7 Puu- ja levyrakentaminen RTS 10:38

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7 Puu- ja levyrakentaminen RTS 10:38"

Transkriptio

1 RunkoRYL Puujulkisivutyö Sivu: 1 7 Puu- ja levyrakentaminen RTS 10:38 71 Puurunkorakentaminen 712 Puujulkisivutyö Sisältö julkisivun puuverhoukset ja räystäiden laudoitukset verhouksen kiinnitystuet (kiinnityslaudat) muut vastaavat työt avustavine ja valmistavine töineen sekä työkunnan tekemä mittaus ja telinetyö. Seuraavat vaatimukset ovat voimassa, ellei kysymyksessä ole puuverhousjärjestelmä, jossa on valmistajan määrittelemät laatuvaatimukset ja asennusohjeet. Seuraavat vaatimukset koskevat rakennuksen ulkoverhousta. Piharakenteiden puuverhousten laatuvaatimukset on esitetty ohjeessa InfraRYL 2006 luvussa Viitteet Puuverhous. InfraRYL Osa 3 Sillat ja rakennustekniset osat Puutavara ja verhoustarvikkeet Verhouslaudat ja -rimat Käytettävä puutavara täyttää kohdassa esitetyt vaatimukset. Verhouslautojen ja rimojen näkyviin jäävät pinnat täyttävät taulukon 712.T1 vaatimukset ellei suunnitelma-asiakirjoissa ole toisin määrätty. Mikäli näkyvä pinta on sahapintainen, tulee sen olla hienosahattu, ellei suunnitelma-asiakirjoissa ole toisin määrätty. Verhouslautojen ja -rimojen näkyviin jäävät särmät ovat täysisärmäisiä. Verhouslautojen paksuus on taulukon 712.T2 mukainen. Rimalaudoitetun ulkoverhouksen peiteriman paksuus on vähintään 21 mm ja leveys enintään 50 mm. Mikäli ulkoverhous on puurimoista tehty ritilä, verhousrimat on profiloitu siten, että riman alareunassa on tippanokka ja yläpinta kalteva ulospäin. Verhouslautoja ja -rimoja voidaan jatkaa standardin SFS-EN 385 mukaisilla sormijatkoksilla. Sormijatkoksen liimasauma tulee olla väritön. Mikäli verhouslaudassa on päätypontti, tulee pontin muodon olla täysipontti. Puurimoista tehdyn ritilän verhousriman poikkileikkauksen vähimmäismitoiksi suositellaan 45 x 45 mm.

2 RunkoRYL Puujulkisivutyö Sivu: 2 Taulukko 712:T1. Ulkoverhouslautojen näkyviin jäävien pintojen laatuvaatimukset. Näkyviin jäävä pinta tarkoittaa laudan sydänlapetta. Ulkoverhouslautojen lautamateriaalierän sydänlapepintojen (näkyviin jäävä pinta) laatuvaatimukset 1 Ominaisuus tai vika Laatuvaatimus Oksat Oksalohkeamat Oksanreiät Koro ja kaarnaroso Sallitaan oksia, joiden koko on enintään 50% laudan leveydestä. Kiinteä oksa voi olla terve (tuore) tai kuollut (kuiva) oksa. Sallitaan enintään kolme kappaletta 10 mm:n suuruisia oksalohkeamia kahden metrin matkalla. Ei sallita. Sallitaan enintään yksi 6 mm leveä ja 100 mm pitkä koro ja kaarnaroso yhden metrin matkalla. Sallitaan 5 %:ssa ulkoverhouslautaerästä. Pihkakolot Sallitaan pihkakoloja, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 200 mm yhden metrin matkalla. Yksittäisen pihkakolon pituus saa olla enintään 100 mm. Läpimeneviä pihkakoloja ei sallita. Halkeamat Lyly ja muut muotoviat Laudan keskialueella sallitaan halkeamia, ei kuitenkaan läpimeneviä halkeamia, joiden pituus on enintään 15 % laudan pituudesta. Laudan päissä sallitaan enintään laudan leveyden mittainen läpimenevä halkeama. Päätypontatun laudan päissä sallitaan kiinni oleva halkeama, jonka pituus on enintään 50 % laudan leveydestä. Sallitaan ainoastaan siinä määrin, että lautojen kiinnittäminen ei sen vaikutuksesta olennaisesti vaikeudu. Lapevääryys: 30 mm kahden metrin matkalla. Syrjävääryys: 4 mm kahden metrin matkalla. Kierous: 20 mm kahden metrin matkalla. Sydänjuova Sallitaan sydänjuova, jonka pituus on enintään 50 % laudan pituudesta Sinistymä Ei sallita. Värivika Ei sallita. Laho Ei sallita koskaan. Hyönteisvahingot Ei sallita koskaan. Paikat Ei sallita. Sormijatkokset Sallitaan. 1) Huom! Laatuvaatimukset eivät ole valmiin julkisivuverhouspinnan laatuvaatimuksia, vaan lautaerän, josta verhouslaudoitus tehdään. Ulkoverhouslautaerästä 95 % tulee olla sellaista, että taulukon laatuvaatimukset täyttyvät. Laatuvaatimukset koskevat ulkoverhouslautaa, joka on valmistettu laatuluokan AB mänty- tai kuusisahatavarasta (Pohjoismainen sahatavara, Lajitteluohjeet). Taulukko 712:T2. Ulkoverhouslautojen vähimmäispaksuus. Laudan leveys [mm] Laudan vähimmäispaksuus [mm] > >195 peittävä leveys / 7

3 RunkoRYL Puujulkisivutyö Sivu: Kiinnitystuet Verhouslautojen yleisimmät tyypit ja dimensiot on esitetty RT-kortissa RT Viitteet RT Puutavara, Sahattu, höylätty ja jatkojalosteet. SFS-EN 385 Finger jointed structural timber. Performance requirements and minimum production requirements. Käytettävä puutavara täyttää kohdassa esitetyt vaatimukset. Kiinnitystukien puutavara on vähintään laatuluokkaa C. Mikäli kiinnitystuet ovat metallia, täyttää niiden korroosiosuojaus samat vaatimukset, mitä kohdassa on esitetty metallisille liittimille ja liitososille. Kiinnitystukien puutavaran paksuus on vähintään sama kuin verhouslaudan paksuus ja vähintään 25 mm. Kiinnitystukien jako on k600 k700, kun ulkoverhouslaudan paksuus on enintään 28 mm. Tätä paksummilla ulkoverhouslaudoilla kiinnitystukien jako määräytyy laudan valmistajan mukaan jakoon on otettava huomioon valmistajan antamat ohjeet Muototarkkuus Puutavaran muototarkkuus on sellainen, että mahdolliset muodonmuutokset (esimerkiksi lape- ja syrjävääryys, kierous tai kuperuus) eivät vaikeuta tarvikkeen kiinnittämistä ja ulkonäöltään yhtenäisen pinnan aikaansaamista Kosteussuojaus ja pintakäsittely Puuverhouksen kosteussuojaus ja pintakäsittely täyttävät niille suunnitteluasiakirjoissa esitetyt vaatimukset. Puuverhouksen puutavaran kosteussuojaus täyttää kohdassa esitetyt vaatimukset. Pintakäsittelyn ajankohtana puutavaran kosteus saa olla enintään 18 % puun kuivapainosta. Pintakäsiteltäväksi tarkoitetut puuverhouksen osat on esikäsitelty siten, että asennuksen jälkeen tarvitaan vain yksi pintakäsittelykerta ja esikäsittely vastaa väriltään lopullista pintakäsittelyä. Ulkoverhouslaudat ja rimat on pintakäsitelty siten, että asentamisen jälkeen tarvitaan vain yksi pintakäsittelykerta. Poikkeuksena tästä ulkoverhoukset, joita ei pintakäsitellä mitenkään. Mikäli puutavaran lopullinen näkyvä pintakäsittely on sellainen, että puun luonnollinen väri jää näkyviin tai puun luonnollinen väri vaikuttaa lopulliseen värisävyyn, tulee puutavaran värin olla tähän käyttöön sopivaa Toimitus Puutavaran toimitus täyttää vaatimukset, jotka on esitetty kohdassa kunkin puutuotteen kohdalla. Pontattujen verhouslautojen kosteus saa olla asennuksen ajankohtana enintään 20 % puun kuivapainosta. Mikäli puutavara on tarkoitus pintakäsitellä, saa sen kosteus pintakäsittelyn ajankohtana olla enintään 18 % puun kuivapainosta.

4 RunkoRYL Puujulkisivutyö Sivu: Kuljetus ja varastointi Puutavaran kuljetus ja varastointi täyttävät vaatimukset, jotka on esitetty kohdassa kunkin puutuotteen kohdalla Kiinnitystarvikkeet Liittimet täyttävät kohdassa esitetyt vaatimukset. Liittimet ovat täysikantaisia kampa- tai kierrenauloja, kuumasinkittyjä lankanauloja tai ruuveja. Mikäli käytetään muita kiinnitysmenetelmiä kuin naula- tai ruuvikiinnitystä, saavutetaan niillä vähintään naula- ja ruuvikiinnitystä vastaavat lujuusominaisuudet. Hakasia ei saa käyttää puuverhouksen asennuksessa Kiinnitysalusta Kiinnitysalusta tarkoittaa rakennetta, johon julkisivuverhous kiinnitystukineen kiinnitetään. Puuverhouksen alusta täyttää sille suunnitteluasiakirjoissa esitetyt vaatimukset. Alusta on puhdas, kiinteä ja niin tasainen, että valmiille rakennusosalle määrätyt asennustarkkuusja muut laatuvaatimukset täyttyvät. Kosteuden tunkeutuminen alustasta puurakenteeseen estetään, betonisesta julkisivupinnasta esimerkiksi bitumikermillä. Kosteuseristeenä käytetään bitumikermiä. Siveltävät kosteuseristeet eivät ole riittäviä estämään kosteuden tunkeutumista alustasta puurakenteeseen Puuverhouksen asennustyöt Asennustyön aikana tulee varmistaa asianmukainen suojaus, jotta sadevedet eivät pääse kastelemaan avoinna olevan julkisivun taustaa ja rakenteita. Puuverhouksen rakenteiden sekä niiden osien tekemisessä noudatetaan suunnitteluasiakirjoissa esitettyjä vaatimuksia. Verhous tehdään samaa puulajia olevasta puutavarasta, ellei suunnitteluasiakirjoissa toisin määrätä. Ennen puuverhouksen asentamista käydään läpi asennustyön eri vaiheet ja niihin vaikuttavat seikat. Asentamista koskevat kirjalliset ohjeet ovat käytettävissä työmaalla asentamisen aikana. Puutavara ja verhoustarvikkeet sekä puuverhouksen alusta täyttävät kohdissa ja esitetyt vaatimukset. Puutavara ei saa olla välittömässä kosketuksessa sellaisen materiaalin kanssa, joka kuljettaa vettä kapillaarisesti (esimerkiksi betoni).

5 RunkoRYL Puujulkisivutyö Sivu: 5 Ennen asentamista verhouslautojen ja rimojen katkaisupinnat käsitellään samalla pintakäsittelyaineella, jolla verhouslaudat ja rimat on esikäsitelty. Poikkeuksena tästä ulkoverhoukset, joita ei pintakäsitellä mitenkään. Pystysuuntaisessa verhouslaudoituksessa huolehditaan verhouksen taustan tuuletuksesta kiinnitystukien ristiinasennuksella tai tätä vastaavalla menetelmällä. Rakennustarvikkeiden nostot tehdään siten ja sellaisilla nostovälineillä, että nostaminen ei aiheuta tarvikkeisiin haitallisia muodonmuutoksia ja heikennä tarvikkeiden laatua ja lujuusominaisuuksia. Käytettävät työ- ja kiinnitysmenetelmät eivät saa huonontaa puutavaran, verhoustarvikkeiden ja valmiin verhouksen laatua eikä lujuusominaisuuksia. Verhouslaudat kiinnitetään molemmista reunoistaan siten, että laudan kosteuseläminen voi tapahtua hallitusti. Peiterimat kiinnitetään keskeltä. Verhousrimat kiinnitetään riman keskeltä ruuvilla. Verhouslaudat ja -rimat kiinnitetään jokaiseen kiinnitystukeen. Puutavaran kosteus ei saa asennuksen aikana poiketa haitallisesti lopullisesta tasapainokosteudesta. Verhouslaudat asennetaan pääsääntöisesti kupera lape ulospäin. Mikäli tämä ei ole mahdollista laudan profiloinnin tai pintakäsittelyn takia, hajautetaan koverat verhouslaudat tasaisesti koko näkyvälle pinnalle siten, että saavutetaan ulkonäöltään yhtenäinen pinta. Pystysuuntaisissa verhouksissa pyritään asentamaan puun syynsuunta lustokuvio alaspäin. Puuverhouksessa sallitaan näkyviä sormijatkoksia, mutta sormijatkokset tulee hajauttaa tasaisesti koko näkyvälle pinnalle siten, että saavutetaan ulkonäöltään yhtenäinen pinta. Poistettu: (Tero Nikkanen / Skanska) Ulkoverhouslaudat voidaan kiinnittää myös teräsklipseillä tai vanerilapuilla. Mikäli julkisivu on elementoitu, voidaan ulkoverhouslaudat kiinnittää myös taustalta. Verhouslaudan kuivuessa sen poikkileikkaus tavallisesti muuttaa muotoaan siten, että laudan sydänpuolen lape kuperoituu. Näin ollen verhouslaudoissa, jotka on profiloitu sydänpuoli taustaan päin, näkyvä pinta saattaa olla kovera. Tämä ei kuitenkaan aina pidä paikkaansa, sillä laudan kuperoitumiseen vaikuttaa myös lautojen sahaus- ja kuivaustekniikka. Kuva 712.K1. Tyypillisiä verhouslautojen poikkileikkauksen kosteusmuodonmuutoksia. Alle 5 m korkeassa näkyvässä pinnassa pystysuuntaan asennetut verhouslaudat ja -rimat ovat niin pitkiä, että niiden jatkoksia ei tarvitse tehdä. Tätä korkeammissa näkyvissä pinnoissa pystysuuntaisten verhouslautojen ja -rimojen jatkoskohta toteutetaan erillisellä jatkosrakenteella tai käytetään sormijatkettua verhouslautaa tai -rimaa. Vaakasuuntaan asennetuissa verhouslaudoissa voidaan käyttää pontattuja jatkoksia. Ympäripontatun verhouslaudan jatkos voidaan sijoittaa kiinnitystukien välille. Vierekkäisten

6 RunkoRYL Puujulkisivutyö Sivu: 6 verhouslautojen jatkokset eivät saa sijaita samassa kohdassa vaan jatkokset hajautetaan tasaisesti koko näkyvälle pinnalle siten, että saavutetaan ulkonäöltään yhtenäinen pinta. Verhouslaudan jatkoskohtia saa olla laudan pituussuunnassa enintään 3 m:n välein. Vaakasuuntaan asennetut verhousrimat ovat niin pitkiä, että niiden jatkoksia ei tarvitse tehdä. Mikäli näkyvä pinta on niin pitkä, että verhousrimojen jatkoksia tarvitaan, toteutetaan jatkokset erillisellä jatkosrakenteella. Puuverhouksen nurkka- ja kulmaliittymät tehdään peitelautoja tai -listoja käyttäen, ellei asiakirjoissa ole määrätty niihin jiiriliitoksia. Näkyviin jäävän puuverhouksen alareuna muotoillaan siten, että verhouksen ulkoreunaan muodostuu tippanokka. Lomalaudoitetussa verhouksessa verhouslautojen limitys on vähintään 20 mm. Mittapoikkeamat otetaan asennettaessa huomioon kirjallisten asennusohjeiden edellyttämällä tavalla. Vierekkäisten lautojen jatkosten tulee sijaita vähintään 1200 mm:n etäisyydellä toisistaan. Puuverhouksen erillisellä jatkosrakenteella tarkoitetaan tässä esimerkiksi sellaista rakennetta, joka katkaisee koko näkyvän pinnan verhouksen. Tällöin jatkoskohdan tiivistys tehdään esimerkiksi peitelaudalla, -rimalla, -listalla tai käytetään pellistä valmistettua profiililistaa. Jatkoskohdan suunnittelussa tulee huolehtia verhouksen taustan tuuletuksen toimivuudesta, jatkoskohdan tiiveydestä vettä ja lunta vastaan sekä siitä, että jatkosrakenne ei ohjaa vettä rakenteen sisään tai verhouksen puutavaraan Naula- ja ruuvikiinnitys Verhouslautojen ja -rimojen kiinnitystarvikkeet ja -menetelmät täyttävät niille suunnitteluasiakirjoissa esitetyt vaatimukset. Verhouslautojen ja -rimojen kiinnitystarvikkeet täyttävät kohdassa esitetyt vaatimukset. Hakasia ei saa käyttää. Naulojen ja ruuvien pituus on sellainen, että niiden tunkeuma kiinnitysalustassa riittää pitämään verhouslaudat ja -rimat tukevasti kiinni alustassaan. Naulat ja ruuvit eivät saa kuitenkaan olla niin pitkiä, että ne vaurioittavat taustan rakenteita haitallisesti. Naulat ja ruuvit eivät saa aiheuttaa halkeamia verhouksen ja kiinnitystukien puutavaraan. Tarvittaessa nauloille ja ruuveille esiporataan reiät taulukon taulukko 711.T27 mukaan. Uppokantaiset naulat ja ruuvit asennetaan siten, että niiden kanta on tasan verhouslaudan ja verhousriman pinnan kanssa. Poistettu: Ulosvetoarvo? Naulan pituus on yleensä riittävä, kun se lävistää verhouksen kiinnitystuen Valmis ulkoverhous Valmis puuverhous täyttää asiakirjoissa sille määrätyt asennustarkkuus- ja muut laatuvaatimukset. Näkyviin jäävä pinta on ehjä sekä laadultaan ja ulkonäöltään yhdenmukainen. Valmiissa verhouksessa ei saa olla repeämiä, lohkeamia, lommoja, naarmuja, likatahroja, näkyviin tulleita

7 RunkoRYL Puujulkisivutyö Sivu: 7 kiinnitystarvikkeita, työstämisen aiheuttamia halkeamia ja muita ulkonäköä heikentäviä rikkoutumia. Verhouksessa ei saa esiintyä koholla olevia uppokantaisten liittimien kantoja eikä puun pintaa syvemmällä olevia liittimien kantoja. Pintakäsiteltävien pintojen tulee olla niin puhtaita, etteivät pinnoissa mahdollisesti olevat likatahrat tms. vaikeuta verhouksen pintakäsittelyä. Valmiiksi pintakäsitellyissä tai pintakäsittelemättömiksi tarkoitetuissa pinnoissa ei ole likatahroja. Puuverhouksen asennustarkkuudet ovat taulukon 712:T3 mukaiset. Poikkeamat mitataan huonoimmasta kohdasta. Kaikki vaatimukset täyttyvät samanaikaisesti. Suunnitteluasiakirjoissa voidaan vaatia tarkempia asennustarkkuuksia. Taulukko 712:T3. Asennustarkkuudet ulkoverhouksessa. Ulottuvuus ja sijainti Suurin sallittu poikkeama Poikkeama pystysuorasta 1 korkeus enintään 6 m ±5 mm korkeus yli 6m ±8 mm Sivusijainti perussuorasta 2 ±3 mm Sauman hammastus 3 3 mm Sauman rako 4 1 mm Kuva 712.K2. Ulkoverhouksen asennustarkkuuksien selityksiä.

8 RunkoRYL Puujulkisivutyö Sivu: Puujulkisivutyön kelpoisuuden osoittaminen Tarkastukset Ennen töiden aloittamista todetaan alustan, puutavaran ja verhoustarvikkeiden kelpoisuus sekä työn edellyttämät kosteus- ja lämpötilaolot. Puuverhouksen asennuksen aikana valvotaan jatkuvasti asennusolojen sopivuutta, peittyvien työsuoritusten asianmukaisuutta, tarvikkeiden asiakirjojen mukaista käyttöä, tarvittavia liikkuma- ja asennusvaroja, suojausta sekä kiinnitysten riittävyyttä ja pitävyyttä. Tarkastuksesta laaditaan tarvittaessa pöytäkirja. Tarkastuspöytäkirjat, koestustodistukset yms. kootaan työmaalla ylläpidettävään kelpoisuusasiakirjaan, joka luovutetaan tilaajalle puuverhouksen tai sen osan vastaanottotarkastuksessa. Työn aikana kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että vaaditut ominaisuudet ja olosuhteet pysyvät sellaisina kuin työtä aloitettaessa on sovittu Luovutus Mahdolliset valvontapöytäkirjat, yms. selvitykset luovutetaan tilaajalle ulkoverhouksen vastaanottotarkastuksessa. Katselmusten tulokset, mittauspöytäkirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali kootaan työmaalla ylläpidettäviin laadunvalvonta-asiakirjoihin Korjaustyöt Ennen puuverhouksen korjaustöiden aloittamista tarkastetaan myös ympäröivien rakennusosien kunto ja selvitetään mahdollisten vaurioiden syyt. Lisäksi tehdään tarvittavat väliaikaiset tuennat ja ympäröivien rakennusosien suojaukset. Korjattavaan puuverhoukseen liittyvät ympäröivät rakenteet puretaan vain tarvittavassa laajuudessa. Puuverhouksen alustan kunto tarkastetaan ennen rakenteiden uusimista, jotta se täyttää kohdassa esitetyt vaatimukset. Puutavara ja verhoustarvikkeet sekä niiden asennus täyttävät niille edellä esitetyt vaatimukset. Alkuperäistä vastaavia rakenteita ja rakennustarvikkeita voidaan käyttää, jos todetaan, että näillä ei ole ollut merkitystä vaurioiden syntyyn. Korjattavien rakennusosien asennustarkkuudet määritellään asiakirjoissa tapauskohtaisesti. Paikallisissa korjauksissa käytetään alkuperäisen kaltaisia materiaaleja, pintakäsittelyaineita ja - menetelmiä. Mikäli vauriot ovat aiheutuneet selvistä rakenteellisista virheistä (suunnittelu- tai työvirhe), poistetaan tai muutetaan tällaiset ratkaisut korjaustöiden yhteydessä siten, että vaurion uusiutuminen vältetään. Puuverhousta voidaan korjata uusimalla koko verhous, uusimalla vain vaurioituneet verhouslaudat/- rimat tai uusimalla vain verhouksen vaurioituneet alueet. Viime mainituissa tapauksissa tulee ottaa huomioon se, mitä kohdassa on esitetty verhouslautojen/-rimojen jatkoksista. Uudisrakentamiseen tarkoitettuja mittatarkkuustaulukoita noudatetaan vain soveltuvin osin. Korjausrakentamisen suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä suosituksia on esitetty Museoviraston julkaisemassa Korjauskortistossa.

9 RunkoRYL Puujulkisivutyö Sivu: 9 Viiteet Korjauskortisto. Museovirasto Puujulkisivutyön vaikutukset ympäristöön Puujulkisivutyössä syntyvä rakennusjäte ja pakkausmateriaali ensisijaisesti kierrätetään kunkin materiaalin mukaisesti. Kierrätykseen kelpaamaton jäte hävitetään valmistajan ja kunnallisen viranomaisten ohjeiden mukaan käsitellään, kuljetetaan ja hävitetään valmistajan sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaan. Ks. myös luvut 11 ja 12. Puhdas pintakäsittelemätön ja kyllästämätön puutavara voidaan hävittää polttamalla, jolloin se voidaan hyödyntää lämmityksessä. Viitteet Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä. Suomen säädöskokoelma 295/1997. Jäteasetus. Suomen säädöskokoelma 1390/ Rakennusten ja rakennusosien purkaminen. RunkoRYL Haitallisten aineiden purkaminen. RunkoRYL 2010

7 Puu- ja levyrakentaminen RTS 10:38

7 Puu- ja levyrakentaminen RTS 10:38 RunkoRYL 2010 712 Puujulkisivutyö Sivu: 1 7 Puu- ja levyrakentaminen RTS 10:38 71 Puurunkorakentaminen 712 Puujulkisivutyö Sisältö julkisivun puuverhoukset ja räystäiden laudoitukset verhouksen kiinnitystuet

Lisätiedot

7 Puu- ja levyrakentaminen RTS 10:40

7 Puu- ja levyrakentaminen RTS 10:40 RunkoRYL 2010 722 Hirsityö Sivu: 1 7 Puu- ja levyrakentaminen RTS 10:40 72 Puuelementtirakentaminen 722 Hirsityö Sisältö hirsikehikko pyörö-, höylä- tai liimahirrestä hirsikehikon pystytys muut vastaavat

Lisätiedot

LAATUKIRJA MALER PUUTUOTTEIDEN LAATUKORTIT

LAATUKIRJA MALER PUUTUOTTEIDEN LAATUKORTIT LAATUKIRJA MALER PUUTUOTTEIDEN LAATUKORTIT 2 Muistiinpanoja: Sisältö 3 EM-MÄNTYLISTA 4 EM-MÄNTYPANEELI 5 SORMIJATKETTU MÄNTYLISTA 6 SORMIJATKETTU MÄNTYPANEELI 7 VM-MÄNTYLISTA 8 VM-MÄNTYPANEELI 9 VM/EM-MÄNTYLISTA

Lisätiedot

7 Puu- ja levyrakentaminen RTS 10:39

7 Puu- ja levyrakentaminen RTS 10:39 RunkoRYL 2010 721 Puuelementtityö Sivu: 1 7 Puu- ja levyrakentaminen RTS 10:39 72 Puuelementtirakentaminen 721 Puuelementtityö Sisältö puurakenteisten elementtien sekä niistä tehtävien rakennusosien laatuvaatimukset

Lisätiedot

Puurakentamisen RoadShow 2012

Puurakentamisen RoadShow 2012 Puurakentamisen RoadShow 2012 Puujulkisivujen pitkäaikaiskestävyys ja paloturvallisuus Tero Lahtela PINTALUOKAT Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta A1 A2 B C D E F

Lisätiedot

RT 21-10978. PUUTAVARA Sahattu, höylätty ja jatkojalosteet SISÄLLYSLUETTELO

RT 21-10978. PUUTAVARA Sahattu, höylätty ja jatkojalosteet SISÄLLYSLUETTELO RT 21-10978 OHJEET joulukuu 2009 1 (31) korvaa RT 21-10750 PUUTAVARA Sahattu, höylätty ja jatkojalosteet Tässä ohjekortissa esitetään runko- ja verhoilurakenteisiin käytettäviä puutavaratuotteita. Tuotteista

Lisätiedot

Ulkoverhoukset - teknisiä ohjeita

Ulkoverhoukset - teknisiä ohjeita Ulkoverhoukset - teknisiä ohjeita Sisältö Ulkoverhoukset - teknisiä ohjeita... 1 Yleistä... 2 Pystyverhoukset... 3 Vaakaverhoukset... 5 Verhouksen alareuna ja sokkeli... 6 Verhouksen yläreuna ja räystäs...

Lisätiedot

Puun kosteuskäyttäytyminen

Puun kosteuskäyttäytyminen 1.0 KOSTEUDEN VAIKUTUS PUUHUN Puu on hygroskooppinen materiaali eli puulla on kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta ilman suhteellisen kosteuden vaihteluiden mukaan. Puu asettuu aina tasapainokosteuteen ympäristönsä

Lisätiedot

HIRSITALON LAATUVAATIMUKSET HIRSITALOTEOLLISUUS HTT RY 4/2011

HIRSITALON LAATUVAATIMUKSET HIRSITALOTEOLLISUUS HTT RY 4/2011 HIRSITALON LAATUVAATIMUKSET HIRSITALOTEOLLISUUS HTT RY 4/2011 HIRSITALON LAATUVAATIMUKSET hirsirakennukset, laatuvaatimukset timmerhus, kvalitetsbestämmelser log building, quality requirements Tässä ohjekortissa

Lisätiedot

RT 21-10750 SAHATTU JA HÖYLÄTTY PUUTAVARA SISÄLLYSLUETTELO

RT 21-10750 SAHATTU JA HÖYLÄTTY PUUTAVARA SISÄLLYSLUETTELO RT 21-10750 ohjetiedosto kesäkuu 2001 korvaa RT 21-10626 1 (32) SAHATTU JA HÖYLÄTTY PUUTAVARA puutavara, sahatavara, sahattu puutavara, höylätty puutavara virke, sågat virke, hyvlat virke timber, sawn

Lisätiedot

Puu- ulkoverhous. Tee itse puusta

Puu- ulkoverhous. Tee itse puusta Puu- ulkoverhous Tee itse puusta Yleistä Julkisivuverhoukseen suositellaan käytettäväksi kuusta (laatu B). Kuusen solukkorakenne sulkeutuu kuivuessaan ja se on pintapuusta sydänpuuhun samanlaista vastaten

Lisätiedot

RTS 15:31 TEOLLISESTI PINTAKÄSITELLYT ULKOVERHOUSLAUDAT SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

RTS 15:31 TEOLLISESTI PINTAKÄSITELLYT ULKOVERHOUSLAUDAT SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO RTS 15:31 OHJEET xxxkuu 201X 1 (X) korvaa RT XX-XXXX TEOLLISESTI PINTAKÄSITELLYT ULKOVERHOUSLAUDAT Tässä ohjeessa esitetään havupuusahatavarasta valmistettujen ja teollisesti pintakäsiteltyjen ulkoverhouslautojen

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

RT SIT Infra PUUTAVARA Sahattu ja höylätty SISÄLLYSLUETTELO

RT SIT Infra PUUTAVARA Sahattu ja höylätty SISÄLLYSLUETTELO RT 21-11288 SIT 24-610146 Infra 064-710189 PUUTAVARA Sahattu ja höylätty Tässä ohjeessa esitetään tietoja sahatusta ja höylätystä puutavarasta, jota käytetään runko- ja verhoilurakenteisiin. Niistä esitetyt

Lisätiedot

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit)

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit) Varmennustodistuksen arviointiperusteet Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit) Sisällysluettelo 1. Viiteasiakirjat 2 2. Yleistä 3 3. Alkutarkastus 3 4. Valmistajan laadunvarmistusjärjestelmän vaatimukset

Lisätiedot

Liukuvalettavat betoniset reunatuet esitetään julkaisun InfraRYL luvussa 221123. Viitteet 221123 Liukuvalettavat betoniset reunatuet, InfraRYL.

Liukuvalettavat betoniset reunatuet esitetään julkaisun InfraRYL luvussa 221123. Viitteet 221123 Liukuvalettavat betoniset reunatuet, InfraRYL. 1 316 Reunatuet Liukuvalettavat betoniset reunatuet esitetään julkaisun InfraRYL luvussa 221123. 221123 Liukuvalettavat betoniset reunatuet, InfraRYL. 3161.1 Reunatukien materiaalit 3161.1.1 Reunatukien

Lisätiedot

ikilauta Loppu lahoamiselle ja homehtumiselle Helppo asentaa ja työstää Puusyykuvioitu ja pintamaalattu Huoltovapaa ja paloturvallinen julkisivu

ikilauta Loppu lahoamiselle ja homehtumiselle Helppo asentaa ja työstää Puusyykuvioitu ja pintamaalattu Huoltovapaa ja paloturvallinen julkisivu Julkisivut Päiväys: 11/04 Loppu lahoamiselle ja homehtumiselle Helppo asentaa ja työstää Puusyykuvioitu ja pintamaalattu Huoltovapaa ja paloturvallinen julkisivu Julkisivupaneeli Tuotteet: on ainutlaatuinen

Lisätiedot

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje

Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaiteen suunnittelu- ja asennusohje Keskikaide Ruukki 210x130/4 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely... 2 Kaiteen rakenne ja osat... 3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat... 4 Kaiteen

Lisätiedot

HalliPES 1.0 OSA 12: TOLERANSSIT

HalliPES 1.0 OSA 12: TOLERANSSIT 1.0 JOHDANTO Tässä osassa esitetään hallirakennusten seinä- ja kattoelementtien valmistustarkkuudet sekä rungon asennustarkkuudet. Kyseiset valmistus- ja asennustarkkuudet on esitetty puurakenteiden toteutusstandardissa

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

BETONI. Osa-aineet: Kiviaineksen enimmäisläpimitta vähintään 8 mm. Rasitusluokka: Perustus XC2 Muut osat XC3, XC4 ja XF1 Suolarasitetut osat XF2

BETONI. Osa-aineet: Kiviaineksen enimmäisläpimitta vähintään 8 mm. Rasitusluokka: Perustus XC2 Muut osat XC3, XC4 ja XF1 Suolarasitetut osat XF2 BETONI Betonituotteiden laadun tulee täyttää RunkoRYL 2000 kohdan 23.1 sekä By 50-2004 Betoninormit vaatimukset tai Eurocoden osan 2 Betonirakenteiden suunnittelu ja sen viitestandardien vaatimukset. Betonipinnan

Lisätiedot

Nämä toimitusehdot korvaavat aikaisemmat Mäntypuisten ratapölkkyjen tekniset toimitusehdot 1281/731/97, 1.11.1997. kunnossapitoyksikön päällikkö

Nämä toimitusehdot korvaavat aikaisemmat Mäntypuisten ratapölkkyjen tekniset toimitusehdot 1281/731/97, 1.11.1997. kunnossapitoyksikön päällikkö RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN 1717/731/02 8.11.2002 1 (7) MÄNTYPUISTEN RATAPÖLKKYJEN TEKNISET TOIMITUSEHDOT Ratahallintokeskus on vahvistanut Mäntypuisten ratapölkkyjen tekniset toimitusehdot

Lisätiedot

Hyvän rakentamistavan mukainen ohjeistus asuinhuoneistojen sisäisistä puuportaista

Hyvän rakentamistavan mukainen ohjeistus asuinhuoneistojen sisäisistä puuportaista Hyvän rakentamistavan mukainen ohjeistus asuinhuoneistojen sisäisistä puuportaista Porrasvalmistajat ry 2013 2 Sisällys 1. Nousu, etenemä ja kulkulinja... 3 2. Muita ohjeita / määräyksiä... 4 3. Syöksyn

Lisätiedot

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje Tuotteet ja tarvikkeet 3 Profiilit 4 Ennen asentamista 5 Asennusperiaatteet 6 Säilyttäminen 7 Työstäminen 8 Kiinnitystarvikkeet 9 Asentaminen 10 Asennustiedot

Lisätiedot

RT 82-10829 PUUJULKISIVUT SISÄLLYSLUETTELO

RT 82-10829 PUUJULKISIVUT SISÄLLYSLUETTELO RT 82-10829 ohjetiedosto syyskuu 2004 korvaa RT 82-10571 1 (16) PUUJULKISIVUT puutalo, verhouslaudat, verhouslevyt trähus, utvändiga paneler, träplattor timber frame house, boards, wall panels Tässä RT-ohjekortissa

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

KESKUSTAKIRJASTO, PUUJULKISIVUT VUOROPUHELUTILAISUUS 30.9.2014 klo 12-16 YHTEENVETO RYHMÄTÖISTÄ JA KESKUSTELUISTA YHTEENVETO 1 (5) 2.10.

KESKUSTAKIRJASTO, PUUJULKISIVUT VUOROPUHELUTILAISUUS 30.9.2014 klo 12-16 YHTEENVETO RYHMÄTÖISTÄ JA KESKUSTELUISTA YHTEENVETO 1 (5) 2.10. YHTEENVETO 1 (5) KESKUSTAKIRJASTO, PUUJULKISIVUT VUOROPUHELUTILAISUUS 30.9.2014 klo 12-16 YHTEENVETO RYHMÄTÖISTÄ JA KESKUSTELUISTA Puutavaran laatu puulaji: vähäoksainen kuusi vs. oksaton kuusi -> säänkesto

Lisätiedot

Vaatimus Kourut ovat mekaanisilta ominaisuuksiltaan vastaavia kuin kouruihin liittyvät vastaavista materiaaleista tehdyt päällysterakenteet.

Vaatimus Kourut ovat mekaanisilta ominaisuuksiltaan vastaavia kuin kouruihin liittyvät vastaavista materiaaleista tehdyt päällysterakenteet. 1 Tässä luvussa esitetään betonikouruista, luonnonkivistä ja linjakuivatuselementeistä rakennetut hulevesikourut. Muovikourut esitetään julkaisussa InfraRYL. 221292 Muovikourut, InfraRYL. Asfalttikourut

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

KoskiThermasennusohje

KoskiThermasennusohje KoskiThermasennusohje KoskiTherm lattialämmityslevy vesikiertoiseen lattialämmitykseen Koskisen Oy on kehittänyt yhteistyössä Uponorin kanssa KoskiThermin, jonka avulla vesikiertoinen lattialämmitys voidaan

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4 SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Keskikaide SSAB 210x130/4 Sisältö: Sovellusalue...2 Asennus...2 Kaiteiden käsittely...2 Kaiteen rakenne ja osat...3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat...4 Kaiteen

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia.

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia. 1 313 Luonnonkivipäällystäminen 3132.1 Kiveyksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. Mikäli

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Panelointi

Sisävaiheen kirvestyöt Panelointi Sisävaiheen kirvestyöt Panelointi Erilaisia lähdemateriaaleja Ratu - kortit 54-0263, s-1204 rt- kortit Eikä sovi unohtaa ehtymätöntä ja helppokäyttöistä internetiä. Erilaisia hakukoneita käyttämällä löydät

Lisätiedot

Laminaatti 2-lock ja T-lock

Laminaatti 2-lock ja T-lock Asennusohje Laminaatti 2-lock ja T-lock 2014 EDELLYTYKSET Uiva asennus tarkoittaa, että lattiaa ei kiinnitetä (ei naulata eikä liimata) alustaan. Lattian pitää päästä liikkumaan vapaasti sisäilman muutosten

Lisätiedot

WISA -Spruce Kuusivanerin pintalaadut

WISA -Spruce Kuusivanerin pintalaadut WISA -Spruce Kuusivanerin pintalaadut Kategoriat Helmioksat Kiinteät oksat Pintalaatuluokka: G maks. 50 mm Oksan sisällä säteensuuntaiset halkeamat sallittu. Oksan reiät Avoimet ei sallita maks. 40 mm

Lisätiedot

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä VTT-11366-06. Kiinnitysohjeet ja levyjäykistysominaisuudet

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä VTT-11366-06. Kiinnitysohjeet ja levyjäykistysominaisuudet SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pilava TUULENSUOJALEVYT -tyyppiyväksyntä VTT-11366-06 Kiinnitysojeet ja levyjäykistysominaisuudet Runkoleijona Tuulileijona Päivitetty 4.5.2009 2 SISÄLLYS 1.0 ALKUSANAT...4

Lisätiedot

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 1 一 Asennusopas ulkolattiat 1 Malli: Asennus FINA021 1.1 Tuotteen lyhyt johdanto: 1.1.1 Tuotteen muoto: Kiillotettu 1.1.2 Tuoteen profiili: Sileä 1.1.3 Tuotteen soveltaminen:

Lisätiedot

PUUTAVARAN TEOLLINEN MAALAUS VALMISTUS-JA LAADUNVALVONTAOHJEET

PUUTAVARAN TEOLLINEN MAALAUS VALMISTUS-JA LAADUNVALVONTAOHJEET PUUTAVARAN TEOLLINEN MAALAUS VALMISTUS-JA LAADUNVALVONTAOHJEET 1 JOHDANTO Teollisesti pohjamaalatulla puutavaralla tarkoitetaan sahattua tai höylättyä puuta, joka käsitellään ja maalataan Rakennustietosäätiön

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Lasiseinän asennusohje

Lasiseinän asennusohje Lasiseinän asennusohje Sun Sauna Oy Kuormaajantie 40 40320 Jyväskylä puh. 0403470220 info@sunsauna.fi 1. Katon panelointi Lasiseinän yläreunassa käytetään normaalitilanteessa upotettavaa lasilistaa. Tällä

Lisätiedot

ELEGRO terassilautojen asennusohje

ELEGRO terassilautojen asennusohje ELEGRO terassilautojen asennusohje ELEGRO terassilautojen mitat ovat: paksuus 32 mm / leveys 142 mm / pituus3000 mm. ELEGRO terassilautoja voidaan katkaista ja porata kuten puutavaraa. Suositus on, että

Lisätiedot

PROMATECT -200 Asennusohje

PROMATECT -200 Asennusohje 1.1. Teräspilari 1. Teräspilari. 2. PROMATECT -200 levy. 3. PROMATECT -200 levy. 4. Kiinnitys hakain-nauloilla. 1.2. Levyjen asennusvaihtoehdot PROMATECT -200 levypaksuudet eri teräsprofiileille mitoitetaan

Lisätiedot

SUPER-ALUSMATTO. SBS-kumibituminen aluskermi

SUPER-ALUSMATTO. SBS-kumibituminen aluskermi SUPER-ALUSMATTO SBS-kumibituminen aluskermi KATEPAL OY PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Puhelin (03) 375 9111 Faksi (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja

Lisätiedot

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana.

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana. InfraRYL, päivitys 1 22110 Reunatuet Infra 2015 Määrämittausohje 2211. 22110.1 Reunatukien materiaalit 22110.1.1 Reunatuet Jos kelpoisuutta ei ole osoitettu CE-merkinnällä, asiakirjoissa vaaditut tuotteiden

Lisätiedot

VAJA. [ Puu tekee kodin ]

VAJA. [ Puu tekee kodin ] VAJA [ Puu tekee kodin ] ENNEN KUIN ALOITAT Tässä vihkosessa selvitetään kahden erikokoisen vajan rakentamisohjeet: 6 m 2 (Kuutonen) ja 10 m 2 (Kymppi). Tarkoituksena on saada aikaan yksinkertainen, mutta

Lisätiedot

Levyjen pituus on yleensä yläparteen pituus + otsalauta / laudat + 30 mm. Katon vähimmäiskaltevuus 1:7.

Levyjen pituus on yleensä yläparteen pituus + otsalauta / laudat + 30 mm. Katon vähimmäiskaltevuus 1:7. Levyjen mitoitus Levyjen pituus on yleensä yläparteen pituus + otsalauta / laudat + 30 mm. Katon vähimmäiskaltevuus 1:7. Kiinnikkeet Lucciksen kiinnityksessä käytetään litteäkantaisia ruuveja 4,2*25mm.

Lisätiedot

VAAJA ulkoverhouspaneelin asennusohje

VAAJA ulkoverhouspaneelin asennusohje ulkoverhouspaneelin asennusohje on kertaalleen pintamaalattu ulkoverhouspaneeli, joka on mahdollista naulata piilosta. Piilokiinnittämällä ulkoverhouspaneelit julkisivusta saadaan naulaton. Piilokiinnitys

Lisätiedot

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

Vaja TEE ITSE PUUSTA

Vaja TEE ITSE PUUSTA Vaja TEE ITSE PUUSTA Ennen kuin aloitat Tässä vihkosessa selvitetään kahden erikokoisen vajan rakentamisohjeet: 6 m 2 (Kuutonen) ja 10 m 2 (Kymppi). Tarkoituksena on saada aikaan yksinkertainen, mutta

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT S 01835 10 4.3.010 Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu Tilaaja: Vantaan Tilakeskus, Hankintapalvelut, Rakennuttaminen TUTKIMUSSELOSTUS

Lisätiedot

PROMATECT -200 Teräsrakenteiden palosuojaus

PROMATECT -200 Teräsrakenteiden palosuojaus PROMATECT -00 Teräsrakenteiden palosuojaus Vers. 0-06 PROMATECT -00 PROMATECT -00 on palamaton levy teräsrakenteiden suojaukseen kuivassa tilassa. PROMATECT -00 on valmistettu kasiumsilikaatin ja kipsimassan

Lisätiedot

N S. ta tai m ä. BLÄUER 2003 www.kasityo.com versio 1.0

N S. ta tai m ä. BLÄUER 2003 www.kasityo.com versio 1.0 N S ta tai m ä BLÄUER 2003 www.kasityo.com versio 1.0 ONNISTUNUT SALKKU Salkkuja on eri kokoisia, muotoisia ja värisiä. Huomiota kiinnitetään seuraaviin kohtiin. SALKUN AUKAISEMINEN PYÖRÖSAHALLA JA SEN

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Korkkitrio Oy Aurinkokuja 5 A, Tampere

ASENNUSOHJEET. Korkkitrio Oy Aurinkokuja 5 A, Tampere KULJETUS, VARASTOINTI JA HUONEILMAAN SOPEUTTAMINEN Wise tulee olla asennuspaikalla vähintään 24 tuntia ennen asennusta kuivassa ja tuuletetussa tilassa, jotta materiaali ehtii sopeutua asennettavaan huoneilmaan.

Lisätiedot

Puurakentamisen toteuttaminen standardi. Tomi Toratti RTT Puutuoteteollisuus

Puurakentamisen toteuttaminen standardi. Tomi Toratti RTT Puutuoteteollisuus Puurakentamisen toteuttaminen standardi Tomi Toratti RTT Puutuoteteollisuus Lähtökohta Tutkimushanke VTT vuosina 2004-2006 Puurakenteiden laadunvarmistus, - Suunnittelu, valmistus, työmaatoteutus ja käyttö

Lisätiedot

IDEOITA JA VINKKEJÄ SEINÄT KATOT LATTIAT LISTAT PINTAKÄSITTELYT

IDEOITA JA VINKKEJÄ SEINÄT KATOT LATTIAT LISTAT PINTAKÄSITTELYT [ Puu tekee kodin] IDEOITA JA VINKKEJÄ SEINÄT KATOT LATTIAT LISTAT PINTAKÄSITTELYT Sisällysluettelo Luo puupinnoilla asuntoosi lämpöä ja viihtyisyyttä. Lohikäärmepaneeli 4-5 Hienosahattu puuseinä 6-7

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Asennusohjeet Sauna

Asennusohjeet Sauna Asennusohjeet Sauna 15 + 7 Yleistä: 1) Saunapaketin varastointi tyomaalla Valmiit hirret seka muut osat on pakattu suojamuoviin. Jos et aloita pystytystä heti, älä riko suojamuovia. Pitempiaikaiseen sailytykseen

Lisätiedot

Kiinteät elementit ja mallin mukaan leikatut elementit.

Kiinteät elementit ja mallin mukaan leikatut elementit. Kiinteät elementit ja mallin mukaan leikatut elementit. Karmin ulkoleveys/korkeus = rungon aukkokoko Leveystoleranssi: +0 5 mm Korkeustoleranssi: +5 5 mm Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että

Lisätiedot

22111 Reunatuet luonnonkivestä

22111 Reunatuet luonnonkivestä InfraRYL, päivitys 1 22111 Reunatuet luonnonkivestä Infra 2015 Määrämittausohje 2211. 22111.1 Luonnonkivisten reunatukien materiaalit Reunatukena käytetään standardien SFS-EN 1343 ja SFS 7017 mukaista

Lisätiedot

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET HUOMIOITAVAA ENNEN ASENNUSTA Aluslattian tulee täyttää SisäRYL 2013 vaatimukset. Alustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Huomio että laminaattilattian pitää

Lisätiedot

Laminaatti 2-lock ja T-lock

Laminaatti 2-lock ja T-lock Asennusohje Laminaatti 2-lock ja T-lock 2016 EDELLYTYKSET Uiva asennus tarkoittaa, että lattiaa ei kiinnitetä (ei naulata eikä liimata) alustaan. Lattian pitää päästä liikkumaan vapaasti sisäilman muutosten

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi)

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi) Asennusja käyttöohje Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835 408110 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Asennusohjeet Sauna

Asennusohjeet Sauna Asennusohjeet Sauna 16 + 8 Yleistä: 1) Saunapaketin varastointi tyomaalla Valmiit hirret seka muut osat on pakattu suojamuoviin. Jos et aloita pystytystä heti, älä riko suojamuovia. Pitempiaikaiseen sailytykseen

Lisätiedot

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta.

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta. Asennusohjeet Asennustyön voi suorittaa yksi henkilö mutta työskentely pareittain on suositeltavaa. Elementit toimitetaan muovilla päällystetyllä paketilla, paketti on varastoitava ilmavasti maasta irti

Lisätiedot

Composer M-julkisivulevy

Composer M-julkisivulevy Tuote: Composer M-julkisivulevy Tuotekoodi: Composer / M5/ Al / Grid 120-luonnonväriin anodisointi ( tuote/ rakenne (K= komposiittinen M= massiivi) ja raaka-aineen vahvuus, julkisivulevyn materiaali /

Lisätiedot

PUULATTIAN ASENNUS. [ Puu tekee kodin ]

PUULATTIAN ASENNUS. [ Puu tekee kodin ] PUULATTIAN ASENNUS [ Puu tekee kodin ] MASSIIVIPUULATTIAT Tämä esite koskee massiivipuusta (männystä tai kuusesta) tehtyjä lattioita. Lattialaudat ovat pontatut eli niissä on uros- ja naaraspontit. Nykyään

Lisätiedot

AMTICO CLICK SMART DESIGN-LATTIAN ASENNUSOHJE

AMTICO CLICK SMART DESIGN-LATTIAN ASENNUSOHJE Sivu 1 / 7 Yleistä Amtico Click Smart on integroidulla askeläänenvaimennuskerroksella varustettu M1-luokiteltu, irtoasennettava lukkopontillinen vinyylilaatta. Tuote soveltuu käytettäväksi asunnoissa sekä

Lisätiedot

PANELOINTI. [ Puu tekee kodin ]

PANELOINTI. [ Puu tekee kodin ] PANELOINTI [ Puu tekee kodin ] SUUNNITTELE ENNEN KUIN ALOITAT Huone näyttää vaakapaneloituna leveämmältä ja matalammalta, kun taas pystypaneloituna se näyttää korkeammalta ja kapeammalta. Puolipaneeli,

Lisätiedot

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

Betonielementtien käsittelyohjeet

Betonielementtien käsittelyohjeet Betonielementtien käsittelyohjeet Seinäelementit, kampafakki... 2 Eristetyt elementit, A-pukki... 3 Väliseinä- ja kuorielementit, A-pukki... 4 Laattaelementit... 5 Pilari-ja palkkielementit... 6 Nosto-ohjeet...

Lisätiedot

Saunan rakentaminen ja remontointi

Saunan rakentaminen ja remontointi Saunan rakentaminen ja remontointi Suomessa saunan rakentamisen tapoja on todennäköisesti yhtä monta kuin on tekijöitäkin. Seuraavat saunan rakennusohjeet perustuvat 20 vuoden kokemukseemme saunojen rakentamisesta

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

Stora Enso WoodPax höylätuotteet rakentamiseen ja sisustamiseen

Stora Enso WoodPax höylätuotteet rakentamiseen ja sisustamiseen Stora Enso WoodPax höylätuotteet rakentamiseen ja sisustamiseen Stora Enso WoodPax höylätuotteet rakentamiseen ja sisustamiseen WoodPax-tuoteperheestä löydät valmiit tuotteet monenlaiseen rakentamiseen:

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

Asennusohje ColoRex SD och EC

Asennusohje ColoRex SD och EC Asennusohje ColoRex SD och EC ColoRex on sähköä johtava PVC-laatta, jonka mitat ovat 610 x 610 x 2 mm. ColoRex on ESD-hyväksytty (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut). ColoRex-asennuksessa käytetään

Lisätiedot

TUOTEKORTTI: RONDO L1

TUOTEKORTTI: RONDO L1 TUOTEKORTTI: RONDO L1 Tuotekoodi: Rondo L1-W-Fe RR40-1,0 (tyyppi, hyötyleveys=w, materiaali, väri, ainepaksuus) kuva 1: Rondo L1 seinäliittymä, pystyleikkaus TUOTEKUVAUS Käyttötarkoitus Raaka-aineet Värit

Lisätiedot

PILHA PAVILJONKI ASENNUSOHJEET

PILHA PAVILJONKI ASENNUSOHJEET PILHA PAVILJONKI ASENNUSOHJEET Innoros Oy :: Paanakedonkatu 20 :: 28100 Pori :: Puh. 0424-852200 :: www.ultimatemarket.com Perustuksen teko Perustussuositus: Sorapatja, vähintään 20 cm paksu ja halkaisijaltaan

Lisätiedot

LINEA pika-asennusohjeet

LINEA pika-asennusohjeet LINEA pika-asennusohjeet Linean asennus puurankaan ruuveilla matalamman uran keskeltä Ranka Kiinnitys Porattavat reiät Saumanauha pystyrangan ja levyn väliin Kiinnikkeiden ja rankojen max. etäisyys Kiinnikkeiden

Lisätiedot

siltojen korjaus SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET 2.914 BETONIKIVIVERHOUKSEN TEKO 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

siltojen korjaus SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET 2.914 BETONIKIVIVERHOUKSEN TEKO 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET siltojen korjaus TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET BETONIKIVIVERHOUKSEN TEKO TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 06/08 (korvaa ohjeen 12/95) 2.914 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

UPM ProFi. Deck Installation Instructions/Verlegeanleitung/Instructions de montage/installatie-instructies

UPM ProFi. Deck Installation Instructions/Verlegeanleitung/Instructions de montage/installatie-instructies UPM ProFi Deck Installation Instructions/Verlegeanleitung/Instructions de montage/installatie-instructies THERMAL EXPANSION 0,004 % per 1 C e.g. 40 C change in board temperature = 6mm expansion / contraction

Lisätiedot

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 20.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Alkulause Ohjeet ja

Lisätiedot

Teräsosien CE merkintä

Teräsosien CE merkintä 1.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteiden liitoksissa käytettävien liitososien CE-merkintätarvetta. Erityisesti käsitellään ns. tilausteräsosia, jotka terästoimittaja valmistaa

Lisätiedot

Finnforest Terassin kokoamisohje Terassi 10

Finnforest Terassin kokoamisohje Terassi 10 Finnforest Terassin kokoamisohje Terassi 10 Terassin kokoaminen ja perustaminen Terassi on tarkoitettu koottavaksi valmiiksi pohjustetulle ja tasatulle maalle. Perustamisessa on otettava huomioon mahdollinen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE HT-SIILOT 7 m 3 JA 8 M 3

ASENNUSOHJE HT-SIILOT 7 m 3 JA 8 M 3 ASENNUSOHJE HT-SIILOT 7 m 3 JA 8 M 3 Siilon kokoonpano aloitetaan asettamalla siilon ylimmän vaippaosan levyt kehäksi lattialle (Kuva 1) Kuva 1, Vaippaosan levyt Yleensä siihen kuuluu kolme perussivua

Lisätiedot

Leikkimökki ja huvimaja. tee itse puusta

Leikkimökki ja huvimaja. tee itse puusta Leikkimökki ja huvimaja tee itse puusta Leikkimökki ja huvimaja Ennen aloitusta Tässä vihkosessa esitetään ohjeet puusta rakennettavan leikkimökin tai huvimajan tekemiseen. Molemmat rakennustyypit ovat

Lisätiedot

NR-rakenteet ja standardisointi 2018

NR-rakenteet ja standardisointi 2018 1 NR-rakenteet ja standardisointi 2018 Tomi Toratti 25.9.2014 CE-merkintä Mikä on? CE-merkinnällä valmistaja osoittaa ja vakuuttaa, että tuotteen keskeiset ominaisuudet on selvitetty harmonisoidun tuotestandardin

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje

KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje Rapattava alusta Kevytbetoni (Siporex), kevytsorabetoni (Leca-harkko), betoni,

Lisätiedot

Teräsrakenteiden palosuojaus

Teräsrakenteiden palosuojaus PROMATECT -H Teräsrakenteiden palosuojaus Vers. 0-05 PROMATECT -H PROMATECT-H on palonkestävä levy, jolla voidaan suojata teräs- ja betonirakenteita kosteudelle altistuvissa ympäristöissä PROMATECT-H-levyjä

Lisätiedot

Pystypuusta lattialankuksi

Pystypuusta lattialankuksi Pystypuusta lattialankuksi Naapuripalstallamme tehtiin eräänä talvena avohakkuu, jonka seurauksena seuraavan kesän puhurituulet kaatoivat useita suuria kuusia oman metsäpalstamme suojattomasta reunasta.

Lisätiedot

MDF-JA PUULISTOJEN ASENNUSOHJE

MDF-JA PUULISTOJEN ASENNUSOHJE MDF-JA PUULISTOJEN ASENNUSOHJE Aloita asennus katkaisemalla listat sopivaan mittaan. Tee tarvittavat jiiraukset valmiiksi. JIIRAUS: MDF-ja puulistat voit jiirata sahaamalla. NAULAUS: käytä viimeistelynaulainta,

Lisätiedot

TEKNINEN TIEDOTE Puun kosteuskäyttäytyminen

TEKNINEN TIEDOTE Puun kosteuskäyttäytyminen TEKNINEN TIEDOTE Puun kosteuskäyttäytyminen SISÄLTÖ 1.0 YLEISTÄ... 2 2.0 TASAPAINOKOSTEUS... 3 3.0 PUUTAVARAN KUIVAAMINEN... 5 4.0 SUUNNITTELUKOSTEUSTILA... 5 5.0 SAHATAVARAN KUIVUMINEN... 5 6.0 CLT JA

Lisätiedot