Työttömyyskorvaus Tietoa työttömyysvakuutuksesta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työttömyyskorvaus Tietoa työttömyysvakuutuksesta."

Transkriptio

1 Sida: 1 av 11 Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen Finska Työttömyyskorvaus Tietoa työttömyysvakuutuksesta. Mikä työttömyyskorvaus on? Työttömyysvakuutus antaa työnhakijalle taloudellista korvausta sinä aikana, jonka hän tarvitsee etsiäkseen uuden työpaikan. Vakuutus koskee kaikkia, jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet Ruotsissa. Työttömyyskorvauksen saamiseksi on täytettävä tietyt ehdot. Työnvälityksen tehtävä on auttaa työnhakijaa löytämään uusi työpaikka, mutta sen tulee myös tarkistaa että hän täyttää nämä ehdot. Oma työttömyyskassasi selvittää sinun oikeutesi työttömyyskorvaukseen ja tekee päätöksen siitä. Työttömyyskassat Sinun pitää hakea työttömyyskorvausta omasta työttömyyskassastasi. Työttömyyskassa selvittää onko sinulla oikeus työttömyyskorvaukseen ja tekee päätöksen siitä. Työttömyyskassa maksaa työttömyyskorvausta. Työttömyyskassa vastaa työttömyyskorvausta koskeviin kysymyksiin. Työnvälitys Työnhakijana ilmoittaudut työnvälitykseen. Työnvälitys tiedottaa yleisistä ehdoista, jotka sinun on täytettävä saadaksesi oikeuden työttömyyskorvaukseen sekä kertoo, mitkä toiminnat eivät käy yhteen työttömyysvakuutuksen ehtojen kanssa. Työnvälitys valvoo, että etsit työtä sinä aikana kun saat työttömyyskorvausta ja että täytät työttömyysvakuutuksen yleiset ehdot. Työnvälitys ilmoittaa työttömyyskassallesi sellaisista seikoista, jotka saattavat vaikuttaa korvauksen saamiseen.

2 Sida: 2 av 11 Milloin sinulla on oikeus työttömyysvakuutukseen? Saadaksesi työttömyysvakuutusta sinun on täytettävä työttömyysvakuutuslain 9. pykälässä olevat ehdot. Yleiset ehdot ovat seuraavanlaiset. Työttömäksi joutuneella työnhakijalla on oikeus työttömyyskorvaukseen, jos 1. hän on työkykyinen ja esteetön ottamaan vastaan työnantajan tarjoaman työn vähintään kolmen tunnin ajan joka työpäivänä ja keskimäärin vähintään 17 tuntia viikossa. 2. Jos hän on ilmoittautunut työnhakijaksi yleiseen työnvälitykseen. 3. Jos hän muutenkin on työmarkkinoiden käytettävissä. Sinun on voitava suorittaa ja ottaa vastaan vähintään kolmen tunnin työ jokaisena työpäivänä ja työskenneltävä vähintään 17 tuntia viikossa. Jos työnvälitys arvioi ettet voi työskennellä vaaditussa määrin se ilmoittaa tämän työttömyyskassallesi. Työttömyyskassa päättää sen jälkeen onko sinulla oikeus korvaukseen vai ei. Sinun täytyy olla ilmoittautunut työnvälitykseen sinä aikana kun haet työttömyyskorvausta. Kun ilmoittaudut työnhakijaksi työnvälitykseen lähetämme siitä tiedon työttömyyskassallesi. Työmarkkinoiden käytettävissä oleminen merkitsee, että sinulla on aikomus tehdä ansiotyötä ja ettei siihen ole mitään estettä. Mitä sinun on tehtävä saadaksesi korvausta? Tässä saat tietää mikä on sinun vastuusi, siitä lähtien kun ilmoittaudut työnvälitykseen siihen saakka kun alat uudessa työssäsi tai muussa toiminnassa. Henkilökohtaisen toimintasuunnitelman laatiminen Yhdessä työnvälityksen kanssa sinun tulee laatia henkilökohtainen toimintasuunnitelma, josta ilmenee mitä sinun on tehtävä, jotta saisit mahdollisimman nopeasti työpaikan. Jos sinulla on työttömyysvakuutuksen mukaisesti hyväksyttäviä esteitä joidenkin töiden hakemiseen, toimintasuunnitelmasta pitää näkyä mitä sinun on tehtävä niiden hoitamiseksi. Ellet ole mukana laatimassa toimintasuunnitelmaa ilmoitamme siitä työttömyyskassallesi.

3 Sida: 3 av 11 Toimintaraportin jättäminen Jos saat tai haet työttömyyskorvausta sinun on kerran kuukaudessa jätettävä toiminta- eli aktiviteettiraportti työnvälitykseen. Toimintaraportin tulee sisältää mitä toimia olet tehnyt saadaksesi työpaikan tai muuta tekemistä. Ellet jätä toimintaraporttia ajoissa työnvälitys ilmoittaa siitä työttömyyskassallesi. Käynnit työnvälitystoimistossa ja täydentävän tekijän luona Sinun on pidettävä yhteyttä ja käytävä työnvälitystoimistossa tai täydentävän tekijän luona sovittuina aikoina tai silloin kun sinut on kutsuttu kokoukseen. Täydentävä tekijä on yhteisnimitys niille yrityksille, jotka suorittavat täydentävää työnvälityspalvelua työnvälityksen toimeksiannosta. Ellet tule sovittuun kokoukseen ilmoitamme siitä työttömyyskassallesi. Sinulle osoitettujen sopivien työpaikkojen hakeminen Sinun on haettava työnvälityksen sinulle osoittamia sopivia töitä ja oltava valmis ottamaan vastaan kaikenlaisia töitä, joita pystyt tekemään. Ellei sinulla ole minkäänlaisia työttömyysvakuutuksen mukaan hyväksyttäviä esteitä täytyy sinun olla valmis hakemaan sopivia töitä koko työmarkkinoilta. Tämä koskee sinua siitä päivästä lähtien kun saat tai haet työttömyyskorvausta. Se merkitsee että voit joutua matkustamaan päivittäin tai viikottain kotisi ja työpaikkasi väliä tai muuttamaan toiselle paikkakunnalle. Jos työnvälitys katsoo ettet ole valmis ottamaan vastaan sopivaa työtä se ilmoittaa siitä työttömyyskassallesi. Aktiivi työnhaku Työttömyysvakuutus on muunnosvakuutus eikä ammattivakuutus. Sinun pitää itse aktiivisti hakea töitä, jotta saisit uuden työpaikan mahdollisimman nopeasti. Jos työnvälityksellä on aihetta uskoa ettet halua tai voi ottaa sopivaa työtä ilmoitamme siitä työttömyyskassallesi. Kuinka arvioidaan työn sopivuus sinulle? Saadaksesi oikeuden työttömyyskorvaukseen voit joutua hakemaan muuntyyppisiä töitä kuin sinulla on aikaisemmin ollut. Tässä saat lisää tietoa siitä miten työn sopivuus arvioidaan. Koulutus ja ammattikokemus Koulutuksesi ja ammattikokemuksesi otetaan huomioon, mutta työ voidaan katsoa sopivaksi silloinkin kun se ei vastaa sinun koulutustasi ja ammattikokemustasi. Pätevyys Jos työnantaja katsoo ammattitaitosi riittävän ja haluaa palkata sinut, on työ sopiva vaikka sinulla omasta mielestäsi ei olekaan tarpeellisia tietoja ja taitoja työhön.

4 Sida: 4 av 11 Terveysesteet Ellet terveyssyistä hae jotakin työtä tai kieltäydyt ottamasta sitä vastaan sinun täytyy todistaa tämä lääkärinlausunnolla, josta ilmenee miksi et voi suorittaa työtä. Ellet voi vahvistaa toteen terveysestettä työ on sopiva. Perhesyyt Jos lapsi tai joku muu perheenjäsen on riippuvainen huolenpidostasi ja päivittäisestä läsnäolosta niin ettette voi muuttaa, voit kohtuullisen siirtymäkauden aikana rajoittaa työnhakualuettasi maantieteellisesti. Tämä koskee myös yksinhuoltajaa, joka on riippuvainen jonkun toisen tuesta asuinpaikkakunnallaan voidakseen käydä töissä. Jos avo- tai aviopuolisollasi on työpaikka, jonka takia hän ei voi hoitaa taloutta tai muuttaa, saattaa sekin olla syy rajoittaa hakualuetta maantieteellisesti. Perhesyistä voit rajoittaa työpaikan hakua päivittäiset työmatkat mahdollistavalle alueelle tietyksi aikaa. Työttömänä sinun täytyy kuitenkin aina vaikuttaa siihen että voit hakea työtä päivittäisten työmatkaetäisyyksien ulkopuoleltakin. Kohtuullisen siirtymäkauden jälkeen työ katsotaan sopivaksi jos voit käydä perheasunnossasi joka viikko, siis matkustaa viikottain työpaikan ja kodin välillä. Työmatkat Sinulle osoitettu ja tarjottu työ on sopiva, jos voit matkustaa työpaikan ja asunnon välillä sopivalla tavalla ja kohtuuhintaan. Sinun täytyy olla valmis esimerkiksi matkustamaan päivittäin yleisillä kulkuvälineillä tai muulla tavoin, esimerkiksi omalla autolla. Jos mahdollista sinulla on myös velvollisuus yrittää soveltaa työajat niin että voit ottaa työn vastaan. Uusi asunto niin lähellä työpaikkaa että päivittäin voi kulkea kodin ja työpaikan väliä Jos voit saada asunnon niin läheltä työpaikkaa että päivittäiset työmatkat ovat mahdollisia työsuhteen alkaessa työ katsotaan sopivaksi, vaikka et voisikaan kulkea työpaikkasi ja entisen asunnon väliä päivittäin. Jos työ merkitsee sitä, että myös perheen on muutettava katsotaan työ sopivaksi jos kohtuullisen ajan kuluessa on mahdollista saada asunto niin läheltä työpaikkakuntaa, että voi päivittäin kulkea kodin ja työpaikan väliä. Työtulot Jos tarjotun tai osoitetun työn ansiotulo vastaa vähintään 90 prosenttia sinun päivärahastasi katsotaan työ sopivaksi. Jos elinkustannuksesi nousevat kahden asunnon takia se on otettava huomioon tuloa laskettaessa.

5 Sida: 5 av 11 Työetuuksien on vastattava työehtosopimuksia tai niitä etuuksia joita sinun pätevyyteesi ja työtehtäviisi verrattavilla työntekijöillä on muilla vastaavanlaisilla työnantajilla. Sopimus muusta työstä Jos olet jo saanut työpaikan kun sinulle osoitetaan toinen, voit joissain tapauksissa kieltäytyä osoitetusta työstä. Mutta silloin sinun täytyy voida esittää kirjallinen todistus siitä että olet jo saanut työpaikan ja sen lisäksi sinun on aloitettava tässä työssä kuukauden kuluessa. Työkonflikti Jos työpaikalla on käynnissä luvallinen taistelutoimenpide, esimerkiksi työsulku (lockout) tai lakko, työ ei ole sopiva. Jos vain varoitus taistelutoimesta on annettu, katsotaan työ sen sijaan sopivaksi. Tietoa työttömyysvakuutuksesta Tässä lisätietoa työttömyysvakuutuksesta. Saat muun muassa tietää mitä vaaditaan työttömyyskassan jäseneksi pyrkivältä, kuinka paljon on työskenneltävä täyttääkseen työehdon ja millaisen korvauksen voit saada. Näin korvaus maksetaan Työttömyyskorvaus maksetaan joko perusmääränä tai tuloihin suhteutettuna korvauksena. Perusmäärä lähtee siitä kuinka paljon olet työskennellyt eikä siitä mitä olet ansainnut. Se maksetaan sinulle, joka et ole työttömyyskassan jäsen tai et ole ollut jäsen tarpeeksi kauan. Perusmäärä maksetaan aikaisintaan siitä päivästä kun täytät 20 vuotta. Tuloihin suhteutettua korvausta maksetaan sinun aikaisempien ansiotulojesi perusteella. Saadaksesi tuloihin suhteutettua korvausta sinun on täytynyt olla työttömyyskassan jäsen vähintään 12 kuukautta (jäsenyysehto). Sinun täytyy myös olla täyttänyt työehto jäsenyysaikana. Tarkista omasta työttömyyskassastasi mikä koskee sinua. Kuka voi liittyä työttömyyskassaan? Voit liittyä jäseneksi työttömyyskassaan jos hakuaikana työskentelet kassan toimintaalueella. Ellet käy työssä voit tulla jäseneksi siihen työttömyyskassaan, jonka toiminta-alueella työskentelit viimeksi kun olit ansiotyössä. On myös olemassa täydentävä työttömyyskassa, Alfa-kassa. Siitä voivat hakea työttömyyskorvausta kaikki, jotka ovat töissä tai ovat olleet töissä, toiminta-alasta riippumatta.

6 Sida: 6 av 11 Jos olet viimeksi työskennellyt toisessa EU tai ETA-maassa tai Sveitsissä sinua voivat koskea erityissäännöt. Lisätietoja saat kun otat yhteyden omaan työttömyyskassaasi. Mikä työttömyyskassa maksaa korvauksen? Sinun on haettava työttömyyskorvausta siitä työttömyyskassasta, jonka jäsen olet tai johon aiot liittyä jäseneksi. Ellet ole minkään työttömyyskassan jäsen etkä myöskään aio hakea jäsenyyttä voit kuitenkin hakea työttömyyskorvausta Alfa-kassasta. Työttömyyskassojen osoitteet löydät työnvälityksen verkkosivulta, Sieltä näet myös mitä ammatteja ja aloja työttönyyskassojen toiminta-alueet kattavat. Mikä on työssäoloehto? Jotta voisit saada tuloihin suhteutettua korvausta tai perusmäärän sinun on täytettävä työssäoloehto. Se merkitsee että sinun on täytynyt työskennellä vähintään 80 tuntia kuukaudessa vähintään kuuden kuukauden ajan työttömyyttä välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Voit myös täyttää työssäoloehdon jos olet työskennellyt vähintään 480 tuntia kuuden peräkkäisen kuukauden ajan kestäneessä työssä, edellyttäen että olet työskennellyt ainakin 50 työtuntia joka kuukausi. Joissain tapauksissa voit myös laskea työajaksi enintään kahden kuukauden asevelvollisuuden tai vanhempainrahan. Ellet ole voinut työskennellä viimeisten kahdentoista kuukauden aikana ennen työttömyyttä voidaan tätä aikaa pidentää (aika jonka voi hypätä yli). Tämä voi olla mahdollista esimerkiksi jos olet ollut sairas, suorittanut asevelvollisuuden, opiskellut kokopäiväisesti tai hoitanut omaa lasta. Aika jonka voi hypätä yli saa olla enintään viisi vuotta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden lisäksi. Tarkista työttömyyskassastasi mikä koskee sinua. Myös työskentely toisessa EU tai ETA-maassa tai Sveitsissä voidaan tietyissä tapauksissa laskea hyväksi työehtoa täytettäessä. Ota yhteys omaan työttömyyskassaasi niin saat lisätietoa.

7 Sida: 7 av 11 Näitä lomakkeita tarvitset kun haet työttömyyskorvausta Ilmoitus työttömyydesta. Lomake on työnvälityksen verkkosivulla: arbetsförmedlingen.se Työnantajan todistus. Edellisen työantajasi tai edellisten työnantajiesi on täytettävä tämä lomake. Todistus löytyy myös verkkosivulta: arbetsförmedlingen.se Yrittäjien työtodistus. Tätä lomaketta käytät, jos sinulla oli oma yritys ennen kuin jouduit työttömäksi. Todistus on työnvälityksen verkkosivulla: arbetsförmedlingen.se Kassakortti. Kassakortilla selostat mitä olet tehnyt kahden viimeksi kuluneen viikon aikana. Työttömyyskassasi lähettää kassakortin sinulle kotiin. Useimmissa työttömyyskassoissa kassakortin voi täyttää myös internetin kautta. Voit myös joutua lähettämään todistuksen suoritetuista opinnoista, oikeudesta eläkkeeseen tai muuta vastaavaa. Ota yhteys työttömyyskassaasi, josta saat tietoa. Korvauskauden aikana sinun täytyy jättää uusi ilmoittautumislomake jos työttömyyskassa pyytää sitä. Sinun on myös aina ilmoitettava työttömyyskassalle jos aikaisemmin jättämiisi tietoihin tulee muutoksia, esimerkiksi jos mahdollisuutesi ottaa vastaan työpaikka muuttuvat tai alat työskennellä omassa yrityksessä. Näin haet työttömyyskorvausta: Ilmoituksen työttömyydestä ja muut lomakkeet ja todistukset sinun tulee viedä tai postittaa työttömyyskassaasi. Kuinka paljon työttömyyskorvausta maksetaan? Työttömyyskorvausta maksetaan päivärahana enintään viideltä päivältä viikossa (maanantaista perjantaihin). Viikottaisten korvauspäivien määrää vähennetään jos olet sairas tai olet muuten estynyt ottamasta vastaan työtä. Jos työskentelet osan viikosta saat korvausta siltä ajalta, jonka olet työtön. Silloin työttömyyskassa vertaa keskimääräistä työaikaasi siihen mikä sinulla oli ennen työttömäksi joutumista. Keskiarvo lasketaan kaikilta kahdeltatoista työttömyyttä edeltäneeltä kuukaudelta. Keskiarvoon sisältyvät myös ne kuukaudet jolloin et tehnyt ollenkaan ansiotyötä. Tuloihin suhteutetun korvauksen määrä riippuu siitä millaiset olivat keskimääräiset ansiosi työttömyyttä välittömästi edeltäneiden kahdentoista kuukauden aikana. Ensimmäisten 200 korvauspäivän aikana työttömyyskorvauksesi on enintään 80 prosenttia aikaisemmasta keskimääräisestä ansiotulosta. Jos olet edelleen työtön 200 korvauspäivän jälkeen saat korvausta enintään 70 prosenttia aikaisemmasta keskimääräisestä ansiotulostasi. Korkein mahdollinen päiväraha koko

8 Sida: 8 av 11 korvauskauden aikana on 680 kruunua päivältä. Perusmäärä ei ole suhteutettu tuloihin ja se on enintään 320 kruunua päivältä. Jos keskimääräinen työaikasi ennen työttömyyttä oli vähemmän kuin kokopäivätyö perusmäärää pienennetään. Korkeimman päivärahan ja peruspäivärahan suuruudesta päättää hallitus. Jos siirryt tuloihin suhteutetusta työttömyyskorvauksesta nuorten työtakuuseen saat aktiviteettitukea 80 prosenttia keskimääräisistä tuloistasi siksi kunnes olet käyttänyt 100 korvauspäivää (työttömyyskorvaus ja aktiviteettituki yhteenlaskettuna). Sadan korvauspäivän jälkeen saat 70 prosenttia keskimääräisestä ansiotulostasi ja 200 korvauspäivän jälkeen saat 65 prosenttia keskimääräisestä tulostasi. Sinun oma työttömyyskassasi päättää oikeudesta työttömyyskorvaukseen ja siitä mitä korvausta sinulle myönnetään. Päiväraha on veronalaista ja eläkkeen perustaksi laskettavaa tuloa. Kuinka kauan työttömyyskorvausta myönnetään? Voit saada korvausta enintään 300 korvauspäivältä (yhdeltä korvausjaksolta). Jos olet alle 18-vuotiaan lapsen vanhempi saat korvausta enintään 450 päivältä, Jotta sinulle voitaisiin myöntää uusi korvausjakso on sinun täytettävä uusi työehto. Työttömyyskorvaus järjestetään yhteen aktivitettituen kanssa. Sellaista voit saada kun osallistut johonkin työmarkkinapoliittiseen ohjelmaan.se merkitsee että aktiviteettitukipäivät lasketaan mukaan korvauskauteen. Erityiset säännöt koskevat sinua, jolla on osapäivätyö ja olet osittain työtön. Voit saada yhteensä enintään 75 korvauspäivää niinä viikkoina jotka teet työtä. Loput korvausjakson päivistä voit saada vain niinä viikkoina jolloin olet kokonaan työtön. Pyydä työttömyyskassaltasi lisätietoja. Karenssi Työttömyysvakuutuksessa sovelletaan seitsemää karenssipäivää. Se merkitsee, että voit saada korvausta vasta oltuasi työtön seitsemänä päivänä, joilta työttömyyskorvausta olisi muuten maksettu. Karenssipäivät lasketaan maanantaista perjantaihin. Jokainen uusi korvausjakso alkaa seitsemällä karenssipäivällä. Kolme toimintaperustetta Jos laiminlyöt työnhakusi, pidennät työttömyysaikaa tai aiheutat työttömyytesi on työnvälityksen lähetettävä ilmoitus tästä työttömyyskassallesi. Sen jälkeen työttömyyskassa tekee selvityksen ja päättää vaikuttaako tapaus sinun työttömyyskorvaukseesi. Nämä kolme toimintaperustetta ovat riippumattomia toisistaan.

9 Sida: 9 av Työnhaun laiminlyöminen Työttömyyskassa voi päättää varoituksesta jos sinä ilman hyväksyttävää syytä et ole vaikuttanut henkilökohtaisen toimintasuunnitelman laatimiseen ilman hyväksyttävää syytä et ole jättänyt aktiviteettiraporttia työnvälitykseen määräaikana ilman hyväksyttävää syytä et ole käynyt työnvälityksessä tai ottanut yhteyttä työnvälitykseen tai täydentävään tekijään sovittuna tai muuten päätettynä ajankohtana. ilman hyväksyttävää syytä jättänyt hakematta sinulle osoitettua työtä et ole aktiivisesti hakenut sopivia työpaikkoja Jos laiminlyöt työnhakusi useita kertoja saman korvauskauden aikana työttömyyskassasi voi päättää evätä sinulta oikeuden saada työttömyyskorvausta määräajaksi. Tämä aika on yksi korvauspäivä toisella kerralla, viisi korvauspäivää kolmannella kerralla ja kymmenen korvauspäivää neljännellä kerralla. Jos työttömyyskassa päättää sinun laiminlyöneen työnhakusi viidennen kerran samana korvauskautena ei sinulla ole oikeutta korvaukseen ennen kuin uudelleen täytät työehdon. 2. Työttömyysajan pidentäminen Työttömyyskassa voi evätä oikeutesi työttömyyskorvaukseen viideltä korvauspäivältä, jos sinä ilman hyväksyttävää syytä olet kieltäytynyt tarjotusta sopivasta työstä käytökselläsi olet selvästi aiheuttanut sen ettei työsuhdetta ole syntynyt evännyt tarjouksen työmarkkinapoliittisesta ohjelmasta, josta maksetaan toimintatukea Jos pidennät työttömyysaikaasi useita kertoja saman korvauskauden aikana työttömyyskassasi voi päättää evätä sinulta oikeuden työttömyyskorvaukseen kymmenen korvauspäivän ajalta toisella kertaa ja 45 korvauspäivän ajalta kolmannella kertaa. Jos työttömyyskassa päättää että ole pidentänyt työttömyysaikaasi neljännen kerran saman korvauskauden aikana, sinulla ei ole oikeutta korvaukseen ennen kuin uudelleen täytät työehdon.

10 Sida: 10 av Työttömyyden aiheuttaminen Työttömyyskassa voi päättää evätä sinulta oikeuden työttömyyskorvaukseen 45 korvauspäivän ajalta jos ilman hyväksyttävää syytä jätät työpaikkasi jos sinut on erotettu työstäsi sopimattoman käytöksen vuoksi jos ilman pätevää syytä jätät työmarkkinapoliittisen ohjelman josta myönnetään aktiviteettitukea jos olet käyttäytynyt sellaisella tavalla että työnvälitys peruu osoituksen työmarkkinapoliittiseen ohjelmaan josta myönnetään aktiviteettitukea Jos toistamiseen aiheutat työttömyytesi saman korvauskauden aikana sinulta saatetaan evätä korvaus 45 tai vaihtoehtoisesti 20 korvauspäivän ajaksi. Korvaus evätään 20 korvauspäivältä jos on todennäköistä että työ tai työmarkkinapoliittinen ohjelma olisi kestänyt enintään kymmenen päivää. Jos työttömyyskassa päättää sinun aiheuttaneen työttömyyden kolmannen kerran saman korvauskauden aikana ei sinulla ole oikeutta työttömyyskorvaukseen ennen kuin uusi työehto on täytetty. Ota yhteys meihin Sinun täytyy aina tulla sovittuihin kokouksiin. Päivämäärä ja ajankohta voidaan määrätä siten että työnvälitys lähettää kutsun tai varaa ajan jollain muulla tavoin. Muista myös että sinun täytyy olla tavattavissa puhelimitse sinä aikana, josta olette sopineet työnvälityksen kanssa. Ellet tule sovittuun kokoukseen tai ellet ole tavattavissa sopimuksen mukaisesti lähetämme tiedon työttömyyskassaasi. Pitämällä yhteyttä meihin annat meille mahdollisuuden tukea sinua työnhaussasi. Älä unohda ilmoittaa sekä työttömyyskassallesi että työnvälitykseen jos jokin tilanteessasi muuttuu niin että se vaikuttaa työnhakumahdollisuuksiisi. Sinun täytyy kertoa meille, jos vaihdat puhelinnumeroa tai osoitetta tai lähdet matkoille. Meillä voi olla tarve tavoittaa sinut nopeasti voidaksemme välittää työtarjouksen, tiedottaa ohjelmasta tai kutsusta työnvälityksen aktiviteetteihin, jotka voivat olla tärkeitä sinulle työpaikan saamiseksi. Soita meille numeroon Soita ja puhu suoraan työnvälittäjän kanssa. Auki arkisin klo 8-20 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin Samoina aikoina voit chattailla kanssamme verkkosivumme kautta.

11 Sida: 11 av 11 Vieraile www-sivulla arbetsförmedlingen.se Voit saada inspiraatiota Ruotsin suurimmalta työverkostolta. Ota yhteys lähimpään työnvälitykseen Osoitteen löydät verkkosivultamme. Kohtaa meidät Facebookilla facebook.com/arbetsförmedlingen Täältä löytyy lisätietoa työttömyysvakuutuksesta Työnvälityksen verkkosivu: arbetsförmedlingen.se Työttömyyskassojen yhteisjärjestön verkkosivu: samorg.org Työttömyysvakuutuksen tarkastuksen verkkosivu: iaf.se Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF (Laki työttömyysvakuutuksesta) Förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring (Asetus työttömyysvakuutuksesta) Förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (Asetus työmarkkinapoliittisesta toiminnasta) Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS) (Työttömyysvakuutuksen sääntöjen tarkastus)

Tietolehtinen uusialkutyöpaikoista/erityisistä uusialkutyöpaikoista

Tietolehtinen uusialkutyöpaikoista/erityisistä uusialkutyöpaikoista Sida: 1 av 4 Finska Faktablad för arbetssökande Nystartsjobb/särskilt nystartsjobb 2015-04 Tietolehtinen uusialkutyöpaikoista/erityisistä uusialkutyöpaikoista Mikäli olet ollut työttömänä pidemmän aikaa

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Osuuskunnat ja ansioturva

Osuuskunnat ja ansioturva Osuuskunnat ja ansioturva Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Mäkelänkatu 2 C, 4 krs. 00500 HELSINKI www.tyj.fi Sisältö Yrittäjä määritelmä työttömyysturvalaissa Ansiopäivärahan saamisen edellytykset Yrittäjän

Lisätiedot

Työskentely ja työnhaku ulkomailla

Työskentely ja työnhaku ulkomailla Työskentely ja työnhaku ulkomailla Miksi lähteä töihin ulkomaille? Uudet haasteet Opit uutta Työskentelytavat, kommunikointi, kulttuuri, kieli Verkostoidut Työkokemus Työkokemus ulkomailta on sinulle eduksi

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

OPAS TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON UUDELLE MAAHANMUUTTAJAASIAKKAALLE

OPAS TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON UUDELLE MAAHANMUUTTAJAASIAKKAALLE OPAS TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON UUDELLE MAAHANMUUTTAJAASIAKKAALLE TERVETULOA TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON ASIAKKAAKSI! Työ- ja elinkeinotoimistoa kutsutaan lyhenteellä TE-toimisto. TE-toimiston asiakkuuden

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015 infomateriaaliksi S. 1 (5) Faktaa ansioturvasta Työttömyyden aikaisen ansioturva parantaa työttömän edellytyksiä palata työhön ja turvaa toimeentulon työttömyyden aikana. Löydät tästä materiaalista keskeisimmät

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus > yhteensovitus 5 Koulutusajan tuet työttömälle

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995,

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EV 10711996 vp- HE 72/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7211996 vp laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta.

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen

Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen 1 Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimisto Osoite: Torikatu 34 40 Toimisto avoinna ma pe klo 9 15.45 puhelin 010 194029 www.oulunseuduntetoimisto.fi

Lisätiedot

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS.

Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Talous kuralla työttömänä? EI KIITOS. Ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenille maksetaan ansiopäivärahaa Ansiopäiväraha on työttömyyden aikainen etuus, jota maksetaan työttömyyskassan jäsenille. Ansiopäivärahan

Lisätiedot

Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella. Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014

Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella. Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014 Kokemuksia osa-aikaisesta työskentelystä ansiosidonnaisella Jari Majaniemi JustDoICT.fi 30.10.2014 Sisältö 1. Miksi osa-aikainenkin työnteko on kannattavaa? 2. Miten järjestelmä toimii? 3. Mihin asioihin

Lisätiedot

Työpaikan ja työharjoittelupaikan hakeminen ulkomailta

Työpaikan ja työharjoittelupaikan hakeminen ulkomailta Työpaikan ja työharjoittelupaikan hakeminen ulkomailta Vaihtoehtona Pohjola/Alternativ Norden tapahtuma 14.11.2014 Matias Fredriksson, Uudenmaan TE-toimisto 1 Uudenmaan TE-toimisto TE-palvelut -info Työkokemuksen

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi 2011

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi 2011 Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

Kotoutumiskorvaus [Etableringsersättning]

Kotoutumiskorvaus [Etableringsersättning] Kotoutumiskorvaus [Etableringsersättning] Klicka här, skriv ev. Undertitel Voit saada kotoutumiskorvausta, jos olet vastikään muuttanut Ruotsiin. Kotoutumiskorvaus on raha, jota sinulle maksetaan, kun

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vapaalle voi jäädä työntekijä, Joka ollut kokoaikatyössä tai sellaisessa työssä, jonka työaika on yli 75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA JA SEN EHDOT 2011 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT-KASSAN KEHITYS Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995 alusta, nyt yli 18.000 jäsentä SYT-kassan

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

Sähköinen verkkopalvelu on kätevä tapa pitää yhteyttä työttömyyskassaan

Sähköinen verkkopalvelu on kätevä tapa pitää yhteyttä työttömyyskassaan Sähköinen verkkopalvelu on kätevä tapa pitää yhteyttä työttömyyskassaan Työttömyyskassan verkkopalvelun kautta voit lähettää hakemuksia tarkistaa ja muuttaa yhteystietojasi, laskea päivärahan suuruuden,

Lisätiedot

Päivärahan hakuopas. lomautetuille ja irtisanotuille. Tampereen Insinöörit ry

Päivärahan hakuopas. lomautetuille ja irtisanotuille. Tampereen Insinöörit ry Päivärahan hakuopas lomautetuille ja irtisanotuille Tampereen Insinöörit ry 2 (10) kertymäaikoineen; esimerkiksi tulospalkkiot, ylityökorvaukset, palkattomat vapaat jne. Erittelyn jälkeen kassan pitäisi

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Työttömyysturvailta. Salossa 11.2.2015. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Työttömyysturvailta. Salossa 11.2.2015. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Työttömyysturvailta Salossa 11.2.2015 Ansiopäivärahan edellytykset Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos Olet ilmoittautunut te-toimistoon kokoaikatyönhakijaksi osa-työkyvyttömyyseläkettä

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011)

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti.

Lisätiedot

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014

Työeläketurva. Eläkepalvelut 2014 Työeläketurva Eläkepalvelut 2014 Kokonaiseläketurva 1. Työeläke perustuu työansioihin ei ylärajaa Eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja eläkekassat Maatalousyrittäjät, MELA Merimieseläkekassa Keva: julkiset

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013 Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa (RK 54/2012) HOAY:n luottamusmiesjaos 2013 Miksi ihmeessä? Työntekijälle pidempi vapaa opiskeluun, lasten tai omaisten hoitoon, lepoon, harrastuksiin...

Lisätiedot

Pienoisopas pohjoismaalaisille hotelli-, ravintola-, catering- ja turismialan (HRCT) rajatyöntekijöille tai työtä hakeville

Pienoisopas pohjoismaalaisille hotelli-, ravintola-, catering- ja turismialan (HRCT) rajatyöntekijöille tai työtä hakeville Pienoisopas pohjoismaalaisille hotelli-, ravintola-, catering- ja turismialan (HRCT) rajatyöntekijöille tai työtä hakeville 1 Pohjoismaissa HRCT-alalla on järjestäytyneitä työntekijöitä seuraavissa ammattiliitoissa,

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu?

EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu? EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu? 13.9.2010 Jaana Rissanen Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus KOULUTTAA Asetus 883/2004 ja sen täytäntöönpanoasetus

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko TE-palvelut työnantajille 1 Ilmoita avoin työpaikka Paikan ilmoittaminen verkossa, te-palvelut.fi Kun teet työnantajana yhteistyösopimuksen TE-toimiston kanssa, saat omalta TE-toimistoltasi käyttöösi verkkopalvelutunnukset

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO

KESKI-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO KESKI-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO 15.11.2013 Asiantuntija/Alkukartoitus Jaana Haikarainen 1 Vailla ammatillista koulutusta olevien nuorten 17-24 - vuotiaiden työttömyysetuus oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus Työvoimakoulutus 1 Työvoimakoulutuksen tavoitteet Työllistyminen Koulutuksen tavoitteena olevan tutkinnon saavuttaminen Muut yleiset valmiudet 2 Opiskelijan oikeudet Koulutus on opiskelijalle maksutonta

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

Apteekkiluvan hakeminen. Anna von Bonsdorff-Nikander Yliproviisori, FaT Lääkealan toimijoiden valvonta Luvat ja tarkastukset -yksikkö

Apteekkiluvan hakeminen. Anna von Bonsdorff-Nikander Yliproviisori, FaT Lääkealan toimijoiden valvonta Luvat ja tarkastukset -yksikkö Apteekkiluvan hakeminen Anna von Bonsdorff-Nikander Yliproviisori, FaT Lääkealan toimijoiden valvonta Luvat ja tarkastukset -yksikkö Hakisinko vai olisinko hakematta? Harkitse, mitä haet Ovatko paikkakunta,

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning]

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning] Tietoa Vakuutuskassalta 1/1 2010 Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning] Takuukorvauksena maksettava aktivointikorvaus takaa sinulle

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45 NIVALAN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 17.12.2008 48 Voimaantulopäivä: 1.1.2009 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. 25.8.2011 Kristo Kenner, KELA

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. 25.8.2011 Kristo Kenner, KELA Työhön ja työnhakuun ulkomaille 25.8.2011 Kristo Kenner, KELA EU/ETA + Sveitsi Sosiaaliturvasopimusmaat Muut maat EY-lainsäädäntö Sos.t.sopimus Kansallinen lainsäädäntö Lainsäädäntö ulkomaille muutettaessa

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

OHJE. Jäsenilmoitus / ammattiyhdistyksen perintäsopimus -kaavakkeen täyttöä varten

OHJE. Jäsenilmoitus / ammattiyhdistyksen perintäsopimus -kaavakkeen täyttöä varten YHDISTYS: Merkitse tähän kohtaan HAL RASTITA: Uusi jäsen jos liityt ensimmäistä kertaa Hätäkeskusammattilaisten liittoon EDELLINEN LIITTO JA EROAMISPÄIVÄ, mikäli kuulut johonkin toiseen liittoon HALiin

Lisätiedot

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia.

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia. KIRKKONUMMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaantulopäivämäärä 1.2.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala 2015 Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364, 20101 Turku Puh. 02 330 000 Faksi 02 262 6448 Sähköposti: etunimi.sukunimi@turku.fi

Lisätiedot

Tervetuloa työnvälitykseen!

Tervetuloa työnvälitykseen! Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Finska Tervetuloa työnvälitykseen! Information till dig som är arbetssökande Tietoa työnhakijalle Työnvälitys palvelee kaikkia

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki 5 Koulutusajan tuet työttömälle 6 Ikääntyvän

Lisätiedot

Kokoustila Porina 19.4.2011

Kokoustila Porina 19.4.2011 Vinkkejä työntekijän valintaan Kokoustila Porina 19.4.2011 KAJO-keskus Polkuja yrityksiin- projekti Näkökulma: Työllistämistuella työllistävät järjestöt Valmistautuminen Paikka auki hyvissä ajoin (itse

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Lapsilisä ja monilapsikorotus [Barnbidrag och flerbarnstillägg]

Lapsilisä ja monilapsikorotus [Barnbidrag och flerbarnstillägg] Lapsilisä ja monilapsikorotus [Barnbidrag och flerbarnstillägg] Klicka här, skriv ev. Undertitel Lapsilisää maksetaan, kunnes lapsi täyttää 16 vuotta. Sen jälkeen peruskoulua jatkavat lapset saavat jatkettua

Lisätiedot

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT Kun tietoon tulee yrityksessä tapahtuvia lomautuksia tai irtisanomisia, kannattaa ottaa ajoissa asioista selvää. Neuvoja lomautus- ja työttömyysasioissa

Lisätiedot

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Skatteverket SKV 442, 5.painos Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Finska Ulkomailla asuvia

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

2. Tilinumero Kirjoita oma tilinumerosi, vaikka tuki maksettaisiinkin hoidon tuottajalle.

2. Tilinumero Kirjoita oma tilinumerosi, vaikka tuki maksettaisiinkin hoidon tuottajalle. Kela Hakemus Lasten kotihoidon tuki Lasten yksityisen hoidon tuki WH 1 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja www.kela.fi/lapsiperheet Voit

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 29.11.2002 TARKVES MUUTTOSOP (VM 4.3.2003) Päivitetty 1.3.2009 LIITE 4 1 ( 4 ) RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1 Soveltamisala 2 Yleistä Tämän sopimuksen määräyksiä

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Osoite Ammatti Puhelinnumero Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä asuvat Henkilöiden

Lisätiedot

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen Sivistyslautakunta 103 27.11.2012 Kunnanhallitus 319 12.12.2012 Kunnanvaltuusto 74 20.12.2012 Sivistyslautakunta 14 18.03.2014 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen ulkomailla

Korvauksen hakeminen ulkomailla Korvauksen hakeminen ulkomailla syntyneistä kustannuksista Sanna Kuorikoski 14.4.2011 Sisältö Korvaushakemus ja valtakirja Tilityksinä haettavat korvaukset ja tilityslomake Tilityksen tekeminen Hakuaika

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE JÄSENYYS Varmista, että Sinulla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja. Jos olet itse maksanut jäsenmaksusi, liitä hakemukseesi kopio viimeisestä maksutositteesta. Maksamattomat jäsenmaksut

Lisätiedot

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työttömyysturvalakiin säännökset ikääntyneiden työnhakijoiden

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot