Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys. Hallinto, demokratia ja viestintä -teemaryhmän raportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys. Hallinto, demokratia ja viestintä -teemaryhmän raportti"

Transkriptio

1 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Hallinto, demokratia ja viestintä -teemaryhmän raportti

2 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO NYKYTILA SELVITYSKUNNISSA Luottamushenkilöjärjestelmät ja -rakenteet Johtamisjärjestelmät ja hallinnon voimavarat Kuntien yhteistyö Kuntien hallintohenkilöstö Lähidemokratiajärjestelmät ja -rakenteet Sähköinen asiointi ja hallinto Valtion hallinto ja yhteispalvelut Viestintä ja osallistaminen RAKENNEVAIHTOEHTOJEN VAIKUTUS HALLINTOON, DEMOKRATIAAN JA VIESTINTÄÄN Yhden kunnan malli Kahden kunnan malli JOHTOPÄÄTÖKSET... 17

3 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys 3 (18) 1. JOHDANTO Etelä-Karjalan kuntien valtuustot päättivät toteuttaa kuntarakennelain mukaisen selvityksen. Selvitys koskee Imatran ja Lappeenrannan kaupunkeja sekä Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntia. Selvitys toteutetaan kuntarakennelain 16 :n mukaisena valtion erityisenä kuntajakoselvityksenä ajalla Kuntajakoselvittäjien toimeksiannon mukaisesti kuntarakenneselvityksen tulee tuottaa tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida edellytyksiä yhdistää edellä mainitut kunnat tai osa kunnista yhdeksi tai useammaksi kunnaksi. Kunnat ovat nimenneet luottamushenkilöistä koostuvan ohjausryhmän ohjaamaan valmistelua ja neuvottelemaan ratkaisusta. Kuntajohtajien työvaliokunta valmistelee asiat ohjausryhmälle. Kuntien viranhaltijat ja henkilöstöedustajat osallistuvat valmisteluun teematyöryhmissä, jotka valmistelevat ohjausryhmän neuvottelujen pohjaksi toimialakohtaisen nykytilaanalyysin sekä näkemyksen rakennevaihtoehdoista. Kuntien edustajia ja kuntalaisia kuullaan valmistelun aikana. Hallinto, demokratia ja viestintä -teematyöryhmän tehtävänä on ollut valmistella hankkeen ohjausryhmälle kuvaus nykytilanteesta sekä arvio eri rakennevaihtoehtojen vaikutuksista ja mahdollisuuksista. Tehtävänä on ollut edelleen arvioida hallinnon, demokratiaratkaisujen ja viestinnän järjestämisen eri vaihtoehtoja. Keskeisiä teemoja ovat olleet luottamushenkilö- ja hallintorakenteet sekä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet. Työryhmään ovat kuuluneet kehityspäällikkö Sirkku Sarlomo (Imatran kaupunki), kaupunginsihteeri Juha Willberg (Lappeenrannan kaupunki), kunnanjohtaja Simo Luukkanen (Lemin kunta), kunnanjohtaja Anne Ukkonen, (pj., Luumäen kunta), hallintojohtaja Marjatta Laukkanen (Parikkalan kunta), kehitysjohtaja Annaleena Rita (Rautjärven kunta), vs. hallintojohtaja Eija Hämäläinen (Ruokolahden kunta), hallintojohtaja Virpi Myllyharju (Savitaipaleen kunta), hallintojohtaja Mika Kesseli (Taipalsaaren kunta) ja henkilöstön edustajana Airi Tauriainen (JHL). Selvittäjinä tässä ryhmässä ovat toimineet Jari Salomaa ja Aija Tuimala (FCG Konsultointi Oy). Työryhmän työskentely on ajoittunut ajalle Jäsenet ovat pohtineet työryhmän toimeksiannon mukaisia asioita ja toimittaneet omaa kuntaansa koskevia tietoja. Puheenjohtaja on johtanut puhetta työryhmässä ja ollut esittelemässä valmistelua hankkeen ohjausryhmälle Kuntajakoselvittäjät ovat työstäneet raportin valmistelun sekä yhteisen keskustelun pohjalta. Käsillä olevassa työryhmäraportissa tarkastellaan luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatioiden, lähidemokratian, sähköisen asioinnin ja hallinnon sekä viestinnän ja kuntalaisten osallistamisen nykytilaa selvityskunnissa (luku 2). Tämän jälkeen käsitellään eri rakennevaihtoehtojen vaikutusta hallintoon, demokratiaan ja viestintään (luku 3). Lopuksi keskeiset asiat kootaan lyhyeen yhteenvetoon (luku 4). Raportin tarkoituksena on esittää työryhmän työskentelyssä esille nousseet keskeisimmät asiat ja johtopäätökset jäsennetyllä ja havainnollisella tavalla. Raportti toimii kuntien päätöksentekijöiden tukena heidän päättäessään selvitysalueen kuntarakenteesta. Selvityshenkilöt huomioivat teematyöryhmien raportit omassa tulevassa selvitysraportissaan.

4 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys 4 (18) 2 NYKYTILA SELVITYSKUNNISSA 2.1 Luottamushenkilöjärjestelmät ja -rakenteet Edustuksellisessa demokratiassa kansalaiset valtuuttavat edustajat toimimaan puolestaan.. Edustuksellisessa kunnallisdemokratiassa kuntalaisten valitsevat vaaleilla kunnan ylimmän toimielimen, kunnanvaltuuston. Kunnan muita pakollisia toimielimiä valtuuston lisäksi ovat kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Lisäksi kunnassa voi olla lautakuntia ja johtokuntia, niiden jaostoja sekä toimikuntia. Valtuutettujen lukumäärä perustuu kuntalain mukaisesti kunnan väkilukuun. Muiden toimielinten jäsenten lukumäärät ovat kunnan päätettävissä. Seuraavassa taulukossa on esitetty alueen valtuustojen sekä hallitusten ja niiden jaostojen koot. Kunnanvaltuuston jäsenmäärä Kunnanhallituksen jäsenmäärä Kunnanhallituksen jaostot ja toimikunnat (jäsenmäärä) Imatra Lappeenranta Hallinto- ja henkilöstöjaosto (7) Konsernijaosto (6) Sosiaali- ja terveystoimikunta (7) Tulevaisuusjaosto (5) Lemi Luumäki 27 9 Tulevaisuustoimikunta (5) Parikkala 27 7 Henkilöstöjaosto (3) Rautjärvi Ruokolahti 27 7 Henkilöstötoimikunta (3) Savitaipale 21 7 Asuntotoimikunta (3) Taipalsaari 27 7 Hyvinvointijaosto (5) Kehittämisjaosto (5) Maakunnan kaupungeissa hallituksen jäsenmäärä on 11, Luumäellä 9 ja muissa kunnissa 7. Merkittävää on myös kuntien erot jaostoissa. Isommissa kaupungeissa on usein henkilöstö- ja konsernijaostot. Lappeenrannassa on lisäksi tulevaisuusjaosto sekä Eksoten rakenteesta johtuva sote toimikunta. Imatralla jaostoja ei ole ollenkaan, esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään itse ja sitä varten on oma lautakuntansa. Muilla kunnilla on jotakin erityistehtävää varten yksi jaosto, mutta Taipalsaarella on kaksi jaostoa. Jaostoihin kuuluvat kuntalain mukaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet. Jaostot voivat valmistella asioita hallitukselle tai niille voidaan antaa omaa päätösvaltaa. Mikäli jaostot koostuvat varsinaisista jäsenistä, toiminta on keskeisten luottamushenkilöiden syvempää teemoittaista valmistelua. Mikäli jaoston muodostavat pääosin varajäsenet on tiedonkulku hallitukseen erikseen turvattava. Johtosäännöissä jaostojen kokoonpanoja (esim. mahdolliset toimielimen ulkopuoliset jäsenet) on voitu määritellä tarkemmin ja usein vähintään puheenjohtajat ovat varsinaisia jäseniä.

5 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys 5 (18) Lautakuntarakenteet Etelä-Karjalan kuntien lautakunnat ja niiden jaostot jäsenmäärineen sekä yhteislautakunnat on esitetty alla olevassa taulukossa. Muista Suomen kunnista poiketen kunnissa ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ohjaavia lautakuntia (Imatra poikkeuksena), koska palvelut järjestetään Eksoten palveluna. Eksote on kuntayhtymä, jolla on oma hallintonsa. Tulevaisuudessa sote- järjestämislaki voi vaikuttaa ko. palvelun järjestämiseen hallinnollisesti. Imatra Lemi Etelä-Karjalan jätelautakunta x * x x x x x x x x (7 jäsentä) Etelä-Karjalan pelastuslautakunta x x * x x x x x x x (8 jäsentä) Imatran seudun ympäristölautakunta x * x x x (6 jäsentä) Lappeenrannan seudun x * x x x x ympäristölautakunta (11 jäsentä) Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta 13 Koululautakunta 7 Kulttuurilautakunta 13 Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 11 Lasten ja nuorten lautakunta 11(yksilöjaosto3) Lappeenranta Luumäki Parikkala Rautjärvi Ruokolahti Savitaipale Taipalsaari Nuoriso- ja liikuntalautakunta 9 Sivistyslautakunta Vapaa-aikalautakunta 7 Maaseutulautakunta 7 Maaseutuelinkeinolautakunta 7 Rakennuslautakunta 9 5 (yksityistiejaosto Tekninen lautakunta 11 (rakennusvalvontajaosto 5) 11 (maaseutuja yksityistiejaosto 5) (lupaja toimitusjaosto 5) 7 (lupaja toimitusjaosto 5) 7 (tieja lupajaosto 5) Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta 11 (yksilöjaosto 3) Ympäristölautakunta 5 *merkityt ovat isäntäkuntamallilla järjestettyjä palveluita. Maakunnallisia yhteislautakuntia on pelastustoimessa ja jätehuollossa. Jätehuollon toiminta on organisoitu erikseen yhtiöön, kun taasen pelastustoimen henkilöstö on Lappeenrannan kaupungin alaisuudessa. Ympäristötoimessa on organisoiduttu seudullisesti kahteen yhteislautakuntaan sekä Imatran että Lappeenrannan johdolla ja myös henkilöstö on kaupunkien palveluksessa. Maakunnalliset ja seudulliset yhteislautakunnat toimivat isäntäkuntamallin periaatteella.

6 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys 6 (18) Lautakuntarakenne vaihtelee kunnittain. Yleisimpiä lautakuntien nimikkeitä ovat tekninen lautakunta, joka on kaikissa kunnissa, sekä sivistyslautakunta, joka on kuudessa kunnassa. Kuntien lautakuntien puheenjohtajat ovat pääsääntöisesti valtuutettuja. Osalla kunnista tämä on ohjattu hallintotai johtosäännön kirjauksilla. Kaikki kunnat nimeävät myös lautakuntiin kunnanhallituksen edustajan. Selvitysalueen kuntien lautakunnista neljässä on jaostoja, jotka ovat yleensä yksilöjaostoja (ratkaisevat yksilöä käsitteleviä asioita) tai tie tai rakennusvalvontajaostoja. Imatralla yksilöjaostossa käsitellään kahden lautakunnan alaisia asioita. Muut toimielimet Kunnissa toimii myös muita toimielimiä, jotka edustavat suoraan kuntalaisryhmiä ja joiden kautta kuntalaiset voivat vaikuttaa kuntien toimintaan. Vanhusneuvostoja toimii kaikissa seudun kunnissa (lakisääteinen toimielin alkaen). Vammaisneuvostoja toimii Imatralla, Lappeenrannassa ja Savitaipaleella, Ruokolahti ja Rautjärvi ovat mukana Imatran neuvostossa. Vammaisneuvostotoiminta on yhdistetty vanhusneuvoston toimintaan Luumäellä ja Lemillä. Nuorisovaltuustoja on Imatralla, Lappeenrannassa ja Taipalsaarella. Ruokolahdella vastaava toimielin on nuorisoneuvosto. Imatran nuorisovaltuusto toimii lasten ja nuorten lautakunnan alaisena ja nuorisovaltuustolla on omat edustajat lautakunnissa. Kuntalaisten hyvinvoinnin ohjaukseen liittyviä yhteistyöryhmiä on jokaisessa kunnassa. Lappeenrannassa on erikseen lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä, Ruokolahdella yhteistyöryhmä. Alueen kunnissa on käyty keskustelua nuorison edustajien läsnäolosta lautakunnissa tai valtuustossa läsnäolo- ja puheoikeudella. Tulevassa kuntalaissa (tavoitevuosi voimaantuloon 2015) valmistellaan edellä esiteltyjen foorumeiden sisällyttämistä kuntien hallintorakenteeseen nykyistä kiinteämmin. Kuntatyönantajien ja henkilöstön yhteistoimintaan liittyvät toimielimet ja henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen käytännöt on kuvattu tarkemmin henkilöstötyöryhmän raportissa. Ylikunnallinen yhteistyö Maakunnan tasoista yhteistyötä tehdään seuraavissa asioissa. Etelä-Karjalan kunnat ovat perustaneet kuntayhtymäpohjaisen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin (Eksote). Imatra on mukana Eksotessa erikoissairaanhoidon ja kehitysvammaisten erityishuollon osalta, mutta järjestää muut sosiaalipalvelut ja perusterveydenhuollon itse. Etelä-Karjala on ollut edelläkävijä ammatillisen koulutuksen yhteistyössä ja maakunnan laajuisesti ammatillista koulutusta tuottaa nykyisin Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä Alueiden kehittämisen ja maakuntakaavoituksen lakisääteisistä tehtävistä huolehtii Etelä- Karjalan liitto. Etelä-Karjalan kuntien kuntakonsernit käsittävät useita palveluja tuottavia yhtiöitä. Saimaan talous ja tieto Oy (ml. ekarjala) on pääosin Lappeenrannan kaupungin ja Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän omistama in house- periaatteella taloushallinnon ja tietotekniikan palveluita tuottava yhtiö. Yhtiön tarjoaa palvelua myös muille Etelä-Karjalan kunnille. Saimaan Tukipalvelut Oy:n omistajia ovat Lappeenrannan kaupunki, Eksote, Imatran kaupunki ja Taipalsaaren kunta. Yhtiö tuottaa in house- periaatteella ruoka-, puhtaus- ja tekstiilipalvelukokonaisuuksia ja on valmis palvelemaan Etelä-Karjalan kuntia laajemminkin. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy (osakaskuntina kaikki yhdeksän kuntaa) joka vastaa jätehuollon toiminnasta maakunnassa Saimaan ammattikorkeakoulu Oy (ylläpitää ammattikorkeakoulua, omistajina Etelä- Karjalan kunnat ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto)

7 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys 7 (18) Kunnat ovat järjestäneet lisäksi seudullisissa yhtiöissä elinkeinokehityksen palvelut Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy (Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden ovat osakkaita seudullisessa yritystoiminnan kehittäjäyhtiössä useiden muiden omistajien kuten yrittäjien kanssa) Wirma Lappeenranta Oy (Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren omistama seudullinen elinkeinoyhtiö) Selvitysalueen kunnilla on kullakin monimuotoisia konserneja, joissa on mukana tytäryhteisöjä sekä vaihtelevia omistuksia osakkuusyhteisöistä ja omistusyhteysyhteisöistä. Erityisesti kiinteistöyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt ja energiayhtiöt ovat yleisiä kuntien konsernien osia Johtamisjärjestelmät ja hallinnon voimavarat Palveluiden järjestämisen ja hallinto-organisaatioiden rakenteet eroavat Etelä-Karjalan kunnissa. Imatran kaupungin johtamisjärjestelmä perustuu sopimusohjaukseen ja käytössä on tilaaja tuottaja-malli. Hyvinvointipalveluiden toimiala ja tekninen toimiala muodostuvat tilaaja tuotantoorganisaatioista sekä toimialojen hallintopalveluista (ns. matriisipalvelut). Toimialojen matriisipalveluiden järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus, ja näiden palveluiden ohjaamisesta vastaa keskushallinto. Parikkalassa toimialat on häivytetty, eikä toimialajohtajia ole. Muissa seitsemässä kunnassa on lautakuntiin pohjautuva johtamismalli, jossa osastoja johtavat osastopäälliköt. Seuraavassa taulukossa on eritelty kuntien johtamisjärjestelmien keskeisiä piirteitä. Johtamisjärjestelmän Johtamisjärjestelmän lyhyt kuvaus kes- keinen periaate Imatra Sopimusohjausmalli Kaupunginvaltuusto vahvistaa konsernistrategian ja ohjelmat. Kaupunginhallitus vastaa tilaaja- ja tuotanto-organisaation välisten sopimusten nojalla järjestettävien palvelujen kokonaisseurannasta ja ohjauksesta. Kaupungin tilaaja- ja tuotantoorganisaatiot toimivat yhteistyössä kumppanuuden periaatetta noudattaen. Toimialat on keskushallinto, hyvinvointipalvelut ja tekniset palvelut. Keskushallinnon virkamiesjohto on kaupunginjohtaja, hallintojohtaja ja talousjohtaja. Toimialoja johtavat toimialajohtajat. Lappeenranta Lautakuntamalli Kaupunginvaltuusto ja hallitus. Konsernijohdonmuodostavat kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja ja kaupunginsihteeri. Omistajaohjauksesta ja edunvalvonnan vastaa apulaiskaupunginjohtaja. Konsernihallinto jakautuu kahteen vastuualueeseen: kaupunginkansliaan (päällikkönä kaupunginsihteeri) ja strategia- ja talousyksikköön (apulaiskaupunginjohtaja ja strategia- ja talousjohtaja). Toimialat, joita johtavat toimialajohtajat: tekninen toimi, kasvatus ja opetus, kulttuuritoimi, nuorisoja liikuntatoimi Parikkala Tiimimalli Kunnanvaltuusto ja hallitus. Toimialoista on luovuttu, samoin toimialajohtajista. Tiimirakenne: tekninen tiimi (rakentamis-, kunnossapito- ja yhdyskuntatekniikan päällikkö) ja sivistystiimi (rehtori, kulttuuri- ja varhaiskasvatuspäälliköt). Hallinnossa lisäksi elinkeinopalvelut ja lomitustoimi (elinkeinojohtajan vastuulla). Lemi, Luumäki, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari, Rautjärvi Lautakuntamalli Kunnanvaltuusto ja hallitus. Osastojako on kunnan päävastuutai palvelualueisiin pohjautuva (konsernihallinto-, sivistys- ja tekninen osasto/palvelut). Osastoja johtavat osaston päälliköt/toimialajohtajat.

8 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys 8 (18) Eksote järjestää kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, ja toimintaa ohjaa ja valvoo kuntien näkökulmasta kunnanhallitus tai muu erillinen toimielin. Kunnissa nimetty hallinnon virkamies tai erikseen nimetty palvelujohtaja koordinoi toimintaa suhteessa Eksoteen. Savitaipaleella ja Luumäellä on yhteinen palvelujohtaja, Taipalsaarella ja Lappeenrannassa on myös yhteinen hyvinvointisuunnittelija. Imatra järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut itse ja ostaa erikoissairaanhoidon Eksotelta Kuntien yhteistyö Etelä-Karjalan kunnat toteuttavat isäntäkuntamallilla maakunnallisesti lakisääteiset maaseututoimen, pelastustoimen ja jätehuollon. Ympäristötoimi hoidetaan isäntäkuntamallilla seudullisesti (Imatran ja Lappeenrannan seudulliset ympäristötoimet), joskin Luumäki hoitaa itse ympäristönsuojelun. Lailla säädettyjen tehtävien hoitamisen ohella Etelä-Karjalan kunnilla on useita yhteistyömuotoja. Kaikki kunnat Luumäkeä lukuun ottamatta tekevät hankintayhteistyötä Etelä-Karjalan hankintapalvelujen kautta. Eksote ja Koulutuskuntayhtymä ovat mukana hankintayhteistyössä. Yksikkö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamana kunnallisena yhteishankintayksikkönä ja on hallinnollisesti sijoitettu Lappeenrannan kaupungin organisaatioon. Länsi-Saimaan yhteistyötoimikunta on Lemin, Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren muodostama yhteistyöryhmä. Maakunnan liiton edustaja toimii ryhmän sihteerinä. Imatra, Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti ovat sopineet seutukunnallisen yhteistyön johtamisesta ja ohjauksesta vuonna Yhteistyö on organisoitu seutuparlamenttiin ja työvaliokuntaan. Seutuparlamentti koostuu kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajistoista sekä kuntajohtajista, työvaliokunta puolestaan kuntajohtajista ja heidän varahenkilöistään. Työvaliokuntatyöhön osallistuvat lisäksi Imatran kaupungin talousjohtaja, kaupunginlakimies ja kehittämispäällikkö. Lappeenranta Imatra-kaupunkiseutu on kaupunkien ja kuntien yhteinen foorumi, jossa keskustellaan kaikkia kuntia koskevista ratkaisuista maakunnassa. Yhteistyötä on organisoitu edelleen sihteeristöön ja työvaliokuntaan, jossa ovat edustettuina kuntajohtajat sekä pysyvinä asiantuntijoina maakuntajohtaja ja ELY -keskuksen ylijohtaja. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on maakunnallinen yhteistyöfoorumi. Sen jäseniä ovat jäsenkuntia edustavat maakuntahallituksen jäsenet. MYR on alueellisen kolmikannan yhteistyöelin ja käsittelee mm. maakunnan kehittämisrahoitusta. Aiemmin kuntajohtajat olivat aktiivisesti MYRtoiminnassa mukana, mutta päävastuu toiminnasta on siirtynyt nyt luottamushenkilöille. Toimintaa organisoi maakuntaliitto. Etelä-Karjalan kunnat tekevät alueellista ja seudullista yhteistyötä palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä. Käytössä on erilaisia yhteistyöryhmiä ja toimintamalleja (esim. Etelä-Karjalan turva). Viranhaltijatason yhteistyöneuvotteluja ja -kartoituksia tehdään toimialoittain esimerkiksi teknisessä toimessa ja varhaiskasvatuksessa (Lemi, Luumäki, Savitaipale). Kunnilla on myös useita keskinäisiä sopimuksia erilaisten tehtävien hoidosta. Lemin ja Savitaipaleen kunnilla on yhteinen sivistystoimenjohtaja ja aluearkkitehti. Lemi ostaa sivistysjohtajan palvelut Savitaipaleelta ja myy aluearkkitehdin työpanosta Savitaipaleelle. Lappeenrannalla on yhteinen tietohallintojohtaja Eksoten kanssa. Lappeenrannalla ja Taipalsaarella on yhteinen hyvinvointisuunnittelija, Lappeenranta hoitaa myös Taipalsaaren puhelinvaihdepalvelut. Savitaipaleella on yhteinen palvelujohtaja (Eksote) ja erityislastentarhanopettaja Luumäen kunnan kanssa. Ruokolahti hoitaa varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut myös Parikkalan ja Rautjärven kunnissa.

9 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys 9 (18) Kuntien hallintohenkilöstö Selvityskuntien hallintohenkilöstön kokonaismäärän arviointi osoittautui vaativaksi tehtäväksi: kuntien hallinto on organisoitu eri tavoin ja erityisesti pienemmissä selvityskunnissa samalla henkilöllä voi olla useita eri vastuualueita hoidettavanaan ja samalla tehtävänimikkeellä voidaan tehdä erilaisia työtehtäviä. Työryhmän jäsenet kartoittivat kuitenkin kuntiensa hallinnon henkilöstön työryhmätapaamisessa keskustelluin periaattein. Lähtökohdaksi arvioinnille kuntien edustajat ottivat tehtävän keskeisen sisällön eli päätöksentekoa (toimielimet) ja johtamisjärjestelmää palvelevan työkokonaisuuden (yleis-, talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon). Ajankohdaksi määritettiin 1-3/2014. Kuntien hallintohenkilöstön määrän arvioidaan olevan vuoden 2014 alussa selvityskunnissa 489. Seutukunnittain tarkasteltuna havaitaan, että Lappeenrannan seudun kunnissa on henkilöstöä näissä tehtävissä 287 ja Imatran seudun kunnissa 202. Kyseiset luvut ovat emokuntien lukuja, joten ulkoisen konsernin huomioinen vaikuttaa lukuja nostavasti. Ulkoiseen konserniin kuuluvia yhteisöjä (kuntien tytäryhteisöt, kuntayhtymät) on maakunnan kunnilla useita kymmeniä. Huomionarvoista on myös, että emokuntien palveluksessa on henkilöstöryhmiä, joiden tehtävänkuvissa on arviolta %:n osuus hallinnolliseen työhön rinnastettavaa työtä (asiakas- ja kuntalaispalvelua, sihteerityötä, tiedonhallintaa jne.). Mikäli näiden henkilöiden työpanos huomioidaan osaksi hallinnollista työkokonaisuutta, saadaan emokuntien hallintohenkilöstön kokonaismääräksi 5-10 % suuremmaksi. Tällöin voidaan arvioida hallintotyötä tekevän henkilöstön osuudeksi henkilöä. Lappeenrannan seudun kuntien osalta arviota tulee tällöin nostaa tasolle 300 ja Imatran seudun tasolle Oheinen taulukko havainnollistaa hallintohenkilöstön lukumääriä eri toiminnan alueilla ja on, kuten edellä jo todettiin, työryhmän tuottama arvio poikkileikkausajankohdasta. Huomattavaa kuvassa on, että vain Imatralla on hyvinvointipalveluhenkilöstöä kunnan palveluksessa.

10 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys 10 (18) Hallinto-, johto- ja toimistotehtävissä toimivissa ammattiryhmissä ennakoidaan toteutuvan suhteellisen voimakas eläköityminen seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kyseisissä tehtävissä toimivien henkilöiden osalta arvioidaan, että Etelä-Karjalan kunnissa eläkkeelle siirtyy esimerkiksi vuosina noin kaksi henkilöä kymmenestä. Tämä tarkoittaa sitä, että maakunnan emokuntien hallintohenkilöstöstä eläköitynee arviolta henkilöä seuraavan neljän vuoden aikana. Seutukunnittain tarkasteltuna Lappeenrannan kuntien eläköitymisennuste on tasoa ja Imatran seudun osalta Eniten hallintohenkilöstöä lukumääräisesti eläköityy konsernijohdon ja hallinnon sekä teknisen toimen hallinnosta. Tehtävät ovat johto- ja esimies- sekä asiantuntija- ja ammattihenkilöstöä. Hallintohenkilöstön eläköitymisen ja muun vaihtuvuuden kautta avautuu luonnollisesti mahdollisuus arvioida johtamisjärjestelmiä, johto- ja esimiestehtävien lukumäärää ja sisältöjä sekä tuki- ja asiakaspalvelutehtävien hoitoa. Hallinnollisten tehtävien hoitoa ja henkilöstötuottavuutta voidaan lisätä tehtävien uudelleenorganisoinnilla, kokoamalla laaja-alaisempia työkokonaisuuksia ja vastuita ja syventämällä yhteistyötä kuntien kesken. Todettakoon, että mikäli kunnat pystyvät uudistamaan ja tehostamaan hallintoaan siten, että vapautuvista hallinnon työtehtävistä täytetään vain puolet (50 % viroista ja toimista), vähenee hallintohenkilöstön lukumäärä jo vuosina vv arviolta henkilöllä (nettovähennys henkilöä vuodessa). Jos eläkkeelle siirtyvän hallintohenkilöstön edustajan vuotuinen henkilöstökustannus on keskimäärin euroa, saadaan mahdolliseksi taloudelliseksi säästöpotentiaaliksi euroa vuodessa (neljän vuoden periodilla säästöpotentiaali on arviolta 1,8-2,7 Me). Henkilöstöä vaihtuu vuosittain myös muista syistä (siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen ml. siirtyminen emokunnasta ulkoiseen konserniin, muutto toiseen maakuntaan jne.) ja tätä vaihtuvuutta tulee seurata eläköitymisen rinnalla. Selvityskuntien hallinto on tällä hetkellä muodostunut yhdeksän kunnan omista tarpeista, mutta mikäli kunta- ja hallintorakenteita muutetaan (kuntarakenne, konsernirakenne, kuntayhtymärakenne) on hallintotehtävien ja niissä toimivan henkilöstön määrää ja osaamista mahdollista arvioida uudelleen Lähidemokratiajärjestelmät ja -rakenteet Suoralla demokratialla viitataan välittömään vaikuttamiseen, jossa ei toimita edustajien välityksellä. Pääasiallisia vallankäyttäjiä ovat kansalaiset eli kunnissa kuntalaiset. Suora demokratia täydentää edustuksellista demokratiaa eli luottamushenkilöiden kautta tapahtuvaa vaikuttamista. Suoran demokratian muotoja kunnassa ovat esimerkiksi kuntalaisten aloitteet sekä kunnallinen kansanäänestys tai kuntalaiskyselyt. Suoran demokratian taustalla on ajatus kuntalaisten ja ihanne yhtäläisestä mahdollisuudesta vaikuttaa itseä koskeviin asioihin. Käyttäjädemokratiaa luonnehtii keskeisesti palveluiden käyttäjien mahdollisuus osallistua palveluita koskevaan päätöksentekoon, yhteisöllisyys ja palvelutuotannon läpinäkyvyys. Käyttäjälähtöisyyden ja palvelujen yhteiskehittelyn kautta käyttäjälle luodaan uudenlainen mahdollisuus osallistua palvelutuotannon suunnitteluun ja kehittämiseen. Käyttäjädemokratialla ja -osallistumisella voidaan viitata moniin erilaisiin toimintatapoihin, esimerkiksi käyttäjäneuvostoihin tai muihin toimielimiin, joissa on käyttäjien edustus. Voidaan myös perustaa erilaisia raateja, paneeleja tai vastaavia, joissa palvelujen käyttäjiä kuullaan tai järjestää tilaisuuksia, joihin kutsutaan palvelun käyttäjiä taikka kerätä palautetta ja laatia kyselyjä. Etelä-Karjalan kunnissa on monentyyppisiä lähidemokratiakäytäntöjä. Kylä- ja kaupunginosayhdistykset ovat asukkaiden paikallistason yhteistoiminta- ja edunvalvontajärjestöjä. Maakunnallinen kylien yhteenliittymä on Etelä-Karjalan Kylät ry, joka palvelee kyliä ja toimii niiden yhteistyöelimenä. Maakuntaportaaliin ekarjala.fi on koottu (ekarjala) kylät ja kaupunginosat ja sen kautta välitetään tietoa kylä- ja asukastoiminnasta. Portaaliin on koottu kunnittaiset kylien ja asuinalueiden esittelyt. Esimerkiksi Lappeenrannan käytäntöjä on esitelty laajasti kaupungin www-sivuilla ja asukasyhteistyöhön on oma koordinaattorinsa.

11 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys 11 (18) Alueen kunnissa on myös erilaisia asukaslähtöisiä toimikuntia. Lappeenrannassa toimii lähiö- ja Parikkalassa mökkiläistoimikunta. Taipalsaarella on saaristoasiain toimikunta, jonka tehtävät liittyvät saaristo- ja vapaa-ajanasukasasioihin. Rautjärvellä toimii vapaa-ajanasukastoimikunta. Kunnissa seura- ja yhdistystoiminta ovat luonnollisia lähidemokratian toimintamalleja. Lemillä on järjestöparlamentti, joka toimii järjestöjen yhteistyöelimenä erityisesti kulttuuri- ja vapaaaikapalveluissa. Yleisissä ja kaikille avoimissa järjestöpalavereissa muun muassa keskustellaan tulevista tapahtumajärjestelyistä ja suunnitellaan yhteistyötä. Lappeenrannassa lähidemokratian muotoja ovat alueraadit ja asukastilaisuudet sekä kaupunkiraati ja -foorumi. Imatra organisoi asukkaille tilaisuuksia, työpajoja ja kyselyjä. Näiden aiheina ovat olleet esimerkiksi alueiden kehittämissuunnitelmat, strategia ja palveluohjelma. Usein kuntaliitosprosesseissa on perustettu aluetoimikuntia, jotka seuraavat ja valvovat kehitystä tietyn alueen näkökulmasta. Toisaalta eräissä kuntaliitossopimuksissa kuntalaisten osallistumista ja aktivointia ajatellen ei aina ole perustettu erillisiä toimielimiä vaan asukastoiminnan koordinaatioon, aktivointiin ja rahoitukseen on varattu erillistä panostusta Sähköinen asiointi ja hallinto Sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan menettelytapoja, joiden avulla asiakas voi itse tilata tai jopa toteuttaa palvelun. Sähköisen asioinnin piiriin voidaan tuoda myös erilaisia demokratiaa ja asukaslähtöisyyttä tukevia ratkaisuja. Sähköinen asiointimahdollisuus toisin sanoen täydentää palvelupisteissä tarjottuja palveluja. Suurin hyöty sähköisistä asiointipalveluista saavutetaan asiointitarpeissa, jotka ovat toistuvia ja rutiininomaisia. Sähköisen asioinnin palveluissa eri palveluita voidaan koota yhteen paikaan (ns. yhden luukun periaate). Etelä- Karjalassa hyvis.fi- portaalin palveluun on koottu Eksoten tarjoamia neuvontapalveluita sekä asiointia. Palvelun kautta voi saada tietoa, tehdä palvelutarveanalyyseja, saada laboratoriotuloksia tai varata aikoja lääkärille. Usein sähköinen palvelu tehostaa palvelun tuottajan toimintaa mutta parantaa myös asiakkaan saamaa palvelukokemusta. Kuntalaisen näkökulmasta sähköinen asiointi kattaa Etelä-Karjalan eri kunnissa erilaisia palveluja. Sähköinen asiointi ei ole käytössä kaikissa kunnissa. Imatran kaupungin verkkoasiointisivuille on koottu ne kaupungin toiminnot, joissa asukkaat voivat asioida verkon välityksellä. Lappeenrannan kaupungin sähköinen asiointi on keskitetty asiointiportaaliin, josta löytyvät kaikki sähköiset asiointipalvelut sekä kaupungin lomakkeet. Taipalsaaren kunnan sähköiset palvelut on koottu kunnan verkkosivuille omaksi osiokseen. Kaikkien kuntien tietoja ja palveluja on koottu julkishallinnon verkkopalveluiden portaaliin (Suomi.fi). Maakuntaportaalissa (ekarjala) on linkkejä kuntalaisten tarvitsemiin lomakkeisiin kaikista maakunnan kunnista Valtion hallinto ja yhteispalvelut Valtion paikallishallinnon virastoja ovat poliisilaitokset, maistraatit, työ- ja elinkeinotoimistot, syyttäjän- ja ulosottovirastot sekä Kansaneläkelaitos. Seuraavassa kuvataan lyhyesti valtion paikallisviranomaisten toimialueita ja toimipisteitä Etelä-Karjalassa. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen toiminta-alueeseen kuuluu yhteensä 16 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kuntaa. Pääpoliisiasema sijaitsee Kouvolassa ja Etelä-Karjalan alueen poliisiasemat ovat Lappeenrannassa, Imatralla ja Parikkalassa. Lupapalvelupisteet sijaitsevat Luumäellä ja Savitaipaleella. Kaakkois-Suomen maistraatti palvelee Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueilla. Maistraatin Lappeenrannan yksikön toimialue kattaa Etelä-Karjalan yhdeksän kuntaa. Päätoimipiste on Lappeenrannassa ja Imatralla on maistraatin lomakepalvelut yhteispalvelupisteessä.

12 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys 12 (18) Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto tarjoaa palveluja Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnissa. Etelä-Karjalan alueen toimipaikat sijaitsevat Imatralla ja Lappeenrannassa. Salpausselän syyttäjänviraston toimialueena on Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen maakunnat. Syyttäjänviraston päätoimipaikka on Kouvolassa ja Etelä-Karjalan alueella oleva palvelutoimisto sijaitsee Lappeenrannassa. Etelä-Karjalan ulosottoviraston toimialueena on koko maakunta. Ulosottoviraston päätoimipaikka on Lappeenrannassa ja sivutoimipaikka sijaitsee Imatralla. Kansaneläkelaitoksen palveluverkko kattaa Etelä-Karjalassa Imatran, Lappeenrannan (Lappeenrannan, Sammonlahden ja Joutsenon palvelupisteet), Luumäen, Parikkalan ja Savitaipaleen. Palvelut ovat yhteispalvelupisteissä Lemillä, Rautjärvellä ja Ruokolahdella. Yhteispalvelupisteeksi kutsutaan asiakaspalvelupistettä, josta on saatavana vähintään kahden eri viranomaisen palveluja. Etelä-Karjalan kunnissa yhteispalvelupisteitä on Imatralla (kunnan ja maistraatin palveluja), Lemin kirkonkylällä (kunta, Kela), Parikkalan keskustaajamassa (kunta, verohallinto, maistraatti, TE-toimisto, AVI, ELY, MELAn asiamiespalvelut), Rautjärvellä (kunta, Kela) ja Ruokolahden Rasilassa (kunta, Kela). Yhteispalveluiden kehittämistä edistetään valtakunnallisella Asiakaspalvelu 2014 hankkeella. Valtakunnallisesti on esitetty, että palvelupisteverkko kattaa tulevaisuudessa 129 tai 164 kuntaa, joille tulee yhteispalvelun järjestämisvelvoite. Näiden lakisääteisten pisteiden lisäksi on mahdollista sopia yhteisistä asiakaspalvelupisteistä sopimuksin (mm. KELA). Ehdotuksen mukaan Etelä-Karjalassa velvoite olisi Imatralla ja Parikkalassa ja mahdollisesti Lappeenrannassa. Länsi-Saimaan kunnat ovat olleet aktiivisia valtion suuntaan sopimusperusteiden yhteistyön tekemiseksi, mutta asia on edelleen kesken. Valtiovarainministeriön suunnitelmien mukaan yhteiset asiakaspalvelupisteet aloittavat Etelä-Karjalan maakunnassa vuonna Maaliskuussa 2014 Etelä-Karjalan kunnat aloittivat sähköisen asioinnin yhteisen alustan kehittämisprojektin Viestintä ja osallistaminen Kuntien viestintä voidaan karkeasti jakaa sisäiseen ja ulkoiseen viestintään sekä sähköiseen asiointiin, jota on käsitelty edellä. Kunnilla on viestintää koskevia sääntöjä, ohjeita ja suunnitelmia. Kunnan sisäinen viestintä tarkoittaa ennen kaikkea kuntaorganisaatiossa tapahtuvaa viestintää. Sisäisen viestinnän muotoja Etelä-Karjalan kunnissa ovat tiedotteet, intranet, sähköposti, henkilöstölehdet, henkilöstö- ja osastopalaverit ja tiedotustilaisuudet. Sisäisen viestinnän näkökulma liittyy kiinteästi myös esimerkiksi koulutuksiin ja työhön perehdyttämiseen sekä kehityskeskusteluihin ja yhteistoimintaan. Kunnan ulkoinen viestintä viittaa kuntalaisille ja kunnan muille keskeisille sidosryhmille suunnattuun viestintään. Tähän sisältyvät ensinnäkin viralliset kuulutukset ja tiedottaminen toimielinten valmistelusta, kokouksista ja päätöksistä (kunnan ilmoitustaulu). Vapaamuotoisempia ulkoisen viestinnän muotoja ovat verkkosivut, lehdistö ja sosiaalinen media. Osallistavaa viestintää kunta järjestää tiedotus- ja keskustelutilaisuuksin ja erilaisin kuntalaisille suunnatuin tapahtumin. Kuntalaispalaute ja erilaiset palautekanavat mahdollistavat kuntalaisten aloitteellisuuden. Maakuntaportaali (ekarjala) kokoaa kuntalaisille tietoa muun muassa alueen tapahtumista, palveluista ja järjestöistä. Kunnat viestivät päätöksenteosta ja hallinnosta sekä palveluistaan. Esimerkiksi kaavoitukseen ja lupiin liittyen on tärkeää tiedottaa jatkuvasti. Kuntalaisilla on mahdollisuus kysyä, antaa palautetta

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS VÄLIRAPORTTI OHJAUSRYHMÄ 28.08.2014 Risto Nieminen 29.7.2014 2 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 1.1 SELVITYKSEN TAUSTA... 3 1.2 SELVITYKSEN TOIMEENPANO... 3 1.3 YHDISTYMISSELVITYSTÄ

Lisätiedot

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 1 Sisällys 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITE... 3 2 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KILPAILUKYKY... 5 2.1 Väestömäärän kehitys... 5

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Pekka Ala-Mäenpää Terttu Liesmäki Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Elokuu 2010 Kuntaliitosesiselvitys Alavus ja Töysä 1. JOHDANTO... 3 2. KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 2.1. Laki kunta-

Lisätiedot

PIELISEN KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS

PIELISEN KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS PIELISEN KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Yhdistymisselvitys 23.5.2014 FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anssi Hietaharju, Jussi Kukkonen, Seppo Tiainen Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2 SELVITYS... 5 2.1 Selvitystyön

Lisätiedot

YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015

YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015 KU-ohjausryhmä 14.8.2015 Liite 3 YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015 Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys 1 Sisällysluettelo 1 Kuntajaon muuttamisen toteuttamistapa ja ajankohta... 4 1.1 Sopimuksen

Lisätiedot

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS Uusi Imatra Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS UUSI IMATRA YHDISTYMISSOPIMUS 300914 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA KUNNAN NIMI... 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Kuntalain kokonaisuudistus

Kuntalain kokonaisuudistus 1(129) Kuntalain kokonaisuudistus Jaostojen kokoamia lainsäädännön muutostarpeita ja kehittämisvaihtoehtoja 14.5.2013 Sisältö 1. Toimielimet ja johtaminen -jaoston kokoamia lainsäädännön kehittämistarpeita

Lisätiedot

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS Selvityksen väliraportti 1.2.2015 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen tausta... 3 1.2. Työn organisointi ja aikataulu... 3 2. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI 28.2.2014 YRITYSTAITO OY KURIKKA - JALASJÄRVI YHDISTYMISSELVITYS 2014 Sisältö Yhteenveto ja loppupäätelmät..4 1. Johdanto..6 1.1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat.7 1.2. Kuntarakennemuutosta ohjaava lainsäädäntö...8

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Kuntajakoselvittäjät: Risto Kortelainen Oiva Myllyntaus Antero Ritvanen Marraskuu 2014 ESIPUHE Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Lisätiedot

P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 0 1 3

P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 0 1 3 P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 1 3 Etelä-Savon menestyksen avaimet E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 6 9 : 2 6 PALVELEVA ETELÄ-SAVO 213 "Etelä-Savon menestyksen

Lisätiedot

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 1 Sastamala Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMINEN s.3 2 PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

Demokratiatyöryhmän väliraportti. 7.4.2014 johtoryhmä

Demokratiatyöryhmän väliraportti. 7.4.2014 johtoryhmä 7.4.2014 johtoryhmä Salpausselän kuntajakoselvitys 1. Jos äänestämällä voisi vaikuttaa, se kiellettäisiin lailla. Demokratia kansanvalta; oikeus olla mukana päättämässä yhteisistä asioista. Näin kerrotaan

Lisätiedot

Valtuusto 23.6.2008 33

Valtuusto 23.6.2008 33 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINNON JA DEMOKRATIAN KEHITTÄMISRAPORTTI 22.5.2008 Valtuusto 23.6.2008 33 1 2 Raportin taustaksi Kuntien toimintaympäristö on muuttunut nopeasti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Kunnallishallintoon

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi -

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi - SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS - uuden kunnan perustamiseksi - Seinäjoen kaupungin valtuuston hyväksymä 21.5.2007 Nurmon kunnan valtuuston hyväksymä 21.5.2007

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖSUUNNITELMA

ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖSUUNNITELMA ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖSUUNNITELMA Ohjausryhmä hyväksynyt työsuunnitelman

Lisätiedot

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas Jari Latvalahti VJari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas KL-Kustannus Oy KL-Kustannus Oy, ISBN 978-951-563-922-6 Paul Martin Printservice Oy, Helsinki 2015 Kannen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3

Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 Turun kaupungin toimintamallin uudistus 2012 1 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 1.1. Toimintamallin uudistus... 3 1.2. Edellinen hallinnonjärjestämispäätös 2004 ja muut valtuuston toimintamallia koskevat

Lisätiedot

KUNNAN TYTÄRYHTIÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET Case: Helsinki, Tampere ja Oulu

KUNNAN TYTÄRYHTIÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET Case: Helsinki, Tampere ja Oulu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu KUNNAN TYTÄRYHTIÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET Case: Helsinki, Tampere ja Oulu Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Helmikuu 2015

Lisätiedot

Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta

Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Esko Tonteri / luvut 1 5, 7 ja 9 10 Eero Laesterä ja Tuomas Hanhela, Perlacon Oy

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS

PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS Raporttiversio 2.9.2014 FCG Konsultointi Oy Jarmo Asikainen, Jarkko Majava, Anni Antila, Anna Laiho ja Matti Riekki Sisällys Johdanto... 4 1 Selvityksen tausta ja

Lisätiedot