TERVEISET KULTTUURISTRATEGIATYÖHÖN Koonti tulevaisuusfoorumin osallistujien ideoista ja ehdotuksista kulttuuristrategiatyöhön.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEISET KULTTUURISTRATEGIATYÖHÖN Koonti tulevaisuusfoorumin osallistujien ideoista ja ehdotuksista kulttuuristrategiatyöhön."

Transkriptio

1 KULTTUURIN TULEVAISUUS -FOORUMI Turku klo 12:00 16:30 Sibeliusmuseo, Turku TERVEISET KULTTUURISTRATEGIATYÖHÖN Koonti tulevaisuusfoorumin osallistujien ideoista ja ehdotuksista kulttuuristrategiatyöhön. VISIO 2025: HELPOSTI JA EDULLISESTI SAAVUTETTAVA, ESTEETÖN, KAIKKI IKÄLUOKAT JA VÄHEMMISTÖT TASAPUOLISESTI HUOMIOIVA - Kulttuurin kuluttaminen on halpaa ja esteetöntä, se koetaan oikeudeksi ja sitä on tarjolla monipuolisesti kaikille, ennakkoluulottomina ja yllättävinä yhdistelminä. - Laadukas ja monipuolinen kulttuuritarjonta ja tasa-arvoiset osallistumismahdollisuudet ympäri Varsinais-Suomea. - Varsinaissuomalaiset uskaltavat nauttia kulttuurista, henkinen saavutettavuus paranee vähemmän yksinäisyyttä ja pahaa oloa koko maakunnassa - Maakunnan taidelaitoksia ei päästetä rapautumaan, palveluista voivat nauttia myös vähemmän maksukykyiset. - Kaikki ikäluokat ja yhteiskuntaluokat harrastavat ja arvostavat kulttuuria, mukaan lukien päättäjät - Kulttuurista nautitaan myös vanhuudessa: kiinnostuksen ylläpito mahdollista loppuun asti (oman harrastuneisuuden mukaan). - Taiteen kokeminen ja taiteeseen osallistuminen ja taidetoiminta on kaikkien saatavilla riippumatta iästä tai elämäntilanteesta. - Laaja yhteinen yleisö kulttuurin ja urheilun saralta - Kulttuurin läsnäolo lähellä yleisöä helposti - Yhdenvertaisuutta toteuttava maakunta, jossa monikulttuurisuus ja vähemmistöjen osallistuminen taide ja kulttuurin luomiseen säilyy, kasvaa ja voimistuu - Toivonpa, että kaikenlainen kulttuuri olisi tasapuolisesti kaikkien saatavilla tulotasosta, työllisyystilanteesta tms. riippumatta PAIKALLISKULTTUURIN JA -TAITEILIJOINE ARVOSTUS - Vahvasti paikalliseen (lähialueen) kulttuuriin nojautuva kulttuuri ideointi ja toteuttaminen paikallisissa käsissä, varsinaissuomalainen moninaisuus ja paikallinen erityisyys säilyvät. - Paikalliskulttuurin noste LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKASVATUKSEEN PANOSTETAAN - Ammattitaiteilijat työskentelevät tiiviissä ja systemaattisessa yhteistyössä koululaitoksen kanssa. - Perustan luovat koko ikäluokalle varhaiskasvatus ja koululaitos kulttuurikasvatusta ja yleissivistystä kaikille. Tästä jatkavat kirjastot ja kansalaisopistot ympäri maakunnan, hyvä harrastus jokaiselle. - Taide on osana koulupäivää - Maakunnan yhteinen, samalla myös kuntakohtainen kulttuurikasvatussuunnitelma toimii. Kaikki lapset koko Varsinais-Suomessa vierailevat ainakin kerran kouluaikaansa ammattiteatterissa, orkesterissa, elokuvateatterissa sekä Turun linnassa jne. - Kulttuurikasvatusta kouluihin

2 EDELLÄKÄVIJÄ, INNOVATIIVINEN, KANSAINVÄLINEN, LAADUKAS, ELINVOIMAINEN, VETOVOIMAINEN TYÖPAIKKOJA JA HYVINVOINTIA - Varsinais-Suomi on edelläkävijä taiteen ja muiden alojen innovatiivisessa ja produktiivisessa vuoropuhelussa, törmäyttämisessä. - Uusien innovaatioiden edelläkävijä - Laadukkaiden kulttuuripalveluiden kehittäminen - Turku veturina Alueen houkuttelevuus myös asuin- ja työntekopaikkana kasvaa. - Turussa kansainvälinen elinvoimainen ja dynaaminen taidealan koulutus- ja tutkimuskeskittymä vauvasta vaariin, harrastajista aitoihin ammattilaisiin - Luovatoimiala ja kulttuuri tuovat aineettoman arvonluonnin kautta merkittävän panoksen koko elinkeinoelämälle ja alueelle. Taiteellinen osaaminen ja luovuus on siirtynyt sivusta työn tekemisen keskiöön. - Työpaikkoja kulttuurissa lisää - Vaikutukset näkyviksi - Yhä monipuolisempi kulttuurikenttä, joka rikastuttaa ja työllistää sekä tekee hyvää. - Kulttuuri ei pelkästään tee hyvää, vaan on kaikkien hyvinvointia, tekijöille leipää ja voita sen päälle, asennetta, oppimista ja yleissivistystä - Pidetään huolta kulttuurin tekijästä toki myös kokijastakin - Tekijöille tukipalvelut ja turvaverkot kuntoon ASENNE KUNNOSSA, KULTTUURI OSANA ARKEA - Asenne kuntoon! - Kaikki kulttuuri arjen perustana - Kulttuuri on arkinen, normaali osa yhä useamman asukkaan arkea - Koko Varsinais-Suomi sykkii kulttuuria - Man ser kulturen som resurs och mölighet - Mångsidig kultur och möligheter att både konsumera och producera kultur TAVOITTEITA JA TOIMENPITEITÄ: KAUPUNKITILAN KOKEMINEN, TAITEILIJOILLE JA KULTTUURITOIMIJOILLE TILOJA - Kaupunkitilan uudelleen kontekstointi, kulttuuripalveluiden kautta - Suunnitellaan kaupunkitilan kokemista taiteen, ei vain kauppakeskusten logiikan kautta. - Taidetoimijoille tilamahdollisuuksia, edullisesti - Vahvistetaan paikallista toimintaa kirjastojen ja koulujen ympärille. - Kirjastojen ovet auki vapaille taiteilijoille. Työpajoja, kursseja. Yhteistyötä ja yhdessä ajattelua. Kuntien julkiset tilat vapaammin käyttöön. - Tilojen monikäyttö luodaan mahdollisuuksia tarjoamalla tiloja kulttuuritoimijoille vrt. maakuntastrategia edesautetaan henkisten ja fyysisten kohtaamispaikkojen luomista / vanhojen rakennusten innovatiivinen käyttö kulttuuritoimijat innovoimaan käyttömahdollisuuksia. SAAVUTETTAVUUS - Saavutettavuuden ja esteettömyyden kehittäminen - Saatavuuden ja saavutettavuuden takaaminen - Toimia, joilla kulttuuripalvelut auttavat vähentämään yhteiskunnan ja markkinoiden tuottamaa polarisaatiokehitystä.

3 - Ökad tillgänglighet på kultur för olika grupper, okså inom äldreomronden sänkta trösklar - Laitostaide KULUTTAJAT JA YLEISÖTYÖ - Roope Lipastin ajatus, että olisi satsattava kuluttajiin, pohjaksi uudenlaiselle ideoinnille - Sen sijaan, että (t. ohella) että tukee taiteilijoita, pitäisi jotenkin tukea myös kuluttajia. Yksi iso kirjasto monen pienen kustannuksella ei ole hyvä ajattelutapa - Yleisötyö - Yleisötyötä (kampanja kutsu naapuri/kaveri mukaan) - Kulttuuri kääntynyt enemmän sisäänpäin kuin ulospäin (vrt. liikuntapuoli) - Turussa kulttuurista nauttiminen on kallista (vrt. Britt Floyd-lippu Tampere: 57, HKI 62 ja TKU 72 ) Miksi? KULTTUURI- JA TAIDEKASVATUS, TAITEEN PERUSOPETUS, TAIDE KOULUISSA - Lasten kulttuurikasvatus kunniaan, esim. pelillistämisen ja ilmaisten kokeilujen kautta. Tämä vaatii resurssien kohdentamista. - Taiteet ja kulttuuri koulumaailmaan - Taideluokat peruskouluissa - Taiteen perusopetusta - Taidekasvatus - Lasten ja nuorten kulttuuri, nuorisopuoli mukaan, lasten kulttuuri kehitettiin osin Varsinais- Suomessa - Lapsille ja nuorille pitää kyetä tarjoamaan laadukkaita taide- ja kulttuurielämyksiä, koska yhdellä elämyksellä voi olla positiivinen vaikutus lopun ikää. Ne auttavat löytämään lapsen ja nuoren omat potentiaalit ja aidosti koskettavat ja kiinnostavat asiat vanhempien varallisuudesta riippumatta. - Kulttuurin lukutaito lisätään 3. sektorin avulla koulujen mahdollisuutta rikastuttaa oppikokonaisuuksia kulttuurisisällöillä - Panostus kulttuurin opetussuunnitelmiin kouluissa - Kulttuuripolkumalli tms. malli - vrt. maakuntastrategia: kehitetään ympäristön lukutaitoa kulttuuripassi koululaisille TAITEEN HARRASTUSTOIMINTA - matalan kynnyksen harrasteryhmille mahdollisuuksia - Taiteen harrastustoiminnan tukeminen ja kehittäminen. - Myös omaehtoisen kulttuurituotannon tukeminen TAIDEKOULUTUS - Jo olemassa olevien kulttuurialojen koulutuksien säilyttäminen ja mahdollisesti myös lisääminen - Taiteen ammattilaisuuteen tähtäävän koulutuksen toteuttaminen ja kehittäminen Taiteen ja kulttuurin koulutus- ja tutkimuskeskittymän organisatoristen rajojen ylittäminen ja poistaminen - Kulttuurityöntekijöiden ja taiteilijoiden tulee olla yleissivistyneitä omalla toimialallaan kiinni ajassa, ammattilaisuus TYÖPAIKAT JA TYÖLLISTYMINEN - eri taiteenlajit yhdessä! yleiskulttuuritoimijan toimia/virkoja - Taide- ja kulttuurikoulutuksesta valmistuville luotava työllistymistuki jolla vaikuttaa konkreettisesti alan säilymiseen - Taiteilijoiden työllistyminen kunnissa

4 RAHOITUS, APURAHAT - Taiteenlajien välisiä apurahoja - Tilaajalähtöisyyttä rahoitukseen ainakin osaksi - Rahoituspanostukset kehittämistyöhön (innovaatiot ja soveltavataide) - Kulttuurin pitää päästää irti liiallisesta julkisesta rahoituksesta kasvattaakseen suosiotaan - Haluan olla mukana kehittämässä rahoitusmalleja - Lisärahoitusta ja talkoohenkeä - Tutkimustietoa ja resurssia PAIKALLISKULTTUURIIN JA KULTTUURIN LÄHIPALVELUIHIN PANOSTAMINEN - Kumpa ei kävisi niin, että Turku on strategiassa suurin ja kaunein kuten kirjaston tapauksessa, lähikirjastot ja maakunnat poljetaan jalkoihin - Paikallistaiteilijoiden hyödyntäminen kulttuuripalveluissa - Laadukkaita paikalliskulttuurista ammentavia tapahtumia, esityksiä ja taidetta - Tekijöitä löytyy, paikallinen kulttuuri - Historia, kaksikielisyys - Muutama iso kulttuurikaupunki, monta pientä kuntaa vähän rahaa - Turun valtakunnalliset ja maakunnalliset aloitteet/tuotteet ja palvelut entistä paremmin maakunnan saataville YHTEISTYÖN LISÄÄMINEN - Ruohonjuuritason yhteistyöhön panostaminen: kuntien sisällä kulttuuritoimet, koulut ja päiväkodit, yhdistykset, yritykset aidosti yhteistyöhön resurssien säästöä - Lähialueyhteistyö kuntien kesken jokaisen ei tarvitse tehdä samoja juttuja työnjako - Yhteistyössä on voimaa! - Yhteistyö eri ja erilaisten tahojen välillä - Yhteistyön ja kumppanuuden edistäminen Varsinais-Suomen liitto koordinoi tulevia kumppanuusfoorumitilaisuuksia kulttuuri, matkailu verkostojen vahvistaminen BENCHMARKING, OPITAAN JO TOIMIVISTA (HUONOISTA) KÄYTÄNTEISTÄ, TOIMINTAMALLEISTA - Hankitaan tietoa tällaisista (törmäyttäminen) toimintamalleista maailmalta (ja meiltä) toimintatavan mallinnusprosessi hankkeena tuloksen istuttaminen pieninkin askelin. Kulttuurihyvinvointi instituutin puitteissa kootaan yhteen resursoivat ja tuottavat tahot, koulutus, toteuttajakenttä, toimintaympäristöt, rahoittajat, tutkimus- ja kehittäjätahot. Luodaan pieniä askeleita, pieniä toteutuksia, yksittäisiä keissejä törmäytyksistä ja luodaan niistä suuria tarinoita, joita viestitetään tehokkaasti - Norjan mallin kokeilu kiinnostaa - Opitaan hyvistä ja huonoista kokemuksista, ei aina keksitä pyörää uudestaan benchmarking esim. kulttuuripassi (HKI Kulttuuria kaikille palvelu) - Kurkitaan, mitä naapurissa tehdään, pyörää ei tarvitse keksiä joka kerta uudelleen VAIKUTETAAN PÄÄTTÄJIEN JA MUIDEN KULUTTAJIEN ASENTEISIIN - Toimenpiteet tulee suunnata mentaalipuolelle. Jos kulttuuri on ihmisen tärkeä arvo, hän harrastaa ja rahoitta sitä. (Rahoittaminen voi tarkoittaa pääsylipun ostoa tai suurta sponsorointia, henkilöstä ja hänen roolistaan riippuen.) - Kulttuuriosaaminen, päättäjien oman osaamisen tason lisääminen - poliitikot ja asioista (rahasta) päättävät kulttuuririentoihin

5 - Selkeää vaikuttamista ja lobbausta talousvaikuttajien suuntaan: taide- ja kulttuuri tuottaa luovia ja tuotantoelämälle hyödyllisiä aikuisia, jotka tuottavat yritysten omistajille rahaa ja yhteiskunnalle tuottoa. KULTTUURIVAIHTO JA TAITEEN JA KULTTUURIN VIENTIIN PANOSTUKSET - Turku veturina laadukasta kulttuurivaihtoa ruotsalaisten toimijoiden kanssa toisi yleisöä muualta Suomesta, tarjoaisi tilaisuuksia - Taide- ja kulttuurin vientituotteiden edistäminen Konkreettiset toimenpiteitä: - TFO:hon 20 uutta vakanssia, uusi konserttitalo - Powercard korttiin kulttuuripuolen mukaan saaminen tutkittava idea - Kulttuurikasvatus kortti ja kulttuuripassi nuorille - Tapahtumat täyteen, vaikka yhden euron lipulla (siis jos ei ole myyty loppuun) - Kulttuurireseptit, -bonukset, -passit, yms. käyttöön

LUOVA TALOUS JA KULTTUURIYRITTÄJYYS LIITE 6.9. VARSINAIS-SUOMEN KULTTUURISTATEGIA 2015-2025

LUOVA TALOUS JA KULTTUURIYRITTÄJYYS LIITE 6.9. VARSINAIS-SUOMEN KULTTUURISTATEGIA 2015-2025 VARSINAIS-SUOMEN KULTTUURISTATEGIA 2015-2025 LIITE 6.9. LUOVA TALOUS JA KULTTUURIYRITTÄJYYS V TO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND LUOVA TALOUS JA KULTTUURIYRITTÄJYYS 27.11.2014,

Lisätiedot

KULTTUURIN JA TAITEEN RAJAPINNAT LIITE 6.8. VARSINAIS-SUOMEN KULTTUURISTATEGIA 2015-2025

KULTTUURIN JA TAITEEN RAJAPINNAT LIITE 6.8. VARSINAIS-SUOMEN KULTTUURISTATEGIA 2015-2025 VARSINAIS-SUOMEN KULTTUURISTATEGIA 2015-2025 LIITE 6.8. KULTTUURIN JA TAITEEN RAJAPINNAT V TO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND KULTTUURIN JA TAITEEN RAJAPINNAT MATKAILU,

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0

HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0 HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0 17.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHTIA... 4 1.1 KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET... 4 1.2 HELSINGIN KULTTUURIPOLIITTISET PERIAATTEET...

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Henki on aikaa myöten osoittautuva voimakkaammaksi kuin aine Alvar Aalto

Henki on aikaa myöten osoittautuva voimakkaammaksi kuin aine Alvar Aalto 1 Henki on aikaa myöten osoittautuva voimakkaammaksi kuin aine Alvar Aalto ISBN 952-5132-81-0 2 3 kulttuuri Sisällys Alkusanat 3 Johdanto 5 1. Kulttuuri käymistilassa 6 1.1. Kansainväliset suuntaukset

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus!

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus! Viivi Seirala Eläköön taidekasvatus! TEKIJÄ Viivi Seirala KUVAT Tommi Anttonen, Heli Sorjonen, Futureimagebank.fi ja Comma Image 1. painos ISBN 978-952-213-870-5 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012

Lisätiedot

Mikä on seuraava askel kulttuurihyvinvointityössä, johon sinä tai organisaatiosi voitte sitoutua?

Mikä on seuraava askel kulttuurihyvinvointityössä, johon sinä tai organisaatiosi voitte sitoutua? Mikä on seuraava askel kulttuurihyvinvointityössä, johon sinä tai organisaatiosi voitte sitoutua? TARTUN TOIMEEN! retki taidenäyttelyyn Turun taidemuseoon enemmän taideryhmiä / spontaaneja luovia virikehetkiä

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN KULTTUURISTRATEGIA 2011-2016

KAJAANIN KAUPUNGIN KULTTUURISTRATEGIA 2011-2016 Luonnos 1 KAJAANIN KAUPUNGIN KULTTUURISTRATEGIA 2011-2016 Liite 3 Kajaanin kaupungin kulttuuristrategian tavoitteena on selkeyttää kulttuurin merkitys kuntalaisten hyvinvoinnin sekä alueen osaamisen edistäjänä.

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Puheenjohtajalta... 3. Cupore monimuotoinen tutkimuskeskus... 4 Laura Karhu. Avattava korvat kuulemaan ja silmät näkemään dialogia...

Puheenjohtajalta... 3. Cupore monimuotoinen tutkimuskeskus... 4 Laura Karhu. Avattava korvat kuulemaan ja silmät näkemään dialogia... T ä s s ä n u m e r o s s a Puheenjohtajalta... 3 Cupore monimuotoinen tutkimuskeskus... 4 Laura Karhu Avattava korvat kuulemaan ja silmät näkemään dialogia... 6 Kirsi Herala Kulttuuripääkaupungit: rajoja

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.2.2014 Liite 3 HAMINAN KULTTUURIOHJELMA

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.2.2014 Liite 3 HAMINAN KULTTUURIOHJELMA HAMINAN KULTTUURIOHJELMA 2014-2017 1. JOHDANNOKSI Haminan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan 20.3.2013, että Haminalle ryhdytään laatimaan kulttuuriohjelmaa. Ohjelman tarpeellisuutta

Lisätiedot

KYLÄHYVINVOINTI. miten kuinka siitä tulee sitä on kylähyvinvointia? Toimintamalleja. yhteistyö. osallisuus. lähipalvelut.

KYLÄHYVINVOINTI. miten kuinka siitä tulee sitä on kylähyvinvointia? Toimintamalleja. yhteistyö. osallisuus. lähipalvelut. 1 KYLÄHYVINVOINTI - Mitä Mistä on se hyvinvointi koostuu ja ja miten kuinka siitä tulee sitä on kylähyvinvointia? edistetty? Toimintamalleja yksilö osallisuus arjen terveys turva yhteiskunta yhteistyö

Lisätiedot

Esiselvitysraportti. Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön. alueellinen kehityshanke. Sonja Munter-Mäkeläinen

Esiselvitysraportti. Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön. alueellinen kehityshanke. Sonja Munter-Mäkeläinen Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja luova ala 2010 Esiselvitysraportti Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehityshanke Sonja Munter-Mäkeläinen Sisällysluettelo

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013. Työskentelyiden koonti Business Arena Oy

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013. Työskentelyiden koonti Business Arena Oy MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013 Työskentelyiden koonti Business Arena Oy ENSIMMÄINEN PÄIVÄ Osallistujat katsoivat menneen kauden oppeja ja loivat siltaa tulevaisuuteen.

Lisätiedot

!"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323!

!#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0%&//&'1(),,#'2323! !"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323! Lapin nuorten näkemyksiä työstä ja elämästä Lapissa Lapin liitto !"#$%&&#'()*+,-'$#.#&'' -)*.%&*/0122%&00&'3)*--#'4545!' Lapin nuorten näkemyksiä työstä

Lisätiedot

ULOS LUOKKAHUONEESTA. Matka vaikuttavaan oppimiseen

ULOS LUOKKAHUONEESTA. Matka vaikuttavaan oppimiseen ULOS LUOKKAHUONEESTA Matka vaikuttavaan oppimiseen OPIN SAFARILLA perustelemaan. Ymmärsin, että yleensä perustelut ovat tärkeimpiä avaimia sekä ongelman ytimen että näkökulman ratkaisumahdollisuuksien

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta Kysely ekarjala portaalin sisältöjen tulevaisuudesta 1. Edustamasi taho Vastaajien määrä: 35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kunta/kaupunki Oppilaitos Yritys Muu, Mikä? Avoimet vastaukset: Muu, Mikä?

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN MUSEOPALVELUIDEN PEDAGOGINEN STRATEGIA VUOTEEN 2016 1 ESIPUHE Viimeisen 20 vuoden ajan on keskustelussa museoiden merkityksestä ja tehtävästä painotettu museoiden tarvetta kehittää

Lisätiedot

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry Fackorganisation för konst- och kultursektorn rf.

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry Fackorganisation för konst- och kultursektorn rf. Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry Fackorganisation för konst- och kultursektorn rf. 1/2008 T ä s s ä n u m e r o s s a Puheenjohtajalta... 3 Kulttuurialan yritys kulttuuriyrittäjä kulttuuriyrittäjyys...

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa Teksti: Ari Paanala Kansikuva: Irma Toivanen muokannut teoksesta Näytön paikka (Markku

Lisätiedot

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio 11.4.2014 Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous Aika Perjantai 11.4.2014 klo 12.30-15.04 Paikka Työryhmän jäsenet: Muut:

Lisätiedot

KULUTTAJAT ja SPONSORIT ITÄUUSMAALAISESSA KULTTUURIMAISEMASSA

KULUTTAJAT ja SPONSORIT ITÄUUSMAALAISESSA KULTTUURIMAISEMASSA Helena Vennonen Hanne Kanerva Tove Thomasson KULUTTAJAT ja SPONSORIT ITÄUUSMAALAISESSA KULTTUURIMAISEMASSA HAAGA-HELIA TUTKIMUKSIA 2/2007 Helena Vennonen Hanne Kanerva Tove Thomasson Kuluttajat ja sponsorit

Lisätiedot

MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU

MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU MAAILMAN MAHTAVIN MAASEUTU DIRECT RESPONSE MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 2014 Keskiviikkona 29. ja torstaina 30. lokakuuta 2014 Neuvotteluväki kokoontui Lahden Fellmanniassa!

Lisätiedot

Hyvinvointia kulttuurista

Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Pohjanmaan liitto Hyvinvointia kulttuurista - Mitä, miten ja kenelle? C:50 Hyvinvointia kulttuurista Mitä, miten ja kenelle? Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n Osaajien markkinat Vapaaehtoiseksi työelämästä (Osaaja 2009 2011) -projektin rahoittajana on toiminut Raha-automaattiyhdistys ja projektin projektityöryhmään ovat

Lisätiedot

Sujuvan arjen. maaseutu

Sujuvan arjen. maaseutu Sujuvan arjen maaseutu Varsinais-Suomen paikallisen kehittämisen ohjelma 2010-2015 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 4 Mikä on paikallisen kehittämisen ohjelma? 5 I Varsinaissuomalainen maaseutu menestyy 7 II

Lisätiedot