Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa."

Transkriptio

1 KOULUN TYÖAJAT JA LOMAPÄIVÄT 8.8 koulu alkoi viikko 42 on syysloma 6.12 Itsenäisyyspäivä (perjantai) on vapaapäivä perjantai on syyslukukauden viimeinen työpäivä 2.1. kevätlukukausi alkaa 6.1 loppiainen on vapaapäivä viikko 9 on talvilomaviikko torstai-maanantai on pääsiäisvapaa vappu, ja sitä seuraava perjantai ovat vapaapäiviä 29.5 helatorstai on vapaapäivä 31.5 lauantaina on lukuvuoden päätöstilaisuus Luvat poissaoloon Mikäli oppilas tarvitsee luvan koulusta poissaoloon, sen myöntää luokanopettaja kolmeksi päiväksi ja pidemmäksi aikaa koulun rehtori. Kolmea päivää pidemmät lomat anotaan aina kirjallisesti. Lomakkeita on saatavilla koulusta tai os. lomakkeet. Huoltajien velvollisuus on huolehtia siitä, että lomanaikaiset läksyt tulevat tehdyiksi. Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa. Päivittäinen työaika Koulun opettajat ja rehtori ovat tavattavissa koululla varmimmin kello Puhelinsoitto on helpoin tapa ottaa yhteyttä ja sopia esim. keskustelutuokiosta. Sähköpostitse opettajalle voi välittää viestin osoitteeseen tai opettajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Koulun soittoajat Koulu alkaa yleensä klo Ensimmäinen välitunti koulussa on ruokavälitunti klo Muut välitunnit alkavat 10 minuuttia vaille täyden tunnin. Soitto välitunnin aikana tavoittaa opettajan. Koulun osoite ja puhelinnumerot Toukotie 4, Nurmo rehtori opettajat koulusihteeri ma-ke talonmies erityisop. Kankaanpää siivoustyönjohtaja

2 2 LUE JA SÄILYTÄ TÄMÄ TIEDOTE, NIIN TIEDÄT MM. - mitkä ovat koulun työpäivät - miten parhaiten tavoittaa opettajat ja terveydenhoitajan - mitkä ovat koulun tärkeimmät tapahtumat - mitä kerhoja koulussamme on - miten oppilaan tulee varustautua liikuntatunneille - miten toimia koulutapaturmien hoidossa - mitkä ovat erityisopetuksen keskeiset osa-alueet sekä - mitkä ovat koulun järjestyssäännöt Lukuvuoden aikana teimme koulullemme laadun kehittämisen suunnitelman. Kevään vanhempainillassa saimme vanhemmilta arvokasta tietoa. Vanhempainillan keskustelujen yhteenveto löytyy koulumme kotisivulta Ajankohtaista -otsikon alta (http://www.seinajoki.fi/varhaiskasvatusjakoulutus/perusopetus/alakoulut/valkiavuorenkoulu.html). Kiitämme vanhempia yhteistyöstä! AJANKOHTAISTA KOULUASIAA Auringon hellimän kesän jälkeen on koulutyö käynnistynyt hieman ristiriitaisissa tunnelmissa. Kaupungin säästötoimet heijastuvat koulun arkeen muun muassa opetushenkilöstön lomautusten ja otettujen säästövapaiden myötä. Lasten turvallisuus tullaan takaamaan myös sellaisina päivinä, kun osa henkilökunnasta ei ole paikalla, ja opetussuunnitelmaan kirjatut tavoitteet pyritään saavuttamaan. Ottaen huomioon edellä esitetyn koulussamme ei tulla järjestämään perinteisiä joulujuhlia, sen sijaan koko koulun Lucia-juhlaa vietetään Nurmon kirkossa perjantaina Säästötoimet näkyvät myös koulukuljetusoikeuksiin liittyvine tarkennuksineen ja kilometrirajamuutoksineen. Koulumatka mitataan talvikunnossa pidettävää kevyenliikenteen väylää pitkin, ja vuoden 2014 alusta alkaen koulukuljetukseen oikeuttava koulumatkan pituus muuttuu luokkalaisilla viideksi kilometriksi nykyisen kolmen kilometrin sijasta. Tämän lukuvuoden teemana on syrjäytymisen ehkäisy, jonka osa-alueina ovat ryhmäytyminen, kodin ja koulun yhteistyö, itsensä ja muiden arvostaminen ja tunnetaidot. Omassa koulussamme haluamme vielä erityisesti korostaa osallistamista ja turvallisuutta. Koulukeskuksen pihan turvallisuus on ollut meidän koulussamme laatutyön kärkihanke. Tämän hankkeen puitteissa on pidetty kokouksia, joissa on ollut paikalla koulujen edustajien lisäksi myös asioista vastaavat kaupungin tekniseltä puolelta ja puistopuolelta. Suunnitelmassa koulupihan turvallisuuden parantamiseksi on lähdetty siitä, että hanke toteutettaisiin vaiheittain siten, että aloitettaisiin meidän koulustamme. Toivottavasti säästöpaineet eivät romuta tätä varsin tarpeellista hanketta.

3 3 Oppilasmäärä on pysynyt edellisen lukuvuoden tasolla niin, että lukuvuoden alkaessa oppilaita oli 388. Opetus- ja kulttuuriministeriön lisätuntiresurssin ansiosta olemme pystyneet pitämään myös opetusryhmien lukumäärän entisellään. Uusina opettajina ovat aloittaneet erityisluokanopetttaja Eveliina Sivunen ja Tanja Eteläahon hoitovapaan sijaisena toimiva luokanopettaja Henna Huhta. Uutena kouluterveydenhoitajana aloittaa alkaen Satu Jouppi. Hyvää alkanutta lukuvuotta toivottaen Harri Järvikangas rehtori Puheenjohtajan mietteitä! Syrjäytyminen teemana Seinäjoen kouluissa. Suomessa on tällä hetkellä kotinsa ulkopuolelle sijoitettua lasta, kertoo avustusjärjestö HelsinkiMissio. Huostaanottojen määrä on räjähtänyt 1990-luvun alusta, jolloin sijoitettuja lapsia oli alle Stakesin uusimpien laskelmien ja arvioiden mukaan syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria on Toinen arvio on, että määrä kasvaa noin tuhannella vuosittain Yhteiskunta ei pysty auttamaan kaikkia hädänalaisia. Sukupolven pelastamiseen tarvitaan kansanliikettä. On asioita, jotka kiistatta kuuluvat sosiaalitoimen kontolle. Ja jotka sosiaalitoimi myös osaa hoitaa. Ne liittyvät yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen. Mutta on asioita, jotka eivät kuulu sosiaaliviraston tehtäviin ja joita se ei osaisikaan hoitaa. Puhun kansalaisvastuun ja energian kanavoimisesta. Se liittyy rakastamiseen. Voit esimerkiksi omalta osaltasi pitää huolen siitä että lapsesi sosiaalinen elämä pysyy yllä. Anna lapsellesi mahdollisuus osallistua ja harrastaa. Anna lapsesi leikkiä ystävien kanssa. Keskustele itse naapurisi kanssa vaikka säästä (jos et muuta keksi). Pienillä asioilla voidaan ehkäistä syrjäytymistä. Kukaan ei saa jäädä yksin ja apu löytyy usein läheltä. Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy pitäisi aloittaa hyvin varhaisessa vaiheessa (varhainen puuttuminen). Syrjäytymiskehitys lähtee usein liikkeelle kodista. Siksi yhteiskunnan on syytä olla tukena perheille, jotka ovat syrjäytymisvaarassa. Päiväkoti ja koulu voivat ehkäistä jo alkanutta syrjäytymiskehitystä. Viimeistään koulun alkaessa lapselle ja hänen perheelleen pitäisi saada moniammatillinen turvaverkko ympärilleen riittävän avun saamiseksi lapsen kehityksen tueksi. Ratkaiseva hetki syrjäytymisuhan alla olevan nuoren kannalta on se, kun pitäisi jatkaa peruskoulusta lukioon tai ammatilliseen koulutukseen. Liian moni ei jatka kummassakaan. Keskustelu oppivelvollisuusiän nostamisesta on paikallaan. Yksikään nuori ei saa siinä tilanteessa olla yksin. Tomi Mäenpää

4 4 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENET LV A 1B 2A 2B 2C Piia Mörsky Vesa Kantola Anu Syrjälä Marjo Pihlajaniemi Eija Takala Plk 1-2 Kaisu Marttila 3A 3B 3C 3D 4A 4B 4C Pauliina Pokela Maria Jyllilä Pasi Syrjälä Marika Saari Jari Jaskari Helena Jääskö Suvi Lakso Plk 3-4 Leena Vedenjuoksu 5A 5B 6A 6B 6C Mari Penttilä Maria Pyhälahti Satu Hautala Tomi Mäenpää, puheenjohtaja Katja Lähteenmäki-Paukku Harri Järvikangas ja Marjo Haapaniemi Hyvät vanhemmat! Toivomme, että huolehditte lapsenne ajoissa nukkumaan, koska ala-asteen oppilas tarvitsee yöunta vähintään kymmenen tuntia. Väsynyt oppilas on joko ärtynyt, levoton tai "nukahtelee" oppitunneilla. Oppilaalla on oikeus ottaa mukaan välipalaa niinä päivinä, kun koulu kestää vähintään klo 14:een. Suosittelemme terveellistä välipalaa, joten toivomme, että oppilailla ei ole välipaloina suklaapitoisia tuotteita.

5 5 OPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET Arvot Koulun kasvatus- ja opetustyön lähtökohtana on lapsi, hänen kasvunsa tukeminen ja opiskelunsa kannustaminen. Elämässä selviytymisen peruskiveksi pyritään kehittämään oppilaan tervettä itsetuntoa, omien vahvuuksien tuntemista sekä toisten kunnioittamista ja huomioonottamista. Opetuksessa huomioidaan kulttuuriin tutustuminen ja monikulttuurisuuden hyväksyminen. Opetus on poliittisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti tunnustuksetonta. Lapsi ymmärtää rajojen merkityksen ja käyttäytyy sääntöjen mukaan. Koulussa kiinnitetään erityistä huomiota hyviin tapoihin. Toiminta-ajatus Valkiavuoren koulu toimii yhdessä kotien kanssa hyväksyen ja ymmärtäen, tukien ja ohjaten, kouluttaen ja kasvattaen, erilaisista lähtökohdista ponnistava lapsia niin, että he saavat yleissivistyksen, jonka avulla he selviytyvät muuttuvassa maailmassa. Perusopetuksen tehtävä Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana (Perusopetuslaki). Valkiavuoren koulun päämääränä on tarjota jokaiselle oppilaalle sellaiset perustiedot, -taidot ja - valmiudet, joiden varaan hän voi rakentaa tulevaisuutensa. Oppilaalle annetaan hyvät lähtökohdat elinikäiseen ja yksilölliseen oppimiseen. Oppimista ja kasvua tuetaan moniammatillisesti yhteistyössä kotien kanssa. Kasvatus- ja opetustyön perustana on konstruktivistinen oppimiskäsitys. Oppimisen lähtökohtana ovat oppilaan aiemmat tiedot, taidot, kokemukset ja tapa hahmottaa maailmaa. Oppiminen on oppilaan aktiivista ja sosiaalista toimintaa, jonka avulla oppilas rakentaa jatkuvasti kuvaansa maailmasta. Opettajan tehtävänä on suunnata ja ohjata oppilasta opettajan omalla asiantuntemuksella kohti tavoitteita. Opettaja myös auttaa oppilasta hallitsemaan ja jäsentämään kokonaisuuksia, liittämään uusia asioita näihin kokonaisuuksiin sekä ymmärtämään erilaisten kokonaisuuksien yhteyksiä toisiinsa.

6 6 OPETTAJAT JA OPPILASMÄÄRÄT 1a 25 Henna Huhta puh b 24 Kati Kivistö puh a 17 Minna Mäenpää puh b 18 Päivi Pajusto puh c 19 Hilpi Yli-Jaskari puh a 22 Elisa Puoskari puh b 21 Riikka Nurmenrinta puh c 11 Jaana Marjanen puh d 22 Virpi Lilli puh a 21 Marjo Haapaniemi puh b 20 Anne Rantala puh c 19 Hannu Keski-Jyrä puh a 27 Takala Tuomas puh b 27 Mikko Kallionsivu puh a 20 Jarmo Eteläaho puh b 25 Johanna Saarikoski puh c 25 Tuomo Seppä puh plk Satu Luostarinen puh Tuulevi Leskelä puh Eveliina Sivunen puh yht. 390 Harri Järvikangas, rehtori puh Eija Kankaanpää, laaja-alainen erityisopettaja puh Katriina Ahvenniemi, englanti puh Pirkko Kari, ruotsi, englanti puh Elina Jaskari, saksa puh Sami Haapala, talonmies puh Päivystävä viikonlopputalonmies, puh Pirkko Kotala, ravitsemistyönjohtaja puh Kirsti Lahti, siivoustyönjohtaja puh Marketta Virtanen, siivooja Pirjo Immonen, siivooja HUOM! Siivoojat eivät ole tavattavissa klo 14.30:n jälkeen.

7 7 KAMPANJAT, TEEMAPÄIVÄT YM. TAPAHTUMAT YU-kilpailut ke klo luokat vanhempainilta ti klo Koulujenväliset YU-kisat ke , varapäivä to (Nurmon alueen) Nälkäpäivä pe Uintiviikko 48 ja 49 ma/ti 5.luokkien oppilaille kirjailijan työhön tutustuminen, kummikirjailija Sari Peltoniemi vko Sanaseikkailu 2.lkt vko 45 ti/to Yökoulu 6. lkt, syyslukukausi Vanhempainilta marraskuussa, syrjäytymisen estäminen teema Itsenäisyysjuhla to lkt ja 2.lkt ohjelmavastuussa To klo Lucia-juhla 6-luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen Nurmon kirkossa Pe klo Koulun Lucia-juhla Nurmon kirkossa Syyslukukauden päätöspäivä pe Kevätlukukausi alkaa to Helmikuu; hiihtokilpailut sekä koulun omat että koulujenväliset Maaliskuu; ulkoilupäivä luistelu ja laskettelu Joupiskalla Uintiviikko 14 ja 15 ma Lukuviikko vko 17 Hiljainen viikko, pääsiäishartaus ke , 3.lkt ja 5.lkt ohjelmavastuussa Veteraanipäivä pe Unicef-kävely ke Toukokuu maastojuoksut (Nurmon alueen) Kevätkirkko to Kevätlukukausi loppuu la Erilaisiin urheilutapahtumiin osallistuminen

8 8 OPPILASHUOLTO 1. Kouluruokailu Koulukeittolan emäntänä toimii Pirkko Kotala, puh , dieettiruoasta huolehtii Liisa Rauhala. Ruokalistaan voi tulla tilapäisiä muutoksia tarjousten tms. seikkojen takia. 2. Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhoito on osa oppilashuoltoa ja se pyrkii turvaamaan jokaisen oppilaan terveen kasvun ja kehityksen. Kouluterveydenhuolto on terveyden edistämistä, sairauksien ehkäisyä ja terveyskasvatusta. Kouluterveydenhuoltoon sisältyy myös kouluympäristön terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Kouluterveydenhoitajana toimii syyslukukaudella Satu Jouppi. Terveydenhoitaja on tavattavissa arkisin klo , pe puh tai tai Oppilaille on vastaanotto päivittäin klo 11-12, kiireelliset sairastumiset ja tapaturmat hoidetaan heti. Muina aikoina tehdään luokkakohtaisia terveystarkastuksia. Mikäli oppilaalla on jokin pitkäaikaissairaus vanhempien on hyvä siitä opettajalle ilmoittaa. On myös huolehdittava, että mahdollisesti esim. migreenikohtaukseen tarvittava lääkitys ja ohjeet sen käytöstä ovat mukana koulupäivän aikana repussa. Seinäjoen peruskouluissa ei keväällä 2011 tehdyn päätöksen jälkeen ole minkäänlaisia lääkkeitä käytettävissä vaan kaikki lääkkeet ovat terveydenhoitajan vastaanotolla: koulussa lapselle voidaan koulun henkilökunnan toimesta antaa vain hänellä itsellään mukana olevia lääkkeitä ellei terveydenhoitaja ole paikalla. Oppilaiden terveystapaamiset: Kouluterveydenhuolto tapaa oppilaat vuosittain ja alakoulun aikana tehdään kaksi ns. laajaa terveystarkastusta, jotka ajoittuvat 1 lk:n ja 4-5 lk:n tarkastukseen. Laajoissa tarkastuksissa kartoitetaan lapsen ja koko perheen hyvinvointia. Uuden suunnitelman mukaisesti terveydenhoitaja kutsuu oppilaan vanhempineen terveystapaamiseen 1.luokkaa edeltävän kesän aikana. Tällöin tutkitaan oppilaan paino, pituus, näkö ja verenpaine ja sovitaan yksilöllisen seurannan tarve. 1 lk:n kevään aikana oppilas kutsutaan vanhempineen koululääkärin tarkastukseen. Vanhempien läsnäolo tarkastuksessa on todella tärkeää.toisen ja kolmannen luokan aikana lapset käyvät terveystapaamisessa joko keväällä tai syksyllä. Neljännellä luokalla terveydenhoitaja kutsuu oppilaan laajempaan terveystapaamiseen, jossa keskustellaan mm. tv:n katselusta, tietokoneen käytöstä sekä unen tarpeesta. Tutkitaan paino, pituus, näkö, ryhti ja verenpaine. Kotiin lähetetään terveystietokaavake ennen tarkastusta. Koululääkäri ja terveydenhoitaja tapaavat oppilaan viidennellä luokalla. Lääkärintarkastukseen kutsutaan myös vanhempia, sillä he ovat oman lapsensa ja perheensä terveyden ja hyvinvoinnin parhaita asiantuntijoita. Kuudesluokkalaisten terveystapaamisessa keskustellaan mm. yläasteelle siirtymisestä sekä päihdeasioista. Mitataan paino, pituus sekä tarkistetaan ryhti.

9 9 Sovittaessa terveydenhoitaja tapaa lapsen yksilöllisen suunnitelman mukaan. Myös oppilas ja vanhempi voivat ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan oppilasta koskevissa asioissa. Koululaisten hammashuolto: Jari Norppa p Lea Itkonen p suuhygienisti p Koulutapaturmien hoito Koulutapaturmasta on ilmoitettava välittömästi omalle opettajalle tai rehtorille, joka arvioi tilanteen ja ohjaa hoitoon terveydenhoitajalle tai terveyskeskukseen. Oppilaille on otettu tapaturmavakuutus, joka kattaa koulun järjestämän toiminnan, myös oppilasretket, kerhot ja illanvietot. Jos jompikumpi vanhemmista lähtee lapsen saattajaksi terveyskeskukseen: a) taksilla: hän ei maksa taksilaskua, vaan pyytää lähettämään laskun Seinäjoen kaupungin koulutoimistoon tai koululle, b) omalla autolla: hän voi laskuttaa kilometrikorvaukset kunnalta koulun kanslian välityksellä. 4. Oppilashuoltoryhmän toiminta Koulun oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa. Ryhmään kuuluvat rehtori, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, psykologi ja erityisopettaja. Oppilashuoltoryhmän kokoukseen voidaan kutsua myös oppilaan huoltaja, sosiaalityöntekijä, luokanopettaja/aineenopettaja (opetuksellinen suhde oppilaaseen), koulunkäynninohjaaja (ohjauksellinen suhde oppilaaseen) tai koululääkäri. Käsiteltäessä oppilaan asiaa ensimmäistä kertaa oppilashuoltoryhmässä lähetetään kotiin rehtorin allekirjoittama ilmoitus oppilashuoltotyöskentelyn käynnistämisestä. Oppilashuoltoryhmän kokouksista tehdään muistio ja yksittäistä oppilasta koskevat asiat kirjataan erilliseen lomakkeeseen. Oppilashuoltoryhmän kokouksissa käsitellään muun muassa oppilaan oppimisvaikeuksia, käyttäytymisen ongelmia, koulukiusaamista tai muita koulunkäyntiin liittyviä asioita. Oppilashuoltoryhmä käsittelee myös oppilaasta laaditun pedagogisen arvion tai pedagogisen selvityksen. Käsitellyt asiat ja keskustelut ovat luottamuksellisia. 5. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Oppilaalla on mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin. Tuen tarvetta mietittäessä huomioidaan oppilaan yksilölliset edellytykset ja tarpeet. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin on tarpeellista kolmiportaisen tukimallin mukaan. Tuen muodot ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Yleisen tuen tavoitteena on mahdollisimman nopea ja varhainen puuttuminen oppilaan vaikeuksiin. Tuki voi olla mm. monipuolisten opetusmenetelmien käyttämistä, henkilökohtaista ohjausta, tukiopetusta, opetuksen/oppimateriaalien eriyttämistä, laaja-alaista erityisopetusta, kodin ja koulun yhteistyötä. Pääsääntöisesti tukea antaa luokanopettaja, joka seuraa oppilaan tilannetta ja arvioi tuen riittävyyttä. Jos yleinen tuki ei riitä, opettaja tiedottaa huoltajia oppilaan tilanteesta ja laatii kirjallisen

10 10 pedagogisen arvion, joka käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Oppilashuoltoryhmä päättää tehostetun tuen aloittamisesta. Tehostettu tuki on yleistä tukea säännöllisempää, voimakkaampaa ja yksilöllisempää. Yleisen tuen tukimuotoja tehostetaan sekä määrällisesti että laadullisesti, etteivät ongelmat kasvaisi ja kasaantuisi. Oppilaan opettaja/t laativat yhteistyössä huoltajan ja oppilaan kanssa oppimissuunnitelman, johon kirjataan mm. oppilaan tarvitsema tuki, tarpeet, tavoitteet ja menetelmät. Oppimissuunnitelman tavoitteena on turvata oppilaalle hyvät edellytykset edetä opinnoissaan, lisätä opettajan tietoisuutta oppilaasta ja sitä kautta auttaa oppilaan opetuksen järjestämistä ja suunnittelua. Samoin huoltaja saa oppimissuunnitelmasta itselleen tietoa, jonka avulla hän voi tukea lasta kotona. Erityiseen tukeen siirrytään, jos tehostettu tuki ei riitä. Tällöin oppilaan opetuksesta vastaavat henkilöt laativat pedagogisen selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä. Oppilasta ja huoltajaa kuullaan ennen selvityksen laatimista. Selvitys käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Mikäli selvityksen perusteella päädytään yksilöllistämään yksi tai useampi oppiaine tai oppilas tarvitsee pääosin erityisopetuksena annettua opetusta, tehdään oppilaalle erityisen tuen päätös. Päätöksen tekee erityisopetuksen rehtori. Erityinen tuki on luonteeltaan kuntouttavaa sekä vahvasti oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan suunnattua. Oppilaalle laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma). Oppilaan opetus voidaan järjestää joko muun opetuksen yhteydessä tai pienryhmässä. 6. Psykologi- ja perheneuvontapalvelut Ota yhteyttä vanhempana lapsesi asiassa, kun - olet huolissasi lapsesi käyttäytymisestä tai tunne-elämään liittyvästä asiasta - haluat keskustella lapsesi kehityksestä, kasvatuksesta tai vanhemmuudestasi - lapsella on pulmia koulussa tai kavereiden kanssa - kotona on ristiriitoja, joihin toivot selvittelyä - perheessä on kohdattu menetyksiä tai muita vaikeita elämäntilanteita - perheessä harkitaan avioeroa tai perheenjäsenet tarvitsevat tukea erosta selviytymiseen Näin palvelemme: - ohjaus ja neuvonta - lasten psykologiset tutkimukset - perhetilanteen kartoitus - lasten ja vanhempien yksilö- ja perhekäynnit - lyhytaikainen terapia - lasten ja vanhempien ryhmät Yhteystiedot: Psykologi Leena Rahikka Sorsanpesä 4. kerros, Törnäväntie 27, Seinäjoki www. Seinajoki.fi/ sosiaali- ja terveyskeskus /Terveyspalvelut/ psykologi- ja perheneuvontapalvelut

11 11 7. Koulukuraattori Koulukuraattori vastaa koulun sosiaalityöstä. Tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Työtehtävät koostuvat asiakastyöstä, oppilashuoltotyöstä, verkostotyöstä ja yhteistyöstä eri viranomaisten kanssa. Koulukuraattori kiinnittää huomiota oppilaiden arjen sujumiseen, toimintakykyyn ja vuorovaikutussuhteisiin. Tavoitteena on oppilaiden elämässä olevien riskitekijöiden ja tasapainoisen kasvun ja kehityksen esteiden tunnistaminen ja niissä auttaminen. Yhteyttä voi ottaa oppilas itse, vanhemmat tai opettaja. Koulukuraattorin tehtävänä on myös edistää omalta osaltaan koko kouluyhteisön hyvinvointia. Koulukuraattorina toimii Sanna Leppälä. Kuraattorin työpiste sijaitsee Nurmon yläasteen tiloissa, mutta tarpeen mukaan koulukuraattori on tavattavissa myös koulullamme.hänet tavoittaa numeroista (06) tai tai sähköpostitse 8. Kyyditys Oppilas saa ilmaisen koulukyydin, jos koulumatka on talvikunnossa pidettävää kevyenliikenteen väylää pitkin mitattuna yli 3 kilometriä ja vuoden 2014 alusta alkaen luokkalaisilla yli 5 kilometriä Perusopetuslain 32 :n mukaan perusopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun koulumatka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Kyyditys on järjestetty niin, että odotusaikoja on mahdollisimman vähän. 9. Opintoretket Ala-asteella retket kohdistuvat lähinnä omaan ja naapurikuntiin ja niiden ajankohta määräytyy opetussuunnitelman noudattamisesta.

12 12 Valkiavuoren koulu on saanut uuden kummikohteen keväällä Koulumme tukee nepalilaisen kivenhakkaajakylän lapsia ja apumme menee perille Suomen Lähetysseuran kautta. Kummituki kerätään vuosittain kevätkirkossa. Viime keväänä saimme lähettää kummikylän lapsille 461 euroa. Dhadingin kylissä, Nepalissa, ihmiset työskentelevät pienellä palkalla kivi- ja hiekkalouhoksilla, joen törmällä. Kivenhakkaaminen on raskasta ja vaarallista työtä ja monet kivenhakkaajat kärsivät erilaisista sairauksista. Lasten koulunkäynnin keskeytymisen syy on usein vaikeus maksaa koulumaksuja, jolloin lapset joutuvat aikuisten mukana hakkaamaan kiviä joen pohjalle. Myös jatko-opintopaikan puute palauttaa nuoret takaisin raskaaseen työhön. Kummeina annamme lapsille mahdollisuuden koulunkäyntiin ja parempaan elämään. UNICEF-kävely on ollut jo useampana vuotena osa koulumme kansainvälisyyskasvatusta. Viime keväänä onnistuimme keräämään 726 euroa Afrikan lapsille. Tällä summalla pääsee esimerkiksi 48 lasta kouluun Malissa. Kiitos avustasi! OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen yhteydessä oppilaille, joilla on eri syistä johtuvia oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia. Opetus on luonteeltaan ennaltaehkäisevää, korjaavaa ja oppilaan muuta opetusta tukevaa. Opetuksen painopiste on alkuopetuksessa ja siellä lukemisen- ja kirjoittamisen sekä laskemisen perustaitojen harjaannuttamisessa. Opetusta annetaan koulupäivän aikana samanaikaisopetuksena, yksilöllisesti tai pienryhmässä. Tarvittaessa oppilaan oppimisvaikeuksien taustaa ja luonnetta selvitetään psykologin tutkimuksilla. Ennen tutkimuksia neuvotellaan aina oppilaan huoltajien kanssa ja asia käsitellään oppilashuoltoryhmässä. Syyslukukauden alussa ensimmäisten luokkien oppilaiden puhe tarkistetaan seulontatestauksella ja puheopetus aloitetaan mahdollisimman pian. Puheopetus on yksilöopetusta ja sitä annetaan minuuttia kerrallaan kerran viikossa. Lisäksi kotiin annetaan harjoituksia. Tavallisimmin oppilas ääntää virheellisesti s-, r- tai l-äänteen. Osa-aikainen erityisopetus on osa koulun arkista toimintaa. Mahdollisimman varhain aloitetut tukitoimet ja kodin myönteinen ja kannustava asenne auttaa lasta eteenpäin koulutiellä. Eija Kankaanpää, erityisopettaja

13 13 KOULUN LIIKUNNANOPETUKSESTA Liikuntatuntien mielekkään ja tehokkaan toteuttamisen edellytyksenä on sekä asiallinen vaatetus että tuntien jälkeen tapahtuva kunnollinen peseytyminen/suihkussa käynti. Oppilaat totutetaan jo ensimmäiseltä luokalta lähtien vaatteiden vaihtoon, tarkoituksenmukaiseen pukeutumiseen sekä kunnolliseen peseytymiseen. Pukeutuminen Sisätunnilla oppilailla tulee olla sisäliikuntaan sopiva vaatetus. Verryttelypuku ja lenkkikengät ovat käyttökelpoisin ulkoasu. Ulkotunteja varten oppilaan on pukeuduttava sään edellyttämällä tavalla. Kylmillä ilmoilla hänellä tulee olla päähine sekä lämmin vaatekerta. Henkilökohtaiset liikuntavälineet Talviurheilukautena perusvälineistöä ovat luistimet sekä sukset. Vapauttaminen liikunnasta ja/tai liikuntatunnilta Liikunnan opetuksesta voidaan vapauttaa lääkärintodistuksen nojalla. Lyhytaikaisista vapautuksista (alle kuukausi) voidaan sopia liikunnan opettajan ja pidemmästä rehtorin kanssa. Vaikka kyseessä olisi lyhytaikainen sairaus tai vamma, oppilasta kehotetaan tuomaan kirjallinen ilmoitus liikunnan opettajalle. Vapautetun oppilaan tulee kuitenkin seurata liikuntatunteja, ellei mukanaolo pahenna hänen sairauttaan. Peseytyminen liikuntatunnin jälkeen Suihkussa käyntiin ja peseytymiseen tulee varata riittävästi aikaa. Peseytymistä varten oppilaalla tulee olla pyyhe mukana. OPPILASKERHOT Liikuntakerho Hannu Keski-Jyrä ma klo luokan pojat Oppilaskuntakerho Päivi Pajusto

14 14 Seinäjoen kaupungin koulujen järjestyssäännöt 1. Käyn koulua säännöllisesti. Sairauspoissaolon huoltaja ilmoittaa koululle välittömästi ja muihin poissaoloihin huoltaja pyytää luvan. Enintään kolmen päivän poissaoloon luvan myöntää luokanopettaja / luokanohjaaja ja muihin poissaoloihin rehtori. 2. Noudatan koulussa opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita. 3. Toimin koulussa hyvien tapojen mukaisesti. Käyttäydyn kohteliaasti ja ystävällisesti sekä aikuisia että muita oppilaita kohtaan. Hyvään käyttäytymiseen kuuluu myös asiallinen kielenkäyttö sekä asiallinen ja tarkoituksenmukainen pukeutuminen. 4. Koulupäivän vietän koulun alueella. Poistuminen on sallittua opettajan luvalla. 5. Pidän osaltani huolta koulun tiloista, välineistä ja muusta omaisuudesta. Samoin huolehdin työ- ja ruokailupaikkani sekä koko koulualueen siisteydestä ja viihtyisyydestä. 6. Annan kaikille koulun oppilaille ja aikuisille työrauhan. Liikun koulun tiloissa rauhallisesti ja kunnioitan kaikkien fyysistä koskemattomuutta. Huolehdin osaltani yleisestä turvallisuudesta. 7. Mikäli koulussa sattuu vahinko tai onnettomuus, ilmoitan siitä opettajalle. Tahallisen vahingon joutuu tekijä itse korvaamaan. 8. En tuo kouluun koulutyöhön kuulumattomia tavaroita tai elintarvikkeita. Käytän mobiililaitteita (esim. matkapuhelin, tablettitietokone) koulun ohjeiden mukaan. Koulu ei korvaa mobiililaitteille tai muille tavaroille koulussa aiheutuneita vahinkoja tai niiden katoamista. 9. Koulumatka on aamulla kotoa kouluun, koulun päätyttyä koulusta suoraan kotiin tai iltapäivätoimintaan. Koulumatkoilla käyttäydyn asiallisesti, noudatan liikennesääntöjä ja hyviä tapoja. 10. Polkupyörät ja muut kulkuneuvot (kuten mopoautot) jätän koulupäivän ajaksi lukittuina niille varatuille paikoille, joissa ei saa koulupäivän aikana oleskella. Koulu ei vastaa kulkuneuvoille mahdollisesti aiheutuneista vahingoista tai niiden katoamisesta. Mikäli järjestyssääntöjä rikotaan, käytetään perusopetuslain määrittelemiä kurinpidollisia toimenpiteitä ja rangaistuksia. Järjestyssäännöt on hyväksytty Varhaiskasvatus- ja koululautakunnassa

15 15 KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINNIN KRITEERIT Erinomainen (10) Oppilas noudattaa koulun sääntöjä. Oppilas käyttäytyy esimerkillisen kohteliaasti, ystävällisesti ja auttavaisesti muita kohtaan. Oppilas käyttäytyy esimerkillisen oikeudenmukaisesti ja suvaitsevaisesti muita kohtaan. Oppilas sopeutuu työhön erilaisissa ryhmissä ja edistää yhteistä työskentelyä. Oppilas edistää työrauhaa. Oppilaan kielenkäyttö on esimerkillistä. Oppilas luo käytöksellään ympärilleen miellyttävää ilmapiiriä. Kiitettävä (9) Oppilas noudattaa koulun sääntöjä. Oppilas käyttäytyy kohteliaasti, ystävällisesti ja auttavaisesti muita kohtaan. Oppilas käyttäytyy oikeudenmukaisesti ja suvaitsevaisesti muita kohtaan. Oppilas sopeutuu työhön erilaisissa ryhmissä. Oppilas antaa toisille työrauhan. Oppilaan kielenkäyttö on asiallista. Hyvä (8) Oppilas noudattaa yleensä koulun sääntöjä. Oppilas sopeutuu yleensä työhön erilaisissa ryhmissä. Oppilas antaa toisille yleensä työrauhan. Oppilas käyttäytyy ystävällisesti muita kohtaan. Oppilaan kielenkäyttö on yleensä asiallista. Tyydyttävä (7) Oppilas noudattaa yleensä koulun sääntöjä. Oppilas häiritsee joskus työrauhaa. Oppilaalla on jonkin verran ongelmia sopeutumisessa työhön erilaisissa ryhmissä. Oppilaalla on joskus vaikeuksia ottaa toiset huomioon. Oppilaan kielenkäyttö vaatii ohjausta. Kohtalainen (6) Oppilaalla on vaikeuksia koulun sääntöjen noudattamisessa. Oppilaalla on ongelmia sopeutumisessa työhön erilaisissa ryhmissä. Oppilaalla on vaikeuksia ottaa toisia huomioon. Oppilas häiritsee toistuvasti työrauhaa. Oppilaan kielenkäyttö vaatii usein ohjausta. Välttävä (5) Oppilaalla on koulun sääntöjen noudattamisessa usein vaikeuksia. Oppilaalla on ongelmia sopeutumisessa työhön erilaisissa ryhmissä.

16 16 HUOM! Oppilas ei anna toisille työrauhaa. Oppilas ei osaa ottaa toisia huomioon. Oppilaan kielenkäyttö on usein asiatonta. On muistettava, että oppilas koulupäivän jälkeen menee suoraan kotiin tai iltapäivätoimintapaikkaan. Muussa tapauksessa oppilas ei kuulu kouluvakuutuksen piiriin. Koulu ei korvaa polkupyörille aiheutuneita vahinkoja. Pyöräiltäessä on suositeltavaa käyttää kypärää. Kouluretkillä pyöräiltäessä on kypärän käyttö pakollista. Mikäli oppilas kadottaa tai tärvelee oppi- tai tehtäväkirjansa, niin huoltaja on velvollinen korvaamaan aiheutetun vahingon. MUISTIINPANOJA VARTEN. palautus omalle opettajalle oppilaan nimi: Olen saanut koulutiedotteen.

17 huoltajan allekirjoitus 17

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI Opettajatyöpäivä Lauantai 29.10.2016 Raija-Liisa Hakala ja Taina Huhtala YLEINEN TUKI: Eriyttäminen Joustavat ryhmittelyt Tiimiopettajuus Samanaikaisopetus Tukiopetus Ohjaus-

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Koulun alkaessa Vuodet eivät ole veljiä keskenään! Kun viime kouluvuosi polkaistiin käyntiin tutuilla opettajilla ja muulla henkilökunnalla, niin tämä vuosi

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 3 Sivu 1 / 4 1. NIVAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. 2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN

Lisätiedot

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt

Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt 1 Kuusamon perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.8.2011 64 2 SISÄLLYS 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE...3 1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus...3 1.2. Viittaukset

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Syksy saapuu hiljalleen, siirtää kesän eiliseen..

Syksy saapuu hiljalleen, siirtää kesän eiliseen.. Syystervehdys! Syksy saapuu hiljalleen, siirtää kesän eiliseen.. No niin on uusi lukuvuosi taas lähtenyt liikkeelle. Uudet oppilaat ja ohjaajat ovat kotiutuneet kouluumme. Oppilaita on nyt 22, joten hieman

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien mahdollisuudet lihavuuden ehkäisyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Opetusneuvos Marjaana Manninen,

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt

F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt F.E. Sillanpään lukion järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT HÄMEENKYRÖN KUNTA F.E. Sillanpään lukio Sisällys 1 Koulun nimi... 3 2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen...

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

Vatialan koulun järjestyssäännöt

Vatialan koulun järjestyssäännöt Alkaen 2016 Vatialan koulun järjestyssäännöt OPETUSHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KANGASALAN KUNTA VATIALAN KOULU Vatialantie 17, 36240 Kangasala OHJE 23.3.2016 1/012/2016 Voimassaoloaika

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

AITTAKORVEN KOULU LUKUVUOSI

AITTAKORVEN KOULU LUKUVUOSI AITTAKORVEN KOULU LUKUVUOSI 2016-2017 REHTORI: 040-7009994 Pekka Posti OPETTAJAT: 1a Ville Vahvanen 040-6883707 1b Elina Järvinen 2a Anni Rantanen 2b Eva Lähdes 3a Hanna Räsänen 3b Henna Kalima 4a Johanna

Lisätiedot

Oppilashuollon toimintasuunnitelma

Oppilashuollon toimintasuunnitelma KIRKONKYLÄN YHTENÄISKOULU Oppilashuollon toimintasuunnitelma 2016-2017 27.9.2016 Koulun koko henkilökunta osallistuu päivittäiseen oppilashuoltotyöhön Oppilashuolto Perusopetuksessa olevalla oppilaalla

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Sivistyslautakunta Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU. Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sivistyslautakunta 22.6.2016 96 Liite 5 Sivu 1 / 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT RUUKINKANKAAN KOULU Suomussalmen kunta 1. RUUKINKANKAAN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Nämä järjestyssäännöt on laadittu yhdessä oppilaiden,

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Yhteisiä asioita

Yhteisiä asioita Yhteisiä asioita 3.9.2014 Koulun järjestyssäännöt ja muut yhteiset sopimukset (mm. ruokailu, liikuntakäytänteet, mobiililaitteiden käyttö) Pihan yhteiskäyttö ja pihasta huolehtiminen Liikennekäyttäytyminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3815/12.01.00/2014 177 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle Johdanto Lasten ja nuorten koulupoissaolot ovat huolestuttava ja vakava sekä usein vaikeasti hoidettava ilmiö. Poissaololla

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta Maria Kaisa Aula 18.2.2010 Helsinki 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja koulu Kaikki lapset ovat samanarvoisia Julkisen vallan päätöksissä

Lisätiedot

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT VIROLAHDEN PERUSKOULUN YLÄASTEEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 31.1.2000 Yleistä 1 Koulun alue on kortteli 57-YO. Koulun piha-alue on koulukiinteistön, Rantatien sekä koulun kentän erottama alue. 2 Kouluajaksi katsotaan

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen, ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen, ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen, ja koulunkäynnin tuki Tuen kolmiportaisuus: yleinen, tehostettu ja erityinen Hanna-Mari Sarlin, opetustoimen ylitarkastaja hanna-mari.sarlin@avi.fi Tuen tarvetta aiheuttavat: } Matemaattiset

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa HYÖDYNNETTY OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJAA SEKÄ LUOKANOHJAAJAN KÄSIKIRJAA Oppilashuollon käsikirja s. 15 Huoli

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain

Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee toiminta-alueittain Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus 9.12.2016 Kauhava Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO, VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Kuukausi Mitä tehdään/toimenpiteet Vastuuhenkilö/taho Tammikuu Helmikuu Tiedotetaan

Lisätiedot

KOULUSSA EKALUOKKALAISENA KALAJOELLA

KOULUSSA EKALUOKKALAISENA KALAJOELLA KOULUSSA EKALUOKKALAISENA KALAJOELLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kalajoen peruskouluissa aloittaa ensi syksynä koulutiensä n. 162 ekaluokkalaista. Lapsi tulee ilmoittaa kouluun 29.1.2016 mennessä. Huoltaja vastaa

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Motoriset taidot ja oppiminen. Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY

Motoriset taidot ja oppiminen. Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY Motoriset taidot ja oppiminen Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY Perusopetuslaki (21.8.1998/628, 2 ): Opetuksen tavoitteet Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea

Lisätiedot

Konginkankaan koulu lukuvuonna

Konginkankaan koulu lukuvuonna Konginkankaan koulu lukuvuonna 2016-2017 Tiedote kotiin Kasvun ja oppimisen lautakunnan puh.joht. Seppo Ruotsalainen 040 510 6806 Koulun johtokunnan puheenjohtaja Jari Halttunen 040 779 1029 Kaupungin

Lisätiedot

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI LUKUVUOSI 2016-2017 TOIMINNAN PERUSTEET Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Perusopetuslain 48 a 3 momentin ja Opetushallituksen

Lisätiedot

LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013

LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013 LEPOLAN KOULU lukuvuosi 2012 2013 Hyvät vanhemmat Toivotan Lepolan koulun uusille ja vanhoille oppilaille ja henkilökunnalle lämpimästi tervetuloa taas uuteen lukuvuoteen. Lukuvuositiedote on ensimmäistä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot