TOIMINTAKERTOMUS 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2009"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2009

2 Julkaisija: Tampereen yliopisto/regea, Kuvat: Regea ja Sami Helenius, Taitto: Jonna Rinne, Regea Painopaikka: Hämeen kirjapaino, Tampere, 2010

3 Sisältö Esipuhe Esipuhe 3 Talouskatsaus 4 Henkilöstökatsaus 5 Laatuosasto 6 Kudospankki 8 Aikuisen kantasolujen tutkimusryhmä 10 Neuroryhmä 12 Silmäryhmä 14 Sydänryhmä 16 Time-lehti kirjasi vuoden 2009 kymmenen merkittävintä lääketieteellistä innovaatiota maailmassa. Ensimmäinen kantasoluihin liittyvä (listalla kolmas) oli presidentti Julkaisut 18 Barack Obaman vapautus ihmisalkioperäisten kantasolututkimukseen USAssa. Regean henkilöstö 26 Mukana oli myös ips-soluista luotu hiiripentue (listalla viides). Tämä kuvaa alamme tärkeyttä maailmalla ja on ollut hauska havaita, kuinka Regean yhteistyöverkosto on Regea mediassa 28 laajentunut. Myös BBC Horizon dokumenttiohjelma noteerasi Regean toiminnan ja kävi kuvaamassa potilashoitojamme kesäkuussa Tampereella. Ohjelma esitettiin lokakuussa ja sen myötä taas uudet potilaat ottivat yhteyttä edistyksellisten hoitojen toivossa. Lainsäädäntö on kulkenut hieman jälkijunassa, mutta Fimean (ent. Lääkelaitos) määräys astui voimaan ja sitä mekin Regeassa noudatamme. Regea vietti 5-vuotisjuhlaansa maaliskuussa Luennoitsijat olivat alansa huippuasiantuntijoita ja juhlaväki vertaansa vailla. Järjestelytoimikunta oli onnistunut järjestelyissään erinomaisesti. Regea pääsi mukaan ensimmäisenä ei-yrityksenä UCLA:n järjestämään Global Access Programiin (GAP). Ohjelma vietiin läpi syksyn 2009 aikana ja loppuraportti toimitettiin Regeaan joulukuussa. Raportti käsitteli Regean kaupallistamismahdolllisuuksia ja tuo uusia ajatuksia kudosteknologisten tuotteiden hyödyntämiseen. Henkilöstön työhyvinvointihanke, HUBI, saatiin päätökseen keväällä 2009 yhteistyössä Pirkanmaan ammattikorkeakoulun kanssa. Henkilöstön kasvu oli varsin maltillista kuluneen vuoden aikana verrattuna muutaman vuoden takaiseen, lähes eksponentiaaliseen kasvuun. Henkilöstön keski-ikä on edelleen matala, 34 vuotta, ja naisten suhteellinen osuus on pysynyt edelleen korkeana vaikka henkilöstö mielellään näkisi enemmän XY-kromosomeja työyhteisössämme. Huomattava on toki myös se, että kuluneen vuoden aikana on pystytty tuottamaan siittiöitä kantasoluista tarvitsemmeko siis vielä miehiä? Jotta miehet eivät tuntisi sukupuoltaan uhatuksi, kerrottakoon että tämän uutisen julkaisemisen jälkeen eri medioiden mukaan miehiä tarvitaan edelleen mm. vaihtamaan auton renkaita, 1 kantamaan raskaita tavaroita, 2 tappamaan isoja hämähäkkejä 3 ja kehumaan naisia kauniiksi 3. Haluankin tässä yhteydessä kiittää kaikkia ryhmiämme, yhteistyökumppaneitamme ja rahoittajiamme tehdystä työstä ja siitä tuesta, jonka olemme saaneet kuluneella vuodella. Jatketaanhan samaa rataa myös ensi vuonna, uudella vuosikymmenellä, Riitta Suuronen, Regean johtaja

4 Menot 2009 Koneet ja laitteet 5,1 % Matkakulut 2,0 % Tilavuokrat 9,7 % Ulkopuoliset palvelut 14,5 % Yleiskustannukset, aineet ja tarvikkeet 20,1 % Henkilöstökulut 48,7 % Talouskatsaus Regean menobudjetti vuonna 2009 oli noin 3,51 miljoonaa euroa, ja toteutuneet kokonaismenot noin 3,74 miljoonaa euroa. Menobudjetin ylitystä kertyi 0,23 miljoonaa euroa, mikä johtui pääasiassa liian pieniksi arvioiduista palkkakustannuksista. Toteutuneet menot katettiin oheisen kuvion mukaisesti (Tulot 2009). Kuvion prosenttiluvut esittävät eri rahoittajien osuutta Regean kokonaismenojen kattamisesta vuonna Regean suurimpana rahoittajana jatkoi Tekes vajaan kolmanneksen osuudella Regean kokonaisrahoituksesta. Regean oman tulorahoituksen suhteellinen osuus (27 %) säilyi samassa luokassa kuin vuonna Myyntitulot olivat budjetoitua suurempia. Tuloja oli budjetoitu 0,95 miljoonaa euroa ja vuonna 2009 päästiin noin miljoonan euron myyntituloihin. Tärkeimpänä syynä tähän oli kantasoluhoitojen odotettua suurempi määrä. Myös kudospankkitoiminta pääsi lähes nollatulokseen toiminnan aloittamisesta johtuneiden tappiovuosien jälkeen. Regean tärkeimpiin rahoittajiin kuuluivat viime vuoden tapaan Tekes, Suomen Akatemia, BioneXt, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, TE-keskus ja yksityiset lahjoittajat. Regea sai myös joitakin uusia rahoittajia, suurimpina näistä Silmä- ja kudospankkisäätiö sekä ITI Foundation. Tampereen yliopiston myöntämä perusvoimarahoitus kattoi kokonaisrahoituksesta hiukan yli viidesosan. Merkittävä osa vuoden 2009 tulorahoitusta olivat myös muut rahoittajat sekä säätiöiden ja yhdistysten apurahat: Sydäntutkimussäätiö, TaY:n tukisäätiö, yliopistoallianssi, Stryker, ITI Foundation, Hilda Kauhasen muistorahasto, Suomen Kulttuurirahasto (Keskusrahasto, Pirkanmaan maakuntarahasto sekä Elli ja Elvi Oksasen rahasto), Pirkanmaan Kulttuurirahasto, TGSBB (Tampereen biolääketieteen ja bioteknologian tutkijakoulu), Sokeain ystävät ry, Arvo Ylpön säätiö, Hammaslääkäriseura Apollonia, Oulu Innovation, Suomen Endokrinologiyhdistys, Tampereen kaupungin tiederahasto, Evald ja Hilda Nissin säätiö, Ida Montinin säätiö, Alfred Kordelin säätiö, Paavo Nurmen säätiö ja Maud Kuistilan säätiö. Suurin osa näistä rahoituksista ei näy oheisessa kuviossa (Tulot 2009, Muut), koska saadut rahoitukset ovat henkilökohtaisia. Menojakauma pysyi pääosin ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstömenojen osuus kasvoi 45 prosentista lähes 49 prosenttiin. Vastaavasti ulkopuolisten palveluiden osuus laski vajaat 3 prosenttiyksikköä 14,5 prosenttiin. Koneja laitehankintojen osuus laski edelleen noin prosenttiyksiköllä 4 prosenttiin. Jatkettaessa vuodelle 2010 yksikön rahoittajat pysyvät pitkälti ennallaan, mikä mahdollistaa toiminnan jatkumisen samassa laajuudessa. Muut 0,7 % TaY:n Tukisäätiö 0,9 % TE-keskus 1,4 % Yliopistoallianssi 1,9 % Lahjoitukset 2,2 % PSHP 2,5 % BioneXt 5,2% Suomen Akatemia 5,6 % Tay/perusvoimavarat 20,1 % Tulot 2009 Sydäntutkimussäätiö 0,6 % Silmä- ja kudospankkisäätiö 0,4 % Tekes 31,6 % Tulorahoitus 27,0 %

5 70 Henkilöstön määrä henkilöä ajankohta Henkilöstökatsaus Regean henkilöstön määrä oli vuonna 2009 suunnilleen samoissa lukemissa virkavapaat huomioon ottaen kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2009 lopussa Regeassa työs- kenteli väitöskirjatyöntekijät mukaan lukien 58 henkilöä, joista kokonaan apurahalla 10 henkeä. Lisäksi Regeassa työskenteli 20 perustutkintojensa syventäviä opintoja, harjoitteluja tai lopputöitään tekevää opiskelijaa. Väitöskirjatyöntekijöitä Regeassa oli vuoden lopussa 22 kpl. Tampereen yliopistossa toimivassa Tampereen biolääketieteen ja bioteknologian tutkijakoulussa TGSBB:ssä regealaisista oli vuoden lopussa 4 väitöskirjaansa valmistelevaa tutkijaa. Henkilökunta jakautui tutkimus-, laboratorio-, kudospankki-, hallinto-, ja laadunvalvontahenkilöstöön. Henkilökunnasta 53,4 % oli tutkimushenkilökuntaa, 20,7 % laboratoriohenkilökuntaa, 11,2 % kudospankkihenkilökuntaa, 10,3 % hallintohenkilökuntaa ja 4,3 % laadunvalvontahenkilökuntaa. Työntekijöiden keski-ikä oli 34 vuotta. Naisia henkilöstöstä on edelleen valtaosa. Vauvabuumi jatkui Regeassa edelleen, ja perhevapailla oli edellisvuoden tapaan moni Regean työntekijä yhtä aikaa. Maraton -tapahtumaan osallistui Regeasta useita innokkaita juoksijoita. Yliopistossa oli syksyllä 2009 käynnissä huomattavasti muutoksia, kun yliopisto valmistautui voimaan tulevaan yliopistojen hallintouudistukseen. Yliopistolaki muuttui, ja vuoden 2010 alusta Tampereen yliopisto ei ole enää valtion tilivirasto, vaan julkisoikeudellisena laitoksena toimiva itsenäinen oikeustoimihenkilö. Henkilöstöhallinnon osalta uudistusten suurin vaikutus oli kenties sillä, että Tampereen yliopisto alkaa vuoden 2010 alusta alkaen toimia itsenäisenä työn antajana henkilöstölleen valtion sijaan. Tähän asti valtaosa henkilöstöstä on ollut määräaikaisissa tai toistaiseksi voimassa olevissa virkasuhteissa, vuoden alusta he siirtyvät työsuhteisiksi. Syksyllä 2009 luotiinkin suuri määrä henkilöstöhallintoon liittyviä ohjeistuksia ja työ välineitä prosessin avuksi. Entisten nimittämis kirjojen sijaan Regeassa laadittiin loppuvuodesta työ sopimuksia. Yliopistotasolla uutta työehtosopimusta neuvoteltiin tiiviisti loppuvuonna työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kesken. Vuonna 2008 alkanut Pirkanmaan ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä toteutettu henkilöstön työhyvinvointihanke HUBI saatiin päätökseen keväällä Hankkeen avulla kehitettiin mm. perehdyttämisjärjestelyjä ja tiedonkulkua. Hankkeen loppuselvityksen mukaan näillä osa-alueilla tapahtuikin myönteistä kehitystä projektin aikana. vuotta Henkilöstön ikäjakauma Maratonkoulu huipentui Varala Maratoniin elokuussa Monet regealaiset osallistuivat edellisenä vuonna alkaneeseen maratonkouluun innokkaasti, ja myös Varala henkilöä 5

6 Laatuosasto Regean laadunhallintatoiminnot kattavat tutkimukseen, kudospankkitoimintaan, kantasolutuotantoon, henkilöstöhallintoon, hallintotoimintoihin ja johtamiseen liittyviä käytäntöjä. Osa yksikön laadunhallintatoiminnoista tulee toteuttaa lainsäädännön tai tiettyjen standardien mukaisesti, osassa toiminnoista voidaan nojautua ensisijaisesti yksikön omiin tavoitteisiin ja kriteereihin. Regean laadunhallinnan toimivuuden periaatteellisena edellytyksenä on se, että laadunvarmistuksesta sekä eri laatujärjestelmien rakentamisesta ja kehittämisestä vastaavat samat ryhmät ja henkilöt, jotka muutenkin vastaavat näiden toimintojen ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Laadunhallintaan liittyvässä työssä painottuivat vuoden 2009 aikana laadunvalvontatoimintojen hoitaminen kudospankkija kantasolutuotantotoiminnoille, kantasolutuotantoon liittyvät toimilupa- ja dokumentointi asiat, tietoturvajärjestelmän rakentaminen sekä hallinnon ja henkilöstöhallinnon laadunvarmistustoimintojen käyttöönotto. Sisäistä koulutusta yksikön eri toimintoihin liittyen järjestettiin aktiivisesti. Henkilöstöön ja johtamiseen liittyen työhyvinvointiohjelma (HUBI-hanke) jatkui edellisvuodesta ja alkuvuodesta keskityttiin mm. työergonomiaan ja perehdyttämistoimintoihin. Kaiken kaikkiaan puolitoistavuotisen projektin aikana ideoitiin ja otettiin käyttöön merkittävä määrä työhyvinvointiin vaikuttavia asioita. Projekti päättyi toukokuussa, jolloin suoritettiin loppukysely, jonka tulokset esiteltiin myöhemmin henkilökunnalle. ja toiminnan jatkuvuussuunnitteluun liittyviin asioihin kiinnitettiin erityistä huomiota. Uusi henkilöstö koulutetaan Regeassa järjestelmällisesti eri tietoturvallisuutta varmentaviin toimintatapoihin eli sähköiseen tietoturvaan, fyysiseen tietoturvaan sekä luottamuksellisen tiedon käsittelyyn. Kudoslaitoksia koskevat laadunvarmistukseen liittyvät asiat työllistivät myös vuoden 2009 aikana. Kantasolutuotannolle haettiin ja saatiin toimilupa lähtömateriaalien hankinnan osalta. Loppuvuodesta saatiin myös tarkempaa tietoa tulevasta kansallisesta lainsäädänöstä. Laadunvalvonnan osalta jatkettiin hyväksi havaittuja käytäntöjä, ja toiminnot saatettiin valmiiksi vastaamaan vuoden 2010 alusta voimaan astuvan lainsäädännön vaatimuksia. Laadunhallintatyössä korostuvat seuraavan vuoden aikana koko yksikköä koskevien toimintojen osalta perehdyttämisen parantaminen, tietoturvastandardin edellyttämien käytäntöjen ja ohjeistuksen kehittäminen sekä kudospankki- ja kantasolutuotantotoimintoihin liittyvä jatkuva parantaminen. Kaikkien edellä mainittujen osa-alueiden kouluttaminen asianomaisille henkilöille on myös tärkeä osa laadunhallintatyötä jatkossa. Tietoturvastandardin osalta otettiin tauon jälkeen selkeitä askelia eteenpäin. Tietoturvallisuuteen liittyvät vastuut määritettiin tarkemmin eri henkilöille ja henkilöstöryhmille, 6

7 Ryhmän jäsenet Tiia Tallinen, DI, laatupäällikkö, varajohtaja Laadunvalvonta / kudospankki ja kantasolutuotantotoiminnot Hanna Kankkonen, FT, QC-asiantuntija (3/2009 saakka) Outi Lumme, laborantti / QC Helena Närä, laboratorioanalyytikko / QC Marjo Schutskoff-Jääskeläinen, laboratoriohoitaja, vastaava laboratoriohoitaja / QC Pirjo Kosonen, harjoittelija / QC Laadunvarmistus / Hallinto ja tietoturva Noora Kaipola, tradenomi, toimistosihteeri Mari Ranta, KTM, suunnittelija ( saakka) Jonna Rinne, FM, suunnittelija Pasi Vetämäjärvi, tradenomi, järjestelmäsuunnittelija HUBI-projektityöryhmä Noora Kailanto Hanna Koskenaho Outi Melin Susanna Miettinen Riitta Suuronen Laura Ylä-Outinen HUBI-hanke kehitti työhyvinvointia monella eri tavalla. Yleiset työhön liittyvät asiat Työilmapiiri Tiedonkulku Kokouskäytännöt Esimiestyö Vastaanoton infomonitori Kokouskäytäntöjen kehittäminen Työkartat - vastuiden selkiyttäminen Ergonomiakoulutus Työ/virkaehtokoulutus Maratonkoulu Laboratorion menetelmäkoulutukset Kysy johdolta - teematunti Ryhmien toiminnan säännöllinen esittely Perehdytyksen kehittäminen Esimiespalaverit ja -koulutukset Yhteiset virkistystapahtumat Ryhmäkehityskeskustelut 7

8 Kudospankki Regean kudospankki on monikudospankki, joka irrottaa, käsittelee, säilyttää ja jakelee kudoksia kliiniseen käyttöön. Kudospankin tavoitteita ovat kudosluovutusten tehostaminen Suomessa, sekä laadukkaiden ja turvallisten kudosten välitys Suomeen ja ulkomaille. Vuoden 2009 pääpainoalueena oli kudosten saatavuuden ja turvallisuuden varmistaminen Suomessa, sekä luu- ja tukikudosten prosessointikäytäntöjen valmistelu. Vuonna 2009 Regean kudospankin toiminnan pääosaalueet olivat massiivisiirteiden (luut, jänteet ja nivelkokonaisuudet) hankinta ja välitys, TAYS:n ja KYS:n sarveiskalvopankki toiminnasta vastaaminen, Tekonivelsairaala Coxan suorittamista lonkkaleikkauksista saatavan tuorepakastetun reisiluunpään pankittaminen ja välitys, amnionkalvojen prosessointi ja välitys sekä silmän kovakalvon välitys. Lisäksi valmisteltiin prosessointi yhteistyötä saksalaisen luu- ja tukikudosten prosessointiin erikoistuneen kudoslaitoksen DIZG:n (Deutsches Institut für Zell- und Gewebeersatz) kanssa. Tämän tiimoilta DIZG auditoi kudospankin toimintoja keväällä. Luiden ja jänteiden prosessointi käynnistetään vuoden 2010 kuluessa. Vuoden 2009 aikana Regean kudospankin talteenottoorganisaatioissa kerättiin yhteensä 214 sarveiskalvoa (TAYS 184, KYS 30). Näistä 65 % välitettiin sarveiskalvon siirto leikkauksiin yliopistollisten sairaaloiden silmäklinikoille Suomessa ja Euroopassa. Siirteiden hylkäykseen johtavia syitä olivat luovuttajasta johtuvat syyt (24 % hylätyistä), siirteen laadunvalvontatestien tulokset (33 %), irrotuksessa, kudospankkiprosessissa tai siirtoleikkauksessa ilmenneet tekniset ongelmat (17 %), sekä siirteen enimmäissäilytysajan ylittyminen (26 %). Luu- ja jännesiirteitä kudospankki irrotti ja tallensi yhteensä 248 kpl. Näistä Regea keräsi 70 % (172 massiiviluu- ja jännesiirrettä 9 luovuttajasta) ja tekonivelsairaala Coxa 30 % (76 reisiluunpäätä). Tuontikudoksia (massiiviluu- ja jännesiirteitä) Regea hankki 48 kpl. Kliiniseen käyttöön luu- ja jännesiirteitä Regean kudospankki välitti 289 kpl. Pirkanmaan sairaaloiden lisäksi luu- ja jännesiirteitä välitettiin useisiin muihin sairaaloihin Suomessa. Amnionkalvokudoksia luovutettiin vuonna 2009 yhteensä kuusi. Näistä valmistettiin yhteensä 158 kliiniseen käyttöön hyväksyttyä amnionkalvosiirrettä. Amnionkalvosiirteitä välitettiin suomalaisille silmäklinikoille sekä suu- ja leukakirurgian klinikoille 64 kpl. Regean kudospankin keväällä järjestämä Valtakunnallinen Luupankkipäivä Tampereella kokosi yhteen lukuisan joukon luu- ja tukikudospankkialan asiantuntijoita Suomesta. Koulutuksessa kuultiin kotimaisten asiantuntijaesitysten lisäksi saksalaisen DIZG:n edustajan esitys koskien massivisiirteiden prosessointia. Regean kudospankki osallistui myös Euroopan kudospankkiyhdistyksen (EATB) sekä Euroopan silmäpankkiyhdistyksen (EEBA) vuosikokouksiin Krakovassa ja Münchenissä. Regean kudospankki on voittoa tavoittelematon yksikkö. Regean välittämien kudosten hinnat määräytyvät luovuttajien rekrytoinnin ja testauksen, kudosten irrotuksen, käsittelyn, testauksen ja jakelun sekä lakisääteisen laadunvarmistuksen aiheuttamien kustannusten perusteella. Muuta rahoitusta kudospankin toimintaan saatiin Silmä- ja kudospankkisäätiöltä, joka myönsi vuonna 2009 apurahan kudoskoordinaattorin palkkaamiseksi. 8

9 Regean kudospankki toimii aktiivisessa yhteistyössä useiden eurooppalaisten kudoslaitosten kanssa sekä kudosten välityksessä ja prosessoinnissa että yhteiseurooppalaisten kudospankkitoimintojen kehittämisessä. Regea on lisäksi mukana EURO GTPs (European Good Tissue Practices) hankkeessa, jonka tavoitteena on seuraavan kahden vuoden kuluessa valmistella eurooppalaiset laadunvarmistusohjeistot sekä suunnitella yhteinen GTP-koulutusohjelma eurooppalaisille kudospankeille. Ryhmän jäsenet Riitta Suuronen, LT, HLL, Prof., kudospankin johtaja Katriina Aalto-Setälä, LKT, dosentti, lääketieteellinen johtaja Annika Hakamäki, FT, kehittämispäällikkö (vv. 04/2009 alkaen) Hanna Kankkonen, FT, tuotantopäällikkö (04/2004 alkaen) Tiia Tallinen, DI, laatupäällikkö Johanna Hyytinen, sh (sisätaudit/kirurgia), kudoskoordinaattori (vv. 04/2009 alkaen) Sari Juvonen, sh (silmätaudit), kudoskoordinaattori Noora Kailanto, FM, farmaseutti, tuotantokoordinaattori Elina Konsén, laboratorioanalyytikko Sari Sarkaniemi, sh (sisätaudit/kirurgia), kudoskoordinaattori Marjo Schutskoff-Jääskeläinen, vastaava laboratoriohoitaja Kudosten lukumäärä (kpl) irrotetut kudokset tuontikudokset välitetyt kudokset Amnionkalvot Massiiviluut ja jänteet Caputit Sarveiskalvot Kovakalvot Regean irrottamien ja välittämien kudosten sekä tuontikudosten määrät vuosina Amnionkalvojen kysyntä on lisääntynyt vuodesta 2007 yli kolminkertaiseksi. Massiiviluu- ja jännesiirteiden irrotusmäärien huomattavasta kasvusta huolimatta niistä on edelleen jatkuva pula ja kudoksia joudutaan tuomaan ulkomailta. Caputien irrotuksia on vähennetty kertyneiden varastojen sekä vähentyneen kysynnän vuoksi. Sarveiskalvojen siirtoleikkauksia tehdään Suomessa vuosittain lähemmäs 200. Näistä suurimmassa osassa siirre on peräisin Regean kudos pankista. 9

10 Aikuisen kantasolujen tutkimusryhmä Regean aikuisen kantasolujen tutkimusryhmässä tutkimus kohdistuu aikuisen kantasolujen karakterisointiin, kasvuolosuhteiden optimointiin sekä solujen käyttöön luu-, rusto- ja pehmytkudossovelluksissa. Jokaisessa sovelluksessa päämääränä on kehittää potilaita hyödyttävä, tehokas ja turvallinen hoitomuoto. Monikykyisiä aikuisen kantasoluja eristettiin vuonna 2009 rasvakudoksesta, viisaudenhampaista sekä luu- ja rustonäytteistä. Rasvakudoksesta ja viisaudenhampaasta eristetyt kantasolut voivat erilaistua mm. luu-, rusto-, rasva-, jänne- ja lihassoluiksi. Luu- ja rustosolujen erilaistumistaipumus on hieman pienempi. Rasvakudosnäytteitä saatiin Tampereen yliopistollisen sairaalan plastiikkakirurgian osastolta, viisaudenhampaita Tampereen ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöltä (YTHS) viisaudenhampaiden poistoleikkauksista, ja luu- ja rustonäytteitä Oulun yliopistollisen sairaalan lastenkirurgian osastolta. Kaikkia näitä solutyyppejä karakterisoitiin mm. virtaussytometrian avulla. Kantasolujen kasvuolosuhteiden optimoinnin tuloksista julkaistiin yksi julkaisu ja kaksi käsikirjoitusta on lähetetty julkaistavaksi. Tämän lisäksi kantasolujen karakterisoinnista ja kasvuolosuhteiden optimoinnista valmistui yksi väitöskirjatyö. Vuoden 2009 aikana testattiin useiden kasvutekijöiden ja fysikaalisten tekijöiden vaikutusta solujen luu- ja rustoerilaistumiseen. Kasvutekijöitä on myös testattu useissa hammassovelluksissa ja aiheesta on lähetetty kaksi käsi kirjoitusta julkaistavaksi. Kasvutekijöiden vaikutuksista valmistui yksi hammaslääketieteen ja yksi lääketieteen syventävä opin näytetyö. Yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston biolääketieteen laitoksen (BME) kanssa on tutkittu fysikaalisina erilaistustekijöinä mekaanista stimulointia sekä hypoksiaa. Solujen kiinnittymisen, kasvun ja jakaantumisen edistämiseen vauriokohdassa tarvitaan biomateriaaleja. Biomateriaali toimii myös kantasolujen kuljettimena vauriokohtaan. Luun ja ruston kudosteknologiassa tutkittiin rasvan kantasolujen sekä rusto- että luusolujen tukirakennemateriaalina bio aktiivista lasia, beta-trikalsium-fosfaattia, maitohappo pohjaisia polymeerejä ja näiden materiaalien komposiitti rakenteita. Tutkimusta on pääasiassa tehty soluviljelmillä, mutta myös eläinkokeet solujen, biomateriaalin ja kasvutekijöiden osalta ovat käynnistyneet. Sekä ruston että luun kudosteknologiasta julkaistiin yksi käsikirjoitus. Useita käsikirjoituksia on myös lähetettynä julkaistavaksi. Luun kudosteknologiasta valmistui yksi diplomityö. Pehmytkudossovelluksissa tutkittiin kudosteknologian hyödyntämistä rasvakudos-, iho- ja uroepiteelivaurioiden hoitoon. Tutkimusnäytteitä saatiin Tampereen yliopistollisen sairaalan lasten ja nuorten kirurgian yksiköstä ja plastiikkakirurgian osastolta. Biomateriaaleina pehmytkudostutkimuksissa on käytetty mm. amnionkalvoa ja kitosaania ja tutkimukset ovat edenneet sekä in vitro että in vivo rintamilla. Uroepiteeliprojektissa yksi käsikirjoitus on lähetetty julkaistavaksi ja toinen käsikirjoitus on valmisteilla. Rasvakudoksen kantasoluja käytettiin vuoden 2009 aikana kokeellisissa hoidoissa yhdeksälle potilaalle. Potilashoidot aloitettiin vuoden 2006 lopulla ja tähän mennessä kaksikymmentä potilasta on saanut kantasoluteknologian avulla tuotetun uuden luusiirteen. Kantasoluhoidot on toteutettu potilaiden omien rasvakudoksen kantasolujen ja biomateri- 10

11 aalien yhdistelmillä. Kliinisiä kantasoluhoitoja on tehty yhteistyössä Helsingin yliopistollisen sairaalan, Tampereen yliopistollisen sairaalan ja Keski-Suomen Keskussairaalan kanssa. Hoitotulokset ovat olleet rohkaisevia Uusina työntekijöinä ryhmään on tullut vanhempi tutkija Jan Wolff sekä pro gradu -työhön Jenna Hautala. Myös Miia Juntunen liittyi jälleen ryhmäämme oltuaan opiskelemassa bioteknologiaa Jyväskylän yliopistossa. Jan Wolffin tutkimus kohdistuu mesenkymaalisten kantasolujen käyttöön luukudosteknologiassa ja luukudosteknologian kaupallistamiseen. Jenna Hautalan tutkii pro gradussaan rasvakudoksen kantasolujen ja syöpäsolujen vuorovaikutuksia soluviljelmissä. Miia Juntunen on laboratorioanalyytikkona sekä tutkimus- että potilashoidoissa. Ryhmässä on käynnissä monia yhteistyöprojekteja. Jo aiemmin mainittujen tahojen lisäksi ryhmä tekee tiivistä yhteistyössä mm. VTT:n, Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen, Tampereen yliopistollisen sairaalan korva-, nenäja kurkkutautien osaston, HUS:n suu- ja leukasairauksien klinikan, Helsingin yliopiston biolääketieteen laitoksen sekä useiden biomateriaalialan yritysten kanssa. Tutkimuksen merkittävimpiä rahoittajia olivat Tekes (RAM-, Electrocell- ja StemToClin-hankkeet sekä FiDiPro), Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Suomen Kulttuurirahasto ja Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan maakuntarahasto sekä Tampereen kaupunki. Ryhmän jäsenet: Riitta Suuronen, LT, HLL, Prof. George Sándor, Professori (FiDiPro) Susanna Miettinen, FT, vanhempi tutkija, ryhmänjohtaja Hideki Agata, DDS, PhD, vanhempi tutkija Kaisa-Leena Aho (TTY), FM, tutkija Abdulaziz Binahmed, DDS, MSc, FRCDC, tutkija Suvi Haimi, FT, vanhempi tutkija Anna-Maija Honkala, laboratorioanalyytikko Ahmed Jan, DDS, MSc, FRCDC, tutkija Miia Juntunen, fil. yo, laboratorioanalyytikko Sari Kalliokoski, laboratorioanalyytikko Hanna Kankkonen, FT, tuotantopäällikkö (04/2009 alkaen) Rashi Khanna-Jain, DDS, tutkija Bettina Lindroos, FT, vanhempi tutkija Katja Mäenpää, FM, tutkija Panu Nordback, LK, tutkija Aliisa Pälli, DI, tutkija Annemari Salonen, HLK, LK, tutkija Minna Salomäki, FM, laboraattori Reetta Sartoneva, LK, tutkija Annukka Vuorinen, HLL, tutkija Jan Wolff, DDS, PhD, vanhempi tutkija Santeri Itälinna, LK, opiskelija Laura Saarinen, LK, opiskelija Laura Tirkkonen, fil. yo, opiskelija Lauri Tuomisto, LK, opiskelija 11

12 Neuroryhmä Keskus- ja ääreishermostoa rappeuttavat sairaudet ja hermostoon kohdistuvat vammat aiheuttavat kolmanneksi eniten vaikeita invaliditeetteja ja kuolemia länsimaissa. Aivovammojen ja kroonisten hermoja rappeuttavien sairauksien taustalla on hermo- ja hermotukisolujen kuolema, joka aiheuttaa aivotoimintojen muutoksia johtaen jopa potilaan ennenaikaiseen menehtymiseen. Nykyiset hoitomuodot tähtäävät pääasiassa oireiden lievitykseen, eikä parantavia hoitoja vielä ole tarjolla. Kantasolupohjaiset hoitomuodot voivat tarjota mahdollisuuden näiden vaikeiden sairauksien hoitoon tulevaisuudessa. Neuroryhmä keskittyy hermo- ja hermotukisolujen erilaistamiseen ihmisalkion kantasoluista. Yhteistyössä kliinikoiden, eläinmalliasiantuntijoiden, solubiologien ja tekniikan asiantuntijoiden kanssa neuroryhmä tähtää sellaisten hermosolusiirteiden tuottamiseen, joiden avulla voitaisiin hoitaa monia hermoston sairauksia. Samanaikaisesti ryhmä tekee perustutkimusta, jossa selvitellään ihmisperäisten hermosolujen erilaistumisen ja kypsymisen molekyylibiologisia ja toiminnallisia taustoja. Lisäksi kehitetään toiminnallisia hermoverkkoja niin kehitysbiologiseen tutkimukseen kuin lääkeaineiden ja toksikologian testausmalleiksi. Tutkimusryhmän päätavoitteina oli jatkaa vuonna 2006 alkaneita tutkimusprojekteja, joissa keskityttiin erilaistamaan puhtaita hermo- ja hermotukisolupopulaatioita sekä testaaman niitä eri eläinmalleissa. Tuotettujen solujen hoidollista vaikutusta tutkittiin aivoverenkiertohäiriö- ja selkäydinvammamalleissa. Ryhmä tutki myös solujen elinkykyä ja erilaistumista erilaisilla biomateriaalialustoilla, joita voidaan mahdollisesti käyttää osana tuotettavia siirteitä tai osana kolmiulotteisia solumalleja. Toinen suuri päätavoite oli kehittää solujen erilaistumista helpottavaa ja mittaavaa biomimeettistä ympäristöä yhteistyössä Tampereen Teknillisen yliopiston tutkimusryhmien kanssa. Ryhmä oli myös aktiivisesti mukana TaY:n, TTY:n ja JY:n yliopistoallianssin ALICE-kärkihankkeessa (Alliance for Life Sciences and Engineering). Ryhmä panosti sähköelektrofysiologisen laboratorion pystyttämiseen ja tuotettujen hermosolujen toiminnallisten ominaisuuksien mittaamiseen mm. pitkäaikaisseurannassa. Ryhmä sai useita julkaisuja hyväksytyksi alan kansainvälisiin lehtiin, ja jäsenet osallistuivat aktiivisesti kansainvälisiin ja kansallisiin kokouksiin omilla esityksillään. Edelliseltä vuodelta jatkuivat Tekesin rahoittama StemtoClin - projekti ja Suomen Akatemian rahoittama konsortioprojekti Biomimeettinen aktiivinen ympäristö hermo- ja sydänlihassolujen erilaistamiseen ja kasvattamiseen kantasoluista. Ryhmä sai myös Tekes rahoitteisen StemInClin jatkoprojektin vuosille Lisäksi neuroryhmän toimintaa tukivat Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri (EVO-rahoitus), Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Kulttuurirahasto: Pirkanmaan rahasto, Orion-Farmos tutkimussäätiö, Kordelinin säätiö, Duodecim, Arvo ja Lea Ylpön säätiö, BioneXt Tampere sekä yksityinen lahjoitus. Tutkimusryhmän yhteistyökumppaneina toimivat mm. Prof. Asla Pitkäsen ja Dos. Jukka Jolkkosen tutkimusryhmät Kuopion yliopistosta, Prof. Erik Sundströmin tutkimusryhmä Karoliinisesta Instituutista Tukholmasta, Prof. Tay Lan Poh:n tutkimusryhmä Singaporesta, Prof. Jari Hyttisen, Prof. Minna Kellomäen, Prof. Pasi Kallion, Prof. Jukka Lekkalan ja Prof. Ali Harlinin tutkimusryhmät Tampereen Teknillisestä yliopistosta sekä Prof., ylilääkäri Irina Elovaara, Dos., ylilääkäri Jyrki 12

13 Tehnunen ja Prof., ylilääkäri Juha Öhman Tampereen yliopistoll isesta sairaalasta sekä Prof. Inger Vikholm-Lundin VVT, Tampere. Ryhmän jäsenet Susanna Narkilahti, FT, vanhempi tutkija, ryhmänjohtaja Teemu Heikkilä, DI, lääk. yo, tutkija Tuomas Huttunen, LL, tutkija Heikki Kiiski, LK, tutkija Jarno Mikkonen, FT, vanhempi tutkija Maarit Patrikainen, laboratorioanalyytikko Maria Sundberg, FM, tutkija Laura Ylä-Outinen, tekn. yo, tutkija Riikka Äänismaa, FM, tutkija Eevaliisa Hopeasaari, tekn. yo, opiskelija Laura Hämäläinen, tekn. yo, opiskelija Tiina Joki, LuK, opiskelija Elina Jokinen, LuK, opiskelija Laura Kuoppala, LK, opiskelija Ismo Korhonen, TkK, opiskelija Aliisa Mäkinen, LuK, opiskelija Meeri Mäkinen, LuK, opiskelija Minna Salomäki, LuK, opiskelija Anni Sorkio, tekn. yo, opiskelija Anne Ylöstalo, laboratorioanalyytikko-opiskelija 13

14 Silmäryhmä Ihmisen alkioperäiset kantasolut (hesc) ja ehkä myös indusoidut pluripotentit kantasolut (ipsc) ovat erittäin lupaava solulähde kudosteknologisiin hoitoihin. Erilaisten patogeenisten kontaminaatioiden vaara on suuri, jos solujen tuotannossa käytetään eläin peräisiä aineita. Eläinperäiset materiaalit voivat myös aiheuttaa kantasolujen hyljintää ihmisen elimistössä. Lääketieteellisiä sovelluksia varten tarvitaan myös kestävä ja taloudellinen keino solujen tuottamiseksi GMP (Good Manufacturing Practice) -laatuvaatimusten mukaisesti. Ryhmä on jo usean vuoden ajan tutkinut ja kehittänyt GMP-yhteensopivia eläinperäisiä aineita sisältämättömiä tuotanto-olosuhteita näille soluille. Ryhmä tuottaa myös hesc solulinjoja Regean tutkimusryhmien käyttöön. Ryhmä käyttää uusien linjojen perustamisessa ainoastaan hedelmöitys hoidoista ylijääneitä, huonolaatuisia alkioita, joiden hävittämisestä ja tutkimuskäytöstä hoidoissa käynyt pariskunta päättää. Ryhmän tavoitteena on myös kehittää kantasoluista uusia kudosteknologisia hoitomuotoja silmän verkkokalvon sairauksien hoitoon ja suun limakalvon soluista sarveiskalvon vaurioituneiden pintarakenteiden hoitoon. Vakavat verkkokalvon sairaudet kuten ikärappeuma aiheuttavat valtavasti ongelmia sairastuneille sekä ikääntyvälle yhteiskunnalle. Vielä ei ole olemassa tehokkaita hoitomuotoja, joilla niitä voitaisiin estää tai hoitaa. Tehokkain mahdollinen hoitomuoto mahdollistaisi vaurioituneiden verkkokalvon rakenteiden korjauksen ja siten näkökyvyn palautumisen potilaalle. Ihmisen pluripotenteilla kantasoluilla on kyky erilaistua ihmisen kaikiksi eri solutyypeiksi. Siten ne tarjoavat mahdollisuuden soluterapialle, jossa kantasoluista erilaistetaan uusia verkkokalvon soluja vaurioituneiden solujen tilalle. Kantasoluista tuotetut toiminnalliset verkkokalvon solut voivat myös tarjota mahdollisuuden kehittää uusia työkaluja lääkekehitykseen tarjoamalla solumalleja, jotka ennustavat paremmin todellista kliinistä kuvaa in vitro tutkimuksissa. Tämän vuoksi on kehitettävä kantasoluille uusia tehokkaita erilaistamismenetelmiä, joilla toimivia verkkokalvon soluja voidaan tuottaa. Ryhmän tavoitteena vuonna 2009 oli saattaa loppuun vuonna 2006 alkanut tutkimusprojekti, jonka tavoitteena oli kehittää hesc-soluille uusi, eläinperäisiä materiaaleja sisältämätön kasvatusliuos sekä tutkia erilaisten fibroblastitukisolujen toiminnallisuutta ja roolia hesc-solujen kasvatuksessa. Lisäksi jatkettiin kahta vuoden 2008 aikana käynnistynyttä silmä tutkimusprojektia. Näistä ensimmäisen tavoitteena on kehittää uusia erilaistamismenetelmiä verkkokalvon pigmentti epiteelisolujen (RPE) erilaistamiseksi ihmisen kantasoluista. Toisessa kehitetään uusia menetelmiä potilaan omien suun limakalvoepiteelissä olevien solujen hyödyntämiseksi sarveiskalvon pintarakenteiden korjaamisessa. Ryhmä onnistui merkittävästi parantamaan kehittämäänsä hesc-solujen viljelyyn tarkoitetun kasvatusliuoksen ominaisuuksia siten, että se soveltuu myös ipsc-solujen sekä rasvan mesenkymaalisten kantasolujen kasvatukseen. Kasvatusliuoksen patentointi- ja kaupallistamisprosessia jatkettiin yhteistyössä Finn-Medi Tutkimus Oy:n kanssa. Lisäksi ryhmä tutki fibroblastitukisolujen roolia hesc-solujen kasvatuksessa ja esitti alustavia tuloksia kahdessa kansainvälisessä kokouksessa. RPE-solujen erilaistamismenetelmän kehitystyötä jatkettiin käyttämällä myös ipsc-soluja. Lisäksi jatkettiin sarveiskalvon pintaepiteelin korjaukseen soveltuvan seerumittoman kasvatusmenetelmän kehitystä suun limakalvon soluille. 14

15 Tutkimusryhmän uusina jäseninä opinnäytetöitään suorittivat Taru Välimaa (Oulun yliopisto), Olli-Pekka Kurkela (Tampereen teknillinen yliopisto TTY), Leena Lehtonen (TTY), Elina Savioja (TTY), Risto Mustalahti (Tampereen yliopisto TaY) ja Jaana Huuki (PIRAMK). Suurimpana koko tutkimusryhmää koskevana muutoksena oli kahden Skottmanin alla toimivan tutkimus ryhmän yhdistyminen yhdeksi ryhmäksi. Tutkimusta rahoittivat Tekes, Suomen Akatemia, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (EVO-rahoitus), Suomen kulttuurirahasto, Tampereen yliopiston TGSBB-tutkijakoulu, kaksi yksityistä lahjoitusta, Sokeain Ystävät r.y. sekä Evald ja Hilda Nissin Säätiö. Tutkimusryhmän rahoituspohja tukevoitui merkittävästi vuoden 2009 aikana Suomen Akatemian myöntäessä viiden vuoden tutkijanviran Skottmanille, kolmen vuoden tutkija tohtorin rahoituksen Ilmariselle sekä Vaajasaaren TGSBB-tutkijakoulupaikan johdosta. Tutkimuksessa hyödynnetään TaY:n vahvaa osaamista silmätautien sekä mm. TTY:n vahvaa lääketieteellisen tekniikan osaamista. Silmätutkimuksen kattojärjestönä Tampereella toimii silmälääketieteen tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiokeskus SILK, johon ryhmä myös kuuluu. Ryhmän jäsenet Heli Skottman, FT, Dosentti, Suomen Akatemiatutkija, ryhmänjohtaja Tanja Ilmarinen, FT, vanhempi tutkija Heidi Hongisto (os. Hakala), FM, tutkija Kristiina Rajala, FM, tutkija Hanna Vaajasaari, FM, tutkija Juhana Laine, silmätautien erikoislääkäri, tutkija Niina Ikonen, laborantti Elina Konsén, laboratorioanalyytikko Hanna Koskenaho, bioanalyytikko Sari Leinonen, laboratorioanalyytikko Outi Melin, bioanalytikko, vastaava laboratoriohoitaja (vv) Jaana Huuki, laboratorioanalyytikko-opiskelija Leena Lehtonen, tekn. yo, opiskelija Risto Mustalahti, LK, opiskelija Elina Savioja, tekn. yo, opiskelija Olli-Pekka Kurkela, tekn. yo, opiskelija Taru Välimaa, fil. yo, opiskelija Ryhmän tärkeimmät yhteistyökumppanit vuonna 2009 olivat Professori Hannu Uusitalo ryhmineen, TAYS/TaY, Lääketieteen laitos; Professori Jari Hyttinen ryhmineen,tty; Professori Arto Urtti Lääketutkimuksen keskus, HY (Helsingin yliopisto); Professori Timo Otonkoski ryhmineen, Biomedicumin kantasolukeskus, HY; TAYS:in SKS (silmä-, korva- ja suusairauksien) päiväkirurgia; TAYS:in naistenklinikka, Ovumia Oy, Turun yliopistollisen sairaalan naistenklinikka sekä Professori Outi Hovatta Karolinska Instituutti, Ruotsi. 15

16 Sydänryhmä Monikykyisistä kantasoluista erilaistetuista sydänlihassoluista voidaan kehittää solu- ja kudosmalli sydämen kehityksen ja toiminnan tutkimiseen, lääkekehitykseen ja lääkkeiden turvallisuustestauksiin sekä sydän sairauk sien tautimalliksi. Kantasoluista erilaistettuja soluja voidaan toivottavasti käyttää myös soluterapiana sydänkudoksen vaurion korjaamisessa tulevaisuudessa. Sydänryhmän tutkimuksen tärkein tavoite on erilaistaa sydänlihassoluja sekä alkion kantasoluista, että nk. ips -soluista, jotka ovat aikuisen soluista (esim. ihon sidekudos soluista) uudelleen ohjelmoituja kantasoluja. ips-soluteknologia mahdollistaa potilasspesifisten monikykyisten solulinjojen ja edelleen sydänlihassolujen tuoton, jolloin on mahdollista kehittää tautimalleja geneettisiin sydänsairauksiin. Jos potilaalla on tietty mutaatio esim. sydämen kaliumkanavassa, sama mutaatio on myös potilaasta tehdyssä ips -solulinjassa sekä siitä erilaistetussa sydänsolussa. Tämä tarjoaa ennen näkemättömiä mahdollisuuksia tutkimukseen ja lääkekehitykseen. Regean sydäntutkimus keskittyy sydänlihassolujen erilaistamis menetelmien ja kasvatusympäristön kehittämiseen. Tähän liittyy sekä biokemiallisten että fysikaalisten tekijöiden vaikutuksien tutkimista sydän lihassolujen erilaistumiseen ja ominaisuuksiin. Sydänryhmä tutkii myös sydänsolujen erilaistamiseen ja kasvattamiseen soveltuvia biomateriaaleja sekä kehittää paljon menetelmiä sydänsolujen karakterisoimiseen, erityisesti toiminnalliseen karakterisointiin, kuten lääkevasteen mittaamiseen. Vuoden 2009 aikana ryhmän toiminta keskittyi ips-solujen tutkimiseen ja menetelmien kehittämiseen. Vuoden 2009 alusta ips-soluprojekti käynnistyi toden teolla Suomen Akatemian myöntämän projekti rahoituksen turvin. Helmikuun alussa ryhmään liittyi Anna Lahti tekemään väitöskirjaa potilasspesifisistä ips -solulinjoista. Huhtikuussa Katriina Aalto-Setälä ja Anna Lahti olivat vierailulla ips-soluteknologian kehittäjän prof. Shinya Yamakan laboratoriossa (Kioton yliopisto, Japani), jossa he saivat paljon käytännöllisiä vinkkejä ips-solulinjojen tuoton tehostamiseen. Toukokuussa sydänryhmään liittyi Marisa Ojala, samoin tekemään väitöskirjaa ips-soluihin liittyen. Hänen projektinsa keskittyy ips-solulinjojen perustamiseen vastasyntyneen sidekudosoluista sekä hiiren ips-solulinjojen tekemiseen. Vuoden 2009 aikana hän keskittyi myös kantasolujen kasvatuksessa käytettävien tuki solukkojen tutkimiseen. IPS-solututkimus sai lisärahoitusta syksystä 2009 alkaen, kun Tekes myönsi projektirahoituksen yhdessä sydänryhmälle ja Prof. Olli Silvennoisen (Tampereen yliopisto, TaY) tutkimusryhmälle. Rahoituksen turvin sydänryhmään palkattiin uusi tutkija, aikaisemmin GMP-ryhmässä väitöskirjaansa tehnyt Kristiina Rajala, optimoimaan ips-solujen viljelyolosuhteita. Lokakuun ajan ryhmässä suoritti laboratorioharjoitteluaan biokemian opiskelija Susanna Teppo Oulun yliopistosta. Ryhmässä tehtiin paljon työtä sydänlihassolujen karakterisointimenetelmien kehittämiseksi. Erityisesti sähköisten ominaisuuksien karakterisointi on olennaista potilasspesifisen eli mutaatiota kantavan ja tavallisen sydänlihassolun toiminnallisten erojen havaitsemiseksi. Ville Kujala keskittyi väitöskirjatutkimuksessaan mikroelektrodi array (MEA)- tekniikan optimoimiseen sydänlihassoluille. Erityisesti vuoden aikana keskityttiin toistettavan ja luotettavan MEA-mittaamisen kehittämiseen sekä automatisoitavan MEA-datan analysointityökalun kehittämiseen yhdessä Prof. Jari Hyttisen (Tampereen teknillinen yliopisto, TTY) ryhmän kanssa. 16

17 Yhdessä TTY:n tutkijoiden kanssa ryhmässä jatkettiin sydänlihassolujen aktiivisen kasvatus- ja mittaus ympäristön kehittämistä. Tähän projektiin liittyen tutkittiin vuoden aikana fysikaalisten tekijöiden vaikutusta sydänlihassolujen erilaistumiseen ja ominaisuuksiin. Kirsi Kujala tutki diplomityössään sähkön vaikutusta sydänlihassoluihin ja Liisa Ikonen väitöskirjassaan mekaanisen stimulaation vaikutusta sydänlihassoluihin. Liisa Ikonen jatkoi myös sydänlihassoluille soveltuvien biomateriaalien tutkimista, mm. yhteistyössä hollantilaisen biomateriaali yrityksen kanssa. Vuoden merkittävimpiä tapahtumia oli potilas spesifisten ips-solulinjojen onnistuminen. Näiden pohjalta Anna Lahden ensimmäinen käsikirjoitus lähetettiin joulukuussa lehteen arvioitavaksi. Lisäksi Mari Pekkanen-Mattilan väitöskirjan ensimmäinen osajulkaisu julkaistiin. Ryhmä julkaisi myös useita muita artikkeleita ja osallistui useisiin tieteellisiin kongresseihin. Swan Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta sekä Ari-Pekka Koivisto Orionilta. Ryhmän jäsenet Katriina Aalto-Setälä, kardiologi, LKT, dosentti, Regean kudospankin lääketieteellinen johtaja, ryhmänjohtaja Liisa Ikonen, DI, väitöskirjatutkija Erja Kerkelä, FT, vanhempi tutkija Ville Kujala, FM, väitöskirjatutkija Anna Lahti, FM, väitöskirjatutkija Marisa Ojala, FM, väitöskirjatutkija Mari Pekkanen-Mattila, FM, väitöskirjatutkija Kristiina Rajala, FM, tutkija Henna Venäläinen, laboratorioanalyytikko Kirsi Kujala, tekniikan yo, opiskelija Sydänryhmän tutkimusta rahoittivat vuonna 2009 mm. Suomen Akatemia, Sydäntutkimussäätiö, Suomen kulttuurirahasto, Suomen kulttuurirahaston Pirkanmaan rahasto, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (EVO-rahoitus), TGSBBtutkijakoulu ja Tekes. Sydänryhmän tärkeimpiin yhteistyökumppaneihin kuuluvat Bruce Conklinin ja Shinya Yamanakan tutki musryhmät Gladstone Instituutista Kalifornian yliopistosta, Olli Silvennoisen tutkimusryhmä Tampereen yliopistosta, Jari Hyttisen, Pasi Kallion, Jukka Lekkalan ja Minna Kellomäen ryhmät Tampereen teknillisestä yliopistosta, Markku Pelto- Huikko Tampereen yliopistosta, Kimmo Kontula ja Heikki 17

18 Julkaisut 18 Kansainväliset tieteelliset julkaisut 1. Algahtani M, Alqudah M, AlShehri S, Binahmed A, Sándor GKB (2009). Pathologic fracture of the mandible caused by metastatic follicular thyroid carcinoma. Journal of the Canadian Dental Association; 75(6): Auer S, Lappalainen RS, Skottman H, Suuronen R, Narkilahti S, Vikholm-Lundin I (2009). An antibody surface for selective neuronal cell growth. J Neurosci Methods. Nov Beaumont M, Du Val MG, Loai Y, Farhat WA, Sándor GKB, Cheng HLM (2009). Monitoring angiogenesis in soft-tissue engineered constructs for calvarium bone regeneration: an in-vivo longitudinal DCE-MRI study. Nuclear Medicine Resonance in Biomedicine. [Epub; July 31]. 4. Haaparanta AM, Haimi S, Ellä V, Suuriniemi N, Miettinen S, Suuronen R, Kellomäki M. Porous Polylactide/β-tricalcium Phosphate Composite Scaffolds for Tissue Engineering Applications. In press. 5. Haimi S, Gorianc G, Moimas L, Lindroos B, Huhtala H, Räty S, Kuokkanen H, Sándor GK, Schmid C, Miettinen S,* *Suuronen R (2009). Characterization of zinc-releasing three-dimensional bioactive glass scaffolds and their effect on human adipose stem cell proliferation and osteogenic differentiation. Acta Biomater 5: [Epub Apr 16, 2009]. 6. Haimi S., Pirhonen E., Moimas L., Lindroos B., Huhtala H., Räty S., Kuokkanen H., Sándor GK., Miettinen S., Suuronen R (2009). Calciumphosphate surface treatment of bioactive glass causes a delay in early osteogenic differentiation of adipose stem cells, Journal of Biomedical Materials Research: Part A 91:540-7 [Epub Nov ]. 7. Haimi S, Suuriniemi N, Haaparanta AM, Ellä V, Lindroos B, Huhtala H, Räty S, Kuokkanen H, Sándor GKB, Kellomäki M, Miettinen S, Suuronen R (2009). Growth and osteogenic differentiation of adipose stem cells on PLA/BetaTCP scaffolds. Tissue Engineering Part A. July 15(7): [Epub 2008; December 11]. 8. Hakala H, Rajala K, Ojala M, Panula S, Areva S, Kellomäki M, Suuronen R and Skottman H (2009). Comparison of Biomaterials and Extracellular Matrices as a Culture Platform for Multiple, Independently Derived Human Embryonic Stem Cell Lines. Tissue Eng Part A. Jul; 15(7): IF Heikkilä T, Ylä-Outinen L, Tanskanen J, Lappalainen R, Skottman H, Suuronen R, Hyttinen J, Narkilahti S (2009). Human embryonic stem cell-derived neuronal cells form spontaneously active neuronal networks in vitro. Exp Neurol. Jul; 218(1): Hicks A, Lappalainen RS, Narkilahti S, Suuronen R, Corbett D, Sivenius J, Hovatta O, Jolkkonen J (2009). Transplantation of human embryonic stem cell derived neural precursor cells and enriched environment after cortical stroke in rats: Cell survival and functional recovery. Eur J Neurosci. Feb; 29(3): Hu Z, Peel S, Ho SK, Sándor GKB, Clokie CM. Comparison of platelet-rich plasma, bovine BMP, and rhbmp-4 on bone matrix protein expression in vitro (2009). Growth Factors. October; 27(5): [Epub 2009; July 27].

19 12. Hu Z, Peel S, Ho SK, Sándor GKB, Clokie CM. Induction of bone matrix protein expression by native bone matrix proteins in C2C12 culture (2009). Biomedical and Environmental Sciences; 22(2): Hu Z, Peel S, Ho SK, Sándor GKB, Clokie CM (2009). Platelet rich plasma induces mrna expression of VEGF and PDGF in rat bone marrow stromal cell differentiation. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology. January; 107(1): [Epub 2008 August 26]. 14. Jan A, Sándor GKB, Brkovic BMB, Peel SA, Evans AW, Clokie CML (2009). Effects of hyperbaric oxygen on grafted and non-grafted on calvarial critical-sized defects. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology. 107(2): [Epub 2008 September 19]. 15. Ketola-Kinnula T, Suuronen R, Kontio R, Laine P, Lindqvist C. Bioabsorbable plates and screws for fixation of mandibulotomies in ablative oral cancer surgery (2010). JOMS [Epub 17 December 2009]. 16. Khan AA, Sándor GKB, Dore E, Morrison AD, Alsahli M, Amin F, Peters E, Dempster D, Hanley DA, Glorieux FH, Neville A, Talwar RM, Clokie CM, Evans AW, Al Mardini M, Paul T, Khosla S, Josse RG, Sutherland S, Lam DK, Carmichael RP, Blanas N, Kendler D, Petak S, St. Marie LG, Brown J, Evans AW, Compston JE (2009). Systematic review: Bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw. Journal of Rheumatology. March; 36(3): Korpi JT, Kainulainen VT, Sándor GKB, Oikarinen KS (2009). Removal of large complex odontoma by means of a LeFort I osteotomy. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. September; 67(9): Lindroos B, Shayne B, Kuokkanen H, Huhtala H, Mohan V, Suuronen R, Miettinen S (2009). In vitro characterization of adipose stem cells in serum-free culture conditions. Cytotherapy. 11(7): Mesimäki K, Lindroos B, Törnwall J, Mauno J, Lindqvist C, Kontio R, Miettinen S, Suuronen R (2009). Novel maxillary reconstruction with ectopic bone formation by GMP adipose stem cells. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 38: [Epub 2009 Jan 24]. 20. Mäenpää K, Ellä V, Mauno J, Kellomäki M, Suuronen R, Ylikomi T, Miettinen S (2009). Use of adipose stem cells and polylactide discs for tissue engineering of the temporomandibular joint disc. J R Soc Interface May 27 [Epub ahead of print]. 21. Nason RW, Binahmed A Pathak KA, Abdoh AA, Sándor GKB (2009). What is the adequate margin of resection in oral cancer? Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology. May 107(5): [Epub 2009; January 25]. 22. Pekkanen-Mattila M, Kerkelä E, Tanskanen JM, Pietilä M, Pelto-Huikko M, Hyttinen J, Skottman H, Suuronen R, Aalto- Setäl K (2009). Substantial variation of cardiac differentiation in human embryonic stem cells lines derived and propagated in the sam conditions - comparison of eight different lines. Ann Med 22:

20 23. Pelto J., Haimi S., Puukilainen E., Whitten P., Spinks G., Samani M (2009). Electroactivity and biocompatibility of polypyrrole-hyaluronic acid multiwalled carbon nanotube composite. Journal of Biomedical Materials Research, Part A, In press. 24. Peterson H, Laivuori H, Kerkelä E, Jiao H, Hiltunen L, Heino S, Tiala I, Knuutila S, Rasi V, Kere J, Kivinen K. (2009). ROCK2 allelic variants are not associated with pre-eclampsia susceptibility in the Finnish population. Mol Hum Reprod15: [Epub May 12.] 25. Sándor GKB (2009). Tissue engineering of bone, combining adipose-derived stem cells, resorbable scaffolds and growth factors: The future has arrived. Forum Implantologicum 5(2): Sándor GKB, Carmichael RP, Brkovic BM (2010). Dental implants placed into alveolar clefts reconstructed with bone grafts and tongue flaps. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology 2010; 109(1): e1-e7 [Epub 2009; Dec 22]. 27. Sundberg M Jansson L, Ketolainen J, Pihlajamäki H, Suuronen R, Skottman H, Hovatta O, Narkilahti S (2009). CD marker expression profiles of human embryonic stem cells and their neural derivatives, determined using flow cytometric analysis, reveal a novel CD marker for exclusion of pluripotent stem cells. Stem Cell Res. Mar; 2(2): Ylä-Outinen L, Mariani C, Skottman H, Suuronen R, Harlin A, Narkilahti S (2009). Electrospun Poly(L,D-lactide) Scaffolds Support the Growth of Human Embryonic Stem Cell-derived Neuronal Cells. The Open Tissue Engineering & Regenerative Medicine, In press. 29. Zhang P, Zucchelli M, Bruce S, Hambiliki F, Stavreus-Evers A, Levkov L, Skottman H, Kerkelä E, Kere J, Hovatta O (2009). Transcriptome profiling of human pre-implantation development. PLOS One, 4(11): e7844. Kotimaiset tieteelliset julkaisut 1. Narkilahti S, Hovatta O, Elovaara I (2009). Kantasolut multippeliskleroosin hoidossa. Duodecim 125(9): Opinnäytteet ja väitöskirjat 1. Abdulaziz Binahmed (2009). Oral Carcinoma of the Retromolar Trigone, Maxillary Alveolus and Palate Considerations in Surgical Management. Väitöskirja, Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1406) 2. Bettina Lindroos (2009). Characterization and Optimization of in Vitro Culture Conditions of Adult Stem Cells for Clinical Cell Therapy. Väitöskirja, Tampereeen yliopisto. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1477) 20

21 3. Marisa Ojala (2009). Establishing and optimizing feeder cell-free culture methods for human embryonic stem cells. Pro Gradu-tutkielma, Tampereen yliopisto. 4. Aliisa Pälli (2009). Comparison of Adipose Stem Cells from Different Species Seeded on Polymeric/Bioceramic Materials. Diplomityö. Tampereen teknillinen yliopisto, Biolääketieteen tekniikan laitos. 5. Minna Salomäki (2009). Effect of Noggin, bone morphogenic protein 2 inhibitor, on neural cell differentiation, Pro Gradu -tutkielma, Kuopion yliopisto. 6. Eevaliisa Hopeasaari (2009). Long term measurements of neuronal activity. Kandidaatintutkielma, Tampereen teknillinen yliopisto. 7. Laura Hämäläinen (2009). Inhibitory GABAergic neurons. Kandidaatintutkielma, Tampereen teknillinen yliopisto. 8. Ilkka Haatainen (2009). HIF 1-alpha; Effects on Osteogenic Differentiation of Adipose. Syventävien opintojen opinnäytetyö. Oulun yliopisto, Hämmaslääketieteen laitos. 9. Olli Kurkela. (2009) Potential Biomaterials For Retinal Pigment Epithelial Cell Culture. Kandidaatintutkielma. Tampereen teknillinen yliopisto. 10. Lauri Tuomisto (2009). Effect of BMP-2 growth factor on osteogenic differentiation of human osteoblasts. Syventävien opintojen opinnäytetyö, Tampereen yliopisto, Lääketieteen laitos. Patenttihakemukset Abstraktit Rajala, Suuronen, Hovatta ja Skottman. Formulations and methods for culturing stem cells Hakemusnumero Haimi, S., Moimas, L., Miettinen, S., Suuronen, R. Effect of Zinc Containing Three Dimensional Bioactive Glass Scaffolds on Bioactive Glass Degradation and on Human Adipose Stem Cell Proliferation and Osteogenesis. 22nd European Conference on Biomaterials-ESB2 September 7. 11, 2009, Lausanne, Switzerland. 2. Hakala H., Suuronen R., Skottman H. Different types of human dermal fibroblasts have distinct functionality as feeder cells in human embryonic stem cell cultures. ISSCR 7th Annual Meeting, July 8. 11, 2009, Barcelona, Spain. 3. Hakala H., Suuronen R., Skottman H. Different types of human dermal fibroblasts have distinct functionality as feeder cells in human embryonic stem cell cultures. Tissue engineering symposium June 2. 4, Tampere Finland. 21

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

Kutsu. Professoriluennot torstaina 4.12.2014 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Kutsu. Professoriluennot torstaina 4.12.2014 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Kutsu Professoriluennot torstaina 4.12.2014 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät lääketieteellisen tiedekunnan Leena

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

Suomen Cup - Keuruu Naiset 5,4 km

Suomen Cup - Keuruu Naiset 5,4 km 11.1.014-700 m 1 75 318518 Heini Hokkanen 6:51. (1) 13:3.0 0.0 68 3185343 Susanna Saapunki 6:59.4 (3) 13:46.1 +14.1 3 90 3185114 Laura Mononen 6:57.0 () 13:57.4 +5.4 4 81 3185089 Maija Hakala 7:07.0 (4)

Lisätiedot

KEILAILU 53 keilaajaa päivitetty klo 21.54

KEILAILU 53 keilaajaa päivitetty klo 21.54 KEILAILU 53 keilaajaa päivitetty 26.1. klo 21.54 LÄHTÖ klo 9:30 KA Tas. toiveet synt.v. Vet. Tas. Puuronen Juha 177,84 22 A) Miehet kilpasarja Kainuun ammattiopisto 9:30 Rossi Pauli 169,17 29 A) Miehet

Lisätiedot

KEILAILU 54 keilaajaa LÄHTÖ klo 9:30 Tas. toiveet synt.v. Vet. Tas. LÄHTÖ klo 12:30

KEILAILU 54 keilaajaa LÄHTÖ klo 9:30 Tas. toiveet synt.v. Vet. Tas. LÄHTÖ klo 12:30 KEILAILU 54 keilaajaa LÄHTÖ klo 9:30 KA Tas. toiveet synt.v. Vet. Tas. Puuronen Juha 177,84 22 A) Miehet kilpasarja Kainuun ammattiopisto 9:30 Rossi Pauli 169,17 29 A) Miehet kilpasarja Kainuun ammattiopisto

Lisätiedot

FM i luftvapenskytte Sastmola Resultat ÄLG

FM i luftvapenskytte Sastmola Resultat ÄLG FM i luftvapenskytte Sastmola 2016 Resultat ÄLG Klass S15 1. Antti Santakangas ST 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen MF 157 5. Juuso Ahola La 156 13 tävlande i klassen

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Avainsanat: BI5 III Biotekniikan sovelluksia 9. Perimä ja terveys.

Avainsanat: BI5 III Biotekniikan sovelluksia 9. Perimä ja terveys. Avainsanat: mutaatio Monitekijäinen sairaus Kromosomisairaus Sukupuu Suomalainen tautiperintö Geeniterapia Suora geeninsiirto Epäsuora geeninsiirto Kantasolut Totipotentti Pluripotentti Multipotentti Kudospankki

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/10 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/10 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokous: Keskiviikko 26.1.2011 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja SÄDETURVAPÄIVÄT 29. - 30.10.2015 Torstai 29.10.2015 9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 9.40 10.10 Carl Wegelius-luento 10.10 11.00 Onnellisuus ja hyvinvointi

Lisätiedot

TULOKSET 19:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut Kuopio

TULOKSET 19:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut Kuopio ILMAHIRVI TULOKSET 9:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut..0 Kuopio etunimi sukunimi piiri ak. lk. lopputulos ratko M Aki Nyyssönen SS 9 9 9 0 Markku Kontturi PK 9 89 85 0 Pauli Markkanen PS 9 90 8 0 4 Olli

Lisätiedot

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1. 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.OSUUS 1 48 JOUTSA-1 Räsänen Veli-Matti 22.56,8 2 6 SAARIJÄRVI-1 Vertanen Olli 22.59,1 3 3 JYVÄSKYLÄ-1 Mikkonen Tomi 23.04,8

Lisätiedot

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen 1 Mission possible: access on, ilmatilaa on 2 Painopisteet Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi Lapsiystävällinen työelämä Lasten Suomi - kuuleminen, kohtaaminen

Lisätiedot

13.9.2010 Dnro 67/142/2010

13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Liite16 1 (2) 13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Tulossopimusraportti 1.1. 30.6.2010 Oheisena Niuvanniemen sairaalan ja THL:n väliseen vuoden 2010 tulossopimukseen perustuva raportti sairaalan toiminnasta ajalla

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä 1.3.2007 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö Yksikössä on koulutuksen tulosalue ja tutkimuksen tulosalue. Henkilöt johtaja Anita

Lisätiedot

L Ä Ä K Ä R I K S I S U O M E E N

L Ä Ä K Ä R I K S I S U O M E E N 17.9.2014 L Ä Ä K Ä R I K S I S U O M E E N EU:n ulkopuolella tutkintonsa suorittaneiden lääkäreiden ja hammaslääkäreiden Suomen terveydenhuoltojärjestelmään ja hoitokäytäntöihin perehdyttävä koulutus

Lisätiedot

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao OKLS511 Ohjattu Soveltava harjoittelu 5opintopistettä Tiedotustilaisuus harjoittelusta Amandassa 30.3.2009 kello 14.15-16.00 Harjoittelujakso 14.4. 29.5. 2009 16 h OKLS511 harjoittelussa Luokka/ohjaaja

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

KÄRRY-SM JÄMI 2015 TULOKSET 17. 18.10.2015

KÄRRY-SM JÄMI 2015 TULOKSET 17. 18.10.2015 KÄRRY-SM JÄMI 2015 TULOKSET 17. 18.10.2015 SM-luokat: DR6, 6-koiran kärryluokka 2 x 6,0 km 1. Kaivola Teemu, L-SVU 20:47.8 10:22.7 10:25.1 34.621 x 2. Lehtomäki Vesa-Pekka, KVKS 22:29.2 11:14.9 11:14.3

Lisätiedot

Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13

Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13 Kutsu käännöstieteen professori Kaisa Koskisen juhlaluennolle 7. päivänä joulukuuta 2016 kello 13 Professori Kaisa Koskinen pitää juhlaluennon keskiviikkona 7. joulukuuta 2016 kello 13 aiheesta Translatorinen

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Nanoteknologian mahdollisuudet lääkesovelluksissa

Nanoteknologian mahdollisuudet lääkesovelluksissa Nanoteknologian mahdollisuudet lääkesovelluksissa Marjo Yliperttula 1,3 ja Arto Urtti 1,2 1 Farmaseuttisten biotieteiden osasto, Lääketutkimuksen keskus, Farmasian tiedekunta, Helsingin Yliopisto, Helsinki;

Lisätiedot

Nimi Seura Sarja Painoluokka Riitta Evisalmi kiilat hockey LC 16 kg -63 kg Riikka Viiala K4 Center LC 16 kg -63 kg Ida Maasalo Ryhti LC 16 kg -63 kg

Nimi Seura Sarja Painoluokka Riitta Evisalmi kiilat hockey LC 16 kg -63 kg Riikka Viiala K4 Center LC 16 kg -63 kg Ida Maasalo Ryhti LC 16 kg -63 kg Nimi Seura Sarja Painoluokka Riitta Evisalmi kiilat hockey LC 16 kg -63 kg Riikka Viiala K4 Center LC 16 kg -63 kg Ida Maasalo Ryhti LC 16 kg -63 kg Minna Salokannel Lahden Gentai LC 16 kg -63 kg Heli

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton Hassen Lokamaratooonin (03.10.2015) tulokset Maraton 1.Ollila Veikko 3.49.06 (M 60/1) 2.Shelepen Viatseslav 3.52.13 (M 50/1) 3.Tetri Eino 3.54.10 (M 50/2) 4.Bäckström Miikka 3.57.26 (M alle 40/1) 5.Tints

Lisätiedot

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p =======================

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p ======================= Miehet 10 vuotta 3 km p 11.00.00 M10 3 km 1 Elmeri Konstari Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10 3 km 2 Konsta Peltola Keuruun Kisailijat 11.00.00 M10 3 km 3 Elias Ronkainen Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA. Puheenjohtaja Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö

Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA. Puheenjohtaja Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö Johtaja Riitta Korpiluoma (2002 ), Helsinki VARSINAISET JÄSENET Maa- ja metsätalousministeriön edustajat Maatalousneuvos

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,36 25.5.2013 Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 25.5.2013 Raahe 4 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä I koulutuskokonaisuus lokakuu 2009 joulukuu 2010 II koulutuskokonaisuus syyskuu 2011 toukokuu 2012 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSISSÄ VeTe Kurssiohjelma

Lisätiedot

Kirkolliskokousvaalit 2016

Kirkolliskokousvaalit 2016 I Viinipuu 87 Engström Vesa asiantuntija I Viinipuu 88 Ijäs Mika palvelukokonaisuuden esimies, yhteisöpedagogi (AMK) I Viinipuu 89 Leipakka Laura TM I Viinipuu 90 Leskinen Heikki TM I Viinipuu 91 Orpana

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 24 050-3137549 meri_loyttyniemi@hotmail.com MERI LÖYTTYNIEMI 3310 040-5900 557 * SELENE MARCKW ORT 3169 044-0111326 * ANNIKA SAJALINNA 3134 0 0 050-3858154

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Asemajuoksu Riihimäki

Asemajuoksu Riihimäki Pojat 11v Lähtö : klo 11:00 1 - Elias Hietanen - 5:00,3 2 2 Ville Mustonen - 5:25,2 Osanottajia sarjassa 2 Tytöt 11v Lähtö : klo 11:00 1 32 Emmi Hietanen 4:20,0 2 1 Nea Hyvärinen Riihimäen Kisko 4:53,9

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Ilkka Helenius. Lääketieteellinen tiedekunta. Lasten ortopedia ja traumatologia

PROFESSORILUENTO. Professori Ilkka Helenius. Lääketieteellinen tiedekunta. Lasten ortopedia ja traumatologia PROFESSORILUENTO Professori Ilkka Helenius Lasten ortopedia ja traumatologia Lääketieteellinen tiedekunta 28.9.2016 Professori Ilkka Helenius pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa

Lisätiedot

UPI:N YLEISURHEILUN MESTARUUSKISAT KLO

UPI:N YLEISURHEILUN MESTARUUSKISAT KLO UPI:N YLEISURHEILUN MESTARUUSKISAT 19.08.2009 KLO 17.30, Eläintarhan urheilukenttä Miehet yleinen Keihäs 1 Rahunen Toni M TKP Tieto 50,07 3 Ojanen Markku M Varma 42,89 4 Haataja Ahti M Lähivakuutus 40,99

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

Asemajuoksu 9.9.2012 Riihimäki

Asemajuoksu 9.9.2012 Riihimäki Asemajuoksu 9.9.2012 Riihimäki TULOKSET Miehet Yl. nro nimi seura / paikkakunta aika 1 14 Ville Heikkilä Lakeuden maanrakennus 34:01,1 2 2 Antti Rönkkö KeU 35:11,1 3 3 Pasi Silvennoinen Riihimäen Kehä-Ketut

Lisätiedot

Biopankki: ideasta käytäntöön

Biopankki: ideasta käytäntöön Biopankki: ideasta käytäntöön Kimmo Pitkänen Kehittämispäällikkö Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM European Biotech Week, Biomedicum 2.10.2013 FIMM - Institute for Molecular Medicine Finland

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 100 100 99 97 100 99 595 45x 2. Mikko Luoma KokMAS 93 94 93 93 97 94 564 18x 3. Markku Niemi AlavA 96 91 91 94 97 91 560 19x 4. Markku Haukkala HSA 93

Lisätiedot

SM-sarjat. SM Juniori tytöt. SM Juniori pojat. SM 1. seniori naiset. SM 1. seniori miehet

SM-sarjat. SM Juniori tytöt. SM Juniori pojat. SM 1. seniori naiset. SM 1. seniori miehet POOMSE SM 2006 TULOKSET SM-sarjat SM Juniori tytöt 1 Roosa Närhi, Budokwai 76,9 2 Emmi Virtanen, Mukwan 73,4 3 Marianne Väyrynen, Lahti Hwang 72,7 4 Mirva Niiranen, Klaukkala 71,4 5 Riikka Helveranta,

Lisätiedot

SIMO tutkimuskäytössä. SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy

SIMO tutkimuskäytössä. SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy SIMO tutkimuskäytössä SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy Alkuvaiheet SIMOn juuret Helsingin Yliopiston metsävarojen käytön laitoksella mahdollistivat ohjelmiston luontevan soveltamisen

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja 1/2017 1 Aika, 10:30 Paikka Joensuun kampus, Borealiksen auditorio BOR100, Yliopistokatu 7 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 10/2016 1 (1) 148 428/13.02.00/2016 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle 1.1.2017-31.12.2020 Kuntayhtymän hallitus

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 - Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT Tervetuloa

Lisätiedot

EHDOTUS puolueen ehdokaslistaksi

EHDOTUS puolueen ehdokaslistaksi Puolueen nimi Lehtiä yht. Ehdokkaat on lueteltava siinä iäriestyksessä johon heidät ehdokaslistoien yhdistelmässä tulee asettaa. Acar Fethi Yrittäjä Airaksinen Katja Verkostoasiantuntija Antila Erkki Paperikoneenhoitaja,

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen. 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen. 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen PÖYTÄKIRJA YLIOPISTOKOLLEGIO 27.11.2014 Kokous 05/14 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen

Lisätiedot

Ryhmäkeskustelujen esittely

Ryhmäkeskustelujen esittely Ryhmäkeskustelujen esittely Helena Dahlbo, SYKE Tekstiilijätteen kierrätyksen edistäminen, workshop 28.10.2013 Suomen ympäristökeskus Ryhmäkeskustelujen kulku, yleisesti 6 ryhmää 3. ja 4. kerroksen neuvotteluhuoneissa

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

AY-kisat 2006 Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai

AY-kisat 2006 Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai 1 A/A Tomi Penttilä/Tero Kallio Metalli 1 3 4 C/D Pekka Salokannel/Markku Saarinen Metalli 49 5 C/C Jouko Rakkolainen/Jorma Hietikko VATE 6 8 B/B Juha Suotmaa/Tuomas

Lisätiedot

SOLEA-tulosseminaari Päätössanat

SOLEA-tulosseminaari Päätössanat SOLEA-tulosseminaari Päätössanat Espoo, 25.11.2011 Juha Mykkänen, Itä-Suomen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos, HIS-yksikkö Kari Hiekkanen, Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu, SoberIT-laboratorio

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,15 24.5.2013 Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013 Varkaus 4 Pirjo Venäläinen Varkaus 16,32

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013 Mikkeli Kyrönpellon ampumarata 10. - 22:07:12 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y 1. Juho Kurki KaA 99 99 99 100 99 100 596 2. Tommi Tella JA 99 99 99 100 100 98 595 3. Teemu Mesiäinen KuusA 100 98 99 100

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Lapin AM , Rovaniemi, Ounasvaaran Hii Klo H21 8,19 km

Lapin AM , Rovaniemi, Ounasvaaran Hii Klo H21 8,19 km H21 8,19 km Lähti : 14 Keskeytti : 1 Hylätty : 0 1. 6 Juopperi Sami-Petteri PelPo 44.53 2. 11 Taulavuori Arttu AlatPi 48.04 +03.11 3. 2 Korpi Juho LänRa 48.38 +03.45 4. 3 Martikainen Juha KeuKi 49.38 +04.45

Lisätiedot

Liikunnan sydänvaikutusten tutkiminen positroniemissiotomografialla

Liikunnan sydänvaikutusten tutkiminen positroniemissiotomografialla Liikunnan sydänvaikutusten tutkiminen positroniemissiotomografialla Kari Kalliokoski FT, LitM, dosentti Akatemiatutkija Verenkierto- ja aineenvaihduntasairauksien molekyylikuvantamisen huippuyksikkö Valtakunnallinen

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus: Kestävän kehityksen edistäminen korkeakouluissa

Keskustelutilaisuus: Kestävän kehityksen edistäminen korkeakouluissa Keskustelutilaisuus: Kestävän kehityksen edistäminen korkeakouluissa 4.11.2013 Kestävä kehitys korkeakoulujen laatujärjestelmissä sekä sisällyttäminen opintoihin Tove Holm, vastaan ammattikorkeakoulutasolla

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2012 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

Paneeli 7 biotieteet II

Paneeli 7 biotieteet II Paneeli 7 biotieteet II Tieteenalat: Web of Science luokat: ANDROLOGY (SCI) BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS (SCI) BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY (SCI) CELL BIOLOGY (SCI) DEVELOPMENTAL BIOLOGY (SCI) GENETICS

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

ALKUKILPAILUN LOPPUTULOKSET keski- paras tas/s 6 s tas yht arvo sarja 1 Ahokas Jarmo Torpedos Lahti , Strömberg Jaana Blooper

ALKUKILPAILUN LOPPUTULOKSET keski- paras tas/s 6 s tas yht arvo sarja 1 Ahokas Jarmo Torpedos Lahti , Strömberg Jaana Blooper ALKUKILPAILUN LOPPUTULOKSET keski- paras tas/s 6 s tas yht arvo sarja 1 Ahokas Jarmo Torpedos Lahti 1382 0 1382 230,3 279 2 Strömberg Jaana Blooper Helsinki 8 1377 48 1329 221,5 268 3 Helminen Jouni Giants

Lisätiedot

Hoitoisuusluokituksen tietojärjestelmät

Hoitoisuusluokituksen tietojärjestelmät Hoitoisuusluokituksen tietojärjestelmät - kehittämisprojektin loppuraportti Projektipäällikkö Hannele Laitinen Ohjausryhmä: Pirjo Aalto Sirkka Auvinen Jaakko Herrala Hilkka Lamminsivu Kaija Nojonen Rita

Lisätiedot

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto 2 7 Pirilä Laura 125 1 639,000 2 1609,000 63871964 12 10 Viikari Paula 101 2 319,500 7 459,714 12016565 20 5 Korkeila Jyrki 100 3 213,000 11 292,545 31927015

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Piiri Cup pistetaulukko. 5 Länsi-Suomi 4 0 4 11 4 2 4 17 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 57

Piiri Cup pistetaulukko. 5 Länsi-Suomi 4 0 4 11 4 2 4 17 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 57 Piiri Cup pistetaulukko Sij. Piiri MJ1 MJ2 NJ SJ/A SJ/B SJ/C MP/A MP/B MP/C Miesten Singelit Naisten Singelit YHT. 1 Keski-Suomi 32 0 4 2 4 11 9 28 0 3 3 21 0 0 0 3 0 0 120 2 Eteläinen-Suomi 11 4 20 2

Lisätiedot

Fite Club Pool (Tennis) Kierros 3/2013,

Fite Club Pool (Tennis) Kierros 3/2013, Sivu 1 (6) LOHKO A / TASO A A B C D E F G Pist. A Leppo Aleksi A-A 11-7 7-5 6-6 12-3 13-6 9 B Barthélémy David 7-11 B-B 10-2 7-7 6-6 8-5 10-3 8 C Pesonen Jarkko 5-7 2-10 C-C 11-5 7-6 13-4 6 D Korhonen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 131 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 27.8.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 20.8.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Kone MP HyZä Porski Tenuskebat Rockottajat Kotipojat Yhteensä 15 pelaajaa O M S Y J Intke Niko AMIGOS 0+0 0+0 0+0 0+0 0+1 0+1 6 0 2 2 0 Hassinen Mikko AMIGOS ei pel. ei pel.

Lisätiedot