Työttömyyskorvaus Tietoa työttömyysvakuutuksesta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työttömyyskorvaus Tietoa työttömyysvakuutuksesta."

Transkriptio

1 Sida: 1 av 11 Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen Finska Työttömyyskorvaus Tietoa työttömyysvakuutuksesta. Mikä työttömyyskorvaus on? Työttömyysvakuutus antaa työnhakijalle taloudellista korvausta sinä aikana, jonka hän tarvitsee etsiäkseen uuden työpaikan. Vakuutus koskee kaikkia, jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet Ruotsissa. Työttömyyskorvauksen saamiseksi on täytettävä tietyt ehdot. Työnvälityksen tehtävä on auttaa työnhakijaa löytämään uusi työpaikka, mutta sen tulee myös tarkistaa että hän täyttää nämä ehdot. Oma työttömyyskassasi selvittää sinun oikeutesi työttömyyskorvaukseen ja tekee päätöksen siitä. Työttömyyskassat Sinun pitää hakea työttömyyskorvausta omasta työttömyyskassastasi. Työttömyyskassa selvittää onko sinulla oikeus työttömyyskorvaukseen ja tekee päätöksen siitä. Työttömyyskassa maksaa työttömyyskorvausta. Työttömyyskassa vastaa työttömyyskorvausta koskeviin kysymyksiin. Työnvälitys Työnhakijana ilmoittaudut työnvälitykseen. Työnvälitys tiedottaa yleisistä ehdoista, jotka sinun on täytettävä saadaksesi oikeuden työttömyyskorvaukseen sekä kertoo, mitkä toiminnat eivät käy yhteen työttömyysvakuutuksen ehtojen kanssa. Työnvälitys valvoo, että etsit työtä sinä aikana kun saat työttömyyskorvausta ja että täytät työttömyysvakuutuksen yleiset ehdot. Työnvälitys ilmoittaa työttömyyskassallesi sellaisista seikoista, jotka saattavat vaikuttaa korvauksen saamiseen.

2 Sida: 2 av 11 Milloin sinulla on oikeus työttömyysvakuutukseen? Saadaksesi työttömyysvakuutusta sinun on täytettävä työttömyysvakuutuslain 9. pykälässä olevat ehdot. Yleiset ehdot ovat seuraavanlaiset. Työttömäksi joutuneella työnhakijalla on oikeus työttömyyskorvaukseen, jos 1. hän on työkykyinen ja esteetön ottamaan vastaan työnantajan tarjoaman työn vähintään kolmen tunnin ajan joka työpäivänä ja keskimäärin vähintään 17 tuntia viikossa. 2. Jos hän on ilmoittautunut työnhakijaksi yleiseen työnvälitykseen. 3. Jos hän muutenkin on työmarkkinoiden käytettävissä. Sinun on voitava suorittaa ja ottaa vastaan vähintään kolmen tunnin työ jokaisena työpäivänä ja työskenneltävä vähintään 17 tuntia viikossa. Jos työnvälitys arvioi ettet voi työskennellä vaaditussa määrin se ilmoittaa tämän työttömyyskassallesi. Työttömyyskassa päättää sen jälkeen onko sinulla oikeus korvaukseen vai ei. Sinun täytyy olla ilmoittautunut työnvälitykseen sinä aikana kun haet työttömyyskorvausta. Kun ilmoittaudut työnhakijaksi työnvälitykseen lähetämme siitä tiedon työttömyyskassallesi. Työmarkkinoiden käytettävissä oleminen merkitsee, että sinulla on aikomus tehdä ansiotyötä ja ettei siihen ole mitään estettä. Mitä sinun on tehtävä saadaksesi korvausta? Tässä saat tietää mikä on sinun vastuusi, siitä lähtien kun ilmoittaudut työnvälitykseen siihen saakka kun alat uudessa työssäsi tai muussa toiminnassa. Henkilökohtaisen toimintasuunnitelman laatiminen Yhdessä työnvälityksen kanssa sinun tulee laatia henkilökohtainen toimintasuunnitelma, josta ilmenee mitä sinun on tehtävä, jotta saisit mahdollisimman nopeasti työpaikan. Jos sinulla on työttömyysvakuutuksen mukaisesti hyväksyttäviä esteitä joidenkin töiden hakemiseen, toimintasuunnitelmasta pitää näkyä mitä sinun on tehtävä niiden hoitamiseksi. Ellet ole mukana laatimassa toimintasuunnitelmaa ilmoitamme siitä työttömyyskassallesi.

3 Sida: 3 av 11 Toimintaraportin jättäminen Jos saat tai haet työttömyyskorvausta sinun on kerran kuukaudessa jätettävä toiminta- eli aktiviteettiraportti työnvälitykseen. Toimintaraportin tulee sisältää mitä toimia olet tehnyt saadaksesi työpaikan tai muuta tekemistä. Ellet jätä toimintaraporttia ajoissa työnvälitys ilmoittaa siitä työttömyyskassallesi. Käynnit työnvälitystoimistossa ja täydentävän tekijän luona Sinun on pidettävä yhteyttä ja käytävä työnvälitystoimistossa tai täydentävän tekijän luona sovittuina aikoina tai silloin kun sinut on kutsuttu kokoukseen. Täydentävä tekijä on yhteisnimitys niille yrityksille, jotka suorittavat täydentävää työnvälityspalvelua työnvälityksen toimeksiannosta. Ellet tule sovittuun kokoukseen ilmoitamme siitä työttömyyskassallesi. Sinulle osoitettujen sopivien työpaikkojen hakeminen Sinun on haettava työnvälityksen sinulle osoittamia sopivia töitä ja oltava valmis ottamaan vastaan kaikenlaisia töitä, joita pystyt tekemään. Ellei sinulla ole minkäänlaisia työttömyysvakuutuksen mukaan hyväksyttäviä esteitä täytyy sinun olla valmis hakemaan sopivia töitä koko työmarkkinoilta. Tämä koskee sinua siitä päivästä lähtien kun saat tai haet työttömyyskorvausta. Se merkitsee että voit joutua matkustamaan päivittäin tai viikottain kotisi ja työpaikkasi väliä tai muuttamaan toiselle paikkakunnalle. Jos työnvälitys katsoo ettet ole valmis ottamaan vastaan sopivaa työtä se ilmoittaa siitä työttömyyskassallesi. Aktiivi työnhaku Työttömyysvakuutus on muunnosvakuutus eikä ammattivakuutus. Sinun pitää itse aktiivisti hakea töitä, jotta saisit uuden työpaikan mahdollisimman nopeasti. Jos työnvälityksellä on aihetta uskoa ettet halua tai voi ottaa sopivaa työtä ilmoitamme siitä työttömyyskassallesi. Kuinka arvioidaan työn sopivuus sinulle? Saadaksesi oikeuden työttömyyskorvaukseen voit joutua hakemaan muuntyyppisiä töitä kuin sinulla on aikaisemmin ollut. Tässä saat lisää tietoa siitä miten työn sopivuus arvioidaan. Koulutus ja ammattikokemus Koulutuksesi ja ammattikokemuksesi otetaan huomioon, mutta työ voidaan katsoa sopivaksi silloinkin kun se ei vastaa sinun koulutustasi ja ammattikokemustasi. Pätevyys Jos työnantaja katsoo ammattitaitosi riittävän ja haluaa palkata sinut, on työ sopiva vaikka sinulla omasta mielestäsi ei olekaan tarpeellisia tietoja ja taitoja työhön.

4 Sida: 4 av 11 Terveysesteet Ellet terveyssyistä hae jotakin työtä tai kieltäydyt ottamasta sitä vastaan sinun täytyy todistaa tämä lääkärinlausunnolla, josta ilmenee miksi et voi suorittaa työtä. Ellet voi vahvistaa toteen terveysestettä työ on sopiva. Perhesyyt Jos lapsi tai joku muu perheenjäsen on riippuvainen huolenpidostasi ja päivittäisestä läsnäolosta niin ettette voi muuttaa, voit kohtuullisen siirtymäkauden aikana rajoittaa työnhakualuettasi maantieteellisesti. Tämä koskee myös yksinhuoltajaa, joka on riippuvainen jonkun toisen tuesta asuinpaikkakunnallaan voidakseen käydä töissä. Jos avo- tai aviopuolisollasi on työpaikka, jonka takia hän ei voi hoitaa taloutta tai muuttaa, saattaa sekin olla syy rajoittaa hakualuetta maantieteellisesti. Perhesyistä voit rajoittaa työpaikan hakua päivittäiset työmatkat mahdollistavalle alueelle tietyksi aikaa. Työttömänä sinun täytyy kuitenkin aina vaikuttaa siihen että voit hakea työtä päivittäisten työmatkaetäisyyksien ulkopuoleltakin. Kohtuullisen siirtymäkauden jälkeen työ katsotaan sopivaksi jos voit käydä perheasunnossasi joka viikko, siis matkustaa viikottain työpaikan ja kodin välillä. Työmatkat Sinulle osoitettu ja tarjottu työ on sopiva, jos voit matkustaa työpaikan ja asunnon välillä sopivalla tavalla ja kohtuuhintaan. Sinun täytyy olla valmis esimerkiksi matkustamaan päivittäin yleisillä kulkuvälineillä tai muulla tavoin, esimerkiksi omalla autolla. Jos mahdollista sinulla on myös velvollisuus yrittää soveltaa työajat niin että voit ottaa työn vastaan. Uusi asunto niin lähellä työpaikkaa että päivittäin voi kulkea kodin ja työpaikan väliä Jos voit saada asunnon niin läheltä työpaikkaa että päivittäiset työmatkat ovat mahdollisia työsuhteen alkaessa työ katsotaan sopivaksi, vaikka et voisikaan kulkea työpaikkasi ja entisen asunnon väliä päivittäin. Jos työ merkitsee sitä, että myös perheen on muutettava katsotaan työ sopivaksi jos kohtuullisen ajan kuluessa on mahdollista saada asunto niin läheltä työpaikkakuntaa, että voi päivittäin kulkea kodin ja työpaikan väliä. Työtulot Jos tarjotun tai osoitetun työn ansiotulo vastaa vähintään 90 prosenttia sinun päivärahastasi katsotaan työ sopivaksi. Jos elinkustannuksesi nousevat kahden asunnon takia se on otettava huomioon tuloa laskettaessa.

5 Sida: 5 av 11 Työetuuksien on vastattava työehtosopimuksia tai niitä etuuksia joita sinun pätevyyteesi ja työtehtäviisi verrattavilla työntekijöillä on muilla vastaavanlaisilla työnantajilla. Sopimus muusta työstä Jos olet jo saanut työpaikan kun sinulle osoitetaan toinen, voit joissain tapauksissa kieltäytyä osoitetusta työstä. Mutta silloin sinun täytyy voida esittää kirjallinen todistus siitä että olet jo saanut työpaikan ja sen lisäksi sinun on aloitettava tässä työssä kuukauden kuluessa. Työkonflikti Jos työpaikalla on käynnissä luvallinen taistelutoimenpide, esimerkiksi työsulku (lockout) tai lakko, työ ei ole sopiva. Jos vain varoitus taistelutoimesta on annettu, katsotaan työ sen sijaan sopivaksi. Tietoa työttömyysvakuutuksesta Tässä lisätietoa työttömyysvakuutuksesta. Saat muun muassa tietää mitä vaaditaan työttömyyskassan jäseneksi pyrkivältä, kuinka paljon on työskenneltävä täyttääkseen työehdon ja millaisen korvauksen voit saada. Näin korvaus maksetaan Työttömyyskorvaus maksetaan joko perusmääränä tai tuloihin suhteutettuna korvauksena. Perusmäärä lähtee siitä kuinka paljon olet työskennellyt eikä siitä mitä olet ansainnut. Se maksetaan sinulle, joka et ole työttömyyskassan jäsen tai et ole ollut jäsen tarpeeksi kauan. Perusmäärä maksetaan aikaisintaan siitä päivästä kun täytät 20 vuotta. Tuloihin suhteutettua korvausta maksetaan sinun aikaisempien ansiotulojesi perusteella. Saadaksesi tuloihin suhteutettua korvausta sinun on täytynyt olla työttömyyskassan jäsen vähintään 12 kuukautta (jäsenyysehto). Sinun täytyy myös olla täyttänyt työehto jäsenyysaikana. Tarkista omasta työttömyyskassastasi mikä koskee sinua. Kuka voi liittyä työttömyyskassaan? Voit liittyä jäseneksi työttömyyskassaan jos hakuaikana työskentelet kassan toimintaalueella. Ellet käy työssä voit tulla jäseneksi siihen työttömyyskassaan, jonka toiminta-alueella työskentelit viimeksi kun olit ansiotyössä. On myös olemassa täydentävä työttömyyskassa, Alfa-kassa. Siitä voivat hakea työttömyyskorvausta kaikki, jotka ovat töissä tai ovat olleet töissä, toiminta-alasta riippumatta.

6 Sida: 6 av 11 Jos olet viimeksi työskennellyt toisessa EU tai ETA-maassa tai Sveitsissä sinua voivat koskea erityissäännöt. Lisätietoja saat kun otat yhteyden omaan työttömyyskassaasi. Mikä työttömyyskassa maksaa korvauksen? Sinun on haettava työttömyyskorvausta siitä työttömyyskassasta, jonka jäsen olet tai johon aiot liittyä jäseneksi. Ellet ole minkään työttömyyskassan jäsen etkä myöskään aio hakea jäsenyyttä voit kuitenkin hakea työttömyyskorvausta Alfa-kassasta. Työttömyyskassojen osoitteet löydät työnvälityksen verkkosivulta, Sieltä näet myös mitä ammatteja ja aloja työttönyyskassojen toiminta-alueet kattavat. Mikä on työssäoloehto? Jotta voisit saada tuloihin suhteutettua korvausta tai perusmäärän sinun on täytettävä työssäoloehto. Se merkitsee että sinun on täytynyt työskennellä vähintään 80 tuntia kuukaudessa vähintään kuuden kuukauden ajan työttömyyttä välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Voit myös täyttää työssäoloehdon jos olet työskennellyt vähintään 480 tuntia kuuden peräkkäisen kuukauden ajan kestäneessä työssä, edellyttäen että olet työskennellyt ainakin 50 työtuntia joka kuukausi. Joissain tapauksissa voit myös laskea työajaksi enintään kahden kuukauden asevelvollisuuden tai vanhempainrahan. Ellet ole voinut työskennellä viimeisten kahdentoista kuukauden aikana ennen työttömyyttä voidaan tätä aikaa pidentää (aika jonka voi hypätä yli). Tämä voi olla mahdollista esimerkiksi jos olet ollut sairas, suorittanut asevelvollisuuden, opiskellut kokopäiväisesti tai hoitanut omaa lasta. Aika jonka voi hypätä yli saa olla enintään viisi vuotta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden lisäksi. Tarkista työttömyyskassastasi mikä koskee sinua. Myös työskentely toisessa EU tai ETA-maassa tai Sveitsissä voidaan tietyissä tapauksissa laskea hyväksi työehtoa täytettäessä. Ota yhteys omaan työttömyyskassaasi niin saat lisätietoa.

7 Sida: 7 av 11 Näitä lomakkeita tarvitset kun haet työttömyyskorvausta Ilmoitus työttömyydesta. Lomake on työnvälityksen verkkosivulla: arbetsförmedlingen.se Työnantajan todistus. Edellisen työantajasi tai edellisten työnantajiesi on täytettävä tämä lomake. Todistus löytyy myös verkkosivulta: arbetsförmedlingen.se Yrittäjien työtodistus. Tätä lomaketta käytät, jos sinulla oli oma yritys ennen kuin jouduit työttömäksi. Todistus on työnvälityksen verkkosivulla: arbetsförmedlingen.se Kassakortti. Kassakortilla selostat mitä olet tehnyt kahden viimeksi kuluneen viikon aikana. Työttömyyskassasi lähettää kassakortin sinulle kotiin. Useimmissa työttömyyskassoissa kassakortin voi täyttää myös internetin kautta. Voit myös joutua lähettämään todistuksen suoritetuista opinnoista, oikeudesta eläkkeeseen tai muuta vastaavaa. Ota yhteys työttömyyskassaasi, josta saat tietoa. Korvauskauden aikana sinun täytyy jättää uusi ilmoittautumislomake jos työttömyyskassa pyytää sitä. Sinun on myös aina ilmoitettava työttömyyskassalle jos aikaisemmin jättämiisi tietoihin tulee muutoksia, esimerkiksi jos mahdollisuutesi ottaa vastaan työpaikka muuttuvat tai alat työskennellä omassa yrityksessä. Näin haet työttömyyskorvausta: Ilmoituksen työttömyydestä ja muut lomakkeet ja todistukset sinun tulee viedä tai postittaa työttömyyskassaasi. Kuinka paljon työttömyyskorvausta maksetaan? Työttömyyskorvausta maksetaan päivärahana enintään viideltä päivältä viikossa (maanantaista perjantaihin). Viikottaisten korvauspäivien määrää vähennetään jos olet sairas tai olet muuten estynyt ottamasta vastaan työtä. Jos työskentelet osan viikosta saat korvausta siltä ajalta, jonka olet työtön. Silloin työttömyyskassa vertaa keskimääräistä työaikaasi siihen mikä sinulla oli ennen työttömäksi joutumista. Keskiarvo lasketaan kaikilta kahdeltatoista työttömyyttä edeltäneeltä kuukaudelta. Keskiarvoon sisältyvät myös ne kuukaudet jolloin et tehnyt ollenkaan ansiotyötä. Tuloihin suhteutetun korvauksen määrä riippuu siitä millaiset olivat keskimääräiset ansiosi työttömyyttä välittömästi edeltäneiden kahdentoista kuukauden aikana. Ensimmäisten 200 korvauspäivän aikana työttömyyskorvauksesi on enintään 80 prosenttia aikaisemmasta keskimääräisestä ansiotulosta. Jos olet edelleen työtön 200 korvauspäivän jälkeen saat korvausta enintään 70 prosenttia aikaisemmasta keskimääräisestä ansiotulostasi. Korkein mahdollinen päiväraha koko

8 Sida: 8 av 11 korvauskauden aikana on 680 kruunua päivältä. Perusmäärä ei ole suhteutettu tuloihin ja se on enintään 320 kruunua päivältä. Jos keskimääräinen työaikasi ennen työttömyyttä oli vähemmän kuin kokopäivätyö perusmäärää pienennetään. Korkeimman päivärahan ja peruspäivärahan suuruudesta päättää hallitus. Jos siirryt tuloihin suhteutetusta työttömyyskorvauksesta nuorten työtakuuseen saat aktiviteettitukea 80 prosenttia keskimääräisistä tuloistasi siksi kunnes olet käyttänyt 100 korvauspäivää (työttömyyskorvaus ja aktiviteettituki yhteenlaskettuna). Sadan korvauspäivän jälkeen saat 70 prosenttia keskimääräisestä ansiotulostasi ja 200 korvauspäivän jälkeen saat 65 prosenttia keskimääräisestä tulostasi. Sinun oma työttömyyskassasi päättää oikeudesta työttömyyskorvaukseen ja siitä mitä korvausta sinulle myönnetään. Päiväraha on veronalaista ja eläkkeen perustaksi laskettavaa tuloa. Kuinka kauan työttömyyskorvausta myönnetään? Voit saada korvausta enintään 300 korvauspäivältä (yhdeltä korvausjaksolta). Jos olet alle 18-vuotiaan lapsen vanhempi saat korvausta enintään 450 päivältä, Jotta sinulle voitaisiin myöntää uusi korvausjakso on sinun täytettävä uusi työehto. Työttömyyskorvaus järjestetään yhteen aktivitettituen kanssa. Sellaista voit saada kun osallistut johonkin työmarkkinapoliittiseen ohjelmaan.se merkitsee että aktiviteettitukipäivät lasketaan mukaan korvauskauteen. Erityiset säännöt koskevat sinua, jolla on osapäivätyö ja olet osittain työtön. Voit saada yhteensä enintään 75 korvauspäivää niinä viikkoina jotka teet työtä. Loput korvausjakson päivistä voit saada vain niinä viikkoina jolloin olet kokonaan työtön. Pyydä työttömyyskassaltasi lisätietoja. Karenssi Työttömyysvakuutuksessa sovelletaan seitsemää karenssipäivää. Se merkitsee, että voit saada korvausta vasta oltuasi työtön seitsemänä päivänä, joilta työttömyyskorvausta olisi muuten maksettu. Karenssipäivät lasketaan maanantaista perjantaihin. Jokainen uusi korvausjakso alkaa seitsemällä karenssipäivällä. Kolme toimintaperustetta Jos laiminlyöt työnhakusi, pidennät työttömyysaikaa tai aiheutat työttömyytesi on työnvälityksen lähetettävä ilmoitus tästä työttömyyskassallesi. Sen jälkeen työttömyyskassa tekee selvityksen ja päättää vaikuttaako tapaus sinun työttömyyskorvaukseesi. Nämä kolme toimintaperustetta ovat riippumattomia toisistaan.

9 Sida: 9 av Työnhaun laiminlyöminen Työttömyyskassa voi päättää varoituksesta jos sinä ilman hyväksyttävää syytä et ole vaikuttanut henkilökohtaisen toimintasuunnitelman laatimiseen ilman hyväksyttävää syytä et ole jättänyt aktiviteettiraporttia työnvälitykseen määräaikana ilman hyväksyttävää syytä et ole käynyt työnvälityksessä tai ottanut yhteyttä työnvälitykseen tai täydentävään tekijään sovittuna tai muuten päätettynä ajankohtana. ilman hyväksyttävää syytä jättänyt hakematta sinulle osoitettua työtä et ole aktiivisesti hakenut sopivia työpaikkoja Jos laiminlyöt työnhakusi useita kertoja saman korvauskauden aikana työttömyyskassasi voi päättää evätä sinulta oikeuden saada työttömyyskorvausta määräajaksi. Tämä aika on yksi korvauspäivä toisella kerralla, viisi korvauspäivää kolmannella kerralla ja kymmenen korvauspäivää neljännellä kerralla. Jos työttömyyskassa päättää sinun laiminlyöneen työnhakusi viidennen kerran samana korvauskautena ei sinulla ole oikeutta korvaukseen ennen kuin uudelleen täytät työehdon. 2. Työttömyysajan pidentäminen Työttömyyskassa voi evätä oikeutesi työttömyyskorvaukseen viideltä korvauspäivältä, jos sinä ilman hyväksyttävää syytä olet kieltäytynyt tarjotusta sopivasta työstä käytökselläsi olet selvästi aiheuttanut sen ettei työsuhdetta ole syntynyt evännyt tarjouksen työmarkkinapoliittisesta ohjelmasta, josta maksetaan toimintatukea Jos pidennät työttömyysaikaasi useita kertoja saman korvauskauden aikana työttömyyskassasi voi päättää evätä sinulta oikeuden työttömyyskorvaukseen kymmenen korvauspäivän ajalta toisella kertaa ja 45 korvauspäivän ajalta kolmannella kertaa. Jos työttömyyskassa päättää että ole pidentänyt työttömyysaikaasi neljännen kerran saman korvauskauden aikana, sinulla ei ole oikeutta korvaukseen ennen kuin uudelleen täytät työehdon.

10 Sida: 10 av Työttömyyden aiheuttaminen Työttömyyskassa voi päättää evätä sinulta oikeuden työttömyyskorvaukseen 45 korvauspäivän ajalta jos ilman hyväksyttävää syytä jätät työpaikkasi jos sinut on erotettu työstäsi sopimattoman käytöksen vuoksi jos ilman pätevää syytä jätät työmarkkinapoliittisen ohjelman josta myönnetään aktiviteettitukea jos olet käyttäytynyt sellaisella tavalla että työnvälitys peruu osoituksen työmarkkinapoliittiseen ohjelmaan josta myönnetään aktiviteettitukea Jos toistamiseen aiheutat työttömyytesi saman korvauskauden aikana sinulta saatetaan evätä korvaus 45 tai vaihtoehtoisesti 20 korvauspäivän ajaksi. Korvaus evätään 20 korvauspäivältä jos on todennäköistä että työ tai työmarkkinapoliittinen ohjelma olisi kestänyt enintään kymmenen päivää. Jos työttömyyskassa päättää sinun aiheuttaneen työttömyyden kolmannen kerran saman korvauskauden aikana ei sinulla ole oikeutta työttömyyskorvaukseen ennen kuin uusi työehto on täytetty. Ota yhteys meihin Sinun täytyy aina tulla sovittuihin kokouksiin. Päivämäärä ja ajankohta voidaan määrätä siten että työnvälitys lähettää kutsun tai varaa ajan jollain muulla tavoin. Muista myös että sinun täytyy olla tavattavissa puhelimitse sinä aikana, josta olette sopineet työnvälityksen kanssa. Ellet tule sovittuun kokoukseen tai ellet ole tavattavissa sopimuksen mukaisesti lähetämme tiedon työttömyyskassaasi. Pitämällä yhteyttä meihin annat meille mahdollisuuden tukea sinua työnhaussasi. Älä unohda ilmoittaa sekä työttömyyskassallesi että työnvälitykseen jos jokin tilanteessasi muuttuu niin että se vaikuttaa työnhakumahdollisuuksiisi. Sinun täytyy kertoa meille, jos vaihdat puhelinnumeroa tai osoitetta tai lähdet matkoille. Meillä voi olla tarve tavoittaa sinut nopeasti voidaksemme välittää työtarjouksen, tiedottaa ohjelmasta tai kutsusta työnvälityksen aktiviteetteihin, jotka voivat olla tärkeitä sinulle työpaikan saamiseksi. Soita meille numeroon Soita ja puhu suoraan työnvälittäjän kanssa. Auki arkisin klo 8-20 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin Samoina aikoina voit chattailla kanssamme verkkosivumme kautta.

11 Sida: 11 av 11 Vieraile www-sivulla arbetsförmedlingen.se Voit saada inspiraatiota Ruotsin suurimmalta työverkostolta. Ota yhteys lähimpään työnvälitykseen Osoitteen löydät verkkosivultamme. Kohtaa meidät Facebookilla facebook.com/arbetsförmedlingen Täältä löytyy lisätietoa työttömyysvakuutuksesta Työnvälityksen verkkosivu: arbetsförmedlingen.se Työttömyyskassojen yhteisjärjestön verkkosivu: samorg.org Työttömyysvakuutuksen tarkastuksen verkkosivu: iaf.se Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF (Laki työttömyysvakuutuksesta) Förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring (Asetus työttömyysvakuutuksesta) Förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (Asetus työmarkkinapoliittisesta toiminnasta) Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS) (Työttömyysvakuutuksen sääntöjen tarkastus)

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8 Ansioturvan ABC 2010 SISÄLLYSLUETTTELO Sisällysluettelo Päivärahan hakeminen 3 Päivärahaoikeuden esteet 8 Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Päivärahan suuruus 12 Päivärahan kesto 13 Työllistymistä edistävät

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

Tervetuloa työnvälitykseen!

Tervetuloa työnvälitykseen! Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Finska Tervetuloa työnvälitykseen! Information till dig som är arbetssökande Tietoa työnhakijalle Työnvälitys palvelee kaikkia

Lisätiedot

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Ansioturvan ABC 2014 Maksoimme vuonna 2013 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 500 miljoonaa euroa. Kuukausittain

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Tämä on Ansioturvan ABC 2013, ole hyvä! Maksoimme vuonna 2012 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 408 miljoonaa

Lisätiedot

Elämän riskit hallintaan

Elämän riskit hallintaan Elämän riskit hallintaan 1 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa 2008 1. Kuka voi liittyä SYT-kassaan ja miksi?... 3 2. Jäsenyysaika ja maksut... 5 3. Milloin kassasta voi saada päivärahoja?... 7 4. Kun yrittäjä

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia taloudellisesta tuesta (sosiaaliavustuksesta)

Kysymyksiä ja vastauksia taloudellisesta tuesta (sosiaaliavustuksesta) Frågor och svar om ekonomiskt bistånd översättning till finska Artikelnummer 2006-114-3 Kysymyksiä ja vastauksia taloudellisesta tuesta (sosiaaliavustuksesta) Lyhyitä vastauksia yleisimpiin kysymyksiin

Lisätiedot

Aktivointituki ja kehityskorvaus

Aktivointituki ja kehityskorvaus Aktivointituki ja kehityskorvaus [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Työmarkkinapoliittisiin toimiin osallistuva voi saada korvausta aktivointituen tai kehityskorvauksen muodossa. Jos on täyttänyt

Lisätiedot

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen YEL, yrittäjän eläkevakuutus MYEL, maatalousyrittäjän eläkevakuutus TyEL, työntekijän eläkevakuutus MATA, maanviljelijän lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2015 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta 2012 Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta Työntekijälle ja yrittäjälle Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2013 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

Sosiaaliturvaoikeudet. Tanskassa

Sosiaaliturvaoikeudet. Tanskassa Sosiaaliturvaoikeudet Tanskassa Tämän oppaan tiedot on koottu ja päivitetty tiiviissä yhteistyössä sosiaaliturvan keskinäisen tietojärjestelmän (MISSOC) kansallisten yhteyshenkilöiden kanssa. Lisätietoja

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot

Sairauspäiväraha [Sjukpenning]

Sairauspäiväraha [Sjukpenning] Sairauspäiväraha [Sjukpenning] Jos ei sairauden vuoksi kykene tekemään työtä, voi saada sairauspäivärahaa Vakuutuskassalta [Försäkringskassan]. Sairauspäivärahaa voi saada enintään 364 päivältä 15 kuukauden

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Lukijalle Tämä esite on tarkoitettu työntekijälle, joka on lähdössä tilapäisesti työskentelemään ulkomaille suomalaisen työnantajan lähettämänä.

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

TUNNETKO TYÖEHTOSI? METALLITEOLLISUUTTA SUOMESSA OVAT TASAVERTAINEN KOHTELU

TUNNETKO TYÖEHTOSI? METALLITEOLLISUUTTA SUOMESSA OVAT TASAVERTAINEN KOHTELU Sisältö TUNNETKO TYÖEHTOSI? Metalliteollisuutta Suomessa ovat... 1 Tasavertainen kohtelu... 1 Työsopimus... 2 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2007 2009... 3 Kertakorvaus... 3 Yleiskorotus... 3 Työkohtaiset

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

Sosiaaliturvaoikeudet. Suomessa

Sosiaaliturvaoikeudet. Suomessa Sosiaaliturvaoikeudet Suomessa Tämän oppaan tiedot on koottu ja päivitetty tiiviissä yhteistyössä sosiaaliturvan keskinäisen tietojärjestelmän (MISSOC) kansallisten yhteyshenkilöiden kanssa. Lisätietoja

Lisätiedot

Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle

Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ YTN RY OHJE Tietotekniikan palvelualan taustaryhmä / Mko 18.5.2009 1 (9) Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle YTN ja TAS tukevat kaikin tavoin jäseniään

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Perhevapaat... 1. Äitiysvapaa ja erityisäitiysvapaa... 3. Isyysvapaa... 4. Vanhempainvapaa ja osittainen vanhempainvapaa... 5. Hoitovapaa...

Perhevapaat... 1. Äitiysvapaa ja erityisäitiysvapaa... 3. Isyysvapaa... 4. Vanhempainvapaa ja osittainen vanhempainvapaa... 5. Hoitovapaa... Perhevapaat Sisällys Perhevapaat... 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Äitiysvapaa ja erityisäitiysvapaa... 3 Isyysvapaa... 4 Vanhempainvapaa ja osittainen vanhempainvapaa... 5 Hoitovapaa...

Lisätiedot

Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE

Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE Työeläke turva työelämän jälkeen SELKOESITE Mikä on työeläke? Tämä julkaisu kertoo työeläkkeestä. Kun teet työtä ja saat palkkaa, sinulle kertyy työeläkettä. Ansaitset työeläkettä siis omalla työlläsi.

Lisätiedot

Perhevapaat. Opas luottamushenkilöille

Perhevapaat. Opas luottamushenkilöille 1 2013 Perhevapaat Opas luottamushenkilöille SAK Perhevapaaopas 1 SISÄLTÖ 1 RASKAUSAIKA... 4 Raskaudesta ilmoittaminen työnantajalle... 4 Työntekijän oikeus käydä työaikana synnytystä edeltävissä tutkimuksissa...

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot