Estoril. NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 SE Monteringsanvisning 8 FI Asennusohje 10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Estoril. NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 SE Monteringsanvisning 8 FI Asennusohje 10"

Transkriptio

1 NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 SE Monteringsanvisning 8 FI Asennusohje 10 Art.no: FP-EST01-100, FP-EST

2 Generelt om element peiser Vekt Huseier mċ forsikre seg om at gulvet tċler belastningen i henhold til totalvekten pċ peisen. Vurder eventuelt forsterkning av gulvet, spesielt i nye hus og dersom omrċdet under peisen ikke har ekstra lettvegger som understĝtter. Ved montering pċ flytende tregulv, bĝr peisen felles ned for ċ unngċ at gulvet lċses og sprekker. Brannmur Ved montering av ildsted inntil brennbar vegg, mċ det anvendes brannmur. Vi anbefaler bruk av Nordmur brannmurelementer som gir en meget god beskyttelse av veggen og har en byggetykkelse pċ kun 65 mm, inklusive 15 mm luftespalte. Brannmur kan ogsċ bygges av annet steinmateriale som gassbetongblokker eller teglsten i godkjent tykkelse. Brannmuren mċ alltid vĉre sċ hĝy at avstanden fra rĝykrĝr/rĝykklokke til brennbart materiale blir minimum 300 mm. Frittstċende peiser kan monteres uten brannmur. Overhold alle sikkerhetsavstander til brennbare materialer. Tilkobling til pipe Fĝlg pipeprodusentenes spesifikasjoner for tilkobling til pipe. Tĝrrstable omrammingen og innsatsen for nĝyaktig hĝyde og posisjon til rĝykinnfĝringen i pipen. Husk at innsatsen ekspanderer under fyring. Omrammingen mċ derfor aldri hvile pċ innsatsen, men ha en avstand pċ minimum 2-3 mm. Innsatsen mċ heller ikke hvile mot benkeplaten eller mot sidene. Ved topptilslutning til stċlpipe henviser vi til respektive fabrikats monteringsanvisning. Krav til gulvplate Har ildstedet panoramadĝr og kun skal fyres lukket, kreves det ved brennbart gulv 30 cm gulvplate foran ildstedet, uansett hĝyde og dybde pċ ildstedet. Gulvplatens bredde skal vĉre minst like bred som luken pċ innsatsen. Lim Elementene skal limes med medfĝlgende lim. Sĝrg for at alle limflater er frie for stĝv. For bedre heft kan overflatene vaskes. La overflaten tĝrke fĝr lim strykes pċ. Nċr peisen er ferdig montert, etterfyll skjĝtene mellom elementene med akryl og jevn fugen med en sċpevċt svamp eller finger slik at det blir en tydelig fordypning mellom elementene (FIG Z). Smċskader Grunnet transport og hċndtering kan det oppstċ smċ skader pċ peisen. Dette kan repareres med medfĝlgende fliselim. For perfekt resultat kan du sparkle og slipe med egnet sparkelmasse utenpċ fliselimet. Mindre sċr og ujevnheter sparkles. Dersom sċret er dypt anbefales det ċ sparkle i flere omganger for ċ unngċ synk. Jevn til med f.eks. en fuktig svamp eller et flisebrett. Maling Nċr peisen er ferdig sparklet/slipt og limskjĝtene tĝrre, er peisen klar til ċ males. Bruk kun pustende maling (akryl) ment for murverk. Dersom det ĝnskes struktur kan det blandes litt fliselim i malingen. Sprekker Normalt vil nye hus fċ betydelige setninger de fĝrste ċrene, i tillegg krymper alle betongelementer i avtagende grad i inntil 15 mnd. Resultatet er at elementpeisen kan sprekke i skjĝtene mellom elementene, brannmur og pipe. Slik gjĝr du: Bruk peisen i noen mċneder. Dersom den sprekker, riss opp sprekken med f.eks. en skrutrekker (for ċ gi bedre plass til fugemasse) og stĝvsug for ċ fjerne alt stĝv. Sprĝyt inn akryl fugemasse og jevn massen til med en sċpevċt svamp eller fingertupp. Etter et par dĝgn kan fugen overmales. Behandling av marmor Rengjĝr platene med svakt sċpevann og fjern alle eventuelle rester av limsĝl. Bruk aldri syreholdige/slipende stoffer da disse vil ĝdelegge bċde overflate og polering. Ved rengjĝring eller fuging er det viktig ċ bruke vaskemidler/fug som er godkjent for marmor. Riper i mĝrk marmor kan farges med blyantbly. Et steinsenter kan vĉre behjelpelig med ulike produkter for overflatebehandling av stein. For egen sikkerhet, fĝlg monteringsanvisningen. Alle sikkerhetsavstander er minimumsavstander. Installasjon av ildsteder mċ i tillegg vĉre i henhold til det enkelte lands lover og regler. Nordpeis AS stċr ikke ansvarlig for feilmontering av ildstedet. Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer. For sist oppdaterte versjon og mer utfyllende informasjon om brannmurer, pipetilkobling etc., se vċre nettsider NB! Se egen monteringsanvisning for innsatsen 2 NO

3 Innsats N-21 Stċlpipe Kan monteres med stċlpipe. Vekt inkl. innsats Hĝy Minimumsmċl brannmur (b x h) I flukt med vegg: Hĝy 229 kg 248 kg 720 x 1680 mm 720 x 2050 mm Sikkerhetsavstander (FIG 1) Sĝrg for at angitte sikkerhetsavstander ikke underskrides. Sikkerhetsavstander kan variere fra land til land. Fĝlg instruksjonen pċ det sprċket som gjelder for landet peisen monteres i. Brannmurslengder vist i FIG 1 er minimumskrav i henhold til godkjente sikkerhetsavstander, dersom ildstedet plasseres som vist i tegningen. Minimum avstand fra dĝrkarmen pċ innsatsen til brennbar vegg er 600 mm. Minste avstand fra toppen av utluftingen til tak av brennbart materiale er 380 mm. Montering (FIG 2 - FIG 25) Fĝr montering bĝr sugende flater (upusset Leca/ Scanpor/Siporex etc.) pusses, limvaskes eller gyses for ċ unngċ uttĝrring av akryllim. FIG 2 / FIG 13: Bunnplaten (1) vatres og monteres i 90ş i forhold til pipe/brannmur. Juster eventuelt med kiler eller fliselim. FIG 4 / FIG 17: Ved toppmontering mċ rĝykklokken snus 180ş. Skru lĝs lokket pċ toppen og monter det pċ bakuttaket. FIG 6 / FIG 19: Husk at det skal vĉre avstand mellom innsatsen og omrammingen da innsatsen ekspanderer under fyring. Les ogsċ avsnittet om tilkobling til pipe. Friskluftstilfĝrsel (ekstrautstyr FIG A) Se ogsċ egen monteringsanvising for friskluftstilfĝrsel. Ved monterning av friskluftstilfĝrsel gjennom gulv mċ det kuttes hull i peisens bunnplate. Se FIG A pċ mċltegning for anbefalt omrċde for hull. Ved montering av friskluftsett (tilbehĝr) pċ Hĝy, vil rĝret med friskluft kunne skjules inne i sokkelens vedrom eller bygges inn i en kanal. Minimum avstand fra rĝykrĝr/rĝykklokke til brennbar vegg er 300 mm. Dersom rĝykrĝret skal fĝres gjennom brennbar vegg mċ det mures minimum 230 mm murverk mellom rĝr og brennbar vegg. * Mċlet i tegningen angir ca. senter hĝyde for hull til rĝykrĝret. Skjevheter i gulv og vegger vil kunne pċvirke mċlene. Tĝrrstable peisen til og med peishyllen for nĝyaktig hĝyde og posisjon til rĝykinnfĝringen. Merk ogsċ opp eventuelt hull til friskluftsett gjennom gulv. NO 3

4 General information Our surrounds are all made of non-combustible materials. All our inserts/stoves are tested according to the latest European requirements and also to the Norwegian SINTEF standard, which includes particle tests. Several European countries however have individual rules for installation of inserts, stoves and fireplaces. You as a client are totally responsible for the fulfilling of these local rules concerning the installation in your region/ country. Nordpeis (Northstar) is not responsible regarding correct installation. You should check local regulations concerning: distance from firebox to combustible/flammable materials insulation materials/requirements between fireplace surround and back wall size of floor plates in front of fireplace/stove if required fluepipe connection between firebox and chimney insulation requirements if fluepipe goes through flammable wall such as a wood wall. Adjustment We recommend to stack the surround without glue in order to adjust the insert prior to perforating the chimney for the flue connection. Use a spirit level to ensure that the surround is mounted straight. The insert will expand with heat and for this reason the surround must not rest on the insert. (Above the insert there must be a gap of 3 to 5 mm. Laterally there is no need for gaps, but between the lower part of the insert and the surround there must be a gap of at least 2 mm.) Floor plate A fireproof floor plate must be put in front of the fireplace if the floor is of a combustible material. Powder glue for filling This is used to repair any notches or wounds in the concrete. Mix the provided powder glue with water (the consistency of the glue should be that of tooth paste). Before you start, use a damp sponge to wet the concrete surface. This will remove dust and provide for better adhesion. Fill in any uneven surfaces. Marble/granite Clean the plates with mild soapy water and remove any residue of spilled glue. Never use acid/abrasive materials, as this will damage the surface and polishing. It is important to use detergent/sealant that is approved for marble for cleaning and sealing. Scratches in dark marble can be coloured with a pencil. A professional stone centre can help you with different products for surface treatment of the stone. Fine Fissures Settlement cracks can appear during the first year of new built houses. For this reason, very thin fissures could appear in the joints between the elements, the firewall and the chimney. This is entirely normal and no reason for concern. These small fissures can be removed by renewing the joint. Scrape out the joint with a joint scraper and then vacuum clean to remove all the dirt. Inject acrylic into the joint and even out by using the fingertip with some soapy water. After about 24 hours the joint can be repainted. Smaller damages These are successfully repaired with the provided powder glue. If the damage is deep, we recommend filling twice in order to avoid sinking. Fill smaller cracks and uneven surfaces with a float or a brush. Smoothen the surface with a damp sponge or sand paper. For your own safety, comply with the assembly instructions. All safety distances are minimum distances. Installation of the insert must comply with the rules and regulations of the country where installed. Nordpeis AS is not responsible for wrongly assembled inserts. We accept no liability for typographical errors and changes. NB! See separate instructions for the insert Acrylic glue This is used for gluing the elements towards wall, gluing the elements together and for filling joints. Painting The surround can be painted 24hrs after that it has been assembled. Any surface that has been filled needs to be smoothened with fine sand paper. Use latex or acrylic based paint (emulsion paint). 4 GB

5 ATTENTION! This manual is for NO/DK/SE/FI only. For assembling this product in the UK, please see separate manual. Insert N-21 Steel chimney Can be installed with steel chimney. Weight including insert High 229 kg 248 kg Safety distances (FIG 1) Ensure that the safety distances are complied with. Please note that these safety distances can vary from country to country. The distance from the glass in the door to a lateral wall, measured diagonally, must be of at least 800 mm. The distance between the top of the convection air outlet and roof of inflammable material must be at least 500 mm. *The illustration indicates the approximate center height of the hole for the flue. Distortions in floors and walls may influence the height. Dry stack the fireplace until the mantelpiece element for accurate height and positioning of the flue/chimney connection. If a fresh air supply set is connected through the floor, mark where the hole should be. Assembly instructions (FIG 2 - FIG 25) FIG 2 / FIG 13: Place the bottom plate in 90ş relative to the chimney/wall. If needed, adjust with wedges or powder glue. FIG 4 / FIG 17: If the fireplace is connected to a chimney at the top, the smoke dome must be turned 180ş. Move the smoke lid to the rear flue outlet. FIG 6 / FIG 19: Make sure there is a gap between the insert and the surround as the insert expand with heat. Also read the section about adjustment. Fresh air supply (accessory FIG A) For more information see separate assembly instructions for fresh air supply. When the fresh air supply is passing through the floor, a hole needs to be cut in the bottom plate of the fireplace. See the illustrations in FIG A for recommended area for the hole. When assembling the Fresh Air Supply kit (accessory) on High: it should be possible to hide the fresh air supply pipe in the log chamber or conceal it with a duct. GB 5

6 Generelt om elementpejse Vĉgt Husejeren skal forsikre sig om at gulvet tċler belastningen i henhold til totalvĉgten pċ pejsen. Overvej eventuelt forstĉrkning af gulvet, specielt i nye huse og sċfremt arealet under pejsen ikke har ekstra strĝer som understĝtter. Ved montering pċ flydende trĉgulv, bĝr pejsen nedsĉnkes for at undgċ at gulvet lċses og revner. Brandmur Ved montering af ildsted op ad brĉndbar vĉg, skal der anvendes brandmur. Vi anbefaler at anvende Nordmur brandmurselementer som giver en meget god beskyttelse af vĉggen og har en byggetykkelse pċ kun 30/65 mm, inklusiv 10/15 mm luftspalte. Brandmur kan ogsċ bygges af andre stenmaterialer som gasbetonblokke eller mursten i godkendt tykkelse. Brandmuren skal altid vĉre sċ hĝj at afstanden fra rĝgrĝr/rĝgklokke til brĉndbart materiale bliver minimum 300 mm. Fritstċende pejse kan monteres uden brandmur. Overhold alle sikkerhedsafstande til brandbare materialer. Tilslutning til skorsten Fĝlg skorstensproducentens specifikationer for tilslutning til skorsten. Prĝv fĝrst at opstable omramningen uden at lime, sċ findes den nĝjagtige hĝjde og position til indgangshullet i skorstenen. Indsatsen ekspanderer under fyring og omramningen mċ derfor ikke hvile pċ indsatsen. Der skal vĉre en afstand pċ minimum 3 mm. Indsatsen mċ heller ikke hvile pċ omramningens bĉnk eller mod siderne. Ved toptilslutning til stċlskorsten henviser vi til det pċgĉldende fabrikats monteringsvejledning. Krav til gulvplade For at beskytte gulvet mod eventuelle glĝder skal pejseindsatsen anbringes pċ et brandsikkert materiale. Gulvplade skal monteres, sċ den dĉkker 300 mm foran pejseindsatsen og 150 mm pċ hver side. Gulvpladen kan bestċ af natursten, beton eller 0,7 mm stċlplade. Lim Elementerne skal limes med den medfĝlgende lim. Sĝrg for at alle limflader er frie for stĝv. For bedre hĉftning kan overfladerne vaskes. Lad overfladen tĝrre fĝr limen stryges pċ. Nċr pejsen er fĉrdig monteret, efterfyld mellemrummene mellem elementerne med akryl og udjĉvn fugen med en sĉbevċd svamp eller finger sċ der bliver en tydelig fordybning mellem elementerne (FIG Z). Smċskader Efter lang transport kan det ske, at din pejs har fċet en mindre skade. De fleste skader kan dog enkelt repareres med vedlagte cementlim og spartelmasse. Hvis skaden er dyb, anbefales det, at man spartler i to omgange for at undgċ sĉtning. Mindre skader og ujĉvnheder spartler du med almindelig sandspartelmasse. Efter et stykke tid kan du udjĉvne med en fugtig svamp. Maling Nċr pejsen er spartlet/pudset fĉrdig og tĝr, er den klar til at blive malet. Brug kun diffusionsċben maling (akryl) beregnet til murvĉrk Dersom du ĝnsker struktur kan der blandes lidt fliselim i malingen. Sprĉkker Normalt vil nye huse fċ betydelige sĉtninger de fĝrste ċr, derudover krymper alle betonelementer i aftagende grad de fĝrste 15 mċneder. Resultatet er at din elementpejs kan sprĉkke i fugerne mellem elementerne, brandmur og skorsten. Sċdan gĝr du: Brug pejsen i nogle mċneder. Dersom den sprĉkker, rids sprĉkken op med f.eks. en skrutrĉkker (for at give bedre plads til fugemasse) og stĝvsug for at fjerne alt stĝv. Sprĝjt akryl fugemasse ind og udjĉvn massen med en sĉbevċd fingerspids. Efter et par dĝgn kan fugen overmales. Behandling af marmor Rengĝr forsigtigt pladerne med sĉbevand og fjern eventuelle rester af lim. Brug aldrig syreholdige / slibende stoffer da disse vil ĝdelĉgge bċde overflade og polering Ved rengĝring eller fugning er det vigtigt at bruge vaskemidler / fugemasse som er godkendt til brug pċ marmor. Ridser i mĝrk marmor kan farves op med en blyant For din egen sikkerhed, fĝlg monteringsvejledningen. Alle sikkerhedtsafstande er minimumsafstande. Installation af ildsteder skal i tillĉg udfĝres i henhold til det enkelte lands love og regler. Nordpeis AS er ikke ansvarlig for fejlmontering af ildstedet. Vi tager forbehold om trykfejl og ĉndringer. For senest opdaterede version og mere fyldestgĝrende information om brandmur, skorstenstilslutning etc., se vore netsider NB! Se egen monteringsanvisning for indsatsen 6 DK

7 Indsats N-21 Stċlskorsten Kan monteres til stċlskorsten Vĉgt inkl. indsats Hĝj Minimumsmċl brandmur (b x h) I flugt med vĉg: Hĝj 229 kg 248 kg 720 x 1680 mm 720 x 2050 mm Sikkerhedsafstande (FIG 1) Sĝrg for at de angivne sikkerhedsafstande ikke underskrides. Sikkerhedsafstande kan variere fra land til land. Fĝlg instruktionerne pċ det sprog som gĉlder for det land hvor pejsen monteres. Brandmurslĉngder som vist i FIG 1 er minimumskrav i henhold til godkendte sikkerhedsafstande, dersom ildstedet placeres som vist pċ tegningen. Minimumsafstand fra lċge pċ indsatsen til brandbar vĉg er 300 mm. Minimumsafstand fra varmluftsudslippet til brandbart materiale er 380 mm. Montering (FIG 2 - FIG 25) Fĝr montering bĝr sugende flader (upudset Leca/ Scanpor/Siporex etc.) pudses, limvaskes eller fugtes for at undgċ udtĝrring af akryllim. FIG 2 / FIG 13: Bundpladen (1) sĉttes i vater og monteres i 90ş i forhold til skorsten/brandmur. Juster eventuelt med kiler eller fliselim. FIG 4 / FIG 17: Ved topmontering skal rĝgklokken drejes Skru lċget pċ toppen af og monter det pċ rĝgstudsen bag pċ indsatsen. FIG 6 / FIG 19: Husk afstand mellem indsatsen og omramningen da indsatsen ekspanderer under fyring. Lĉs ogsċ afsnittet om tilslutning til skorsten. Frisklufttilfĝrsel (tilbehĝr) Se ogsċ sĉrskilt monteringsanvisning for friskluftstilfĝrsel. Ved montering af frisklufttilfĝrsel gennem gulv skal der fĝr montering laves hul i gulv og bundplade. Se FIG A pċ mċltegningen for anbefalet omrċde til hullet. Pċ Hĝj bĝr rĝret skjules med en ekstra bagvĉg (vĉlg position nĉrmest vĉg). Rĝret kan ogsċ skjules bag omramningens ben. * Mċlet i tegningen angiver ca. centrumhĝjden i hullet af rĝgrĝret. Mċlet vil variere efter hvor omramningen placeres grundet stigningen pċ rĝgrĝret. Skĉvheder i gulv og vĉgge vil ogsċ pċvirke mċlene. Prĝv fĝrst at opstable omramningen op til pejsehylden uden at lime, sċ findes den nĝjagtige hĝjde og position til indgangshullet i skorstenen. Optegn ogsċ eventuelt hul til frisklufttilfĝrsel gennem gulv. (tilbehĝr) DK 7

8 Allmänt om elementspisar Vikt Fastighetsägaren ska försäkra sig om att golvet tċl belastningen av spisens totalvikt. Överväg förstärkning av golvet, speciellt i nya hus och om det inte finns nċgra bjälkar där spisen ska stċ. Vid montering pċ flytande trägolv bör spisen sänkas ned, för att undvika att golvet blir lċst och spricker. Brandmur Vid montering av eldstad invid brännbar vägg ska brandmur användas. Vi rekommenderar att Nordmur brandmurselement används. Dessa ger mycket bra skydd av väggen och är endast 30/65 mm tjocka, inklusive 10/15 mm luftspalt. Brandmur kan även byggas av andra stenmaterial, sċ som lättbetong eller massivt tegel i godkänd tjocklek. Brandmuren ska alltid vara sċ hög att avstċndet frċn rökrör/rökklocka till brännbart material är minst 300 mm. Fristċende spis kan monteras utan brandmur. Beakta alla säkerhetsavstċnd till brännbara material. Anslutning till skorsten Följ skorstenstillverkarens specifikationer för anslutning till skorsten. För att hitta rätt höjd och läge i förhċllande till ingċngshċlet till skorstenen bör spisens först provmonteras utan lim. Insatsen expanderar under eldning. Omramningen fċr därför inte vila mot insatsen. Minsta avstċnd mellan insats och omramning är 2-3 mm. Insatsen fċr inte heller vila mot omramningen, vare sig i underkant eller mot sidorna. Följ monteringsanvisningarna för det aktuella fabrikatet vid toppanslutning till stċlskorsten. Krav pċ eldstadsplan För att skydda golvet mot eventuellt utfallande glöd skall spisinsatsen placeras pċ ett obrännbart material. Eldstadsplanet skall anordnas sċ det täcker 300 mm framför spisinsatsen och 100 mm utmed vardera sida. Eldstadsplanet kan bestċ av natursten, betong eller 0,7 mm stċlplċt. Lim Elementen ska limmas med medföljande lim. Se till att alla limytor är fria frċn damm. För bättre vidhäftning kan ytorna tvättas. Lċt ytorna torka innan limmet stryks pċ. När kaminen är färdigmonterad fyll mellanrummen mellan elementen med akryl och jämna ut fogen med svamp eller finger med tvċllösning, sċ att det blir en tydlig fördjupning mellan elementen. (FIG Z). Smċskador Efter lċng transport kan spisen ha fċtt smärre skador. De flesta skador kan dock enkelt repareras med medföljande cementlim och spackel. För att undvika sjunkningar rekommenderas att du spacklar i tvċ omgċngar om skadan är djup. Mindre skador och ojämnheter spacklar du med vanligt sandspackel. Efter en stund kan du jämna med en fuktig svamp. Mċlning När spisen är spacklad, slipad och limfogarna har torkat är den klar för att mċlas. Använd endast fuktgenomsläpplig färg (akryl) avsedd för murverk. Om struktur önskas kan lite cementlim blandas i färgen. Sprickor Normalt fċr nya hus sättningar de första ċren. Dessutom kryper alla betongelement i avtagande grad de första 15 mċnaderna. Det gör att fogarna mellan element, brandmur och skorsten för elementspisen kan spricka. Gör sċ här: Använd spisen under nċgra mċnader. Om sprickor uppstċr skrapar du ur dem med en skruvmejsel (för att ge plats för mer fogmassa) och dammsuger för att avlägsna all smuts. Applicera akrylfog och jämna till fogmassan med en fingertopp, doppad i tvċllösning. Efter nċgot dygn kan fogen mċlas över. Behandling av marmor Rengör plattorna med milt tvċlvatten och ta bort alla eventuella rester av limspill. Använd aldrig sura/slipande medel eftersom detta kommer att skada bċde yta och polering. Vid rengöring eller försegling, är det viktigt att använda tvättmedel/fogmassa som är godkänd för marmor. Repor i mörk marmor kan färgas med blyerts. Butik som specialiserar sig pċ sten kan hjälpa dig med olika produkter för ytbehandling av sten. För din egen säkerhet, följ monteringsanvisningarna. Alla säkerhetsavstċnd är minimiavstċnd. Installation av eldstäder ska dessutom utföras i enlighet med varje enskilt lands lagar och föreskrifter. Nordpeis AS är inte ansvarigt om eldstaden monterats fel. Vi reserverar oss för tryckfel och ändringar. Pċ vċr hemsida, finns senast uppdaterade version och ytterligare information om brandmurar, skorstensanslutning etc. Obs! Se egen monteringsanvisning för insatsen 8 SE

9 Insats N-21 Stċlskorsten Kan anslutas till stċlskorsten Vikt inklusive insats hög Minimimċtt, brandmur (b x h) Infälld hög 229 kg 248 kg 720 x 1680 mm 720 x 2050 mm Säkerhetsavstċnd (FIG. 1) Säkerställ att angivna säkerhetsavstċnd inte underskrids. Säkerhetsavstċnden kan variera frċn land till land. Följ anvisningarna pċ det sprċk som gäller för det land där spisen monteras. Längder pċ brandmurar som visas i FIG 1, är minimikraven enligt godkänd säkerhetsprövning, om eldstaden är placerad sċ som visas pċ ritningen. Minimiavstċnd frċn lċga i insats till brännbar vägg är 600 mm. Minimiavstċnd frċn varmluftsutsläpp till brännbart material är 380 mm. Montering (FIG. 2 - FIG. 25) Före montering bör sugande ytor (oputsad Leca/ Scanpor/Siporex etc.) putsas, limtvättas eller fuktas för att undvika att akryllimmet torkar ut. FIG. 2 / FIG. 13: Bottenplattan (1) placeras i vċg och monteras i 90ş i förhċllande till skorsten/brandmur. Justera eventuellt med kilar eller kakellim. FIG. 4 / FIG. 17: Vid toppmontering vrids rökklockan 180 grader. Flytta locket frċn rökklockans topp till det bakre uttaget. FIG. 6 / FIG. 19: Kom ihċg att lämna en spalt mellan insatsen och omramningen, eftersom insatsen expanderar under eldning. Läs även avsnittet om anslutning till skorsten. Tillförsel av uteluft (tillbehör FIG A) Se ocksċ egen monteringsanvisning. Vid tillförsel av uteluft genom golvet skall ett hċl lagom stort för röret skäras upp i spisens bottenplatta. Se fig A pċ mċttskissen för lämpligt omrċde att placera hċlet inom. Pċ Hög bör röret döljas med en extra bakvägg (välj position närmast vägg). Röret kan ocksċ döljas bakom omramingens ben. * Mċttet i skissen anger ungefärlig centrumhöjd för hċlet för rökröret. Mċttet varierar beroende pċ var omramningen placeras utifrċn rökrörets stigning. Lutande golv och väggar kan ocksċ pċverka mċtten. Provmontera först omramningen upp till spiselhyllan utan att limma, för att hitta rätt höjd och läge i förhċllande till ingċngshċlet i skorstenen. Märk ocksċ upp eventuellt hċl för tillförsel av uteluft genom golvet. SE 9

10 Yleistä elementtitakoista Paino Talon omistajan on varmistettava, että lattia kestää takan kokonaispainon aiheuttaman kuormituksen. Harkitse lattian vahvistamista, erityisesti uusissa taloissa ja kun takan alla ei ole lisätukia. Kelluvan puulattian päälle asennettaessa takka pitää upottaa, jotta lattia ei repeydy. Palomuuri Kun tulisija asennetaan tulenarkaa seinää vasten, pitää käyttää palomuuria. Suosittelemme Nordmurpalomuurielementtejä, jotka suojaavat seinää erittäin hyvin ja joiden rakennepaksuus on vain 30/65 mm sisältäen 10/15 mm:n ilmaraon. Palomuuri voidaan rakentaa muistakin kivimateriaaleista, kuten kevytbetonista tai tiilistä ottaen kuitenkin huomioon minimivaatimukset niiden paksuuksille. Palomuurin pitää aina olla niin korkea, että savuputken etäisyys tulenarasta materiaalista on vähintään 300 mm. Vapaasti seisovat takat voidaan asentaa ilman palomuuria. Noudata kaikkia turvetäisyyksiä tulenarkaan materiaaliin. Liittäminen hormiin Noudata savupiipun valmistajan liittämistä koskevia ohjeita. Kokeile ensin pystyttää kuori ilman liimaa, jotta löydät savupiipun liitäntäreiän tarkan korkeuden ja sijainnin. Tulipesä laajenee lämmitettäessä. Siksi se ei saa levätä kuoren varassa, vaan tulipesän ja kuoren välissä pitää olla vähintään 3 mm rako. Kuori ei saa myöskään levätä tulipesän yläreunan tai kylkien varassa. Liitettäessä takka ylöspäin terässavupiippuun pitää noudattaa valmistajan asennusohjeita. Eduslaatalle asetetut vaatimukset Takkasydän on asetettava tulenkestävälle materiaalille, joka suojaa lattiaa mahdollisilta ulos lentäviltä hehkuvilta kekäleiltä. Eduslaatan on edessä ulotuttava 400 mm takkasydämen ulkopuolelle. Eduslaatta voi olla luonnonkiveä, betonia tai 0,7 mm paksua peltiä. Liima Elementit pitää liimata mukana toimitetulla liimalla. Varmista, että kaikki liimapinnat ovat pölyttömiä. Tartunnan parantamiseksi yläpinnat voidaan pestä. Anna pinnan kuivua ennen liiman levittämistä. Kun takka on koottu, täytä elementtien väliset raot akryylillä ja tasoita saumat saippuaveteen kastetulla sienellä tai sormella niin, että elementtien väliin jää selkeä syvennys (kuva Z). Pienet vauriot Pitkän kuljetuksen jälkeen takassasi saattaa olla pieniä vaurioita. Useimmat vauriot on kuitenkin helppo korjata mukana toimitetulla sementtiliimalla ja tasoitteella. Jos vaurio on syvä, suosittelemme että tasoitat kahteen kertaan painumisen välttämiseksi. Pienet vauriot ja epätasaisuudet voit tasoittaa tavallisella tasoitemassalla. Odota vähän aikaa ja tasoita kostealla sienellä. Maalaus Pinta voidaan maalata asennusta seuraavana päivänä. Käytä lateksimaalia. Halutessasi pintaan elävyyttä sekoita siihen hieman sementtiliimaa. Jos haluat struktuuripinnan, voit sekoittaa maaliin hieman kiinnityslaastia. Halkeamat Uudet talot painuvat merkittävästi ensimmäisten vuosien aikana. Lisäksi kaikki betonielementit kutistuvat merkittävästi ensimmäisten 15 kuukauden aikana. Tämän seurauksena elementtien, palomuurien ja savupiipun väliset saumat saattavat halkeilla. Toimi näin: käytä takkaa muutaman kuukauden ajan. Kun sauma halkeaa, avaa sauma esim. ruuvitaltalla (jotta saat enemmän tilaa saumausmassalle) ja imuroi pölyttömäksi. Purista saumaan akryylisaumamassaa ja tasoita esim. saippuaan kastetulla sormenpäällä. Muutaman päivän päästä sauman voi ylimaalata. Marmorin käsittely Puhdista marmorilevyt miedolla saippuavedellä. Poista liima ja muut epäpuhtaudet. Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita, koska ne vahingoittavat levyjä. On tärkeätä käyttää puhdistusainetta joka ei vahingoita marmoria. Tummassa marmorissa olevat naarmut voi peittää lyijykynällä. Marmorin puhdistusainetta voi ostaa kiviliikkeistä Noudata asennusohjetta turvallisuutesi vuoksi. Kaikki turvaetäisyydet ovat minimietäisyyksiä. Tulisijan asennus pitää suorittaa maakohtaisten lakien ja määräysten mukaan. Nordpeis AS ei vastaa tulisijan virheellisestä asennuksesta johtuvista vaurioista. Emme vastaa painovirheistä ja pidätämme oikeudet muutoksiin. Uusimmat versiot ja yksityiskohtaiset tiedot palomuureista, savupiippuliitännästä jne., löydät internetsivuiltamme Huom! Katso erillinen asennusohje tulipesälle 10 FI

11 Tulipesä N-21 Terässavupiippu Voidaan liittää terässavupiippuun. Paino sisältäen tulipesän korkea 229 kg 248 kg Asennus (KUVA 2 KUVA 25) Ennen asennusta huokoiset pinnat (käsittelemätön Leca/Scanpor/Siporex jne.) pitää rapata, liimapestä tai saumata akryyliliiman kuivumisen välttämiseksi. KUVA 2 / KUVA 13: Pohjalevy (1) asennetaan vaakasuoraan ja asetetaan 90ş kulmaan savupiipun/ palomuurin suhteen. Säädä tarvittaessa kiiloilla tai kiinnityslaastilla. Palomuurin minimimitat (l x k) Seinän tasossa 720 x 1680 mm korkea 720 x 2050 mm Turvaetäisyydet (KUVA 1) Varmista, ettei annettuja turvaetäisyyksiä aliteta. Turvaetäisyydet vaihtelevat maittain. Noudata asennusmaan kielellä kirjoitettuja ohjeita. Palomuuripituudet, jotka ovat KUVISSA 1 ovat hyväksyttyjen turvaetäisyyksien mukaiset minimivaatimukset, mikäli takkasydän laitetaan kuvan mukaisesti. Minimietäisyys tulipesässä palavan liekin ja tulenaran seinän välillä on 600 mm. FIG 4 / FIG 17: Jos takka liitetään savupiippuun päältä, käännä savuputkea 180. Siirrä ylemmän savuhorminliitosaukon kansi takaliitosaukon kanneksi. KUVA 6 / KUVA 19: Muista jättää tulipesän ja kuoren välille rako, koska tulipesä laajenee lämmetessään. Lue myös savupiipun liittämistä käsittelevä kappale. Paloilmaliitäntä (lisävaruste) Katso myös erillinen asennusohje Paloilmaliitäntä Kun paloilmaliitäntä tehdään lattian läpi, liitännälle on tehtävä reikä myös tulisijan pohjalevyyn. Katso kuva A, paloilmaliitännän reiän kohta. korkeassa-mallissa paloilmaputki voidaan piilottaa lisävarusteena saatavaan palomuuriin tai tulipesän jalkaosaan. Minimietäisyys lämminilmaritilästä tulenarkaan seinään on 380 mm. * Piirustuksen mitat ilmaisevat savuputken vaipan keskikorkeuden (noin). Mitat vaihtelevat riippuen siitä, mihin kuori asennetaan savuputken nousun vuoksi. Myös lattian ja seinän vinous vaikuttaa mittoihin. Kokeile ensin asentaa kuori ilman liimaa. Näin löydät savupiipun aukon tarkan korkeuden ja sijainnin. Merkitse myös mahdollinen lattiaan tuleva eikä paloilmaliitännälle (lisävaruste). FI 11

12 = mm FIG A /-1365*

13 hĝy/ high/ hĝj/ hög/ korkea/ H = mm 360 Fig A /-1630*

14 Fig 1 =Brannmur/Brandmur/Palomuuri/Firewall/Mur parfeu/hitzenschutzwand =Brennbart materiale/brĉndbart materiale/ Brännbart material/ Tulenarka materiaali/combustible material/ Matières combustibles/brennbarem Material >720 >2050 > >1000 >

15 FIG 2 FIG /- 313 mm FIG 4 FIG /- 474 mm 15

16 FIG 6 FIG 7 2 mm 2 mm 3 4 FIG 8 FIG 9 5 X4 5 2 mm 6 16

17 FIG 10 FIG mm FIG Fig Z 2 11x2 17

18 hĝy / High / Hĝj / Hög / korkea FIG 13 FIG FIG /- 242 mm FIG 15 FIG

19 FIG 18 FIG 19 2 mm 5 +/- 740 mm FIG 20 FIG X4 2 mm 6 19

20 FIG 22 FIG 23 2 mm mm FIG FIG Fig Z 2 20

NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 S E Monteringsanvisning 6 F I Asennusohje 8. Art.no: FP-LUG00-100 01.01.2013.

NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 S E Monteringsanvisning 6 F I Asennusohje 8. Art.no: FP-LUG00-100 01.01.2013. NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 S E Monteringsanvisning 6 F I Asennusohje 8 Art.no: FP-LUG00-100 01.01.2013 Lugano Generelt om element peiser Vekt Huseier må forsikre seg om at gulvet

Lisätiedot

Stockholm. NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 S E Monteringsanvisning 8 F I Asennusohje 10

Stockholm. NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 S E Monteringsanvisning 8 F I Asennusohje 10 NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 4 DK Monteringsanvisning 6 S E Monteringsanvisning 8 F I Asennusohje 10 Art.no: FP-STO00-100, FP-STO00-200 14.12.2012 Stockholm Generelt om element peiser

Lisätiedot

Odense NO GB FI SE. Monteringsanvisning Installation- and user manual Kättöohje Installations- och bruksanvisning

Odense NO GB FI SE. Monteringsanvisning Installation- and user manual Kättöohje Installations- och bruksanvisning NO GB FI SE Monteringsanvisning Installation- and user manual Kättöohje Installations- och bruksanvisning 2 4 6 8 Odense Art.no: FP-ODE00-0X0 Last updated: 16.08.2013 Generelt om elementpeiser Vekt Huseier

Lisätiedot

London Engelsk front med stålkledning/stålklædning/ stålklädsel Englantilainen edusta teräsverhoilulla/ English Front with Steel Frame

London Engelsk front med stålkledning/stålklædning/ stålklädsel Englantilainen edusta teräsverhoilulla/ English Front with Steel Frame 994 624 982 1167 London Engelsk front med stålkledning/stålklædning/ stålklädsel Englantilainen edusta teräsverhoilulla/ English Front with Steel Frame Art.no: FP-EFL00-100 Nordpeis 13.09.2010 Engelsk

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Sakai. NO Brukerveiledning 2 GB Installation manual 4 SE Installationsanvisning 6 FI Asennusohje 8

Sakai. NO Brukerveiledning 2 GB Installation manual 4 SE Installationsanvisning 6 FI Asennusohje 8 NO Brukerveiledning 2 GB Installation manual 4 SE Installationsanvisning 6 FI Asennusohje 8 Art.no: CC-SAK01-000; CC-SAK03-00; CC-SAK04-000 Certification: 300-ELAB-2025-Sakai-ENI Last updated: 21.10.2014

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här 1 Install the software (required for full functionality). Installer softwaren (er nødvendig, for at alle funktionerne kan bruges). Asenna ohjelmisto

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Nordpeis Brannmurselementer

Nordpeis Brannmurselementer Nordpeis Brannmurselementer NO SE FI Monteringsanvisning Monteringsanvisning sennusohje Patent nr. P 951495 Nordpeis 07.06.2011 2 3 5 NO 1. Nordpeis Brannmurselementer 65mm (NO) Nordpeis Brannmurselementer

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

Havanna med innsats / with insert

Havanna med innsats / with insert NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Monteringsanvisning 15 FI Käyttöohje 22 Art.no: FP-HAV00-000 31.10.2013 RRF 40 12 2937 Havanna med innsats / with insert Innhold 1. Generelt om elementpeiser 2

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

skaparguide med tips och idéer!

skaparguide med tips och idéer! g skaparguide med tips och idéer! www.slojd-detaljer.se Flexi Color Flexi Color är en lättarbetad vattenbaserad transparent hobbyfärg. Den används främst på papper men fäster även på de flesta ljusa underlag.

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Fitting instructions. Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85

Fitting instructions. Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85 GB/FI Fitting instructions Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85 intelligent varme Contents: GB Connection kits 3

Lisätiedot

Salzburg M. NO Monteringsanvisning 2 EN Installation manual 8 FI Asennusohje 15 SE Monteringsanvisning 21

Salzburg M. NO Monteringsanvisning 2 EN Installation manual 8 FI Asennusohje 15 SE Monteringsanvisning 21 NO Monteringsanvisning 2 EN Installation manual 8 FI Asennusohje 15 SE Monteringsanvisning 21 Art.no: PN-SAL00-000/ PN-SAL00-001 Last updated: 10.09.12 RRF nr: 50 11 2822 / 50 11 2758 Salzburg M Generelt

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Varia Home Collection. Varia

Varia Home Collection. Varia Home Collection Varia KAUNIS VARIA BEAUTIFUL VARIA VACKRA VARIA 2 Varia Home Collection -mallistossa näkyvät tämän päivän selkeät sisutustrendit. Suorat linjat ja Nurmelan laadukas viimeistely yhdistyvät

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Ronda med innsats / with insert

Ronda med innsats / with insert NO Brukerveiledning 2 GB User manual 10 SE Monteringsanvisning 17 FI Käyttöohje 24 Ronda med innsats / with insert Article no: CC-RIO00-100, CC-RIO01-100 Last updated: 18.11.2014 Test report no: RRF 40

Lisätiedot

Ronda 160 med innsats / with insert/ sis. takkasydän

Ronda 160 med innsats / with insert/ sis. takkasydän NO Brukerveiledning 2 GB User manual 10 SE Monteringsanvisning 17 FI Asennusohje 24 Ronda 160 med innsats / with insert/ sis. takkasydän Art.no: CC-RON00-1X0/ CC-RON01-1X0/ CC-RON02-1X0 Last updated: 010113

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Ronda 160 med innsats / with insert/ sis. takkasydän

Ronda 160 med innsats / with insert/ sis. takkasydän NO Brukerveiledning 2 GB User manual 10 SE Monteringsanvisning 17 FI Asennusohje 24 Ronda 160 med innsats / with insert/ sis. takkasydän Art.no: CC-RON00-1XA/ CC-RON01-1XA/ CC-RON02-1XA Last updated: 241114

Lisätiedot

LINC 17. sanka.fi 130624A

LINC 17. sanka.fi 130624A LINC 17 130624A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. 6mm 3mm

Lisätiedot

Lisboa NO GB SE FI. Monteringsanvisning Installation- and user manual Installations- och bruksanvisning Käyttöohje

Lisboa NO GB SE FI. Monteringsanvisning Installation- and user manual Installations- och bruksanvisning Käyttöohje NO GB SE FI Monteringsanvisning Installation- and user manual Installations- och bruksanvisning Käyttöohje 2 10 17 24 Lisboa Art.no: FP-LIS00-0X0 Test report No: 40 15 3968 Last updated: 24.06.2015 Innhold

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.824 2/8 SDI46.812 & SDI46.824 PEM1417 2012-11 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Lisboa NO GB SE FI. Monteringsanvisning Installation- and user manual Installations- och bruksanvisning Käyttöohje

Lisboa NO GB SE FI. Monteringsanvisning Installation- and user manual Installations- och bruksanvisning Käyttöohje NO GB SE FI Monteringsanvisning Installation- and user manual Installations- och bruksanvisning Käyttöohje 2 10 17 24 Lisboa Art.no: FP-LIS00-0X0 Test report No: 40 15 3968 Last updated: 24.06.2015 Innhold

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Innehållsförteckning / Contents / Innholdsfortegnelse / Sisältö

Innehållsförteckning / Contents / Innholdsfortegnelse / Sisältö Monteringsanvisning för takduschsystem Installation Instructions for Overhead Shower System Monteringsanvisning for takdusjsystem Kattosuihkun asennusohjeet Generellt / General / Generelt / Yleistä Takduschsystemets

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign. Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.fi Secto 4200 pendant natural birch, black or white laminate, walnut

Lisätiedot

Jøtul S 29 - I 150. Manual Version P02

Jøtul S 29 - I 150. Manual Version P02 Jøtul S 29 - I 150 Jøtul S 29 - I 150 Manual Version P02 NO - Monterings- og bruksanvisning 2 SE - Monterings- och bruksanvisning 4 FI - Asennus- ja käyttöohje 6 - Figurer 10 Monterings- og bruksanvisningen

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Havanna med innsats / with insert

Havanna med innsats / with insert NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Monteringsanvisning 15 FI Käyttöohje 22 Art.no: FP-HAV00-000 05.09.2013 RRF 40 12 2937 Havanna med innsats / with insert Innhold 1. Generelt om elementpeiser 2

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

TRAC MODELL 20 PLUS Art.nr 870 XXX 00

TRAC MODELL 20 PLUS Art.nr 870 XXX 00 TRAC MODELL 20 PLUS Art.nr 870 XXX 00 V151210 INR SVERIGE AB Kosterögatan 15-211 24 Malmö 13 EN 14428:2005+A1:2008 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållande komponenter Sida 3 Säkerhetsföreskrifter Sida

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

No Problem TARJOTTIMET 1.3.2012

No Problem TARJOTTIMET 1.3.2012 No Problem TARJOTTIMET 1.3.2012 Tuotetietoja Kaikki No Problem tarjottimet on käsintehtyjä, tuote kerrallaan. Yhdessä tarjottimessa voi olla jopa 8 kerrosta viilua, koosta riippuen. Paikallisesti valmistettu

Lisätiedot

NO - Monterings- og bruksanvisning 5. Jøtul F 134 Jøtul F 135 Jøtul F 136 Jøtul F 137

NO - Monterings- og bruksanvisning 5. Jøtul F 134 Jøtul F 135 Jøtul F 136 Jøtul F 137 Jøtul F 130 Series Jøtul F 130Series Manual Version P01 NO - Monterings- og bruksanvisning 5 DK - Monterings- og brugsanvisning 28 SE - Monterings- och bruksanvisning 49 FI - sennus- ja käyttöohje 72 Jøtul

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

B 95 RS Bp Pack. 1 Integroitu lakaisuyksikkö. B 95 RS Bp Pack, 1.006-149.0, 2016-01-26

B 95 RS Bp Pack. 1 Integroitu lakaisuyksikkö. B 95 RS Bp Pack, 1.006-149.0, 2016-01-26 B 95 RS Bp Pack Seisaaltaan ohjattava ketterä yhdistelmäkone on helppokäyttöinen, jossa yhdistyvät perässäkäveltävän koneen ketteryys ja päältäajettavan nopeus. 1 1 Integroitu lakaisuyksikkö Tekniset tiedot

Lisätiedot

Lämpökäsitellyn puun maalauskäsittely-yhdistelmiä. Paint with Pride. Målningssystem för värmebehandlat trä

Lämpökäsitellyn puun maalauskäsittely-yhdistelmiä. Paint with Pride. Målningssystem för värmebehandlat trä Lämpökäsitellyn puun maalauskäsittely-yhdistelmiä Paint with Pride Målningssystem för värmebehandlat trä Ulkoseinät, räystäsrakenteet yms. Sahapintaista lämpökäsiteltyä havu- tai lehtipuuta VESIOHENTEINEN

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Salzburg M. NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 10 FI Asennusohje 17 SE Monteringsanvisning 24

Salzburg M. NO Monteringsanvisning 2 GB Installation manual 10 FI Asennusohje 17 SE Monteringsanvisning 24 Monteringsanvisning 2 Installation manual 10 Asennusohje 17 Monteringsanvisning 24 Art.no: PN-SAL00-000/ PN-SAL00-001 Last updated: 18.06.15 RRF nr: 50 11 2822 / 50 11 2758 / 50 14 3624 Salzburg M Innhold

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

Grund / Basis / Perustus

Grund / Basis / Perustus Rev nr: 140310 Grund / Basis / Perustus Armeringsjärn Armeringsjern / Lujiteteräs Armeringsnät Armeringsnett / Lujiteverkko Skarvplåt Skjøteplate / Liitospelti Buntband Buntbånd / Nippuside Distans Avstandsstykke

Lisätiedot

Muut saniteettiposliinit Övriga sanitetsporslin. 6:2 - Färgalternativ och VVS-nummer Pesualtaat. Tvättställ Ruuvikiinnitys Bultupphängning

Muut saniteettiposliinit Övriga sanitetsporslin. 6:2 - Färgalternativ och VVS-nummer Pesualtaat. Tvättställ Ruuvikiinnitys Bultupphängning IDO Muut saniteettiposliinit Övriga sanitetsporslin Sisällysluettelo Innehållsförteckning - Värivaihtoehdot ja LVI-numerot :2 - Färgalternativ och VVS-nummer Pesualtaat Tvättställ Ruuvikiinnitys Bultupphängning

Lisätiedot

NO Monteringsanvisning 2 EN Installation manual 11 FI Asennusohje 19. !kg. Salzburg XL. Last updated: 280812 Art.nr: PN-SAL02-000 RRF nr: 50 12 3027

NO Monteringsanvisning 2 EN Installation manual 11 FI Asennusohje 19. !kg. Salzburg XL. Last updated: 280812 Art.nr: PN-SAL02-000 RRF nr: 50 12 3027 NO Monteringsanvisning 2 EN Installation manual 11 FI Asennusohje 19 +2 +1!kg Salzburg XL Last updated: 280812 Art.nr: PN-SAL02-000 RRF nr: 50 12 3027 Innhold 1. Generelt om akkumulerende ildsteder 2 Opptenningsspjeld

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

O-renkaan vaihto-ohje Instructions for replacement of o-ring

O-renkaan vaihto-ohje Instructions for replacement of o-ring Vexve-teräsventtiilin DN10-50 Venttiileille jotka valmistettu vuonna 2006 tai sen jälkeen ja kahva (2) irroita pidätinrengas (3) irroita rajoitin (4) karan tiivisteholkki (5) vaihda vioittunut o-rengas

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

Jøtul S 16 C/W- I 400

Jøtul S 16 C/W- I 400 Jøtul S 16 C/W- I 400 Jøtul S 16 C/W - I 400 Manual version P03 NO - Installasjonsmanual med tekniske data 2 SE - Installationsmanual med tekniska data 6 FI - Asennusohje ja tekniset tiedot 10 GB - Installation

Lisätiedot

A tradition in jewellery since 1860. Oy Annette Tillander Ab. in its 6th generation

A tradition in jewellery since 1860. Oy Annette Tillander Ab. in its 6th generation Oy Annette Tillander Ab Ateljee Tehtaankatu 26 C 00150 Helsinki Unioninkatu 15 00130 Helsinki annette@atillander.fi 09-670 100 Fabriksgatan 26 C 00150 Helsingfors Unionsgatan 15 00130 Helsingfors www.facebook.com/annettetillander

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment:

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: PS 1 1 2 1 2 PS PA AIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: 1 - tekninentila& keskusyksikkö, kem.pumppu, ilmapumppu / - Teknisk rum & CPU, kemi pump, luftpump /- Technical

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Sisällysluettelo Innehållsförteckning. IDO Seven D. IDO Trend. IDO Classic 13:1

Sisällysluettelo Innehållsförteckning. IDO Seven D. IDO Trend. IDO Classic 13:1 IDO Sisällysluettelo Innehållsförteckning IDO Seven D Tuoteseloste/Produktinformation :3 IDO SEVEN D keraaminen tasoallas/ 800/1000/1200 mm Alakaapin runko/underskåp stomme Laatikonpäät/Lådfronter Kannakepari/Konsolpar

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001)

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Produktet har haft 3 godkendelsesnummre: The product has had 3 approval numbers: Frem til maj 2012 var

Lisätiedot

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring PMB 224 PITUMAX G Sludgetrap G Sand/slamavskiljare för markförläggning Glasfiberarmerad polyester Lujitemuovia Hiekan-/lietteenerotin PITUMAX G on hiekan-/lietteenerotin, joka on tarkoitettu hiekan ja

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

NO Monteringsanvisning 2 EN Installation manual 10 FI Asennusohje 17. !kg. Salzburg XL. Last updated: 241013 Art.nr: PN-SAL02-000 RRF nr: 50 12 3027

NO Monteringsanvisning 2 EN Installation manual 10 FI Asennusohje 17. !kg. Salzburg XL. Last updated: 241013 Art.nr: PN-SAL02-000 RRF nr: 50 12 3027 Monteringsanvisning 2 EN Installation manual 10 Asennusohje 17 +2 +1!kg Salzburg XL Last updated: 241013 Art.nr: PN-SAL02-000 RRF nr: 50 12 3027 Innhold 1. Generelt om akkumulerende ildsteder 2 Opptenningsspjeld

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus

Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus We do it your wayfinding We do it your Wayfinding Upplev Vista Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus MCFT - Modular Curved Frame Technology: Modern, nutida

Lisätiedot

Wireless Security Home Prosafe Door/Window sensor DS18

Wireless Security Home Prosafe Door/Window sensor DS18 Wireless Security Home Prosafe Door/Window sensor DS18 GB 1.Transmitter part 2.Control Indicator Lights up when a signal is transmitting.when this light blinks weekly, batteries have to be replaced. 3.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 OUTDOOR DISCONNECTOR ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 TYPE CUB a) PACKING 9713680 Erotin täydellisenä, sisältää erotinpaketin ja

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

NO Monteringsanvisning 2 EN Installation manual 10 FI Asennusohje 17. !kg. Salzburg XL. Last updated: 270912 Art.nr: PN-SAL02-000 RRF nr: 50 12 3027

NO Monteringsanvisning 2 EN Installation manual 10 FI Asennusohje 17. !kg. Salzburg XL. Last updated: 270912 Art.nr: PN-SAL02-000 RRF nr: 50 12 3027 Monteringsanvisning 2 EN Installation manual 10 Asennusohje 17 +2 +1!kg Salzburg XL Last updated: 270912 Art.nr: PN-SAL02-000 RRF nr: 50 12 3027 Innhold 1. Generelt om akkumulerende ildsteder 2 Opptenningsspjeld

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 619/2002 vp EU-direktiivi satamapalvelujen järjestämisestä Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unioni on laatimassa direktiiviä satamapalvelujen järjestämisestä. Tämänkin EU-direktiivin

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

Bergen. NO Monterings- og bruksanvisning 2 GB Installation- and user manual 9 SE Installations- och bruksanvisning 15 FI Asennus- ja käyttöohje 21

Bergen. NO Monterings- og bruksanvisning 2 GB Installation- and user manual 9 SE Installations- och bruksanvisning 15 FI Asennus- ja käyttöohje 21 Bergen NO Monterings- og bruksanvisning 2 GB Installation- and user manual 9 SE Installations- och bruksanvisning 15 FI Asennus- ja käyttöohje 21 Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated:

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Thermozone AD 102/103

Thermozone AD 102/103 Thermozone AD 102/103 SE... 3 NO... 4 FI... 5 GB... 6 DE F RU PL...7...8...9...10 SE NO FIN GB DE F 133 806 c-c 600 L = 2 m 207 A min 100 min 50 min 50 B C 2 FIN Asennus- ja käyttöohje Käyttöalue Pienehköt

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot