mennessä Tarjousten määräaika klo Tarjouksen voimassaoloaika

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "20.2.2015 mennessä Tarjousten määräaika 16.03.2015 klo 15.00 Tarjouksen voimassaoloaika"

Transkriptio

1 Talous- ja konsernijaosto , LIITE 8 pp.kk.vvvv 1 (17) Tarjouspyyntö Hankinnan nimi Hankintayksikkö Hankintamenettely Hankintalaji Hankinnan arvo Puhelinvaihteiden huolto ja ylläpito Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) Avoin menettely Palvelut EU-kynnysarvon ylittävä Yhteyshenkilö Miika Myllys , Hankinnan aikataulu Hankintailmoitus lähetetty Hilmaan Kysymysten määräaika Vastaukset kysymyksiin mennessä Tarjousten määräaika klo Tarjouksen voimassaoloaika saakka Hankintapäätös (arvio) Sopimuskausi Määräaikainen kolme vuotta, sen jälkeen toistaiseksi Tarjoukset tulee jättää sähköisesti yllä mainittuun tarjousten määräaikaan mennessä Tarjouspalveluun seuraavaan osoitteeseen: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka

2 2 (17) Sisällysluettelo 1 Tietoa hankintayksiköstä Hankinnan kohde ja vaatimukset...5 Hankinnan kohde... 5 Hankinnan tausta... 5 Hankinnan tavoitteita... 7 Hankinnan kohteen tarkempi kuvaus ja pakolliset vaatimukset Hankinnan ehdot...8 Hankintasopimus... 8 Hankintasopimuksen ehtojen hyväksyminen... 8 Sopimusehtojen täsmennykset Tarjoajaa ja alihankkijoita koskevat vaatimukset...9 Tarjoajan soveltuvuus... 9 Alihankkijoiden soveltuvuus Valinta- ja vertailuperusteet...11 Valintaperuste Tarjouksen tekeminen...12 Tarjouksen sisältö Erillisestä pyynnöstä toimitettavat todistukset ja selvitykset Yleisiä ohjeita tarjouksen tekemiseksi Vaihtoehtoiset ja osatarjoukset Kysymysten esittäminen Tarjouksen toimittaminen Tarjouksen sitovuus Korvaus tarjouksen tekemisestä Tarjousten käsittely ja päätöksenteko...15 Tarjousten käsittelyvaiheet Tarjouksen kohteeseen tutustuminen Ulkopuolisten konsulttien ja asiantuntijoiden käyttö Hankintapäätös ja hankintasopimuksen tekeminen Julkisuus Tarjouspyynnön liitteet...17

3 3 (17) 1 Tietoa hankintayksiköstä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) on 24 kunnan muodostama kuntayhtymä. Sen tehtävänä on tuottaa jäsenkunnille ja niiden yli 1,5 miljoonalle asukkaalle erikoissairaanhoidon palveluita. HUSin sairaaloissa ja muissa toimipisteissä saa hoitoa vuosittain lähes puoli miljoonaa potilasta. HUSin osana toimiva yliopistosairaala HYKS vastaa lisäksi harvinaisten tai vaativaa hoitoa edellyttävien sairauksien hoidon tuottamisesta sairaanhoitopiiriä laajemman erityisvastuualueen ja joissakin sairauksissa koko maan potilaille. HUS muodostuu viidestä sairaanhoito-alueesta (HYKS-, Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Länsi-Uusimaan sairaanhoitoalueet). Tukipalveluja HUSissa tuottavat seitsemän omaa liikelaitosta (HUS-Apteekki, HUSLAB, HUS- Kuvantaminen, HUS-Desiko, HUS-Logistiikka, HUS-Servis, Ravioli) sekä yhtymähallinnon osina toimivat HUS-Tilakeskus, HUS-Työterveys, Apuvälinekeskus ja Tietohallinto. HUS-konserniin kuuluu kuntayhtymän lisäksi erillisiä tytär- ja osakkuusyhteisöjä, kuten HUS-Kiinteistöt Oy, Uudenmaan Sairaalapesula Oy ja HYKSin Kliiniset palvelut Oy. HUSin liikevaihto on noin 1,7 miljardia euroa (2012). HUS on yli työntekijällään yksi Suomen suurimmista työnantajista. HUSin toimialue ja jäsenkunnat (2014): Hankinnan toteuttaa HUS-Tietohallinto, joka tuottaa tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalveluita HUSille ja sen yhteistyökumppaneille. Tietohallinto vastaa myös HUSin tietoliikenne- ja puhelintekniikasta.

4 4 (17) Lisää tietoa HUSista ja sen toiminnasta on verkkosivuilla osoitteessa HUS kilpailuttaa hankinnan kohteen ja tekee hankintapäätöksen kuntayhtymän lisäksi HUSin tytäryhteisöjen puolesta, mukaan lukien HUS-konsernin rakennemuutoksissa myöhemmin perustettavat tytäryhteisöt. Tytäryhteisöllä on kuitenkin oikeus hankkia hankinnan kohde muulla tavalla kuin tämän kilpailutuksen perusteella. Tytäryhteisö tekee hankintansa omissa nimissään ja omalla vastuullaan. HUSin tytäryhteisöjä ovat tällä hetkellä muun muassa HUS-Kiinteistöt Oy, Uudenmaan Sairaalapesula Oy ja HYKSin Kliiniset palvelut Oy. Tarkemmat tiedot HUSin tytäryhteisöistä ovat osoitteessa Tämä hankinta ei koske HUSin osakkuusyhteisöjä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta tai muista sosiaalija terveydenhuollon järjestämistä koskevista uudistuksista tai sopimuksista saattaa seurata, että sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot muuttuvat nykyisellä HYKS-erityisvastuualueella tai mahdollisesti sitä laajemmalla eteläisellä sote-alueella. Jos näin käy, HUSilla tai sen sijaan tulevalla organisaatiolla on oikeus muuttaa sopimuksen kohdetta sopimusluonnoksessa kuvatulla tavalla.

5 5 (17) 2 Hankinnan kohde ja vaatimukset Hankinnan kohde HUS pyytää tarjoustanne Puhelinvaihteiden huolto- ja ylläpitopalveluista. Hankinnan tausta Vaihdeympäristö HUSilla on käytössä vaihdeverkko, jossa on kuusi numeroavaruutta. Numerointi on alaliittymien osalta osittain päällekkäistä. Vaihdeverkoissa käytetään kahden valmistajan tekniikkaa, Unifyn (Siemensin) HiPath- ja OpenScape Voice -vaihteita ja Mitelin (Aastra/Ericssonin) MD110/MXOne- TSW ja MXOne vaihteita. Järjestelmät ovat HUSin omia, ja ne ovat hyvinkin erilaisia ja eri ohjelmistotasoilla. Osassa sairaaloita käytetään sisäpeiton tarjoavia, vaihteeseen liittyviä, langattomia DECT-puhelimia, osassa IP-pohjaisia VoWLAN-puhelimia. Osassa sairaaloita sisäpeitto on toteutettu GSM-tekniikalla vahvistetulla 1800 MHz:n taajuusalueen verkolla. GSM-puhelin on myös laajan liikkuvuuden ratkaisu. Sairaaloissa on myös viranomaisradioverkon VIRVE-puhelimia.

6 6 (17) Pääkaupunkiseudun sairaalat (HYKS-alue) ovat oma kokonaisuutensa, johon kuuluvat HYKS Helsingin, Jorvin ja Peijaksen sairaalat. Sairaaloilla on käytössä numeroavaruus (kutsu) sekä xxxxx. Lisäksi vaihdeverkkoon liittyy kolmessa sairaalassa (Sibeliuksenkatu 12-14, Helsinki, Sofianlehdonkatu 5, Helsinki, Lääkärikatu 6-8, Helsinki) Elisan omistamalla vaihteella toteutetut noin 400 vuokra- eli palveluliittymää. Suuri osa henkilökunnan käytössä olevista alaliittymistä on toteutettu koko HUSin yhteiseen OSVvaihteeseen. Lohjalla kutsu ja numerot xxxx. Paikallisen Siemens HiPath-vaihteen lisäksi käytössä on yhteinen OSV. Länsi-Uudellamaalla kutsu ja numerot ja kahden Siemens-vaihteen paikallinen vaihdeverkko sekä käytössä yhteinen OSV. Hyvinkäällä kutsut ja numerot ja kutsu ja numerot on hajautetun Aastra-vaihteen muodostama paikallinen vaihdeverkko ja käytössä yhteinen OSV. Porvoossa kutsu ja numerot on Astra-vaihde ja käytössä yhteinen OSV. HUSin käytössä on yhteinen Unifyn Openscape 4000 v7 välityskeskus josta kuhunkin vaihdeverkon osaan on jaettu omat välityspisteet. Välityspisteissä toimivat ohjelmistot ovat Unifyn AC-WinIP v2 ja Sinfo Forum välitysohjelmistot.. Tällä hetkellä Elisa toimittaa vaihteiden huollon ja ylläpidon. Vaihdeverkon keskusjohdot on toteutettu E1 ISDN PRI-vaihteliittyminä (30B+D). Vaihdeverkkojen sisäiset yhteydet on toteutettu PCM- ja IP-pohjaisin oikojohdoin. IP-pohjaiset oikojohdot ovat HUSin omassa tietoliikenneverkossa. Operaattorin toimittamat PCM-oikojohdot ovat Stenbäckinkatu 9-11, Helsinki Sairaalakatu, Vantaa 2kpl Stenbäckinkatu 9-11, Helsinki Sibeliuksenkatu 12-14, Helsinki 2kpl Stenbäckinkatu 9-11, Helsinki Lääkärinkatu 6-8, Helsinki 1kpl Stenbäckinkatu 9-11, Helsinki Sofianlehdonkatu 5, Helsinki 2kpl Sairaalankatu 1, Hyvinkää Vanha valtatie 198, Tuusula, 4kpl Länsi-Uudenmaan ja Hyvinkään sairaaloista on toteutettu paikalliset yhdyskäytävät kaupunkien vaihdeverkkoihin. Kaikkiaan HUSin vaihdeverkossa on noin lankapuhelinta. Suorat liittymät HUSilla on myös noin muutama sata suoraa puhelinliittymää. Niitä käytetään lähinnä valmius- ja turvallisuuskäytössä.

7 7 (17) Hankinnan tavoitteita Matkapuhelimet Lankapuhelinten rinnalla HUSilla on käytössään GSM-puhelinliittymää. Puheluiden välitys HUSilla on vaihdeverkossaan yksi jaettu välityskeskus josta välitetään puhelut. Alueilla on omat välityspisteet jotka ovat yhdistetty välityskeskukseen. Suurin välityspiste palvelee kutsunumerossa ja on auki 24/7. Välityspiste sijaitsee Helsingin Kalasatamassa. Tuleva kehitys Kysynnän tarpeesta voidaan esittää seuraavat arviot, jotka eivät ole HUSia sitovia: Toiminta ei supistu Openscape Voice liittymien määrä tulee kasvamaan Paikallisten vaihteiden ja niiden liittymien määrä tulee pienentymään GSM puhelimien määrä kasvaa Puhelinvaihde tekniikka tulee säilymään. Hankinnan tavoitteena on saada yksi toimija toteuttamaan kokonaisvaltaiset huolto- ja ylläpito palvelut HUSin puhelinvaihteisiin ja niiden sovelluksiin kattaen myös päivittäistyöt koko verkonalueella. Hankinnan kohteen tarkempi kuvaus ja pakolliset vaatimukset Hankinnan kohde ja siihen liittyvät pakolliset vaatimukset on kuvattu tarkemmin sopimusluonnoksessa (tarjouspyynnön liite 3) ja palvelukuvauksessa (tarjouspyynnön liite 4) Tarjottavan ratkaisun tulee vastata yllä mainittua hankinnan kohteen kuvausta ja täyttää pakolliset vaatimukset. Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset hylätään. Tarjouspyynnössä esitetty arvio hankinnan laajuudesta tai hankittavista määristä ei ole HUSia sitova. HUS ei sitoudu mihinkään vähimmäisostomäärään.

8 8 (17) 3 Hankinnan ehdot Hankintasopimus Hankinnasta tehdään valitun tarjoajan kanssa hankintasopimus, jonka sisältö ilmenee tarjouspyynnön liitteenä olevasta sopimusluonnoksesta (tarjouspyynnön liite 3). Hankintaan sovelletaan lisäksi sopimusluonnoksessa mainitulla tavalla Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JIT 2007). Kaikki poikkeukset JIT ehtoihin on mainittu sopimusluonnoksessa. JIT ehtojen kohdista, joiden yhteydessä mainitaan ellei toisin ole sovittu, ei neuvotella sopimusta tehtäessä. Hankintasopimuksen ehtojen hyväksyminen Tarjoajan tulee tarjouslomakkeella (tarjouspyynnön liite 1) hyväksyä sopimusluonnos sellaisenaan, eikä siihen saa esittää tarjouksessa mitään muutoksia, lisäyksiä tai varauksia. Jos tarjoaja ei hyväksy sopimusluonnosta edellä kuvatulla tavalla, tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena. Sopimusehtojen täsmennykset Sopimusluonnos on tarjoajaa sitova, eikä sopimusehdoista neuvotella hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Sopimusluonnokseen voidaan tehdä ainoastaan molempien osapuolten hyväksymiä vähäisiä täsmennyksiä. HUSilla ei ole velvollisuutta tarjoajan ehdottamien täsmennysten hyväksymiseen, ja tarjoajan tulee allekirjoittaa sopimus sellaisenaan, jos HUS niin vaatii.

9 9 (17) 4 Tarjoajaa ja alihankkijoita koskevat vaatimukset Tarjoajan soveltuvuus Tarjoajan on täytettävä tarjouslomakkeella (tarjouspyynnön liite 1) mainitut soveltuvuusvaatimukset. Vaatimuksiin vastataan täyttämällä tarjouslomake. Tarjoajat, jotka eivät täytä vaatimuksia, suljetaan pois tarjouskilpailusta. Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi tarjoajan tulee täyttää seuraavat soveltuvuusvaatimukset: Vaatimus: 1) Tarjoajalla on oltava referenssinä viimeisen kolmen vuoden aikana vähintään kolme vaihdeverkko kokonaisuutta, missä esiintyy eri laitevalmistajien perinteisiä ja/tai IP-pohjaisia vaihderatkaisuja samassa vaihdeverkossa. 2) Tarjoajalla tulee olla vähintään yksi sairaalareferenssi viimeisten kolmen vuoden ajalta. Tämän kohdan mukainen sairaalareferenssi voi samalla olla yksi kohdan 1 mukaisista referensseistä, mutta se ei ole välttämätöntä. 3) Tarjoajan asiantuntijoilla tulee olla sopimuksen allekirjoitus hetkellä riittävä pätevyys tekemään vaativia asiantuntijatöitä HUSin käytössä oleviin puhelinvaihteisiin. Tarjoajan tulee esittää tarjouksessaan vapaamuotoinen selvitys edellä mainittujen vaatimusten 1 3 täyttymisestä. Vaatimusten 1 2 osalta selvityksen tulee sisältää yleisluontoinen kuvaus palvelun kohteena olevasta verkosta (vaihdetyypit ja summittaiset alaliittymämäärät sekä asiakkaan yhteystiedot referenssiin tutustumista varten). Referensseiksi kelpuutettavissa verkoissa tulee olla eri laitevalmistajien perinteisiä ja/tai IP-pohjaisia vaihteita. Jokaisessa referenssinä esitetyssä verkossa tulee olla vähintään 3 erillistä vaihdetta. Kunkin referenssin tulee sisältää vähintään kahden eri valmistajan vaihteita. Referensseistä tulee löytyä vähintään yksi verkko, jossa on vähintään 1000 alaliittymän Siemens HiPath-vaihde. Referensseistä tulee löytyä vähintään yksi verkko, jossa on vähintään 500 alaliittymän Ericsson/Aastra MX One tai MX One TSW-vaihde. Alihankkijoiden soveltuvuus Jos tarjoaja käyttää sopimuksen kohteen toteuttamisessa alihankkijoita, tarjoajan tulee täyttää alihankkijalomake (tarjouspyynnön liite 2) jokaisen ilmoitetun alihankkijan osalta erikseen. Alihankkijoita koskevat

10 10 (17) soveltuvuusvaatimukset on lueteltu alihankkijalomakkeella. Alihankkijoita, jotka eivät täytä vaatimuksia, ei hyväksytä.

11 11 (17) 5 Valinta- ja vertailuperusteet Valintaperuste Hyväksytyistä tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin. Vertailuhinta lasketaan hintalomakkeella (tarjouspyynnön liite 5) ilmoitettujen tietojen perusteella.

12 12 (17) 6 Tarjouksen tekeminen Tarjouksen sisältö Tarjouksen tulee sisältää seuraavat tarjouspyynnön liitteenä toimitetut lomakkeet täytettynä: 1 Tarjouslomake (tarjouspyynnön liite 1) 2 Alihankkijalomake jokaisesta ilmoitetusta alihankkijasta erikseen (tarjouspyynnön liite 2) 3 Hintalomake (tarjouspyynnön liite 5) Tarjouksen tulee lisäksi sisältää seuraavat tarjoajan laatimat vapaamuotoiset selvitykset: 1 Selvitys tarjouspyynnössä edellä mainittujen vaatimusten 1 3 täyttymisestä 2 Palvelukuvaus, jossa toimittaja kuvaa miten aikoo toteuttaa tarjouspyynnön mukaisen palvelun 3 Alustava projektisuunnitelma sopimusluonnoksessa mainitusta toteutusprojektista Tarjoajan laatimat vapaamuotoiset selvitykset voi esittää joko yhtenä tai useampana erillisenä dokumenttina. Tarjoaja voi halutessaan esittää myös vapaamuotoisen tarjouskirjeen. Tarjoukseen ei kuitenkaan saa liittää tarjoajan omia sopimusehtoja. Erillisestä pyynnöstä toimitettavat todistukset ja selvitykset Seuraavia todistuksia ja selvityksiä ei liitetä tarjoukseen, mutta tarjoajan tulee varautua toimittamaan ne annetussa määräajassa, jos HUS niitä pyytää: 1 Kaupparekisteriote 2 Verohallinnon todistus verojen maksamisesta 3 Työeläkelaitoksen todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta 4 Suomen Asiakastieto Oy:n riskimittaria vastaava analyysi 5 Vahvistetut tilinpäätösasiakirjat kolmelta edelliseltä tilikaudelta tai koko sitä lyhemmältä toiminta-ajalta HUS voi pyytää todistukset ja selvitykset missä tahansa vaiheessa tarjouskilpailua. Ne eivät saa olla yli kolme kuukautta vanhoja pyynnön

13 13 (17) ajankohdasta laskettuna. Todistukset 1 3 pyydetään aina viimeistään, jos tarjoaja näyttää tulevan valituksi, ja tarjoajan tulee toimittaa ne myös ilmoittamiensa alihankkijoiden osalta, jos HUS niin edellyttää. Tarjoaja voi toimittaa todistusten 1 3 sijasta Tilaajavastuu.fi -yritysraportin, jos tarjoaja tai alihankkija on liittynyt Tilaajavastuu.fi -palvelun Luotettava Kumppani -ohjelmaan. Jos tarjoajalla tai alihankkijalla on maksamattomia veroja tai sosiaaliturvamaksuja, on tarjoajan toimitettava kohdan 2 sijasta verovelkatodistus, sopimus verojen tai maksujen maksamisesta ja verohallinnon lausunto sopimuksen noudattamisesta. HUS harkitsee hyväksyykö se esitetyn selvityksen. Jos tarjoajan tai alihankkijan eläkevakuutusmaksut ovat erääntyneet, on tarjoajan toimitettava kohdan 3 sijasta työeläkelaitoksen todistus veloista, sopimus niiden maksamisesta ja työeläkelaitoksen lausunto sopimuksen noudattamisesta. HUS harkitsee hyväksyykö se esitetyn selvityksen. Jos tarjoaja tai alihankkija ei ole sijoittautunut Suomeen, tarjoajan tulee toimittaa sijoittautumismaan lainsäädännön mukaiset sisällöltään vastaavat todistukset ja selvitykset suomen kielelle käännettynä. Pyyntö todistusten ja selvitysten toimittamiseksi lähetetään tarjoajan tarjouslomakkeella (tarjouspyynnön liite 1) ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tarjoaja, joka ei annetussa määräajassa toimita pyydettyjä todistuksia ja selvityksiä, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Yleisiä ohjeita tarjouksen tekemiseksi Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen, ja se tulee laatia tarjouspyynnössä ja sen liitteissä annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarjouspyynnön vastaiset ja ehdolliset tarjoukset hylätään. Tarjous tulee laatia suomen kielellä. Hinnat ilmoitetaan euroina ilman arvonlisäveroa. Tarjouksessa ei hyväksytä viittauksia verkkosivuille. Vaihtoehtoiset ja osatarjoukset Vaihtoehtoiset ja osatarjoukset eivät ole sallittuja. Kysymysten esittäminen Tarjoukseen liittyvät kysymykset esitetään sähköisesti suomen kielellä Tarjouspalvelun välityksellä. Kysymysten määräaika, vastausajankohta ja Tarjouspalvelun osoite on mainittu tarjouspyynnön kansilehdellä. Tarjoajan

14 14 (17) tulee huomioida vastaukset tarjousta tehdessään. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi kysymyksiin vastataan vain edellä kuvatulla tavalla. Tarjouksen toimittaminen Tarjous toimitetaan sähköisesti. Tarjouksen toimittamisen määräaika ja toimitusosoite on mainittu tarjouspyynnön kansilehdellä. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. HUS suosittelee käyttämään tarjouksen toimittamisessa PDF- ja/tai Microsoft Office -tiedostomuotoja. Tarjouksen sitovuus Tarjous tulee hinnaltaan ja muilta ehdoiltaan tarjoajaa sitovaksi, kun hankintayksikkö on tarjousajan päätyttyä ottanut selon tarjouksesta, ja sen tulee olla voimassa vähintään tarjouspyynnön kansilehdellä mainittuun ajankohtaan saakka. Korvaus tarjouksen tekemisestä Tarjoajalla ei ole oikeutta saada HUSilta korvausta tarjouksen tekemisestä tai muista hankintamenettelyyn osallistumisesta aiheutuneista kustannuksista.

15 15 (17) 7 Tarjousten käsittely ja päätöksenteko Tarjousten käsittelyvaiheet Määräajassa saapuneet tarjoukset käsitellään seuraavasti: - tarjoajien soveltuvuuden arviointi - tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi - tarjousvertailu. Vain soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoavat hyväksytään tarjouskilpailuun, ja vain tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset vertaillaan. Lisäksi tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta hankintalain 53 ja 54 :stä ilmenevillä perusteilla koska tahansa tarjouskilpailun aikana ennen hankintapäätöksen tekemistä. Tarjouksen kohteeseen tutustuminen HUS voi katsoessaan sen tarpeelliseksi tutustua tarjouksen kohteeseen ennen hankintapäätöksen tekemistä, esimerkiksi tarjoajan kanssa erikseen sovittavilla esittelyillä, katselmoinneilla, referenssikäynneillä tai näytekappaleilla. Ulkopuolisten konsulttien ja asiantuntijoiden käyttö HUS voi käyttää tarjouskilpailuun liittyvissä tehtävissä ulkopuolisia konsultteja tai asiantuntijoita. Hankintapäätös ja hankintasopimuksen tekeminen Hankinnasta tehdään hankintapäätös, joka lähetetään sähköpostitse tarjoajan tarjouslomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Sopimussuhde HUSin ja voittaneen tarjoajan välillä ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan voittaneen tarjoajan kanssa tehtävällä kirjallisella hankintasopimuksella.

16 16 (17) 8 Julkisuus Hankinta-asiakirjat ovat julkisia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on kuitenkin välttämätöntä, tarjouksen tekijän on noudatettava seuraavia ohjeita: - liikesalaisuudet on merkittävä selkeästi tai esitettävä erillisellä liitteellä - tarjousta kokonaisuudessaan ei saa merkitä liikesalaisuudeksi. HUS pitää tarjousta julkisena lukuun ottamatta niitä kohtia, jotka on edellä mainitun ohjeen mukaisesti selkeästi merkitty liikesalaisuuksiksi. Jos tarjous on merkitty ohjeen vastaisesti kokonaisuudessaan liikesalaisuudeksi, HUS ei huomioi tällaista merkintää, ja voi pitää tarjousta kokonaisuudessaan julkisena. HUS päättää tapauskohtaisesti, ovatko tarjoajan liikesalaisuuksiksi merkitsemät tiedot lain mukaan salassa pidettäviä. Asianosaiselle on annettava tieto tarjousten vertailussa käytetystä hinnasta ja muusta tekijästä, vaikka tarjoaja pitäisi sitä liikesalaisuutenaan. Tarjoajan on erillisestä pyynnöstä toimitettava HUSille tarjouksestaan asianosaisjulkinen versio.

17 17 (17) 9 Tarjouspyynnön liitteet 1 Tarjouslomake 2 Alihankkijalomake 3 Sopimusluonnos 4 Palvelukuvaus 5 Hintalomake 6 Salassapito- ja tietoturvasitoumus 7 Muutoksenhallinnan menettelytavat ja ohjeet 8 JIT2007 Yleiset ehdot 9 JIT2007 Palvelut

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (11) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11.

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11. Osallistumispyyntö PKSH038-13 1 (10) PKS-VERKKOMAKSAMINEN KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY, OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Määritelty pääpiirteittäin tavoitetilan kuvauksessa

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Helsingin käräjäoikeus

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ IT-LAITEVUOKRAUKSESTA JA HALLINNOINNISTA

TARJOUSPYYNTÖ IT-LAITEVUOKRAUKSESTA JA HALLINNOINNISTA TARJOUSPYYNTÖ IT-LAITEVUOKRAUKSESTA JA HALLINNOINNISTA Sisällysluettelo TARJOUSPYYNTÖ... 0 IT-LAITEVUOKRAUKSESTA JA HALLINNOINNISTA... 0 1. Hankinnan perustiedot... 2 1.1 YTHS... 2 1.2 Hankinnan kohde

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 HANKINTAYKSIKKÖ... 3 3 HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU 1(10) SÄHKÖNHANKINTAPALVELU Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tallennus-, palvelin- ja varmistusjärjestelmästä sekä migraatiotyöstä

Tarjouspyyntö Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tallennus-, palvelin- ja varmistusjärjestelmästä sekä migraatiotyöstä Tarjouspyyntö Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tallennus-, palvelin- ja varmistusjärjestelmästä sekä migraatiotyöstä Tarjouspyyntö Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tallennus-, palvelin- ja varmistusjärjestelmästä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot