mennessä Tarjousten määräaika klo Tarjouksen voimassaoloaika

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "20.2.2015 mennessä Tarjousten määräaika 16.03.2015 klo 15.00 Tarjouksen voimassaoloaika"

Transkriptio

1 Talous- ja konsernijaosto , LIITE 8 pp.kk.vvvv 1 (17) Tarjouspyyntö Hankinnan nimi Hankintayksikkö Hankintamenettely Hankintalaji Hankinnan arvo Puhelinvaihteiden huolto ja ylläpito Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) Avoin menettely Palvelut EU-kynnysarvon ylittävä Yhteyshenkilö Miika Myllys , Hankinnan aikataulu Hankintailmoitus lähetetty Hilmaan Kysymysten määräaika Vastaukset kysymyksiin mennessä Tarjousten määräaika klo Tarjouksen voimassaoloaika saakka Hankintapäätös (arvio) Sopimuskausi Määräaikainen kolme vuotta, sen jälkeen toistaiseksi Tarjoukset tulee jättää sähköisesti yllä mainittuun tarjousten määräaikaan mennessä Tarjouspalveluun seuraavaan osoitteeseen: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka

2 2 (17) Sisällysluettelo 1 Tietoa hankintayksiköstä Hankinnan kohde ja vaatimukset...5 Hankinnan kohde... 5 Hankinnan tausta... 5 Hankinnan tavoitteita... 7 Hankinnan kohteen tarkempi kuvaus ja pakolliset vaatimukset Hankinnan ehdot...8 Hankintasopimus... 8 Hankintasopimuksen ehtojen hyväksyminen... 8 Sopimusehtojen täsmennykset Tarjoajaa ja alihankkijoita koskevat vaatimukset...9 Tarjoajan soveltuvuus... 9 Alihankkijoiden soveltuvuus Valinta- ja vertailuperusteet...11 Valintaperuste Tarjouksen tekeminen...12 Tarjouksen sisältö Erillisestä pyynnöstä toimitettavat todistukset ja selvitykset Yleisiä ohjeita tarjouksen tekemiseksi Vaihtoehtoiset ja osatarjoukset Kysymysten esittäminen Tarjouksen toimittaminen Tarjouksen sitovuus Korvaus tarjouksen tekemisestä Tarjousten käsittely ja päätöksenteko...15 Tarjousten käsittelyvaiheet Tarjouksen kohteeseen tutustuminen Ulkopuolisten konsulttien ja asiantuntijoiden käyttö Hankintapäätös ja hankintasopimuksen tekeminen Julkisuus Tarjouspyynnön liitteet...17

3 3 (17) 1 Tietoa hankintayksiköstä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) on 24 kunnan muodostama kuntayhtymä. Sen tehtävänä on tuottaa jäsenkunnille ja niiden yli 1,5 miljoonalle asukkaalle erikoissairaanhoidon palveluita. HUSin sairaaloissa ja muissa toimipisteissä saa hoitoa vuosittain lähes puoli miljoonaa potilasta. HUSin osana toimiva yliopistosairaala HYKS vastaa lisäksi harvinaisten tai vaativaa hoitoa edellyttävien sairauksien hoidon tuottamisesta sairaanhoitopiiriä laajemman erityisvastuualueen ja joissakin sairauksissa koko maan potilaille. HUS muodostuu viidestä sairaanhoito-alueesta (HYKS-, Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Länsi-Uusimaan sairaanhoitoalueet). Tukipalveluja HUSissa tuottavat seitsemän omaa liikelaitosta (HUS-Apteekki, HUSLAB, HUS- Kuvantaminen, HUS-Desiko, HUS-Logistiikka, HUS-Servis, Ravioli) sekä yhtymähallinnon osina toimivat HUS-Tilakeskus, HUS-Työterveys, Apuvälinekeskus ja Tietohallinto. HUS-konserniin kuuluu kuntayhtymän lisäksi erillisiä tytär- ja osakkuusyhteisöjä, kuten HUS-Kiinteistöt Oy, Uudenmaan Sairaalapesula Oy ja HYKSin Kliiniset palvelut Oy. HUSin liikevaihto on noin 1,7 miljardia euroa (2012). HUS on yli työntekijällään yksi Suomen suurimmista työnantajista. HUSin toimialue ja jäsenkunnat (2014): Hankinnan toteuttaa HUS-Tietohallinto, joka tuottaa tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalveluita HUSille ja sen yhteistyökumppaneille. Tietohallinto vastaa myös HUSin tietoliikenne- ja puhelintekniikasta.

4 4 (17) Lisää tietoa HUSista ja sen toiminnasta on verkkosivuilla osoitteessa HUS kilpailuttaa hankinnan kohteen ja tekee hankintapäätöksen kuntayhtymän lisäksi HUSin tytäryhteisöjen puolesta, mukaan lukien HUS-konsernin rakennemuutoksissa myöhemmin perustettavat tytäryhteisöt. Tytäryhteisöllä on kuitenkin oikeus hankkia hankinnan kohde muulla tavalla kuin tämän kilpailutuksen perusteella. Tytäryhteisö tekee hankintansa omissa nimissään ja omalla vastuullaan. HUSin tytäryhteisöjä ovat tällä hetkellä muun muassa HUS-Kiinteistöt Oy, Uudenmaan Sairaalapesula Oy ja HYKSin Kliiniset palvelut Oy. Tarkemmat tiedot HUSin tytäryhteisöistä ovat osoitteessa Tämä hankinta ei koske HUSin osakkuusyhteisöjä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta tai muista sosiaalija terveydenhuollon järjestämistä koskevista uudistuksista tai sopimuksista saattaa seurata, että sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot muuttuvat nykyisellä HYKS-erityisvastuualueella tai mahdollisesti sitä laajemmalla eteläisellä sote-alueella. Jos näin käy, HUSilla tai sen sijaan tulevalla organisaatiolla on oikeus muuttaa sopimuksen kohdetta sopimusluonnoksessa kuvatulla tavalla.

5 5 (17) 2 Hankinnan kohde ja vaatimukset Hankinnan kohde HUS pyytää tarjoustanne Puhelinvaihteiden huolto- ja ylläpitopalveluista. Hankinnan tausta Vaihdeympäristö HUSilla on käytössä vaihdeverkko, jossa on kuusi numeroavaruutta. Numerointi on alaliittymien osalta osittain päällekkäistä. Vaihdeverkoissa käytetään kahden valmistajan tekniikkaa, Unifyn (Siemensin) HiPath- ja OpenScape Voice -vaihteita ja Mitelin (Aastra/Ericssonin) MD110/MXOne- TSW ja MXOne vaihteita. Järjestelmät ovat HUSin omia, ja ne ovat hyvinkin erilaisia ja eri ohjelmistotasoilla. Osassa sairaaloita käytetään sisäpeiton tarjoavia, vaihteeseen liittyviä, langattomia DECT-puhelimia, osassa IP-pohjaisia VoWLAN-puhelimia. Osassa sairaaloita sisäpeitto on toteutettu GSM-tekniikalla vahvistetulla 1800 MHz:n taajuusalueen verkolla. GSM-puhelin on myös laajan liikkuvuuden ratkaisu. Sairaaloissa on myös viranomaisradioverkon VIRVE-puhelimia.

6 6 (17) Pääkaupunkiseudun sairaalat (HYKS-alue) ovat oma kokonaisuutensa, johon kuuluvat HYKS Helsingin, Jorvin ja Peijaksen sairaalat. Sairaaloilla on käytössä numeroavaruus (kutsu) sekä xxxxx. Lisäksi vaihdeverkkoon liittyy kolmessa sairaalassa (Sibeliuksenkatu 12-14, Helsinki, Sofianlehdonkatu 5, Helsinki, Lääkärikatu 6-8, Helsinki) Elisan omistamalla vaihteella toteutetut noin 400 vuokra- eli palveluliittymää. Suuri osa henkilökunnan käytössä olevista alaliittymistä on toteutettu koko HUSin yhteiseen OSVvaihteeseen. Lohjalla kutsu ja numerot xxxx. Paikallisen Siemens HiPath-vaihteen lisäksi käytössä on yhteinen OSV. Länsi-Uudellamaalla kutsu ja numerot ja kahden Siemens-vaihteen paikallinen vaihdeverkko sekä käytössä yhteinen OSV. Hyvinkäällä kutsut ja numerot ja kutsu ja numerot on hajautetun Aastra-vaihteen muodostama paikallinen vaihdeverkko ja käytössä yhteinen OSV. Porvoossa kutsu ja numerot on Astra-vaihde ja käytössä yhteinen OSV. HUSin käytössä on yhteinen Unifyn Openscape 4000 v7 välityskeskus josta kuhunkin vaihdeverkon osaan on jaettu omat välityspisteet. Välityspisteissä toimivat ohjelmistot ovat Unifyn AC-WinIP v2 ja Sinfo Forum välitysohjelmistot.. Tällä hetkellä Elisa toimittaa vaihteiden huollon ja ylläpidon. Vaihdeverkon keskusjohdot on toteutettu E1 ISDN PRI-vaihteliittyminä (30B+D). Vaihdeverkkojen sisäiset yhteydet on toteutettu PCM- ja IP-pohjaisin oikojohdoin. IP-pohjaiset oikojohdot ovat HUSin omassa tietoliikenneverkossa. Operaattorin toimittamat PCM-oikojohdot ovat Stenbäckinkatu 9-11, Helsinki Sairaalakatu, Vantaa 2kpl Stenbäckinkatu 9-11, Helsinki Sibeliuksenkatu 12-14, Helsinki 2kpl Stenbäckinkatu 9-11, Helsinki Lääkärinkatu 6-8, Helsinki 1kpl Stenbäckinkatu 9-11, Helsinki Sofianlehdonkatu 5, Helsinki 2kpl Sairaalankatu 1, Hyvinkää Vanha valtatie 198, Tuusula, 4kpl Länsi-Uudenmaan ja Hyvinkään sairaaloista on toteutettu paikalliset yhdyskäytävät kaupunkien vaihdeverkkoihin. Kaikkiaan HUSin vaihdeverkossa on noin lankapuhelinta. Suorat liittymät HUSilla on myös noin muutama sata suoraa puhelinliittymää. Niitä käytetään lähinnä valmius- ja turvallisuuskäytössä.

7 7 (17) Hankinnan tavoitteita Matkapuhelimet Lankapuhelinten rinnalla HUSilla on käytössään GSM-puhelinliittymää. Puheluiden välitys HUSilla on vaihdeverkossaan yksi jaettu välityskeskus josta välitetään puhelut. Alueilla on omat välityspisteet jotka ovat yhdistetty välityskeskukseen. Suurin välityspiste palvelee kutsunumerossa ja on auki 24/7. Välityspiste sijaitsee Helsingin Kalasatamassa. Tuleva kehitys Kysynnän tarpeesta voidaan esittää seuraavat arviot, jotka eivät ole HUSia sitovia: Toiminta ei supistu Openscape Voice liittymien määrä tulee kasvamaan Paikallisten vaihteiden ja niiden liittymien määrä tulee pienentymään GSM puhelimien määrä kasvaa Puhelinvaihde tekniikka tulee säilymään. Hankinnan tavoitteena on saada yksi toimija toteuttamaan kokonaisvaltaiset huolto- ja ylläpito palvelut HUSin puhelinvaihteisiin ja niiden sovelluksiin kattaen myös päivittäistyöt koko verkonalueella. Hankinnan kohteen tarkempi kuvaus ja pakolliset vaatimukset Hankinnan kohde ja siihen liittyvät pakolliset vaatimukset on kuvattu tarkemmin sopimusluonnoksessa (tarjouspyynnön liite 3) ja palvelukuvauksessa (tarjouspyynnön liite 4) Tarjottavan ratkaisun tulee vastata yllä mainittua hankinnan kohteen kuvausta ja täyttää pakolliset vaatimukset. Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset hylätään. Tarjouspyynnössä esitetty arvio hankinnan laajuudesta tai hankittavista määristä ei ole HUSia sitova. HUS ei sitoudu mihinkään vähimmäisostomäärään.

8 8 (17) 3 Hankinnan ehdot Hankintasopimus Hankinnasta tehdään valitun tarjoajan kanssa hankintasopimus, jonka sisältö ilmenee tarjouspyynnön liitteenä olevasta sopimusluonnoksesta (tarjouspyynnön liite 3). Hankintaan sovelletaan lisäksi sopimusluonnoksessa mainitulla tavalla Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JIT 2007). Kaikki poikkeukset JIT ehtoihin on mainittu sopimusluonnoksessa. JIT ehtojen kohdista, joiden yhteydessä mainitaan ellei toisin ole sovittu, ei neuvotella sopimusta tehtäessä. Hankintasopimuksen ehtojen hyväksyminen Tarjoajan tulee tarjouslomakkeella (tarjouspyynnön liite 1) hyväksyä sopimusluonnos sellaisenaan, eikä siihen saa esittää tarjouksessa mitään muutoksia, lisäyksiä tai varauksia. Jos tarjoaja ei hyväksy sopimusluonnosta edellä kuvatulla tavalla, tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena. Sopimusehtojen täsmennykset Sopimusluonnos on tarjoajaa sitova, eikä sopimusehdoista neuvotella hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Sopimusluonnokseen voidaan tehdä ainoastaan molempien osapuolten hyväksymiä vähäisiä täsmennyksiä. HUSilla ei ole velvollisuutta tarjoajan ehdottamien täsmennysten hyväksymiseen, ja tarjoajan tulee allekirjoittaa sopimus sellaisenaan, jos HUS niin vaatii.

9 9 (17) 4 Tarjoajaa ja alihankkijoita koskevat vaatimukset Tarjoajan soveltuvuus Tarjoajan on täytettävä tarjouslomakkeella (tarjouspyynnön liite 1) mainitut soveltuvuusvaatimukset. Vaatimuksiin vastataan täyttämällä tarjouslomake. Tarjoajat, jotka eivät täytä vaatimuksia, suljetaan pois tarjouskilpailusta. Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi tarjoajan tulee täyttää seuraavat soveltuvuusvaatimukset: Vaatimus: 1) Tarjoajalla on oltava referenssinä viimeisen kolmen vuoden aikana vähintään kolme vaihdeverkko kokonaisuutta, missä esiintyy eri laitevalmistajien perinteisiä ja/tai IP-pohjaisia vaihderatkaisuja samassa vaihdeverkossa. 2) Tarjoajalla tulee olla vähintään yksi sairaalareferenssi viimeisten kolmen vuoden ajalta. Tämän kohdan mukainen sairaalareferenssi voi samalla olla yksi kohdan 1 mukaisista referensseistä, mutta se ei ole välttämätöntä. 3) Tarjoajan asiantuntijoilla tulee olla sopimuksen allekirjoitus hetkellä riittävä pätevyys tekemään vaativia asiantuntijatöitä HUSin käytössä oleviin puhelinvaihteisiin. Tarjoajan tulee esittää tarjouksessaan vapaamuotoinen selvitys edellä mainittujen vaatimusten 1 3 täyttymisestä. Vaatimusten 1 2 osalta selvityksen tulee sisältää yleisluontoinen kuvaus palvelun kohteena olevasta verkosta (vaihdetyypit ja summittaiset alaliittymämäärät sekä asiakkaan yhteystiedot referenssiin tutustumista varten). Referensseiksi kelpuutettavissa verkoissa tulee olla eri laitevalmistajien perinteisiä ja/tai IP-pohjaisia vaihteita. Jokaisessa referenssinä esitetyssä verkossa tulee olla vähintään 3 erillistä vaihdetta. Kunkin referenssin tulee sisältää vähintään kahden eri valmistajan vaihteita. Referensseistä tulee löytyä vähintään yksi verkko, jossa on vähintään 1000 alaliittymän Siemens HiPath-vaihde. Referensseistä tulee löytyä vähintään yksi verkko, jossa on vähintään 500 alaliittymän Ericsson/Aastra MX One tai MX One TSW-vaihde. Alihankkijoiden soveltuvuus Jos tarjoaja käyttää sopimuksen kohteen toteuttamisessa alihankkijoita, tarjoajan tulee täyttää alihankkijalomake (tarjouspyynnön liite 2) jokaisen ilmoitetun alihankkijan osalta erikseen. Alihankkijoita koskevat

10 10 (17) soveltuvuusvaatimukset on lueteltu alihankkijalomakkeella. Alihankkijoita, jotka eivät täytä vaatimuksia, ei hyväksytä.

11 11 (17) 5 Valinta- ja vertailuperusteet Valintaperuste Hyväksytyistä tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin. Vertailuhinta lasketaan hintalomakkeella (tarjouspyynnön liite 5) ilmoitettujen tietojen perusteella.

12 12 (17) 6 Tarjouksen tekeminen Tarjouksen sisältö Tarjouksen tulee sisältää seuraavat tarjouspyynnön liitteenä toimitetut lomakkeet täytettynä: 1 Tarjouslomake (tarjouspyynnön liite 1) 2 Alihankkijalomake jokaisesta ilmoitetusta alihankkijasta erikseen (tarjouspyynnön liite 2) 3 Hintalomake (tarjouspyynnön liite 5) Tarjouksen tulee lisäksi sisältää seuraavat tarjoajan laatimat vapaamuotoiset selvitykset: 1 Selvitys tarjouspyynnössä edellä mainittujen vaatimusten 1 3 täyttymisestä 2 Palvelukuvaus, jossa toimittaja kuvaa miten aikoo toteuttaa tarjouspyynnön mukaisen palvelun 3 Alustava projektisuunnitelma sopimusluonnoksessa mainitusta toteutusprojektista Tarjoajan laatimat vapaamuotoiset selvitykset voi esittää joko yhtenä tai useampana erillisenä dokumenttina. Tarjoaja voi halutessaan esittää myös vapaamuotoisen tarjouskirjeen. Tarjoukseen ei kuitenkaan saa liittää tarjoajan omia sopimusehtoja. Erillisestä pyynnöstä toimitettavat todistukset ja selvitykset Seuraavia todistuksia ja selvityksiä ei liitetä tarjoukseen, mutta tarjoajan tulee varautua toimittamaan ne annetussa määräajassa, jos HUS niitä pyytää: 1 Kaupparekisteriote 2 Verohallinnon todistus verojen maksamisesta 3 Työeläkelaitoksen todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta 4 Suomen Asiakastieto Oy:n riskimittaria vastaava analyysi 5 Vahvistetut tilinpäätösasiakirjat kolmelta edelliseltä tilikaudelta tai koko sitä lyhemmältä toiminta-ajalta HUS voi pyytää todistukset ja selvitykset missä tahansa vaiheessa tarjouskilpailua. Ne eivät saa olla yli kolme kuukautta vanhoja pyynnön

13 13 (17) ajankohdasta laskettuna. Todistukset 1 3 pyydetään aina viimeistään, jos tarjoaja näyttää tulevan valituksi, ja tarjoajan tulee toimittaa ne myös ilmoittamiensa alihankkijoiden osalta, jos HUS niin edellyttää. Tarjoaja voi toimittaa todistusten 1 3 sijasta Tilaajavastuu.fi -yritysraportin, jos tarjoaja tai alihankkija on liittynyt Tilaajavastuu.fi -palvelun Luotettava Kumppani -ohjelmaan. Jos tarjoajalla tai alihankkijalla on maksamattomia veroja tai sosiaaliturvamaksuja, on tarjoajan toimitettava kohdan 2 sijasta verovelkatodistus, sopimus verojen tai maksujen maksamisesta ja verohallinnon lausunto sopimuksen noudattamisesta. HUS harkitsee hyväksyykö se esitetyn selvityksen. Jos tarjoajan tai alihankkijan eläkevakuutusmaksut ovat erääntyneet, on tarjoajan toimitettava kohdan 3 sijasta työeläkelaitoksen todistus veloista, sopimus niiden maksamisesta ja työeläkelaitoksen lausunto sopimuksen noudattamisesta. HUS harkitsee hyväksyykö se esitetyn selvityksen. Jos tarjoaja tai alihankkija ei ole sijoittautunut Suomeen, tarjoajan tulee toimittaa sijoittautumismaan lainsäädännön mukaiset sisällöltään vastaavat todistukset ja selvitykset suomen kielelle käännettynä. Pyyntö todistusten ja selvitysten toimittamiseksi lähetetään tarjoajan tarjouslomakkeella (tarjouspyynnön liite 1) ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tarjoaja, joka ei annetussa määräajassa toimita pyydettyjä todistuksia ja selvityksiä, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Yleisiä ohjeita tarjouksen tekemiseksi Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen, ja se tulee laatia tarjouspyynnössä ja sen liitteissä annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarjouspyynnön vastaiset ja ehdolliset tarjoukset hylätään. Tarjous tulee laatia suomen kielellä. Hinnat ilmoitetaan euroina ilman arvonlisäveroa. Tarjouksessa ei hyväksytä viittauksia verkkosivuille. Vaihtoehtoiset ja osatarjoukset Vaihtoehtoiset ja osatarjoukset eivät ole sallittuja. Kysymysten esittäminen Tarjoukseen liittyvät kysymykset esitetään sähköisesti suomen kielellä Tarjouspalvelun välityksellä. Kysymysten määräaika, vastausajankohta ja Tarjouspalvelun osoite on mainittu tarjouspyynnön kansilehdellä. Tarjoajan

14 14 (17) tulee huomioida vastaukset tarjousta tehdessään. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi kysymyksiin vastataan vain edellä kuvatulla tavalla. Tarjouksen toimittaminen Tarjous toimitetaan sähköisesti. Tarjouksen toimittamisen määräaika ja toimitusosoite on mainittu tarjouspyynnön kansilehdellä. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. HUS suosittelee käyttämään tarjouksen toimittamisessa PDF- ja/tai Microsoft Office -tiedostomuotoja. Tarjouksen sitovuus Tarjous tulee hinnaltaan ja muilta ehdoiltaan tarjoajaa sitovaksi, kun hankintayksikkö on tarjousajan päätyttyä ottanut selon tarjouksesta, ja sen tulee olla voimassa vähintään tarjouspyynnön kansilehdellä mainittuun ajankohtaan saakka. Korvaus tarjouksen tekemisestä Tarjoajalla ei ole oikeutta saada HUSilta korvausta tarjouksen tekemisestä tai muista hankintamenettelyyn osallistumisesta aiheutuneista kustannuksista.

15 15 (17) 7 Tarjousten käsittely ja päätöksenteko Tarjousten käsittelyvaiheet Määräajassa saapuneet tarjoukset käsitellään seuraavasti: - tarjoajien soveltuvuuden arviointi - tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi - tarjousvertailu. Vain soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoavat hyväksytään tarjouskilpailuun, ja vain tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset vertaillaan. Lisäksi tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta hankintalain 53 ja 54 :stä ilmenevillä perusteilla koska tahansa tarjouskilpailun aikana ennen hankintapäätöksen tekemistä. Tarjouksen kohteeseen tutustuminen HUS voi katsoessaan sen tarpeelliseksi tutustua tarjouksen kohteeseen ennen hankintapäätöksen tekemistä, esimerkiksi tarjoajan kanssa erikseen sovittavilla esittelyillä, katselmoinneilla, referenssikäynneillä tai näytekappaleilla. Ulkopuolisten konsulttien ja asiantuntijoiden käyttö HUS voi käyttää tarjouskilpailuun liittyvissä tehtävissä ulkopuolisia konsultteja tai asiantuntijoita. Hankintapäätös ja hankintasopimuksen tekeminen Hankinnasta tehdään hankintapäätös, joka lähetetään sähköpostitse tarjoajan tarjouslomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Sopimussuhde HUSin ja voittaneen tarjoajan välillä ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan voittaneen tarjoajan kanssa tehtävällä kirjallisella hankintasopimuksella.

16 16 (17) 8 Julkisuus Hankinta-asiakirjat ovat julkisia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on kuitenkin välttämätöntä, tarjouksen tekijän on noudatettava seuraavia ohjeita: - liikesalaisuudet on merkittävä selkeästi tai esitettävä erillisellä liitteellä - tarjousta kokonaisuudessaan ei saa merkitä liikesalaisuudeksi. HUS pitää tarjousta julkisena lukuun ottamatta niitä kohtia, jotka on edellä mainitun ohjeen mukaisesti selkeästi merkitty liikesalaisuuksiksi. Jos tarjous on merkitty ohjeen vastaisesti kokonaisuudessaan liikesalaisuudeksi, HUS ei huomioi tällaista merkintää, ja voi pitää tarjousta kokonaisuudessaan julkisena. HUS päättää tapauskohtaisesti, ovatko tarjoajan liikesalaisuuksiksi merkitsemät tiedot lain mukaan salassa pidettäviä. Asianosaiselle on annettava tieto tarjousten vertailussa käytetystä hinnasta ja muusta tekijästä, vaikka tarjoaja pitäisi sitä liikesalaisuutenaan. Tarjoajan on erillisestä pyynnöstä toimitettava HUSille tarjouksestaan asianosaisjulkinen versio.

17 17 (17) 9 Tarjouspyynnön liitteet 1 Tarjouslomake 2 Alihankkijalomake 3 Sopimusluonnos 4 Palvelukuvaus 5 Hintalomake 6 Salassapito- ja tietoturvasitoumus 7 Muutoksenhallinnan menettelytavat ja ohjeet 8 JIT2007 Yleiset ehdot 9 JIT2007 Palvelut

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta Tarjouspyyntö Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ 18.6.2015 Saran asuntojen yöhoidon hankinta Sydämellinen Laukaa on maaseutumainen kasvukunta

Lisätiedot

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2015 Tarjouspyyntö Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset Tilaaja Hankinnan kohde Hankinnan tyyppi Työn kuvaus Vihdin kunta, kaavoituspalvelut Vihin kunta pyytää tarjoustanne pohjatutkimusten

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

PL 800. Käyntiosoite Olympiaranta 3. Kirjekuoreen on merkittävä TARJOUS HEL 2012-005894. Hankintayksikkö Helsingin Satama, Viestintä

PL 800. Käyntiosoite Olympiaranta 3. Kirjekuoreen on merkittävä TARJOUS HEL 2012-005894. Hankintayksikkö Helsingin Satama, Viestintä 1. Tarjouspyynnön perustiedot Vuokrauksen kohde Lyypekinlaiturilla ruoan valmistus- ja myyntipaikat 1-10 ajalla 7.- 13.10.2012. Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat tehdä tarjouksen.

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1 TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA SISÄLTÖ Tornion kaupunki / kaupunginhallitus pyytää

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Helsingin seurakuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 09.04.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Ajoneuvorenkaiden hankinta

Ajoneuvorenkaiden hankinta Tarjouspyyntö 1 (5) Ajoneuvorenkaiden hankinta Porvoon kaupungin kuntatekniikka pyytää tarjoustanne ajoneuvoihin ja työkoneisiin hankittavista renkaista, niiden vanteelle vaihdoista, alle laitosta ja paikkauksista.

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset

Tarjouspyyntö Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Tarjouspyyntö YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan

Lisätiedot

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Liite 4 Listaus soveltuvuusvaatimuksista 1 Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus (tai vastaava) Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely)

TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely) 1(7) TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus pyytää tarjoustanne ilmanvaihtosuodattimien hankinnasta Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kunnille sopimuskaudeksi 1.9.2014

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kivikon koulun yhteyteen rakennetaan uudisrakennus Kivikon päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 1, 94600 KEMI.

Kivikon koulun yhteyteen rakennetaan uudisrakennus Kivikon päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 1, 94600 KEMI. Kemin kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelukeskus/varhaiskasvatus Valtakatu 26 08.04.2015 94100 Kemi KIVIKON PÄIVÄKODIN AV-LAITTEET Pyydämme tarjoustanne Kivikon päiväkodin AV-laitteista. 1. Hankintayksikön

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Kaikkiin

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: MÄNTYHARJUN PÄIVÄKODIN UUDISRAKENNUKSEN SÄHKÖURAKKA

TARJOUSPYYNTÖ: MÄNTYHARJUN PÄIVÄKODIN UUDISRAKENNUKSEN SÄHKÖURAKKA TARJOUSPYYNTÖ: MÄNTYHARJUN PÄIVÄKODIN UUDISRAKENNUKSEN SÄHKÖURAKKA Pyydämme tarjoustanne Mäntyharjun päiväkodin uudisrakennuksen sähköurakasta tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 12.06.2013

TARJOUSPYYNTÖ 12.06.2013 Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ SANOMA- JA AIKAKAUSLEHTIHANKINNAT Pyydämme tarjoustanne Kirkes -kirjastojen sanoma- ja aikakauslehtihankinnoista. Tarjouspyyntö

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa kirjekuoressa!) Tarjouksen kalustoluettelo -lomake

Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa kirjekuoressa!) Tarjouksen kalustoluettelo -lomake TARJOUSPYYNNÖN LIITE 3A 1(5) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 3 TARJOUS Liite 3a Liite 3b Liite 3c Tarjouslomake Hintatarjouslomake (HUOM! laitetaan tarjouskuoreen erikseen suljetussa

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA Hankintakausi 1.5.2014 31.12.2015. Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta ensiapu 1 perus- ja kertauskoulutuksesta kaupungin henkilökunnalle. Hankintayksikkö varaa

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne öljyntorjuntahenkilöstön suojavarustuksesta seuraavasti:

Pyydämme tarjoustanne öljyntorjuntahenkilöstön suojavarustuksesta seuraavasti: ÖLJYNTORJUNTAHENKILÖSTÖN SUOJAVARUSTUS Pyydämme tarjoustanne öljyntorjuntahenkilöstön suojavarustuksesta seuraavasti: 1. 1200 kpl Öljyntorjuntasuojahaalari, kertakäyttö 2. 70 kpl Suojahaalari, puuvilla

Lisätiedot

Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen

Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen TIETOPYYNTÖ / LIITE 1 1 (6) Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen 1. Hankinnan kohde ja kuvaus 1.1 Taustatiedot 1.2 Tarjouksen sisältö Espoon kaupunki pyytää tarjousta sähköisen asiointialustan

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (10) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev 21.4.2015 Hankintapäällikkö

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (10) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev 21.4.2015 Hankintapäällikkö Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (10) Koulujen ja oppilaitosten erikoisikkunoiden ja päiväkotien ikkunoiden pesupalvelujen hankinta 2015 HEL 2015-004734 T 02 08 02 00 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEI- DEN JA PALOILMOITTIMIEN TARKASTUS

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEI- DEN JA PALOILMOITTIMIEN TARKASTUS TARJOUSPYYNTÖ ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEI- DEN JA PALOILMOITTIMIEN TARKASTUS AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEIDEN, PALOILMOITTIMIEN, PALOVAROITIN- JÄRJESTELMIEN SEKÄ SAVUNPOISTOLUUKKUJEN

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl TARJOUSPYYNTÖ 23.11.2009 Arvoisa vastaanottaja RHL-Data Oy pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä tuotteesta ja/tai palvelusta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. Tarjous

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet

Tarjouspyyntö. YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet Tarjouspyyntö YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2

Lisätiedot

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut.

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut. 1 HENKILÖKOHTAISEN VARUSTUKSEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjousta henkilökohtaisista varusteista seuraavasti: Palopukuja Palokypärä YLEISTÄ Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin.

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne oheisten asiakirjojen mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne oheisten asiakirjojen mukaisesti. PERINTÄPALVELUIDEN HANKINTA Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitos (jäljempänä myös Taloushallintopalvelu tai hankintayksikkö) järjestää tarjouskilpailun perintäpalveluista. Pyydämme tarjoustanne

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1.

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1. 10.2.2010 PL 357 02151 Espoo TARJOUSPYYNTÖ operoi Suomen tärkeimpiä viranomaisten kriittisiä tietoliikenneverkkoja ja -järjestelmiä. Operoimiemme järjestelmien käyttäjiä ovat mm. Poliisi, pelastustoimi,

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE 1. TARJOUKSEN KANSILEHTI TARJOUS. Palautetaan täytettynä. MUSEOVIRASTO, KEHITTÄMISPALVELUT: Museotilasto-verkkopalvelu.

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE 1. TARJOUKSEN KANSILEHTI TARJOUS. Palautetaan täytettynä. MUSEOVIRASTO, KEHITTÄMISPALVELUT: Museotilasto-verkkopalvelu. LIITE 1 TARJOUSLOMAKE 1. TARJOUKSEN KANSILEHTI Palautetaan täytettynä TARJOUS MUSEOVIRASTO, KEHITTÄMISPALVELUT: Museotilasto-verkkopalvelu Tarjoaja Tarjoajan yhteystiedot Osoite: Sähköposti: Paikka ja

Lisätiedot

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 37/13 1(5 ) ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ Tarjouspyyntöön liittyviä vaatimuksia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ateriatilausjärjestelmästä.

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Kuntien työllistämispolitiikan tilanne- ja toimenpideselvityksen laadinnasta. jaana.simola@paijat-hame.fi puh.

Pyydämme tarjoustanne Kuntien työllistämispolitiikan tilanne- ja toimenpideselvityksen laadinnasta. jaana.simola@paijat-hame.fi puh. PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI 14.11.2011 TARJOUSPYYNTÖ Päijät-Hämeen kuntien työllistämispolitiikan tilanne- ja toimenpideselvitys Pyydämme tarjoustanne Kuntien työllistämispolitiikan

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA Tarjouspyyntö KINNULAN KUNTA 07.08.2015 Tekninen toimi TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA 1 Yleistä Kinnulan kunta pyytää

Lisätiedot

Nivalan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ 2012 Nivalan kaupunginkirjasto TARJOUSPYYNTÖ

Nivalan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ 2012 Nivalan kaupunginkirjasto TARJOUSPYYNTÖ KIRJASTOAUTON ALUSTAN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Nivalan kaupunki pyytää tarjoustanne kirjastoauton alustasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan n käyttöön (www.nivala.fi/kirjasto).

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sivu 2/6

TARJOUSPYYNTÖ. Sivu 2/6 9.6.2015 Sivu 1/6 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: HAMK, Visamäki Korkeakoulukeskuksen laajentaminen KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen Ammattikorkeakoulu keskittää toimintansa Visamäen

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 23.4.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Uusi rantasauna KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon uuden rantasaunan rakentamisesta. Rakentamispaikka sijaitsee

Lisätiedot

15.4.2014. CBC-ohjelmahallinnon tietojärjestelmän hankinta TARJOUSPYYNTÖ

15.4.2014. CBC-ohjelmahallinnon tietojärjestelmän hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 15.4.2014 CBC-ohjelmahallinnon tietojärjestelmän hankinta TARJOUSPYYNTÖ 2 1. TAUSTA Rajat ylittävä yhteistyö Euroopan unionin ulkorajoilla, ja siten myös Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän välillä, siirtyy

Lisätiedot