Tahmea verkko, eli huomioita internetistä ja affektista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tahmea verkko, eli huomioita internetistä ja affektista"

Transkriptio

1 Tahmea verkko, eli huomioita internetistä ja affektista Susanna Paasonen 1. Iltapäivälehtien verkkoversioiden lukijoita kutsutaan jatkuvasti todistamaan, kommentoimaan ja jakamaan video- ja kuvalinkkejä, jotka pohjaavat paljolti erilaiseen shokkiarvoon: yhdessä videossa nainen työntää kissan roskasäiliöön, toisessa nuori nainen viskaa koiranpentuja sillalta veteen ja kolmannessa ihmetellään yksisarvista hevosta. Näiden uutisten otsikot eivät useimmiten viittaa mihinkään tarkkaan maantieteelliseen paikkaan. Eläinten kaltoin kohtelua kuvaavat videot on kenties kuvattu Englannissa ja Serbiassa, mutta videolinkit tuovat ne lähelle lukijaa, tässä ja nyt. Uutinen ei tässä koske niinkään eläinten kärsimystä (tai yksisarvisen olemassaoloa), vaan sitä, että tapauksista on olemassa todisteena toimiva video. Videoiden uutisarvo tapaa olla matalahko: järkyttäviä ja häkellyttäviä näkymiä lupailevia linkkejä klikataan, ihmetellään ja ne unohdetaan pian. Videot ovat kirjaimellisesti sensationalistisia pyrkiessään vetoamaan käyttäjien aisteihin ja herättämään voimakkaita tuntemuksia (eli sensaatioita) esimerkiksi hämmästystä, ällötystä, raivoa tai paheksuntaa. Iltapäivälehtien näkökulmasta sensationalistiset otsikot ovat houkuttavia, koska ne keräävät paljon katsojia. Ne herättävät säännönmukaisesti huolta journalismin tilasta ja tulevaisuudesta sähköisillä alustoilla ja erilaiset kampanjat ovat kutsuneet Facebookin käyttäjiä ja nettilehtien lukijoita boikotoimaan videolinkkejä. Tällaiset huolenilmaukset jättävät huomiotta keskeisiä internetiin ja sen ominaislaatuun liittyviä kysymyksiä. Kyseessä ei ole niinkään journalismin tulevaisuus kuin nettilehtien kyky soveltaa ja hyödyntää niin sanottuja tahmeita nettiaineistoja. Tämä tahmeus ansaitseekin tarkemman tarkastelun. Tahmeudella tarkoitetaan yleisesti sisältöä, joka saa netin käyttäjän pysymään sivulla ja palaamaan takaisin siihen. Käyttäjä saattaa myös jakaa tätä sisältöä edelleen (vaikkapa nettilehtien videolinkkien muodossa). Tahmeus on kilpailuvaltti netin huomiotaloudessa, sillä se kiinnittää käyttäjien kiinnostuksen. Filosofi Sara Ahmedia (2004) seuraten tahmeus voidaan myös yhdistää affektiivisuuteen eli nettisisältöjen herättelemiin tunneintensiteetteihin ja ruumiillisiin tuntemuksiin. Marxin pääomaan teoriaan viittaavan Ahmedin mukaan affektiivinen arvo on seurausta objektien ja merkkien kierrosta: mitä enemmän objekti kiertää, sitä korkeampi affektiivinen arvo sillä on ja sitä tahmeampi siitä tulee. Ja tosin päin, mitä tahmeampi objekti on, eli mitä herkemmin affektit Academia Scientiarum Fennica

2 kiinnittyvät siihen, sitä enemmän se kiertää. Ahmedilaisittain ajateltuna tahmea objekti on päällystetty affektiivisilla kerrostumilla: se on ikään kuin affektein kyllästetty. Kun roskasäilöön heitettävää kissaa kuvaava video levisi syksyllä 2010 halki maantieteellisten rajojen, se herätti yhä uusien käyttäjien huomion ja näiden paheksuvia kommentteja, sen affektiivinen arvo kasvoi ja videosta tuli entistä tahmeampi. Videosta häiriintyneet käyttäjät puolestaan levittivät videota edelleen ja samalla sen tahmeus kasvoi. Tämänkaltainen tahmeus eli affektiivinen arvo ei kuitenkaan ole pitkäikäistä. Vuotta myöhemmin video on unohtunut, sen kierto on lakannut, eikä se etenkään ole enää uutinen. Sensationalismi ja tahmeus voidaan toki yhdistää monenlaiseen mediaan kuten televisioon, sanoma- tai aikakauslehtiin. Samalla on syytä huomata, että netin affektiivinen dynamiikka eroaa keskeisin osin perinteisemmästä joukkoviestinnästä. Näin on etenkin käyttäjien toiminnan kohdalla, sillä lukijat ja katsojat eivät vain lue ja katso vaan myös kirjoittavat, lataavat tiedostoja, kierrättävät ja yhdistelevät niitä. Shokkia lupailevaa videolinkkiä klikkaavat käyttäjät odottavat tulevansa jollain tapaa järkytetyiksi. Videot on leikattu irti viitekehyksestään ja vaikka ne on kehystetty selityksin, tapaavat kertomukselliset kehykset olla ohuita. Videoiden kuvaamat tapahtumat ovat jo tapahtuneet, eikä katsoja voi vaikuttaa niihin. Videot eivät siis niinkään kutsu katsojaa vaikuttamaan yhteiskunnallisiin epäkohtiin jotka saattavat tapahtua hyvinkin etäällä kuin ällistelemään niitä. Tahmea video tuottaa katsojalle nopean ja terävän affektiivisen kokemuksen, joka ei vaadi mahdollista nettikommenttia laajempaa jälkipuintia. Vastaava logiikka löytyy monenlaisilta viihteellisiltä sivuilta, kuten söpöjä ja omituisia eläimiä esittelevistä Lolcats-kuvista, viraalivideoista, shokkisivustoista tai huumorisivustojen kuvista. Onkin syytä kysyä, millaisesta affektiivisesta kierrosta ja suhteista nettifoorumeilla on kyse ja millaisia affektiivisia talouksia niihin kenties liittyy. Koska nämä kysymykset ovat laajoja, on esseeni alaotsikkona vapaamuotoinen huomioita internetistä ja affektista. 2. Jo 1990-luvun alussa tutkijat ja toimittajat pohtivat verkkoviestinnän erityislaatua uutisryhmissä, sähköpostilistoilla ja sähköisillä ilmoitustauluilla (esim. Dery 1994). Huomiota kiinnitettiin paitsi nettiyhteisöllisyyteen, myös toistuvan aggressiiviseen ja provosoivaan viestintätapaan: miksi käyttäjät pyrkivät tietoisesti ärsyttämään toisiaan ja miksi näennäisen asialliset keskustelut karkaavat pian sanasodaksi? Verkkoviestinnän psykologiaa pohtinut Katharine Wallace (1999) yhdisti tällaisen käytöksen verkkoviestinnän nimettömyyteen tai ainakin nimettömyyden illuusioon. Olettaessaan, ettei heidän viestejään voida jäljittää ja etteivät he joudu kohtaamaan viestintäkumppanejaan kasvokkain, käyttäjät ikään kuin vapautuivat ilkeilemään estottomammin kuin kasvokkain keskinäisviestinnässä. Tämä diagnoosi on osin pätevä, mutta myös osittainen. Kun Suomi 24 -keskustelufoorumilla kirjoitettiin silloisen pääministeri Matti Vanhasen entisestä naisystävästä Susan Kurosesta keväällä 2007, kirjoittelu sai jokseenkin nopeasti aggressiivisen sävyn. Aluksi Kurosta syytettiin huonosta pukeutumismausta ja arviointikyvystä sekä liiallisesta yksityisasioiden julkisesta puimisesta. Pian Kurosta leimattiin huonoksi äidiksi 68 Academia Scientiarum Fennica 2011

3 (mistä johtuen hänen lapsensa tulisi ottaa huostaan), häntä huoriteltiin ja hänen henkeään uhkailtiin. (Paasonen ja Pajala 2010.) Tapausta voi pitää esimerkkinä nimettömyyden illuusion lietsomasta aggressiivisuudesta: kuvitellessaan olevansa näkymättömiä käyttäjät tempautuvat aggressiiviseen viestittelyyn eivätkä oivalla, että jäljitettävyys on sisäänrakennettua heidän käyttämiinsä sovelluksiin esimerkiksi IPosoitteiden ja evästeiden muodossa. Sosiologi Imogen Tyleria (2006) seuraten tällaiset hyppäykset paheksunnasta tappouhkauksiin liittyvät affektin kiertoon. Verkkofoorumeilla vastenmielisyyden ilmauksilla on tapana vahvistua keskustelijoiden kommentoidessaan toisiaan, tukiessaan toistensa näkemyksiä ja pyrkiessä eräällä tapaa ylittämään toistensa näkemykset. Näin ollen affekti ei vain kierrä vaan myös vahvistuu, kasautuu tiettyihin kohteisiin ja ennen kaikkea tuottaa tietynlaisia suhteita yksilöiden, ryhmien, arvojen ja määritelmien välille. Matka jonkin ilmiön vierastamisesta sen vihaamiseen voi olla verkkokeskustelussa hyvinkin lyhyt. Esimerkiksi Kurosen hahmosta tuli verkkofoorumeilla sosiaalisen vaihdon väline ja itsessään affekteista tahmea ärtymyksen kohde. Tällainen affektin kierto on perustavanlaatuisen sosiaalista toimintaa. Ja kuten Tyler toteaa, affektin kasautuminen noudattelee sosiaalisia hierarkioita ja erontekoja Kurosen tapauksessa ainakin sukupuolta ja sosiaaliluokkaa. Maahanmuuttoteemaisilla sivustoilla affektin kierto ja kasaantuminen taas liittyy kansallisuuden, rodun, etnisyyden, uskonnollisen vakaumuksen, iän, sukupuolen ja seksuaalisuuden kaltaisiin identiteettiasemiin. Tällaista kiertoa ja kasaantumista kutsutaan sen kärjistyneissä muodoissa myös vihapuheeksi (vrt. Kuntsman 2009). Jos monenlaiset nettikeskustelut pohjaavat affektin kiertoon ja keskustelun kohteiden affektiiviseen tahmeuteen, ei liene järin yllättävää, että keskusteluun osallistuvat pyrkivät tietoisesti vahvistamaan niihin liittyvää objektien ja merkkien kiertoa. Pohditaanpa esimerkiksi trollausta eli toisten käyttäjien tietoista provosointia. Trolli voi esittää muiden viestijöiden kannoista voimakkaastikin poikkeavia näkemyksiä, teeskennellä yksinkertaisuutta tai olla piinallisen kirjaimellinen: kaikissa näissä tapauksissa pyrkimyksenä on provosoida ja häiritä sekä yksittäisiä keskustelijoita että keskustelun yleisempää dynamiikkaa ja samalla viihdyttää itseään. Trolli käyttää keskustelufoorumia näyttämönä, jossa hänen tekojensa vaikutukset ovat muiden todistettavissa. Trolli tarvitsee yleisöä, joka voi myös liittyä peliin mukaan kiihdyttämään viesteillään helpommin provosoituvia keskustelijoita. Trolli käy jaettuja mielipiteitä ja oletuksia vastaan. Yhtäältä trolli on siis konsensuksen vihollinen. Toisaalta trollaus kuitenkin edellyttää ymmärrystä sivuston tai yhteisön toimintaperiaatteista ja arvoista: tässä mielessä trolli on sisäpiiriläinen. Kaikki yhteisöt netissä tai netin ulkopuolella edellyttävät jonkinlaista, tiukempaa tai löyhempää yhteisön sisä- ja ulkopuolen määrittelyä (Joseph 2002). Trolli tekee tällaisen rajanvedon ja suhdeverkoston näkyväksi. Trollauksen mahdollinen nautinto piilee keskustelun affektin vahvistamisessa ja tätä voi pitää toiminnan pääasiallisena motivaationa ja päämääränä. Käyttäjät, jotka eivät itse trollaukseen sorru ja jotka saattavat sitä paheksuakin, voivat yhtälailla nauttia nettikeskustelujen tunneintensiteeteistä ja trollien provokaatioista. Nettikeskustelujen tai Facebookin kaltaisten sosiaalisen median sovellusten ilot eivät ylipäätään välttämättä liity viestinnän sisältöihin, vaan yhtälailla niiden tyyleihin ja intensi- Academia Scientiarum Fennica

4 teetteihin toisin sanoen affektiivisiin suhteisiin, kiertoon ja tahmeuteen. 3. Meemeillä ja viraalisella sisällöllä tarkoitetaan netissä sitkeästi kiertäviä kuvia, tekstejä ja videoita, joista jotkut poistuvat kierrosta nopeasti kun taas toiset kiinnittävät käyttäjien mielenkiinnon vuodesta toiseen. Kuvafoorumi 4chan on saavuttanut poikkeuksellisen paljon huomiota huvittavan, absurdin ja loukkaavan kuvaston yhdistelmissään. 4chanin sosiaalisuudessa trollaus on normi pikemmin kuin poikkeus. Toisin sanoen trollaus on osa 4chanin sosiaalista koodistoa ja juuri trollausviestit herättävät siellä eniten keskustelua. Trollausviesteihin tartutaan: niiden kohdalla käyttäjien huomio tiivistyy. Mediatutkija Jean Burgessin (2008) mukaan meemit ja viraalivideot voidaan nähdä välitysmekanismeina, joiden kautta kulttuuriset käytännöt syntyvät ja tulevat sovelletuiksi. Käyttäjät lataavat tiedostoja, kommentoivat niitä, levittävät niitä hyperlinkkeinä ja mahdollisesti omina muunnoksinaan (esim. mash-up ja remix). Videoita ja kuvia ei siis vain katsota, vaan niihin tartutaan, niitä tuunataan ja kierrätetään. Kiertäessään videoista tulee tahmeita. Viraalivideoihin liittyvissä tunneintensiteeteissä uteliaisuus, kiinnostus, huvittuneisuus, häpeä, kiintymys ja ärtymys saattavat olla hyvin lähellä toisiaan. Affektiiviset hätkähdykset riitelevät keskenään, eikä niitä ole erityisen helppo naulata paikoilleen selkeästi määriteltäviksi tunteiksi. Meemien tavoin shokkisivustot pyrkivät herättämään välittömiä ja intensiivisiä reaktioita, jotka tapaavat liikkua negatiivisessa tunnerekisterissä. Sivustoissa on kyse sekä ällötyksestä, uteliaisuudesta että huvittuneisuudesta affektiivisesta liikkeestä, jossa kuvat tulevat iholle ja jossa niitä työnnetään etäisyyden päähän (Paasonen 2011). Shokkivideot pyrkivät häiritsemään ja tyrmistyttämään. Tässä mielessä ne liittyvät saumattomasti nettiä luonnehtivaan affektiiviseen talouteen, jossa tahmeus tarkoittaa huomiota ja kiertoa. Suurelta osin ruumiiden sisäpuoliin ja eritteisiin keskittyvät shokkivideot eivät nimittäin eroa radikaalisti söpöyteen keskittyvistä meemeistä, kuten Lolcats- tai Cute Overload -sivustoilla esiteltävistä ylettömän söpöistä ja usein omituisen häiritsevistä eläinkuvista. Siinä missä shokkisivut herättelevät katsojissaan ällötystä, söpöilysivustojen affektiivinen rekisteri liikkuu hellyttävyydessä. Käyttäjät vierailevat molemmilla sivustoilla tietyn nopean ja terävän kokemuksen toivossa. Tällaiset nopeat tuntemukset ovat keskeisiä yhtälailla iltapäivälehtien nettisivuilla ja netin keskustelufoorumeilla. Shokkisivustoja on syytä tarkastella osana tällaista terävien tuntemusten maisemaa. Ne pyrkivät herättämään katsojassa väkivaltaisia tuntemuksia häiritsemään näitä. Vaikkapa shokkisivusto m90.org mainostaa kuolinvideoita, äärimmäistä pornoa, verisiä elokuvia, brutaaleja ja ällöttäviä videoita: se siis lupaa ällöttää, kiehtoa ja viihdyttää käyttäjiään yhdistelemällä murjottujen ja silvottujen ruumiiden kuvastoja käytännön piloihin ja pornokuvastoihin. Shokkisivustoilla pornografinen aines limittyy muuhun sensationaaliseen ja häkellyttävään kuvastoon, eikä niiden affektiivista tehoa ole syytä tarkastella ainoastaan seksuaalisuuden viitekehyksessä. Shokkisivustojen kuvat ovat ammattilaisten ja harrastelijoiden kuvaamia, käyttäjien itse lataamia, televisiosta ja elokuvista poimittuja katkelmia. Niitä leimaa jopa pakonomainen kiinnostus ihmisruumii- 70 Academia Scientiarum Fennica 2011

5 seen, sen sisuksiin, eritteisiin ja joustaviin rajoihin. Shokkipornoa tutkinut Steven Jones (2010, 124) toteaakin sivustojen rinnastavan kiehtovaa ja abjektia sekä ylipäätään esittelevän paljastettuja, odotettujen kehollisten rajojensa yli työnnettyjä ihmisruumiita. Mediatutkija Katariina Kyrölää (2010, 122) seuraten rajojensa yli venytetyt ruumiit ojentuvat kohti katsojien ruumiita ja koskettavat näitä niin lihallisesti, että ne todennäköisesti jättävät jonkinlaisen jäljen. Toisin sanoen nämä kuvat tarttuvat katsojiin, eikä niiden tahmeus katoa välittömästi koetaan ne sitten pahoinvointina, hämmennyksenä tai epämukavuuden aaltoina. Videonjakoalusta YouTubesta voi katsella lukuisia reaktiovideoita, joissa ihmiset ovat tallentaneet olennaisesti ensimmäisen shokkivideon katsomiskokemuksensa. Suosituimmat reaktiovideot liittyvät ällötyksen ja tyrmistyksen ilmauksiin, videoiden edessä kakomiseen ja vaikertamiseen. Reaktiovideot lisäävät viraalivideoiden tahmeutta houkutellessaan yhä uusia katsojia. Kuten Ahmed (2004, 45) toteaa, mitä tiiviimpää merkkien kierto on, sitä suurempi niiden affektiivinen intensiteetti tai arvo on. Viraali- ja reaktiovideot ovat tahmeita sosiaalisen vaihdon muotoja, joissa ällötys, yllätys, huvitus ja tyrmistys kiertävät ja kasaantuvat. Positiivinen ja negatiivinen affekti kerrostuvat toistensa päälle intensiteeteiksi, jotka kasvavat ja katoavat käyttäjien huomion ja kiinnostuksen jatkuvasti kiertäessä ja liikkuessa. 4. Affektien, kierron ja sosiaalisuuden korostaminen kohdistaa analyyttistä huomiota yhteyksiin ja verkostoihin pikemmin kuin yksilötason kokijoihin ja käyttäjiin. Tässä mielessä se tarjoaa vaihtoehtoja esimerkiksi sadismiin, ekshibitionismiin tai voyeurismiin nojaaville malleille, joiden avulla on koetettu selittää käyttäjien aggressiivisuutta tai alttiutta esitellä arkielämänsä tai kehonsa yksityiskohtia netissä. Internet ei ole passiivinen kanava tai instrumentaalinen alusta enempää kuin mikään muukaan media. Mediat ovat myös kulttuurisia muotoja (Williams 1975), jotka kytkeytyvät toisiinsa ollen kuitenkin erityisiä. Mediateknologiat ovat eräänlaisia mahdollisuuksien horisontteja samalla kun niihin kehittyy ennakoimatonta sosiaalista vaihtoa, esitysmuotoja, erityistä estetiikkaa ja tulkintayhteisöjä. Internetin huomiotalouden kytkeminen affektiivisen dynamiikan kysymyksiin laajentaa näkökulmaa affektiivisiin talouksiin, joita hyödynnetään esimerkiksi iltapäivälehtien verkkosivuilla, mutta joita ei voida palauttaa niihin. Affektiivinen kierto on leimallisen sosiaalista: sen avulla rakennetaan yhteyksiä ja eroja ihmisten, kuvien, arvojen, tuntemusten ja sosiaalisten ryhmien välille. Tässä mielessä affektien tutkimus sekä tukee että syventää sosiaalisia valtasuhteita luotaavia mediakulttuurin analyysejä. Kulttuurintutkimuksen niin sanottu affektiivinen käänne ei siis merkitse kääntymistä pois valtaa tai sosiaalisia eroja koskevista kysymyksistä (ks. Koivunen 2010). Voidaan myös ajatella, että affektitutkimus nimenomaan mahdollistaa vallan ja erojen käsitteellistämisen dynaamisina suhteita, asemina, tekoina, toistoina ja elettyinä kokemuksina kohtaamisina, joissa yhteisöjen ja yksilöiden rajat piirtyvät yhä uudelleen. Academia Scientiarum Fennica

6 Kirjallisuus: Ahmed, Sara The cultural politics of emo tion. Edinburgh: Edinburgh University Burgess, Jean All your chocolate rain are belong to us? Viral video, YouTube and the dynamics of participatory culture. In The vi i deo vortex reader: Responses to YouTube, ed. Geert Lovink and Sabine Niederer, Amsterdam: Institute of Network Cultures. Dery, Mark, toim Flame wars: The discourse of cyberculture. Durham: Duke University Jones, Steven Horrorporn/pornhorror: The problematic communities and contexts of online shock imagery. In Porn.com: Making sense of online pornography, ed. Feona Attwood, New York: Peter Lang. Joseph, Miranda Against the romance of community. Minnesota: Minnesota University Koivunen, Anu The affective turn? Reimagining the subject of feminist theory. In Work ing with affect in feminist readings: Disturbing differences, ed. Marianne Liljeström and Susanna Paasonen, London: Routledge. Kuntsman, Adi Figurations of violence and belonging: Queerness, migranthood and na tionalism in cyberspace and beyond. Bern: Peter Lang. Kyrölä, Katariina The weight of images: Af Af fective engagements with fat corporeality in the media. Turku: Turun yliopisto. Paasonen, Susanna and Pajala, Mari Trashing the Prime Minister s bride: Public dismay and intertextual media. Critical studies in me dia communication 27 (2): Paasonen, Susanna Carnal resonance: Af fect and online pornography. Cambridge: MIT Tyler, Imogen Chav scum: The filthy politics of social class in contemporary Britain. M/C Journal 9 (5): org.au/0610/09-tyler.php. Wallace, Patricia The psychology of the in ternet. Cambridge: Cambridge University Williams, Raymond Television: Technology and cultural form. London: Routledge. The sticky web, or notes on affect and the internet Summary From flame wars to persistent acts of trolling, from memes to viral videos, affect as intensities of feeling has played a crucial yet under-studied part in the uses and user experiences of the internet since its early days. This essay briefly explores such intensities and their role in networked communication through the concepts of circulation and stickiness. A sticky site is one that makes people stick around and return later on. For philosopher Sara Ahmed, stickiness is a matter of affective value that is gained through the circulation of objects and signs: the more they circulate, the higher the affective value. A sticky object, then, is layered or even saturated with affect, while affective intensities build connections and relations between individual people, groups, values and objects. By shifting our analytical attention to affective connections, it becomes possible to address the intensities of internet usage beyond analyses of individual motivation and interest, and in relation to the characteristics and modalities of the medium studied. 72 Academia Scientiarum Fennica 2011

Erikoiskirjastot somessa. Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto

Erikoiskirjastot somessa. Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto Erikoiskirjastot somessa Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto 20.12.2016 Sisältö - Somella on elinkaari - Some vaatii strategiaa - Some on kokonaisuuden osa - Eduskunnan kirjaston

Lisätiedot

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuorten internetissä ja somessa kuluttamat sisällöt Nuorten netin käytössä korostuvat erilaiset

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo

Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo 31.10.2008 Ääntä etsimässä Mikä ääni? Käytetty usein poliittisessa mielessä, nuorten ääni politiikassa, kirkossa, kulttuurien välisessä vuoropuhelussa.

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Ala-aste vanhempainilta Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Paula Aalto 14.4.2016 MLL:n mediakasvatustyö Mediakasvatuksella pyritään edistämään lasten valmiuksia ymmärtää ja tulkita

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Tiede ja media: kaksi kulttuuria? Näkökulmia tiedejournalismiin

Tiede ja media: kaksi kulttuuria? Näkökulmia tiedejournalismiin Tiede ja media: kaksi kulttuuria? Näkökulmia tiedejournalismiin Tieteen julkisuus ja tiedeviestintä Esa Väliverronen Luento 2 (10.9.2015) syvällisyys asiat logiikka kysymykset abstrakti teoreettinen periaatteet

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

ecommerce Growth

ecommerce Growth MITEN TEEN TULOKSELLISTA YHTEISTYÖTÄ SISÄLLÖNTUOTTAJIEN KANSSA ecommerce Growth 15.9.2016 INNA- PIRJETTA LAHTI @innastus Inna-Pirjetta Lahti Kohtaamistoimisto Innastus PING Helsinki Elämyksiä, valmennuksia

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Tekijät: Hanni Muukkonen, Minna Lakkala, Liisa Ilomäki ja Sami Paavola, Helsingin yliopisto 1 Suunnitteluperiaatteet trialogisen oppimisen pedagogiikalle 1.

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä?

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? 21.8.2014 Professori, KTT, Anu Valtonen Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tausta Tutkimusprojekti New Sleep Order Mitä on tapahtumassa unen ja

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Luen teille seuraavaksi joukon vapaa-ajanviettotapoja.

Lisätiedot

Mitä IHMEttä on MIXTURE -mallintaminen?

Mitä IHMEttä on MIXTURE -mallintaminen? JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Matematiikan ja tilastotieteen laitos Esko Leskinen 28.5.2009 Mitä IHMEttä on MIXTURE -mallintaminen? A-L Lyyra 2009 2 1. Taustaa mixture sekoitus (mikstuura) sekoitetut jakaumat sekoitetut

Lisätiedot

Yhteisöllisyys ja tulevaisuuden kunta, hyvinvoinnin rakentuminen? Jenni Airaksinen

Yhteisöllisyys ja tulevaisuuden kunta, hyvinvoinnin rakentuminen? Jenni Airaksinen Yhteisöllisyys ja tulevaisuuden kunta, hyvinvoinnin rakentuminen? Jenni Airaksinen Kunnat yhteiskunnissa Verkostojen solmukohta Paikallinen identiteetti Hyvinvoinnin tuottaminen Paikallistalous Henna Paananen

Lisätiedot

Laaja-alainen käyttäytymisen ja tilanteiden analyysi

Laaja-alainen käyttäytymisen ja tilanteiden analyysi Laaja-alainen käyttäytymisen ja tilanteiden analyysi Mistä tietoa kerätään? Käyttäytyminen Liikakäyttäytyminen Käyttäytymispuute Myönteinen käyttäytyminen Tilanne Motivaatio Kehitys Biologiset muutokset

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa. Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt

Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa. Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt 30.5.2007 Alustuksen sisältö Virtuaalitiimit, mitä ne ovat? Miksi hyödyntäisin yrityksessäni virtuaalitiimejä?

Lisätiedot

Teknologian hyödyntäminen oppimisen ja kehittämisen tukena

Teknologian hyödyntäminen oppimisen ja kehittämisen tukena Teknologian hyödyntäminen oppimisen ja kehittämisen tukena Sami M. Leppänen 13.11.2012 Nokia Internal Use Only Motivaatio, uteliaisuus, hyöty, Tiedon käytettävyys, asenne, kognitiivisuus, kokemukset Pilvioppiminen

Lisätiedot

Dosentti, FT Johanna Sumiala Helsingin Yliopisto

Dosentti, FT Johanna Sumiala Helsingin Yliopisto Dosentti, FT Johanna Sumiala Helsingin Yliopisto 13.4.2011 http://www.youtube.com/watch?v=10n3ywl _q48&feature=related Sisäinen vs. ulkoinen voiko enää erottaa? Mainekriisi (kirkko, Kesko, hiihtoliitto)

Lisätiedot

Tämän kyselyn tarkoituksena on pyrkiä selvittämään miten paljon seinäjoen alueen opiskelijat käyttävät yhteisöpalveluita ja mihin tarkoitukseen.

Tämän kyselyn tarkoituksena on pyrkiä selvittämään miten paljon seinäjoen alueen opiskelijat käyttävät yhteisöpalveluita ja mihin tarkoitukseen. Kysely Internetin yhteisöpalveluiden käytöstä Olen Seinäjoen ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn opiskelija. Teen opiskeluuni osana kuuluvan opinnäytetyön yhteisöpalveluista opiskelijoiden keskuudessa.

Lisätiedot

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE TAMPEREEN YLIOPISTO TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE 12.6.2006 Tiedotusopin valintakoe koostuu neljästä tehtäväkokonaisuudesta. Valintakokeesta voi saada yhteensä 60 pistettä. Kokeen eri osat tuottavat pisteitä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2209 STUDENT EXCHANGE EXPERIENCES OF UNIVERSITY

Lisätiedot

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA S I R K K U K O T I L A I N E N F T, P R O F E S S O R I T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Lasten ja nuorten vaikuttaminen mediassa? Miksi

Lisätiedot

C++ Ohjelmoijan käsikirja. Johdanto

C++ Ohjelmoijan käsikirja. Johdanto Johdanto C++ Ohjelmoijan käsikirja Johdanto Tervetuloa Inside C++-kirjan pariin. Tämä on opaskirja standardi C++:n käyttöön. Käsittelemme kirjassa kaikki syntaksin, kieliopin, olio-ohjelmoinnin ja standardikirjastojen

Lisätiedot

Nuoret ja netti. kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen. Mervi Keinänen

Nuoret ja netti. kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen. Mervi Keinänen Nuoret ja netti kuinka ohjata nuorta turvalliseen nettikäyttäytymiseen Mervi Keinänen Netin käyttö koostuu pienistä paloista Viihdekäyttö Kaverisuhteiden ylläpitäminen Rentoutuminen ja viihtyminen Hyötykäyttö

Lisätiedot

Yhteistyötä yli tiedekuntarajojen. Krista Lagus Helsingin yliopisto Kynä & Kone,

Yhteistyötä yli tiedekuntarajojen. Krista Lagus Helsingin yliopisto Kynä & Kone, Yhteistyötä yli tiedekuntarajojen Krista Lagus Helsingin yliopisto Kynä & Kone, 13.10.2016 1 MITEN TIEDETTÄ TEHDÄÄN? CITIZEN MINDSCAPES @HelsinkiChallenge Monialaisen, itseohjautuvan yhteistyön edellytyksiä

Lisätiedot

Rakenteellisen sosiaalityön opetusta sosiaalisessa mediassa. pilotin opetukset. Laura Tiitinen Lapin yliopisto

Rakenteellisen sosiaalityön opetusta sosiaalisessa mediassa. pilotin opetukset. Laura Tiitinen Lapin yliopisto Rakenteellisen sosiaalityön opetusta sosiaalisessa mediassa pilotin opetukset Laura Tiitinen Lapin yliopisto 1 Rakenteellisen sosiaalityön opetuksesta TÄRKEÄÄ OPETUKSESSA ON - Konkreettisuus - Rohkeus

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Tarja Pääjoki, JY. Kuva Hanna Nyman, Vantaan taikalamppukekus Pessi

Tarja Pääjoki, JY. Kuva Hanna Nyman, Vantaan taikalamppukekus Pessi Tarja Pääjoki, JY Kuva Hanna Nyman, Vantaan taikalamppukekus Pessi Taikalampun strategia, laadittu 2009 10 Kuva Lastenkulttuurikeskus Lastu Lapsen taiteellinen toimijuus Lapsi näkee kaiken uutena; hän

Lisätiedot

Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta?

Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta? Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta? Yhdessä seminaari 3.6.2013 Susanna Niinistö Sivuranta Pohdintaa seminaarin päätteeksi Viestinnän muutos miksi meidän kaikkien pitäisi välittää viestintäosaamisestamme

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012

PR, mediasuhteet ja journalismi. Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 PR, mediasuhteet ja journalismi Timo Pihlajamäki HUMAK INNOverkko 2012 Viestinnän ja markkinoinnin integraatio Imago Brandi Maine Yksinkertainen viestinnän perusasetelma Lähde: Karvonen, E. Suomalainen

Lisätiedot

Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI

Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos. Somus työpaja Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto

Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos. Somus työpaja Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos Somus työpaja 9.2.2009 Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto Organisaation vakiintunut toimintamalli: hierarkinen projekti QuickTime ja pakkauksen purkuohjelma

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

Nuoret ja sosiaalinen media

Nuoret ja sosiaalinen media Nuoret ja sosiaalinen media Marko Masco Seppälä & Kosti Pasanen Move - Monialainen verkkonuorisotyön hanke Oulun kaupunki, sivistys- ja kulttuuripalvelut Nuoret ja internet Aikuiset mieltävät internetin

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Finland PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Onko taloudessanne

Lisätiedot

Henkilötietosuojattu data

Henkilötietosuojattu data Henkilötietosuojattu data Päivi Timonen Johtaja Kuluttajatutkimuskeskus Valtiotieteellinen tiedekunta / Päivi Timonen/ henkilötietosuojattu data www.helsinki.fi/yliopisto 7.2.2017 1 Lähtökohtana henkilöt

Lisätiedot

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 4, , Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 4, 7.10.2016, Mediaviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon mediaviestinnän analyysia

Lisätiedot

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Verkkomainonnan mahdollisuudet Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Elina Teräsvirta KTM, 31v. Tuotepäällikkö Sanoma Digital Finlandissa 2010- Displaymainonnan kehittäminen Oikotie Asunnot Oikotie

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI

YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI Tiia Kekäläinen Gerontologian tutkimuskeskus Terveystieteiden laitos DIGI 50+ -hankkeen tulosten julkistusseminaari 10.5.2016 Suomalaisten

Lisätiedot

Keskeneräisten tarujen kirja

Keskeneräisten tarujen kirja Keskeneräisten tarujen kirja Tarve kokeilla jotain uutta Peliesittelyt ja digitarina Laadi peliesittely valitsemastasi pelistä. Sisällytä esittelyysi ainakin seuraavat asiat: Pelin nimi Lyhyt esittely

Lisätiedot

Vertaistalous hurmaa kuluttajia

Vertaistalous hurmaa kuluttajia Vertaistalous hurmaa kuluttajia #vertaistalous This is the first new economic system to enter onto the world stage since the advent of capitalism and socialism in the early 19th century, making it a remarkable

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Mediakulttuurit University of TAMPERE

Mediakulttuurit University of TAMPERE Partneri Nimi Reijo Kupiainen Mediakulttuurit University of TAMPERE Avustaja Maa Suomi Institutio Osallistujat Konteksti Kasvatustieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto Luokanopettaja-opiskelijat Tämä

Lisätiedot

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa Case Visit Helsinki Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa Matkailutiedottaja Elisabeth Henrichs Helsingin matkailu sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

Ohjaajan työnkuva muuttuuentä

Ohjaajan työnkuva muuttuuentä Ohjaajan työnkuva muuttuuentä työtavat? Jaana Kettunen, Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Diginä vai livenä ohjauksen menetelmät ja välineet 25.11.2016 Tampere Johdantoa Uuden teknologian

Lisätiedot

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Käytettävyys ja käyttäjätutkimus Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Teron luennot Ke 15.2 miniluento Ti 28.2 viikkotehtävän anto (T,M) To 1.3 Tero paikalla (tehtävien tekoa) Ti 6.3

Lisätiedot

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää?

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? tiedon jaossa ohjauksen kanavana yhteistoiminnallisen tiedon luomisen paikkana ohjauksellisten kysymysten yhteisöllisessä työstämisessä

Lisätiedot

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon)

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon) Täytä selkeällä käsialalla: Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: @ Tarkista, että sinulla on neljä erikseen nidottua tehtävää (tehtävät 1 4, 9 sivua), kaksi liitettä sekä konseptipaperi. Mikäli

Lisätiedot

Verkoston päätyypit. Nykyään rihmastomainen puuhailu, ei keskusmaista, mielipidejohtajatyyppistä toimintaa.

Verkoston päätyypit. Nykyään rihmastomainen puuhailu, ei keskusmaista, mielipidejohtajatyyppistä toimintaa. SOMETU-VERKOSTON JÄSENTEN ROOLEJA: Supermoodi Ryvästäjä Siiloittaja Verkottuja Seurattava Seuraaja Mittakaavaton verkosto 1-9-90-sääntö Verkosto Internetissä 2030 Verkoston päätyypit Nykyään rihmastomainen

Lisätiedot

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Tutkimuskohteet 1. Yleisellä tasolla nuorten suhtautuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja politiikkaan, nuorille tärkeät

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja

Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja 22. 29.11.2015 #Sitoumus2050 #Pariisi2015 Tulossa sitoumuksen tehneiden yhteinen some-kampanja

Lisätiedot

Tulevaisuuden oppimisympäristöt TVT:n ja oppimisympäristöjen kehittäminen

Tulevaisuuden oppimisympäristöt TVT:n ja oppimisympäristöjen kehittäminen Tulevaisuuden oppimisympäristöt TVT:n ja oppimisympäristöjen kehittäminen Teemu Leinonen Media Lab Helsinki, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Aalto-yliopisto Teemu Leinonen Professori, Uuden median

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Video ja sisällöntuotanto

Video ja sisällöntuotanto Video ja sisällöntuotanto Videot verkossa: tuotanto ja toteutus Hypermedian työpajakurssi 14.3.2012 (Kuva: Horia Varlan. Flickr.) Verkkovideon määrän kasvu Video Highlights Internet video was 40 percent

Lisätiedot

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa

Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Lisensointikuulumisia - Kustannustehokkuus Oracle lisensoinnissa Osa II OUGF / 12.5.2004 c Sisält ltö Mitä uutta? Yleistä lisensoinnista Lisensointiin liittyviä ongelmia Hankinnassa muistettavia asioita

Lisätiedot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot Oikotie.fi Case: Elämäni Talot Brief Oikotien asuntopalveluun lisää kävijöitä viraalileviämiseen painottuvalla kampanjalla. Tiesimme, että ihminen haluaa Liittää itseensä myönteiseksi koettavia asioita

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen Sisällysluettelo Sisällys Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen... 1 Sisällysluettelo... 1 Käyttöoikeus... 1 Kirjautunut käyttäjä... 3 Artikkelin kommentointi...

Lisätiedot

Tekstitaidon koe. Lukijasta kirjoittajaksi. Sari Toivakka, Kauhavan lukio

Tekstitaidon koe. Lukijasta kirjoittajaksi. Sari Toivakka, Kauhavan lukio 1 Tekstitaidon koe Lukijasta kirjoittajaksi 2 1.Tehtävän valitseminen Silmäile aineistoja ja valitse tehtäviä. Pohdi mm. tehtävien kiinnostavuus, helppous, vaikeus, vaarallisuus, käsitteiden tarve. Valitse

Lisätiedot

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Tiedeohjelmien analyysi Tuomo Mörä

Tiedeohjelmien analyysi Tuomo Mörä Tiedeohjelmien analyysi 26.3.15 Tuomo Mörä Tausta ja tavoitteet Tiedeohjelmien analyysiin ei ole oppikirjoja tai formaaleja analyysimenetelmiä tätäkin harjoitusta käytetään menetelmän kehittämiseen Tavoitteena

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Asukkaat, teknologiat ja ympäristö:

Asukkaat, teknologiat ja ympäristö: Asukkaat, teknologiat ja ympäristö: jatkuvuuksien merkitys kaupunkisuunnittelussa ASU-LIVE Lahti 23.-24.10.2014 Helena Leino Ympäristöpolitiikan yliopistonlehtori Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 1 1 Matemaattisesta päättelystä Matemaattisen analyysin kurssin (kuten minkä tahansa matematiikan kurssin) seuraamista helpottaa huomattavasti, jos opiskelija ymmärtää

Lisätiedot

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY KURSSIPLANNER OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY ASIANTUNTEMUS / ELÄMÄNKOKEMUS: Missä itse olet onnistunut, menestynyt tai mitä olet saavuttanut, missä olet erityisen hyvä (ja tiedät että kaikki

Lisätiedot

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, 22.10. Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Tutustuminen ja esittelyt Ketäs te olette? Etsi täältä sellainen henkilö,

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Voiko vaikuttamista arvioida?

Voiko vaikuttamista arvioida? Voiko vaikuttamista arvioida? Miia Toikka JÄRVI-hankkeen arviointifoorumi, Helsinki 23.11.2005 Impact assessment of advocacy is like standing in a court of law: one makes a plausible case with the aim

Lisätiedot

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Joulukuu 2011 Lapsen oikeudet YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus valtioita

Lisätiedot

Ari Haasio Ari Haasio YTL, FM, yliopettaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Ari Haasio Ari Haasio YTL, FM, yliopettaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu Ari Haasio Ari Haasio YTL, FM, yliopettaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu Puhelin on hämmästyttävä keksintö, mutta mitä käyttöä sillä muka voisi olla? (1876, Rutherford B. Hayes, Yhdysvaltojen presidentti)

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Haastava käyttäytyminen

Haastava käyttäytyminen Haastava käyttäytyminen psykologi Ewa Male Mäntsälä 2014 Mitä tarkoitetaan haastavalla käyttäytymisellä? käyttäytyminen, joka poikkeaa huomattavasti ympäröivän yhteiskunnan kulttuurisidonnaisista käyttäytymismalleista

Lisätiedot

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050 Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja #sitoumus2050 Tervetuloa mukaan! Suomi osallistuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa Euroopan kestävän kehityksen viikkoon. Kestävän

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi?

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? DSpace-käyttäjäryhmän tilastoseminaari Kansalliskirjaston auditoria, 3.11.2009 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Miksi verkkopalveluiden

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Luento 5, , Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 5, , Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 5, 14.10.2016, Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon markkinointiviestinnän

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ Parasta Lapsille ry @marjukkak @taru69myth 1. TAVOITE JA SISÄLLÖT KUNTOON MITÄ JA MIKSI? KENELLE MISSÄ, MILLOIN? tavoite vastaanottaja välineet MITEN? viestin sisältö ja formaatti,

Lisätiedot