Tarjouskilpailu Vantaan kaupunki myy tarjousten perusteella 31 pientalotonttia syksy 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjouskilpailu Vantaan kaupunki myy tarjousten perusteella 31 pientalotonttia syksy 2014"

Transkriptio

1 Tarjouskilpailu Vantaan kaupunki myy tarjousten perusteella 31 pientalotonttia syksy 2014 HAKUAIKA

2 2

3 3 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO MYYTÄVÄT TONTIT TIETOA PIENTALOTONTIN HAKEMISEEN Luovutusperiaatteet Luovutushinnat ja luovutusehdot Rakentamisvelvoite ja sopimussakko TARJOUKSEN TEKEMINEN... 7 Tonttien ostotarjous... 7 Ostotarjouksen palautus... 8 Tarjousten käsittely... 8 Lisätietoja luovutettavista tonteista TONTTIEN RAKENNETTAVUUS, SUUNNITTELUTILANNE JA RAKENNUSVALMIUS Tonttien rakennettavuus ja perustamistapa Tonttien asemakaavatilanne sekä asemakaava- ja rakentamismääräykset Tonteilla oleva puusto KUNNALLISTEKNIIKKA Vesijohto-, jätevesi- ja sadevesiviemäriliittymä Rajaojat Kaukolämpö Sähköliittymä YLEISTÄ TIETOA Verot ja maksut Energiatehokkuuteen kannustaminen TONTIT ALUEITTAIN HÄMEVAARA KIVISTÖ YLÄSTÖ (Ylästöntie 99) YLÄSTÖ (Sienikuja 11) PAKKALA OJANKO YHDYSHENKILÖLUETTELO LIITTEET Johtokartta: Hämevaara Johtokartta: Kivistö ( ) Johtokartta: Ylästö (tontti ) Johtokartta: Ylästö (tontti ) Johtokartta: Pakkala Johtokartta Ojanko... 56

4 4 1. JOHDANTO Kaupunki myy hintakilpailulla 31 omakotitalotonttia omatoimiseen rakentamiseen Hämevaarasta, Kivistöstä, Ylästöstä, Pakkalasta ja Ojangosta. Tontit on merkitty maastoon kilvillä, joihin on merkitty korttelin ja tontin numero. Tontit myydään korkeimman tarjouksen tehneille. KIVISTÖ YLÄSTÖ PAKKALA OJANKO HÄMEVAARA Tonttien tarjouskilpailuaika on Tämä esite sisältää hakuohjeet ja ostomenettelyn aikatauluineen. Esitteessä on lisäksi tietoa mm. tonttien sijainnista, asemakaavasta ja maaperästä. Lisätietoa haettavista tonteista: Marja Hannikainen puh (09) Sähköposti: asuntotontit(a)vantaa.fi Tonttiesite ja hakemuslomake ovat luettavissa ja tulostettavissa internetissä osoitteessa Tonttiesitteen ja hakemuslomakkeen voi myös noutaa klo 8.15 alkaen Maankäyttötoimen asiakaspalvelupisteestä, osoite Kielotie 28, katutaso (Tikkurila) sekä kaikista kaupungin yhteispalvelupisteistä niiden aukioloaikana tai tilata sähköpostitse osoitteesta vantaa.fi Maankäyttötoimen asiakaspalvelupiste on avoinna ma to ja pe Esitetietojen mahdolliset täydennykset ja korjaukset julkaistaan ainoastaan internet -sivuilla. Tonttiesitteessä ilmoitetut aikataulut, liittymismaksut, tontin lohkomiskulut yms. perustuvat esitteen tekoaikana saatuihin tietoihin. Huomiothan, että osa myytävistä tonteista ei ole vielä rakentamiskelpoisia. Tonttien kauppakirjat tulee allekirjoittaa viimeistään

5 5 2. MYYTÄVÄT TONTIT Kortteli HÄMEVAARA Tontti Lähiosoite Kaava- merkintä Pintaala m2 Rak.oik. as.tilaa k-m2 Lisäksi tal.tilaa m2/as. Alin hyväksyttävä myyntihinta Vieteritie 2 AO Vieteritie 4 AO Viisaritie 7 AO Vieteritie 6 AO Viisaritie 9 AO Vieteritie 8 AO Viittatie 32 AO Viittatie 30 AO Vieteririnne 1 AO Vieteritie 15 AO Vieteritie 13 AO Vieteritie 11 AO Vieteritie 10 AO Vieteritie 12 AO Vieteritie 5 AO Vieteritie 3 AO Vieteririnne 2 AO Vieteririnne 4 AO KIVISTÖ Peitsikuja 7 AO YLÄSTÖ Ylästöntie 99 AO Sienikuja 11 AO PAKKALA Spanskinkuja 1 AP Spanskinkuja 3 AP Spanskinkuja 5 AP Spanskinkuja 7 AP Spanskinkuja 9 AP Spanskinkuja 11 AP Spanskinkuja 13 AP OJANKO Tesseninkuja 3 AO Tesseninkuja 5 AO Tesseninkuja 7 AO

6 6 3. TIETOA PIENTALOTONTIN HAKEMISEEN 3.1 Luovutusperiaatteet Tontinsaajien tulee olla yksityishenkilöitä, joiden on muutettava asumaan tontille rakennettavaan asuinrakennukseen. Tontit luovutetaan myymällä. Tontinsaajat valitaan tarjouskilpailun perusteella ja tontti myydään korkeimman tarjouksen tehneelle tai hänen kieltäytyessään ostamasta tonttia seuraavaksi korkeimman tarjouksen tehneelle. Tontteja ei luovuteta sellaisille hakijoille, jotka ovat aikaisemmin ostaneet tai vuokranneet rakentamattoman tontin Vantaan kaupungilta. Kullekin tontinsaajalle myydään vain yksi tontti. Mikäli tonttia, jolle asemakaavan ja rakentamisohjeiden mukaan voi rakentaa kaksi erillistä asuntoa, on yhdessä hakenut kaksi ruokakuntaa, on sille rakennettava samanaikaisesti kaksi erillistä asuntoa. Tällöin tontti voidaan myydä myös perustettavan yhtiön lukuun. Jos tällaista tonttia hakee vain yksi hakijaperhe, tontille saa rakentaa vain yhden asunnon. 3.2 Luovutushinnat ja luovutusehdot Tontit luovutetaan tarjouskilpailussa korkeimman tarjouksen tehneelle. Alin hyväksyttävä tarjoushinta on Hämevaarassa 650 euroa/k-m2, Kivistössä 811 euroa/k-m2, Ylästössä 700 euroa/k-m2, Pakkalassa 550 euroa/k-m2 ja Ojangossa 800 euroa/k-m2. Tonttikohtaiset alimmat hyväksyttävät tarjoushinnat on kerrottu sivulla 5. Tontinsaajalta peritään tontin myyntipäätöksen jälkeen lähetettävällä laskulla euron suuruinen varausmaksu, joka hyvitetään kauppahinnassa. Varausmaksua ei palauteta, jos tontin kauppakirjaa ei allekirjoiteta (maakaaren 2 luku 8 ). Jos kaupunki perustellusta syystä ostaa rakentamattoman tontin takaisin ostajan pyynnöstä tai ostajasta riippuvasta syystä, peritään kustannusten korvauksena vähintään varausmaksun suuruinen maksu. Kaikkien tonttien kauppakirja on allekirjoitettava viimeistään Allekirjoitusajan sopimisen jälkeen kaupunki lähettää laskun myyntihinnasta, joka tulee maksaa kaupan allekirjoitustilaisuuteen mennessä. Energiatehokkuuden osalta noudatetaan rakennusluvan myöntämishetkellä voimassa olevia energiamääräyksiä. Rakennuksen lämmityksen, käyttöveden ja sähkön kulutusta osoittavat näyttölaitteet ja ohjaavat säätölaitteet on sijoitettava sellaiseen paikkaan, että niiden seuraaminen ja käyttö on helppoa ja kannustavaa. 3.3 Rakentamisvelvoite ja sopimussakko Tontinsaajan tulee sitoutua aloittamaan (rakennusluvan edellyttämä aloituskokous) rakennustyö YHDEN VUODEN (1) kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta tai siitä, kun tontti on rakentamiskelpoinen, ja rakentamaan tontille KOLMEN (3) vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta tai siitä, kun tontti on ollut rakentamiskelpoinen, asemakaavan, mahdollisten rakentamisohjeiden ja hyväksyttyjen piirustusten mukainen asuinrakennus siten valmiiksi, että se on hyväksytty osittaisessa loppukatselmuksessa (muuttovalmis). Tontin rakennusoikeudesta on käytettävä vähintään 60 prosenttia. Tontinsaajan tulee sitoutua olemaan luovuttamatta tonttia ennen rakentamisvelvoitteen täyttämistä muulle kuin sille, jonka kaupunki hyväksyy.

7 7 Rakentamisvelvollisuuden täyttämisen turvaamiseksi ja rakentamattoman tontin edelleen luovuttamisen estämiseksi otetaan kauppakirjaan sopimussakkolauseke. Sopimussakkoa voidaan alentaa tai luopua sen perimisestä pätevästä ja kirjallisesti perustellusta syystä. Jos tontinsaajat laiminlyövät rakentamistyön aloittamisen, he sitoutuvat maksamaan kaupungille viivästysajalta sopimussakkoa, joka on 500 euroa jokaista alkavaa viivästymiskuukautta kohti. Jos tontinsaajat laiminlyövät rakentamisvelvoitteen määräajan, he sitoutuvat maksamaan kaupungille viivästysajalta sopimussakkoa, jonka määrä on vuodessa 20 prosenttia kauppahinnasta, kuitenkin enintään viideltä vuodelta. Mikäli tontinsaaja luovuttaa tontin rakentamattomana edelleen ilman kaupungin lupaa, sopimussakon määrä on enintään kauppahinnan kolminkertainen määrä. Tontinsaajalle asetetaan kauppakirjassa enintään tontin myyntiajan myyntihinnan suuruinen sopimussakko, mikäli tontinsaaja rikkoo muutoin (pois lukien rakentamisvelvoite ja edelleen luovutus) ko. sopimuksen mukaisia velvoitteitaan.. 4. TARJOUKSEN TEKEMINEN Tarjouksen tekijän ja puolison tiedot Tarjousten käsittelyn nopeuttamiseksi tarjouksessa tulee ilmoittaa tarjouksen tekijän ja puolison täydellinen nimi (sukunimi ja kaikki etunimet) henkilötunnuksineen. Allekirjoitukset Jos tontti halutaan ostaa molempien puolisoiden nimiin, ostotarjouksessa tulee olla molempien allekirjoitus. Tonttien ostotarjous Esitteen liitteenä on erillinen tonttien hintatarjouslomake, johon tarjouksen tekijän tulee merkitä tonttitoiveensa ensisijaisuusjärjestykseen (1., 2., 3., 4. jne.). Kaikista tonteista voi jättää tarjouksen, mutta järjestys on mainittava ja vain yhden tontin voi merkitä numerolla 1. Kaavamerkintä AO (erillispientalojen korttelialue) sallii yksi- tai kaksiasuntoisten pientalojen (omakotitalojen) rakentamisen asumistarkoituksiin. Kaavamääräyksissä tai rakentamisohjeessa voi asuntojen lukumäärä olla rajoitettu. Kahden asunnon rakentamismahdollisuus kannattaa selvittää etukäteen. Tällaisen tontin suunnittelussa tulee ottaa huomioon se, että molempia asuntoja varten tarvitaan myös taloustilaa sekä kaksi autopaikkaa asuntoa kohti. Molemmat asunnot tulee rakentaa samanaikaisesti ja niiden tulee olla muuttovalmiita kolmen vuoden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta, jotta rakentamisvelvoite täyttyy. Jos tällainen tontti, jolle on mahdollista rakentaa kaksi asuntoa, luovutetaan vain yhdelle hakijaperheelle, niin tontille saa rakentaa vain yksiasuntoisen asuinrakennuksen. Ennen hankkeeseen ryhtymistä kannattaa tehdä realistinen arvio omista rakentamisresursseista ja mahdollisimman todenmukainen kustannusarvio. Ennen tontin valintaa kannattaa lukea kaikki tontteja koskevat asemakaavamääräykset ja rakentamisohjeet huolellisesti. Valitkaa vain sellaiset tontit, joiden rakentamisehdot pystytte toteuttamaan. Tontin valinnassa on suositeltavaa valita ensin tontti ja vasta sen jälkeen suunnitella sinne talo. Valinnassa kannattaa etukäteen selvittää tonttien ominaisuuksia ja asettaa mahdolliset valittavat tontit valinta- ("paremmuus-") järjestykseen. Saadun tontin peruuttaminen syystä, että tontille ei voikaan rakentaa halutun tyyppistä taloa, aiheuttaa turhaa ylimääräistä työtä sekä viivästyttää jonkun toisen

8 8 rakentamista. Kauppakirjan allekirjoituksen jälkeen tapahtuva peruuttaminen aiheuttaa lisäksi ylimääräisiä kustannuksia. Ostotarjouslomake, jonka tarjouksen tekijät vahvistavat allekirjoituksellaan, tulee palauttaa tonttihakemuksen liitteenä. Tarjousten käsittelyssä huomioidaan vain sellaiset tontit, joista on jätetty hyväksyttävä tarjous. Ostotarjouksen palautus Ostotarjous liitteineen tulee toimittaa viimeistään keskiviikkona klo mennessä Vantaan kaupungin kirjaamoon, käyntiosoite Asematie 7, Tikkurila. Postitse hakemuksen voi lähettää osoitteella: Vantaan kaupunki, kirjaamo, yrityspalvelut, Asematie 7, Vantaa ja kuoreen tulee laittaa merkintä "Tonttihakemus / tarjous". Postitse lähetettävän hakemuksen tulee olla perillä viimeistään keskiviikkona klo kaupungin kirjaamossa. Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä. Tarjousten käsittely Asumisasioiden päällikkö tekee päätökset ostotarjousten hyväksymisestä mahdollisimman pian tarjousajan päättymisen jälkeen. Ennen päätösten tekoa yrityspalvelut ei anna tontinsaajien valintaa koskevia tietoja. Kaikille ostotarjouksen jättäneille ilmoitetaan kirjallisesti tontinsaajien valinnasta. Lisätietoja luovutettavista tonteista Lisätietoja tonteista saa puhelinnumerosta (09) tai sähköpostilla vantaa.fi. 5. TONTTIEN RAKENNETTAVUUS, SUUNNITTE- LUTILANNE JA RAKENNUSVALMIUS 5.1 Tonttien rakennettavuus ja perustamistapa Kaupungin tonteille tekemien pohjatutkimusten tarkoitus on ollut selvittää rakennuspaikan maaperä yleispiirteisesti alustavan perustamistavan ja tontin hinnoittelun määrittämiseksi. Rakennusten perustamiseen vaikuttaa rakennuspaikan lisäksi mm. rakennuksen runkomateriaali (puu, teräs, tiili jne.) ja pihatäytön paksuus. Rakennuksen kohdalla tulisikin tehdä rakennuspaikkakohtainen pohjatutkimus silloin, kun rakentaja on päättänyt em. asioista. Rakennuspaikkakohtaisen pohjatutkimuksen perusteella määräytyy lopullinen perustamistaparatkaisu. Kaupungin tekemiin tonttikohtaisiin maaperätietoihin voi käydä tutustumassa osoitteessa Kielotie 13, II kerros huone 232. Lisätietoja maaperästä antaa geotekniikkapäällikkö Heikki Kangas, puh. (09) tai suunnitteluinsinööri Anna-Leena Karhunen, puh.(09) , osoite Kielotie 13, II krs.

9 9 5.2 Tonttien asemakaavatilanne sekä asemakaava- ja rakentamismääräykset Kaikilla tonteilla on voimassa oleva asemakaava ja tonttijako. Hämevaaran, Pakkalan ja Ojangon tonteille on laadittu rakentamisohjeet, jotka ohjaavat asemakaavan lisäksi rakennuksen ja tontin rakentamista. Tonttien rakentamisessa on noudatettava asemakaavaa ja -kaavamääräyksiä sekä alueelle hyväksyttyä rakentamisohjetta, jos sellainen on laadittu. Tontinsaajan on sitouduttava noudattamaan ohjeita ja rakentamaan niiden mukaisesti. Rakentamisohjeisiin voi tutustua myös Vantaan verkkosivulla: > Ohjeita > Alueelliset rakentamisohjeet Hämevaara: asemakaavan nro rakentamistapaohje Pakkala: Pakkala 3C Rakentamistapa- ja lähiympäristöohje Ojanko: Håkansbölen AO tontit rakentamisohje Lisätietoja rakennusluvan hakemisesta sekä asemakaavan ja rakentamisohjeiden tulkinnasta antavat: Hämevaara ja Kivistö: tarkastusrakennusmestari Jorma Suokas, puhelin (09) Ylästö ja Pakkala: tarkastusrakennusmestari Seppo Heikkilä, puhelin (09) Ojanko: tarkastusrakennusmestari Juhani Martikainen, puhelin (09) Kaikkien tarkastusrakennusmestareiden puhelinaika on ma-pe klo Tapaamisaika on varattava erikseen puh. (09) tai (09) Lisätietoja ja hyödyllisiä ohjeita: Alueiden lähiympäristössä olevien puistojen mahdollisiin tarkempiin puistosuunnitelmiin voi tutustua maankäytön ja ympäristön toimialan kuntatekniikan keskuksen viheralueyksikössä, osoite Kielotie 13, Vantaa. Lisätietoja puistojen suunnittelusta ja rakentamisesta löytyy verkkosivulta ja sieltä valitsemalla Ympäristö ja luonto ja edelleen Puistot ja viheralueet. 5.3 Tonteilla oleva puusto Puuston kaadosta vastaa tontin ostaja omalla kustannuksellaan. Ennen rakennusluvan hakua kaadettavalle puustolle on haettava maisematyölupa rakennusvalvonnasta. Lisätietoja antaa metsätalousinsinööri Retu Kohtanen, puhelin KUNNALLISTEKNIIKKA 6.1 Vesijohto-, jätevesi- ja sadevesiviemäriliittymä Kaupunki on rakentanut Hämevaaran korttelin tonteille 1, 3, 5, 7, 8 ja 12 sekä korttelin tonteille 1 ja 2 tarvittavat liittymät tonttivesijohtoa ja tonttijätevesiviemäriä sekä tonttisadevesiviemäriä varten tonttien rajoille. Kaupunki rakentaa Hämevaaran korttelin tonteille 2, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 17 ja 19 vesihuollon tonttiliittymät arviolta mennessä. HSY perii valmiista tonttiliittymistä erillisen rakentamismaksun niiltä kiinteistön omistajilta, jotka liittyvät valmiiksi rakennettuihin tonttihaaroihin ja ostavat ne samalla osaksi kiinteistön tonttijohtoja. Kaupunki ei ole rakennuttanut Kivistön, Ylästön, Pakkalan ja Ojangon tonteille vesihuollon tonttiliittymiä tonttien rajoille. Tontin ostajan tulee omalla kustannuksellaan rakentaa tonttivesi-, tonttijätevesiviemäri- ja tonttisadevesiviemärijohdot liittymiskohtaan asti.

10 10 Tontin ostajan on sitouduttava liittämään tontti ja sille rakennettavat rakennukset yleiseen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin sekä mikäli se alueella on mahdollista myös hulevesiviemäriin (sadevesiviemäriin). Tietoa liittymisohjeista ja liittymismaksuista löytyy HSY:n internet-sivuilta 6.2 Rajaojat Tontin ostajan vastaa rajaojien kaivamisesta ja valumavesien johtamisesta. 6.3 Kaukolämpö Vantaan Energia Oy on ilmoittanut varautuvansa toimittamaan halukkaille kaukolämpöä Pakkalan tonteille. Muille tonteille ei ole mahdollista saada kaukolämpöä. Lisätietoja kaukolämmöstä antaa Vantaan Energia Oy:stä Pasi Roos, puhelin (09) sekä 6.4 Sähköliittymä Pientalon, johon tulee sähkölämmitys, sähköliittymiskustannus määräytyy liittymismaksusta, liittymisjohdosta ja mahdollisesta tonttikeskuksesta. Lisätietoja sähköliittymistä ja kustannuksista saa Vantaan Energia Oy:n verkkosivulta 7. YLEISTÄ TIETOA 7.1 Verot ja maksut Tontin ostajan tulee huomioida, että tontin kauppahinnan lisäksi ostajalle tulee maksettavaksi myös muita maksuja. Toimitusmaksut Tontin ostajalta peritään ennen kauppakirjan allekirjoitusta tontin lohkomisesta aiheutuneet kustannukset. Vesi- ja viemärijohtoliittymien maksut HSY:n vesihuoltoverkostoihin liityttäessä HSY perii: liittymismaksun HSY perii tonttien ostajilta HSY Veden Vantaan taksan mukaisen liittymismaksun. liitostyömaksun tonttijohtojen rakentamismaksun Valmiista tonttiliittymistä peritään erillinen rakentamismaksu niiltä kiinteistön omistajilta, jotka liittyvät valmiiksi rakennettuihin tonttihaaroihin ja ostavat ne samalla osaksi kiinteistön tonttijohtoja. Jos kiinteistölle ei ole rakennettu tontin rajalle tonttihaaraa, jonka kiinteistön omistaja ostaa itselleen, kiinteistön omistajan tulee rakentaa tonttijohtonsa liittymiskohtaan asti. Lisätietoja: HSY:n vesihuollon asiakaspalvelu, puh

11 11 Lainhuudatusmaksu Tontin ostajan tulee hakea Etelä-Suomen maanmittaustoimistolta tontille lainhuuto kuuden kuukauden kuluessa kaupantekopäivästä. Lainhuutoa haettaessa tulee maksaa varainsiirtovero, joka on neljä prosenttia kauppahinnasta. Rakennuslupamaksu Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan internet sivuilta löytyy ajantasainen rakennusvalvontataksa. Kiinteistövero Tontinomistaja maksaa kiinteistöveroa tontista ja rakennuksista. Verovelvollinen on se, joka omistaa kiinteistön tai rakennuksen kalenterivuoden alkaessa eli Energiatehokkuuteen kannustaminen Ekotehokas rakennus tuottaa omistajalleen mahdollisimman paljon hyötyä, mutta aiheuttaa suhteellisen vähän kuormitusta ympäristölle. Ekotehokkaan rakennuksen tuottamia hyötyjä ovat mm. rakennuksen toimivuus ja viihtyisyys, edulliset ylläpito- ja huoltokustannukset, pitkä käyttöikä sekä korkea jälleenmyyntiarvo. Lisätietoja energiatehokkaan rakennuksen rakentamisesta: Vantaan kaupungilla ei vielä valitettavasti ole omia energiasivuja, mutta esimerkiksi Oulun kaupungin sivulta voi hakea myös lisätietoa.

12 12 8. TONTIT ALUEITTAIN 8.1 HÄMEVAARA Kortteli Tontti Lähiosoite HÄMEVAARA Kaava- merkintä Pintaala m2 Rak.oik. as.tilaa k-m2 Lisäksi tal.tilaa m2/as. Alin hyväksyttävä myyntihinta Vieteritie 2 AO Vieteritie 4 AO Viisaritie 7 AO Vieteritie 6 AO Viisaritie 9 AO Vieteritie 8 AO Viittatie 32 AO Viittatie 30 AO Vieteririnne 1 AO Vieteritie 15 AO Vieteritie 13 AO Vieteritie 11 AO Vieteritie 10 AO Vieteritie 12 AO Vieteritie 5 AO Vieteritie 3 AO Vieteririnne 2 AO Vieteririnne 4 AO

13 13 Korttelin tontit 1, 3, 5, 7, 8 ja 18 ovat heti rakentamiskelpoisia. Korttelin tontit 2, 4, 6, 13, 10, 14, 15, 16, 17 ja 19 ovat rakentamiskelpoisia kuntatekniikan keskuksen arvion mukaan Korttelin tontit 1 ja 2 ovat heti rakentamiskelpoisia. Kortteli 11040: tontit 1-8 ja tontit Kortteli 11040: tontit 16, 17, 18 ja 19

14 14 Kortteli 11041: tontit 1 ja 2 AJANTASA-ASEMAKAAVA

15 15

16 16

17 17 HUOMIOITAVAA ASEMAKAAVASTA JA ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSISTÄ Kaupunki on saanut tontille poikkeamisluvan, jonka perusteella tontti on pystytty jakamaan kahdeksi eri tontiksi ja tonttien ja rajoja muutettu alla olevan asemapiirroksen mukaisesti. Poikkeamisluvan johdosta asemakaavamääräyksissä (rakentamisohjeessa) mainitut tontit eivät enää ole voimassa. Uudet tontin numerot ovat 16, 17, 18 ja 19, jotka tulee huomioida asemakaavaa, asemakaavamääräyksiä ja rakentamisohjetta luettaessa. Esimerkiksi huomioitavaa: Tontin 16 (ent. nro 9) Viisaritien puoleiselle rajalle tulee tehdä niskaoja, joka estää pintaveden hallitsemattoman valumisen tonteille. Painanne tulee tehdä jatkuvana tontilta toiselle. HUOM! PINTA-ALAT OVAT ALLA OLEVASSA ASEMAPIIRROKSESSA VIITTEELLISET. Asemapiirros, jolla haettu poikkeamislupaa POIKKEAMISLUPA Poikkeamislupa koskee tontteja 17 ja 19. Poikkeamislupa on voimassa saakka, johon mennessä on haettava rakennuslupa. Tontin 19 rakennusoikeus on k-m2, mikä poikkeaa asemakaavasta (asemakaavassa k-m2). Tontin 17 rakennusoikeus on k-m2. ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ JA RAKENNUKSEN KERROSLUKU Tontille saa rakentaa yhden yksiasuntoisen rakennuksen. Kerrosluku vaihtelee tonteittain. RAKENNUSTAPAOHJE Hämevaara: asemakaavan nro rakentamisohje löytyy kokonaisuudessaan Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan internet sivuilta (www.vantaa.fi/rakennusvalvonta > Ohjeita > Alueelliset rakentamisohjeet) sekä hakuvaiheessa internet sivuilta.

18 18 RASITTEET Kortteli 11040: tontit 4, 6 ja 7 Johto ( K57) Oikeutetut: , Rasitetut: , Rajaukset: Vesi- ja viemärijohto Kiinteistöillä ja on pysyvä oikeus vesi-, sadevesiviemäri ja jätevesiviemärijohtojen ja johtoihin liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen kiinteistöjen ja alueilla. Rasite on merkitty rasitekartalla Ras.2 merkinnällä (vihreä alue) - Johdot ovat rakennettu. - Rasitteen rakentamiskustannuksista (kuntoonpanokustannus) ja kunnossapidosta vastaavat käytön suhteessa kiinteistöt ja Rasitealueella ei saa suorittaa sellaisia rakentamis-, kaivamis- tai istutus- ym. töitä, jotka voivat vaikeuttaa johtojen käyttöä ja kunnossapitoa. Kortteli 11040: tontit 16 ja 10 Johto ( K58) Oikeutetut: Rasitetut: Rajaukset: Vesi- ja viemärijohto Kiinteistöllä on pysyvä oikeus on pysyvä oikeus vesi-, sadevesiviemäri ja jätevesiviemärijohtojen ja johtoihin liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen kiinteistön alueella. Rasite on merkitty rasitekartalla vihreällä. - Johdot ovat rakennettu. - Rasitteen rakentamiskustannuksista (kuntoonpanokustannus) ja kunnossapidosta vastaa oikeutettu kiinteistö Rasitealueella ei saa suorittaa sellaisia rakentamis-, kaivamis- tai istutus- ym. töitä, jotka voivat vaikeuttaa johtojen käyttöä ja kunnossapitoa.

19 19 Kortteli 11040: tontti 15 Johto ( K56) Rekisteröintipvm: Oikeutetut: VARISTO Rasitetut: Rajaukset: Sähkö- ja puhelinjohto Kiinteistöllä on pysyvä oikeus sähkö- ja puhelinjohtojen ja johtoihin liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen kiinteistön alueella. Rasite on merkitty rasitekartalla Ras.1 merkinnällä. - Johdot ovat rakennettu. - Rasitteen rakentamiskustannuksista (kuntoonpanokustannus) ja kunnossapidosta vastaa oikeutettu kiinteistö Rasitealueella ei saa suorittaa sellaisia rakentamis-, kaivamis- tai istutusym. töitä, jotka voivat vaikeuttaa johtojen käyttöä ja kunnossapitoa. PERUSTETTAVAVIA RASITTEITA Korttelien tonttien 3 ja 5, 7 ja 8 sekä 10 ja 19 väliselle rajalle yhteisen autotallin kohdalla ei tarvitse tehdä palomuuria, jos koko autotalli osastoidaan EI 30 -palo-osastoinnin mukaisesti. Kyseisten tonttien tulee tällöin perustaa rasite keskenään palomuurin poisjättämisestä. MUUTA TONTEISTA Uusi muuntamo on rakennettu tontin viereen. Vanha muuntamo poistetaan tontin alueelta Vantaan Energia Oy:n arvion mukaan vuoden 2014 loppuun mennessä.

20 20 Kehä II moottoriväylä Korttelien ja eteläpuolelle Espoon puolelle on suunnitteilla Kehä II moottoriväylä. Espoon eteläosien yleiskaavasta ote Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi Espoon eteläosien yleiskaavan Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Espoon eteläosien yleiskaavan hyväksymistä koskevista valituksista on annettu , jolloin valtuuston päätös yleiskaavan hyväksymisestä sai lainvoiman. Vireillä olevat asemakaavatyöt Espoon kaupungin puolella (Espoon kaupungin nettisivujen perusteella): Muuttolinnunmäki, Tutkitaan asemakaavoittamattoman pientaloalueen täydennysmahdollisuuksia. Alueen suunnitteluun liittyy kysymys Kehä II:n keventämisen selvittämisestä. FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Asemakaava/Asemakaavoituskohteet/SuurLeppavaara/Muutto linnunmaki_ Uusmäki pohjoinen (Uusvaara), Alueelle sijoitetaan tiivistä ja matalaa asuntorakentamista, jonka mitoitus on vielä auki. Suunnitteluun liittyvät kysymykset voimajohdon maakaapeloinnista sekä Kehä II:n linjaus ja katuyhteydet ovat vielä avoinna. Alue on osa Uusmäki, pohjoinen kaavaluonnosta, joka jaettiin luonnosvaiheen jälkeen kolmeen alueeseen (Helmipöllönmäki, Rykmentinmäki, Uusvaara). FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Asemakaava/Asemakaavoituskohteet/SuurLeppavaara/Uusva ara_uusmaki_pohjoinen_117300

21 21 MUUTA HUOMIOITAVAA Vieteritiellä tehdään kunnallistekniikan töitä. Vieteritie on työmaa-aluetta ja työmaa-alueelle ei saa mennä ilman urakoitsijan lupaa. Vieteritien varressa olevia tontteja ei pääse katsomaan suoraan Vieteritieltä vaan tonteille pitää kävellä Viisaritieltä, Viittatieltä tai Vieteririnteen kautta. Tonttien rajat on merkitty maastoon, mutta kunnallistekniikan töistä johtuen tonttien kadunpuoleiset rajat ovat saattaneet hävitä maastosta. Mahdollisuuksien mukaan mittausosasto merkitsee hävinneiden rajamerkkien tilalle uudet puupaalut.

22 KIVISTÖ Kortteli Tontti Lähiosoite Kaavamerkintä KIVISTÖ Pinta-ala m2 Rak.oik. as.tilaa k-m2 Lisäksi tal.tilaa k- m2/as. Alin hyväksyttävä tarjoushinta Peitsikuja 7 AO Tontti on heti rakentamiskelpoinen.

23 AJANTASA-ASEMAKAAVA 23

24 24

25 25 ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ JA RAKENNUKSEN KERROSLUKU Asuntojen lukumäärää ei ole rajoitettu asemakaavamääräyksessä. Kaavamerkintä AO (erillispientalojen korttelialue) sallii yksi- tai kaksiasuntoisten pientalojen (omakotitalojen) rakentamisen asumistarkoituksiin. Rakennuksen suurin sallittu kerrosluku on kaksi (II). MUUTA TONTISTA Tonttiin kohdistuu panttikirjoja, jotka ovat kaupungin hallussa. Panttikirjat luovutetaan tontin ostajalle lainoittamattomina kaupanteon yhteydessä. Tontin ostaja voi käyttää panttikirjoja esimerkiksi asuntolainan vakuutena.

26 YLÄSTÖ (Ylästöntie 99) Kortteli Tontti Lähiosoite Kaavamerkintä Pinta-ala m2 Rak.oik. as.tilaa k-m2 Lisäksi tal.tilaa k- m2/as. Alin hyväksyttävä tarjoushinta YLÄSTÖ Ylästöntie 99 AO Tontti (Ylästöntie 99) on heti rakentamiskelpoinen.

27 AJANTASA-ASEMAKAAVA 27

28 28

29 29 ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ JA RAKENNUKSEN KERROSLUKU Asuntojen lukumäärää ei ole rajoitettu asemakaavamääräyksissä. Kaavamerkintä AO (erillispientalojen korttelialue) sallii yksi- tai kaksiasuntoisten pientalojen (omakotitalojen) rakentamisen asumistarkoituksiin. Rakennuksen suurin sallittu kerrosluku on I ᵤ½. MUUTA TONTISTA Tontin alueella, asemakaavan mukaisella johtoalueella, sijaitsee naapuritonttien vesihuollon johtoja ja sähköjohtoja. Rasitetta ei ole erikseen perustettu näille johdoille. Johtojen sijoittuminen pohjakartalla Johtojen sijoittuminen asemakaavassa

30 30 MUUTA TONTISTA Kaupunki on hakenut liittymälupaa Ylästöntielle ELY-keskukselta. Liittymälupa sisältää työluvan ja ohjeet liittymän rakentamisesta. Liittymälupa siirtyy tontin ostajalle kaupanteon yhteydessä. Tontin ostaja rakentaa omalla kustannuksellaan kulkuliittymän Ylästöntielle liittymäluvan rakentamisohjeiden mukaisesti. Ohje on voimassa Jos rakentaminen siirtyy myöhäisempään ajankohtaan, tontin ostajan on ennen työn käynnistämistä otettava yhteyttä tienpitoviranomaisen edustajaan.

31 YLÄSTÖ (Sienikuja 11) Kortteli Tontti Lähiosoite Kaavamerkintä YLÄSTÖ Pinta-ala m2 Rak.oik. as.tilaa k-m2 Lisäksi tal.tilaa k- m2/as. Alin hyväksyttävä tarjoushinta Sienikuja 11 AO Tontti on rakentamiskelpoinen kuntatekniikan keskuksen arvion mukaan (Kaupunki rakentaa jätevesiviemärirunkolinjaa lähemmäksi tonttia.)

32 AJANTASA-ASEMAKAAVA 32

33 33

34 34 ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ JA RAKENNUKSEN KERROSLUKU Tontille saa rakentaa enintään yksiasuntoisia asuinrakennuksia ja rakennuksen suurin sallittu kerrosluku on kaksi (II).

35 PAKKALA Kortteli Tontti Lähiosoite Kaavamerkintä PAKKALA Pinta-ala m2 Rak.oik. as.tilaa k- m2 Lisäksi enintään 25 m2 /as asuntoa varastoa, viherhuonetta, saunaosastoa, työtilaa asuinhuonetta varten Lisäksi enintään 30 m2 suuruinen autosuoja Alin hyväksyttävä tarjoushinta Spanskinkuja 1 AP Spanskinkuja 3 AP Spanskinkuja 5 AP Spanskinkuja 7 AP Spanskinkuja 9 AP Spanskinkuja 11 AP Spanskinkuja 13 AP Pakkala: Tontit ovat rakentamiskelpoisia, kun tontit ovat saatu rekisteröityä. (Tontin lohkomistoimitus vireillä)

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT Tutustukaa tähän tonttiesitteeseen huolellisesti ennen hakemuksen allekirjoittamista ja palauttamista. LINNAVUORI (13) TOTTIJÄRVI (22) NOKIAN KAUPUNKI Harjukatu 21,

Lisätiedot

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO Kuvan tiedot 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2 2. Tontin tiedot 3 2.1 Tontin perustiedot 2.2 Tontin kaavatiedot 2.3 Tontin maaperä ja rakennettavuus 2.4 Maaperän

Lisätiedot

HAKEMUKSEN TÄYTTÖ PUOLISON TIEDOT Puolisolla tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa, jolla on sama osoite kuin hakijalla.

HAKEMUKSEN TÄYTTÖ PUOLISON TIEDOT Puolisolla tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa, jolla on sama osoite kuin hakijalla. HAKEMUSTEN JÄTTÖ Tontteja koskevat hakemukset on jätettävä Tampereen kaupungin keskusvirastotalon ala-aulan esittelytilaan, os. Aleksis Kiven katu 14-16 C tai kiinteistötoimeen 3. krs. Avoinna arkisin

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi SUUNNITELMASTA TAL ALOKSI RAKENT AKENTAJ AJAN AN OPAS VIRANOMAISP ANOMAISPAL ALVELUIST VELUISTA Lokakuu 2003 Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

myyjälle ja ostajalle

myyjälle ja ostajalle T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I T I O P A S T O N T T I O P A S O P A S T O N T T I O P A S T O N T myyjälle ja ostajalle O mistatko tonttimaata? Etsitkö perheellesi

Lisätiedot

Käsikirja omakotitalorakentajalle asemakaava-alueella Vaasassa

Käsikirja omakotitalorakentajalle asemakaava-alueella Vaasassa Käsikirja omakotitalorakentajalle asemakaava-alueella Vaasassa 2 Lukijalle Pysähdy ja ajattele olet aloittelemassa elämäsi suurinta ja kalleinta seikkailua. Oman kodin rakentaminen on yksi elämän suurimmista

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 31.1.2014 SISÄLLYS:

Lisätiedot

Liittymisohje vesi- ja viemäriverkostoihin. Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster

Liittymisohje vesi- ja viemäriverkostoihin. Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Liittymisohje vesi- ja viemäriverkostoihin Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Sisällys 1 Vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen 3 1.1 Liittymisen vaiheet 3 1.2 Liitoskohtalausunnon

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT 2.11.2009 2 PAJULUOMAN KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 107-120 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015

SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015 SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015 www.tampere.fi/asuminenjarakentaminen/rakentaminen/rakennusvalvonta/laitjaohjeet Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell palvelupiste.frenckell@tampere.fi

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

LUKIJALLE. TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä.

LUKIJALLE. TONTIN, RAKENNUSPAIKAN, jonka ehdoilla myös suunnittelu tulee tehdä. LAIHIAN KUNTA RAKENTAJAN OPAS 1 LUKIJALLE Olet päättänyt rakentaa perheellesi oman kodin. Rakentamiseen tarvitset runsaan määrän tietoa ja taitoa, kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja ties mitä. Suureen

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin

RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Eteläinen Asemakatu 2 11130 Riihimäki Päiväys 2/2015 Sisällysluettelo: Oma koti Riihimäelle...

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC PIENTALORAKENTAJAN ABC 1 Sisällysluettelo 1. MIHIN LUPAA TARVITAAN?... 4 YLEISTÄ... 4 LUPAMUODOT... 4 2. LUPAPROSESSI... 7 YLEISTÄ... 7 NAAPURIN KUULEMINEN... 8 KAAVAMAHDOLLISUUDET... 8 RAKENNUSJÄRJESTYS...

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto.

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto. RAKENNUSTAPAOHJEET HALLILANVUOREN ALUEEN V VAIHEEN OMAKOTITONTIT KORTTELIT 121-128 SISÄLTÄEN MYÖS AMMATTIRAKENTAJILLE TARJOTTAVAT PARITALOTONTIT SUOPURSUN JA HUOPAOHDAKKEEN PÄÄSSÄ 11.10.2007 2 KASPERIN

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki omakotitontit

Orimattilan kaupunki omakotitontit Orimattilan kaupunki omakotitontit 2 Orimattilan omakotitontit Orimattilan kaupungilla on tarjolla omakotitontteja keskustan lähellä Arolan Metsärinteen alueella ja Käkelässä. Metsärinteen alue tulee lähivuosina

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015 Vireilletulo -- Luonnos KH -- Ehdotus KH -- Hyväksyminen KH -- Hyväksyminen KV -- Lainvoima -- SISÄLLYS I LUKU: YLEISTÄ... 5 1 Rakennusjärjestyksen tavoite...

Lisätiedot

S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s

S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s 2 0 1 1 versio 1 01.01.2011 Sisällysluettelo Tonttipalvelut s. 3 Muut kuin rakennusvalvontaviranomaisen myöntämät luvat Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 1. LUKU: YLEISTÄ... 3 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 3 ARVOKKAAT KULTTUURIYMPÄRISTÖ- JA MAISEMA-ALUEET... 3 2. LUKU: LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) 25.11.2014 Esityslistan internetissä julkaistavasta versiosta on poistettu yksityisten asianosaisten tiedot. RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTA KOKOUSAIKA TIISTAI

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 27.1.2014 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

Suomussalmen Kunta Rakentajan opas

Suomussalmen Kunta Rakentajan opas Suomussalmen Kunta Rakentajan opas Tämä opas on tarkoitettu rakentajille. Oppaassa selvitetään tontin tai muun rakennuspaikan hankinta ja rakentamisen eri vaiheet. Opas soveltuu kaikkeen Suomussalmen kunnan

Lisätiedot

Pirkkalan kunnan rakennusjärjestys

Pirkkalan kunnan rakennusjärjestys Pirkkalan kunnan rakennusjärjestys I LUKU: YLEISTÄ 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot