Laadukkaalla koulutuksella tulevaisuuden osaajia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laadukkaalla koulutuksella tulevaisuuden osaajia"

Transkriptio

1 Laadukkaalla koulutuksella tulevaisuuden osaajia TIINA LAUTAMO FT, YLIOPETTAJA JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

2 Toimintaterapian koulutus Jyväskylässä Keski-Suomen terveydenhuolto-oppilaitos alkaen Ensimmäiset toimintaterapeutit valmistuivat syksyllä 1992 Suomessa oli tuolloin alle 400 toimintaterapeuttia Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Vakinaisen korkeakoulun status lukien) JAMK:sta valmistuu vuosittain n. 40 uutta toimintaterapeuttia Nykyisin Suomessa on hieman alle 4000 toimintaterapeuttia

3 Toimintaterapeutti Toimintaterapeutti on kuntoutusalan asiantuntija. Toimintaterapeutti on laillistettu ammattihenkilö. Ammattinimike on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran valvoma ja sitä voi käyttää vain toimintaterapeutin ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Toimintaterapeuteista yli puolet työskentelee kuntasektorilla: erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa. Noin kolmannes työskentelee erilaisissa yksityissektorin työpaikoissa: esim. järjestöissä ja kuntoutuslaitoksissa. Toimintaterapeutteja työskentelee erilaisissa asiantuntijatehtävissä Sekä yksityisinä ammatinharjoittajina.

4 SUOMESSA Toimintaterapeutteja (AMK) koulutetaan Suomessa seitsemässä ammattikorkeakoulussa. Koulutus on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja opiskelu kestää noin 3,5 vuotta. ARCADA - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Saimaan ammattikorkeakoulu, Lappeenranta (päättyy joulukuussa 2016) Metropolia ammattikorkeakoulu, Helsinki Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylä Oulun ammattikorkeakoulu, Oulu Savonia ammattikorkeakoulu, Kuopio (päättyy keväällä 2015) Turun ammattikorkeakoulu, Turku Toimintaterapianmaisteri ja tohtorikoulutus, Jyväskylän yliopistossa terveystieteissä oli vuosina N. 60 maisterin- ja yksi lisensiaatin tutkinto.

5 Kansainvälisesti laadukasta koulutusta Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry auditoi säännöllisesti suomalaisen koulutuksen laatua. Word Federation of Occupational Therapists (WFOT), jäsenyys Council of Occupational Therapists of the European countries (COTEC) jäsenyys vuodesta Scandinavian Journal of Occupational Therapy (SJOT), tieteellinen julkaisu Ammattikorkeakoulut jäseninä kehittämässä Eurooppalista toimintaterapeuttien koulutusta ENOTHE, European Network of Occupational Therapy in Higher Education Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF 6)

6

7 Koulutuksen taustalla vallitseva ihmiskäsitys ja teoriat - miten tähän on tultu ja mihin olemme matkalla -

8 Koulutus on kehittynyt paradigman kehitystä eteenpäin vieden ja seuraten Meyerilainen ajattelu USA 1800-luvun lopulla SUOMI 1900-luvun alku; Sairaalaopettajatar B. Luther Toiminnan mielekkyys osana hoitoprosessia Toimintakeskeisyys 2000-luku Toimintakeskeisyys ja -perusteisuus Näyttöön perustuva työote Toiminnan tiede Lääketieteen vallankumous 1900-luku diagnoosiperustaisuus erilaiset kehon toimintoihin ja rakenteisiin vaikuttavat lähestymistavat vallalla Toimintaterapeutit ry:n Finlads ergoterapeuter rf vuonna 1965 Koulutus Suomessa 1970 Helsingin sairaanhoitoopisto Ikäkausiajattelu 1900-luvun loppupuoli ja 2000-luvun alku erilaiset ikäspesifit toiminnan haasteisiin vastaavat menetelmät diagnoosiperustaisuus

9 Toimintaterapeutin työn kohteet AOTA, 2014 Konteksti ja ympäristö Koulutus Työ Konteksti ja ympäristö ADL Tavat ja tottumukset Leikki Taidot Yksilö tekijät Konteksti ja ympäristö Lepo ja uni IADL Sosiaalinen osallistuminen Vapaaaika Konteksti ja ympäristö

10 ICF kansainvälinen toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden luokitus WHO Lääketieteellinen terveydentila Ruumiin/kehon rakenteet ja toiminnot Suoritukset Osallistuminen Ympäristötekijät Yksilötekijät

11 Toimintakeskeiset lähestymistavat ohjaamassa työn sisältöä ja koulutusta JAMK toimintaterapian koulutuksessa tärkeimpimä toimintaterapian teorioina: o Model of Human Occupation (MOHO) o Enabling Occupation II (EO-II) o The Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM) otoiminnan tiede Muita tieteenaloja: omm. kasvatustiede, gerontologia, psykologia, sosiologia, ympäristötieteet, kuntoutustieteet, terveystieteet, lääketiede, fysiologia Fisher 2013

12 Miten ohjaamme omaa päättelyämme ja toimintaamme? Toimintakeskeisesti (occupation-centered) Toimintaterapian ammatin spesifi lähestymistapa Tiedonkäsitys toiminnasta ja ihmisestä toiminnallisena olentona Toiminta on asetettu kaiken keskiöön ja linkittyy vahvasti toimintaterapian paradigmaan Vs. Identiteetti toimijuus (agency teoriat) Terapeutin ajattelu: Mikä on minun henkilökohtainen työni paradigma? Millaiseen tiedonkäsitykseen työni nojaa? Millainen ihmiskäsitys minulla on? Asiakkaan toimijuus: Elämänkaaren aikana rakentunut toimijuus Millainen toiminnallinen identiteetti asiakkaalla on?

13 Mitä teemme ja miten sen teemme; tutkimuksessa, koulutuksessa ja käytännön työssä? Toimintaperusteisesti (occupation-based) Käyttäen toimintaa metodina interventiossa ja/tai arvioinnissa Sitouttaen asiakasta toimintaan Vs. kehollinen toimijuus (praktinen) Arvioinnissa havainnoimme oikeasti tapahtuvaa toimintaa, interventiossa käytämme toimintaa, joka on henkilölle merkityksellistä ja tarkoiteuksenmukaista. Jokapäiväistä tekemistä, johon henkilö voi sitoutua. Fokusoiden toimintaan (occupation-focused) Keskittäen asiakkaan huomio omaan toimintaansa Intervention tai arvioinnin välitön fokus toiminnassa Vs. diskurssiivinen toimijuus Arvioinnissa haastattelemme/keskustelemme henkilön kanssa hänen arjestaan. Mikäli interventiossa käytämme valmiuksia vahvistavaa tekemistä (ei välttämättä merkityksellistä ja tarkoituksenmukaista), onko fokuksessa mahdollistaa toimintaa tulevaisuudessa?

14 Toimintaterapeutin työn lähestymistavat keskittyvät TOIMIJUUTEEN Toimijuus on elämänkaaren aikana rakentunutta identiteettiä ja tulee näkyväksi kun yksilö osallistuu toimintoihin, jotka ovat hänelle mielekkäitä, merkityksellisiä ja/tai tarkoituksenmukaisia. (vrt. identiteetti toimijuus, praktinen toimijuus, diskursiivinen toimijuus)

15 TOIMINTATERAPIAN PROSESSIMAISUUS Asiakaslähtöinen toiminnallinen lähestymistapa (TOP DOWN) Toimintaperustaisten tavoitteiden asettaminen

16 Asiakaskeskeisyydestä yhteisö- ja yhteiskuntakeskeisyyteen Kaikilla kansalaisilla on oikeus merkitykselliseen ja mielekkääseen toimintaan Asiakas on oman elämänsä asiantuntija

17 Yhteiskunnalliset uudet haasteet Sitra 2014

18 Toimintaympäristö 2030 / ILMIÖT DIGITALISOITUMINEN GLOBALISAATIO HYVINVOINTI UUSI TYÖ/ TOIMINTAMALLIT TEKNOLOGIAN KEHITYS EKOLOGISUUS/ KESTÄVÄ KEHITYS IKÄÄNTYMINEN

19 Tulevaisuuden mahdollisuuksia vai uhkia

20 Haasteita tulevaan Muutoksen jatkuva seuraaminen ja toiminnallisen tulevaisuuden tutkimus Vaikuttavuutta ja vakuuttavuutta Taloudellisuutta / kustannustehokkuutta Näkyvyyttä Koettua ja mitattua asiakas arvoa https://www.youtube.com/watch?v=gqhzxapegno https://www.youtube.com/watch?v=7cqjwunzy9c

YHDESSÄ HARKITTU TOIMINTA mitä asiakaskeskeisyys on toimintaterapian mielenterveystyössä? Sisko Salo-Chydenius

YHDESSÄ HARKITTU TOIMINTA mitä asiakaskeskeisyys on toimintaterapian mielenterveystyössä? Sisko Salo-Chydenius YHDESSÄ HARKITTU TOIMINTA mitä asiakaskeskeisyys on toimintaterapian mielenterveystyössä? Sisko Salo-Chydenius Toimintaterapian pro gradu-tutkielma Kevät 2003 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Terveystieteen

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

asumista ikäihmisten

asumista ikäihmisten Palvelurakenteet kaupungeissa ja maaseudulla muuttuvat makrotalouden ja demografisten tekijöiden muutosten sekä teknologisoitumisen seurauksena. Tarvitaan uusia toimintatapoja tuottaa tarkoituksenmukaisesti

Lisätiedot

Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen Luovia voimavaroja työhön!

Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen Luovia voimavaroja työhön! Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen Luovia voimavaroja työhön! P Päivi Hökkä, Susanna Paloniemi, Katja Vähäsantanen, Sanna Herranen, Mari Manninen & Anneli Eteläpelto (toim.) Ammatillisen

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Fysioterapian koulutusohjelma 210 op Fysioterapian koulutusohjelmassa suoritetaan sosiaali-,

Lisätiedot

Terveydentila (häiriö tai tauti)

Terveydentila (häiriö tai tauti) 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä ja yhdenvertaisen osallistumisen

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

TOIMINTATERAPEUTTIKOULUTUKSEN OHJATUN HARJOITTELUN OHJAUKSEN TÄMÄN HETKEN ONGELMAT JA LAADUKAS HARJOITTELUN OHJAUS TULEVAISUUDESSA

TOIMINTATERAPEUTTIKOULUTUKSEN OHJATUN HARJOITTELUN OHJAUKSEN TÄMÄN HETKEN ONGELMAT JA LAADUKAS HARJOITTELUN OHJAUS TULEVAISUUDESSA TOIMINTATERAPEUTTIKOULUTUKSEN OHJATUN HARJOITTELUN OHJAUKSEN TÄMÄN HETKEN ONGELMAT JA LAADUKAS HARJOITTELUN OHJAUS TULEVAISUUDESSA Ulla-Maija Törmälä Toimintaterapian pro gradu-tutkielma Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

TERVEYDENHOITAJAN AMMATILLISEN OSAAMISEN KUVAUS. Terveydenhoitajakoulutuksesta valmistuvien osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt

TERVEYDENHOITAJAN AMMATILLISEN OSAAMISEN KUVAUS. Terveydenhoitajakoulutuksesta valmistuvien osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt TERVEYDENHOITAJAN AMMATILLISEN OSAAMISEN KUVAUS Terveydenhoitajakoulutuksesta valmistuvien osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt Haarala, Päivi 23.2.2014 Kiitokset Kiitän lämpimästi terveydenhoitajan

Lisätiedot

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Liite 3 Tammikuu 2012 Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Maritta Lantto kuntoutussuunnittelija, YTM PKSSK SISÄLLYS

Lisätiedot

Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä

Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä Laurea Julkaisut I Laurea Publications Outi Ahonen, Aila Peippo, Annikki Päällysaho, Mirkka Pirilä & Kaarina Murtola (toim.) Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä Oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen

Lisätiedot

ARJEN TAITOJEN ARVIOINTIMENETELMIÄ NUORISOPSYKIATRIATRIAAN

ARJEN TAITOJEN ARVIOINTIMENETELMIÄ NUORISOPSYKIATRIATRIAAN Saimaan ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus ja palvelutoiminta Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Toimintaterapian koulutusohjelma Monialainen erotuskoulutus Heli Suominen ARJEN TAITOJEN ARVIOINTIMENETELMIÄ

Lisätiedot

VIRTAA VERKOSTOSTA II

VIRTAA VERKOSTOSTA II Anneli Jaroma (toim.) VIRTAA VERKOSTOSTA II AMKtutka, kehitysimpulsseja ammattikorkeakoulujen T&K&I - toimintaan Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 47 MIKKELIN

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Sisällys Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013-2014... 2 Ammatillista erityisopettajankoulutusta

Lisätiedot

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Siru Korkala Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Yliopistojen elinikäisen

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015)

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015) Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015) Sisällysluettelo Toimeksianto... 2 Tiivistelmä... 4 Kauppatieteellistä

Lisätiedot

MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN PERHE- KESKEISEN LÄHESTYMIS- TAVAN AVULLA

MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN PERHE- KESKEISEN LÄHESTYMIS- TAVAN AVULLA Opinnäytetyö (YAMK) Kuntoutuksen koulutusohjelma 2010 Anne Penttinen MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN PERHE- KESKEISEN LÄHESTYMIS- TAVAN AVULLA Turun sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 7 YRITTÄJYYTTÄ TUKEVAT OPINNOT 9. Kaikille terveysalan opiskelijoille tarjottavat mahdollisuudet 9

Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 7 YRITTÄJYYTTÄ TUKEVAT OPINNOT 9. Kaikille terveysalan opiskelijoille tarjottavat mahdollisuudet 9 SARI ASTELJOKI & ELINA KONTIO Yrittäjyyden edistäminen ammattikorkeakoulussa esimerkkejä terveysalalta TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 32 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2007 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Timo Aarrevaara Mailis Aaltonen Liisa Ansala Jussi Huttunen Lea Ryynänen-Karjalainen Marja-Liisa Saarilammi Krister Talvinen Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Jotta jokaisella olisi hyvä

Jotta jokaisella olisi hyvä Jotta jokaisella olisi hyvä Voimavaroja vahvistava vanhustenkeskus METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA SARJA C: ARTIKKELIT 1 Toimittaneet Elisa Mäkinen ja Marianne Roivas Elisa Mäkinen ja Marianne

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon

Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon Koulutuksesta valmistuvien ammatillinen osaaminen, keskeiset opinnot ja vähimmäisopintopisteet Opetusministeriön

Lisätiedot

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN. Diakonia ammattikorkeakoulu Oy

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN. Diakonia ammattikorkeakoulu Oy Diakonia ammattikorkeakoulu Oy HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN Käsitelty: Diakonia ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus (1.3., 3.5. ja 6.6.), Toimilupahakemuksen koordinaatioryhmä (16.5., 5.6.

Lisätiedot

Rakenteinen kirjaaminen ja toimintaterapianimikkeistö

Rakenteinen kirjaaminen ja toimintaterapianimikkeistö Rakenteinen kirjaaminen ja toimintaterapianimikkeistö Hei mä TOImin! päivät JAMK 4.5.15 Virpi Aralinna, ETT, TtM, NIKO työryhmän jäsen, TOI:n projektityöntekijä Esityksen sisältö Rakenteinen kirjaaminen

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

Sosiaalityö sairaalassa on ihmisen kohtaamista kokonaisuutena.

Sosiaalityö sairaalassa on ihmisen kohtaamista kokonaisuutena. Sosiaalityö sairaalassa on ihmisen kohtaamista kokonaisuutena. Ohjelmateoria Kainuun uuden keskussairaalan sosiaalityöstä Tiina Kanniainen Pro gradu-tutkielma Sosiaalityö Jyväskylän yliopisto Kokkolan

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Veikko Kujala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2010 TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Pohjois-Pohjanmaan peruspalvelujen johdon näkemyksiä Kannen kuva: Päivi Hietapelto Taitto: Pohjolan Painotuote Oy

Lisätiedot

ICF ICF. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden. terveyden kansainvälinen. World Health Organization WHO ISBN 951-33-1159-7 ISSN 1237-5683

ICF ICF. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden. terveyden kansainvälinen. World Health Organization WHO ISBN 951-33-1159-7 ISSN 1237-5683 Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus ICF Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus ISBN 951-33-1159-7 ISSN 1237-5683 Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot