Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa."

Transkriptio

1 KOULUN TYÖAJAT JA LOMAPÄIVÄT 8.8 koulu alkoi viikko 42 on syysloma 6.12 Itsenäisyyspäivä (perjantai) on vapaapäivä perjantai on syyslukukauden viimeinen työpäivä 2.1. kevätlukukausi alkaa 6.1 loppiainen on vapaapäivä viikko 9 on talvilomaviikko torstai-maanantai on pääsiäisvapaa vappu, ja sitä seuraava perjantai ovat vapaapäiviä 29.5 helatorstai on vapaapäivä 31.5 lauantaina on lukuvuoden päätöstilaisuus Luvat poissaoloon Mikäli oppilas tarvitsee luvan koulusta poissaoloon, sen myöntää luokanopettaja kolmeksi päiväksi ja pidemmäksi aikaa koulun rehtori. Kolmea päivää pidemmät lomat anotaan aina kirjallisesti. Lomakkeita on saatavilla koulusta tai os. lomakkeet. Huoltajien velvollisuus on huolehtia siitä, että lomanaikaiset läksyt tulevat tehdyiksi. Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa. Päivittäinen työaika Koulun opettajat ja rehtori ovat tavattavissa koululla varmimmin kello Puhelinsoitto on helpoin tapa ottaa yhteyttä ja sopia esim. keskustelutuokiosta. Sähköpostitse opettajalle voi välittää viestin osoitteeseen tai opettajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Koulun soittoajat Koulu alkaa yleensä klo Ensimmäinen välitunti koulussa on ruokavälitunti klo Muut välitunnit alkavat 10 minuuttia vaille täyden tunnin. Soitto välitunnin aikana tavoittaa opettajan. Koulun osoite ja puhelinnumerot Toukotie 4, Nurmo rehtori opettajat koulusihteeri ma-ke talonmies erityisop. Kankaanpää siivoustyönjohtaja

2 2 LUE JA SÄILYTÄ TÄMÄ TIEDOTE, NIIN TIEDÄT MM. - mitkä ovat koulun työpäivät - miten parhaiten tavoittaa opettajat ja terveydenhoitajan - mitkä ovat koulun tärkeimmät tapahtumat - mitä kerhoja koulussamme on - miten oppilaan tulee varustautua liikuntatunneille - miten toimia koulutapaturmien hoidossa - mitkä ovat erityisopetuksen keskeiset osa-alueet sekä - mitkä ovat koulun järjestyssäännöt Lukuvuoden aikana teimme koulullemme laadun kehittämisen suunnitelman. Kevään vanhempainillassa saimme vanhemmilta arvokasta tietoa. Vanhempainillan keskustelujen yhteenveto löytyy koulumme kotisivulta Ajankohtaista -otsikon alta (http://www.seinajoki.fi/varhaiskasvatusjakoulutus/perusopetus/alakoulut/valkiavuorenkoulu.html). Kiitämme vanhempia yhteistyöstä! AJANKOHTAISTA KOULUASIAA Auringon hellimän kesän jälkeen on koulutyö käynnistynyt hieman ristiriitaisissa tunnelmissa. Kaupungin säästötoimet heijastuvat koulun arkeen muun muassa opetushenkilöstön lomautusten ja otettujen säästövapaiden myötä. Lasten turvallisuus tullaan takaamaan myös sellaisina päivinä, kun osa henkilökunnasta ei ole paikalla, ja opetussuunnitelmaan kirjatut tavoitteet pyritään saavuttamaan. Ottaen huomioon edellä esitetyn koulussamme ei tulla järjestämään perinteisiä joulujuhlia, sen sijaan koko koulun Lucia-juhlaa vietetään Nurmon kirkossa perjantaina Säästötoimet näkyvät myös koulukuljetusoikeuksiin liittyvine tarkennuksineen ja kilometrirajamuutoksineen. Koulumatka mitataan talvikunnossa pidettävää kevyenliikenteen väylää pitkin, ja vuoden 2014 alusta alkaen koulukuljetukseen oikeuttava koulumatkan pituus muuttuu luokkalaisilla viideksi kilometriksi nykyisen kolmen kilometrin sijasta. Tämän lukuvuoden teemana on syrjäytymisen ehkäisy, jonka osa-alueina ovat ryhmäytyminen, kodin ja koulun yhteistyö, itsensä ja muiden arvostaminen ja tunnetaidot. Omassa koulussamme haluamme vielä erityisesti korostaa osallistamista ja turvallisuutta. Koulukeskuksen pihan turvallisuus on ollut meidän koulussamme laatutyön kärkihanke. Tämän hankkeen puitteissa on pidetty kokouksia, joissa on ollut paikalla koulujen edustajien lisäksi myös asioista vastaavat kaupungin tekniseltä puolelta ja puistopuolelta. Suunnitelmassa koulupihan turvallisuuden parantamiseksi on lähdetty siitä, että hanke toteutettaisiin vaiheittain siten, että aloitettaisiin meidän koulustamme. Toivottavasti säästöpaineet eivät romuta tätä varsin tarpeellista hanketta.

3 3 Oppilasmäärä on pysynyt edellisen lukuvuoden tasolla niin, että lukuvuoden alkaessa oppilaita oli 388. Opetus- ja kulttuuriministeriön lisätuntiresurssin ansiosta olemme pystyneet pitämään myös opetusryhmien lukumäärän entisellään. Uusina opettajina ovat aloittaneet erityisluokanopetttaja Eveliina Sivunen ja Tanja Eteläahon hoitovapaan sijaisena toimiva luokanopettaja Henna Huhta. Uutena kouluterveydenhoitajana aloittaa alkaen Satu Jouppi. Hyvää alkanutta lukuvuotta toivottaen Harri Järvikangas rehtori Puheenjohtajan mietteitä! Syrjäytyminen teemana Seinäjoen kouluissa. Suomessa on tällä hetkellä kotinsa ulkopuolelle sijoitettua lasta, kertoo avustusjärjestö HelsinkiMissio. Huostaanottojen määrä on räjähtänyt 1990-luvun alusta, jolloin sijoitettuja lapsia oli alle Stakesin uusimpien laskelmien ja arvioiden mukaan syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria on Toinen arvio on, että määrä kasvaa noin tuhannella vuosittain Yhteiskunta ei pysty auttamaan kaikkia hädänalaisia. Sukupolven pelastamiseen tarvitaan kansanliikettä. On asioita, jotka kiistatta kuuluvat sosiaalitoimen kontolle. Ja jotka sosiaalitoimi myös osaa hoitaa. Ne liittyvät yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen. Mutta on asioita, jotka eivät kuulu sosiaaliviraston tehtäviin ja joita se ei osaisikaan hoitaa. Puhun kansalaisvastuun ja energian kanavoimisesta. Se liittyy rakastamiseen. Voit esimerkiksi omalta osaltasi pitää huolen siitä että lapsesi sosiaalinen elämä pysyy yllä. Anna lapsellesi mahdollisuus osallistua ja harrastaa. Anna lapsesi leikkiä ystävien kanssa. Keskustele itse naapurisi kanssa vaikka säästä (jos et muuta keksi). Pienillä asioilla voidaan ehkäistä syrjäytymistä. Kukaan ei saa jäädä yksin ja apu löytyy usein läheltä. Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy pitäisi aloittaa hyvin varhaisessa vaiheessa (varhainen puuttuminen). Syrjäytymiskehitys lähtee usein liikkeelle kodista. Siksi yhteiskunnan on syytä olla tukena perheille, jotka ovat syrjäytymisvaarassa. Päiväkoti ja koulu voivat ehkäistä jo alkanutta syrjäytymiskehitystä. Viimeistään koulun alkaessa lapselle ja hänen perheelleen pitäisi saada moniammatillinen turvaverkko ympärilleen riittävän avun saamiseksi lapsen kehityksen tueksi. Ratkaiseva hetki syrjäytymisuhan alla olevan nuoren kannalta on se, kun pitäisi jatkaa peruskoulusta lukioon tai ammatilliseen koulutukseen. Liian moni ei jatka kummassakaan. Keskustelu oppivelvollisuusiän nostamisesta on paikallaan. Yksikään nuori ei saa siinä tilanteessa olla yksin. Tomi Mäenpää

4 4 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENET LV A 1B 2A 2B 2C Piia Mörsky Vesa Kantola Anu Syrjälä Marjo Pihlajaniemi Eija Takala Plk 1-2 Kaisu Marttila 3A 3B 3C 3D 4A 4B 4C Pauliina Pokela Maria Jyllilä Pasi Syrjälä Marika Saari Jari Jaskari Helena Jääskö Suvi Lakso Plk 3-4 Leena Vedenjuoksu 5A 5B 6A 6B 6C Mari Penttilä Maria Pyhälahti Satu Hautala Tomi Mäenpää, puheenjohtaja Katja Lähteenmäki-Paukku Harri Järvikangas ja Marjo Haapaniemi Hyvät vanhemmat! Toivomme, että huolehditte lapsenne ajoissa nukkumaan, koska ala-asteen oppilas tarvitsee yöunta vähintään kymmenen tuntia. Väsynyt oppilas on joko ärtynyt, levoton tai "nukahtelee" oppitunneilla. Oppilaalla on oikeus ottaa mukaan välipalaa niinä päivinä, kun koulu kestää vähintään klo 14:een. Suosittelemme terveellistä välipalaa, joten toivomme, että oppilailla ei ole välipaloina suklaapitoisia tuotteita.

5 5 OPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET Arvot Koulun kasvatus- ja opetustyön lähtökohtana on lapsi, hänen kasvunsa tukeminen ja opiskelunsa kannustaminen. Elämässä selviytymisen peruskiveksi pyritään kehittämään oppilaan tervettä itsetuntoa, omien vahvuuksien tuntemista sekä toisten kunnioittamista ja huomioonottamista. Opetuksessa huomioidaan kulttuuriin tutustuminen ja monikulttuurisuuden hyväksyminen. Opetus on poliittisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti tunnustuksetonta. Lapsi ymmärtää rajojen merkityksen ja käyttäytyy sääntöjen mukaan. Koulussa kiinnitetään erityistä huomiota hyviin tapoihin. Toiminta-ajatus Valkiavuoren koulu toimii yhdessä kotien kanssa hyväksyen ja ymmärtäen, tukien ja ohjaten, kouluttaen ja kasvattaen, erilaisista lähtökohdista ponnistava lapsia niin, että he saavat yleissivistyksen, jonka avulla he selviytyvät muuttuvassa maailmassa. Perusopetuksen tehtävä Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana (Perusopetuslaki). Valkiavuoren koulun päämääränä on tarjota jokaiselle oppilaalle sellaiset perustiedot, -taidot ja - valmiudet, joiden varaan hän voi rakentaa tulevaisuutensa. Oppilaalle annetaan hyvät lähtökohdat elinikäiseen ja yksilölliseen oppimiseen. Oppimista ja kasvua tuetaan moniammatillisesti yhteistyössä kotien kanssa. Kasvatus- ja opetustyön perustana on konstruktivistinen oppimiskäsitys. Oppimisen lähtökohtana ovat oppilaan aiemmat tiedot, taidot, kokemukset ja tapa hahmottaa maailmaa. Oppiminen on oppilaan aktiivista ja sosiaalista toimintaa, jonka avulla oppilas rakentaa jatkuvasti kuvaansa maailmasta. Opettajan tehtävänä on suunnata ja ohjata oppilasta opettajan omalla asiantuntemuksella kohti tavoitteita. Opettaja myös auttaa oppilasta hallitsemaan ja jäsentämään kokonaisuuksia, liittämään uusia asioita näihin kokonaisuuksiin sekä ymmärtämään erilaisten kokonaisuuksien yhteyksiä toisiinsa.

6 6 OPETTAJAT JA OPPILASMÄÄRÄT 1a 25 Henna Huhta puh b 24 Kati Kivistö puh a 17 Minna Mäenpää puh b 18 Päivi Pajusto puh c 19 Hilpi Yli-Jaskari puh a 22 Elisa Puoskari puh b 21 Riikka Nurmenrinta puh c 11 Jaana Marjanen puh d 22 Virpi Lilli puh a 21 Marjo Haapaniemi puh b 20 Anne Rantala puh c 19 Hannu Keski-Jyrä puh a 27 Takala Tuomas puh b 27 Mikko Kallionsivu puh a 20 Jarmo Eteläaho puh b 25 Johanna Saarikoski puh c 25 Tuomo Seppä puh plk Satu Luostarinen puh Tuulevi Leskelä puh Eveliina Sivunen puh yht. 390 Harri Järvikangas, rehtori puh Eija Kankaanpää, laaja-alainen erityisopettaja puh Katriina Ahvenniemi, englanti puh Pirkko Kari, ruotsi, englanti puh Elina Jaskari, saksa puh Sami Haapala, talonmies puh Päivystävä viikonlopputalonmies, puh Pirkko Kotala, ravitsemistyönjohtaja puh Kirsti Lahti, siivoustyönjohtaja puh Marketta Virtanen, siivooja Pirjo Immonen, siivooja HUOM! Siivoojat eivät ole tavattavissa klo 14.30:n jälkeen.

7 7 KAMPANJAT, TEEMAPÄIVÄT YM. TAPAHTUMAT YU-kilpailut ke klo luokat vanhempainilta ti klo Koulujenväliset YU-kisat ke , varapäivä to (Nurmon alueen) Nälkäpäivä pe Uintiviikko 48 ja 49 ma/ti 5.luokkien oppilaille kirjailijan työhön tutustuminen, kummikirjailija Sari Peltoniemi vko Sanaseikkailu 2.lkt vko 45 ti/to Yökoulu 6. lkt, syyslukukausi Vanhempainilta marraskuussa, syrjäytymisen estäminen teema Itsenäisyysjuhla to lkt ja 2.lkt ohjelmavastuussa To klo Lucia-juhla 6-luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen Nurmon kirkossa Pe klo Koulun Lucia-juhla Nurmon kirkossa Syyslukukauden päätöspäivä pe Kevätlukukausi alkaa to Helmikuu; hiihtokilpailut sekä koulun omat että koulujenväliset Maaliskuu; ulkoilupäivä luistelu ja laskettelu Joupiskalla Uintiviikko 14 ja 15 ma Lukuviikko vko 17 Hiljainen viikko, pääsiäishartaus ke , 3.lkt ja 5.lkt ohjelmavastuussa Veteraanipäivä pe Unicef-kävely ke Toukokuu maastojuoksut (Nurmon alueen) Kevätkirkko to Kevätlukukausi loppuu la Erilaisiin urheilutapahtumiin osallistuminen

8 8 OPPILASHUOLTO 1. Kouluruokailu Koulukeittolan emäntänä toimii Pirkko Kotala, puh , dieettiruoasta huolehtii Liisa Rauhala. Ruokalistaan voi tulla tilapäisiä muutoksia tarjousten tms. seikkojen takia. 2. Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhoito on osa oppilashuoltoa ja se pyrkii turvaamaan jokaisen oppilaan terveen kasvun ja kehityksen. Kouluterveydenhuolto on terveyden edistämistä, sairauksien ehkäisyä ja terveyskasvatusta. Kouluterveydenhuoltoon sisältyy myös kouluympäristön terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Kouluterveydenhoitajana toimii syyslukukaudella Satu Jouppi. Terveydenhoitaja on tavattavissa arkisin klo , pe puh tai tai Oppilaille on vastaanotto päivittäin klo 11-12, kiireelliset sairastumiset ja tapaturmat hoidetaan heti. Muina aikoina tehdään luokkakohtaisia terveystarkastuksia. Mikäli oppilaalla on jokin pitkäaikaissairaus vanhempien on hyvä siitä opettajalle ilmoittaa. On myös huolehdittava, että mahdollisesti esim. migreenikohtaukseen tarvittava lääkitys ja ohjeet sen käytöstä ovat mukana koulupäivän aikana repussa. Seinäjoen peruskouluissa ei keväällä 2011 tehdyn päätöksen jälkeen ole minkäänlaisia lääkkeitä käytettävissä vaan kaikki lääkkeet ovat terveydenhoitajan vastaanotolla: koulussa lapselle voidaan koulun henkilökunnan toimesta antaa vain hänellä itsellään mukana olevia lääkkeitä ellei terveydenhoitaja ole paikalla. Oppilaiden terveystapaamiset: Kouluterveydenhuolto tapaa oppilaat vuosittain ja alakoulun aikana tehdään kaksi ns. laajaa terveystarkastusta, jotka ajoittuvat 1 lk:n ja 4-5 lk:n tarkastukseen. Laajoissa tarkastuksissa kartoitetaan lapsen ja koko perheen hyvinvointia. Uuden suunnitelman mukaisesti terveydenhoitaja kutsuu oppilaan vanhempineen terveystapaamiseen 1.luokkaa edeltävän kesän aikana. Tällöin tutkitaan oppilaan paino, pituus, näkö ja verenpaine ja sovitaan yksilöllisen seurannan tarve. 1 lk:n kevään aikana oppilas kutsutaan vanhempineen koululääkärin tarkastukseen. Vanhempien läsnäolo tarkastuksessa on todella tärkeää.toisen ja kolmannen luokan aikana lapset käyvät terveystapaamisessa joko keväällä tai syksyllä. Neljännellä luokalla terveydenhoitaja kutsuu oppilaan laajempaan terveystapaamiseen, jossa keskustellaan mm. tv:n katselusta, tietokoneen käytöstä sekä unen tarpeesta. Tutkitaan paino, pituus, näkö, ryhti ja verenpaine. Kotiin lähetetään terveystietokaavake ennen tarkastusta. Koululääkäri ja terveydenhoitaja tapaavat oppilaan viidennellä luokalla. Lääkärintarkastukseen kutsutaan myös vanhempia, sillä he ovat oman lapsensa ja perheensä terveyden ja hyvinvoinnin parhaita asiantuntijoita. Kuudesluokkalaisten terveystapaamisessa keskustellaan mm. yläasteelle siirtymisestä sekä päihdeasioista. Mitataan paino, pituus sekä tarkistetaan ryhti.

9 9 Sovittaessa terveydenhoitaja tapaa lapsen yksilöllisen suunnitelman mukaan. Myös oppilas ja vanhempi voivat ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan oppilasta koskevissa asioissa. Koululaisten hammashuolto: Jari Norppa p Lea Itkonen p suuhygienisti p Koulutapaturmien hoito Koulutapaturmasta on ilmoitettava välittömästi omalle opettajalle tai rehtorille, joka arvioi tilanteen ja ohjaa hoitoon terveydenhoitajalle tai terveyskeskukseen. Oppilaille on otettu tapaturmavakuutus, joka kattaa koulun järjestämän toiminnan, myös oppilasretket, kerhot ja illanvietot. Jos jompikumpi vanhemmista lähtee lapsen saattajaksi terveyskeskukseen: a) taksilla: hän ei maksa taksilaskua, vaan pyytää lähettämään laskun Seinäjoen kaupungin koulutoimistoon tai koululle, b) omalla autolla: hän voi laskuttaa kilometrikorvaukset kunnalta koulun kanslian välityksellä. 4. Oppilashuoltoryhmän toiminta Koulun oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa. Ryhmään kuuluvat rehtori, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, psykologi ja erityisopettaja. Oppilashuoltoryhmän kokoukseen voidaan kutsua myös oppilaan huoltaja, sosiaalityöntekijä, luokanopettaja/aineenopettaja (opetuksellinen suhde oppilaaseen), koulunkäynninohjaaja (ohjauksellinen suhde oppilaaseen) tai koululääkäri. Käsiteltäessä oppilaan asiaa ensimmäistä kertaa oppilashuoltoryhmässä lähetetään kotiin rehtorin allekirjoittama ilmoitus oppilashuoltotyöskentelyn käynnistämisestä. Oppilashuoltoryhmän kokouksista tehdään muistio ja yksittäistä oppilasta koskevat asiat kirjataan erilliseen lomakkeeseen. Oppilashuoltoryhmän kokouksissa käsitellään muun muassa oppilaan oppimisvaikeuksia, käyttäytymisen ongelmia, koulukiusaamista tai muita koulunkäyntiin liittyviä asioita. Oppilashuoltoryhmä käsittelee myös oppilaasta laaditun pedagogisen arvion tai pedagogisen selvityksen. Käsitellyt asiat ja keskustelut ovat luottamuksellisia. 5. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppilaalla on mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin. Tuen tarvetta mietittäessä huomioidaan oppilaan yksilölliset edellytykset ja tarpeet. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin on tarpeellista kolmiportaisen tukimallin mukaan. Tuen muodot ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Yleisen tuen tavoitteena on mahdollisimman nopea ja varhainen puuttuminen oppilaan vaikeuksiin. Tuki voi olla mm. monipuolisten opetusmenetelmien käyttämistä, henkilökohtaista ohjausta, tukiopetusta, opetuksen/oppimateriaalien eriyttämistä, laaja-alaista erityisopetusta, kodin ja koulun yhteistyötä. Pääsääntöisesti tukea antaa luokanopettaja, joka seuraa oppilaan tilannetta ja arvioi tuen riittävyyttä. Jos yleinen tuki ei riitä, opettaja tiedottaa huoltajia oppilaan tilanteesta ja laatii kirjallisen

10 10 pedagogisen arvion, joka käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Oppilashuoltoryhmä päättää tehostetun tuen aloittamisesta. Tehostettu tuki on yleistä tukea säännöllisempää, voimakkaampaa ja yksilöllisempää. Yleisen tuen tukimuotoja tehostetaan sekä määrällisesti että laadullisesti, etteivät ongelmat kasvaisi ja kasaantuisi. Oppilaan opettaja/t laativat yhteistyössä huoltajan ja oppilaan kanssa oppimissuunnitelman, johon kirjataan mm. oppilaan tarvitsema tuki, tarpeet, tavoitteet ja menetelmät. Oppimissuunnitelman tavoitteena on turvata oppilaalle hyvät edellytykset edetä opinnoissaan, lisätä opettajan tietoisuutta oppilaasta ja sitä kautta auttaa oppilaan opetuksen järjestämistä ja suunnittelua. Samoin huoltaja saa oppimissuunnitelmasta itselleen tietoa, jonka avulla hän voi tukea lasta kotona. Erityiseen tukeen siirrytään, jos tehostettu tuki ei riitä. Tällöin oppilaan opetuksesta vastaavat henkilöt laativat pedagogisen selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä. Oppilasta ja huoltajaa kuullaan ennen selvityksen laatimista. Selvitys käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Mikäli selvityksen perusteella päädytään yksilöllistämään yksi tai useampi oppiaine tai oppilas tarvitsee pääosin erityisopetuksena annettua opetusta, tehdään oppilaalle erityisen tuen päätös. Päätöksen tekee erityisopetuksen rehtori. Erityinen tuki on luonteeltaan kuntouttavaa sekä vahvasti oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan suunnattua. Oppilaalle laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma). Oppilaan opetus voidaan järjestää joko muun opetuksen yhteydessä tai pienryhmässä. 6. Psykologi- ja perheneuvontapalvelut Ota yhteyttä vanhempana lapsesi asiassa, kun - olet huolissasi lapsesi käyttäytymisestä tai tunne-elämään liittyvästä asiasta - haluat keskustella lapsesi kehityksestä, kasvatuksesta tai vanhemmuudestasi - lapsella on pulmia koulussa tai kavereiden kanssa - kotona on ristiriitoja, joihin toivot selvittelyä - perheessä on kohdattu menetyksiä tai muita vaikeita elämäntilanteita - perheessä harkitaan avioeroa tai perheenjäsenet tarvitsevat tukea erosta selviytymiseen Näin palvelemme: - ohjaus ja neuvonta - lasten psykologiset tutkimukset - perhetilanteen kartoitus - lasten ja vanhempien yksilö- ja perhekäynnit - lyhytaikainen terapia - lasten ja vanhempien ryhmät Yhteystiedot: Psykologi Leena Rahikka Sorsanpesä 4. kerros, Törnäväntie 27, Seinäjoki www. Seinajoki.fi/ sosiaali- ja terveyskeskus /Terveyspalvelut/ psykologi- ja perheneuvontapalvelut

11 11 7. Koulukuraattori Koulukuraattori vastaa koulun sosiaalityöstä. Tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Työtehtävät koostuvat asiakastyöstä, oppilashuoltotyöstä, verkostotyöstä ja yhteistyöstä eri viranomaisten kanssa. Koulukuraattori kiinnittää huomiota oppilaiden arjen sujumiseen, toimintakykyyn ja vuorovaikutussuhteisiin. Tavoitteena on oppilaiden elämässä olevien riskitekijöiden ja tasapainoisen kasvun ja kehityksen esteiden tunnistaminen ja niissä auttaminen. Yhteyttä voi ottaa oppilas itse, vanhemmat tai opettaja. Koulukuraattorin tehtävänä on myös edistää omalta osaltaan koko kouluyhteisön hyvinvointia. Koulukuraattorina toimii Sanna Leppälä. Kuraattorin työpiste sijaitsee Nurmon yläasteen tiloissa, mutta tarpeen mukaan koulukuraattori on tavattavissa myös koulullamme.hänet tavoittaa numeroista (06) tai tai sähköpostitse 8. Kyyditys Oppilas saa ilmaisen koulukyydin, jos koulumatka on talvikunnossa pidettävää kevyenliikenteen väylää pitkin mitattuna yli 3 kilometriä ja vuoden 2014 alusta alkaen luokkalaisilla yli 5 kilometriä Perusopetuslain 32 :n mukaan perusopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun koulumatka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Kyyditys on järjestetty niin, että odotusaikoja on mahdollisimman vähän. 9. Opintoretket Ala-asteella retket kohdistuvat lähinnä omaan ja naapurikuntiin ja niiden ajankohta määräytyy opetussuunnitelman noudattamisesta.

12 12 Valkiavuoren koulu on saanut uuden kummikohteen keväällä Koulumme tukee nepalilaisen kivenhakkaajakylän lapsia ja apumme menee perille Suomen Lähetysseuran kautta. Kummituki kerätään vuosittain kevätkirkossa. Viime keväänä saimme lähettää kummikylän lapsille 461 euroa. Dhadingin kylissä, Nepalissa, ihmiset työskentelevät pienellä palkalla kivi- ja hiekkalouhoksilla, joen törmällä. Kivenhakkaaminen on raskasta ja vaarallista työtä ja monet kivenhakkaajat kärsivät erilaisista sairauksista. Lasten koulunkäynnin keskeytymisen syy on usein vaikeus maksaa koulumaksuja, jolloin lapset joutuvat aikuisten mukana hakkaamaan kiviä joen pohjalle. Myös jatko-opintopaikan puute palauttaa nuoret takaisin raskaaseen työhön. Kummeina annamme lapsille mahdollisuuden koulunkäyntiin ja parempaan elämään. UNICEF-kävely on ollut jo useampana vuotena osa koulumme kansainvälisyyskasvatusta. Viime keväänä onnistuimme keräämään 726 euroa Afrikan lapsille. Tällä summalla pääsee esimerkiksi 48 lasta kouluun Malissa. Kiitos avustasi! OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen yhteydessä oppilaille, joilla on eri syistä johtuvia oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia. Opetus on luonteeltaan ennaltaehkäisevää, korjaavaa ja oppilaan muuta opetusta tukevaa. Opetuksen painopiste on alkuopetuksessa ja siellä lukemisen- ja kirjoittamisen sekä laskemisen perustaitojen harjaannuttamisessa. Opetusta annetaan koulupäivän aikana samanaikaisopetuksena, yksilöllisesti tai pienryhmässä. Tarvittaessa oppilaan oppimisvaikeuksien taustaa ja luonnetta selvitetään psykologin tutkimuksilla. Ennen tutkimuksia neuvotellaan aina oppilaan huoltajien kanssa ja asia käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Syyslukukauden alussa ensimmäisten luokkien oppilaiden puhe tarkistetaan seulontatestauksella ja puheopetus aloitetaan mahdollisimman pian. Puheopetus on yksilöopetusta ja sitä annetaan minuuttia kerrallaan kerran viikossa. Lisäksi kotiin annetaan harjoituksia. Tavallisimmin oppilas ääntää virheellisesti s-, r- tai l-äänteen. Osa-aikainen erityisopetus on osa koulun arkista toimintaa. Mahdollisimman varhain aloitetut tukitoimet ja kodin myönteinen ja kannustava asenne auttaa lasta eteenpäin koulutiellä. Eija Kankaanpää, erityisopettaja

13 13 KOULUN LIIKUNNANOPETUKSESTA Liikuntatuntien mielekkään ja tehokkaan toteuttamisen edellytyksenä on sekä asiallinen vaatetus että tuntien jälkeen tapahtuva kunnollinen peseytyminen/suihkussa käynti. Oppilaat totutetaan jo ensimmäiseltä luokalta lähtien vaatteiden vaihtoon, tarkoituksenmukaiseen pukeutumiseen sekä kunnolliseen peseytymiseen. Pukeutuminen Sisätunnilla oppilailla tulee olla sisäliikuntaan sopiva vaatetus. Verryttelypuku ja lenkkikengät ovat käyttökelpoisin ulkoasu. Ulkotunteja varten oppilaan on pukeuduttava sään edellyttämällä tavalla. Kylmillä ilmoilla hänellä tulee olla päähine sekä lämmin vaatekerta. Henkilökohtaiset liikuntavälineet Talviurheilukautena perusvälineistöä ovat luistimet sekä sukset. Vapauttaminen liikunnasta ja/tai liikuntatunnilta Liikunnan opetuksesta voidaan vapauttaa lääkärintodistuksen nojalla. Lyhytaikaisista vapautuksista (alle kuukausi) voidaan sopia liikunnan opettajan ja pidemmästä rehtorin kanssa. Vaikka kyseessä olisi lyhytaikainen sairaus tai vamma, oppilasta kehotetaan tuomaan kirjallinen ilmoitus liikunnan opettajalle. Vapautetun oppilaan tulee kuitenkin seurata liikuntatunteja, ellei mukanaolo pahenna hänen sairauttaan. Peseytyminen liikuntatunnin jälkeen Suihkussa käyntiin ja peseytymiseen tulee varata riittävästi aikaa. Peseytymistä varten oppilaalla tulee olla pyyhe mukana. OPPILASKERHOT Liikuntakerho Hannu Keski-Jyrä ma klo luokan pojat Oppilaskuntakerho Päivi Pajusto

14 14 Seinäjoen kaupungin koulujen järjestyssäännöt 1. Käyn koulua säännöllisesti. Sairauspoissaolon huoltaja ilmoittaa koululle välittömästi ja muihin poissaoloihin huoltaja pyytää luvan. Enintään kolmen päivän poissaoloon luvan myöntää luokanopettaja / luokanohjaaja ja muihin poissaoloihin rehtori. 2. Noudatan koulussa opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita. 3. Toimin koulussa hyvien tapojen mukaisesti. Käyttäydyn kohteliaasti ja ystävällisesti sekä aikuisia että muita oppilaita kohtaan. Hyvään käyttäytymiseen kuuluu myös asiallinen kielenkäyttö sekä asiallinen ja tarkoituksenmukainen pukeutuminen. 4. Koulupäivän vietän koulun alueella. Poistuminen on sallittua opettajan luvalla. 5. Pidän osaltani huolta koulun tiloista, välineistä ja muusta omaisuudesta. Samoin huolehdin työ- ja ruokailupaikkani sekä koko koulualueen siisteydestä ja viihtyisyydestä. 6. Annan kaikille koulun oppilaille ja aikuisille työrauhan. Liikun koulun tiloissa rauhallisesti ja kunnioitan kaikkien fyysistä koskemattomuutta. Huolehdin osaltani yleisestä turvallisuudesta. 7. Mikäli koulussa sattuu vahinko tai onnettomuus, ilmoitan siitä opettajalle. Tahallisen vahingon joutuu tekijä itse korvaamaan. 8. En tuo kouluun koulutyöhön kuulumattomia tavaroita tai elintarvikkeita. Käytän mobiililaitteita (esim. matkapuhelin, tablettitietokone) koulun ohjeiden mukaan. Koulu ei korvaa mobiililaitteille tai muille tavaroille koulussa aiheutuneita vahinkoja tai niiden katoamista. 9. Koulumatka on aamulla kotoa kouluun, koulun päätyttyä koulusta suoraan kotiin tai iltapäivätoimintaan. Koulumatkoilla käyttäydyn asiallisesti, noudatan liikennesääntöjä ja hyviä tapoja. 10. Polkupyörät ja muut kulkuneuvot (kuten mopoautot) jätän koulupäivän ajaksi lukittuina niille varatuille paikoille, joissa ei saa koulupäivän aikana oleskella. Koulu ei vastaa kulkuneuvoille mahdollisesti aiheutuneista vahingoista tai niiden katoamisesta. Mikäli järjestyssääntöjä rikotaan, käytetään perusopetuslain määrittelemiä kurinpidollisia toimenpiteitä ja rangaistuksia. Järjestyssäännöt on hyväksytty Varhaiskasvatus- ja koululautakunnassa

15 15 KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINNIN KRITEERIT Erinomainen (10) Oppilas noudattaa koulun sääntöjä. Oppilas käyttäytyy esimerkillisen kohteliaasti, ystävällisesti ja auttavaisesti muita kohtaan. Oppilas käyttäytyy esimerkillisen oikeudenmukaisesti ja suvaitsevaisesti muita kohtaan. Oppilas sopeutuu työhön erilaisissa ryhmissä ja edistää yhteistä työskentelyä. Oppilas edistää työrauhaa. Oppilaan kielenkäyttö on esimerkillistä. Oppilas luo käytöksellään ympärilleen miellyttävää ilmapiiriä. Kiitettävä (9) Oppilas noudattaa koulun sääntöjä. Oppilas käyttäytyy kohteliaasti, ystävällisesti ja auttavaisesti muita kohtaan. Oppilas käyttäytyy oikeudenmukaisesti ja suvaitsevaisesti muita kohtaan. Oppilas sopeutuu työhön erilaisissa ryhmissä. Oppilas antaa toisille työrauhan. Oppilaan kielenkäyttö on asiallista. Hyvä (8) Oppilas noudattaa yleensä koulun sääntöjä. Oppilas sopeutuu yleensä työhön erilaisissa ryhmissä. Oppilas antaa toisille yleensä työrauhan. Oppilas käyttäytyy ystävällisesti muita kohtaan. Oppilaan kielenkäyttö on yleensä asiallista. Tyydyttävä (7) Oppilas noudattaa yleensä koulun sääntöjä. Oppilas häiritsee joskus työrauhaa. Oppilaalla on jonkin verran ongelmia sopeutumisessa työhön erilaisissa ryhmissä. Oppilaalla on joskus vaikeuksia ottaa toiset huomioon. Oppilaan kielenkäyttö vaatii ohjausta. Kohtalainen (6) Oppilaalla on vaikeuksia koulun sääntöjen noudattamisessa. Oppilaalla on ongelmia sopeutumisessa työhön erilaisissa ryhmissä. Oppilaalla on vaikeuksia ottaa toisia huomioon. Oppilas häiritsee toistuvasti työrauhaa. Oppilaan kielenkäyttö vaatii usein ohjausta. Välttävä (5) Oppilaalla on koulun sääntöjen noudattamisessa usein vaikeuksia. Oppilaalla on ongelmia sopeutumisessa työhön erilaisissa ryhmissä.

16 16 HUOM! Oppilas ei anna toisille työrauhaa. Oppilas ei osaa ottaa toisia huomioon. Oppilaan kielenkäyttö on usein asiatonta. On muistettava, että oppilas koulupäivän jälkeen menee suoraan kotiin tai iltapäivätoimintapaikkaan. Muussa tapauksessa oppilas ei kuulu kouluvakuutuksen piiriin. Koulu ei korvaa polkupyörille aiheutuneita vahinkoja. Pyöräiltäessä on suositeltavaa käyttää kypärää. Kouluretkillä pyöräiltäessä on kypärän käyttö pakollista. Mikäli oppilas kadottaa tai tärvelee oppi- tai tehtäväkirjansa, niin huoltaja on velvollinen korvaamaan aiheutetun vahingon. MUISTIINPANOJA VARTEN. palautus omalle opettajalle oppilaan nimi: Olen saanut koulutiedotteen.

17 huoltajan allekirjoitus 17

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

Säilytä koko lukuvuoden ajan!

Säilytä koko lukuvuoden ajan! Lietsalan koulu Tiilenkantajantie 4 (PL 43) 21101 Naantali 044 733 4758 koulunjohtaja 02 434 5449, 044 417 1254 opettajat 02 434 5448, 044 733 4839 kouluravintola sähköpostit: etunimi.sukunimi@naantali.fi

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULU TERVEISIÄ KOULUSTA 2011 2012

JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULU TERVEISIÄ KOULUSTA 2011 2012 JÄRVENPÄÄN YHTEISKOULUU TERVEISIÄ KOULUSTA 2011 2012 2 YHTEYSTIEDOT Järvenpään Yhteiskoulu Yläkoulu Alakoulu Urheilukatu 7 9 Kansakoulunkatu 1 04400 Järvenpää 04400 Järvenpää opettajainhuone puh. 040 315

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 17/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön

Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 17/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 Marraskuu 17/01 SOSIAALITURVA Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 2 SOSIAALITURVA 17/2001 89. vsk Tässä numerossa

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010)

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010) 6. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä,

Lisätiedot