HYVÄT KÄYTÄNNÖT OSAAMISKOKONAISUUKSISSA - KOKEMUKSIA JA UUSIA, TYÖELÄMÄLÄHTÖISIÄ MALLEJA ETSIMÄSSÄ Helsinki Annika Ranta ja Terhikki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVÄT KÄYTÄNNÖT OSAAMISKOKONAISUUKSISSA - KOKEMUKSIA JA UUSIA, TYÖELÄMÄLÄHTÖISIÄ MALLEJA ETSIMÄSSÄ 27.3.2012 Helsinki Annika Ranta ja Terhikki"

Transkriptio

1 HYVÄT KÄYTÄNNÖT OSAAMISKOKONAISUUKSISSA - KOKEMUKSIA JA UUSIA, TYÖELÄMÄLÄHTÖISIÄ MALLEJA ETSIMÄSSÄ Helsinki Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen

2 OSALLISUUS UTEALIAISUUS INNOSTUS ENERGISET TYÖELÄMÄKUMPPANUUDET AITOA YHTEISTYÖTÄ ETSIMÄSSÄ 30. maaliskuuta 2012 Humap Oy, sivu 2

3 Innostus Vastuu Vapaaehtoisuus Innostusta ei voi pakottaa - innostus syntyy sisältä.

4 TAVOITTEET JA NÄKÖKULMAT Iltapäivän tavoitteena on Praktisen osaamisen (know-how) kasvattamista ryhmässä yhteisten keskustelujen kautta, pääpaino Miten - kysymyksen ympärillä : Miten kumppanuus on hyödyllinen kaikille osapuolille? Oleellisten tavoitteiden kirkastaminen; teema-kysymysaihiot Vuorovaikutuksen merkityksen tutkiminen kumppanuuden kannalta Mieli on kuin laskuvarjo, se toimii vain, kun on auki. March 30, 2012 Humap Oy, sivu 4

5 AJATUS TEEMOISTA WS Klo Kokemusten jakamista - Wow : Missä & miten yhteistyössä on onnistuttu? - Hups: Mitä oppia epäonnistumisista? Idea: Mitä uusia ideoita korkeakoulujen yhteisiin linjauksiin? Apua: Mikä auttaisi ottamaan oikean suuntaisia askeleita? Vuorovaikutus kumppanuuden rakentamisessa - Tuottava dialogi strategisena ydinkyvyykkyytenä kumppanuuksien rakentamisessa Tavoitteet : Uudistumisen tiekartta - Learning Cafe : Mistä & miten puhuttava, jotta kumppanuus uudistuu? (Organisaatiot - Kumppanuushanke Henkilökohtaistaminen ) Roolikartta : Roolien kirkastaminen kumppanuudessa - Kuuluu- Ei kuulu Harmaa alue Reflektointi : akvaariossa - Missä olemme menossa? - Mikä tuntui tärkeältä? Päivä päättyy sivu 5

6 MILLÄ PERIAATTEILLA TEHDÄÄN TÖITÄ TÄNÄÄN? Tuo mukanasi oma innostus ja kiinnostus yhteiseen kehittämiseen, ilman innostusta kukaan ei oikeasti välitä asioista. Tuo mukanasi rohkeutta olla vastuussa vain omista ajatuksista, ilman vastuullisuutta mitään ei tule tehdyksi. Tuo vapaaehtoisuutesi puhua niistä asioita jotka ovat sinulle tärkeitä, se on edellytys innostukselle ja vastuullisuudelle. Humap Oy, sivu 6

7 KNOW HOW Humap Oy, sivu 7

8 NOT KNOWING POSITION Humap Oy, sivu 8

9 KONSULTOIVA TYÖOTE Humap Oy, sivu 9

10 BEST PRACTICES GOOD PRACTICES NEXT PRACTICES Humap Oy, sivu 10

11 VIIVÄSTETTY RATKAISU- KESKEISYYS Humap Oy, sivu 11

12 LYHYT KESKUSTELU PAREISSA Millaisia arjen ajatuksia tulee omaan mieleen periaatteiden kautta, jotka kytkeytyvät työelämä-hankkeisiin? Juttele vieruskaverisi kanssa. Löytäkää pari ydinasiaa, jotka yhteisiä March 30, 2012 Humap Oy, sivu 12

13 WAU HUPS IDEA - APUA Missä olen onnistunut hyvin? ONNISTUMINEN Mitä haluan kokeilla? Yksilöt kirjoittavat post it-lapuill vaiheittain: Vaihe 1: Mikä on onnistunut erityisen hyvin? MENNYT WAU HUPS IDEA APUA TULEVA Vaihe 2: Mikä on haastanut? Vaihe 3: Mitä ideoita on syntynyt? Mitä itse voisin vielä skarpata? Missä tarvitsen erityisesti toisia onnistuakseni? Vaihe 4: Mihin tarvitsen tukea? Vaihe 5: Ryhmittely ja jatkotoimenpiteiden valinta EPÄONNISTUMINEN sivu 13 Humap Oy,

14 PUHUMISEN TAPA : MISTÄ PUHUTAAN? Kumpi ohjaa keskustelua? ONGELMAT SE MIKÄ EI TOIMI SE MITÄ PITÄÄ KEHITTÄÄ VAIKEUDET EPÄKOHDAT KONTROLLI IKUISUUSASIAT ONNISTUMISET OSAAMISET VAHVUUDET MAHDOLLISUUDET TOIMIVAT ASIAT LUOTTAMUS UUDET, SYNTYVÄT ASIAT Se kumpaa ajatusta seurataan, vaikuttaa energiaan ja motivaatioon.

15 NOT KNOWING - EI TIETÄMISEN POSITIO VUOROVAIKUTUKSESSA 1. Asiantuntija Kerron 2. Tasavertainen keskustelu Kysyn ja sanon Asiakas 3. Ei tietämisen positio Kuuntelen ja ihmettelen Miten onnistua ihmettelemään, miten vapautua omasta agendasta, miten tarvittaessa siirryn eri rooliin.

16 MERKITYSTEN RAKENTUMINEN VUOROVAIKUTUKSESSA Bateson: Merkitys rakentuu kontekstissa Maturana: Merkitys rakentuu aina omien sisäisten ajattelurakenteiden kautta Gergen: Merkitys rakentuu vuorovaikutussuhteissa kielen avulla

17 MARCIAL LOSADAN TUTKIMUS Kysymys Oma mielipide/ väittämä 1/1 2/3 1/20 Myönteinen/ positiivinen kommentti Kriittinen/ Negatiivinen kommentti 6/1 2/1 1/3 Puhe muista Puhe meistä org arcial_losada 1/1 2/3 1/30 Humap Oy, Page 2

18 VUOROVAIKUTUS STRATEGISENA YDINKYVYKKYYTENÄ Miten näkyy arjen työssä: Luottamuksen puute ei ymmärretä Sitoutumisen puute ei tehdä Läpinäkyvyyden puute ei tiedetä Läsnäolon puute ei kuulla Humap Oy, sivu 18

19 KÄYTÄMME OSALLISTAMISESSA WORLD CAFE MENETELMÄÄ MENETELMÄ World Cafe on ryhmien työkalu, jossa keskustelut luovat yhteistä ymmärrystä valitusta, tärkeästä teemasta. Tärkeät teemat ja kysymykset ovat keskeisessä roolissa, ja keskusteluja rytmitetään useilla kierroksilla, joilla syvennetään teemaa, tai katsotaan sitä eri näkökulmista. Oletukset World Cafe työskentelylle : Tieto ja viisaus, jota tarvitaan on jo läsnä Älykkyys ilmaantuu, kun systeemi (läsnäoleva ryhmä) kytkeytyy toisiinsa luovalla tavalla Yhteinen näkemys syntyy : Kunnioittamalla jokaisen panosta Yhdistelemällä ideoita Korostamalla toisten kuuntelua Huomaamalla syvemmät käyt.mallit ja teemat Humap Oy, sivu 19

20 KESKUSTELU Ryhmien teemat : Ryhmä 1 : Yhteistyöstä sopiminen Ryhmä 2 : Toimintaympäristön samansuuntaisuus Ryhmä 3 : Kumppanuutta ohjaavat periaatteet Ryhmä 4 : Johtaminen Ryhmä 5 : Viestintä World Cafe : A.Mistä puhuttava organisaatiotasolla? B.Mistä puhuttava hanketasolla? C.Mitä minun tehtävä? (rikkoa, kehittää, säilyttää, poisoppia ) Organisaatio, Verkostot Ryhmä Tiimi Hanke Yksilö Minä KYSYMYKSIÄ KONKREETTISELLA TASOLLA (= millaiset kysymykset voisivat tuottaa oikeansuuntaisia askeleita, toimintaa?) Humap Oy, sivu 20

21 WORLD CAFE:N TAVOITTEET TAVOITTEENA ON Keskittyä keskustelussa tärkeisiin teemoihin muutaman ydinkysymyksen kautta ( esim. prosessit, toimintamallit, yhteistyö ) Luoda ajatteluun monitahoisuutta erilaisuuden ja osaamisen avulla Tehdä näkyväksi yhteistä ajattelua ja uusia innovatiivisia suuntia Saada aikaan muutamia konkreettisia ideoita, joiden suunnassa lähteä toimimaan samalla tavalla Humap Oy, sivu 21

22 AKVAARIO KUUNTELUN MENETELMÄ 1/2 Organisaation tukemisessa tarvitaan / tulee vastaan paljon tilanteita, joissa tarkistetaan, tutkitaan tai määritellään muutosta ja kokemuksia siitä useasta työroolin näkökulmasta. Akvaario on työkalu, jonka avulla harjoitellaan toisten kuulemista, kuuntelemista & oman tulkinnan tekemistä. Akvaario-työkalussa viivytään sekä havainnoitsijan, kokijan sekä kuuntelijan rooleissa. Sen avulla voidaan raottaa näkökulmia ja luoda läpinäkyvyyttä eri työryhmien / ajattelutapojen näkökulmista. TAVOITTEENA ON - mutta ei ymmärtää Luoda monimuotoinen näkemys asiasta. Olla läsnä erilaisten / oman roolin ja mielipiteen kanssa. mutta ei hyväksyä Tehdä läpinäkyväksi asioita, jotka ovat tiimin/työyhteisön yksilöiden mielessä. = Saada kokonaiskuva työyhteisön ajatuksista. mutta ei sitoutua Luoda luottamusta jakaa omassa työyhteisössä erilaisia asioita ja tehdä niistä yhdessä päätöksia. Kuulla eri tiimin jäseniä heidän mutta ei toimia lähtökohdastaan. MENETELMÄ Humap Oy, sivu 22

23 AKVAARIO KUUNTELUN MENETELMÄ 2/2 1. Ryhmätyö tai keskustelu ryhmissä. Työstettävänä tärkeä teema työrooliryhmittäin tai muuten valituissa ryhmissä. mutta ei ymmärtää 2. Akvaariossa on muutama tuoli ringissä keskellä, johon joka ryhmästä pyydetään yksi henkilö kertomaan siitä, mikä oman ryhmän keskusteluissa oli tärkeää. Muut istuvat ringin ulkopuolelle. Sisäringissä on myös yksi tyhjä kuuma tuoli johon kuka tahansa voi tulla kommentoimaan, mutta ei mutta sitoutua vain, kun istuu sille. Ulkopuolella olevien roolina on kuunteleminen. 3. Kolmas kierros voi olla kysymys ulkoringillä oleville : Mitä tärkeää mutta itsellesi ei toimia kuulit akvaariossa puhuttavan, mistä olet eri mieltä, mikä askaruttaa, oliko puheissa jotain uutta, jonka olemassaolosta et ole tiennyt jne.? Humap Oy, sivu 23

24 AKVAARIO REFLEKTOINNIN MENETELMÄNÄ KIERROS 1: Dialogi keskiössä. Muut kuuntelevat ja tekevät merkintöjä Kuumaan tuoliin voi tulla kysymään jakamaan B A C sivu 24 Humap Oy,

25 AKVAARIO : MITÄ KUULIMME RYHMÄNÄ? KIERROS 2: Mitä akvaario teki näkyväksi omasta ajattelutyöstänne? Millaista ajattelua se synnytti muissa? A B C Humap Oy,

26 MIKSI UUSIA TAITOJA TARVITAAN? Perinteiset ajattelumallit murroksessa Organisaatio Avainidea Ihmiskäsitys Johtaminen Itsensä johtaminen Mutta Linja Asiantuntijuus on yksilöissä. Selkeys, järjestelmällisyys hallinta ylhäältä alas. Ihminen tekee sen mitä kuuluu työtehtäviin. Asioiden johtaminen, käskeminen, seuranta, raportointi. Itsensä johtaminen on sääntöjen noudattamista tunnollisesti. Muutosketteryys? Viihtyminen? Jaksaminen? Luovuus? Tiimi Erilaisuuden hyödyntäminen tietyissä ryhmissä (kotipesä). Ihminen innostuu ryhmässä ja haluaa tehdä työtä. Tiimin asioiden ja yksilöiden johtaminen. Itseohjautuvuus sovituissa rajoissa suotavaa. Mikä tiimi? Mikä tavoite? Matriisi/prosess i Työ välttämätöntä tehdä yhdessä muuttuvissa ja eri ryhmissä samaan aikaan. Etsitään jatkuvasti uusia ratkaisuja uusiin haasteisiin. Ylhäältä alas ja alhaalta ylös. Ihminen haluaa olla arvostettu, tulla kuulluksi, vaikuttaa ja tekee työtä niin hyvin kuin pystyy. Johtamista monesta suunnasta, myös ristiriitaisesti ja keskenään kilpaillen. Johtaminen on suhteiden, yhteistyön ja ryhmän ajattelun johtamista. Itsensä johtaminen selviytymisen edellytys. Haaste huomion suuntaamiselle, ajankäytölle, priorisoinnille. Hajottavia tekijöitä paljon. Miten ymmärrän tilanteen? Ketä minä tottelen? Voinko luottaa kehenkään/mihinkä än? Miten jaksan? Systeeminen verkostojohtaminen Kohti todellisuuden moninaisuuden ja hallitsemattomuuden tunnustamista. Ihminen on tietävä ja tunteva. Ihminen rakentuu koko ajan vuorovaikutuksessa. Johdetaan ihmisten välisiä suhteita ja ajattelua. Huomio itsestä koko systeemiin. Minä en ole erillinen, suhteet ratkaisevat. Miten rakennetaan luottamusta ja tarvittavaa sosiaalista pääomaa.

27 KIITOS TÄMÄN PÄIVÄN KESKUSTELUISTA & ENERGIASTA Annika Ranta Terhikki Rimmanen Humap Oy, sivu 27

OSALLISTAVAT MENETELMÄT & FOORUMIT

OSALLISTAVAT MENETELMÄT & FOORUMIT OSALLISUUS YHTEINEN PÄHKINTÄ SAMA SUUNTA OSALLISTAVAT MENETELMÄT & FOORUMIT Välkky-projekti - Moniammatillinen verkosto - 1.12.2009 päätösworkshop.11.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TEEMAT, JOTKA NOUSIVAT

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

ONNISTU OHJAUSRYHMÄN KANSSA

ONNISTU OHJAUSRYHMÄN KANSSA ONNISTU OHJAUSRYHMÄN KANSSA Humap 12. lokakuu 2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TAVOITTEET Yhteiselle kartalla Tätä tavoitellaan 1) jäsentämällä ohjausryhmän tehtävää, roolia ja yhteisiä suuntia. 2)

Lisätiedot

A S I A K A S L E H T I

A S I A K A S L E H T I ASIAKASLEHTI SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2014 4 TISLAAMOTIIMISTÄ UNELMIEN TYÖPAIKAKSI 8 PEHMEÄSTÄ JOHTAMISESTA TULIKIN KOVAA Kaikki voivat onnistua HELSINKI Bulevardi 6 A 14 (7. krs), 00120 Helsinki Puh. 050

Lisätiedot

Kohtaamisten voima Tarina yhdessäluovasta uudistumisesta

Kohtaamisten voima Tarina yhdessäluovasta uudistumisesta Kohtaamisten voima Tarina yhdessäluovasta uudistumisesta 160 Terhi Takanen Seija Petrow Kohtaamisten voima tarina yhdessäluovasta uudistumisesta Kohtaamisten voima Tarina yhdessäluovasta uudistumisesta

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille Versio 1.1 Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille (Pohjana on käytetty Tarja Niemisen (Villinikkarit Oy, 2012) Oppijalähtöinen projektioppiminen materiaalia sekä Jämsän ammattiopiston

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TAVOITTEET 12.8.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Ammattimainen yhteistyö moniammatillisessa

Lisätiedot

Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 2 2010

Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 2 2010 Yhdessä paremmin. Humapin asiakaslehti 2 2010 2 2007 Sisällysluettelo Mutta mitä sinä oikein teet, isä? 2 l 2010 14 Rautakirjassa kehitetään varhaisen välittämisen toimintatapaa Prosessikonsultin työnkuva

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Luova ote huippusuoritukseen ketterästi yksin ja yhdessä

Luova ote huippusuoritukseen ketterästi yksin ja yhdessä Eija Mäkirintala FT Eija Mäkirintala on Altonova Oy:n toimitusjohtaja. Hän toimii luovuuden ja huippusuorituksen valmentajana sekä uuden aallon Business Coachina. Eija väitteli ensimmäisenä Suomessa coachingista

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Liisa Tuominen MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Käsikirja yhdistyksille ja luottamushenkilöille 2 S i v u SISÄLTÖ ALKUSANAT 4 1 MITÄ MENTOROINTI ON? 5 1.1 Ohjattu mentorointiprosessi 6 1.2 Taustayhteisöksi

Lisätiedot

Työnohjaus työelämän kehittämisessä 5 näkökulmaa

Työnohjaus työelämän kehittämisessä 5 näkökulmaa Työnohjaus työelämän kehittämisessä 5 näkökulmaa 1. Työkalupakki ohjaukseen ja valmennukseen sosiodynaamisella näkökulmalla 2. 4. Työnohjauksen menetelmistä ja suhteesta taideterapiaan käytännön esimerkkinä

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Onko asiantuntija asiantuntija itsensä johtamisessa?

Onko asiantuntija asiantuntija itsensä johtamisessa? PIRKKO HELASKIVI JA NIINA SALMINEN FM Pirkko Helaskivi toimii Completo Consulting Oy:ssä, valmentajana ja konsulttina. Asiakkaina ovat niin julkisen- kuin yksityisen sektorin organisaatiot. Niina Salminen,

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja Menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn Kepan raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 103 ISSN: 1236-4797 ISBN: 978-952-200-137-5 (nid.) ISBN:

Lisätiedot

Innostu! Innosta! Kirsi Airaksinen (toim.) (1998)

Innostu! Innosta! Kirsi Airaksinen (toim.) (1998) Innostu! Innosta! Kirsi Airaksinen (toim.) (1998) issn 1236-4797 isbn 951-8925-44-5 (nid.) taitto: nid. oras tynkkynen, pdf aapeli lahtinen kehitysyhteistyön palvelukeskus kepa töölöntorinkatu 2 a 00260

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden.

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC UUDEN TYÖN ABC DNA Business muodosti Kansallisena Etätyöpäivänä

Lisätiedot

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992)

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) minusta Pieni kirja minusta Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) Julkaisija Valtiokonttori, Kaiku-palvelut Kuvat Kuvapörssi Oy/Masterfile (kansi), Gorilla

Lisätiedot

Verkostotyön kulmakivet: Miten onnistun järjestöjen ja kuntien välisessä yhteistyössä? Perheverkon työkokous, Oulu, 1.12.2014

Verkostotyön kulmakivet: Miten onnistun järjestöjen ja kuntien välisessä yhteistyössä? Perheverkon työkokous, Oulu, 1.12.2014 Verkostotyön kulmakivet: Miten onnistun järjestöjen ja kuntien välisessä yhteistyössä? Perheverkon työkokous, Oulu, 1.12.2014 Timo Järvensivu, KTT, tutkija, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Odotuksesi

Lisätiedot