Olli Röning VANHAN MIKRON HYÖTYKÄYTTÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Olli Röning VANHAN MIKRON HYÖTYKÄYTTÖ"

Transkriptio

1 Olli Röning VANHAN MIKRON HYÖTYKÄYTTÖ LINUX PALVELIMENA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma, Ylivieskan yksikkö Huhtikuu 2007

2 TIIVISTELMÄ Toimipiste Aika Tekniikan yksikkö, Ylivieska Koulutusohjelma Tietotekniikan koulutusohjelma Työn nimi Vanhan mikron hyötykäyttö Linux palvelimena Työn ohjaaja Tekijä Röning, Olli Sivumäärä 31 Työn valvoja Puomio, Hannu Tässä opinnäytetyössä selvitetään hyvin yksinkertaisesti ja askel askeleelta, kuinka tarpeettomasta tietokoneesta saadaan vielä resursseja irti lähiverkossa. Tietokoneeseen asennetaan Debian 3.1 R2 Linux, jossa ajamme tarvitsemamme palvelut. Palveluita lähiverkkoon ovat SSHD SSH-palvelin, Samba tiedostopalvelin, Squid välityspalvelin, Dovecot IMAP- ja POP3-palvelinohjelma, Apache HTTP-palvelinohjelma sekä Webmin käyttöliittymä. Palvelin noutaa käyttäjien sähköpostit Fetchmail ohjelmalla ja suodattaa roskapostit Spamassassinin suodatusohjelmalla. Asiasanat Tietokone, Linux, palvelin, käyttöohje

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA POLYTECHNIC Tekniikan yksikkö, Ylivieska Degree program Tietotekniikan koulutusohjelma Name of thesis Vanhan mikron hyötykäyttö Linux palvelimena Instructor Supervisor Puomio, Hannu Date Author Röning, Olli Pages 31 This dissertation explains very simply and step by step, how you can get resources out of a useless computer in local area network. Debian 3.1 R2 Linux is installed in the computer where we drive needed services. Services in the local area network are SSHD-server, Samba file server, Squid proxy, Dovecot IMAP and POP3 server program, Apache HTTP server program and Webmin web-based interface. Server collects users s by Fetchmail program and filters spam mails with Spamassasin s filterprogram. Key words Computer, Linux, server, manual

4 ESIPUHE Tässä opinnäytetyössä selvitetään hyvin yksinkertaisesti ja askel askeleelta, kuinka tarpeettomasta tietokoneesta saadaan vielä resursseja irti lähiverkossa. Tässä työssä asennamme seuraavat ohjelmat, sekä käymme läpi niiden asetukset: Debian 3.1 R2 Linux, jossa ajamme tarvitsemamme palvelut. Palveluita lähiverkkoon ovat SSHD SSH-palvelin, joka tarjoaa salatun ja turvallisen etäyhteyden palvelimeemme. Samba tiedostopalvelin, joka tarjoaa haluamamme resurssit Windows-verkon käyttöön. Squid välityspalvelin, joka nopeuttaa verkkoselailua verkkomme asiakaskoneilla. Dovecot IMAP- ja POP3-palvelinohjelma, joka tarjoaa palvelimen etäsähköposteista noutamat sähköpostit kotiverkkomme asiakaskoneille. Apache HTTP-palvelinohjelma, jonka avulla voimme tarjota internetiin omaa sisältöä. Webmin käyttöliittymä, jolla palvelinta on tarkoitus hallita. Fetchmailohjelmalla palvelin noutaa käyttäjien sähköpostit ja tallentaa ne kotihakemistoihin. Spamassasisin suodatusohjelmalla suodatetaan noudetuista posteista pois roskapostit. Linux jakeluversio on erittäin skaalautuva ja sen päälle on nopeasti rakennettavissa lisää palveluja. Opinnäytteessä palvelin on tarkoitettu rakennettavaksi, sekä hallittavaksi Webmin webpohjaisella käyttöliittymällä, jotta vähemmän Linuxia käyttäneetkin pääsisivät ottamaan työstä kaiken irti. Opinnäytetyö onnistui tavoitteiden mukaan. Se toimii heikkotasoisellakin laitteistolla siedettävästi ilman viiveitä. Nopeammalla tietokoneella tietokoneen roolia voidaan kasvattaa mahdollisuuksien mukaan työpöytäkäyttöön saakka.

5 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT ESIPUHE 1 JOHDANTO 1 2 ASENNETTAVAT PALVELINSOVELLUKSET JAKELUVERSION VALINTA JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET 5 3 KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN ASENTAMINEN PALOMUURIN SÄÄNNÖSTÖN LUOMINEN PALVELINSOVELLUSTEN ASENTAMINEN PALVELIMELLE 6 4 ETÄHALLINNAN ALOITTAMINEN IPTABLES PALOMUURI 8 5 KÄYTTÖÖNOTETTAVAT PALVELUT SSHD ETÄKÄYTTÖPALVELIN SQUID, INTERNET VÄLIMUISTIPALVELIN APACHE, HTTP-PALVELIN FETCHMAIL, SÄHKÖPOSTIEN NOUTAJA 5.5 SPAMASSASSIN, ROSKAPOSTISUODIN DOVECOT, IMAP- JA POP3 PALVELINOHJELMA SAMBA, TIEDOSTOPALVELIN WEBMIN, KÄYTTÖLIITTYMÄ BIND9, NIMIPALVELIN 18 6 YHTEENVETO 20 LÄHTEET 21 LIITTEET 22

6 1 (27) 1 JOHDANTO Tämä opinnäytetyö on kirjoitettu siksi, jotta ihmiset joilla on käytössään ylimääräinen tietokone, saisivat käyttöönsä lähiverkossa enemmän resursseja ja internet-tietoliikennettä helpottavia palveluja. Kaikki tietävät tai omistavat käytöstä poistettuja tietokoneita, jotka lojuvat käyttämättöminä, koska ovat uusiin ohjelmiin suhteutettuna riittämättömän tehottomia. Linux on vaikeasti asennettavan käyttöjärjestelmän maineessa. Toisaalta se tarjoaa verkkoja internet-käyttöön erittäin laajat työkalut, nämä työkalut vielä skaalautuvat parin tietokoneen kotiverkosta yritysverkkoihin saakka. Internet-yhteyden nopeus rajoittaa Linuxin päälle rakennetun palvelimen nopeutta ennen kuin itse Linuxin nopeus tekee palvelimesta liian hitaan. Toivon, että tämän ohjeistuksen avulla kynnys kokeilla tämän tyyppistä ratkaisua madaltuisi ja nämäkin lähinnä ongelmajätteeksi luokitellut tietokoneet saataisiin aktiivikäyttöön ja palvelemaan käyttäjäänsä. Työssä luodaan, rakenna ja unohda tyypin tietokone, jota etäkäytetään SSH:n läpi tunneloidulla Webminillä. Jos käyttäjällä on kokemusta verkotuksesta, olisi se helpottava tekijä kun tietokoneen IPosoitteet ovat kumminkin tässä työssä kiinteitä ja ne tulee muuttaa kiinteiksi muillakin verkon tietokoneilla. Linux jakeluversioksi on valittu Debian Sarge. Linux asennetaan HTTP-palvelimelta tietokoneellemme, joka tulee verkon palvelimeksi. Järjestelmälle tehdään perusmääritykset. Jakelu on erittäin vakaa ja skaalautuva. Lisäksi järjestelmä on helppo laajentaa työpöytäkäyttöön. Luomme asennetulle käyttöjärjestelmälle palomuurisäännöt. Sääntöjä voimme pitää turvallisina, koska levyjako on avoinna vain paikallisverkkoon ja ulkoverkkoon on avoinna vain SSH, autenktikointi ja HTTP-portti. Näin saamme aikaiseksi turvallisen säännöstön.

7 2 (27) Palvelinsovellukset asennetaan palvelimelle myös Debianin asennuspalvelimelta, asennamme myös käyttöliittymäohjelmiston, jolla tietokonetta on tarkoitus etähallita. Tietokone päivitetään. Käytämme asentamisessa apt-get sekä aptitude ohjelmaa. Ohjeistus etähallinnan aloittamiseen. Sen tunneloimiseen SSH-yhteyden läpi asiakaskoneelle, jotta etäyhteys olisi turvallinen. Ohjeet palomuurin sääntöjen luominen Webmin -käyttöliittymän kautta. Kuinka säännöstö luodaan ja miten tietyt portit avataan vain omaan lähiverkkoon, ettei ulkoverkosta ole pääsyä esimerkiksi levyjakoon. Muokkaamme SSH-palvelimen asetuksia, jotta palvelimeemme ei pääse kirjautumaan suoraan pääkäyttäjän tunnuksella. Tämä lisää oleellisesti tietoturvaa. Otamme Internetvälimuistipalvelimen käyttöön. Ohjeet HTTP-proxyn luomiseen Webminin avulla. Näin nopeutamme verkkomme toimintaa vaikka käytössämme olisikin vain tavallinen ADSLyhteys. Otamme käyttöön Apache palvelinohjelman. Luomme sille yksinkertaiset oletusasetukset, jotta sitä on helppo käyttää etähallinnalla. Näin voimme ylläpitää omia nettisivujamme, ja tiedostoille on tilaa niin paljon kuin palvelimella on levytilaa. Konfiguroimme palvelimen noutamaan sähköpostit etäsähköposteista. Tämä helpottaa sähköpostien käyttämistä jos etäsähköposteja on useita. Spammassasinin avulla määritämme roskapostisäädöksiä. Kuinka Fetchmaililla haettava posti tarkistetaan ja pisteytetään, mikä on pisteytyksen raja jolloin se on roskapostia. Erittäin hyvä ominaisuus roskapostitorjuntaan koska ei vaadi resursseja verkon muilta koneilta ja roskapostitorjunta hoituu keskitetysti.

8 3 (27) Dovecotin avulla luodaan palvelu, jolla verkon työasemat voivat hakea Fetchmailin noutamat sähköpostit omaan käyttöönsä. Tämä nopeuttaa oleellisesti sähköpostin käyttöä, koska sähköpostit odottavat valmiina nopeassa lähiverkossa eikä niitä tarvitse hakea ulkoverkosta käsin. Etäsähköpostit eivät pääse täyttymään ja niistä ei tarvitse enää huolehtia. Samballa jaetaan Windows-työasemille levyresurssi. Skandinaaviset merkit aiheuttavat vielä nykyisinkin ongelmia oletusasetuksilla, joten korjaamme ongelman. Levyjako on erittäin hyödyllinen palvelu niin pienissä, kuin suurissakin verkoissa. Tutustutaan hieman Webmin etäkäyttöliittymän perusominaisuuksiin. Tällä laajennettavalla etähallinnalla voi hoitaa lähes kaiken palvelimen toiminnan, nopeasti nettiselaimella.

9 4 (27) 2 ASENNETTAVAT PALVELINSOVELLUKSET Tämän opinnäytetyön laitteiston minimivaatimusta ei ole kokeiltu, milloin tietokoneen suorituskyvyn puute alkaa näkyä käyttäjälle. Laitteistosuosituksena olisi Intel Pentium / Pentium 2 tai AMD K6-2 suoritin, >64Mt keskusmuistia, riippuen välimuistipalvelimen välimuistin koosta >500Mt kiintolevy sekä 10/100Mb/s verkkokortti. Tällöin tietokoneen suorituskyky ei tule tässä tapauksessa vastaan. Jos palvelinta on tarkoitus käyttää Samballa levypalvelimena niin mahdollisimman suuri kiintolevy olisi suotavaa. Tämä työ opastaa asentamaan Debian Sarge Linuxin, sekä tarvitut ohjelmistot, jotta saadaan käyttöön seuraavat palvelut: SSHD - Secure Shell Daemon. SSH-palvelin etäkäyttöä varten. Squid välimuistipalvelin. Internet välimuistipalvelin. Apache nettipalvelin. HTTP-palvelinohjelma. Fetchmail. Sähköpostien nouto. Spamassassisin roskapostisuodin. Roskapostien suodatus. Dovecot. Sähköpostien toimitus asiakaskoneille. Samba tiedostopalvelin. Levyresurssien jako Windows-asiakaskoneille. Webmin etäkäyttöliittymä. Helppokäyttöinen ja moduuleilla laajennettava web-pohjainen käyttöliittymä. Näillä työkaluilla luodaan verkkoon huomattavasti lisää resursseja, jotka ovat koko verkon käytettävissä ja näin ollen myös oikeutettujen käyttäjien saatavilla.

10 5 (27) 2.1 JAKELUVERSION VALINTA Jakeluversioksi on valittu helposti laajennettava jakeluversio. Jakelun saa käyttöön ilman turhia ohjelmia, joita helppokäyttöiseksi tarkoitetuissa jakeluversioissa asennettaisiin hyvin paljon, näitä me emme tässä työssä tarvitse. Toinen olennainen asia on, ettei asenneta vanhoja paketteja asennusmediasta, vaan asennetaan tuoreet ohjelmistot suoraan verkosta. Debianille on erittäin laaja ohjelmistotarjonta. Kun määränpäänä on palvelin, joka ei välttämättä tule lähelle käyttäjää, vaan pois käyttäjän silmistä, tästä on etua. Esimerkiksi SUSE Linuxissa käytettävää YAST kontrolliohjelmaa ei päästäisi hyödyntämään tässä tarkoituksessa täysimääräisesti, kun hallinta on toteutettu Webminillä SSHtunneloituna. Kun käytämme Webmin -käyttöliittymää, niin jakeluversio voisi olla mikä tahansa, mutta näen painoarvoa Debianin ja tarkasti karsitun asennuksen puolesta kuin että jakeluversiossa olisi panostettu helppokäyttöisyyteen, joka jää palvelimen toiminnan kannalta täysin piiloon. 2.2 JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET Työ voidaan suorittaa vaatimattomassakin järjestelmässä. Näytönohjaimelta ei vaadita nopeutta, kuten Windows järjestelmässä. Vaatimuksena on CD-ROM, verkkokortti, palvelinsovelluksista riippuen Mt kiintolevytilaa, verkkokortti (tai useampi, tässä työssä käytetty yhtä). Palvelin on toiminut Pentium II suorittimella varustetussa koneessa, jossa on 80 Mt muistia ja 3 Gt kiintolevy sekä 10/100 Mbps verkkokortti. 95% työstä on tehty seuraavalla kokoonpanolla: Pentium III, 650 MHz 128 Mt RAM 40 Gt kiintolevy CD-ROM 10/100 Mbps verkkokortti

11 2 (27) 3 KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN ASENTAMINEN Asennusmedian hankkiminen: Noudetaan Debianin sivuilta ensimmäisen CD-ROM levyn.iso vedoksen, joka poltetaan CD-ROM levylle. Tämän jälkeen käynnistetään tietokone, jolle ollaan asentamassa järjestelmää. Palvelin vaatii internet-yhteyden jo asennusvaiheessa. Työ on tehty kiinteillä IP-osoitteilla. Reititin (modeemi) tulee asettaa käyttämään sisäverkossa esim / verkkoa. Tarvitsemme tietokoneelle vapaan IP-osoitteen, sekä reitittimen ja nimipalvelimien osoitteet. Nimipalvelinten osoitteet selviävät yleisesti ulkoverkon-palveluntarjoajan internetsivuilta. Odotamme, että tietokone kysyy käytetäänkö optioita vai painetaanko Enter. Komentoriville kirjoitamme linux26 koska haluamme linuxin käynnistyvän 2.6 sarjan kernelillä. Valitsemme kielen, sekä näppäimistöasetukset. Tämän jälkeen tulee verkkomääritykset, jossa määritellään tietokoneen käyttämät IP-osoitteet, konenimi ja verkkoaluenimi. Näihin vastaamme haluamallamme nimillä, mutta vältämme mahdolliset päällekkäisyydet. Esimerkissämme verkkoasetuksien tekotapa on käsin asetettu. Sen jälkeen osioimme tietokoneen kovalevyt. Järjestelmä kysyy levyn osiointimallia. Voimme tehdä sen joko itse, niin että järjestelmän kaikki tiedostot tulevat samalle osiolle, tai niin, että järjestelmä luo monen käyttäjän työasema osioinnin mikä on suositeltavaa ettei levytila pääse loppumaan kriittisiltä osioilta käyttäjän virheiden johdosta. Tällöin tietokone laskee levyosioinnin ja hyväksymme tämän. Levyosiointi luodaan ja asennusohjelma kysyy asennettaanko GRUB-käynnistyslatain ensimmäiseen sektoriin, vastaamme kyllä. Perusjärjestelmä asennetaan, tämän jälkeen asennusohjelma käynnistää tietokoneen uudelleen. Asennusohjelma käynnistyy ja kysyy peruskokoonpanon asetukset. Valitaan kellon aikavyöhyke.

12 3 (27) Asennusohjelma kysyy pääkäyttäjän salasanaa, se ei saa joutua kenenkään ulkopuolisen tietoon tai unohtua. Sen jälkeen kysytään käyttäjän nimeä, tunnusta ja salasanaa. Tämän jälkeen valitsemme vaihtoehdon jossa paketit asennetaan HTTP palvelimelta, käytämme suomen palvelinta fi.debian.org (Käyttöjärjestelmä Debian 3.1 Luettu ). Voimme myös asentaa ohjelmistot toiselta asennuspalvelimelta, mutta käytämme lähintä. Sen jälkeen kysytään välipalvelimen tietoja. Asennusohjelma noutaa asennuspalvelimelta pakettiluettelon mitä voidaan asentaa. Sen jälkeen asennusohjelma käyttäjältä kysyy mitä asennetaan. Emme asenna tässä vaiheessa mitään palvelinohjaa vaan jatkamme eteenpäin. Asennusohjelma hakee tarvittavia ohjelmia ja asentaa nämä. Järjestelmä kysyy, onko verkkoyhteyttä sähköpostin toimitukseen, käytämme paikallista toimitusta. Pääkäyttäjän postien vastaanottajaksi voimme ottaa itsemme, jotta ylläpito helpottuu. Tämän jälkeen asennus on valmis, 3.1 PALOMUURIN SÄÄNNÖSTÖN LUOMINEN Voimme luoda palomuurisäännöstön nopeasti kahdella tavalla. Joko Webmin käyttöliittymällä, ohjeistus myöhemmin, tai konsolissa kuten seuraavassa. Säännöstöä voidaan muuttaa myöhemmin. Pääkäyttäjän oikeuksin kirjoitamme komentoriville seuraavat rivit: Tyhjennämme olemassa olevat säännöt. iptables F Tämän jälkeen palomuurisäännöstö on tyhjä, voimme tarkistaa säännöstön käskyllä: iptables L jolloin säännöstön pitäisi näyttää seuraavalta: computer:/home/user# iptables -L Chain INPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination

13 4 (27) Chain FORWARD (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain OUTPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination Seuraavaksi kirjoitamme palomuurisäännöstön: Pudotamme oletuksena kaikki saapuvat paketit. iptables P INPUT DROP Kirjaamme lokiin paketit, jotka eivät täytä alla olevia ehtoja ja tulevat oman verkon ulkopuolelta. iptables -I INPUT! -s / j LOG Sallimme loopback liikenteen. iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT Avaamme portin autentikointia varten. iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport auth -j ACCEPT Jos palvelimeen asennetaan apache, avataan sille portti. iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT Palvelimeen asennettavan SSH palvelimen portti turvattua etäyhteyttä varten. iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport ssh -j ACCEPT Avataan portti välityspalvelimen liikenteelle. iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport j ACCEPT Sallimme palaavan liikenteen. iptables -I INPUT -m state --state RELATED -j ACCEPT

14 5 (27) iptables -I INPUT -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT Jos asennamme samba tiedostopalvelimen, avaamme sille portit omalta verkolta. iptables -I INPUT 1 -p tcp --source / dport 139:445 -j ACCEPT iptables -I INPUT 1 -p udp --source / dport 137:138 -j ACCEPT Voimme nyt tulostaa voimassa olevan säännöstön komennolla iptables L computer:~# iptables -L Chain INPUT (policy DROP) target prot opt source destination ACCEPT udp /24 anywhere udp dpts:netbios-ns:netbiosdgm ACCEPT tcp /24 anywhere tcp dpts:netbiosssn:microsoft-ds ACCEPT all -- anywhere anywhere state ESTABLISHED ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:webcache ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:ssh ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:www ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:auth LOG all --! /24 anywhere LOG level warning ACCEPT all -- anywhere anywhere Chain FORWARD (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain OUTPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination Tallennetaan asetukset iptables-save > /etc/network/iptables.save

15 6 (27) Asetetaan palomuuri palauttamaan äsken luodut säännöstöt käynnistettäessä. Muokataan tiedostoa, jossa verkkoliitäntä otetaan käyttöön : nano /etc/network/interfaces Lisätään seuraava riv,i joka palauttaa käynnistettäessä palomuurin säännöstöt: # The loopback network interface auto lo iface lo inet loopback pre-up iptables-restore < /etc/network/iptables.save Tallennetaan asetukset ja poistutaan painamalla CTRL + X. 3.2 PALVELINSOVELLUSTEN ASENTAMINEN PALVELIMELLE Nyt asennamme palvelinsovellukset, jotka palvelimelle haluamme. Ohjelmat asennetaan pääkäyttäjänä konsolissa seuraavalla käskyllä, apt-get install <asennettavat ohjelmat>. computer:/home/user# apt-get install squid apache2 fetchmail spamassassin dovecot samba Apt-get asentaa ohjelmat ja kysyy ohjelmille tarvittavia asetuksia: Samba Server Kysyy työryhmän tai toimialueen nimeä, tähän vastaamme Windowsin työryhmällä/toimialueella joka palvelimen asiakkaaksi tulee, tai luomme uuden työryhmän. Seuraavaksi kysytään salataanko Samban salasanat, tietoturvan vuoksi tämä on luonnollista ja vastaamme Kyllä. Asetetaanko WINS käyttämään DHCP-hakua, tässä käyttämämme verkko käyttää staattisia IP-osoitteita joten vastaamme Ei.

16 7 (27) Kysytään suoritetaanko Samba taustalla suoritettavana demonina, vai standalone init.d palveluna. Valitsemme daemons. Luodaanko salasanatiedosto, vastaamme Ei. Käytämme aptitude ohjelmaa Webminin, sekä Webminin moduulien asentamiseen, käynnistämme ohjelman. Päivitämme pakettilistan painamalla u tai valikosta ohjeitten mukaan. Sen jälkeen painamme / ja kirjoitamme hakusanaksi webmin valitsemme seuraavat paketit asenettaviksi ja annamme tietokoneen asentaa riippuvat paketit. Paketit valitaan asennettaviksi + näppäimellä. webmin, webmin-apache, webmin-fetchmail, webmin-firewall, webmin-grub, webmin-htaccess, webmin-intetd, webmin-logrotate, webmin-samba, webminsarg, webmin-software, webmin-spamassassin, webminsquid, webmin-sshd, webmin-webalizer. Valintojen jälkeen asennamme paketit g -näppäimellä, tietokone tuo näyttöön valittujen pakettien aiheuttamat riippuvuudet, nekin asennetaan painamalla g. Asennusohjelma kysyy asennettaessa mihin webalizer tallettaa lokin analyysin tuloksen, oletuspaikka käy hyvin. Samoin raporttiin kirjoitettavaa konenimeä kysytään, kirjoitamme tähän konenimen vapaavalintaisen tekstin. Ensimmäisen tarkasteltavan lokitiedoston nimeä kysytään, oletus käy. Webminiä asennettaessa kysytään järjestelmän konenimeä jota käytetään web-hallinnassa, annamme olla olemassa olevan konenimen tai kirjoitamme haluamamme. Voimme tämän jälkeen poistua aptitude-ohjelmasta painamalla q -näppäintä. Päivitämme vielä koko käyttöjärjestelmän komennolla apt-get dist-upgrade. Ohjelma listaa päivitettävät ohjelmat ja kysyy hyväksytkö, vastaamme myöntävästi esitettävään kysymykseen

17 8 (27) 4 ETÄHALLINNAN ALOITTAMINEN Jos ei vielä asennettu web-pohjaista käyttöliittymää, se voidaan asentaa seuraavalla tavalla. apt-get install <käyttöliittymä> <asennettavat modulit> computer:/home/user# apt-get install webmin webminapache webmin-fetchmail webmin-firewall webmin-grub webmin-htaccess webmin-intetd webmin-logrotate webmin-samba webmin-sarg webmin-software webminspamassassin webminsquid webmin-sshd webminwebalizer Nyt koneeseen on asennettu kaikki tarvittavat ohjelmistot, jotta sitä voidaan hallita etähallita joko konsolista, tai webmin-käyttöliittymästä. Tunneloidaan portti tcp10000 SSH:lla toiselle tietokoneelle. Tarvitsemme esimerkiksi PuTTY:n (http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/), tai muun SSH-asiakasohjelman jolla se voidaan tehdä. Liitteestä 1 selviää, miten portti TCP on tunneloitu ja tee samoin. Kun yhteys tietokoneeseen on muodostettu, avataan nettiselain. Palvelimeen päästään kirjautumaan osoitteella https://localhost: Kirjautumistunnus on root ja salasana on se, joka pääkäyttäjälle asetettiin. 4.1 IPTABLES PALOMUURI Tätä ei tarvitse tehdä, jos loimme palomuurisäännön kokonaan 3.1 luvussa. Esimerkkinä kuinka myöhemmin lisätään tai muutetaan palomuurin porttisäännöstöä. Jatketaan Networking välilehdelle josta löytyy palomuuri Linux Firewall, tällä ohjelmalla luomme palomuurisäännöstön.

18 9 (27) Valitsemme Block all except SSH and IDENT on external interface ja laitamme ruksin kohtaan Enable firewall at boot time. Koska haluamme estää muun liikenteen, paitsi autenktikoinnin ja SSH-yhteydenotot, sekä palomuurin pitää käynnistyä uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Ohjelma luo oletussäännöstön. Sääntöjä voidaan lisätä Add Rule painikkeesta. Lisäämme http-portin sallittaviin sääntöihin. Valitsemme Action to take kohdasta Accept, koska haluamme päästää kyseisen liikenteen palomuurin ohi. Seuraavaksi valitsemme Network protocol kohdasta Equals koska http-käyttää vain TCP-porttia 80 Siirrymme kohtaan Destination TCP or UDP port ja valitsemme luettelosta Equals vaihtoehdon, ja lisäämme porttinumeroksi 80. Tämän jälkeen painamme Create nappia ja sääntö on valmis. Jos palvelua käytetään vain omasta verkosta, voidaan Source address or network ja Destination address or network lisätä oma verkko. Esimerkissämme / Muuriin pitää lisätä vielä sallitut portit TCP 110 sekä TCP 8080, joita käytetään vain omasta lähiverkosta. Jos on tarkoitus käyttää vielä Samba palvelua, niin avaa portit TCP 139 ja 445 sekä UDP 137 ja 138. Lisää sallittuun verkkoalueeseen oma verkkomme.

19 10 (27) 5 KÄYTTÖÖNOTETTAVAT PALVELUT 5.1 SSHD ETÄKÄYTTÖPALVELIN Kiristetään SSH-palvelun asetuksia niin, ettei pääkäyttäjänä etäkirjautuminen enää ole sallittua. Valitaan Servers välilehdeltä SSH Server moduli. Authentication valikosta muutetaan Allow login by root? arvoon No ja tallennetaan asetukset. Access Control kohdasta voidaan määrittää tarkemmin sallitut ja kielletyt käyttäjät tai ryhmät. Apply Changes ja muutetut tiedot ovat voimassa. 5.2 SQUID, INTERNET VÄLIMUISTIPALVELIN Esimerkkinä välimuistipalvelimen nopeuttavasta toiminnasta mitattiin seuraava karkea esimerkki. Debianin asentaminen työpöytäympäristöllä, verkossa jossa oli välimuistipalvelin. Mirrorina oli fi.debian.org ja noudettavaa yhteensä 519 Mt Ilman välimuistipalvelinta 63 min 140 kt/s Välimuistipalvelimen kanssa 22 min 389 kt/s Tässä esimerkissämme Debianin asentaminen kävi kolmasosassa mitä ilman välimuistipalvelinta. Konfiguroiminen: Valitsemme Servers välilehdeltä Squid Proxy Server modulin. Vaihdamme Ports and Networking kohdasta squidin käyttämän portin, käytämme porttia 8080, joka on yleisempi kuin Talletetaan asetukset. Menemme Access Control kohtaan, jonne luomme squidin saantioikeudet. Luodaan uusi saantilista Client Address ja painetaan Create new ACL -painikkeesta. ACL-nimi

20 11 (27) voi olla esimerkiksi our_network. Asetamme From IP kohtaan verkon IP:n ja Netmask kohtaan verkkomme maskin. Esimerkissämme ja Tallennamme saantilistan. Valitaan Add proxy restriction, Action valintanappi siirretään Allow kohtaan ja Match ACLs luettelosta valitaan äsken luomamme kotiverkko our_network. Talletetaan asetukset. kotiverkko ilmestyi Proxy restrictions ryhmään mutta kiellon alapuolelle, painamme our_network kohdan oikealla puolen olevaa nuolta ylöspäin jolloin se nousee kiellon yläpuolelle. Tällöin kotiverkolla on oikeus käyttää välityspalvelinta. Palataan Squid Proxy Server valikkoon, ja valitaan Miscellaneous Options. Valintanappi kohdasta HTTP Accel With Proxy ja kohtaan HTTP Accel Port asetetaan portti 80. Talletetaan asetukset. Siirrytään kohtaan Port Redirection Setup. Valitsemme uudelleenohjauksen ja kirjoitamme verkon IP osoitteen sekä verkkomaskin kohdassa Port redirection is enabled, for clients on network Tässä kohtaa verkkomaskin pitää olla bitteinä, esimerkissämme /24. Käytä internetissä olevia aliverkkolaskureita jos et tiedä omaasi. Nyt välityspalvelin on asennettu ja konfiguroitu toimimaan oletusasetuksilla, painamalla Squid Proxy Server valikon Apply Configuration painiketta saat nykyiset asetukset käyttöön. Verkon asiakaskoneet pitää vielä asettaa käyttämään HTTP (ei HTTPS) välityspalvelinta joka on palvelimesi IP-osoite ja porttina Turvallisuussyistä SSL-sivut eivät kulje välityspalvelimen läpi.

21 12 (27) 5.3 APACHE, HTTP-PALVELIN Valitaan Servers välilehdeltä Apache Webserver moduli. Webmin huomauttaa ettei löydä tiedostoja asetetuista paikoista, tämä johtuu siitä koska käytämme Apache versiota eikä 1.33 versiota minkä moduli luulee löytävänsä. Valitsemme module configuration ja korjaamme tiedostojen sekä hakemistojen virheet Esim Korvattava /etc/apache /usr/sbin/apache /etc/init.d/apache start /etc/init.d/apache2 stop /etc/apache/httpd.conf /etc/apache/srm.conf /etc/apache/access.conf /etc/apache/mime.types Korvaava /etc/apache2 /usr/sbin/apache2 /etc/init.d/apache2 start /etc/init.d/apache2 stop /etc/apache2/httpd.conf /etc/apache2/srm.conf /etc/apache2/access.conf /etc/apache2/mime.types Tallennamme muutokset. Tämän jälkeen avautuu ikkuna, jossa valitaan tuettavat modulit. Jos et tiedä mitä olet muuttamassa, niin jatka Configure napista painamalla tekemättä muutoksia. Apache ei tarvi muita muutoksia vaan on jo valmis käynnistettäväksi. Valitsemme kumminkin sekalaiset asetukset Miscellaneous ja valitsemme Server HTTP header listasta Product only. Tällöin Apache ei näytä nettisivun otsikossa kuin palvelinohjelman, ei käyttöjärjestelmää, eikä asennettuja moduleja. 5.4 FETCHMAIL, SÄHKÖPOSTIEN NOUTAJA Valitaan Servers välilehdeltä Fetchmail Mail Retrieval moduli. Kirjoitetaan käyttäjätunnus jolle posti etäpalvelimelta haetaan, tai valitaan se luettelosta.

22 13 (27) Asetukset ovat erittäin palvelukohtaisia, mutta esimerkkinä Googlen Gmail-tilin asetukset. Server name kohtaan kirjoitetaan palvelimen nimi, tässä tapauksessa pop.gmail.com. Protocol valikosta valitaan etäpalvelimen käyttämä protokolla, esimerkissämme POP3. Remote user kenttään kirjoitetaan googlen kirjautumistunnus (Sähköpostiosoite osaa). Remote User kenttään kirjoitetaan salasana. Jos palvelimelle halutaan jättää sähköpostit niiden noudon jälkeen, Leave messages on server valintanappi siirretään kohtaan Yes. Gmail käyttää SSL-yhteyttä, Connect in SSL mode valintanappi pitää olla kohdassa On. Painetaan Create nappia ja tilin tiedot tulee näkyviin. Fetchmail hakee postit postipalvelimelta palvelimelle josta ne ovat nopeasti noudettavissa muille verkon työasemille. Näin luodaan kaikille halutuille etäposteille tilit ja palvelin hakee postit kaikista. 5.5 SPAMASSASSIN, ROSKAPOSTISUODIN Valitaan Servers välilehdeltä SpamAssassin Mail Filter moduli. Allowed and Denied Addresses Kuka tulkitaan roskapostien/luotettavien postien lähettäjiksi lähettäjän perusteella. Mahdollisuus luoda sääntöjä, sekä poikkeuksia sähköpostisuodatukseen. Spam Classification Mahdollistaa pisteytyksen eri arvojen perusteella mitkä saapunut sähköposti saa. Korkeamman pisteytyksen saanut on mitä todennäköisemmin roskaposti.

23 14 (27) Message Modification Kuinka viestiä muutetaan jos se todetaan roskapostiksi? Muutetaanko Otsikkoa ja lisätäänkö tekstiin ilmoitus roskapostista. Miscellaneous User Options Sekalaisia asetuksia, mitä Spamassasinin sallitaan tekevän. Header and Body Tests Testejä joita voidaan saapuneelle sähköpostille suorittaa joilla selvitetään onko saapunut sähköposti roskapostia. Miscellaneous Privileged Options Yleisiä asetuksia. Asetukset ovat helppokäyttöisiä, pistemäärien määrittäminen voi olla vähän aikaa vievää mutta, kun asetuksia kiristää niin epätoivotut jäävät haaviin. Yleisesti voi sanoa, että jos ei vastaanota vakituisesti kuin suomenkielistä sähköpostia, lisää muut kielet roskapostittajien luetteloon niin verkko on jo aika tiukalla. 5.6 DOVECOT, IMAP- JA POP3 PALVELINOHJELMA Dovecotin konfiguroimiseen ei ole saatavana moduliawebminin versioon joka oli päättötyön aikana Debianin paketinhallinnan asentama. Uusimmissa tämäkin jo on. Dovecotin konfiguraatiotiedostossa on vain muutama kohta jota muutamme käsin komentoriviltä.

24 15 (27) Avaamme konfiguraatiotiedoston editoriin: computer:~# nano /etc/dovecot/dovecot.conf Etsimme seuraavat rivit: # Protocols we want to be serving: # imap imaps pop3 pop3s protocols = Tässä määritellään protokollat joita dovecotin tulee tukea. Lisäämme protokollaksi pop3:sen koska sähköpostimme toimitetaan näin. # Protocols we want to be serving: # imap imaps pop3 pop3s protocols = pop3 Etsimme rivin, jossa määritellään kuuntelualue. #pop3_listen = Muutamme seuraavasti. Poistamme kommenttimerkin rivin alusta ja lisäämme kuunneltavaksi osoitealueeksi tähden, eli koko verkon. pop3_listen = * Lopetetaan ja tallennetaan muutokset CTRL + X yhdistelmällä Nyt voimme käynnistää palvelun: computer:~# /etc/init.d/dovecot start Starting mail server: dovecot.

25 16 (27) Nyt voimme testata vastaako dovecot palvelupyyntöön. Testataan tavallisella telnetillä: computer:~# telnet localhost 110 Yhteyden pitäisi muodostua Trying Connected to localhost.localdomain. Escape character is '^]'. +OK dovecot ready. Tämä on ilmoitus että järjestelmä vastaa. Kirjoittamalla quit pääsemme pois yhteydestä dovecotiin: quit +OK Logging out 5.7 SAMBA, TIEDOSTOPALVELIN Samballa voimme ottaa yhteyden Windows pohjaisten tietokoneitten resursseihin, sekä jakaa niille resursseja. Esimerkkinä jaamme lähiverkkoomme käyttäjän kotihakemistossa olevan hakemiston. Samba käyttää salaamatonta liikennettä joten osiojakoa lähiverkon ulkopuolelle ei suositella ilman tunnelointia. Tämän rajasimme pois kun asetimme säännöt palomuurille. Ennen kuin aloitamme, skandinaaviset merkit eivät näy oikein ilman seuraavien rivien lisäystä samban konfiguraatiotiedostoon. Avataan konfiguraatiotiedosto editoriin. computer:~# nano /etc/samba/smb.conf

Olli Röning VANHAN MIKRON HYÖTYKÄYTTÖ

Olli Röning VANHAN MIKRON HYÖTYKÄYTTÖ Olli Röning VANHAN MIKRON HYÖTYKÄYTTÖ LINUX PALVELIMENA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma, Ylivieskan yksikkö Tammikuu 2007 TIIVISTELMÄ Toimipiste Aika Tekniikan

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri Palomuuri Teoriaa Palomuurin tehtävä on estää ei-toivottua liikennettä paikalliseen verkkoon tai verkosta. Yleensä tämä tarkoittaa, että estetään liikennettä Internetistä paikallisverkkoon tai kotikoneelle.

Lisätiedot

Sähköpostilaatikoiden perustaminen

Sähköpostilaatikoiden perustaminen Sähköpostilaatikoiden perustaminen Sähköpostilaatikoiden perustaminen ja hallinnointi tapahtuu oma.kaisanet.fi-sivuston kautta. Palveluun kirjautuminen tapahtuu menemällä osoitteeseen https://oma.kaisanet.fi.

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 3: * Tehtävä 1, ** Tehtävä 2

TEHTÄVÄ 3: * Tehtävä 1, ** Tehtävä 2 TEHTÄVÄ 3: Symantec Endpoint Protection Manager, SEPM asetukset, asennustiedoston tekeminen, asennus asiakaskoneisiin ja niiden keskitetty hallinta Server 2008 käyttöjärjestelmässä Symantec Endpoint Protection

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 4: Microsoft Windows Deployment Services asennus ja hallinta

TEHTÄVÄ 4: Microsoft Windows Deployment Services asennus ja hallinta TEHTÄVÄ 4: Microsoft Windows Deployment Services asennus ja hallinta Windows Deployment Services, WDS Käyttöjärjestelmän asennus työasemalle Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP * Domain Name System,

Lisätiedot

AXXION OY. Hosting-palvelut Asiakasohjeistus Versio 1.0

AXXION OY. Hosting-palvelut Asiakasohjeistus Versio 1.0 AXXION OY Hosting-palvelut Asiakasohjeistus Versio 1.0 27.09.2007 1 Yleistä Tämä dokumentti on asiakkaille tarkoitettu ohjeistus Axxion Oy:n toimittamien hosting-palveluiden myymiseksi. Dokumentin aihepiiriin

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

ProNetti -sähköpostijärjestelmä

ProNetti -sähköpostijärjestelmä Sivu 1(6) käyttöohje ProNetti -sähköpostijärjestelmä Protacon Solutions Oy:n tarjoamassa sähköpostijärjestelmässä sähköposteja voidaan lukea ja lähettää käyttämällä esimerkiksi Thunderbird tai Microsoft

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO HARJOITUS: asennus ja konfigurointi TVAT-141 Windows Server 2008 Trial (120 days) Active Directory, AD Domain Name System, DNS Dynamic Host Configuration Protocol,

Lisätiedot

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE Vaihe 1, Client manager ohjelmiston ja sovittimen ajureiden asennus Asennuksen vaiheissa saattaa olla sovitin ja käyttöjärjestelmä kohtaisia eroja. Alla olevassa

Lisätiedot

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri Pikaohje Pikaohje Myyntipaketin sisältö 1. TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & palomuuri 2. AC-DC sähköverkkomuuntaja 3. RJ-11 puhelinjohto ja suomalainen

Lisätiedot

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 Tervetuloa D-Link ADSL reitittimen omistajaksi. Tämän ohjeen avulla saat reitittimesi helposti ja nopeasti toimimaan. Tämä ohje kannattaa lukea läpi

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.

Lisätiedot

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti 30.10.2013 Luottamuksellinen MS Outlook, Standard postitilin asennus 1/6 Käynnistä Outlook 2010. Seuraava näyttö avautuu Valitse Next (Seuraava). 2 MS Outlook,

Lisätiedot

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Aram Abdulla Hassan Windows Server 2012 asentaminen ja käyttö 1 Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Hyper-V ohjelma. Riipu minkälaista Serveria yritämme

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEHTÄVÄ 2: Symantec Endpoint Protection Manager, SEPM keskitetyn tietoturva hallintaohjelmiston asennus, sekä vaadittavien palveluiden/roolien käyttöönottaminen

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

Asennusohjeet HIITed palvelun asentamiseen

Asennusohjeet HIITed palvelun asentamiseen Asennusohjeet HIITed palvelun asentamiseen Asennus käydään step by step tyyppisesti läpi vaiheittain Suositellut laitevaatimukset: Pentium II prosessori tai parempi Min. 128MB muistia Nopea I/O varustettu

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sisältö 1/14 Sonera Yrityssähköpostin käyttöönotto Outlook 2013 -sovelluksella SISÄLLYS Outlook 2013 asennuspaketin lataus... 2 Outlook 2013 asennus...

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka Kristopher Vuorela UBUNTUN ASENNUS JA ALKEET 206101312 Linux järjestelmät Lukukausi: Kevät 2015 Työ valmistui: 15.04.2015

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen Enigmail-opas Enigmail on Mozilla Thunderbird ja Mozilla Seamonkey -ohjelmille tehty liitännäinen GPG-salausohjelmiston käyttöä varten. Sitä käytetään etenkin Thunderbirdin kanssa sähköpostin salaamiseen

Lisätiedot

Selvitysraportti. MySQL serverin asennus Windows ympäristöön

Selvitysraportti. MySQL serverin asennus Windows ympäristöön Selvitysraportti MySQL serverin asennus Windows ympäristöön IIO30200 / Jouni Huotari Arto Sorsa / F3900 CREATIVE COMMONS LISENSOITU http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/fi/ 26.4.2010 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kytkimet, reitittimet, palomuurit

Kytkimet, reitittimet, palomuurit Kytkimet, reitittimet, palomuurit Kytkin (ja hubi): kaikki liikenne välitetään kaikille samaan kytkimeen kytketyille koneille suoraan, ei tarvitse omaa IP-osoitetta Reititin: ohjaa liikennettä verkkoalueiden

Lisätiedot

Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011

Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011 Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011 PLANEETTA TIEDOSTOPALVELIN KÄYTTÖOHJE 3.8.2011 1 (25) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Planeetta Tiedostopalvelin... 2 Yleistä tietoa palvelusta... 2 Palvelun

Lisätiedot

Laitteessa tulee olla ohjelmisto tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite

Laitteessa tulee olla ohjelmisto tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite TW-EAV510: PORTTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON Laitteessa tulee olla ohjelmisto 5.00.49 tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite OPERAATTORIN IP---OSOITE - Jotta

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 5: Microsoft Virtual PC asennus ja hallinta

TEHTÄVÄ 5: Microsoft Virtual PC asennus ja hallinta TEHTÄVÄ 5: Microsoft Virtual PC asennus ja hallinta Windows 7 Enterprise Windows XP Pro Microsoft Virtual PC Windows XP Pro * * Tietokone, jossa on jo asennettuna Windows XP Pro Tomi Stolpe Turun AKK 5.11.2009

Lisätiedot

GPRS-lisäpalvelu INTERNET-ASETUKSET

GPRS-lisäpalvelu INTERNET-ASETUKSET GPRS-lisäpalvelu INTERNET-ASETUKSET GPRS-lisäpalvelu Internet-asetukset 2(22) Sisällysluettelo 1 INTERNET-ASETUKSET MICROSOFT WINDOWS 95/98... 3 1.1 MODEEMIN ASENNUS... 3 1.2 APN:N ASETTAMINEN... 3 1.3

Lisätiedot

Pika-asennusohjeet Suomeksi

Pika-asennusohjeet Suomeksi Pika-asennusohjeet Suomeksi (Virallinen ohje löytyy asennuslevyltä Englanninkielisenä) Tulosta tämä ohje asennuksen avuksi. Ensiksi asennetaan itse ohjelma, sitten rekisteröidytään testerin käyttäjäksi

Lisätiedot

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen s. 1/5 Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen Yleistä Internetissä on paljon hyödyllisiä ilmaisohjelmia, jotka voi ladata ja asentaa omalle koneelle. Osa ohjelmista löytyy suomenkielisiltä sivuilta,

Lisätiedot

AinaUCX Lync - asennusohje 02.10.2014

AinaUCX Lync - asennusohje 02.10.2014 AinaUCX Lync 2013 / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje Tämä ohje kertoo miten Lync 2013, Lync 2010 ja Lync for Mac 2011 sovellusversiot asennetaan työasemaan ja on tarkoitettu yrityksen pääkäyttäjälle

Lisätiedot

SQL Server 2008 asennus

SQL Server 2008 asennus SQL Server 2008 asennus 1. Yleistä... 3 2. Edellytykset... 3 3. SQL Server 2008 Express asennus... 4 4. Yhteystiedot... 6 2/6 1. YLEISTÄ Tässä ohjeessa käydään vaiheittain Microsoft SQL Server 2008 tietokantaohjelmiston

Lisätiedot

Linux palomuurina (iptables) sekä squid-proxy

Linux palomuurina (iptables) sekä squid-proxy Linux palomuurina (iptables) sekä squid-proxy Linux-järjestelmät Winai Prathumwong TI10HJ 06.11.2012 2 Iptables (Netfilter) Johdanto Iptables on Linux-kernelin sisäänrakennetun palomuurin, Netfilter:in

Lisätiedot

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 1 WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 10.4.2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6, 24100 Salo Puh. 029 707 00 Y-tunnus 0139471-8 www.lounea.fi Asiakaspalvelu 0800 303 00 Yrityspalvelu 0800 303 01 Myymälät 0800 303

Lisätiedot

Alfa-ohjelmat, verkkoasennus, asennusohje 2006 syyskuu. Alfa-ohjelmat ASENNUSOHJE. Verkkoasennus-CD, versio 1.25. Kielioppi & kirjallisuus

Alfa-ohjelmat, verkkoasennus, asennusohje 2006 syyskuu. Alfa-ohjelmat ASENNUSOHJE. Verkkoasennus-CD, versio 1.25. Kielioppi & kirjallisuus 2 Alfa-ohjelmat ASENNUSOHJE Verkkoasennus-CD, versio 1.25 Kielioppi & kirjallisuus Oppikirja ja Harjoituskirja englanti, ruotsi, saksa, ranska, suomi Harjoituskirjojen tasot: 1, 2 ja 3 Alfa-aihepiirisanasto

Lisätiedot

Tietokoneet ja verkot. Kilpailupäivä 1, keskiviikko 25.1.2005. Kilpailijan numero. Server 2003 Administrator. XP pro Järjestelmänvalvojan

Tietokoneet ja verkot. Kilpailupäivä 1, keskiviikko 25.1.2005. Kilpailijan numero. Server 2003 Administrator. XP pro Järjestelmänvalvojan Kilpailupäivä 1, keskiviikko 25.1.2005 Kilpailijan numero allekirjoitus nimen selvennys Kirjoita työn edetessä tähän selvällä käsialalla Server 2003 Administrator XP pro Järjestelmänvalvojan Langattoman

Lisätiedot

TW- EAV510: PORTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON

TW- EAV510: PORTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON TWEAV510: PORTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON Laitteessa tulee olla ohjelmisto 5.00.49 tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite OPERAATTORIN IPOSOITE Jotta valvontakameran

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

HARJOITUS 2: Käyttäjien ja käyttäjäryhmien luominen, Active Directory Users and Computers

HARJOITUS 2: Käyttäjien ja käyttäjäryhmien luominen, Active Directory Users and Computers HARJOITUS 2: Käyttäjien ja käyttäjäryhmien luominen, AD Users and Computers Domain Name System, DNS * Active Directory, AD * Windows Server 2008 * * Tehtävä 1 Tomi Stolpe Turun AKK 11.11.2009 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi ja kenelle

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Mathcad Flexnet lisenssipalvelimen asennus

Mathcad Flexnet lisenssipalvelimen asennus Mathcad Flexnet lisenssipalvelimen asennus Korjattu 13.01.01 Tärkeää: Ennen lisenssin hakemista tulee luoda PTC tili. Tästä on erillinen ohje, jonka on joko tullut tämän dokumentin yhteydessä tai sen saa

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER-V ympäristö, sekä kolme virtuaalikonetta. Tehtäväsi on importata nämä virtuaalikoneet ja konfiguroida ne, sekä verkkolaitteet,

Lisätiedot

Microsoft Security Essentials (MSE) asennuspaketin lataaminen verkosta

Microsoft Security Essentials (MSE) asennuspaketin lataaminen verkosta Etusivu > Tietohallintokeskus > Ohjeet > Tutoriaalit > Virustorjunta (Microsoft Security Essentials) Virustorjunta (Microsoft Security Essentials) Ohjeet Microsoft Security Essentials -virustorjuntaohjelman

Lisätiedot

TI09. Seminaarityö 7.11.2011. Opintojakso: A241227 Linux järjestelmät Opettaja: Tomi Pahula Opintojakson toteutus: Syksy 2011.

TI09. Seminaarityö 7.11.2011. Opintojakso: A241227 Linux järjestelmät Opettaja: Tomi Pahula Opintojakson toteutus: Syksy 2011. 1(8) Seminaarityö 7.11.2011 Opintojakso: A241227 Linux järjestelmät Opettaja: Tomi Pahula Opintojakson toteutus: Syksy 2011 Opiskelijaryhmä: Opiskelija: TI09 Markus Varjola Seminaarityön aihe: Iptables

Lisätiedot

Automaster tai MBS. 2. ODBC - ajurin asennus (jos ei ole jo asennettu)

Automaster tai MBS. 2. ODBC - ajurin asennus (jos ei ole jo asennettu) 1 GHTransaction-ohjelman asennusohje Copyright Grey-Hen Oy. All rights reserved. Sisältö: 1. Johdanto 2. ODBC - ajurin asennus 3. GH Transaction ohjelman asennus Automaster tai MBS 1. Johdanto GHTransaction

Lisätiedot

Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008

Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008 Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008 Asennuksessa on kaksi vaihetta. Ensin asennetaan ohjelma tietokoneelle (vaiheet 1-3). Sen jälkeen asennetaan lisenssi (vaiheet 4-12). 1. Aseta Mathcad 14 CD-levy

Lisätiedot

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS

Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Febdok 6.0 paikallisversion asennus OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 ASENNUKSEN VALMISTELUT 2 2.1 VARMUUSKOPIOT 2 2.2 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, WWW.FEBDOK.FI 2 2.3 ASENNUSTIEDOSTON LATAUS, FEBDOK:IN SISÄINEN

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

Nopean asennuksen ohje

Nopean asennuksen ohje Tulostuspalvelin Nopean asennuksen ohje Nopean asennuksen ohje 1.1 Hardwaren asennusmenettely 1. Liitä tulostuspalvelin tulostimeen, jota haluat käyttää verkossa. 2. Liitä tulostuspalvelin verkkoon liittämällä

Lisätiedot

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin T&M Autori Versio 5.0.0 Series 60 -puhelimiin Asennusohje 19. huhtikuuta 2010 TIETOMEKKA T&M Autori asennusohje - 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. UUDEN MUISTIKORTIN ASENNUS 3 3. T&M

Lisätiedot

Yleistä tietoa Windows tehtävästä

Yleistä tietoa Windows tehtävästä Yleistä tietoa Windows tehtävästä Tehtävänäsi on asentaa ja konfiguroida yrityksen Windows ratkaisuihin perustuva ITympäristö. Käytä salasanana Qwerty123, jos ei ole muuta pyydetty. Käytössäsi on Hyper-V

Lisätiedot

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Release 1 versio 4 14.9.2006 Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2006 Sisällysluettelo Osa 1: Perustietoa verkosta...3 Osa

Lisätiedot

Unix-perusteet. Tulostaminen

Unix-perusteet. Tulostaminen Unix-perusteet Tulostaminen Tulostaminen unixissa miten tulostin voidaan liittää? määrityksiä Printteri: fyysinen laite kiinni jossain tietokoneessa tai sitten verkossa verkkokortin avulla Printterin nimi

Lisätiedot

ARKIPÄIVÄN SUOMEA-ohjelma vaatii toimiakseen multimedia-pc:n, jossa on seuraavat tekniset ominaisuudet ja ohjelmat asennettuna.

ARKIPÄIVÄN SUOMEA-ohjelma vaatii toimiakseen multimedia-pc:n, jossa on seuraavat tekniset ominaisuudet ja ohjelmat asennettuna. ASENNUS Ennen ARKIPÄIVÄN SUOMEA-ohjelman käytön aloittamista se on asennettava tietokoneeseen. Asentaminen suoritetaan alla esitettävien ohjeiden mukaisesti. Huom: ARKIPÄIVÄN SUOMEA-ohjelmasta on saatavana

Lisätiedot

MultiBoot. Käyttöopas

MultiBoot. Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E Windows Palvelimen asennus ja konfigurointi Linux palvelimen asennus

Lisätiedot

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone

Tietokone. Tietokone ja ylläpito. Tietokone. Tietokone. Tietokone. Tietokone ja ylläpito computer = laskija koostuu osista tulostuslaite näyttö, tulostin syöttölaite hiiri, näppäimistö tallennuslaite levy (keskusyksikössä) Keskusyksikkö suoritin prosessori emolevy muisti levy Suoritin

Lisätiedot

LibreOffice Calc. Taulukkolaskenta. Otavan Opiston julkaisusarja Jari Sarja 2015 Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0

LibreOffice Calc. Taulukkolaskenta. Otavan Opiston julkaisusarja Jari Sarja 2015 Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 LibreOffice Calc 1 Taulukkolaskenta Otavan Opiston julkaisusarja Jari Sarja 2015 Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Jari Sarja Otavan Opisto 2015 2 Sisällysluettelo Yleistä...3 Mihin sitä käytetään?...3

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

Mathcad 15 asennus. 29.10.12 (rev.4)

Mathcad 15 asennus. 29.10.12 (rev.4) 29.10.12 (rev.4) Mathcad 15 asennus Tässä ohjeessa neuvotaan lähinnä version 15.010 asennus, mutta myös muiden versioiden valintoja selostetaan. Kaikkia Mathcad-versiot asennetaan samalta medialta, ainoastaan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Netikka verkkotila - käyttöohje

Netikka verkkotila - käyttöohje 1/26 YLEISTÄ NETIKKA VERKKOTILA -PALVELUSTA... 2 NETIKKA-VERKON ALUEELLA... 2 NETIKKA-VERKON ULKOPUOLELTA... 2 1. WINDOWS LEVYJAKO... 2 2. FTP-YHTEYS... 5 3. HTTP-YHTEYS... 10 HTTP-KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE...

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEHTÄVÄ 1: Microsoft Windows Server 2008 käyttöjärjestelmän asennus ja AD, DNS ja DHCP palveluiden käyttöönotto Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP Domain

Lisätiedot

CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus

CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus Luottamuksellinen JAVERDEL OY CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus Copyright 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 ASENNUSOHJE WINDOWS KÄYTTÖJÄRJESTELMÄLLÄ VARUSTETTUIHIN LAITTEISIIN... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa

Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa 12.9.2011 Osa 1: Perustietoa verkosta Asuntoloiden sisäverkko on yhdistetty Internettiin NATtaavalla

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2013 1 (7) 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (7) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen

Lisätiedot

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä IP laitteiden asennus tapahtuu oletusarvoisesti käyttäen verkkokaapelointia. Kaapeli kytketään kytkimeen tai suoraan reittimeen, josta laite saa IP -osoitetiedot,

Lisätiedot

Harjoitus 3 Antti Hartikainen

Harjoitus 3 Antti Hartikainen Harjoitus 3 Antti Hartikainen s1300760 DP13S3A 2. Suunnitellaan ja asennetaan työasema yrityskäyttöön: a. Virtual Box guest additions (selvitä netistä mikä tämä on) b. Office työkalut (valitse itse sopivin

Lisätiedot

Internet Explorer 7 & 8 pop-up asetukset

Internet Explorer 7 & 8 pop-up asetukset Sivu 1(8) Internet Explorer 7 & 8 pop-up asetukset www.procountor.com Internet Explorer 7 ja 8 sisältää pop-up ikkunoiden esto toiminnon. ProCountor -Taloushallintoohjelmistossa voidaan raportit tulostaa

Lisätiedot

FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö

FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö Versio 1.0 Tiedostonsiirto FTP -menetelmällä Lahden Väriasemoinnilla on käytössä suurempien tiedostojen siirtoa varten oma FTP -yhteys. Tällä menetelmällä saadaan

Lisätiedot

WINDOWSIN ASENTAMINEN

WINDOWSIN ASENTAMINEN WINDOWSIN ASENTAMINEN Tässä dokumentissa kuvataan Windows 7:n asentaminen. Kuvaruutukaappaukset on tehty virtuaalikoneella ja asennusversiona käytetään Windows 7 Professional -versiota. Asennuksen jälkeen

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Page 1 of 9 SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Sisällysluettelo Yleistä SQL Buddy:sta kotisivu :http://sqlbuddy.com/ SQL Buddy on kevyt hallintatyökalu MySQL-tietokannalle. Järjestelmävaatimukset Serverin vaatimukset

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

Yrityspalvelujärjestelmä

Yrityspalvelujärjestelmä Yrityspalvelujärjestelmä Voit tehdä tyylikkäät nettisivut yrityksellesi YPJ:n sivueditorilla. Sivueditorin avulla on helppoa päivittää ittää ja ylläpitää sivuja silloin, i kun sinulle parhaiten sopii.

Lisätiedot

Poista tietokoneessasi olevat Javat ja asenna uusin Java-ohjelma

Poista tietokoneessasi olevat Javat ja asenna uusin Java-ohjelma Poista tietokoneessasi olevat Javat ja asenna uusin Java-ohjelma Jos käytät verkkopankkia kotikoneeltasi, toimi tämän ohjeen mukaan. Jos käytät verkkopankkia työpaikkasi tietokoneelta, anna tämä ohje työpaikan

Lisätiedot

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name Objective ing Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1 Sub Criterion SRV01 palvelin Sub Criterion A1 ing Scheme Lock 08-04-2014 09:35:59 Entry Lock 08-04-2014 19:36:30 O1 0.50 Palvelimen

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

TW-EAV510AC-LTE OpenVPN ohjeistus

TW-EAV510AC-LTE OpenVPN ohjeistus TW-EAV510AC-LTE OpenVPN ohjeistus OpenVPN Remote Access Android -puhelimen ja TW-EAV510 välille. OpenVPN Remote Access-yhteydellä voidaan luoda VPN-yhteys, jossa liikenne on sallittu toiseen suuntaan eli

Lisätiedot

Selaimen ja Netikka-yhteyden asennus. Netikka.netin asennus

Selaimen ja Netikka-yhteyden asennus. Netikka.netin asennus Taloyhtiöliittymän käyttöönotto Taloyhtiöliittymä toteutetaan joko HomePNA- tai Ethernet-tekniikalla. Jos et tiedä, millä tekniikalla taloyhtiösi liittymä on toteutettu, tarkista asia VLP:n asiakaspalvelusta.

Lisätiedot