENNAKKOTIEDOT 1 OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2011 ENNAKKOTIEDOT Tiedekunnan viralliset valintaperusteet julkaistaan myöhemmin joulu-tammikuussa tällä samalla verkkosivulla. Kaikki

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

Kasvatustieteiden tiedekunta Ennakkotietoja vuoden 2015 valintaperusteista. Faculty of Education/Kasvatustieteiden tiedekunta Helena Seppälä

Kasvatustieteiden tiedekunta Ennakkotietoja vuoden 2015 valintaperusteista. Faculty of Education/Kasvatustieteiden tiedekunta Helena Seppälä Kasvatustieteiden tiedekunta Ennakkotietoja vuoden 2015 valintaperusteista Koulutukset ja aloituspaikat v. 2015 Kasvatustieteiden koulutus 25 Luokanopettajan koulutus 100 (sisältää teknologia- sekä taide-

Lisätiedot

Opotupa. Oulun yliopisto

Opotupa. Oulun yliopisto Opotupa Ohjelma 9.30 Aamukahvit tarjolla 9.45-10.30 Opiskelijavalinnan kuulumiset, Anne Talvio 10.30-11.15 Tähtiparaati alumnien terveisiä työelämästä. 11.15-12.45 Lounastauko 12.45-13.15 Lukion ainevalintojen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013. 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013. 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa Annettu Helsingissä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINTA 2014 Huom! Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ei ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. 1. Kauppakorkeakoulun koulutusalat

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus Messukeskuksessa 6.11.2015 Syksyn 2015 yhteishaku - ajankohtaista Valintojen tulokset julkaistaan

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa

Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ja aloituspaikat vuoden 2016 yhteishaussa FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian Maisterihaku,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Lapin yliopistossa kasvatustieteiden tiedekunnassa voi opiskella kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai mediakasvatuksen koulutuksissa sekä luokanopettajan koulutuksessa.

Lisätiedot

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Lisähaku 23.-.25.8.2010 Koulutusohjelmat joihin voi hakea: Puutekniikan koulutusohjelma, Kuopio Kone- ja tuotantotekniikan

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info Tanja Kähkönen 21.11.2014 Koulutusohjelmat, syksy 2014 Luonnontieteellinen tiedekunta Biologia Fysiikka Kemia Maantiede 15 suuntautumisvaihtoehtoa, 18 oppiainetta

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET 1 OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET KOULUTUSOHJELMAT (Koulutusalat) Biologian ko - aineenopettajan sv, (johon koulutusohjelman opiskelijat

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen

Lisätiedot

Tervetuloa OPO-iltaan!

Tervetuloa OPO-iltaan! Tervetuloa OPO-iltaan! Tervetuliaissanat Omalle polulle korkeakouluun -hanke Tiedekuntien esittelyt Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2004

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2004 TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2004 1. TIEDEKUNNAN KOULUTUSALAT JA NIITÄ VASTAAVAT TUTKINNOT Kauppatieteellinen - kauppatieteiden kandidaatti (KTK) koulutusala - kauppatieteiden maisteri

Lisätiedot

Siirtohaku, Biologia, Joensuu Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Siirtohaku, Biologia, Joensuu Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) LUONNONTIETEIDEN JA METSÄTIETEIDEN TIEDEKUNTA Katso koulutusten kuvaukset yliopiston verkkosivulta tai koulutustarjontaesitteestä tai Opintopolusta. Siirtohaku, Biologia, Joensuu Biologian siirtohaussa

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2012

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2012 Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2012 Päävalinta (yhteishaku ja valintakoe) Hakeminen Hakukohteet Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan hakukohteina ovat yhteiskuntatieteiden ja filosofian

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Historia Humanististen tieteiden kandidaatti (alempi) Filosofian maisteri (ylempi) Julkisoikeus Hallintotieteiden kandidaatti (alempi)

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2010

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2010 TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2010 Huom! Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunta ei ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. 1. TIEDEKUNNAN KOULUTUSALAT JA NIITÄ VASTAAVAT

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 1 OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2014 ESITYS VALINTAPERUSTEIKSI Virallisesti tiedekunnan valintaperusteet julkaistaan myöhemmin joulu-tammikuussa tällä samalla verkkosivulla.

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 16. 25.8.2010 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET (ei sisällä avoimen yliopiston eikä täydennyskoulutuksen opiskelijoita)

OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET (ei sisällä avoimen yliopiston eikä täydennyskoulutuksen opiskelijoita) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 3.10.2001 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Liite 1 OPISKELIJOIDEN YLEISET VALINTAPERUSTEET (ei sisällä avoimen yliopiston eikä täydennyskoulutuksen opiskelijoita) KORKEAKOULUKELPOISUUS

Lisätiedot

ABI-päivät 13. 14.11. 2013

ABI-päivät 13. 14.11. 2013 Vuonna 2013 ABI-päivät 13. 14.11. 2013 Ennakkotiedot 2014 valinnoista Heikki Kuoppala Koulutusohjelmat Biologia Fysiikka Geotieteet Kemia Maantiede Matemaattiset tieteet Huom! Biokemia ja Tietojenkäsittelytieteet

Lisätiedot

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot