Regealle vuosi 2005 oli muutoksen vuosi. Saimme virallisesti Tampereen yliopiston erillislaitoksen statuksen , jolloin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Regealle vuosi 2005 oli muutoksen vuosi. Saimme virallisesti Tampereen yliopiston erillislaitoksen statuksen 1.1.2005, jolloin"

Transkriptio

1 Solu- ja kudosteknologiakeskus Regea Vuosikertomus 2005

2 Esipuhe Regealle vuosi 2005 oli muutoksen vuosi. Saimme virallisesti Tampereen yliopiston erillislaitoksen statuksen , jolloin siirryimme Lääketieteellisen teknologian instituutin alaisuudesta omaksi yksiköksemme. Tämä toi mukanaan useita haasteita, mukaan lukien lisääntyneen hallinnon. Regean henkilökunta kasvoi voimakkaasti kuluneen vuoden aikana. Lisäksi tilojemme rakentaminen jatkui koko vuoden ajan. Markkinaoikeuteen tehty valitus hidasti puhdastilan rakentamisprojektin alkua, joten kudospankkitoiminta ei päässyt alkamaan suunnitellussa laajuudessaan vielä 2005 aikana. Rakentamisaika kysyi erityistä kärsivällisyyttä koko henkilökunnalta. Tutkimustyö Regeassa on alkanut lupaavasti. Outi Hovatan siirryttyä tammikuussa 2005 kantasolututkimusjohtajaksi Regean kantasolututkimus pääsi vauhdikkaasti käyntiin. Regealaiset ovat saaneet hyvin apurahoja kantasolu- ja kudosteknologiatutkimukseen sekä julkisilta rahoittajilta että yksityisiltä lahjoittajilta. Vuoden lopussa saimme vielä iloisen uutisen Tekes varautui rahoittamaan kantasolututkimustamme 3 M :lla tulevien neljän vuoden aikana. Tutkimustyön määrä Regeassa on kasvanut voimakkaasti, joten rahoituksen suhteen haasteet jatkuvat myös tulevina vuosina. Tutkimusyhteistyö on laajentunut useisiin uusiin yksiköihin, sekä kotimaassa että ulkomailla, läheisimpinä yhteistyökumppaneina ovat luonnollisesti Tampereen teknillisen yliopiston useat eri laitokset ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin useat eri toimialueet. Kiitän koko Regean henkilöstön puolesta kaikkia rahoittajiamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta Riitta Suuronen Regean toimintakertomus 2005

3 Kudospankki Kudospankki välitti (tuorepakastettua) luuta pääasiassa Pirkanmaan sairaaloille, yhteensä 200 reisiluunpäätä. Kudospankin henkilökunnan työaikaa kului myös puhdastilojen kaluste- ja laitehankintoihin kilpailuttamisineen sekä puhdastilan toiminnan suunnitteluun prosessien ja käytettävien materiaalien ja reagenssien osalta. Kudospankki valmistautui puhdastilojen käyttöönottoon ja niissä aloitettavaan kudosten ja tutkinut amnionkalvon mekaanisia ominaisuuksia. solujen prosessointiin. Lisäksi kudospankin laatujärjestelmää pystytettiin vuoden aikana. Regean kudospankki osallistui Suomen Kirurgiyhdistyksen operatiivisille päiville Helsingissä omalla osastollaan. Kudospankkiin rekrytointiin talvella 2005 lääketieteelliseksi johtajaksi dos. Katriina Aalto-Setälä ja syksyllä Katriina Aalto-Setälä ja Annika Vienonen edustivat 2005 kudoskoordinaattoriksi sh. Sari Sarkaniemi. Syksyllä 2005 työnsä Regeassa aloitti myös laborantti Niina Ikonen, joka toimii osin kudospankissa. Regeaa Euroopan kudospankkiyhdistyksen kongressissa (EATB) Firenzessä ja Vienonen Euroopan silmäpankkiyhdistyksen (EEBA) kongressissa Hallessa, Saksassa. Henkilökunta Fil yo. Suvi Haimi teki gradunsa prosessoinnin vaikutuksista luun mekaanisiin ominaisuuksiin. Lopputyön kokeellinen osuus valmistui 2005 vuoden lopussa. Katriina Aalto-Setälä, LKT, Sisätautien ja kardiologian erik.lääk, Kudospankin lääketieteellinen johtaja Annika Vienonen, FT, Kehittämispäällikkö HLK Annemari Salonen teki tutkimusta amnionkalvoilla, jotka saatiin lahjoitetuista istukoista. Hän on Sari Sarkaniemi, sh, Kudoskoordinaattori Terhi Mäkinen, Vastaava laboratoriohoitaja Niina Ikonen, Laborantti Suvi Haimi, fil. yo, Tutkija Annemari Salonen, HLK, Tutkija Regean toimintakertomus 2005

4 Neuroteam Neuroprojektissa tuotetaan ihmisalkion kantasoluista koe-eläinmallien erilaistettuja hermosoluja ja hermotukisoluja. Näitä asiantuntijoihin ja kliinikoihin, soluja on tarkoitus käyttää vaikeiden keskus- ja ääreishermoston vammojen ja sairauksien hoitoon, joihin ei jolloin saamme tällä hetkellä ole olemassa parantavia tai ehkäiseviä hoitokeinoja. ne kaikki osatekijät mukaan, Neuroprojekti käynnistettiin virallisesti elokuussa Kevään 2005 aikana teimme kuitenkin ensimmäisen suuren apurahahakemuksen konsortiona Kuopion yliopiston kanssa, ja saimmekin 4-vuotisen rahoituksen alkaen. Myös keväällä 2005 haettu iso Tekes jotka auttavat meitä yhteisessä päämäärässämme. Aloitimme vuonna 2005 ensimmäiset yhteistyöprojektit mm. dosentti Anu Jalangon (Helsinki) kanssa JNCL-tautiin liittyen. rahoitus tuotti positiivisen tuloksen ja saimme Syksyn aikana saimme materiaalin kasaan ensimmäistä vuotisen rahoituksen alkaen. julkaisua varten, joka tehtiin yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa Karoliinisesta Instituutista. Syksyn 2005 aikana haimme myös aktiivisesti lisärahoitusta projektiimme ja saimme mm. Tampereen yliopiston starttiapurahan väitöskirjatyön aloittamiseksi Riikka Lappalaiselle, joka aloittaa työnsä tammikuussa Syksyn 2005 keskityimme hermosolujen erilaistamismenetelmien kehittämiseen ja parantamiseen. Olemme seuranneet hermosolujen erilaistumista uuden kuvantamislaitteen avulla, jolla voimme seurata samoja soluja päiviä ja jopa viikkoja. Olemme myös karakterisoineet tuotettuja hermosoluja immonohistokemiallisin menetelmin. Syksyn 2005 aikana pidimme aktiivisesti kokouksia yhteistyökumppaneidemme kanssa, joissa suunnittelimme aloitettavia projekteja. Tarkoituksemme on yhdistää monen alan osaajat projekteihimme, jolloin Henkilökunta Prof. Outi Hovatta, LKT, Tutkimusjohtaja Susanna Narkilahti, FT, Vanhempi tutkija Tiina Rajala, fil.yo, Gradutyöntekijä Tuomas Huttunen, LK, Tutkija voimme tähdätä kliinisiin sovelluksiin tulevaisuudessa. Loimme kontakteja perustutkijoihin, aivosairauksien Regean toimintakertomus 2005

5 Sydänryhmä Sydänryhmän tavoite on kehittää olosuhteita, joissa projektiin liittyen tutkimme näiden solujen kasvamista kantasoluista voidaan erilaistaa sydänlihassoluja ja erilaistumista END-2 solujen läsnäollessa. Lisäksi ja viedä näitä erilaistuneita soluja tulevaisuudessa pyrimme virtaussytometrin avulla identifioimaan vauriokohtaan sydämessä ja siten estää sydämen vajaatoiminnan kehittyminen. endoteelsolujen esiasteita rasvan kantasolupopulaatiosta. Ensimmäinen koeasetelma käsitti alkion kantasolujen kasvattamisen sellaisenaan ilman tukisolukkoa. Tällöin Henkilökunta Dos. Katriina Aalto-Setälä, Lääketieteellinen johtaja niistä muodostuu ns. embryoid bodeja solurykelmiä, Mari Pekkanen-Mattila, FM, Tutkija jotka sisältävät paljon monenlaisia erilaistuneita soluja. Erja Kerkelä, FT, Tutkija Tarkoitus oli katsoa, saisimmeko tällä tavalla myös Ronja Mustonen, LK, Tutkija sykkiviä solukeräymiä. Tämä ei kuitenkaan käyttämillämme solulinjoilla ja kasvutekijöillä ole toistaiseksi onnistunut. Syksyllä vierailimme Utrechtin Yliopistossa Hollannissa prof. Christine Mummeryn laboratoriossa ja tutustuimme heidän menetelmiinsä erilaistaa alkion kantasoluista sydänlihassoluja. Saimme myös lahjoituksena heiltä yhden endodermaalisen solulinjan (END-2 solut). Tätä linjaa alkion kantasolujen tukisolukkona käyttäen alkion kantasolut erilaistuvat sykkiviksi sydänlihassoluiksi. Tuon solulinjan ansiosta saimmekin ensimmäisiä sykkiviä soluja vuoden lopulla. Alkion kantasolulinjoista alkoivat sykkiä linjat 293 ja 181. Toinen tutkimusaihe on ollut selvittää rasvakudoksen mesenkymaalisten kantasolujen erilaistumista sydänlihasoluiksi sekä verisuonten endoteelisoluiksi. Tähän Regean toimintakertomus

6 Mesenkymaaliset kantasolut Vuoden 2005 aikana olemme eristäneet rasvakudoksen kantasoluja ihmisen, rotan ja kanin rasvakudoksista. luusolujen erilaistamiseksi kanin rasvakudoksen kantasoluista in vitro. Olemme testanneet esimerkiksi hormonipitoisuuksien ja annostusaikataulujen merkitystä Ihmisen rasvan kantasoluja olemme eristäneet TAYSin luusolujen muodostumisessa. Ihmisen ja kanin rasvan kantasolujen ja biomateriaalien yhdistelmiä olemme testanneet in vitro luuerilaistuksessa. Nämä koesarjat jatkuvat vielä vuonna normaalien leikkausoperaatioiden yhteydessä syntyvistä tutkimukseen luovutetuista ylijäämärasvakudoksista. Loppuvuonna sovimme luovutettujen rasvaimunäytteiden saannista Suomen Terveystalon Tampereen yksiköstä, Sairaala Operonista. Pehmytkudosvaurioiden hoitoihin tähtäävät koesarjat ovat alkaneet ihmisen rasvakudoksen kantasoluilla ja Vuoden aikana kanin rasvakudoksen kantasoluja on eristetty, viljelty ja erilaistettu luu- ja rustosoluiksi. ihmisen suun limakalvon soluilla. Molemmissa koesarjoissa tukirakenteena on käytetty biomateriaalia. Myös Kantasoluja on myös viljelty yhdessä biomateriaalien nämä koesarjat jatkuvat vielä vuonna Pelkkää kanssa. Biomateriaalikokeissa olemme keskittyneet biomateriaalia olemme testanneet in vivo kanimallissa pääasiassa rustosolujen tuottoon. Alustavat tulokset suun limakalvon vaurioiden hoidossa. näistä kokeista osoittavat kanin rasvan kantasolujen erilaistuvan rustosolujen suuntaan in vitro olosuhteissa. Rotan rasvan kantasoluja olemme toimittaneet Turun yliopiston vetämään Tekesin rahoittamaan Teknoluu projektiin. Näillä soluilla on tarkoitus testata rasvan Rustokokeiden osalta kanin rasvakudoksen kantasoluilla kantasolujen kykyä tuottaa luukudosta rottamallissa. on edetty in vivo kokeisiin. Projektissa on kehitetty in Ihmisen rasvan kantasoluja on toimitettu Helsingin vivo kanimalli leukanivelen diskuksen korvaamiseksi yliopiston Syövän, geeniterapian ja rationaalisen lääkekehityksen yksikköön Akseli Hemmingin työryhmälle. biomateriaalilla ja autologisten kantasolujen yhdistelmällä. Koesarjassa biomateriaaliin yhdistettiin kanin rasvakudoksesta eristetyt autologiset kantasolut. Tämän koesarjan ensimmäinen aikapiste analysoidaan alkuvuodesta 2006 ja toinen aikapiste kesällä Henkilökunta Susanna Miettinen, FM, Vanhempi tutkija Bettina Lindroos, FM, Tutkija Annemari Salonen, HLK, Tutkija Olemme etsineet optimaalista erilaistusmenetelmää Katja Mäenpää, Fil.yo, Tutkija Regean toimintakertomus 2005

7 GMP-tilojen ja laatujärjestelmän rakentaminen Laatuosaston toiminta painottui vuonna 2005 GMPtasoisten puhdastilojen rakentamiseen. Urakan tiimoilta merkittävästi aikaa kului alkuvuodesta puhdastilojen käyttäjävaatimusten tarkennuksiin sekä urakkasopimuksen valmisteluun. Kevään jälkeen resurssit kohdistuivat suurelta osin tiiviiseen yhteistyöhön rakennusurakoitsijan kanssa. Yhteistyö käsitti mm. eri teknisten ratkaisujen arviointia sekä laatuvaatimusten täyttymistä. Rakennusprojekti jatkui läpi syksyn ja vuoden vaihteeseen tultaessa puhdastilat olivat rakentamisen osalta lähes valmiit. Vuodelle 2006 jäi vielä rakennustöitä sekä puhdastilan GMP-kvalifioinnit kokonaisuu- olevien prosessien kuvaukset ja osa prosessien riskinarvioinneista. Loppuvuodesta valmistui myös yleisiä laboratorio- ja puhdastilatyöskentelyyn liittyviä toimintaohjeita sekä alustavat toimintaohjeet puhdastiloissa tapahtuvalle solujen ja kudosten käsittelylle. dessaan. Henkilökunta Laatujärjestelmää rakennettiin systemaattisesti läpi Tiia Tallinen, DI, Laatupäällikkö Marjo Schutskoff-Jääskeläinen, Laboratoriohoitaja Lisäksi päätyönsä ohella: FT Annika Vienonen, FM Kristiina Rajala, bioanalyytikko Outi Melin, lab.hoit. Terhi Mäkinen ja sh. Sari Sarkaniemi. vuoden. Alkuvuodesta keskityttiin järjestelmän perusteiden määrittelyyn ja luomiseen. Syksyllä laatujärjestelmän valmistelu tehostui huomattavasti, kun laatuosastolle rekrytoitiin uusi työntekijä ja myös osa laboratoriohenkilöstöstä alkoi käyttää työaikaansa tuotannossa ja tutkimuksessa tarvittavien toimintaohjeiden kirjoittamiseen. Syksyn kirjoitettiin mm. GMP-järjestelmän piirissä Regean toimintakertomus 2005

8 Kantasolujen GMP-optimointi ja Karakterisointi Lisäksi olemme tehneet profilointeja uusille kantasolulinjoille ja koonneet geenien Projekti aloitettiin alkusyksystä 2005, kun FT Heli Skottman aloitti tutkijan ja projektipäällikön tehtävät ilmentymistietokannan, jota voimme hyödyntää kantasoluihin liittyvässä tutkimuksessa. Regeassa kokopäiväisesti. Yhteistyössä bioinformaatikoiden kanssa kehitimme Hänen ohjauksessaan aloittivat väitöskirjatyön teon FM Kristiina Rajala (GMP-optimointi) ja FM Mari Pekkanen- menetelmää, jolla voidaan yhdistää geenien eri DNAmikrosiruformaateilla tehtyjä ilmentymisprofiileja. Mattila (sydänlihassolun erilaistus). Lisäksi kantasolujen tutkimuslaboratoriossa aloittivat bioanalyytikko Outi Melin ja laboratoriohoitaja Niina Kuhmonen. Vuonna 2005 opinnäytetöitään GMP-projektin puitteissa suorittivat Sarita Ketola, Heidi Hakala ja Pia Lindberg. Lisäksi selvitimme yhteistyöprojektina D N A - m i k ro s i r u - tekniikan avulla Coxsackie-viruksen Optimoimme Karolinska Instituutetin laboratorioissa ja sytokiinien a i h e u t t a m i a uusien alkioperäisten kantasolujen perustamismenetelmät seerumivapaassa kasvatusliuoksessa käyttäen geenien ihmisen sidekudossoluja tukisoluina. ilmentymismuutoksia ihmisen haiman saarekesoluviljelmissä. Lancet lehden toimittajien pyynnöstä kommentoimme Uudet kantasoluviljelylaboratoriot rakennettiin Regean tiloihin, ja uusien laboratoriotilojen suunnittelu ja rakentaminen alkoi vuoden 2005 lopussa. lehdessä julkaistua uutta alkioperäisten kantasolulinjojen perustamismenetelmää, joka hyödynsi tukisoluvapaita olosuhteita. Pohdimme artikkelissa menetelmän etuja ja haittapuolia. Toimme Karolinska Instituutin laboratoriosta Ruotsista 7 alkioperäistä kantasolulinjaa kasvatukseen ja tutkimuskäyttöön Regeaan. Aloitimme yhteistyössä TAYSin Yhteistyössä muiden tutkijaryhmien kanssa teimme DNAmikrosirumenetelmillä geenien naistenklinikan ja Tampereen Väestöliiton kanssa hedelmöityshoidoissa ylijäävien huonokuntoisten alkioiden ilmentymisprofiilit seitsemälle vastaanoton potilailta, jotka haluavat luovuttaa alkiot alkioperäiselle kantasolulinjalle. kantasolututkimukseen sen sijaan, että ne hävitetään. Regean toimintakertomus 2005

9 Käynnistimme myös tutkimusprojektin, jonka tavoitteena on kehittää ja optimoida alkioperäisten ja mesenkymaalisten kantasolujen perustamis- ja viljelyolosuhteet vastaamaan GMP- laatuvaatimuksia siten, että menetelmissä ei käytetä lainkaan eläinmateriaaleja. Näin uusien menetelmien avulla voidaan tulevaisuudessa tuottaa kantasoluja, joita laatunsa puolesta voidaan käyttää potilashoidoissa. Henkilökunta Heli Skottman, FT, Vanhempi tutkija Kristiina Rajala, FM, Tutkija Outi Melin, bioanalyytikko, Laboratoriohoitaja Niina Kuhmonen, laborantti, fil.yo, Laboratoriohoitaja Sarita Ketola, fil yo, Gradutyöntekijä Regean kasvu toiminta alkoi syksyllä 2003 Lääketieteellisen teknologian instituutin (IMT) alaisuudessa henkilöstömäärä 3 ei omia toimitiloja yksi rahoituslähde liikevaihto euroa 2004 toimitilat (500 m 2 ) valmistuivat luupankkitoiminta siirtyi Tekonivelsairaala Coxalta Regealle puhdastiloja suunniteltiin ja kilpailutettiin henkilöstömäärä vuoden lopussa 7 liikevaihto n. 1,2 milj. euroa 2005 Regeasta Tampereen yliopiston erillislaitos toimitilojen 2. vaihe valmistui (800 m 2 ) tutkimustoiminnan aloitettiin omissa tiloissa henkilöstömäärävuoden lopussa 22 liikevaihto n. 2,2 milj. euroa Heidi Hakala, fil yo, Gradutyöntekijä Pia Lindberg, fil yo, Gradutyöntekijä Regean toimintakertomus 2005

10 Biomateriaalitutkimus Regeassa on tutkittu pääasiassa elimistössä liukenevia Antti Asikainen, HLL biomateriaaleja sekä luun kiinnitysvälineinä että luun Andrew Baker, MD, DDS täyttömateriaaleina. Tämän lisäksi on tutkittu ohjattua Marja Ekholm, HLL Tanja Ketola, LL, HLL luun kasvua (guided bone regeneration, GBR) esimerkiksi kallon luupuutosten hoitona. Ryhmän tavoitteena Holger Kneer, LL Risto Kontio, LT, HLL (väitös HY 9/05) on päästä tekemään ensimmäiset kliiniset hoidot biomateriaaleja ja soluja yhdistämällä vuosina Pekka Laine, Dos. Leukanivelen välilevyn korjaamiseksi on kehitetty yhteistyössä TTY:n biomateriaalitekniikan laitoksen kanssa biohajoava implantti, johon on siirretty autologisia rasvaperäisiä kantasoluja. Jari Mauno, HLL Jarkko Muhonen, LL, HLL Taina Mäki, HLL Jukka Noponen, HLL Johan Reyneke, DDS Käytetyt biomateriaalit ovat olleet pääosin maitohappopohjaisia, mutta myös uudempien materiaalien, kuten kitosaanin ja tyrosiinin soveltuvuutta em. sovelluksiin on selvitetty. Regean työntekijöistä tutkimustyöhön ovat osallistuneet Riitta Suuronen, prof. LT, HLL Yhteistyö on ollut hyvin hedelmällistä etenkin TTY:n Susanna Miettinen, FM, Vanhempi tutkija biomateriaalitekniikan laitoksen, Helsingin yliopiston, Annemari Salonen, HLK, Tutkija HUS:n suu- ja leukasairauksien klinikan sekä suomalaisten biomateriaaliyritysten kanssa. Biomateriaalitutkimusta on rahoittanut TEKESin Combioohjelma ja kilpailutettu EVO-rahoitus sekä PSHP:sta että HUS:sta. TaY:n ja HY:n yhteisprojekteissa biomateriaalitutkimusta ovat tehneet pääosin oman työnsä ohessa seuraavat lääkärit ja hammaslääkärit: 10 Regean toimintakertomus 2005

11 Talouskatsaus Regean budjetti vuonna 2005 oli noin 2 miljoonaa euroa. Regean suurimpia rahoittajia olivat Pirkanmaan määrän kasvaessa. Uusien tilojen varustaminen tarvittavilla laboratoriolaitteilla ja -kalusteilla näkyy myös TE-keskus ja Tekes, joiden panostus on ollut tässä kululuokassa. huomattava koko Regean alkutaipaleen aikana. Lisäksi Regean toimintaa rahoittivat mm. BioneXt, Tampereen kaupunki, Suomen Akatemia ja Puolustusvoimat. Regea sai Tampereen yliopistolta perusrahoituksena n. 5 % Koneiden ja laitteiden jälkeen suurin kuluerä oli henkilöstökustannukset. Vuosi 2005 oli Regeassa vilkkaan rekrytoinnin aikaa. Puhdastilojen rakentaminen näkyi myös ulkopuolisten kokonaisrahoituksestaan. Myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin myöntämä rahoitus on ollut merkittävä. Vuonna 2005 Regean toimintaa tuettiin myös yksityisin lahjoitusvaroin. palvelujen osuudessa, sillä mittava ja vaativa puhdastilarakentaminen on vaatinut paljon asiantuntijakonsultointia. Regean vuoden 2005 tuotot ja kulut on esitetty alla sektoridiagrammin muodossa. Regean puhdastilaprojektista johtuen suurimmat menot vuonna 2005 koostuivat koneista ja laitteista. Regean puhdastilojen lisäksi rakennettiin toimisto- ja laboratoriotiloja, joita tarvittiin toiminnan ja henkilökunnan Regean toimintakertomus

12 Henkilöstö Regean toiminnan laajentuessa on henkilöstönkin Henkilöstö on Regean tärkein voimavara, niinpä työhyvinvointiin ja esimiesten johtamiskoulutuksiin määrä lisääntynyt. Vuoden 2005 alussa Regean palveluksessa oli 7 virka- tai työsuhteista henkilöä. Vuoden kiinnitettiin vuoden aikana erityistä huomiota. lopussa työ- tai virkasuhteisia oli jo 22. Opiskelijoita (pro gradu/syventävien opintojen/lopputyön tekijöitä) vuoden lopussa oli 6. Lisäksi Regeassa työskenteli yksi siviilipalvelusmies. Regean kudospankki työllisti noin kolmasosan henkilöstöstä, hallinto 17 % ja voimakkaasti laajentunut tutkimustoiminta loput eli 54 %. Henkilöstön määrän kasvaessa voimakkaasti vuoden Regean henkilöstöstä suurin osa on naisia, työ- tai virkasuhteisista vain yksi oli mies. Vakinaisia virkoja Regealla aikana myös hallinnollisten tehtävien määrä lisääntyi. ei ollut, vaan henkilöstö työskenteli määräaikaisissa Myös uusien työntekijöiden perehdyttäminen vei paljon virka- tai työsuhteissa. Henkilökunnan keski-ikä oli 34 henkilöstön voimavaroja. vuotta. 12 Regean toimintakertomus 2005

13 Julkaisut vuonna Kontio R, Suuronen R, Ponkkonen H, Lindqvist C, Laine P. Have the causes of maxillofacial fractures changed during the last 16 years in Finland? Dent Traumatol 21:14-19, Hiltunen R, Suuronen R, Hatakka K, Laine P. Poskionteloyhteys hampaan poiston yhteydessä. (Oro-antral opening related to tooth extraction) Suomen hammaslääkärilehti (Finnish Dental Journal) 12:16-21, Säkkinen J, Huppunen M, Suuronen R. Paikallispuudutuksen komplikaatiot. (Complications in dental local anesthesia). In Finnish. Suomen hammaslääkärilehti (Finnish Dental Journal) 12: , Kallela I, Laine P, Suuronen R, Lindqvist C, Iizuka T: Assessment of material and technique-related complications following sagittal split osteotomies stabilized by biodegradable polylactide screws. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 99: 4-10, Säkkinen J, Huppunen M, Suuronen R. Complications to local anesthesia. Nordic Thematic Issue Acute situations in dental practice (published simultaneously also in Tandlaegebladet/Danmark and Tandläkartidningen/Sweden). Den Norske Tannlegeforenings Tidende 115: 48-52, Asikainen AJ, Noponen J, Mesimäki K, Laitinen O, Peltola J, Pelto M, Kellomäki M, Ashammakhi N, Lindqvist C, Suuronen R. Tyrosine derived poly carbonate membrane is useful for guided bone regeneration in rabbit mandibular defects. J Mater Sci: Mater Med 16: , Laine P, Salo A, Kontio R, Ylijoki S, Lindqvist C, Suuronen R. Failed dental implants clinical, radiological and bacteriological findings in 17 patients. J Craniomaxillofac Surg 33: , Kontio R, Ruuttila P, Lindroos L, Salo A, Suuronen R, Lindqvist C, Virtanen I, Konttinen YT. Biodegradable polydioxanone and poly(l/d)lactide implants: an experimental study on peri-implant tissue response. Int J Oral Maxillofacial Surgery 34:766-76, Helenius LMJ, Meurman JH, Helenius I, Kari K, Hietanen J, Suuronen R, Kautiainen H, Leirisalo-Repo M, Lindqvist C. Oral health and saliva in patients with rheumatic diseases. Acta Odontol Scand 63:1-10, Mäki T, Höök K, Lindqvist C, Suuronen R. Leukojen osteomyeliitti kroonisen kasvokivun taustalla? (Osteomyelitis rare etiology of chronic facial pain. In Finnish.) Duodecim 121: , Suuronen R. Invited review / commentary on: Tiainen J, Soini Y, Törmälä P, Waris T, Ashammakhi N: Self-Reinforced Polylactide/Polyglycolide 80/20 Screws Take More Than 1,5 Years to Resorb in Rabbit Cranial Bone. J Craniofacial Surg 16:339, Suuronen R. Suun terveys sydänpotilaalla. (Oral Health in Cardiac Patients) In Finnish. Sydänterveyden perusopas. Espoon sydänyhdistys 2005, pp Elo LL, Lahti L, Skottman H, Kylaniemi M, Lahesmaa R, Aittokallio T. Integrating probe-level expression changes across generations of Affymetrix arrays. Nucleic Acids Res. Dec 14;33(22):e Skottman H., Mikkola M., Lundin K., Olsson C., Strömberg A-M., Tuuri T., Otonkoski T., Hovatta O*., Lahesmaa R*.. Gene expression signatures of seven individual human embryonic stem cell lines. Stem Cells. Oct; 23(9): (* equal contribution) Hovatta, O. and Skottman, H. Feeder-free derivation of human embryonic stem-cell lines. Lancet May 7;365(9471): Inzunza, J., Gertow, K., Stromberg, A-M., Matilainen, E., Blennow, E., Skottman, H., Wolbank, S., Ahrlund-Richter, L., Hovatta, O. Derivation of Human Embryonic Stem Cell Lines in Serum-Free Medium Using Postnatal Human Fibroblasts as Feeder Cells. Stem Cells 23: Regean toimintakertomus

14 17. Ylipaasto P, Kutlu B, Rasilainen S, Rasschaert J, Salmela K, Teerijoki H, Korsgren O, Lahesmaa R, Hovi T, Eizirik DL, Otonkoski T, Roivainen M. Global profiling of coxsackievirus- and cytokine-induced gene expression in human pancreatic islets. Aug;48(8): Epub 2005 Jul Hovatta O, Meri S. Stem Cell Transplantation a New Era in Medicine? Ann Med 37(7): Abstraktit: 1. Ekholm M, Hietanen J, Lindqvist C, Kellomäki M, Suuronen R. A mixture of epsilon-caprolactone-lactide copolymer and tricalciumphosphate does not enhance bone growth in mandibular defect of sheep. Int J Oral Maxillofac Surg 34: S122, Mauno J, Suomalainen A, Robinson S, Ellä V, Laitinen O, Kellomäki M, Lindqvist C, Suuronen R. Dental micro-ct imaging of temporomandibular joints in rabbits with tissue engineered temporomandibular joint disc. Int J Oral Maxillofac Surg 34: S140, Ketola T, Laine P, Kontio R, Ashammakhi N, Lindqvist C, Suuronen R. Do Bioabsorbable plates provide enough stability for mandibular access osteotomies in cancer patients? Int J Oral Maxillofac Surg 34: S152, Ketola T, Laine P, Lindqvist C, Suuronen R. Bioabsorbable plates and screws in the fixation of mandibular fractures. Int J Oral Maxillofac Surg 34: S158, Suuronen R. New developments and long term results of bioresorbable osteosynthesis. XVII ICOMS, Vienna, Austria, September Hovatta O. Stem Cellls in Tissue Engineering, II TIssue Engineering Symposium, Tampere, Finland, April Skottman, H. Embryonic Syem Cells Challenges in Research, II TIssue Engineering Symposium, Tampere, Finland, April Tallinen, T. How is Tissue Banking Affected by the New EU Directive 2004/23/EC? II TIssue Engineering Symposium, Tampere, Finland, April Vienonen, A. Tissue Banking Current Practises and Future Trends. II TIssue Engineering Symposium, Tampere, Finland, April Regea julkisuudessa 2005 Artikkeleita sanomalehdissä: Helsingin Sanomat 3kpl, Aamulehti 15 kpl, Karjalainen 1kpl, Taloussanomat 1 kpl, Kauppalehti 1 kpl Artikkeleita aikakauslehdissä: HS Kuukausiliite 1kpl, Anna 1kpl Artikkeleita ammatti- ja muissa lehdissä: Suomen Lääkärilehti 1kpl, Mediuutiset 1kpl, Aikalainen 2kpl, Tampere Business, Science&Life 2kpl, Tampere Facts and Figures 1kpl, TTY&Co 1kpl, Ellipsi 1kpl, Finn-Medi Focus 1kpl TV: Lehdistötilaisuus (Kudosteknologiasymposium), Maan mainiot TV , SVT:n (Sveriges television) tekemä Outi Hovatan haastattelu 14 Regean toimintakertomus 2005

15 Regean henkilöstö Hallintohenkilöstö Suuronen Riitta, laitoksen johtaja Tallinen Tiia, laatupäällikkö, varajohtaja Mörönen, Merja, toimistosihteeri Rinne Jonna, suunnittelija Vetämäjärvi Pasi, järjestelmäsuunnittelija Tutkimushenkilöstö Aalto-Setälä, Katriina, lääketieteellinen johtaja Hovatta, Outi, tutkimusjohtaja Kerkelä, Erja, tutkija Leppiniemi, Jenni, tutkija Lindroos, Bettina, tutkija Miettinen, Susanna, tutkija Narkilahti, Susanna, vanhempi tutkija Pekkanen-Mattila, Mari, tutkija Rajala, Kristiina, tutkija Skottman, Heli, vanhempi tutkija Vienonen, Annika, kehittämispäällikkö Laboratorio- ja hoitohenkilöstö Ikonen, Niina, laborantti Juntunen, Miia, laboratoriohoitaja Kuhmonen, Niina, laboratoriohoitaja Melin, Outi, laboratoriohoitaja Mäkinen, Terhi, vastaava laboratoriohoitaja Sarkaniemi, Sari, koordinaattori Schutskoff-Jääskeläinen, Marjo, laboratoriohoitaja Opiskelijat Hakala Heidi Huttunen Tuomas Ketola Sarita Lindberg Pia Mustonen Ronja Mäenpää Katja Rajala Tiina Salonen Annemari Regean toimintakertomus

16 Tampereen yliopisto Solu- ja kudosteknologiakeskus Regea Biokatu Tampere p. (03) fax (03) Julkaisija: Tampereen yliopisto, Regea. Kuvat: Regea. Taitto: Jonna Rinne. Painopaikka: Cityoffset Oy, Tampere 2006.

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja SÄDETURVAPÄIVÄT 29. - 30.10.2015 Torstai 29.10.2015 9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 9.40 10.10 Carl Wegelius-luento 10.10 11.00 Onnellisuus ja hyvinvointi

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Tommi Eskonen varajäsen Lotta Lammi. Marja Huttunen, TyöMaa projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Tommi Eskonen varajäsen Lotta Lammi. Marja Huttunen, TyöMaa projekti PÖYTÄKIRJA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 24.11.2010 klo 10 12 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS PERINATOLOGIA

TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS PERINATOLOGIA TURUN YLIOPISTO Synnytys- ja naistentautioppi 2013 TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS PERINATOLOGIA TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA

Lisätiedot

FINN ARMA Toimintakertomus Akateeminen vuosi

FINN ARMA Toimintakertomus Akateeminen vuosi FINN ARMA Toimintakertomus Akateeminen vuosi 2012 2013 MITÄ SOVIMME 2012? yhteinen vierailu USA:n (NCURA, NIH tms) Pohjoismaisen ministerineuvoston edustajan vierailu Suomeen Luodaan yhteydet /pidetään

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012

Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012 Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012 Ajankohtaista Joulukuussa 2012 mainostettiin 8,1 % vähemmän vuoden 2011 joulukuuhun verrattuna ja kumulatiivinen muutos oli 4,1 %. Ilman vuoden 2012 mediaseurannan

Lisätiedot

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Reijo Salonen Johtaja, Lääketutkimus ja kehitys Orion Yliopistot Terveydenhoito Teollisuus Kolme pilaria,

Lisätiedot

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää?

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Taneli Raivio, LT, dosentti Erikoistuva lääkäri HYKS Lastenklinikka sekä Biomedicum Helsinki, Biolääketieteen laitos,

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 24 050-3137549 meri_loyttyniemi@hotmail.com MERI LÖYTTYNIEMI 3310 040-5900 557 * SELENE MARCKW ORT 3169 044-0111326 * ANNIKA SAJALINNA 3134 0 0 050-3858154

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Kesäkuu 2007

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Kesäkuu 2007 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Kesäkuu 2007 Oy Cision Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info.fi@cision.com www.cision.com Sivu

Lisätiedot

Suomen Cup - Keuruu Naiset 5,4 km

Suomen Cup - Keuruu Naiset 5,4 km 11.1.014-700 m 1 75 318518 Heini Hokkanen 6:51. (1) 13:3.0 0.0 68 3185343 Susanna Saapunki 6:59.4 (3) 13:46.1 +14.1 3 90 3185114 Laura Mononen 6:57.0 () 13:57.4 +5.4 4 81 3185089 Maija Hakala 7:07.0 (4)

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

Nimi Seura Sarja Painoluokka Riitta Evisalmi kiilat hockey LC 16 kg -63 kg Riikka Viiala K4 Center LC 16 kg -63 kg Ida Maasalo Ryhti LC 16 kg -63 kg

Nimi Seura Sarja Painoluokka Riitta Evisalmi kiilat hockey LC 16 kg -63 kg Riikka Viiala K4 Center LC 16 kg -63 kg Ida Maasalo Ryhti LC 16 kg -63 kg Nimi Seura Sarja Painoluokka Riitta Evisalmi kiilat hockey LC 16 kg -63 kg Riikka Viiala K4 Center LC 16 kg -63 kg Ida Maasalo Ryhti LC 16 kg -63 kg Minna Salokannel Lahden Gentai LC 16 kg -63 kg Heli

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Tytöt 9 40m 6.97 Inka Hyttinen 2006 24.7. Varkaus 60m 9.4h Jaana Mähönen 1992 3.8. Siilinjärvi 100m 16.0h Sanna Nevalainen 1977 1.9. Lapinlahti 150m 25.7h Siiri Auvinen 2002

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 1 VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 8/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 51/2008 29.8.2008 Asia Palkkaa vastaavaa korvausta koskeva vaatimus ym. Virasto yliopisto Vaatimukset Yliopisto on määrättävä maksamaan

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Ilkka Helenius. Lääketieteellinen tiedekunta. Lasten ortopedia ja traumatologia

PROFESSORILUENTO. Professori Ilkka Helenius. Lääketieteellinen tiedekunta. Lasten ortopedia ja traumatologia PROFESSORILUENTO Professori Ilkka Helenius Lasten ortopedia ja traumatologia Lääketieteellinen tiedekunta 28.9.2016 Professori Ilkka Helenius pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Hakala Kalle, Sijaisuuksia Hartikainen Kaisa Karoliina, Siilinjärven kunta, valvontaeläinlääkäri Haukipuro Martta Elisabeth,

Lisätiedot

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y.

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y. Toim.nro Nimi Postitmp Puhelin Puhelin 2 Sähköposti Kennelpiiri 463405 ASIKAINEN PIA SÄYNÄTSALO 040 1866 116 asikainen.pia@gmail.com KESKI-SUOMEN KENNELPIIRI 851276 EKEGREN ANU ESPOO 040 735 6836 anu.ekegren@gmail.com

Lisätiedot

La 21.5 Esitys Klo 15 Vähän Valmiimpi 2 (Valmistuiven esityskokonaisuus)

La 21.5 Esitys Klo 15 Vähän Valmiimpi 2 (Valmistuiven esityskokonaisuus) Auttajat esityksissä: Ennen esityksiä: Pe 20.5 klo 12-14 Esitys tilan rakennus (matot, taustaverhot mm.): Pekka tai Mervi Kurki, Markku Orell, Jukka Hänninen. Lavastus: Olivia, Ottilia, Tiia ja Alexandra.

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Pirjo Immonen-Räihä Perusterveydenhuollon yksikön johtaja, VSSHP, SATSHP Geriatrian erikoislääkäri,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 1 Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Tiivistelmä: Valtion osoittama terveyden tutkimuksen rahoitus on vuosina 2011-2016 leikattu kolmanteen osaan (37%; TEM). Rahoitusleikkaukset ovat johtaneet lääketieteellisen

Lisätiedot

CASR tänään ja 5 vuoden päästä. Prof. Jouko Härkki & Dos. Timo Fabritius Terästutkimuskeskus Prosessimetallurgian laboratorio

CASR tänään ja 5 vuoden päästä. Prof. Jouko Härkki & Dos. Timo Fabritius Terästutkimuskeskus Prosessimetallurgian laboratorio 1 CASR tänään ja 5 vuoden päästä Prof. Jouko Härkki & Dos. Timo Fabritius Terästutkimuskeskus Prosessimetallurgian laboratorio 2 Sisältö Terästutkimuskeskuksen lyhyt historia Terästutkimuskeskus tänään

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 19.11.09 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN)

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) Prospektiivinen kohorttitutkimus tulehduksellisia reumasairauksia sairastavista potilaista Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuonna 1999 perustama Tiedonkeruu

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email:

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email: Julkisuusraportti Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info@observer.fi www.observer.fi Sivu 2(7) Suomen Kiinteistöliitto Marjukka

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

SIMO tutkimuskäytössä. SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy

SIMO tutkimuskäytössä. SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy SIMO tutkimuskäytössä SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy Alkuvaiheet SIMOn juuret Helsingin Yliopiston metsävarojen käytön laitoksella mahdollistivat ohjelmiston luontevan soveltamisen

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Heinäkuu 2009

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Heinäkuu 2009 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Heinäkuu 2009 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Oy Observer Finland Ab tel: fax:

Oy Observer Finland Ab tel: fax: Julkisuusraportti Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info@observer.fi www.observer.fi Sivu 2(7) Suomen Kiinteistöliitto Marjukka

Lisätiedot

13.9.2010 Dnro 67/142/2010

13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Liite16 1 (2) 13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Tulossopimusraportti 1.1. 30.6.2010 Oheisena Niuvanniemen sairaalan ja THL:n väliseen vuoden 2010 tulossopimukseen perustuva raportti sairaalan toiminnasta ajalla

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

17.5.2016 RUOKATOIMITTAJAT RY, YHTEYSTIEDOT 50 jäsentä

17.5.2016 RUOKATOIMITTAJAT RY, YHTEYSTIEDOT 50 jäsentä 17.5.2016 RUOKATOIMITTAJAT RY, YHTEYSTIEDOT 50 jäsentä TYÖSUHTEISET Christina Aaltio, ET-lehti, Glorian Ruoka & Viini, Soppa365 Yhdistyksen sihteeri Sanoma Magazines Porkkalankatu 20 a 00180 Helsinki 050

Lisätiedot

Avainsanat: BI5 III Biotekniikan sovelluksia 9. Perimä ja terveys.

Avainsanat: BI5 III Biotekniikan sovelluksia 9. Perimä ja terveys. Avainsanat: mutaatio Monitekijäinen sairaus Kromosomisairaus Sukupuu Suomalainen tautiperintö Geeniterapia Suora geeninsiirto Epäsuora geeninsiirto Kantasolut Totipotentti Pluripotentti Multipotentti Kudospankki

Lisätiedot

Tutkimus kehittää terveyskeskustyötä. Akateemisen terveyskeskuksen rekryseminaari Kotkassa

Tutkimus kehittää terveyskeskustyötä. Akateemisen terveyskeskuksen rekryseminaari Kotkassa Tutkimus kehittää terveyskeskustyötä Akateemisen terveyskeskuksen rekryseminaari Kotkassa 29.8.2014 Akateeminen terveyskeskus Tieteestä toiminnaksi Akateeminen terveyskeskus Ensimmäinen perusterveydenhuollon

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

Biopankki: ideasta käytäntöön

Biopankki: ideasta käytäntöön Biopankki: ideasta käytäntöön Kimmo Pitkänen Kehittämispäällikkö Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM European Biotech Week, Biomedicum 2.10.2013 FIMM - Institute for Molecular Medicine Finland

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

SM-kilpailut Tulokset. Helsingin Työväen Luistelijat ry. Helsingin Luistinkiitäjät ry. 500m Miehet 1.osa 2.osa

SM-kilpailut Tulokset. Helsingin Työväen Luistelijat ry. Helsingin Luistinkiitäjät ry. 500m Miehet 1.osa 2.osa 500m Miehet 1.osa 2.osa yht.pisteet ero 1 30 Mika POUTALA HTL 36,50 37,04 73,54 2 44 Tuomas NIEMINEN SU 37,09 37,92 75,01 1,47 3 37 Risto ROSENDAHL HTU 38,15 37,77 75,92 2,38 4 52 Markus PUOLAKKA HLK 38,59

Lisätiedot

Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES)

Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES) Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES) 27.5.2014 Fortum Keilaniemi Jorma Aurela Sisältö YES-työn taustaa Strategiatyöryhmän esittely Strategiatyön esittely YES-työn taustaa TEM asetti tammikuussa 2013

Lisätiedot

Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen vaatimukset aineistonhallinnalle

Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen vaatimukset aineistonhallinnalle Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen vaatimukset aineistonhallinnalle Katja Fält FT, tieteenala-asiantuntija Katja.Falt@uta.fi 26.10.2015 TIETOARKISTO www.fsd.uta.fi Aineistonhallinta Aineistonhallinnalla

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

Mainosvuosi Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi

Mainosvuosi Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi Mainosvuosi 2010 Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi 27.1.2011 Agenda 1 Mainonnan kokonaiskehitys 2 Mediaryhmät 3 Merkkimainonta 4 Toimialaryhmät 5 Mainostajat ja mediat 6 Yhteenveto 2 Mainonnan kokonaiskehitys

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Kesäkuu 2009

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Kesäkuu 2009 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Kesäkuu 2009 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti ESITYSLISTA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 20.04.2011 kello 09 11 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto 21.11.2013

Helsingin kaupunki 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto 21.11.2013 Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunginhallitus PL 1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI n esitys kaupunginhallitukselle uusista viroista ja virkanimikkeistä 1.1.2014 lukien HEL 2013-013716 T 01 01 00 esittää, että kaupunginhallitus

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 3/08 Työvaliokunta 14.3.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai 17.3.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

KIHUn toimitilojen laajennushanke

KIHUn toimitilojen laajennushanke Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä KIHUn toimitilojen laajennushanke Jukka Viitasalo www.kihu.fi Taustaa, historiaa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU perustettiin vuonna

Lisätiedot

Yhteinen aamupäivä: biolääketiede, hammaslääketiede, lääketiede:

Yhteinen aamupäivä: biolääketiede, hammaslääketiede, lääketiede: JOHDANTOPÄIVIEN OHJELMA Johdanto yliopisto-opiskeluun ja lääketieteeseen Aika: tiistai 9.8 maanantai 15.8.2016 Paikka: Osmo Järvi Sali; Medisiina Kiinamyllynkatu 10 Yhteinen aamupäivä: biolääketiede, hammaslääketiede,

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA

Tahdomme parantaa. Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme parantaa Uudistuva KYS KAARISAIRAALA Tahdomme PARANTAA Sairaalan rooli on muuttumassa. Siellä vietetty aika on entistä lyhyempi ja kohdistuu tarkoin harkittuihin hoitoihin. Kaikki perustuu yhteistyöhön.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos Poliisien yleisurheilumestaruuskilpailut Raatin stadion Oulu 24.6.2014 TULOKSET M 100 m 1. Timo Rouhianen Sisä-Suomen poliisilaitos 11,90 2. Riku Hassi 12,09 3. Pertti Huovinen 12,12 4. Jouni Tahvanainen

Lisätiedot

Julkisuusraportti+ 24579 Kesäkuu 2010 Oy Cision Finland Ab

Julkisuusraportti+ 24579 Kesäkuu 2010 Oy Cision Finland Ab Julkisuusraportti+ 24579 Kesäkuu 2010 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com Sivu 2(8) 24579

Lisätiedot

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email:

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email: Julkisuusraportti Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info@observer.fi www.observer.fi Sivu 2(8) Suomen Kiinteistöliitto Marjukka

Lisätiedot

TYÖPISTEAUDITOINNIT PATOLOGIAN LABORATORIOSSA. Anita Naukkarinen Sanna Kirjavainen KYS-Kuvantamiskeskus Kliinisen patologian osasto

TYÖPISTEAUDITOINNIT PATOLOGIAN LABORATORIOSSA. Anita Naukkarinen Sanna Kirjavainen KYS-Kuvantamiskeskus Kliinisen patologian osasto TYÖPISTEAUDITOINNIT PATOLOGIAN LABORATORIOSSA Anita Naukkarinen Sanna Kirjavainen KYS-Kuvantamiskeskus Kliinisen patologian osasto 12.02.2016 KYS, PUIJON PÄÄSAIRAALA TAUSTAA KYS on sertifioitu sairaala

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

akateeminen spin-off yritys (perustettu 2007) Kari Laine dos, toimitusjohtaja Tuomas Korhonen, LL

akateeminen spin-off yritys (perustettu 2007) Kari Laine dos, toimitusjohtaja Tuomas Korhonen, LL akateeminen spin-off yritys (perustettu 2007) Kari Laine dos, toimitusjohtaja Tuomas Korhonen, LL www.medbase.fi Kaksi täysiaikaista työntekijää 4-5 asiantuntijaa tietokantojen rakennus-, kehitys- ja päivitystyössä

Lisätiedot

INFORMAATIOKESKUS. Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16

INFORMAATIOKESKUS. Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16 Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto - INFORMAATIOKESKUS 14.3.2016 Sivu 1 INFORMAATIOKESKUS Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16 001 Tiede ja tieto yleensä. Tieteellisen työn organisaatio

Lisätiedot

JUHANI JÄRVISEN MUISTOKILPAILUT PARIJÄRJESTYS. 500m. Helsingin Työväen Luistelijat. 1. I 47 AP Miro Puolakka HLK / / /

JUHANI JÄRVISEN MUISTOKILPAILUT PARIJÄRJESTYS. 500m. Helsingin Työväen Luistelijat. 1. I 47 AP Miro Puolakka HLK / / / 500m 1. I 47 AP Miro Puolakka HLK 46 AP Juho Vaittinen VaHa 2. I 54 PB Valle Viertola SU 3. I 52 PB Aatu Hautamäki SU 53 PB Tuomas Rahnasto HLK 4. I 64 CP Jaakko Hautamäki SU 68 CP Eemil-skari ras PoPy

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) tunnusten/visuaalisen ilmeen käyttöperiaatteet korkeakoulujen viestintämateriaaleissa ja korkeakoulujen tunnusten/visuaalisen

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Tammikuu 2009

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Tammikuu 2009 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Tammikuu 2009 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email:

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email: Julkisuusraportti Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info@observer.fi www.observer.fi Sivu 2(8) Suomen Kiinteistöliitto Marjukka

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao OKLS511 Ohjattu Soveltava harjoittelu 5opintopistettä Tiedotustilaisuus harjoittelusta Amandassa 30.3.2009 kello 14.15-16.00 Harjoittelujakso 14.4. 29.5. 2009 16 h OKLS511 harjoittelussa Luokka/ohjaaja

Lisätiedot

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Seppälä Oona 1PR Edustusryhmä ma 16:00

Lisätiedot

Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA. Puheenjohtaja Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö

Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA. Puheenjohtaja Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö Johtaja Riitta Korpiluoma (2002 ), Helsinki VARSINAISET JÄSENET Maa- ja metsätalousministeriön edustajat Maatalousneuvos

Lisätiedot

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Potilasturvallisuuden tutkimuspäivät 26. - 27.1.2011,

Lisätiedot

VUODEN 2012 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty

VUODEN 2012 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty VUODEN 2012 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 7.6.2012 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 03.03.2012 3 LK Minna Itkonen, Anne Laine Sirpa Hynninen, Satu Tolonen, Sanna Hämäläinen Maija Karhu

Lisätiedot

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä?

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Kansallinen diabetesfoorumi 15.5.212 Suomiko terveyden edistämisen mallimaa? Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Tyypin 2 Diabetes

Lisätiedot

Tornio, 34. kans. Rajakisat

Tornio, 34. kans. Rajakisat Tornio, 34. kans. Rajakisat 12.6.2010 M 110 m aj +0,3 1. Arttu Hirvonen OulPy 14.23 Ville Lahtela LapLu DNF M 200 m +2,1 1. Antti Vainionpää OulPy 22.65 2. Antti Kokkonen VeitsilKV 23.08 3. Jari Jukkola

Lisätiedot

Naisten ja tyttöjen SM-kisat VAASA, Voima-Veikot

Naisten ja tyttöjen SM-kisat VAASA, Voima-Veikot Naisten ja tyttöjen SM-kisat 27.-28.11.1999 VAASA, Voima-Veikot Tytöt 34 kg 1. Anna Soronen Haukiputaan Heitto 2. Johanna Hautala Alahärmän Kisa 3. Helmi Alatalo Haukiputaan Heitto 4. Anne-Mari Hautamäki

Lisätiedot

VSVU Salo , kansalliset halliyleisurheilukilpailut

VSVU Salo , kansalliset halliyleisurheilukilpailut VSVU Salo 29.1.2017, kansalliset halliyleisurheilukilpailut M35 60 m aj. 1) Ville Ryhänen EspoIF 9,90 M50 60 m aj. 1) Kari Pohjola LUU 10,39 2) Tuomo Vanhanen TapanErä 11,40 M55 60 m aj. 1) Lauri Lindberg

Lisätiedot

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email:

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email: Julkisuusraportti Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info@observer.fi www.observer.fi Sivu 2(7) Suomen Kiinteistöliitto Marjukka

Lisätiedot