Suomen metsäkeskus vuonna 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen metsäkeskus vuonna 2012"

Transkriptio

1 Suomen metsäkeskus vuonna 2012 Keski-Suomen metsänhoitajien kevätkokous Raito Paananen Aluepäällikkö, metsätietopalvelut Keski-Suomen alueyksikkö

2 Metsäkeskus elää ajassa. Nyt kyseessä painopisteen siirtyminen metsiin perustuvien elinkeinojen edistämiseen. Tavoitteena edistää metsien kestävää käyttöä ja hoitoa sekä metsien monimuotoisuuden säilyttämistä Tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoon liittyvien tehtävien hoitaminen. Metsäkeskuksessa voi olla eriytettyä liiketoimintaa, joka ei saa vaarantaa lakisääteisten tehtävien hoitamista ja puolueettomuutta

3 Metsäelinkeinoa on metsäkeskuksessa edistetty aina. Jatkossa terävämmin. Hyvän ja kannattavan metsätalouden harjoittamisen edistäminen (metsänomistaja) Puitteiden luominen metsään ja puuhun perustuvalle elinkeinoille Metsäalan hyväksyttävyyden lisääminen (suuri yleisö)

4 Suomen metsäkeskus on yhtenäinen ja vahva. Rakentaminen etenee vaiheittain. Maa- ja metsätalousministeriö Strateginen ohjaus Tulosohjaus ja valvonta Tulossopimus SMK:n kanssa Johtokunta (9 jäsentä) Ylin päättävä elin Edustettuina: valtio (Tenhola, Suomela), metsänomistajat (Hakkarainen, Korpi), yritys- ja kehittämistoiminta (Lappalainen), maakunnan liitto (Hyttinen), metsäteollisuus (Salo, Merivuori), henkilöstöllä jaettu jäsenyys/jpy: Nivala ja mpy: Partanen.

5 Julkisen palvelun yksikkö vastaa hallintotehtävistä eikä osallistu palvelujen tuottamiseen markkinoilla Julkisen palvelun yksikkö (LSMK 1. ) tehtävänä metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen Dia 5 Metsäpalvelu (LSMK 2. ) Metsäkeskuksessa voi olla taloudellisesti, henkilöittäin ja toiminnallisesti eriytettyä liiketoimintaa, joka ei kuitenkaan saa vaarantaa metsäkeskuksen lakisääteisten tehtävien hoitamista ja puolueettomuutta Julkisen palvelun Metsäpalvelu yksikkö Keskusyksikkö Lahti Pääpaikka Pasila 13 alueyksikköä 6 aluetta noin 800 henkilöä noin 280 henkilöä

6 Suomen metsäkeskuksen palvelut Julkiset palvelut esim. Metsävaratietoa metsänomistajille ja toimijoille (mo:n luvalla) Metsään.fi-tiedote Metsään.fi-palvelu Metsäinfran ylläpito ja hyödyntäminen: tilastoja, laskelmia ja analyysejä Koulutusta, neuvontaa ja tiedotusta Metsälain valvonta Kemeran tukia puuntuotantoa ja metsien monimuotoisuutta tukeviin töihin Metsänhoito- ja perusparannustöiden laadunvalvontaa Metsäelinkeinoa tukevia lausuntoja, kannanottoja ja kehittämishankkeita Metsäpalvelut esim. Metsätiepalvelut Uuden metsätien rakentaminen Tien perusparannus Tiekuntapalvelut Suometsäpalvelut Metsänhoitoa kokonaispalveluna Kunnostusojitus Vesien suojelu ja ympäristönhoito Metsäsuunnittelupalvelut Metsäsuunnitelma Metsänarvon määritys Metsäveropalvelut Luonnonhoito Siemenet ja taimet

7 Julkisen palvelun yhteistyöelimet maakunnassa Alueneuvottelukunta ( , 7 jäsentä) Vanha johtokunta toimii vt:nä, uudet nimitetään kevään aikana: (metsänomistajat (2), maakuntien liitto, ELYkeskus, puuta jalostava teollisuus, koneyrittäjä, henkilöstö) Yhteistyön tehostaminen ja alueellinen näkökulma Alueellinen metsäpolitiikka Alueellinen sidosryhmäyhteistyö Tuki alueyksikön työlle Metsäneuvostot Avustaa AMO:n laatimisessa, toimeenpanossa ja seurannassa. Ottaa kantaa maakunnallisesti tärkeisiin metsäasioihin

8 Valtioneuvosto MMM Johtokunta Sisäinen tarkastaja Johtaja, julkisen palvelun yksikkö Johtaja, liiketoimintayksikkö Alueneuvottelukunnat Alueneuvottelukunnat Aluejohtajat Metsäjohtaja Prosessinomistajat Kehittämisyksikön päällikkö Yksityistien rakentaminen ja kunnostus Suometsien kokonaishoito Katselmustoimikunnat Katselmustoimikunnat Prosessipäälliköt Prosessivastaavat Prosessipäälliköt Toimihenkilöt Toimihenkilöt Toimihenkilöt Hallintopalvelujohtaja Tietohallintopäällikkö, henkilöstöpäällikkö, muu hallintohenkilöstö Metsäsuunnittelu Tiekuntapalvelut Taimi- ja siemen tuotanto Viestintäpäällikkö Tukipalvelut

9 Prosessit Samalla toimihenkilöllä mahdollisuus työskennellä eri palveluissa (*) Asiakkaat: metsänomistajat, ministeriöt, metsäalan yritykset ja yhdistykset Julkisen palveluyksikön asiakkuuden hallinta (Ahjo & Metsään.fi sekä rahoitus- ja tarkastus-, metsätieto- ja edistämispalveluiden asiakkaiden kanssa tapahtuvan toiminnan kehittäminen) Liiketoiminnan asiakaspalvelut Rahoitus- ja Tarkastuspalvelut Metsätietopalvelut Metsäalan Edistämispalvelut Eriytetty liiketoiminta MV-tiedon tuottaminen ja metsävaratietokannan (Aarni) päivittäminen. Tarkastus ja valvontatehtävät. Rahoituspäätökset. AMO ja muu ohjelmatyö Metsäluonnonhoito- ja ympäristötukihankkeiden suunnittelu ja toteutus. Metsänhoidon, luonnonhoidon ja bioenergian neuvonta ja koulutus. Alueyksikön johto ja sisäiset tukipalvelut. Kehityshankkeet. (*) Yksityisteiden rakentaminen ja kunnostus Suometsien kokonaishoito Metsäsuunnittelu Tiekuntapalvelut

10 Miten näkyy asiakkaalle? Metsänomistaja Toiminta yhtenäistyy ja sähköisen palvelun määrä kasvaa Metsäpalvelujen tarjonta aktivoituu ja monipuolistuu Metsäpalvelujen tuotevalikoima monipuolistuu Metsäpalvelujen (esim. metsäsuunnittelu) hinnoittelu kokonaan kustannusperusteiseksi Asiakaspalvelu paikasta riippumatonta, tosin kaksi eri yksikköä Metsätoimijat Julkisen palvelun yksikkö kohtelee Metsäpalveluyksikköä samalla lailla kuten muita toimijoita Aktiivisempi metsäkeskus metsäpalvelumarkkinoilla Metsäklusteri ja sidosryhmät Metsäkeskus valtion metsäpolitiikan toteuttaja Julkisten hallintotehtävien tulokulma metsään perustuvien elinkeinoista

11 Organisaatiomuutoksen vaikutuksia 13 itsenäisen metsäkeskuksen ja Tapion metsäkeskuksen kehittämishenkilöstön fuusio yksi tehokas valtakunnallinen toimija, jolla vahvat alueyksiköt yksi valtakunnallinen johtokunta alueellinen näkökulma alueneuvoston ja metsäneuvoston kautta yhteiset valtakunnalliset prosessit ja yhtenäinen toiminta kehittämistoiminnan tehostuminen tehokkaampaa toimintaa, rajat ei esteenä Liiketoiminnan eriyttäminen metsäpalveluille avoin ja läpinäkyvä rooli SMK:ssa aktiivisempaa ja laadukkaampaa palvelua asiakkaille lisääntyvän kilpailun odotetaan parantavan palvelua metsäpalvelumarkkinoilla Uutta ajattelutapaa lakisääteisistä valvontatehtävistä metsällisten elinkeinojen edistämiseen asiakaslähtöisesti

12 Metsävaratiedon keruun uudistus

13 Kaukokartoitusperusteinen metsän inventointi Tavoitteena 10 vuoden inventointikierto (koko maassa n. 1,5 milj.ha/v., Keski-Suomessa ha/v) Yksittäiset inventointialueet ha Kullekin alueelle sijoitetaan maastokoealaa. Laserkeilausaineiston, ilmakuvien ja maastokoealojen avulla tuotetaan kuvioittaiset metsävaratiedot koko inventointialueelle. Osalle kuvioista (n %) tehdään kohdennettu maastotarkistus (KOMI) Pääosin uudistusalat ja taimikot Lopputulos sama kuin ennen (kuivoittainen tieto), mutta laadussa eroja 2-vuotinen prosessi: 1. vuonna maastokaudella hankitaan ilmakuvat ja laserkeilaus sekä mitataan maastokoealat Talvikaudella tehdään kaukokartoitusperusteinen puustotulkinta 2. vuonna tehdään kohdennettu maastoinventointi

14 Laserkeilausta

15 Koealamittausta

16 Yleistystä ja tulkintaa

17 Menetelmän tuottama metsävaratieto Menetelmä tuottaa kohtuullisen luotettavaa tietoa keskeisimmille puustotunnuksille Puuston kokonaistilavuus, pohjapinta-ala, pituus, läpimitta, ikä Menetelmä ja sen tarkkuus kehittyvät koko ajan Uudistusalat ja taimikot joudutaan toistaiseksi tarkistamaan maastotyönä Taimikoiden kunto ja hoitotarpeet Lopputuloksena saadaan metsävarojen nykytilanne. Puulajeina mänty, kuusi ja lehtipuu. Toimenpide-ehdotukset varttuneissa metsissä ovat laskentajärjestelmällä tuotettuja kuviokohtaisia toimenpiteitä (eivät siis sisällä metsänomistajan toiveita ja tavoitteita) Metsävaratiedon valmistuttua ko. alueen metsänomistajille lähetetään veloituksetta perustiedot tilan metsävaroista (Metsään.fi tiedote)

18 Keilaininventoinnit Keski-Suomessa Metsäpinta-ala n ha Koealamittaukset 2012 KOMI 2013 Aineisto valmis talvi Metsäpinta-ala ha Koealamittaukset 2011 KOMI 2012 Aineisto valmis talvi Metsäpinta-ala n ha Koealamittaukset 2010 KOMI 2011 Aineisto valmis syksy 2012

Tilaaja-tuottaja -malli metsäkeskuksissa Helsinki 2006

Tilaaja-tuottaja -malli metsäkeskuksissa Helsinki 2006 Tilaaja-tuottaja -malli metsäkeskuksissa Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:05 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 18.3.2005 työryhmän selvittämään metsäkeskusten

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUKSEN ASIAKASLEHTI KESÄKUU 1/2011. pihkassa metsään

ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUKSEN ASIAKASLEHTI KESÄKUU 1/2011. pihkassa metsään Metsä Pohjanmaa ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUKSEN ASIAKASLEHTI KESÄKUU 1/2011 pihkassa metsään 2 Metsä pohjanmaa Metsäkeskus uudistuu pääkirjoitus Kuva: Terttu Välkkilä Maa- ja metsätalousministeriön johdolla

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. 10.4.2015 31.3.2019 Matti Seppälä

Suomen metsäkeskus Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. 10.4.2015 31.3.2019 Matti Seppälä 1 Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma 10.4.2015 31.3.2019 Matti Seppälä 2 Sisällys Ohjelman tavoitteet ja painopisteet....................... 3 1 METSO-ohjelman toteuttamis palvelut, metsätalouden ympäristö

Lisätiedot

Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa

Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa 19.10.2011 Marja Kokkonen maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Esityksen sisältö 1. Taustaa 2. Metsäpolitiikan välineet 3. Metsäpolitiikan haasteet 4.

Lisätiedot

Alueelliset metsäohjelmat. Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista

Alueelliset metsäohjelmat. Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista Alueelliset metsäohjelmat 2006 2010 Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista 4 2006 Alueelliset metsäohjelmat 2006 2010 Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista Maa- ja metsätalousministeriö 4/2006 Julkaisun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Esityksellä muutettaisiin Suomen metsäkeskuksesta

Lisätiedot

Puuta liikkeelle. Puuta liikkeelle Kainuusta -seminaari 2.10.2012 Jyrki Haataja aluejohtaja Suomen metsäkeskus julkiset palvelut Kainuun alue

Puuta liikkeelle. Puuta liikkeelle Kainuusta -seminaari 2.10.2012 Jyrki Haataja aluejohtaja Suomen metsäkeskus julkiset palvelut Kainuun alue Puuta liikkeelle Puuta liikkeelle Kainuusta -seminaari 2.10.2012 Jyrki Haataja aluejohtaja Suomen metsäkeskus julkiset palvelut Kainuun alue Esityksen sisältö Suomen Metsäkeskus Metsäklusteri muutoksessa

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS SUOMEN METSÄKESKUKSEN TOIMINNASTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS SUOMEN METSÄKESKUKSEN TOIMINNASTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Luonnonvaraosasto Osastopäällikkö Juha Ojala Muistio Luonnos (14.11.2014) VALTIONEUVOSTON ASETUS SUOMEN METSÄKESKUKSEN TOIMINNASTA 1. Yleistä Eduskunta on hyväksynyt x.x.2014

Lisätiedot

Helmikuusta 2007 alkaen Suomen metsätaloutta

Helmikuusta 2007 alkaen Suomen metsätaloutta Metsätieteen aikakauskirja t i e t e e n t o r i Tuula Nuutinen ja Teppo Hujala Metsäsuunnittelun tulevaisuuskuva tilannekatsaus Kuortaneen metsäsuunnittelutapahtumasta Metsikkötiedosta kohti vaikuttavampaa

Lisätiedot

Työryhmä esittää, että nykyisiä metsätalouden tukijärjestelmiä korjataan siten, että rahoituksessa painotetaan seuraavia työlajeja:

Työryhmä esittää, että nykyisiä metsätalouden tukijärjestelmiä korjataan siten, että rahoituksessa painotetaan seuraavia työlajeja: Kansallinen metsäohjelma 2015 9.8.2012 Metsätalous ja energia työryhmä Metsäneuvostolle Kansallisen metsäohjelman 2015 Metsätalous ja energia -työryhmä on tarkastellut työlajikohtaisesti nykyisiä sekä

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun. Suomen metsäkeskus 2014. Jussi Laurila (toim.)

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun. Suomen metsäkeskus 2014. Jussi Laurila (toim.) Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Suomen metsäkeskus 2014 Jussi Laurila (toim.) Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Jussi Laurila (toim.) Suomen metsäkeskus 2014 Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Jussi Laurila (toim.)

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUKSEN ASIAKASLEHTI KESÄKUU 1/2010. pihkassa metsään

ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUKSEN ASIAKASLEHTI KESÄKUU 1/2010. pihkassa metsään Metsä Pohjanmaa ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUKSEN ASIAKASLEHTI KESÄKUU 1/2010 Teemanumero: Metsien hyödyntäminen ja puun käyttö Metsäkeskuksen uudet puhelinnumerot takakannessa pihkassa metsään 2 pääkirjoitus

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. 1 1.6.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksen liiketoimintayksikön muuttamisesta osakeyhtiöksi, Suomen metsäkeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä

Lisätiedot

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009*

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* Sisältö: 1. Johdanto: Metsien hoito ja käyttö Suomessa 2008... 2 1.1 Metsien merkitys

Lisätiedot

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN 19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN Tarkistettu Kansallinen metsäohjelma 2015 Kansallinen metsäohjelma 2015 on valtioneuvoston 23.3.2008

Lisätiedot

SUUNNITTELUNÄKEMYS METSÄORGANISAATIOISSA JA SEN VAIKUTUS TIETOJÄRJESTELMÄLLE ASETETTAVIIN VAATIMUKSIIN

SUUNNITTELUNÄKEMYS METSÄORGANISAATIOISSA JA SEN VAIKUTUS TIETOJÄRJESTELMÄLLE ASETETTAVIIN VAATIMUKSIIN maisterin tutkielma metsänarvioimistiede SUUNNITTELUNÄKEMYS METSÄORGANISAATIOISSA JA SEN VAIKUTUS TIETOJÄRJESTELMÄLLE ASETETTAVIIN VAATIMUKSIIN Mikael Johannes Wathén helmikuu 2007 ohjaaja: Annika Kangas

Lisätiedot

Yksityismetsien luontoarvot ja niiden taloudellinen hyödyntäminen - Katsaus

Yksityismetsien luontoarvot ja niiden taloudellinen hyödyntäminen - Katsaus Yksityismetsien luontoarvot ja niiden taloudellinen hyödyntäminen - Katsaus Yksityismetsien luontoarvot ja niiden taloudellinen hyödyntäminen - Katsaus Marjatta Hytönen, Luonnonvarakeskus, PL 18, 01301

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

Jussi Suurinkeroinen ITÄ-SUOMEN METSÄALAN PALVELUTARVEKARTOITUS. Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma. Lokakuu 2007

Jussi Suurinkeroinen ITÄ-SUOMEN METSÄALAN PALVELUTARVEKARTOITUS. Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma. Lokakuu 2007 Jussi Suurinkeroinen ITÄ-SUOMEN METSÄALAN PALVELUTARVEKARTOITUS Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Lokakuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 12.10.2007 Tekijä Jussi Suurinkeroinen Koulutusohjelma

Lisätiedot

Paikkatiedosta apua hyvään metsänhoitoon

Paikkatiedosta apua hyvään metsänhoitoon 2/09 AsiakaSlehti Paikkatiedosta apua hyvään metsänhoitoon SISÄLTÖ 7 12 14 18 19 20 22 24 27 GTK etsii ratkaisuja digitoinnin ergonomiaan Ylläpito- ja tukipalvelu varmistaa investoinnin hyödyt Paikkatieto

Lisätiedot

Luonnos 12.6.2014. Hallituksen esitys eduskunnalle kestävän metsätalouden rahoituslaiksi ja laeiksi eräisiin siihen liittyvien lakien kumoamisesta

Luonnos 12.6.2014. Hallituksen esitys eduskunnalle kestävän metsätalouden rahoituslaiksi ja laeiksi eräisiin siihen liittyvien lakien kumoamisesta Luonnos 12.6.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle kestävän metsätalouden rahoituslaiksi ja laeiksi eräisiin siihen liittyvien lakien kumoamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla Suomen PEFC-standardi Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009 9.11.2009 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot

Elinvoimaa metsistä -seminaari

Elinvoimaa metsistä -seminaari Elinvoimaa metsistä seminaari 6.11.2013 Veikko Iittainen Tavoitteena on: Tarjota metsänomistajille ajantasaista tietoa metsistä, jotta he tekevät tietoisia päätöksiä metsiensä hoidosta ja käytöstä Tarjota

Lisätiedot

Big datalla tarkoitetaan aineistoa, jota kertyy

Big datalla tarkoitetaan aineistoa, jota kertyy Jarmo Hämäläinen, Markus Holopainen, Jari Hynynen, Jorma Jyrkilä, Pekka T. Rajala, Risto Ritala, Tapio Räsänen ja Arto Visala Perusteita seuraavan sukupolven metsävarajärjestelmälle Forest Big Data -hanke

Lisätiedot

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 ISBN-13: 978-951-40-2001-8 (PDF) ISBN-10: 951-40-2001-4 (PDF) ISSN 1795-150X Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 Katsaus Suomen metsäalan kehitykseen ja tulevaisuuden vaihtoehtoihin Lauri Hetemäki,

Lisätiedot

Yksityistiearkkitehtuuri ja yksityisteiden tietoarkkitehtuuri

Yksityistiearkkitehtuuri ja yksityisteiden tietoarkkitehtuuri Yksityistiearkkitehtuuri ja yksityisteiden tietoarkkitehtuuri Tehtävät, vastuut ja tietojärjestelmät - nykytila ja kehittämismahdollisuudet 5/2010 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Työjärjestys. Voimassa 1.9.2011 -

Työjärjestys. Voimassa 1.9.2011 - 1 Työjärjestys Voimassa 1.9.2011 - 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN... 4 1.1 Tavoitteiden asettaminen ja seuranta... 4 1.2 Resurssijako... 4 1.3 Osaamisen johtaminen... 5 1.4 Yhteistoiminta

Lisätiedot

Suomen FSC-standardi

Suomen FSC-standardi Asiakirjatyyppi: Kansallinen FSC-standardi Asiakirjan käsittelyvaihe: Suomennos Päiväys: 12.5.2011 Valmistelija: Standardikehitystyöryhmä Jatkokäsittely: Suomen FSC-yhdistyksen hallitus FSC-viite nr: FSC

Lisätiedot

Metsänomistajat. Uusi Kemera tuo vauhtia metsiin! Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 3/2015 11.6.2015. Uusi jäsenetu mobiilimetsäsuunnitelma

Metsänomistajat. Uusi Kemera tuo vauhtia metsiin! Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 3/2015 11.6.2015. Uusi jäsenetu mobiilimetsäsuunnitelma Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 3/2015 11.6.2015 Juhani Krappe HIRVENSALMI, JOUTSA, JUVA, MIKKELI, PERTUNMAA, PUUMALA, RANTASALMI, SAVONLINNA, SULKAVA sivu 7 Uusi jäsenetu mobiilimetsäsuunnitelma

Lisätiedot