Regealle vuosi 2005 oli muutoksen vuosi. Saimme virallisesti Tampereen yliopiston erillislaitoksen statuksen , jolloin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Regealle vuosi 2005 oli muutoksen vuosi. Saimme virallisesti Tampereen yliopiston erillislaitoksen statuksen 1.1.2005, jolloin"

Transkriptio

1 Solu- ja kudosteknologiakeskus Regea Vuosikertomus 2005

2 Esipuhe Regealle vuosi 2005 oli muutoksen vuosi. Saimme virallisesti Tampereen yliopiston erillislaitoksen statuksen , jolloin siirryimme Lääketieteellisen teknologian instituutin alaisuudesta omaksi yksiköksemme. Tämä toi mukanaan useita haasteita, mukaan lukien lisääntyneen hallinnon. Regean henkilökunta kasvoi voimakkaasti kuluneen vuoden aikana. Lisäksi tilojemme rakentaminen jatkui koko vuoden ajan. Markkinaoikeuteen tehty valitus hidasti puhdastilan rakentamisprojektin alkua, joten kudospankkitoiminta ei päässyt alkamaan suunnitellussa laajuudessaan vielä 2005 aikana. Rakentamisaika kysyi erityistä kärsivällisyyttä koko henkilökunnalta. Tutkimustyö Regeassa on alkanut lupaavasti. Outi Hovatan siirryttyä tammikuussa 2005 kantasolututkimusjohtajaksi Regean kantasolututkimus pääsi vauhdikkaasti käyntiin. Regealaiset ovat saaneet hyvin apurahoja kantasolu- ja kudosteknologiatutkimukseen sekä julkisilta rahoittajilta että yksityisiltä lahjoittajilta. Vuoden lopussa saimme vielä iloisen uutisen Tekes varautui rahoittamaan kantasolututkimustamme 3 M :lla tulevien neljän vuoden aikana. Tutkimustyön määrä Regeassa on kasvanut voimakkaasti, joten rahoituksen suhteen haasteet jatkuvat myös tulevina vuosina. Tutkimusyhteistyö on laajentunut useisiin uusiin yksiköihin, sekä kotimaassa että ulkomailla, läheisimpinä yhteistyökumppaneina ovat luonnollisesti Tampereen teknillisen yliopiston useat eri laitokset ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin useat eri toimialueet. Kiitän koko Regean henkilöstön puolesta kaikkia rahoittajiamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta Riitta Suuronen Regean toimintakertomus 2005

3 Kudospankki Kudospankki välitti (tuorepakastettua) luuta pääasiassa Pirkanmaan sairaaloille, yhteensä 200 reisiluunpäätä. Kudospankin henkilökunnan työaikaa kului myös puhdastilojen kaluste- ja laitehankintoihin kilpailuttamisineen sekä puhdastilan toiminnan suunnitteluun prosessien ja käytettävien materiaalien ja reagenssien osalta. Kudospankki valmistautui puhdastilojen käyttöönottoon ja niissä aloitettavaan kudosten ja tutkinut amnionkalvon mekaanisia ominaisuuksia. solujen prosessointiin. Lisäksi kudospankin laatujärjestelmää pystytettiin vuoden aikana. Regean kudospankki osallistui Suomen Kirurgiyhdistyksen operatiivisille päiville Helsingissä omalla osastollaan. Kudospankkiin rekrytointiin talvella 2005 lääketieteelliseksi johtajaksi dos. Katriina Aalto-Setälä ja syksyllä Katriina Aalto-Setälä ja Annika Vienonen edustivat 2005 kudoskoordinaattoriksi sh. Sari Sarkaniemi. Syksyllä 2005 työnsä Regeassa aloitti myös laborantti Niina Ikonen, joka toimii osin kudospankissa. Regeaa Euroopan kudospankkiyhdistyksen kongressissa (EATB) Firenzessä ja Vienonen Euroopan silmäpankkiyhdistyksen (EEBA) kongressissa Hallessa, Saksassa. Henkilökunta Fil yo. Suvi Haimi teki gradunsa prosessoinnin vaikutuksista luun mekaanisiin ominaisuuksiin. Lopputyön kokeellinen osuus valmistui 2005 vuoden lopussa. Katriina Aalto-Setälä, LKT, Sisätautien ja kardiologian erik.lääk, Kudospankin lääketieteellinen johtaja Annika Vienonen, FT, Kehittämispäällikkö HLK Annemari Salonen teki tutkimusta amnionkalvoilla, jotka saatiin lahjoitetuista istukoista. Hän on Sari Sarkaniemi, sh, Kudoskoordinaattori Terhi Mäkinen, Vastaava laboratoriohoitaja Niina Ikonen, Laborantti Suvi Haimi, fil. yo, Tutkija Annemari Salonen, HLK, Tutkija Regean toimintakertomus 2005

4 Neuroteam Neuroprojektissa tuotetaan ihmisalkion kantasoluista koe-eläinmallien erilaistettuja hermosoluja ja hermotukisoluja. Näitä asiantuntijoihin ja kliinikoihin, soluja on tarkoitus käyttää vaikeiden keskus- ja ääreishermoston vammojen ja sairauksien hoitoon, joihin ei jolloin saamme tällä hetkellä ole olemassa parantavia tai ehkäiseviä hoitokeinoja. ne kaikki osatekijät mukaan, Neuroprojekti käynnistettiin virallisesti elokuussa Kevään 2005 aikana teimme kuitenkin ensimmäisen suuren apurahahakemuksen konsortiona Kuopion yliopiston kanssa, ja saimmekin 4-vuotisen rahoituksen alkaen. Myös keväällä 2005 haettu iso Tekes jotka auttavat meitä yhteisessä päämäärässämme. Aloitimme vuonna 2005 ensimmäiset yhteistyöprojektit mm. dosentti Anu Jalangon (Helsinki) kanssa JNCL-tautiin liittyen. rahoitus tuotti positiivisen tuloksen ja saimme Syksyn aikana saimme materiaalin kasaan ensimmäistä vuotisen rahoituksen alkaen. julkaisua varten, joka tehtiin yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa Karoliinisesta Instituutista. Syksyn 2005 aikana haimme myös aktiivisesti lisärahoitusta projektiimme ja saimme mm. Tampereen yliopiston starttiapurahan väitöskirjatyön aloittamiseksi Riikka Lappalaiselle, joka aloittaa työnsä tammikuussa Syksyn 2005 keskityimme hermosolujen erilaistamismenetelmien kehittämiseen ja parantamiseen. Olemme seuranneet hermosolujen erilaistumista uuden kuvantamislaitteen avulla, jolla voimme seurata samoja soluja päiviä ja jopa viikkoja. Olemme myös karakterisoineet tuotettuja hermosoluja immonohistokemiallisin menetelmin. Syksyn 2005 aikana pidimme aktiivisesti kokouksia yhteistyökumppaneidemme kanssa, joissa suunnittelimme aloitettavia projekteja. Tarkoituksemme on yhdistää monen alan osaajat projekteihimme, jolloin Henkilökunta Prof. Outi Hovatta, LKT, Tutkimusjohtaja Susanna Narkilahti, FT, Vanhempi tutkija Tiina Rajala, fil.yo, Gradutyöntekijä Tuomas Huttunen, LK, Tutkija voimme tähdätä kliinisiin sovelluksiin tulevaisuudessa. Loimme kontakteja perustutkijoihin, aivosairauksien Regean toimintakertomus 2005

5 Sydänryhmä Sydänryhmän tavoite on kehittää olosuhteita, joissa projektiin liittyen tutkimme näiden solujen kasvamista kantasoluista voidaan erilaistaa sydänlihassoluja ja erilaistumista END-2 solujen läsnäollessa. Lisäksi ja viedä näitä erilaistuneita soluja tulevaisuudessa pyrimme virtaussytometrin avulla identifioimaan vauriokohtaan sydämessä ja siten estää sydämen vajaatoiminnan kehittyminen. endoteelsolujen esiasteita rasvan kantasolupopulaatiosta. Ensimmäinen koeasetelma käsitti alkion kantasolujen kasvattamisen sellaisenaan ilman tukisolukkoa. Tällöin Henkilökunta Dos. Katriina Aalto-Setälä, Lääketieteellinen johtaja niistä muodostuu ns. embryoid bodeja solurykelmiä, Mari Pekkanen-Mattila, FM, Tutkija jotka sisältävät paljon monenlaisia erilaistuneita soluja. Erja Kerkelä, FT, Tutkija Tarkoitus oli katsoa, saisimmeko tällä tavalla myös Ronja Mustonen, LK, Tutkija sykkiviä solukeräymiä. Tämä ei kuitenkaan käyttämillämme solulinjoilla ja kasvutekijöillä ole toistaiseksi onnistunut. Syksyllä vierailimme Utrechtin Yliopistossa Hollannissa prof. Christine Mummeryn laboratoriossa ja tutustuimme heidän menetelmiinsä erilaistaa alkion kantasoluista sydänlihassoluja. Saimme myös lahjoituksena heiltä yhden endodermaalisen solulinjan (END-2 solut). Tätä linjaa alkion kantasolujen tukisolukkona käyttäen alkion kantasolut erilaistuvat sykkiviksi sydänlihassoluiksi. Tuon solulinjan ansiosta saimmekin ensimmäisiä sykkiviä soluja vuoden lopulla. Alkion kantasolulinjoista alkoivat sykkiä linjat 293 ja 181. Toinen tutkimusaihe on ollut selvittää rasvakudoksen mesenkymaalisten kantasolujen erilaistumista sydänlihasoluiksi sekä verisuonten endoteelisoluiksi. Tähän Regean toimintakertomus

6 Mesenkymaaliset kantasolut Vuoden 2005 aikana olemme eristäneet rasvakudoksen kantasoluja ihmisen, rotan ja kanin rasvakudoksista. luusolujen erilaistamiseksi kanin rasvakudoksen kantasoluista in vitro. Olemme testanneet esimerkiksi hormonipitoisuuksien ja annostusaikataulujen merkitystä Ihmisen rasvan kantasoluja olemme eristäneet TAYSin luusolujen muodostumisessa. Ihmisen ja kanin rasvan kantasolujen ja biomateriaalien yhdistelmiä olemme testanneet in vitro luuerilaistuksessa. Nämä koesarjat jatkuvat vielä vuonna normaalien leikkausoperaatioiden yhteydessä syntyvistä tutkimukseen luovutetuista ylijäämärasvakudoksista. Loppuvuonna sovimme luovutettujen rasvaimunäytteiden saannista Suomen Terveystalon Tampereen yksiköstä, Sairaala Operonista. Pehmytkudosvaurioiden hoitoihin tähtäävät koesarjat ovat alkaneet ihmisen rasvakudoksen kantasoluilla ja Vuoden aikana kanin rasvakudoksen kantasoluja on eristetty, viljelty ja erilaistettu luu- ja rustosoluiksi. ihmisen suun limakalvon soluilla. Molemmissa koesarjoissa tukirakenteena on käytetty biomateriaalia. Myös Kantasoluja on myös viljelty yhdessä biomateriaalien nämä koesarjat jatkuvat vielä vuonna Pelkkää kanssa. Biomateriaalikokeissa olemme keskittyneet biomateriaalia olemme testanneet in vivo kanimallissa pääasiassa rustosolujen tuottoon. Alustavat tulokset suun limakalvon vaurioiden hoidossa. näistä kokeista osoittavat kanin rasvan kantasolujen erilaistuvan rustosolujen suuntaan in vitro olosuhteissa. Rotan rasvan kantasoluja olemme toimittaneet Turun yliopiston vetämään Tekesin rahoittamaan Teknoluu projektiin. Näillä soluilla on tarkoitus testata rasvan Rustokokeiden osalta kanin rasvakudoksen kantasoluilla kantasolujen kykyä tuottaa luukudosta rottamallissa. on edetty in vivo kokeisiin. Projektissa on kehitetty in Ihmisen rasvan kantasoluja on toimitettu Helsingin vivo kanimalli leukanivelen diskuksen korvaamiseksi yliopiston Syövän, geeniterapian ja rationaalisen lääkekehityksen yksikköön Akseli Hemmingin työryhmälle. biomateriaalilla ja autologisten kantasolujen yhdistelmällä. Koesarjassa biomateriaaliin yhdistettiin kanin rasvakudoksesta eristetyt autologiset kantasolut. Tämän koesarjan ensimmäinen aikapiste analysoidaan alkuvuodesta 2006 ja toinen aikapiste kesällä Henkilökunta Susanna Miettinen, FM, Vanhempi tutkija Bettina Lindroos, FM, Tutkija Annemari Salonen, HLK, Tutkija Olemme etsineet optimaalista erilaistusmenetelmää Katja Mäenpää, Fil.yo, Tutkija Regean toimintakertomus 2005

7 GMP-tilojen ja laatujärjestelmän rakentaminen Laatuosaston toiminta painottui vuonna 2005 GMPtasoisten puhdastilojen rakentamiseen. Urakan tiimoilta merkittävästi aikaa kului alkuvuodesta puhdastilojen käyttäjävaatimusten tarkennuksiin sekä urakkasopimuksen valmisteluun. Kevään jälkeen resurssit kohdistuivat suurelta osin tiiviiseen yhteistyöhön rakennusurakoitsijan kanssa. Yhteistyö käsitti mm. eri teknisten ratkaisujen arviointia sekä laatuvaatimusten täyttymistä. Rakennusprojekti jatkui läpi syksyn ja vuoden vaihteeseen tultaessa puhdastilat olivat rakentamisen osalta lähes valmiit. Vuodelle 2006 jäi vielä rakennustöitä sekä puhdastilan GMP-kvalifioinnit kokonaisuu- olevien prosessien kuvaukset ja osa prosessien riskinarvioinneista. Loppuvuodesta valmistui myös yleisiä laboratorio- ja puhdastilatyöskentelyyn liittyviä toimintaohjeita sekä alustavat toimintaohjeet puhdastiloissa tapahtuvalle solujen ja kudosten käsittelylle. dessaan. Henkilökunta Laatujärjestelmää rakennettiin systemaattisesti läpi Tiia Tallinen, DI, Laatupäällikkö Marjo Schutskoff-Jääskeläinen, Laboratoriohoitaja Lisäksi päätyönsä ohella: FT Annika Vienonen, FM Kristiina Rajala, bioanalyytikko Outi Melin, lab.hoit. Terhi Mäkinen ja sh. Sari Sarkaniemi. vuoden. Alkuvuodesta keskityttiin järjestelmän perusteiden määrittelyyn ja luomiseen. Syksyllä laatujärjestelmän valmistelu tehostui huomattavasti, kun laatuosastolle rekrytoitiin uusi työntekijä ja myös osa laboratoriohenkilöstöstä alkoi käyttää työaikaansa tuotannossa ja tutkimuksessa tarvittavien toimintaohjeiden kirjoittamiseen. Syksyn kirjoitettiin mm. GMP-järjestelmän piirissä Regean toimintakertomus 2005

8 Kantasolujen GMP-optimointi ja Karakterisointi Lisäksi olemme tehneet profilointeja uusille kantasolulinjoille ja koonneet geenien Projekti aloitettiin alkusyksystä 2005, kun FT Heli Skottman aloitti tutkijan ja projektipäällikön tehtävät ilmentymistietokannan, jota voimme hyödyntää kantasoluihin liittyvässä tutkimuksessa. Regeassa kokopäiväisesti. Yhteistyössä bioinformaatikoiden kanssa kehitimme Hänen ohjauksessaan aloittivat väitöskirjatyön teon FM Kristiina Rajala (GMP-optimointi) ja FM Mari Pekkanen- menetelmää, jolla voidaan yhdistää geenien eri DNAmikrosiruformaateilla tehtyjä ilmentymisprofiileja. Mattila (sydänlihassolun erilaistus). Lisäksi kantasolujen tutkimuslaboratoriossa aloittivat bioanalyytikko Outi Melin ja laboratoriohoitaja Niina Kuhmonen. Vuonna 2005 opinnäytetöitään GMP-projektin puitteissa suorittivat Sarita Ketola, Heidi Hakala ja Pia Lindberg. Lisäksi selvitimme yhteistyöprojektina D N A - m i k ro s i r u - tekniikan avulla Coxsackie-viruksen Optimoimme Karolinska Instituutetin laboratorioissa ja sytokiinien a i h e u t t a m i a uusien alkioperäisten kantasolujen perustamismenetelmät seerumivapaassa kasvatusliuoksessa käyttäen geenien ihmisen sidekudossoluja tukisoluina. ilmentymismuutoksia ihmisen haiman saarekesoluviljelmissä. Lancet lehden toimittajien pyynnöstä kommentoimme Uudet kantasoluviljelylaboratoriot rakennettiin Regean tiloihin, ja uusien laboratoriotilojen suunnittelu ja rakentaminen alkoi vuoden 2005 lopussa. lehdessä julkaistua uutta alkioperäisten kantasolulinjojen perustamismenetelmää, joka hyödynsi tukisoluvapaita olosuhteita. Pohdimme artikkelissa menetelmän etuja ja haittapuolia. Toimme Karolinska Instituutin laboratoriosta Ruotsista 7 alkioperäistä kantasolulinjaa kasvatukseen ja tutkimuskäyttöön Regeaan. Aloitimme yhteistyössä TAYSin Yhteistyössä muiden tutkijaryhmien kanssa teimme DNAmikrosirumenetelmillä geenien naistenklinikan ja Tampereen Väestöliiton kanssa hedelmöityshoidoissa ylijäävien huonokuntoisten alkioiden ilmentymisprofiilit seitsemälle vastaanoton potilailta, jotka haluavat luovuttaa alkiot alkioperäiselle kantasolulinjalle. kantasolututkimukseen sen sijaan, että ne hävitetään. Regean toimintakertomus 2005

9 Käynnistimme myös tutkimusprojektin, jonka tavoitteena on kehittää ja optimoida alkioperäisten ja mesenkymaalisten kantasolujen perustamis- ja viljelyolosuhteet vastaamaan GMP- laatuvaatimuksia siten, että menetelmissä ei käytetä lainkaan eläinmateriaaleja. Näin uusien menetelmien avulla voidaan tulevaisuudessa tuottaa kantasoluja, joita laatunsa puolesta voidaan käyttää potilashoidoissa. Henkilökunta Heli Skottman, FT, Vanhempi tutkija Kristiina Rajala, FM, Tutkija Outi Melin, bioanalyytikko, Laboratoriohoitaja Niina Kuhmonen, laborantti, fil.yo, Laboratoriohoitaja Sarita Ketola, fil yo, Gradutyöntekijä Regean kasvu toiminta alkoi syksyllä 2003 Lääketieteellisen teknologian instituutin (IMT) alaisuudessa henkilöstömäärä 3 ei omia toimitiloja yksi rahoituslähde liikevaihto euroa 2004 toimitilat (500 m 2 ) valmistuivat luupankkitoiminta siirtyi Tekonivelsairaala Coxalta Regealle puhdastiloja suunniteltiin ja kilpailutettiin henkilöstömäärä vuoden lopussa 7 liikevaihto n. 1,2 milj. euroa 2005 Regeasta Tampereen yliopiston erillislaitos toimitilojen 2. vaihe valmistui (800 m 2 ) tutkimustoiminnan aloitettiin omissa tiloissa henkilöstömäärävuoden lopussa 22 liikevaihto n. 2,2 milj. euroa Heidi Hakala, fil yo, Gradutyöntekijä Pia Lindberg, fil yo, Gradutyöntekijä Regean toimintakertomus 2005

10 Biomateriaalitutkimus Regeassa on tutkittu pääasiassa elimistössä liukenevia Antti Asikainen, HLL biomateriaaleja sekä luun kiinnitysvälineinä että luun Andrew Baker, MD, DDS täyttömateriaaleina. Tämän lisäksi on tutkittu ohjattua Marja Ekholm, HLL Tanja Ketola, LL, HLL luun kasvua (guided bone regeneration, GBR) esimerkiksi kallon luupuutosten hoitona. Ryhmän tavoitteena Holger Kneer, LL Risto Kontio, LT, HLL (väitös HY 9/05) on päästä tekemään ensimmäiset kliiniset hoidot biomateriaaleja ja soluja yhdistämällä vuosina Pekka Laine, Dos. Leukanivelen välilevyn korjaamiseksi on kehitetty yhteistyössä TTY:n biomateriaalitekniikan laitoksen kanssa biohajoava implantti, johon on siirretty autologisia rasvaperäisiä kantasoluja. Jari Mauno, HLL Jarkko Muhonen, LL, HLL Taina Mäki, HLL Jukka Noponen, HLL Johan Reyneke, DDS Käytetyt biomateriaalit ovat olleet pääosin maitohappopohjaisia, mutta myös uudempien materiaalien, kuten kitosaanin ja tyrosiinin soveltuvuutta em. sovelluksiin on selvitetty. Regean työntekijöistä tutkimustyöhön ovat osallistuneet Riitta Suuronen, prof. LT, HLL Yhteistyö on ollut hyvin hedelmällistä etenkin TTY:n Susanna Miettinen, FM, Vanhempi tutkija biomateriaalitekniikan laitoksen, Helsingin yliopiston, Annemari Salonen, HLK, Tutkija HUS:n suu- ja leukasairauksien klinikan sekä suomalaisten biomateriaaliyritysten kanssa. Biomateriaalitutkimusta on rahoittanut TEKESin Combioohjelma ja kilpailutettu EVO-rahoitus sekä PSHP:sta että HUS:sta. TaY:n ja HY:n yhteisprojekteissa biomateriaalitutkimusta ovat tehneet pääosin oman työnsä ohessa seuraavat lääkärit ja hammaslääkärit: 10 Regean toimintakertomus 2005

11 Talouskatsaus Regean budjetti vuonna 2005 oli noin 2 miljoonaa euroa. Regean suurimpia rahoittajia olivat Pirkanmaan määrän kasvaessa. Uusien tilojen varustaminen tarvittavilla laboratoriolaitteilla ja -kalusteilla näkyy myös TE-keskus ja Tekes, joiden panostus on ollut tässä kululuokassa. huomattava koko Regean alkutaipaleen aikana. Lisäksi Regean toimintaa rahoittivat mm. BioneXt, Tampereen kaupunki, Suomen Akatemia ja Puolustusvoimat. Regea sai Tampereen yliopistolta perusrahoituksena n. 5 % Koneiden ja laitteiden jälkeen suurin kuluerä oli henkilöstökustannukset. Vuosi 2005 oli Regeassa vilkkaan rekrytoinnin aikaa. Puhdastilojen rakentaminen näkyi myös ulkopuolisten kokonaisrahoituksestaan. Myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin myöntämä rahoitus on ollut merkittävä. Vuonna 2005 Regean toimintaa tuettiin myös yksityisin lahjoitusvaroin. palvelujen osuudessa, sillä mittava ja vaativa puhdastilarakentaminen on vaatinut paljon asiantuntijakonsultointia. Regean vuoden 2005 tuotot ja kulut on esitetty alla sektoridiagrammin muodossa. Regean puhdastilaprojektista johtuen suurimmat menot vuonna 2005 koostuivat koneista ja laitteista. Regean puhdastilojen lisäksi rakennettiin toimisto- ja laboratoriotiloja, joita tarvittiin toiminnan ja henkilökunnan Regean toimintakertomus

12 Henkilöstö Regean toiminnan laajentuessa on henkilöstönkin Henkilöstö on Regean tärkein voimavara, niinpä työhyvinvointiin ja esimiesten johtamiskoulutuksiin määrä lisääntynyt. Vuoden 2005 alussa Regean palveluksessa oli 7 virka- tai työsuhteista henkilöä. Vuoden kiinnitettiin vuoden aikana erityistä huomiota. lopussa työ- tai virkasuhteisia oli jo 22. Opiskelijoita (pro gradu/syventävien opintojen/lopputyön tekijöitä) vuoden lopussa oli 6. Lisäksi Regeassa työskenteli yksi siviilipalvelusmies. Regean kudospankki työllisti noin kolmasosan henkilöstöstä, hallinto 17 % ja voimakkaasti laajentunut tutkimustoiminta loput eli 54 %. Henkilöstön määrän kasvaessa voimakkaasti vuoden Regean henkilöstöstä suurin osa on naisia, työ- tai virkasuhteisista vain yksi oli mies. Vakinaisia virkoja Regealla aikana myös hallinnollisten tehtävien määrä lisääntyi. ei ollut, vaan henkilöstö työskenteli määräaikaisissa Myös uusien työntekijöiden perehdyttäminen vei paljon virka- tai työsuhteissa. Henkilökunnan keski-ikä oli 34 henkilöstön voimavaroja. vuotta. 12 Regean toimintakertomus 2005

13 Julkaisut vuonna Kontio R, Suuronen R, Ponkkonen H, Lindqvist C, Laine P. Have the causes of maxillofacial fractures changed during the last 16 years in Finland? Dent Traumatol 21:14-19, Hiltunen R, Suuronen R, Hatakka K, Laine P. Poskionteloyhteys hampaan poiston yhteydessä. (Oro-antral opening related to tooth extraction) Suomen hammaslääkärilehti (Finnish Dental Journal) 12:16-21, Säkkinen J, Huppunen M, Suuronen R. Paikallispuudutuksen komplikaatiot. (Complications in dental local anesthesia). In Finnish. Suomen hammaslääkärilehti (Finnish Dental Journal) 12: , Kallela I, Laine P, Suuronen R, Lindqvist C, Iizuka T: Assessment of material and technique-related complications following sagittal split osteotomies stabilized by biodegradable polylactide screws. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 99: 4-10, Säkkinen J, Huppunen M, Suuronen R. Complications to local anesthesia. Nordic Thematic Issue Acute situations in dental practice (published simultaneously also in Tandlaegebladet/Danmark and Tandläkartidningen/Sweden). Den Norske Tannlegeforenings Tidende 115: 48-52, Asikainen AJ, Noponen J, Mesimäki K, Laitinen O, Peltola J, Pelto M, Kellomäki M, Ashammakhi N, Lindqvist C, Suuronen R. Tyrosine derived poly carbonate membrane is useful for guided bone regeneration in rabbit mandibular defects. J Mater Sci: Mater Med 16: , Laine P, Salo A, Kontio R, Ylijoki S, Lindqvist C, Suuronen R. Failed dental implants clinical, radiological and bacteriological findings in 17 patients. J Craniomaxillofac Surg 33: , Kontio R, Ruuttila P, Lindroos L, Salo A, Suuronen R, Lindqvist C, Virtanen I, Konttinen YT. Biodegradable polydioxanone and poly(l/d)lactide implants: an experimental study on peri-implant tissue response. Int J Oral Maxillofacial Surgery 34:766-76, Helenius LMJ, Meurman JH, Helenius I, Kari K, Hietanen J, Suuronen R, Kautiainen H, Leirisalo-Repo M, Lindqvist C. Oral health and saliva in patients with rheumatic diseases. Acta Odontol Scand 63:1-10, Mäki T, Höök K, Lindqvist C, Suuronen R. Leukojen osteomyeliitti kroonisen kasvokivun taustalla? (Osteomyelitis rare etiology of chronic facial pain. In Finnish.) Duodecim 121: , Suuronen R. Invited review / commentary on: Tiainen J, Soini Y, Törmälä P, Waris T, Ashammakhi N: Self-Reinforced Polylactide/Polyglycolide 80/20 Screws Take More Than 1,5 Years to Resorb in Rabbit Cranial Bone. J Craniofacial Surg 16:339, Suuronen R. Suun terveys sydänpotilaalla. (Oral Health in Cardiac Patients) In Finnish. Sydänterveyden perusopas. Espoon sydänyhdistys 2005, pp Elo LL, Lahti L, Skottman H, Kylaniemi M, Lahesmaa R, Aittokallio T. Integrating probe-level expression changes across generations of Affymetrix arrays. Nucleic Acids Res. Dec 14;33(22):e Skottman H., Mikkola M., Lundin K., Olsson C., Strömberg A-M., Tuuri T., Otonkoski T., Hovatta O*., Lahesmaa R*.. Gene expression signatures of seven individual human embryonic stem cell lines. Stem Cells. Oct; 23(9): (* equal contribution) Hovatta, O. and Skottman, H. Feeder-free derivation of human embryonic stem-cell lines. Lancet May 7;365(9471): Inzunza, J., Gertow, K., Stromberg, A-M., Matilainen, E., Blennow, E., Skottman, H., Wolbank, S., Ahrlund-Richter, L., Hovatta, O. Derivation of Human Embryonic Stem Cell Lines in Serum-Free Medium Using Postnatal Human Fibroblasts as Feeder Cells. Stem Cells 23: Regean toimintakertomus

14 17. Ylipaasto P, Kutlu B, Rasilainen S, Rasschaert J, Salmela K, Teerijoki H, Korsgren O, Lahesmaa R, Hovi T, Eizirik DL, Otonkoski T, Roivainen M. Global profiling of coxsackievirus- and cytokine-induced gene expression in human pancreatic islets. Aug;48(8): Epub 2005 Jul Hovatta O, Meri S. Stem Cell Transplantation a New Era in Medicine? Ann Med 37(7): Abstraktit: 1. Ekholm M, Hietanen J, Lindqvist C, Kellomäki M, Suuronen R. A mixture of epsilon-caprolactone-lactide copolymer and tricalciumphosphate does not enhance bone growth in mandibular defect of sheep. Int J Oral Maxillofac Surg 34: S122, Mauno J, Suomalainen A, Robinson S, Ellä V, Laitinen O, Kellomäki M, Lindqvist C, Suuronen R. Dental micro-ct imaging of temporomandibular joints in rabbits with tissue engineered temporomandibular joint disc. Int J Oral Maxillofac Surg 34: S140, Ketola T, Laine P, Kontio R, Ashammakhi N, Lindqvist C, Suuronen R. Do Bioabsorbable plates provide enough stability for mandibular access osteotomies in cancer patients? Int J Oral Maxillofac Surg 34: S152, Ketola T, Laine P, Lindqvist C, Suuronen R. Bioabsorbable plates and screws in the fixation of mandibular fractures. Int J Oral Maxillofac Surg 34: S158, Suuronen R. New developments and long term results of bioresorbable osteosynthesis. XVII ICOMS, Vienna, Austria, September Hovatta O. Stem Cellls in Tissue Engineering, II TIssue Engineering Symposium, Tampere, Finland, April Skottman, H. Embryonic Syem Cells Challenges in Research, II TIssue Engineering Symposium, Tampere, Finland, April Tallinen, T. How is Tissue Banking Affected by the New EU Directive 2004/23/EC? II TIssue Engineering Symposium, Tampere, Finland, April Vienonen, A. Tissue Banking Current Practises and Future Trends. II TIssue Engineering Symposium, Tampere, Finland, April Regea julkisuudessa 2005 Artikkeleita sanomalehdissä: Helsingin Sanomat 3kpl, Aamulehti 15 kpl, Karjalainen 1kpl, Taloussanomat 1 kpl, Kauppalehti 1 kpl Artikkeleita aikakauslehdissä: HS Kuukausiliite 1kpl, Anna 1kpl Artikkeleita ammatti- ja muissa lehdissä: Suomen Lääkärilehti 1kpl, Mediuutiset 1kpl, Aikalainen 2kpl, Tampere Business, Science&Life 2kpl, Tampere Facts and Figures 1kpl, TTY&Co 1kpl, Ellipsi 1kpl, Finn-Medi Focus 1kpl TV: Lehdistötilaisuus (Kudosteknologiasymposium), Maan mainiot TV , SVT:n (Sveriges television) tekemä Outi Hovatan haastattelu 14 Regean toimintakertomus 2005

15 Regean henkilöstö Hallintohenkilöstö Suuronen Riitta, laitoksen johtaja Tallinen Tiia, laatupäällikkö, varajohtaja Mörönen, Merja, toimistosihteeri Rinne Jonna, suunnittelija Vetämäjärvi Pasi, järjestelmäsuunnittelija Tutkimushenkilöstö Aalto-Setälä, Katriina, lääketieteellinen johtaja Hovatta, Outi, tutkimusjohtaja Kerkelä, Erja, tutkija Leppiniemi, Jenni, tutkija Lindroos, Bettina, tutkija Miettinen, Susanna, tutkija Narkilahti, Susanna, vanhempi tutkija Pekkanen-Mattila, Mari, tutkija Rajala, Kristiina, tutkija Skottman, Heli, vanhempi tutkija Vienonen, Annika, kehittämispäällikkö Laboratorio- ja hoitohenkilöstö Ikonen, Niina, laborantti Juntunen, Miia, laboratoriohoitaja Kuhmonen, Niina, laboratoriohoitaja Melin, Outi, laboratoriohoitaja Mäkinen, Terhi, vastaava laboratoriohoitaja Sarkaniemi, Sari, koordinaattori Schutskoff-Jääskeläinen, Marjo, laboratoriohoitaja Opiskelijat Hakala Heidi Huttunen Tuomas Ketola Sarita Lindberg Pia Mustonen Ronja Mäenpää Katja Rajala Tiina Salonen Annemari Regean toimintakertomus

16 Tampereen yliopisto Solu- ja kudosteknologiakeskus Regea Biokatu Tampere p. (03) fax (03) Julkaisija: Tampereen yliopisto, Regea. Kuvat: Regea. Taitto: Jonna Rinne. Painopaikka: Cityoffset Oy, Tampere 2006.

Vuosikertomus 2006. Tampereen yliopisto Solu- ja kudosteknologiakeskus Regea

Vuosikertomus 2006. Tampereen yliopisto Solu- ja kudosteknologiakeskus Regea Vuosikertomus 2006 Tampereen yliopisto Solu- ja kudosteknologiakeskus Regea Kiireinen kasvun vuosi 2006 Vuosi 2006 oli Regealle kiireinen kasvun vuosi. Henkilökunnan määrä lisääntyi merkittävästi, minkä

Lisätiedot

Ensimmäiset raportit biohajoavien implanttien

Ensimmäiset raportit biohajoavien implanttien Biomateriaalit RIITTA SUURONEN JA ANTTI ASIKAINEN Biohajoavat materiaalit luun kiinnitysvälineinä kasvo- ja leukakirurgiassa Biohajoavia materiaaleja alettiin kokeilla luunmurtumien hoidossa ja osteotomioiden

Lisätiedot

Pidempiä työuria henkilökohtaisilla varaosilla?

Pidempiä työuria henkilökohtaisilla varaosilla? Pidempiä työuria henkilökohtaisilla varaosilla? Minna Kellomäki TkT, Professori (biomateriaalit ja kudosteknologia), FBSE TUT/ELT/EBMM ja BioMediTech Tampere Lyhyt vastaus: Kyllä, työurien pidentäminen

Lisätiedot

Regean toimintakertomus 2010

Regean toimintakertomus 2010 Regean toimintakertomus 2010 Julkaisija: Tampereen yliopisto/regea, Kuvat: Regea ja Sami Helenius, ellei toisin mainita. Taitto: Jonna Rinne, Regea Painopaikka: Hämeen kirjapaino, Tampere, 2011 Sisältö

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 2009 Julkaisija: Tampereen yliopisto/regea, Kuvat: Regea ja Sami Helenius, Taitto: Jonna Rinne, Regea Painopaikka: Hämeen kirjapaino, Tampere, 2010 Sisältö Esipuhe Esipuhe 3 Talouskatsaus

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 2008 Julkaisija: Tampereen yliopisto/regea Kuvat: Regea ja Sami Helenius, Taitto: Jonna Rinne, Regea Painopaikka: Hämeen kirjapaino, Tampere, 2009 Sisältö Johtajan katsaus vuoteen 2008...

Lisätiedot

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ / Aloite lähetetty kuntaan / Initiativet skickats till kommun 10.11.2014 20:46:11 Aloitteen otsikko / Initiativets titel n kouluverkostoselvitys on tehtävä huolellisesti

Lisätiedot

Regean toimintakertomus 2007 3. Riitta Suuronen

Regean toimintakertomus 2007 3. Riitta Suuronen TOIMINTAKERTOMUS Julkaisija: Tampereen yliopisto, Regea Kuvat: Regea Taitto: Persoona Oy Painopaikka: Offset Ulonen, Tampere 2008 Vuosi 2007 oli Regealle menestyksen vuosi. Teimme historiaa hoitamalla

Lisätiedot

Maud Kuistilan palkinto Professori Tero Kivelälle

Maud Kuistilan palkinto Professori Tero Kivelälle Maud Kuistilan palkinto Professori Tero Kivelälle Maud Kuistilan palkinto myönnetään vuosittain ansioituneelle tutkijoiden kouluttajalle. Dosentti Tom Pettersson Medcare-säätiön tunnustuspalkinto reumasairauksien

Lisätiedot

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

Kantasolututkimuksen etiikasta - uusimmat näkymät. Timo Tuuri HUS, Naistenklinikka Biomedicum kantasolukeskus

Kantasolututkimuksen etiikasta - uusimmat näkymät. Timo Tuuri HUS, Naistenklinikka Biomedicum kantasolukeskus Kantasolututkimuksen etiikasta - uusimmat näkymät Timo Tuuri HUS, Naistenklinikka Biomedicum kantasolukeskus Kantasolut A) Kyky jakautua itsensä kaltaisiksi soluiksi (uusiutumiskyky) B) Kyky erilaistua

Lisätiedot

3i Innova*ve Induc*on Ini*a*ve Fixing the broken heart Heikki Ruskoaho Farmakologian ja lääkehoidon osasto Farmasian *edekunta

3i Innova*ve Induc*on Ini*a*ve Fixing the broken heart Heikki Ruskoaho Farmakologian ja lääkehoidon osasto Farmasian *edekunta 3i Innova*ve Induc*on Ini*a*ve Fixing the broken heart Heikki Ruskoaho Farmakologian ja lääkehoidon osasto Farmasian *edekunta www.helsinki.fi/yliopisto 1 Sydänlihasvaurion yleisin syy on sydäninfark*

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Risto Kaaja. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi

PROFESSORILUENTO. Professori Risto Kaaja. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi PROFESSORILUENTO Professori Risto Kaaja Sisätautioppi Lääketieteellinen tiedekunta 18.11.2015 Professori Risto Kaaja pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 18. marraskuuta 2015

Lisätiedot

9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja SÄDETURVAPÄIVÄT 29. - 30.10.2015 Torstai 29.10.2015 9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 9.40 10.10 Carl Wegelius-luento 10.10 11.00 Onnellisuus ja hyvinvointi

Lisätiedot

Kauden parhaat kotimaa 2006-07 Naiset 100 m

Kauden parhaat kotimaa 2006-07 Naiset 100 m Kauden parhaat kotimaa 2006-07 Naiset 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Risku Elina SU 070392 11,62 Seinäjoki 17.3.07 2 Puolakka Mariel HLK 191191 11,90 Helsinki 19.12.06

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke 1(5) Kohti parasta mahdollista ja vaikuttavaa toiminnan johtamista! Aika torstaina 16.9.2010 klo 8.40-16.00 Järjestäjä Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Tommi Eskonen varajäsen Lotta Lammi. Marja Huttunen, TyöMaa projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Tommi Eskonen varajäsen Lotta Lammi. Marja Huttunen, TyöMaa projekti PÖYTÄKIRJA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 24.11.2010 klo 10 12 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

Kliiniset lääketutkimukset yliopistosairaalan näkökulma. Lasse Viinikka 18.3.2014 Etiikan päivä 2014

Kliiniset lääketutkimukset yliopistosairaalan näkökulma. Lasse Viinikka 18.3.2014 Etiikan päivä 2014 Kliiniset lääketutkimukset yliopistosairaalan näkökulma Lasse Viinikka 18.3.2014 Etiikan päivä 2014 Tutkimustyön merkitys potilashoidon kannalta parantaa asiantuntijuutta korkeatasoinen tutkija on alansa

Lisätiedot

Avainsanat: BI5 III Biotekniikan sovelluksia 9. Perimä ja terveys.

Avainsanat: BI5 III Biotekniikan sovelluksia 9. Perimä ja terveys. Avainsanat: mutaatio Monitekijäinen sairaus Kromosomisairaus Sukupuu Suomalainen tautiperintö Geeniterapia Suora geeninsiirto Epäsuora geeninsiirto Kantasolut Totipotentti Pluripotentti Multipotentti Kudospankki

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS PERINATOLOGIA

TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS PERINATOLOGIA TURUN YLIOPISTO Synnytys- ja naistentautioppi 2013 TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS PERINATOLOGIA TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot

FINN ARMA Toimintakertomus Akateeminen vuosi

FINN ARMA Toimintakertomus Akateeminen vuosi FINN ARMA Toimintakertomus Akateeminen vuosi 2012 2013 MITÄ SOVIMME 2012? yhteinen vierailu USA:n (NCURA, NIH tms) Pohjoismaisen ministerineuvoston edustajan vierailu Suomeen Luodaan yhteydet /pidetään

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 24 050-3137549 meri_loyttyniemi@hotmail.com MERI LÖYTTYNIEMI 3310 040-5900 557 * SELENE MARCKW ORT 3169 044-0111326 * ANNIKA SAJALINNA 3134 0 0 050-3858154

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari. Joulukuu 2010

Mediamainonnan muutosmittari. Joulukuu 2010 Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2010 Copyright TNS 2011 Ajankohtaista Mainosvuosi 2010 päättyi Media Intelligence yksikön kattamassa mediavalikoimassa 6,9% kumulatiiviseen kasvuun, ilman vaaleja

Lisätiedot

Yhtenäisen laatujärjestelmän rakentaminen muutostilanteessa. Sari Väisänen Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB)

Yhtenäisen laatujärjestelmän rakentaminen muutostilanteessa. Sari Väisänen Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB) Yhtenäisen laatujärjestelmän rakentaminen muutostilanteessa Sari Väisänen Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB) Mikä on ISLAB? Kunnallinen organisaatio: liikelaitoskuntayhtymä

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Tytöt 9 40m 6.97 Inka Hyttinen 2006 24.7. Varkaus 60m 9.4h Jaana Mähönen 1992 3.8. Siilinjärvi 100m 16.0h Sanna Nevalainen 1977 1.9. Lapinlahti 150m 25.7h Siiri Auvinen 2002

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN LISÄKOULUTUSOHJELMA

TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN LISÄKOULUTUSOHJELMA TURUN YLIOPISTO Synnytys- ja naistentautioppi TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN LISÄKOULUTUSOHJELMA LISÄÄNTYMISLÄÄKETIEDE TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNTAN ANTAMA LISÄKOULUTUS

Lisätiedot

Nimi Seura Sarja Painoluokka Riitta Evisalmi kiilat hockey LC 16 kg -63 kg Riikka Viiala K4 Center LC 16 kg -63 kg Ida Maasalo Ryhti LC 16 kg -63 kg

Nimi Seura Sarja Painoluokka Riitta Evisalmi kiilat hockey LC 16 kg -63 kg Riikka Viiala K4 Center LC 16 kg -63 kg Ida Maasalo Ryhti LC 16 kg -63 kg Nimi Seura Sarja Painoluokka Riitta Evisalmi kiilat hockey LC 16 kg -63 kg Riikka Viiala K4 Center LC 16 kg -63 kg Ida Maasalo Ryhti LC 16 kg -63 kg Minna Salokannel Lahden Gentai LC 16 kg -63 kg Heli

Lisätiedot

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y.

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y. Toim.nro Nimi Postitmp Puhelin Puhelin 2 Sähköposti Kennelpiiri 463405 ASIKAINEN PIA SÄYNÄTSALO 040 1866 116 asikainen.pia@gmail.com KESKI-SUOMEN KENNELPIIRI 851276 EKEGREN ANU ESPOO 040 735 6836 anu.ekegren@gmail.com

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari. Elokuu 2010

Mediamainonnan muutosmittari. Elokuu 2010 Mediamainonnan muutosmittari Elokuu 2010 Uutisia Elokuussa mainostettiin 11,6 % enemmän viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja kumulatiivisesti päästiin 4,6 % kasvuun. Ilman vaalimainontaa kumulatiivinen

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää?

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Taneli Raivio, LT, dosentti Erikoistuva lääkäri HYKS Lastenklinikka sekä Biomedicum Helsinki, Biolääketieteen laitos,

Lisätiedot

La 21.5 Esitys Klo 15 Vähän Valmiimpi 2 (Valmistuiven esityskokonaisuus)

La 21.5 Esitys Klo 15 Vähän Valmiimpi 2 (Valmistuiven esityskokonaisuus) Auttajat esityksissä: Ennen esityksiä: Pe 20.5 klo 12-14 Esitys tilan rakennus (matot, taustaverhot mm.): Pekka tai Mervi Kurki, Markku Orell, Jukka Hänninen. Lavastus: Olivia, Ottilia, Tiia ja Alexandra.

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

FINPOP 2015. GKS 28.9.2014 Nina Mattsson, oyl K- HKS

FINPOP 2015. GKS 28.9.2014 Nina Mattsson, oyl K- HKS FINPOP 2015 GKS 28.9.2014 Nina Mattsson, oyl K- HKS Taustaa: Finhyst 2006 l I Brummer TH, Seppälä T, Härkki P. National learning curve of laparoscopic hysterectomy and trends in hysterectomy in Finland

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Ilkka Helenius. Lääketieteellinen tiedekunta. Lasten ortopedia ja traumatologia

PROFESSORILUENTO. Professori Ilkka Helenius. Lääketieteellinen tiedekunta. Lasten ortopedia ja traumatologia PROFESSORILUENTO Professori Ilkka Helenius Lasten ortopedia ja traumatologia Lääketieteellinen tiedekunta 28.9.2016 Professori Ilkka Helenius pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Kesäkuu 2007

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Kesäkuu 2007 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Kesäkuu 2007 Oy Cision Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info.fi@cision.com www.cision.com Sivu

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Hakala Kalle, Sijaisuuksia Hartikainen Kaisa Karoliina, Siilinjärven kunta, valvontaeläinlääkäri Haukipuro Martta Elisabeth,

Lisätiedot

TuHa Tupo kokous Tampere, 26.8.2015

TuHa Tupo kokous Tampere, 26.8.2015 TuHa Tupo kokous Tampere, 26.8.2015 Korkeakoulujohdon strateginen tuki ja tutkimuspoliittinen valmistelu työryhmä Agenda: Esittelyt, Strategiakierrokset yliopistoissa, Profilointihaut 1 ja 2 Timo Taskinen

Lisätiedot

SIMO tutkimuskäytössä. SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy

SIMO tutkimuskäytössä. SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy SIMO tutkimuskäytössä SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy Alkuvaiheet SIMOn juuret Helsingin Yliopiston metsävarojen käytön laitoksella mahdollistivat ohjelmiston luontevan soveltamisen

Lisätiedot

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Reijo Salonen Johtaja, Lääketutkimus ja kehitys Orion Yliopistot Terveydenhoito Teollisuus Kolme pilaria,

Lisätiedot

29.1.2014 Dnro 420/20.01.08/2014

29.1.2014 Dnro 420/20.01.08/2014 Vuosikertomusohje 1 (2) Kudoslaitokset Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Kudoslaitosten vuosikertomukset vuodesta 2013 Kudoslaitosten on toimitettava Lääkealan turvallisuus- ja

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Pirjo Immonen-Räihä Perusterveydenhuollon yksikön johtaja, VSSHP, SATSHP Geriatrian erikoislääkäri,

Lisätiedot

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN)

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) Prospektiivinen kohorttitutkimus tulehduksellisia reumasairauksia sairastavista potilaista Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuonna 1999 perustama Tiedonkeruu

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

CASR tänään ja 5 vuoden päästä. Prof. Jouko Härkki & Dos. Timo Fabritius Terästutkimuskeskus Prosessimetallurgian laboratorio

CASR tänään ja 5 vuoden päästä. Prof. Jouko Härkki & Dos. Timo Fabritius Terästutkimuskeskus Prosessimetallurgian laboratorio 1 CASR tänään ja 5 vuoden päästä Prof. Jouko Härkki & Dos. Timo Fabritius Terästutkimuskeskus Prosessimetallurgian laboratorio 2 Sisältö Terästutkimuskeskuksen lyhyt historia Terästutkimuskeskus tänään

Lisätiedot

Ihmisen varaosat. Studia Generalia Lahtiensis 22.03.2011 Kimmo Kontula, HY:n vararehtori Sisätautiopin professori

Ihmisen varaosat. Studia Generalia Lahtiensis 22.03.2011 Kimmo Kontula, HY:n vararehtori Sisätautiopin professori Ihmisen varaosat Studia Generalia Lahtiensis 22.03.2011 Kimmo Kontula, HY:n vararehtori Sisätautiopin professori Daidalos ja Ikaros C.P. Landon 1799 Pyhä Kosmas ja Pyhä Damian (t 287 jkr) suorittamassa

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ LASTENTAUTIEN LISÄKOULUTUSOHJELMA LASTEN INFEKTIOSAIRAUDET

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ LASTENTAUTIEN LISÄKOULUTUSOHJELMA LASTEN INFEKTIOSAIRAUDET TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ LASTENTAUTIEN LISÄKOULUTUSOHJELMA LASTEN INFEKTIOSAIRAUDET Vastuuhenkilö: professori Matti Korppi (lasten infektiosairaudet) Kouluttajat: Dos. Merja Helminen, professori

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ääntöväylän 3D- mallintaminen. TkT Daniel Aalto TYKS, Suu- ja leukasairauksien klinikka

Ääntöväylän 3D- mallintaminen. TkT Daniel Aalto TYKS, Suu- ja leukasairauksien klinikka Ääntöväylän 3D- mallintaminen TkT Daniel Aalto TYKS, Suu- ja leukasairauksien klinikka Tervehdys ryhmältämme! Turun yliopisto & TYKS: Prof. Risto- Pekka Happonen, Prof. RiiHa Parkkola, Dos. Tero Soukka,

Lisätiedot

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11. Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.2006 Miksi huippuosaamisen keskittymä? Hyödyt kansalaisille Hyödyt

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

13.9.2010 Dnro 67/142/2010

13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Liite16 1 (2) 13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Tulossopimusraportti 1.1. 30.6.2010 Oheisena Niuvanniemen sairaalan ja THL:n väliseen vuoden 2010 tulossopimukseen perustuva raportti sairaalan toiminnasta ajalla

Lisätiedot

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email:

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email: Julkisuusraportti Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info@observer.fi www.observer.fi Sivu 2(7) Suomen Kiinteistöliitto Marjukka

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 1 Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Tiivistelmä: Valtion osoittama terveyden tutkimuksen rahoitus on vuosina 2011-2016 leikattu kolmanteen osaan (37%; TEM). Rahoitusleikkaukset ovat johtaneet lääketieteellisen

Lisätiedot

Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015. Yhteiskunnallinen lääketutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta. Heikki Ruskoaho hallituksen pj

Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015. Yhteiskunnallinen lääketutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta. Heikki Ruskoaho hallituksen pj Tutkimusta lääkepolitiikan tueksi Kuopio 10.9.2015 Yhteiskunnallinen lääketutkimus Suomen Akatemian näkökulmasta Heikki Ruskoaho hallituksen pj 1 Akatemian tehtävänä on lain mukaan edistää tieteellistä

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös Sosiaalipalvelut sairaanhoitopiirin toimialueena 2 toimintavuotta Tyytyväisyyttä mm. koulutustarjonnan ja työhyvinvointia edistävän toiminnan

Lisätiedot

17.5.2016 RUOKATOIMITTAJAT RY, YHTEYSTIEDOT 50 jäsentä

17.5.2016 RUOKATOIMITTAJAT RY, YHTEYSTIEDOT 50 jäsentä 17.5.2016 RUOKATOIMITTAJAT RY, YHTEYSTIEDOT 50 jäsentä TYÖSUHTEISET Christina Aaltio, ET-lehti, Glorian Ruoka & Viini, Soppa365 Yhdistyksen sihteeri Sanoma Magazines Porkkalankatu 20 a 00180 Helsinki 050

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 19.11.09 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

Kauden parhaat kotimaa 2009-10 Päivitetty 27.3.2010 Naiset 100 m

Kauden parhaat kotimaa 2009-10 Päivitetty 27.3.2010 Naiset 100 m Kauden parhaat kotimaa 2009-10 Päivitetty 27.3.2010 Naiset 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Risku Elina SU 070392 11,31 Seinäjoki 26.11.2009 2 Hyttinen Saana SU 011191

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Heinäkuu 2009

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Heinäkuu 2009 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Heinäkuu 2009 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

TURUN KEMISTIKERHO RY

TURUN KEMISTIKERHO RY TURUN KEMISTIKERHO RY Vuosikertomus 2011 Yleistä Turun Kemistikerho ry on Turun alueella asuvien Suomalaisten Kemistien Seuran (SKS) jäsenten välinen yhdistys, joka emoseuransa tavoin pyrkii edistämään

Lisätiedot

UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS

UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS UNIPOLI TAMPERE TAMPEREEN YLIOPISTO TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Krista TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Varantola PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU 2.10.2007 UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS Allekirjoitettu 16.8.2006

Lisätiedot

SPR Veripalvelu. Soluterapian haasteet. Saara Laitinen, Solututkimuslaboratorio, Tutkimus ja tuotekehitys. www.veripalvelu.fi. www.veripalvelu.

SPR Veripalvelu. Soluterapian haasteet. Saara Laitinen, Solututkimuslaboratorio, Tutkimus ja tuotekehitys. www.veripalvelu.fi. www.veripalvelu. SPR Veripalvelu Soluterapian haasteet Saara Laitinen, Solututkimuslaboratorio, Tutkimus ja tuotekehitys 1 1 11 1 Joka vuosi SPR Veripalvelu: 270.000 verenluovutusta 70-90 välitettyä kantasolusiirrettä

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Markus Juonala. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi

PROFESSORILUENTO. Professori Markus Juonala. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi PROFESSORILUENTO Professori Markus Juonala Sisätautioppi Lääketieteellinen tiedekunta 23.9.2015 Professori Markus Juonala pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 23. syyskuuta 2015

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Tohtoriopintojen rahoitus

Tohtoriopintojen rahoitus Tohtoriopintojen rahoitus Tohtoriopiskelijoiden orientaatio13.9.2012 Johanna Hakala tutkimuksen kehittämispäällikkö Mistä rahoitusta jatko-opintoihin? Tohtoriopiskelijat ovat hyvin erilaisissa tilanteissa

Lisätiedot

Biopankki: ideasta käytäntöön

Biopankki: ideasta käytäntöön Biopankki: ideasta käytäntöön Kimmo Pitkänen Kehittämispäällikkö Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM European Biotech Week, Biomedicum 2.10.2013 FIMM - Institute for Molecular Medicine Finland

Lisätiedot

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö, Helsinki Esitelmä tiedepolitiikka -työryhmässä Hankkeen tutkimusjohtaja:

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 29.11.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 29.11.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 25 0500-425200 * ANNA MAIJA MÄKELÄ 3280 050-4129867 * JANE HEPW ORTH 3187 050-3858154 / niina.salminen@metsagroup.com NIINA SALMINEN 3139 0 0 040-5900

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 1 VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 8/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 51/2008 29.8.2008 Asia Palkkaa vastaavaa korvausta koskeva vaatimus ym. Virasto yliopisto Vaatimukset Yliopisto on määrättävä maksamaan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Yhteinen aamupäivä: biolääketiede, hammaslääketiede, lääketiede:

Yhteinen aamupäivä: biolääketiede, hammaslääketiede, lääketiede: JOHDANTOPÄIVIEN OHJELMA Johdanto yliopisto-opiskeluun ja lääketieteeseen Aika: tiistai 9.8 maanantai 15.8.2016 Paikka: Osmo Järvi Sali; Medisiina Kiinamyllynkatu 10 Yhteinen aamupäivä: biolääketiede, hammaslääketiede,

Lisätiedot

Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen

Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen Mistä rahoitusta jatko-opintoihin? Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen Suomen Akatemian kautta jaettava tohtoriohjelmarahoitus (aiemmin tutkijakoulurahoitus) rahoitus tutkimusprojektilta

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 25.10.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 25.10.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 0500-425200 * ANNA MAIJA MÄKELÄ 3240 040-5274547 SAIJA SUNDE N 3138 050-4129867 * JANE HEPWORTH 3133 0 0 050-5292599 / maria.itkonen@pihavisio.fi * MARIA ITKONEN 2960

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

TILA TILALTA, KÄRMÄLÄ

TILA TILALTA, KÄRMÄLÄ TILA TILALTA, KÄRMÄLÄ a Viitasalo Maarit ja Olli, Valpperintie 25 Tila 7 17, yhteensä 4 eri lohkoa Lohko 1 160 m peltoa, käyttörajoitus (paineviemäri) 1, 160 viljelyhaittakorvaukset, kylvetty syysvehnä

Lisätiedot

Lähtöaika Nimi Seura Sukupuoli Sarja Painoluokka

Lähtöaika Nimi Seura Sukupuoli Sarja Painoluokka Lähtöaika Nimi Seura Sukupuoli Sarja Painoluokka Lava Erä 1 12.00 1 Riikka Viiala K4 Center naiset LC 1 kg -3 kg 2 Minna Silvennoinen Hakalanmäen Ryhti ry naiset LC 1 kg -3 kg 3 Johanna Soiluaho Tahdonvoiman

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

Yrityskylä Espoo 2014-2017

Yrityskylä Espoo 2014-2017 Yrityskylä Espoo 2014-2017 Yrityskylä Espoo 2014-2017 Rakennetaan Espoon kaupungin osoittamaan tilaan (noin 550-600 neliömetriä yhtenäistä tilaa) Naapurikunnat voivat osallistua kustannuksiin väkilukuun

Lisätiedot

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Seppälä Oona 1PR Edustusryhmä ma 16:00

Lisätiedot

Säätiön tarkoitus (2 )

Säätiön tarkoitus (2 ) 30.1.2012 1 Perustettu v. 1984 Perustajina Lappeenrannan kaupunki ja Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura ry (per. 1919, Viipuri) Peruspääoma 16.818,79 (100.000 mk) Tase 31.12.2010 ~ 7 milj. Säätiö

Lisätiedot

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO JÄTESUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010 Hyväksytty hallintokeskuksessa 13.12.2007. 2 1. Johdanto Tampereen yliopiston jätesuunnitelma on osa

Lisätiedot

Auditointien toteuttaminen kudoslaitoksessa: Case Regea

Auditointien toteuttaminen kudoslaitoksessa: Case Regea Auditointien toteuttaminen kudoslaitoksessa: Case Regea Fimean keskustelutilaisuus kudoslaitoksille ja elinluovutus- ja elinsiirtosairaaloille Tiia Tallinen Laatupäällikkö 25.05.2015 Regea kudospankki

Lisätiedot

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti

Pekka Mansikkamäki, varapuheenjohtaja varajäsen Terhi Sten. Heli Ketola, Kestävät koulutus ja uravalinnat projekti ESITYSLISTA 1 Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 20.04.2011 kello 09 11 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, kokoushuone Omena 4.krs Osallistujat:

Lisätiedot

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla 9.30 9.45 9.45 10.00 10.00 10.30 10.30 11.00 11.00 11.30 11.30 13.00 13.00 14.00 14.30 16.00 16.15 16.45 Päivän avaus Merja Miettinen,

Lisätiedot

LUMI Implantology Academy

LUMI Implantology Academy Implantology LUMI Implantology Academy Kattava hammasimplantointikoulutus, joka antaa hyvät valmiudet aloittaa implantointi. Koulutuksessa käydään läpi vaihe vaiheelta kaikki implantologiaan liittyvät

Lisätiedot

TYÖPISTEAUDITOINNIT PATOLOGIAN LABORATORIOSSA. Anita Naukkarinen Sanna Kirjavainen KYS-Kuvantamiskeskus Kliinisen patologian osasto

TYÖPISTEAUDITOINNIT PATOLOGIAN LABORATORIOSSA. Anita Naukkarinen Sanna Kirjavainen KYS-Kuvantamiskeskus Kliinisen patologian osasto TYÖPISTEAUDITOINNIT PATOLOGIAN LABORATORIOSSA Anita Naukkarinen Sanna Kirjavainen KYS-Kuvantamiskeskus Kliinisen patologian osasto 12.02.2016 KYS, PUIJON PÄÄSAIRAALA TAUSTAA KYS on sertifioitu sairaala

Lisätiedot

Biopankkeja koskeva lainsäädäntö

Biopankkeja koskeva lainsäädäntö 1 Biopankkeja koskeva lainsäädäntö Biomedicum 20.9.2004 Mervi Kattelus mervi.kattelus@stm.fi 2 Mikä on biopankki? Ei ole määritelty Suomen lainsäädännössä Suppea määritelmä: kudosnäytekokoelma Laaja määritelmä:

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos Poliisien yleisurheilumestaruuskilpailut Raatin stadion Oulu 24.6.2014 TULOKSET M 100 m 1. Timo Rouhianen Sisä-Suomen poliisilaitos 11,90 2. Riku Hassi 12,09 3. Pertti Huovinen 12,12 4. Jouni Tahvanainen

Lisätiedot