parempaa sääntelyä lisää kilpailua ja ostovoimaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "parempaa sääntelyä lisää kilpailua ja ostovoimaa"

Transkriptio

1 parempaa sääntelyä lisää kilpailua ja ostovoimaa päivittäistavarakaupan hallitusohjelmatavoitteet Lähivuosien suuria haasteita Suomelle ovat kuluttajien ostovoiman ja kansantalouden kehityksen turvaaminen. Kotimarkkinoiden toimivuus on kummankin tavoitteen kannalta keskeistä. Poliittisilla päätöksillä ja sääntelyä parantamalla voi oleellisesti tukea kilpailun mahdollisuuksia sekä elinkeinojen kykyä rakentaa hyvinvoivaa ja työllistävää Suomea myös tulevaisuudessa. On tärkeää, että vuoden 2015 hallitusohjelmassa Kuluttajien ostovoima turvataan. Ruoan verotusta kevennetään. Alkoholimyyntiä vapautetaan vaiheittain. Reseptivapaiden lääkkeiden myynti kaupassa sallitaan turvallisen valikoiman puitteissa. Kaupan rakentamisen sääntelyä parannetaan. Ruokakaupan kattava palveluverkosto turvataan.

2 kuluttajien ostovoima turvattava Kuluttajien ja kaupan kannalta on välttämätöntä, että kansantalous saadaan kasvuun ja kuluttajien ostovoima turvataan. Maltilliset palkkaratkaisut, elinkustannusten nousu ja kuntaverojen kiristyminen syövät merkittävästi kuluttajien ostovoimaa. Veronmaksajien keskusliiton laskelmien mukaan kuluttajien ostovoima tulee supistumaan 1,1 % vuonna 2014 ja 0,5 % vuonna Jos kotimarkkinat eivät kasva, kaupan alan yritysten toiminta vaikeutuu, työttömyys kasvaa ja alan investoinnit supistuvat. Kauppa on erittäin merkittävä työllistäjä ja investoija Suomessa. Kuluttajien ostovoimaa ja valtiontaloutta voidaan tehokkaasti parantaa purkamalla kilpailua rajoittavaa turhaa sääntelyä: Kilpailun siivittämä hintojen lasku lisää kuluttajien ostovoimaa ja keskittää hankintoja kotimaahaan, mikä tukee työllisyyttä ja kasvattaa valtion verotuloja. Veroratkaisuja tehtäessä on huomioitava niiden vaikutus kuluttajien ostovoimaan ja kotimarkkinoiden kilpailukykyyn. Kilpailua rajoittavaa kaupan alan sääntelyä on purettava ostovoiman ja työllisyyden turvaamiseksi. Elintarvikkeiden osuus kokonaiskulutuksesta tuloluokittain 2012 Osuus kulutusmenoista, % Laskennallinen verotus Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat, veroton osuus LähdE: TiLASTOKESKUS Kotitalouksien kulutusmenot kotitaloutta kohti tuloviidenneksittäin Kotitalouden tuloluokka (5 = korkein) Elintarvikkeiden osuus kotitalouksien kokonaiskulutuksesta vaihtelee huomattavasti tuloluokittain. Vuonna 2012 kotitalouksien alin tuloviidennes käytti noin 15,8 % (2 726 euroa) kokonaiskulutuksestaan elintarvikkeisiin. Ylimmällä tuloviidenneksellä osuus on noin 10,5 % (6 144 euroa). 2

3 Päivittäistavarakaupan hallitusohjelmatavoitteet 2015 Ruoan verotusta kevennettävä Ruoan alv on Suomessa lähes kolminkertainen EU-keskiarvoon verrattuna. Ruoan ALV on laskettava lähemmäs eurooppalaista keskitasoa. 40 % ruoan hinnasta on Suomessa veroja: Poliittisella päätöksenteolla voidaan merkittävästi vaikuttaa ruoan hintatasoon. Suomen alv-kanta (14 %) on jo lähes kolminkertainen eurooppalaiseen keskiarvoon (EU15-maat 5,0 %) verrattuna. Myös valmisteverot painavat kotimaisen ruokaketjun kilpailukykyä. Ruoka on välttämättömyyshyödyke, josta kuluttajan on vaikea tinkiä. Pienituloisilla menee suhteellisesti enemmän rahaa ruokaan kuin keskimäärin (kts. taulukko sivulla 2). Ruoan alv:n lasku lisäisi kuluttajien ostovoimaa ja tukisi kotimarkkinoiden kehitystä. Jo prosentin lasku ruoan alv:ssa lisäisi kuluttajien ostovoimaa 120 miljoonalla eurolla vuodessa. Lasketaan ruoan arvonlisäveroa vaiheittain lähemmäs eurooppalaista tasoa alle 10 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Uusia valmisteveroja ei tule säätää elintarvikkeille eikä nykyisiä korottaa. Alkoholimyyntiä vapautettava vaiheittain Mietojen viinien ja muiden mietojen alle 5,5 % alkoholijuomien myynti on sallittava ruokakaupassa. Uudistus lisää terveen kilpailun mahdollisuuksia ja edistää kasvun sekä työpaikkojen syntymistä. Alkon sijainti myymälän vieressä lisää myymälän myyntiä noin 15 % ja heikentää vastaavasti sellaisen myymälän kilpailuasemaa, jonka yhteydessä ei ole Alkoa. Vapauttamalla mietojen viinien ja alle 5,5 % alkoholijuomien myynti ruokakauppoihin lisätään terveen kilpailun mahdollisuuksia ja edistetään kasvua sekä työllisyyttä erityisesti pienissä myymälöissä. Lähes 100 miljoonaa euroa enemmän verotuloja joka vuosi toisi Suomeen jo se, että alle 5,5 % alkoholijuomien myyntiä vapautettaisiin. Samalla kilpailu lisääntyisi kun monopolin aiheuttama kilpailuhaitta ja matkustajatuonti vähenisivät. Kaupassa myytävien viinien ja erikoisoluiden valikoiman laajentaminen eurooppalaistaa ruokakulttuuriamme. Kansanterveyden kannalta olisi järkevää siirtää kulutusta mietoihin alkoholijuomiin sallimalla mietojen viinien ja alle 5,5 % alkoholijuomien myynti ruokakaupoissa sekä alentamalla mietojen alkoholijuomien verotusta. Alkoholihaittoihin tulee puuttua tavoin, jotka aiheuttavat kansalaisten suurelle, alkoholia kohtuullisesti kuluttavalle enemmistölle mahdollisimman vähän arkielämän haittaa. Painopiste on suunnattava valistukseen ja ennaltaehkäisevään päihdetyöhön. Selvitetään mietojen viinien ja alle 5,5 % alkoholijuomien myynnin sallimista päivittäistavarakaupassa. Huomioidaan vaikutukset alkoholin kulutukseen, kaupan kilpailuun, työllisyyteen ja valtion verotuloihin. 3

4 Lääkejakelun uudistaminen säästäisi 100 miljoonaa euroa veronmaksajien varoja vuosittain. turvallinen valikoima Reseptivapaita lääkkeitä kauppoihin Reseptivapaiden lääkkeiden myynti tulee sallia päivittäistavarakaupoissa, turvallisen valikoiman puitteissa. Uudistetaan Suomen lääkejakelua muiden Pohjoismaiden kokemusten perusteella paremmin kuluttajia palvelevaksi. Ruotsissa on tällä hetkellä noin itsehoitolääkkeitä tarjoavaa myyntipistettä, Suomessa apteekkeja ja niiden hoitamia lääkekaappeja yhteensä vajaa kpl. Lääkejakelun kokonaisuudistus säästäisi 100 miljoonaa euroa veronmaksajien ja yhteiskunnan varoja vuosittain. Reseptivapaiden lääkkeiden myynnin vapauttaminen parantaisi lääkkeiden saatavuutta etenkin haja-asutusalueilla. Kilpailun kautta lääkkeiden hinnat laskisivat. Nikotiinikorvausvalmisteiden kuluttajahinnat laskivat myynnin vapauttamisen myötä noin 15 %. Uudistus turvaisi erityisesti pienten kauppojen säilymistä, kilpailukykyä ja työllisyyttä. Selvitetään reseptivapaiden lääkkeiden myynnin sallimista vähittäiskaupoissa, turvallisen ja rajatun valikoiman puitteissa muiden Pohjoismaiden tavoin. kaupan Rakentamisen sääntelyä parannettava Kaupan sijainnin ohjausta koskevaa sääntelyä on uudistettava joustavammaksi. Kaavoitusmenettelyä on muutettava nopeammaksi ja läpinäkyvämmäksi. Korottamalla kaupan suuryksikön määritelmä neliömetriin ja luopumalla vaatimuksesta sijoittaa suuryksiköt keskusta-alueille edistettäisiin päivittäistavara kaupan kilpailua. Samalla vähennettäisiin alaan kohdistuvaa hallinnollista rasitetta. Kaavoituksella tulee varata tarpeeksi riittävän suuria ja laadukkaita kauppapaikkoja. Avoimuus ja läpinäkyvyys kaavoituksessa ja kuntien tonttipolitiikassa takaa tasapuolisen kohtelun nykyisille ja uusille kaupan toimijoille. Sääntelyä purkamalla turvataan päivittäistavarakaupan merkittävät alueelliset investoinnit ja työllistämisen edellytykset. Päivittäistavarakauppa investoi muun muassa rakentamiseen ja kaupan palveluverkoston ylläpitoon satoja miljoonia euroja vuosittain. Selvitetään maankäyttö- ja rakennuslain muutostarpeita päivittäistavarakaupan osalta sekä alalle pääsyn, kilpailun että ympäristö- ja aluepolitiikan kannalta. 4

5 Päivittäistavarakaupan hallitusohjelmatavoitteet Myymälöiden lukumäärä Lähde: Nielsen Ruokakaupan palveluverkosto turvattava Kaupan palveluiden on oltava kaikkien kuluttajien helposti saavutettavissa koko maassa. Ruokakaupan palvelut on turvattava Suomen asuttavuuden ja huoltovarmuuden säilyttämiseksi. Kaupan alan sääntelyä vähentämällä, kuten tuotevalikoiman ja aukioloaikojen rajoituksia purkamalla voidaan tehokkaasti turvata kattavan palveluverkoston säilymistä. Merkittävä osa (2/3) palveluverkostoa ovat pienet, tyypillisesti lähiöissä, taajamissa ja haja-asutusalueilla sijaitsevat lähikaupat. Ne varmistavat kuluttajille välttämättömien elintarvikkeiden ja muiden lähipalveluiden, kuten postipalveluiden saatavuuden. Lähes 70 % postin palvelupisteistä toimii ruokakaupan yhteydessä. Myymälöiden määrä on vuodesta 1995 laskenut noin myymälästä noin myymälään. Kyläkauppojen määrä vähenee noin 30 myymälällä vuodessa: Jos tahti jatkuu, kymmenen vuoden kuluttua meillä ei ole enää yhtään kyläkauppaa. Kyläkauppojen toimintaedellytykset tulee turvata esimerkiksi uudistamalla Kyläkauppojen investointitukea. Haja-asutusalueiden elintarvikejakelun ja kauppapalveluiden turvaamiseksi on varmistettava, ettei nykyistä kauppojen tuotevalikoimaa supisteta eikä myymälöiden toimintaa vaikeuteta lisäsääntelyllä. Selvitetään, miten päivittäistavarakaupan myymälät voisivat toimia nykyistä joustavammin Alko Oy:n ja apteekkien asiamiehinä alkoholijuomien ja lääkkeiden jakelussa. Sallitaan kaupalle vapaat aukioloajat. 5

6 Päivittäistavarakauppa on vastuullinen ikärajavalvottavien tuotteiden myyjä. PäivittäistavarakauPan tehtävät Kuluttajien haluamien kattavien valikoimien luominen. Tänä päivänä kaupoissa on monipuolinen valikoima, johon kuluttaja voi valinnoillaan vaikuttaa. Kysyntään on vastattu esimerkiksi laajentamalla luomu- ja lähiruokavalikoimia. Kaupan palveluverkoston ylläpitäminen koko maassa. Kattavan palveluverkon ylläpitäminen mahdollistaa osaltaan maamme asuttavuuden. Kaupan yhteydessä on usein myös muita kuluttajan kannalta tärkeitä toimintoja kuten postipalvelut. Elintarvikeketjun tehokkuuden ja tuottavuuden kehittäminen. Kauppa on kantanut suuren vastuun Suomen elintarvikeketjun tehokkuuden kehittämisestä. Kuluttaja hyötyy tehokkuudesta edullisina hintoina ja kattavina valikoimina. Elintarviketurvallisuudesta huolehtiminen. Kaupan omavalvontatyö varmistaa, että kuluttaja voi luottaa elintarvikkeiden turvallisuuteen. Ikärajavalvottavien tuotteiden myynnin valvominen. Päivittäistavarakauppa kehittää jatkuvasti ikärajavalvontaa. ikärajapassikoulutuksen on suorittanut jo noin työntekijää ja alan opiskelijaa viimeisten viiden vuoden aikana. Elintarvikehuollon ja -jakelun varmistaminen Suomessa. Suuri osa elintarvikeketjun logistiikasta on kaupan vastuulla. Kaupan rooli on tärkeä myös poikkeusolojen huoltovarmuudelle Suomessa. Vapaan kilpailun ja monien hankintakanavien turvaaminen. Suomessa hankinnoista vastaa pääosin viisi toimitusketjua. Yritykset, alueelliset organisaatiot ja yksittäiset myymälät tekevät myös suoria hankintoja. Useilla hankintakanavilla varmistetaan monipuoliset valikoimat kuluttajille. Työllisyyden turvaaminen ja merkittävät kotimaan investoinnit. Päivittäistavarakauppa ja horeca-tukkukauppa työllistävät noin henkilöä. Alat ovat olleet myös talouden taantumissa vakaita työllistäjiä. Lisäksi päivittäistavarakauppa investoi joka vuosi kotimaahan satoja miljoonia euroja. Ympäristönäkökulmien huomioiminen toiminnassa. Logistiikkaratkaisuilla vältetään turha kuljetusliikenne ja energiansäästöä parannetaan kiinteistöissä ja kylmälaitteissa. Kuluttajille tuttuja ovat myös kauppojen pullonpalautus ja noin 900 ekopistettä, jotka tarjoavat monipuoliset kierrätysmahdollisuudet. Päivittäistavarakauppa ry PTY on alan edunvalvoja elinkeino- ja yhteiskuntapoliittisessa päätöksenteossa. PTY:n jäseniä ovat Heinon Tukku Oy, K-kauppiasliitto, Lidl Suomi Ky, Minimani, M Itsenäiset Kauppiaat Oy, R-kioski Oy, Ruokakesko Oy, Stockmann Oyj Abp, Suomen Lähikauppa Oy, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK, Tokmanni-konserni ja Wihuri Oy. 6

7 Päivittäistavarakauppa on merkittävä työllistäjä ja investoija Päivittäistavarakauppa on vastuullinen toimija, joka hoitaa monia yhteiskunnan kannalta tärkeitä tehtäviä. Päivittäistavarakauppa ja HoReCa-tukkukauppa työllistävät noin henkilöä ja investoivat joka vuosi kotimaahan satoja miljoonia euroja. Päivittäistavarakauppa tekee myös aktiivisesti työtä esimerkiksi elintarviketurvallisuuden, ikärajavalvonnan ja ympäristönäkökulmien edistämiseksi sekä koko Suomen asuttavuuden turvaamiseksi. Epävarmassa taloustilanteessa päivittäistavarakaupan merkitys vain korostuu kansantalouden kasvun ja työllisyyden tukijana. Siksi kaupan toimintaedellytyksien turvaaminen on koko yhteiskunnan kannalta tärkeää. Liika sääntely haittaa kilpailua ja kotimarkkinoita Kaupan alaa koskeva sääntely on Suomessa yksi OECD-maiden tiukimmista. Näin tiukka sääntely haittaa sekä kilpailua että kotimarkkinoiden kehitystä. Reilua, markkinalähtöistä kilpailua tulee lisätä lainsäädäntöä purkamalla. Myös Euroopan komissio on kehottanut Suomea uudistamaan vähittäiskaupan sääntelyä ja poistamaan rajoituksia, jotta uudet toimijat pääsevät markkinoille. Työssä kannattaa hyödyntää muiden Pohjoismaiden kokemuksia esimerkiksi arvioitaessa kaupan aukioloaikojen ja maamme lääkejakelun uudistamista sekä kaupan rakentamisen kaavoitusta. Vähittäiskaupan sääntely Belgia Israel Italia Espanja Suomi Saksa Ranska Kreikka Kanada Itävalta Slovakia Unkari Norja OECD keskiarvo Portugali Iso-Britannia Tanska Tsekki Irlanti Viro Islanti Sveitsi Chile Alankomaat Uusi-Seelanti Slovenia Ruotsi (indeksi 0 5) 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Suomen vähittäiskauppa oli OECD-maiden voimakkaammin säänneltyjen joukossa vuonna 2013 OECD:n mukaan Suomen vähittäiskaupan sääntely oli viidenneksi tiukinta tutkittujen OECD-maiden joukossa vuonna Vuonna 1998 Suomi sijoittui listan puoliväliin. Voimakas sääntely hidastaa Suomen vähittäiskaupan tuottavuuden kehitystä 2 Kilpailuviraston selvityksen mukaan kaupan sijainnin ohjausta ja tontinluovutusta niihin liittyvine menettelyineen olisi tarkasteltava pikaisesti uudelleen 3 1 OECD (2013), Product Market Regulation Database, Mittarit keskittyvät kilpailuun ja kustannuksiin vaikuttavaan sääntelyyn. 2 OECD Economic Surveys, Finland, February Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksiä 3/2013: Kaupan sijainnin sääntely. 7

8 Sääntelyä parantamalla voidaan tehokkaasti lisätä kilpailun edellytyksiä. Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää! Päivittäistavarakauppa ry Puh. (09) Toimitusjohtaja Kari Luoto Puh Hyvää tilastotietoa myös verkkosivuillamme

Sääntelyn purkaminen turvaa kotimaisen kaupan kilpailukykyä... 3. Päivittäistavarakauppa osa yhteiskuntaa... 6 Keskeisiä tunnuslukuja 2009...

Sääntelyn purkaminen turvaa kotimaisen kaupan kilpailukykyä... 3. Päivittäistavarakauppa osa yhteiskuntaa... 6 Keskeisiä tunnuslukuja 2009... Päivittäistavarakauppa 2010 2011 SISÄLTÖ Sääntelyn purkaminen turvaa kotimaisen kaupan kilpailukykyä... 3 Päivittäistavaramarkkinat Suomessa Päivittäistavarakauppa osa yhteiskuntaa... 6 Keskeisiä tunnuslukuja

Lisätiedot

Päivittäistavarakaupan rooli ja tehtävät elintarvikeketjussa eivät saa unohtua... 3

Päivittäistavarakaupan rooli ja tehtävät elintarvikeketjussa eivät saa unohtua... 3 Päivittäistavarakauppa 2011 2012 SISÄLTÖ Päivittäistavarakaupan rooli ja tehtävät elintarvikeketjussa eivät saa unohtua... 3 Päivittäistavaramarkkinat Suomessa Päivittäistavaramarkkinat Suomessa 2010 ja

Lisätiedot

Working Paper Itsehoitolääkkeiden kaupan vapauttamisen merkitys kuluttajille ja kaupalle

Working Paper Itsehoitolääkkeiden kaupan vapauttamisen merkitys kuluttajille ja kaupalle econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Mankinen,

Lisätiedot

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 Tehokkaasti energiaa kohtuullisin kustannuksin Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 ISBN-13

Lisätiedot

SUOMESSA SUOMESSA VÄHITTÄISKAUPPA VÄHITTÄISKAUPPA. Tuomas Santasalo Katja Koskela. Tuomas Santasalo Katja Koskela VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA 2008

SUOMESSA SUOMESSA VÄHITTÄISKAUPPA VÄHITTÄISKAUPPA. Tuomas Santasalo Katja Koskela. Tuomas Santasalo Katja Koskela VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA 2008 Tuomas Santasalo Katja Koskela VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA Vähittäiskauppa Suomessa -kirja kuvaa suomalaisen vähittäiskaupan toimintaa graafisten kuvioiden ja tilastojen avulla vuoden 2008 tilanteessa. Kirja

Lisätiedot

Atrian vuosikertomus. Ruokaa Perinteitä. Ihmisiä SISÄLTÖ

Atrian vuosikertomus. Ruokaa Perinteitä. Ihmisiä SISÄLTÖ Atrian vuosikertomus 2014 Ruokaa Perinteitä Ihmisiä Atrian vuosikertomus 2014 AVAINLUVUT 1 ATRIA-KONSERNIN AVAINLUVUT 2014 2013 Liikevaihto MEUR 1 426,1 1411,0 Liikevoitto MEUR 40,6 19,7 Liikevoitto %

Lisätiedot

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013 Kristillisdemokraattinen linja 2013 JOHDANTO Kristillisdemokratia on kansainvälinen ideologia, joka kantaa monissa yhteiskunnissa merkittävää vastuuta valtion kehittämisestä. Kristillinen arvoperusta antaa

Lisätiedot

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013 Kristillisdemokraattinen linja 2013 JOHDANTO Kristillisdemokratia on kansainvälinen ideologia, joka kantaa monissa yhteiskunnissa merkittävää vastuuta valtion kehittämisestä. Kristillinen arvoperusta antaa

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset

Lisätiedot

Vähittäiskaupan sääntely ja sen vaikutukset: Bibliometrinen analyysi vuosilta 1990-2010.

Vähittäiskaupan sääntely ja sen vaikutukset: Bibliometrinen analyysi vuosilta 1990-2010. Vähittäiskaupan sääntely ja sen vaikutukset: Bibliometrinen analyysi vuosilta 1990-2010. Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Laura Hakala 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

Huomisen ruoka Kansallisen ruokastrategian taustaraportti

Huomisen ruoka Kansallisen ruokastrategian taustaraportti Huomisen ruoka Kansallisen ruokastrategian taustaraportti Maa- ja metsätalousministeriö 2/2010 Helsinki 2010 Julkaisun nimi: Huomisen ruoka Kansallisen ruokastrategian taustaraportti Julkaisija: Maa- ja

Lisätiedot

TOIMIALAVUOROPUHELU HOTELLI-, RAVINTOLA- JA MATKAILUTOIMIALA

TOIMIALAVUOROPUHELU HOTELLI-, RAVINTOLA- JA MATKAILUTOIMIALA Suomi maailmantaloudessa -seminaari 12.10.2004, Dipoli TOIMIALAVUOROPUHELU HOTELLI-, RAVINTOLA- JA MATKAILUTOIMIALA Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto SHR ry Suomen Restonomit

Lisätiedot

ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ

ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ Julkaistavissa 16.6.2009 klo 11 ULOS TALOUSKRIISISTÄ Keskuskauppakamarin näkemyksiä Suomen talouden nousun edellytyksistä

Lisätiedot

Verottaja ostajan kukkarolla

Verottaja ostajan kukkarolla 50 4.10.2007 Verottaja ostajan kukkarolla - kulutusverot Suomessa ja muissa maissa M i n n a P u n a k a l l i o Hinta, % 100 80 60 40 20 0 ALV Valmistevero Nettohinta 1 TIIVISTELMÄ Kulutusverot lohkaisevat

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg TASAVERO Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä Martti Nyberg www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Keskeisiä havaintoja Capgemini Consultingin Päivittäistavarakauppa ry:lle tekemästä lääkejakelun vapauttamista koskevasta esiselvityksestä

Keskeisiä havaintoja Capgemini Consultingin Päivittäistavarakauppa ry:lle tekemästä lääkejakelun vapauttamista koskevasta esiselvityksestä Keskeisiä havaintoja Capgemini Consultingin Päivittäistavarakauppa ry:lle tekemästä lääkejakelun vapauttamista koskevasta esiselvityksestä 13.4.2011 Capgemini Consulting is the strategy and transformation

Lisätiedot

kaupasta kaikille Katri Koistinen, Minna Lammi ja Anu Raijas (toim.) Kuluttajatutkimuskeskus

kaupasta kaikille Katri Koistinen, Minna Lammi ja Anu Raijas (toim.) Kuluttajatutkimuskeskus kaupasta kaikille Katri Koistinen, Minna Lammi ja Anu Raijas (toim.) Kuluttajatutkimuskeskus kaupasta kaikille kaupasta kaikille Katri Koistinen, Minna Lammi ja Anu Raijas (toim.) Kuluttajatutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Adoptiosta äitiyteen kristillisdemokratiaa selkokielellä. 1. Adoptio

Adoptiosta äitiyteen kristillisdemokratiaa selkokielellä. 1. Adoptio Adoptiosta äitiyteen kristillisdemokratiaa selkokielellä A 1. Adoptio Adoptiota on tarkasteltava lapsen edun näkökulmasta. Adoptiossa on ensisijaisesti kyse lapsen oikeudesta turvallisten vanhempien, äidin

Lisätiedot

VERKKOJULKAISU. Tavoitteena aktiivinen ja elinvoimainen. kyläkauppa KYLÄKAUPAN PALVELUOPAS

VERKKOJULKAISU. Tavoitteena aktiivinen ja elinvoimainen. kyläkauppa KYLÄKAUPAN PALVELUOPAS VERKKOJULKAISU Tavoitteena aktiivinen ja elinvoimainen kyläkauppa KYLÄKAUPAN PALVELUOPAS Kyläkauppoja ei ole varaa menettää Kyläkauppojen määrä on laskussa, mutta niiden merkitys kylien elinvoimaisuudelle

Lisätiedot

VEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

VEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Valtioneuvoston kanslia Talousneuvosto VEROTUS KANSAINVÄLISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Työryhmäraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 2002/5 Talousneuvostolle Hyvinvointiyhteiskunta nojaa verotuksen

Lisätiedot

Elintarviketeollisuus

Elintarviketeollisuus Elintarviketeollisuus Toimialaraportti 4/2010 Leena Hyrylä TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 00170 HELSINKI PL

Lisätiedot

III-olut Alkoon ja II-olut kauppoihin

III-olut Alkoon ja II-olut kauppoihin PTT raportteja 233 PTT Reports 233 III-olut Alkoon ja II-olut kauppoihin Pasi Holm Veera Laiho Iikko B. Voipio Helsinki 2012 Pellervon taloustutkimus PTT Eerikinkatu 28 A 00180 Helsinki Puh. 09-348 8844

Lisätiedot

Hyvä sääntely parempi Suomi

Hyvä sääntely parempi Suomi Hyvä sääntely parempi Suomi Elinkeinoelämän 5 teesiä ja käytännön ehdotuksia, joilla sääntelyä vähennetään ja parannetaan Hyvä sääntely kilpailukykyä kasvua työllistämistä Sääntelyn on tuettava yritysten

Lisätiedot

KESKON VUOSI 2014. Liiketoimintakatsaus

KESKON VUOSI 2014. Liiketoimintakatsaus ESKON VUOSI 2014 Liiketoimintakatsaus 2014 Liiketoimintakatsaus Vuosi 2014 Kesko lyhyesti 1 Vuosi 2014 lukuina 3 Strategia Pääjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristömme 6 Strategiamme 13 Kuuntelemme sidosryhmiämme

Lisätiedot

Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella

Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella EURO 10.9.99 5.10.1999 12:09 Sivu 2 Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella 2 Yhteisen eurooppalaisen valuutan euron vaikutukset suomalaisen pk-yrityksen toimintaan voidaan kiteyttää

Lisätiedot

KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS SÄKYLÄ SÄKYLÄ. Päivi Mujunen Sweco Ympäristö Oy paivi.mujunen@sweco.fi. Loppuraportti -LUONNOS 13.5.

KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS SÄKYLÄ SÄKYLÄ. Päivi Mujunen Sweco Ympäristö Oy paivi.mujunen@sweco.fi. Loppuraportti -LUONNOS 13.5. KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS SÄKYLÄ Vastaanottaja Päivi Mujunen Sweco Ympäristö Oy paivi.mujunen@sweco.fi Asiakirjatyyppi Loppuraportti -LUONNOS Päivämäärä 13.5.2014 Viite: Säkylä, Liikealueen laajentamisen

Lisätiedot

Keskon vuosi 20 09 Keskon vuosi Y-t unn us 010 9862- www.kesko.fi 8

Keskon vuosi 20 09 Keskon vuosi Y-t unn us 010 9862- www.kesko.fi 8 Keskon vuosi Keskon vuosi 2009 1 Keskon vuosi 2009 2 Kesko lyhyesti 3 Visio ja arvot 4 Pääjohtajan katsaus 6 Vuosi 2009 lyhyesti 8 Strategiset tavoitteet 12 K-Plussa 14 Ruokakauppa 20 Käyttötavarakauppa

Lisätiedot

Keskon vuosi 20 09 Keskon vuosi Y-t unn us 010 9862- www.kesko.fi 8

Keskon vuosi 20 09 Keskon vuosi Y-t unn us 010 9862- www.kesko.fi 8 Keskon vuosi Keskon vuosi 2009 1 Keskon vuosi 2009 2 Kesko lyhyesti 3 Visio ja arvot 4 Pääjohtajan katsaus 6 Vuosi 2009 lyhyesti 8 Strategiset tavoitteet 12 K-Plussa 14 Ruokakauppa 20 Käyttötavarakauppa

Lisätiedot