Valinnaisaineet. Mitä ja miksi?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valinnaisaineet. Mitä ja miksi?"

Transkriptio

1 Valinnaisaineet Seitsemännellä luokalla lukujärjestyksessä olevat oppiaineet ovat kaikille oppilaille yhteisiä aineita. Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla opiskellaan kaikille yhteisten aineiden lisäksi valinnaisia aineita. Mitä ja miksi? Oppilas valitsee valinnaisainekurssit yhdessä huoltajansa kanssa. Valinnat voivat perustua esim. kiinnostukseen, harrastuksiin, taipumuksiin, tulevaisuuden suunnitelmiin tai aikaisempaan koulumenestykseen. Päätöstä tehtäessä on lisäksi syytä ottaa huomioon, että - kaikki valinnaisaineet ovat valittavissa sukupuolesta riippumatta - jatko-opinnoissa on hyödyksi, jos on jo peruskoulussa opiskellut tähän alaan liittyvää oppiainetta, mutta mikään valinnaisaine ei ole pääsyvaatimuksena toisen asteen oppilaitokseen, esim. lukioon ja ammattioppilaitokseen - hyvä menestys vähintään kahden kurssin mittaisissa, ns. pitkissä valinnaisaineissa otetaan huomioon pyrittäessä toisen asteen oppilaitoksiin - taito- ja taideaineet päättyvät yleisinä oppiaineina 7. luokalla liikuntaa lukuun ottamatta - valinnaisaineiden opiskelun perusteella voi arvioida soveltuvuuttaan tämän alan ammatteihin. Valinnaisaineiden tarkoituksena on antaa mahdollisuus itseä kiinnostavien aineiden opiskeluun. Onnistunut valinta voi tehdä koulutyön mielekkäämmäksi ja haasteellisemmaksi. Valinnaisaineet Näitä aineita valitaan seitsemän (7) kurssia kahdeksatta luokkaa varten ja kuusi (6) kurssia yhdeksättä luokkaa varten. Kahdeksannella luokalla on neljä (4) kurssia pitkiä valintoja jatkuen yhdeksännellä luokalla; lyhyitä valintoja on kolme (3) kurssia kahdeksannella luokalla ja kaksi (2) kurssia yhdeksännellä luokalla. 1. Pitkät valinnat Pitkäksi valinnaisaineeksi kutsutaan oppiainetta, jota opiskellaan yhteensä 4 kurssia kahden vuoden aikana. Oppilas valitsee kaksi (2) oppiainetta pitkäksi valinnaisaineeksi. Kumpaakin ainetta opiskellaan hajautetusti läpi vuoden. 2. Lyhyet valinnat Jokainen lyhyt valinta on yhden kurssin mittainen ja työjärjestyksessä keskitettynä yhteen jaksoon. Kurssit valitaan kahdeksatta ja yhdeksättä luokkaa varten erikseen. Tästä ryhmästä valitaan kolme (3) kurssia kahdeksannelle luokalle ja kaksi (2) kurssia yhdeksännelle luokalle. 1. Pitkät valinnat Seitsemäsluokkalaiset valitsevat sekä kahdeksatta että yhdeksättä luokkaa varten kaksi oppiainetta, joista muodostuu neljä kurssia. 2 kurssia/lukuvuosi Kuvataide 2 Kuvaviestintä 2 Musiikki 2 Ranska 2 Saksa 2 Tekninen työ 2 Tekstiilityö 2 Liikunta (tytöt ja pojat) 2 1

2 2.1. Lyhyet valinnat (8.luokalle) Seitsemäsluokkalaiset valitsevat kahdeksatta luokkaa varten tästä ryhmästä kolme kurssia: Äidinkieli Matematiikka Biologia Liikunta Ilmaisutaito Ongelmanratkaisukurssi Matematiikan tukikurssi Riista- ja kalastuskurssi Tanssi ja kehonhuolto Palloilu pojat 1 Musiikki Bändikurssi, mukana laulukurssi 1 Tietokonemusiikki 1 Kuvataide Animaatio ja stop motion Valokuvaus 1 Savi ja kipsityöt Kulinaristit keittiössä Jauhopeukalot 1 Tekstiilityö Oma vaate 1 Lahjakurssi Tekninen työ Urheiluvälineiden valmistus Elektroniikka ja perusohjelmointi tutuksi 2

3 2.2. Lyhyet valinnat (9. luokalle ) Kahdeksasluokkalaiset valitsevat yhdeksättä luokkaa varten tästä ryhmästä kaksi kurssia. Nämä saattavat vaihdella vuosittain. Äidinkieli Fysiikka ja Kemia Tekstit lentoon! Lisäkurssi Liikunta Palloilu pojat 2 Tanssi ja kehonhuolto 2 Musiikki Bändikurssi, mukana laulukurssi 2 Tietokonemusiikki 2 Kuvataide Valokuvaus 2 Videokuvaus Pelisuunnittelu Jauhopeukalot 2 Niin kauas kuin pippuri kasvaa Tekninen työ Retkeilyvälinekurssi Tekstiilityö Omavaatekurssi 2 Asustekurssi Biologia Retkeilykurssi 3

4 Valinnaisaineiden valitseminen 1. Pitkät valinnat Aineita opiskellaan kaksi kurssia lukuvuodessa sekä 8. että 9. luokalla. Tästä ryhmästä valitaan kaksi ainetta, yhteensä neljä kurssia kumpanakin vuonna. Valinnaisessa kotitaloudessa syvennetään 7. luokalla opittuja asioita ja tehdään erilaisia käytännön tehtäviä. 8. luokalla opetellaan tuntemaan ja käyttämään oudompia ruoka-aineita ja valmistamaan jo tutuista raaka-aineista erilaisia aterioita. Lisäksi opitaan tekemään joustavasti kodin jokapäiväisiä työtehtäviä ja saadaan ideoita kodin juhlien järjestämiseen. Keväällä valmistetaan eri maakuntien perinneruokia, perehdytään sekä teoriassa että käytännössä tavallisimpiin erikoisruokavalioihin. Taitavaksi kuluttajaksi opitaan vertailemalla hintoja, pohtimalla mihin rahat kuluvat ja valitsemalla ympäristöystävällisiä tuotteita 9. luokalla suunnitellaan ja toteutetaan ateriakokonaisuuksia. Valmistetaan vaativampia ruokia ja leivonnaisia. Lisäksi opitaan käyttämään monipuolisesti kodinkoneita. Kansainvälinen juoma- ja ruokakulttuuri hyvine tapoineen tulevat myös tutuksi. Tulevaisuutta silmällä pitäen perehdymme nuoren perheen asunnonhankintaan, suunnitteluun ja sisustukseen. Lisäksi perehdytään ergonomisiin työasentoihin. Kuvataide Kuvataiteen valinnaiskursseilla hahmotetaan kuvataiteen maailmaa tutustumalla sen erilaisiin ilmenemismuotoihin taiteen tarkastelun ja tekemisen kautta. 8. luokalla kehitetään kädentaitoja ja tehdään monipuolisesti töitä erilaisia materiaaleja käyttäen. Kurssilla syvennytään taidegrafiikkaan, piirtämiseen, taiteen historiaan, maalaamisen tekniikkoihin, kolmiulotteiseen rakenteluun, saveen, kipsiin, paperimassaan ja kierrätysmateriaaleihin. Vahvistetaan mahdollisuuksia toteuttaa omaa kuvallista luovuutta. 9. luokalla pyritään ymmärtämään kuvallinen tekeminen omakohtaisena prosessina. Kurssien aikana tehdään laajempia ja pidempiä tehtäväkokonaisuuksia, joissa jokainen käsittelee omia vahvuuksia ja ajatuksia taiteen avulla. Opitaan käyttämään materiaaleja ja tekniikoita tarkoituksenmukaisesti. Kuvaviestintä Kurssikokonaisuuden tavoitteena on oppia erittelemään kuvallisia viestejä ja tarkastelemaan yksilön asemaa suhteessa mediaan, ymmärtämään kuvailmaisun vaikutuskeinoja mediassa sekä käyttämää kuvia eri viestintäympäristöissä oman ilmaisun välineenä. Lisäksi kokonaisuuden tavoitteena on oppia analysoimaan ja kehittämään omaa mediasuhdettaan. Kursseilla tuotetaan mm. viestinnällisiä valokuvia, painotuotteita, nettisivuja, julisteita, julkaisujen kansia sekä videoita Mac-ympäristössä hyväksikäyttäen ammattimaisia ohjelmistoja. 8. luokalla opetus koostuu graafisen suunnittelun peruslähtökohdista, kuvaviestien tuottamisesta ja käsittelystä sekä mediakriittisyydestä. Sisältöinä ovat mainonnan perusteiden oppiminen sekä harjoittelu, kuvankäsittely, taitto-ohjelmien perusteiden oppiminen sekä videopelaaminen vastuullisena harrastuksena. 9. luokalla keskitytään jo opittujen asioiden syvällisempään hallintaan sekä julkaisuviestintään; taitto-ohjelmien käyttö sekä sähköisen viestinnän (esim. kotisivut ja blogit) alkeiden hallintaa. Musiikki Opiskellaan yhtyesoittoa ja -laulua valittujen teemojen mukaan, tuotetaan (äänitys, esitys) esittävää ja osallistuvaa musiikkia sekä tietokonemusiikkia ryhmän kiinnostuksen mukaan. 4

5 Ranska Saksa Opitaan kielen ja kulttuurin perusrakenteita. Opitaan ymmärtämään ja tuottamaan sekä ranskankielistä tekstiä että puhetta. Opetellaan kieleen ja kulttuuriin liittyviä perusasioita, joita tarvitaan tavattaessa saksaa puhuvia ihmisiä. Erilaisia tilanteita harjoitellaan myös suullisesti oikeaa ääntämystä korostaen. Lisäksi opitaan ymmärtämään saksaa puhuvien henkilöiden mielipiteitä ja ilmaisemaan omia käsityksiä jokaiselle läheisistä aiheista. Suullisen kielitaidon lisäksi opitaan myös ymmärtämään ja tuottamaan saksankielistä tekstiä. Tekninen työ Teknisen työn pitkässä valinnassa tutustutaan monipuolisesti eri tekniikan osa-alueisiin: puutekniikkaan, metallitekniikkaan sekä elektroniikkaan. Opiskelu koostuu opettajan antamista pakollisista harjoituksista sekä taitojen karttuessa myös lisääntyvässä määrin oppilaan omista projekteista. Ryhmä-/parityöskentely kuuluu kurssin ohjelmaan. Pitkän valinnan tarkoituksena on antaa oppilaalle perustasoa laajemmat tiedot ja taidot tekniikan eri osa-alueista sekä antaa hyvät valmiudet esim. ammatillisiin opintoihin ja myöhemmän elämän teknisiin harrastuksiin. Tekstiilityö Liikunta Tekstiilityön pitkässä valinnassa käytetään ja syvennetään aiemmin opittuja käsityötaitoja. Työskentely muodostuu vaatetukseen ja sisustamiseen liittyvistä aihekokonaisuuksista, jotka sisältävät monipuolisesti erilaisia työtapoja, kuten ompelua, lankatöitä, kirjontaa, kankaankudontaa sekä erikoistekniikoita. Pitkässä valinnassa pyritään antamaan entistä enemmän mahdollisuuksia eriytyvälle, yksilölliselle suunnittelulle ja työskentelylle jokaisen oppilaan erityistaitojen ja kiinnostuksen mukaan. Tavoitteena on, että tunneilla koetaan tekemisen iloa ja opitaan itseilmaisua käsityön keinoin. Valinnaisessa liikunnassa syvennetään kaikille yhteisen aineen lajitaitoja ja tietoja vuodenaikojen mukaan. Lisäksi tutustutaan lajeihin, jotka eivät sisälly kaikille yhteisenä aineena opetettavaan liikuntaan. Tytöille ja pojille pyritään järjestämään omat liikuntaryhmät. Pääsääntöisesti opiskelu tapahtuu kuitenkin sekaryhmässä. 5

6 2. Lyhyet valinnat Jokainen lyhyt valinta on yhden kurssin mittainen, ellei kurssikuvauksessa toisin mainita, ja työjärjestyksessä keskitettynä yhteen jaksoon, viisi tuntia viikossa. Kurssit valitaan 8. ja 9. luokkaa varten erikseen. Tästä ryhmästä valitaan kolme (3) kurssia kahdeksannelle ja kaksi (2) kurssia yhdeksännelle luokalle Kahdeksannen luokan kurssit (7.-luokkalaiset valitsevat kolme kurssia) Äidinkieli Matematiikka Ilmaisutaito Kurssilla paneudutaan erilaisiin ilmaisutapoihin ryhmässä sekä jonkin verran myös yksin. Teemme mm. rentoutus-, ääni- ja eläytymisharjoituksia. Tarkoitus on rohkaista jokaista ilmaisemaan itseään sanallisesti ja draaman keinoin. Kokeilemme myös improvisaatiota. Ongelmanratkaisukurssi Kurssin tavoitteena on kehittää loogista ajattelukykyä tutustumalla erityyppisiin ongelmiin ja pelaamalla ns. strategiapelejä. Tavoitteena on, että oppilas oppii erilaisia ongelmanratkaisutapoja sekä uskaltaa keskustella eri ratkaisumenetelmistä ja osaa vertailla niitä. Ongelmia pyritään esittämään mahdollisimman monipuolisesti: geometrista silmää vaativista kokoamis- ja hahmottamisongelmista systemaattista päättelyä vaativiin tehtäviin. Kurssilla tutustutaan lisäksi muutamiin strategiapeleihin esimerkiksi ristinolla, mylly, tammi, shakki jne. Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssilla kerrataan pääsääntöisesti 7-luokan asioita ja peruslaskutoimituksia, jotta 8-luokan kurssien asiat sujuisivat helpommin. Liikunta Tanssi ja kehonhuolto Kurssilla tutustutaan ryhmän toiveiden ja taitojen mukaan eri tanssilajeihin. Lisäksi perehdytään erilaisiin kehonhuollon mahdollisuuksiin. Erilaista musiikkia mukana jokaisella tunnilla. Tervetuloa! Palloilu 1 Jakson mahdollistamien sisä- ja ulkopalloilumuotojen taitojen ja pelaamisen (taktiikka) harjoittelu. Sääntöjen kertaus. Musiikki Bändikurssi, mukana laulukurssi Oppilas perehdytetään tarpeen mukaan yksin-, pari- ja ryhmälaulamisen tekniikoihin useiden harjoitteiden avulla. Kurssilla tutustutaan laajaan lauluvalikoimaan. Esiintymishaluiset kurssilaiset saavat mahdollisuuden myös yleisön edessä esiintymiseen. Kurssilla oppilas valitsee soittimensa ja pääsee soittamaan kurssilaisten itse valitsemia biisejä sekä saa aina tarvittaessa opetusta soittimensa hallinnassa. Laulajat saavat ohjausta solistilaulamisen ja halutessaan stemmalaulamisen opinnoissa. Tietokonemusiikki 1 Musiikin siirtäminen harjoitusten avulla tietokoneelle eli sävelmien siirtäminen ja muokkaus atk:lla. Kuvataide Animaatio ja stop motion Ideasta ensi-iltaan. Valmistetaan "Time-lapse / Stop-motion"- elokuvapätkiä tai oma animaatio piirtäen, muovailuvahasta tai askartelemalla. Tuotetaan liikkuvaa kuvaa kuvasarjojen avulla. Kurssilla tutustutaan animaation historiaan esimerkkien avulla. Valokuvaus 1 6

7 Kurssilla keskitytään valokuvauksen ilmaisukeinoihin, kameran toimintaan, mahdollisuuksiin ja valokuvan historiaan. Kurssin tavoitteena on, että oppilas pystyy tuottamaan taiteellisia kuvia digitaalisin keinoin. Järjestelmäkameran, kuin myös puhelimen kameratoiminnot ja kuvaformaatit tulevat tutuiksi. Savi ja kipsityöt Kurssilla perehdytään kuvanveistoon ja käyttöesineiden valmistukseen savesta ja kipsistä. Keskitytään taideveistoksen tai esim. astioiden valmistukseen. Kurssilla on mahdollista kokeilla dreijausta ja perehtyä saviesineiden värjäykseen ja lasitukseen. Kulinaristit keittiössä Jatkamme perustaitojen hiomista tutustumalla ruoanvalmistuksen saloihin opiskelijoiden toiveiden mukaan. Kokeilemme erilaisia ja myös taitoa vaativia ohjeita huomioiden vuodenajat ja ruokatrendit. Kurssilla tutustutaan myös eurooppalaiseen ruokakulttuuriin. Jauhopeukalot 1 Kurssilla valmistetaan leivonnaisia erilaisista taikinoista: hiivataikinasta patonkeja, sarvia ja pieniä leipiä, murotaikinasta piiraita, paistoksia ja torttuja sekä kahvikakkuja. Tutustumme myös pikaleivonnaisten ja tuulihattujen valmistukseen ja kokeilemme erilaisia valmistaikinoita. Tekninen työ Urheiluvälineiden valmistus TNL 1 Kurssin aikana oppilas voi suunnitella ja toteuttaa omia urheiluvälineitä. Kurssi toteutetaan yhteistyössä liikunta oppiaineen kanssa. Oppilas voi kurssin aikana valmistaa esimerkiksi, koripallotelineen, frisbiigolf - maalin, salibandy- tai jääkiekkomaalin, leuanvetotangon, pyöränhuoltotelineen, painonnostopenkin, roikkumisrenkaat, dippitapit jne. Kurssityöt ovat oppilaan itse suunnittelemia, joten kurssityöt voivat olla lähes mitä vain. Kurssin lopussa valmistetut tuotteet on mahdollista testata liikunnan opettajan kanssa. Kurssi ei vaadi aikaisempaa teknisen työn opiskelua. Elektroniikka ja perusohjelmointi tutuksi TNL 2 Kurssinaikana oppilas rakentaa ohjelmoitavan picaxe- piirin. Picaxen ohjelmoitavan piirin rakentamiseen ei vaadita mitään erityistaitoja, vaan kaikki tarvittavat taidot opitaan kurssilla. Picaxe piirin ohjelmointiin käytetään yksinkertaista ohjelmointi ohjelmaa, jonka perusteet kurssin aikana opitaan. Ohjelmointi toteutetaan tietokoneella. Kurssityö perustuu picaxe- piirin rakentamiseen ja ohjelmointiin. Piiri sijoitetaan jonkin itse valmistetun laitteen sisälle, jossa piirin tehtävänä on esimerkiksi ohjata, liikuttaa, valaista tai tuottaa ääntä. Kurssi työt voivat olla esimerkiksi pienois- autoja, -eläimiä, -veneitä tai jotain aivan muuta vain oppilaan oma mielikuvitus on rajana. Kurssi ei vaadi aikaisempaa teknisen työn opiskelua. Tekstiilityö Oma vaate 1 Valmistetaan ompelemalla arkivaatteita käyttäen valmiita kaavoja ja ohjeita. Kurssilla suunnitellaan asukokonaisuus ja valmistetaan ainakin osa siitä huomioiden omat taidot, materiaalit ja käytettävissä oleva aika. Lahjakurssi Valmistetaan pieniä töitä omaksi iloksi tai lahjaksi ystävälle. Käytetään monipuolisesti eri tekniikoita, materiaaleja ja välineitä, jotka sovitaan yhdessä kurssin alussa. Tavoitteena on paneutua myös tuotesuunnitteluun ja innostaa oppilaita omaan luovaan suunnitteluprosessiin. 7

8 Biologia Riista- ja kalastuskurssi Kurssin tavoitteena on syventää tietämystä riistaeläimistä ja riistanhoitotyöstä sekä kalastuksen eri osa-alueista ja kalavesien hoidosta. Kestävän kehityksen ymmärtäminen vahvistuu. Metsästäjätutkintoa suunnittelevalle kurssi on eduksi. Metsästyksen ja kalastuksen lainsäädäntöön perehdytään ja mahdollisuuksien mukaan tehdään maastotöitä. Paikallisista riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksista saadaan kuva alalla tehtävästä tutkimuksesta. Lyhyet valinnat/ omat muistiinpanot Valitse tästä 8 kurssia. Numeroi 1 8 omaan tärkeysjärjestykseesi. Valinnoista pyritään toteuttamaan mahdollisimman mieluisat kolme kurssia. Mieti huolella valintasi. Lue selosteet huolellisesti! Valintasi Lyhyet valinnat 8.lk Ilmaisutaito Ongelmanratkaisukurssi Matematiikan tukikurssi Riista- ja kalastuskurssi Tanssi ja kehonhuolto Palloilu 1 Bändikurssi, mukana laulukurssi 1 Tietokonemusiikki 1 Animaatio ja stop motion Valokuvaus 1 Savi ja kipsityöt Kulinaristit keittiössä Jauhopeukalot 1 Omavaatekurssi 1 Lahjakurssi Urheiluvälineiden valmistus Elektroniikka ja perusohjelmointi tutuksi pvm / 2016 Oppilas Luokka Huoltaja Palauta varsinainen valintalomake opinto-ohjaajalle myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana saatuasi tietää toteutuneet pitkät valintasi. Älä irrota tätä. huom! Palauta saamasi erillinen lomake opolle, tämä sivu jää sinulle itsellesi muistin tueksi 8

9 Pitkät valinnat/ omat muistiinpanot Pitkät valinnat opiskellaan hajautetusti läpi sekä kahdeksannen että yhdeksännen luokan, kumpanakin vuotena yhteensä neljä tuntia viikossa (neljä kurssia). Pitkiä valintoja valitaan kaksi ja kumpaakin ainetta on kaksi tuntia viikossa. Valitse seuraavista vaihtoehdoista ainakin kahdeksan oppiainetta numeroimalla ne 1 8 omaan tärkeysjärjestykseesi. Valinnoista pyritään toteuttamaan ainakin ykköstoive sekä mahdollisimman mieluisa muu vaihtoehto. Mieti huolellisesti valintasi. Lue selosteet huolellisesti! Valintasi Kaksi kurssi / lukuvuosi Kuvataide Kuvaviestintä Musiikki Ranska Saksa Tekninen työ Tekstiilityö Liikunta pvm / 2016 Oppilas Huoltaja Muista kopioida valintasi myös itsellesi. Palauta varsinainen, erillinen valintalomake opinto-ohjaajalle viimeistään torstaina Älä irrota tätä! huom! Palauta saamasi erillinen lomake opolle, tämä sivu jää sinulle muistin tueksi 9

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle 2017-2018 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Valinnaisaineet ovat pakollinen osa oppilaiden oppimäärää. Opetussuunnitelmamme tarjoaa erilaisia valinnanmahdollisuuksia

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 9.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Illan ohjelma Ekonomian valinnaisaineryhmän kahvila Tervetulosanat Opinto-ohjaajien esitys VALINNAISAINEIDEN ESITTELY KOULUN LUOKKATILOISSA PERUSKOULUN OPPIAINEET

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 6.luokka Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU.

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU. RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU Mikkelin kaupunki Valinnaisaineet kahdeksannella luokalla 2007-2008 Kahden lukuvuoden valinnaisainekursseista valitaan kaksi. Kurssilla opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8.- ja

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 SINULLE, KAHDEKSASLUOKKALAINEN Tämä tietopaketti on tarkoitettu peruskoulun yläkoulun 8.- luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET 6. LUOKKA Info 5. luokkalaisille Valinnaisainetarjoitin aukeaa 26.3. klo 18.00 6. luokan valinnaisaineet Liikunta Tekstiilityö Mediataito Kotitalous LIIKUNTAKURSSI Sekä tytöt

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2014-2015 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv. 2014-2015 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

7. luokkalaisten valinnaisaineet

7. luokkalaisten valinnaisaineet 7. luokkalaisten valinnaisaineet Valinnaisaineiden valinta Oppilaiden valinnaisaineiden määrä vaihtelee kielivalintojen takia.. Valinnaisaine on valinnainen valintavaiheessa, tämän jälkeen se kuuluu pakollisena

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla.

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. 5. luokalla on oppilaalla kaksi valinnaisainetta (1h + 1h) ja 6. luokalla yksi valinnaisaine (1h). Eniten valintoja saaneet valinnaisaineet toteutuvat.

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

LYHYTKURSSIT 9. luokalle

LYHYTKURSSIT 9. luokalle Taitava leipoja Ompele vaate! TEEMA-työpaja Teknisen työn lyhytkurssi Elektroniikka/ -ohjelmointikurssi Bändi ja lauluyhtye Digimusiikkia Mailapelikurssi Kunto ja kehonhuolto Historiaa ja draamaa - kurssi

Lisätiedot

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta Hamulan koulun valinnaisainetarjonta LUKUVUOSI 2016-2017 Sisällysluettelo ILMAISUTAITO... 3 KUVATAIDE... 4 MUSIIKKI... 5 LIIKUNTA... 6 OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA... 7 TEKNINEN TYÖ... 8 2 ILMAISUTAITO 5.

Lisätiedot

Tulevalle seitsemännen luokan oppilaalle ja hänen huoltajilleen

Tulevalle seitsemännen luokan oppilaalle ja hänen huoltajilleen Koivukyläntie 52 01350 VANTAA Puh. (09) 8392 3141 www.edu.vantaa.fi/simoya kaarina.meronen@edu.vantaa.fi Saate 6.4.2017 Tulevalle seitsemännen luokan oppilaalle ja hänen huoltajilleen Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Yläkoulujen lukkarityöpaja

Yläkoulujen lukkarityöpaja Yläkoulujen lukkarityöpaja 14.11.2017 Uuden opsin mukainen arviointikulttuuri Arviointisykli sama kaikille oppilaille, syksyllä kirjallinen väliarviointi ja lukuvuosiarviointi (sama pohja molemmissa).

Lisätiedot

KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT

KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Valintojen tekeminen -Wilma... 3 Vieraat kielet... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8,

Lisätiedot

Porin taidekoulun työpajaopinnot

Porin taidekoulun työpajaopinnot Porin taidekoulun työpajaopinnot Syventävissä opinnoissa oppilaat valitsevat itseään kiinnostavan työpajan vähintään vuodeksi kerrallaan. Työpajoissa työskennellään pitkäjänteisesti syventyen yhden taidemuodon

Lisätiedot

Valinnaiset aineet Paulaharjussa

Valinnaiset aineet Paulaharjussa Valinnaiset aineet Paulaharjussa 2016-2017 30.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä 1) Valinnaisten aineiden laajuus: 1 vvt sanallinen arviointi 38 tuntia > ei mennä kovin syvälle, opettajien osaaminen

Lisätiedot

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA 2017 2018 LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 LIELAHDEN KOULUN TUNTIJAKO 2019-2020 6.10.2017 TH Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta Viljakkalan Yhtenäiskoulu Valinnaisaineiden valinta lukuvuodeksi 2017 2018 Valinnaiset opinnot 3.-4. luokkalaisilla on kaksi tuntia taide- ja taitoaineiden valinnaisia opintoja viikossa. Lukuvuoden aikana

Lisätiedot

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten!

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! LANGINKOSKEN KOULU 2012-2013 VALINNAISAINEET 9. LUOKALLE Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! Merkitse valintalomakkeeseen kuitenkin

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖPAJATARJONTA

LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖPAJATARJONTA työpajat 2013-2014 TYÖPAJAOPETUS Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Kuvataiteen työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti yli 14 vuotiaille, kaksi vuotta periodiopetuksessa

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE Jokainen oppilas valitsee kolme valinnaisainetta, joita opiskellaan 8. ja 9. luokalla kaksi tuntia viikossa kutakin. Oppilas valitsee siis yhteensä 6 tuntia valinnaisaineopintoja.

Lisätiedot

TAITO- JA TAIDEAINEET KUVATAIDE (KU)

TAITO- JA TAIDEAINEET KUVATAIDE (KU) Taito- ja taideaineet TAITO- JA TAIDEAINEET KUVATAIDE (KU) Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Opetuksessa syvennetään

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2017-2018 9. -luokat Nykyiset kahdeksasluokkalaiset valitsevat 9. -luokkaa varten yhden uuden valinnaisaineen (2 viikkotuntia) 8. -luokalla päättyvän

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2018 2019 4.-6.luokat Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Valinnaisaineet Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Sisällys OHJEET VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN... 2 B2-KIELI: SAKSA... 3 KOTITALOUS... 4 KUVATAIDE... 5 MUSIIKKI... 6 KÄSITYÖ TEKNINEN TYÖ...

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille Valinnaisaineet Järvenperän koulussa Info huoltajille 17.1.2018 Tervetuloa Ohjelma 17.45- Mahdollisuus kahvitteluun 18.00-18.30 Luokat 7ABC: Info valintojen tekemisestä, auditoriossa Luokat 7DEF: Tutustumista

Lisätiedot

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1.

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1. Ajankohtaista Taidelukioviikko.. 5.. Lopputyönäyttely Muutos.. alkaen, näyttelyyn voi tutustua koulupäivien aikana 8.. saakka Promenadikonsertti ti.. klo 8:0 Melartinsalissa, vapaa pääsy, ohjelma 0 Kevyen

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2016-2017

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2016-2017 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2016-2017 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv 2016-2017 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Samoja pitkiä valinnaisaineita opiskellaan kaksi lukuvuotta (8. ja 9. lk).

Samoja pitkiä valinnaisaineita opiskellaan kaksi lukuvuotta (8. ja 9. lk). VALINNAISAINEISTA Seitsemännen luokan jälkeen taide- ja taitoaineista jäävät pois kuvataide, käsityö ja kotitalous. Kahdeksannen luokan jälkeen taide- ja taitoaineista jää pois musiikki. Edellä olevista

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2017 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA 26.1.2017 ILLAN OHJELMASSA: Kahvit Yleisiä asioita Tredun rakentamisaikataulusta Valinnaisaineiden valinnan esittelyä Huoltajien kysymyksiä valinnaisaineista

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv. 2017-2018 Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisaineiden valinta tapahtuu Wilmassa huoltajan Wilma-tunnuksella 4. lk oppilaan huoltaja valitsee varsinaisesta

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten 1 LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2015 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle

Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle 6.-luokkalaisille ja 6.-luokkalaisten huoltajille Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle Sivistystoimiala Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle Hakeminen

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 Toisen asteen koulutus: LUKIO - KOULUTUS AMMATILLINEN KOULUTUS

Lisätiedot

VALINNAISAINEEN VALINTA

VALINNAISAINEEN VALINTA VALINNAISAINEEN VALINTA Valinnaisaine valitaan 4. luokan ajaksi eli lukuvuodeksi 2018 2019. Jokainen oppilas valitsee itselleen yhden valinnaisaineen. Kesken lukuvuoden valinnaisainetta ei voi vaihtaa.

Lisätiedot

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä TYÖPAJAT 2015-2016 Sinulla on käsissäsi lyhyt selostus niistä kaikista työpajoista, joita voit valita ensi lukuvuodeksi. Kokeile eri mahdollisuuksia ja valitse rohkeasti uusia työpajoja. KATUTAIDE KERAMIIKKA

Lisätiedot

Palokan yhtenäiskoulu

Palokan yhtenäiskoulu Palokan yhtenäiskoulu Pitkät valinnaiskurssit 8. luokalla lv. 2016-2017 Koivutie 5 40270 PALOKKA https://peda.net/jyvaskyla/palokankoulu rehtori puh. 050 561 6253 opettajat puh. 040 778 7975 opinto-ohjaajat

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2017-18 Valinnaisaineet ja niiden valitseminen Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa

Lisätiedot

Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta

Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valintojen tekeminen kahdeksannella luokalla Mitä uutta yhdeksännellä luokalla? Yhteisiä oppiaineita yhdeksännellä luokalla on 25 ja valinnaisaineita 6 tuntia. Seitsemännellä

Lisätiedot

KATUTAIDE KERAMIIKKA

KATUTAIDE KERAMIIKKA TYÖPAJAT 2012-2013 Sinulla on edessäsi lyhyt selostus niistä kaikista työpajoista, joita voit valita ensi lukuvuodeksi. Kokeile eri mahdollisuuksia ja valitse rohkeasti uusia työpajoja. KATUTAIDE Työpajassa

Lisätiedot

VALINNAISKURSSIT 6.LK

VALINNAISKURSSIT 6.LK VALINNAISKURSSIT 6.LK Kursseja on tarjolla yhteensä kahdeksan. Design -kursseja neljä. Äly ja väläys -kursseja kaksi. Ilmaisu -kursseja kaksi. Jokainen oppilas valitsee lukuvuodelle kaksi kurssia, joita

Lisätiedot

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta KUVATAITEEN OPETUS JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden kurssit suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien kurssien sisältöihin Pedanetin avulla, jotta tulet valinneeksi

Lisätiedot

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018 Linnainmaan koulu Valinnaisaineet 2016-2018 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 7.-9. LUOKILLA AINE 7 8 9 Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 3 9 A-KIELI 2 3 3 8 B-KIELI (RUOTSI) 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

VALINNAISKURSSIT 5.LK

VALINNAISKURSSIT 5.LK VALINNAISKURSSIT 5.LK Kursseja on tarjolla yhteensä kahdeksan. Design -kursseja kolme. Äly ja väläys -kursseja kolme. Ilmaisu -kursseja kaksi. Jokainen oppilas valitsee lukuvuodelle kaksi kurssia, joita

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRTOLUVALLA JA HUOLTAJANKUULEMISELLA Kysytään Wilma-lomakkeella:

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU

EHNROOSIN KOULU EHNROOSIN KOULU 2017-2018 Vahvoilta juurilta tiedot ja taidot tulevaisuuteen! TERVETULOA 7. LUOKALLE EHNROOSIN KOULU Nordenskiöldintie 2 04600 Mäntsälä puh. 040 3145 310 Rehtori 311 Apulaisrehtori 312

Lisätiedot

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015 Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja PÄÄTTÖARVIOINTI Opetussuunnitelman perusteiden mukaan päättöarvosanan tulee perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa

Lisätiedot

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet A2-kielet Vieraat kielet: Eteläisellä alueella tarjolla seuraavat vapaaehtoiset kielet: espanja saksa ranska Valinta valinnaisten aineiden kanssa. Äidinkielen

Lisätiedot

VALINNAISKURSSIT 4.LUOKKA

VALINNAISKURSSIT 4.LUOKKA VALINNAISKURSSIT 4.LUOKKA Kursseja on tarjolla yhteensä seitsemän. Design -kursseja kolme. Äly ja väläys -kursseja kaksi. Ilmaisu -kursseja kaksi. Jokainen oppilas valitsee lukuvuodelle kaksi kurssia,

Lisätiedot

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA Valitse 2 kurssia B-valinnaisia opintoja. Yhden kurssin kesto on 38 tuntia. Toisen valitsemistasi kursseista opiskelet syyslukukaudella ja toisen kevätlukukauden aikana.

Lisätiedot

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Luku 16.21 Valinnaisaineet Valinnaisaineiden vuosiluokkakohtaiset tavoitteet, sisällöt, työtavat ja oppimisympäristö sekä arviointi Valmistelijat: Pasi Jolanki,

Lisätiedot

Opiskelu Vantaankosken koulussa

Opiskelu Vantaankosken koulussa Opiskelu Vantaankosken koulussa tulevat 7. luokat Lukuvuosi 2015 2016 Sisältää koululle palautettavan taustatietolomakkeen! Hei, sinä tuleva seitsemäsluokkalainen! Me Vantaankosken koulun opettajat toivotamme

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

1. Ranska, saksa, venäjä 2. Tietotekniikka 3. Kotitalous 4. Käsityö/tekninen 5. Käsityö/tekstiili 6. Kuvataide 7. Musiikki 8. Liikunta 9.

1. Ranska, saksa, venäjä 2. Tietotekniikka 3. Kotitalous 4. Käsityö/tekninen 5. Käsityö/tekstiili 6. Kuvataide 7. Musiikki 8. Liikunta 9. NASTOLAN YLÄKOULUN VALINNAISAINEET 8. lk 9. lk 2017 2019 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Kahdeksannella luokalla opiskeluohjelmaan tulevat uusina asioina valinnaisaineet, jotka oppilas valitsee omien kiinnostustensa,

Lisätiedot