Työttömyyskorvaus Tietoa työttömyysvakuutuksesta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työttömyyskorvaus Tietoa työttömyysvakuutuksesta."

Transkriptio

1 Sida: 1 av 11 Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen Finska Työttömyyskorvaus Tietoa työttömyysvakuutuksesta. Mikä työttömyyskorvaus on? Työttömyysvakuutus antaa työnhakijalle taloudellista korvausta sinä aikana, jonka hän tarvitsee etsiäkseen uuden työpaikan. Vakuutus koskee kaikkia, jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet Ruotsissa. Työttömyyskorvauksen saamiseksi on täytettävä tietyt ehdot. Työnvälityksen tehtävä on auttaa työnhakijaa löytämään uusi työpaikka, mutta sen tulee myös tarkistaa että hän täyttää nämä ehdot. Oma työttömyyskassasi selvittää sinun oikeutesi työttömyyskorvaukseen ja tekee päätöksen siitä. Työttömyyskassat Sinun pitää hakea työttömyyskorvausta omasta työttömyyskassastasi. Työttömyyskassa selvittää onko sinulla oikeus työttömyyskorvaukseen ja tekee päätöksen siitä. Työttömyyskassa maksaa työttömyyskorvausta. Työttömyyskassa vastaa työttömyyskorvausta koskeviin kysymyksiin. Työnvälitys Työnhakijana ilmoittaudut työnvälitykseen. Työnvälitys tiedottaa yleisistä ehdoista, jotka sinun on täytettävä saadaksesi oikeuden työttömyyskorvaukseen sekä kertoo, mitkä toiminnat eivät käy yhteen työttömyysvakuutuksen ehtojen kanssa. Työnvälitys valvoo, että etsit työtä sinä aikana kun saat työttömyyskorvausta ja että täytät työttömyysvakuutuksen yleiset ehdot. Työnvälitys ilmoittaa työttömyyskassallesi sellaisista seikoista, jotka saattavat vaikuttaa korvauksen saamiseen.

2 Sida: 2 av 11 Milloin sinulla on oikeus työttömyysvakuutukseen? Saadaksesi työttömyysvakuutusta sinun on täytettävä työttömyysvakuutuslain 9. pykälässä olevat ehdot. Yleiset ehdot ovat seuraavanlaiset. Työttömäksi joutuneella työnhakijalla on oikeus työttömyyskorvaukseen, jos 1. hän on työkykyinen ja esteetön ottamaan vastaan työnantajan tarjoaman työn vähintään kolmen tunnin ajan joka työpäivänä ja keskimäärin vähintään 17 tuntia viikossa. 2. Jos hän on ilmoittautunut työnhakijaksi yleiseen työnvälitykseen. 3. Jos hän muutenkin on työmarkkinoiden käytettävissä. Sinun on voitava suorittaa ja ottaa vastaan vähintään kolmen tunnin työ jokaisena työpäivänä ja työskenneltävä vähintään 17 tuntia viikossa. Jos työnvälitys arvioi ettet voi työskennellä vaaditussa määrin se ilmoittaa tämän työttömyyskassallesi. Työttömyyskassa päättää sen jälkeen onko sinulla oikeus korvaukseen vai ei. Sinun täytyy olla ilmoittautunut työnvälitykseen sinä aikana kun haet työttömyyskorvausta. Kun ilmoittaudut työnhakijaksi työnvälitykseen lähetämme siitä tiedon työttömyyskassallesi. Työmarkkinoiden käytettävissä oleminen merkitsee, että sinulla on aikomus tehdä ansiotyötä ja ettei siihen ole mitään estettä. Mitä sinun on tehtävä saadaksesi korvausta? Tässä saat tietää mikä on sinun vastuusi, siitä lähtien kun ilmoittaudut työnvälitykseen siihen saakka kun alat uudessa työssäsi tai muussa toiminnassa. Henkilökohtaisen toimintasuunnitelman laatiminen Yhdessä työnvälityksen kanssa sinun tulee laatia henkilökohtainen toimintasuunnitelma, josta ilmenee mitä sinun on tehtävä, jotta saisit mahdollisimman nopeasti työpaikan. Jos sinulla on työttömyysvakuutuksen mukaisesti hyväksyttäviä esteitä joidenkin töiden hakemiseen, toimintasuunnitelmasta pitää näkyä mitä sinun on tehtävä niiden hoitamiseksi. Ellet ole mukana laatimassa toimintasuunnitelmaa ilmoitamme siitä työttömyyskassallesi.

3 Sida: 3 av 11 Toimintaraportin jättäminen Jos saat tai haet työttömyyskorvausta sinun on kerran kuukaudessa jätettävä toiminta- eli aktiviteettiraportti työnvälitykseen. Toimintaraportin tulee sisältää mitä toimia olet tehnyt saadaksesi työpaikan tai muuta tekemistä. Ellet jätä toimintaraporttia ajoissa työnvälitys ilmoittaa siitä työttömyyskassallesi. Käynnit työnvälitystoimistossa ja täydentävän tekijän luona Sinun on pidettävä yhteyttä ja käytävä työnvälitystoimistossa tai täydentävän tekijän luona sovittuina aikoina tai silloin kun sinut on kutsuttu kokoukseen. Täydentävä tekijä on yhteisnimitys niille yrityksille, jotka suorittavat täydentävää työnvälityspalvelua työnvälityksen toimeksiannosta. Ellet tule sovittuun kokoukseen ilmoitamme siitä työttömyyskassallesi. Sinulle osoitettujen sopivien työpaikkojen hakeminen Sinun on haettava työnvälityksen sinulle osoittamia sopivia töitä ja oltava valmis ottamaan vastaan kaikenlaisia töitä, joita pystyt tekemään. Ellei sinulla ole minkäänlaisia työttömyysvakuutuksen mukaan hyväksyttäviä esteitä täytyy sinun olla valmis hakemaan sopivia töitä koko työmarkkinoilta. Tämä koskee sinua siitä päivästä lähtien kun saat tai haet työttömyyskorvausta. Se merkitsee että voit joutua matkustamaan päivittäin tai viikottain kotisi ja työpaikkasi väliä tai muuttamaan toiselle paikkakunnalle. Jos työnvälitys katsoo ettet ole valmis ottamaan vastaan sopivaa työtä se ilmoittaa siitä työttömyyskassallesi. Aktiivi työnhaku Työttömyysvakuutus on muunnosvakuutus eikä ammattivakuutus. Sinun pitää itse aktiivisti hakea töitä, jotta saisit uuden työpaikan mahdollisimman nopeasti. Jos työnvälityksellä on aihetta uskoa ettet halua tai voi ottaa sopivaa työtä ilmoitamme siitä työttömyyskassallesi. Kuinka arvioidaan työn sopivuus sinulle? Saadaksesi oikeuden työttömyyskorvaukseen voit joutua hakemaan muuntyyppisiä töitä kuin sinulla on aikaisemmin ollut. Tässä saat lisää tietoa siitä miten työn sopivuus arvioidaan. Koulutus ja ammattikokemus Koulutuksesi ja ammattikokemuksesi otetaan huomioon, mutta työ voidaan katsoa sopivaksi silloinkin kun se ei vastaa sinun koulutustasi ja ammattikokemustasi. Pätevyys Jos työnantaja katsoo ammattitaitosi riittävän ja haluaa palkata sinut, on työ sopiva vaikka sinulla omasta mielestäsi ei olekaan tarpeellisia tietoja ja taitoja työhön.

4 Sida: 4 av 11 Terveysesteet Ellet terveyssyistä hae jotakin työtä tai kieltäydyt ottamasta sitä vastaan sinun täytyy todistaa tämä lääkärinlausunnolla, josta ilmenee miksi et voi suorittaa työtä. Ellet voi vahvistaa toteen terveysestettä työ on sopiva. Perhesyyt Jos lapsi tai joku muu perheenjäsen on riippuvainen huolenpidostasi ja päivittäisestä läsnäolosta niin ettette voi muuttaa, voit kohtuullisen siirtymäkauden aikana rajoittaa työnhakualuettasi maantieteellisesti. Tämä koskee myös yksinhuoltajaa, joka on riippuvainen jonkun toisen tuesta asuinpaikkakunnallaan voidakseen käydä töissä. Jos avo- tai aviopuolisollasi on työpaikka, jonka takia hän ei voi hoitaa taloutta tai muuttaa, saattaa sekin olla syy rajoittaa hakualuetta maantieteellisesti. Perhesyistä voit rajoittaa työpaikan hakua päivittäiset työmatkat mahdollistavalle alueelle tietyksi aikaa. Työttömänä sinun täytyy kuitenkin aina vaikuttaa siihen että voit hakea työtä päivittäisten työmatkaetäisyyksien ulkopuoleltakin. Kohtuullisen siirtymäkauden jälkeen työ katsotaan sopivaksi jos voit käydä perheasunnossasi joka viikko, siis matkustaa viikottain työpaikan ja kodin välillä. Työmatkat Sinulle osoitettu ja tarjottu työ on sopiva, jos voit matkustaa työpaikan ja asunnon välillä sopivalla tavalla ja kohtuuhintaan. Sinun täytyy olla valmis esimerkiksi matkustamaan päivittäin yleisillä kulkuvälineillä tai muulla tavoin, esimerkiksi omalla autolla. Jos mahdollista sinulla on myös velvollisuus yrittää soveltaa työajat niin että voit ottaa työn vastaan. Uusi asunto niin lähellä työpaikkaa että päivittäin voi kulkea kodin ja työpaikan väliä Jos voit saada asunnon niin läheltä työpaikkaa että päivittäiset työmatkat ovat mahdollisia työsuhteen alkaessa työ katsotaan sopivaksi, vaikka et voisikaan kulkea työpaikkasi ja entisen asunnon väliä päivittäin. Jos työ merkitsee sitä, että myös perheen on muutettava katsotaan työ sopivaksi jos kohtuullisen ajan kuluessa on mahdollista saada asunto niin läheltä työpaikkakuntaa, että voi päivittäin kulkea kodin ja työpaikan väliä. Työtulot Jos tarjotun tai osoitetun työn ansiotulo vastaa vähintään 90 prosenttia sinun päivärahastasi katsotaan työ sopivaksi. Jos elinkustannuksesi nousevat kahden asunnon takia se on otettava huomioon tuloa laskettaessa.

5 Sida: 5 av 11 Työetuuksien on vastattava työehtosopimuksia tai niitä etuuksia joita sinun pätevyyteesi ja työtehtäviisi verrattavilla työntekijöillä on muilla vastaavanlaisilla työnantajilla. Sopimus muusta työstä Jos olet jo saanut työpaikan kun sinulle osoitetaan toinen, voit joissain tapauksissa kieltäytyä osoitetusta työstä. Mutta silloin sinun täytyy voida esittää kirjallinen todistus siitä että olet jo saanut työpaikan ja sen lisäksi sinun on aloitettava tässä työssä kuukauden kuluessa. Työkonflikti Jos työpaikalla on käynnissä luvallinen taistelutoimenpide, esimerkiksi työsulku (lockout) tai lakko, työ ei ole sopiva. Jos vain varoitus taistelutoimesta on annettu, katsotaan työ sen sijaan sopivaksi. Tietoa työttömyysvakuutuksesta Tässä lisätietoa työttömyysvakuutuksesta. Saat muun muassa tietää mitä vaaditaan työttömyyskassan jäseneksi pyrkivältä, kuinka paljon on työskenneltävä täyttääkseen työehdon ja millaisen korvauksen voit saada. Näin korvaus maksetaan Työttömyyskorvaus maksetaan joko perusmääränä tai tuloihin suhteutettuna korvauksena. Perusmäärä lähtee siitä kuinka paljon olet työskennellyt eikä siitä mitä olet ansainnut. Se maksetaan sinulle, joka et ole työttömyyskassan jäsen tai et ole ollut jäsen tarpeeksi kauan. Perusmäärä maksetaan aikaisintaan siitä päivästä kun täytät 20 vuotta. Tuloihin suhteutettua korvausta maksetaan sinun aikaisempien ansiotulojesi perusteella. Saadaksesi tuloihin suhteutettua korvausta sinun on täytynyt olla työttömyyskassan jäsen vähintään 12 kuukautta (jäsenyysehto). Sinun täytyy myös olla täyttänyt työehto jäsenyysaikana. Tarkista omasta työttömyyskassastasi mikä koskee sinua. Kuka voi liittyä työttömyyskassaan? Voit liittyä jäseneksi työttömyyskassaan jos hakuaikana työskentelet kassan toimintaalueella. Ellet käy työssä voit tulla jäseneksi siihen työttömyyskassaan, jonka toiminta-alueella työskentelit viimeksi kun olit ansiotyössä. On myös olemassa täydentävä työttömyyskassa, Alfa-kassa. Siitä voivat hakea työttömyyskorvausta kaikki, jotka ovat töissä tai ovat olleet töissä, toiminta-alasta riippumatta.

6 Sida: 6 av 11 Jos olet viimeksi työskennellyt toisessa EU tai ETA-maassa tai Sveitsissä sinua voivat koskea erityissäännöt. Lisätietoja saat kun otat yhteyden omaan työttömyyskassaasi. Mikä työttömyyskassa maksaa korvauksen? Sinun on haettava työttömyyskorvausta siitä työttömyyskassasta, jonka jäsen olet tai johon aiot liittyä jäseneksi. Ellet ole minkään työttömyyskassan jäsen etkä myöskään aio hakea jäsenyyttä voit kuitenkin hakea työttömyyskorvausta Alfa-kassasta. Työttömyyskassojen osoitteet löydät työnvälityksen verkkosivulta, Sieltä näet myös mitä ammatteja ja aloja työttönyyskassojen toiminta-alueet kattavat. Mikä on työssäoloehto? Jotta voisit saada tuloihin suhteutettua korvausta tai perusmäärän sinun on täytettävä työssäoloehto. Se merkitsee että sinun on täytynyt työskennellä vähintään 80 tuntia kuukaudessa vähintään kuuden kuukauden ajan työttömyyttä välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Voit myös täyttää työssäoloehdon jos olet työskennellyt vähintään 480 tuntia kuuden peräkkäisen kuukauden ajan kestäneessä työssä, edellyttäen että olet työskennellyt ainakin 50 työtuntia joka kuukausi. Joissain tapauksissa voit myös laskea työajaksi enintään kahden kuukauden asevelvollisuuden tai vanhempainrahan. Ellet ole voinut työskennellä viimeisten kahdentoista kuukauden aikana ennen työttömyyttä voidaan tätä aikaa pidentää (aika jonka voi hypätä yli). Tämä voi olla mahdollista esimerkiksi jos olet ollut sairas, suorittanut asevelvollisuuden, opiskellut kokopäiväisesti tai hoitanut omaa lasta. Aika jonka voi hypätä yli saa olla enintään viisi vuotta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden lisäksi. Tarkista työttömyyskassastasi mikä koskee sinua. Myös työskentely toisessa EU tai ETA-maassa tai Sveitsissä voidaan tietyissä tapauksissa laskea hyväksi työehtoa täytettäessä. Ota yhteys omaan työttömyyskassaasi niin saat lisätietoa.

7 Sida: 7 av 11 Näitä lomakkeita tarvitset kun haet työttömyyskorvausta Ilmoitus työttömyydesta. Lomake on työnvälityksen verkkosivulla: arbetsförmedlingen.se Työnantajan todistus. Edellisen työantajasi tai edellisten työnantajiesi on täytettävä tämä lomake. Todistus löytyy myös verkkosivulta: arbetsförmedlingen.se Yrittäjien työtodistus. Tätä lomaketta käytät, jos sinulla oli oma yritys ennen kuin jouduit työttömäksi. Todistus on työnvälityksen verkkosivulla: arbetsförmedlingen.se Kassakortti. Kassakortilla selostat mitä olet tehnyt kahden viimeksi kuluneen viikon aikana. Työttömyyskassasi lähettää kassakortin sinulle kotiin. Useimmissa työttömyyskassoissa kassakortin voi täyttää myös internetin kautta. Voit myös joutua lähettämään todistuksen suoritetuista opinnoista, oikeudesta eläkkeeseen tai muuta vastaavaa. Ota yhteys työttömyyskassaasi, josta saat tietoa. Korvauskauden aikana sinun täytyy jättää uusi ilmoittautumislomake jos työttömyyskassa pyytää sitä. Sinun on myös aina ilmoitettava työttömyyskassalle jos aikaisemmin jättämiisi tietoihin tulee muutoksia, esimerkiksi jos mahdollisuutesi ottaa vastaan työpaikka muuttuvat tai alat työskennellä omassa yrityksessä. Näin haet työttömyyskorvausta: Ilmoituksen työttömyydestä ja muut lomakkeet ja todistukset sinun tulee viedä tai postittaa työttömyyskassaasi. Kuinka paljon työttömyyskorvausta maksetaan? Työttömyyskorvausta maksetaan päivärahana enintään viideltä päivältä viikossa (maanantaista perjantaihin). Viikottaisten korvauspäivien määrää vähennetään jos olet sairas tai olet muuten estynyt ottamasta vastaan työtä. Jos työskentelet osan viikosta saat korvausta siltä ajalta, jonka olet työtön. Silloin työttömyyskassa vertaa keskimääräistä työaikaasi siihen mikä sinulla oli ennen työttömäksi joutumista. Keskiarvo lasketaan kaikilta kahdeltatoista työttömyyttä edeltäneeltä kuukaudelta. Keskiarvoon sisältyvät myös ne kuukaudet jolloin et tehnyt ollenkaan ansiotyötä. Tuloihin suhteutetun korvauksen määrä riippuu siitä millaiset olivat keskimääräiset ansiosi työttömyyttä välittömästi edeltäneiden kahdentoista kuukauden aikana. Ensimmäisten 200 korvauspäivän aikana työttömyyskorvauksesi on enintään 80 prosenttia aikaisemmasta keskimääräisestä ansiotulosta. Jos olet edelleen työtön 200 korvauspäivän jälkeen saat korvausta enintään 70 prosenttia aikaisemmasta keskimääräisestä ansiotulostasi. Korkein mahdollinen päiväraha koko

8 Sida: 8 av 11 korvauskauden aikana on 680 kruunua päivältä. Perusmäärä ei ole suhteutettu tuloihin ja se on enintään 320 kruunua päivältä. Jos keskimääräinen työaikasi ennen työttömyyttä oli vähemmän kuin kokopäivätyö perusmäärää pienennetään. Korkeimman päivärahan ja peruspäivärahan suuruudesta päättää hallitus. Jos siirryt tuloihin suhteutetusta työttömyyskorvauksesta nuorten työtakuuseen saat aktiviteettitukea 80 prosenttia keskimääräisistä tuloistasi siksi kunnes olet käyttänyt 100 korvauspäivää (työttömyyskorvaus ja aktiviteettituki yhteenlaskettuna). Sadan korvauspäivän jälkeen saat 70 prosenttia keskimääräisestä ansiotulostasi ja 200 korvauspäivän jälkeen saat 65 prosenttia keskimääräisestä tulostasi. Sinun oma työttömyyskassasi päättää oikeudesta työttömyyskorvaukseen ja siitä mitä korvausta sinulle myönnetään. Päiväraha on veronalaista ja eläkkeen perustaksi laskettavaa tuloa. Kuinka kauan työttömyyskorvausta myönnetään? Voit saada korvausta enintään 300 korvauspäivältä (yhdeltä korvausjaksolta). Jos olet alle 18-vuotiaan lapsen vanhempi saat korvausta enintään 450 päivältä, Jotta sinulle voitaisiin myöntää uusi korvausjakso on sinun täytettävä uusi työehto. Työttömyyskorvaus järjestetään yhteen aktivitettituen kanssa. Sellaista voit saada kun osallistut johonkin työmarkkinapoliittiseen ohjelmaan.se merkitsee että aktiviteettitukipäivät lasketaan mukaan korvauskauteen. Erityiset säännöt koskevat sinua, jolla on osapäivätyö ja olet osittain työtön. Voit saada yhteensä enintään 75 korvauspäivää niinä viikkoina jotka teet työtä. Loput korvausjakson päivistä voit saada vain niinä viikkoina jolloin olet kokonaan työtön. Pyydä työttömyyskassaltasi lisätietoja. Karenssi Työttömyysvakuutuksessa sovelletaan seitsemää karenssipäivää. Se merkitsee, että voit saada korvausta vasta oltuasi työtön seitsemänä päivänä, joilta työttömyyskorvausta olisi muuten maksettu. Karenssipäivät lasketaan maanantaista perjantaihin. Jokainen uusi korvausjakso alkaa seitsemällä karenssipäivällä. Kolme toimintaperustetta Jos laiminlyöt työnhakusi, pidennät työttömyysaikaa tai aiheutat työttömyytesi on työnvälityksen lähetettävä ilmoitus tästä työttömyyskassallesi. Sen jälkeen työttömyyskassa tekee selvityksen ja päättää vaikuttaako tapaus sinun työttömyyskorvaukseesi. Nämä kolme toimintaperustetta ovat riippumattomia toisistaan.

9 Sida: 9 av Työnhaun laiminlyöminen Työttömyyskassa voi päättää varoituksesta jos sinä ilman hyväksyttävää syytä et ole vaikuttanut henkilökohtaisen toimintasuunnitelman laatimiseen ilman hyväksyttävää syytä et ole jättänyt aktiviteettiraporttia työnvälitykseen määräaikana ilman hyväksyttävää syytä et ole käynyt työnvälityksessä tai ottanut yhteyttä työnvälitykseen tai täydentävään tekijään sovittuna tai muuten päätettynä ajankohtana. ilman hyväksyttävää syytä jättänyt hakematta sinulle osoitettua työtä et ole aktiivisesti hakenut sopivia työpaikkoja Jos laiminlyöt työnhakusi useita kertoja saman korvauskauden aikana työttömyyskassasi voi päättää evätä sinulta oikeuden saada työttömyyskorvausta määräajaksi. Tämä aika on yksi korvauspäivä toisella kerralla, viisi korvauspäivää kolmannella kerralla ja kymmenen korvauspäivää neljännellä kerralla. Jos työttömyyskassa päättää sinun laiminlyöneen työnhakusi viidennen kerran samana korvauskautena ei sinulla ole oikeutta korvaukseen ennen kuin uudelleen täytät työehdon. 2. Työttömyysajan pidentäminen Työttömyyskassa voi evätä oikeutesi työttömyyskorvaukseen viideltä korvauspäivältä, jos sinä ilman hyväksyttävää syytä olet kieltäytynyt tarjotusta sopivasta työstä käytökselläsi olet selvästi aiheuttanut sen ettei työsuhdetta ole syntynyt evännyt tarjouksen työmarkkinapoliittisesta ohjelmasta, josta maksetaan toimintatukea Jos pidennät työttömyysaikaasi useita kertoja saman korvauskauden aikana työttömyyskassasi voi päättää evätä sinulta oikeuden työttömyyskorvaukseen kymmenen korvauspäivän ajalta toisella kertaa ja 45 korvauspäivän ajalta kolmannella kertaa. Jos työttömyyskassa päättää että ole pidentänyt työttömyysaikaasi neljännen kerran saman korvauskauden aikana, sinulla ei ole oikeutta korvaukseen ennen kuin uudelleen täytät työehdon.

10 Sida: 10 av Työttömyyden aiheuttaminen Työttömyyskassa voi päättää evätä sinulta oikeuden työttömyyskorvaukseen 45 korvauspäivän ajalta jos ilman hyväksyttävää syytä jätät työpaikkasi jos sinut on erotettu työstäsi sopimattoman käytöksen vuoksi jos ilman pätevää syytä jätät työmarkkinapoliittisen ohjelman josta myönnetään aktiviteettitukea jos olet käyttäytynyt sellaisella tavalla että työnvälitys peruu osoituksen työmarkkinapoliittiseen ohjelmaan josta myönnetään aktiviteettitukea Jos toistamiseen aiheutat työttömyytesi saman korvauskauden aikana sinulta saatetaan evätä korvaus 45 tai vaihtoehtoisesti 20 korvauspäivän ajaksi. Korvaus evätään 20 korvauspäivältä jos on todennäköistä että työ tai työmarkkinapoliittinen ohjelma olisi kestänyt enintään kymmenen päivää. Jos työttömyyskassa päättää sinun aiheuttaneen työttömyyden kolmannen kerran saman korvauskauden aikana ei sinulla ole oikeutta työttömyyskorvaukseen ennen kuin uusi työehto on täytetty. Ota yhteys meihin Sinun täytyy aina tulla sovittuihin kokouksiin. Päivämäärä ja ajankohta voidaan määrätä siten että työnvälitys lähettää kutsun tai varaa ajan jollain muulla tavoin. Muista myös että sinun täytyy olla tavattavissa puhelimitse sinä aikana, josta olette sopineet työnvälityksen kanssa. Ellet tule sovittuun kokoukseen tai ellet ole tavattavissa sopimuksen mukaisesti lähetämme tiedon työttömyyskassaasi. Pitämällä yhteyttä meihin annat meille mahdollisuuden tukea sinua työnhaussasi. Älä unohda ilmoittaa sekä työttömyyskassallesi että työnvälitykseen jos jokin tilanteessasi muuttuu niin että se vaikuttaa työnhakumahdollisuuksiisi. Sinun täytyy kertoa meille, jos vaihdat puhelinnumeroa tai osoitetta tai lähdet matkoille. Meillä voi olla tarve tavoittaa sinut nopeasti voidaksemme välittää työtarjouksen, tiedottaa ohjelmasta tai kutsusta työnvälityksen aktiviteetteihin, jotka voivat olla tärkeitä sinulle työpaikan saamiseksi. Soita meille numeroon Soita ja puhu suoraan työnvälittäjän kanssa. Auki arkisin klo 8-20 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin Samoina aikoina voit chattailla kanssamme verkkosivumme kautta.

11 Sida: 11 av 11 Vieraile www-sivulla arbetsförmedlingen.se Voit saada inspiraatiota Ruotsin suurimmalta työverkostolta. Ota yhteys lähimpään työnvälitykseen Osoitteen löydät verkkosivultamme. Kohtaa meidät Facebookilla facebook.com/arbetsförmedlingen Täältä löytyy lisätietoa työttömyysvakuutuksesta Työnvälityksen verkkosivu: arbetsförmedlingen.se Työttömyyskassojen yhteisjärjestön verkkosivu: samorg.org Työttömyysvakuutuksen tarkastuksen verkkosivu: iaf.se Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF (Laki työttömyysvakuutuksesta) Förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring (Asetus työttömyysvakuutuksesta) Förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (Asetus työmarkkinapoliittisesta toiminnasta) Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS) (Työttömyysvakuutuksen sääntöjen tarkastus)

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Osuuskunnat ja ansioturva

Osuuskunnat ja ansioturva Osuuskunnat ja ansioturva Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Mäkelänkatu 2 C, 4 krs. 00500 HELSINKI www.tyj.fi Sisältö Yrittäjä määritelmä työttömyysturvalaissa Ansiopäivärahan saamisen edellytykset Yrittäjän

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EV 10711996 vp- HE 72/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7211996 vp laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta.

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista Nykytila Kokoaika- ja osa-aikatyöstä voi kieltäytyä työttömyysetuutta menettämättä, jos työstä maksettava palkka, josta on vähennetty työn vastaanottamisesta aiheutuvat

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 9 ja 2 a luvun 6 a, sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 9 laissa 1001/2012 ja 2 a luvun

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa HE 189/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi. Esityksessä

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning]

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning] Tietoa Vakuutuskassalta 1/1 2010 Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] takuukorvauksena [garantiersättning] [ i form av garantiersättning] Takuukorvauksena maksettava aktivointikorvaus takaa sinulle

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

INKOON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

INKOON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ INKOON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.5.2012 Tulee voimaan 1.1.2013 1 Soveltamisalue Kunnan luottamushenkilöille maksetaan luottamustehtävän hoitamisesta korvaus

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄRANNAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 9.12.1996, muutos 15.12.1997, muutos 31.1.2005, muutos 15.11.2010, muutos 14.11.2011, muutos 23.6.2014 Voimaantulopäivämäärä 1.1.1997,

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO

KESKI-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO KESKI-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO 15.11.2013 Asiantuntija/Alkukartoitus Jaana Haikarainen 1 Vailla ammatillista koulutusta olevien nuorten 17-24 - vuotiaiden työttömyysetuus oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki 5 Koulutusajan tuet työttömälle 6 Ikääntyvän

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot 3 Vuosipalkkiot 4 Osa-aikaiset luottamushenkilöt 5 Vaalitoimielinten palkkiot 6 Erillispalkkiot 7 Toimielimen sihteerin palkkio 8

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus Työvoimakoulutus 1 Työvoimakoulutuksen tavoitteet Työllistyminen Koulutuksen tavoitteena olevan tutkinnon saavuttaminen Muut yleiset valmiudet 2 Opiskelijan oikeudet Koulutus on opiskelijalle maksutonta

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång]

Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång] Tietoa Vakuutuskassalta 1/1 2010 Aktivointikorvaus [Aktivitetsersättning] koulunkäynnin pitkittyessä [ vid förlängd skolgång] Jos koulunkäyntisi pitkittyy toimintarajoitteen vuoksi, voit saada aktivointikorvausta

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Oma asiointi palvelu

Oma asiointi palvelu Oma asiointi palvelu 1.1. 2017 1 Oma asiointi palvelu henkilöasiakkaan asioinnissa Päivityksiä tehty 1.1. 2017 ja seuraavat tulossa loppukeväästä 2017 Palvelussa henkilöasiakkaalle mm.: yhteystiedot, työttömyysturvatiedot,

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 11.11.2015 Tulee voimaan 1.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkio 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö VÖYRIN KUNTA Palkkiosääntö Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.10.2012, 58 Astuu voimaan 1.1.2013 VÖYRIN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 SOVELTAMISALA Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Infotilaisuus Koskela Helena

Infotilaisuus Koskela Helena Infotilaisuus 26.01.2017 1 26.01.2017 Koskela Helena Työnhakijan haastattelut työttömän työnhakijan haastattelu tulee järjestää työttömyyden jatkuttua yhdenjaksoisesti kolmen kuukauden ajan ja sen jälkeen

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Koulutuskorvausmenettely

Koulutuskorvausmenettely Koulutuskorvausmenettely Laki koulutuksen korvaamisesta Valtion virastojen osalta toimeenpanosta vastaa VM. Koulutuskorvauksen laskennassa keskeisiä tietoja ovat: Palkkakustannus Keskimääräinen päiväpalkka

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Palkansaajan työssäoloehdon laskenta

Palkansaajan työssäoloehdon laskenta Sivu 1/5 Palkansaajan työssäoloehdon laskenta Peruspäivärahan saamisen edellytyksenä on työssäoloehdon täyttäminen. Palkansaajan työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on 28 lähinnä edellisen kuukauden aikana

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2013 Tiedotustilaisuus ke 21.11.2012 klo 12.30-13.30 Harjoittelu osana opintoja KM-tutkintoon

Lisätiedot

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä Haen osallistumislupaa (Ohje 1) HT-tutkintoon KHT- tutkintoon JHT- tutkintoon Ilmoittaudun tutkintokokeeseen HT-tutkinto KHT-tutkinto JHT-tutkinto

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

Opettajien tulonhankkimiskulut

Opettajien tulonhankkimiskulut Opettajien tulonhankkimiskulut Mitä tulonhankkimiskulut ovat? Tulonhankkimiskulut ovat kuluja, jotka liittyvät välittömästi tulon hankkimiseen tai säilyttämiseen. Samasta kulusta osa voi liittyä tulonhankintaan

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp 23.11.216/Pertti Honkanen Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 29/216 vp Viime vuosille on ollut ominaista työttömyyden merkittävä kasvu. Vaikka työttömyyden

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1401 1407. Laki. N:o 1401

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1401 1407. Laki. N:o 1401 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1401 1407 SISÄLLYS N:o Sivu 1401 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta... 4707 1402 Laki

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Sisältö 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot... 4 5 Esittelijän ja sihteerin palkkio...

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen Työttömyysturvan muutokset Pääluottamusmiestapaaminen 14.10.2016 Lakimuutokset Osa ehdotuksista on jo valiokuntakäsittelyssä ja ovat olleet tiedossa jo keväästä 2016 SEN LISÄKSI: Hallituksen kokoama työllisyystyöryhmä

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö valtuustokaudelle 2013 2016 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2012 1 1 Soveltamisala 1. Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014

Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014 Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014 Kysely koskee yrityksen / organisaation henkilöstöä Suomessa 1 YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA ENNUSTE llmoittakaa yrityksenne palveluksessa olevan henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 1.9.2015 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Vuosipalkkiot... 2 4 Luottamushenkilösihteerin palkkio... 3 5 Toimituspalkkio...

Lisätiedot

Työnhakijan TE-palvelut verkossa

Työnhakijan TE-palvelut verkossa 1.2017 Työnhakijan TE-palvelut verkossa Juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii OMA ASIOINTI te-palvelut.fi Oma asiointi -palvelu Asioi TE-toimiston kanssa verkossa henkilöasiakkaan Oma asiointi -palvelussa.

Lisätiedot

TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ ( ) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa

TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ ( ) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa Tapaturma asiain korvauslautakunnan yleisohje 21.12.2016 TYTAL:N MUKAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRÄÄMISEN ERITYISKYSYMYKSIÄ (21.12.2016) Sovitellun työttömyysetuuden huomioiminen vuosityöansion laskennassa

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät Yt-lakikysely 2007 Suomen Yrittäjät 28.12.2007 1 YT-lain keskeiset velvoitteet 20 29 työntekijää työllistäville yrityksille Tiedottamisvelvollisuus vähintään 2 kertaa vuodessa yrityksen taloudellisesta

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN PALKKIO...3

1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN PALKKIO...3 ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 10.10.2005 Voimaantulo: 1.1.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kaupunginvaltuuston. päivänä kuuta 2009 hyväksymä. 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE JÄSENYYS Varmista, että Sinulla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja. Jos olet itse maksanut jäsenmaksusi, liitä hakemukseesi kopio viimeisestä maksutositteesta. Maksamattomat jäsenmaksut

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kaupunginvaltuuston 10. päivänä joulukuuta 2012 85 hyväksymä. 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Puhelinnumero Etunimet Sähköpostiosoite Osoite Ammatti Henkilötunnus Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä

Lisätiedot

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Vuosilomaa koskeva hakemus on tehtävä maatalousyrityksittäin kirjallisesti paikallisyksikön määräämän

Lisätiedot

Usein esitetyt kysymykset Korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettu harjoittelu (ns. Schuman-harjoittelu)

Usein esitetyt kysymykset Korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettu harjoittelu (ns. Schuman-harjoittelu) Usein esitetyt kysymykset Korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettu harjoittelu (ns. Schuman-harjoittelu) 1. Minkätasoinen koulutus harjoitteluun vaaditaan? Sinulla on oltava hakemuksen jättöhetkellä

Lisätiedot

HE 131/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 131/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 131/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 23 ja 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslain isyysrahaa koskevia

Lisätiedot

Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana Anne Flak suunnittelija

Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana Anne Flak suunnittelija Kelan kuntoutusraha - toimeentuloturva kuntoutuksen aikana 23.11.2016 Anne Flak suunnittelija Kuntoutusrahan myöntämisedellytykset Kuntoutuksella työelämätavoite Kuntoutuja on 16 67-vuotias Kuntoutus estää

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot