Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa."

Transkriptio

1 KOULUN TYÖAJAT JA LOMAPÄIVÄT 8.8 koulu alkoi viikko 42 on syysloma 6.12 Itsenäisyyspäivä (perjantai) on vapaapäivä perjantai on syyslukukauden viimeinen työpäivä 2.1. kevätlukukausi alkaa 6.1 loppiainen on vapaapäivä viikko 9 on talvilomaviikko torstai-maanantai on pääsiäisvapaa vappu, ja sitä seuraava perjantai ovat vapaapäiviä 29.5 helatorstai on vapaapäivä 31.5 lauantaina on lukuvuoden päätöstilaisuus Luvat poissaoloon Mikäli oppilas tarvitsee luvan koulusta poissaoloon, sen myöntää luokanopettaja kolmeksi päiväksi ja pidemmäksi aikaa koulun rehtori. Kolmea päivää pidemmät lomat anotaan aina kirjallisesti. Lomakkeita on saatavilla koulusta tai os. lomakkeet. Huoltajien velvollisuus on huolehtia siitä, että lomanaikaiset läksyt tulevat tehdyiksi. Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa. Päivittäinen työaika Koulun opettajat ja rehtori ovat tavattavissa koululla varmimmin kello Puhelinsoitto on helpoin tapa ottaa yhteyttä ja sopia esim. keskustelutuokiosta. Sähköpostitse opettajalle voi välittää viestin osoitteeseen tai opettajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Koulun soittoajat Koulu alkaa yleensä klo Ensimmäinen välitunti koulussa on ruokavälitunti klo Muut välitunnit alkavat 10 minuuttia vaille täyden tunnin. Soitto välitunnin aikana tavoittaa opettajan. Koulun osoite ja puhelinnumerot Toukotie 4, Nurmo rehtori opettajat koulusihteeri ma-ke talonmies erityisop. Kankaanpää siivoustyönjohtaja

2 2 LUE JA SÄILYTÄ TÄMÄ TIEDOTE, NIIN TIEDÄT MM. - mitkä ovat koulun työpäivät - miten parhaiten tavoittaa opettajat ja terveydenhoitajan - mitkä ovat koulun tärkeimmät tapahtumat - mitä kerhoja koulussamme on - miten oppilaan tulee varustautua liikuntatunneille - miten toimia koulutapaturmien hoidossa - mitkä ovat erityisopetuksen keskeiset osa-alueet sekä - mitkä ovat koulun järjestyssäännöt Lukuvuoden aikana teimme koulullemme laadun kehittämisen suunnitelman. Kevään vanhempainillassa saimme vanhemmilta arvokasta tietoa. Vanhempainillan keskustelujen yhteenveto löytyy koulumme kotisivulta Ajankohtaista -otsikon alta (http://www.seinajoki.fi/varhaiskasvatusjakoulutus/perusopetus/alakoulut/valkiavuorenkoulu.html). Kiitämme vanhempia yhteistyöstä! AJANKOHTAISTA KOULUASIAA Auringon hellimän kesän jälkeen on koulutyö käynnistynyt hieman ristiriitaisissa tunnelmissa. Kaupungin säästötoimet heijastuvat koulun arkeen muun muassa opetushenkilöstön lomautusten ja otettujen säästövapaiden myötä. Lasten turvallisuus tullaan takaamaan myös sellaisina päivinä, kun osa henkilökunnasta ei ole paikalla, ja opetussuunnitelmaan kirjatut tavoitteet pyritään saavuttamaan. Ottaen huomioon edellä esitetyn koulussamme ei tulla järjestämään perinteisiä joulujuhlia, sen sijaan koko koulun Lucia-juhlaa vietetään Nurmon kirkossa perjantaina Säästötoimet näkyvät myös koulukuljetusoikeuksiin liittyvine tarkennuksineen ja kilometrirajamuutoksineen. Koulumatka mitataan talvikunnossa pidettävää kevyenliikenteen väylää pitkin, ja vuoden 2014 alusta alkaen koulukuljetukseen oikeuttava koulumatkan pituus muuttuu luokkalaisilla viideksi kilometriksi nykyisen kolmen kilometrin sijasta. Tämän lukuvuoden teemana on syrjäytymisen ehkäisy, jonka osa-alueina ovat ryhmäytyminen, kodin ja koulun yhteistyö, itsensä ja muiden arvostaminen ja tunnetaidot. Omassa koulussamme haluamme vielä erityisesti korostaa osallistamista ja turvallisuutta. Koulukeskuksen pihan turvallisuus on ollut meidän koulussamme laatutyön kärkihanke. Tämän hankkeen puitteissa on pidetty kokouksia, joissa on ollut paikalla koulujen edustajien lisäksi myös asioista vastaavat kaupungin tekniseltä puolelta ja puistopuolelta. Suunnitelmassa koulupihan turvallisuuden parantamiseksi on lähdetty siitä, että hanke toteutettaisiin vaiheittain siten, että aloitettaisiin meidän koulustamme. Toivottavasti säästöpaineet eivät romuta tätä varsin tarpeellista hanketta.

3 3 Oppilasmäärä on pysynyt edellisen lukuvuoden tasolla niin, että lukuvuoden alkaessa oppilaita oli 388. Opetus- ja kulttuuriministeriön lisätuntiresurssin ansiosta olemme pystyneet pitämään myös opetusryhmien lukumäärän entisellään. Uusina opettajina ovat aloittaneet erityisluokanopetttaja Eveliina Sivunen ja Tanja Eteläahon hoitovapaan sijaisena toimiva luokanopettaja Henna Huhta. Uutena kouluterveydenhoitajana aloittaa alkaen Satu Jouppi. Hyvää alkanutta lukuvuotta toivottaen Harri Järvikangas rehtori Puheenjohtajan mietteitä! Syrjäytyminen teemana Seinäjoen kouluissa. Suomessa on tällä hetkellä kotinsa ulkopuolelle sijoitettua lasta, kertoo avustusjärjestö HelsinkiMissio. Huostaanottojen määrä on räjähtänyt 1990-luvun alusta, jolloin sijoitettuja lapsia oli alle Stakesin uusimpien laskelmien ja arvioiden mukaan syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria on Toinen arvio on, että määrä kasvaa noin tuhannella vuosittain Yhteiskunta ei pysty auttamaan kaikkia hädänalaisia. Sukupolven pelastamiseen tarvitaan kansanliikettä. On asioita, jotka kiistatta kuuluvat sosiaalitoimen kontolle. Ja jotka sosiaalitoimi myös osaa hoitaa. Ne liittyvät yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen. Mutta on asioita, jotka eivät kuulu sosiaaliviraston tehtäviin ja joita se ei osaisikaan hoitaa. Puhun kansalaisvastuun ja energian kanavoimisesta. Se liittyy rakastamiseen. Voit esimerkiksi omalta osaltasi pitää huolen siitä että lapsesi sosiaalinen elämä pysyy yllä. Anna lapsellesi mahdollisuus osallistua ja harrastaa. Anna lapsesi leikkiä ystävien kanssa. Keskustele itse naapurisi kanssa vaikka säästä (jos et muuta keksi). Pienillä asioilla voidaan ehkäistä syrjäytymistä. Kukaan ei saa jäädä yksin ja apu löytyy usein läheltä. Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy pitäisi aloittaa hyvin varhaisessa vaiheessa (varhainen puuttuminen). Syrjäytymiskehitys lähtee usein liikkeelle kodista. Siksi yhteiskunnan on syytä olla tukena perheille, jotka ovat syrjäytymisvaarassa. Päiväkoti ja koulu voivat ehkäistä jo alkanutta syrjäytymiskehitystä. Viimeistään koulun alkaessa lapselle ja hänen perheelleen pitäisi saada moniammatillinen turvaverkko ympärilleen riittävän avun saamiseksi lapsen kehityksen tueksi. Ratkaiseva hetki syrjäytymisuhan alla olevan nuoren kannalta on se, kun pitäisi jatkaa peruskoulusta lukioon tai ammatilliseen koulutukseen. Liian moni ei jatka kummassakaan. Keskustelu oppivelvollisuusiän nostamisesta on paikallaan. Yksikään nuori ei saa siinä tilanteessa olla yksin. Tomi Mäenpää

4 4 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENET LV A 1B 2A 2B 2C Piia Mörsky Vesa Kantola Anu Syrjälä Marjo Pihlajaniemi Eija Takala Plk 1-2 Kaisu Marttila 3A 3B 3C 3D 4A 4B 4C Pauliina Pokela Maria Jyllilä Pasi Syrjälä Marika Saari Jari Jaskari Helena Jääskö Suvi Lakso Plk 3-4 Leena Vedenjuoksu 5A 5B 6A 6B 6C Mari Penttilä Maria Pyhälahti Satu Hautala Tomi Mäenpää, puheenjohtaja Katja Lähteenmäki-Paukku Harri Järvikangas ja Marjo Haapaniemi Hyvät vanhemmat! Toivomme, että huolehditte lapsenne ajoissa nukkumaan, koska ala-asteen oppilas tarvitsee yöunta vähintään kymmenen tuntia. Väsynyt oppilas on joko ärtynyt, levoton tai "nukahtelee" oppitunneilla. Oppilaalla on oikeus ottaa mukaan välipalaa niinä päivinä, kun koulu kestää vähintään klo 14:een. Suosittelemme terveellistä välipalaa, joten toivomme, että oppilailla ei ole välipaloina suklaapitoisia tuotteita.

5 5 OPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET Arvot Koulun kasvatus- ja opetustyön lähtökohtana on lapsi, hänen kasvunsa tukeminen ja opiskelunsa kannustaminen. Elämässä selviytymisen peruskiveksi pyritään kehittämään oppilaan tervettä itsetuntoa, omien vahvuuksien tuntemista sekä toisten kunnioittamista ja huomioonottamista. Opetuksessa huomioidaan kulttuuriin tutustuminen ja monikulttuurisuuden hyväksyminen. Opetus on poliittisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti tunnustuksetonta. Lapsi ymmärtää rajojen merkityksen ja käyttäytyy sääntöjen mukaan. Koulussa kiinnitetään erityistä huomiota hyviin tapoihin. Toiminta-ajatus Valkiavuoren koulu toimii yhdessä kotien kanssa hyväksyen ja ymmärtäen, tukien ja ohjaten, kouluttaen ja kasvattaen, erilaisista lähtökohdista ponnistava lapsia niin, että he saavat yleissivistyksen, jonka avulla he selviytyvät muuttuvassa maailmassa. Perusopetuksen tehtävä Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana (Perusopetuslaki). Valkiavuoren koulun päämääränä on tarjota jokaiselle oppilaalle sellaiset perustiedot, -taidot ja - valmiudet, joiden varaan hän voi rakentaa tulevaisuutensa. Oppilaalle annetaan hyvät lähtökohdat elinikäiseen ja yksilölliseen oppimiseen. Oppimista ja kasvua tuetaan moniammatillisesti yhteistyössä kotien kanssa. Kasvatus- ja opetustyön perustana on konstruktivistinen oppimiskäsitys. Oppimisen lähtökohtana ovat oppilaan aiemmat tiedot, taidot, kokemukset ja tapa hahmottaa maailmaa. Oppiminen on oppilaan aktiivista ja sosiaalista toimintaa, jonka avulla oppilas rakentaa jatkuvasti kuvaansa maailmasta. Opettajan tehtävänä on suunnata ja ohjata oppilasta opettajan omalla asiantuntemuksella kohti tavoitteita. Opettaja myös auttaa oppilasta hallitsemaan ja jäsentämään kokonaisuuksia, liittämään uusia asioita näihin kokonaisuuksiin sekä ymmärtämään erilaisten kokonaisuuksien yhteyksiä toisiinsa.

6 6 OPETTAJAT JA OPPILASMÄÄRÄT 1a 25 Henna Huhta puh b 24 Kati Kivistö puh a 17 Minna Mäenpää puh b 18 Päivi Pajusto puh c 19 Hilpi Yli-Jaskari puh a 22 Elisa Puoskari puh b 21 Riikka Nurmenrinta puh c 11 Jaana Marjanen puh d 22 Virpi Lilli puh a 21 Marjo Haapaniemi puh b 20 Anne Rantala puh c 19 Hannu Keski-Jyrä puh a 27 Takala Tuomas puh b 27 Mikko Kallionsivu puh a 20 Jarmo Eteläaho puh b 25 Johanna Saarikoski puh c 25 Tuomo Seppä puh plk Satu Luostarinen puh Tuulevi Leskelä puh Eveliina Sivunen puh yht. 390 Harri Järvikangas, rehtori puh Eija Kankaanpää, laaja-alainen erityisopettaja puh Katriina Ahvenniemi, englanti puh Pirkko Kari, ruotsi, englanti puh Elina Jaskari, saksa puh Sami Haapala, talonmies puh Päivystävä viikonlopputalonmies, puh Pirkko Kotala, ravitsemistyönjohtaja puh Kirsti Lahti, siivoustyönjohtaja puh Marketta Virtanen, siivooja Pirjo Immonen, siivooja HUOM! Siivoojat eivät ole tavattavissa klo 14.30:n jälkeen.

7 7 KAMPANJAT, TEEMAPÄIVÄT YM. TAPAHTUMAT YU-kilpailut ke klo luokat vanhempainilta ti klo Koulujenväliset YU-kisat ke , varapäivä to (Nurmon alueen) Nälkäpäivä pe Uintiviikko 48 ja 49 ma/ti 5.luokkien oppilaille kirjailijan työhön tutustuminen, kummikirjailija Sari Peltoniemi vko Sanaseikkailu 2.lkt vko 45 ti/to Yökoulu 6. lkt, syyslukukausi Vanhempainilta marraskuussa, syrjäytymisen estäminen teema Itsenäisyysjuhla to lkt ja 2.lkt ohjelmavastuussa To klo Lucia-juhla 6-luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen Nurmon kirkossa Pe klo Koulun Lucia-juhla Nurmon kirkossa Syyslukukauden päätöspäivä pe Kevätlukukausi alkaa to Helmikuu; hiihtokilpailut sekä koulun omat että koulujenväliset Maaliskuu; ulkoilupäivä luistelu ja laskettelu Joupiskalla Uintiviikko 14 ja 15 ma Lukuviikko vko 17 Hiljainen viikko, pääsiäishartaus ke , 3.lkt ja 5.lkt ohjelmavastuussa Veteraanipäivä pe Unicef-kävely ke Toukokuu maastojuoksut (Nurmon alueen) Kevätkirkko to Kevätlukukausi loppuu la Erilaisiin urheilutapahtumiin osallistuminen

8 8 OPPILASHUOLTO 1. Kouluruokailu Koulukeittolan emäntänä toimii Pirkko Kotala, puh , dieettiruoasta huolehtii Liisa Rauhala. Ruokalistaan voi tulla tilapäisiä muutoksia tarjousten tms. seikkojen takia. 2. Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhoito on osa oppilashuoltoa ja se pyrkii turvaamaan jokaisen oppilaan terveen kasvun ja kehityksen. Kouluterveydenhuolto on terveyden edistämistä, sairauksien ehkäisyä ja terveyskasvatusta. Kouluterveydenhuoltoon sisältyy myös kouluympäristön terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Kouluterveydenhoitajana toimii syyslukukaudella Satu Jouppi. Terveydenhoitaja on tavattavissa arkisin klo , pe puh tai tai Oppilaille on vastaanotto päivittäin klo 11-12, kiireelliset sairastumiset ja tapaturmat hoidetaan heti. Muina aikoina tehdään luokkakohtaisia terveystarkastuksia. Mikäli oppilaalla on jokin pitkäaikaissairaus vanhempien on hyvä siitä opettajalle ilmoittaa. On myös huolehdittava, että mahdollisesti esim. migreenikohtaukseen tarvittava lääkitys ja ohjeet sen käytöstä ovat mukana koulupäivän aikana repussa. Seinäjoen peruskouluissa ei keväällä 2011 tehdyn päätöksen jälkeen ole minkäänlaisia lääkkeitä käytettävissä vaan kaikki lääkkeet ovat terveydenhoitajan vastaanotolla: koulussa lapselle voidaan koulun henkilökunnan toimesta antaa vain hänellä itsellään mukana olevia lääkkeitä ellei terveydenhoitaja ole paikalla. Oppilaiden terveystapaamiset: Kouluterveydenhuolto tapaa oppilaat vuosittain ja alakoulun aikana tehdään kaksi ns. laajaa terveystarkastusta, jotka ajoittuvat 1 lk:n ja 4-5 lk:n tarkastukseen. Laajoissa tarkastuksissa kartoitetaan lapsen ja koko perheen hyvinvointia. Uuden suunnitelman mukaisesti terveydenhoitaja kutsuu oppilaan vanhempineen terveystapaamiseen 1.luokkaa edeltävän kesän aikana. Tällöin tutkitaan oppilaan paino, pituus, näkö ja verenpaine ja sovitaan yksilöllisen seurannan tarve. 1 lk:n kevään aikana oppilas kutsutaan vanhempineen koululääkärin tarkastukseen. Vanhempien läsnäolo tarkastuksessa on todella tärkeää.toisen ja kolmannen luokan aikana lapset käyvät terveystapaamisessa joko keväällä tai syksyllä. Neljännellä luokalla terveydenhoitaja kutsuu oppilaan laajempaan terveystapaamiseen, jossa keskustellaan mm. tv:n katselusta, tietokoneen käytöstä sekä unen tarpeesta. Tutkitaan paino, pituus, näkö, ryhti ja verenpaine. Kotiin lähetetään terveystietokaavake ennen tarkastusta. Koululääkäri ja terveydenhoitaja tapaavat oppilaan viidennellä luokalla. Lääkärintarkastukseen kutsutaan myös vanhempia, sillä he ovat oman lapsensa ja perheensä terveyden ja hyvinvoinnin parhaita asiantuntijoita. Kuudesluokkalaisten terveystapaamisessa keskustellaan mm. yläasteelle siirtymisestä sekä päihdeasioista. Mitataan paino, pituus sekä tarkistetaan ryhti.

9 9 Sovittaessa terveydenhoitaja tapaa lapsen yksilöllisen suunnitelman mukaan. Myös oppilas ja vanhempi voivat ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan oppilasta koskevissa asioissa. Koululaisten hammashuolto: Jari Norppa p Lea Itkonen p suuhygienisti p Koulutapaturmien hoito Koulutapaturmasta on ilmoitettava välittömästi omalle opettajalle tai rehtorille, joka arvioi tilanteen ja ohjaa hoitoon terveydenhoitajalle tai terveyskeskukseen. Oppilaille on otettu tapaturmavakuutus, joka kattaa koulun järjestämän toiminnan, myös oppilasretket, kerhot ja illanvietot. Jos jompikumpi vanhemmista lähtee lapsen saattajaksi terveyskeskukseen: a) taksilla: hän ei maksa taksilaskua, vaan pyytää lähettämään laskun Seinäjoen kaupungin koulutoimistoon tai koululle, b) omalla autolla: hän voi laskuttaa kilometrikorvaukset kunnalta koulun kanslian välityksellä. 4. Oppilashuoltoryhmän toiminta Koulun oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa. Ryhmään kuuluvat rehtori, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, psykologi ja erityisopettaja. Oppilashuoltoryhmän kokoukseen voidaan kutsua myös oppilaan huoltaja, sosiaalityöntekijä, luokanopettaja/aineenopettaja (opetuksellinen suhde oppilaaseen), koulunkäynninohjaaja (ohjauksellinen suhde oppilaaseen) tai koululääkäri. Käsiteltäessä oppilaan asiaa ensimmäistä kertaa oppilashuoltoryhmässä lähetetään kotiin rehtorin allekirjoittama ilmoitus oppilashuoltotyöskentelyn käynnistämisestä. Oppilashuoltoryhmän kokouksista tehdään muistio ja yksittäistä oppilasta koskevat asiat kirjataan erilliseen lomakkeeseen. Oppilashuoltoryhmän kokouksissa käsitellään muun muassa oppilaan oppimisvaikeuksia, käyttäytymisen ongelmia, koulukiusaamista tai muita koulunkäyntiin liittyviä asioita. Oppilashuoltoryhmä käsittelee myös oppilaasta laaditun pedagogisen arvion tai pedagogisen selvityksen. Käsitellyt asiat ja keskustelut ovat luottamuksellisia. 5. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppilaalla on mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin. Tuen tarvetta mietittäessä huomioidaan oppilaan yksilölliset edellytykset ja tarpeet. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin on tarpeellista kolmiportaisen tukimallin mukaan. Tuen muodot ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Yleisen tuen tavoitteena on mahdollisimman nopea ja varhainen puuttuminen oppilaan vaikeuksiin. Tuki voi olla mm. monipuolisten opetusmenetelmien käyttämistä, henkilökohtaista ohjausta, tukiopetusta, opetuksen/oppimateriaalien eriyttämistä, laaja-alaista erityisopetusta, kodin ja koulun yhteistyötä. Pääsääntöisesti tukea antaa luokanopettaja, joka seuraa oppilaan tilannetta ja arvioi tuen riittävyyttä. Jos yleinen tuki ei riitä, opettaja tiedottaa huoltajia oppilaan tilanteesta ja laatii kirjallisen

10 10 pedagogisen arvion, joka käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Oppilashuoltoryhmä päättää tehostetun tuen aloittamisesta. Tehostettu tuki on yleistä tukea säännöllisempää, voimakkaampaa ja yksilöllisempää. Yleisen tuen tukimuotoja tehostetaan sekä määrällisesti että laadullisesti, etteivät ongelmat kasvaisi ja kasaantuisi. Oppilaan opettaja/t laativat yhteistyössä huoltajan ja oppilaan kanssa oppimissuunnitelman, johon kirjataan mm. oppilaan tarvitsema tuki, tarpeet, tavoitteet ja menetelmät. Oppimissuunnitelman tavoitteena on turvata oppilaalle hyvät edellytykset edetä opinnoissaan, lisätä opettajan tietoisuutta oppilaasta ja sitä kautta auttaa oppilaan opetuksen järjestämistä ja suunnittelua. Samoin huoltaja saa oppimissuunnitelmasta itselleen tietoa, jonka avulla hän voi tukea lasta kotona. Erityiseen tukeen siirrytään, jos tehostettu tuki ei riitä. Tällöin oppilaan opetuksesta vastaavat henkilöt laativat pedagogisen selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä. Oppilasta ja huoltajaa kuullaan ennen selvityksen laatimista. Selvitys käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Mikäli selvityksen perusteella päädytään yksilöllistämään yksi tai useampi oppiaine tai oppilas tarvitsee pääosin erityisopetuksena annettua opetusta, tehdään oppilaalle erityisen tuen päätös. Päätöksen tekee erityisopetuksen rehtori. Erityinen tuki on luonteeltaan kuntouttavaa sekä vahvasti oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan suunnattua. Oppilaalle laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma). Oppilaan opetus voidaan järjestää joko muun opetuksen yhteydessä tai pienryhmässä. 6. Psykologi- ja perheneuvontapalvelut Ota yhteyttä vanhempana lapsesi asiassa, kun - olet huolissasi lapsesi käyttäytymisestä tai tunne-elämään liittyvästä asiasta - haluat keskustella lapsesi kehityksestä, kasvatuksesta tai vanhemmuudestasi - lapsella on pulmia koulussa tai kavereiden kanssa - kotona on ristiriitoja, joihin toivot selvittelyä - perheessä on kohdattu menetyksiä tai muita vaikeita elämäntilanteita - perheessä harkitaan avioeroa tai perheenjäsenet tarvitsevat tukea erosta selviytymiseen Näin palvelemme: - ohjaus ja neuvonta - lasten psykologiset tutkimukset - perhetilanteen kartoitus - lasten ja vanhempien yksilö- ja perhekäynnit - lyhytaikainen terapia - lasten ja vanhempien ryhmät Yhteystiedot: Psykologi Leena Rahikka Sorsanpesä 4. kerros, Törnäväntie 27, Seinäjoki www. Seinajoki.fi/ sosiaali- ja terveyskeskus /Terveyspalvelut/ psykologi- ja perheneuvontapalvelut

11 11 7. Koulukuraattori Koulukuraattori vastaa koulun sosiaalityöstä. Tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Työtehtävät koostuvat asiakastyöstä, oppilashuoltotyöstä, verkostotyöstä ja yhteistyöstä eri viranomaisten kanssa. Koulukuraattori kiinnittää huomiota oppilaiden arjen sujumiseen, toimintakykyyn ja vuorovaikutussuhteisiin. Tavoitteena on oppilaiden elämässä olevien riskitekijöiden ja tasapainoisen kasvun ja kehityksen esteiden tunnistaminen ja niissä auttaminen. Yhteyttä voi ottaa oppilas itse, vanhemmat tai opettaja. Koulukuraattorin tehtävänä on myös edistää omalta osaltaan koko kouluyhteisön hyvinvointia. Koulukuraattorina toimii Sanna Leppälä. Kuraattorin työpiste sijaitsee Nurmon yläasteen tiloissa, mutta tarpeen mukaan koulukuraattori on tavattavissa myös koulullamme.hänet tavoittaa numeroista (06) tai tai sähköpostitse 8. Kyyditys Oppilas saa ilmaisen koulukyydin, jos koulumatka on talvikunnossa pidettävää kevyenliikenteen väylää pitkin mitattuna yli 3 kilometriä ja vuoden 2014 alusta alkaen luokkalaisilla yli 5 kilometriä Perusopetuslain 32 :n mukaan perusopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun koulumatka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Kyyditys on järjestetty niin, että odotusaikoja on mahdollisimman vähän. 9. Opintoretket Ala-asteella retket kohdistuvat lähinnä omaan ja naapurikuntiin ja niiden ajankohta määräytyy opetussuunnitelman noudattamisesta.

12 12 Valkiavuoren koulu on saanut uuden kummikohteen keväällä Koulumme tukee nepalilaisen kivenhakkaajakylän lapsia ja apumme menee perille Suomen Lähetysseuran kautta. Kummituki kerätään vuosittain kevätkirkossa. Viime keväänä saimme lähettää kummikylän lapsille 461 euroa. Dhadingin kylissä, Nepalissa, ihmiset työskentelevät pienellä palkalla kivi- ja hiekkalouhoksilla, joen törmällä. Kivenhakkaaminen on raskasta ja vaarallista työtä ja monet kivenhakkaajat kärsivät erilaisista sairauksista. Lasten koulunkäynnin keskeytymisen syy on usein vaikeus maksaa koulumaksuja, jolloin lapset joutuvat aikuisten mukana hakkaamaan kiviä joen pohjalle. Myös jatko-opintopaikan puute palauttaa nuoret takaisin raskaaseen työhön. Kummeina annamme lapsille mahdollisuuden koulunkäyntiin ja parempaan elämään. UNICEF-kävely on ollut jo useampana vuotena osa koulumme kansainvälisyyskasvatusta. Viime keväänä onnistuimme keräämään 726 euroa Afrikan lapsille. Tällä summalla pääsee esimerkiksi 48 lasta kouluun Malissa. Kiitos avustasi! OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen yhteydessä oppilaille, joilla on eri syistä johtuvia oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia. Opetus on luonteeltaan ennaltaehkäisevää, korjaavaa ja oppilaan muuta opetusta tukevaa. Opetuksen painopiste on alkuopetuksessa ja siellä lukemisen- ja kirjoittamisen sekä laskemisen perustaitojen harjaannuttamisessa. Opetusta annetaan koulupäivän aikana samanaikaisopetuksena, yksilöllisesti tai pienryhmässä. Tarvittaessa oppilaan oppimisvaikeuksien taustaa ja luonnetta selvitetään psykologin tutkimuksilla. Ennen tutkimuksia neuvotellaan aina oppilaan huoltajien kanssa ja asia käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Syyslukukauden alussa ensimmäisten luokkien oppilaiden puhe tarkistetaan seulontatestauksella ja puheopetus aloitetaan mahdollisimman pian. Puheopetus on yksilöopetusta ja sitä annetaan minuuttia kerrallaan kerran viikossa. Lisäksi kotiin annetaan harjoituksia. Tavallisimmin oppilas ääntää virheellisesti s-, r- tai l-äänteen. Osa-aikainen erityisopetus on osa koulun arkista toimintaa. Mahdollisimman varhain aloitetut tukitoimet ja kodin myönteinen ja kannustava asenne auttaa lasta eteenpäin koulutiellä. Eija Kankaanpää, erityisopettaja

13 13 KOULUN LIIKUNNANOPETUKSESTA Liikuntatuntien mielekkään ja tehokkaan toteuttamisen edellytyksenä on sekä asiallinen vaatetus että tuntien jälkeen tapahtuva kunnollinen peseytyminen/suihkussa käynti. Oppilaat totutetaan jo ensimmäiseltä luokalta lähtien vaatteiden vaihtoon, tarkoituksenmukaiseen pukeutumiseen sekä kunnolliseen peseytymiseen. Pukeutuminen Sisätunnilla oppilailla tulee olla sisäliikuntaan sopiva vaatetus. Verryttelypuku ja lenkkikengät ovat käyttökelpoisin ulkoasu. Ulkotunteja varten oppilaan on pukeuduttava sään edellyttämällä tavalla. Kylmillä ilmoilla hänellä tulee olla päähine sekä lämmin vaatekerta. Henkilökohtaiset liikuntavälineet Talviurheilukautena perusvälineistöä ovat luistimet sekä sukset. Vapauttaminen liikunnasta ja/tai liikuntatunnilta Liikunnan opetuksesta voidaan vapauttaa lääkärintodistuksen nojalla. Lyhytaikaisista vapautuksista (alle kuukausi) voidaan sopia liikunnan opettajan ja pidemmästä rehtorin kanssa. Vaikka kyseessä olisi lyhytaikainen sairaus tai vamma, oppilasta kehotetaan tuomaan kirjallinen ilmoitus liikunnan opettajalle. Vapautetun oppilaan tulee kuitenkin seurata liikuntatunteja, ellei mukanaolo pahenna hänen sairauttaan. Peseytyminen liikuntatunnin jälkeen Suihkussa käyntiin ja peseytymiseen tulee varata riittävästi aikaa. Peseytymistä varten oppilaalla tulee olla pyyhe mukana. OPPILASKERHOT Liikuntakerho Hannu Keski-Jyrä ma klo luokan pojat Oppilaskuntakerho Päivi Pajusto

14 14 Seinäjoen kaupungin koulujen järjestyssäännöt 1. Käyn koulua säännöllisesti. Sairauspoissaolon huoltaja ilmoittaa koululle välittömästi ja muihin poissaoloihin huoltaja pyytää luvan. Enintään kolmen päivän poissaoloon luvan myöntää luokanopettaja / luokanohjaaja ja muihin poissaoloihin rehtori. 2. Noudatan koulussa opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita. 3. Toimin koulussa hyvien tapojen mukaisesti. Käyttäydyn kohteliaasti ja ystävällisesti sekä aikuisia että muita oppilaita kohtaan. Hyvään käyttäytymiseen kuuluu myös asiallinen kielenkäyttö sekä asiallinen ja tarkoituksenmukainen pukeutuminen. 4. Koulupäivän vietän koulun alueella. Poistuminen on sallittua opettajan luvalla. 5. Pidän osaltani huolta koulun tiloista, välineistä ja muusta omaisuudesta. Samoin huolehdin työ- ja ruokailupaikkani sekä koko koulualueen siisteydestä ja viihtyisyydestä. 6. Annan kaikille koulun oppilaille ja aikuisille työrauhan. Liikun koulun tiloissa rauhallisesti ja kunnioitan kaikkien fyysistä koskemattomuutta. Huolehdin osaltani yleisestä turvallisuudesta. 7. Mikäli koulussa sattuu vahinko tai onnettomuus, ilmoitan siitä opettajalle. Tahallisen vahingon joutuu tekijä itse korvaamaan. 8. En tuo kouluun koulutyöhön kuulumattomia tavaroita tai elintarvikkeita. Käytän mobiililaitteita (esim. matkapuhelin, tablettitietokone) koulun ohjeiden mukaan. Koulu ei korvaa mobiililaitteille tai muille tavaroille koulussa aiheutuneita vahinkoja tai niiden katoamista. 9. Koulumatka on aamulla kotoa kouluun, koulun päätyttyä koulusta suoraan kotiin tai iltapäivätoimintaan. Koulumatkoilla käyttäydyn asiallisesti, noudatan liikennesääntöjä ja hyviä tapoja. 10. Polkupyörät ja muut kulkuneuvot (kuten mopoautot) jätän koulupäivän ajaksi lukittuina niille varatuille paikoille, joissa ei saa koulupäivän aikana oleskella. Koulu ei vastaa kulkuneuvoille mahdollisesti aiheutuneista vahingoista tai niiden katoamisesta. Mikäli järjestyssääntöjä rikotaan, käytetään perusopetuslain määrittelemiä kurinpidollisia toimenpiteitä ja rangaistuksia. Järjestyssäännöt on hyväksytty Varhaiskasvatus- ja koululautakunnassa

15 15 KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINNIN KRITEERIT Erinomainen (10) Oppilas noudattaa koulun sääntöjä. Oppilas käyttäytyy esimerkillisen kohteliaasti, ystävällisesti ja auttavaisesti muita kohtaan. Oppilas käyttäytyy esimerkillisen oikeudenmukaisesti ja suvaitsevaisesti muita kohtaan. Oppilas sopeutuu työhön erilaisissa ryhmissä ja edistää yhteistä työskentelyä. Oppilas edistää työrauhaa. Oppilaan kielenkäyttö on esimerkillistä. Oppilas luo käytöksellään ympärilleen miellyttävää ilmapiiriä. Kiitettävä (9) Oppilas noudattaa koulun sääntöjä. Oppilas käyttäytyy kohteliaasti, ystävällisesti ja auttavaisesti muita kohtaan. Oppilas käyttäytyy oikeudenmukaisesti ja suvaitsevaisesti muita kohtaan. Oppilas sopeutuu työhön erilaisissa ryhmissä. Oppilas antaa toisille työrauhan. Oppilaan kielenkäyttö on asiallista. Hyvä (8) Oppilas noudattaa yleensä koulun sääntöjä. Oppilas sopeutuu yleensä työhön erilaisissa ryhmissä. Oppilas antaa toisille yleensä työrauhan. Oppilas käyttäytyy ystävällisesti muita kohtaan. Oppilaan kielenkäyttö on yleensä asiallista. Tyydyttävä (7) Oppilas noudattaa yleensä koulun sääntöjä. Oppilas häiritsee joskus työrauhaa. Oppilaalla on jonkin verran ongelmia sopeutumisessa työhön erilaisissa ryhmissä. Oppilaalla on joskus vaikeuksia ottaa toiset huomioon. Oppilaan kielenkäyttö vaatii ohjausta. Kohtalainen (6) Oppilaalla on vaikeuksia koulun sääntöjen noudattamisessa. Oppilaalla on ongelmia sopeutumisessa työhön erilaisissa ryhmissä. Oppilaalla on vaikeuksia ottaa toisia huomioon. Oppilas häiritsee toistuvasti työrauhaa. Oppilaan kielenkäyttö vaatii usein ohjausta. Välttävä (5) Oppilaalla on koulun sääntöjen noudattamisessa usein vaikeuksia. Oppilaalla on ongelmia sopeutumisessa työhön erilaisissa ryhmissä.

16 16 HUOM! Oppilas ei anna toisille työrauhaa. Oppilas ei osaa ottaa toisia huomioon. Oppilaan kielenkäyttö on usein asiatonta. On muistettava, että oppilas koulupäivän jälkeen menee suoraan kotiin tai iltapäivätoimintapaikkaan. Muussa tapauksessa oppilas ei kuulu kouluvakuutuksen piiriin. Koulu ei korvaa polkupyörille aiheutuneita vahinkoja. Pyöräiltäessä on suositeltavaa käyttää kypärää. Kouluretkillä pyöräiltäessä on kypärän käyttö pakollista. Mikäli oppilas kadottaa tai tärvelee oppi- tai tehtäväkirjansa, niin huoltaja on velvollinen korvaamaan aiheutetun vahingon. MUISTIINPANOJA VARTEN. palautus omalle opettajalle oppilaan nimi: Olen saanut koulutiedotteen.

17 huoltajan allekirjoitus 17

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA

TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA KIRKONKYLÄN KOULUN TIEDOTE LUKUVUODELLE 2017-2018 TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA 2017-2018 KOULUN TYÖAIKA alkaa päättyy Syyslukukausi ti 15.8.2017 pe 22.12.2017 Kevätlukukausi

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

Hyvää alkanutta lukuvuotta!

Hyvää alkanutta lukuvuotta! Hyvää alkanutta lukuvuotta! Keski-Nurmon koulun viides toimintavuosi on hyvällä alulla. Meillä on tällä hetkellä 130 oppilasta seitsemässä luokassa. Ellei aivan mitään ihmeitä tapahdu, tämä oppilasmäärä

Lisätiedot

EURAN KUNTA KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

EURAN KUNTA KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT EURAN KUNTA KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1.8.2017 2 1. KOULUN NIMI: Euran Kirkonkylän koulu 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN Koulun järjestyssääntöjen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Tervetuloa kouluun. Tervetuloa kouluun

Tervetuloa kouluun. Tervetuloa kouluun Tervetuloa kouluun 2018 2019 Tervetuloa kouluun Opas uusille oppilaille ja Lukuvuosi heidän huoltajilleen 2016-2017 ASKOLAN KUNTA Askolan kunta Sivistystoimi Sivistystoimi Tärkeitä päivämääriä Kouluun

Lisätiedot

koululääkäri Susanna Nyberg-Simola

koululääkäri Susanna Nyberg-Simola Lukuvuositiedote 2014-2015 HENKILÖKUNTA opettajat: 1a 1b 2.lk 3a 3b 4.lk 4.-5.lk 5.lk 6.lk pienluokka laaja-alainen eo: rehtori Päivi Lipsanen Jenni Nieminen Jaana Kukkonen Anu Terho Noora Vesterinen Laura

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa KOLMIPORTAINEN TUKI esi- ja perusopetuksessa YLEINEN TUKI * kaikille suunnattu, tilapäinen tuki * arviointi tapahtuu yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan * oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT A. YLEISET SÄÄNNÖT 1. Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Koulun alkaessa Vuodet eivät ole veljiä keskenään! Kun viime kouluvuosi polkaistiin käyntiin tutuilla opettajilla ja muulla henkilökunnalla, niin tämä vuosi

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012

Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin kriteerit Kouluilta kerätyistä kriteeristöistä parastettuja malleja päivitettynä Hämeenlinnan perusopetuksen arviointiohjeita vastaaviksi /RH 2010-2012 Työskentelyn

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma on lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 KUHANIEMEN KOULU HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45.

LUKUVUOSITIEDOTE 2010-2011 KUHANIEMEN KOULU HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45. HUOM! KOULUN VANHEMPAINILTA JÄRJESTETÄÄN TIISTAINA 7.9. KLO 18. Kahvinjuonnilla aloitellaan jo klo 17.45. Yhteisen aloituksen jälkeen vanhemmilla on mahdollista tavata koulun opettajia eri luokissa. LUKUVUOSITIEDOTE

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Kuparivuoren koulu. 1. Oppilaat. Noin 300. Keskikokoinen koulu. 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää

Kuparivuoren koulu. 1. Oppilaat. Noin 300. Keskikokoinen koulu. 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää Kuparivuoren koulu 1. Oppilaat Noin 300. Keskikokoinen koulu 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää Oppilaat tulevat pääasiassa keskustan ja Luonnonmaan alueelta, kieliluokilla ja

Lisätiedot

Opas on tarkoitus ottaa käyttöön lukuvuoden alusta. Sen menettelytapoihin perehdytään kouluissa jo kuluvan kevään aikana.

Opas on tarkoitus ottaa käyttöön lukuvuoden alusta. Sen menettelytapoihin perehdytään kouluissa jo kuluvan kevään aikana. Lasten ja nuorten lautakunta 25 04.04.2017 Lasten ja nuorten lautakunta 32 30.05.2017 PERUSOPETUKSEN YHTEISET TYÖRAUHAAN LIITTYVÄT TOIMINTAMALLIT/JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Lasten ja nuorten lautakunta 04.04.2017

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

OPPITUNNIT POISSAOLOT

OPPITUNNIT POISSAOLOT KOULUJEN YHTEISET TOIMINTASÄÄNNÖT OPPITUNNIT TERVEHTIMINEN Oppituntien aloitus tehdään selkeästi työrauhaa kunnioittaen. Uuden oppilasryhmän kanssa tunti alkaa tervehtimällä seisten. Vierailijan saapuessa

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Koulu Kuulammen koulu Lukuvuosi 2014-2015 Oppilashuollon palvelujen järjestäminen ja oppilashuollon toimintatavat Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän Kokoonpano

Lisätiedot

Lukuvuositiedote 07-08 www.keuruu.fi/pihlajavesi

Lukuvuositiedote 07-08 www.keuruu.fi/pihlajavesi Lukuvuositiedote 07-08 www.keuruu.fi/pihlajavesi www.peda.net/veraja/keuruu/pihlajavesi pihlajavesi@keuruu.fi Pihlajaveden ala-aste Valkeajärventie 77 42910 Pihlajavesi (014) 757 037 puh. 040 0153510 kännykkä

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 90/2010 vp Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi perusopetuslain muuttamisesta (HE

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Seija Lintukangas FT Edutaru Oy Jyväskylä 4.9.2012 Ruokailu iloa, oppimista, kasvatusta ja sivistystä

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

OPETUKSEEN OSALLISTUMISEN EDELLYTTÄMÄN AVUSTAJAPALVELUN MÄÄRITTELY

OPETUKSEEN OSALLISTUMISEN EDELLYTTÄMÄN AVUSTAJAPALVELUN MÄÄRITTELY Ähtärin kaupunki Koulutoimi 26.9.2007 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPETUS: TUKITOIMET OPETUKSEEN OSALLISTUMISEN EDELLYTTÄMÄN AVUSTAJAPALVELUN MÄÄRITTELY 1. Asiakirjan tarkoitus Tällä asiakirjalla määritellään

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Syksy saapuu hiljalleen, siirtää kesän eiliseen..

Syksy saapuu hiljalleen, siirtää kesän eiliseen.. Syystervehdys! Syksy saapuu hiljalleen, siirtää kesän eiliseen.. No niin on uusi lukuvuosi taas lähtenyt liikkeelle. Uudet oppilaat ja ohjaajat ovat kotiutuneet kouluumme. Oppilaita on nyt 22, joten hieman

Lisätiedot

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT HÄMEENKYRÖN KUNTA F.E. Sillanpään lukio Sisällys 1 Koulun nimi... 3 2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen...

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Oppilashuollon toimintasuunnitelma

Oppilashuollon toimintasuunnitelma KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU Oppilashuollon toimintasuunnitelma 2016-2017 27.9.2016 Koulun koko henkilökunta osallistuu päivittäiseen oppilashuoltotyöhön Oppilashuolto Perusopetuksessa olevalla oppilaalla

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma 1 Malvaan koulu Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma Malvaan nykyinen koulu on rakennettu v. 1956. Alkava lukuvuosi on 55. koulumme historiassa. Malvaan koulu on kaksiopettajainen perusopetuksen alakoulu.

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien mahdollisuudet lihavuuden ehkäisyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Opetusneuvos Marjaana Manninen,

Lisätiedot

AITTAKORVEN KOULU LUKUVUOSI

AITTAKORVEN KOULU LUKUVUOSI AITTAKORVEN KOULU LUKUVUOSI 2016-2017 REHTORI: 040-7009994 Pekka Posti OPETTAJAT: 1a Ville Vahvanen 040-6883707 1b Elina Järvinen 2a Anni Rantanen 2b Eva Lähdes 3a Hanna Räsänen 3b Henna Kalima 4a Johanna

Lisätiedot

Osa 1 Koulu työyhteisönä

Osa 1 Koulu työyhteisönä Sisällys Alkusanat...11 Osa 1 Koulu työyhteisönä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilaiden kohtaaminen (Simo Rönty)...15 Jokaisella työntekijällä on oma vastuualueensa...15 Lapsi tarvitsee aikuisia...16

Lisätiedot

HINNERJOEN KOULUN TOIMINTAKULTTUURI

HINNERJOEN KOULUN TOIMINTAKULTTUURI HINNERJOEN KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Päivitetty 3.10.2016 KOULUN HENKILÖKUNTA 1-2lk:n luokanopettaja, rehtori Johanna Rinteelä 044-4224601 3-4lk:n luokanopettaja Johanna Lassila (31.12.2016 saakka) ja Kati

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot