Yhdessä enemmän. laurean Brändikirja. Laurean brändi Laurean visuaalinen ilme Laurea verkossa Laurea verkostoissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdessä enemmän. laurean Brändikirja. Laurean brändi Laurean visuaalinen ilme Laurea verkossa Laurea verkostoissa"

Transkriptio

1 Yhdessä enemmän laurean Brändikirja Laurean brändi Laurean visuaalinen ilme Laurea verkossa Laurea verkostoissa

2 Brändi on lupaus ja sen pitää vedota sekä järkeen että tunteeseen. Laurean brändilupauksen Yhdessä enemmän on välityttävä kaikessa, mitä Laureassa tehdään ja miten Laurea näkyy. Sisällysluettelo Laurean brändi Tarina / Brändilupaus ja palvelulupaus / Brändi-identiteetti ja -persoona / Viestintä ja äänensävy / FUAS-liittouma Laurean visuaalinen ilme Tunnus / Värit / Typografia / Kuvat / Visuaaliset elementit Laurea verkossa Ulkoinen ja sisäinen verkkoviestintä / Sosiaalinen media Laurea verkostoissa Luotettava yhteistyökumppani / Alueellinen vaikuttaja / Kansainvälinen toimija Brändikirjan tarkoitus Vahva brändi luo kilpailuetua, erottaa muista alan toimijoista ja lisää tunnettuutta sekä kiinnostavuutta Laureaa kohtaan. Brändin rakentamiseen osallistuvat kaikki laurealaiset omalla tekemisellään. n tarkoituksena on antaa ohjeita brändin mukaiseen viestintään ja markkinointiin. Laurean Markkinointi ja viestintä

3 Laurean brändi LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN tarina Laurea-ammattikorkeakoulun edeltäjien Vantaan ammattikorkeakoulun ( ) ja Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulun ( ) toiminnan keskiössä olivat kansainvälisyys, verkostomainen toimintatapa, alueiden kehittäminen, palvelut, yrittäjyys ja työelämän menestyminen jatkuvassa muutoksessa. Ensimmäinen brändi 90-luvun lopulla muodostui lupaukseksi, jonka avulla opiskelijan oli mahdollista kasvaa työelämän asiantuntijaksi. Brändi muodostui silloin seuraavista tehtävistä: ammatillisen kasvun edistäjä, työelämän kehittäjä, seudullinen kehittäjä, osaamisalueiden yhdistäjä ja kansainvälistymisen mahdollistaja luvulla korostettiin verkostoissa toimimisen taitoa ja opiskelijakeskeisyyttä. Erityisesti uusissa oppimisympäristöissä Learning by Developing -toimintamalli alkoi muokata Laureabrändia ja lunastaa uutta brändilupausta Uuden edellä. Lukuisat aluevaikuttavuuden ja TKI-toiminnan huippu- ja laatuyksikköpalkitsemiset vahvistivat brändia ja toivat kilpailuetua sekä kasvattivat tunnettuutta ja lisäsivät kiinnostavuutta Laureaa kohtaan opiskelupaikkana, yhteistyökumppanina ja työpaikkana. Uudistuneen Laurean brändilupaus Yhdessä enemmän Laurea Uudellamaalla kuvaa Laurean vahvaa aluekehitystehtävää. Laurea on koko Uudenmaan yhteinen ammattikorkeakoulu, jonka osaaminen on koko alueen käytössä. Palvelulupauksemme Me Laureassa olemme juuri Sinua varten on lupaus opiskelijoillemme hyvästä oppimisesta ja yhteistyökumppaneillemme lupaus kumppanuudesta ja yhdessä kehittämisestä. Laurean brändi perustuu Laurean arvoihin, tahtotilaan ja strategiaan. Laurean toimintaa ja valintoja ohjaavat laurealaisten määrittämät arvot yhteisöllisyys, sosiaalinen vastuullisuus ja luovuus. Brändi tarkoittaa tuotteen tai palvelun merkitystä asiakkaalle sekä mielikuvaa, jonka asiakas yrityksestä muodostaa. Mielikuvat auttavat ihmisiä hahmottamaan ja jäsentämään asioita lukemattomassa merkkien ja tavaroiden maailmassa. Lukuisat aluevaikuttavuuden ja TKI-toiminnan huippu- ja laatuyksikköpalkitsemiset ovat vahvistaneet Laurean brändiä. 4 5

4 TAHTOTILA Vuonna 2015 Laurea on kansainvälisesti tunnustettu tulevaisuuden osaamisen ja metropolikehityksen ammattikorkeakoulu. brändilupaus Laurean brändilupaus Yhdessä enemmän Laurea Uudellamaalla perustuu Laurean tahtotilaan, strategiaan, arvoihin ja toiminnallisiin valintoihin. Brändilupaukseen tiivistyy se, mitä haluamme asiakkaidemme kokevan. palvelulupaus Me Laureassa olemme juuri sinua varten. Laureassa voit opiskella joustavasti ja suunnitella oman opintoaikataulusi. Saat ohjausta, palautetta sekä laadukkaat, opintojasi tukevat palvelut. Laureassa rakennat kanssamme tulevaisuutesi yhdessä työelämän kanssa. PAINOALAT Palveluliiketoiminta Hoitotyön asiantuntijuus ja kotona selviytyminen Turvallisuus ja yhteiskuntavastuu Opiskelijayrittäjyys ARVOT Yhteisöllisyys Sosiaalinen vastuullisuus Luovuus PROFIILI Palveluinnovaatiot ja arvoverkostot Kansainvälisesti tunnustettu ja tuloksellinen tutkimus-, kehitysja innovaatiotoiminta Työelämän kehittämistä edistävä oppimisen sekä tutkimusja kehitystyön yhdistävä toimintamalli (Learning by Developing) 6 7

5 Brändi-identiteetti ja -persoona Viestintä ja äänensävy Identiteetti on brändin ydin ja se rakentuu organisaation historiasta, kulttuurista, strategiasta ja tahtotilasta. Laurean brändi-identiteetti Local Action Global Focus kuvaa kiteytetysti Laurean kolmen tehtävän integraation korostaen kansainvälistä toimintaamme. Brändipersoona puolestaan kuvaa sitä, kuinka brändi halutaan koettavan. Laurean brändipersoonan Interactive, Inspiring, International tulee näkyä kaikessa viestinnässä johdonmukaisesti. Työyhteisö- ja sidosryhmäviestintä perustuu Laurean arvoihin, tahtotilaan ja strategiaan. Viestinnän on oltava ennakoivaa, läpinäkyvää, sitouttavaa, rakentavaa, tehokasta, ymmärrettävää, vuorovaikutteista ja toista arvostavaa sekä työtyytyväisyyttä lisäävää. Inspiring. Tiedonkulun ja läpinäkyvyyden edistäminen, lojaalisuus sekä eettisesti vastuullinen viestintä koskevat kaikkia laurealaisia niin suullisessa kuin kirjallisessa viestinnässä ja eri viestintävälineissä. Jokaisella Laureassa työskentelevällä on käytössä henkilökortti ja sähköpostissa Laureabrändin mukainen allekirjoitus. Nämä edistävät Laurean ulkoista tunnettuutta ja yhtenäistä mielikuvaa Laureasta sekä ohjaavat sisäistä viestinnällistä yhtenäisyyttä. Interactive. International. FUAS-liittouma Local Action Global Focus Alueellinen vaikuttaja - kansainvälinen toimija FUAS-liittouma on Suomen suurin korkeakoululiittouma, jonka muodostavat kolme itsenäistä ammattikorkeakoulua: Hämeen ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu ja Laureaammattikorkeakoulu, joilla jokaisella on oma profiili ja toimilupa. Liittouman toimintaa kehitetään yhtenäisenä ammattikorkeakoulukokonaisuutena. FUAS-liittouman slogan Collaborate for Success Yhteistyöllä menestykseen tukee FUAS-brändiä. Liittoumalla on oma tunnus, jota käytetään aina yhdessä FUAS-liittoumaan kuuluvien kolmen ammattikorkekaoulun oman liikemerkin kanssa. Member of FUAS -tunnusta käytetään silloin, kun Laurean kerrotaan olevan osa FUAS-liittoumaa. Asiantuntijoiden tuottaminen työelämään Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Alueellinen ja kansainvälinen kehitystyö Identiteetti on perusta, josta versoaa brändin persoonallisuus. 8 9

6 Laurean visuaalinen ilme Tunnus Laurean tunnuksessa on kaksi osaa: liikemerkki ja logotyyppi. Liikemerkki on tunnuksen kuvallinen ilme ja logotyyppi yritysnimen / organisaation kirjoitusmuoto. Ensisijainen tunnus brändilupauksella Tunnuksesta on olemassa suomenkieliset, englanninkieliset sekä kaksikieliset versiot brändilupauksella ja ilman sekä pystynä ja vaakana. Ulkoisessa markkinoinnissa käytetään tunnusta brändilupauksen kanssa aina kuin se on mahdollista. Ohjeet Laurean tunnuksen käyttöön ja kaikki tunnuksen versiot on esitelty liitteessä 1: Laurean tunnukset. Sidosryhmätunnus Visuaalinen ilme luo mielikuvan Laurean brändistä. Brändi-identiteettimme mukaisesti Laurea näyttäytyy ulospäin vuorovaikutteisena, innostavana ja kansainvälisenä. Suomenkielinen vaakatunnus brändilupauksella Englanninkielinen vaakatunnus brändilupauksella Englanninkielinen tunnus brändilupauksella Visuaalinen ilme elää, kehittyy ja reagoi toimintaympäristön muutoksiin ottaen kohderyhmän ja kanavat huomioon. Kaikessa Laurean visuaalisessa näkymisessä on kuitenkin huomioitava tietyt toistuvat elementit, jotta mielikuva Laureasta pysyy yhtenäisenä, tunnistettavana ja korkealaatuisena

7 Värit Laurean päävärejä ovat tumma sininen, cyaani, beige ja valkoinen. Tehostevärinä toimii magenta, jota käytetään ainoastaan pieninä pinta-aloina. Päävärit Päävärien tulee näkyä kaikissa Laurean julkaisuissa. Lisäksi voi käyttää lisävärejä oman harkinnan mukaan. Typografia Ulkoiseen viestintään: Auto2 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Auto 2 Regular, 10 pt Ulkoiseen viestintään: Dolly ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Dolly Roman, 10 pt Lisävärit Typografian avulla brändi-ilme pysyy yhdenmukaisena myös Office-pohjissa. Verkkoviestintään: Lato ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Lato, 9 pt Sisäiseen viestintään: Trebuchet Ms ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Trebuchet MS Regular, 10 pt 12 13

8 Kuvat Visuaaliset elementit Laurean kuvamaailma on ihmisläheinen, autenttinen ja pehmeitä arvoja korostava. Kuvissa ihmiset tekevät yhdessä asioita ja ovat aidoissa opiskeluun tai työntekoon liittyvissä tilanteissa. Malleina käytetään ensisijaisesti Laurean omia opiskelijoita ja henkilökuntaa. Laurean visuaalinen ilme muodostuu tarkkaan harkituista yksityiskohdista ja tunnistettavista elementeistä; logosta, väripaletista, typografiasta, kuvamaailmasta ja muotokielestä. Laurean markkinointimateriaalien yleisilme on raikas, houkutteleva, tyylikäs ja ilmava. Laurean visuaaliseen muotokieleen kuuluvat Laurean pääväreistä koostuva tunnistepalkki, vinopalkit ja terävät reunat, läpinäkyvät tekstiboksit kuvan päällä sekä tapettimaiset pinnat. Tunnistepalkki, jossa on Laurean päävärit. Tapettimaiset pinnat, struktuurit. Vinopalkit ja terävät kulmat. Interactive. Inspiring. International

9 Laurea verkossa Laurean ulkoiset verkkosivut ovat yksi tärkeimmistä hakumarkkinoinnin kanavista ja brändimielikuvan muodostajista. Ne tukevat Laurean brändia niin sisällöltään kuin visuaaliselta ilmeeltäänkin. Verkkoviestinnän tavoitteena on tarjota ajantasaista, ennakoivaa ja kohdennettua tietoa kaikille Laureasta kiinnostuneille. Lukija löytää verkosta nopeasti tarvitsemaansa tietoa ja muodostaa samalla Laureasta vahvan mielikuvan. Laurean sisäisessä ja ulkoisessa verkkoviestinnässä korostuu mahdollisuus vuorovaikutukseen ja yhteydenpitoon. Ulkoinen verkkoviestintä Laurean verkkosivut tarjoavat potentiaalisille hakijoille tehokkaat hakutoiminnot Laurean koulutusmahdollisuuksien kartoittamiseen, ajankohtaiset hakuajat, yleistä tietoa hakemisesta ja valintaperusteista sekä yhteydenotto- ja vuorovaikutusmahdollisuudet. Yhteistyökumppaneille ja kaikille muille Laureasta kiinnostuneille verkkosivut tarjoavat ajantasaista tietoa Laurean tutkimus- ja kehityspalveluista, julkaisuista, organisaatiosta ja Laurean tapahtumista. sisäinen verkkoviestintä Sähköinen työympäristö LaureaLIVE on Laurean keskeinen sisäinen viestintä- ja tiedotuskanava, jossa jokainen laurealainen voi jakaa omaa alaansa koskevaa tietoa muille ja hyödyntää vuorovaikutteisia viestintämahdollisuuksia sekä sähköisiä työtiloja. Sosiaalinen media Sosiaalinen media on tärkeä brändin rakentamisen ja ylläpitämisen sekä opiskelijarekrytoinnin kanava. Laurean Markkinointi ja viestintä koordinoi Laurean sisäistä ja ulkoista maineenhallintaa sekä näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median pääkanaviksi on Laureassa valittu Facebook, Instagram ja Youtube. Facebook Youtube Pinterest Instagram Twitter 16 17

10 Laurea verkostoissa Luotettava yhteistyökumppani Laurea tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten, elinkeinoelämän sekä muiden ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja 2. asteen oppilaitosten kanssa. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) on osa korkeakouluopetusta ja sitä tehdään yhteistyössä yritysmaailman asiantuntijoiden kanssa todellisten työelämän kehittämis- ja ongelmatilanteiden kautta. Yritykset ja organisaatiot voivat tilata Laureasta esimerkiksi opinnäytetöitä, rekrytoida harjoittelijoita, teettää kehittämisprojekteja tai osallistua tapahtumien järjestämiseen yhdessä Laurean kanssa. Lisäksi Laurea tarjoaa tietoja tukipalveluita metropolialueen toimijoille. Hankkeet ovat keskeinen TKI-toiminnan ja yhteistyön tekemisen muoto. Hankkeita voidaan toteuttaa Laurean yhteistyökumppaneiden tiloissa tai Laurean yksiköissä, joissa on erilaisia kehittämisympäristöjä sairaanhoidon simulaattoreista moniaistisiin tiloihin ja yrityslabraan. Laurea toimii ja vaikuttaa monissa alueellisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja on vahva ja arvostettu toimija laajalla metropolialueella. FUAS-liittouman myötä Laurean kansainvälinen kilpailukyky vahvistuu entisestään sen muodostaman korkeakouluverkon kautta, joka on saanut yhteensä 11 huippu- ja laatuyksikköpalkintoa. Yhteisöllisyys on Laurean toimintaa ohjaava arvo ja yhteistyö Laurean keskeisten sidosryhmien kanssa olennainen osa toimintaa. Laurean kaiken toiminnan keskiössä on opiskelija. Yhteistyö opiskelijakunta Laureamkon sekä Laurean alumnien kanssa on tiivistä tukien ajatusta elinikäisestä laurealaisuudesta. Alueellinen vaikuttaja Laurea on menestynyt Korkeakoulujen arviointineuvoston ulkoisissa arvioinneissa jasaavuttanut lukuisia laatupalkintoja koulutuksen ja aluekehitysvaikutuksen alalla. LbD-toimintamallin ansiosta Laurea voi tarjota parasta mahdollista TKI-osaamista kansainvälisille ja kansallisille TKI-kumppaneille ja näin ollen pääsyn kilpailukykyiselle metropolialueelle. Kansainvälinen toimija Laurean kansainvälisen toiminnan tavoitteissa painottuvat kansainväliset arvoverkostot, huippuinnovatiiviset alueet ja niiden välillä tapahtuva osaamisen siirto, mikä näkyy tunnustettuna ja tuloksellisena TKI-toimintana, kansainvälisenä verkostoitumisena sekä ulkomaalaisten TKIharjoittelijoiden määrän voimakkaana kasvuna. Kaikkiin Laurean koulutusohjelmiin kuuluu vieraskielistä opetusta, kansainvälistä sisältöä, kieli- ja kulttuuriopintoja sekä kansainvälisiä Laurean kolme alueneuvottelukuntaa muodostavat tärkeän väylän Laurean ja toimintaalueen edustajien välillä. Alueneuvottelukunnat toimivat asiantuntijafoorumeina, jotka tekevät aloitteita alueellisten strategioiden ja ohjelmien kehittämiseksi ja toimeenpanemiseksi sekä antavat pyydettäessä lausuntoja alueen tai sen työelämän kehittämiseksi. yhteisopintoja. Opiskelijavaihtoa varten Laurealla on noin 240 yhteistyöorganisaation verkosto maailmalla. International Advisory Board (IAB) lisää Laurean kansainvälistä huippuosaamista, antaa neuvoja sekä tekee ehdotuksia ja aloitteita Laurean hallitukselle. IAB:in jäsenet ovat kansainvälisiä, alansa korkean tason ammattilaisia ja edustavat yhteensä kahdeksaa eri korkeakoulua

11 Laurea on uutta osaamista tuottava ammattikorkeakoulu, jonka toiminnassa opiskelijat ovat keskiössä ja työelämäläheisyys keskeisessä asemassa. Interactive. Inspiring. International.

Yhteispelillä tulokseen. Opiskelijan laatukäsikirja 2010. Uuden edellä

Yhteispelillä tulokseen. Opiskelijan laatukäsikirja 2010. Uuden edellä Yhteispelillä tulokseen Opiskelijan laatukäsikirja 2010 Uuden edellä Yhteispelillä tulokseen Opiskelijan laatukäsikirja 2010 Opiskelijan laatukäsikirjan on tuottanut opiskelija Minttu Heikkilä osana opinnäytetyötään

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen Laurea Julkaisut I Laurea Publications Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen PILOTTIPROJEKTI KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA Mabuhay Laurea Laurea Julkaisut I Laurea Publications

Lisätiedot

Tapio Kosunen: Kilpailukykyä. ja tutkimuksesta / s.4. Laurea tutkii ja kehittää 1/2015. Koulutusviennistä seuraava suomalainen menestystuote / s.

Tapio Kosunen: Kilpailukykyä. ja tutkimuksesta / s.4. Laurea tutkii ja kehittää 1/2015. Koulutusviennistä seuraava suomalainen menestystuote / s. Laurea tutkii ja kehittää 1/2015 Tapio Kosunen: Kilpailukykyä ja tutkimuksesta / s.4 Kansainvälinen korkeakoulu / s. 6 Koulutusviennistä seuraava suomalainen menestystuote / s. 10 10 vuotta Japani Suomiyhteistyötä

Lisätiedot

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia FUAS-LEHTI nro 1 2012 FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia Kesäopinnot vauhdittavat valmistumista 8 Verkoston avulla kehitysmaiden markkinoille 13 4» www.fuas.fi Pääkirjoitus FUAS-liittoumasta

Lisätiedot

Uutta kohden. «Ihmiset ovat FUASin arvokkain voimavara ja keskeisin menestystekijä, sanoo tuore FUAS-liittouman toiminnanjohtaja Leena Treuthardt.

Uutta kohden. «Ihmiset ovat FUASin arvokkain voimavara ja keskeisin menestystekijä, sanoo tuore FUAS-liittouman toiminnanjohtaja Leena Treuthardt. FUAS-LEHTI nro 1 2013 Uusi toiminnanjohtaja Leena Treuthardt: FUAS on sosiaalinen innovaatio 6 Opiskelijat otettu hyvin mukaan liittouman kehittämiseen 11 Maakuntajohtajat näkevät kolmen kimpalla kilpailuedun

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Granström, Sini 2009 Laurea Lohja Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Lisätiedot

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Vantaa 1.3. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Laurea-ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Saara Lampelo Sakari Kainulainen Juhani Turunen Jarkko Viljanen Anu Yanar Johanna Mattila Marja-Liisa Saarilammi Laurea-ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas

Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas Tammikuussa 2016 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus päivätoteutus ja monimuotototeutus Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus

Lisätiedot

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivätoteutus Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuotototeutus Ylempään

Lisätiedot

Lähiruoka lähemmäksi!

Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruokaviestinnän kehittäminen ravintolaympäristössä, Case Anttolanhovi Maittila, Anna & Torrbacka, Paula & Partanen, Viivi 2011 Leppävaara Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

Avoin viestintä on yhteistyötä Opetusministeriön viestintästrategia 2003-2005

Avoin viestintä on yhteistyötä Opetusministeriön viestintästrategia 2003-2005 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Avoin viestintä on yhteistyötä Opetusministeriön viestintästrategia 2003-2005 Opetusministeriön julkaisuja 2003:36 Avoin viestintä on yhteistyötä Opetusministeriön

Lisätiedot

Visuaalisen ilmeen strateginen merkitys yritysbrändin rakennuksessa

Visuaalisen ilmeen strateginen merkitys yritysbrändin rakennuksessa Visuaalisen ilmeen strateginen merkitys yritysbrändin rakennuksessa Suomen kieli ja viestintä Maisterin tutkinnon tutkielma Leena Seppänen 2011 Viestinnän laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu AALTO-YLIOPISTON

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Viestinnän periaatteet

Viestinnän periaatteet Viestinnän periaatteet Uusiutuvat luonnonvarat tunnetuiksi Maa- ja metsätalousministeriö Sisällysluettelo Johdanto Viestinnän tavoitteet Viestinnän toteutus Perusviestit Viestinnän kehittämiskohteet Viestinnän

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat:

Ylläpitäjän kotipaikka on Lahden kaupunki. (LIITE 1a, kuntayhtymän perussopimus). Kuntayhtymän 13 jäsenkuntaa ovat: LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Lahden ammattikorkeakoulun ylläpitäjä on Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN SOSIAALI-JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

OPETUSSUUNNITELMA TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN SOSIAALI-JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAMINEN SOSIAALI-JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SAIRAANHOITAJA (YLEMPI AMK) SOSIONOMI (YLEMPI AMK) FYSIOTERAPEUTTI

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA

MARKKINOINTISUUNNITELMA POHJANLAHDEN RANTATIE HANKE TURUN YLIOPISTO 2012 POHJANLAHDEN RANTATIE MARKKINOINTISUUNNITELMA Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö & Sari Mäkiranta (toim.) POHJANLAHDEN RANTATIE Markkinointisuunnitelma

Lisätiedot

Markkinointi- ja viestintästrategia 2012 2015

Markkinointi- ja viestintästrategia 2012 2015 Markkinointi- ja viestintästrategia 2012 2015 Yhtymähallitus 20.12.2011 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä... 1 2.1. Toiminta-ajatus... 1 2.2. Arvot... 1 2.3. Visio

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET Sisältö 1. Viestintäohjeen tavoitteet 2. Strategiset lähtökohdat 2.1 Viestinnän tavoitteet 2.2 Forssan visio 2025 2.3 Forssan viestinnän visio 2.4 Viestinnän strategiset

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA

SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA SISÄISEN VIESTINNÄN HÄIRIÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET TYÖYHTEISÖÖN - CASE TIVOLI SARIOLA Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Ville Sariola 2012 Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot