Tahmea verkko, eli huomioita internetistä ja affektista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tahmea verkko, eli huomioita internetistä ja affektista"

Transkriptio

1 Tahmea verkko, eli huomioita internetistä ja affektista Susanna Paasonen 1. Iltapäivälehtien verkkoversioiden lukijoita kutsutaan jatkuvasti todistamaan, kommentoimaan ja jakamaan video- ja kuvalinkkejä, jotka pohjaavat paljolti erilaiseen shokkiarvoon: yhdessä videossa nainen työntää kissan roskasäiliöön, toisessa nuori nainen viskaa koiranpentuja sillalta veteen ja kolmannessa ihmetellään yksisarvista hevosta. Näiden uutisten otsikot eivät useimmiten viittaa mihinkään tarkkaan maantieteelliseen paikkaan. Eläinten kaltoin kohtelua kuvaavat videot on kenties kuvattu Englannissa ja Serbiassa, mutta videolinkit tuovat ne lähelle lukijaa, tässä ja nyt. Uutinen ei tässä koske niinkään eläinten kärsimystä (tai yksisarvisen olemassaoloa), vaan sitä, että tapauksista on olemassa todisteena toimiva video. Videoiden uutisarvo tapaa olla matalahko: järkyttäviä ja häkellyttäviä näkymiä lupailevia linkkejä klikataan, ihmetellään ja ne unohdetaan pian. Videot ovat kirjaimellisesti sensationalistisia pyrkiessään vetoamaan käyttäjien aisteihin ja herättämään voimakkaita tuntemuksia (eli sensaatioita) esimerkiksi hämmästystä, ällötystä, raivoa tai paheksuntaa. Iltapäivälehtien näkökulmasta sensationalistiset otsikot ovat houkuttavia, koska ne keräävät paljon katsojia. Ne herättävät säännönmukaisesti huolta journalismin tilasta ja tulevaisuudesta sähköisillä alustoilla ja erilaiset kampanjat ovat kutsuneet Facebookin käyttäjiä ja nettilehtien lukijoita boikotoimaan videolinkkejä. Tällaiset huolenilmaukset jättävät huomiotta keskeisiä internetiin ja sen ominaislaatuun liittyviä kysymyksiä. Kyseessä ei ole niinkään journalismin tulevaisuus kuin nettilehtien kyky soveltaa ja hyödyntää niin sanottuja tahmeita nettiaineistoja. Tämä tahmeus ansaitseekin tarkemman tarkastelun. Tahmeudella tarkoitetaan yleisesti sisältöä, joka saa netin käyttäjän pysymään sivulla ja palaamaan takaisin siihen. Käyttäjä saattaa myös jakaa tätä sisältöä edelleen (vaikkapa nettilehtien videolinkkien muodossa). Tahmeus on kilpailuvaltti netin huomiotaloudessa, sillä se kiinnittää käyttäjien kiinnostuksen. Filosofi Sara Ahmedia (2004) seuraten tahmeus voidaan myös yhdistää affektiivisuuteen eli nettisisältöjen herättelemiin tunneintensiteetteihin ja ruumiillisiin tuntemuksiin. Marxin pääomaan teoriaan viittaavan Ahmedin mukaan affektiivinen arvo on seurausta objektien ja merkkien kierrosta: mitä enemmän objekti kiertää, sitä korkeampi affektiivinen arvo sillä on ja sitä tahmeampi siitä tulee. Ja tosin päin, mitä tahmeampi objekti on, eli mitä herkemmin affektit Academia Scientiarum Fennica

2 kiinnittyvät siihen, sitä enemmän se kiertää. Ahmedilaisittain ajateltuna tahmea objekti on päällystetty affektiivisilla kerrostumilla: se on ikään kuin affektein kyllästetty. Kun roskasäilöön heitettävää kissaa kuvaava video levisi syksyllä 2010 halki maantieteellisten rajojen, se herätti yhä uusien käyttäjien huomion ja näiden paheksuvia kommentteja, sen affektiivinen arvo kasvoi ja videosta tuli entistä tahmeampi. Videosta häiriintyneet käyttäjät puolestaan levittivät videota edelleen ja samalla sen tahmeus kasvoi. Tämänkaltainen tahmeus eli affektiivinen arvo ei kuitenkaan ole pitkäikäistä. Vuotta myöhemmin video on unohtunut, sen kierto on lakannut, eikä se etenkään ole enää uutinen. Sensationalismi ja tahmeus voidaan toki yhdistää monenlaiseen mediaan kuten televisioon, sanoma- tai aikakauslehtiin. Samalla on syytä huomata, että netin affektiivinen dynamiikka eroaa keskeisin osin perinteisemmästä joukkoviestinnästä. Näin on etenkin käyttäjien toiminnan kohdalla, sillä lukijat ja katsojat eivät vain lue ja katso vaan myös kirjoittavat, lataavat tiedostoja, kierrättävät ja yhdistelevät niitä. Shokkia lupailevaa videolinkkiä klikkaavat käyttäjät odottavat tulevansa jollain tapaa järkytetyiksi. Videot on leikattu irti viitekehyksestään ja vaikka ne on kehystetty selityksin, tapaavat kertomukselliset kehykset olla ohuita. Videoiden kuvaamat tapahtumat ovat jo tapahtuneet, eikä katsoja voi vaikuttaa niihin. Videot eivät siis niinkään kutsu katsojaa vaikuttamaan yhteiskunnallisiin epäkohtiin jotka saattavat tapahtua hyvinkin etäällä kuin ällistelemään niitä. Tahmea video tuottaa katsojalle nopean ja terävän affektiivisen kokemuksen, joka ei vaadi mahdollista nettikommenttia laajempaa jälkipuintia. Vastaava logiikka löytyy monenlaisilta viihteellisiltä sivuilta, kuten söpöjä ja omituisia eläimiä esittelevistä Lolcats-kuvista, viraalivideoista, shokkisivustoista tai huumorisivustojen kuvista. Onkin syytä kysyä, millaisesta affektiivisesta kierrosta ja suhteista nettifoorumeilla on kyse ja millaisia affektiivisia talouksia niihin kenties liittyy. Koska nämä kysymykset ovat laajoja, on esseeni alaotsikkona vapaamuotoinen huomioita internetistä ja affektista. 2. Jo 1990-luvun alussa tutkijat ja toimittajat pohtivat verkkoviestinnän erityislaatua uutisryhmissä, sähköpostilistoilla ja sähköisillä ilmoitustauluilla (esim. Dery 1994). Huomiota kiinnitettiin paitsi nettiyhteisöllisyyteen, myös toistuvan aggressiiviseen ja provosoivaan viestintätapaan: miksi käyttäjät pyrkivät tietoisesti ärsyttämään toisiaan ja miksi näennäisen asialliset keskustelut karkaavat pian sanasodaksi? Verkkoviestinnän psykologiaa pohtinut Katharine Wallace (1999) yhdisti tällaisen käytöksen verkkoviestinnän nimettömyyteen tai ainakin nimettömyyden illuusioon. Olettaessaan, ettei heidän viestejään voida jäljittää ja etteivät he joudu kohtaamaan viestintäkumppanejaan kasvokkain, käyttäjät ikään kuin vapautuivat ilkeilemään estottomammin kuin kasvokkain keskinäisviestinnässä. Tämä diagnoosi on osin pätevä, mutta myös osittainen. Kun Suomi 24 -keskustelufoorumilla kirjoitettiin silloisen pääministeri Matti Vanhasen entisestä naisystävästä Susan Kurosesta keväällä 2007, kirjoittelu sai jokseenkin nopeasti aggressiivisen sävyn. Aluksi Kurosta syytettiin huonosta pukeutumismausta ja arviointikyvystä sekä liiallisesta yksityisasioiden julkisesta puimisesta. Pian Kurosta leimattiin huonoksi äidiksi 68 Academia Scientiarum Fennica 2011

3 (mistä johtuen hänen lapsensa tulisi ottaa huostaan), häntä huoriteltiin ja hänen henkeään uhkailtiin. (Paasonen ja Pajala 2010.) Tapausta voi pitää esimerkkinä nimettömyyden illuusion lietsomasta aggressiivisuudesta: kuvitellessaan olevansa näkymättömiä käyttäjät tempautuvat aggressiiviseen viestittelyyn eivätkä oivalla, että jäljitettävyys on sisäänrakennettua heidän käyttämiinsä sovelluksiin esimerkiksi IPosoitteiden ja evästeiden muodossa. Sosiologi Imogen Tyleria (2006) seuraten tällaiset hyppäykset paheksunnasta tappouhkauksiin liittyvät affektin kiertoon. Verkkofoorumeilla vastenmielisyyden ilmauksilla on tapana vahvistua keskustelijoiden kommentoidessaan toisiaan, tukiessaan toistensa näkemyksiä ja pyrkiessä eräällä tapaa ylittämään toistensa näkemykset. Näin ollen affekti ei vain kierrä vaan myös vahvistuu, kasautuu tiettyihin kohteisiin ja ennen kaikkea tuottaa tietynlaisia suhteita yksilöiden, ryhmien, arvojen ja määritelmien välille. Matka jonkin ilmiön vierastamisesta sen vihaamiseen voi olla verkkokeskustelussa hyvinkin lyhyt. Esimerkiksi Kurosen hahmosta tuli verkkofoorumeilla sosiaalisen vaihdon väline ja itsessään affekteista tahmea ärtymyksen kohde. Tällainen affektin kierto on perustavanlaatuisen sosiaalista toimintaa. Ja kuten Tyler toteaa, affektin kasautuminen noudattelee sosiaalisia hierarkioita ja erontekoja Kurosen tapauksessa ainakin sukupuolta ja sosiaaliluokkaa. Maahanmuuttoteemaisilla sivustoilla affektin kierto ja kasaantuminen taas liittyy kansallisuuden, rodun, etnisyyden, uskonnollisen vakaumuksen, iän, sukupuolen ja seksuaalisuuden kaltaisiin identiteettiasemiin. Tällaista kiertoa ja kasaantumista kutsutaan sen kärjistyneissä muodoissa myös vihapuheeksi (vrt. Kuntsman 2009). Jos monenlaiset nettikeskustelut pohjaavat affektin kiertoon ja keskustelun kohteiden affektiiviseen tahmeuteen, ei liene järin yllättävää, että keskusteluun osallistuvat pyrkivät tietoisesti vahvistamaan niihin liittyvää objektien ja merkkien kiertoa. Pohditaanpa esimerkiksi trollausta eli toisten käyttäjien tietoista provosointia. Trolli voi esittää muiden viestijöiden kannoista voimakkaastikin poikkeavia näkemyksiä, teeskennellä yksinkertaisuutta tai olla piinallisen kirjaimellinen: kaikissa näissä tapauksissa pyrkimyksenä on provosoida ja häiritä sekä yksittäisiä keskustelijoita että keskustelun yleisempää dynamiikkaa ja samalla viihdyttää itseään. Trolli käyttää keskustelufoorumia näyttämönä, jossa hänen tekojensa vaikutukset ovat muiden todistettavissa. Trolli tarvitsee yleisöä, joka voi myös liittyä peliin mukaan kiihdyttämään viesteillään helpommin provosoituvia keskustelijoita. Trolli käy jaettuja mielipiteitä ja oletuksia vastaan. Yhtäältä trolli on siis konsensuksen vihollinen. Toisaalta trollaus kuitenkin edellyttää ymmärrystä sivuston tai yhteisön toimintaperiaatteista ja arvoista: tässä mielessä trolli on sisäpiiriläinen. Kaikki yhteisöt netissä tai netin ulkopuolella edellyttävät jonkinlaista, tiukempaa tai löyhempää yhteisön sisä- ja ulkopuolen määrittelyä (Joseph 2002). Trolli tekee tällaisen rajanvedon ja suhdeverkoston näkyväksi. Trollauksen mahdollinen nautinto piilee keskustelun affektin vahvistamisessa ja tätä voi pitää toiminnan pääasiallisena motivaationa ja päämääränä. Käyttäjät, jotka eivät itse trollaukseen sorru ja jotka saattavat sitä paheksuakin, voivat yhtälailla nauttia nettikeskustelujen tunneintensiteeteistä ja trollien provokaatioista. Nettikeskustelujen tai Facebookin kaltaisten sosiaalisen median sovellusten ilot eivät ylipäätään välttämättä liity viestinnän sisältöihin, vaan yhtälailla niiden tyyleihin ja intensi- Academia Scientiarum Fennica

4 teetteihin toisin sanoen affektiivisiin suhteisiin, kiertoon ja tahmeuteen. 3. Meemeillä ja viraalisella sisällöllä tarkoitetaan netissä sitkeästi kiertäviä kuvia, tekstejä ja videoita, joista jotkut poistuvat kierrosta nopeasti kun taas toiset kiinnittävät käyttäjien mielenkiinnon vuodesta toiseen. Kuvafoorumi 4chan on saavuttanut poikkeuksellisen paljon huomiota huvittavan, absurdin ja loukkaavan kuvaston yhdistelmissään. 4chanin sosiaalisuudessa trollaus on normi pikemmin kuin poikkeus. Toisin sanoen trollaus on osa 4chanin sosiaalista koodistoa ja juuri trollausviestit herättävät siellä eniten keskustelua. Trollausviesteihin tartutaan: niiden kohdalla käyttäjien huomio tiivistyy. Mediatutkija Jean Burgessin (2008) mukaan meemit ja viraalivideot voidaan nähdä välitysmekanismeina, joiden kautta kulttuuriset käytännöt syntyvät ja tulevat sovelletuiksi. Käyttäjät lataavat tiedostoja, kommentoivat niitä, levittävät niitä hyperlinkkeinä ja mahdollisesti omina muunnoksinaan (esim. mash-up ja remix). Videoita ja kuvia ei siis vain katsota, vaan niihin tartutaan, niitä tuunataan ja kierrätetään. Kiertäessään videoista tulee tahmeita. Viraalivideoihin liittyvissä tunneintensiteeteissä uteliaisuus, kiinnostus, huvittuneisuus, häpeä, kiintymys ja ärtymys saattavat olla hyvin lähellä toisiaan. Affektiiviset hätkähdykset riitelevät keskenään, eikä niitä ole erityisen helppo naulata paikoilleen selkeästi määriteltäviksi tunteiksi. Meemien tavoin shokkisivustot pyrkivät herättämään välittömiä ja intensiivisiä reaktioita, jotka tapaavat liikkua negatiivisessa tunnerekisterissä. Sivustoissa on kyse sekä ällötyksestä, uteliaisuudesta että huvittuneisuudesta affektiivisesta liikkeestä, jossa kuvat tulevat iholle ja jossa niitä työnnetään etäisyyden päähän (Paasonen 2011). Shokkivideot pyrkivät häiritsemään ja tyrmistyttämään. Tässä mielessä ne liittyvät saumattomasti nettiä luonnehtivaan affektiiviseen talouteen, jossa tahmeus tarkoittaa huomiota ja kiertoa. Suurelta osin ruumiiden sisäpuoliin ja eritteisiin keskittyvät shokkivideot eivät nimittäin eroa radikaalisti söpöyteen keskittyvistä meemeistä, kuten Lolcats- tai Cute Overload -sivustoilla esiteltävistä ylettömän söpöistä ja usein omituisen häiritsevistä eläinkuvista. Siinä missä shokkisivut herättelevät katsojissaan ällötystä, söpöilysivustojen affektiivinen rekisteri liikkuu hellyttävyydessä. Käyttäjät vierailevat molemmilla sivustoilla tietyn nopean ja terävän kokemuksen toivossa. Tällaiset nopeat tuntemukset ovat keskeisiä yhtälailla iltapäivälehtien nettisivuilla ja netin keskustelufoorumeilla. Shokkisivustoja on syytä tarkastella osana tällaista terävien tuntemusten maisemaa. Ne pyrkivät herättämään katsojassa väkivaltaisia tuntemuksia häiritsemään näitä. Vaikkapa shokkisivusto m90.org mainostaa kuolinvideoita, äärimmäistä pornoa, verisiä elokuvia, brutaaleja ja ällöttäviä videoita: se siis lupaa ällöttää, kiehtoa ja viihdyttää käyttäjiään yhdistelemällä murjottujen ja silvottujen ruumiiden kuvastoja käytännön piloihin ja pornokuvastoihin. Shokkisivustoilla pornografinen aines limittyy muuhun sensationaaliseen ja häkellyttävään kuvastoon, eikä niiden affektiivista tehoa ole syytä tarkastella ainoastaan seksuaalisuuden viitekehyksessä. Shokkisivustojen kuvat ovat ammattilaisten ja harrastelijoiden kuvaamia, käyttäjien itse lataamia, televisiosta ja elokuvista poimittuja katkelmia. Niitä leimaa jopa pakonomainen kiinnostus ihmisruumii- 70 Academia Scientiarum Fennica 2011

5 seen, sen sisuksiin, eritteisiin ja joustaviin rajoihin. Shokkipornoa tutkinut Steven Jones (2010, 124) toteaakin sivustojen rinnastavan kiehtovaa ja abjektia sekä ylipäätään esittelevän paljastettuja, odotettujen kehollisten rajojensa yli työnnettyjä ihmisruumiita. Mediatutkija Katariina Kyrölää (2010, 122) seuraten rajojensa yli venytetyt ruumiit ojentuvat kohti katsojien ruumiita ja koskettavat näitä niin lihallisesti, että ne todennäköisesti jättävät jonkinlaisen jäljen. Toisin sanoen nämä kuvat tarttuvat katsojiin, eikä niiden tahmeus katoa välittömästi koetaan ne sitten pahoinvointina, hämmennyksenä tai epämukavuuden aaltoina. Videonjakoalusta YouTubesta voi katsella lukuisia reaktiovideoita, joissa ihmiset ovat tallentaneet olennaisesti ensimmäisen shokkivideon katsomiskokemuksensa. Suosituimmat reaktiovideot liittyvät ällötyksen ja tyrmistyksen ilmauksiin, videoiden edessä kakomiseen ja vaikertamiseen. Reaktiovideot lisäävät viraalivideoiden tahmeutta houkutellessaan yhä uusia katsojia. Kuten Ahmed (2004, 45) toteaa, mitä tiiviimpää merkkien kierto on, sitä suurempi niiden affektiivinen intensiteetti tai arvo on. Viraali- ja reaktiovideot ovat tahmeita sosiaalisen vaihdon muotoja, joissa ällötys, yllätys, huvitus ja tyrmistys kiertävät ja kasaantuvat. Positiivinen ja negatiivinen affekti kerrostuvat toistensa päälle intensiteeteiksi, jotka kasvavat ja katoavat käyttäjien huomion ja kiinnostuksen jatkuvasti kiertäessä ja liikkuessa. 4. Affektien, kierron ja sosiaalisuuden korostaminen kohdistaa analyyttistä huomiota yhteyksiin ja verkostoihin pikemmin kuin yksilötason kokijoihin ja käyttäjiin. Tässä mielessä se tarjoaa vaihtoehtoja esimerkiksi sadismiin, ekshibitionismiin tai voyeurismiin nojaaville malleille, joiden avulla on koetettu selittää käyttäjien aggressiivisuutta tai alttiutta esitellä arkielämänsä tai kehonsa yksityiskohtia netissä. Internet ei ole passiivinen kanava tai instrumentaalinen alusta enempää kuin mikään muukaan media. Mediat ovat myös kulttuurisia muotoja (Williams 1975), jotka kytkeytyvät toisiinsa ollen kuitenkin erityisiä. Mediateknologiat ovat eräänlaisia mahdollisuuksien horisontteja samalla kun niihin kehittyy ennakoimatonta sosiaalista vaihtoa, esitysmuotoja, erityistä estetiikkaa ja tulkintayhteisöjä. Internetin huomiotalouden kytkeminen affektiivisen dynamiikan kysymyksiin laajentaa näkökulmaa affektiivisiin talouksiin, joita hyödynnetään esimerkiksi iltapäivälehtien verkkosivuilla, mutta joita ei voida palauttaa niihin. Affektiivinen kierto on leimallisen sosiaalista: sen avulla rakennetaan yhteyksiä ja eroja ihmisten, kuvien, arvojen, tuntemusten ja sosiaalisten ryhmien välille. Tässä mielessä affektien tutkimus sekä tukee että syventää sosiaalisia valtasuhteita luotaavia mediakulttuurin analyysejä. Kulttuurintutkimuksen niin sanottu affektiivinen käänne ei siis merkitse kääntymistä pois valtaa tai sosiaalisia eroja koskevista kysymyksistä (ks. Koivunen 2010). Voidaan myös ajatella, että affektitutkimus nimenomaan mahdollistaa vallan ja erojen käsitteellistämisen dynaamisina suhteita, asemina, tekoina, toistoina ja elettyinä kokemuksina kohtaamisina, joissa yhteisöjen ja yksilöiden rajat piirtyvät yhä uudelleen. Academia Scientiarum Fennica

6 Kirjallisuus: Ahmed, Sara The cultural politics of emo tion. Edinburgh: Edinburgh University Burgess, Jean All your chocolate rain are belong to us? Viral video, YouTube and the dynamics of participatory culture. In The vi i deo vortex reader: Responses to YouTube, ed. Geert Lovink and Sabine Niederer, Amsterdam: Institute of Network Cultures. Dery, Mark, toim Flame wars: The discourse of cyberculture. Durham: Duke University Jones, Steven Horrorporn/pornhorror: The problematic communities and contexts of online shock imagery. In Porn.com: Making sense of online pornography, ed. Feona Attwood, New York: Peter Lang. Joseph, Miranda Against the romance of community. Minnesota: Minnesota University Koivunen, Anu The affective turn? Reimagining the subject of feminist theory. In Work ing with affect in feminist readings: Disturbing differences, ed. Marianne Liljeström and Susanna Paasonen, London: Routledge. Kuntsman, Adi Figurations of violence and belonging: Queerness, migranthood and na tionalism in cyberspace and beyond. Bern: Peter Lang. Kyrölä, Katariina The weight of images: Af Af fective engagements with fat corporeality in the media. Turku: Turun yliopisto. Paasonen, Susanna and Pajala, Mari Trashing the Prime Minister s bride: Public dismay and intertextual media. Critical studies in me dia communication 27 (2): Paasonen, Susanna Carnal resonance: Af fect and online pornography. Cambridge: MIT Tyler, Imogen Chav scum: The filthy politics of social class in contemporary Britain. M/C Journal 9 (5): org.au/0610/09-tyler.php. Wallace, Patricia The psychology of the in ternet. Cambridge: Cambridge University Williams, Raymond Television: Technology and cultural form. London: Routledge. The sticky web, or notes on affect and the internet Summary From flame wars to persistent acts of trolling, from memes to viral videos, affect as intensities of feeling has played a crucial yet under-studied part in the uses and user experiences of the internet since its early days. This essay briefly explores such intensities and their role in networked communication through the concepts of circulation and stickiness. A sticky site is one that makes people stick around and return later on. For philosopher Sara Ahmed, stickiness is a matter of affective value that is gained through the circulation of objects and signs: the more they circulate, the higher the affective value. A sticky object, then, is layered or even saturated with affect, while affective intensities build connections and relations between individual people, groups, values and objects. By shifting our analytical attention to affective connections, it becomes possible to address the intensities of internet usage beyond analyses of individual motivation and interest, and in relation to the characteristics and modalities of the medium studied. 72 Academia Scientiarum Fennica 2011

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa verkossa liikkuvin kuvin

Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa verkossa liikkuvin kuvin Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa verkossa liikkuvin kuvin 5.3.2009 Sanomatalossa Reidar Wasenius Prometium Oy ...eli mitä ihmisiin vaikuttajan kannattaa ajatella videoleikkeistä verkossa...?

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN Markus Jokela, Psykologian laitos, HY Akateeminen tausta EPIDEMIOLOGIA - PhD (tekeillä...) UNIVERSITY COLLEGE LONDON PSYKOLOGIA -Fil. maisteri -Fil. tohtori KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINE

Lisätiedot

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI Pia Behm, CEO/Owner Kuka puhuu? - erusway Oy 10/13: Auttaa yrityksiä saamaan lisää asiakkaita Venäjältä - Google Partner - Tärkeimmät asiakkaat matkailun

Lisätiedot

Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo

Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo 31.10.2008 Ääntä etsimässä Mikä ääni? Käytetty usein poliittisessa mielessä, nuorten ääni politiikassa, kirkossa, kulttuurien välisessä vuoropuhelussa.

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

Sosiaalinen media työnhaussa

Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalisen rekrytoinnin kanavat Englantilaisen yrityksen Provide vuonna 2012 luoma sosiaalisen rekrytoinnin kompassi (inhunt.fi) Some sopii kaikille ei vain viestintä- ja

Lisätiedot

MEDIASTA. katsele, kuuntele, kirjoita... Nakkilan lukio/kh

MEDIASTA. katsele, kuuntele, kirjoita... Nakkilan lukio/kh MEDIASTA katsele, kuuntele, kirjoita... Nakkilan lukio/kh KÄSITTEITÄ MEDIOITUMINEN MEDIAVALTA MEDIALUKUTAITO SOSIAALINEN MEDIA medioituminen... tarkoitetaan prosessia, jossa media yhtäältä itsenäistyy

Lisätiedot

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan kohderyhmää kiinnostavaa puhetta verkkoon sisältöstrategian

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Sosiaalinen Media Suomessa - nykyistä ja tulevaa

Sosiaalinen Media Suomessa - nykyistä ja tulevaa Sosiaalinen Media Suomessa - nykyistä ja tulevaa Taneli Tikka toimitusjohtaja IRC-Galleria.net Dynamoid Oy Technology changes while people's needs remain the same. When it comes to communication products,

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen. Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT

Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen. Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT 2 Miksi kuluttaja / käyttäjänäkökulma on mielenkiintoinen? Jokainen käyttäjä havainnoi teknologian

Lisätiedot

KASVATETTAVAN OSALLISTAMINEN JA KASVUN ARVIOINTI

KASVATETTAVAN OSALLISTAMINEN JA KASVUN ARVIOINTI KASVATETTAVAN OSALLISTAMINEN JA KASVUN ARVIOINTI VTT/ Sosiologi Hanna Vilkka Opetusmenetelmät ja opetuksen arviointi -seminaari/ Turun kesäyliopisto 11.12.2010 RAKENTEISTA TOIMIJAAN Oma kasvu merkityksissä,

Lisätiedot

http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=8&ag=94&t=4&a=3957

http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=8&ag=94&t=4&a=3957 http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=8&ag=94&t=4&a=3957 Oppimisyhteiskunta? tietoyhteiskunta ja oppiminen Teemu Leinonen Median laitos, Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Luennon rakenne 1. Oppiminen

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Ala-aste vanhempainilta Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Paula Aalto 14.4.2016 MLL:n mediakasvatustyö Mediakasvatuksella pyritään edistämään lasten valmiuksia ymmärtää ja tulkita

Lisätiedot

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Tekijät: Hanni Muukkonen, Minna Lakkala, Liisa Ilomäki ja Sami Paavola, Helsingin yliopisto 1 Suunnitteluperiaatteet trialogisen oppimisen pedagogiikalle 1.

Lisätiedot

Yhdistyksen viestintä ja verkkoviestintä

Yhdistyksen viestintä ja verkkoviestintä Yhdistyksen viestintä ja verkkoviestintä Suomen Ladun koulutus Salo 25.4.2014 Piritta Seppälä Viestintä-Piritta www.viestintapiritta.fi keskiviikkona 2. huhtikuuta 2014 Kuka Viestintä-Piritta? keskiviikkona

Lisätiedot

SOME-INFO 16.11.2015. Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle?

SOME-INFO 16.11.2015. Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle? SOME-INFO 16.11.2015 Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle? TOIVEET PÄIVÄN TILAISUUDESTA! Maaseutukuriirin SOME-kyselyyn tuli yhteensä 20 vastausta. Kaikilla vastanneilla organisaatiolla

Lisätiedot

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä?

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? 21.8.2014 Professori, KTT, Anu Valtonen Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tausta Tutkimusprojekti New Sleep Order Mitä on tapahtumassa unen ja

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

MEDIAN KOHTAAMISIA SIJAISHUOLLOSSA. Salattavuus ja läpinäkyvyys Arja Ahonen

MEDIAN KOHTAAMISIA SIJAISHUOLLOSSA. Salattavuus ja läpinäkyvyys Arja Ahonen MEDIAN KOHTAAMISIA SIJAISHUOLLOSSA Salattavuus ja läpinäkyvyys Arja Ahonen Argumentaatio perustelu Argumentaatiossa kohtaa lukija, kirjoittaja ja tekstin kohde Media-argumentaatiossa Perustellaan omia

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

KRIISIVIESTINTÄ SOSIAALISESSA MEDIASSA

KRIISIVIESTINTÄ SOSIAALISESSA MEDIASSA KRIISIVIESTINTÄ SOSIAALISESSA MEDIASSA Pohdittavaa 1: Ohjaajan raivoaminen Nuoret linkittävät nuorisotalon Facebook seinälle pari tuntia sitten kuvatun Youtube -videon, missä työntekijä raivoaa nuorisotalolla

Lisätiedot

Kielletyn hedelmän haju: häpeä, ällötys ja pornografia

Kielletyn hedelmän haju: häpeä, ällötys ja pornografia Julkaistu: Paasonen, Susanna, Kielletyn hedelmän haju: häpeä, ällötys ja pornografia. Teoksessa ja Siru Kainulainen Viola Parente-Capcová (toim.), Häpeä vähän! Näkökulmia häpeään. Turku: Utukirjat 2011,

Lisätiedot

Tämän kyselyn tarkoituksena on pyrkiä selvittämään miten paljon seinäjoen alueen opiskelijat käyttävät yhteisöpalveluita ja mihin tarkoitukseen.

Tämän kyselyn tarkoituksena on pyrkiä selvittämään miten paljon seinäjoen alueen opiskelijat käyttävät yhteisöpalveluita ja mihin tarkoitukseen. Kysely Internetin yhteisöpalveluiden käytöstä Olen Seinäjoen ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn opiskelija. Teen opiskeluuni osana kuuluvan opinnäytetyön yhteisöpalveluista opiskelijoiden keskuudessa.

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Mitä IHMEttä on MIXTURE -mallintaminen?

Mitä IHMEttä on MIXTURE -mallintaminen? JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Matematiikan ja tilastotieteen laitos Esko Leskinen 28.5.2009 Mitä IHMEttä on MIXTURE -mallintaminen? A-L Lyyra 2009 2 1. Taustaa mixture sekoitus (mikstuura) sekoitetut jakaumat sekoitetut

Lisätiedot

Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi.

Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi. SOSIAALINEN MEDIA Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi. FACEBOOK Facebook mahdollistaa useiden erilaisten Social plugins -toimintojen

Lisätiedot

Tuntisuunnitelmamalli: Johdatus jäävuoriteoriaan (kulttuurin jäävuorimalli)

Tuntisuunnitelmamalli: Johdatus jäävuoriteoriaan (kulttuurin jäävuorimalli) Tuntisuunnitelmamalli: Johdatus jäävuoriteoriaan (kulttuurin jäävuorimalli) Oppimistavoitteet 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3 Vaihe (I, II, III) Opettajan harkinnan mukaan. Ennakkovalmistelut Multimedialaitteisto

Lisätiedot

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Hiljaista tietoa syntyy kun yhteisöllistä keskustelua ja tiedonvaihtoa ei tapahdu vaan kommunikointi rajoittuu

Lisätiedot

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Luen teille seuraavaksi joukon vapaa-ajanviettotapoja.

Lisätiedot

Tunteet ja tutkimus. Pääkirjoitus. Affektiivinen ja kulttuurinen käänne: tunteet valta-analyysin keskiöön

Tunteet ja tutkimus. Pääkirjoitus. Affektiivinen ja kulttuurinen käänne: tunteet valta-analyysin keskiöön 2 Sanna Kivimäki, Marjo Kolehmainen & Johanna Sumiala Media & viestintä 33(2010): 4 Pääkirjoitus Tunteet ja tutkimus Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksessa on viime aikoina kiinnitetty aiempaa enemmän

Lisätiedot

M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A

M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A Rotary ja Internet 1 M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A RI:n ryhmät 2 Kuva: http://www.bbrotary.w5h-global.com/ Rotarit sosiaalisessa mediassa 3 Facebook Miksi Facebook?

Lisätiedot

Yhteistyötä yli tiedekuntarajojen. Krista Lagus Helsingin yliopisto Kynä & Kone,

Yhteistyötä yli tiedekuntarajojen. Krista Lagus Helsingin yliopisto Kynä & Kone, Yhteistyötä yli tiedekuntarajojen Krista Lagus Helsingin yliopisto Kynä & Kone, 13.10.2016 1 MITEN TIEDETTÄ TEHDÄÄN? CITIZEN MINDSCAPES @HelsinkiChallenge Monialaisen, itseohjautuvan yhteistyön edellytyksiä

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Digabi Kohti sähköistä ylioppilaskoetta. Digabi-kouluttaja Ari Myllyviita, kemian ja matematiikan lehtori, Hgin yliopiston Viikin normaalikoulu

Digabi Kohti sähköistä ylioppilaskoetta. Digabi-kouluttaja Ari Myllyviita, kemian ja matematiikan lehtori, Hgin yliopiston Viikin normaalikoulu Digabi Kohti sähköistä ylioppilaskoetta Digabi-kouluttaja Ari Myllyviita, kemian ja matematiikan lehtori, Hgin yliopiston Viikin normaalikoulu Luennon sisältöjä Aikataulut sähköistyksen osalta eri oppiaineissa

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY Yhteiskuntafilosofia - alueet ja päämäärät Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY 1 Yhteiskunnan tutkimuksen ja ajattelun alueet (A) yhteiskuntatiede (political science') (B) yhteiskuntafilosofia

Lisätiedot

Teknologian hyödyntäminen oppimisen ja kehittämisen tukena

Teknologian hyödyntäminen oppimisen ja kehittämisen tukena Teknologian hyödyntäminen oppimisen ja kehittämisen tukena Sami M. Leppänen 13.11.2012 Nokia Internal Use Only Motivaatio, uteliaisuus, hyöty, Tiedon käytettävyys, asenne, kognitiivisuus, kokemukset Pilvioppiminen

Lisätiedot

Nuoret ja sosiaalinen media

Nuoret ja sosiaalinen media Nuoret ja sosiaalinen media Marko Masco Seppälä & Kosti Pasanen Move - Monialainen verkkonuorisotyön hanke Oulun kaupunki, sivistys- ja kulttuuripalvelut Nuoret ja internet Aikuiset mieltävät internetin

Lisätiedot

Yhteisöllisyys ja tulevaisuuden kunta, hyvinvoinnin rakentuminen? Jenni Airaksinen

Yhteisöllisyys ja tulevaisuuden kunta, hyvinvoinnin rakentuminen? Jenni Airaksinen Yhteisöllisyys ja tulevaisuuden kunta, hyvinvoinnin rakentuminen? Jenni Airaksinen Kunnat yhteiskunnissa Verkostojen solmukohta Paikallinen identiteetti Hyvinvoinnin tuottaminen Paikallistalous Henna Paananen

Lisätiedot

Tiedonhaku Internetistä ja sen jakaminen

Tiedonhaku Internetistä ja sen jakaminen Tiedonhaku Internetistä ja sen jakaminen Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen AVO -hanke Innopark Oy elias.aarnio@innopark.fi Lisenssi: CC BY-SA 3.0 Wikipedia mitä se tarkoittaa? Sanayhdistelmä wiki

Lisätiedot

Dosentti, FT Johanna Sumiala Helsingin Yliopisto

Dosentti, FT Johanna Sumiala Helsingin Yliopisto Dosentti, FT Johanna Sumiala Helsingin Yliopisto 13.4.2011 http://www.youtube.com/watch?v=10n3ywl _q48&feature=related Sisäinen vs. ulkoinen voiko enää erottaa? Mainekriisi (kirkko, Kesko, hiihtoliitto)

Lisätiedot

Reilusti nuori. Nettikiusaamisesta tulevaisuuden oppimiseen. 2.2.2012, Mertalan koulu Mari Muinonen

Reilusti nuori. Nettikiusaamisesta tulevaisuuden oppimiseen. 2.2.2012, Mertalan koulu Mari Muinonen Reilusti nuori Nettikiusaamisesta tulevaisuuden oppimiseen 2.2.2012, Mertalan koulu Mari Muinonen Olen olemassa? Lämmittelyä Yhä nuoremmat osaavat käyttää Reaali ja virtuaali sama asia Mobiiliteknologiat

Lisätiedot

Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa.

Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa. Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa. Petri Karjalainen, myyntijohtaja, Sanoma Suomalaisista 78 % käyttää internettiä viikoittain. 20-30%

Lisätiedot

Jatkolukemista: Koivunen, Anu & Marianne Liljeström (toim.): Avainsanat. 10 askelta feministiseen tutkimukseen. Vastapaino, Tampere 1996. Moser, Caroline: Gender planning and development. Theory, practice

Lisätiedot

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA S I R K K U K O T I L A I N E N F T, P R O F E S S O R I T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Lasten ja nuorten vaikuttaminen mediassa? Miksi

Lisätiedot

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy k Agenda Kansallinen kilpailukyky: Tietoalojen kasvu ja kilpailukyky Liiketoiminnan odotukset tietohallinnolle:

Lisätiedot

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE TAMPEREEN YLIOPISTO TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE 12.6.2006 Tiedotusopin valintakoe koostuu neljästä tehtäväkokonaisuudesta. Valintakokeesta voi saada yhteensä 60 pistettä. Kokeen eri osat tuottavat pisteitä

Lisätiedot

Mainoskatko. Sikermä ihmisen kokoisia ideoita. Ota, sovella ja toteuta. Ainakin yksi jo ennen kesälomaa!

Mainoskatko. Sikermä ihmisen kokoisia ideoita. Ota, sovella ja toteuta. Ainakin yksi jo ennen kesälomaa! Mainoskatko Sikermä ihmisen kokoisia ideoita. Ota, sovella ja toteuta. Ainakin yksi jo ennen kesälomaa! Mari Männistö & Emma Alftan Toimialapäivä 24.5.2012 Tampere Kuka lukee kirjoja? Kenelle me markkinoimme?

Lisätiedot

Rakenteellisen sosiaalityön opetusta sosiaalisessa mediassa. pilotin opetukset. Laura Tiitinen Lapin yliopisto

Rakenteellisen sosiaalityön opetusta sosiaalisessa mediassa. pilotin opetukset. Laura Tiitinen Lapin yliopisto Rakenteellisen sosiaalityön opetusta sosiaalisessa mediassa pilotin opetukset Laura Tiitinen Lapin yliopisto 1 Rakenteellisen sosiaalityön opetuksesta TÄRKEÄÄ OPETUKSESSA ON - Konkreettisuus - Rohkeus

Lisätiedot

Kotisivut ja blogit kemian opetuksen välineinä

Kotisivut ja blogit kemian opetuksen välineinä Kotisivut ja blogit kemian opetuksen välineinä Ari Myllyviita, FM, yhteisöpedagogi (AMK), kemian opettaja, hankekoordinaattori, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Miten yhteisöllisen median työkalut

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään?

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Educa 27.1.2012 Hannu Laukkanen 1 Aiheitamme tänään Tieto ja viestintätekniikka - TVT- koulussa ja opetuksessa Sosiaalinen media mahdollisuuksien media Tekijänoikeudet

Lisätiedot

ESIINTYMINEN WEBINAARISSA

ESIINTYMINEN WEBINAARISSA Kuva: Splitshire ESIINTYMINEN WEBINAARISSA Miten huolehdin vuorovaikutuksesta kun en näe osallistujia? @outilammi #mastertheart KOULUTTAJA/ VALMENTAJA TIETOKIRJAILIJA #microsoft #office365 #esn #pc #OSX

Lisätiedot

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon)

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon) Täytä selkeällä käsialalla: Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: @ Tarkista, että sinulla on neljä erikseen nidottua tehtävää (tehtävät 1 4, 9 sivua), kaksi liitettä sekä konseptipaperi. Mikäli

Lisätiedot

Video ja sisällöntuotanto

Video ja sisällöntuotanto Video ja sisällöntuotanto Videot verkossa: tuotanto ja toteutus Hypermedian työpajakurssi 14.3.2012 (Kuva: Horia Varlan. Flickr.) Verkkovideon määrän kasvu Video Highlights Internet video was 40 percent

Lisätiedot

LOIKKA SOSIAALISEEN MEDIAAN

LOIKKA SOSIAALISEEN MEDIAAN Onnistunut LOIKKA SOSIAALISEEN MEDIAAN Tavoita työnantajat somen avulla Yhteisö on voimaa ja turvaa Kaikki tämä vain tapahtuu verkossa muiden kanssa. Ihminen on aina halunnut kuulua yhteisöön ja nyt se

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Tarja Pääjoki, JY. Kuva Hanna Nyman, Vantaan taikalamppukekus Pessi

Tarja Pääjoki, JY. Kuva Hanna Nyman, Vantaan taikalamppukekus Pessi Tarja Pääjoki, JY Kuva Hanna Nyman, Vantaan taikalamppukekus Pessi Taikalampun strategia, laadittu 2009 10 Kuva Lastenkulttuurikeskus Lastu Lapsen taiteellinen toimijuus Lapsi näkee kaiken uutena; hän

Lisätiedot

Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta?

Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta? Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta? Yhdessä seminaari 3.6.2013 Susanna Niinistö Sivuranta Pohdintaa seminaarin päätteeksi Viestinnän muutos miksi meidän kaikkien pitäisi välittää viestintäosaamisestamme

Lisätiedot

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Nuoret journalistit -tutkimus Nuoret journalistit -tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat journalismin uudet sukupolvet. Millainen on tulevien

Lisätiedot

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Verkkomainonnan mahdollisuudet Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Elina Teräsvirta KTM, 31v. Tuotepäällikkö Sanoma Digital Finlandissa 2010- Displaymainonnan kehittäminen Oikotie Asunnot Oikotie

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

C++ Ohjelmoijan käsikirja. Johdanto

C++ Ohjelmoijan käsikirja. Johdanto Johdanto C++ Ohjelmoijan käsikirja Johdanto Tervetuloa Inside C++-kirjan pariin. Tämä on opaskirja standardi C++:n käyttöön. Käsittelemme kirjassa kaikki syntaksin, kieliopin, olio-ohjelmoinnin ja standardikirjastojen

Lisätiedot

Verkoston päätyypit. Nykyään rihmastomainen puuhailu, ei keskusmaista, mielipidejohtajatyyppistä toimintaa.

Verkoston päätyypit. Nykyään rihmastomainen puuhailu, ei keskusmaista, mielipidejohtajatyyppistä toimintaa. SOMETU-VERKOSTON JÄSENTEN ROOLEJA: Supermoodi Ryvästäjä Siiloittaja Verkottuja Seurattava Seuraaja Mittakaavaton verkosto 1-9-90-sääntö Verkosto Internetissä 2030 Verkoston päätyypit Nykyään rihmastomainen

Lisätiedot

Lukijat kuvaajina ja kirjoittajina Santtu Parkkonen / Helsingin Sanomat

Lukijat kuvaajina ja kirjoittajina Santtu Parkkonen / Helsingin Sanomat Lukijat kuvaajina ja kirjoittajina Santtu Parkkonen / Helsingin Sanomat 2 Metron lukijakonsepti Vuodessa Metroa avustaa yli 30 000 lukijaa 3 Lukijat lähettävät toimitukseen yli 35 000 kuvaa, tuhansia juttuja

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Lukio.fi Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Liikkeelle lähtö Ajatus1 Tavaa o n g e l m a Lukio.fi = commodore64 Sivusto yhtä aikansa elänyt ja viihdyttävä kuin otsapermis tai NKOTB Julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen media & web-analytiikka osana

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

LAPSI JA PERHE KRIISISSÄ

LAPSI JA PERHE KRIISISSÄ LAPSI JA PERHE KRIISISSÄ LASTENOHJAAJIEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 15.- 16.9.2011, Lahti Jouko Vesala (lähteinä Bent Falk, Pirjo Tuhkasaari, Jukka Mäkelä, Soili Poijula) Johdanto Lapsi/ nuori kehittyy vuorovaikutuksessa

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Julkisuuden kentät. Leif Åberg 21.5.2008. Julkisuuden kentät

Julkisuuden kentät. Leif Åberg 21.5.2008. Julkisuuden kentät Julkisuuden kentät Leif Åberg 21.5.2008 Julkisuuden kentät 1 Sähkön tukkuhinta kääntynyt voimakkaaseen laskuun Fortum peruu hinnankorotuksen (Fortum 28.11.06) YTV tekee asiakaspalautteen pohjalta muutoksia

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Avoin työyhteisö osana yrityksen kehittämistä

Avoin työyhteisö osana yrityksen kehittämistä Avoin työyhteisö osana yrityksen kehittämistä Jukka Pekka Sorvisto Sofor Oy 26.5.2011 1 Organisaation haasteet Tiedotus ja kommunikaatio ei toimi työntekijöiden ja johdon välillä Kehitystyö ja päätökset

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA YRITYKSISSÄ JA YHTEISÖISSÄ

SOSIAALINEN MEDIA YRITYKSISSÄ JA YHTEISÖISSÄ SOSIAALINEN MEDIA YRITYKSISSÄ JA YHTEISÖISSÄ Miten valjastat asiakkaat, henkilöstön ja kumppanit palau3een, ideoiden ja suositusten antajiksi. Jari Kaitera, TWID Oy 26-27.10.2010 Taustat Jari Kaitera ja

Lisätiedot

Suosittelu vaikuttaa keskimäärin 70% ostopäätöksistä.

Suosittelu vaikuttaa keskimäärin 70% ostopäätöksistä. Asiakkuus, asiakasuskollisuus, asiakkuusohjelmat mihin ollaan menossa? Jonna Toikka, Aegis Media SHOPPAAMISEN SOSIAALINEN ULOTTUVUUS JA ERILAISET VAIKUTTAJATYYPIT Mitä tehdä, kun asiakkaan huomio jakaantuu

Lisätiedot

Avoimen datan liiketoimintamallit. Matti Rossi, Aalto University School of Business

Avoimen datan liiketoimintamallit. Matti Rossi, Aalto University School of Business Avoimen datan liiketoimintamallit Matti Rossi, Aalto University School of Business Bio Tietojärjestelmätieteen professori Aalto-Yliopiston kauppakorkeakoulussa Vähemmistöomistaja MetaCase Consulting oy:ssä

Lisätiedot

Kollektiivinen biografia: uutta, vanhaa, lainattua

Kollektiivinen biografia: uutta, vanhaa, lainattua Kollektiivinen biografia: uutta, vanhaa, lainattua Metodifestivaalit 2015 / Sukupuolentutkimuksen metodipäivitys / 19.8.2015 Hanna Ojala, KT, dos., yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto Hanna.L.Ojala@uta.fi

Lisätiedot

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Finland PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Onko taloudessanne

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

ADPROFIT 2015. Kansallismuseo

ADPROFIT 2015. Kansallismuseo ADPROFIT 2015 Kansallismuseo Brief Miten saadaan lisää nuoria aikuisia Kansallismuseoon? Tausta Mielikuva Kansallismuseosta on tällä hetkellä pölyttynyt ja anonyymi. Terminä museo viittaa liikaa vain menneisyyteen.

Lisätiedot

Susanna Anglé. PsT, psykoterapeutti Psykologikeskus ProMente, Turku 20.1.2011

Susanna Anglé. PsT, psykoterapeutti Psykologikeskus ProMente, Turku 20.1.2011 Susanna Anglé PsT, psykoterapeutti Psykologikeskus ProMente, Turku 20.1.2011 I Toiveikkuuden määritelmästä ja merkityksestä Mitä toiveikkuus, toivo, on? Miksi toivo on tärkeää? II Toiveikkuuden ylläpitämisestä

Lisätiedot

Keskeneräisten tarujen kirja

Keskeneräisten tarujen kirja Keskeneräisten tarujen kirja Tarve kokeilla jotain uutta Peliesittelyt ja digitarina Laadi peliesittely valitsemastasi pelistä. Sisällytä esittelyysi ainakin seuraavat asiat: Pelin nimi Lyhyt esittely

Lisätiedot

ordica on Suomeen erikoistunut matkailun myynti ja arkkinointiagentuuri. Tänään neljä vakituista työntekijää ja kv. artneriverkosto.

ordica on Suomeen erikoistunut matkailun myynti ja arkkinointiagentuuri. Tänään neljä vakituista työntekijää ja kv. artneriverkosto. Jyrki Oksanen 9 vuotta maailmalla ja 16 v Suomessa. semat: Helsinki, Lontoo, Turku, Salo, Tukholma, Helsinki, ampuri, Frankfurt, Heidelberg, Amsterdam, Mainz, Berliini. atkailualalla vuodesta 1988 jatkuvasti

Lisätiedot

YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI

YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI Tiia Kekäläinen Gerontologian tutkimuskeskus Terveystieteiden laitos DIGI 50+ -hankkeen tulosten julkistusseminaari 10.5.2016 Suomalaisten

Lisätiedot

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa Case Visit Helsinki Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa Matkailutiedottaja Elisabeth Henrichs Helsingin matkailu sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

KASILUOKKA. Koulutusvalinnat ja sukupuoli

KASILUOKKA. Koulutusvalinnat ja sukupuoli KASILUOKKA Koulutusvalinnat ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on rohkaista nuoria tekemään koulutusvalinnat omien kykyjen ja kiinnostuksen kohteiden perusteella sukupuolen ja siihen liitettyjen

Lisätiedot

Lapsilukko HUOMAUTUS VANHEMMILLE. Vita-järjestelmän lapsilukko, ennen kuin annat lapsesi pelata. Määritä PlayStation 4-419-422-01(1)

Lapsilukko HUOMAUTUS VANHEMMILLE. Vita-järjestelmän lapsilukko, ennen kuin annat lapsesi pelata. Määritä PlayStation 4-419-422-01(1) Lapsilukko HUOMAUTUS VANHEMMILLE Määritä Vita lapsilukko, ennen kuin annat lapsesi pelata. 4-419-422-01(1) Vita-järjestelmä tarjoaa vanhempien ja huoltajien avuksi toimintoja, joiden avulla lapsen PS Vita

Lisätiedot