Toimivat markkinat: Julkinen sektori asiakkaana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimivat markkinat: Julkinen sektori asiakkaana"

Transkriptio

1 Toimivat markkinat: Julkinen sektori asiakkaana Keuruu Toimitusjohtaja Satu Ahlman Blue Saga Company Oy 1. Kaupankäynti julkisen sektorin kanssa; keskeiset huomioitavat asiat? - Prosessien tuntemus - Moniulotteinen asiakkuus - Tuotteistus 1

2 Liikevaihto ja kasvu syntyvät ASIAKKAISTA eivät tuotteista tai palveluista. 3 Palvelujen myyntikanavat julkiselle sektorille Monikanavarahoitus määrittää myyntikanavia Mistä puroista kertyvät hankintameren eurosaaliit; esimerkkejä: Kilpailutukset Palveluseteli Suorat myynnit KELA Alihankkija/päämiessuhteet 4 2

3 Esimerkki: Ison kaupungin hankinnat vuositasolla Tutkimuksen pohjana ostoreskontran tiedot Ensimmäinen tutkimus hankintojen jakautumisesta Toimittajia 8500 kpl Yli 5000 e toimittajia 850, mihin tarvitaan loput 7650? Alle 5000 e toimittajien hankintavolyymi 5 % kokonaisuudesta, 50 % laskujen lukumäärästä!!! Yli e toimittajia 70 kpl, 79 % kokonaishankinnoista Esimerkkinä elintarvikkeet yli 5000 e toimittajia 33 kpl, kaikki elintarviketoimittajat 280 kpl Kolme vuotta myöhemmin Toimittajia 5300 kpl Yli e toimittajia 146 kpl, 81 % kokonaishankinnoista Yli 5000 e toimittajia 1150, mihin tarvitaan loput 4150? Alle 5000 e toimittajien hankintavolyymi 2 % kokonaisuudesta Estääkö vai ruokkiiko kaupankäynti julkiselle sektorille uusia palveluinnovaatioita yritys- ja järjestösektorilla? Tutkimus- ja kehittämistoiminta Ketjuohjaus Vastuullinen kuluttaminen Valvira Kilpailutus Erikoistuminen Asiakaspalaute Lainsäädäntö Työhyvinvointi Palvelumuotoilu Kumppanuudet PARAS 3

4 Hankintaprosessi tuottajanäkökulmasta Julkiset hankinnat strategisina markkinointikanavina Pääsee mahdollisesti vaikuttamaan hankintojen suunnitteluvaiheessa Tunnettuus julkisella sektorilla kasvaa, asiakkaita voi tulla myös muihin palveluihin muilta kuin varsinaisilta kohdemarkkina-alueilta tätä kautta Riskienhallinta ostojen hajautus Oppii tarjouskilpailuista ja tilaajista hyötyä omaan liiketoimintaan Osallistu myös oman alueesi ulkopuolisiin tarjouskilpailuihin 8 4

5 Hankintaprosessin vaiheet 1. Hankinnan suunnittelu 2. Ennakkoilmoitus tai info 3. Tarjouspyynnön laatiminen 4. Hankinnasta ilmoittaminen 5. Tarjouspyyntöjen lähettäminen 6. Tiedotustilaisuuden järjestäminen 7. Tarjousten vastaanottaminen 8. Tarjousten avaaminen 8. Tarjousten avaaminen 9. Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen 10. Tarjousten sisällön tarkistaminen 11. Tarjousten vertailu 12. Hankintapäätös 13. Tiedoksianto ja muutoksenhakuohjaus 14. Sopimuksen tekeminen 15. Jälki-ilmoitus 9 Hankintaprosessin vaiheet - Miten vaikutan? 1. Hankinnan suunnittelu Hankinnan suunnitteluvaiheen tilaaja-tuottajayhteistyö on juridisesti sallittua ja suositeltavaa Mitä paremmin Tilaaja tuntee hankittavan palvelun substanssin, sitä o parempi tarjouspyyntö ja hintojen ennustettavuus o enemmän varteenotettavia tarjouksia o vähemmän kyselyjä, oikaisupyyntöjä ja valituksia markkinaoikeuteen Seuraa aktiivisesti virkamies- ja luottamusmiespäätöksiä ja keskustelua. Tulevista hankinnoista käydään keskustelua lautakunnissa, alueen elinkeinoelämän kehittäjäorganisaatioissa ja yrittäjäyhdistyksissä verkostoidu, seuraa markkina-alueesi mediaa ja toimi itse aktiivisesti yhteistyön synnyttämiseksi Jos tilaajan hankinta- ja tai substanssiosaaminen on mielestäsi puutteellista, ehdota tuottajien ja tilaajien yhteistä hankintaprosessikoulutusta, joissa myös tuottajien ääni pääsee rakentavalla tavalla vaikuttamaan ko. alueen hankintakäytänteisiin. 10 5

6 Hankintaprosessin vaiheet - Miten vaikutan? 2. Ennakkoilmoitus tai info Kun tilaaja suunnittelee hankintaa, Kuntaliitto ja Suomen Yrittäjät suosittelevat ennakkoilmoitusta eri tuottajatahoille, jotta hankinnassa tulisi myös tuottajien näkökulma esille. Seuraa aktiivisesti mahdollisia ennakkoilmoituksia ja infotilaisuuksia Verkostoidu julkisen sektorin tilaajien ja tuottajien kanssa Kun tilaisuuksia järjestetään, auta tilaajia aktiivisesti rakentavalla tavalla hankinnan onnistumiseksi 11 Hankintaprosessin vaiheet - Miten vaikutan? 3. Tarjouspyynnön laatiminen Tarjouspyynnön laatiminen on pääsääntöisesti virkamiestyötä. On suositeltavaa, että myös luottamusmiehillä on käsitys mitä tilataan poliittinen ohjaus hankintapoliittisten ja palvelustrategian kautta. Voit vaikuttaa tähän hankintaprosessin kohtaan vain etukäteen hankintojen suunnitteluvaiheessa ennen juridisen hankintaprosessin alkamista. Tarjouspyynnön laatiminen on jo osa juridista prosessia. 12 6

7 Hankintaprosessin vaiheet - Miten vaikutan? 4. Hankinnasta ilmoittaminen Kun tilaaja on laatinut tarjouspyynnön, hän ilmoittaa siitä esim. o Kunnan hankinta-, elinkeino-, sosiaali- tai terveystoimen ilmoitustaululla tai wwwsivuilla o Paikallisissa ja maakunnallisissa lehdissä o (HILMA) Seuraa säännöllisesti eri tiedotusvälineitä Liity postituslistoille Tilaa oman alueen hankintailmoitukset suoraan sähköpostiisi 13 Hankintaprosessin vaiheet - Miten vaikutan? 5. Tarjouspyyntöjen lähettäminen Pääsääntöisesti hankintailmoitusten yhteydessä, joskus myös suoraan oman alueen tuottajille HUOM! Mikäli tarjouspyyntö myös HILMAssa, käy lukemassa myös siellä oleva ilmoitus + tarjouspyyntö. Jos tilaajalta on lipsahtanut eri versioita liikenteeseen, HILMAn ilmoitus on oikea versio Seuraa säännöllisesti eri tiedotusvälineitä Liity postituslistoille Tilaa oman alueen hankintailmoitukset suoraan sähköpostiisi Suosittelen hankintojen suunnitteluvaiheessa tarjouspyyntöjen lähettämistä suoraan oman alueen tuottajille 14 7

8 Hankintaprosessin vaiheet - Miten vaikutan? 6. Tiedotustilaisuuden järjestäminen Tiedotustilaisuudesta info hankintailmoituksessa ja/tai tarjouspyynnössä Kysy tiedotustilaisuudessa epäselvät asiat Suosittele tiedotustilaisuuden järjestämistä hankintojen suunnitteluvaiheessa Suosittele esitettyjen kysymysten kirjaamista, kirjallista vastaamista ja tuottajille kaikkien kysymysten ja vastausten lähettämistä hankintojen suunnitteluvaiheessa Tee analyysia tiedotustilaisuudessa mukana olleista kilpailija-analyysi Tarjousten vastaanottaminen 8. Tarjousten avaaminen 9. Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen 10. Tarjousten sisällön tarkistaminen 11. Tarjousten vertailu 12. Hankintapäätös Hankintaprosessin vaiheet - Miten vaikutan? Näihin hankintaprosessin vaiheisiin et voi yrittäjänä vaikuttaa, mutta voit tarkistaa niiden oikeellisuuden hankintapäätöksen jälkeen. Hyvässä tarjouspyynnössä on tuottajille jo etukäteen kerrottu hankintapäätöksen valintakriteerien perusteet. 16 8

9 Hankintaprosessin vaiheet - Miten vaikutan? 13. Tiedoksianto ja muutoksenhakuohjaus Tilaaja lähettää tarjouspyyntöön osallistuneille tiedoksiannon hankintapäätöksestä sekä muutoksenhakuohjeistuksen Tutustu tiedoksiantoon huolellisesti ja jos tuottajan valintaperuste on tarjouspyynnön valintakriteerien vastainen, noudata muutoksenhakuohjeistusta Muutoksenhakutilanteessa pyri rakentavasti hoitamaan tilanne ensin oikaisupyynnöllä ilman markkinaoikeusuhkailua, saattaa olla tuloksellisempaa Tee silti selvissäkin virhetapauksissa markkinaoikeuden valitus valmiiksi, ettei valitusaika mene umpeen esim. tilaajan hitaan oikaisupyyntökäsittelyn vuoksi 17 Hankintaprosessin vaiheet - Miten vaikutan? 14. Sopimuksen tekeminen Tilaaja voi tehdä tarjouspyyntöön liittyvät tuottajasopimukset hankintapäätöksen jälkeen. Jos muutoksenhakuja = valituksia ei tule, tilaaja ja tuottaja tekevät sopimuksen tarjouspyynnön (usein sopimusluonnos jo liitteenä) ja tarjouksen pohjalta Muista tarjouksen sitovan sinua Huomioi silti mm. sopimuksen kesto, vuosittaiset hinnankorotuksen, mahdolliset optiot jatkaa tuotantoa sopimuksen päättymisen jälkeen jne Tarkistuta sopimusluonnos lopuksi asiantuntijalla! Saitpa sopimuksen tai et, tutustu muiden tuottajien tarjouksiin; opit huimasti! 18 9

10 Hankintaprosessin vaiheet - Miten vaikutan? 15. Jälki-ilmoitus Tilaaja tiedottaa jälki-ilmoituksella yleisesti tarjouskilpailun voittajasta ja sopimuksen teosta. Lisätietoa Moniulotteinen asiakkuus ja tuotteistus 10

11 Tuotteistuksen lähtökohtia Moniulotteiset asiakkuudet ja asiakkaiden (ristiriitaiset) tarpeet Toimintaympäristön kehityksestä nousevat mahdollisuudet ja uhat Heikot signaalit Lainsäädäntö Brändäys segmenteille palvelumuotoilun kautta Kilpailutilanne Kuluttajakäyttäytyminen Yrityskulttuuri Strategian ja operatiivisen toiminnan haasteellinen suhde; kenelle, mitä ja miten? Ammatilliset intohimot 21 Esimerkki: Hyvinvointialan moniulotteiset asiakkuudet Asiakkaat Yksityiset asiakkaat Yksityishenkilöt Yritykset Yhdistykset Julkisen sektorin asiakkaat Tilaaja Laadunvalvoja Maksaja Käyttäjä Käyttäjän omainen 22 Moniulotteinen asiakkuus 11

12 Esimerkki: Hoidon portaikko, millä toimit? Siivouspalvelut Ateriapalvelut Kotihoito- ja kotisairaanhoito Tuki- ja asiointipalvelut Palveluasuminen Kuntoutus ja intervallit Tehostettu palveluasuminen 24/7 hoivapalvelu saattohoidot Ennaltaehkäisevä Vihreä voima Vihreä virkistys 23 Vihreä hoiva Tuotteistusprosessi Asiakkuudet Yrityskulttuuri Palvelupaketin määrittely Palvelutuontantoprosessin määrittely Palvelupaketin hinnoittelu Toimintaympäristö Markkinointisuunnitelmien laatiminen* Palvelutuotteen arviointi Jatkuva kehittäminen Brändin luominen Asiakasyhteistyö Lähtökohdat Palvelutuotteen rakentaminen Hinnoittelu ja markkinointi Seuranta ja kehitys 12

13 Esimerkki: Palvelutuotteen rakentaminen Moniulotteisten asiakkuuksien ja tuotteistettavien palveluiden analysointi Palvelutuote = palvelupaketit + palvelun tuotantoprosessi Määritellään palvelupaketit; kenelle, mitä, miten? Palvelun tuotantoprosessin suunnittelu lähtötilanteesta loppuun saakka; resurssointi Palvelutuote Segmentointiajattelu, esimerkkinä vanhustenhuollon asumispalvelut Moduuliajattelu, esimerkkinä vanhustenhuollon kotiin annettavat palvelut 25 Esimerkki palvelupaketin rakenteesta Ydinpalvelu = avainsisältö asiakasnäkökulmasta miksi palvelu ostetaan Mahdollistava palvelu = kiinteästi palvelun ytimeen liittyvä riippuvainen palvelu Tukipalvelu = ydinpalvelun kokonaispalveluksi laajentavat palvelut Lisäpalvelu = vaihtoehtoisia, kilpailuetua tuovia palveluja Hallinnolliset palvelut = palveluiden sisällön, tuottamisen ja hallinnoinnin palvelut 26 13

14 Esimerkki kokonaispaketista; vanhusten hoivakoti Ydinpalvelut Tukipalvelut Täydentävät palvelut Vanhusten hoiva- ja hoitopalvelu (hoiva, sairaanhoito, lääkehoito, henkilökohtainen hygienia) Tapahtumat Palveluohjaus, neuvonta, asiointipalvelut Yhteistyö alueen senioritoiminnan kanssa Mahdollistava infra Green Care - elementit Uusimmat vanhusten hoivan ja asumisen huomioivat arkijärkiset ja kodikkaat tilat; muunneltavuus, käyttöjoustavuus, teknologia Kirkko, seurakunnat ja muut alueen järjestöt ja toimijat Sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävä sukupolvien välinen yhteistyö, esim. päiväkotiyhteistyö Esimerkki kokonaispaketista; päiväkoti Ydin-palvelut Lisäpalvelut Täydentävät harrastuspalvelut Varhaiskasvatuksen vahva ammattiosaaminen lasten päivähoidossa; päiväkodin sydän Kuljetuspalvelut Reima käytännön tuotekehitysyhteistyö Kielikylvyt Harrastuskerhot Seniorisenssit Matkailupalvelut Virkistyspalvelut Siivouspalvelut Ateriapalvelut Musiikkikerhot Urheilukerhot Lappset Group liikuntapedagogiikkayhteistyö Kokki-kerhot Liiketoimintaa vauhdittavat yhteistyöverkostot Mahdollistava infra Liiketoimintaa vauhdittavat yhteistyöverkostot Green Care -elementit Uusimmat oppimisympäristöarkkitehtuuritulokset huomioivat tilat; muunneltavuus, käyttöjoustavuus Liiketoimintaa vauhdittavat yhteistyöverkostot 14

15 Tuotehierarkia Esimerkkinä vanhustenhuollon asumispalvelut PÄÄRYHMÄ ASUMISPALVELUT Palveluryhmät Tuettu asuminen Palveluasuminen Laitoshoito tuotteet tuki 1 tuki 2 peruspaketti tehostettu vanhainkoti terveyskeskus tuki 3 tuki 4 erityisryhmät dementiahoiva sairaala 29 Tuotehierarkia Esimerkkinä vanhustenhuollon kotiin annettavat palvelut PÄÄRYHMÄ Palveluryhmät KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT Kodinhoitoapu Tukipalvelut Kotipalveluohjaus tuotteet satunnainen tuettu kotihoito asiointi hoito ja hoiva kotikäynti neuvonta valvottu kotihoito tehostettu kotihoito siivous ruokahuolto kuljetukset 30 15

16 Oma työlomake Palvelun tai tuotteen nimi Palveluryhmä/kokonaisuus Tarkoitus Resurssien käyttö Palvelun sisältö Laatuvaatimukset Arviointi Kustannukset 31 Hinnoittelu ja markkinointi osana tuotteistusta Hinnoittelunäkökulma oltava vahvasti mukana palvelutuotteiden rakentamisen vaiheesta lähtien (palvelujen tuotantoprosessin resurssiseuranta) Tuotteistaminen on onnistuneen hinnoittelun kulmakivi Palvelusektorin moniulotteisten asiakkuuksien markkinointiosaamisessa on paljon parannettavaa Case-esimerkit Erillinen operatiivisen markkinointisuunnitelman esimerkki Vahva tarve palvelumuotoilun avulla brändäykseen Kilpailutuksiin osallistuminen on strategista markkinointia! 32 16

17 Tasapainokoulu Seniorineuvola Syömishäiriöklinikka Green Care Country Home ÄIJÄLÄ IJÄLÄ-HOVI Nordic Ladies Home EtäAuttaja Liikuttaja Restaurant K70 SenioriDeitti 33 Seuranta ja kehitys Asiakaspalautteen jatkuva arkijärkinen seuranta ja reagointiherkkyys asiakkaan muuttuviin tarpeisiin (Case Teijo-talot) Palvelutuotteiden kannattavuus ja kulurakenne jatkuvaan tarkkailuun Tasapainon optimointi uusien ja elinkaaren päähän tulleiden tuotteiden keskinäisessä suhteessa tärkeää 34 17

18 2. Hankintojen suunnitteluvaiheen yhteistyö tilaajien ja tuottajien välillä ja miten menestyn tarjouskilpailuissa? Visio AAMULEHTI: Tampereella ei yhtään valitusta markkinaoikeudessa KSML: Hankinnat onnistuivat Viiden Kunnan Sanomat: Kyyjärvellä Keski-Suomen paras hankintaosaaminen Kauppalehti: Tarjouskisat pk-yritysten juhlaa 36 18

19 Hankinnat ja aluetalous Pk-yritykset muodostavat merkittävän osan Suomen BKT:sta ja ovat Suomen kansantaloudelle merkittävämpi toimijaryhmä kuin esim. Nokia, mutta usein unohdetaan että alueen hyvinvointi = alueen elinkeinopolitiikka. Retoriikkaa pk-yritysten merkityksestä riittää, mutta motoriikasta löytyy dilemmoja Useiden alueiden elinkeinopoliittissa strategioissa esim. hoiva- ja hyvinvointiala on viiden kärkitoimialan joukossa Samaan aikaan samojen alueiden julkisen sektorin tilaajat ostavat hoivapalveluja kilpailutuksissa pääosin kansallisilta ketjuilta Hankintalain mukaan oman alueen tuottajia ei saa suosia Yrityksen kotipaikalla on merkitystä aluetaloudelle verotuksen kautta Luottamusmiesten ja virkamiesten sisältö- ja menetelmätiedot, miten hankintojen kautta voidaan hankintalain suomissa puitteissa vaikuttaa positiviisesti aluetalouteen ovat heikot --> TÄRKEIN KOHDE VAIKUTTAA 37 1 Vaikuta hankintojen suunnitteluvaiheeseen Hankinnan suunnitteluvaiheen tilaaja-tuottajayhteistyö on juridisesti sallittua Mitä paremmin Tilaaja tuntee hankittavan palvelun substanssin, sitä o parempi tarjouspyyntö ja hintojen ennustettavuus o enemmän varteenotettavia tarjouksia o vähemmän kyselyjä, oikaisupyyntöjä ja valituksia markkinaoikeuteen Seuraa aktiivisesti virkamies- ja luottamusmiespäätöksiä ja keskustelua. Tulevista hankinnoista käydään keskustelua lautakunnissa, alueen elinkeinoelämän kehittäjäorganisaatioissa ja yrittäjäyhdistyksissä verkostoidu, seuraa markkinaalueesi mediaa ja toimi itse aktiivisesti yhteistyön synnyttämiseksi Jos tilaajan hankinta- ja tai substanssiosaaminen on mielestäsi puutteellista, ehdota tuottajien ja tilaajien yhteistä hankintaprosessikoulutusta, joissa myös tuottajien ääni pääsee rakentavalla tavalla vaikuttamaan ko. alueen hankintakäytänteisiin. Esimerkit: Case Riihimäki, Case Kainuun teknologia, Case Yövalvonta ja Henkilöstön palkitseminen 38 19

20 2 Lue tarjouspyyntö kokonaisuutena ja pohdi: Mitä ja miten tarjoan tai tarjoanko ollenkaan? Huomioi vertailuperusteet ja hinta-laatusuhde o Kokonaistaloudellisesti edullisin tai halvin hinta o Hankintayksikön on ilmoitettava kumpaa valintaperustetta käytetään. o Mikäli kokonaistaloudellinen edullisuus on vertailukriteerinä, kriteerit ja niiden järjestys on ilmoitettava tarjouspyynnössä. o Kriteerien on aina liityttävä pyydettyyn palveluun. o Onko jotain kysyttävää? 39 3 Tarkista tarjoajan soveltuvuus ja kelpoisuusehdot Laadunhallintajärjestelmät, ammatillinen pätevyys ja referenssit Esim. sosiaali- ja terveysalalla vaadittavat lain määräämät edellytykset Aluehallintoviranomaisen myöntämä lupa toimintaan Säädösten mukainen henkilökuntamäärä* Toiminnalliset edellytykset, tilat Ilmoitus kuntaan, jossa palveluja tuotetaan. Taloudelliset, tekniset ja ammatilliset edellytykset tuottaa palvelua

21 4 Tarkista tarjousmapin perussisältö Kaupparekisteriote Aluehallintoviranomaisen myöntämä toimilupa hoivapalvelujen tuottamiseen Max 2 kk vanhat todistukset mm. vakuutuksesta ja verottajalta Laatukäsikirja Palo-, pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat Toimipaikan pohjapiirustukset Henkilöstöluettelo ammattinimikkeineen ja tutkinnonsuorittamisvuosineen 41 5 Etsi täydentävää tietoa Itse tarjouspyynnön liitteenä on usein ohje tarjoukseen vastaamisesta ja mm. henkilöstömitoitukset löytyvät tarjouspyynnöstä Lait, asetukset, ohjeet Aikaisemmat asiakirjat Palveluntuottajan omista dokumenteista: Laatukäsikirja toimii hyvänä työkaluna tarjouksen vastaamisessa Asiantuntijapalvelut 42 21

22 6 Palvelujen tuotteistaminen ja kuvaus Palvelut on tuotteistettava tarjouspyynnössä pyydetyllä tavalla eli sitä tarjotaan, mitä pyydetään. Valmiiksi tehty oma tuotteistus (=kenelle, mitä, miten) auttaa tässä kohtaa, mutta palvelut tuotteistetaan juuri niin kuin tarjouspyynnössä on pyydetty. Tappaako yksiselitteisyyden kannalta selkeästi strukturoidut tarjouspyynnöt uudet palveluinnovaatiot? 43 7 Laatutekijät Ostaja määrittelee hankittavan palvelun laadun. Laatutekijät voidaan jaotella kolmeen osaan Rakennelaatu: Tilat, osaaminen, varustukset eli niin sanotut perusedellytykset. Rakennelaatutekijät ovat yleensä ehdottomia vaatimuksia ja ne liittyvät toimittajan kelpoisuuteen Prosessilaatu: Millainen on asiakkaan hyvä päivä? Miten se syntyy? Tuloslaatu: Palvelulle asetetut tavoitteet? 44 22

23 8 Palvelujen hinnoittelu Palvelun kustannukset jaetaan hoivasektorilla pääsääntöisesti työvoimakustannuksiin ja kiinteisiin ja muihin kustannuksiin. Henkilökuntakustannukset muodostavat noin % palvelun kustannuksista. Älä esitä tarjouksessa omia hinnoitteluperusteita, vaan hinnoittele palvelu pyydetyllä tavalla. Jos esität omia hinnoitteluperusteita, tarjous luetaan tarjouspyynnön vastaiseksi ja se hylätään Laske hinta, joka pitää sisällään kaikki palvelun tuottamiseen liittyvät kustannukset Hinnat esitetään tarjouksessa yksikköhintana tai tiettyinä kokonaisuuksina (useimmiten ilman alvia) Tiedä toimialasi hintataso! 45 9 Alihankinnat ja yhteistyö Tarjouspyynnössä tulisi selkeästi määritellä, jos palvelun tarjoajalla on oikeus suorittaa osa palvelusta alihankintana. Tarjoaja vastaa alihankinnasta kuin omastaan. Alihankintana tehdyn työn tulee vastata tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia ja edellytyksiä. Yhteisen tarjouksen tekeminen edellyttää liiketoiminnallista verkostoitumista ja selkeää työnjakoa Yhteistarjous on hyvä silloin, jos yksi palveluntuottaja ei pysty hoitamaan kokonaan pyydettyä palvelua Tarjouskartelli on kielletty 46 23

24 10 Tarjouksen kokoaminen Tarjouksessa osaaminen ja toiminnan luotettavuus on tuotava vakuuttavasti esille, huomioi myös tarjouksen ulkoasun merkitys. Jos tarjouspyynnössä on epäselvyyksiä, ota yhteyttä lähettäjään. Valmistaudu tekemään tarvittaessa lisäselvityksiä. Muista, että tarjous on sitova kaikilta osin, myös hinnan osalta. Kun tarjous on jätetty viranomaiselle, siitä tulee julkinen asiakirja. Osa tarjouksesta on mahdollista laittaa salassa pidettäväksi. Tällöin ko. asiakirjoihin tulee laittaa maininta "liikesalaisuus". Hinta ei ole koskaan liikesalaisuus. Muista kaikki pyydetyt liitteet ja allekirjoitus, vahvista perillemeno. 47 Kertaus Seuraa aktiivisesti toimialasi kehittymistä ja Pyri vaikuttamaan kilpailutukseen hankintojen suunnitteluvaiheessa Varaa tarjouksen tekoon riittävästi aikaa Lue tarjouspyyntö huolellisesti, erityisesti hankintapäätöksen valintakriteerit Tarkista, että täytät tuottajana ostajan vaatimat ehdottomat kriteerit Pidä tarjousmappi ajan tasalla Vastaa joka kohtaan annettujen ohjeiden mukaan Tarjouksessa ei pidä tarjota mitään muuta kuin mitä pyydetään Muista laittaa mukaan kaikki pyydetyt liitteet Muista ilmoittaa, mihin asti tarjous on voimassa Muista allekirjoittaa ja toimittaa sitova tarjous ajoissa ja vahvista perillemeno Seuraa tarjouskilpailun etenemistä 48 24

25 Kiitos! Yhteystiedot Toimitusjohtaja, asiantuntija Satu Ahlman GSM Blue Saga Company Oy PL TAMPERE FINLAND 25

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013

Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 Hankintavalmennus Lappeenranta 14.3.2013 LÄHIRUOKAHANKINNAN SUUNNITTELU Tavoite perehtyä julkisiin hankintoihin sekä hankintayksikön että tarjoajan näkökulmasta löytää hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP-toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä Hankkeen toteuttajat: Yhteistyössä mukana: 2 Sanna Huovinen

Lisätiedot

YRITTÄJÄ KESKI-SUOMEN. Uusia silmuja Tarjousosaamista hankkimassa Keski-Suomen päivä maalla Sparraamista kohti kasvua Miljarditiimi säätää palveluja

YRITTÄJÄ KESKI-SUOMEN. Uusia silmuja Tarjousosaamista hankkimassa Keski-Suomen päivä maalla Sparraamista kohti kasvua Miljarditiimi säätää palveluja KESKI-SUOMEN YRITTÄJÄ Jutun tms. nimi tänne Nr 2 kevät 2011 Uusia silmuja Tarjousosaamista hankkimassa Keski-Suomen päivä maalla Sparraamista kohti kasvua Miljarditiimi säätää palveluja Pitkäaikainen haave

Lisätiedot

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Ilkka Sihvola Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Sisällys Esipuhe 3 Johdanto 4 1. Julkisista ICT-hankinnoista tehdyt valitukset vuosina 2000 2005 5 1.1 Markkinaoikeudessa käsitellyt tapaukset ja

Lisätiedot

TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007

TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007 HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007 Ritva Harjula JULKAISIJA: HÄMEENLINNAN PERUSTURVAKESKUS RAPORTTI 2/2007

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta

Onnistunut julkinen ICT-hankinta TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Onnistunut julkinen ICT-hankinta 1 ILKKA SIHVOLA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Tarjoajan opas Opas Vaasan kaupungin hankintoihin

Tarjoajan opas Opas Vaasan kaupungin hankintoihin Tarjoajan opas Opas Vaasan kaupungin hankintoihin 1. ALKUSANAT 2. PROSESSIKUVAUS 1. Alkusanat Tämän oppaan tarkoitus on avata paikallisille, ja muillekin, yrityksille Vaasan kaupungin hankintojen periaatteita

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen liitto 13.6.2007 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen teemat (1) Hankintojen

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 ISBN 978-951-53-3147-2 (nid.) ISBN 978-951-53-3148-9

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta

Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta Kevät 2011 Eeva Juntunen 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 Johdanto 6 1 Selvityksen toteuttaminen 7 1.1 Palveluiden jakaantuminen selvityksessä

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kirkkoneuvosto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kirkkoneuvosto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kokoustiedot Kokousaika maanantai 26.1.2015 klo 18:00 19:30 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät Muut Varsinaiset

Lisätiedot

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... Hankintaohje Kaupunginhallituksen hyväksymä 7.2.2011 Sisältö innehåll 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5 2 Yleistä... 10 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 11 2.3

Lisätiedot

Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua. Opas kuntasektorin organisaatioille

Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua. Opas kuntasektorin organisaatioille Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua Opas kuntasektorin organisaatioille Henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalvelut osaksi henkilöstösuunnittelua Opas kuntasektorin

Lisätiedot

EETTISET PERIAATTEET JULKISISSA HANKINNOISSA Tapaus reilu kauppa

EETTISET PERIAATTEET JULKISISSA HANKINNOISSA Tapaus reilu kauppa EETTISET PERIAATTEET JULKISISSA HANKINNOISSA Tapaus reilu kauppa Teksti Outi Moilala Ulkoasu ja taitto Anna Emilia Kervinen Kansikuva Raisa Kyllikki Karjalainen Reilun kaupan puolesta Repu ry Kesäkuu 2007

Lisätiedot

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Edeltävät viranomaistoimenpiteet (kunta tai jätelautakunta)... 4 2.1 Päätetään kunnan kilpailuttamasta

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot