Olli Röning VANHAN MIKRON HYÖTYKÄYTTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Olli Röning VANHAN MIKRON HYÖTYKÄYTTÖ"

Transkriptio

1 Olli Röning VANHAN MIKRON HYÖTYKÄYTTÖ LINUX PALVELIMENA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma, Ylivieskan yksikkö Huhtikuu 2007

2 TIIVISTELMÄ Toimipiste Aika Tekniikan yksikkö, Ylivieska Koulutusohjelma Tietotekniikan koulutusohjelma Työn nimi Vanhan mikron hyötykäyttö Linux palvelimena Työn ohjaaja Tekijä Röning, Olli Sivumäärä 31 Työn valvoja Puomio, Hannu Tässä opinnäytetyössä selvitetään hyvin yksinkertaisesti ja askel askeleelta, kuinka tarpeettomasta tietokoneesta saadaan vielä resursseja irti lähiverkossa. Tietokoneeseen asennetaan Debian 3.1 R2 Linux, jossa ajamme tarvitsemamme palvelut. Palveluita lähiverkkoon ovat SSHD SSH-palvelin, Samba tiedostopalvelin, Squid välityspalvelin, Dovecot IMAP- ja POP3-palvelinohjelma, Apache HTTP-palvelinohjelma sekä Webmin käyttöliittymä. Palvelin noutaa käyttäjien sähköpostit Fetchmail ohjelmalla ja suodattaa roskapostit Spamassassinin suodatusohjelmalla. Asiasanat Tietokone, Linux, palvelin, käyttöohje

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA POLYTECHNIC Tekniikan yksikkö, Ylivieska Degree program Tietotekniikan koulutusohjelma Name of thesis Vanhan mikron hyötykäyttö Linux palvelimena Instructor Supervisor Puomio, Hannu Date Author Röning, Olli Pages 31 This dissertation explains very simply and step by step, how you can get resources out of a useless computer in local area network. Debian 3.1 R2 Linux is installed in the computer where we drive needed services. Services in the local area network are SSHD-server, Samba file server, Squid proxy, Dovecot IMAP and POP3 server program, Apache HTTP server program and Webmin web-based interface. Server collects users s by Fetchmail program and filters spam mails with Spamassasin s filterprogram. Key words Computer, Linux, server, manual

4 ESIPUHE Tässä opinnäytetyössä selvitetään hyvin yksinkertaisesti ja askel askeleelta, kuinka tarpeettomasta tietokoneesta saadaan vielä resursseja irti lähiverkossa. Tässä työssä asennamme seuraavat ohjelmat, sekä käymme läpi niiden asetukset: Debian 3.1 R2 Linux, jossa ajamme tarvitsemamme palvelut. Palveluita lähiverkkoon ovat SSHD SSH-palvelin, joka tarjoaa salatun ja turvallisen etäyhteyden palvelimeemme. Samba tiedostopalvelin, joka tarjoaa haluamamme resurssit Windows-verkon käyttöön. Squid välityspalvelin, joka nopeuttaa verkkoselailua verkkomme asiakaskoneilla. Dovecot IMAP- ja POP3-palvelinohjelma, joka tarjoaa palvelimen etäsähköposteista noutamat sähköpostit kotiverkkomme asiakaskoneille. Apache HTTP-palvelinohjelma, jonka avulla voimme tarjota internetiin omaa sisältöä. Webmin käyttöliittymä, jolla palvelinta on tarkoitus hallita. Fetchmailohjelmalla palvelin noutaa käyttäjien sähköpostit ja tallentaa ne kotihakemistoihin. Spamassasisin suodatusohjelmalla suodatetaan noudetuista posteista pois roskapostit. Linux jakeluversio on erittäin skaalautuva ja sen päälle on nopeasti rakennettavissa lisää palveluja. Opinnäytteessä palvelin on tarkoitettu rakennettavaksi, sekä hallittavaksi Webmin webpohjaisella käyttöliittymällä, jotta vähemmän Linuxia käyttäneetkin pääsisivät ottamaan työstä kaiken irti. Opinnäytetyö onnistui tavoitteiden mukaan. Se toimii heikkotasoisellakin laitteistolla siedettävästi ilman viiveitä. Nopeammalla tietokoneella tietokoneen roolia voidaan kasvattaa mahdollisuuksien mukaan työpöytäkäyttöön saakka.

5 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT ESIPUHE 1 JOHDANTO 1 2 ASENNETTAVAT PALVELINSOVELLUKSET JAKELUVERSION VALINTA JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET 5 3 KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN ASENTAMINEN PALOMUURIN SÄÄNNÖSTÖN LUOMINEN PALVELINSOVELLUSTEN ASENTAMINEN PALVELIMELLE 6 4 ETÄHALLINNAN ALOITTAMINEN IPTABLES PALOMUURI 8 5 KÄYTTÖÖNOTETTAVAT PALVELUT SSHD ETÄKÄYTTÖPALVELIN SQUID, INTERNET VÄLIMUISTIPALVELIN APACHE, HTTP-PALVELIN FETCHMAIL, SÄHKÖPOSTIEN NOUTAJA 5.5 SPAMASSASSIN, ROSKAPOSTISUODIN DOVECOT, IMAP- JA POP3 PALVELINOHJELMA SAMBA, TIEDOSTOPALVELIN WEBMIN, KÄYTTÖLIITTYMÄ BIND9, NIMIPALVELIN 18 6 YHTEENVETO 20 LÄHTEET 21 LIITTEET 22

6 1 (27) 1 JOHDANTO Tämä opinnäytetyö on kirjoitettu siksi, jotta ihmiset joilla on käytössään ylimääräinen tietokone, saisivat käyttöönsä lähiverkossa enemmän resursseja ja internet-tietoliikennettä helpottavia palveluja. Kaikki tietävät tai omistavat käytöstä poistettuja tietokoneita, jotka lojuvat käyttämättöminä, koska ovat uusiin ohjelmiin suhteutettuna riittämättömän tehottomia. Linux on vaikeasti asennettavan käyttöjärjestelmän maineessa. Toisaalta se tarjoaa verkkoja internet-käyttöön erittäin laajat työkalut, nämä työkalut vielä skaalautuvat parin tietokoneen kotiverkosta yritysverkkoihin saakka. Internet-yhteyden nopeus rajoittaa Linuxin päälle rakennetun palvelimen nopeutta ennen kuin itse Linuxin nopeus tekee palvelimesta liian hitaan. Toivon, että tämän ohjeistuksen avulla kynnys kokeilla tämän tyyppistä ratkaisua madaltuisi ja nämäkin lähinnä ongelmajätteeksi luokitellut tietokoneet saataisiin aktiivikäyttöön ja palvelemaan käyttäjäänsä. Työssä luodaan, rakenna ja unohda tyypin tietokone, jota etäkäytetään SSH:n läpi tunneloidulla Webminillä. Jos käyttäjällä on kokemusta verkotuksesta, olisi se helpottava tekijä kun tietokoneen IPosoitteet ovat kumminkin tässä työssä kiinteitä ja ne tulee muuttaa kiinteiksi muillakin verkon tietokoneilla. Linux jakeluversioksi on valittu Debian Sarge. Linux asennetaan HTTP-palvelimelta tietokoneellemme, joka tulee verkon palvelimeksi. Järjestelmälle tehdään perusmääritykset. Jakelu on erittäin vakaa ja skaalautuva. Lisäksi järjestelmä on helppo laajentaa työpöytäkäyttöön. Luomme asennetulle käyttöjärjestelmälle palomuurisäännöt. Sääntöjä voimme pitää turvallisina, koska levyjako on avoinna vain paikallisverkkoon ja ulkoverkkoon on avoinna vain SSH, autenktikointi ja HTTP-portti. Näin saamme aikaiseksi turvallisen säännöstön.

7 2 (27) Palvelinsovellukset asennetaan palvelimelle myös Debianin asennuspalvelimelta, asennamme myös käyttöliittymäohjelmiston, jolla tietokonetta on tarkoitus etähallita. Tietokone päivitetään. Käytämme asentamisessa apt-get sekä aptitude ohjelmaa. Ohjeistus etähallinnan aloittamiseen. Sen tunneloimiseen SSH-yhteyden läpi asiakaskoneelle, jotta etäyhteys olisi turvallinen. Ohjeet palomuurin sääntöjen luominen Webmin -käyttöliittymän kautta. Kuinka säännöstö luodaan ja miten tietyt portit avataan vain omaan lähiverkkoon, ettei ulkoverkosta ole pääsyä esimerkiksi levyjakoon. Muokkaamme SSH-palvelimen asetuksia, jotta palvelimeemme ei pääse kirjautumaan suoraan pääkäyttäjän tunnuksella. Tämä lisää oleellisesti tietoturvaa. Otamme Internetvälimuistipalvelimen käyttöön. Ohjeet HTTP-proxyn luomiseen Webminin avulla. Näin nopeutamme verkkomme toimintaa vaikka käytössämme olisikin vain tavallinen ADSLyhteys. Otamme käyttöön Apache palvelinohjelman. Luomme sille yksinkertaiset oletusasetukset, jotta sitä on helppo käyttää etähallinnalla. Näin voimme ylläpitää omia nettisivujamme, ja tiedostoille on tilaa niin paljon kuin palvelimella on levytilaa. Konfiguroimme palvelimen noutamaan sähköpostit etäsähköposteista. Tämä helpottaa sähköpostien käyttämistä jos etäsähköposteja on useita. Spammassasinin avulla määritämme roskapostisäädöksiä. Kuinka Fetchmaililla haettava posti tarkistetaan ja pisteytetään, mikä on pisteytyksen raja jolloin se on roskapostia. Erittäin hyvä ominaisuus roskapostitorjuntaan koska ei vaadi resursseja verkon muilta koneilta ja roskapostitorjunta hoituu keskitetysti.

8 3 (27) Dovecotin avulla luodaan palvelu, jolla verkon työasemat voivat hakea Fetchmailin noutamat sähköpostit omaan käyttöönsä. Tämä nopeuttaa oleellisesti sähköpostin käyttöä, koska sähköpostit odottavat valmiina nopeassa lähiverkossa eikä niitä tarvitse hakea ulkoverkosta käsin. Etäsähköpostit eivät pääse täyttymään ja niistä ei tarvitse enää huolehtia. Samballa jaetaan Windows-työasemille levyresurssi. Skandinaaviset merkit aiheuttavat vielä nykyisinkin ongelmia oletusasetuksilla, joten korjaamme ongelman. Levyjako on erittäin hyödyllinen palvelu niin pienissä, kuin suurissakin verkoissa. Tutustutaan hieman Webmin etäkäyttöliittymän perusominaisuuksiin. Tällä laajennettavalla etähallinnalla voi hoitaa lähes kaiken palvelimen toiminnan, nopeasti nettiselaimella.

9 4 (27) 2 ASENNETTAVAT PALVELINSOVELLUKSET Tämän opinnäytetyön laitteiston minimivaatimusta ei ole kokeiltu, milloin tietokoneen suorituskyvyn puute alkaa näkyä käyttäjälle. Laitteistosuosituksena olisi Intel Pentium / Pentium 2 tai AMD K6-2 suoritin, >64Mt keskusmuistia, riippuen välimuistipalvelimen välimuistin koosta >500Mt kiintolevy sekä 10/100Mb/s verkkokortti. Tällöin tietokoneen suorituskyky ei tule tässä tapauksessa vastaan. Jos palvelinta on tarkoitus käyttää Samballa levypalvelimena niin mahdollisimman suuri kiintolevy olisi suotavaa. Tämä työ opastaa asentamaan Debian Sarge Linuxin, sekä tarvitut ohjelmistot, jotta saadaan käyttöön seuraavat palvelut: SSHD - Secure Shell Daemon. SSH-palvelin etäkäyttöä varten. Squid välimuistipalvelin. Internet välimuistipalvelin. Apache nettipalvelin. HTTP-palvelinohjelma. Fetchmail. Sähköpostien nouto. Spamassassisin roskapostisuodin. Roskapostien suodatus. Dovecot. Sähköpostien toimitus asiakaskoneille. Samba tiedostopalvelin. Levyresurssien jako Windows-asiakaskoneille. Webmin etäkäyttöliittymä. Helppokäyttöinen ja moduuleilla laajennettava web-pohjainen käyttöliittymä. Näillä työkaluilla luodaan verkkoon huomattavasti lisää resursseja, jotka ovat koko verkon käytettävissä ja näin ollen myös oikeutettujen käyttäjien saatavilla.

10 5 (27) 2.1 JAKELUVERSION VALINTA Jakeluversioksi on valittu helposti laajennettava jakeluversio. Jakelun saa käyttöön ilman turhia ohjelmia, joita helppokäyttöiseksi tarkoitetuissa jakeluversioissa asennettaisiin hyvin paljon, näitä me emme tässä työssä tarvitse. Toinen olennainen asia on, ettei asenneta vanhoja paketteja asennusmediasta, vaan asennetaan tuoreet ohjelmistot suoraan verkosta. Debianille on erittäin laaja ohjelmistotarjonta. Kun määränpäänä on palvelin, joka ei välttämättä tule lähelle käyttäjää, vaan pois käyttäjän silmistä, tästä on etua. Esimerkiksi SUSE Linuxissa käytettävää YAST kontrolliohjelmaa ei päästäisi hyödyntämään tässä tarkoituksessa täysimääräisesti, kun hallinta on toteutettu Webminillä SSHtunneloituna. Kun käytämme Webmin -käyttöliittymää, niin jakeluversio voisi olla mikä tahansa, mutta näen painoarvoa Debianin ja tarkasti karsitun asennuksen puolesta kuin että jakeluversiossa olisi panostettu helppokäyttöisyyteen, joka jää palvelimen toiminnan kannalta täysin piiloon. 2.2 JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET Työ voidaan suorittaa vaatimattomassakin järjestelmässä. Näytönohjaimelta ei vaadita nopeutta, kuten Windows järjestelmässä. Vaatimuksena on CD-ROM, verkkokortti, palvelinsovelluksista riippuen Mt kiintolevytilaa, verkkokortti (tai useampi, tässä työssä käytetty yhtä). Palvelin on toiminut Pentium II suorittimella varustetussa koneessa, jossa on 80 Mt muistia ja 3 Gt kiintolevy sekä 10/100 Mbps verkkokortti. 95% työstä on tehty seuraavalla kokoonpanolla: Pentium III, 650 MHz 128 Mt RAM 40 Gt kiintolevy CD-ROM 10/100 Mbps verkkokortti

11 2 (27) 3 KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN ASENTAMINEN Asennusmedian hankkiminen: Noudetaan Debianin sivuilta ensimmäisen CD-ROM levyn.iso vedoksen, joka poltetaan CD-ROM levylle. Tämän jälkeen käynnistetään tietokone, jolle ollaan asentamassa järjestelmää. Palvelin vaatii internet-yhteyden jo asennusvaiheessa. Työ on tehty kiinteillä IP-osoitteilla. Reititin (modeemi) tulee asettaa käyttämään sisäverkossa esim / verkkoa. Tarvitsemme tietokoneelle vapaan IP-osoitteen, sekä reitittimen ja nimipalvelimien osoitteet. Nimipalvelinten osoitteet selviävät yleisesti ulkoverkon-palveluntarjoajan internetsivuilta. Odotamme, että tietokone kysyy käytetäänkö optioita vai painetaanko Enter. Komentoriville kirjoitamme linux26 koska haluamme linuxin käynnistyvän 2.6 sarjan kernelillä. Valitsemme kielen, sekä näppäimistöasetukset. Tämän jälkeen tulee verkkomääritykset, jossa määritellään tietokoneen käyttämät IP-osoitteet, konenimi ja verkkoaluenimi. Näihin vastaamme haluamallamme nimillä, mutta vältämme mahdolliset päällekkäisyydet. Esimerkissämme verkkoasetuksien tekotapa on käsin asetettu. Sen jälkeen osioimme tietokoneen kovalevyt. Järjestelmä kysyy levyn osiointimallia. Voimme tehdä sen joko itse, niin että järjestelmän kaikki tiedostot tulevat samalle osiolle, tai niin, että järjestelmä luo monen käyttäjän työasema osioinnin mikä on suositeltavaa ettei levytila pääse loppumaan kriittisiltä osioilta käyttäjän virheiden johdosta. Tällöin tietokone laskee levyosioinnin ja hyväksymme tämän. Levyosiointi luodaan ja asennusohjelma kysyy asennettaanko GRUB-käynnistyslatain ensimmäiseen sektoriin, vastaamme kyllä. Perusjärjestelmä asennetaan, tämän jälkeen asennusohjelma käynnistää tietokoneen uudelleen. Asennusohjelma käynnistyy ja kysyy peruskokoonpanon asetukset. Valitaan kellon aikavyöhyke.

12 3 (27) Asennusohjelma kysyy pääkäyttäjän salasanaa, se ei saa joutua kenenkään ulkopuolisen tietoon tai unohtua. Sen jälkeen kysytään käyttäjän nimeä, tunnusta ja salasanaa. Tämän jälkeen valitsemme vaihtoehdon jossa paketit asennetaan HTTP palvelimelta, käytämme suomen palvelinta fi.debian.org (Käyttöjärjestelmä Debian 3.1 Luettu ). Voimme myös asentaa ohjelmistot toiselta asennuspalvelimelta, mutta käytämme lähintä. Sen jälkeen kysytään välipalvelimen tietoja. Asennusohjelma noutaa asennuspalvelimelta pakettiluettelon mitä voidaan asentaa. Sen jälkeen asennusohjelma käyttäjältä kysyy mitä asennetaan. Emme asenna tässä vaiheessa mitään palvelinohjaa vaan jatkamme eteenpäin. Asennusohjelma hakee tarvittavia ohjelmia ja asentaa nämä. Järjestelmä kysyy, onko verkkoyhteyttä sähköpostin toimitukseen, käytämme paikallista toimitusta. Pääkäyttäjän postien vastaanottajaksi voimme ottaa itsemme, jotta ylläpito helpottuu. Tämän jälkeen asennus on valmis, 3.1 PALOMUURIN SÄÄNNÖSTÖN LUOMINEN Voimme luoda palomuurisäännöstön nopeasti kahdella tavalla. Joko Webmin käyttöliittymällä, ohjeistus myöhemmin, tai konsolissa kuten seuraavassa. Säännöstöä voidaan muuttaa myöhemmin. Pääkäyttäjän oikeuksin kirjoitamme komentoriville seuraavat rivit: Tyhjennämme olemassa olevat säännöt. iptables F Tämän jälkeen palomuurisäännöstö on tyhjä, voimme tarkistaa säännöstön käskyllä: iptables L jolloin säännöstön pitäisi näyttää seuraavalta: computer:/home/user# iptables -L Chain INPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination

13 4 (27) Chain FORWARD (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain OUTPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination Seuraavaksi kirjoitamme palomuurisäännöstön: Pudotamme oletuksena kaikki saapuvat paketit. iptables P INPUT DROP Kirjaamme lokiin paketit, jotka eivät täytä alla olevia ehtoja ja tulevat oman verkon ulkopuolelta. iptables -I INPUT! -s / j LOG Sallimme loopback liikenteen. iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT Avaamme portin autentikointia varten. iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport auth -j ACCEPT Jos palvelimeen asennetaan apache, avataan sille portti. iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT Palvelimeen asennettavan SSH palvelimen portti turvattua etäyhteyttä varten. iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport ssh -j ACCEPT Avataan portti välityspalvelimen liikenteelle. iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport j ACCEPT Sallimme palaavan liikenteen. iptables -I INPUT -m state --state RELATED -j ACCEPT

14 5 (27) iptables -I INPUT -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT Jos asennamme samba tiedostopalvelimen, avaamme sille portit omalta verkolta. iptables -I INPUT 1 -p tcp --source / dport 139:445 -j ACCEPT iptables -I INPUT 1 -p udp --source / dport 137:138 -j ACCEPT Voimme nyt tulostaa voimassa olevan säännöstön komennolla iptables L computer:~# iptables -L Chain INPUT (policy DROP) target prot opt source destination ACCEPT udp /24 anywhere udp dpts:netbios-ns:netbiosdgm ACCEPT tcp /24 anywhere tcp dpts:netbiosssn:microsoft-ds ACCEPT all -- anywhere anywhere state ESTABLISHED ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:webcache ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:ssh ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:www ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:auth LOG all --! /24 anywhere LOG level warning ACCEPT all -- anywhere anywhere Chain FORWARD (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain OUTPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination Tallennetaan asetukset iptables-save > /etc/network/iptables.save

15 6 (27) Asetetaan palomuuri palauttamaan äsken luodut säännöstöt käynnistettäessä. Muokataan tiedostoa, jossa verkkoliitäntä otetaan käyttöön : nano /etc/network/interfaces Lisätään seuraava riv,i joka palauttaa käynnistettäessä palomuurin säännöstöt: # The loopback network interface auto lo iface lo inet loopback pre-up iptables-restore < /etc/network/iptables.save Tallennetaan asetukset ja poistutaan painamalla CTRL + X. 3.2 PALVELINSOVELLUSTEN ASENTAMINEN PALVELIMELLE Nyt asennamme palvelinsovellukset, jotka palvelimelle haluamme. Ohjelmat asennetaan pääkäyttäjänä konsolissa seuraavalla käskyllä, apt-get install <asennettavat ohjelmat>. computer:/home/user# apt-get install squid apache2 fetchmail spamassassin dovecot samba Apt-get asentaa ohjelmat ja kysyy ohjelmille tarvittavia asetuksia: Samba Server Kysyy työryhmän tai toimialueen nimeä, tähän vastaamme Windowsin työryhmällä/toimialueella joka palvelimen asiakkaaksi tulee, tai luomme uuden työryhmän. Seuraavaksi kysytään salataanko Samban salasanat, tietoturvan vuoksi tämä on luonnollista ja vastaamme Kyllä. Asetetaanko WINS käyttämään DHCP-hakua, tässä käyttämämme verkko käyttää staattisia IP-osoitteita joten vastaamme Ei.

16 7 (27) Kysytään suoritetaanko Samba taustalla suoritettavana demonina, vai standalone init.d palveluna. Valitsemme daemons. Luodaanko salasanatiedosto, vastaamme Ei. Käytämme aptitude ohjelmaa Webminin, sekä Webminin moduulien asentamiseen, käynnistämme ohjelman. Päivitämme pakettilistan painamalla u tai valikosta ohjeitten mukaan. Sen jälkeen painamme / ja kirjoitamme hakusanaksi webmin valitsemme seuraavat paketit asenettaviksi ja annamme tietokoneen asentaa riippuvat paketit. Paketit valitaan asennettaviksi + näppäimellä. webmin, webmin-apache, webmin-fetchmail, webmin-firewall, webmin-grub, webmin-htaccess, webmin-intetd, webmin-logrotate, webmin-samba, webminsarg, webmin-software, webmin-spamassassin, webminsquid, webmin-sshd, webmin-webalizer. Valintojen jälkeen asennamme paketit g -näppäimellä, tietokone tuo näyttöön valittujen pakettien aiheuttamat riippuvuudet, nekin asennetaan painamalla g. Asennusohjelma kysyy asennettaessa mihin webalizer tallettaa lokin analyysin tuloksen, oletuspaikka käy hyvin. Samoin raporttiin kirjoitettavaa konenimeä kysytään, kirjoitamme tähän konenimen vapaavalintaisen tekstin. Ensimmäisen tarkasteltavan lokitiedoston nimeä kysytään, oletus käy. Webminiä asennettaessa kysytään järjestelmän konenimeä jota käytetään web-hallinnassa, annamme olla olemassa olevan konenimen tai kirjoitamme haluamamme. Voimme tämän jälkeen poistua aptitude-ohjelmasta painamalla q -näppäintä. Päivitämme vielä koko käyttöjärjestelmän komennolla apt-get dist-upgrade. Ohjelma listaa päivitettävät ohjelmat ja kysyy hyväksytkö, vastaamme myöntävästi esitettävään kysymykseen

17 8 (27) 4 ETÄHALLINNAN ALOITTAMINEN Jos ei vielä asennettu web-pohjaista käyttöliittymää, se voidaan asentaa seuraavalla tavalla. apt-get install <käyttöliittymä> <asennettavat modulit> computer:/home/user# apt-get install webmin webminapache webmin-fetchmail webmin-firewall webmin-grub webmin-htaccess webmin-intetd webmin-logrotate webmin-samba webmin-sarg webmin-software webminspamassassin webminsquid webmin-sshd webminwebalizer Nyt koneeseen on asennettu kaikki tarvittavat ohjelmistot, jotta sitä voidaan hallita etähallita joko konsolista, tai webmin-käyttöliittymästä. Tunneloidaan portti tcp10000 SSH:lla toiselle tietokoneelle. Tarvitsemme esimerkiksi PuTTY:n (http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/), tai muun SSH-asiakasohjelman jolla se voidaan tehdä. Liitteestä 1 selviää, miten portti TCP on tunneloitu ja tee samoin. Kun yhteys tietokoneeseen on muodostettu, avataan nettiselain. Palvelimeen päästään kirjautumaan osoitteella https://localhost: Kirjautumistunnus on root ja salasana on se, joka pääkäyttäjälle asetettiin. 4.1 IPTABLES PALOMUURI Tätä ei tarvitse tehdä, jos loimme palomuurisäännön kokonaan 3.1 luvussa. Esimerkkinä kuinka myöhemmin lisätään tai muutetaan palomuurin porttisäännöstöä. Jatketaan Networking välilehdelle josta löytyy palomuuri Linux Firewall, tällä ohjelmalla luomme palomuurisäännöstön.

18 9 (27) Valitsemme Block all except SSH and IDENT on external interface ja laitamme ruksin kohtaan Enable firewall at boot time. Koska haluamme estää muun liikenteen, paitsi autenktikoinnin ja SSH-yhteydenotot, sekä palomuurin pitää käynnistyä uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Ohjelma luo oletussäännöstön. Sääntöjä voidaan lisätä Add Rule painikkeesta. Lisäämme http-portin sallittaviin sääntöihin. Valitsemme Action to take kohdasta Accept, koska haluamme päästää kyseisen liikenteen palomuurin ohi. Seuraavaksi valitsemme Network protocol kohdasta Equals koska http-käyttää vain TCP-porttia 80 Siirrymme kohtaan Destination TCP or UDP port ja valitsemme luettelosta Equals vaihtoehdon, ja lisäämme porttinumeroksi 80. Tämän jälkeen painamme Create nappia ja sääntö on valmis. Jos palvelua käytetään vain omasta verkosta, voidaan Source address or network ja Destination address or network lisätä oma verkko. Esimerkissämme / Muuriin pitää lisätä vielä sallitut portit TCP 110 sekä TCP 8080, joita käytetään vain omasta lähiverkosta. Jos on tarkoitus käyttää vielä Samba palvelua, niin avaa portit TCP 139 ja 445 sekä UDP 137 ja 138. Lisää sallittuun verkkoalueeseen oma verkkomme.

19 10 (27) 5 KÄYTTÖÖNOTETTAVAT PALVELUT 5.1 SSHD ETÄKÄYTTÖPALVELIN Kiristetään SSH-palvelun asetuksia niin, ettei pääkäyttäjänä etäkirjautuminen enää ole sallittua. Valitaan Servers välilehdeltä SSH Server moduli. Authentication valikosta muutetaan Allow login by root? arvoon No ja tallennetaan asetukset. Access Control kohdasta voidaan määrittää tarkemmin sallitut ja kielletyt käyttäjät tai ryhmät. Apply Changes ja muutetut tiedot ovat voimassa. 5.2 SQUID, INTERNET VÄLIMUISTIPALVELIN Esimerkkinä välimuistipalvelimen nopeuttavasta toiminnasta mitattiin seuraava karkea esimerkki. Debianin asentaminen työpöytäympäristöllä, verkossa jossa oli välimuistipalvelin. Mirrorina oli fi.debian.org ja noudettavaa yhteensä 519 Mt Ilman välimuistipalvelinta 63 min 140 kt/s Välimuistipalvelimen kanssa 22 min 389 kt/s Tässä esimerkissämme Debianin asentaminen kävi kolmasosassa mitä ilman välimuistipalvelinta. Konfiguroiminen: Valitsemme Servers välilehdeltä Squid Proxy Server modulin. Vaihdamme Ports and Networking kohdasta squidin käyttämän portin, käytämme porttia 8080, joka on yleisempi kuin Talletetaan asetukset. Menemme Access Control kohtaan, jonne luomme squidin saantioikeudet. Luodaan uusi saantilista Client Address ja painetaan Create new ACL -painikkeesta. ACL-nimi

20 11 (27) voi olla esimerkiksi our_network. Asetamme From IP kohtaan verkon IP:n ja Netmask kohtaan verkkomme maskin. Esimerkissämme ja Tallennamme saantilistan. Valitaan Add proxy restriction, Action valintanappi siirretään Allow kohtaan ja Match ACLs luettelosta valitaan äsken luomamme kotiverkko our_network. Talletetaan asetukset. kotiverkko ilmestyi Proxy restrictions ryhmään mutta kiellon alapuolelle, painamme our_network kohdan oikealla puolen olevaa nuolta ylöspäin jolloin se nousee kiellon yläpuolelle. Tällöin kotiverkolla on oikeus käyttää välityspalvelinta. Palataan Squid Proxy Server valikkoon, ja valitaan Miscellaneous Options. Valintanappi kohdasta HTTP Accel With Proxy ja kohtaan HTTP Accel Port asetetaan portti 80. Talletetaan asetukset. Siirrytään kohtaan Port Redirection Setup. Valitsemme uudelleenohjauksen ja kirjoitamme verkon IP osoitteen sekä verkkomaskin kohdassa Port redirection is enabled, for clients on network Tässä kohtaa verkkomaskin pitää olla bitteinä, esimerkissämme /24. Käytä internetissä olevia aliverkkolaskureita jos et tiedä omaasi. Nyt välityspalvelin on asennettu ja konfiguroitu toimimaan oletusasetuksilla, painamalla Squid Proxy Server valikon Apply Configuration painiketta saat nykyiset asetukset käyttöön. Verkon asiakaskoneet pitää vielä asettaa käyttämään HTTP (ei HTTPS) välityspalvelinta joka on palvelimesi IP-osoite ja porttina Turvallisuussyistä SSL-sivut eivät kulje välityspalvelimen läpi.

21 12 (27) 5.3 APACHE, HTTP-PALVELIN Valitaan Servers välilehdeltä Apache Webserver moduli. Webmin huomauttaa ettei löydä tiedostoja asetetuista paikoista, tämä johtuu siitä koska käytämme Apache versiota eikä 1.33 versiota minkä moduli luulee löytävänsä. Valitsemme module configuration ja korjaamme tiedostojen sekä hakemistojen virheet Esim Korvattava /etc/apache /usr/sbin/apache /etc/init.d/apache start /etc/init.d/apache2 stop /etc/apache/httpd.conf /etc/apache/srm.conf /etc/apache/access.conf /etc/apache/mime.types Korvaava /etc/apache2 /usr/sbin/apache2 /etc/init.d/apache2 start /etc/init.d/apache2 stop /etc/apache2/httpd.conf /etc/apache2/srm.conf /etc/apache2/access.conf /etc/apache2/mime.types Tallennamme muutokset. Tämän jälkeen avautuu ikkuna, jossa valitaan tuettavat modulit. Jos et tiedä mitä olet muuttamassa, niin jatka Configure napista painamalla tekemättä muutoksia. Apache ei tarvi muita muutoksia vaan on jo valmis käynnistettäväksi. Valitsemme kumminkin sekalaiset asetukset Miscellaneous ja valitsemme Server HTTP header listasta Product only. Tällöin Apache ei näytä nettisivun otsikossa kuin palvelinohjelman, ei käyttöjärjestelmää, eikä asennettuja moduleja. 5.4 FETCHMAIL, SÄHKÖPOSTIEN NOUTAJA Valitaan Servers välilehdeltä Fetchmail Mail Retrieval moduli. Kirjoitetaan käyttäjätunnus jolle posti etäpalvelimelta haetaan, tai valitaan se luettelosta.

22 13 (27) Asetukset ovat erittäin palvelukohtaisia, mutta esimerkkinä Googlen Gmail-tilin asetukset. Server name kohtaan kirjoitetaan palvelimen nimi, tässä tapauksessa pop.gmail.com. Protocol valikosta valitaan etäpalvelimen käyttämä protokolla, esimerkissämme POP3. Remote user kenttään kirjoitetaan googlen kirjautumistunnus (Sähköpostiosoite osaa). Remote User kenttään kirjoitetaan salasana. Jos palvelimelle halutaan jättää sähköpostit niiden noudon jälkeen, Leave messages on server valintanappi siirretään kohtaan Yes. Gmail käyttää SSL-yhteyttä, Connect in SSL mode valintanappi pitää olla kohdassa On. Painetaan Create nappia ja tilin tiedot tulee näkyviin. Fetchmail hakee postit postipalvelimelta palvelimelle josta ne ovat nopeasti noudettavissa muille verkon työasemille. Näin luodaan kaikille halutuille etäposteille tilit ja palvelin hakee postit kaikista. 5.5 SPAMASSASSIN, ROSKAPOSTISUODIN Valitaan Servers välilehdeltä SpamAssassin Mail Filter moduli. Allowed and Denied Addresses Kuka tulkitaan roskapostien/luotettavien postien lähettäjiksi lähettäjän perusteella. Mahdollisuus luoda sääntöjä, sekä poikkeuksia sähköpostisuodatukseen. Spam Classification Mahdollistaa pisteytyksen eri arvojen perusteella mitkä saapunut sähköposti saa. Korkeamman pisteytyksen saanut on mitä todennäköisemmin roskaposti.

23 14 (27) Message Modification Kuinka viestiä muutetaan jos se todetaan roskapostiksi? Muutetaanko Otsikkoa ja lisätäänkö tekstiin ilmoitus roskapostista. Miscellaneous User Options Sekalaisia asetuksia, mitä Spamassasinin sallitaan tekevän. Header and Body Tests Testejä joita voidaan saapuneelle sähköpostille suorittaa joilla selvitetään onko saapunut sähköposti roskapostia. Miscellaneous Privileged Options Yleisiä asetuksia. Asetukset ovat helppokäyttöisiä, pistemäärien määrittäminen voi olla vähän aikaa vievää mutta, kun asetuksia kiristää niin epätoivotut jäävät haaviin. Yleisesti voi sanoa, että jos ei vastaanota vakituisesti kuin suomenkielistä sähköpostia, lisää muut kielet roskapostittajien luetteloon niin verkko on jo aika tiukalla. 5.6 DOVECOT, IMAP- JA POP3 PALVELINOHJELMA Dovecotin konfiguroimiseen ei ole saatavana moduliawebminin versioon joka oli päättötyön aikana Debianin paketinhallinnan asentama. Uusimmissa tämäkin jo on. Dovecotin konfiguraatiotiedostossa on vain muutama kohta jota muutamme käsin komentoriviltä.

24 15 (27) Avaamme konfiguraatiotiedoston editoriin: computer:~# nano /etc/dovecot/dovecot.conf Etsimme seuraavat rivit: # Protocols we want to be serving: # imap imaps pop3 pop3s protocols = Tässä määritellään protokollat joita dovecotin tulee tukea. Lisäämme protokollaksi pop3:sen koska sähköpostimme toimitetaan näin. # Protocols we want to be serving: # imap imaps pop3 pop3s protocols = pop3 Etsimme rivin, jossa määritellään kuuntelualue. #pop3_listen = Muutamme seuraavasti. Poistamme kommenttimerkin rivin alusta ja lisäämme kuunneltavaksi osoitealueeksi tähden, eli koko verkon. pop3_listen = * Lopetetaan ja tallennetaan muutokset CTRL + X yhdistelmällä Nyt voimme käynnistää palvelun: computer:~# /etc/init.d/dovecot start Starting mail server: dovecot.

25 16 (27) Nyt voimme testata vastaako dovecot palvelupyyntöön. Testataan tavallisella telnetillä: computer:~# telnet localhost 110 Yhteyden pitäisi muodostua Trying Connected to localhost.localdomain. Escape character is '^]'. +OK dovecot ready. Tämä on ilmoitus että järjestelmä vastaa. Kirjoittamalla quit pääsemme pois yhteydestä dovecotiin: quit +OK Logging out 5.7 SAMBA, TIEDOSTOPALVELIN Samballa voimme ottaa yhteyden Windows pohjaisten tietokoneitten resursseihin, sekä jakaa niille resursseja. Esimerkkinä jaamme lähiverkkoomme käyttäjän kotihakemistossa olevan hakemiston. Samba käyttää salaamatonta liikennettä joten osiojakoa lähiverkon ulkopuolelle ei suositella ilman tunnelointia. Tämän rajasimme pois kun asetimme säännöt palomuurille. Ennen kuin aloitamme, skandinaaviset merkit eivät näy oikein ilman seuraavien rivien lisäystä samban konfiguraatiotiedostoon. Avataan konfiguraatiotiedosto editoriin. computer:~# nano /etc/samba/smb.conf

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti 30.10.2013 Luottamuksellinen MS Outlook, Standard postitilin asennus 1/6 Käynnistä Outlook 2010. Seuraava näyttö avautuu Valitse Next (Seuraava). 2 MS Outlook,

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Yrityspalvelujärjestelmä

Yrityspalvelujärjestelmä Yrityspalvelujärjestelmä Voit tehdä tyylikkäät nettisivut yrityksellesi YPJ:n sivueditorilla. Sivueditorin avulla on helppoa päivittää ittää ja ylläpitää sivuja silloin, i kun sinulle parhaiten sopii.

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER-V ympäristö, sekä kolme virtuaalikonetta. Tehtäväsi on importata nämä virtuaalikoneet ja konfiguroida ne, sekä verkkolaitteet,

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Yleistä tietoa Windows tehtävästä

Yleistä tietoa Windows tehtävästä Yleistä tietoa Windows tehtävästä Tehtävänäsi on asentaa ja konfiguroida yrityksen Windows ratkaisuihin perustuva ITympäristö. Käytä salasanana Qwerty123, jos ei ole muuta pyydetty. Käytössäsi on Hyper-V

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

WINDOWSIN ASENTAMINEN

WINDOWSIN ASENTAMINEN WINDOWSIN ASENTAMINEN Tässä dokumentissa kuvataan Windows 7:n asentaminen. Kuvaruutukaappaukset on tehty virtuaalikoneella ja asennusversiona käytetään Windows 7 Professional -versiota. Asennuksen jälkeen

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name Objective ing Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1 Sub Criterion SRV01 palvelin Sub Criterion A1 ing Scheme Lock 08-04-2014 09:35:59 Entry Lock 08-04-2014 19:36:30 O1 0.50 Palvelimen

Lisätiedot

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas Windows Client www.storageit.fi - Äyritie 8 D, 01510 VANTAA Salorantie 1, 98310 KEMIJÄRVI Sisältö 1. Asennus 2. Yhdistäminen pilveen - Tiedostojen siirto - Paikallisten

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

3. Asenna MySQLdb(MySQL-python-1.2.3b4.win32-py2.7.exe) ja pyserial (pyserial- 2.5.win32.exe)

3. Asenna MySQLdb(MySQL-python-1.2.3b4.win32-py2.7.exe) ja pyserial (pyserial- 2.5.win32.exe) Tässä ohjeessa asennetaan Windows XP:lle, apache2, PHP5, MySql, PhpMyAdmin, talologger ja talologgergraph. Esimerkki asetukset Ouman 202S-ohjaukselle. 1. Lataa asennus tiedostot osoitteesta: http://www.anvianet.fi/hitachi/win_xp_talologger_talologgergraph.zip

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

Tuotetta koskeva ilmoitus

Tuotetta koskeva ilmoitus Suojaus Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai sähköiseen

Lisätiedot

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA LUE TEHTÄVÄ KOKONAAN ENNEN ALOITTAMISTA!!! KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA Asiakkaanne Paten Bitti Oy on nopeasti kasvava suomalainen ohjelmistotalo, joka on laajentanut toimintaansa

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

HomeSecure Sisäkamera - Käyttöopas

HomeSecure Sisäkamera - Käyttöopas HomeSecure Sisäkamera - Käyttöopas 1 Esittely 3 1.1 Toiminnot 3 2 Aloittaminen 4 2.1 Paketin sisältö 4 2.2 Kameran yleiskatsaus 5 3 Asennus 6 3.1 Kameran asentaminen 6 3.2 Sovelluksen käyttö 6 3.3 Pääsy

Lisätiedot

1 (22) LAAJAKAISTA ASENNUS- JA KÄYTTÖÖNOTTO-OPAS ADSL-, KAAPELIMODEEMI JA KUITUPÄÄTE

1 (22) LAAJAKAISTA ASENNUS- JA KÄYTTÖÖNOTTO-OPAS ADSL-, KAAPELIMODEEMI JA KUITUPÄÄTE 1 (22) LAAJAKAISTA ASENNUS- JA KÄYTTÖÖNOTTO-OPAS ADSL-, KAAPELIMODEEMI JA KUITUPÄÄTE 2 (22) LAAJAKAISTA -ASENNUSOPAS Laajakaista Laajakaistaliittymän lisäksi tarvitaan verkkoyhteyttä tukeva tietokone.

Lisätiedot

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi TAITAJA 2007 KILPAILUTEHTÄVÄ PÄIVÄ 2 W2K3 serverin asennus Yritykseen on hankittu palvelin (eilinen työasemakone), johon tulee asentaa Windows 2003 server. Tehtävänäsi on asentaa ja konfiguroida se. Tee

Lisätiedot

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa 1(13) Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa (QuantumGIS) Ohjeita laatiessa on käytetty QuantumGIS:n versiota 2.0.1. Ruudunkaappauskuvat ovat englanninkielisestä versiosta,

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Odoo ERP, Käyttäjien määrittely

Odoo ERP, Käyttäjien määrittely Odoo ERP Käyttäjien määritely - Windows Sivu 1 Odoo ERP, Käyttäjien määrittely 1. Admin käyttäjän salasanat Pääkäyttäjä ( Admin ) käytäjätunnus on admin, ja pääkäyttäjän salasana määriteltiin jo asennusvaiheessa.

Lisätiedot

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS Esimerkki 1: L2TP- yhteys kahden TW- EAV510/TW- EAV510AC laitteen välille Esimerkki 2: L2TP- yhteys TW- EAV510/TW- EAV510 AC ja Windows 8/8.1 koneen välillä Esimerkki

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

Tietoturvan perusteet - Syksy 2005. SSH salattu yhteys & autentikointi. Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S)

Tietoturvan perusteet - Syksy 2005. SSH salattu yhteys & autentikointi. Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S) Tietoturvan perusteet - Syksy 2005 SSH salattu yhteys & autentikointi Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S) Yleistä SSH-1 vuonna 1995 (by. Tatu Ylönen) Korvaa suojaamattomat yhteydentottotavat

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 AinaCom Skype for Business Asennusohje Sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 2 Windows työasemat... 2 2.1 Windows työasemavaatimukset...

Lisätiedot

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje 1 (11) Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta. Tavaramerkit ja Inteno ovat Inteno

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut Järjestelmän asetukset Järjestelmänhallinnan työkalut Ubuntussa järjestelmän hallintaan ja asetusten muokkaamiseen tarkoitetut ohjelmat on koottu Järjestelmä-valikon alle Asetukset- ja Ylläpito -alavalikoista

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje /

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje / ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto Ohje / 9.10.2015 2 (10) Sisältö 1. ArcGIS Pro:n lataaminen, asennuspaketin purkaminen ja asentaminen... 3 ArcGIS Pro:n lataaminen My Esri -palvelusta... 3 Asennuspaketin

Lisätiedot

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Tietohallintokeskus Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Datainfon toimittamiin vakioituihin henkilökunnan Nokian puhelimiin E5, E6 ja E7 on esiasennettu tarvittavat varmenteet, joten yleensä

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Autodesk Account -ohje

Autodesk Account -ohje Autodesk Account -ohje Tuotteiden lataaminen ja sarjanumeron löytäminen Avaa selaimeen sivu manage.autodesk.com ja kirjaudu Autodesk ID tunnuksillasi. Jotkin kohdat ovat erinäköisiä riippuen käyttäjäroolista.

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

1. NetBeans-ohjelman asennus ja käyttöönotto pva

1. NetBeans-ohjelman asennus ja käyttöönotto pva 1. NetBeans-ohjelman asennus ja käyttöönotto 11.7.2016 pva NetBeans on ohjelmointiympäristö, IDE (Integrated Development Environment) jonka avulla opiskelemme laiteläheistä C-ohjelmointia. Oletus Sinulla

Lisätiedot

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Lue läpi ja tulosta tarvittaessa tiedostot -> valitse

Lisätiedot

ZYXEL 645R MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL- LIITTYMÄÄN

ZYXEL 645R MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL- LIITTYMÄÄN ZYXEL 645R MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL- LIITTYMÄÄN VERSIO 1.0 JIPPII GROUP OYJ 1 DOKUMENTIN TARKOITUS Tervetuloa Saunalahden ADSL-liittymän käyttöönottoon opastavaan ohjeeseen! Tämän

Lisätiedot

Näin asennat Windows käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat Windows käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näillä ohjeilla asennat Microsoft Windows 3.11 tai Microsoft Windows 3.1 -käyttöjärjestelmän Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Huomioi, että voidaksesi asentaa Windows-käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen,

Lisätiedot

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I.

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I. Tuotetiedot A B C D E F G H I J K L M N O P A: Virtavalo B: LAN-portti -valo C: LAN-portti -valo D: LAN-portti -valo E: LAN-portti 4 -valo F: ADSL-datavalo G: ADSL-liitäntävalo H: Modeemin valmiusvalo

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla Laite 1 TW- EAV510 v2: - Tähän laitteeseen tulee ulkoverkon

Lisätiedot

Asetukset Exchange 2007 alustalle Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Alue: Finland / Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Asetukset Exchange 2007 alustalle Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Alue: Finland / Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Asetukset Exchange 2007 alustalle Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Alue: Finland / Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Outlook 2007 ensikäynnistys... 4 Outlook 2007 käynnistys ikkuna... 5 Microsoft

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Pidä tiedostot aina ulottuvilla

Pidä tiedostot aina ulottuvilla KÄYTÄ PILVIPALVELUA: 7 Gt ILMAISTA LEVYTILAA TIEDOSTOILLE Pidä tiedostot aina ulottuvilla TIETOJA Luo Microsoft-tili ja ota käyttöön SkyDrive-palvelu. TÄTÄ TARVITSET Internet-yhteys TARVITTAVA AIKA 0 minuuttia

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

Exchange 2007 -alustan asetukset Outlook 2003, RPC over HTTPS. Alue: Suomi / Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Exchange 2007 -alustan asetukset Outlook 2003, RPC over HTTPS. Alue: Suomi / Käyttöjärjestelmä: Windows XP Exchange 2007 -alustan asetukset Outlook 2003, RPC over HTTPS Alue: Suomi / Käyttöjärjestelmä: Windows XP Ohjattu käynnistys...4 Käynnistä-valikko Sähköposti...4 Outlook 2003:n käynnistys...5 Uuden profiilin

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

AUTODESK ACCOUNT -OHJE

AUTODESK ACCOUNT -OHJE AUTODESK ACCOUNT -OHJE Tuotteiden asentaminen Avaa selaimeen sivu https://manage.autodesk.com ja kirjaudu Autodesk ID -tunnuksillasi. Jotkin kohdat ovat erinäköisiä riippuen käyttäjäroolista. Tuotteet

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Siemens Speedstream 6515

Siemens Speedstream 6515 Siemens Speedstream 6515 Tämä ohje on laadittu helpottamaan uuden langattoman verkkosi käyttöönottoa ta. Ohjeen avulla saat luotua otettua käyttöön suotun langattoman verkkoyhteyden. Ohjeita laitteen lisäasetuksista

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351 Tietokoneen asetukset -ohjelma Oppaan osanumero: 383705-351 Toukokuu 2005 Sisällysluettelo Tietokoneen asetukset -ohjelma Hakemisto Tietokoneen asetukset -ohjelman käynnistäminen.... 2 Tietokoneen asetukset

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot